Page 1

- solid, attraktiv og nyskapende

o

Arsrapport 2010


2

HENT AS / Ă…rsrapport 2010


Innhold HENT AS 2010 - 30 år og vokser forsatt

4

Hovedtall fra regnskap

6

Prosjektpresentasjon Skifer Hotel

8

HENT er en bedrift i vekst

10

Modelbasert prosjektering og produksjon i HENT

12

Prosjektutvikling i HENT

16

Prosjektpresentasjon Høvik skole

18

HMS og miljø i HENT i 2010

20

Årsberetning 2010

22

Resultatregnskap

25

Balanse

26

Kontantstrøm

28

Regnskapsprinsipper

29

Noter til regnskap

31

Revisjonsberetning

38

HENT AS / Årsrapport 2010

3


HENT AS 2010 o – 30 ar og vokser fortsatt Å kunne finne positive trekk ved kriser er ikke lett. Likevel må det en liten krise til nå og da. Det er i tider med hardere konkurranse og press på marginer at organisasjoner trimmes og nye produksjonsmetoder øker effektiviteten i bedriftene. 2010 er året hvor byggebransjen så begynnelsen på slutten av finanskrisen som slo ned over oss i begynnelsen av 2008. Ut over året 2010 kunne Markeds- og Utviklingsavdelingen og Kalkulasjons- og Innkjøpsavdelingen i HENT rapporterer om tilgang til stadig nye prosjekter å jobbe med. Offisiell statistikk for byggenæringen viser også at det var omlag en tredobling av igangsatte næringsbygg andre kvartal 2010 kontra bunnivået fra samme periode året før. Trimmet digital bygging Building Information Modelling (BIM) ble i 2010 et sentralt verktøy for produksjonsavdelingene våre. HENT ser betydelige effekter av BIM og satser betydelig på å benytte BIM gjennom hele byggeprosessen. BIM handler for oss om å få tilgang på en “digital byggeplass” hvor vi kan bygge bygget digitalt før vi bygger det i virkeligheten. Gjennom den “digitale byggeplassen” får vi mulighet til å skape bedre innsyn for byggherren og brukerne om hva slags produkt som leveres, får sikret kvaliteten på prosjekteringsarbeidet og planlagt produksjon på en ny og bedre måte. Vi mener prosjektering derfor kan ha mye å lære av produksjon med tanke på planlegging av oppgaver og produksjonsoppfølging – Trimmet Bygging. I HENT kaller vi derfor måten vi utnytter BIM på for “Trimmet digital Bygging” eller ressursgjerrig modellbasert prosjektering. Det betyr at det skal prosjekteres smart og at prosjektering skal bidra til å levere miljøriktige bygg til avtalt tid, til riktig kost og med riktig kvalitet. Ved utgangen av året 2010 benyttet HENT BIM i prosjekter med en samlet størrelse på om lag 250 000 m². Bransjeledende på HMS HENT har et uttalt mål om å være bransjeledende på Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid (HMS). Fra og med 2010 har

4

HENT AS / Årsrapport 2010

HENT utvidet målsettingene knyttet til HMS til å omfatte det praktiske arbeidet med Ytre Miljø på byggeprosjektene våre. Dette krever betydelige ressurser og innsats for å kunne innfris. HMS-avdelingen til HENT teller ved utgangen av 2010 23 heltidsansatte og har et årsbudsjett på omlag 13 mill. kroner. I 2010 ble avdelingen styrket med en Miljøleder og en HMS-leder med ansvar for oppfølging UE. Målene for HMS- og Miljøarbeidet settes av HENT sitt Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Følgende resultat foreligger når året 2010 skal oppsummeres. •

• •

2010 ble det første kalenderåret uten fraværsskade på eget personell (H=0). AMU sitt mål for året var til sammenligning H<4, noe som ville tilsvart ca 3 fraværsskader. Det ble i 2010 registrert 15 fraværsskader hos våre underentreprenører – mot 19 i 2009 og 22 i 2008. Sorteringsgrad avfall endte på 77 % - mot et årsmål på 85 % og 81 % i 2009. Årsaken til tilbakegangen ligger i problemer mht avfallsbehandling i sentrumsnære byggfornyelse-prosjekter. På større prosjekter ligger sorteringsgrad på 90 % eller høyere.

Dette er resultatene for noen av de viktigste områdene i HMS- og Miljøsatsingen til HENT i 2010. Med unntak av avfallsbehandling har bedriften gjort til dels betydelige fremskritt i året som gikk. Et synlig bevis på dette var prisen “Den gylne hjelm” som Statsbygg tildelte prosjektet Trondheim Fengsel ved utgangen av 2010. Samarbeidsprosjekter I 2010 innledet HENT samarbeid med flere veldedige organisasjoner. Dette er et resultat av at HENT, i form av sin størrelse, bør vise samfunnsengasjement, samtidig som vi i HENT alltid har vært flinke til å bry oss om hverandre og våre medmennesker. Det ble besluttet å samarbeide med Leger Uten Grenser og et flyktningeprosjekt for Karen-folket i Burma. Det ble i tillegg besluttet at HENT skulle støtte Kirkens bymisjons arbeid i Trondheim med en pengegave som HENT mottok etter å ha blit kåret til Årets bedrift av Næringsforeningen


BIM benyttes ved blant annet Aker Solutions Stavanger som er en av Norges største byggeplass på 65 000 m2. Prosjektet ferdigstilles desember 2012.

i Trondheim. Ønsket bak tiltakene var både våre ansattes bevissthet for mennesker i nød, samtidig som vi kan gi litt av vårt overskudd til mennesker i en annen livssituasjon enn vår egen.

knyttet til næringsbygg, hoteller og offentlige prosjekter. At boligbygging igjen tar seg opp, ser vi som en mulighet for ytterligere å ekspandere vår omsetning og styrke vårt resultat.

30 år – og vokser fortsatt Den 20 desember 1980 ble selskapet som i dag heter HENT stiftet. 30-års jubileet ble feiret med arrangementer knyttet til alle våre kontorer. At vi har lagt bak oss et godt år viser, blant annet, den historisk høye ordrereserven vi tar med oss inn i 2011. NOK 4,3 milliarder over de kommende 3 år gir trygghet og arbeidsro til å utvikle oss videre. Vi satser på å etablere oss sterkere i Stavanger og søker prosjekter som kan gi oss et fotfeste i Hordaland.Fortsatt har HENT en god prosjektbase

Jan Konrad Jahren Administrerende direktør

HENT AS / Årsrapport 2010

5


Hovedtall fra regnskap 2010

2009

2 046 109 265

2 009 347 014

Driftsresultat

67 327 420

69 398 462

Resultat før skatt

75 065 192

76 139 641

Årsresultat

53 373 764

54 774 461

Anleggsmidler

50 911 725

34 205 639

Omløpsmidler

771 706 090

585 862 952

Egenkapital

125 343 647

94 309 162

Langsiktig gjeld

7 285 267

33 520 364

Kortsiktig gjeld

689 988 901

492 239 064

Totalbalanse

822 617 815

620 068 591

392

398

264 021 276

246 330 263

3,3 %

3,5 %

7%

10 %

15 %

15 %

353 045 659

(8 563 107)

81 717 189

93 623 888

397 370 592

96 483 091

RESULTATREGNSKAPET

Inntekter

BALANSEN

PERSONALE Antall ansatte (gjennomsnitt) Lønn og sosiale kostnader LØNNSOMHET Driftsresultat relativ til omsetning (DG) Totalkapitalens rentabilitet

SOLIDITET Egenkapitalprosent LIKVIDITET Kontantstrøm fra driften Arbeidskapital Frie likvidier

6

HENT AS / Årsrapport 2010


Noen prosjekter som ble overlever byggherre i 2010

Ranheimsvegen 149, Trondheim

Ranheim skole, Trondheim

Kværndalen barnehage, Oslo

Stokkan skole, Stjørdal

Stabæk tennishall

TNS Gallup, Oslo


Prosjektpresentasjon

Skifer Hotel, Oppdal Skifer Hotel er et stilfullt, moderne og innholdsrikt bygg midt i Oppdal sentrum. Hotellet har 177 nye rom, restauranter, konferansefasiliteter, samt egen spa- og velværeavdeling. Hotellet fremstår som lyst og trivelig, og er bygd over fire etasjer, pluss kjeller. Ytterveggene er kledd i skifer, noe som også gjennspeiles i navnet.

>

Fakta

Byggherre:

Oppdal Hotellinvest AS

Årstall:

2008 - 2010

Entrepriseform: Totalentreprise

8

Omfang:

7 500 m²

Arkitekt:

Kristiansen og Bernhardt

Sted:

Oppdal

HENT AS / Årsrapport 2010


Foto: Black Moose

HENT AS / Ă&#x2026;rsrapport 2010

9


Alta Tromsø Longyearbyen

Svolvær Bodø

Mo i Rana

Vikna Frøya

Stjørdal Aure Trondheim Melhus Meråker Krisansund Molde Vestnes Ålesund

Oppdal

Hamar

Trysil Elverum

HENT er en bedrift i vekst – okonomisk og geografisk

Volda Dalsord

Lier Stord

Geilo

Stavanger

Vesold

Krisansand

Drammen

Horten

Oslo

Fetsund

HENT AS har med sin bakgrunn fra Bygg og Anlegg AS tilblivelse i 1980 bygget seg opp fra en enkel bedriftsstruktur til å bli en av landets ledende entreprenør bedrifter. Fra en låve på Lundåsen, via opprettelsen av Heimdal Entreprenør AS som en del av Heimdal Gruppen, til sin nåværende struktur viser at HENT AS er et resultat av langsiktig selskapsbygging og dyktig håndverk i alle ledd. HENT AS har sitt hovedkontor på Tiller i Trondheim. I 2005 ble den første avdelingen utenfor Trondheim opprettet. Med kontorlokaler i Sandvika har kontoret stadig fått nye og større prosjekter som har sikret HENT sitt fotfeste i Norges største og viktigste området for entreprenørvirksomhet - Østlandet. Tuftet på suksessen med etableringen av regionskontoret i Sandvika ble det i 2006 etablert et eget kontor i Hamar for å ivareta aktiviteten i regionen for Hedemark og Buskerud. Samspillprosjektet Hamar

10

HENT AS / Årsrapport 2010


Frontbygget på A-hus

Katedralskole var en hjørnestein for denne etableringen, og prosjektet står som en av de største og viktigste bautaene i HENT sin prosjektportefølje. Suksessen med etablering på Østlandet førte til behov for mange nyansettelser og HENT vokst seg ut av sine gamle lokaler. I 2008 flyttet regionskontoret for Østlandet sin lokasjon fra Sandvika til Lysaker i Bærum, og flyttet ytterligere I 2010 til større lokaler på Lysaker. Prosjekter som Storøya Grendesenter, IKEA Slependen, frontbygget på A-Hus og Aker Solutions Fornebu fundamenterte HENT sin posisjon som en sterk og kompetent entreprenør.

representert. I første rekke er dette med utgangspunkt i byer som Stavanger, Bergen og Tromsø. Organisk vekst har alltid vært HENT sin filosofi. Stein på stein og ved å konkurrere i geografisk områder vi tidligere ikke har vært representert vil også i fremtiden være fokus for å sikre verdier og arbeidsplasser for HENT sine ansatte og samarbeidspartnere.

HENT var klar for videre vekst, og i 2009 overtok HENT alle aksjer og fusjonerte HENT Møre og Romsdal AS med kontor i Ålesund, som til da var deleid med en annen entreprenørbedrift. HENT sitt fjerde kontor var etablert, og med det et nytt fotfeste for videre vekst i en ny region - Nordvestlandet. HENT hadde også tidligere gjennomført store og gode prosjekt i regionen med f. eks Colorline Stadion, men med den nye etableringen kunne vi konkurrere på et helt nytt spekter av prosjekter også i dette området. Norsk Maritimt Kompetansesenter og Borgund vgs er prosjekter som, med støtte fra kontoret i Trondheim, er ledet fra HENT sitt kontor i Ålesund. Med utgangspunkt i sine fire kontorer har HENT vokst økonomisk og geografisk til en stor norsk aktør. I 2010 hadde HENT prosjekter fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord i 10 av landets fylker. HENT vil i tiden fremover også se på mulighet for etablering i områder vi tidligere ikke har vært

Colorline Stadion, Ålesund

HENT AS / Årsrapport 2010

11


Modellbasert prosjektering og produksjon i HENT - BIM

Tidligfase volummodell av Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: Lund Hagen Arkitekter)

HENT benytter pr i dag BIM i prosjekter med en samlet størrelse på omlag 250 000 m². HENT ser effekter av BIM og satser betydelig på å øke bruken av BIM. HENT sin satsning på BIM begynte for fullt høsten 2010. En BIM – bygnings informasjons modell – består av digitale byggevarer eller objekter med egenskapsinformasjon som er sammenstilt til et digitalt byggverk (modell). Bygningsmodell (BM) betegner den visuelle 3D modell og Informasjon (I) henspiller på databasen med egenskapsinformasjon. De prosjekterende får med BIM en mye bedre forståelse for helheten i prosjektet og produksjon. For de prosjekterende innebærer dette at de også i mye større grad enn før må planlegge sitt prosjekteringsarbeid eller sin digitale produksjon. Vi mener prosjektering kan ha mye å lære av produksjon med tanke på planlegging av oppgaver og produksjonsoppfølging – Trimmet Bygging. I HENT kaller 12

HENT AS / Årsrapport 2010

vi derfor måten vi utnytter BIM på for “Trimmet digital Bygging” eller ressursgjerrig modellbasert prosjektering. Det betyr at det skal prosjekteres smart, med bruk av modeller og prosjekteringsgruppen skal levere miljøriktige bygg til avtalt tid, til riktig kost og med riktig kvalitet. Mange arkitekter og rådgivere har brukt BIM innenfor sitt eget fag (lukket-fag-BIM) til tegningsproduksjon i flere år, det vi gjør i HENT er at vi også utnytter disse modellene gjennom åpenteam-BIM til å lage tverrfaglige sammenstillingsmodeller av prosjektet. Gjennom å bygge digitalt - den digitale byggeplass - før vi gjør det i praksis luker vi ut de fleste av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har skapt problemer og vært løst på byggeplass. I tillegg er BIM også et bra hjelpemiddel til visualisering og prosjektsalg av bygget som kan benyttes i ulike sammenhenger. Det sies at “et bilde sier mer enn 1 000 ord”. Dette er prinsippet som forklarer hvorfor BIM er så effektivt. Det er jo først med fremveksten av kraftige PCer og gode BIM


Fagmodell ARK fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Arkitektene VIS-À-VIS)

Fagmodell RIB fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Myklebust AS)

Fagmodell RIV fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Sweco AS)

verktøy at det har blitt mulig å jobbe i 3D med BIM. Fordi det var for arbeidskrevende tidligere å lage 3D modeller og 3D tegninger ble det bare produsert 2D tegninger. Oppsummert betyr BIM og åpenBIM at vi ved hjelp av modeller kan (1) gjøre analyser i tidligfase for å vurdere alternative bygningsutforminger. I prosjektering kan vi (2) produsere tegninger effektivt, (3) koordinere bedre og (4) utføre prosjektering raskere. Produksjon kan (5) være involvert tidligere for å bidra til gode byggbare løsninger. Produksjon kan også (6) trene montasje i modellen og (7) simulere produksjon. BIM gjør også at vi strukturerer informasjonsflyten i prosjektet mye bedre, slik at vi gjennom BIM bygger opp en database med informasjon som er verdifull for (8) FDV dokumentasjonen etter ferdigstillelse, noe som vil komme sluttbrukeren til gode. HENT er blant de ledende i Norge på bruk av BIM i prosjektering - Trimmet digital Bygging - og i produksjon Trimmet Bygging.

Prosjekt Aker Solutions Stavanger Prosjektet for Aker Solutions AS i Jåttåvågen i Stavanger har aktivt brukt BIM i prosjektet både til tegningsproduksjon og tverrfaglig koordinering. En ting HENT lærte tidlig var hvor viktig det er å se på BIM som en integrert del av prosjekteringsarbeidet og ikke være for ambisiøs de første gangene en bruker BIM. Den digitale byggeplassen har også vært viktig for dette prosjektet med bakgrunn i at vi unngår mange av de potensielle feilene i prosjekteringsgrunnlaget og med det også på byggeplassen. Å gjennomføre et prosjekt med åpen-BIM, slik vi gjør på dette prosjektet, betyr at man bygger bygget på skjermen før man gjør det på byggeplassen. Vi regner med å kunne luke ut minst 80 % av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har vært løst på byggeplass som følge av dette. Det betyr også at vi i langt større grad enn tidligere kan kontrollere prosjekteringsfremdrift på alle fag. I tillegg er det et godt hjelpemiddel til visualisering av bygget, og dette >> HENT AS / Årsrapport 2010

13


benyttes på basmøter og byggherremøter. En feil på PCen er billig å rette opp, mens en feil på byggeplass ofte koster betydelig både i “plunder og heft”, fremdrift og penger. Ved prosjektene Aker Solutions kontorbygg på Fornebu og i Stavanger har BIM fungert godt som verktøy for mengdekontroll i kalkulasjonsfasen, kollisjonskontroll og problemløsning generelt i prosjekteringen. Prosjekt Hasleveien Barnehage Oslo Det gamle støperiet på Hasle i Oslo forvandles til barnehage til sommeren 2012 – Hasleveien barnehage. Prosjektet skal gi plass til 306 nye barnehageplasser. Innvendig skal gulvet senkes, slik at bygget kan få to hele etasjer. Fasaden er bevaringsverdig og det er tett kontakt med Byantikvaren om arbeidene. Prosjektet er et kombinasjonsprosjekt med både ombygging og tilbygg. I prosjektet Hasleveien Barnehage har vi anvendt BIM i prosjekteringsarbeidet både til tegningsproduksjon, illustrasjon og til å utføre miljøanalyser med fokus på lys.

Visualisering av lekemiljø (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS)

Miljøanalyse - beslysning (kilde: freeformenergy inc)

14

HENT AS / Årsrapport 2010

Digital prøvebygging av pre-fabrikerte veggelementer på Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: HENT AS og BIMConsult AS)


Prosjekter hvor BIM benyttes

Størrelse

Vestby kjøpesenter

38 000

HVII Kjøpesenter

40 000

1 000

Aker Solutions Fornebu

44 000

Aker Solutions Stavanger

65 000

Sandaker skole

13 000

Øverlands Minde, idr.hall

10 000

920

3 500

10 000

Bussdepot Sandmoen

3 000

Statoil kontor Stjørdal

12 000

Muruvik BH

Vangkroken bo og behandlingshjem Hasleveien Barnehage Thora Storm VGS

Visualisering av interiør (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS)

Visualisering av lekeareal (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS)

HENT AS / Årsrapport 2010

15


Prosjektutvikling i HENT Konsept- og utviklingsprosjekter utgjør en stor del av HENT sin omsetning. Både offentlige og private aktører ønsker i stadig større grad og benytte den kunnskap og erfaring som ligger hos entreprenørene for å sikre større forutsigbarhet i prosjektgjennomføringen. Konseptkonkurranser. De siste 6-7 årene har konseptkonkurranser blitt brukt i mange større offentlige konkurranser. Entreprenører blir vanligvis invitert til å sette sammen en fullstendig rådgivergruppe som sammen utarbeider et konsept basert på byggherres konkurransegrunnlag og romprogram. Evaluering av konseptkonkurranser gjøres gjerne på andre kriterier enn pris alene. En viktig del av evalueringen ligger på plan og design, og hvordan dette igjen oppfyller funksjonsbeskrivelsen. Gjennomføringsevne og kompetanse er ofte vesentlige evalueringskriterier ved denne konkurranseformen. Det er derfor viktig at den gruppa som settes sammen har teoretisk kunnskap og praktisk erfaring for å kunne gjennomføre nettopp den aktuelle typen prosjekt. Kravene til gruppen gjelder gjerne alle involverte; totalentreprenøren, arkitekter, rådgivere og underentreprenører. HENT har et stort nettverk i landets ledende fagmiljøer, og vi har vist oss meget dyktige til å sette sammen riktige grupper for å hevde oss i konkurranser og gi byggherre et optimalt bygg med tanke på kost/nytte sammenhenger. Å sette entreprenør og rådgivergruppe sammen fra konseptfase til detaljprosjektering og senere gjennomføringsfasen har mange fordeler. Det sikrer felles forståelse av prosjekteringsgrunnlaget og gir byggherre større økonomisk forutsigbarhet. Det gir også en bedre utnyttelse av tverrfaglige ressurser. Samspill Samspill som entrepriseform er spesielt godt egnet i konseptkonkurranser. Det muliggjør i større grad involvering av alle som, på et eller annet nivå, kommer i kontakt med bygget. Entreprenør, rådgivere, byggherre, brukere og ikke minst drift og vedlikeholdspersonell. Samspill dreier seg om hvordan man på best mulig måte skal få folk til å jobbe godt sammen, og er en utbredt entrepriseform i både offentlig og privat sektor. Kontraktsformen trekker inn mye kompetanse tidlig i prosjektet og baserer seg på samarbeid og tillit. HENT

16

HENT AS / Årsrapport 2010

Totalverdi er et praktisk rettet konsept for gjennomføring av samspillprosjekter. Det fokuserer på enkle mekanismer og bygger bruer mellom aktørene i et byggeprosjekt, alltid med fokus på et optimalt sluttresultat med tanke på økonomi, byggetid, kvalitet, HMS, energi og miljø og ikke minst trivsel og motivasjon for deltakeren i prosjektet. HENT har gjennomført mange samspillprosjekter og har god erfaring med å jobbe med byggherrer og brukere for å få til formålstjenlige løsninger innenfor realistiske økonomiske rammer. HENT har ferdigstilt i underkant av 200.000 m² i byggeprosjekt gjennom samspillprosesser, og har flere prosjekter under utvikling.


>

Noen samspillsprosjekter ervervet i 2010

1 2 3 4 5

Aker Solutions Fornebu Sandmoen Bussdepot Svolvær skole Aker Solutions Stavanger Postterminal Ålesund

1

2

3

4

5

HENT AS / Årsrapport 2010

17


Prosjektpresentasjon

Hovik skole Høvik skole er et moderne lavenergibygg for 950 elever i Lier kommune. Skolen er bygget som tradisjonell skole, med klasserom, og med «et torgareal» i midten. Energikravet til skolebygget er på 100kWh/m² år. Energirammetallet stiller strenge krav til korrekt prosjektering og utførelse av alle bygningsdetaljer. Prosjektet er gjennomført som samspillsprosjekt med Bærum kommune, som har fulgt opp byggeprosessen på vegne av Lier kommune.

>

Fakta

Byggherre:

Lier Kommune

Årstall:

2008 - 2010

Entrepriseform: Samspill / Totalentreprise

18

Omfang:

12 500 m²

Arkitekt:

Ottar Arkitekter

Sted:

Lier Kommune

HENT AS / Årsrapport 2010


Foto: Astrid Hals

HENT AS / Ă&#x2026;rsrapport 2010

19


HMS og Miljo i HENT i 2010

HENT har et uttalt mål om å være bransjeledende på Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeid. Fra og med 2010 har vi utvidet målsettingen til å omfatte det praktiske arbeidet med Ytre Miljø på byggeprosjektene våre.

I tillegg ser vi at HMS-koordinatorene får en stadig viktigere funksjon inn mot byggherrer og offentlige myndigheter.

Dette er en dristig målsetting, og krever betydelige ressurser for å kunne innfris. HMS-avdelingen til HENT teller ved årsskiftet 23 heltidsansatte og har et årsbudsjett på omlag 13 mill. kroner. I 2010 ble avdelingen styrket med en Miljøleder og en HMS-leder med ansvar for oppfølging UE. Den viktigste ressursen i avdelingen er de 18 HMS-koordinatorene. Siden adm. dir. i 2004 signerte målsettingen om å være “bransjeledende på HMS i 2008” har oppgaveomfanget på HMS-området hatt en økt betraktelig. Fra å måle kun på sykefravær og personskader er bedriftens HMSsatsing utvidet til blant annet å omfatte HMS og Miljø i anbudsfasen, kontroll med lønns- og arbeidsforhold hos våre underentreprenører, kontroll med stoffer og kjemikalier, avfallsbehandling, RentTørtBygg, ergonomi samt intern og ekstern kommunikasjon på prosjektene - for å nevne noe.

20

HENT AS / Årsrapport 2010

“Den Gylne Hjelm“


Målene for HMS- og Miljøarbeidet settes av HENT sitt Arbeidsmiljøutvalg (AMU). Og hvilke mål ble nådd i 2010? •

• • •

2010 ble det første kalenderåret uten fraværsskade på eget personell (H=0). AMU sitt mål for året var til sammenligning H<4, noe som ville tilsvart ca 3 fraværsskader. Det ble i 2010 registrert 15 fraværsskader hos våre UE’er – mot 19 i 2009 og 22 i 2008. Sykefraværet i HENT i 2010 endte på 5,5 %, mot 8,3 % i 2009. Som vi vil huske var 2009 preget av finanskrise og dermed endel usikkerhet blant arbeidstakerne. Sorteringsgrad avfall endte på 77 % - mot et årsmål på 85 % og 81 % i 2009. Årsaken til tilbakegangen ligger i problemer mht avfallsbehandling i sentrumsnære byggfornyelses-prosjekter. På større prosjekter ligger sorteringsgrad på 90% eller høyere. Hele 9 av 10 prosjekter hadde innført et systematisk arbeid med RentTørtBygg ved utgangen av 2010 – mot 7 av 10 i 2009. Godt arbeid med RTB gir bedre trivsel, bedre sikkerhet – og selvsagt bedre produktivitet. 9 av 10 prosjekter har også gjennomført systematiske Husmøter i 2010 – mot 6 av 10 i 2009. Husmøtene er viktige for at HENT skal ha en god intern kommunikasjon på prosjektene, og dermed utøve god ledelse overfor våre UE’er. 2010 ble også det året da HENT startet et systematisk arbeid med ergonomi. AMU i HENT har høsten 2010 vedtatt et ambisiøst handlingsprogram – med bla et prinsippvedtak om å gå over til bruk av 90 cm gipsplater. Planen skal gjennomføres første halvår 2011.

Dette er resultatene for noen av de viktigste områdene i HMS- og Miljøsatsingen til HENT i 2010. Med unntak av avfallsbehandling har bedriften gjort til dels betydelige fremskritt i året som gikk. Et synlig bevis på dette var prisen “Den gylne hjelm” som Statsbygg tildelte prosjektet Trondheim Fengsel ved slutten av året. Dette er en pris som alle ansatte i HENT har en andel i. HENT har mottatt “Den Gylne Hjelm” også i 2008 og 2009.

14

H-tall

200

F-tall

12

Kildesortering avfall 100, 00 %

150

10

80, 00 %

8 60, 00 %

100

6

40, 00 %

4

50

2

20, 00 %

0

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0, 00 %

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

HENT AS / Årsrapport 2010

21


o

Arsberetning 2010 HENT fikk en vekst i omsetning for 2010 på 1,8 %, med et årsresultat på 53,4 mill. Den totale ordrereserven er solid etter omfattende satsning på markedsarbeidet og anbudsprosesser i hele Norge. Med fokus på kompetansebyggende rekruttering og et bransjeledende HMS arbeid er HENT etablert som en av de solide aktørene i bransjen. Virksomhetens art og organisering Hovedvirksomheten er oppføring av offentlige bygg og næringsbygg og hermed hva som står i forbindelse. Hovedkontoret ligger på Tiller i Trondheim kommune ca en mil syd for Trondheim sentrum, med avdelingskontor på Lysaker i Oslo kommune, på Hamar i Hamar kommune og i Ålesund i Ålesund kommune. Etablering av avdelingskontor i Stavanger pågår og vil bli gjennomført i 2011.

HENT hadde en marginal vekst i 2010 og vår satsning fra tidligere år på riktig og langsiktige kundeforhold og prosjektssatsninger bar frukter. Vi ble preget av intensiv satsing på marked- og salgsarbeid, og videre utvikling av de avdelingskontorer vi har etablert, samt en løpende vurdering av etablering i nye marked. En vesentlig faktor for videre utvikling og vekst er evne til å være en komplett partner mht prosjektutvikling, energioptimalisering, økonomisk trimming av prosjekt, tverrfaglig bransjeforståelse og prosjektgjennomføring. Flere store prosjekter er ervervet med dette som plattform for samarbeid og 2011 blir et år hvor HENT videreutvikler samarbeidsform ovenfor våre kunder og leverandører.

HENT AS eies 99,9 % av HENT Holding AS og 0,1 % av ansatte i selskapet. HENT Holding AS ble stiftet 20.12.2006 som en del av strukturendringer på eiersiden. Største eiere i HENT Holding AS er Heimdal Gruppen AS med 36 %, og ansatte i HENT AS som sammen med administrerende direktør kontrollerer 22 %.

Den betryggende ordrereserven selskapet har ved inngangen til 2011, kombinert med at organisasjonen er bygget for ytterligere omsetning og vekst ligger det til rette for at HENT sine utfordringer i 2011 er knyttet til å videreutvikle medarbeiderne og rekruttere flere dyktige medarbeidere.

Hovedtrekk Omsetningen i 2010 ble 2 046 mill, mot 2 009 mill i 2009. Resultatet i 2010 ble 53,4 mill, mot 54,8 mill i 2009. Av selskapets totale omsetning utgjør andelen i regionen utenfor Midt-Norge ca 67 %, mot 59 % i 2009.

Organisasjonsutvikling og arbeidsmiljø HENT AS hadde i gjennomsnitt 392 fast ansatte i 2010. Tilsvarende tall for 2009 var 398. Av selskapets ansatte hadde ved årsskiftet 89 fast arbeidssted ved vårt avdelingskontor på Lysaker, 8 fast arbeidssted på Hamar og 14 fast arbeidssted i Ålesund.

Ordrereserven var på 4,2 mrd pr 31.12.10 som er en økning fra 1,9 mrd ift 2009. Dette er den høyeste ordrereserven selskapet har hatt. Denne solide økningen i ordrereserve er sammensatt av flere faktorer, men det er riktig å fremheve satsingen på kalkulasjon- og innkjøpsarbeidet samt en aktiv og omfattende markedsinnsats. Selskapet har hatt vekst i flere geografiske områder og utviklingen ved avdelingskontorene har gitt gode resultater som ansporer til etablering i nye områder.

Vår bedriftsinterne skole, HENT-skolen, har utvidet kursprogrammet ytterligere og det er gjennomført et betydelig antall kompetansehevende tiltak i dennes regi i løpet av året. Kompetente og motiverte medarbeidere er en forutsetning for å nærme oss selskapets visjon og målsetning. Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser, medarbeidersamtaler, karriereplaner og tilpasset kompetanseutvikling er virkemidler for å sikre riktig utvikling.

Trivsel hos ansatte og kompetanseutvikling har vært høyt prioritert i foregående år og vil også være satsningsområder fremover. Ytterligere satsing på BIM(Building Information Modelling) og HMS, med hovedfokus på miljø vil bidra i videre utvikling av HENT AS. Marked, konkurranseforhold og fremtidig utvikling Dersom man sammenlikner med de to foregående år ble

22

nok 2010 et vendepunkt, spesielt mot slutten av året ble markedsutsiktene bedre. Investeringsviljen og evne er tilbake både innen det privat og det offentlige samt troen på at dette kan vedvare.

HENT AS / Årsrapport 2010

For å kartlegge arbeidsmiljøet er det også i 2010 gjennomført undersøkelser blant våre ansatte. Også denne gang viser svarene fra undersøkelsen en oppgang i trivsel fra 2009 til 2010. I tillegg til arbeidsmiljøundersøkelsen er det gjennomført undersøkelse vedrørende tilbakemelding til ledere fra alle administrasjonsansatte. Ledelsen benytter aktivt resultatene fra undersøkelsen til å gjennomføre forbedringer. HENT har avtale med AktiMed bedriftshelsetjeneste for løpende oppfølging av helsetilstand og arbeidsmiljø.


Sykefravær Det var i 2010 totalt 7 091 registrerte sykedager (tilsvarende i 2009 var 7 966). Registrert sykefravær fordeler seg slik (tall fra 2009 i parentes): • • • •

egenmelding grunnet egen sykdom egenmelding grunnet barns sykdom fravær med sykemelding langtidsfravær

579 241 3 790 2 481

( 590) dager ( 224) dager (1 002) dager (6 150) dager

I 2010 utgjør registrert sykefravær ca 5,9 % i forhold til antall årsverk som var 0,9 %-poeng høyere enn målet for året. Sammenlignet med 2009 er dette en reduksjon på 2,4 % -poeng. Ulykker Det er i 2010 ikke registrert fraværsskader på egne ansatte. Tilsvarende tall fra 2009 var 2 skader og 13 fraværsdager. Dette gir et H-tall (skadehyppighet) på 0,0 mot 3,1 i 2009. Målet for 2010 var et H-tall lavere enn 5. Hyppigste skadetyper var i 2010 kuttskader, støt/klem og fall til lavere nivå. Våre underentreprenører hadde forrige år 15 fraværsskader på våre anlegg. Tilsvarende tall for 2009 var 14 fraværsskader. Dette er stabilt sett i forhold til omsetningen de siste to årene. HENT AS uttalte mål er å være bransjeledende på HMSområdet. Likestilling og integrering Bygg og anleggsbransjen er en mannsdominert bransje og det er en utfordring å øke kvinneandelen. Av selskapets ansatte i løpet av året er ca 8,5 % kvinner, mot 6,5 % i 2009. Kvinneandelen i ledende stillinger er lav. Gjennom økt bevissthet i rekrutteringen er kvinneandelen innenfor de stillinger der andelen tradisjonelt har vært lavest økt. Vår målsetning er å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Det skal derfor normalt ikke være behov for særlige tiltak rettet mot ulike kjønn. Det er ikke planlagt eller iverksatt spesielle tiltak med hensyn til likestilling i selskapet ut over spesiell oppmerksomhet ved ansettelser. Selskapet og dets styre er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten og styre. Av ni styremedlemmer er det en kvinne. I ledergruppen er det en kvinne og 11 menn.

Selskapet og dets styre er bevisst på å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Miljørapportering Bedriftens hovedsatsing vedrørende ytre miljø har i 2010 vært konsentrert omkring energiriktig byggeprosess, avfallsbehandling, kjemikaliekontroll og RentTørtBygg. Det er gjennomført prosjekter med “Passiv-hus-standard” og etablert aktivt medlemskap i Norwegian Green Building Council (NGBC) – som tilpasser den internasjonale miljøstandarden BREEAM til norske forhold. HENT er også medlem i Grønt Punkt Norge, som organiserer arbeidet med innsamling og behandling av emballasjeavfall. Av andre oppnådde resultater på miljøområdet kan nevnes • sorteringsgrad på avfall ble 77 % (mot 82 % i 2009) • 86 % av bedriftens underentreprenører var medlemmer av kjemikaliekontroll-systemet BASS ved utgangen av året • aktivt RentTørtBygg-regime er opprettet på alle aktuelle prosjekter HENT AS har i 2010 ikke hatt tilsynsbesøk av offentlig kontrollmyndighet (Fylkesmannens Miljøavdeling eller Klif). Det er ikke registrert skriftlige klager fra naboer til våre prosjekter eller vesentlige miljøuhell fra disse prosjektene siste år. HENT AS har i også 2010 vært engasjert i flere prosjekter med sterkt miljøfokus. Eksempler på dette er prosjektene Høvik Skole i Bærum og Ranheim Skole i Trondheim. I disse prosjektene har bedriften fått verdifulle erfaringer som danner grunnlag for HENT sitt videre miljøengasjement og vil underbygge valgte strategier for miljøarbeid. Redegjørelse for årsregnskapet Det er styrets oppfatning at avlagt regnskap gir et riktig bilde av selskapets virksomhet for 2010. Omsetning og resultat Omsetningen ble 2 046 mill mot 2 009 mill i 2009, noe som gir en vekst på 1,8 %. Resultat før skatt gikk ned fra 76,1 mill i 2009 til 75,1 mill i 2010.   Soliditet og balanse Totale eiendeler har økt fra 620 mill i 2009 til 823 mill ved utgangen av 2010. Dette skyldes i all hovedsak større bankinnskudd ved utgangen av 2010 i forhold til 2009. For entrepriser er det normalt stillet bankgaranti for en andel av entreprisen fra byggherre som sikkerhet for våre fakturerte krav og opptjent prosjektinntekt. HENT AS har historisk hatt små tap på krav mot oppdragsgiver.

>> HENT AS / Årsrapport 2010

23


Bokført egenkapital er på 125,3 mill. Dette gir en egenkapitalprosent på 15,2 %. Selskapets eiendeler består i hovedsak av opptjente prosjektinntekter, fordringer og likviditet. HENT baserer sin virksomhet i stor grad på leie av utstyr, samt bruk av underentrepriser. Selskapets prosjekter finansieres av oppdragsgiverne slik at totalbalansen kan holdes lav.

gjeld pr 31.12.10 i forhold til 31.12.09 er det et betydelig avvik mellom opptjente resultat og kontantstrøm i 2010. Kundefordringer og leverandørgjeld forfaller normalt 30 – 45 dager etter fakturering.

Utbyttepolitikken vil være å maksimere utbytte / konsernbidrag til morselskapet HENT Holding AS innenfor rammen av det til en hver tid skal være en forsvarlig egenkapitalandel i selskapet.

Fortsatt drift I henhold til regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Årsregnskapet for 2010 er avlagt i samsvar med dette. Til grunn for vurderingen ligger virksomhetens finansielle stilling, budsjetter, inngåtte avtaler, tilgang på nye prosjekter samt selskapets posisjon i markedet.

Likviditet og kontantstrøm Som følge av reduserte kundefordringer og økt kortsiktig

Det er ikke planlagt større investeringer i 2011. Ved årsskifte hadde HENT en likviditetsbeholdning på 407 mill.

Årets resultat og disponering Årsresultatet i HENT AS er disponert på følgende måte: Årsresultat

kr.

53 373 764,-

Avsatt utbytte

kr.

-19 279,-

Avsatt konsernbidrag (netto)

kr.

-22 320 000,-

Overført til annen egenkapital

kr.

-31 034 485,-

Totalt disponert

kr.

53 373 764,-

Fri egenkapital ved årets slutt utgjorde kr. 43 081 866,-.

Trondheim, den 31. desember 2010 / 3. mai 2011 I styret for HENT AS

24

HENT AS / Årsrapport 2010


Resultatregnskap 01.01 - 31.12 Note

2010

2009

2, 12

2 046 109 265

2 009 347 014

2 046 109 265

2 009 347 014

Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Sum inntekter Prosjektkostnader

12

1 659 534 265

1 645 480 686

Lønnskostnader

3

264 021 276

246 330 263

Avskrivninger

4

7 076 427

7 638 251

Annen driftskostnad

3

48 149 877

40 499 353

1 978 781 845

1 939 948 552

67 327 420

69 398 462

Sum driftskostnader Driftsresultat Finansposter Resultat fra datterselskap

5

-133 496

864 603

Resultat fra tilknyttet selskap

5

-153 105

153 105

Renteinntekt fra konsernselskap

1 426 732

808 597

Renteinntekt for øvrig

7 410 277

6 443 608

-812 636

-1 528 734

7 737 772

6 741 179

75 065 192

76 139 641

21 691 428

21 365 180

53 373 764

54 774 461

Rentekostnad Sum finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad

6

Årsresultat

Anvendelse av årsresultatet Avsatt utbytte

1

-19 279

-25 047

Avgitt konsernbidrag

1

-22 320 000

-28 996 867

Overført fra/ -til annen egenkapital

1

-31 034 485

-25 752 548

-53 373 764

-54 774 461

Sum anvendelse

HENT AS / Årsrapport 2010

25


Balanse 31.12

Note

2010

2009

17 224 554

-

66 500

108 500

17 291 054

108 500

11 731 601

17 328 981

11 731 601

17 328 981

EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Lisenser og rettigheter

6 4, 13

Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Inventar, kontormaskiner etc

4, 13

Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap

5

4 875 861

5 009 357

Investering i tilknyttet selskap

5

-

153 105

Investering i andre selskap

5

5 000 000

-

8, 13

10 091 743

10 000 000

3

1 921 466

1 605 696

Sum finansielle anleggsmidler

21 889 070

16 768 158

Sum anleggsmidler

50 911 725

34 205 639

Ansvarlig lån Pensjonsmidler

Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer

9, 13

145 872 456

277 359 253

Opptjente prosjektinntekter

12, 13

80 815 828

70 914 919

Fordring på konsernselskap

9, 13

41 890 749

40 493 426

Andre fordringer

8, 13

96 414 622

91 807 416

364 993 655

480 575 014

406 712 435

105 287 938

Sum omløpsmidler

771 706 090

585 862 952

SUM EIENDELER

822 617 815

620 068 591

Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende

26

HENT AS / Årsrapport 2010

7, 13


EGENKAPITAL OG GJELD

Note

2010

2009

Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital

1

12 560 400

12 560 400

Overkursfond

1

17 895 237

17 895 237

30 455 637

30 455 637

94 888 010

63 853 525

94 888 010

63 853 525

125 343 647

94 309 162

Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital

1

Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser

3

2 644 382

3 537 931

Utsatt skatt

6

-

19 568 479

2 644 382

23 106 410

4 640 885

10 413 954

Sum annen langsiktig gjeld

4 640 885

10 413 954

Sum langsiktig gjeld

7 285 267

33 520 364

Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld

14

Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld

10

332 014 356

300 076 450

Avsatt utbytte

1

19 279

25 047

Betalbar skatt

6

49 804 461

7 609 827

32 592 247

36 844 090

275 558 558

147 683 651

Sum kortsiktig gjeld

689 988 901

492 239 064

Sum gjeld

697 274 168

525 759 429

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

822 617 815

620 068 591

Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld

11, 12

HENT AS / Årsrapport 2010

27


Kontantstrøm 01.01 - 31.12

2010

2009

75 065 192

76 139 641

7 076 427

7 638 251

286 601

-1 017 708

-7 609 827

-12 007

-9 194

-149 061

Kontantstrøm fra årets virksomhet Resultat før skattekostnad + +/-

Ordinære avskrivninger Resultatandel fra datterselskap og felleskontrollert selskap Betalte skatter

+/-

Gevinst/tap ved salg av driftsmidler

+/-

Endring i lager, kunder og leverandørposter

153 523 794

-76 738 352

+/-

Endring i andre tidsavgrensningsposter

124 712 667

-14 423 871

Netto kontantstrøm fra årets virksomhet

353 045 659

-8 563 107

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter +

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler

3 287 896

4 199 542

-

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler

-4 715 749

-4 685 178

-

Investering i aksjer

-5 000 000

-

=

Netto kontantstrøm fra investeringer

-6 427 853

-485 636

-

-

-25 047

-30 875

-

-

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

28

-

Avgitt konsernbidrag

-

Utbetalt utbytte

+

Innbetaling av egenkapital

-

Reduksjon leasinggjeld

-5 773 069

-7 125 649

+

Kortsiktig lån

-6 997 870

-3 073 166

+

Kortsiktig lån konsernselskap

-32 397 323

-26 268 260

=

Netto kontantstrøm fra finansiering

-45 193 309

-36 497 950

=

Netto endring i likvider i året

301 424 498

-45 546 693

+

Likviditetsbeholdning 01.01.

105 287 938

150 834 631

=

Likviditetsbeholdning 31.12.

406 712 435

105 287 938

HENT AS / Årsrapport 2010


Regnskapsprinsipper Generelt Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og god regnskapskikk. Regnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift. Datterselskap og tilknyttede selskap Datterselskaper er selskaper hvor HENT har bestemmende innflytelse og medtas i regnskapet ettter egenkapitalmetoden. Tilknyttede selskap er selskap der HENT ikke har bestemmende innflytelse, men kun utøver betydelig innflytelse. I regnskapet medtas dette etter egenkapitalmetoden. Inntektsføring Inntekter resultatføres når de anses opptjent. Prosjekter Kontraktfestede prosjekter under utførelse behandles etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. I resultatregnskapet vises inntektene i takt med fremdriften i prosjektet. Fremdriften måles ut fra påløpte prosjektkostnader mot forventet totalkostnad. Prosjektkostnader omfatter kostnader som er direkte knyttet til det enkelte prosjekt. Prosjektfortjenesten i perioden er differansen mellom opptjent inntekt og kostnad. Forventede tap er hensyntatt i vurderingen. I balansen vises opptjent ikke fakturert prosjektinntekt på egen linje under kortsiktige fordringer. Ikke innbetalt forskuddsfakturering motregnes mot tilhørende kundefordring. Forskudd fra kunder vises som annen kortsiktig gjeld. Salg av varige driftsmidler Gevinst ved salg av varige driftsmidler inngår i driftsinntekter. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk samt fordringer med forfall senere enn ett år fra regnskapsperiodens utløp, er oppført som anleggsmiddel. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmiddel. Gjeld som har forfallstid på over et år klassifiseres som langsiktig. Det inkluderer også den andel av langsiktig gjeld som forfaller til betaling innen et år. All annen gjeld klassifiseres som kortsiktig. Vurderingsregler Generelt Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld vurderes tilsvarende til høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler med levetid over en regnskapsperiode balanseføres og avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan

der kostnaden sammenstilles tilhørende inntekt i løpet av driftsmiddlets levetid. Ved varig verdifall vil balanseført verdi av driftsmidlet nedskrives til virkelig verdi. Varige driftsmidler Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom de har økonomisk levetid over 3 år, og har en kostpris som overstiger kr. 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med dette. Utskiftninger av hele driftsmidler blir aktivert. Leasing Virksomhetens leieavtaler behandles i samsvar med NRS 14 Leieavtaler. Der den underliggende realitet er finansiering blir leieavtalene balanseført. Ved ordinære leieforhold kostnadsføres leien fortløpende. Garantier Forventede garantikostnader på igangværende og avsluttede prosjekter er avsatt basert på erfaringstall på reklamasjonskostnader. Garantiavsetningen er i balansen oppført under annen kortsiktig gjeld. Skatt Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Betalbar skatt i resultatregnskapet er beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultater. Betalbar skatt i resultatregnskapet er ikke påvirket av mottatt eller avgitt konsernbidrag. Effekten av konsernbidrag føres direkte i balansen som en egenkapitaltransaksjon. Utsatt skatt i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. I beregningen tas det hensyn til hvilke perioder de midlertidige forskjeller reverserer (utligningsmetoden). Ved beregning av utsatt skatt gjøres det fradrag for eventuelle fremførbare underskudd. Utsatt skatt regnskapsføres i nominelle kroner. Pensjoner Selskapet har både innskudds- og ytelsesordninger. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning og AFP-ordning i samsvar med rammeavtalen mellom LO og NHO. Selskapet regnskapsfører sine pensjoner i samsvar med Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader. I regnskapet klassifiseres netto pensjonskostnad som lønnskostnad og netto pensjonsforpliktelse som avsetning for forpliktelser. Netto pensjonsmidler balanseføres som eiendel i balansen. For innskuddspensjonsavtalen blir premien kostnadsført løpende. Netto pensjonskostnad består av periodens pensjonsopptjening tillagt kapitalkostnader på forpliktelsen,

>> HENT AS / Årsrapport 2010

29


redusert med avkastningen på innestående pensjonsmidler samt resultatført virkning av estimatendringer og avvik. Estimater Regnskapet er basert på en rekke estimater. Virkningene av estimatendringer resultatføres som ordinære poster. Betingede utfall Betinget tap er kostnadsført dersom det er sannsynlig og kvantifiserbart. Betinget vinning som er sannsynlig og betinget tap som er mindre sannsynlig er ikke resultatført, men informert om i note. Sammenligningstall Ved eventuelle endringer i presentasjonen i forhold til tidligere år, omarbeides sammenligningstallene tilsvarende. Kontantstrømanalyse Likviditetsbeholdningen består av kontante midler og bundne midler. Som kontante midler regnes folioinnskudd i bank eller tilsvarende finansieringsinstitusjon. Innvilget ikke opptrukket kassekreditt regnes ikke som likvider.

Prosjekt Høyskolen i Vestfold. Overlevert byggherre 10.10.10 Foto - Bent Raanes og Sarah Cameron Sørensen

30

HENT AS / Årsrapport 2010

Konsernet HENT AS er et datterselskap (99,9 %) av HENT Holding AS. HENT AS er morselskap i underkonsern. Det utarbeides ikke konsernregnskap for underkonsernet i samsvar med regnskapslovens §3-7. Underkonsernet konsolideres i konsernregnskapet til HENT Holding AS. Konsernregnskapet er tilgjengelig hos HENT Holding AS, Vestre Rosten 79, 7075 Tiller.


Noter til regnskap Note 1 - Egenkapital - og aksjonærinformasjon 01.01.10

Resultat

Utbytte/ konsernbidrag

Kap.utvidelse

31.12.10

Innskutt egenkapital

12 560 400

-

-

-

12 560 400

Overkursfond

17 895 237

-

-

-

17 895 237

Annen egenkapital

63 853 525

53 373 764

-22 339 279

-

94 888 010

Sum

94 309 162

53 373 764

-22 339 279

-

125 343 647

HENT AS har kun en aksjeklasse. Pålydende pr. aksje er NOK 10,-.

Selskapets aksjonærer pr 31.12.10 er: HENT Holding AS Ansatte i HENT Sum

Antall

Pålydende

1 254 956

12 549 560

1 084

10 840

1 256 040

12 560 400

Note 2 - Driftsinntekter Omsetning Virksomhetsområde Bolig Næring Offentlig Øvrig Sum

2010

2009

6 443 469

2 440 943

734 188 906

1 012 625 836

1 095 225 735

814 314 976

210 251 155

179 965 259

2 046 109 265

2 009 347 014

Av selskapets omsetning er 9,3 % i Nord-Norge, 46,3 % i Midt-Norge, 36,4 % på Østlandet og 8 % på Vestlandet. Tilsvarende tall for 2009 var 41 % Midt-Norge, 52 % på Østlandet og 7 % på Vestlandet.

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Lønnskostnader

2010

2009

213 564 853

193 947 959

Arbeidsgiveravgift

29 540 464

28 551 455

Pensjonskostnader

3 756 280

8 670 234

17 159 679

15 160 616

264 021 276

246 330 263

2010

2009

392

398

Lønn

Andre ytelser Sum lønnskostnader

Gjennomsnittlig antall ansatte

>> HENT AS / Årsrapport 2010

31


Godtgjørelse til adm. direktør Lønn inkl bonus til adm.direktør Annen godtgjørelse Sum godtgjørelse til adm.direktør

2010

2009

2 913 575

2 075 160

153 721

156 214

3 067 296

2 231 374

Det foreligger ingen etterlønnsavtaler med styremedlemmer eller administrerende direktør. Administrerende direktør har for 2010 en bonusavtale på NOK 1 500 000. Det er utbetalt NOK 370 000,- i styrehonorar eller annen godtgjørelse fra selskapet til styrets medlemmer. Den ytelsesbaserte pensjonsordningen som omfatter i alt 22 personer i virksomheten og 5 pensjonister gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Selskapet har hatt AFP-ordning fra fylte 62 år. Pr 31.12.10 er det ingen ansatte i virksomheten som er medlemmer av denne ordningen, men en pensjonist. I den innskuddsbaserte ordningen er det 346 medlemmer ved utgangen av 2010. Total innbetaling til innskuddsordningen var NOK 4 182 252 i 2010. Pensjonsordningen behandles i henhold til NRS for pensjonskostnader. Beregningene er utført av Vital Pekon AS på oppdrag fra HENT AS. Selskapet har plikt til å ha en obligatorisk tjenestepensjon og kravene vedr dette bekreftes ivaretatt. Pensjonsavtalen er tegnet mellom forsikringsselskap og det enkelte datterselskap i gruppen. Selskapet gikk over fra foretakspensjon til innskuddspensjon 01.01.07. Ansatte som ved overgangen var over 52 år står fortsatt i den gamle ordningen.

Pensjonskostnaden i regnskapet: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

2010

2009

2009

Foretakspensjon

AFP

Foretakspensjon

AFP

580 857

117 351

604 969

876 953

432 999

142 277

373 948

175 439

-432 556

-

-462 178

-

Administrasjonskostnader

135 110

-

149 958

-

Årets kostnadsføring av estimatavvik

400 761

-

283 307

100 411

-

-

-

-

101 014

36 608

94 004

148 387

Resultatført nettoforpliktelse v/overgang ny AFP

-

-2 324 675

-

-

Resultatført andel aktuarielt tap/gev. v/ overgang ny AFP

-

1 207 827

-

-

1 218 185

-820 612

1 044 008

1 301 190

2010

2010

2009

2009

Diskonteringsrente

5,00 %

5,00 %

4,40 %

4,40 %

Forventet avkastning

5,60 %

0,00 %

6,30 %

6,30 %

Lønnsøkning

4,00 %

4,00 %

4,50 %

4,50 %

G-regulering

4,00 %

4,00 %

4,25 %

4,25 %

Regulering av løpende pensjon

1,85 %

4,00 %

2,25 %

4,25 %

Avkastning på pensjonsmidlene

Engangsvirkning estimatavvik Arbeidsgiveravgift

Netto pensjonskostnad i resultatet

Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:

32

2010

HENT AS / Årsrapport 2010


Pensjonsforpliktelse i balansen

2010 Foretakspensjon

Beregnet pensjonsforpliktelse 31.12

8 893 873

2010 AFP

2009 Foretakspensjon

2 540 232

8 736 979

2009 AFP 4 641 559

Pensjonsmidler (til antatt markedsverdi) 31.12.

-8 693 344

-

-7 196 574

-

Ikke resultatført virkning av estimatavvik

-2 150 270

-254 023

-3 363 298

-1 758 087

28 275

358 173

217 197

654 460

Arbeidsgiveravgift Overgang til innskuddsbasert ordning Sum pensjonsforpliktelse (-midler)

Ved beregningen er følgende forutsetninger lagt til grunn:

-

-

-

-

-1 921 466

2 644 382

-1 605 696

3 537 931

2010

2010

2009

2009

Diskonteringsrente

4,60 %

4,60 %

5,00 %

5,00 %

Forventet avkastning

5,40 %

0,00 %

5,60 %

5,60 %

Lønnsøkning

4,00 %

4,00 %

4,00 %

4,00 %

G-regulering

3,75 %

3,75 %

4,00 %

4,00 %

Regulering av løpende pensjon

1,30 %

3,75 %

1,85 %

4,00 %

Forventet frivillig avgang før pensjonsalder før 40 år

2,00 %

0,00 %

2,00 %

2,00 %

Forventet frivillig avgang før pensjonsalder etter 40 år

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

Uttaksprosent AFP-ordning Arbeidsgiveravgift

Godtgjørelse til revisor Revisjon Rådgivning/advokattjenester Sum godtgjørelse til revisorfirma

30,00 % 14,10 %

14,10 %

30,00 % 14,10 %

14,10 %

2010

2009

232 000

235 000

29 900

35 925

261 900

270 925

Beløpene er ekskl. mva.

>> HENT AS / Årsrapport 2010

33


Note 4 - Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Lisenser, rettigheter

Sum immat. eiendeler

Inventar /etc, kont.mask.

Fiansiell leasing

Sum varige driftsmidler

Anskaffelseskost 01.01

210 000

210 000

21 648 124

25 282 645

46 930 769

Tilgang

-

-

4 715 749

-

4 715 749

Avgang

-

-

1 436 859

4 966 444

6 403 303

Anskaffelseskost 31.12.

210 000

210 000

24 927 014

20 316 201

45 243 215

Akkumulerte avskrivninger 01.01

101 500

101 500

14 051 934

15 549 854

29 601 788

42 000

42 000

3 559 342

3 475 085

7 034 427

-

-

401 523

2 723 078

3 124 601

143 500

143 500

17 209 753

16 301 861

33 511 614

Årets avskrivninger Avskrivninger på avgang Akkumulerte avskrivninger 31.12. Balanseført verdi 01.01.

108 500

108 500

7 596 190

9 732 791

17 328 981

Netto endringer ovenfor

(42 000)

(42 000)

121 071

(5 718 451)

(5 597 380)

Balanseført verdi 31.12.

66 500

66 500

7 717 261

4 014 340

11 731 601

3-10 år

3-5 år

Økonomisk levetid

5 år

Note 5 - Aksjer og andeler

Eierandel

Ansk.kost

Verdi 01.01

Resultatandel

Utbytte / EK-trans.

Verdi 31.12

HENT Industri AS

51 %

5 202 000

4 974 166

-131 224

-

4 842 942

ROH ANS

70 %

Aksjer / andeler i datterselskap

Sum

-

35 191

-2 272

-

32 919

5 202 000

5 009 357

-133 496

-

4 875 861

Egenkapitalen i HENT Industri AS på anskaffelsestidspunktet var NOK 10 200 000, mens den for ROH ANS var 0. Andeler i tilknyttet selskap BOHR ANS

49 %

-

55 733

-55 733

-

-

Fire Fire To ANS

49 %

-

97 372

-97 372

-

-

-

153 105

-153 105

-

-

Sum

Alle datterselskaper og tilknyttede selskaper, har forretningskontor i Trondheim.

Aksjer i andre selskap NMK Eiendom AS Sum

34

HENT AS / Årsrapport 2010

12,5 %

5 000 000

-

-

5 000 000

5 000 000

5 000 000

-

-

5 000 000

5 000 000


Note 6 - Årets skattekostnad Årets skattekostnad Betalbar skatt Endring i utsatt skatt Skatt av konsernbidrag Sum skattekostnad i resultatregnskapet

Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skatt

2010

2009

49 804 461

7 609 827

-36 793 033

2 478 793

8 680 000

11 276 559

21 691 428

21 365 180

2010

2009

75 065 192

76 139 641

Endring i midlertidige forskjeller

130 979 992

-2 323 667

Avgitt konsernbidrag

-31 000 000

-40 273 426

-

-6 087 230

2 827 893

-4 680

177 873 077

27 450 638

Fremførbart underskudd Permanente forskjeller Årets skattegrunnlag

Avvik skattekostnad

2010

2009

28% beregnet skatt av resultat før skatt

21 018 254

21 319 100

Skattekostnad i resultatregnskapet

21 691 428

21 365 180

-673 174

-46 081

-118 635

53 683

Refusjonsskatt iht.skatteloven

-

-

28% av endring korr.inntekt

-

-

791 810

-7 602

-

-

2010

2009

Driftsmidler

-2 984 218

-1 801 410

Fordringer

-4 118 908

-4 956 400

Tilvirkningskontrakter

71 399 125

187 989 057

Avsetning GRS

-76 910 628

-67 052 535

Regnsk.messig avsetning

-47 200 000

-41 950 000

Pensjoner

-722 916

-1 932 235

Finansielle leieavtaler

-568 947

-422 977

Andeler deltagerlignede selskaper

-409 772

13 926

-

-

Avvik Forklares med For lite/mye avsatt skatt tidligere år

28% av permanente forskjeller Netto avvik

Midlertidige forskjeller

Korreksjonsinntekt Overført fremførbart underskudd

-

-

Netto forskjeller

-61 516 264

69 887 426

Beregnet utsatt skatt

-17 224 554

19 568 479

Note 7 - Bankinnskudd kontanter og lignende Av totale bankinnskudd er NOK 9 341 842,88,- bundet til betaling av skyldig skattetrekk. Tilsvarende tall for 2009 var NOK 8 804 847,-.

>> HENT AS / Årsrapport 2010

35


Note 8 - Andre fordringer

Forskuddsbetalte kostnader Kortsiktige lån Fordring på leverandører

2010

2009

2 425 536

4 998 701

90 006 586

83 008 715

3 982 500

3 800 000

96 414 622

91 807 416

2010

2009

Roh ANS

875 000

41 345 339

Sum

875 000

41 345 339

2010

2009

Fire Fire To ANS

169 794

41 273 108

Bohr ANS

229 688

8 796 786

Sum

399 482

50 069 894

2010

2009

HENT Holding

41 890 749

40 493 426

Sum

41 890 749

40 493 426

2010

2009

Bohr ANS

37 060

-

Sum

37 060

-

2010

2009

Fire Fire To ANS

-

98 000

Sum

-

98 000

Sum andre fordringer Ansvarlig lån på NOK 10 mill forfaller i sin helhet til betaling senere enn ett år etter egnskapsårets slutt.

Note 9 - Fordringer mot konsernselskaper og tilknyttede selskaper Selskapet har følgende kundefordringer til konsernselskaper:

Selskapet har følgende kundefordringer til tilknyttede selskaper:

Selskapet har følgende kortsiktige fordringer til konsernselskaper:

Selskapet har følgende kortsiktige fordringer til tilknyttede selskaper:

Note 10 - Leverandørgjeld mot konsernselskaper og tilknyttede selskaper Selskapet har følgende leverandørgjeld til tilknyttede selskaper:

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld 2010

2009

Påløpte lønnskostnader

37 707 275

34 289 128

Avsatt til fremtidig garantiansvar

76 910 628

67 052 535

159 360 426

46 287 905

1 580 229

54 083

275 558 558

147 683 651

Forskuddsfakturert til/fra kunder/leverandører Annen kortsiktig gjeld Sum

36

HENT AS / Årsrapport 2010


Note 12 - Tilvirkningskontrakter Tilvirkningsprosjekter Oversikten viser entreprenørprosjekter under tilvirkning, regnskapsført etter løpende avregningsmetode med fortjeneste. Fullføringsgraden beregnes som forholdet mellom påløpte prosjektkostnader og estimerte totalkostnader. Resultatregnskapet

2010

2009

Totalt utført produksjon på igangværende prosjekter

995 691 805

1 201 564 966

Påløpte kostnader på igangværende prosjekter

924 292 680

1 013 575 909

71 399 125

187 989 057

4 045 818

30 888 100

67 353 307

157 100 957

2010

2009

80 815 828

70 914 919

159 360 426

46 287 905

84 462 204

-

Tilsvarer estimert fortjeneste på igangværende prosjekter Fortjeneste rapportert i tidligere perioder Fortjeneste hensyntatt i resultatregnskapet Balansen / øvrig Opptjente, ikke fakturert produksjon Forskuddsfakturert produksjon, inkludert i annen kortsiktig gjeld Gjenværende produksjon på tapsprosjekter

Note 13 - Garantistillelser Garantiansvar sikret hos fin.institusjon

2010

2009

Entreprenørgarantier

629 289 477

335 181 976

Sum sikrede garantier

629 289 477

335 181 976

2010

2009

66 500

108 500

7 717 265

7 596 194

-

-

Fordringer

375 085 398

490 575 014

Bankinnskudd

397 280 752

96 483 091

Sum bokført verdi pantsatte eiendeler

780 083 415

594 654 299

Bokført verdi av pantsatte eiendeler: Lisenser og rettigheter Driftstilbehør Varelager

Entreprenørgarantier utgjør 10 % av kontraktssum i byggeperioden. Denne trappes ned til 3 % og 2 % etter overlevering avhengig av kontraktsform. Garantien står 3 år etter overlevering. Det er stilt en selvskyldnerkausjon stor MNOK 100 som ledd i flerkontoavtalen med banken.

Note 14 - Øvrig langsiktig gjeld Selskapets øvrig langsiktig gjeld består i sin helhet av forpliktelser vedr finansielle leasingavtaler. Oversikt over fremtidige leiebetalinger:

2010

2009

Neste 1 år

2 154 499

3 789 868

1 til 5 år

1 661 365

3 873 020

-

-

Sum

3 815 864

7 662 888

Garantert restverdi

3 376 317

5 231 919

3 % -6 %

3 % -6 %

4 640 885

10 413 954

Etter 5 år

Rente Nåverdi av fremtidig leie og garantert restverdi

HENT AS / Årsrapport 2010

37


38

HENT AS / Ă&#x2026;rsrapport 2010


HENT AS / Ă&#x2026;rsrapport 2010

39


HENT AS, hovedkontor

HENT AS, Oslo

HENT AS, Ålesund

HENT AS, Hamar

Vestre Rosten 79 7075 Tiller firmapost@hent.no

Drammensveien 288 0283 Oslo firmapost@hent.no

Sjømannsveien 14 6008 Ålesund firmapost@hent.no

Midtstranda 2321 Hamar firmapost@hent.no

HENT AS årsrapport 2010  

hent as årsrapport 2010

HENT AS årsrapport 2010  

hent as årsrapport 2010

Advertisement