__MAIN_TEXT__
helmiry
Helmi-lehti
Helsinki, FI

Helmi on mielenterveysväen oma kulttuuri- ja mielipidejulkaisu. Lehti keskittyy nykyajan ilmiöihin ja kulttuuriin mielenterveyskuntoutujien näkökulmasta. Lehti on Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n jäsenlehti. Helmi toimii myös kuntoutujien äänitorvena ja kertoo aidosti hoitosysteemin ja palvelujärjestelmän hyvät ja huonot puolet. Lehteä luetaan kuntoutujien lisäksi paljon myös mm. hoitohenkilökunnan ja alan opiskelijoiden keskuudessa. Helmi on ilmestynyt säännöllisesti, nyt on jo 29. vuosikerta. Lehden toimitus koostuu pääosin lehtityöstä kiinnostuneista vapaaehtoisista HELMI ry:n jäsenistä. Helmi ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sen levikki on 1500 kpl. Lehti postitetaan jäsenille automaattisesti.

Show Stories insideNew