__MAIN_TEXT__

Page 1

marts - maj 2019

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Nu udsmykning på prædikestolen

2

For år tilbage testamenterede Lillian Birgitte Kristensen penge til kirken. Hendes ønske var at pengene blev brugt til udsmykning af kirkerummet. For denne gave har vi fået altersølv og dåbskande, som er lavet af sølvsmed Fredberg. Ligesom vi har fået et flygel, som vi har glæde af til de nyere salmer og diverse aktiviteter i kirken. Nu er der sat et foreløbigt punktum for udsmykningen af kirkerummet. Holger Jensen, arkitekten af kirken har skabt et fint udtryk fra Det Gamle Testamente med den brændende tornebusk som alterbillede. Lise Warburg lavede i 80erne en fortolkning af Helligånden til vores prædikestol, og Det Nye Testamente var repræsenteret ved korset over alteret. Det Gamle Testamente har været meget fremtrædende. Menighedsrådet har ønsket at gøre Det Nye Testamente mere synligt i

1. søndag i advent fik vi ny udsmykning af prædikestolen.

kirkerummet. I dag har vi fået et nyt udtryk i kirken, et mere moderne udtryk, hvor Den treenige Gud kan betragtes fra kirkerummet. Gud Fader fra Det Gamle Testamente som altermotiv ses med den brændende Tornebusk og Guds Søn er i mosaik og maleri, og sluttelig nu Guds Helligånd på prædikestolen. Det er første gang, så vidt mig bekendt, at en prædikestol udsmykkes med glasmalerier tilført LED-lys. Prædikestolen udtrykker billeder af Helligånden. Ånden og vinden er flygtige og hvordan fastholder vi den? Den lettiske kunstner Vilmantas har udført såvel mosaik som maleri og nu også udtrykket på prædikestolen. Vilmantas havde malet et billede som oplæg. Det så vi så på vores sognetur til Litauen i maj i 2018. Maleriet kan nu betragtes, når vi kommer ind i Hedeagerkirken.


Helligånden kan man ikke lige se. Ånden, som bliver pustet eller blæst ind i hver af os, når vi trækker vejret første gang, er svær at gengive. Vi kan ikke se den, men mærke den mod kinden, i håret, på træerne og skyerne. Helligåndens mest kendte symbol er duen – duen, der dalede ned, da Jesus blev døbt i Jordanfloden. Den står tydeligt frem. I midten og ved siden af duen har vi symboler på vand og vind. Længst mod venstre ser vi ilden, der symboliserer tunger af ild, som vi hø-

rer om i pinsen. Dette felt ses ikke så let fra kirkerummet. Det er ikke den opslugende ild, men ilden der giver os kræfter til at gå ud i verden og fortælle om Jesus på alverdens sprog. Vand og ånd er livgivende- nødvendigt for at leve. Nu er de 3 trosartikler mere synlige i kirken. Jeg er glad for det nye udtryk, Hedeagerkirken har fået. Menighedsrådet og jeg håber, det vil blive til glæde for menigheden. Annette Birk-Sørensen

Himmelske dage

GÅ MED! Stod der en dag som overskrift på en artikel. Hvem vil ha´ mig med og hvorhen? Tænkte jeg omgående. Min nysgerrighed var vakt, og med rette, for netop i år afholdes Danske

Kirkedage, under navnet Himmelske dage på Heden 2019, i Herning! Så vi behøver ikke at gå så langt for at gå med. Himmelske dage på Heden foregår i dagene 30. maj – 2. juni. Viborg Stift er medarrangør af dagene i samarbejde med de to Herningprovstier. Himmelske Dage på Heden vil være et folkeligt mødested og en festival hvor gudstjenester, koncerter, debatmøder og byvandringer blandes med kirke, samfund og kultur. Temaet ”gå med” er hentet fra 2. Mosebog kapitel 33 vers 14. Det indeholder både en kaldelse, en sendelse, kan være en forbandelse, men også en velsignelse. Vi går med Gud, Gud går med os, vi går vores vej, eller vi går med fred. Alle disse aspekter af

3


temaet vil blive udfoldet på de Himmelske Dage. Der vil være massevis af aktiviteter rundt omkring i byen, for alle aldersgrupper. Her skal blot nævnes nogle eksempler: Åbningsgudstjeneste på torvet, U 2 gudstjeneste, pilgrimsvandringer, salmeværksted, bibellegeland, debatter, genbrugsmodeshow, mad og mennesker, koncerter og meget andet. Over 300 arrangementer venter! Billetten for alle disse herligheder koster 395 kr. for voksne og er gratis for børn under 12 år. Skoleelever fra 12 år og studerende 250 kr. Jeg håber også at din nysgerrighed nu er vakt. Så derfor gå på internettet og søg under himmelskedage.dk Der findes alle mulige oplysninger om hvor og hvordan man køber billet, hvor de forskellige ting foregår, formål og tanker bag arrangementet. Håber vi ses! Venlig hilsen Anne-Marie Engelbøl Menighedsrådsmedlem

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00 Morgensangen ledes mellem sognemedhjælper og præster.

Babysalmesang i Hedeagerkirken Babyer og deres mødre eller fædre inviteres til babysalmesang. Tirsdage kl. 10. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Salmeleg i Hedeagerkirken Børn fra 1-5 år og deres mødre eller fædre indbydes til salmeleg, hvor vi bruger hele kroppen og en masse sanser. Onsdage kl. 16-17. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Herning Kirkehøjskole Temaet for forår 2019: Gå med Lørdag d. 2. marts i Gullestrup kirke. Institutleder Birgitte Graakjær Hjort, Aarhus: ”Gå med… Følg mig…” Lørdag d. 6. april i Hedeager Kirke. Sognepræst Jens Christian Hasager Kirk, Snejbjerg: ”Gå med...”

4


Det sker… Marts 2019 Søndag d. 3. marts kl. 10.00

Fastelavnsgudstjeneste med afslutning for minikonfirmand. Efter gudstjenesten slår børnene katten af tønden og der er fastelavnsboller til alle.

Torsdag d. 7. marts kl. 19.00

25 minutters musik før HEDEAGERAFTENEN ved organist Benjamin Davis Maack der vil spille.

Torsdag d. 7. marts kl. 19.30

HEDEAGERAFTEN hvor professor Anders Klostergaard Pedersen fortæller om: ”Gaver og religion

som kulturens lim” ”Vi giver gaver i mange sammenhænge, fra værtinde- til fødselsdagsgaver, fra bårebuketter til jubilæumsgaver; men gaver og udveksling er mere end det. Det er en af de mest fundamentale sociale mekanismer til at skabe

sammenhæng i samfundet. Religion og kristendom handler i høj grad også om gaver og gavegivning. Jesus’ død forstås som en gave og offergaven lever videre i let forandret skikkelse i form af kirkeskatten. Men hvad har alt dette med hinanden at gøre? Ganske meget, vil jeg hævde. Som det gælder for gavegivning, er religion fortsat den mest fundamentale sociale mekanisme til at skabe sammenhæng i samfundet og kulturen. I foredraget går jeg helt tilbage til vore fjerne forfædre og mødre, ligesom jeg ser på udveksling og antydning af religion blandt øvrige menneskeaber. Det lyder mærkeligt; men pointen er meget klar. Et evolutionært blik på gavegivning og religion giver os mulighed for at forstå, hvorfor vi ikke kan være gaver, udveksling og religion foruden. Grupper og fællesskaber, som vi er helt afgørende afhængige af, kan ikke bestå uden gavegivning og antagelig heller ikke uden religion.”

Tirsdag d. 12. marts kl. 19.30

Kirkeladen, Kirkebyvej 15, Gjellerup Inspirationsaften arrangeret af Folkekirkens besøgs- og aflastningstjeneste. Stiftspræst for diakoni Steen Hedemann Andreasen taler om ”Magtesløshedens styrke” - et billedforedrag med fokus på Paulus’ tale om, at ”Når jeg er magtesløs, så er jeg stærk” (2. Kor 12, 10) Temaet belyses ud fra bibelske tekster og kendte og ukendte menneskers liv.

Forsiden er billeder af nogle af konfirmandernes ikoner.

5


Torsdag d. 14. marts kl. 19.30

ORGELKONCERT med organist Benjamin Davis Maack.

April 2019 Tirsdag d. 9. april kl. 10.00

Kort Påskegudstjeneste for børn, der passes hjemme, dagplejebørn, vuggestuebørn og børnehavebørn. Efterfølgende er der sanglege for børnehavebørnene i menighedslokalerne.

Søndag d. 14. april kl. 10.00

Onsdag d. 20. marts kl. 14.00

SOGNEEFTERMIDDAG Lærer, eventyrerske og forfatter Ingerlise Helgesen, fra Ikast fortæller om: ”En krukke fyldt med oplevelser”.

Onsdag d. 27. marts kl. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE. En kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning og tid til snak og leg.

Hedeagerkirkens Voksenkor Er du glad for at synge? Søger du et fællesskab? Så er Hedeagerkirkens Voksenkor måske noget for dig. Hvis du er interesseret, skal du kontakte Benjamin Davis Maack på bdavismaack@gmail.com eller 5350 1813 for at høre nærmere.

6

SOGNESTÆVNE. Kirkens fødselsdag. Gudstjeneste, spisning og foredrag. ”Altid allerede Elsket – set fra sidelinjen”. Denne titel er udgangspunktet for Helle Skaarups fortælling om sit liv med multikunstneren Peter Bastian. Helle er forstander på Løgumkloster Refugium og har været gift med Peter Bastian de sidste 7 år af hans liv. »Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter«, siger Helle Skaarup. Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været et omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi omkring meget mellem jord og himmel.” Helle Skaarup er prædikant ved gudstjenesten.


Mandag d. 22. april kl. 16.00

Tirsdag d. 28. maj kl. 19. 30

Onsdag d. 24. april kl. 14.00

30. maj – 2. juni

KONCERT med Kammerkoret Nemo.

SOGNEEFTERMIDDAG Falckredder Helmer Olesen, fra Fjelstervang fortæller om: ”En falckredders hverdag. ”

Onsdag d. 24.april 2018 kl. 17.00

SPAGHETTIGUDSTJENESTE. En kort børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende fællesspisning og tid til snak og leg.

Maj 2019

FÆLLESSANGSKONCERT med Kammerkoret Nemo. Himmelske Dage på Heden: www.himmelskedage.dk

Torsdag d. 30. maj kl. 14.00

Åbningsgudstjeneste for Himmelske Dage på Heden på torvet i Herning

Juni 2019 Onsdag d. 12. juni

SOGNEUDFLUGT. Sæt X i kalenderen!

7. – 9. maj

Skole-kirkedage for elever i 3. klasse fra Brændgårdskolen.

22. maj – 23. maj

Skolekirkeprojekt ”Så rejser vi op til Jerusalem” for 5. klasser i kommunen.

7


Gudstjenester 3. marts 10. marts 17. marts 24. marts 27. marts 31. marts 7. april 14. april 18. april 19. april 21. april 22. april 24. april 28. april 4. maj 5. maj 12. maj 17. maj 19. maj 26. maj 30. maj 2. juni

Fastelavnssøndag 1. søndag i fasten 2. søndag i fasten 3. søndag i fasten Spaghettigudstj. Midfaste Mariæ bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag Spaghettigudstj. 1.s.e.påske Konfirmation, 7X Konfirmation, 7Y Konfirmation, 7Z 2.s.e.påske, Konf. 3.s.e.påske Bededag 4.s.e.påske 5.s.e.påske Kr. Himmelfart 6.s.e.påske

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 09.00 kl. 10.30 kl. 12.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Kirsten Thyssen - Familiegudstjeneste Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Helle Skaarup, prædikant Kirsten Thyssen Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk, Sønderagerskolen Kirsten Thyssen, Sønderagerskolen Kirsten Thyssen, Sønderagerskolen Annette Birk, Brændgårdskolen Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk

Hedeager sogns kirkekontor Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9. Tlf. 9712 2338 Åbningstider: Man., tirs. og fre: 9 – 13 Ons. 10 – 13, tors. 9 – 13 og 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Henrik Steffensen. Tlf. 7178 4953 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen. Tlf. 9712 5466 Ansvarshavende redaktør: Annette Birk-Sørensen www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

Hedeager Kirken  

Hedeager Kirken  

Advertisement