__MAIN_TEXT__

Page 1

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken september - november 2018


Forside: Billede s.2: Trinitatis

Trinitatis Ferietiden er forbi, og hverdagen er tilbage. Mest af alt holder jeg af hverdagen. Og netop nu befinder vi os midt i den periode af kirkeåret som kaldes for kirkens hverdag. Trinitatis.

2

Den strækker sig fra pinse og frem til advent hvor der ikke er nogle kirkelige Ferietiden er forbi og hverdagen er tilbage. højtider. Trinitatis kommer af det Trinitatistiden fortæller om livet her Mest af alt på holder latinske ord: Trinitas, der betyder jordenjeg efterafathverdagen. Guds Søn der Og komnetop nu befin som kaldes for kirkens hverdag. treenighed – den treenige Gud: Gud til verden julenat, døde og opstod i Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. påsken og i pinsen sendte sin HelDen strækker sig fra pinse og frem til advent, hvor de Treenigheden fortæller os at Gud er ligånd til verden for at evangeliet Trinitatis kommer af det latinske ord: Trinitas, der bet én, men alligevel optræder han i tre skal forkyndes. Efter pinse har han Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Treenigheden skikkelser. fuldendt sin gerning for os. Nu skal optræder han i tre skikkelser. der forkyndes om ham der delte liv og Trinitatistiden er den tid hvorTrinitatistiden den skæbne med os. er den tid, hvor den treenige Gud udfol treenige Gud udfoldes gennem gudsbibellæsninger og salmer. tjenestens bønner, bibellæsninger og I Trinitatistiden handler mange af de Kirkeåret er inddelt i farver – og udfoldelse den liturgiske farve i salmer. bibelske tekster om troens i er symbol på håbet, livet og væksten. I naturen vokse det almindelige liv. trinitatistiden. Nu er tiden til at evangeliet skal slå rod Kirkeåret er inddelt i farver – og den I kirken hører vi Jesu lignelser og helt liturgiske farve i trinitatistidenGennem er almindelige fra bliver begivenh vinterens oghverdagsepisoder forårets højtider grøn. Den grønne farve er symbol hans liv med disciplene. Guds Søn og som Helligånd fejret hver for sig. Trinita på håbet, livet og væksten. I naturen Fader, Søn og Helligånd. vokser, modnes og høstes årets afgrøTrinitatistiden er den længste af kirkeTrinitatistiden om livet herogså på den jorden efter, a der i trinitatistiden. Nu er tiden til at åretsfortæller tider, og samtidig er det dødeogog opstod i påsken og kan i pinsen sendte sin Helligå evangeliet skal slå rod i os så håbet af kirkens tider, som være sværest forkyndes. at Efter har han fuldendt livet kan vokse. sættepinse på én formel, fordi ingen af sin de gerning fo delte liv ogstore skæbne fester med falder os. i trinitatistiden. I Gennem vinterens og forårets højtider Hedeagerkirken holder vi dog fortsat Trinitatistiden handler mange af de bibelske tekster bliver begivenheder knyttet tilI Gud traditionen i hævd med høstgudsliv. som skaber, som Guds Søn og som tjeneste ligesom vi mindes de døde i Helligånd fejret hver for sig. Trinitasognet alle lignelser helgens søndag. I kirken hører vi til Jesu og helt almindelige hve tis søndag markerer enheden af Gud Annette Birk disciplene. Fader, Søn og Helligånd.

Trinitatis tiden er den længste af kirkeårets tider, og s som kan være sværest at sætte på én formel, fordi in tiden. I Hedeagerkirke holder vi dog fortsat traditione


”At rejse er at leve” Overskriften er et citat fra vores nationale eventyrdigter H.C.Andersen. Den 23.5 2018 drog vi på eventyrrejse til Litauen med Hedeager sogn. Indrømmes skal det, at det kun var en brøkdel af sognebørnene, der havde lyst og tid til at tage med. Et af formålene med turen var at lære lidt om det land, hvor kunstneren Vilmantas bor – den kunstner, der har lavet udsmykningen i Hedeagerkirken. Desuden var der adskillige turistmæssige tiltag, som gjorde rejsen værd at mindes. Litauen er på ca. 60.000 kvadratkilometer med omkring 3. millioner indbyggere, så der er god plads til at boltre sig på næsten øde steder. Til gengæld vrimler det med træer. Vi kunne læse os til, at 40% er skov. Vi havde base i hovedstaden Vilnius, men med lejet bus kom vi også til den næststørste by Kaunas, der tidligere har været hovedstad. På vejen dertil besøgte vi en frilandspark –Rumsiskes-med dejlig natur og en nu nedlagt landsby midt i det hele. Da vejret var skønt, kunne denne oplevelse kun fremme det gode indtryk. Kaunas består af to bydele, hvoraf den ældste del absolut var den mest interessante. Floden Neris, der giver byen adgang til havet,

har tidligere været utæmmet, så byen i flere omgange blev udsat for oversvømmelser, når smeltevandet blev for omfattende. Historien om byens rolle som hovedstad fik vi også med, men ved et opslag på Google kan enhver selv søge yderligere oplysninger. I et af de ældste huse er der i dag indrettet et folkloristisk museum, hvor man kan ”klæde sig ud ” og være i en bestemt tidsalder i et rollespil. Vi lærte ved den lejlighed en at de litauiske danse, der meget ligner færødansen. Litauerne er for størstedelen romersk katolske, men også russisk ortodokse er en vægtig faktor i kirkelivet. Tidligere var der i landet et betydeligt islæt af jøder, men som de fleste nok ved, gik det i den grad ud over dem, da nazisterne kom til landet. Ca. 95% måtte lade livet. Trakai-et middelalderslot, blev vort

3


mål på 2. dagen. Her havde vi lejet en båd, så vi også på denne måde kunne få så meget af egnen at se som muligt. Selve slottet var blevet renoveret på et tidspunkt, hvor området var polsk. I dag fremstår det med en masse udstillede genstande fra Litauens historie. Selve borgen ligger på en ø, hvortil en lille bro i dag giver adgang. Efter rundturen kom tidspunktet, hvor det kulinariske kom til sin ret. Vi havde på forhånd reserveret plads på en restaurant, der serverede egnsretter. Sammen med de lokalt fremstillede drikkevarer smagte de tilbudte menuer perfekt, selv om maden var noget anderledes end det, vi er vant til. Med vores 15 personers bus gik turen tilbage til Vilnius, hvor resten af dagen var til almindelig afslapning efter de mange indtryk. Om aftenen blev der rigtig høj stemning i ordets bogstaveligste forstand. Vi havde nemlig reserveret plads i en højt beliggende restaurant- i tv-tårnet i Vilnius. Det var et fantastisk syn, der mødte os i det 326 meter høje tårn. I løbet af en time drejede restauranten en omgang, så vi fik det hele med lidt efter lidt. Selve tv-tårnet spillede ved befrielsen fra den sovjetiske indflydelse en stor rolle, idet der netop her foregik kampe, hvor 13 civile omkom for opnåelse af friheden. Lørdagens program bestod i en rundvisning i det gamle Vilnius. Vi havde en guide, der efter udseendet at dømme gik jødisk klædt, men efter

4

eget udsagn var praktiserende muslim med en kone, som ikke delte hans religiøse opfattelse. Han ville derved fortælle os, at der i dagens Litauen er en udbredt tolerance m.h.t religion og kultur. Hans fortællinger om bydelen var meget inspirerende. Efter godt 2 timers rundvisning i dejligt vejr var vi fyldte med indtryk og tog afsked med guiden, som fandt et hyggeligt sted at indtage frokosten til os. En taxatur på ca. en halv time bragte os til udkanten af Vilnius, hvor målet var at besøge Vilmantas, som har lavet udsmykningen i Hedeagerkirken med maleriet af Fodvaskningen og mosaikken. Vi blev modtaget af familiens hund, af kunstneren samt hans hustru Indra. Der var stillet an med læskedrikke i atelieret, hvor vi fik en lille muntert foredrag om såvel Vilmantas´ som Indras kunstneriske udfoldelser. Højdepunktet kom, da vi fik præsenteret maleriet, der skal danne baggrund for udsmykningen af Hedeagerkirkens prædikestol. Her er der noget at se frem til. I løbet af det næste år vil dette projekt helt sikkert finde sin løsning. Vilmantas bor med sin familie i et hus, der bærer præg af, at vi her har med kunstnere at gøre. Ved det efterfølgende kaffebord blev der lejlighed til at stille spørgsmål, samt at fortære Indras lækre hjemmelavede kager. Efter et par timer gik turen med taxa tilbage til Corner Hotel. Et af formålene med turen var ligele-


des at se på andre opfattelser af religion. Derfor faldt valget på en katolsk messe i den meget smukke kirke Sct. Peter & Sct. Pauls. Da vi ankom ca. kl. 9.30, strømmede første hold ud fra kirken. Vi tog plads bagest i kirken, da vores deadline var halvanden time, før vi skulle tilbage til hotellet for at tjekke ud. Selve messen var et farverigt scenarie med stor opbakning fra den helt fyldte kirke. Katolikkerne har unægtelig deres helt egen måde at gennemføre gudstjenesten på, selv om der var genkendelige elementer fra den protestantiske. Menighedens deltagelse bestod mest i noget, der var lært udenad, idet der ikke var direkte salmesang eller orgelmusik. Et kor hørtes ind imellem. Da alt blev gennemført på litauisk, var der for os ingen chancer for at følge med i, hvad der blev sagt, men alligevel fornemmede vi højtideligheden i ceremonien. Dette blev så det sidste programpunkt på en særdeles indholdsrig, afveks-

lende og anbefalelsesværdig tur til Litauen. Jonna & Kurt Linnebjerg

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

Babysalmesang i Hedeagerkirken Babyer og deres mødre eller fædre inviteres til babysalmesang. Tirsdage kl. 10, fra 11. september. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Salmeleg i Hedeagerkirken Børn fra 1-5 år og deres mødre eller fædre indbydes til salmeleg, hvor vi bruger hele kroppen og en masse sanser. Onsdage kl. 16-17, fra 5. sept. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Herning Kirkehøjskole Datoer for Kirkehøjskolen lørdage: 1. september: ”Gudstjeneste og gudstro” ved Bent Arendt. 6. oktober: Indgang til den kristne Gud gennem musikken” ved Thorkild Møller. 3. november: ”Naturen i os selv” ved Mickey Gjerris. 1. december: ” Billedkunsten og den kristne tro” ved Hans Jørgen Frederiksen. Yderligere oplysninger: www.herninghoejskole.dk

5


Det sker… September 2018

Onsdag d. 5. september kl. 16.00 Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Torsdag d. 6. september kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen ved Benjamin Davis Maack

Torsdag d. 6. september kl.19.30

Forfatter og salmedigter Iben Krogsdal. ”Sang der samler”. Tro og fællessang og fællesskab hænger tæt sammen. Men er det muligt at synge sig kristen? Og hvad kan sangen vække i et menneske?

Tirsdag d. 11. september kl. 10.00 Babysalmesang

Hedeagerkirkens Voksenkor Er du glad for at synge? Søger du et fællesskab? Så er Hedeagerkirkens Voksenkor måske noget for dig. Efterårssæsonen starter onsdag d. 12. september. Hvis du er interesseret, skal du kontakte Benjamin Davis Maack på bdavismaack@gmail.com eller 5350 1813 for at høre nærmere.

6

Onsdag d. 12. september kl. 16. 00 Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Torsdag d. 13. september kl. 10.00 Små synger sammen dag for dagplejemødre og børn og andre interesserede

Tirsdag d. 18. september kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 19. september Sogneeftermiddagstur. Vi drikker kaffe undervejs

Søndag d. 23 september kl. 10.00

Høstgudstjeneste med efterfølgende auktion. Børn og voksne opfordres til at medbringe frugt, grøntsager, blomster el. lign. Høstgaverne bæres ind i kirken ved gudstjenestens begyndelse. Efter gudstjenesten holdes der auktion over gaverne.

Tirsdag d. 25. september kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 26. september kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

Oktober 2018 Tirsdag d. 2. oktober kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 3. oktober kl.16.00

Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Onsdag d. 3 oktober kl. 19.30

Koncert med sopran, Inger Kold og organist, Benjamin Davis Maack. Ved koncerten fremføres musik af bl. a. Edvard Grieg og Peter Møller. Fri entré.


Tirsdag d. 9. oktober kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 10. oktober kl. 16.00

Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Torsdag d. 11. oktober kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen ved Benjamin Davis Maack

Torsdag d. 11. oktober kl. 19.30 Seminarielærer, cand. theol. Kirsten M. Andersen: De gamle skal drømme og de unge se syner – en aften om Marilynne Robinsons roman ”Lila”

Torsdag d. 8. november kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen ved Benjamin Davis Maack

Torsdag d. 8. november kl. 19.30

Højskoleforstander ved Rødding højskole Mads RykindEriksen: ”1. verdenskrig og dens betydning for Sønderjylland”

Onsdag d. 14. november kl. 16.00 Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Onsdag d. 14. november kl. 19.00

Tirsdag d. 23. oktober kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 24. oktober kl.14.00

Sognepræst Bodil Toftdal, Ørnhøj: Fortællinger fra Canada.”

Onsdag d. 24. oktober kl.16.00

Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Søndag d. 28. oktober kl. 10.00

Buskgudstjeneste – gudstjeneste for børn, unge og voksne

Tirsdag d. 30. oktober kl. 10.00 Babysalmesang

Onsdag d. 31. oktober kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste

November 2018 Tirsdag d. 6. november kl.10.00

Koncert med Kristian Lilholt, Ida Virenfeldt og Lasse Jørgensen. En musikalsk aften der giver overskud og ro. Billetter á 150 kr. købes hos Sognemedhjælperen.

Onsdag d. 21. november kl. 14.00

Sygeplejerske og psykoterapeut Solveig Rosenkvist, Herning: Mønstre og vaner, når livet slår knuder.”

Onsdag d. 21. november kl. 16.00

Babysalmesang

Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Onsdag d. 7. november kl. 16.00

Onsdag d. 28. november kl. 17.00

Salmeleg for alle børn fra 1 – 5 år og deres forældre

Spaghettigudstjeneste

7


Gudstjenester 26. aug.

13. s. e. trinitatis kl. 10.00 Gotfred Larsen

2. sept. 14. s. e. trinitatis 9. sept. 15. s. e. trinitatis 16. sept. 16. s. e. trinitatis 23. sept. 17. s. e. trinitatis 26. sept. 30. sept. 18. s. e. trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00

Annette Birk Gotfred Larsen Kirsten Thyssen Annette Birk - Høstgudstjeneste Annette Birk Spaghetti-gudstj. Annette Birk

7. okt. 19. s. e. trinitatis 14. okt. 20. s. e. trinitatis 21. okt. 21. s. e. trinitatis 28. okt. 22. s. e. trinitatis 31. okt.

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 17.00

Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Annette Birk - BUSK-gudstjeneste Kirsten Thyssen - Spaghetti-gudstj.

4. nov. Allehelgen kl. 10.00 11. nov. 24. s. e. trinitatis kl. 10.00 18. nov. 25. s. e. trinitatis kl. 10.00 25. nov. Sidste s. i kirkeåret kl. 10.00 28. nov. kl. 17.00 2. dec.

1. s. i advent

Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Annette Birk - Spaghetti-gudstj.

kl. 10.00 Kirsten Thyssen

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 5466 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

50354 hedeagerkirken september november 2018  

50354 hedeagerkirken september november 2018  

Advertisement