__MAIN_TEXT__

Page 1

december 2018 - februar 2019

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Forventningens tid

2

Ind imellem bliver der hjemme omkring middagsbordet, i kirken, blandt konfirmander diskuteret: Hvilken af kirkens højtider der er den vigtigste og da falder svaret ofte på påsken. For påskens begivenheder er det der gør at vi overhovedet er kristne. Men forudsætningen for at vi kan fejrer påsken er at et barn blev født os. Det glemmer vi ikke så let i denne tid hvor julen står for døren og der pyntes op med lys og stjerne både hjemme hos os selv og ude i byen. Vi har haft en sommer hvor der har været rig mulighed for at nyde de lange lyse aftner. Nu befinder vi os i vinterhalvåret der på vores breddegrader betyder kortere dage. Mørke, blæst og kulde får os til at trække indenfor og tænde lys. Vi sprede mørket på forskellige måder med adventskrans og julelys, med duften af gløgg, æbleskiver og gran. Vores sanser aktiveres i december måned i adventstiden. Advent er ikke kun mørketid, der er også forventningens tid. Advent er begyndelsen på nedtællingen til jul. Forventningen til at det lille Jesus barn fødtes julenat i Betlehem. Mange husker det måske særligt fra deres egen barndom hvor adventstiden kunne føles som en evighed, før alle fire lys var tændt i adventskransen og de sidste låger skulle åbnes. Travlhed i køkkenet, med jule bag og slagtning. Hele hjemmet emmede af forventningens glæde.

I dag har tingene ændret sig. Vi har fortsat forventningens glæde. Nogen holder fast ved de gamle traditioner og nye traditioner kommer til. Der findes forventningens glæde og skuffede forventninger. For mange mennesker er det som om, stemningen ikke rigtig vil indfinde sig på trods af de smukke julesalmer og julegodter. Forventninger, der ikke blev indfriet, som man havde håbet og glædet sig til. Lange ensomme decemberaftner eller alt for travle dage, både på arbejdet og derhjemme, svigt af mennesker man holdt af, skuffelser over os selv, sorgen over at miste til døden eller til livet. Hvilket håb skulle jeg da kunne have når min erfaring altid siger mig, at forventningens glæde var den største og selve forventningen aldrig blev indfriet? Når det eneste jeg ser eller mærker er mørke og kulde, svigt, savn og sorg? Sådan spørger nogen. Men også til dem er der en forventning. Et løfte, der altid vil indfries. Det er løftet om Jesu fødsel julenat. Han kommer til alle mennesker, både dem med julelys i øjnene, til dem hvis forventninger ikke indfries og de der kun har blikket rettet mod vintervejr og mørke. Når vinteren og mørket er over os, kan vi sidde og småfryse og have det svært ved at kunne finde glæden i noget som helst. Landskabet er gråt, trist og vådt. Blæsten og kulden går gennem marv og ben, og mørket får dagene til at


hensynke i tåger. Pludselig en morgen, når solen står op, er tågen begyndt at lette, og alt står fantastisk smukt. Som om træer og buske, ja hele jorden har fået kastet en hermelinskåbe over sig af fint pudret sne og solstrålerne spiller i krystallerne. Vi kan undre os over så meget Gud kan udrette med lidt sne og et par solstrejf. Et løfte til os om, at selvom vi må vente lidt endnu, så er lyset snart

Himmelske Dage på Heden Vil du tilbyde privat indkvartering til deltagere under Himmelske Dage kan du kontakte: privatindkvartering@hotmail.com

på vej tilbage til glæde og liv for os alle. ”Gør døren høj, gør porten vid! den ærens konge kommer hid, han hersker over alle land og er al verdens frelsermand.” Med ønsket om en glædelig jul. Annette Birk.

Kunst i kirken Kunst på sygehuset Vi er meget glade for Vilmantas billede og glasmosaik i kirken. I december er det Vilmantas der udstiller på Herning Sygehus, her har vi mulighed for at få et større indblik i hans værker og arbejde.

3


Tak og farvel! Vor afholdte kirketjener, Aksel Poulsen, har - til vor beklagelse opsagt sin stilling pr. 3l. dec. d.å. Herfra skal bringes en stor tak for mange års godt og resultatrettet samarbejde. Aksel - vi ønsker dig held, lykke og Guds velsignelse i fremtiden. På Menighedsrådets vegne Bent Johansen, Forman

Nyt fra KOR- og KONCERTUDVALGET Når dette blad udkommer, har vi forhåbentlig haft en festlig og musikalsk god oplevelse med Lilholt, Virenfeldt og Jørgensen, d.14. november. Julen nærmer sig hastigt og den skal naturligvis også fejres med musik. Den 4. december kl. 19.30 afholder Kammerkoret NEMO julekoncert. - Og d. 12. december kl. 19.00 vil de kommende konfirmander og Kirkens voksenkor medvirke i De ni læsninger. De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem bibeltekster fortælles om syndefaldet, Guds udvælgelse og frelse, sådan som den udspilles i den bibelske historie. - I Danmark er det blevet en tradition at holde De ni læsninger i ugerne op til jul. I England, hvorfra traditionen stammer, holdes De ni læsninger juleaften. Vi er i udvalget i fuld gang med at planlægge det kommende års koncerter og musikarrangementer. Hvis I har gode forslag til hvad det kunne være, så sig endelig til. Nogle af jer har måske bemærket at der på opslagstavlen i forgangen hænger en liste, hvor man kan skrive sin mailadresse på, hvis man ønsker at få en mail tilsendt når der er nyt på programmet fra os. I det daglige vil listen stadig hænge der, men når vi afholder arrangementer lægger vi den ned på bordet, så alle interesserede har mulighed for at se den. Håber at det er noget, nogle af jer kan have nytte af. Venlig hilsen Anne-Marie E. Kor- og koncertudvalget.

4


Det sker… December 2018 Tirsdag d. 4. december kl. 19.30 Julekoncert med Kammerkoret NEMO. Søndag d. 9. december kl. 10 Familiegudstjeneste med Luciaoptog. Tirsdag d. 11. december kl. 9.30 Julegudstjeneste for dagplejebørn, vuggestuebørn og børn der passes hjemme. Onsdag d. 12. december kl. 14 Adventshygge for alle med forskellige indslag. Onsdag d.12. december kl. 19 De ni læsninger med fællessang, hvor kirkens voksenkor og konfirmanderne fra Brændgårdskolen deltager. Vi vil lytte til nogle centrale tekster fra bibelen, synge og lytte til koret. Vi vil synge nogle af vores kendte og mindre kendte advents og julesalmer. En stemningsfuld aften, hvor vi hver især får mulighed for at lade roen falde på os.

Januar 2019 Tirsdag d.1. januar kl. 16 Gudstjeneste. Efter gudstjenesten efterfølgende bobler og kransekage, hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.

Søndag d. 6. januar kl. 16.30 Nytårsarrangement for alle. Gudstjeneste med efterfølgende spisning og foredrag. ”Med hjerteblod i blækket!” ved tidligere sognepræst Per Toftdal et salmeforedrag om livsmodets salmedigter - nordmanden Svein Ellingsen. Svein Ellingsen er én af de ”nye” salmeforfattere i Den danske Salmebog fra 2003. Han er nordmand og blev født i 1929. Han har fået 11 salmer med i vores salmebog, men i den nyeste norske salmebog har han så mange med, at han har overhalet Grundtvig! Han skriver i et jævnt og forståeligt sprog, men på en dyster baggrund. Vi skal synge og gennemgå en stor del af hans salmer og høre om hans baggrund. Det er salmer, der er skrevet fra hjertet – og de går lige til hjertet! Onsdag d. 23. januar kl. 14.00 Annette Kortegård, sogne og hospitalspræst i Silkeborg vil fortælle om: ”Troen forandrer alt - alt forandrer troen.” Onsdag d. 30. januar kl.17 Spaghettigudstjeneste.

5


Søndag d. 3. februar kl. 17.00 Kyndelmisse-gudstjeneste med musik, sang og læsninger. Vi fejre at halvdelen af vinteren er omme og at vi går mod lysere tider.

Februar 2019 Torsdag d. 7. februar kl. 19.00 25 minutters musik før Hedeageraftenen ved Benjamin Davis Maack. Torsdag d. 7. februar kl. 19.30 Hedeageraften ”De sidste tider og dommedag i islam og kristendommen” ved biskop emer. og phd. studerende Steen Skovsgaard.

Steen Skovsgaard var i 26 år sognepræst i Gellerup Sogn, v. Århus hvor ca. 2/3 er muslimer. Det gav ham anledning til at gøre sig både tanker og erfaringer vedr. mødet mellem muslimer og kristne. Nogle

6

af disse er samlet i bøgerne: ”De fremmede her I altid hos jer” og ”Kristendom og Islam” samt i bogen: ”Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?”. Steen Skovsgaard har – også efter han blev biskop skrevet flere artikler og kronikker om aktuelle emner om mission og forholdet mellem islam og kristendom. September 2017 startede han et phD studium om dommedag i islam og kristendommen – en sammenlignende analyse af kristne og muslimske hjemmesider, med henblik på religionsmødet. I sit foredrag vil Steen Skovsgaard komme ind på den udfordring, som islam medfører for dansk kultur og en dansk folkekirkelig sammenhæng, samt redegøre for hvilke forskelle der er imellem kristendom og islam, herunder ikke mindst synet på dommedag. Onsdag d. 20. februar kl. 14.00 Herdis Hansen, forstander på Ankerfjord hospice ”Ankerfjord – fokus på livet.” Søndag d. 3. marts kl. 10.00 Fastelavns-gudstjeneste. Efter gudstjenesten slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Børnegudstjeneste hvor alle er velkomne til at komme udklædt, som lige det man gerne vil være.


MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00

Folkekirkens Nødhjælp 2019: Vi har igennem mange år haft sogneindsamling i Hedeagerkirken. Vi savner en person der vil være Indsamlingsleder. Hvis det er noget for dig eller du har lyst til at vide mere om hvad det går ud på er du velkommen til at kontakte Annette Birk, sognepræst. D. 10. marts er der Sogneindsamling. I år deltager Hedeagerkirken ikke, men man kan støtte deres arbejde med at redde liv, opbygge lokalsamfund og bekæmpe ulighed. Mobile Pay: 50602040 Bankoverførsel: 4183- 5400023 Giro: 5400023.

Morgensangen ledes fremover på skift mellem sognemedhjælper og præster.

Babysalmesang i Hedeagerkirken Babyer og deres mødre eller fædre inviteres til babysalmesang. Tirsdage kl. 10, fra uge 8. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Salmeleg i Hedeagerkirken Børn fra 1-5 år og deres mødre eller fædre indbydes til salmeleg, hvor vi bruger hele kroppen og en masse sanser. Onsdage kl. 16-17, fra uge 8. Tilmelding til Hedeagerkirken: mail@hedeagerkirken.dk

Herning Kirkehøjskole Temaet for forår 2019: Gå med Lørdag d. 5. januar i Fredens Kirke. Pastor em. Leif Kallesens, Silkeborg: ”Gå med! – Hvilken vej?” Lørdag d. 2. februar i Herning Friskole. Pastor em. Leif Vestergård, Aarhus: ”Hvor langt kan vi følges?” Lørdag d. 2. marts i Gullestrup kirke. Institutleder Birgitte Graakjær Hjort, Aarhus: ”Gå med… Følg mig…”

7


Gudstjenester 2. dec. 1. s. i advent 9. dec. 2. s. i advent 16. dec. 3. s. i advent 23. dec. 4. s. i advent 24. dec. Juleaftensdag 25. dec. Juledag 26. dec. 2. juledag 30. dec. Julesøndag

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 11 .00 kl. 15.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Kirsten Thyssen Annette Birk - Familiegudstj. Annette Birk Kirsten Thyssen Kirsten Thyssen Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk

1. jan. 6. jan. 13. jan. 20. jan. 27. jan. 30. jan.

Nytårsdag Helligtrekonger 1. s. e. h.3.k. 2. s. e. h.3.k. 3. s. e. h.3.k. Spaghettigudstj.

kl. 16.00 kl. 16.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00

Annette Birk Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk Kirsten Thyssen Annette Birk

3. febr. 3. febr. 10. febr. 17. febr. 24. febr.

4. s. e. h.3.k. Kyndelmisse Sidste s. e. h.3.k. Septuagesima Seksagesima

kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 10.00 kl. 11.00 kl. 11.00

Annette Birk Annette Birk - Musik og sang Annette Birk Camilla Lauridsen Kirsten Thyssen

3. marts Fastelavnssøndag kl. 10.00 Kirsten Thyssen - Familiegudstj.

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Aksel Poulsen. Tlf. 3063 5832 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen Tlf. 9712 5466 www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

Hedeager sogns kirkekontor Østre Kirkevej 1. Tlf. 9712 2338 Åbningstid: Mandag – fredag: 9 – 13 torsdag tillige: 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Profile for Hedeagerkirken

Hedeagerkirken december 2018  

Hedeagerkirken december 2018  

Advertisement