__MAIN_TEXT__

Page 1

maj - august 2019

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning

Hede agerkirken


Mælkebøtten – en pinseblomst

2

Ét af de bedste billeder på, hvad pinse er, har vi i skrivende stund stående lige uden for vores vinduer. Enten poppende op mellem fortovets fliser og vejens brosten - eller i grøftekanten eller græsplænen. Det er mælkebøtten, der tænkes på. Og det er især mælkebøtten, når dens gule hoved snart er blevet hvidt og fyldt med frø. Fandens mælkebøtte kaldes den også – måske på grund af dens fligede grønne blade, eller den dybe stængel, som borer sig ned i jorden, eller dens bitre og lidt giftige saft, eller måske kaldes den Fandens mælkebøtte fordi den i bund og grund er og bliver en trodsig blomst – en blomst, der ikke lader sig kue af et enkelt lugejern, af asfalt og brosten. Mælkebøtten er nemlig ikke sådan at få has på og den har en særlig evne til at sprede sine frø og omdanne en plæne eller et bed til vild natur. I disse dage kan man et kort øjeblik komme til at glemme, at den hedder Fandens mælkebøtte – for en eng dækket af gule mælkebøtter, mens forårssolen skinner, det er et smukt syn og man kan tage sig selv i at frydes ved det gule tæppe. For slet ikke at tale om den mælkebøtte, der pludselig dukker op uventede steder, bryder gennem asfalten og smalle sprækker. Her bliver den ikke symbol på

noget, der er fandens og som man må forsøge at få has på. I stedet for bliver mælkebøtten symbol på livet, der sætter sig igennem og kalder på vores taknemmelighed over det uventede, det generøse. Det minder faktisk om det som er pinsens indhold – liv, livsmod, nye kræfter. Pinsen, som i modsætning til jul og påske er mere vanskelig at få hold på og forklare. For jul – det ved vi er fejringen af Jesu fødsel. Og påske – det ved vi også er fortællingen om Jesu død og opstandelse. Og begge højtider har sine blomster – julestjernen og påskeliljen. Men pinse – det er straks sværere. Og her er det at mælkebøtten kan hjælpe os, for mælkebøttens fortælling kan med lidt finurlighed symbolisere kristendommens fortælling: en mælkebøtte begynder i det små med, at et lillebitte frø falder ned fra himlen og slår rod i jorden, og så vokser der en plante frem med blomster og blade – en plante med den smukkeste gule farve. Det er som om mælkebøtten med sin gule farve og sit ukuelige væsen fortæller om frihed og livsmod. Og når mælkebøtten har blomstret, så ændres de gule mælkebøtter til hvide kugler fyldt med fine hvide frø, klar til at blæsten sender dem afsted ud i


verden, hvor de kan slå ny rod. Det er derfor, at mælkebøtten er en pinseblomst. For pinse er som et mægtigt pust fra Vorherre, fyldt med liv og kærlighed, der som mælkebøttefrø flytter ind i os og slår rod. Pinse er et mægtigt pust, der som i den første begyndelse puster liv ind i os og forvandler det døde og lukkede i os, og sætter os i gang med at ånde og leve og elske og være.

Pinse er at vi fyldes med livsmod – eller sagt med kirkens gamle ord: at Guds ånd er midt iblandt os. Ganske vist kaldes mælkebøtten for Fandens mælkebøtte, men den kunne også kaldes for en pinseblomst – for mælkebøtten fortæller om frihed og ukuelighed, den fortæller om livsmod og livskraft. Glædelig pinse! Kirsten Thyssen.

Den 5. maj blev disse unge mennesker konfirmeret fra Brændgårdskolen

Forrest fra venstre: Christine Ann Møller Pedersen, Alberte Mølsted, Karoline Kirstine Lieberknecht Jensen, Caroline Skov Hansen, Thea Kjærlund, Mathilde Hedegaard Iversen. I midten: Philip Dalgaard Stidsing Hansen, Sabina Langborg Ahle, Malthe Egeris Larsen, Jenna Søndergaard Thorstenson, Lucas Alrø Hauge, Annette Birk-Sørensen. Bagerst: Mathias Brask Andersen, Nikolai Lundsgaard Gaardsted, Frederik Strøm, Simon Ntagashira Nsabirimana.

3


Studietur til Libanon

d. 7. – 16. marts 2019 med Danmission Libanon, med hovedstaden Beirut, er på størrelse med Jylland. Landet har ca. 4,5 mio. indbyggere. Hertil kommer 1,5 – 2 mio. syriske flygtninge, heraf flest muslimer. Det er med til at skubbe den fine balance mellem 2 millioner Shia-muslimer, Sunni-muslimer og kristne. Hertil kommer 200.000 – 250.000 Palæstinensere, som har boet i landet i mange år. Befolkningen er sammensat af: • 40% kristne • 27% sunni-muslimer • 27% shia-muslimer • 5% jøder • Resten er fra andre grupper ifølge de sidste optællinger. Byen Beirut ligger på en bjergside ud imod middelhavet. I årene 1975 – 1990 oplevede byen en voldsom borgerkrig, og igen i 2005 kom der voldsomme kampe. I dag er de langt med genopbygningen, dog ses mange bygninger med skudhuller og mange ødelagte huse. En del er helt forladt og står som tomme skeletter. Nybyggeriet går fremad. Det er ved havnen der bygges mange højhuse, den ene mere imponerende end den anden. Nogle huse står tomme og bruges kun om sommeren når familien der ejer dem kommer på ferie. Vi var 18 deltagere foruden rejselederen fra Danmission. Det er Danmission der står for turen, vores faste base var hotel Casa Dór Bairut. Det var en tur med rigtig mange oplevelser hvor jeg har udvalgt nogle af dem.

4

Første dag tog vi fra hotellet i bus til gudstjeneste i den protestantiske kirke i en forstad til Beirut. Pastor Georg Monad prædikede over ugens tekst ”Fristelsen i ørkenen”. Prædiken blev oversat til engelsk og vi fik høretelefoner på. Derefter var der en lille reception med menigheden. Den protestantiske kirke ejes af menigheden der består af ca. 400 medlemmer. Mange unge rejser ud, men sender stadig penge hjem til kirken. Næste dag kørte vi syd på af en motorvej med smuk udsigt ud over havet. Vores stop var ved en lille evangelisk kirke i Tyrus. Her fortæller deres præst om det arbejde de gjorde for flygtningebørn. Børnene skulle først og fremmest lære at være sammen, de skulle have lidt skole og de fik mad der. Der er ca. 450 børn om ugen. De er der på skift, og de bliver hentet i busser. De sang for os og vi sang ” Jeg er en lille undulat” med fagter for dem. Det vagte megen glæde. Der er flere tusinde syriske børn. Mange har aldrig haft mulighed for at gå i skole. De undervises her af frivillige. Onsdag skulle vi mødes med stormufti sheik Abdul og Latif Dyrian. Mødet skulle handle om de religiøse lederes rolle i en dialog mellem muslimer og kristne. Præst Georg (fra søndag) og en endnu mere interessant præst fra Alepo i Syrien. Han havde brugt 12 timer på at komme frem til mødet. Præst Ibrahim Nusir fortalte om krigens start i 2011 og alle de tragiske følger den fik. Bl.a. sult og mangel på vand. Alepo var sønderknust. Vi kunne stille spørgsmål. Der var tv på.


Om eftermiddagen mødtes vi med Adgar i en katolsk kirke downtown. Der blev fortalt om det religiøse arbejde og en fredelig eksistens. Der var en ungdomsgruppe som vi mødtes med om aftenen. En gruppe unge med de rigtige holdninger. Det var et interessant møde. De havde mod på opgaverne. Både religion, kultur og politik. Om aftenen var vi på besøg på den kristne SAT-7 tv-station. Hovedstationen ligger på Cypern. Der transmitteres til folk i Mellemøsten og Nordafrika. Der sendes på arabisk, tyrkisk og farsi og det når ud til 500 millioner mennesker. SAT-7 forsøger at gøre evangeliet synligt og er en hjælp til kirkerne. Næste dag tog vi ud til en skole Near East School of Theology. Skolen blev stiftet i 1932 men går så langt tilbage til 1835 da det første protestantiske seminar i Mellemøsten startede. Det er en almindelig skole med almindelig skoleundervisning. Da det startede op var der ca. 30 – 40 elever. På skolen er der et stort bibliotek der rummer 60.000 bøger. Studerende fra alle kirker er velkomne. Vi spiste frokost med eleverne. Menuen bestod af kogt fisk i kanelsovs med ris.

efter det Armenske folkedrab. ”Fuglereden” blev startet af Maria Jacobsen hvorimod Karen Jeppe arbejdede i Alepo. Der findes litteratur om disse to kvinder som er værd at stifte bekendtskab med. Vi hilste på lederen og på et par børnehaveklasser som vi havde LEGO med til. Vi så ligeledes den have som Maria Jacobsen havde anlagt, hvor hun sammen med sine ansatte holdt bibellæsning og samtaler. Hjemmet havde indtil 1980 danske ansatte og ledere som bestod af missionærer. Herefter overtog Armeerne ledelsen af ”Fuglereden”. I en bygning ved børnehjemmet er der rejst et museum der, på en gribende måde, fortæller om det armenske folkedrab. Der er en lille mindestue for ”mamma” Maria Jacobsen. Hun har haft stor betydning for mange tusinde børn. Maria Jacobsen fik fortjenestmedaljen af guld fra Danmark. Det blev en fantastisk uge med mange oplevelser. Jeg er så glad for at kunne deltage. En tur der har givet meget indsigt i et land, hvor det har været svært at overleve for mange. En tur man aldrig glemmer. Karin Bragt

Studieturens sidste dag - En heldagstur til det nordlige Libanon. Turen gik til Byblos. Verdens ældste by hvor der er fundet rester fra år 8000 f.Kr. Her ligger børnehjemmet ”Fuglereden”. Den første bibel i Byblos er trygt her. På turen derop hørte vi historien om to gæve danske kvinder Maria Jacobsen og Karen Jeppe. To markante kvinder der på hver deres måde hjalp tusinder af Armenske flygtninge, især børn under og

5


Herning Kirkehøjskole Orientering om Herning Kirkehøjskole - Måske er det noget for dig? Herning Kirkehøjskole-HKH-er oprettet og drives af menighedsrådene i Herning Valgmenighed, Sct. Johannes Sogn, Fredens Sogn, Hedeager Sogn, Gullestrup Sogn og Herning Sogn. HKH´s formål er at arrangere undervisning i kirkelige, bibelske, alment kulturelle og samfundsmæssige emner på evangelisk luthersk grund. Sidste år fejrede vi, at Kirkehøjskolen havde eksisteret i 25 år. På trods af, at der er mange andre foredragstilbud i Herning, har HKH således vist sig at være langtidsholdbar. Men ideen bag er også unik, idet den bygger på samarbejde på tværs af sognegrænserne. Foredragene afholdes på skift i de involverede kirkers menighedshuse. Det giver således mulighed for at opleve nye interessefællesskaber i større sammenhænge og i andre omgivelser end de vante. Kort sagt: På alle fronter at få nye oplevelser og udvidet sin horisont. Overordnet er det altid engagerede foredragsholdere, som formår at indvi os i deres tanker på en tilgængelig måde for almindelige mennesker. En ikke ubetydelig sidegevinst er det sociale fællesskab, som understøttes af sang og ”kaffesnak”. Hver sæson har sit overordnede tema, som planlægges af et programudvalg. I foråssæsonen 2019 er temaet : ”Gå med…” som oplæg til Himmelske Dage på Heden. Vi indledte året d. 5. januar med foredrag af Leif Kallesen, tidligere sognepræst ved Hedeagerkirken. Det blev et tilløbsstykke både i deltagerantal (ca. 90) og foredragsmæssigt. Året blev således skudt godt i gang. Vi håber, at mange fortsat vil finde vej til foredragene i HKH såvel til et enkelt foredrag som til en hel sæson. Alle er hjerteligt velkomne—uanset om man tilhører de involverede sogne. Læs mere om HKH´s aktuelle program på vores hjemmeside: herningkirkehoejskole.dk eller i programfolderen, der ligger i kirkerne. Ruth Søndergaard

6


Det sker… Juni 2019

Søndag d. 10. juni kl. 10

2. pinsedag Friluftsgudstjeneste ved den gl. kirke.

Onsdag d. 12. juni kl. 12.00

Sogneudflugt Turen går i år til Tirpitz muesum.

Lørdag d. 22. juni kl. 14

Vi tager på tur til Rind. Vi mødes på parkeringspladsen ved Hedeagerkirken kl. 14 og laver samkørsel til Rind kirke. Ole Madsen vil fortælle om sognet og kirken som Herning kirkerne er udsprunget af. Medbring selv kaffe og evt. kage.

August 2019 Lørdag d. 17. august

Kirkernes Familiefest på Torvet fra kl. 10 til 13. Med mange aktiviteter for børn. Kl. 11.30 spiller organist/klokkenist Benjamin Davis Maack på klokkespillet.

Onsdag d. 28. august kl. 17

Sensommerkoncert for alle! Fællessang, koncert, aktiviteter for børn. Der er mulighed for at møde FDF og Pigespejderne.

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00 Morgensangen ledes mellem sognemedhjælper og præster.

FDF Herning Nord giver børn og unge et ståsted at møde verden fra.

Det gør vi gennem leg, fællesskab, opfinderi og oplevelser for livet. Vi har to herlige kredshuse, i henholdsvis Herning og Gullestrup, som vi bruger som udgangspunkt for vores forskellige aktiviteter. Du er altid velkommen til at kigge forbi, men da vi ikke altid mødes i kredshuset, kan det være en god ide at tjekke hjemmesiden, og ringe/skrive til en holdleder eller kredsleder. Mødetider, aldersgrupper, program, kontaktinformationer, billeder og meget, meget mere, kan findes på vores hjemmeside på www.herningnord.dk Mvh. Susanne (2619 5663) og Thomas (2524 8418), Kredsledere FDF Herning Nord

7


Gudstjenester 30. maj

Kr. himmelfart

kl. 10.00 Kirsten Thyssen

2. juni 6. s. e. påske kl. 10.00 Annette Birk 9. juni Pinsedag kl. 10.00 Annette Birk 10. juni 2. pinsedag kl. 10.00 Prædikant René Nord Hansen Fælles friluftsgudstjeneste ved Herning Gl. Kirke. 16. juni Trinitatis kl. 10.00 Kirsten Thyssen 23. juni 1. s. e. trinitatis kl. 10.00 Annette Birk 30. juni 2. s. e. trinitatis kl. 09.00 Camilla Lauridsen 7. juli 14. juli 21. juli 28. juli

3. s. e. trinitatis 4. s. e. trinitatis 5. s. e. trinitatis 6. s. e. trinitatis

kl. 09.00 kl. 09.00 kl. 09.00 kl. 09.00

Annette Birk Annette Birk Annette Birk Camilla Lauridsen

4. aug. 11. aug. 18. aug. 25. aug.

7. s. e. trinitatis 8. s. e. trinitatis 9. s. e. trinitatis 10. s. e. trinitatis

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00

Kirsten Thyssen Kirsten Thyssen Annette Birk Kirsten Thyssen

1. sept. 8. sept.

11. s. e. trinitatis kl. 09.00 Annette Birk 12. s. e. trinitatis kl. 10.00 Annette Birk

Sommerens gudstjenester kl. 09.00 med efterfølgende kirkekaffe. Hedeager sogns kirkekontor Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9. Tlf. 9712 2338 Åbningstider: Man., tirs. og fre: 9 – 13 Ons. 10 – 13, tors. 9 – 13 og 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Henrik Steffensen. Tlf. 7178 4953 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen. Tlf. 9712 5466 Ansvarshavende redaktør: Annette Birk-Sørensen www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

Hedeagerkirken juni 2019  

Hedeagerkirken juni 2019  

Advertisement