a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

marts - maj 2020

Hede agerkirken

MENIGHEDSRÅDSVALG 2020 DU BESTEMMER, HVAD DIN KIRKE KAN

Orienteringsmøde tirsdag den 12. maj

Gl. Kirkevej 33, 7400 Herning


Vil du være med til at forme fremtiden i Hedeagerkirken Kunne du tænke dig at være med til at bestemme hvordan Hedeagerkirken skal udvikle sig i årene fremover? Så har du muligheden nu. For i 2020 er der valg til menighedsrådet! I Hedeagerkirken har vi mange aktiviteter udover den ugentlige søndagsgudstjeneste. Her kan nævnes babysalmesang, salmeleg, børneklub og spaghettigudstjenester, aktiviteter som alle primært er rettet mod småbørnsfamilierne. I vinterhalvåret undervises 3 hold konfirmander fra Brændgårdskolen. Derudover er der masser af aktiviteter

for alle kirkens medlemmer hvoraf blot nogle få nævnes her: Kirkekaffe, foredrag, morgensang og forskellige musikalske arrangementer. Alt dette og meget mere findes der oplysninger om på vores hjemmeside Hedeagerkirken.dk

PLADS TIL NYE KRÆFTER: Halvdelen af menighedsrådets medlemmer har meddelt, at de ikke stiller op til det kommende valg. Derfor er der plads til, og brug for, nye kræfter som kan være med til at udvikle Hedeagerkirken og det lokale kirkeliv.

MENIGHEDSRÅDETS OPGAVER: Hedeagerkirkens menighedsråd består af 8 folkevalgte medlemmer og de 2 præster. Menighedsrådet bliver valgt af og blandt medlemmerne af folkekirken i Hedeager sogn. Menighedsrådet vælges for en 4-årig periode.Menighedsrådet er folkekirkens lokale, demokratiske ledelse, som planlægger livet i kirken. Derudover er det menighedsrådet der administrerer kirkens ejendomme, træffer beslutninger om kirkens økonomi og ansætter og leder kirkens ansatte. Det betyder, at menighedsrådet har stor indflydelse på kirken som lokalt

2


samlingspunkt og på kirken som arbejdsplads. Der er menighedsrådsmøde en gang om måneden. Derudover er der indimellem kurser, udvalgsmøder og forskellige aktiviteter, som det kan være hensigtsmæssigt at deltage i.

HVORNÅR FOREGÅR VALGET? Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30 afholdes orienteringsmøde og Tirsdag d. 15. september afholdes valgforsamling, hvor rådets medlemmer vælges. Anne-Marie Engelbøl, medlem af menighedsrådet

Børneklub i Hedeagerkirken for børn på 4-6 år Onsdage kl. 16.15 – 17.30 Vi skal synge, lege, høre historier og mange andre sjove ting. Klub datoerne er: 4. marts, 11. marts, 18. marts, 25. marts spaghetti gudstjeneste, 1. april, 8. april ferie, 15. april, 22. april og 29. april Spørgsmål kan rettes til sognemedhjælper Margit Busk Holm på tlf. 29 40 40 63 – mail@hedeagerkirken.dk

Babysalmesang i Hedeagerkirken Hedeagerkirken indbyder babyer og deres mødre eller fædre til babysalmesang Hvor: Hedeagerkirken Gl. kirkevej 33 Hvornår: tirsdage kl. 10.30 – 11.30 Datoer: 4., 11., 18. og 25. marts Hvem: babyer i alderen 0 -12 mdr. Tilmelding: Til Hedeagerkirken på mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63. Babysalmesangen i Hedeagerkirken ledes af organist Benjamin Davis Maack og sognemedhjælper Margit Busk Holm.

3


De grønne pigespejdere i Herning opfører aktivitets- og bålhytte Søndag d. 8. december 2019 havde De grønne pigespejdere fornøjelsen af at invitere spejdere, forældre og Hedeager Sogn med til at tage det første spadestik til den kommende nye aktivitets- og bålhytte, som De grønne pigespejdere gennem rigtig mange år har ønsket sig. De grønne pigespejdere Herning har i dag omkring 45 medlemmer som ugentligt holder til i Hedeagerkirken på Gl. Kirkevej i Herning. De har lokaler i kælderen under kirken, og de har i årevis manglet gode tidssvarende udefaciliteter til sjove stimulerende aktiviteter, bevægelse og friluftsliv. Det er derfor besluttet at opføre en 8 x 10 m2 stor hytte med snitteværksted og depotrum på Herning Kommunes arealer syd-vest for Hedeagerkirken. Shelterbyg.dk fra Kjellerup er nu i fuld gang med byggeriet. Finansieringen af aktivitets- og bål-

4

hytten består af donationer fra bl.a. Lokale og Anlægsfonden, Friluftsrådet, Nordea Fonden, EGE Fonden, Lysgaard Fonden, Fonden af 1844 og private donationer. Derudover har De grønne pigespejdere selv indsamlet penge ved bl.a. indsamling af juletræer, salg af lodsedler samt salg af lopper ved bagagerumsmarkedet i november. De grønne pigespejdere i Herning kan i år også fejre 75 års jubilæum, og de glæder sig meget til at tage den kommende aktivitets- og bålhytte i anvendelse i løbet af foråret. De grønne pigespejdere vil gerne invitere Hedeager Sogn med til den officielle indvielse af hytten søndag d. 17. maj 2020. Susanne Stendorf Grupperådsformand De grønne pigespejdere Herning


Det sker… Marts 2020 Torsdag d. 5. marts kl. 19.00

25 minutters musik før Hedeageraftenen ved organist Benjamin Davis Maack.

Torsdag d. 5. marts kl. 19.30 Radiovært Anders Laugesen:

Fredag d. 13. marts kl. 10.00 Litteratur-formiddag

Søndag d. 15. marts kl. 10.00

Årsmøde i DSUK Viborg Stiftsudvalg efter Gudstjeneste og kirkekaffe i Hedeagerkirken. Foredrag ved Aage Gildam ”Mine oplevelser med sømandskirkerne.” Herefter en let frokost med årsmøde/ generalforsamling efterfulgt af lotteri.

Tirsdag d. 24. marts kl. 14.00

”Fortællekonen fra heden” Ruth Dein, Skive. ”Mennesker jeg har mødt. ”

Onsdag d. 25. marts kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste.

Torsdag d. 26. marts kl. 19.30 ”Viden, visdom og Vorherre i verden. ” - Vi ved så meget om alt lige fra atomer til stjernetåger. Alligevel hænger verden ikke altid særlig godt sammen. Klimaforandringer, krige og elendig kaffe. Hvad skal man dog stille op? I foredraget er der et bud på, hvorfor skønhed, sansning og syn for næsten er afgørende for at finde Vorherres visdom i verden, siger Anders Laugesen om sit foredrag. Anders Laugesen er kendt som radiovært på P1, hvor hans mange udsendelser har handlet om tro, religion og spiritualitet. Anders Laugesen har et utal af møder, oplevelser og rejser bag sig og behandler emnerne med personligt engagement og stor faglig viden.

Koncert med Midtjysk Kammerkor.

Tirsdag d. 31. marts kl. 9.30

Påskegudstjeneste for børn der passes hjemme, dagplejebørn og vuggestuebørn.

April 2020 Torsdag d. 2. april kl. 9.30

Påskegudstjeneste for børnehavebørn.

Søndag d. 5. april kl. 10.00

Sognestævne - Kirkens fødselsdag. Gudstjeneste og spisning. Foredrag ved organist Erling Lindgren: Salmer og sange til tiden. Der er grøde i sang- og salmeskrivningen for tiden, og inden for de sidste 20-30 år er der dukket en

5


imponerende samling af nye sange og salmer op. At de nye salmer har fået stor bevågenhed ses af det faktum, at de ikke blot i et vist omfang kan findes i den autoriserede salmebog, men også at der for nylig er udkommet 2 nye salmebøger – ”100 salmer” og ”Kirkesangbogen” – begge netop med fokus på fornyelsen. Dertil kommer, at folkene bag Højskolesangbogen arbejder på højtryk med en ny udgave – den 19. af slagsen – som bliver en realitet i slutningen af 2020. Vi vil med udgangspunkt i netop Højskolesangbogen og ”100 salmer” tage på en rundtur i denne fantastiske sang- og salmeskat og prøve at komme med et bud på, hvad der definerer tidens sange og salmer – tekstligt såvel som musikalsk. Og da jeg selv har haft den store glæde at bidrage med melodier til såvel sange som salmer, vil der også dukke nogle af disse op i dagens løb!

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.30

Fredag d. 17. april kl. 10.00

Juni 2020

Litteratur-formiddag.

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30

Koncert med Good time Gospel.

Tirsdag d. 28. april kl. 14.00

Tidl. Direktør og arkivskaber Knud Erik Mark, Viborg. ”Fortæller om sin mormor Helene, som levede fra 1903 – 1998 og fik 19 børn.”

Maj 2020 Lørdag d. 2. maj

Konfirmationer fra Talentskolen.

Søndag d. 3. maj

Konfirmation fra Brændgårdskolen.

6

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalget. På orienteringsmødet vil menighedsrådet bl.a. orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende opgaver, datoer og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges til menighedsrådet.

12. – 14. maj

Skole-kirkedage for elever i 3. klasse fra Brændgårdskolen.

Onsdag d. 13. maj kl. 17.00 Spaghettigudstjeneste.

Søndag d. 17. maj

Indvielse af bålhytten.

Søndag d. 24. maj kl. 16.00

Koncert med Den nye Salmetrio.

27. maj – 28. maj

Skolekirkeprojekt så rejser vi op til Jerusalem. For 5. klasser i Herning kommune.

Mandag d. 1. juni kl. 10.00

Friluftsgudstjeneste på den gamle kirkegård.

Tirsdag d. 9. juni kl. 12.00 Sogneudflugt.

MORGENSANG & KAFFE Hver torsdag kl. 9.00 Morgensangen ledes mellem sognemedhjælper og præster.


Salmeleg i Hedeagerkirken Hedeagerkirken indbyder børn på 1 - 5 år og deres mødre eller fædre til salmeleg . Salmeleg er Musikalsk dåbsoplæring og er efterfølgeren til babysalmesang. Vi skal bruge hele kroppen og en masse sanser, lære nye sange og rytmer og have det rigtigt sjovt. Hvor: Hedeagerkirken Gl. kirkevej 33 Hvornår: onsdage kl. 16.00 – 17.00 Datoer: 4., 11. og 18. marts, 25. marts spaghetti gudstjeneste, 1., 8. ferie, 15., 22. og 29. april. Tilmelding: Til Hedeagerkirken på mail@hedeagerkirken.dk eller tlf. 29 40 40 63 Salmeleg i Hedeagerkirken ledes af sognemedhjælper Margit Busk Holm.

Herning Kirkehøjskole Tema for foråret 2020 er: Hvordan har kristendommen haft indflydelse på vores nation? Lørdag 7. marts på Herning Friskole. Højskoleforstander Thue Kjærhus: Hvordan har kristendommen haft indflydelse på vort land? Lørdag 4. april i Hedeagerkirken. Fhv. højskoleforstander Jørgen Carlsen: Har kristendommens menneskesyn med dannelse at gøre? Yderligere informationer: www.herningkirkehoejskole.dk

7


1. søndag i fasten kl. 10.00 Annette Birk 2. søndag i fasten kl. 10.00 Kirsten Thyssen 3. søndag i fasten kl. 10.00 Annette Birk Midfaste kl. 10.00 Annette Birk Spaghettigudstj. kl. 17.00 Annette Birk Mariæ bebudelse kl. 10.00 Annette Birk Palmesøndag – kirkens fødselsdag. Efterfølgende frokost og foredrag kl. 10.00 Kirsten Thyssen Skærtorsdag kl. 19.30 Annette Birk Langfredag kl. 10.00 Annette Birk Påskedag kl. 10.00 Annette Birk 2. påskedag kl. 10.00 Kirsten Thyssen 1. s. e. påske kl. 10.00 Annette Birk 2. s. e. påske kl. 10.00 Kirsten Thyssen Konfirm.: 7. x kl. 09.00 Annette Birk Konfirm.: 7. y kl. 10.30 Kirsten Thyssen Konfirm.: 7. z kl. 12.00 Hanne Meier 2. s. e. påske, konf. kl. 10.00 Annette Birk Bededag kl. 10.00 Annette Birk 4. s. e. påske kl. 10.00 Annette Birk Spaghettigudstj. kl. 17.00 Annette Birk Dåbsgudstjeneste - lørdag kl. 10.00 Annette Birk 5. s. e. påske kl. 10.00 Annette Birk Kr. himmelfart kl. 10.00 Kirsten Thyssen 6. s. e. påske kl. 10.00 Kirsten Thyssen Pinsedag kl. 10.00 Annette Birk 2. pinsedag, friluftsgudstj. kl. 10.00 Annette Birk

Gudstjenester

1. marts 8. marts 15. marts 22. marts 25. marts 29. marts 5. april 9. april 10. april 12. april 13. april 19. april 26. april 2. maj 3. maj 8. maj 10. maj 13. maj 16. maj 17. maj 21. maj 24. maj 31. maj 1. juni

Hedeager sogns kirkekontor Gullestrup Kirke, Løvbakkevej 9. Tlf. 9712 2338 Åbningstider: Man., tirs. og fre: 9 – 13 Ons. 10 – 13, tors. 9 – 13 og 15 – 17 Kordegn Jette Neesgaard Sørensen jns@km.dk Sognepræst Annette Birk-Sørensen Gl. Kirkevej 31. Tlf. 5150 6648 abi@km.dk Sognepræst og provst Kirsten Braad Thyssen Gl. Kirkevej 33. Tlf. 2179 4180 kbt@km.dk

Sognemedhjælper Margit Busk Holm Tlf. 2940 4063/ 9712 6648 mail@hedeagerkirken.dk Kirketjenere Tlf. i kirken: 9721 7043 Henrik Steffensen. Tlf. 7178 4953 Anna Grethe Sangild Nielsen Tlf. 4110 8091 Organist Benjamin Davis Maack Tlf. 5350 1813 Menighedsrådsformand Bent Johansen. Tlf. 9712 5466 Ansvarshavende redaktør: Annette Birk-Sørensen www.hedeagerkirken.dk

grc.dk

ANDRE NYTTIGE OPLYSNINGER

Profile for Hedeagerkirken

Hedeagerkirken marts-maj 2020  

Hedeagerkirken marts-maj 2020  

Advertisement