Page 1

WORKSHOPS 2018 PHOTOGRAPHY, BOOK DESIGN, BOOKBINDING & MARKETING

INSTRUCTORS: Joyce Tenneson Connie Imboden William Ropp Travis Hocutt Cig Harvey Jill Enfield Marc Olich Bob Sacha Tillman Crane Julie Grahame Elisabeth N Aanes Jonathan Laurence Tatiana Yermolayeva Ragne Kristine Sigmond

.com

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

1


TESTEMONIALS: Professional, personal, and amazing. Ann Kristin Sørbotten

Inspiring and well organised workshops. Great class, great atmosphere. Ommund Ødegård

2


EXPAND YOURÂ TALENT IN 2018

JOIN US FOR AN UNFORGETTABLE LEARNING EXPERIENCE

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

3


Our Mission is to inspire photographers to further their growth and development by arranging workshops and events that makes a difference.

VĂĽr misjon er ĂĽ inspirere fotografer til videre vekst og utvikling gjennom ĂĽ arrangere workshoper og eventer som gir ringvirkninger.

4


DEAR FRIENDS, A new year always brings on new possibilities. We are pleased to introducing two new experiences for you in 2018, in addition to our workshops. From September 1ST you can visit SAGA as our Artist in Residence (SAGA AIR). In October you can be part of our new Capture/Create session.

Our workshops in 2018 is all about making you a better photographer. We will challenge your creativity, stretch your talent, and help you reach your goals. With us we have some of the best instructors in the field of photography, pluss our own experience from working with photographers and organising workshops since 2010. We start our season already in January, and recommend to register early for your desired workshop, as our classes are small and might fill quickly. We wish you a year filled with creative growth, and welcome you to our workshop program 2018!

Vårt fokus for 2018 er å gjøre deg til en bedre fotograf. Vi vil utfordre din kreativitet, tøye talentet ditt og hjelpe deg nå dine mål. Med oss har vi noen av de beste instruktørene fra foto bransjen, pluss vår egen erfaring fra å jobbe med fotografer, samt organisere workshops siden 2010. Vi starter vår sesong allerede i januar, og vi anbefaler å melde seg på favoritt workshopen så snart som mulig, da våre klasser er små og kan fylles raskt. Vi ønsker deg et år fylt med kreativ vekst. Velkommen til vårt workshop program for 2018!

Elisabeth Nordeng Aanes, Founder and CEO WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

5


REGISTRATION: Register for your chosen workshop on our website or e-mail us at post@nordphotography.com. Regeistration is binding. Our workshop tuition at SAGA DOES NOT include travel, transportation, meals or accommodation. For our destinaton workshop see workshop description as it varies. VISIT OUR WEBSITE FOR COMPLETE WORKSHOP INFORMATION. WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

6


WORKSHOP CALENDER 2018 JAN

FEB

MAR

JAN 31- FEB 4: Make a Photo-book Jonathan Laurence - p 9

FEB 13 - DEC 11: The Mentor Program - Oslo Elisabeth N Aanes - p 13

MAR 11 - 18: Swan Lake at The Hermitage Marc Olich - p15

FEB 25 - MAR 2: Branding, presenting and marketing your work Julie Grahame - p 11

APR

MAY

JUN

APRIL 10 - 15: Light paiting for Night owls and early birds Ragne Kristine Sigmond - p 19

MAY 1 - 5: Under the surfarce - A portrait workshop Joyce Tenneson - p 21

MAY 30 - JUN 3: 59 SEC - Creating powerful videos for web Bob Sacha - p 25

AIPAD NYC

MAY 20 - 25: Warp Iceland Jonathan Laurence - p 23

JUN 21-24: Handmade books and boxes Travis Hocutt - p 29

JUL

AUG

SEP

JUN 26 - JUL 1: Wet Plate Collodion Jill Enfield - p 31

JUL 31 - AUG 5: Platinum printing Tillman Crane p 35

SEPT 26 - 30: Portraits and post-production William Ropp - p 37

JUL 3 - 8: The nude as form Connie Imboden - p 33

SAGA AIR - p43

OCT

NOV

OCT 2 - 8: Capture/Create St Petersburg Tatiana Yermolayeva - p 39

NOV 15 - JUN 5, 2019: The Mentor Program - Saga Elisabeth N Aanes - p 41

SAGA AIR - p43

SAGA AIR - p43

DEC

SAGA AIR - p43

7


Mangler foto

8


DEADLINE TO REGISTER JANUARY 5

BOOK-DESIGN FOR PHOTOGRAPHERS JONATHAN LAURENCE MAKE A PHOTO BOOK Our instructor Jonathan Laurence will covering all aspects of photo-book creation. You will learn the principals of great layout and design and apply them to your own book project. This is a hands on workshop and our goal is that you leave our workshop with the first mockup of your photo-book, ready to order. For this workshop we will be using BLURB as our print-on-demand publishing platform. Jonathan will teach you the Blurb easy-to-use design program. Students who are familiar with professional layout software, such as Adobe InDesign, will also be accommodated. We will utilise SAGAs large photo-book library resource in the class by taking a close look at some of our books and discuss in depth the different design choices made and why they work. We will spend a lot of time on how to build a book, and cover in detail typography, page layout, image sequencing, front and back matter, colour management, image preparation, choosing the cover image and cover design. Students should bring 40-60 digital photographs, as well as print outs (postcard size) of their images, along with any written material for their book. DATES: TUITION: LOCATION:

Velkommen til bok-design for fotografer, hvor du vil lære å designe flotte fotobøker. Du vil lære prinsippene for god layout og design, og bruke denne kunnskapen for å utvikle ditt egen bokprosjekt. Dette er en hands-on workshop, hvor vårt mål for deg er at du skal ferdigstille første utkast av din bok, klar for bestilling, før workshopen er over. Vi bruker nettsiden BLURB som vår print-on-demand publiserings-plattform for denne workshopen. Design programmet i BLURB er veldig enkelt, og du vil få opplæring i å bruke det. Studenter som er kjent med andre layout-program, f. eks Adobe InDesign, vil kunne bruke dette. SAGA har et stort foto-bok bibliotek som favner bøker utgitt av forlag, selvpubliserte og igjennom BLURB. Vårt bibliotek er tilgjengelig for deltakerne og vil bli brukt aktivt i undervisningen, til å hente inspirasjon og ideer. Hver deltaker blir også bedt om å ta med egen favoritt foto-bok til workshop’en. Vi vil bruke mye tid på oppbygging av en foto-bok, og dekker i detalj typografi, layout, bilde-sekvensering, forside og bakside oppsett, fargebehandling, klargjøring av bilder, valg av coverbildet og coverdesign. Deltakere bør ha med 40-60 digitale bilder og utskrifter (postkortformat) av disse, samt tekst, hvis man har dette klart.

January 31 - February 4, 2018 NOK 6.900,SAGA - Inderøy – Norway

image © Stine Loe Jenssen

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

9


10


DEADLINE TO REGISTER FEBRUARY 1

THE MENTOR PROGRAM - OSLO A COLLABORATION WITH CYAN: STUDIO, OSLO This is a year long mentorship program for photographers looking to develop a complete body of work within the length of the program. Lectures, discussions and critique of student work will be the structure of the program. For our creative assignments we will find inspiration in The Photographers Playbook and Julia Cameron’s beloved book The Artist Way. The program will help discover, develop and finetune each photographer’s creative voice. You should come to the mentor program with an idea of a project. It can be an old project you want to finish, or a new project you want to create. We will meet 8 times throughout the year for lecture and group critique. In addition there will be 2 oneon-one meetings with mentor, plus written image critic in the summer months. The lecture will be tailored to each participant’s project, to give inspiration and guidance for further development. During this mentorprogram you will learn to develop a cohesive body of work, present work in a professional matter, critique other photographers work, respond to critique of your own work, and the process of planning and hanging an exhibit. The program will result in a group exhibit at Cyan Gallery in February 2019. DURATION: MENTOR: TUITION: LOCATION:

Feb 13 – Dec 11, 2018 Elisabeth Nordeng Aanes NOK 14.500,-
 Cyan :studio, Oslo

©Image by Ingunn Cecilie Jensen (Mentorprogram 2016)

Vårt mentorprogram går over et år, og er for alle som ønsker å jobbe med individuelle fotoprosjekter, med det mål å fullføre prosjektet innenfor lengden av programmet. Forelesninger, kreative oppgaver, diskusjoner og bildekritikk vil være strukturen på møtene. Det blir gitt ulike kreative oppgaver underveis i programmet som er hentet fra “The Photographers Playbook”, og inspirasjon fra Julia Camerons’ “The Artist Way “. Mentorprogrammet vil bidra til å oppdage, utvikle og finjustere hver deltakers kreative stemme. Du bør komme til programmet med en idé om et prosjekt. Det kan være et gammelt prosjekt du ønsker å ferdigstille, en ide du har hatt lenge men ikke satt ut i livet, eller et helt nytt prosjekt du vil utvikle. Vi har 8 møter igjennom året med forelesning og bilde kritikk. I tillegg får du to private møter med mentor og skriftlig bildekritikk-tilbud i løpet av sommermånedene. Foredragene vil bli skreddersydd til hver deltakers prosjekt ide, for å gi inspirasjon og veiledning for videre utvikling. Gjennom mentorprogrammet vil du få erfaring med å utvikle og ferdigstille et fotoprosjekt. Du vil lœre å gi og motta bildekritikk, velge ut bilder til presentasjon, presentere prosjekt for publikum samt gjennomføring av utstilling. Mentorprogrammet avsluttes med gruppeutstilling på Cyan Galleri februar 2019. Mentorship students receive a 20% discount on the tuition on workshops at SAGA in 2018. WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

11


This workshop is held at Cyan Studio in Oslo in the week leading up to CYAN FOLIO. CYAN FOLIO is a new professional juried portfolio review organised by Cyan. Our instructor Julie is one of the reviewers this year, and so is NORDphotography’s founder Elisabeth N. Aanes. Check online for this ws time schedule. Full 12 info about CYAN FOLIE on cyanstudio.no/cyanfolio-2018


DEADLINE TO REGISTER JANUARY 25

BRANDING, PRESENTING AND MARKETING YOUR WORK aCURATOR’S JULIE GRAHAME

This workshop is all about branding, presentation and finding the right venues for your photography. It is a great workshop to attend if you are preparing for portfolio reviews, presentation of work to galleries, choosing what work to enter into a competition, and getting a photo-story published. During the course of the workshop you will learn what marketing tools will work for you, what is expected of you when you present work, how to present work in a professional matter, both in print, and digitally, and which venues, galleries, reviews, arenas your work is suited for. Julie Grahame, who have worked with photographers for 25 years, will teach you how to really look at your work, assessing its strength and weaknesses, and make you analyse what your work is really about. It order to further develop your voice as a photographer, and fine-tune your style and vision, you need to know the roots of your work. She will give you a realistic look at where and how to market your images, on and offline. She will review your website and social media presence, and make suggestions to improve your impact and make sure that your voice is visible in all your presentations. She will also look at editing and sequencing of your work, both on your website and portfolio presentations. The students will get oneon-one time with Julie to help with any questions and concerns you might have on your work. DATES: TUITION: LOCATION:

Feb 25 - Mar 2, 2018 NOK 7.700,Cyan: studio

Denne workshopen handler om branding, presentasjon, og hvor dine bilder passer inn. Det er en perfekt workshop som forberedelse til portfolio reviews, møter med gallerier, foto-konkurranser, og hvordan gå frem for å få dine bilder publisert. I løpet av workshopen vil du lære hvilke markedsføringsverktøy som fungerer best for ditt brand, hvordan presenterer bilder på et proft vis, både på trykt og digitalt media, og hvilke reviews, gallerier, konkurranser, og ulike arenaer bildene dine passer for. Julie Grahame, som har jobbet med fotografer i 25 år, vil lære deg å presentere arbeid på en profesjonell måte, både i print og digital. Julie vil lære deg å virkelig se på eget arbeid, vurdere dets stryker og svakheter, og analysere hva dine bilder egentlig handler om. Med en realistisk tilnœrming ser vi på hvor og hvordan du kan og bør promotere deg. Bør det skje online eller off-line. Vi ser på nettsiden din, og om den presenterer deg i riktig lys. Sosiale medier som Facebook, Instagram etc blir vurdert, med tanke på hvordan disse kan brukes for å få maks oppmerksomhet rundt deg som fotograf og dine bilder. Du vil få one-on-one tid med Julie slik at du får råd som angår deg og din utvikling og muligheter i fotobransjen. Her vil du kunne stille alle spørsmål og lufte eventuelle bekymringer om ditt arbeid. Det vil også bli gruppe forelesninger med et sterkt fokus på hvordan man lykkes med å finne nisjer som kreativ fotograf.

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

13


14


DEADLINE TO REGISTER FEBRUARY 4

SWAN LAKE AT THE HERMITAGE THEATRE MARC OLICH

We invite talented photographers to join a very unique workshop in St Petersburg, Russia. This is a workshop suited for photographers who are looking to be inspired and create new and exciting work. As well as get experience in creating captivating stories, using the energy and activity that happens behind the scenes on big productions. We will shoot in exclusive locations in St Petersburg and in the rehearsal studios with acclaimed performers from the esteemed Russian Ballet Theatre and others. Our class will be following the preparation of the Russian Ballet Theatre for their March performance of Swan Lake. On March 15TH we will have the unique opportunity to photograph the performance live on stage at the famous Hermitage Theatre, which is part of the Hermitage Museum, one of the largest art museums in the world. Participants will have access to the back stage of the scene, the gallery, and from the audience side. Our instructor is acclaimed Russian Photographer Mark Olich, who has worked with the world famous Mariinsky Theatre for nearly fifteen years, and has a close collaboration with theatres, theatre-companies and ballet festivals all over the world. DATES: TUITION: LOCATION: image © Mark Olich

Vi inviterer talentfulle fotografer til å delta på en unik mulighet i St Petersburg, Russland. Dette er en workshop for fotografer som søker inspirasjon til å skape nytt og spennende arbeid. I tillegg til å få erfaring med å lage fengende historier/ bilde serier av hva som foregår bak kulissene på store kreative produksjoner. Vi vil fotografere på eksklusive locations i St Petersburg og i treningsstudioene til bla. det anerkjente ballett kompaniet The Russian Ballet Theatre. Workshopen avlsuttes med behind-the-scenes pass til The Russian ballet Theatre sin fremføring av Svanesjøen, som vil skje 15 Mars i det berømte Hermitage Teateret, som er en del av Vinterpalasset, et av de største kunstmuseum i verden. Deltakerne vil under forestillingen ha tilgang til hele back-stage området, galleriet og fra publikumssiden. Vår instruktør er den kjente russiske fotografen Mark Olich, som har jobbet med det verdensberømte Mariinsky Theatre de siste femten år, og har tette bånd til teater, ballet kompani, og festivaler rundt i hele verden.

March 11 - 18 See next page St Petersburg, Russia WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

15


SWAN LAKE AT THE HERMITAGE - MASTER CLASS MARC OLICH

HOTEL:
Our class will stay at The Ambassador Hotel which is situated close to the old part of St Petersburg. We can offer you single room or double room. Breakfast is included. The workshop starts on the 11TH of March at 7PM with a typical Russian welcome dinner at our hotel. The workshop wraps on the 18TH of March with a Final Show with invited guest. EXTRA: as a special offer to participants on this workshop, we have the possibilities to spend an extra day of shooting, on location, with models and hair and make up, after the workshop has wrapped. This extra day is not part of the workshop, and there will be no critic of images afterwards or instructor present. The cost of ‘One More Day’ depends on how many participants wants to join this special offer, and how many models participants need. When you register for the workshop please let us know if this is of interest (not binding). VISA:
Students have to apply for a visa to enter Russia. Most travel agency’s with Russian destinations will offer this service, or offer guidance in how to obtain a tourist visa. There is usual a fee required

for visa service and visa applications. You can also go to the Russian Embassy webpage in your country to find information about how to apply for your VISA. NORDphotography will supply the documentation from the hotel necessary for obtaining a Visa. The visa process takes about 3 weeks, and the Russian Consulate charges a fee for a regular tourist visa. The fee varies from country to country. (express visa has normally double the fee) Tuition inc. single room at our hotel: NOK 24.000,Tuition inc. shared double room at our hotel: NOK 22.600,Included in the price is workshop tuition, accommodation, transportation during the workshop, location fee, model fee, make-up fee, welcome dinner, and breakfast. Plane ticket, visa, transportation to/from airport, lunch and dinner is not included. We recommend to use the taxi service at the airport.

- I was totally blown away by the amazing opportunities we got during the workshop in St. Petersburg march 2017. I captured the key images for my submission for the ‘Norwegian Champion of photography 2018’, which I finally won. Håkon Grønning 16

image © Mark Olich


WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

17


18


DEADLINE TO REGISTER MARCH 10

LIGHT PAINTING FOR NIGHT OWLS AND EARLY BIRDS RAGNE KRISTINE SIGMOND

On our workshop with Ragne Kristine Sigmond it is all about light and light painting in particular. We will explore the wonders of light, and furthermore the possibilities light painting technique, combined with long exposure times, and dark surroundings, brings to our images and creative prosess. This workshop will teach you light painting on interior, landscape and with a model. You will, the more you master this technique, experience that your light painting strokes become more and more personal. We will be shooting in the evenings, at night, and in the morning to capture the soft light that comes with the golden hour. We will seek out interesting locations for the students like old greenhouses, churches, boat houses, old forests that have a curtain mythical quality to them and will work as interesting backdrop. Light painting is equal to “slow photography”. A picture takes from 30 seconds to several minutes to make. Because light painting itself adds a lot of mystique and atmosphere to the photography, most often very little has to be added in post production. DATES: TUITION: LOCATION:

På vår workshop med Ragne Kristine Sigmond vil vi utforske lysets magi, og leke oss med lange eksponeringstider i mørke omgivelser. Denne workshopen vil lære deg lysmaling på interiør, i landskap og med modell. Du vil, etterhvert som teknikken beherskes, oppleve at dine lys-strøk bli mer og mer personlige. For å fange det myke lyset som kommer med den gyldne timen, vil mye av fotograferingen foregå om kveldene, om natten og tidlig om morgenen. Vi vil fotografere ute på locations, og benytte oss av unike bygg i området, som gamle drivhus, kirkebygg, båthus, samt gamle skoger, som kan bidra til å skape mystikk og undring og fungere som interessante baktepper for bildene. Lysmaling er «langsom fotografering». Et bilde tar fra 30 sekunder til flere minutter å lage. Og fordi lysmaling selv legger til mye mystikk og atmosfære i fotografiet, er det ofte svært lite man trenger å gjøre med bildet i postproduksjon. Så hvis du liker å bruke tid på å komponere bilder, som skapes i sin helhet i kameraet, og ikke i etterbehandling, så er lysmaling for deg.

April 10 - 15, 2018 NOK 8.400,SAGA - Inderøy – Norway

image © Ragne Kristine Sigmond

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

19


20


THIS WS IS FULL

UNDER THE SURFACE - A PORTRAIT WORKSHOP JOYCE TENNESON

The Iconic Photographer Joyce Tenneson is returning to Norway to teach an exclusive workshop at SAGA, as well as be one of the main guests at the Nordic Light Events. This is a unique opportunity to experience and work with one of the most influential photographers of our time.

Den ikoniske fotografen Joyce Tenneson kommer tilbake til Norge i 2018 for å holde workshop på SAGA, samt delta på Nordic Light Fotofestival i Kristiansund. Dette er en unik mulighet til å oppleve og lære av en av de mest innflytelsesrike fotografer i vår tid.

Our workshop will be focused on Tenneson’s portrait work, where participants will learn to approach their subject with the intention of capturing portraits that go beyond the surface. “I want to allow others to reveal and celebrate aspects of themselves that are usually hidden” Tenneson says about her approach to portrait-photography.

Vår workshop med Tenneson vil ha fokus på portretter som går under overflaten, som ser igjennom fasaden og viser oss mennesket bak. “Jeg ønsker å gi rom for andre til å avdekke og feire sider ved seg selv som vanligvis er skjult”, sier Joyce om sine tilnœrming til portrettet fotografering.

Joyce started her carrier with self-portraits, before she ventured into portraits of others and has since been voted one of America’s most interesting portrayers of the human character. We will be working with natural light, both inside SAGA’s studio but also out in nature. Each day will include lectures, image critic, demonstration of the Tenneson approach, and shooting time with models. Joyce will share with the students how she prepares and sets up a shoot, the way she lights it, and the way she works with her subject to get them at ease and relaxed so they will reveal their true inner self. DATE: TUITION: LOCATION:

Joyce startet sin foto karriere med selvportretter, før hun gikk over til å ta portretter av andre, og har siden blitt kåret til en av USA’s mest interessante portrettører av den menneskelige karakteren. Vi vil jobbe med naturlig lys, både i studio, men også ute i naturen. Workshopen består av forelesninger, bildekritikk, demonstrasjon av ‘The Tenneson Way’ og fotografering med modeller. Joyce vil dele med elevene hvordan hun forbereder og setter opp et opptak, lyssetting, samt måten hun jobber med personen foran kamera slik at de føler seg trygge og avslappede nok til å la masken falle og vise frem den de egentlig er.

May 1 - 5, 2018 NOK 8.900,SAGA - Inderøy – Norway

image © Joyce Tenneson

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

21


22


DEADLINE TO REGISTER MARCH 20

WARP ICELAND - A CREATIVE EXPLOSION JONATHAN LAURENCE

Multimedia artist and photographer Jonathan Laurence will challenge your perception of landscape photography in our Iceland adventure of 2018. You will learn to develop new ways of seeing, perceiving, and depicting the visual world, not only through your camera lens, but also through the use of post-production treatments and effects. We will visit known landmarks in The Golden Circle area, landmarks that have been photographed countless times before, but instead of capturing the usual photographs, you will be challenged to create your own interpretation of the scenery through the use of creative treatments and presentations. Ex. how will it look if you took 10 identical image of Geysir, but gave each one a different colour treatment, or used a slow video treatment with sound, or created a grid showing different parts of Geysir. It is all about creating visual interesting images. You will be challenged to stretch your talent, and we urge you to be open to trying new things, and see how far you can go. You will create multilayered images, art pieces, and photo series, that represents your artistic vision, but also is a reflection of the surrounding landscape. Our goal is for you to expand your creative muscle and test out new concepts, in addition to capturing Iceland through your camera lens. DATES: TUITION: LOCATION:

May 20 - 25, 2018 See next page Iceland

image © Jonathan Laurence

Multimedia artist og fotograf Jonathan Laurence vil utfordre din oppfatning av landskapsfotografering på vår Islands eventyr for 2018. Du vil se verden på en ny måte, når vi tøyer fotografiets egenskaper. Det handler ikke lengre om å skildre landskapet du ser med kameralinsen, men det handler like mye om de mulighetene som ligger i å skape en visualisering av et sted, når vi tillates å bruke alle verktøyene vi har tilgjengelige. Vi vil besøke kjente landemerker i området ‘The Golden Circle’. Landemerker som har blitt fotografert utallige ganger før, men i stedet for å fange de vanlige fotografiene, vil du bli utfordret til å lage din egen fortolkning av stedet, hvor du tenker konsept og planlegger foto, etterbehandling og presentasjon allerede i møte med stedet. Ex. hvordan vil det se ut om du tok 10 identiske bilder av Geysir, men ga hvert bilde en annen fargebehandling, eller filmet Geysir med slow video som effekt og kanskje lyd, eller lagde en collage som viser forskjellige deler av Geysir. Det handler om å skape visuelle, interessante bilder med alle verktøyene i boksen. Du vil bli utfordret til å tøye ditt talent, og vi oppfordrer deg til å være åpen for å prøve nye ting, og se hvor langt du kan strekke deg. Du kan lage bilder med flere dimensjoner, kunst-montasjer og fotoserier, som representerer din kunstneriske visjon, men er også en refleksjon av det omkringliggende landskapet. Vårt mål er at du skal utvide din kreative muskel og teste ut nye konsepter, i tillegg til å fange Island gjennom kameralinsen.

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

23


WARP ICELAND JONATHAN LAURENCE

We have booked Úlfjótsskáli luxury lodge for this workshop, and have room for 10 participants. We have 4 single rooms and 3 double rooms of very high standard. The house has 7 bathrooms, a gym, a sauna and outdoor hot-tub with heated water 24/7. Our home, Úlfjótsskáli, is located in the Golden Circle. Close to the major attractions in South Iceland such as Geysir, Gullfoss and Thingvellir National Park. We do recommend that you rent a car while in Iceland, either together with your fellow participants or by yourself. We will open a Facebook group for this workshop so you can communicate with other participant and plan your adventure.

Tuition inc. single room accommodation: NOK 25.000,Tuition inc. shared double room accommodation: NOK 20.500,Included in the price is workshop tuition, accommodation in luxury lodge, welcome dinner Sunday, breakfast and lunch Monday to Thursday. Breakfast Friday. Check in time at our house is 4PM the 20TH of May. The workshop starts at 7PM with a welcome dinner. Check out time is the 25TH of May at 12 PM. Plane ticket, transportation and dinner Monday Friday not included.

Challenge your perception of landscape photography while expanding your ability to communicate through visual language.

24


WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

25


26


DEADLINE TO REGISTER APRIL 30

59 SEC

BOB SACHA CREATING POWERFUL VIDEOS FOR WEB Our goal for our workshop with Bob Sacha is to create the best multimedia stories: visually interesting, compelling story, good audio. Bob has a background from National Geographic and is a director, cinematographer, editor, teacher and photographer.

Vårt mål på vår workshop med Bob Sacha, er å skape de beste multimedia videoer. visuell interessante, engasjere, og med god lyd. Sacha har bakgrunn fra National Geographic og er regissør, filmfotograf, redaktør, lærer og fotograf.

We will look at the most common techniques used to tell engaging stories in multimedia productions. Through lectures, hands-on demos, in-class exercises and critiques, you will learn the process from beginning to end: conducting interviews, shooting video, post-production workflow, sequence and editing, colour correction, audio mixing, software, exports and most importantly: the secret to great storytelling.

Vi vil se på de mest vanligste teknikkene som brukes til å skape engasjerende videoer. Gjennom forelesninger, hands-on demoer, trening og kritikk i klassen lærer du prosessen fra begynnelse til slutt: Gjennomføring av intervjuer, filming, etterbehandling og arbeidsflyt, redigering, fargekorrigering, lydmix, software, eksport og viktigst: hemmeligheten bak den gode historien.

We will spend the first day of the workshop at SAGA, where Bob will take you through planning and strategies. The next 2 days is all about gathering materials: filming, photographing, recording sound. Day 4 is all about editing, and cutting together your story. Last day is for finishing touches and presentation of the final result. You’ll be free to work in any media, with any device, from your phone to a DSLR to a video camera and/or audio recorder to create a textured story. The focus will be on creating compelling stories, and that every participant leave the workshop with their 59 sec. video finished ready to upload. DATES: TUITION: LOCATION: image © Bob Sacha

May 30 - June 3, 2018 NOK 8.400 SAGA – Inderøy - Norway

Første dag tilbringes på SAGA hvor Bob vil ta deg gjennom planlegging og strategier. De neste 2 dagene handler om å samle materialer: filming, fotografering, lydopptak. Dag 4 handler om å redigere og kutte sammen historien din. Siste dag er for sluttbehandling og presentasjon av sluttresultatet. Det står deg fritt hvilket utstyr du ønsker å jobbe med, det viktigste er at du velger å bruke det du er mest komfortable med. Her godkjennes alt fra smarttelefon til DSLR til videokamera og/eller lydopptaker. Fokuset vil være på den gode historien, og hvordan du ved å mikse ulike medier kan utvide ditt repertoar som historieforteller, og forsterke opplevelsen til dine tilskuere. Vårt mål er at hver deltaker skal forlate denne workshopen med sin 59 sek. video klar for opplasting.

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

27


28


DEADLINE TO REGISTER MAY 21

BOOKBINDING TRAVIS HOCUTT

CREATE UNIQUE HANDMADE BOOKS AND BOXES A hand made book has an incredible and powerful potential as both portfolio and artist book. With learning bookbinding, you will be able to create books, portfolio cases, and portfolio boxes tailor-made to fit with your work. This workshop is designed for photographers and other image-makers wanting to create artist books of their work, as well as for anyone looking to learn a new craft. Bindings taught in the class will include Coptic, Accordion, Japanese stab, as well as clam-shell boxes. Participants will in addition to the different techniques learn about different papers, threads, and tools needed for the different binding processes. You need no prior knowledge of bookbinding, as this is intended to be a beginner’s level workshop. You will be provided with a large variety of different types of paper for binding, decorative paper, cardboard, linen cover, as well as all the bookbinding equipment you would need. You will leave this workshop mastering 4–6 different binding techniques and with the books, portfolio cases and boxes you managed to create during our time together. DATES: TUITION: MATERIAL: LOCATION:

June 21 - 24, 2018 NOK 6.200,900,SAGA – Inderøy - Norway

En håndlaget kunstbok har stort potensiale både som portfolio og artist bok. Å mestrer bok-binding gjør deg i stand til å skape unike bøker, portfolio mapper, og portfolio esker designet til å passe med dine fotoprosjekter og din kreative stil. Workshopen er egnet for fotografer og andre bilde-baserte kunstnere som ønsker å lage håndlagde bøker for sitt arbeid, så vel som for alle som ønsker å lære en ny håndverk teknikk. En håndlaget bok kan vœre et kunstverk i seg selv og er et fint supplement til en kunstutstilling, det kan brukes som kunst portfolio og er flotte gave objekter. Deltakerne vil lære mange ulike bok-bindings teknikker så som trekkspill binding, Japanske stikk, portfolio esker, samt flere andre. Du vil i tillegg få kunnskap om ulike papirtyper, tråd typer, og hvilke utstyr som er tilgjengelig og spesifikt hva du trenger for de ulike bindings teknikkene. Deltakere trenger ingen forkunnskaper i bok-binding for å delta. Vi vil ha et stort utvalg med ulike papirtyper, dekorativ bindingspapir, bok-papp, lin-beslag, samt bok-bindings utstyr til deltakerne. Du vil lœre å mestre 4–6 ulike bindings teknikker, og vil dra fra workshopen med flere ferdigstille håndlagde produkter.

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

29


30


DEADLINE TO REGISTER MAY 26

WET PLATE COLLODION JILL ENFIELD

This workshop will transport you back to the beginning of photography and teach you to create glass negatives and tintypes using wet plate techniques from the 1860s. Our instructor Jill Enfield, has written two books about the topic and is regarded as one of America’s most experienced and respected alternative process artists.

Denne workshopen vil ta deg tilbake til begynnelsen, og lære deg å lage glass negativer og tin positiver ved hjelp av våte plate teknikker fra 1860-tallet. Vår instruktør Jill Enfield, har skrevet to bøker om emnet, og regnes som en av USAs mest erfarne og respekterte alternative prosess kunstnere.

The collodion process, which is said to have been invented in about 1850, was the first widely used photographic process that produced a negative image on a transparent photographic medium. Other methods of the time, such as the Daguerreotype, produced a one-of-a-kind positive image, which could not be replicated easily. With the collodion process, however, the photographer could make an unlimited number of prints from a single negative.

Våt Plate Collodion, sies å ha blitt oppfunnet i ca 1850, og var den første allment brukte fotografiske prosessen som produserte et negativt bilde på en gjennomsiktig fotografisk medium. Andre fremgangsmåter, slik som Daguerreotypiprosessen, produserte et unikt positivt bilde, men da uten mulighet til å reprodusere det. Collodion prosessen hadde mange fordeler da den kom, og en av dem var at man kunne lage et ubegrenset antall utskrifter fra en enkelt negativ.

The workshop will cover the entire process from cutting and preparing glass & aluminum, mixing
and handling chemicals, safety procedures, making portable darkrooms, assessment of exposure time, evaluation of results, and all that goes into mastering the wet plate collodion process.

Workshopen vil dekke hele prosessen fra å kutte og forberede glass og aluminium, miksing og håndtering av kjemikalier, sikkerhetsprosedyrer, oppsett av bærbart mørkerom, vurdering av eksponeringstiden, evaluering av resultater, og alt som hører med for å mestre våtplate colodion teknikken.

DATES: TUITION: MATERIAL: LOCATION:

image © Jill Enfield

June 26 - July 1, 2018 NOK 8.400,700,SAGA – Inderøy - Norway

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

31


32


DEADLINE TO REGISTER JUNE 3

THE NUDE AS FORM CONNIE IMBODEN

ON LAND AND IN WATER The goal of our workshop with Connie Imboden is to learn to use the camera as a tool to discover new ways of looking at and interpreting the human form. By looking at it as form, we will learn to develop an intuitive visual approach in photographing the body, in order to see it in a new way and be truly original with this most popular subject.

Målet på vår workshop med Connie Imboden er å lære deltakerne å bruke kameraet som et verktøy for å oppdage nye måter å se og tolke menneskelig form på. Ved å se kroppen som en form, vil vi utvikle en intuitiv visuell tilnærming. Vi vil se med nye øyner og på det viset finne det originale, i akt, som er og blir det mest populære temaet i kunsten.

The workshop will consist of lectures, discussions, exercises, assignments, image critic and a lot of shooting time. The first day is spent looking closely at the human body as form. We then go outside and look at the human form in relation to nature. We will spent 2 days shooting at a private pool to practise shooting in, under and above water.

Workshopen er bygd opp rundt foredrag, diskusjoner, øvelser, kreative oppgaver, bilde kritikk og mye fotografering. Første dag går til å studere menneskets form. Så går vi ut og ser på menneskets form i forhold til naturen. Vi vil tilbringe 2 dager i vann, hvor vi leier et privat basseng, slik at deltakerne får øve seg på å fotografere i, under og over vannflaten.

Students will leave this workshop with a new approach in photographing nudes. You will also discovered the magic that can happen when we transform the human form by using reflections, water, mirroring, movement, and light.

Du vil forlate denne workshopen med en ny tilnærming til fotografering av akt. Du vil oppdage magien i å forvandler menneskets form ved bruk av refleksjoner, vann, speil, bevegelse og lys.

DATES: TUITION: LOCATION:

July 3 - 8, 2018 NOK 8.400,SAGA – Inderøy - Norway

image © Connie Imboden

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

33


34


DEADLINE TO REGISTER JUNE 31

PLATINUM PRINTING TILLMAN CRANE

Any photographer, working in any format, film-based or digital, can make platinum prints today. Also known as platinum/palladium or platinotypes, this process dates back to the late 1800’s. The unique look of a platinum print is due to the emulsion being absorbed into the paper, rather than sitting on top and expanded steps between pure black and pure white both contributing to the deeper, richer feeling you experience when looking at these prints.

Uavhengig av om du arbeider med analoge eller digitale foto-prosesser kan du lage Platinum Print av bildene dine. Også kjent som platina / palladium eller platinotyper, denne populære fotografiske prosessen stammer helt tilbake til slutten av 1800-tallet. Det unike utseendet til platina-utskrift skyldes at emulsjonen blir absorbert i papiret, i stedet for å sitte på toppen. Et større spekter mellom rent svart og rent hvitt, bidrar til en dypere og mer delikat print.

This workshop will give the beginner platinum printer the knowledge and experience to make platinum prints. The more experienced platinum printer can use this workshop to build on your skill set and help solve problem printing issues. We will work primarily with the NA2 platinum/palladium process, but discuss other platinum processes. With plenty of one– on-one guidance and a focus on making prints, this workshop is guaranteed to build your skills.

Denne workshopen vil gi nybegynnere kunnskap og erfaring til å selv lage platina-utskrifter. Den mer erfarne Platina printeren kan bruke denne workshopen til å utvide sin erfaring og finjuster teknikker. Vi vil primært jobbe med NA2 platina / palladium prosessen, men og diskutere andre platinprosesser. Det blir mye one-on-one veiledning, og med et sterk fokus på å lage gode utskrifter, vil workshop bygge opp dine ferdigheter som Platina printer.

Students should bring digital files of images they wish to print. Due to the cost off chemistry, and paper, the platinum printing is considered a highend prosess. The print created is the most durable of all photographic processes.

Studentene må ta med digitale filer av bilder de ønsker å skrive ut. På grunn av kjemi og papir kostnaden ansees denne utskrift metoden som eksklusiv. Samt at Platina utskrifter er de mest holdbare av alle fotografiske prosesser.

DATES: TUITION: LOCATION:

July 31 - August 5, 2018 NOK 8.400,SAGA – Inderøy - Norway

ADDITIONAL COST: CHEMISTRY KIT: NOK 1900,- / GIVES ABOUT 35 PRINTS (A4 SIZE)

PAPER FEE: NOK 350,- / GIVES 25 SHEETS OF A4 SIZE PAPER FOR PLATINUM PRINTING

ADDITIONAL PAPER NOK 15,- PR SHEET (A4)

image © Tillman Crane

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

35


36


DEADLINE TO REGISTER AUGUST 26

PORTRAITS AND POST-PRODUCTION WILLIAM ROPP

THE SHADOW SCULPTOR William Ropp is known for his unique style, where his images are so dimensional and expressive that they look like they are sculpted from shadow and light. This is a workshop for photographers whom want to push their portrait skills to a new level, as well as master the post-production part of portrait photography. Participants will learn how to create amazing and different portraits using William’s flashlight technique before we go into intensive photoshop sessions, where you get first hand introduction to Williams special approach. You will gain an insight into his specific approach regarding the portrait; how he treats his models to get them to feel at ease and safe, and how just with a short talk he helps them to open up to the photographer so it is possible to “see the soul mirrored in their eyes”. There will also be a part in the workshop dedicated to his lighting technique, where he will show participants how to sculpt a body or a still life with the beam of a torch lamp. DATES: TUITION: LOCATION:

September 26 - 30. 2018 NOK 7.700,Saga – Inderøy - Norway

image © William Ropp

William Ropp er kjent for sin unike stil, hvor bildene hans er så dimensjonale og uttrykksfulle at de ser ut som de er skulpturert fra skygge og lys. Hans portretter gir ofte en følelse av at personen på bildet ser på betrakteren, og ikke omvendt. Legger du til kvaliteten på lyset, så er det ikke overraskende at Williams arbeider fanger stor interesse i kunstmiljøer. Dette er en workshop for fotografer som ønsker å ta sine portretter til et nytt nivå, samt mestre etterbehandling av bildet i photoshop. Deltakerne vil lære å skape fantastiske og annerledes portretter ved å ta i bruk Williams spesielle lys-teknikk, før vi vender fokuset på hans tilnærming i Photoshop, hvor det blir gitt grundig gjennomgang. Du vil også få et innblikk i hans tilnærming angående portrett; hvordan han behandler sine modeller for å få dem til å føle seg vel og trygg, og hvordan han med en kort samtale hjelper dem til å åpne seg for fotografen, så det er mulig å “se inn i sjelens speil”. Workshopen dekker og demonstrasjon og øving med Williams spesielle lys-teknikk, hvor han ”maler” modellen, eller et stilben, ved bruk av lommelykt. Vi vil ha modellene tilgjengelig for deltakerne å fotografere, og et parr ulike studioer klar slik at deltakerne får nok muligheter til å teste ut og forbedre sin personlige tilnærming til teknikken.

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

37


38


DEADLINE TO REGISTER SEPT 2

CAPTURE / CREATE - PHOTOSHOOT IN RUSSIA TATIANA YERMOLAYEVA

Our CAPTURE/ CREATE sessions is tailored for photographers who wants to conduct photoshoots in exclusive locations around the world. Pluss have an opportunity to spend a week at our creative center SAGA to produce a complete portfolio/artist book with the images. This is a two part session, where each session is individual, and will take place in two different locations. In the period between sessions we recommend completing post production on images, and gather text that might be used in the creation of the portfolio/ artist book. For the CREATE part of the session you have two options: We will offer you a spot on a workshop with a well known instructor in Portfolio/ Artist Book Creation, tailored for our CAPTURE photographers within a year after the CAPTURE session. Or you can choose to visit SAGA on your own, as a one week Artist in Residence, and use the space and equipment at SAGA to create your finished product. The offer has to be used within the next year, after your CAPTURE session. The regular tuition fee will apply if you join the worksop.

CAPTURE 2018 - LOCATION ST PETERBURG: We offer 5 days shooting on different exclusive locations selected for us by art historian Tanya Yermolayeva, who will be guiding the group giving us a glimpse into the world that used to inhabit the spaces we will visit. We will have three models and hair and make up on each location. If you prefer your own model, we can arrange for that, but you will have to cover the extra model fee. Our locations will be ranging from old mansions, to museums and historical buildings. We will spend from 4-6 hours on each location. Included in the tuition is transportation to the different locations (not to/from airport), location fee, 3 models and hair-make up, guiding and facilitation. The tuition also includes a week long stay at SAGA in a shared double room (meals not included). This offer is open for 8 photographers. Approval by portfolio. CAPTURE DATES: TUITION: LOCATION:

Oct 2 - 8, 2018 NOK 22.000,St Petersburg, Russia

PRODUCER: TATIANA YERMOLAYEVA (ART HISTORIAN) FACILITATOR: ELISABETH N AANES

WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

39


40


DEADLINE TO REGISTER OCTOBER 15

Oct 29 - Nov 1, 2015

THE MENTOR PROGRAM - SAGA EDITION This is a 8 months long mentorship program for photographers looking to develop a complete body of work within the length of the program. Lectures, discussions and critique of student work will be the structure of the program. For our creative assignments we will find inspiration in The Photographers Playbook and Julia Cameron’s beloved book The Artist Way. The program will help discover, develop and fine-tune each photographer’s creative voice. You should come to the mentor program with an idea of a project. It can be an old project you want to finish, or a new project you want to create. We will meet 8 times from November 2018 to June 2019. You will in addition get one private meeting/ conversation with mentor during the program. Each lecture will be tailored to each participant’s project, to give inspiration and guidance for further development. During this mentorprogram you will learn to develop a cohesive body of work, present work in a professional matter, critique other photographers work, respond to critique of your own work, and the process of planning and hanging an exhibit. The best work will be presented in a group exhibit which will be part of SAGA’s summer exhibit 2019. DURATION: MENTOR: TUITION: LOCATION:

Nov 15, 2018 – Jun 5, 2019 Elisabeth Nordeng Aanes NOK 11.500,-
 SAGA - Inderøy - Norway

Image by Ann Kristin Sørbotten (Mentorprogram 2016/17)

Vårt mentorprogram - SAGA edition går over 8 mnd, og er for alle som ønsker å jobbe med individuelle fotoprosjekter, med det mål å fullføre prosjektet innenfor lengden av programmet. Forelesninger, kreative oppgaver, diskusjoner og bildekritikk vil være strukturen på møtene. Det blir gitt ulike kreative oppgaver underveis i programmet som er hentet fra “The Photographers Playbook”, og inspirasjon fra Julia Camerons’ “The Artist Way “. Mentorprogrammet vil bidra til å oppdage, utvikle og finjustere hver deltakers kreative stemme. Du bør komme til programmet med en idé om et prosjekt. Det kan være et gammelt prosjekt du ønsker å ferdigstille, en ide du har hatt lenge men ikke satt ut i livet, eller et helt nytt prosjekt du vil utvikle. Vi har 8 møter fra november 2018 til juni 2019, med forelesning og bilde kritikk. I tillegg får du en privat møte/samtale med mentor i løpet av program perioden. Foredragene vil bli skreddersydd til hver deltakers prosjekt ide, for å gi inspirasjon og veiledning for videre utvikling. Gjennom mentorprogrammet vil du få erfaring med å utvikle og ferdigstille et fotoprosjekt. Du vil lœre å gi og motta bildekritikk, velge ut bilder til presentasjon, presentere prosjekt for publikum samt gjennomføring av utstilling. Det beste arbeidet fra deltakerne vil bli med i en gruppeutstilling, som vil være del av SAGA’s sommerutstilling 2019. Mentorship students receive a 20% discount on the tuition on workshops at SAGA in 2018. WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

41


WE LOVE PHOTOGRAPHY

42


AIR SAGA ARTIST IN RESIDENCE

Welcome to a new experience at SAGA Senter for Fotografi. Coming fall we will offer artist who seek to work and create, and are in need of a quite place, close to nature, with space to breath, the possibility to join our Artist in Residence program. We offer month long residences starting September 1ST. This will include a private accommodation, access to our kitchen, a space to work in, and free use of our internett. Our AIR are welcome to borrow SAGA’s: • Photo studio, 2 daylight lamps • A2 Epson printer • Epson Perfection V700 Photoscanner • Bookbinding equipment • Matt cutting equipment The residency is open to photographers, bookmakers, writers, and other creative artist, who work with dry materials. PRICE: SAGA AIR - 2 weeks (starts on the 1st and the 15TH of the month): NOK 2.000,SAGA AIR - 1 month (starts on the 1st of the month): NOK 4.000,Application can be sent to post@sagainderoy.com Include in the application: • Bio • Cv • Artist Statement • A description of what your goal is for your stay at SAGA AIR • A portfolio - digital - of max 10 images • Preferred dates for your stay Application must be submitted before May 1ST 2018. WWW.NORDPHOTOGRAPHY.COM

43


FACULTY / FAKULTETET

NORDphotography is proud to present our faculty, which is made up of a fine selection of world class artists and professionals in the field of photography. It is a selection of individuals who are not only celebrated and collected as artists, but who have also gained accolades for being some of the best instructors in the world. NORDphotography er stolte over å kunne presentere våre forelesere, som er en flott samling av høyt kvalifiserte fagfolk fra ulike grener innenfor den internasjonale fotobransjen. Det er en samling av verdenskjente fotografer, som i tillegg til å ha gjort stor karriere innen foto, også er blitt berømmet for deres innsats som instruktører på sitt felt.

44

ELISABETH N. AANES

TATIANA YERMOLAYEVA

Elisabeth is the founder and CEO of NORDphotography and SAGA Center for Photography. She runs SAGA Studio and teaches NORDphotography’s mentor program. Elisabeth took her photoeducation in Maine, USA, and worked for several years with Joyce Tenneson. Her work has been exhibited in Norway and the United States and was recently among the selected photographers for CMCA’s exhibit 40 Photographers / 40 Years. She also holds the cover for The View Project by Joyce Tenneson, and was part of the traveling exhibition.

Tatiana Yermolayeva is a Russian Art Historian, Curator, and Producer. She has a background from the Hermitage Museum, and has been a producer and facilitator for several artist throughout the years. Her most famous collaborator was world renowned fashion and art photographer Deborah Turbeville, whom she worked closely with for many decades. She has been NORDphotogrpahy’s producer and facilitator in St Petersburg since 2011.


Foto: Michael Putland

CIG HARVEY

JULIE GRAHAME

JONATHAN LAURENCE

Cig Harvey, is a passionate working fine-art photographer and educator. Her first monograph, “You Look At Me Like An Emergency” (Schilt Publishing, 2012) sold out in all printings and was accompanied by a solo museum show at the Stenersen Museum in Oslo, Norway in spring 2012. Her second book, Gardening At Night, was released spring 2015. She is represented by Robert Mann Gallery in New York, Robert Klein Gallery in Boston and Kopeikin Gallery in Los Angeles. Cig’s workshops has been highlighted by American Photo as one of the best to attend.

In 1992, Julie moved from London to New York to run an international photo agency representing 400+ photographers. She now edits, writes and publishes aCurator magazine, and aCurator blog, which was cited both by the British Journal of Photography and LIFE in their reviews of influencers and taste-makers. Julie represents the Estate of Yousuf Karsh, consults, edits and reviews work for photographers of all levels and styles, and divides her time between NYC and London. Julie is a portfolio reviewer for American Society of Media Photographers, Photo NOLA and Photolucida and a writer for PDN’s “Emerging Photographer,” “PDN EDU”, and the Huffington Post.

Jonathan Laurence is an artist, photographer, designer, multimedia producer, consultant, and teacher, currently living in midcoast Maine. Jonathan leads digital media and creativity workshops through the Maine Media Workshops, NORDphotography, Anderson Ranch, and private tutorials. He gets a kick out of eating and cooking good food, travel, adventure, design, films, art, music, looking, making, assembling, learning, and generally anything positive.

www.cigharvey.com

www.jonathanlaurence.com

www.juliegrahame.com www.acurator.com

45


JILL ENFIELD

TRAVIS HOCUTT

RAGNE KRISTINE SIGMOND

Jill Enfield is one of America’s most experienced and respected handcoloring artists. She has taught handcoloring and nonsilver techniques at Parsons School of Design, The New School, and the International Center of Photography in New York, as well as in workshops throughout the United States and Europe. Jill’s more recent emphasis has been on the wet plate collodion process, originally used by Matthew Brady during the Civil War. Jill’s personal work has appeared in such publications as National Geographic, Camera Arts, PDN, Hasselblad’s FORUM Magazine, Shutterbug, Popular Photography, Digital Camera, and ZOOM.

Travis is an emerging artist who studied at the Cranbrook Academy of Art, and the Art Institute of Boston. He works with many diverse media including alternative process photography, video, paper sculptures and bookmaking.

Ragne Kristine Sigmond is currently teaching photography at Media College Denmark. Working on fine art photography in her spare time has been an important factor for developing her photographic style. She has been invited to present her work at art fairs, to give lectures and hold workshops, to judge competitions or to exhibit in countries like Norway, Denmark, Italy, Belgium, Poland and Australia. She was the main contributor of photographs to the 500-page book about composition “Se her!” (LOOK!), written by Rudi Hass, released in the Scandinavian market in 2013. In 2017 she received The Photography award in Norway, a prize created to honour photographers who have especially contributed to enhancing the position of photography in cultural life.

www.jillenfield.com

Hocutt’s work has been exhibited internationally, including SAGA Gallery’s summer exhibit in 2013 and more recently at the Jimei x Arles international photography festival. www.travishocutt.com

www.ragnesigmond.com 46


Foto: Tom Hatlestad

Foto: Cory Donovan

CONNIE IMBODEN

BOB SACHA

WILLIAM ROPP

Connie Imboden has taught for over 30 years, as faculty at The Maryland Institute College of Art as well as instructing various workshops and institutions throughout the United States, France, Norway, the Czech Republic, and the United Arab Emirates. Her photographs have been exhibited in an extensive range of group and solo shows at galleries and museums across the Americas, Europe, and China and are in museum collections around the world. Her first book entitled “Out of Darkness”, won the Silver Medal in Switzerland’s “Schonste Bucher Aus Aller Welt (Most Beautiful Book in the World)” Award in 1993. Her fourth and most recent monograph, “Reflections; 25 Years of Photography”, was published in 2009.

Bob Sacha is a twice Emmy nominated, former National Geographics photographer, and award-winning multimedia producer, documentary director and cameraman and internationally published photographer. He shoots and produces visual stories specifically for the web.

William Ropp is a French photographer and artist, best known for his series of portraits. His style of photography is spoken of as unique, inimitable, and recognizable. For the impression they produce, his works are compared to those by painters, and he is often called the Shadow Sculptor, due to his unique style and techniques with shadow and light.

www.connieimboden.com

Bob’s work mixes video, still images and audio to create tightly focused journalistic narratives with cinematic sensibilities. Sacha has received numerous awards for his innovative work, including most recently the 2010 Documentary Project of the Year in the Pictures of the Year International competition. www.bobsacha.com

In 2010, he started working in color, portrait photography remaining the primary one in his work. Ropp is the author of several books on the art of photography; his exhibitions and workshops for photographers are staged all over the world. www.williamropp.com

47


Foto: Michael Putland

TILLMAN CRANE

MARC OLICH

JOYCE TENNESON

Tillman’s photography career began in 1978 as a photojournalist for The Maryville Daily Times (TN). His distinctive platinum photographs combine 19th century materials with a 21st century aesthetic. He began teaching the craft of photography in 1988. His passion for photography continues to evolve as he embraces new technology while furthering his mastery of the platinum/palladium print. The focus of his imagery remains on the unique sense of place in the ordinary, everyday locations where he lives and teaches. Tillman has published four limited edition books and his photographs have been exhibited around the world

Mark Olich, born in Omsk, Russia in 1974, is a Russian photographer whose works are entirely focused on the worlds of theatre and dance. Mark has been engaged with photography since 2002. He also studied easel graphics, and etching, and his paintings and drawings are in many private collections both in Russia and Japan.

Tenneson is among the most respected photographers of our time, and has been described critically as “one of America’s most interesting portrayers of the human character.”

www.tillmancrane.com

In 2000 he accepted a invitation from the Mariinsky Theater and has for nearly fifteen years worked on theatre scenery in one of the most famous theatres in the world. Mark is a graduated from the Theatre and Art College, he has studied at the Russian Ballet Academy (Vaganova), and participated in many art and photo exhibitions. www.500px.com/markolich

48

Her work has been shown in over 150 exhibitions worldwide, and is part of numerous private and museum collections. Her photographs have appeared on countless covers for magazines such as: Time, Life, Entertainment Weekly, Newsweek, Premiere, Esquire, and The New York Times Magazine. www.tenneson.com


JOIN US FOR THE LOVE OF PHOTOGRAPHY

49


LOCATIONS OUR HOME IS IN NORWAY AT SAGA - CENTER OF PHOTOGRAPHY. OUR DESTINATION WORKSHOPS IN 2018 ARE IN ST PETERSBURG (RUSSIA) AND THE GOLDEN CIRCLE (ICELAND)

50


ICELAND Iceland is a country of sharp contrasts. A place where fire and ice co-exist. Where dark winters are offset by the summer’s midnight sun. The country is also known for its great variety in scenery and landscape. Iceland was the last European country to be settled, mostly by Norsemen in the 9th and 10th centuries. They came mainly from Norway and elsewhere in Scandinavia, and from the Norse settlements in the British Isles, from where a Celtic element was also introduced. The language and culture of Iceland were predominantly Scandinavian from the outset, but there are traces of Celtic influence in some of the ancient poetry, in some personal names and in the apperance of present-day Icelanders. Our workshop in Iceland takes place in the Golden Circle, close to the major attractions in South Iceland such as Geysir, Gullfoss and Thingvellir National Park.

51


ST PETERSBURG- RUSSIA  St. Petersburg, the North capital of Russia, is one of the most beautiful cities in the world, often called “the window to Europe“. The city has its fascinating charm in the unique harmony of the superb European style and Russian historical tradition. We are working with local art historian Tanya Yermolayev who will give us access to historical landmarks and palaces throughout the city. She will also offer the participants a guided tour of The Hermitage, one of the largest and oldest museums in the world, where she worked for several years. PREVIOUS WORKSHOP LOCATIONS: Yelagin Palace
• The Palace of Grand Duke Michail Alexandrovich • Brusnitsin Mansion
• Rasputin’s favorite bathhouse • Stieglitz Museum of Applied Arts
• Academy of Fine Art
• Pavlosk
• The streets and parks of St Peterburg • Hermitage Theatre

52


WE LOVE PHOTOGRAPHY

53


image © William Ropp

SAGA - OUR WORKSHOP CENTER IN NORWAY

54

Nestled in a quiet bay, directly on the waterfront, and surrounded by one of Norway’s most
 breathtaking cultural landscapes, you will find SAGA, NORDphotography’s workshop center. The area, called Inderøy, is known for its beautiful scenery, which together with the sea and special light 
has inspired artists and authors for hundreds of years. It is a perfect place for a creative center for photographers and we welcome anyone looking for a quiet environment where nature, like-minded people, and world-renowned photographers come together to learn and celebrate the art of photography.

I rolige omgivelser, helt i vannkanten av Borgenfjorden, og omgitt av et av Norge vakreste kulturlandskap, finner
 du SAGA, NORDphotography workshop senter. Området Inderøy er kjent for sine vakre natur, som sammen med nœrheten til hav og det spesielle lyset som er her, har inspirert kunstnere og forfattere i hundrevis av år. Det er et perfekt sted for et kreativt senter for fotografer. Vi ønsker velkommen til alle som søker en stille kreativ oase der natur, likesinnede mennesker, og inspirerende fotografer, kommer sammen for å utvikle seg, samt oppleve berusende fotografi.

SAGA is a short walk away from Straumen, the area’s municipal center. The town gained its name from the tidal current that passes through, which is the second strongest in Northern Europe. A modern, yet rustic place where you will find historic wooden buildings from the 1700s, the Gallery Nils Aas Kunstverksted, the very cozy and popular boutique Landhandleriet, the local internet Café, and Jostu’s Candle Foundry.

SAGA er bare et steinkast fra kommunesenteret Straumen, som har fått sitt navn etter tidevansstrømmen i området, som er Nord-Europa andre sterkeste malstrøm. Et moderne, men historisk sted hvor du finner trehusbebyggelsen fra 1700 tallet sammen med Nils Aas Kunstverksted, den populœre butikken Landhandleriet, den lokale Internett-kafeen og Jostu lysstøperi.


ACCOMMODATIONS

FOOD

SAGA has a hotel section, which offers accommodation for participants during the workshop. If SAGA is fully booked we will organize alternative accommodation near by in the same price range.

Saga is known for it’s fresh homemade food. We will start each day with a healthy breakfast, before heading to class, or out shooting. We serve a warm lunch at SAGA every day.

There are single beds in all of SAGA’s hotel rooms. Most participants will have to share hotel room with one other participant of the same gender. If you are a group traveling together, or you have a preference when sharing a room, please make a note when registration for the workshop.

Dinner is not included on our workshops. The group will be presented with the eating options in this area. Saga has a full liquor license. If you have any food allergies please let us know in advance and we will try to accommodate all your needs.

PRICES FOR ACCOMMODATION, BREAKFAST and LUNCH: Shared double-room: NOK 990,- per person, per night. The price includes shared double room, breakfast, warm home-made lunch, coffee/ tea and fruit throughout your stay. Private room: NOK 1250,- per night. The price includes a private room, breakfast, warm home-made lunch, coffee/tea and fruit throughout your stay. Payment for accommodations and meals is done directly to SAGA, before you depart.

55


GETTING TO SAGA... BY PLANE The closest airport to SAGA is Trondheim International Airport. From the airport, take the local train, which stops at the airport terminal about every two hours, towards Steinkjer. You will disembark the train at Røra Station (about a one hour ride from the airport) where NORDphotography’s van will be to greet you and transport you to SAGA. BY TRAIN Disembark the train at Røra Station and NORDphotography’s van will be there to greet you and take you to SAGA. Travel time by train from: Oslo - 9 hours, Trondheim - 2 hours, Bodø - 9.5 hours, Storlien (Sweden) - 3.5 hours. For the local train schedule see: www.nsb.no/rutetabell BY CAR Follow E6 to Røra, then RV 755 to Straumen. Saga is located at Sundsøya 11, Inderøy.

56

TRAVEL TIMES TO SAGA Oslo: 2 hours
 Bodø: 2 hours
 Copenhagen: 3 hours
 Stockholm: 3 hours
 New york: 12 hours (times include direct flight to Trondheim + local train to SAGA) SERVICES AT SAGA You can visit us to attend one of the many photographic workshops with internationally renowned teachers, rent our photo-studio, borrow equipment, print photos, get advice and guidance on your own projects, rent us for business meetings, private celebrations or stay overnight at SAGA hotel. SAGA’s summer exhibit opens on the 7th of June and hangs until August 19th. The gallery is open Tuesday – Sunday from 11 AM – 5 PM.


CONTACT NORDphotography E-mail: post@nordphotography.com Phone: (+47) 95 47 69 66 Address: Sundsøya 11,
7670 Inderøy, Norway

SAGA E-mail: post@sagainderoy.com Phone: (+47) 95 47 69 66 Address: Sundsøya 11, 7670 Inderøy, Norway Skype: please send us an e-mail to schedule a conversation.

57


58


59


NORDphotography delivers quality workshops, with artiistic integrity, and creates a safe haven for us to take chanses and strech beyond our comfort zone. Artistic Advisor and photographer Kristin Bengtson

.com

60

Graphic design: Studio 44.no

Scenograph

NORDphotographys Workshops 2018  
NORDphotographys Workshops 2018  

Get inspired and expand your talent in 2018.

Advertisement