__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 81, Wrzesień 2018

MAMY NOWE PRZEDSZKOLE

Nowe przedszkole w Święciechowie jest po prostu piękne. Oficjalnie otwarto je w sobotę, 1 września. Gospodarzami imprezy byli wójt gminy Marek Lorych i dyrektorka przedszkola Maria Marczyńska.

Przedszkole zachwyca przestrzenią, funkcjonalnością, kolorami. Ma 12 sal dydaktycznych, zaplecze gospodarcze i sanitarne, salę widowiskową, duży teren wokół budynku. To wszystko mogli obejrzeć mieszkańcy gminy, dla których w czasie Dni Święciechowy zorganizowano Dni Otwarte Przedszkola. Do placówki przychodzili więc rodzice, młodzież, dziadkowie przedszkolaków, a także każdy, kto chciał zobaczyć nowy obiekt. Bo pamiętajmy, że stare przedszkole przy ul. Kościelnej funkcjonowało w ciasnym i niewygodnym budynku ponad 50 lat, podobnie jak oddziały w pozostałych wsiach w gminie. To nowe jest na miarę XXI wieku. Wszyscy zwiedzający oraz obecni na uroczystości otwarcia z satysfakcją o

tym mówili. Wśród gości imprezy byli: posłowie na Sejm RP Wojciech Ziemniak i Jan Dziedziczak oraz Joanna Nawrot, asystentka Jana Mosińskiego, przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, przedstawiciele Sejmiku i marszałka województwa wielkopolskiego, starosta powiatu leszczyńskiego Jarosław Wawrzyniak i radni powiatowi, prezydent Leszna, wójtowie i burmistrzowie sąsiednich gmin, radni gminy i pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi, przedstawiciele stowarzyszeń lokalnych. Gospodarze imprezy zaprosili też na otwarcie obiektu przedstawicieli firm projektowej i budowlanej: Mar-

cina Donke, Piotra Gierę i Artura Poszwińskiego. Ale najważniejszymi gośćmi były oczywiście dzieci, które pokazały piękny program artystyczny. Były tańce i piosenki. Zaproszono również przedstawicieli rodziców, księży, wychowawców i pracowników przedszkola oraz lokalną prasę. Impreza miała oficjalny charakter, ale zarówno gospodarze, jak i goście zwyczajnie wyrażali radość i składali podziękowania za postawienie tak potrzebnego obiektu. Już od poniedziałku, 3 września, do nowego przedszkola przyszło 260 maluchów z całej gminy. A obiekt stanął w zaledwie 13 miesięcy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: wójt gminy, dyrektorka przedszkola, przedstawiciele budowlańców, samorządowcy z

województwa, powiatu i gminy, a także najmłodsi przedszkolacy, święciechowskie trojaczki: Julia, Kacper i Jakub. Budynek poświęcili ksiądz dziekan Artur Rembalski i ksiądz proboszcz ze Święciechowy Błażej Stróżycki. Po części oficjalnej, w której wójt gminy Marek Lorych przedstawił historię budowy i podkreślił zaangażowanie poszczególnych osób w sprawne prowadzenie inwestycji, goście zwiedzali obiekt. Zachwycały ich nie tylko piękne sale, ale także kuchnia, pomieszczenia dla kadry nauczycielskiej, gabinet lekarski, aula. Za to wszystko dziękowała również dyrektorka przedszkola Maria Marczyńska. A dzieci po prostu będą w tej placówce szczęśliwe.


DNI ŚWIĘCIECHOWY [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Drugi dzień obchodów Dni Święciechowy, 26 sierpnia, rozpoczęto rozgrywkami sportowymi. Na Orliku w Święciechowie przeprowadzono turniej piłkarski dla chłopców oraz turniej siatkówki dla dorosłych. W Sali Wiejskiej odbył się Turniej Szchowy o Puchar Wójta Gminy dla dzieci i młodzieży.

Po południu uruchomiono nowe przedszkole dla zwiedzających. Nowy obiekt odwiedziło wielu mieszkańców naszej gminy. Niedzielne popołudnie odbyło się pod hasłem festynu dla dzieci. Czekało na nie moc atrakcji: dmuchańce, trampoliny, gry, zabawy, konkurencje, malowanie buziek, zdobienie włosów, słodki poczęstunek. Na scenie przedstawiono część artystyczną. Odbył się

spektakl teatralny wykonany przez rodziców dzieci przedszkolnych pt. "Zamieszanie w krainie bajek", występ najmłodszych tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, sekcji wokalnej oraz zespołu Fani Boga z GOK z Lipna. Ogłoszono także rozwiązanie konkursu "Jak uczyć nasze dzieci patriotyzmu". Całość zakończyła się koncertem gwiazdy - zespołu Arka Noego.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[3]

Film o Krzycku Małym Jak załatwić sprawę

Stowarzyszenie Krzycka Wyspa Marzeń zrealizowało projekt dotyczący wiosek tematycznych, mający na celu ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności.

Chodziło o przedstawienie danej miejscowości z jej zasobami kulturowymi, kulinarnymi w formie plakatów lub tabliczek. Krzycko Małe zamieściło w wiosce jedenaście tabliczek przedstawiających najważniejsze miejsca. Przedstawione zostały: Sala Wiejska, wyspa na jeziorze, zakątek grillowy, kościół, gorzelnia, baza paliw, stodoła, figura św. Józefa, pałac, poczta, szkoła i nowe osiedle. Tabliczki do ścieżki tematycznej TRAKTEM HISTORII zostały opracowane przez członków stowarzyszenia, a wykonane przez firmę Biuro Partner Leciejewski. Projekt został wymyślony przez stowarzyszenie i dofinansowany przez centrum PISOP z Leszna. Nowe

tabliczki w Krzycku Małym były jednym punktem realizacji projektu, drugim było nagranie filmu promocyjnego. W filmie wystąpili mieszkańcy Krzycka Małego oraz Bydgoszczy i Trzciela. Projekt był realizowany od czerwca do sierpnia tego roku. Film nagrywany został z drona i z lądu. Można go obejrzeć na witrynie YouTube oraz na stronie stowarzyszenia pn. KRZYCKO - PROMOCJA ''TRAKTEM HISTORII''. Film miał na celu ukazanie Krzycka Małego jako miejscowości z historią, z legendą, ciekawymi miejscami do spacerów, jazdy rowerami czy nordic walking. Realizacją promocyjnego filmu zajęła się Fundacja EXTREMALNIE AKTYWNI z Leszna.

W URZęDZIE GMINy?

Szanowni Państwo! Kolejny raz w tym roku zmieniły się przepisy związane z szacowaniem szkód łowieckich. Zmiana tego prawa to w dużym stopniu powrót do przeszłości, w której to głównie myśliwi odpowiadali za szacowanie szkód. Obowiązujące od 1 kwietnia Prawo łowieckie zakładało, że rolnik, na którego polu doszło do szkody łowieckiej, przekazywał wniosek o oszacowanie strat do Urzędu Gminy, a w szacowaniu szkód brał udział zespół trzech osób złożony z gospodarza, myśliwego i sołtysa bądź urzędnika gminnego. Obowiązek sporządzenia protokołu z przeprowadzonego szacowania spoczywał na sołtysie (lub urzędniku). 23 sierpnia weszły w życie zmiany w tym zakresie. Po pierwsze, zamiast sołtysa (lub urzędnika) w skład zespołu szacującego wchodzi przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego (ODR). Po drugie, rolnik składa wniosek o szacowanie szkód łowieckich do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, czyli przeważnie do koła łowieckiego. Przedstawiciel koła ma obowiązek sporządzić protokół z oględzin oraz z szacowania ostatecznego. To do obowiązku myśliwego należy też określenie terminu oględzin lub szacowania i poinformowanie o nim rolnika oraz przedstawiciela ODR - u. Jednak taka informacja musi być przekazana w terminie do trzech dni od złożenia przez rolnika wniosku o oszacowanie szkody łowieckiej. Co istotne, jedyną osobą niezbędną do przeprowadzenia szacowania lub oględzin jest reprezentant koła łowieckiego. Jeśli na szacowaniu nie pojawi się właściciel pola lub pracownik ODR - u, to nie wstrzyma to szacowania szkód. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego będzie miał 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania, na wypłatę odszkodowania rolnikowi. Jednak zarówno koło, jak i gospodarz mogą się odwołać od ustaleń zespołu szacującego do nadleśniczego. ZaSTęPca WójTa

PaTRyK TOMcZaK

Składamy gorące podziękowania dla osób, które w dniu 6 sierpnia pomagały w gaszeniu pożaru gazu w naszym domu. Dziękujemy straży, a w szczególności miejscowym strażakom z Ochotnicznej Straży Pożarnej w Święciechowie za bohaterstwo i waleczność, którzy wykazali się  ogromnym profesjonalizmem w swoich działaniach i zminimalizowali poniesione straty. Serdeczne podziękowania kierujemy także do sąsiadów, a przede wszystkim do Pana Grzegorza Pazoły za udzielenie pierwszej pomocy i opiekę  nad naszą  córką, za działanie i zaangażowanie w zaistniałej sytuacji.

Lidia i Arkadiusz Lorych z dziećmi

"Cieszyłeś się każdą chwilą, ale Bóg zabrał Cię do nieba do mamy"

Lidce, rodzeństwu, rodzinie za wsparcie i słowa otuchy. Księdzu proboszczowi Robertowi Bach, panu organiście, delegacjom, nauczycielom, przyjaciołom za modlitwę, przyjęte komunie św., zamówione intencje mszalne za

śp. Radka Mrozińskiego

serdecznie dziękuje tata i rodzeństwo

We wcześniejszych numerach miesięcznika pisaliśmy już o misji uczniów z Długiego Starego. Zdjęcie satelitarne wykonane przez uczestników 61. Misji Sally Ride EarthKAM ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem zostało wybrane z tysięcy nadesłanych i umieszczone na Facebooku międzynarodowego projektu NASA EarthKam. Popularyzuje kolejną misję. Uczniowie są zaskoczeni i szczęśliwi, bo trafili z pogodą i obszarem wskazanym do wykonania zdjęcia przez kamerę Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Sprawdzili parametry fotografii i okazało się, że żądanie zrobienia zdjęcia terytorium Bangladeszu zgłosiło sześcioro uczestników programu, w tym szkoła z Długiego Starego. Z takim bonusem w nowym roku szkolnym na pewno przystąpią do kolejnej misji EarthKAM. Na zdjęciu Bangladesz, Azja.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Konkurs Kronik OSP W sobotę, 4 sierpnia, w Wolsztyńskim Domu Kultury zorganizowane zostało podsumowanie pracy Wielkopolskich Kronikarzy OSP oraz autorów opracowań i monografii.

Był to XX Wielkopolski Finał Wojewódzki XXV Ogólnopolskiego Konkursu Kronik OSP i XXV Konkurs na pamiętniki, wspomnienia, opracowania i relacje "Z dziejów OSP". Na konkurs nadesłano 34 kroniki strażackie z jednostek OSP w 47 tomach. Do udziału w konkursie zgłoszono Kroniki Ochotniczej Straży Pożarnej z Gołanic autorstwa druhny Moniki Fresel z OSP Gołanice. Łącznie z powiatu leszczyńskiego zgłoszone zostały trzy kroniki. Przybyłych gości oraz kronikarki i kronikarzy z Wielkopolski powitał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wolsztynie druh Henryk Żok. Prezentację wyników oraz wręczenie nagród poprzedziła prezentacja poświęcona przebiegowi powstania wielkopolskiego na ziemi wolsztyńskiej. Komisja składająca się z członów Zarządu Wojewódzkiego Klubu.

Kronikarza OSP Województwa Wielkopolskiego oceniała przedstawione kroniki biorąc pod uwagę zakres problematyki wynikającej z funkcji realizowanych statutowo przez OSP i poszczególne oddziały ZOSP RP, stopień powiązania działalności OSP z problematyką funkcjonowania lokalnych środowisk, poziom merytoryczny, autentyczność zapisów, poziom techniczny, chronologię, poprawność językową. W wyniku oceny wybrano: 9 kronik wzorowych, 12 kronik wyróżnionych, 8 kronik poprawnych oraz 4 kroniki wymagające więcej pracy. Podczas finału nagrodzonych zostało w sumie 58 kronikarek i kronikarzy oraz autorów opracowań. Kronika z jednostki OSP Gołanice określona została jako kronika poprawnie prowadzona, a jej autorka Monika Fresel otrzymała pamiątkową książkę i dyplom.

POŻEGNaNIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

26.07 - Halina Teresa Wróblewska (1933), Długie Stare 01.08 - Zygmunt Stanisław janowicz (1947), Święciechowa 02.08 - Radosław Krzysztof Mroziński (1993), Niechłód 05.08 - Zdzisław Mróz (1951), Święciechowa 07.08 - Roman Stanisław Kostrowski (1959), Święciechowa 10.08 - andrzej Bronisław Glapa (1950), Długie Stare 13.08 - Piotr Henryk Laszkiewicz (1961), Henrykowo 13.08 - Stanisław Zdzisław Szymkowiak (1954), Święciechowa 15.08 - Ryszard jan Dziubałka (1955), Lasocice 27.08 - Stefania Waszkiewicz (1928), Święciechowa

We wrześniu

imieniny obchodzą

STEFANIA - 18 IX

Stefania to żeńska forma imienia Stefan. Jest to imię pochodzenia greckiego, które powstało od słowa stephanos (wieniec, korona). Stefania jest pogodna i czarująca. Łatwo zwraca na siebie uwagę i cieszy się powodzeniem wśród mężczyzn. Marzy o wielkiej miłości, ale to niezdecydowana kobieta. Zakłada rodzinę, lecz nie pozwala się zdominować. Stefania jest sympatyczna, wygadana i chętna do nawiązywania przyjaźni. Ale jednocześnie czujna i nie do końca ufna. Nie stroni od ekstrawaganckich ubrań i zachowań. Wszystko dlatego, że niezbyt dobrze czuje się we własnej skórze. Niechętnie się zwierza i raczej ukrywa swoje prawdziwe oblicze. Chociaż swoje obowiązki traktuje z powagą, na co dzień jest pełna pogody, ekspresyjna i nieco zwariowana. Stefania ma zadziwiającą pamięć, która pomaga jej w odniesieniu sukcesów i pozwala tworzyć pozory, że jest osobą inteligentną i oczytaną. Dzięki swej osobowości i umiejętnościom cało wychodzi z każdej opresji. Jest urodzoną pokerzystką i aktorką. Nikt nie wie, co kryje się w jej głowie. Stosuje rzeczowe argumenty i nic nie ucieka jej uwadze. Stefania świetnie poradzi sobie w

JOACHIM - 18 IX

Joachim to imię pochodzenia hebrajskiego wywodzące się od słowa Jehojaqim (Bóg pomoże, pocieszy). Oznacza: wzmocniony, pokrzepiony przez Boga. Joachim to aktywny i zaangażowany mężczyzna, bardzo inteligentny i pomysłowy. Niestety, brak mu wiary w siebie, dlatego usilnie poszukuje aprobaty. Wszędzie go pełno, we wszystko się angażuje i każdemu chce pomóc. Mocno przeżywa wszelkie porażki. W samotności analizuje swoje błędy i wyciąga z nich słuszne wnioski. Potrzebuje ludzi dookoła, ale nie umie być stały w przyjaźni. Nudzą go w kółko te same twarze. Kocha szaleństwo i dobrą zabawę. Jeśli osiągnie równowagę, będzie dobrym mężem i ojcem. Spełnienie w pracy i utrzymanie dobrych kontaktów z otoczeniem gwarantują stabilizację pożycia partnerskiego u Joachima. Potrafi zmieniać partnerki jak rękawiczki, nie przywiązując wagi do uczuć innych. Miłosne podboje nie sprawiają mu kłopotów - potrafi być uroczy, uwodzicielski i czuły. Jest także ogromnie zazdrosny, co dodatkowo komplikuje mu życie uczu-

Stefania Bartkowiak z Gołanic

zawodach związanych z aktorstwem i lingwistyką. W gminie Święciechowa mieszkają 24 Stefanie. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 11, następnie w Długiem Starem - 3, Gołanicach i Przybyszewie - po 2 oraz w Lasocicach, Długiem Nowem, Henrykowie, Strzyżewicach, Krzycku Małym i Piotrowicach - po jednej. Najstarsza Stefania w gminie ma 90 lat i mieszka w Strzyżewicach, a najmłodsza ma lat 18 i jest mieszkanką Gołanic.

Joachim Piwek z Długiego Starego

ciowe. Joachim najlepiej czuje się w zawodach, które zapewniają mu ruchliwość i zmiany, takich jak: aktor, muzyk, dziennikarz. Imieniny obchodzi także: 22 sierpnia, 24 listopada, 6 lutego, 15 lutego, 30 marca, 16 kwietnia, 3 czerwca, 26 lipca. W naszej gminie mieszka tylko trzech panów o tym imieniu: w Długiem Starem, Święciechowie i Trzebinach. Najmłodszy Joachim ma 10 lat, a najstarszy 17.


Warsztaty w Kuźni

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Fundacja centrum aktywności Twórczej zorganizowała dla dzieci warsztaty pod nazwą "Fabryka Talentów Gminy Święciechowa". Cykl warsztatów odbywał się w Kuźni Marzeń w Lasocicach. Przeprowadzono je w sierpniu w pięciu odsłonach. Dzieci brały udział w zajęciach z robienia biżuterii, zajęciach kreatywnych, warsztatach

recyklingowych, warsztatach chemicznych z eksperymentami, a na koniec spędziły czas przy grach planszowych. Projekt był współfinansowany przez samorząd województwa wielkopolskiego. Podobne zajęcia pod koniec sierpnia odbywały się dla dzieci w Długiem Starem, a relacje z nich przedstawimy w kolejnym numerze naszego miesięcznika.

[5]


Walka o puchar [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Do sanktuarium

W tym roku Wielki Odpust w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej trwał od 25 sierpnia do 3 września. Każdego dnia odprawiano msze św. w

różnych intencjach. W niedzielę, 26 sierpnia - w Dzień Ludzi Pracy modlono się o błogosławieństwo dla ludzi pracy. Tego dnia odbyła się piesza pielgrzymka do Górki

Co roku 15 sierpnia na boisku sportowym w Święciechowie spotykają się drużyny walczące podczas Turnieju Piłkarskiego o Puchar Wójta Gminy Święciechowa. W tym roku do walki stanęło osiem drużyn. Najlepsza okazała się drużyna Pogrom Święciechowa i to ona otrzymała z rąk wójta gminy Marka Lorycha turniejowy puchar. Na podium

znaleźli się także: z drugim miejscem Iskra Długie Stare i trzecim miejscem Ogrodzenia Koźmińscy. Poza podium uplasowały się drużyny: IV miejsce - Kormoran Święciechowa, V - Muśnięci Talentem, VI - Antyplayersi, VII - Błękitni Niechłód i VIII miejsce - KS Drewno. Gratulujemy wszystkim zawodnikom.

Duchownej ze Święciechowy, w której udział wzięło około 30 osób. We wtorek, 28 sierpnia - w Dzień Chorych - modlono się w intencji chorych, cierpiących, służby zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi. Tego dnia w mszy uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy, którzy wzięli udział w rowerowej pielgrzymce z Przybyszewa i Święciechowy. Uczestniczyło w niej ponad 70 osób. Następnego dnia do Górki Duchownej wybrali się strażacy ze święciechowskiej OSP modląc się w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny.


Dni Święciechowy na sportowo KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

W niedzielę, 26 sierpnia, na boisku Orlik w Święciechowie zorganizowano Turniej Siatkówki dla dorosłych w ramach Dni Święciechowy. W turnieju udział wzięło pięć drużyn. Po zaciętej walce wręczono medale i puchary dla najlepszych drużyn. Na podium znalazły się drużyny: I miejsce - tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, II miejsce - Pęknięty Przegub, III miejsce - Sami Swoi. Zawody sędziował Ryszard Płachta. Puchary zwycięzcom wręczali: wójt gminy Marek Lorych, sołtys wsi Józef Buszewicz oraz organizator spotkania Adam Tyrała.

Równocześnie z Turniejem Siatkówki na boisku Orlik rozgrywano Młodzieżowy Turniej Piłki Nożnej. Rywalizowały ze sobą cztery drużyny: dwie ze Święciechowy, z Długiego Starego oraz Przybyszewa. Ostatecznie na podium znalazły się ekipy: I miejsce Długie Stare, II miejsce - FC Drewo ze Święciechowy oraz III miejsce - Nieznajomi ze Święciechowy. Zawody sędziował Marcin Gawrych. Zwycięskie drużyny z rąk wójta, sołtysa i organizatora otrzymały puchary i medale.

Dożynkowy Bieg o Puchar Sołtysa Wsi Święciechowa odbył się 25 sierpnia. W biegach udział wzięły dzieci, młodzież z rocznika 2002 - 2011 oraz dorośli. W kategorii kobiet w poszczególnych grupach wiekowych najwyższe pierwsze miejsca zdobyły: Lena Koszur, Zuzanna Przybyła, Julia Górna i Ilona Klefas. W kategorii mężczyzn w poszczególnych grupach wiekowych na najwyższym stopniu podium stanęli: Alan Mendyka, Mikołaj Fic, Jakub BrzezewskI oraz Paweł Wałkiewicz. Pieczę nad biegaczami sprawował Adam Tyrała. Wszystkim biegaczom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy.

Dożynkowy Turniej Strzelecki w Święciechowie odbył się na strzelnicy Sali Wiejskiej 25 sierpnia. Organizatorem turnieju byli: Rada Sołecka Święciechowy oraz Klub Żołnierzy Rezerwy LOK działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury. Puchary i dyplomy wręczono zwycięzcom w dwóch kategoriach. W kategorii kobiet przyznano miejsca: I - Roksana Cierniak, II - Danuta Bartkowiak, III - Jadwiga Słomińska. W kategorii mężczyzn na podium znaleźli się: I miejsce - Paweł Koźmiński, II - Tomasz Janowicz i III - Marek Lorych. Zwycięzcom gratulujemy.

reklamy

W turnieju szachowym z okazji Dni Święciechowy uczestniczyło 22 zawodników z drużyn UKS Skoczki Święciechowa, KSz Wieża Śmigiel oraz Wieniawy Leszno. Zawodnicy ze Święciechowy trzykrotnie stawali na podium: Wojciech Mroziński, Michał Mrukowski oraz Tytus Winiarski. Wyniki końcowe turnieju wyglądają następująco: grupa ogólna - I Wojciech Mroziński, II Jan Dutka, III Wiktor Skrzypczak. Grupa do lat 15: I Wojciech Mroziński, II Dominik Tomowiak, III Tytus Winiarski. Grupa do lat 12: I Jan Dutka, II Wiktor Skrzypczak, Adam Dorynek. Grupa do lat 8: I Michał Mrukowski, II Fabian Basiura, III Maria Skrzypczak . Gratulujemy!

Potrzebujesz dla swojej firmy? Zareklamuj się w naszej gazecie! Cennik ogłoszeń znajdziesz na: www.swieciechowa.eu


Czołowa skrzatka Polski [8]

KURIER ŚWIĘ

Skrzatka, jagna Mańkowska ze Święciechowy, zajmuje aktualnie 11. miejsce w kraju na 290 licencjonowanych tenisistek do lat 12. Ranking zawodników prowadzi Polski Związek Tenisa sumując co roku punkty uzyskane w sześciu najlepszych dla danego sportowca turniejach organizowanych na terenie Polski. jagna wysokie wyniki zdobywała już w kategorii krasnal, a więc tenisistek do lat dziesięciu, teraz należy do czołówki skrzatów.

Jaka jest Jagna Mańkowska? Jagna ma 12 lat. Właśnie przeszła do VI klasy Szkoły Podstawowej w leszczyńskiej “siódemce”. Bardzo dobrze się uczy, chociaż zdarza się, że po turnieju lekcje odrabia wcześnie rano, w świetlicy. Jest pogodna, uśmiechnięta, koleżeńska. Jest wysoką i szczupłą dziewczynką, co predystynuje ją do tenisowego sportu. Ma ponadprzeciętną siłę uderzenia, prezentuje wysokie walory techniczne i wyjątkową kulturę gry. Jest na początku sportowej drogi, którą dziś traktuje jako pasję i hobby dające mnóstwo zadowolenia i radości. Tenis i nauka wypełniają cały jej wolny czas. Rodzice Jagny zawsze chcieli, by ich dzieci uprawiały sport. Pani Małgorzata Mańkowska przez 20 lat grała w siatkówkę. Doskonale więc zdawała sobie sprawę, jak sport przygotowuje do życia, hartuje, uczy wygrywania, ale i radzenia sobie z porażkami. Od najmłodszych lat zachęcała swoje pociechy do zainteresowania się sportem. Syn Miłosz wybrał piłkę nożną i jako dziesięciolatek już jest królem strzelców swojej drużyny. A Jagna wahała się między koszykówką, szermierką a tenisem. Ostatecznie zdecydowała się na tenis. Po raz pierwszy do szkółki tenisowej trafiła, kiedy miała 6 lat. - O tej szkółce dowiedzieliśmy się z Radia Elka - mówi Małgorzata Mańkowska. - Zajęcia odbywały się na kortach przy stadionie w Lesznie, a trenerem była Anna Pomietlak. Na początku córka trenowała dwa razy w tygodniu w czteroosobowej grupie. Kiedy jednak zauważono jej talent, zaproponowano Jagnie treningi indywidualne. Od tego momentu zaczęła się jej prawdziwa tenisowa przygoda. Właśnie wtedy do Leszna trafił trener z Krakowa Piotr Adamczyk. W 2016 r. utworzono w mieście klub tenisowy Pro Team Leszno, a Jagna została oficjalnie jego zawodniczką. Cały czas trenuje pod okiem pana Piotra. Aktualnie ma 7 godzin treningów w tygodniu. Ale i tak uważa, że jest to za mało. Jej rywalki z turniejów trenują dwa razy tyle. Na szczęście i z nimi wygrywa, ale mogłaby robić większe postępy. Niestety, zajęcia w klubie są płatne i wszystkie koszty związane z treningami, turniejami, zakupem rakiet, strojów itd. pokryć muszą

rodzice. - Mamy szczęście do trenerów dodaje pani Małgorzata. - Zdarza się, że proponują dodatkowe godziny bez opłat, jadą z nami na turnieje, opracowują specjalne treningi dla Jagny. Mówię też o trenerze personalnym, którym jest Dawid Łata. On dba o kondycję Jagny, koordynację ruchową, poruszanie się na korcie, wytrzymałość. Razem z panem Piotrem poświęcają Jagnie wiele godzin w tygodniu. A pomaga nam też rodzina, znajomi, którzy mają korty, przyjaciele z turniejowych imprez. Bo udział w turniejach jest obo-

letnim chłopcem, który też szukał zawodnika do sparingów. Razem jeżdżą również na turnieje. - Z rodzicami i trenerem wybieramy co najmniej dwa turnieje w miesiącu, w których biorę udział wyjaśnia jagna. - Najczęściej jeździmy do Wrocławia i Poznania, ale byliśmy też w Piotrkowie Trybunalskim, Szczawnie Zdroju, Zabrzu. Walczymy systemem pucharowym, więc czasem rozgrywki trwają trzy dni. A przyjeżdżają na nie najczęściej 32 dziewczynki. Wtedy rozgrywam kilka meczów w turnieju. W tym roku zebrałam z nich już 392 punkty. Może więc znajdę się w

wiązkowym punktem tenisowego awansu. Nie ma innego sposobu na pokazanie swoich umiejętności. Każdy tenisista musi występować na turniejach i tam zdobywać punkty. Turnieje kwalifikuje się od 1 do 5. rangi. Na tych pierwszych za złoty medal otrzymać można nawet 180 punktów, a na turnieju rangi 5. tylko 24 punkty. Zawodnicy wybierają więc turnieje w zależności od własnych predyspozycji, poziomu wyszkolenia, umiejętności. Traktują je też jako sparing, bo w swoich macierzystych klubach nie mają partnerów do rozgrywek. Jagna ostatnio gra w Lesznie z trzynasto-

dziesiątce najlepszych skrzatów w Polsce? Jagna jako najlepsza w swoim roczniku zawodniczka z Wielkopolski od stycznia bieżącego roku reprezentuje też barwy największego klubu tenisowego w Polsce AZS Poznań. Z tym klubem w maju wystartowały w eliminacjach do drużynowych mistrzostw Polski w tenisie dzieci i młodzieży. Wygrały eliminacje i we wrześniu pojadą na te zawody. Z poznańskim klubem Jagna uczestniczyła też w obozie treningowym, a przed mistrzostwami trenuje w Poznaniu. Jagna wyjaśnia, że w tym spor-

cie nie można robić dłuższych treningowych przerw. Traci się wówczas czucie, a przecież technika jest niezwykle ważna. Trzeba dobrze trzymać rakietę, wyczuwać ruch uderzenia, biegać. No i mieć "wolną głowę". Od tego bardzo dużo zależy. Jagna mówi, że łapie już technikę, poprawia sprawność fizyczną, ale ciągle jeszcze nie czyta gry przeciwniczki. Tego musi uczyć się nieustająco. No a można to robić wyłącznie dużo grając. I dodaje, że przeciwniczki lubią z nią grać, ona nie oszuka, mimo że na turniejach skrzatów nie ma jeszcze sędziów. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że Jagna mając dziesięć lat wygrała Tenisowe Mistrzostwa Leszna do lat 16. A także Ligę Miksta dla dorosłych w Rawiczu, grając w deblu ze Zdzisławem Adamczykiem. W tym roku w kwietniu była najlepsza na swoim pierwszym turnieju do lat 14 w Szczawnie Zdroju i nie straciła tam ani jednego seta. Tych sukcesów można podać dziesiątki. Jagna po prostu lubi grać - i to zarówno w singlu, jak i w deblu. Łącznie na podium stanęła już ponad dwadzieścia razy. Od kwietnia do października Jagna cały rok trenuje pod namiotem na nawierzchni ceglanej, choć turnieje grywa też na nawierzchni twardej lub dywanowej. Ma dwie rakiety, każda waży 270 g. Te seniorskie są o 30 g cięższe. Średnio co miesiąc wymieniać musi naciąg rakiet. A piłeczki najczęściej otrzymuje od trenera. - Nie wyobrażam już sobie ani jednego tygodnia bez tenisa - dodaje Jagna. - Treningi i turnieje to moja największa radość. Cała rodzina mi kibicuje i wspiera mnie. Mama jeździ ze mną na każde zajęcia. A na kortach mam swoją szafkę, sztućce, talerze, jest mikrofala. Często tam jem obiady i kolacje. Bo zdarza się, że do domu wracamy dopiero po dwudziestej. Trenerzy mówią, że Jagna ma wyjątkowe predyspozycje do tego sportu. Jest niezwykle zdolna i pracowita. Na pewno może daleko zajść w tej sportowej konkurencji. Ale nie da się tego zrobić bez finansowego wsparcia. Rodzice obliczyli, że pełne, niemal zawodowe uprawianie tenisa przez skrzata kosztuje około 5000 zł miesięcznie. Najwięcej przeznaczyć trzeba na treningi i turnieje. Rzadko kto, może sobie pozwolić na taki wydatek. Dlatego marzą o stypendium dla Jagny i o sponsorach, którzy zobaczą w niej przyszłą mistrzynię. To naprawdę jest możliwe. A Jagna mówi tak: - Z tenisa już nigdy nie zrezygnuję. Jeśli nie będę znaną tenisistką, zostanę w przyszłości trenerką. Kocham ten sport i postaram się tą pasją zainteresować innych.


CIECHOWSKI

Remonty w szkołach [9]

W okresie wakacyjnym w szkołach podstawowych działających na terenie naszej gminy przeprowadzone zostały remonty. Lipiec i sierpień to najlepsze miesiące do odświeżenia pomieszczeń i miejsc, które tego wymagają. Dyrektorki trzech szkół przekazały nam informacje dotyczące zmian w ich placówkach.

Sukcesy w 2016 roku: III miejsce w deblu w Halowych Mistrzostwach Polski Krasnalek do lat 10 w Puszczykowie, III miejsce w deblu w Halowych Mistrzostwach Polski Krasnalek w Piotrkowie Trybunalskim, II miejsce w WTA Kids Cup we Wrocławiu (wiosna 2016 r. - kat. do lat 10), I miejsce w klasyfikacji generalnej ANGIE CUP, I miejsce w klasyfikacji generalnej turnieju o Puchar Michała Przysiężnego w Lubinie (2015/2016 r. - kat. do lat 10), II miejsce w turnieju Kubot Kids Cup w Legnicy, I miejsce w turnieju ALGIDA CUP - imprezie towarzyszącej Challengerowi ATP Poznań Open 2016. Sukcesy w 2017 roku: I miejsce w turnieju WTK w singlu FAMILY TENNIS CAMP w Ścięgnach, I miejsce w deblu i II miejsce w singlu w turnieju WTK w Pabianicach, I miejsce w singlu i deblu w turnieju WTK w Poznaniu i Łęczycy, I miejsce w deblu w Mistrzostwach Wielkopolski Skrzatek w Opalenicy, III miejsce w singlu w turnieju OTK Skrzatów Szczawno Zdrój, II miejsce w deblu w turnieju OTK Skrzatów w Zabrzu, Poznaniu i Złotoryi, III miejsce w singlu w turnieju OTK Skrzatów AZS Poznań. Sukcesy w 2018 roku: II miejsce w singlu i I w deblu w Mistrzostwach Wielkopolski Skrzatek, III miejsce w singlu w turnieju OTK Skrzatów we Wrocławiu i Puszczykowie, I miejsce w deblu w turnieju OTK Skrzatów we Wrocławiu i Puszczykowie, II miejsce w singlu w turnieju OTK Skrzatów AZS Poznań, I miejsce w singlu i deblu w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym - CTS CUP, Sobota k. Rokietnicy, II miejsce w deblu w Turnieju PZT OTK SS - WILSON CUP ŁĘCZYCA OPEN, V miejsce w Mistrzostwach Polski Skrzatów w Kołobrzegu, - zwycięstwo w singlu w Ogólnopolskim Turnieju Tenisa Olimpijski Club Tennis and Sports we Wrocławiu.

Szkoła w Święciechowie: W sali gimnastycznej odświeżony został parkiet. Wymalowano klatki schodowe oraz korytarze. Na ścianach wykonana została lamperia, a wszystko w kolorystyce nawiązującej do elewacji szkoły. Na schodach przy wejściu zamontowana została platforma dla osób niepełnosprawnych. Odnowione zostały także toalety dla chłopców i dziewcząt. W ramach termomodernizacji wymieniono okna na korytarzach, drzwi wejściowe, zamontowano także sto paneli fotowoltaicznych, postawiono kontener typu kotłownia ga-

zowa, wymieniono grzejniki oraz oświetlenie na energooszczędne z czujką ruchu. Przypomnijmy także, że w całej szkole wymienione zostały drzwi do wszystkich klas i pomieszczeń, które teraz wzbogacone są o nową numerację i opis pomieszczeń. Szkoła w Długiem Starem: Przeniesiona została pracownia komputerowa znajdująca się na II piętrze budynku do sali obok. Zyskano tym samym nowe pomieszczenie, które służyć ma jako sala audiowizualna. Nowa sala ma być wykorzystywana podczas apeli szkolnych, konferencji, spot-

kań z rodzicami, zajęć i przedstawień dla dzieci. Wykonano także sieć strukturalną z dostępem do szerokopasmowego internetu. Stworzono trzy niezależne sieci: administracja i nauczyciele, sala komputerowa i dostępne dla wszystkich Wi - Fi, wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych. Szkoła w Lasocicach: W tym obiekcie odnowione i odświeżone zostały klatki schodowe. Zaoszczędzono środki, bowiem konieczne chyba będzie postawienie nowego płotu przed budynkiem.

Więcej języka angielskiego

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem w klasach I - V poszerzone zostały lekcje języka angielskiego o dodatkowe konwersacje. Szkoła stworzyła także projekt nauczania języka angielskiego, który polega na nauczaniu języka poprzez za-

bawę z wykorzystaniem tabletów na lekcji. Dyrekcja wyszła z propozycją nauki języka także poza teren szkoły. Na koniec września mają ruszyć zajęcia języka angielskiego dla początkujących. Kursy skierowane są do mieszkańców, osób

dorosłych, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły, a prowadzić je będzie szkolny nauczyciel. Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o kontakt ze szkołą oraz o śledzenie plakatów na terenie wsi.


Lato w gminie [ 10 ]

Prawie w każdej miejscowości w naszej gminie w czasie wakacji odbywały się zajęcia i warsztaty dla dzieci i młodzieży organizowane przez miejscowe stowarzyszenia. Niewątpliwie jednak najatrakcyjniejszym miejscem wypoczynkowym na terenie naszej gminy jest plaża w Gołanicach. Lato rozpieszczało nas w tym roku przepiękną pogodą. Plażowiczów więc nie brakowało. W Gołanicach każ-

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

dego dnia opalało się i korzystało w kąpieli wiele osób. A w weekendy bywało, że ciężko było znaleźć miejsce do zaparkowania auta oraz leżakowania na plaży. Przez cały okres wakacyjny nad wypoczywającymi w Gołanicach czuwali ratownicy. Zapewnieniem bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym Jeziora Krzyckiego w Gołanicach zajęło się Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Lesznie.

Turniej na plaży

W niedzielę, 19 sierpnia, na boisku przy plaży w Gołanicach odbył się Plażowy Turniej Piłki Siatkowej. Do udziału w turnieju zgłosiło się dziesięć drużyn. Ostatecznie na podium znalazły się ekipy: I miejsce - Dzikie Kuny ze Święciechowy, II - FC Strzyżewice, III VIPER Przybyszewo. Drobny upominek otrzymali także zdobywcy IV miejsca - Pogromcy Gołanice. Drużyny, które znalazły się na podium, otrzymały nagrody w postaci piłek,

a zwycięzcy turnieju dostali pamiątkowy puchar. Pogoda podczas turnieju dopisała. Na plaży w Gołanicach w tym czasie było wielu wypoczywających, którzy chętnie obserwowali sportowe zmagania. Organizatorami tegorocznego turnieju byli: Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic oraz Rada Sołecka wsi Gołanice.


Sierpniowy Festyn Parafialny KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W środę, 15 sierpnia, na placu zabaw w Długiem Starem odbył się Parafialny Festyn Rodzinny. Spotkanie rodzinne zorganizowano po raz 12. Wzięły w nim udział całe rodziny. Dla dzieci przygotowano moc atrakcji: gry, konkurencje, zabawy. Animatorki z panią Kasią na czele opiekowały się najmłodszymi

Przypominamy, że osoby, które lubią czytać, mogą sięgnąć po książki znajdujące się w szafce przy sklepie w Strzyżewicach. Lektury, które zaciekawią przechodniów, znikają z półek, ale na bieżąco uzupełniane są o nowe pozycje. Pomysłodawców cieszy fakt, że szafka się przyjęła i okazała się przydatna i potrzebna.

Z kroniki Święciechowy

W Kronice Święciechowy znajduje się artykuł z 17 stycznia 1984 roku, który ukazał się z "Głosie Wielkopolskim". Artykuł dotyczy Przedsiębiorstwa "Las" z Przybyszewa. Przedstawiamy jego treść: " Proste stanowiska pracy, surowiec - krajowy (wiklina) oraz nieco indonezyjskiej i wietnamskiej trzciny o dźwięcznych nazwach "rotang", "maloko" i "manau", a przede wszystkim zręczne ręce - to najprostsza recepta na sukces. Od kilkunastu lat odnoszą je na zagranicznych i krajowych rynkach wyroby zakładu Przedsiębiorstwa Produkcji Wikliniarskiej "Las" w

Przybyszewie. Zakład powstał w 1959 roku w dawnych zabudowaniach folwarcznych. Po licznych przebudowach i modernizacjach stworzono tam niezłe warunki pracy. W Przybyszewie powstają różnorodne meble i galanteria meblarska. Wszystkie wzory są od początku do końca dziełem pracowników zakładu. Obywają się bez pomocy zawodowych plastyków. Z tego wynika duża elastyczność w reagowaniu na zmieniające się mody i zamówienia kontrahentów. Sypią się one zresztą z niemal całej Europy. Z surowcami nie ma większych kłopotów. Wiklinę do-

starczają własne plantacje w rejonie Nowego Tomyśla i Zbąszynia. Natomiast w indonezyjskie trzciny zaopatrują zakład zagraniczni klienci, którzy przysyłają je w zamian za wyroby gotowe. Ominięto dzięki temu kryzysowe kłopoty z zakupami surowców na rynkach dolarowych. Eksport stanowi blisko 70 proc. całorocznej produkcji. Meble i galanteria meblarska wędrują do Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii, Danii, Finlandii, RFN, Szwajcarii, Szwecji i Francji. Zmalał natomiast mocno na skutek restrykcji ekonomicznych eksport do USA. Kierownik zakładu - Witold Borowiec widzi

[ 11 ]

uczestnikami imprezy, natomiast pan Robert przeprowadzał gry i zabawy dla dzieci starszych. W organizacji festynu pomagała grupa Caritas działająca przy parafii. Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek, a dla dzieci niespodzianki. Swój udział miała także pani Donata, które zapewniła dzieciom atrakcje konne.

zresztą dla eksportu wyrobów wikliniarskich nieorganiczone możliwości. Można na tym dużo zarobić, bo nieduże są nakłady. Eksport jest chyba nawet bardziej opłacalny niż wielu innych urządzeń czy surowców - choćby węgla. Szkopuł w tym, że doświadczonym wikliniarzom z Przybyszewa, a większość pracuje tam ponad 20 lat, brakuje następców. Podjęto więc przygotowania do otwarcia specjalnej klasy w jednej ze szkół zawodowych, która przygotowałaby fachową kadrę zwłaszcza do wytwarzania mebli z wikliny i trzciny. Zakład przybyszewski zatrudnia także ponad dwustu chałupników przede wszystkim z rejonów, gdzie są kłopoty ze znalezieniem pracy. Produkują oni kosze gospodarcze i na zakupy."


Bibliotekarz radzi [ 12 ]

Zapraszamy do wypożyczania książek w Bibliotece w Święciechowie. Co miesiąc na półkach pojawiają się nowości, z którymi warto się zapoznać. Dziś prezentujemy dwie nowe książki: "Spełnione marzenia Ella i Micha" Jessici Sorensen oraz "W blasku nocy: marzenia spełniają się w ciemności" Trisha Cooka. “W blasku nocy: marzenia spełniają się w ciemności” Trish cook Zupełnie zwyczajna dziewczyna. Dziewczyna, która noc zamienia w dzień. Siedemnastoletnia Katie cierpi na rzadką chorobę. Nawet najsłabsze promienie słońca są dla niej śmiertelnie niebezpieczne. Całe dnie spędza w domu w towarzystwie taty i najlepszej, a zarazem jedynej przyjaciółki. Prawdziwe życie Katie zaczyna się w nocy. Dopiero wtedy opuszcza swój pokój i wymyka się na pobliski dworzec kolejowy, by grać na gitarze dla przechodzących podróżnych. Charlie Reed jest byłą gwiazdą sportu i nie ma najmniejszego pojęcia, w jakim kierunku potoczy się jego życie. To właśnie jego Katie codziennie obserwuje z okna swego pokoju, skrycie marząc o spotkaniu. Pew-

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

nej nocy, gdy dziewczyna jak zwykle gra na gitarze, Charlie wreszcie ją dostrzega. Katie i Charlie postanawiają wykorzystać szansę, jaką dał im los - walczą o swoje marzenia i tworzą więź dostatecznie silną, by zmieniła nie tylko ich samych, ale także ich bliskich. “Spełnione marzenia Ella i Micha” jessica Sorensen Jeśli kiedykolwiek chcą usłyszeć dzwon weselny, bohaterowie książki Ella i Micha muszą znaleźć równowagę między lękami, marzeniami i miłością. Dzień, na który czekała Ella, jest tuż - tuż. Poślubi Michę, miłość jej życia i światło, które ją wyprowadziło z mroku. Lecz nagle pojawia się niespo-

dziewana przesyłka, przypominając brutalnie o przeszłości Elli. Dziewczyna traci pewność, z którą spoglądała w przyszłość. Czy rzeczywiście "będą żyli długo i szczęśliwie"? Micha będzie stał u boku Elli bez względu na to, co dzieje się w jej głowie, choć przepełnia go strach, że narzeczona znów mu ucieknie. Gdy otrzymuje życiową szansę, by ruszyć w trzymiesięczną trasę koncertową ze swoimi ulubionymi zespołami, wie że, nie może zostawić Elli samej. Ale czy będzie w stanie poprosić ją, by rzuciła całe swoje życie i dołączyła do niego?

WWW.ROWERy.SWIEcIEcHOWa.EU


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Wrzesień będzie trochę zabiegany. Nie dość, że trochę spraw łączyć się będzie z początkiem roku szkolnego, to jeszcze ktoś poprosi Cię o pomoc. W pracy broń swoich pomysłów. Byk 20.04-20.05 Spotkasz uwodziciela sprzed lat. Powspominacie. Będziesz też miała więcej czasu na rozrywki. W pracy dostaniesz nowe zadanie. O pomoc poproś współpracowników. Bliźnięta 21.05-21.06 Masz szansę wpaść na pomysł, który przyniesie Ci pieniądze. W domu trochę zamieszania i trochę niedomówień. Ale poradzisz sobie. Przyjaciele poprawią Ci humor. Rak 22.06-22.07 Nie poganiaj partnera. Ważne dla Was decyzje musicie przedyskutować. W pracy sama załatwiaj zawodowe sprawy. Nie spóźniaj się z wykonywaniem poleceń. Skontroluj zdrowie. Lew 23.07-22.08 Najbliższe dni sprzyjać będą nowym znajomościom. Może nawet przeżyjesz mały flirt. Załatw swoje sprawy w urzędzie i weź kilka dni urlopu. Rodzina pozwoli Ci odpocząć. Panna 23.08-22.09 Słuchaj rady bliskiej osoby, dobrze na tym wyjdziesz. W drugiej połowie miesiąca oczekuj ważnej przesyłki. Zadbaj o kondycję, bo wymaga tego serce. Waga 23.09-22.10 Ktoś w pracy szuka u Ciebie "dziury w całym". Nie rezygnuj jednak ze swoich planów. Masz szansę na mały romans, ale nie każdemu ufaj. Finanse dobre. Skorpion 23.10-21.11 Będzie trochę dobrze, trochę źle. Na pewno wyjaśnisz małżeńskie nieporozumienie, ale możesz mieć kłopoty w pracy. Gwiazdy wróżą przypływ gotówki. Strzelec 22.11-21.12 Gwiazdy zapewnią Ci powodzenie. Nie rezygnuj z zaproszeń na towarzyskie imprezy. Pamiętaj też o ważnej rocznicy kogoś z rodziny. Trochę więcej odpoczywaj. Koziorożec 22.12-19.01 Wkrótce spotkasz starych znajomych. Będzie okazja wyjaśnić pewną sprawę. W pracy nie musisz pracować za kogoś, kto ma "dwie lewe ręce". Oczekuj dobrej wiadomości od bliskich. Wodnik 20.01-18.02 Ktoś, o kim nie miałaś najlepszego zdania, okaże się dobrym współpracownikiem. Razem możecie zrealizować zawodowy projekt. Czeka Cię niespodziewana wizyta. Ryby 19.02-20.03 Uda Ci się zakończyć kilka zawodowych spraw, weź urlop, wyjedź z bliskimi. W drugiej połowie miesiąca pewne nieporozumienie. Opanuj nerwy.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: OSTaTNIE TyGODNIE LaTa. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Elżbieta Żylińska. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 września.

1 2 3 4 5

11

6

K

14

8 9

12 13 14

1

18

4

12

13 9

2

3

17 4

16

1. Bliski i Daleki w Azji 2. Np. rzeczne 3. Pręgowany kot 4. Folwarczny nadzorca 5. Zdarta miotła 6. Tężyzna fizyczna 7. Mieszkaniec Kartuz

T

2 1 6

N T

19

O

15 16 17

3

15

a

5

7

20

a

7

11

21

10

6

10

S

7

8

9

8

23

P 5

22

S

K

R N

Ś

10 11 12 13 14

18 19 20 21 22 23

Dobre rady

Podczas smażenia ryby unikniesz przywierania jej do patelni, jeśli jeszcze suche i zimne naczynie posypiesz łyżeczką soli i przez minutę będziesz ją podgrzewać na małym ogniu. Sól wysyp, przetrzyj patelnię ręcznikiem papierowym. Dopiero wtedy wlej olej i go rozgrzej. xxx Gotując jajka, na samym początku wrzuć do wody jedną zapałkę lub wlej jedną łyżeczkę octu spirytusowego. Dzięki temu nawet jeśli skorupka jajka pęknie, białko nie wypłynie do wody. xxx Piekąc biszkopt, nie smaruj tłuszczem boków foremki. Ciasto

8. Drzewny zakład 9. Szachowa rozgrzewka 10. Składana na ołtarzu 11. Szpiegowska 12. Krzew z białymi kulami 13. Miasto ze słoika 14. Zdrobniale Jędrzej

równomiernie wtedy urośnie i nie opadnie po wyjęciu z piekarnika. xxx Aby czarna parasolka nie była tak spłowiała, oczyść tkaninę miękką szczotką, potem przetrzyj szmatką zwilżoną w mocym roztworze soli kuchennej (2 - 3 łyżki na szklankę wody). Czerń nabierze głębi. xxx Ziarna grochu osuszą buty, gdy zmoknie ich wyściółka. Wsyp do nich na noc groch nagrzany w piekarniku. Wchłonie wilgoć. xxx Tłuste plamy znikną z dywanu, jeśli wetrze się w nie pastę zrobioną z soli i spirytusu salicynowego (1:4). Po wtarciu należy odkurzyć miejsce po zabrudzeniu.

[ 13 ]

Dania na kolację

Ziemniaczana lazania Składniki: 2 kg ziemniaków, 4 cebule, kilka ząbków czosnku, olej do smażenia, 50 dag mielonego mięsa, mały słoiczek koncentratu pomidorowego, 2 listki laurowe, kilka ziaren ziela angielskiego, 2 łyżeczki jasnego sosu sojowego, pół łyżeczki słodkiej papryki w proszku, pół łyżeczki lubczyku, imbir w proszku, chilli w proszku, 20 dag żółtego sera, natka pietruszki, sól, pieprz. Przygotowanie: Ziemniaki obierz, pokrój w plastry, usmaż na oleju z obu stron. Posyp je solą, pieprzem. Cebule pokrój w drobną kostkę, zeszklij na oleju. Mięso smaż, mieszając. Dodaj do niego czosnek, kilka łyżek zeszklonej cebuli, przyprawy, koncentrat. Smaż 20 min. Układaj naprzemiennie ziemniaki i mięso. Zapiekaj 30 min w temp. 180 stopni. Pod koniec posyp startym żółtym serem i natką. Tarta z jarmużem Składniki: 15 dag jarmużu, czerwona papryka, mały por, 1/2 kg pieczarek, 10 dag wędliny, 20 dag mąki, 15 dag masła, 2 jajka, 1/2 szklanki gęstej kwaśnej śmietany, 10 dag startego żółtego sera, sól, pieprz, gałka muszkatołowa, olej. Przygotowanie: Pokrój jarmuż, paprykę, por, pieczarki i wędlinę. Podsmaż na oleju. Zagnieć mąkę z masłem, 2 łyżkami wody, odrobiną soli i gałki. Ciasto schłódź, kawałek odłóż do dekoracji, resztą wylep formę. Piecz 10 min w temp. 200 stopni. Nałóż farsz, zalej śmietaną z jajkiem i serem. Wierzch ozdób odłożonym ciastem. Piecz 35 min.

(: CIEKAWOSTKI :)

Statua wolności została stworzona we Francji według projektu Fryderyka Bartholdiego i przekazana jako dar dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. * Według greckiego mitu imię Europa pochodzi od fenickiej księżniczki Europa, uwiedzionej przez Zeusa, kiedy ukrywał się jako byk, a następnie zabrał ją na Kretę. * Największe i najmniejsze kraje w Europie i na świecie: Rosja i Watykan. * Najczęściej odwiedzanym miejscem w Europie jest Disneyland w Paryżu. * W Stanach Zjednoczonych istnieją trzy miasta o nazwie „Święty Mikołaj”. * Stany Zjednoczone nie posiadają żadnego języka urzędowego.


Jak Polacy bili Polaków [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Była to bratobójcza walka. choć właściwszym określeniem byłby pogrom. Młodzi działacze jednej z paramilitarnych organizacji pobili działaczy z organizacji konkurencyjnej. Niestety, ale w ten niechlubny sposób gmina Święciechowa stała się znana w całej Polsce.

Na początek krótka informacja na temat sytuacji politycznej w międzywojennej Polsce. W kraju, a już zwłaszcza w Wielkopolsce, konkurowały ze sobą dwie główne siły polityczne. Pierwszą była endecja, czyli narodowcy. Skupiali najbogatszych, najlepiej wykształconych, aktywnych i najpopularniejszych działaczy społecznych. To oni w głównej mierze przyczynili się do sukcesu powstania wielkopolskiego, później byli dominującą siłą polityczną w regionie. Druga siła to oczywiście ekipa rządząca, czyli najkrócej mówiąc Piłsudczycy. Organizacją sportowo - paramilitarną związaną z narodowcami było Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", z kolei organizacja związana z Piłsudczykami to Związek Strzelecki "Strzelec." ja was wszystkich powyrzynam 2 lutego 1927 roku 34 młodych działaczy "Sokoła" oraz ich kilkunastu kolegów z Towarzystwa Młodzieży Polskiej w Krzycku Nowym odbywało ćwiczenia. Uzbrojeni byli w karabiny ze ślepymi nabojami. Zebrali się we Włoszakowicach, skąd o godz. 13 wyruszyli do Jezierzyc Kościelnych. Stamtąd ruszyli do Gołanic, gdzie odbyła się główna część ćwiczeń. Po drodze widzieli około 40 - osobowy oddział "Strzelca." Następnie przeszli do Krzycka Małego. Gdy byli na wysokości gorzelni, wyszedł w ich stronę zwolennik obozu rządzącego, mieszkaniec Gołanic, starszy już człowiek Jan Cukierski. W jednej ręce trzymał nóż, w drugiej kij. Zaczął krzyczeć, żądając, by oddział się zatrzymał. Prowadzący manewry instruktor Pawlak, w pierwszej chwili kazał maszerować dalej. Po chwili jednak wydał rozkaz, by jego podkomendni zatrzymali się i stanęli przodem do drogi. Wówczas Cukierski zaczął przed nimi chodzić. Podchodził do “Sokołów”, przykładając im do brzuchów nóż i powtarzał: "Ja was wszystkich powyrzynam." Groził też, że wkrótce nadejdzie oddział "Strzelców" z Długich Starych. Faktycznie, wkrótce byli. Dowodził nimi Roman Wojtkowiak. Po chwili ktoś krzyknął "lej mu" i Strzelcy rzucili się bić Sokołów. Ci nie stawiali oporu, a wkrótce zaczęli uciekać. Sytuację znacznie później

opanowali policjanci. Część pobitych trafiła do szpitala. Z Sokolego pisma dowiadujemy się, że pobici zostali: Franciszek Krawczyk - robotnik, lat 21 (dwie rany głowy, zadane kolbą karabinu, pod prawą łopatką uderzenie nożem, kciuk prawej ręki zupełnie roztrzaskany, potrzebuje opieki lekarskiej w ciągu trzech miesięcy), Stanisław Weigt - absolwent szkoły rolniczej, lat 23 (dwie rany tłuczone głowy, potłuczenie lewej ręki i ramienia, potrzebuje opieki lekarskiej w ciągu miesiąca), Jan Weigt - robotnik, lat 18 (jedna rana głowy i potłuczenie prawej ręki i boku, opieka lekarska potrzebna w ciągu miesiąca); Ignacy Lorych - pomocnik rzeźnicki, lat 20 (ogólne potłuczenia przy użyciu karabinu, Franciszek Langner - uczeń rzeźnicki, lat 20 (dwie rany nożem w plecy), Franciszek Wilczkowiak - bez zawodu (rana głowy), Roman Lorych - uczeń, lat 16 (ogólne potłuczenia przy użyciu karabinu). Na ławie oskarżonych Działacze "Sokoła" nie zamierzali tego tak zostawiać. W regionie i w ogóle w całej Polsce odbyły się liczne zebrania w tej sprawie. Między innymi w Lesznie, gdzie uczestniczyło aż 300 Sokołów z powiatu leszczyńskiego. Domagano się potępienia i rozwiązana "Strzelca." Tymczasem czterech sprawców pobicia, którzy w przeszłości mieli już sądowe wyroki za różne przestępstwa, przebywało w Zakładzie Karnym w Rawiczu. Pozostali czekali na proces w domach. Odbywał się on w Sądzie Okręgowym w Lesznie od 5 października 1927 roku. Na ławie oskarżonych zasiadło 24 członków "Strzelca". Zarzucano im, że 2 lutego napadli na oddział "Sokoła" podczas ćwiczeń, odbywających się pod kierownictwem plutonowego Pawlaka, którego pobili dotkliwie (w sokolim piśmie nie wymieniono go jako pobitego). Najpierw przesłuchano wszystkich oskarżonych, później przyszła kolej na zeznania świadków. Mówił m. in. instruktor Pawlak. Informował, że duża część manewrów odbyła się w Gołanicach, gdzie później odpoczywali w parku pana Donimirskiego. To stąd szli do Krzycka, by dokończyć ćwiczenia. On i inni świadkowie zeznawali, że

zaatakowano ich drągami, sztachetami. Roman Wojtkowiak krzycząc, wydawał swym podwładnym rozkazy, aby odbierali Strzelcom karabiny, co gorsza strzelał z rewolweru. Temu wszystkiemu przyglądali się mieszkańcy Krzycka, którzy przybiegli zobaczyć, co się dzieje. Później mówił prokurator, żądając dla wszystkich wysokich kar. Na koniec swe przemówienie wygłosił obrońca oskarżonych, leszczyński adwokat Mieczysław Opatrny, co dziwne, sam aktywny działacz "Sokoła." Z widocznym przygnębieniem Wyroki wydano w piątek 7 października o godz. 14 w sali zapełnionej publicznością. Sędzia, dr Idziński, orzekł następujące kary: Jan Cukierski - rok ciężkiego więzienia, Roman Wojtkowiak - 14 miesięcy ciężkiego więzienia, Franciszek Wrotyński - rok ciężkiego więzienia, Roman Bartkowiak - 3 miesiące, Maksymilian

Bartkowiak - 7 miesięcy, Antoni Wojtkowiak - 7 miesięcy, Bronisław Zakręt - tydzień, Marcel Cieślawski - 3 miesiące, Stefan Wojtkowiak - 8 miesięcy, Antoni Stanisławki - 6 miesięcy, Feliks Kunikowski - 6 miesięcy, Józef Karolczak - miesiąc, Jan Leonarski - 6 miesięcy, Michał Guziak - 6 miesięcy, Wawrzyniec Górniak - 3 dni więzienia. Oskarżeni: Franciszek Bartkowiak, Szczepan Smorowiński, Walenty Kunikowski, Antoni Zielonacki, Stanisław Wojtkowiak, Edward Szulc, Stanisław Pollok, Leon Adamski, Ignacy Smorowiński zostali uwolnieni. Dziennikarz relacjonujący tę rozprawę stwierdził: "Większość oskarżonych przyjęła wyrok z widocznym przygnębieniem." Wszyscy złożyli odwołanie od wyroków do Sądu Najwyższego. Ta rozprawa odbyła się 5 marca 1928 roku. Sąd wszystkie wyroki utrzymał w mocy. DaMIaN SZyMcZaK

KURSy aUTOBUSóW DLa PRZEDSZKOLaKóW KURS I TRaSa:

DŁUGIE STARE (wiata naprzeciw kościoła) wyjazd 6:30, przyjazd 16.40 PRZYBYSZEWO (OSP - zadaszenie) wyjazd 6:40, przyjazd 16.30 PRZYBYSZEWO (figura zadaszenie) wyjazd 6:45, przyjazd 16.25 LASOCICE (OSP zadaszenie) wyjazd 6:50, przyjazd 16.20

OGRODY (skrzynki pocztowe) wyjazd 6:55, przyjazd 16.15

ŚWIĘCIECHOWA (przedszkole) przyjazd 7:10, odjazd 16.00 KURS II TRaSa:

DŁUGIE NOWE (OSP) wyjazd 7:30, przyjazd 14.30

DŁUGIE NOWE (przystanek PKS)wyjazd 7:35, przyjazd 14.25

DŁUGIE STARE (plac z kostki brukowej) wyjazd 7:40, przyjazd 14.20

DŁUGIE STARE (wiata naprzeciw kościoła) wyjazd 7:45, przyjazd 14.15 ŚWIĘCIECHOWA (przedszkole) przyjazd 8, odjazd 14.00 KURS III TRaSa :

TRZEBINY (sala wiejska / PKS) wyjazd 7:30, przyjazd 14.30 PIOTROWICE (PKS - wiata) wyjazd 7:30, przyjazd 14.25

NIECHŁÓD (Klub / sala wiejska) wyjazd 7:40, przyjazd 14.20 GOŁANICE (sklep - wiata) wyjazd 7:50, przyjazd 14.10

ŚWIĘCIECHOWA (przedszkole) przyjazd 8, odjazd 14.00 KURS IV TRaSa :

PRZYBYSZEWO (OSP - zadaszenie) wyjazd 7:30, przyjazd 14.30

PRZYBYSZEWO (figura - zadaszenie) wyjazd 7:35, przyjazd 14.25 LASOCICE (OSP - zadaszenie) wyjazd 7:40, przyjazd 14.20 OGRODY (skrzynki pocztowe) wyjazd 7:50, przyjazd 14.10 ŚWIĘCIECHOWA (przedszkole) przyjazd 8, odjazd 14.00


DOŻYNKI W NASZEJ GMINIE KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

ŚWIĘCIECHOWA

[ 15 ]

DŁUGIE STARE

Dożynki w Święciechowie odbyły się w ramach Dni Święciechowy 25 sierpnia. Przed południem przeprowadzono Bieg o Puchar Sołtysa Wsi dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uroczystości dożynkowe rozpoczęto polową mszą św. dziękczynną. Następnie odbył się występ Zespołu Śpiewaczego Wiola oraz poczęstunek dla uczestników uroczystości. Przeprowadzono też losowanie nagród loterii fantowej. Na koniec do tańca przygrywał zespół Paradise. Uczestników dożynkowego spotkania nie brakowało, pomimo że kilka razy skropieni zostali letnim deszczem.

Dożynki Parafialne w Długiem Starem odbyły się 18 sierpnia na boisku sportowym. całość rozpoczęła się mszą św. dożynkową w miejscowym kościele. Następnie korowód przeszedł na boisko, gdzie odbyła się część oficjalna i artystyczna. Dla uczestników wystąpiła Kapela Ludowa z Piasków. Organizatorzy przeprowadzili loterię fantową z nagrodami. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną z zespołem Efekt. Organizatorem dożynek była Rada Sołecka wsi Długie Stare.


DOŻYNKI W NASZEJ GMINIE

[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

NIECHŁÓD

Rada Sołecka wsi Niechłód zaprosiła mieszkańców swojej miejscowości na Dożynki Wiejskie. Impreza odbyła się 19 sierpnia przy Sali Wiejskiej. Obrzędy dożynkowe rozpoczęły się mszą św. dziękczynną. Następnie organizatorzy zaprosili uczestników na część oficjalną i artystyczną. W rolę aktorów wcielili się mieszkańcy Niechłodu, a zaprezentowali się zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli. artyści po raz kolejny udowodnili, że w Niechłodzie potrafią się bawić. Przygotowany przez nich program był ciekawy, wesoły, pełen przyśpiewek i humoru. a wszystko na wysokim poziomie. Dzieci brały udział w grach i zabawach, korzystały też z dmuchańców. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna z zespołem Progres.

GOŁANICE

Festyn rodzinno - dożynkowy w Gołanicach odbył się 15 sierpnia na boisku sportowym. Na uczestników imprezy czekały atrakcje, m. in. mecz w Bubble Football, strzelanie z wiatrówki oraz turniej ulic, w których uczestniczyli mieszkańcy wsi. Najmłodsi mieszkańcy brali udział w konkurencjach i zabawach, skorzystać mogli także z dmuchańców. Przeprowadzono również loterię fantową z nagrodami. Na zakończenie odbyła się zabawa taneczna. Do wspólnego spędzenia czasu zaprosił sołtys oraz Rada Sołecka wsi Gołanice.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 81 - Wrzesień 2018  

Kurier Święciechowski - nr 81 - Wrzesień 2018  

Advertisement