__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 86, Luty 2019

KARNAWAŁ Z MASZĄ Barwne i pomysłowe stroje przygotowały dzieci na Karnawałowy Bal Przebierańców, który odbył się 27 stycznia w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Na bal przybyli: piraci, strażacy, spidermeni, królowe, postacie z bajek i wiele innych. Dzieci w tym roku zabawiała Masza i Niedźwiedź oraz najbardziej znany pirat Jack Sparrow. Były gry, zabawy, konkurencje oraz tańce przy dobrej muzyce. Dla uczestników zabawy przygotowano poczęstunek. W tym roku nie zabrakło także ogromnego tortu. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę pluszaka. Na balik najmłodszych mieszkańców i ich rodziców zaprosili sołtys, Rada Sołecka oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.


Sprzeciw wobec przemocy [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy nierozerwalnie kojarzyć się będzie z tragicznym wydarzeniem, które miało miejsce podczas Światełka do Nieba w Gdańsku.

Mieszkańcy gminy Święciechowa niespełna tydzień po tym wydarzeniu, 19 styczna, solidaryzując się z gdańszczanami spotkali się na święciechowskim rynku. Osoby uczestniczące w tym wydarzeniu wspólnie wyraziły swój sprzeciw wobec agresji, przemocy i nietolerancji. Wysłuchano wierszy i wzniosłych utworów tj. "Dziwny jest ten świat" Niemena czy "Tolerancja" Sojki. Wójt gminy Marek

Lorych ogłosił minutę ciszy, aby uczcić pamięć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Całość zakończono hymnem Wielkiej Orkiestry. Uczestnicy chwycili się za ręce, a na zakończenie ułożyli ze zniczy biało - czerwone serce, symbol miłości, od lat towarzyszący Orkiestrze. Do wspólnej zadumy zaprosili: wójt gminy Marek Lorych oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Jak załatwić sprawę

W URZęDZIE GMINY?

Szanowni Państwo! W lutym rozpoczynają się zebrania wiejskie, których głównym tematem będzie wybór sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych miejscowościach. Na terenie naszej gminy jest 12 sołectw, tzw. jednostek pomocniczych. Zgodnie ze statutem do ich zadań należy: udział w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, udzielanie pomocy sąsiedzkiej. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Do jego obowiązków należą m. in.: zwoływanie zebrania wiejskiego i posiedzeń Rady Sołeckiej, działanie stosownie do uchwał zebrania wiejskiego oraz wskazań Rady Gminy i wójta, wpływanie na wykorzystanie aktywności działania mieszkańców służącej poprawie warunków życia i gospodarki w sołectwie, reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec Rady Gminy i wójta, uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta, wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej. Natomiast Rada Sołecka wspomaga działalność sołtysa. Ma ona charakter opiniodawczy i doradczy. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na zebraniu wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 20 proc. stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania. Jeśli w pierwszym terminie nie uzyska się obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu. Uczestnicy zebrania uprawnieni do głosowania, na którym przeprowadza się wybory, obowiązani są podpisać listę obecności. Wybory są tajne. Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę, w której ustalono miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz przewodniczącego zebrania w poszczególnych sołectwach. Szczegółowy harmonogram dostępny jest obok. Serdecznie zapraszamy na najbliższe zebrania wiejskie! ZASTęPCA WÓJTA PATRYK TOMCZAK

[3]

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH

WYBORY SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH Miejscowość

Data

Henrykowo

25.02.2019

Długie Stare

26.02.2019

Strzyżewice

Piotrowice

Krzycko Małe Lasocice Trzebiny

Długie Nowe Gołanice

Przybyszewo

Święciechowa Niechłód

25.02.2019

27.02.2019 27.02.2019 28.02.2019 04.03.2019 04.03.2019 05.03.2019 06.03.2019 07.03.2019 15.03.2019

Pierwszy termin godz.

Drugi termin godz.

Liczba członków rad sołeckich

19.00

19.30

3

17.00

19.00 17.00 19.00 19.00 19.00 17.00 19.00 19.00 19.00 19.00

17.30

19.30 17.30 19.30 19.30 19.30 17.30 19.30 19.30 19.30 19.30

3

7 3 5 5 3 4 5 4 9 3

Zebrania odbywać się  będą w Salach Wiejskich. Przewodniczącym zebrań będzie wójt Marek Lorych

W niedzielę, 13 stycznia, podczas WOŚP od rana, zaproszono kibiców sportowych w mury Szkoły Podstawowej w Święciechowie na Turniej Siatkówki o Puchar Wójta Gminy. W siatkarskich rozgrywkach rywalizowało sześć drużyn: ROBMAR (rodzina Makałowskich), Mocny Skład (grupa przyjaciół), Marynia (tancerze ZPiT Marynia), Przyjaciele LeBrona (absolwenci ZSSPiG), Krzychu Team (absolwenci ZSSPiG) i Patola Team (gimnazjaliści). Niezwyciężona okazała się drużyna tancerzy zespołu Marynia, która zgarnęła puchar. Mistrzowskie trofea wręczali: Mirosław Grzelczyk, dyrektor szkoły oraz Jerzy Machowiak, przewodniczący Rady Gminy. Puchary trafiły potem na licytacje. W południe, przy Sali Wiejskiej, rozpoczęto rejestrację zawodników, którzy godzinę później ścigali się na trasach wyznaczonych przez Adama Tyrałę i Grażynę Harasim - Kmiecik. Jako pierwsza wystartowała najmłodsza grupa - uczniowie klas I - III oraz przedszkolaki. Tu pierwsze miejsce zajęła Iga Bogdanowicz, II - Liliana Makałowska, III - Olga Kmiecik, a wśród chłopców I miejsce zdobył Damian Bartkowiak, II - Klaudiusz Nowak i III - Marcel Kowaliński. W kategorii klas IV - VI pierwsza na metę przybiegła Natalia Biała, druga - Maja Bogdanowicz, trzecia - Natalia Wrotyńska, a wśród chłopców I zajął Kamil Glapiak, II - Kacper Bartkowiak, III - Gracjan Kowaliński. W kategorii klas VII - VIII i gimnazjum I miejsce przypadło Klaudii Glapiak, drugie Vanesie Torczyńskiej, trzecie - Natalii Błażejewskiej. Wśród chłopców: I miejsce - Mikołaj Fic, II - Paweł Żyliński, III - Krystian Fresel. W kategorii "open" pierwsza była Julia Górna, druga - Aneta Krzywa, trzecia - Wiesława Matyla. W kategorii mężczyzn pierwszy - Patryk Musielak, drugi - Krzysztof Angier, trzeci - Miłosz Górny. Puchary nagrodzonym wręczyli: wicedyrektorka szkoły Danuta Harasim i przewodniczący Rady Rodziców Paweł Buszewicz.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Dziedzictwo naszą

przyszłością

Od 1 września do 10 grudnia 2018 roku Grupa Nieformalna “Dla Trzebin" we współpracy z Patronem - Stowarzyszeniem, “Nasze Trzebiny" realizowała projekt “Dziedzictwo naszą przyszłością".

Grupę Nieformalną utworzyły: Izabela Emilianowicz-Chrastek, Teresa Toboła oraz Beata Spychała, które wraz z Patronem napisały i złożyły wniosek o dofinansowanie do CENTRUM PISOP w ramach tzw. Programu “Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Konkurencja była duża, ale projekt uzyskał odpowiednią liczbę punktów, a zarazem dofinansowanie w wysokości 5 000 zł. Kwota ta przeznaczona została na: konserwację krzyża i figury Jezusa, zaprojektowanie i wykonanie tablicy informacyjnej o Trzebinach i przechodzącej przez Trzebiny Wielkopolskiej Drodze św. Jakuba oraz zaprojektowanie i wykonanie dwóch tzw. witaczy, które stanęłyby na początku miejscowości od strony Długiego Starego i Piotrowic, działania promocyjne oraz integracyjne dla mieszkańców. Projekt wzbudził duże zainteresowanie w miejscowości, a mieszkańcy aktywnie włączyli się w prace, szczególnie przy Krzyżu i witaczach. Podczas realizacji projektu wystąpiły nieprzewidziane sytuacje, takie

jak znaczne ubytki w figurze Jezusa spowodowane przez gniazdo szerszeni czy wybór przez mieszkańców bardziej skomplikowanego wzoru dla witacza niż pierwotnie zakładano. Rozpoczynające projekt spotkanie integracyjne 2 września pomimo nie do końca dobrej pogody zgromadziło liczne 60-osobowe grono mieszkańców, którzy zaproponowali rezygnację z dofinansowania poczęstunków na rzecz zwiększenia możliwości finansowych przy realizacji renowacji krzyża, tablicy i witaczy. Stowarzyszenie “NASZE TRZEBINY" i Grupa Nieformalna, “DLA TRZEBIN" dziękują Betoniarni Józefa Olbińskiego z Długiego Nowego za przekazanie obrzeży użytych przy urządzaniu kwietnika przy krzyżu oraz serdecznie dziękują wszystkim mieszkańcom Trzebin, którzy nieodpłatnie udostępnili miejsce do działań, narzędzia, samochody, sprzęt rolniczy - w celu sprawnej realizacji projektu, a tym samym do upiększenia i rozsławienia naszej małej ojczyzny Trzebin.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

13.01 - Agata Antonina Szymendera (1922), Strzyżewice 25.01 - Antonina Kubiak (1931), Długie Stare

25.01 - Maja Marcinkowska (1992), Święciechowa 25.01 - Czesława Mrozkowiak (1940), Trzebiny

W lutym

imieniny obchodzi

LILIANA - 14 II

Liliana to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od słowa lilium (lilia). Określa ono kobietę piękną, czystą, białą jak kwiat lilii. Liliana jest kobietą czułą, która potrzebuje ciepła drugiej osoby. Niestety, dwoistość jej charakteru nie pozwala się jej do tego przyznać. Często hamuje się, spychając uczucia na dalszy plan. Rodzinie daje odczuć chłód, który dominuje nad jej sposobem bycia. Nie ma ciepłego kontaktu z bliskimi, mimo iż bardzo tego pragnie. Stara się to zrekompensować troską o dobra materialne. Dla partnera często staje się niedostępną pięknością. Trzyma się na uboczu, nie umie w pełni wypowiedzieć tego, co czuje. Liliana dzięki swej intuicji potrafi dobrze dobierać znajomych. Niestety nie cieszy się nadmiarem sympatii otoczenia, ponieważ wysoko zadziera głowę. Nie ulega żadnym wpływom i nie zdradza swoich sekretów. To posiadaczka licznych trofeów, która nie boi się wyzwań. Jest odporna na największe porażki. Jest wybitną przywódczynią, która z łatwością przekonuje innych do swoich racji, ale ma tendencję do wysługiwania się ludźmi. Dzięki sprytowi oraz odwadze potrafi zapanować nad każdą sytuacją. Ideal-

Liliana Fresel z Gołanic

nie dostosowuje się do warunków i nie poddaje nawet wtedy, gdy jest jej ciężko. Liliana sprawdzi się zarówno jako architekt lub bizneswoman, jak i w zawodach związanych ze sztukami plastycznymi i historią sztuki. Liliana imieniny obchodzi także: 30 kwietnia, 8 i 27 lipca, 3, 4 i 25 września oraz 19 listopada. W naszej gminie mieszka sześć pań o tym imieniu. Dwie Lilianny mieszkają w Święciechowie, a po jednej w Gołanicach, Henrykowie, Niechłodzie i Lasocicach. Najstarsza ma dziesięć lat, a najmłodsza skończyła rok.

Członkowie Rady Sołeckiej ze Święciechowy oraz osoby, które na co dzień pomagają sołtysowi oraz jego radzie, wzięli udział w spotkaniu noworocznym. Impreza odbyła się 18 stycznia w restauracji Scarabeus w Święciechowie. Sołtys wsi Józef Buszewicz złożył gościom życzenia noworoczne, później zasiedli do wspólnego posiłku. Spotkanie to jest formą podziękowania za pomoc w organizacji imprez, m.in. dożynek wiejskich. DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIęCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek Tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktor: Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa E-mail: gazeta@swieciechowa.pl Skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu


Inwestycje na rok 2019 KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

Poniżej przedstawiamy planowane w naszej gminie inwestycje i remonty w podziale na poszczególne miejscowości w 2019 roku. DŁUGIE NOWE

Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 136

DŁUGIE STARE

Przebudowa ul. Nowej (współfinansowane z FS) Wymiana świetlików na budynku szkolnym

Budowa sali gimnastycznej - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim w kwocie Budowa oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej Budowa boiska przy Szkole Podstawowej

GOŁANICE

Budowa przyłącza kanalizacyjnego ul. Lipowa

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Polnej

Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży w Gołanicach - porządkowanie terenu HENRYKOWO

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Srebrnej

28.000 zł 270.000 zł 343.000 zł 50.000 zł 55.000 zł

165.500 zł 15.000 zł 16.000 zł

187.000 zł 15.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Diamentowej

168.000 zł

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska

120.000 zł

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Brylantowej

Urządzenie placu zabaw na osiedlu domów jednorodzinnych (współfinansowane z FS) KRZYCKO MAŁE

Budowa parkingu we wsi (współfinansowane z FS) LASOCICE

Budowa drogi ul. Kolejowej (współfinansowane z FS)

Przebudowa chodnika ul. Święciechowskiej (dotacja dla powiatu) NIECHŁÓD

10.000 zł

15.000 zł 15.000 zł 235.000 zł 75.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego (etap I)

43.500 zł

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego

10.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego (etap II)

44.500 zł

Zagospodarowanie terenu przy Sali Wiejskiej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (współfinansowane z FS)

24.777,43 zł

Ułożenie kostki przed salą wiejską (współfinansowane z FS)

20.000 zł

Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w ul.: Jodłowej, Sosnowej, Świerkowej, Przylesie

20.000 zł

PIOTROWICE

PRZYBYSZEWO

Wykonanie nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Leśnej (inicjatywa lokalna) Przebudowa drogi ul. Krótkiej

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Wiejskiej

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Świerkowej i Jodłowej Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul.: Malinowej, Poziomkowej, Borówkowej i Jagodowej

375.000 zł 275.00 zł 72.500 zł 65.900 zł 15.000 zł

STRZYŻEWICE

Przebudowa drogi ul. Pilotów - etap III

500.00 zł

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Skrzydlatej od nr 13

10.000 zł

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Ikara

ŚWIęCIECHOWA

budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej i Topolowej

budowa sieci wodociągowej na działce 784/7 lokalna)

(inicjatywa

Budowa drogi pl. Majora Henryka Sucharskiego i ul. Andersa Budowa oświetlenia drogowego w ul. Mórkowskiej Budowa oświetlenia drogowego w ul. Akacjowej

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Śmigielskiej

76.000 zł

500.000 zł

31.886,96 zł 310.000 zł 78.000 zł 66.000 zł 5.000 zł

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w ul. Gen. T. Kutrzeby, J. Tuwima, J. Brzechwy, I. Krasickiego

10. 000 zł

Wymiana dachu na budynku Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej

50.000 zł

Wykonanie projektu Leszczyńskiej

oświetlenia

drogowego

w

ul.

10. 000 zł

Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców - etap I - budowa Otwartej Strefy Aktywności

181.957 zł

Przeniesienie Sali Wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń

180.000 zł

TRZEBINY

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, na rok 2019 przewidziano możliwość pozyskania przez mieszkańców naszej gminy dotacji na działania proekologiczne, i tak: - na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kwocie 28. 000 zł, - na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (zmiana sposobu ogrzewania) w kwocie 76. 000 zł, - na produkcję energii elektrycznej w kwocie 10. 000 zł, - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10. 500 zł, - na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest w kwocie 27. 000 zł. Grupując wydatki inwestycyjne w 2019 roku, gmina Święciechowa planuje wydatkować m.in. na: - budowę kanalizacji (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej) kwotę: 566. 886,96 zł, - budowę dróg kwotę: 2. 100. 000 zł, - wydatki inwestycyjne w oświacie kwotę: 393. 000 zł, - budowę oświetlenia ulicznego kwotę: 1. 058. 400 zł.

Zespół Śpiewaczy Karolinki, 27 stycznia zaprosił mieszkańców Gołanic na swój koncert kolęd i pastorałek przy żłóbku w kościele. Akompaniował mu Bartosz Sztor. Polskie kolędy zaśpiewały też: Olga Cieślawska, Lilianna Fresel, Kamila i Katarzyna Hoffmann, Weronika Jaśkowiak, Amelia Kręc, Emilia Rudawska. Powitał wszystkich ks. proboszcz Andrzej Pajzderski. Imprezę  prowadziła Magdalena Sztor.


Orszak Trzech Króli [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Po raz jedenasty w Polsce, a po raz drugi w Lasocicach 6 stycznia odbył się Orszak Trzech Króli. Tegoroczne hasło orszaku brzmiało “Odnowi oblicze ziemi”. W Lasocicach bardzo tłumnie zgromadzili się mieszkańcy, śpiewając radośnie kolędy. Po uroczystej mszy świętej orszak przeszedł ulicami parafii. Każdy uczestnik otrzymał koronę, naklejkę oraz śpiewnik, a na zakończenie słodki poczęstunek, który miał miejsce w Kuźni Marzeń. W tym roku 6 stycznia w całej Polsce odbyło się łącznie 751 Orszaków Trzech Króli. Organizatorzy: Stowarzyszenie ZMW oraz parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lasocicach dziękują wszystkim osobom, które pomogły podczas organizacji tego radosnego wydarzenia.

Wspólne kolędowanie

W sobotę, 26 stycznia, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbyło się Kolędowanie Zespołów Śpiewaczych. Zespoły spotkały się po raz piąty. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Zgoda z Kamieńca, Tęcza z Piasków, Retro z Borku, Harfa z Kobylina, Głuchowianie z Głuchowa, Złota

Jesień z Jaraczewa, Błękitne Modraczki z Dobrzycy, Jawor z Pogorzeli oraz Kapela Maleńczaki z Piasków. Do wspólnego muzykowania zaprosił Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego. Wszystkie grupy uczestniczące w kolędowaniu otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki.

W Święto Objawienia Pańskiego kościół parafialny w Długiem Starem wypełnił się wspólnotą tych, którzy wraz z Mędrcami ze Wschodu chcieli oddać pokłon Nowo Narodzonemu. Po mszy św. w uroczystym orszaku uczestnicy udali się do Sali Wiejskiej, gdzie wspólnie kolędowali, obejrzeli przedstawienie świąteczne w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum. Przekazali sobie także życzenia noworoczne.

Aktywne ferie zimowe

W pierwszym tygodniu ferii zimowych dla dzieci z miejscowości Trzebiny zorganizowano wspólne zajęcia i wyjazdy. Uczestnicy spotkań udali się do Leszna na trampoliny Jump World i do kina, gdzie obejrzeli

bajkę "Ralf Demolka w Internecie". Uczestniczyli także w zajęciach plastycznych z zimnej porcelany, a na koniec zasiedli przy ognisku z kiełbaskami. Organizatorem tych zajęć było Stowarzyszenie "Nasze Trzebiny".

W dniu 16 grudnia chórzyści ze szkoły w Długiem Starem wzięli udział w niezwykłym koncercie świątecznym w Domu Kultury w Rawiczu, którego sala widowiskowa wypełniła się po brzegi. Nic dziwnego, skoro na scenie prezentowało się ponad 600 śpiewaków, zrzeszonych w chórach dziecięcych, młodzieżowych i mieszanych. Chór Con Brio wykonał trzy pastorałki, które przybliżyły klimat wyczekiwanych świąt bożonarodzeniowych.


Z wizytą u radnego KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

Wizyty u radnych gminy Święciechowa nowej kadencji rozpoczynamy od rozmowy z Jerzym Machowiakiem, przewodniczącym Rady Gminy. Powody są dwa: pierwszy to pełniona funkcja, drugi - staż, jaki odbywa w radzie. Jerzy Machowiak jest radnym już szóstą kadencję.

Właśnie rozpoczął 21. rok samorządowej działalności. Od tej kadencji sprawuje rolę nie tylko członka rady, ale po raz pierwszy został jej przewodniczącym. Wcześniej pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Komisji Rewizyjnej. Jerzy Machowiak ma 64 lata. Jest mieszkańcem Gołanic. I to mieszkańców tej wsi reprezentuje. Pochodzi z Dąbcza. Już jako dwuletni chłopiec uczęszczał do przedszkola, a potem Szkoły Podstawowej w Dąbczu. Do Gołanic trafił za sprawą swojej żony Stanisławy. Chodzili to tej samej klasy w Technikum Rolniczym w Bojanowie. Mieszkali w internacie. Szybko okazało się, że to znajomość na całe życie. Po ślubie zamieszkali w Gołanicach, nad samym jeziorem, w rodzinnym domu żony. To już czterdzieści dwa lata wspólnego życia. Razem z żoną wychowali trzy córki: Joannę, Elżbietę i Izabelę. Córki zdobyły wykształcenie, mają pracę. Wszystkie panie są mężatkami. Pan Jerzy jest także

szczęśliwym dziadkiem. Ma pięciu wnuków: Wojciecha, Nikodema, Piotra, Leona i Franciszka. Chłopcy są blisko swoich dziadków, bowiem córki ze swoimi rodzinami mieszkają tuż obok. To bardzo cieszy. Jerzy Machowiak w jednej firmie przepracował czterdzieści dwa lata. Jest pracownikiem Wielkopolskiego Centrum Hodowli Zwierząt w Tulcach na stanowisku głównego specjalisty. W swojej pracy ciągle jest wśród ludzi, w terenie. Przed panem Jerzym pozostało tylko kilka tygodni pracy, później przechodzi na emeryturę. Pan Jerzy jest nie tylko wieloletnim radnym gminy Święciechowa. Jeszcze dłużej działa w swoim sołectwie, gdzie pełni funkcję członka Rady Sołeckiej w Gołanicach. Jest także przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP w Gołanicach oraz prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP w Święciechowie. W poprzedniej kadencji był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej i członkiem Komisji Budżetowej Rady Gminy Święciechowa. Miał

wtedy duży wpływ na następujące inwestycje wykonane w Gołanicach kanalizacja sanitarna, utwardzenie drogi ul. Stawowej, chodnik na ul. Parkowej, budynek socjalny na plaży, oczyszczenie stawu, remont remizy OSP, elewacja Sali Wiejskiej. Plan pana Jerzego na nową kadencję obejmuje m.in.: utwardzenie ul. Leśnej i Lipowej, wykonanie chodnika na ul. Leśnej i Spacerowej, zagospodarowanie budynku po przedszkolu, kapitalny remont kotłowni przy Sali Wiejskiej, utwardzenie parkingu przy Sali Wiejskiej, upiększenie plaży, wspieranie działalności kulturalno - rekreacyjnej dla mieszkańców wsi. Nowa Rada Gminy Święciechowa odbyła już pięć obrad sesji. W radzie jest dużo młodych i nowych osób. Radni mogą liczyć na pomoc pana Jerzego, który posiada przecież bagaż doświadczeń w pracy samorządowej. Pan Jerzy nie ukrywa jednak, że w związku z pełnioną przez niego nową rolą oraz transmisjami obrad na żywo, nawet

po wielu latach doświadczenia pojawia się stres. - Do tej pory zawsze na pierwszym miejscu stawiałem Gołanice, miejscowość, w której od lat mieszkam - mówi pan Jerzy. - Teraz priorytetem musi być dla mnie cała gmina. Pełniąc funkcję przewodniczącego rady muszę pokłonić się nad problemami wszystkich miejscowości. Pan Jerzy prywatnie jest kibicem sportowym. Najbardziej lubi piłkę nożną i emocje żużlowe. Ogląda mecze Lecha Poznań oraz Unii Leszno. Z żoną uczestniczy w rozgrywkach piłkarzy ręcznych z drużyny Astromal Leszno. W wolnym czasie lubi także spacery z kijkami. Kilkukilometrowy spacer po lesie lub polnych dróżkach odpręża i relaksuje. Szczególnie gdy spaceruje się w dobrym towarzystwie.

Podsumowanie u strzelców

Członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie oraz Strzelcy Święciechowscy podsumowali strzelecki sezon za 2018 rok. Rozpoczęli także zawody zaliczające się do nowego sezonu. Spotkanie miało miejsce 27 stycznia. otrzymali dyplomy oraz nagrody. W rankingu zwyciężył Zbigniew Zajdel. Na kolejnych miejscach znaleźli się: II - Karol Bartkowiak, III Krzysztof Kasperski, IV - Jerzy Mierzyński, V - Stanisław Jankowski, VI - Władysław Pisarek. Na zakończenie wyróżniono strzelców za zasługi dla Ligi Obrony Kraju. Krzyże otrzymali Zdzisław Kowalewicz oraz Sandra

Na początku rozegrano po dwa zawody strzeleckie. Pierwsze z Klubu Żołnierzy Rezerwy. Strzelano z pistoletu. Najlepsze wyniki osiągnęli: I miejsce - Karol Bartkowiak, II miejsce - Szymon Piwoński, III miejsce - Zbigniew Zajdel i IV miejsce - Zbigniew Witkowski. Kolejne zawody z karabinku pneumatycznego rozegrali Strzelcy

Święciechowscy. Na podium znaleźli się: I - Krzysztof Kasperski, II Hieronim Borowczak, III - Tadeusz Cichoszewski. Po zakończonej rywalizacji podsumowano ranking zeszłorocznych zawodów. Warunkiem wzięcia udziału w rocznym rankingu jest udział w ośmiu zawodach w ciągu całego roku. Najlepsi zawodnicy

Rozwalka. Wręczono także medale za zasługi dla LOK. Medale otrzymali: złote - Stanisław Jankowski, Krzysztof Kasperski i Jarosław Wyrodek, srebrny - Hieronim Borowczak, brązowe - Ewa Jankowska i Karol Bartkowiak. W spotkaniu i zawodach uczestniczyli: wójt gminy Marek Lorych oraz dyrektor SOK Marek Tulewicz.


Świat widziany [8]

KURIER ŚWIĘ

O pasji Tymoteusza Dolaty z Przybyszewa pisaliśmy już trzy lata temu, gdy przedstawialiś opowiadał nam wtedy o swoim zainteresowaniu szybownictwem. Od tego czasu wiele się z

Tymoteusz ma dziś 19 lat. Pracuje w Zakładzie Przemysłu Drzewnego we Włoszakowicach. Po szkole zawodowej rozpoczął naukę w trybie zaocznym w leszczyńskim liceum. W przyszłości chciałby zostać pilotem samolotów pasażerskich. Pasja do szybownictwa pojawiła się w dzieciństwie. Pierwszy raz na lotnisko zaprowadził go ojciec Krzysztof, gdy Tymek miał siedem lat. Tata bywał na lotnisku za sprawą swojego kolegi, który pracował w Lesznie przy obsłudze i renowacji szybowców. Pomagali japońskiemu zawodnikowi w drobnych renowacjach, sprowadzali szybowiec na lotnisko, gdy ten wylądował gdzieś w terenie, jeździli razem na mistrzostwa. Kolega wciągnął pana Krzysztofa w świat szybownictwa, a pan Krzysztof pociągnął za sobą swojego syna Tymoteusza. Wtedy jeszcze, jako siedmioletni chłopak, przyglądał się, jak tata i jego znajomy zajmują się szybowcem. A były to m.in. drobne naprawy, sprawy organizacyjno porządkowe, złożenie czy ustawianie szybowca do lotu. - Na początku zainteresowanie szybownictwem nie było tak duże wspomina Tymoteusz. - Bywało, że zamiast na lotnisko wolałem iść z kolegami na boisko, pograć w piłkę. Jednak z czasem nie wyobrażałem sobie, żeby tata mnie ze sobą tam nie zabierał. Chciałem wracać tam coraz częściej. Tymoteusz był gdzieś zawsze z boku. Obserwował. Przyglądał się. Jego zainteresowanie ciągle rosło. Starał się jak najwięcej pomagać,

choć na tym etapie były to zazwyczaj drobne sprawy, takie jak mycie szybowca. Czuł się wtedy wyróżniony, bowiem dla japońskiego zawodnika jego szybowiec był rzeczą świętą i mało komu pozwalał go dotknąć. - Pamiętam, jak syn cieszył się z gry komputerowej, którą dostał w prezencie - opowiada pan Krzysztof. - Był to symulator lotu. Syn miał wtedy około dziesięciu lat. Czasami ciężko było go oderwać od komputera. Uwielbiał tę grę. Rodzice wykupili mu wtedy pierwszy lot szybowcem nad płytą lotniska. Był wówczas pasażerem, a lot trwał niespełna pięć minut. Ale dla Tymoteusza to już było coś wielkiego. Chłopak dowiedział się, że podczas Szybowcowych Mistrzostw Świata organizowanych w 2014 roku w Lesznie potrzebne będą osoby do organizacji i obsługi imprezy. Oczywiście zgłosił się do pomocy i został wolontariuszem. A dokładnie zajmował się obsługą startu. Do jego zadań należało m.in. ustawianie grida, a więc miejsc startowych. W nagrodę za pomoc w organizacji imprezy Tymoteusz otrzymał godzinny lot nad miastem i pobliskich terenach. - Instruktor przez chwilę dał mi wtedy potrzymać ster - wspomina chłopak. - To było niezapomniane przeżycie. Moje drugie wzbicie się w powietrze. Jak dziś pamiętam stres, jaki wtedy przechodziłem i chwilowy paraliż. Ale widoki, które mogłem zaobserwować z góry, rekompensowały wszystko. To było niesamowite przeżycie i ogromne

emocje. Po tym locie długo nie mogłem przyjść do siebie. Wtedy już wiedział, że chce latać. Został członkiem Aeroklubu Leszczyńskiego. Zimą 2015 roku zapisał się na kurs teoretyczny. Wykłady trwały dwa miesiące, a spotkania odbywały się w weekendy. Przedmioty dotyczyły np. budowy szybowca oraz zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa lotu. Obejmowały spotkania z pilotami i lekarzami. Kurs zakończył się wewnętrznym egzaminem pisemnym. Tymoteusz zdał ten test pozytywnie. Chłopak był jeszcze wtedy niepełnoletni, potrzebował opieki osoby dorosłej. Wszędzie towarzyszył mu tata. Razem udali się do Poznania, gdzie przeszedł specjalistyczne badania lekarskie zarówno pod względem materii fizycznej, jak i psychologicznej. Badania zaliczył pozytywnie. Rodzice Tymoteusza widzieli, jak jego zainteresowanie szybownictwem nabierało rozpędu. Nie chcieli hamować jego pasji, ale bali się żeby pasja nie przyćmiła innych obowiązków, w tym szkolnych. Umówili się z synem, że gdy osiągnie w szkole określony próg średniej ocen, to rodzice wykupią mu podstawowy kurs szybowcowy. Tymoteusz sprostał temu zadaniu. Osiągnął określoną przez rodziców średnią ocen i spełniał dalej swoje marzenia o lataniu. Rodzice Irmina i Krzysztof początkowo byli pełni obaw związanych z lataniem. Był strach o syna, o jego bezpieczeństwo. Czas jednak pokazał, że można mu zaufać, że podchodzi do tematu z rozwagą.

Chcieli, by syn rozwijał swoje zainteresowanie. Już w lipcu 2015 roku Tymoteusz rozpoczął szkolenie praktyczne, które było kontynuacją wcześniejszych kursów teoretycznych. Rozpoczął loty szkolące. Szkolenie polegało na opanowaniu umiejętności startowania i lądowania. Starty odbywały się za wyciągarką. Tam trzeba było wykonać określone zadania. Po opanowaniu tej techniki odbywały się loty sprawdzające z innym instruktorem, który musiał zatwierdzić umiejętności szkolących. Pilotaż Tymoteusza był poprawny, co pozwoliło mu na pierwszy samodzielny lot. Pozwolenie na lot samodzielny Tymoteusz dostał pierwszy w grupie. - Pamiętam, jaki byłem spięty i zdenerwowany, gdy zasiadłem sam za sterem wspomina Tymoteusz. - Ale gdy oderwałem się od płyty lotniska, wszystko puściło. Poczułem ulgę i ogromną radość, że moje największe marzenie o samodzielnych lotach właśnie się spełnia. Część praktyczna kursu obejmowała 55 lotów z instruktorem i pięć samodzielnych. To wiele godzin w powietrzu. Ze względu na bezpieczeństwo loty wykonywane były w możliwie spokojnych warunkach przy umiarkowanej turbulencji. Póki co mógł samodzielnie startować i lądować w okolicach lotniska. O samodzielnym dalekim lataniu nie było jeszcze mowy, ale jak wspomina Tymoteusz, to było już dla niego zielone światło. Tymoteusz, żeby zdobyć pełną licencję pilota, musiał odbyć kolejne etapy szkolenia. Zaczął od trzech godzin spędzonych w powietrzu z instruktorem, który przekazał mu swoją wiedzę na temat kominów termicznych i zasad unoszenia się szybowca w praktyce. Kolejny etap uczył zachowań w sytuacjach niebezpiecznych i tzw. lądowania w polu. Gdy warunki pogo-


y z góry

CIECHOWSKI

śmy pasje uczniów miejscowych szkół. Chłopak mieniło. A pasja znacznie się rozwinęła.

dowe nie sprzyjają i szybowiec zaczyna tracić na wysokości, wtedy szuka się bezpiecznego terenu, aby "wylądować przygodnie". Kolejny etap szkolenia to pięć godzin lotów samodzielnych w obrębie 20 kilometrów od Leszna. Do tego dochodzi nauka startowania za samolotem. Szybowiec wyciągany jest w powietrze za pomocą długiej na 25 metrów linki przymocowanej do samolotu - holówki. Musiał on odbył takich lotów osiem z instruktorem i dwa samodzielne. Początkowo sprawiało mu to problem, bowiem poziom trudności w porównaniu z wyciągarką jest znacznie większy. Dziś uważa, że start za holówką jest wygodniejszy. Samolot bowiem wyciąga prosto do komina termicznego, natomiast za wyciągarką trzeba komin znaleźć samemu. Dodajmy tylko, że szybowiec utrzymuje się w powietrzu dzięki sile nośnej powstającej na jego skrzydle proporcjonalnie do jego prędkości względem powietrza. Odmiennie od samolotu, nie posiada własnego napędu, dzięki któremu mógłby on kontynuować lot bez utraty wysokości względem masy powietrza, w której się porusza. W szybownictwie wykorzystuje się m. in. prądy termiczne, w których szybowiec jest w stanie utrzymywać lub zwiększać swoją wysokość. Tymoteusz latem 2016 roku wyjechał do Warszawy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego na państwowy egzamin teoretyczny. Przygotowując się do niego, musiał opanować około tysiąca pytań z zakresu szybownictwa. Dotyczyły one m.in. zachowań człowieka w locie czy łączności radiowej. Egzamin udało się zdać za pierwszym razem. Z zaliczeniem wrócił do Leszna, a na jego podstawie wyznaczono mu termin egzaminu prak-

tycznego. Egzamin polegał na wystartowaniu szybowcem na dwa sposoby: za wyciągarką i za samolotem holującym, przeleceniu odpowiedniej trasy i wylądowaniu w określonym miejscu. Tymoteusz po zdaniu tego egzaminu z wielką radością złożył wniosek do ULC z prośbą o wydanie licencji pilota. Ta upoważnia go do samodzielnych lotów na całym świecie. - To był wspaniały czas - wspomina Tymoteusz. - Wtedy zaczęło się dla mnie prawdziwe latanie. Mój pierwszy samodzielny lot pilota odbyłem w okolice Babimostu. Przed Górą wylądowałem w polu. Ale mój kolejny lot wyniósł około 300 kilometrów w kierunku Zielonej Góry, Ostrowa Wielkopolskiego i powrotem do Leszna. Lot trwał sześć godzin. Ten lot będę długo wspominał. Był dla mnie wyjątkowy. Zawodniczy debiut miał miejsce w roku 2017 w Lisich Kątach koło Grudziądza. Na czternastu zawodników osiągnął jedenasty wynik. Do domu wrócił z poczuciem porażki. Dziś uważa, że ten wynik był odzwierciedleniem zbyt dużego stresu i pochopnie podejmowanych decyzji. Na przysłowiową poprawę humoru odbył samodzielny lot nowym szybowcem o zasięgu 370 kilometrów. Potem już było tylko lepiej. W nowym sezonie wziął udział w Krajowych Zawodach Szybowcowych w Lesznie i tam w klasie Club A zajął wysokie II miejsce. Natomiast w Mistrzostwach Polski Juniorów w Lesznie w klasie standard szybowcem z balastem wodnym uplasował się tuż za podium, na IV miejscu. Drugie miejsce w zawodach

[9]

było zaskoczeniem i ogromną radością dla niego i jego rodziny. Tymoteusz miał wtedy 18 lat, a rywalizował z bardzo dobrymi zawodnikami, często starszymi i z ogromnym doświadczeniem. Radość była ogromna, tym bardziej że chłopak od samego początku zawodów dominował. W klasyfikacji łącznej przez długi czas prowadził, dopiero ostatniego dnia zawodów spadł na II miejsce. - Dla nas to było coś wielkiego podkreślał pan Krzysztof. - Tym bardziej że pasja do latania w naszej rodzinie dopiero się rozpoczyna. Nikt wcześniej tego nie robił. Byliśmy z niego bardzo dumni. Syn jednak ciągle czuje niedosyt. Chce być najlepszy w tym, co robi. Jest w stosunku do siebie bardzo wymagający, czasem nawet za bardzo. Chce być idealny. Dobre wyniki Tymoteusza w tym sezonie spowodowały, że chłopak został powołany do kadry narodowej juniorów na rok 2019 oraz do reprezentacji Polski na mistrzostwa świata. Reprezentowanie Polski na arenie światowej jest największym marzeniem Tymoteusza. Do kadry narodowej powołanych zostało

dwunastu najlepszych zawodników z całej Polski. W reprezentacji do mistrzostw świata jest sześciu zawodników. Mistrzostwa rozgrywane są w dwóch klasach: Club A (trzech zawodników) i Standard (trzech zawodników). Tymoteusz powołany został do klasy Club A. Szybowcowe Mistrzostwa Świata Juniorów odbędą się 21 lipca w Szeget na Węgrzech i trwać będą do 10 sierpnia. Już dziś życzymy powodzenia, wysokich i długich lotów. Plan startowy Tymoteusza na najbliższy sezon jest bardzo bogaty. W maju udaje się na obóz kadry do Grudziądza, gdzie przygotowywać się będzie do mistrzostw. W czerwcu bierze udział w zawodach w Ostrowie, po miesiącu odbywają się Mistrzostwa Świata Juniorów na Węgrzech, następnie jedzie na obóz kadry oraz Mistrzostwa Polski Juniorów w Częstochowie. W międzyczasie odbędzie kilkadziesiąt lotów treningowych. - Każdy lot traktuję jak trening dodaje Tymoteusz. - Ciągle trzeba się tego uczyć, szkolić, doskonalić technikę. Mam wrażenie, że tylko ptaki mają opanowane latanie do perfekcji.

Sylwester 2018/2019 z pewnością na długo zostanie w pamięci Pauli i Tomasza ze Święciechowy. Ten wyjątkowy dzień w roku, spędzili na wspólnym świętowaniu u najbliższej rodziny. Zabawa trwała do godziny 2 nad ranem. Wtedy, po powrocie do domu, pani Paula powiadomiła swojego partnera, że trzeba się udać jak najszybciej do szpitala. Dodajmy tylko, że pani Paula była w dziewiątym miesiącu ciąży. Gdy zajechali do szpitala, okazało się, że sale porodowe są już zajęte i że trzeba poczekać w sali przedporodowej. Była piąta w kolejce. Czekali aż zwolni się miejsce. Wreszcie przyszła ich kolej. Po dość długim porodzie Antoni Brzezewski przyszedł na świat. Dokładnie 1 stycznia o godz. 15. 58. Chłopczyk urodził się zdrowy poprzez poród naturalny. Dostał 10 w skali Apgar. Ważył 3500 gr i miał 54 cm wzrostu. Na świat przyszedł w leszczyńskiej porodówce i był piątym dzieckiem urodzonym w tym szpitalu, a pierwszym dzieckiem

urodzonym w 2019 roku w naszej gminie. Ze szpitala mama z synkiem wyszli 6 stycznia. Wcześniej pani Paula się przeziębiła, a chłopczyk złapał żółtaczkę. Na synka czekał pięknie przystrojony dom w girlandy, balony, ozdoby z wózków dziecięcych i smoczków, a na stole był pyszny tort. Póki co chłopczyk go nie posmakował. Antoni karmiony jest piersią. W objęciach mamy czuje się najlepiej. Jest spokojny, gdy mama jest blisko. Lubi także uspokajającego "misia szumisia". Od paru dni wodzi oczami za najbliższymi. Budzi się zaledwie dwa razy w nocy na karmienie. Lubi leżeć na pleckach oraz przytulony do klatki piersiowej rodziców. Antoni nazywany jest przez najbliższych "piszczałką", bo nie płaczę, tylko popiskuje. Chłopczyk ma już za sobą pierwszy spacer i wizyty gości. Rodzina zdążyła obdarować go pierwszymi prezentami. Nasza redakcja życzy maluchowi, aby rósł zdrowy i był zawsze tak pogodny, jak podczas naszej wizyty w jego domu.

Antoni był pierwszy


[ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Medal dla siatkarzy

Męska drużyna siatkarska reprezentująca Szkołę Podstawową w Święciechowie w Mistrzostwach Powiatu Leszczyńskiego zajęła III miejsce podczas turnieju, który odbył się 10 stycznia w Drobninie.

Gratulujemy! W skład zespołu weszli: Wojciech Mroziński, Miłosz Mroziński, Grzegorz Lorek, Kacper Koźmiński, Adam Malesiński, Mateusz Florczak oraz Paweł Żyliński.

Nauka może być zabawna

Angielski dla dorosłych

Szkoła w Długiem Starem rozszerzyła swoją ofertę o zajęcia z języka angielskiego dla rodziców uczniów oraz mieszkańców wsi. Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w czwartkowe wieczory. Jedyne, w co trzeba się zaopatrzyć, to dobry humor i chęć do pracy. Na pomysł takich spotkań wpadła nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Piaseczna, gdy okazało się, że dzieci będą mieć zwiększoną liczbę godzin w celu ćwiczenia konwersacji. Póki co w zajęciach uczestniczą same panie. Poziom, na którym pracują, to ELEMENTARY (A1). Na zajęciach uczą się najbardziej przydatnych rzeczy, które mogą okazać się niezbędne w kontaktach biznesowych, towarzyskich

lub w czasie rodzinnych, zagranicznych podróży. Rozwijają też swoje umiejętności technologiczne. Ważniejszym celem tych zajęć jest bowiem to, że wyszkolone mamy będą mogły lepiej wspierać w nauce swoje dzieci. Zmotywowane do nauki języka obcego mamy mają tak samo zmotywować do pracy swoje pociechy. Panie uczęszczające na zajęcia pracują na tych samych aplikacjach i programach, co ich dzieci, co może owocować wspólną nauką poprzez zabawę. Prowokuje to także zdrową rywalizację oraz wpływa pozytywnie na podnoszenie poczucia własnej wartości dzieci - niewiele jest bowiem w życiu codziennym sytuacji, w których dziecko może pomagać mamie w nauce, a nie odwrotnie.

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem przebywają uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego z Leszna, którzy realizują CAS - czyli element programu matury międzynarodowej, który jest niezbędny do uzyskania dyplomu organizacji International Baccalaureate. Składa się on z trzech elementów. Po pierwsze, kreatywność uczniowie muszą przez dwa lata zrobić coś kreatywnego, jak np. gra na gitarze czy nauka nowego języka. Po drugie, aktywność uczniowie muszą wykonywać jakąś aktywność fizyczną, może być to bieganie, taniec, ale także spacery. I na końcu wolontariat lub coś dla społeczności, tutaj

uczniowie chodzą do różnych szkół. W tym roku uczniowie z liceum wybrali szkołę w Długiem Starem i poprowadzili lekcje w języku angielskim, przedstawiając jednocześnie plusy programu matury międzynarodowej. Dwoje wolontariuszy przygotowało bardzo ciekawe zajęcia konwersacyjne, na których piątoklasiści pod presją czasu musieli zadawać i odpowiadać na najróżniejsze (często nawet całkiem śmieszne) pytania. Natomiast maluszki z klasy I mogły się przenieść w świat dzikich zwierząt i przy dużej dawce śmiechu i zabawy starały się jak najlepiej odwzorować wymowę nawet najdziwniej brzmiących nazw zwierzaków.

Reprezentacja dziewcząt Szkoły Podstawowej w Święciechowie wzięła udział w Gwiazdkowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się w hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie. Do turnieju, poza naszymi dziewczynami, przystąpiły drużyny szkolne z terenu gminy Śmigiel. Poziom prezentowany na parkiecie okazał się wysoki, a wyniki me-

czów nie były pewne do ostatniego gwizdka sędziego. Ostatecznie, po czterech ciężkich meczach, święciechowskie dziewczęta zajęły III miejsce. Turniej był formą sprawdzania przed Mistrzostwami Powiatu Leszczyńskiego. W skład drużyny weszły: Natalia Błażejewska, Dobrochna Sadowczyk, Nikola Jankowska, Julia Kapała, Nikola Dąbrowska, Wiktoria Kędziora oraz Klaudia Glapiak.

Dziewczyny też grają w nogę


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Relaksacyjne warsztaty

W styczniu w Szkole Podstawowej w Lasocicach odbyły się warsztaty relaksacyjne dla uczniów III klasy gimnazjum. Tematem przewodnim był stres, który towarzyszy człowiekowi na co dzień i ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Ćwiczenia relaksacyjne to jeden z najlepszych sposobów pokonania stresu. Polegają one głównie na rozluźnieniu mięśni, uspokojeniu oddechu i odprężeniu umysłu. Warsztaty przeprowadziła psycholog szkolna Paulina Kahl Cierkosz, rozpoczynając je od Treningu Autogennego Schultza,

który pozwala na osiągnięcie stanu głębokiej relaksacji. Kolejnym ćwiczeniem było "Ćwiczenie przed egzaminem", którego celem jest uspokojenie i utorowanie dostępu do własnych możliwości. Trzecim było "Ćwiczenie koncentracji" pozwalające na poprawienie zdolności skupienia uwagi. Z racji zbliżających się egzaminów i towarzyszącemu im stresowi gimnazjaliści z chęcią poddali się relaksacji. Ćwiczenia bardzo im się podobały i pozwoliły na chwilę oderwać się od codziennych zmagań, a jednocześnie dodały sił do dalszej pracy.

[ 11 ]

W tym roku mijają 74 lata od wyzwolenia Święciechowy. Z tej okazji na rynku pod święciechowskim pomnikiem władze naszej gminy oraz samorządowcy złożyli wiązankę kwiatów. Przypomnijmy, że Święciechowa została wyzwolona 29 stycznia 1945 r.

Bibliotekarz radzi

W tym miesiącu proponujemy podręczniki z przepisami, po które możecie sięgnąć w bibliotece w Święciechowie. Znajdziecie tam mnóstwo przepisów zarówno na słodkości, jak i dania obiadowe. Dziś przedstawiamy dwie książki ze słodkościami.

"Gotuj ze mną, mamo : słodkie przepisy dla małych i dużych". To książka autorstwa Dafne Oleksy, blogerki prowadzącej na Facebooku stronę Bezglutenowi, zawiera 35 przepisów na zdrowe i smaczne desery dla łasuchów w każdym wieku. Książeczka podzielona jest na cztery rozdziały: Desery, Ciastka i ciasteczka, Ciasta bez pieczenia oraz Śniadania na słodko, a zawarte w niej przepisy zostały tak napisane, aby w prosty i przyjemny sposób ułatwić przygotowanie przysmaków zarówno rodzicom, jak i najmłodszym kucharzom. Desery zostały zilustrowane przez Annę Jaroń. "5 - minutowe ciasta z kubka: prawie 100 pysznych ciast z mikrofalówki" Jennifer Lee. Jeśli sądzisz, że pysznego domowego ciasta nie da się przygotować w 5 minut, to jesteś w błędzie. Wystarczy mieć kubek, kuchenkę mikrofalową i odrobinę wyobraźni.

Książka zawiera niemal 100 przepisów na ciasta i ciasteczka, w tym brownie i muffiny, z których każde można zrobić w niecałe 5 minut w zwykłym kubku, a potem wstawić do mikrofalówki. Przepisy podzielone są na kilka kategorii, m. in. niskokaloryczne ciasta z kubka (każde poniżej 200 kcal), bezglutenowe ciasta z kubka czy ciasta z maksymalnie czterech składników. Każdy przepis jest prosty, czas przyrządzania - błyskawiczny, a efekt zadowoli nawet najbardziej wymagających smakoszy. Co więcej, sprzątanie sprowadza się do umycia kubka! W książce znajdziesz przepisy m. in. na: dwuskładnikowe ciasto Nutella bez mąki, ciasto Cytrynowe Marzenie, ciasto śmietankowo - truskawkowe, ciasto czekoladowe z masłem orzechowym czy ciasto czekoladowe z solonym karmelem oraz wiele, wiele innych!


[ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbywały się w przedszkolu przed i po feriach zimowych. Grupy maluchów i starszaków mówiły wiersze, śpiewały piosenki, prezentowały części artystyczne, wykonywały z dziadkami prace plastyczne, zasiadały do słodkiego poczęstunku. Były prezenty, laurki i moc uścisków. Na zdjęciu grupy: Jeżyki, Tygryski, Motylki i Pszczółki podczas uroczystości dla kochanych dziadków. W poniedziałek, 14 stycznia, dwójka zawodników UKS Skoczki Święciechowa brała udział w klasyfikacyjnym turnieju we Włoszakowicach. Zawody były rozgrywane w dwóch grupach: Pierwsze Kroki oraz Junior Open. W obu grupach można było zdobyć maksymalnie cztery kategorie szachowe. W grupie Junior Open II miejsce na 48 uczestników zajął Wojciech Mroziński, wyrabiając normę na 4. kategorię szachową, a w grupie Pierwsze Kroki także II miejsce na 18 uczestników przypadło Kornelowi Jagodzińskiemu, który wyrobił 5. kategorię szachową. Życzymy im dalszych sukcesów.

Kolędowanie śpiewaków

Na początku stycznia odbyło się Kolędowanie Zespołów Śpiewaczych. W tym roku zespoły i chóry spotkały się w Sali Wiejskiej w Święciechowie. Zaprzyjaźnione grupy do wspólnego kolędowania zaprosił Zespół Śpiewaczy Wiola. W spotkaniu udział wzięli: Zespół Śpiewaczy Karolinki z Gołanic, Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej z Długiego Starego, Chór Cecylia ze Święciechowy oraz gospodarze Zespół Śpiewaczy Wiola. Podczas uroczystości panie z Wioli podzię-

kowały Bożenie Homskiej za wieloletnią działalność na rzecz zespołu i pełnienie funkcji prezesa. Po rezygnacji pani Bożeny funkcję tę przejęła Urszula Misiak. Wszystkie grupy zaprezentowały się na scenie wykonując mniej i bardziej znane kolędy i pastorałki. W spotkaniu udział wzięli: sekretarz gminy Patryk Tomczak, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak i sołtys Święciechowy Józef Buszewicz oraz dyrektor SOK Marek Tulewicz.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 13 ]

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ Leczyć się bursztynem

Baran 21.03-19.04 Zakończ spory i wyjaśnij wszystkie nieporozumienia. Dużo łatwiej będzie Ci planować najbliższe tygodnie. Wygospodaruj kilka dni na wypoczynek. I nie bądź zbyt zazdrosna o partnera. Byk 20.04-20.05 Zwolnij nieco i znajdź więcej czasu dla siebie. Ufaj przyjaciołom, nie rezygnuj z towarzyskich spotkań. Czekaj na zmiany w pracy. Bliźnięta 21.05-21.06 Pierwsze miesiące roku będą bardzo udane. Masz szansę na awans lub rozwiązanie pewnej skomplikowanej pracy. W miłości trochę zawirowań, ale z dobrym finałem. Rak 22.06-22.07 Odpoczniesz, będziesz dobrze się bawić, serce zabije dla kogoś mocniej. Czas, by spełnić również zawodowe marzenia. W wydatkach nie musisz być tak bardzo oszczędna. Lew 23.07-22.08 Twoje życie nieco zwolni i pozwoli Ci złapać głębszy oddech. Ani w pracy, ani w domu nie zdarzy się nic niezwykłego. Poświęć więc czas dla siebie. I daj sobie trochę luksusu. Panna 23.08-22.09 Nie samą pracą człowiek żyje. Od czasu do czasu trzeba też odpocząć. Wyjazd we dwoje dobrze Ci zrobi. Odezwij się do dalszej rodziny, potrzebują wsparcia. Waga 23.09-22.10 W związku czeka Cię trochę emocji. Zapanuj nad nimi. Cierpliwością osiągniesz więcej niż pretensjami. Spodziewaj się pewnych ważnych wiadomości dotyczących pracy. Finanse dobre. Skorpion 23.10-21.11 W najbliższych dniach może dojść do nieporozumień w rodzinie. Z radością udzielisz potrzebnego wsparcia. Zadbaj o zdrowie, zwłaszcza serce. Postaraj się nie zaziębić. Strzelec 22.11-21.12 Nie przywiązuj zbyt dużej wagi do plotek w pracy. Postaraj się wyjaśnić te nieporozumienia, które się da. Inne zignoruj. Czeka Cię bardzo miłe spotkanie. Koziorożec 22.12-19.01 Najbliższe tygodnie to dobry czas na wzmocnienie związku. Pomyślcie o uatrakcyjnieniu wzajemnych relacji. Może wyjazd, może wspólna pasja, może zmiany w domu? Finanse się poprawią. Wodnik 20.01-18.02 Trudne sprawy w pracy okażą się łatwiejsze do przeprowadzenia, bo możesz liczyć na czyjąś pomoc. W domu trochę zmian, również dotyczących dzieci. Ucieszą Cię. Ryby 19.02-20.03 Trochę dobrze, trochę źle, jak to w życiu. Gwiazdy mówią, że masz szansę na wygraną lub dodatkowy przypływ gotówki. Ale uważaj na plotkarzy.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło. Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: DZIADKOM WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim Przemysław Warliński . Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego.

1

1

3

7

2 4

Ł

10

5 6 7

3

8 9

10 12 13 14 1

2

D

S

16 25

24

A

5

6

7

30 29 20 8

9

20 21 22 23 24 25

1. Ma licznik i mianownik 2. Wywieranie presji 3. Osłania twarz kobiety 4. Biała broń 5. Tomasz ... - bokser 6. Kraj z Monte Carlo 7. Obszar z gorącym klimatem

L

22

5

E 4

19

6

26

3

4

21

28

11

15

9

R

S

18

8

K

12 13 23

2

27

11

K T

T

17

A

14

N

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 26 27 28 29 30

8. Dojrzewa w kłosie 9. Oddział zwiadowczy 10. Ma moc ustawy 11. Jabłko szare lub złote 12. Imię kota z bajki 13. Odważne działanie 14. Skała osadowa Ruszyły zapisy na “Mistrzostwa Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w narciarstwie i snowboardzie''.

Zawody odbędą się 23 lutego o godz. 10.00 w Zieleńcu.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.swieciechowa.pl. Zapisy do 16 lutego u Sandry Sztor w siedzibie Urzędu Gminy, Rynek 14a.

Bursztyn od wieków stosowany był w leczeniu, zwłaszcza reumatyzmu, astmy, regulacji ciśnienia. Wytwarza on bowiem przyjazne ładunki ujemne, które pomagają utrzymać równowagę organizmu. Bursztyn zawiera też wiele cennych mikroelementów m.in.: krzem, magnez, żelazo, potas, wapń, a także związki organiczne połączone z jodem. Dlatego warto nosić bursztynową biżuterię, zwłaszcza jeśli ktoś ma kłopoty z tarczycą, astmą czy zapaleniem migdałków. Ale można też przygotować sobie bursztynową nalewkę. Służy ona do nacierania stawów lub do picia. Kilka kropli takiej nalewki dodanej do herbaty wzmacnia siły witalne. A robi się ją bardzo prosto: 50 gr drobnego bursztynu zalewamy połową litra spirytusu. Odstawiamy w ciepłe miejsce na dwa tygodnie. I nalewka gotowa.

Czy wiesz, że...?

9 ciekawostek na temat Szwecji i Szwedów 1. Jeżeli szwedzka rodzina chce zmienić kolor swojego domu, musi uprzednio postarać się o pozwolenie, a także posiadać licencję malarską. 2. Dość ciekawą potrawą szwedzką jest marynowany śledź. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że śledzia marynuje się przez rok w zwykłej puszce. Pachnie i smakuje zapewne dość oryginalnie. 3. W Szwecji istnieje prawo, które pozwala rozbić namiot na terenie prywatnym na 24 godziny. 4. W Szwecji jest najwięcej restauracji McDonald ’s w Europie. 5. Szwedzi w oknach nie mają firanek. Na parapetach stawiają różnego rodzaju figurki, kwiaty i lampki. Pokazują w ten sposób, że nie mają nic do ukrycia. W niektórych szwedzkich domach przy oknach zamontowane są lusterka. Dzięki temu widać, co dzieje się na zewnątrz. 6. Rząd nakazuje budowę płotów wzdłuż ruchliwych dróg, by łosie nie wtargnęły na jezdnię. 7. Najdziwniejszym świętem w Szwecji jest Święto Kiszonego Śledzia. Obchodzi się je w sierpniu. 8. Istnieje klub golfowy, którego połowa znajduje się na terenie Szwecji, a druga połowa w Finlandii. 9. Oficjalne konto Szwecji na Twitterze co tydzień prowadzone jest przez innego obywatela, którego wybiera się losowo.


Zapobieganie powstawaniu smogu [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Aby zminimalizować ryzyko występowania smogu, powinno popularyzować się publiczne środki transportu takie jak: tramwaje, metra, autobusy, koleje i rowery miejskie, zwiększać obszary "zielone" w miastach, ograniczać ruch kołowy w centrach miast i stosować nowoczesne technologie w przemyśle. Należałoby również i przede wszystkim zmienić standardy kotłów spalających węgiel w sektorze komunalnym lub wybrać alternatywne, ekologiczne formy ogrzewania.

Minimalizacja niskiej emisji może się udać, tylko wtedy, gdy społeczność zostanie w pełni uświadomiona oraz, gdy zostanie wsparta finansowo. Termomodernizacja budynków, wymiana kotłów grzewczych oraz montaż instalacji ekologicznych będzie miała sens tylko wtedy, gdy zostanie wykonana poprawnie. Dlatego też, na pierwszym miejscu powinno stawiać się szkolenia i uświadamianie ludzi. Poprawnie wykonana termomodernizacja to nie sama wymiana okien i docieplenie ścian, ale wykonanie tych prac za pomocą materiałów charakteryzujących się odpowiednimi parametrami ciezłymi. Izolacyjność ciezła przegród budowlanych, która oznaczana jest symbolem Uc(max) została określona w rozporządzeniu na poszczególne lata, tak aby w roku 2021 doprowadzić do sytuacji, w której budując dom lub go modernizując izolacyjność przegród budowlanych była jak największa. Dlatego też termomodernizując budynek należałoby się zastanowić, czy materiał, który w tym celu się wykorzystuje spełnia określone warunki. Powszechnie wiadomo, że kupując materiały budowlane na pierwszym miejscu stawia się cenę, a dopiero potem jakość, co w praktyce oznacza podwójnie wydane pieniądze. Dzieję się to dlatego, że gdy zaoszczędzimy na materiale budowlanym będziemy musieli wydać więcej na ogrzewanie. Wymiana źródła ciepła również powinna być wykonana w sposób przemyślany, gdyż nie w każdych warunkach sprawdzi się to samo rozwiązanie. Powszechnie wiadomo, że piece gazowe są tańsze w eksploatacji od swoich węglowych odpowiedników. Warto też wiedzieć, że: Obok termomodernizacji i wymiany źródła ciepła w celu eliminacji smogu w sektorze komunalnym należy również promować alternatywne źródła energii. Najpopularniejsze i zarazem najdostępniejsze wśród społeczności są: kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła. Instalacje te charakteryzują się dobrą sprawnością, niskimi kosztami eksploatacyjnymi, a co najważniejsze z punktu widzenia

poprawy jakości powietrza - bezemisyjnością. W celu walki ze smogiem w latach 2017 i 2018 weszły w życie trzy akty prawne: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 12 września 2018 roku weszła w życie nowela ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Nowe regulacje w tym zakresie obejmują m. in. normy jakościowe dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa. Ustawa definiuje rodzaje paliw stałych: a) węgiel kamienny, brykiety lub pelety zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, b) produkty w postaci stałej otrzymywane w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego lub węgla brunatnego przeznaczone do spalania, c) biomasę pozyskaną z drzew i krzewów oraz biomasę roślinną z rolnictwa, d) torf, e) muły węglowe, flotokoncentraty, f) węgiel brunatny, g) dowolną mieszaninę paliw, o których mowa w lit. a - f, z dodatkiem lub bez dodatku innych substancji, zawierającą mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. Nowe prawo zabrania sprzedaży i importu do sektora komunalno - bytowego paliw, które nie spełniają wymogów rozporządzenia jakościowego m. in. dla węgla kamiennego i brykietów lub są wprost zakazane w ustawie. W tym przypadku dotyczy to mułów węglowych i flotokoncentratów, węgla brunatnego, paliwa powstałego z dowolnego zmieszania paliw stałych zawierające mniej niż 85 proc. węgla kamiennego. Przedsiębiorcy w momencie wprowadzania do obrotu paliwa stałego, mają obowiązek wystawić dokument potwierdzający spełnienie przez paliwo stałe wymagań jakościowych. Dzięki nowym przepisom ze składowisk węgla mają zniknąć odpady węglowe odpowiedzialne za powstawanie smogu. Przedsiębiorcom, którzy się do tego nie dostosują, grożą wysokie kary pieniężne, a nawet kara więzienia. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku w sprawie wymagań jakościowych

dla paliw stałych Ministerstwo Energii podpisało 27 września 2018 roku rozporządzenie dotyczące wymagań jakościowych dla węgla kamiennego, brykietów lub peletów zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego bez domieszek mułów węglowych i flotokoncentratów. W tym samym czasie Ministerstwo Energii podsiało również inne rozporządzenia, które mają na celu ułatwić skuteczną walkę z rynkiem niepostrzegania norm jakościowych dla paliw stałych. Są to m. in.: • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie metod badania jakości paliw stałych • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. "uchwała antysmogowa" W celu walki ze smogiem 18 grudnia 2017 roku Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli tzw. "uchwałę antysmogową", która dotyczy ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla obszaru Miasta Poznania, Miasta Kalisz i strefy wielkopolskiej. Uchwała weszła w życie 1 maja 2018 roku i wprowadza ograniczenia lub zakazy dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, eksploatujących instalacje, w których następuje spalanie paliw stałych, takich jak kocioł, kominek lub piec. Uchwała wprowadza zakaz stosowania następujących paliw: 1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem; 2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem; 3. paliw, w których udział ma-

sowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%; 4. węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, nie spełniających któregokolwiek z poniższych parametrów jakościowych: a) wartość opałowa, co najmniej 23 MJ/kg, b) zawartość popiołu nie więcej niż 10%, c) zawartość siarki nie więcej niż 0. 8%; 5. biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Ponadto podmioty eksploatujące instalacje zostały zobowiązane do wykazania za pomocą dokumentów spełnianie wymagań określonych w uchwale antysmogowej. Mogą to być w szczególności: dokumentacja z badań, dokumentacja techniczna urządzenia, instrukcja dla instalatorów i użytkowników. Jeśli chodzi o zadania kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów wprowadzonych uchwałą antysmogową to będą je prowadzić straże gminne, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast, inspektorzy nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska oraz Policja - na podstawie odrębnych przepisów. Według uchwały wszystkie nowo instalowane po 1 maja 2018 r. kotły na paliwa stałe powinny spełniać wymagania w zakresie sezonowej sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji UE 2015/1189. Kotły, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 maja 2018 r., niespełniające wymagań emisyjnych, należy wymienić do 1 stycznia 2024 r. W przypadku kotłów, które spełniają podstawowe wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń na poziomie klasy 3 lub klasy 4 według normy PN - EN 303 5:2012. termin wymiany został ustalony do 1 stycznia 2028 r. Kotły 5 klasy mogą być eksploatowane dożywotnio. Jeśli realizowane obecnie programy mające na celu eliminację smogu w Polsce będą sukcesywnie kontynuowane, to jest szansa, że jakość powietrza nie pogorszy się, a nawet przyniosą jego poprawę.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Orkiestra w Lasocicach

Impreza w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lasocicach odbyła się parę dni wcześniej - 10 i 11 stycznia. Dla zainteresowanych mieszkańców zorganizowano różnorodne warsztaty. Formą

wejściówki na poszczególne zajęcia była opłata symbolicznej cegiełki na rzecz WOŚP. Całość rozpoczęto od turnieju FIFA. Do rywalizacji zgłosiły się cztery drużyny. Po zaciętej walce, finał wyłonił zwycięzców. Gratulacje dla

Jakuba Kolendowicza i jego taty. Odbyły się także warsztaty z robotyki, warsztaty kulinarne przeprowadzone przez Alicję i Barbarę z Akademii Twórczego Rozwoju Bystrzak oraz zajęcia z eksperymentami. Dzieci mogły wraz z prowadzącym przygotować doświadczenia, podzielić się własnymi obserwacjami i wyciągnąć wnioski. Największe poruszenie wśród dzieciaków wywołała “lampa lawa" W czasie trwania wszystkich spotkań rodzice mogli

[ 15 ]

skorzystać z kawiarenki z domowym ciastkiem i aromatyczną kawą. Odbyły się także warsztaty przy muzyce, w których mogli uczestniczyć dorośli, m.in. zajęcia z flamenco - tańca hiszpańskiego czy udział w zajęciach zumby. W sztabie w Lasocicach kwestowały trzy wolontariuszki: Zuzanna Leciejewska zebrała kwotę 1069,50 zł, Sara Zamelska - 1010 zł oraz Konstancjia Dąbkowska - 848 zł. Łącznie do puszek zebrały 2927,50 zł.

W dniach od 14 do 18 stycznia odbyły się zajęcia szachowe zorganizowane przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie w ramach czasu wolnego podczas ferii zimowych. Wzięli w nich udział zawodnicy, którzy należą do Stowarzyszenia UKS Skoczki oraz dzieci chcące nauczyć się zasad gry w szachy. W całym pięciodniowym cyklu zajęć udział wzięło 19 dzieci z naszego regionu. Warsztaty odbywały się w 2,5-godzinnych cyklach. Połowa zajęć skupiona była na nowych uczestnikach, a reszta na zawodnikach klubowych. Instruktor Damian Szymkowiak gratuluje wszystkim osobom, a w szczególności nowym graczom. W sobotę, 19 stycznia, na zakończenie warsztatów zorganizowano turniej szachowy. Najlepsze wyniki uzyskali: I Maksymilian Lewandowski, II Michał Mrukowski (UKS Skoczki Święciechowa) oraz III Fabian Basiura. Wszystkim uczestnikom gratulujemy sportowej postawy przy szachownicach.

Pociąg do cooltury podczas ferii zimowych

W drugim tygodniu ferii zimowych w Lasocicach trwały zajęcia dla dzieci i młodzieży. Organizatorem spotkań była Fundacja Centrum Aktywności Twórczej z Lasocic. Zajęcia były jak zwykle ciekawe. Osoby je prowadzące, głównie zagraniczni wolontariusze, proponowały uczestnikom spotkań urozmaicone sposoby spędzania wolnego czasu. Zajęcia pod hasłem "Pociąg do cooltury" są już znane mieszkańcom tej miejscowości. Organizowane są w okresie letniej i zimowej przerwy wakacyjnej. A dzieci chętnie na nie uczęszczają.


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się w całej Polsce w niedzielę, 13 stycznia. Graliśmy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. W Święciechowie Orkiestra zagrała po raz dziewiąty. Od rana przeprowadzono turniej piłki siatkowej, a później biegi w czterech kategoriach wiekowych. Po południu w Sali Wiejskiej odbyły się występy artystyczne przeplatane licytacjami przekazanych przedmiotów. Na scenie zaprezentowali się: grupa taneczna Venus z Ponieca, mistrzowie gwary bukówieckiej ze Szkoły Podstawowej, dzieci z Przedszkola w Święciechowie (grupy: Zajączki, Jeżyki, Wiewiórki), tancerze z Zespołu Pieśni i Tańca Marynia, szkolne cheerleaderki, wokalistki: Julia Łowicka, Julia Halasa, Alicja Szulc, Maja Małecka i Kinga Dybizbańska. Na koniec gimnazjaliści przedstawili spektakl teatralny pt. "Moralność pani Dulskiej". Pieniążki zbierano do puszek, podczas licytacji oraz ze sprzedaży ciast i przekąsek. W trakcie tegorocznego finału, podobnie jak w całej Polsce, znów pobito rekord. Zebrano 16. 682 zł. i 42 gr. W czasie meczów siatkówki oraz biegów, działała słodka kawiarenka, oferując napoje i domowe ciasta upieczone przez rodziców uczniów szkoły. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Włościanki serwowały znakomite hot-dogi i hamburgery, natomiast Stowarzyszenie MożeMy, tradycyjnie już - watę cukrową. Wolontariuszami w tym roku byli: Bordecka Amelia, Chorążak Mikołaj, Dąbrowska Nikola, Drost Jan, Jagodziński Wojciech, Jamroziak Filip, Kapała Julia, Kędziora Wiktoria, Krystians Weronika, Kujawski Mikołaj, Maćkowiak Wiktoria, Mroziński Wojciech, Mulkowska Julia, Pietrucha Agnieszka, Rezner Natalia, Sadowczyk Dobrochna, Szłapczyńska Wiktoria, Szuster Klaudia, Wawrzyniak Wiktoria oraz Żyliński Paweł. Najwięcej do puszki wolontariusza zebrał Wojtek Jagodziński - 859,74 zł.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 86 - Luty 2019  

Kurier Święciechowski - nr 86 - Luty 2019  

Advertisement