__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 84, Grudzień 2018

Jarmark Pomysłów z Mikołajem

W dniu mikołajek, 6 grudnia, na rynku w Święciechowie zorganizowano Lokalny Jarmark Pomysłów. Mieszkańców gminy do wspólnego świętowania ze Świętym Mikołajem zaprosiło Stowarzyszenie Centrum PISOP wraz z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Święciechowa. W programie było m.in.: wspólne kolędowanie, ubieranie choinki, która stanęła na święciechowskim rynku, wykonywanie świątecznych ozdób oraz słodki poczęstunek. W imprezie udział wzięły grupy i stowarzyszenia: PZERiI z Odziałem w Święciechowie, ZMW Przybyszewo, OSP w Święciechowie, Zespół Śpiewaczy Wiola, sołtysi i Rady Sołeckie z Długiego Nowego i Święciechowy, stowarzyszenia: Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic, Przyjaciół

Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare, Aktywni dla Gołanic, Nasze Trzebiny, Piotrowice na Nowo, Błękitni Niechłód, Akademia Piłkarska ELPA, Fundacja CAT z Lasocic. Całość przebiegła w miłej i świątecznej atmosferze. Choinka została ubrana, a gdy zapalono na niej lampki uczestnicy spotkania z zimnymi ogniami w dłoniach wsłuchiwali się w "kolędę dla nieobecnych". Projekt dofinansowany został ze środków gminy Święciechowa.

życzymy y in m G m co ań zk ies M Wszystkim pełnych radości i h yc dn go po , ch wy ro zd a. Świąt Bożego Narodzeni ch w gronie ny zo ęd sp l wi ch ch ły ia Wielu wspan lności i sukcesów yś m po e kż ta a h, yc sz najbliż w Nowym 2019 Roku!

Wójt Gminy Marek Lorych

iny Przewodniczący Rady Gm Jerzy Machowiak

Redakcja "Kuriera Święciechowskiego"


Pierwsza sesja nowej Rady Gminy [2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W środę, 21 listopada, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się I sesja nowej Rady Gminy Święciechowa.

Obrady rozpoczęła radna seniorka Maria Jolanta Kin. Zaprosiła do wspólnego odśpiewania hymnu

i przywitała przybyłych gości. Wszyscy radni złożyli ślubowanie. Podczas sesji wybrano przewodni-

czącego rady. Zgłoszono jednego kandydata, który w tajnym głosowaniu otrzymał 13 głosów "za".

Przewodniczącym został Jerzy Machowiak. Jednego kandydata zgłoszono także na wiceprzewodniczącego rady. Z wynikiem 11 głosów poparcia tę funkcję objęła Edyta Borowczak. Ustalono także skład stałych komisji. I tak w skład poszczególnych komisji weszli: Komisja Rewizyjna Tomasz Gorwa, Dariusz Matuszewski, Maria Jolanta Kin i Jerzy Kołodziej. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Dominika Dudzisz, Marcin Tajchert, Anna Wasilewska, Longina Raburska i Krzysztof Kołacki. Komisja Budżetu i Finansów - Jerzy Kołodziej, Maria Jolanta Kin, Tomasz Gorwa, Dariusz Matuszewski, Anna Urbańska, Jerzy Machowiak i Mikołaj Kostaniak. Komisja Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej - Dominika Dudzisz, Mikołaj Kostaniak, Dawid Nowaczyk, Anna Urbańska, Longina Raburska, Krzysztof Kołacki, Lucyna Marciniak i Anna Wasilewska. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Edyta Borowczak, Marcin Tajchert, Dawid Nowaczyk i Lucyna Marciniak. Następnie ślubowanie złożył wójt gminy Marek Lorych.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Transmisje obrad na żywo W środę, 21 listopada, podczas I sesji radni Rady Gminy Święciechowa po raz pierwszy głosowali z wykorzystaniem aplikacji E-sesja. Od nowej kadencji przebieg obrad sesyjnych oraz wyniki głosowań radnych dostępne będą w internecie. Radni po raz pierwszy głosowali za pomocą systemu elektronicznego wspomagającego obrady E-sesja. Teraz poprzez tablety mają bieżący wgląd w przebieg dyskusji i głosowań, a wcześniej dzięki specjalnej aplikacji otrzymują dokumenty w postaci cyfrowej. Tak więc nie będzie już potrzeby drukowania i dostarczania radnym dokumentów w wersji papierowej, tak jak to wyglądało dotychczas. Zintegrowany system informatyczno - konferencyjny ma spowodować, że obrady będą toczyć się sprawniej i dynamiczniej. A mieszkańcy naszej gminy będą mogli śledzić poczynania radnych w internecie. Nowością jest opcja rejestracji obrazu i dźwięku w systemie informatycznym z możliwością transmisji na żywo oraz archiwizacją do późniejszego odtwarzania. Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani porządkiem obrad wraz z bieżącymi lub archiwalnymi załącznikami będą mogli je przejrzeć, nie wychodząc z domów, w sieci. OBRADY SESJI RADY GMINY OGLĄDAĆ MOŻNA NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY: www.swieciechowa. pl. w zakładce "Informator"

i dalej "Rada Gminy". Nowy system przyśpieszy wewnętrzną komunikację pomiędzy biurem Rady Gminy a radnymi. Usprawni przygotowanie oraz elektroniczną dystrybucję porządku obrad i materiałów. Dużym ułatwieniem jest dostęp radnych do systemu poprzez urządzenia mobilne. Ponadto podczas posiedzeń odbędzie się elektroniczna rejestracja radnych zgłaszających się do dyskusji nad projektami uchwał. To pozwoli na dynamiczną modyfikację porządku obrad oraz materiałów w trakcie posiedzenia, z automatycznym odświeżaniem zmian na urządzeniach radnych. Radni oddają głosy w czasie rzeczywistym, podczas posiedzenia, poprzez wybór jednego z trzech przycisków: "za", "przeciw", "wstrzymuję się". System zlicza je i wyświetla na ekranie. W momencie głosowania jawnego na tablicy ukazuje się informacja, który z radnych (z imienia i nazwiska) w jaki sposób głosował. Obowiązek transmisji obrad oraz przeprowadzenia głosowania wynikają z nowych przepisów prawa. Urząd Gminy w Święciechowie zakupił program do obsługi prowadzenia obrad, program do transmitowania obrad, system konferencyjny, kamery oraz piętnaście sztuk tabletów, które zostały wypożyczone radnym. Łączny koszt przystosowania obrad do systemu E-sesja wyniósł ponad 40 000 zł.

W piątek, 23 listopada, w Sali Wiejskiej w Strzyżewicach odbyły się pierwsze warsztaty z cyklu "Kreatywna integracja". Panie, które wyraziły chęć udziału z zajęciach razem z Ilona Kominowska z kwiaciarni "Jedna na milion" tworzyły stroiki świąteczne. Uczestniczki z wielkim sercem i zaangażowaniem stroiły

swoje cyprysiki w świąteczne ozdoby. Na miesiąc przed świętami czuć już było klimat świąteczny. Organizatorzy dziękują właścicielowi Piekarnia Cukiernia Gierczak za ciasto, a kwiaciarni za inspirujące zajęcia. Projekt został dofinansowany przez Fundacje ORLEN - DAR SERCA.

Świąteczne inspiracje

[3]

Jak załatwić sprawę

W URZęDZIE GMINy?

Szanowni Państwo! Od 1 grudnia 2018 roku lekarze wystawiają zwolnienia lekarskie tylko w formie elektronicznej. Jeżeli pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), to ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich swoich pracowników. Obowiązek posiadania profilu ma pracodawca rozliczający się za więcej niż pięciu pracowników. Pracodawca, który zatrudnia do pięciu pracowników, może dobrowolnie założyć taki profil. Zatem, gdy lekarz wystawi takie zwolnienie, nie musimy dostarczać go pracodawcy. E - ZLA zostanie przesłane do niego automatycznie, a my możemy spokojnie wracać do zdrowia. O tym, czy nasz pracodawca ma dostęp do elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE ZUS, powinniśmy dowiedzieć się od niego. Wie o tym również lekarz, który wystawia elektroniczne zwolnienie lekarskie. E - ZLA, które lekarz nam wystawia, możemy zobaczyć na swoim profilu na PUE ZUS (www.zus. pl). Z tego powodu nie musimy więc prosić lekarza o wydruk zwolnienia. A co jeśli nasz pracodawca nie ma dostępu do e - ZLA (nie ma swojego profilu na PUE ZUS)? W takiej sytuacji lekarz musi nam wręczyć wydruk zwolnienia, które wystawił elektronicznie (wydruk e - ZLA). Ten wydruk musimy dostarczyć swojemu pracodawcy. O tym, że potrzebny jest nam wydruk e - ZLA, lekarz będzie wiedział z systemu, w którym wystawia zwolnienia. Wydruk zaświadczenia lekarskiego e - ZLA musi być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza. Więcej informacji o e-ZLA znajdziemy na stronie internetowej: www.zus. pl/ezla ZaStęPCa WóJta

Zuchy na rajdzie

PatRyK tOMCZaK

W dniach 7 i 8 grudnia Gromada Zuchowa Przyjaciele Zwierząt wzięła udział w Zuchowym Rajdzie Mikołajkowym "W KRAINIE KRÓLOWEJ ŚNIEGU", który odbył się w SP nr 13 w Lesznie. Na rajdzie spotkały się wszystkie gromady należące do Hufca ZHP Leszno. Wieczorem każda gromada zaprezentowała wcześniej przygotowaną opowieść o tematyce zimowej. Zuchy z Lasocic swoją opowieść zimową przedstawiły w tańcu, za co otrzymali gromkie brawa. Przed snem leżąc w śpiworach obejrzeli "Królową śniegu". W sobotę po śniadaniu wyruszyli na rajd pieszy, podczas

którego wykonywali "Mikołajowe zadania" zorganizowane przez 10 Leszczyńską Drużynę Harcerską. Po przebyciu trasy i zaliczeniu wszystkich punktów wrócili do szkoły na obiad. Po posiłku wspólnie z innymi gromadami wykonywali "Świąteczne prace manualne" zorganizowane przez 17 Leszczyńską Drużynę Harcerską. Oprócz prac manualnych z harcerkami, każda gromada ze swoją drużynową przygotowała zamek Królowej śniegu. Na zakończenie odbył się uroczysty apel w strojach obrzędowych, na którym wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody.


[4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Pytania czytelników Informujemy, że od stycznia 2019 roku uruchamiamy nową stałą rubrykę naszego miesięcznika pt. "Pytania czytelników". Będziemy w imieniu mieszkańców naszej gminy szukać odpowiedzi na trapiące ich pytania. Prosimy, aby pytania o sprawy, które są niejasne lub niezrozumiałe dla mieszkańców przesyłać na adres naszej redakcji: gazeta@swieciechowa.pl Będziemy udawać się do pracowników urzędów, placówek, firm w celu wyjaśnienia lub wytłumaczenia niejasnych kwestii.

Zespół Katolickiego Teatru Edukacji z Krakowa zaprosił uczniów klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach do niezwykłej krainy marzeń i snów. "Piotruś Pan i piraci" to było przedstawienie o tym, że wszystkie dzieci kiedyś dorastają. Wszystkie, z wyjątkiem jednego - Piotrusia Pana. Była to opowieść o prawdziwej miłości i przyjaźni. Z zapartym tchem uczniowie śledzili wątek piratów, Indian i krokodyla. Następnie udali się do Miejskiej Biblioteki Dziecięcej, gdzie poznali historię książki. Pełni wrażeń i w dobrych humorach wrócili do szkoły.

W grudniu

imieniny obchodzą

SARA - 27 XII

Sara to imię żeńskie pochodzące od hebrajskiego słowa sarah, które oznacza: księżniczka. Stanowi obiekt westchnień wielu, ponieważ jest pełna wdzięku. Poświęci się rodzinie, będąc doskonałą gospodynią i matką, albo pracy, jeśli zdobędzie zawód swoich marzeń. Stawia wszystko na jedną kartę, aby w pełni wywiązywać się z obowiązków życiowych. Nie uznaje zaniedbań na żadnej płaszczyźnie. To bardzo dumna kobieta zawsze postępująca z godnością. Jest trochę dzika i łatwo ją spłoszyć. Bardzo przeżywa porażki miłosne, dlatego z pewnym oporem obdarza zaufaniem i długo poszukuje księcia z bajki. Silnie przywiązuje się do swego wybranka. Sara sprawdzi się jako grafik lub projektantka, a także aktorka, modelka, stewardesa, psycholog bądź prawnik. Znajomi cenią ją za wyważony sposób bycia, delikatność i stronienie od robienia wyrzutów. Ma ponadprzeciętne zdolności umysłowe, liczne talenty i uzdolnienia artystyczne. Nie lubi się jednak uczyć i jest średnio ciekawa świata. Posiada za to doskonałą pamięć oraz dar przewidywania zna-

FRANCISZEK 3 i 22 XII

Franciszek to imię pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od słowa frank (wolny) i oznacza człowieka wolnego, z plemienia Franków. Pierwszy imię to nosił św. Franciszek z Asyżu. Franciszek to mężczyzna o podwójnej naturze, popadający w skrajności. Lubi udowadniać, że ma rację, chociaż w głębi duszy się waha. Na zewnątrz W ostatnich tygodniach odeszli od nas: zawsze zdecydowany i pewny siebie. Wykazuje niespotykaną wy06.11 - Krystyna Rospara (1930), Lasocice trwałość w pracy czy wręcz upór. 19.11 - adrianna Maria Żukowska (1993), Lasocice Jest niesamowicie precyzyjny i rze21.11 - Zbigniew Kazimierz Pawlak (1942), Niechłód 26.11 - teresa Pelagia Gierczak (1960), Święciechowa telny. Franciszek jest człowiekiem o 27.11 - Leszek Stanisław Ratajewski (1954), Święciechowa wielkim sercu i doskonałym podej30.11 - Janusz Musielak (1965), Gołanice ściu do dzieci. Wśród znajomych 02.12 - Kazimierz Bronisław Roszak (1943), Przybyszewo cieszy się sporym uznaniem oraz 05.12 - adam Piotr Marcinkowski (1953), Święciechowa szacunkiem. Jest przywiązany do tradycji i dba o wartości. Łatwo jednak go urazić nietrafionym żartem. DRUK: Drukarnia Leszno Bywa chłodny, a nawet oschły. Dba KURIER ŚWIęCIECHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa jednak o potrzeby swoich bliskich, o Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie rodzinne tradycje i dobre wychowaRed. naczelny: Marek tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 nie potomstwa - a tego zazwyczaj miewa wiele. Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Franciszek przejawia talenty i Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1a, 64-115 Święciechowa zamiłowanie do muzyki, aktorstwa, Internet: gazeta@swieciechowa.pl literatury, pedagogiki i teologii. FranSkład: Halpress - www.halpress.eu ciszek imieniny obchodzi także: 24 i Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu 29 stycznia, 4 i 17 lutego, 2 i 9

POŻEGNaNIE

Sara Frąckowiak z Przybyszewa

czących zmian w swoim życiu. Sara imieniny obchodzi także: 19 stycznia, 15 lutego, 20 kwietnia, 13 lipca, 20 sierpnia i 9 października. W naszej gminie mieszka 9 pań o tym imieniu. Najwięcej w Święciechowie - 3 oraz w Lasocicach, Długiem Nowem, Henrykowie, Piotrowicach, Krzycku Małym i Przybyszewie - po jednej. Najstarsza Sara w gminie ma 31 lat i mieszka w Krzycku Małym, a najmłodsza ma półtora roku i jest mieszkanką Święciechowy.

Franciszek Mroziński ze Święciechowy

marca, 2 kwietnia, 2 i 11 maja, 4, 12, 16, 17, 20 i 29 czerwca, 14 lipca, 4, 20 i 21 sierpnia, 16, 17, 20, 25, 29 i 30 września, 3, 4, 10 i 29 października oraz 13, 24 i 27 listopada. W gminie Święciechowa mieszka 40 Franciszków. Najwięcej jest ich w Święciechowie - 16, następnie w Długiem Starem - 7, Lasocicach - 5, Przybyszewie - 4, Krzycku Małym i Długiem Nowem po 2 oraz w Henrykowie, Gołanicach, Niechłodzie i Ogrodach - po jednym. Najmłodszy Franek ma 4 miesiące i mieszka w Przybyszewie, a najstarszy ma 86 lat i jest mieszkańcem Święciechowy.


Mobilna wystawa

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W szkole w Długiem Starem goszczono pracowników Centrum Nauki Kopernik wraz z Naukobusem - mobilną wystawą 18 stacji badawczych. Oprócz wystawy w szkole odbywały się warsztaty z różnych dziedzin nauki: biologii, chemii, fizyki, geografii, języka angielskiego, matematyki, pierwszej pomocy przedmedycznej i robotyki oraz warsztaty artystyczne z muzyki i wyrobów glinianych, prowadzone przez nauczycieli z placówki. Ponadto w wydarzeniu wzięli udział nauczyciele oraz uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Lesznie, prezentując

trójwymiarowe wydruki wykonane przez drukarkę 3D oraz eksperymenty z użyciem ciekłego azotu. Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 500 osób, w tym uczniowie ościennych szkół ze Święciechowy, Lasocic, Dąbcza, Leszna, Osowej Sieni, Siedlnicy, Wilkowic, Wschowy oraz mieszkańcy gminy Święciechowa i inni. Odwiedzający szkołę uczniowie mogli bliżej poznać tę placówkę, obejrzeć film o niej, spotkać się przy wspólnym stole przy herbacie i podzielić się wrażeniami z imprezy. Zachwytom nie było końca.

Stowarzyszenie ZMW realizowało projekt pod nazwą "Wieś kulturą malowana". Projekt został dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach projektu odbyły się m. in. warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży połączone z namalowaniem muralu przy placu zabaw w Przybyszewie, a także dwudniowa wycieczka wolontariuszy ze Stowarzyszenia ZMW do War-

szawy. Młodzież zwiedziła m. in Sejm i Stadion Narodowy, a wieczorem uczestniczyła w spektaklu w teatrze Dramatycznym. W poniedziałek, 12 listopada, uroczyście został odsłonięty mural "JESTEŚ(MY)". Wstęgę przecięły dzieci! Wspólne spotkanie zakończono ogniskiem. Mural został zaprojektowany i wykonany przez Dagmarę Angier - Sroka z Fundacji "Sztuka dla ludzi".

Wieś kulturą

malowana

[5]

W dniach od 22 do 27 listopada sześcioosobowa delegacja z naszej gminy wzięła udział w wyjeździe do zaprzyjaźnionej gminy francuskiej Aixe-sur-Vienne. W tym czasie 24 i 25 listopada trwał Jarmark Świąteczny. Do Francji wyjechali: wójt gminy Marek Lorych, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak, Józef Kot, Joanna Nowak, Monika Matecka oraz Sandra Sztor. W dniu 24 listopada zaprzyjaźnione gminy wspólnie wzięły udział w uroczystości wręczenia Plakiety Honorowej Rady Europy, którą otrzymali Francuzi. Plakieta Honorowa to trzeci z czterech stopni honorowego wyróżnienia za propagowanie współpracy między narodami. Wcześniej otrzymuje się Honorowy Dyplom i Flagę Europy. Plakietę przyznaje sama rada w drodze uchwały.

Zwiedzili izbę

W święciechowskim wiatraku przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie znajduje się Izba Regionalna. Najwięcej zwiedzających jest oczywiście w okresie letnim, jednak izba jest otwarta przez cały rok. W listopadzie pięć grup przedszkolnych i szkolnych poznawało w niej historię swoich przodków. Koźlaka odwiedziły dzieci ze

Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie oraz przedszkolaki ze święciechowskiego Przedszkola. Zostały oprowadzone po izbie, przedstawiono im historię i budowę wiatraka, a także opowiedziano o przedmiotach mieszczących się w gospodarstwach domowych z ubiegłego wieku. Dzieci nie mogły uwierzyć, że dawniej ludzie posługiwali się takimi przedmiotami, że kiedyś nie było prądu i tabletów.


Dzień Patrona [6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Wycieczka edukacyjna

W środę, 14 listopada, uczniowie klas IV - VI ze szkoły w Lasocicach wraz z wychowawcami wybrali się na wycieczkę edukacyjną do Leszna. Pierwszym punktem programu był seans w kinie Cinema 3D pod tytułem:"Dziadek do orzechów i cztery królestwa". Jest to znana historia przedstawiona w nowej odsłonie. Główną bohaterką jest Klara, która potrzebuje jedynego w swoim rodzaju klucza, przy pomocy którego mogłaby otworzyć tajemnicze pudełko z bezcennym darem od zmarłej matki. Jednak złota nić, za którą podąża dziewczynka na wigilijnym balu, prowadzi ją wprost do tajemniczej i magicznej krainy. Drugim miejscem w programie było Muzeum Okręgowe, w którym uczniowie klas V i VI

wzięli udział w lekcji muzealnej "Niepodległość 1918 - 2018. Instrukcja obsługi". Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się gdzie na ziemi leszczyńskiej znajdują się miejsca upamiętniające wkład jej mieszkańców w odbudowę państwa polskiego, jakie wydarzenia i jacy bohaterowie z tego okresu patronują leszczyńskim ulicom oraz kiedy i gdzie współcześnie Leszno świętuje odzyskanie niepodległości. W tym samym czasie dzieci z klasy IV uczestniczyły w warsztatach dotyczących czerpania papieru, podczas których własnoręcznie wykonali papier z materiałów przygotowanych w muzeum. Jednocześnie dzięki prezentacji multimedialnej poznali historię papieru i jego charakterystyczne cechy.

W listopadzie odbyło się święto patronki szkoły w Święciechowie - Marii Skłodowskiej Curie. Już tradycyjnie, w tym dniu, wręczono statuetki wyróżnionym uczniom. Oto tegoroczni zwycięzcy: SZKOLNY NAUKOWIEC: Maja Masztalerz, Nikodem Szkudlarczyk i Wojciech Mroziński. SZKOLNY SPORTOWIEC: Dawid Prozorowski, Kacper Warliński, Maciej Lasik. SZKOLNY ARTYSTA: Julia Halasa, Józef Pietrucha i Julia Kapała. SZKOLNY DZIAŁACZ: Dawid Witkiewicz i Maksymilian Tulewicz. SZKOLNY FAIR-PLAY: Izabela Karpowicz, Kacper Wichłacz. Od trzech lat, z okazji święta patronki szkoły, odbywa się Szkolny Konkurs Skoku Wzwyż dziewcząt i chłopców w wieku gim-

nazjalnym. W tegorocznym brało udział po 10 najlepszych zawodników obu płci, którzy, aby dostać się do konkursu głównego, musieli przebrnąć przez eliminacje. Popisy skoczków stały na wysokim poziomie. Do końca nie zabrakło emocji i walki o zwycięstwo. Ostatecznie wśród dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Gabryel z 7b, przed Zuzanną Wawrzyniak z 8a i Weroniką Krystians z 3a gimnazjum. W konkursie chłopców pierwsze miejsce zajął Krystian Fresel z 3a gimnazjum, przed Grzegorzem Lorkiem z 8a i Norbertem Wrotyńskim z 3b gimnazjum. Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Uroczystości zorganizowane na cześć patronki uświetniły występy szkolnego zespołu cheerleaders oraz kabaretowe popisy uczniów z klasy 6a.

W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Zaborowie, 20 listopada, odbyła się "IX Olimpiada bez granic" Leszno 2018. Impreza ta ma na celu integrację środowisk osób niepełnosprawnych i starszych poprzez wspólne uczestnictwo w zabawach sportowych i rekreacyjnych. Nazwa imprezy "bez granic" jest bardzo wymowna, nie istnieją bowiem żadne granice wiekowe ani sprawnościowe. W olimpiadzie wzięło udział 16 osób z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ze Święciechowy. Spotkanie rozpoczęto marszem, który przewodzili przedstawiciele święciechowskiego związku: Ania Mikus, Henia Hudzik, Walenty Kasperski. Olimpiadę otworzył prezes SKS Jantar Racot Wojciech Ziemniak oraz prezydent miasta Leszno Łukasz Borowiak. Zawodnicy brali udział w takich konkurencjach jak: rzut do kosza, unihokej, strzał do bramki. Atmosfera była wspaniała. W sportowej rywalizacji udział wzięło ponad 300 osób. Każdy z uczestników otrzymał dyplom i medal. Na zakończenie odbyło się losowanie nagród oraz posiłek. Nasi sportowi seniorzy otrzymali już zaproszenie na letnią olimpiadę do Racotu.


W parafii w Długiem Starem KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

W lipcu minęły dwa lata, odkąd ksiądz arkadiusz Pałka został proboszczem w parafii Długie Stare. Wówczas, tuż przed świętami, odwiedziliśmy księdza arkadiusza na plebanii. Rozmawialiśmy o jego drodze do kapłaństwa i o pierwszych spotkaniach z wiernymi w parafii pod wezwaniem św. Marcina Biskupa. Dziś to już dwa i pół roku posługi księdza w Długiem Starem. a przypomnijmy, że parafia skupia mieszkańców z Długiego Starego, Długiego Nowego i trzebin. Ma około 1200 wiernych. Dla księdza arkadiusza to pierwsza parafia, w której jest proboszczem.

- Spotkałem tu bardzo wielu życzliwych i pracowitych ludzi mówi ksiądz Pałka. - Angażują się w życie parafii, utożsamiają ze wspólnotą, pomagają mi. Oczywiście zawsze chcielibyśmy, aby nasza wspólnota powiększała się i aby parafia była coraz żywsza. Tylko razem możemy budować nasz Kościół, z dorosłymi, z młodzieżą, z dziećmi. O to wspólnie się modlimy. Ksiądz proboszcz powiedział nam o wspólnotach. Dorośli spotykają się we Wspólnocie Córek i Synów Bożego Miłosierdzia. Dzieci mają Wspólnotę Owieczek Pana Jezusa. A w parafii pomaga Katolicka Fundacja “Rozraduj się w Panu”. W ramach tej ostatniej są rekolekcje, koncerty, wydawnictwa ewangelizacyjne, spotkania modlitewne. W każdej z tych wspólnot chodzi o to, aby być razem, aby się do siebie i Boga zbliżać. Takie zbliżenia dają ukojenie, radość, pomagają zmagać się z codziennością. - Razem modlimy się w intencjach, które wierni przynoszą dodaje ksiądz Arkadiusz. - Ale też o powołania kapłańskie, o to aby młodzież potrafiła odczytać co ma w sercu. Modlimy się o naprawienie relacji między sobą, o odnajdywanie drogi, czasem powrotu do Pana. Wspólnota jest najlepszym sposobem na tę podróż. Spotkania wiernych odbywają się w salce parafialnej. Ostatnio udało się ją generalnie wyremontować. Salka ma nowe okna, podłogi, zmodernizowane ogrzewanie, wymalowane ściany, lep-

sze wyposażenie. Jest naprawdę ładnie. A powiedzmy jeszcze, że z ogrodu przy plebanii zniknęła stara stodoła, która groziła zawaleniem. O pracy wiernych na rzecz świątyni ksiądz proboszcz może dużo powiedzieć. Bardzo wzruszyła go inicjatywa powstania pomnika upamiętniającego parafian, którzy zginęli w czasie wojny z rąk niemieckiego okupanta. Niektórzy z nich zaginęli, zostali pochowani w nieznanych grobach, umierali w różnych okolicznościach. Rodziny bardzo chciały mieć miejsce, przy którym mogłyby wspominać bliskich, złożyć kwiaty, zapalić znicze. Pomnik powstał, a 1 września w intencji tych parafian ksiądz proboszcz odprawił mszę świętą. Podobne zaangażowanie można było zobaczyć przy odnawianiu groty i figur Matki Bożej z Lourdes oraz św. Bernadety. Figury były zniszczone, popękane. Dziś są odrestaurowane i zakonserwowane. Będą mogły stać w grocie przez kolejne dziesięciolecia. A wierni zbierali na to pieniądze, potem uporządkowali teren, odnowili grotę. Bardzo wielu z nich przy tych figurach się zatrzymuje, modli. - W tym roku obchodziliśmy 370. rocznicę poświęcenia naszej świątyni - mówi ksiądz proboszcz. - Uczciliśmy ją w czasie uroczystości odpustowych 18 listopada. Kościół jest zabytkiem, podobnie jak całe jego wyposażenie. Wielką radość sprawiło więc wiernym odnowienie w 2017 roku obrazu na-

szego patrona świętego Marcina. To piękny obraz, znajdujący się nad głównym ołtarzem świątyni. Pod nadzorem konserwatora zleciliśmy jego renowację. Mieszkańcy po raz pierwszy mogli zobaczyć go z bliska, na dole, kiedy wrócił po renowacji. Odnowienie obrazu trwało prawie pół roku. Dwa lata w parafii to niby tak niewiele, a jednak mieszkańcy zauważają wszystko, co nowe. Cieszą się z kontynuacji wielu wcześniejszych poczynań, jak choćby właśnie z bardzo uroczystych odpustów czy festiwalu piosenki religijnej, który odbywa się w Długiem Starem od kilku lat. Ale widzą i dziękują za dalsze prace. Każdy mieszkaniec parafii wie, że pomnik nagrobny rodziny Nieżychowskich stoi na terenie przykościelnym od setek lat. Niektórzy pamiętają, że zniknęły z niego anioły, część figur, znaki heraldyczne, medaliony. Nie wiadomo, kto i w jakich okolicznościach ogołocił ten zabytek. Jeszcze kilka miesięcy temu pomnik rozpadał się, kruszył, zaczął tracić kolejne elementy. Trzeba go było ratować. Oczywiście za zgodą kurii i konserwatora zabytków. To przecież unikatowy obiekt, cenny, wpisany w pejzaż parafii i kościoła. I tak się stało. Pomnik nagrobny rodziny Nieżychowskich, ojca i syna, został odnowiony i zakonserwowany. Ksiądz Arkadiusz podkreśla, że najważniejsza dla niego jest parafia. Działa w fundacji, uczy re-

ligii w szkole, angażuje się w różne przedsięwzięcia kulturalne. Na pierwszym miejscu są jednak wierni z parafii. Dla nich zawsze znajdzie czas. Dlatego zamierza dalej rozwijać wspólnoty i grupy duszpasterskie, współdziałać także z osobami świeckimi, pomagać każdemu, kto tego potrzebuje i kto otworzy się na tę pomoc. A świątynia będzie wymagała dużego remontu. Okazuje się, że ma popękany mur i ściany. Trzeba stworzyć plan naprawczy, umocnić i zabezpieczyć konstrukcję. Już odkuto jedną ścianę budowli oraz części tynków wewnętrznych. Nie ma oczywiście żadnego zagrożenia, ale jest konieczność przeprowadzenia dużych prac budowlanych. To zadanie stanie więc zarówno przed wiernymi, jak i przed księdzem proboszczem. Będzie wymagało mnóstwa pieniędzy i ogromnego zaangażowania. - Kościół jest naszym domem, także w sensie dosłownym - mówi ksiądz proboszcz. - Musimy o niego dbać. Dom i rodzina łączą, tworzą więzi, jakie trudno przerwać. Pan Bóg z radością wchodzi w relacje z rodziną. I tą konkretną, indywidualną, i tą naszą, wspólną. Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę więc wszystkim jedności i siły w rodzinach. Aby praca i obowiązki nie rozmyły tych więzi, aby w każdej rodzinie świętowano razem, z radością i miłością. Będziemy wtedy silniejsi i bogatsi duchowo.


60 lat razem przez ż [8]

KURIER ŚWIĘ

tym razem odwiedziliśmy Żorżetę i Floriana Jasiów ze Święciechowy. W czwartek, 25 października, jubilaci obchodzili 60. rocznicę ślubu. Była więc okazja, aby porozmawiać o ich życiu, powspominać, przywołać w pamięci zdarzenia sprzed pół wieku. a że małżonkowie mają świetną pamięć i chętnie opowiadają o swoich wspólnych latach, spotkanie było naprawdę miłe. chwilę. Ale z chłopakami chodziliśmy też do ćwiczni. Tam uprawiałem gimnastykę, która przydała mi się, gdy zacząłem trenować skoki do wody. Wtedy sport był najlepszą i najpopularniejszą rozrywką. Pan Florian pochodzi z rzemieślniczej rodziny. Rodzice mieli piekarnię przy ulicy Niepodległości w Lesznie, na wprost ulicy Chrobrego. W czasie wojny piekarnię zajął Niemiec, a ich przerzucali z mieszkania do mieszkania. Po wojnie na krótko wrócili do siebie, jednak w latach pięćdziesiątych władza zamykała prywatne firmy. O swojej piekarni już nigdy nie marzyli. A pan Florian, mimo że przed wojną zrobił jedną klasę gimnazjum kupieckiego, też do tego zawodu nie wrócił.

Najpierw mówiliśmy o dzieciństwie i młodości. Pani Żorżeta pochodzi z Ponieca. Urodziła się w 1939 roku, tuż przed wybuchem wojny. Ojciec znalazł się na froncie, a mama razem z babcią zajmowała się trójką maleństw. Niestety, już na początku wojennej zawieruchy wywieźli ich do obozu w Łodzi, a potem w lubelskie. Tam przeżyli cały wojenny koszmar. - Tata jeszcze przed wojną był we Francji i stamtąd przywiózł to niezwykłe imię - mówi pani Żorżeta. - Nie ma go w polskim kalendarzu, więc na chrzcie dodatkowo dostałam jeszcze imię Stanisława. A dla bliskich zawsze byłam Żanetą. Już po wojnie pani Żorżeta ukończyła szkołę podstawową w

Poniecu, a potem gimnazjum w Lesznie. Jako nastoletnia dziewczyna mogła rozpocząć pracę. Zatrudniła się w Octowni, następnie kolejno w Przedsiębiorstwie Terenowym i Cukierni u Sternala, w Spółdzielni Ogrodniczej, a na końcu w Agromie. Zawsze pracowała w biurze, przy rozliczeniach i w księgowości. A Przedsiębiorstwo Terenowe zapisało się w jej życiu na całe dziesięciolecia. To tam poznała swojego przyszłego męża. Pan Florian miał już wówczas ponad 30 lat. Był pasjonatem wody i żeglarstwa. O swoim hobby mógł opowiadać godzinami. - Już przed wojną mieliśmy z braćmi żaglówkę w Boszkowie wspomina pan Florian. - Spędzaliśmy na wodzie każdą wolną

Trudne to były czasy. Jubilaci ze wzruszeniem przywołują tamte wspomnienia. Wydaje się, że minęło od nich zaledwie kilkanaście lat, że są takie "świeże", tymczasem właśnie obchodzą swoje diamentowe gody. A pan Florian odnajduje w pamięci jeszcze okres przedmałżeński. Kiedy kończyła się wojna, miał 20 lat. Wtedy marzył o pływaniu na statkach i morskiej przygodzie. Pojechał do Gdańska, do Gdyni, do Świnoujścia. W Państwowym Centrum Wyszkolenia Morskiego szukał szansy dla siebie. Niestety, marynarzem nie został, chociaż nad morzem przepracował ponad 10 lat. Wrócił więc do Leszna, do swoich żaglówek, do pracy. Wtedy jubilaci poznali się, pokochali, założyli rodzinę. Pani Żorżeta z uśmiechem mówi, że bliscy bali się tej różnicy wieku. Pan Florian jest o 14 lat


życie

CIECHOWSKI

starszy od małżonki. Nigdy jednak nie miało to znaczenia w ich codziennym życiu. Miłość nie wybiera. A pani Żorżeta jeszcze dziś potrafi powiedzieć, że kocha męża i że on o tym zwyczajnie wie. Pięknie jest tego słuchać. Wspominamy więc dalej. Pan Florian przez całą wojnę pracował w ogrodnictwie. Potem również w Spółdzielni Ogrodniczej. Poznał ten zawód i postanowił postawić własne szklarnie. Od gminy Święciechowa kupił kawałek ziemi, tuż przy rogatkach Leszna. Wtedy nie było tam żadnego domu, droga była polna, a samochody nie pojawiały się wcale. - To był piękny, spokojny teren - dodaje pan Florian. - Postawiliśmy dwie szklarnie i kotłownię, przy której mieszkaliśmy przez kilka lat. Dopiero potem, gdy spłaciliśmy kredyty, rozpoczęliśmy budowę domu. Wszystkie drzewa, które rosną przy posesji, sadzili sami. Mają prawie pięćdziesiąt lat. W szklarniach uprawiali pomidory, kwiaty jesienne, sadzonki na klomby. Przez całe lata pracowali od świtu do wieczora. Pani Żorżeta zrezygnowała z pracy zawodowej, aby razem z mężem zająć się ogrodnictwem. Naprawdę było co robić. Ale nie narzekali, byli u siebie, na swoim. W tym domu wychowali dwie córki. - Starszą córkę pomagała mi wychowywać mama - wspomina pani Żorżeta. - Ale bardzo wcześnie odeszła na zawsze. Potem mieszkał z nami mój ojciec. A rodzice męża mieszkali przy placu Metziga. Mieliśmy do nich kawałek drogi. Póki nie było samochodu, nawet spacer był małą wyprawą. Przez lata to ich wymarzone miejsce na życie bardzo się zmieniało. Niedaleko wybudowano wiadukt, niemal pod oknami pojawiła się asfaltowa droga prowadząca do Święciechowy, sąsiedzi zaczęli budować domy. Musieli postawić wysoki płot, aby odgrodzić się od hałasu. W tych wspomnieniach nie da się zapomnieć o żeglarstwie. Pan Florian nigdy nie zrezygnował ze swojej pasji. Chętnie pokazuje album ze zdjęciami i książkę o historii "Polonii". Leszczyński Klub Żeglarski ma tam swoje miejsce. Na zdjęciach jest z kolegami żeglarzami. Tak naprawdę to rodzina i żeglowanie wypełniało cały czas pana Floriana. Wszystkie urlopy spędzał na wodzie. Pływał po rzekach, jeziorach, po morzu. Gdyby chciał policzyć tygodnie spędzone na żaglówce, zebrałoby się kilka pełnych lat. - Jeszcze trzy lata temu wypływałem na jezioro - mówi pan Florian. - Nie wyobrażam sobie życie bez tej przygody. Dzięki temu ciągle jestem

sprawny, codziennie ćwiczę, spaceruję po ogrodzie. Taką aktywność polecałbym każdemu. A przecież skończyłem 93 lata. Ta rozmowa o żeglowaniu mogłaby się nigdy nie skończyć. Pan Florian wspomina, jakim szacunkiem w kraju cieszyła się szkółka żeglarska z Boszkowa. Mówi o swoich rejsach z kapitan Szumińską, która prowadziła żeglarskie jachty. Pamięta, jak kiedyś na morzu uratował dziewczynę, która wypadła za burtę. Opowiada o zawodach, o swojej żaglówce i wspólnych z braćmi naprawach przy niej, o czarterowanych żaglówkach na letnie sezony… To prawda, ta rozmowa mogłaby się nie skończyć. - A ja nawet nie umiem pływać - dodaje z uśmiechem pani Żorżeta. - Nie uczestniczyłam w tych żeglarskich wyprawach. Za to jeździłam na wycieczki po świecie. Co roku zwiedzałam inny kraj. Jubilaci opowiadają o swoim życiu tak normalnie, ale z radością. Czuje się, że są zadowoleni, spełnieni. Przeżyli je tak jak chcieli, jak mogli. Nie ukrywają, że są szczęśliwi. A największą radością są dla nich oczywiście bliscy. Starsza córka z mężem przejęła ogrodnictwo i jeszcze wiele lat je prowadziła. Rodzice jej pomagali. Młodsza jest fryzjerką i prowadzi w Lesznie swój zakład fryzjerski. Państwo Jasiowie doczekali się dwóch wnuków i dwóch prawnuków. I to ich szczęście jest największym marzeniem dziadków. a jaka jest codzienność państwa Jasiów dziś, po sześćdziesięciu latach wspólnej drogi? Spokojna. To jest chyba najwłaściwsze słowo. Mieszkają na piętrze domu. Ciągle jeszcze samodzielnie prowadzą to swoje gospodarstwo. Lubią być u siebie, gotować, posprzątać, wspólnie oglądać telewizję. Latem siadają na tarasie, czasem gdzieś wychodzą. Mają oczywiście bliskich tuż obok, a właściwie na dole. Ogrodnictwa już nie ma, ale córka prowadzi inną firmę w domu. Na pomoc córek i zięcia mogą zawsze liczyć. To jest naprawdę bezpieczna i spokojna jesień życia. Pani Żorżeta mówi, że innej nie chciałaby przeżywać. To była miła, ciepła wizyta. Wypiliśmy kawę, rozmawialiśmy… Jestem pewna, że kiedyś jeszcze będzie okazja do wspomnień. A póki co życzymy jubilatom zdrowia, takiej jak dziś pogody ducha, a panu Florianowi choćby jeszcze jednej żeglarskiej podróży. No i oczywiście kolejnych małżeńskich jubileuszy - tak, byśmy do dwóch ślubnych zdjęć mogli dołożyć następne. HaLINa SIECIńSKa

[9]

Gramy z Owsiakiem

To już 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zapraszamy w niedzielę, 13 stycznia 2019 roku, mieszkańców gminy Święciechowa do przyłączenia się do ogólnopolskiej akcji. W tym roku hasło przewodnie Orkiestry brzmi: "POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE". Gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Są to placówki, które mogą dokonać specjalistycznej diagnozy oraz udzielić pomocy medycznej najciężej chorym dzieciom. Tradycyjnie w naszej gminie zebrały się dwa sztaby: w Święciechowie i w Lasocicach. Głównie w tych miejscowościach wolontariusze będą zbierać pieniądze na ten cel. Ale kwestująca młodzież każdego roku stara się dotrzeć do jak największej liczby domów w całej gminie. W niedzielę, 13 stycznia, w Sali

Wiejskiej w Święciechowie odbędą się występy artystyczne w wykonaniu lokalnych zespołów, grup, przedszkolaków, uczniów. Podczas gdy na scenie występować będą mali i duzi artyści, w sali oraz okolicach kwestować będą wolontariusze z puszkami. Natomiast w Lasocicach impreza odbędzie się dwa dni wcześniej, 11 stycznia. Spotkania odbywać się będą w Sali Wiejskiej oraz w szkole. Zaplanowano m.in. zajęcia z robotyki lego dla dzieci, warsztaty kulinarne, eksperymenty, bańki mydlane, turniej FIFA dla młodzieży, zajęcia zumby i flamenco dla dzieci i dorosłych. Na poszczególne zajęcia trzeba się zapisać w sekretariacie szkoły. Za udział w warsztatach pieniądze trafią do puszek. Szczegóły dotyczące imprez w Święciechowie i Lasocicach prosimy śledzić bliżej terminu na plakatach.

W niedzielę, 25 listopada, na strzelnicy Sali Wiejskiej odbyły się Otwarte Zawody Strzeleckie z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości. Łącznie w zawodach wzięło udział 36 strzelających. W kategorii mężczyzn wręczono puchary dla panów stających na podium. A byli to: I miejsce - Paweł Buszewicz, II miejsce - Krystian Wyrodek, III miejsce - Władysław Pisarek. W kategorii kobiet wręczono dyplomy za miejsca: I - Arleta Tyrała, II - Klaudia Adamska, III - Urszula Misiak, IV - Bożena Homska. Zawodnicy strzelali z karabinka pneumatycznego. Organizatorami zawodów byli "Strzelcy święciechowscy" oraz Klub Żołnierzy Rezerwy LOK przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.


Smog w Polsce na przestrzeni lat [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

i jego prognoza na kolejne lata

Głośno o smogu mówi się od wielu lat. Mówią o nim lekarze, naukowcy, a nawet Najwyższa Izba Kontroli. O zanieczyszczeniu powietrza mówiono już w latach osiemdziesiątych.

W roku 2014 powstał Polski Alarm Smogowy (PAS), czyli koalicja lokalnych organizacji walczących ze smogiem. Najstarszy z Alarmów Smogowych - Krakowski powstał znacznie wcześniej, bo w 2012 roku. Celem tych organizacji jest czynna walka ze smogiem, uświadamianie społeczności w temacie jakości powietrza, a także promowanie rozwiązań przyczyniających się do poprawy stanu powietrza. Popularność tematu smogu w ostatnim czasie wiąże się ze znacznie łatwiejszym dostępem do informacji. Obecnie bardzo wiele osób korzysta z aplikacji, pokazujących poziomy niebezpiecznych substancji w powietrzu. Nowoczesny monitoring zanieczyszczeń powietrza, który na Polsce wyegzekwowały dyrektywy unijne, istnieje od mniej więcej dekady i od tego czasu mierzy się stężenia najważniejszych z punktu widzenia ochrony zdrowia i życia szkodliwych substancji obecnych w powietrzu. Niewątpliwie stacji

pomiarowych mogłoby być znacznie więcej, szczególnie brakuje ich w małych miejscowościach. Niemniej, sieć monitoringu jest i tak wystarczająco gęsta, by wyraźnie pokazywać, że jakość polskiego powietrza jest bardzo zła. Obecnie miasta w Polsce, których problem smogu dotyczy, to m. in.: Kraków, Warszawa, Łódź, Katowice czy Wrocław. Najbardziej zanieczyszczone są jednak mniejsze ośrodki, m. in.: Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski czy Opoczno. Mimo, że na tej liście nie ma gminy Święciechowa nie znaczy to, że gminy ten problem nie dotyczy. W okresie grzewczym, gdy mieszkańcy zaczynają palić w swych piecach nad połaciami dachów można zaobserwować kłęby ciemnego dymu. Często zapach, który im towarzyszy, świadczy o tym, że jako paliwa grzewczego mieszkańcy nie zawsze używają odpowiednich materiałów. Stan i jakość powietrza w naszym kraju co roku ulega pogor-

Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu (ng/m3) w miastach w Wielkopolsce.

Liczba dni z przekroczoną dzienną normą dla stężenia PM10 (50µg/m3) w 2011 roku w miastach Europy Zachodniej o największym zanieczyszczeniu.

>>>

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu (ng/m3) w poszczególnych miastach Europy Zachodniej.

Średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 w miastach Europy Zachodniej o największym zanieczyszczeniu.

szeniu. Polska zajmuje niechlubne miejsce w czołówce najbardziej zanieczyszczonych państw Unii Europejskiej. Według prawa liczba dni z dzienną normą stężenia PM10 (50µg/m3) nie może przekraczać 35 w ciągu roku. Według danych z ostatniego raportu Głównej Inspekcji Ochrony Środowiska z roku 2014 określone prawem normy dla stężenia pyłu zawieszonego PM10 przekroczone są na 90 procentach powierzchni Polski. W przypadku rakotwórczego i mutagennego benzo(a)pirenu sytuacja jest jeszcze gorsza norma dla stężenia tej substancji została przekroczona we wszystkich strefach monitoringu powietrza w kraju. Niejednokrotnie są to wielokrotne przekroczenia, sięgające

1000 procent normy. Polacy oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w całej Unii Europejskiej. Jakość powietrza na terenie gminy Święciechowa można obserwować na stronie internetowej www.looko2.com. Czujnik pomiarowy został zamontowany na ul. Strzeleckiej w Święciechowie i wskazuje dane dotyczące: 1) pogody: wschód słońca, zachód słońca, temperatura, wilgotność, ciśnienie, wiatr, 2) promieniowania, 3) jakości powietrza. Inne najbliższe Gminie Święciechowa punkty pomiarowe jakości powietrza znajdują się w Lesznie i można kontrolować je na stronie https://airly.eu/map/pl/.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 11 ]

Gminny turniej piłki nożnej uczniów W dniu, 6 grudnia, z okazji mikołajek w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Święcichowie odbył się Gminny Turniej Piłki Nożnej Szkól Podstawowych Gminy Święciechowa dla chłopców i dziewcząt klas IV - VI. W turnieju udział wzięło 6 drużyn z wszystkich szkół. Łącznie na parkiecie zaprezentowało się 60 uczniów. W kategorii chłopców I miejsce zajęła SP Święciechowa, II miejsce SP Lasocice i III miejsce SP Długie Stare. Natomiast wśród dziewcząt najlepszą drużyną okazała się drużyna ze SP w Święciechowie, II miejsce zdobyła SP Święciechowa druga drużyna i III miejsce zajęła SP Lasocice. W turnieju wyróżniono również najlep-

szych bramkarzy i strzelców. Najlepszymi bramkarzami byli: Izabela Karpowicz i Mateusz Rybicki. Natomiast najlepszymi strzelcami byli: Lena Koszur i Jakub Pejski. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy oraz piłki. Drużyny natomiast słodycze i długopisy, a najlepsi strzelcy i bramkarze statuetki. Imprezę rozpoczął wójt gminy Marek Lorych. Medale wręczyli dyrektor święciechowskiej szkoły Mirosław Grzelczyk oraz prezes klubu KS Kormoran Święciechowa Ryszard Płachta. Sponsorami byli Remigiusz Leciejewski oraz Jarosław Dąbrowski. Organizatorem turnieju był Klub Sportowy Kormoran Święciechowa.

Od kreatywności

do aktywności

W Kuźni Marzeń w Lasocicach odbywają się warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie ZMW "Od kreatywności do aktywności". Uczestnicy spotykają się na zajęciach rozwijających kreatywne spojrzenie na różne działania. Już przeprowadzono trzy warsztatowe spotkania: 29 listopada z robienia biżuterii, 6 grud-

nia z tworzenia ozdób z masy solnej oraz 13 grudnia z zabawy z gliną i malowania masy solnej. Terminy oraz tematykę kolejnych warsztatów podajemy poniżej. Zajęcia pozwalają nie tylko miło spędzić czas, ale także rozwijać zainteresowania. Ponadto uczą twórczego myślenia. Projekt jest dofinansowany przez Fundację Orlen - Dar Serca.


[ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

PRZEDSZKOLAKI Z NASZEJ PAKI

W piątek, 30 listopada, w sali widowiskowej Przedszkola w Święciechowie do dzieci przyjechał teatr z przedstawieniem "Zimowe opowieści". Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchały opowieści głównego bohatera, zajączka i wilka, którzy zastanawiali się nad tym, czy warto się przyjaźnić, dzielić z innymi dziećmi, czy też lepiej zachować wszystko dla siebie. Dzieci żywo reagowały na przedstawienie i chętnie odpowiadały na zadawane im pytania. Po spektaklu grupy wróciły do swoich przystrojonych klas, gdzie obchodzono andrzejki. Przebrani za wróżki, magików i czarodziejów brali udział w andrzejkowych wróżbach i zabawach.

W piątek, 23 listopada, dzieci przyszły do Przedszkola w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół, aby wspólnie z nimi świętować Światowy Dzień Pluszowego Misia. Były tańce, gry, zabawy, misiowe przytulanie, wykonanie portretów misiów oraz szukanie w sali przysmaku Puchatka. Wszystkie grupy mają pamiątkowe zdjęcia z pluszakami. Był to bardzo miły dzień dla maluchów. Na zdjęciu grupa Jeżyków.

Grupa Wiewiórek wraz ze swoimi paniami wyjechała do Wilkowic w celu zwiedzenia bardzo interesującego miejsca, jakim jest Regionalna Izba Tradycji i Kultury Wiejskiej. Dzięki wycieczce przedszkolacy dowiedzieli się, jak dawniej wyglądało życie na wsi i jakimi sprzętami posługiwali się nasi prapradziadkowie. Zwiedzili izbę pamięci, wysłuchali, jakie przeznaczenie miały znajdujące się w niej przedmioty, zasiedli do wspólnego ogniska, zasmakowali pieczonych pyrek, miło spędzili czas. Do wspólnej fotografii ustawili się na wozie drabiniastym. Wizytę w izbie złożyły także inne grupy przedszkolaków.

W listopadzie grupa Tygrysków zaprosiła do udziału w zajęciach swoich rodziców. Dzięki wspólnej zabawie, płynąc z biegiem Wisły, dzieci poznawały legendy, zabytki i charakterystyczne miejsca polskich miast. Doskonaliły także umiejętność opisu tych miejsc na podstawie wykonanych plakatów, a przede wszystkim wspaniale bawiły się z rodzicami. Były wspólne zabawy, tańce, przygotowywanie plakatów, m. in. o Krakowie, Toruniu, Zakopanem. Nauka przez zabawę była bardzo interesująca.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Będziesz mieć wiele szczęścia, zwłaszcza w sprawach, które wymagają inteligencji i pewności siebie. Sylwestra warto zorganizować poza domem. Na wyjazd zabierzcie bliższą i dalszą rodzinę. Finanse dobre. Byk 20.04-20.05 Ukochany szykuje niespodziankę, dowiesz się o niej w święta. W pracy uporasz się z zaległościami i zasłużysz na nagrodę. Nie zapomnij o życzeniach dla pewnej ważnej dla Ciebie osoby. Bliźnięta 21.05-21.06 Najbliższe dni będą bardzo zabiegane. Nie przesadź z porządkami, poproś o pomoc bliskich. W czasie świąt spotkasz dawno niewidzianą przyjaciółkę. Wrócą wspomnienia. Rak 22.06-22.07 Przyjdą dobre wiadomości, sukces bliskiej Ci osoby sprawi w rodzinie wiele radości. Pod koniec roku pomyśl o kilku dniach urlopu. A nowy rok zapowiada wiele zmian, zwłaszcza zawodowych. Lew 23.07-22.08 Poświęć teraz więcej czasu sobie, bądź piękna w święta. W pracy spodziewaj się propozycji służbowego wyjazdu. Trochę zawirowań w sprawach sercowych. Skontroluj zdrowie. Panna 23.08-22.09 Masz fantastyczny czas na zawieranie nowych znajomości. W stałych związkach też zrobi się radośniej. Gwiazdy wróżą dopływ gotówki. Wybierając prezenty na święta, kieruj się sercem. Waga 23.09-22.10 Partner poprosi Cię o pomoc w ważnej dla niego sprawie. Dobrze, abyś go wspierała. W pracy nie przejmuj się osobami, które nie pochwalają tego co robisz. Bądź sobą. Dobre zdrowie. Skorpion 23.10-21.11 Nie zalegaj z uregulowaniem wszystkich płatności. Ważne, byś zakończyła rok z czystym kontem. Pomyśl o dłuższym wypoczynku. I spotkaj się z gronem przyjaciół, którzy od dawna na to czekają. Strzelec 22.11-21.12 Święta będą rodzinne, przyjdzie do Was sporo osób. Nie przesadź z wydatkami na prezenty, każdego ucieszy choćby drobiazg. Już w styczniu mogą zaskoczyć Cię zmiany w pracy. Na horyzoncie przypływ gotówki. Koziorożec 22.12-19.01 Nie zaniedbuj pracy, utrzymuj wszystko w należytym porządku. Spodziewaj się kontroli. W uczuciach wiele emocji. Może nowa miłość, może zaręczyny, może spotkanie z dawnym ukochanym? Uważaj w podróży. Wodnik 20.01-18.02 Wkrótce rozwiążą się trudne rodzinne sprawy. Wszystko się ułoży, a bliscy zapomną o kłopotach. Oczekuj wiadomości, która wiele zmieni w Twoich zawodowych planach. Pamiętaj o rocznicy kogoś ważnego. Ryby 19.02-20.03 Tuż obok jest ktoś, kto bardzo chciałby Cię poznać. To może być początek pięknej znajomości. Gwiazdy wróżą powodzenie w loterii. Prezent od przyjaciółki ogromnie Cię ucieszy.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: W OCZEKIWaNIU Na ŚNIEŻNĄ ZIMę. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Natalia Świerzewska z Lasocic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 30 stycznia.

1 2 3 4

a

9

5

S

6 7

Z

8 9

10

10

12

25

14

1

11

13

1

23 21 6

I

1. Wymarły dziki koń 2. Masłowa lub lodowa 3. Miękki mebel 4. Mówca 5. Do filmowania 6. Akt prawny 7. … braci Grimm

2

3

4

5

6

15 16 17 18 19

R

17 8

5

M

15

16

24 14

L

4 26

7

3

N

t

13 2 22 11

7 20

t

W

Sałatka śledziowa Składniki: 750 g płatów śledziowych typu matias, czerwona papryka, 4 ogórki konserwowe, mała papryczka chili, czerwona cebula, 100 g białej części pora, łyżka octu, sól, pieprz. Sos: 3 ząbki czosnku, 2 łyżki musztardy, 1/2 łyżeczki brązowego cukru, 6 łyżek oleju, 6 łyżek pikantnego keczupu, 1/2 łyżeczki mielonej papryki ostrej, pieprz. Przygotowanie: Filety śledziowe zalać zimną wodą z dodatkiem octu na 3 - 4 godziny. Po tym czasie osączyć je i pokroić w sporą

R 19

K

12

L

8. Uszczerbek 9. … Pięciu Stawów 10. Głupi wyskok, incydent 11. Wygnany z kraju 12. Waga 13. "Słoneczny …" - serial 14. Z nich powidła

8

9

10 11

20 21 22 23 24 25 26

Na święta

18

12 13 14

kostkę. Ogórki, cebulę i papryki pokroić w małą kostkę, por w półplasterki. Czosnek zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Składniki sosu wymieszać ze sobą i doprawić pieprzem. Wszystkie składniki sałatki przełożyć do miski, dodać sosu i pomieszać. Ozdobić gwiazdkami wyciętymi ze śledzia i wstawić do lodówki co najmniej na 2 - 3 godziny, by smaki dobrze się połączyły. Karp zapiekany w śmietanie Składniki: 2 filety karpia, duża cebula, 2 łyżki masła klarowanego, 250 ml śmietanki 30 proc., mąka do panierowania, sok z cytryny, sól, pieprz, natka pietruszki. Przygotowanie: Filety z karpia

[ 13 ]

Z jemioły

Gdy już nacieszymy się pocałunkami pod jemiołą, warto zrobić z niej wino. Poprawia ono pracę… rzecz jasna, serca! Do dużego słoja wrzuć 40 g świeżych liści, zalej 1l słodkiego białego wina. Odstaw na 10 dni, mieszaj co jakiś czas. Pij 2 razy dziennie 1/4 szklanki przed jedzeniem. Taką kurację stosuj przez dwa tygodnie.

Świąteczny likier

Trzeba zrobić go wcześniej i na przykład podarować przyjaciołom. Rozmrożone i odsączone wiśnie trzeba zmiksować, dodając łyżeczkę cukru waniliowego, 4 goździki, szczyptę gałki muszkatołowej, 1/2 kg cukru i odstawić w słoju na tydzień. Potem zalać 40 ml wódki. Po 3-4 dniach likier będzie gotowy.

Udane rybne potrawy

* Przed smażeniem filetów ze skórką ponacinaj ją ostrym nożem w kilku miejscach. Dzięki temu nie skurczy się i filety nie będą się wywijać na patelni. * Ryba nie straci smaku i nie wyschnie, gdy będziesz ją rozmrażać powoli i w zalewie. Zamrożoną tuszkę lub filet włóż do miski. Zalej zimnym mlekiem. Wstaw do lodówki na 6 godzin. * Ryba nie będzie przywierać do patelni, jeśli zimne naczynie posypiesz 1 łyżeczką soli i przez minutę będziesz ją podgrzewać na małym ogniu. Sól wysyp, patelnię przetrzyj ręcznikiem papierowym. Wlej olej i go rozgrzej. * Aby usunąć zapach ryby z patelni, należy przetrzeć ją fusami z herbaty. Talerze oraz sztućce po rybach zanurz na 5 minut w zimnej wodzie z solą, a następnie umyj ciepłą wodą. Będą wówczas idealnie czyste, nabiorą ładnego połysku oraz będą całkowicie pozbawione przykrego zapachu.

pokroić na mniejsze kawałki, skropić sokiem z cytryny, oprószyć solą i pieprzem. Odstawić na 2 - 3 godziny do lodówki. Obraną cebulę pokroić w piórka i lekko zeszklić na rozgrzanym maśle. Kawałki karpia panierować w mące. Zeszkloną cebulkę przesunąć na brzeg patelni, a na środek wyłożyć karpia w mące. Smażyć po minucie z obu stron (najpierw po stronie ze skórką). Rybę przełożyć do żaroodpornego naczynia, a na patelnię z cebulą wlać śmietankę. Doprowadzić ją do wrzenia i zalać karpia. Zapiekać 20 - 25 minut. w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni. Przed podaniem udekorować natką pietruszki.


Bibliotekarz radzi [ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na czas Świąt Bożego Narodzenia proponujemy naszym czytelnikom książkę "Randka pod jemiołą" agnieszki Olejnik. Po tę oraz inne lektury sięgnąć możecie w Bibliotece w Święciechowie.

Czy pocałunek pod jemiołą zawsze przynosi szczęście? Główna bohaterka Joanna jest szczęśliwą mężatką. Nie przeszkadzają jej nawet staroświeckie poglądy jej męża dotyczące tego, jak powinna wyglądać i zachowywać się jego żona. Musi mieć długie włosy, zapinać guziki bluzki niemal pod samą szyję i zawsze trzymać w ręce najważniejszy atrybut domowego ogniska - ściereczkę do kurzu. Wszystko jednak się zmienia, gdy Joanna odkrywa, że mąż ją zdradza. Wraz z radykalną zmianą fryzury, bohaterka postanawia całkiem odmienić swoje życie. Jej decyzja pociąga za sobą szereg konsekwencji - Joanna będzie musiała stawić czoła flirtującemu dyrektorowi szkoły oraz na nowo przemyśleć swój stosunek do pracy. Na szczęście, odkryje wokół siebie ludzi, którzy zawsze będą gotowi jej pomóc. A gdy nadejdzie grudzień i pod butami zacznie skrzypieć śnieg, a wokół

unosić się zapach pierników i pomarańczy, nikt nie będzie potrafił oprzeć się uczuciu. W te święta każdy potrzebuje odrobiny bliskości.

Stowarzyszenie Nasze Trzebiny pozyskało środki z funduszy Wielkopolskiej Wiary, na projekt "Dziedzictwo naszą przyszłością". W ramach projektu poddano renowacji krzyż oraz figurę Jezusa wraz z otoczeniem w Trzebinach. Prace konserwacyjne prowadzili członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy wsi oraz Ryszard Murek, twórca figury. W kolejnym numerze naszego miesięcznika przedstawimy kolejne działania podejmowane przez Stowarzyszenie Nasze Trzebiny.


Fundacja CAT ma 10 lat KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

W piątek, 7 grudnia, Fundacja Centrum aktywności twórczej z Lasocic obchodziła swoje 10. urodziny. Imprezę jubileuszową zorganizowano w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. W wydarzeniu udział wzięło około 150 osób: wolontariusze, którzy współpracowali z fundacją przez ostatnie lata, przedstawiciele jednostek samorządowych, pozarządowych i sektora prywatnego, z którymi współpracują. W programie przewidziano wystąpienia osób z nimi związanymi oraz występy artystyczne wolontariuszy, tort urodzinowy i poczęstunek. Po uroczystej gali członkowie i wolontariusze fundacji spotkali się na uroczystej wigilii.

Fundacja Centrum Aktywności Twórczej została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2008 roku z inicjatywy fundatorów: Marleny Pujsza - Kunikowskiej z Lasocic, Mileny Nadolnej - Dróżdż i Szymona Kozłowskiego z Leszna. Ideą, była chęć organizacji wydarzeń edukacyjno - kulturalnych oraz aktywizacja mieszkańców. Założyciele - w chwili rejestracji organizacji byli młodymi ludźmi, świeżo po studiach, którzy chcieli coś zrobić dla ożywienia regionu, w którym mieszkali. Dwie z fundatorek Marlena i Milena w latach 2006 - 2009 angażowały się w działalność poznańskiej organizacji Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty. - Oczarowane byłyśmy możliwościami projektów międzynarodowych i ich wpływem na społeczność lokalną - podkreśla Marlena. - Współorganizowałam wymiany międzynarodowe w Polsce dla podopiecznych Domu Dziecka w Mostach, czy warsztaty dla dzieci i młodzieży z osiedla Łazarz. Mieszkanie w Poznaniu było czasem przejściowym, więc w trójkę postanowiliśmy dać szansę naszemu regionowi na podobne działania. Wtedy zupełnie nie byliśmy świadomi trudności, które napotkaliśmy przy rejestracji, co to pełna księgowość w organizacji, jak trudne jest zarządzanie organizacją. I stało się. We wrześniu 2008 roku powstał statut i akt fundacyjny spisany u notariusza. W grudniu 2008 powstała fundacja, zarejestrowana w Lasocicach. Fundacją kierował Zarząd i fundatorzy. Wszystkie działania były bardzo stresujące i wymagające. Wtedy w Wielkopolsce nie było jeszcze instytucji szkoleniowych. W weekendy grupa aktywistów oraz ludzie chętni do działań wyjeżdżali na szkolenia do Inkubatora Organizacji Pozarządowych przy Centrum Szpitalnym w Warszawie. Zależało im na tym, aby poprawnie rozumieć wszystkie przepisy i by ich działania były jak najlepsze jakościowo. Nie mając biura do 2012 roku pracowali w domach lub szkołach dzięki wsparciu II LO w Lesznie. W Lasocicach dysponowali 10 oso-

bową grupą inicjatywną, która też ich wspierała organizując różne wydarzenia na terenie wsi, głównie przy współpracy ze szkołą. - Nasi wolontariusze pochodzą z różnych miejsc - dodaje Marlena. Z gminy Święciechowa, Wschowy, Leszna, subregionu. Stąd podjęliśmy decyzję o posiadaniu biura w Lesznie. Wolontariusze to głównie młodzież w wieku 13 - 30 lat, ale nie brakuje też młodszych i nieco starszych. Współpracowaliśmy z ponad 300 osobami, z którymi mieliśmy podpisane umowy wolontariackie. Obecnie fundacja realizuje swoje działania w byłym leszczyńskim, czasem nawet dalej, jak np.: Kalisz, Ostrów Wielkopolski, Żary i Głogów. Jesteśmy tam, gdzie czujemy się potrzebni. Główne działania fundacji to wspieranie edukacji i promocja wolontariatu. Odwiedzają szkoły, przedszkola i inne placówki edukacyjne by dzielić się różnymi warsztatami np. edukacją językową, kulturową, integracją grup, rozwojem kompetencji miękkich, promocją praw człowieka, tolerancji czy aktywizacją. Mają poczucie, że wolontariat ich rozwija - nie tylko zawodowo, ale też ich wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Starają się organizować inicjatywy promujące wolontariat, angażujące wolontariuszy, pomagają też znaleźć organizacjom wolontariuszy do ich działań. Prowadzą wiele szkoleń dla koordynatorów wolontariatu i wolontariuszy. Z terenu gminy Święciechowa skorzystały m. in. organizacje ze Strzyżewic, Lasocic, Święciechowy. Dla fundacji ważna jest też edukacja kulturalna. Goszczą wolontariuszy zagranicznych z całego świata, którzy prowadzą kafejki językowe organizowane m. in. w Lasocicach, wieczorki kulturowe, czy różne warsztaty artystyczne. Ponadto rozwijają zainteresowania. Przeprowadzają wiele różnorodnych zajęć artystycznych, sportowych, naukowych, np. robotykę i programowanie Lego. Regularnie mają zajęcia w Lesznie, w Trzebinach i Lasocicach. Od 2018 roku również w Długiem Nowem i Długiem Starem, dzięki projektowi realizowanemu przy wsparciu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego "Fabryka Talentów Gminy Święciechowa". Swoją tradycję mają już warsztaty dla dzieci i młodzieży pn. "Pociąg do Cooltury" organizowane podczas przerwy zimowej i letniej na terenie Lasocic oraz Leszna. Z warsztatów łącznie skorzystało już ponad 1000 dzieci i młodzieży. Fundacja CAT przy współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi dla uzdolnionych maturzystów z miejscowości do 20

tysięcy mieszkańców z regionu oferuje stypendia pomostowe - 500 zł na miesiąc przez rok. Dotychczas skorzystały z tego dwie stypendystki z terenu naszej gminy. Przez ostatnie 10 lat ponad 450 osób wyjechało na zagraniczne wymiany i szkolenia, by rozwijać swoje pasje, poznać inne kultury i ludzi. Wiele razy wyjeżdżała młodzież z gminy Święciechowa, głównie z Lasocic, Przybyszewa, Święciechowy. Byli m. in. w Gruzji, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Portugalii.


Rozśpiewane rocznice [ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W ostatnim czasie w naszej gminie odbyły się dwa rozśpiewane koncerty jubileuszowe. Nie bez przyczyny piszemy o nich razem. Bowiem dwadzieścia lat temu, w roku 1998, w Święciechowie rozpoczął działalność Zespół Śpiewaczy "Śpiewaj z nami", prowadzony przez antoniego Kaczmarka z Włoszakowic. W jego powstanie zaangażowała się Irena Pazoła. Po dwóch latach zespół rozdzielił się i powstały dwie odrębne grupy.

Wtedy utworzono Zespół Śpiewaczy Wiola oraz Chór Cecylia. I od tego czasu działają oddzielnie, ale oba przy jednej placówce - Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie. Tak więc zarówno Wiola, jak i Cecylia obchodziły w tym roku jubileusze 20 - lecia działalności. Na 20. urodziny obu grup przybyli przedstawiciele władz gminy i powiatu, delegacje innych organizacji, zaprzyjaźnione zespoły śpiewacze i chóry. Były prezentacje przygotowanego repertuaru, poczęstunek, torty, no i oczywiście gratulacje, życzenia i upominki. A wszystko w miłej i przyjaznej atmosferze. Członkowie obu grup uważają, że śpiewanie jest w ich życiu potrzebne. Daje im radość, pozwala wyjść z domu, miło spędzić czas. Instruktorzy dbają o to, aby ich śpiew był jak najlepszy. Jednak nie jest ważne czy śpiewają na wysokim poziomie, ważne jest to, że śpiewają z sercem. Zarówno Wioli, jak i Cecylii życzymy srebrnych, a następnie złotych rocznic. ZESPóŁ ŚPIEWaCZy WIOLa W dniach 17 i 18 listopada w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyły się dwa koncerty jubileuszowe z okazji 20 - lecia działalności zespołu Wiola. Pierwszy dla władz, zaproszonych gości oraz zaprzyjaźnionych zespołów śpiewaczych i chórów, drugi dla mieszkańców gminy i rodzin. Zespół początkowo śpiewał pod kierownictwem Antoniego Kaczmarka, następnie Grzegorza Adamczaka, a dziś instruktorem grupy jest Krzysztof Kubiak. Panie w swoim repertuarze

mają cały wachlarz utworów religijnych, biesiadnych, patriotycznych, ludowych, bardzo dużo kolęd i pastorałek. Próby odbywają się w każdą środę w salce Sali Wiejskiej.

Dziś do zespołu należą: Bożena Homska - prezes, Urszula Misiak zastępca prezesa, Danuta Dobierzyńska - skarbnik, Marzena Przewoźna - sekretarz oraz członkinie: Elżbieta Samsung, Krystyna Rokosiewicz, Krystyna Tyrała, Maria Kubacka, Aniela Włodarczak, Krystyna Maćkowiak, Irena Stróżyńska, Mirosława Żukowska, Danuta Bąk, Aniela Gbiorczyk, Maria Stanek, Janina Nowak, Danuta Kubera, Maria Kalitka. CHóR CECyLIa W sobotę, 8 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbył się koncert jubileuszowy z okazji 20 lecia działalności Chóru Cecylia. Przez wszystkie te lata jego członkowie zebrali mnóstwo utworów do swoich śpiewników. A śpiewają piosenki ludowe, biesiadne, religijne, patriotyczne. Od kilu lat organizują Przegląd Pieśni Patriotycznej w Święciechowie. Początkowo panie

śpiewały pod kierownictwem Antoniego Kaczmarka, następnie Czesława Koniecznego. Obecnie instruktorem chóru jest Antoni Kręc. A do grupy zaczęli dochodzić panowie. Spotykają się dwa razy w tygodniu, w każdy wtorek i czwartek. Do grupy należy obecnie 19 osób. W jego skład wchodzą: Urszula Płachta - prezes, Ewa Perdon, Janina Woźna, Alicja Janowicz, Jadwiga Żukowska, Renata Żukowska, Jadwiga Rzepiela, Gabriela Makałowska, Alicja Nowak, Kazimiera Nitsche, Lilianna Przewoźna, Helena Wróblewska, Mirosława Przybylska, Urszula Błażejczak, Janina Pieczyńska, Antoni Kołodziejczyk, Grzegorz Jackowski, Andrzej Pluciński oraz Marek Kaźmierczak. Podczas jubileuszu wręczono odznaczenia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, dla chóru, członkiń oraz osób zaangażowanych w działalność.

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - nr 84 - Grudzień 2018  

Kurier Święciechowski - nr 84 - Grudzień 2018  

Advertisement