Page 1

ŻYCIE

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY

Nr 125

ISSN 1733-4551

J

GMINY Styczeń 2015 KRZEMIENIEWO

www.gazeta.krzemieniewo.pl

A

S

E

Ł

Cena 2 zł

K

A

Jasełkowy

przegląd

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie po raz drugi zaprosiło grupy szkolne na Przegląd Widowisk Jasełkowych i Grup Kolędniczych Gminy Krzemieniewo „ŚWIĘTA NOC”. W tym roku na przegląd zgłosiło się 5 grup (w ubiegłym roku 4). Tradycja przedstawiania narodzin Jezusa jest w naszym społeczeństwie nadal bardzo żywa. Najczęściej kultywowana jest w szkołach i przedszkolach, a przedstawienia gromadzą dużą widownię. Tak też było podczas niedzielnego przeglądu w Domu Kultury w Garzynie, gdzie wśród pięknie przystrojonych choinek sala zapełniona była po brzegi. Na scenie zaprezentowało się przeszło 180 wykonawców z 5 grup. Na scenie wystąpiły: 1.Grupa WIEWIÓRKI z Przedszkola Publicznego w Krzemieniewie (27 dzieci) w przedstawieniu „Jasełka”, przygotowanym pod kierunkiem Sylwii Stachowiak. 2.Szkoła Oporówko (33 dzieci) w przedstawieniu „Opowieść o złotowłosym aniołku”, przygotowanym pod kierunkiem: Katarzyny Niedzielskiej, Beaty Lisiak, Joanny Jarus i Renaty Szłapki. 3.Grupa WESOŁE GWIAZDKI z Zespołu Szkół w Pawłowicach (32 dzieci) w przedstawieniu „Cud w Betlejem”, przygotowanym pod kierunkiem Joanny Pietrzykowskiej. 4.Grupa KOLĘDNICY z Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie (50 dzieci) w przedstawieniu „Blask nad Judeą”, przygotowanym pod kierunkiem Bożeny Glury i Katarzyny Klimkowskiej. 5.Zespół Szkół w Garzynie (40 dzieci) w przedstawieniu „Zatańczmy, zaśpiewajmy, Jezuskowi hołd oddajmy”, przygotowanym pod kierunkiem Katarzyny GryczPudliszewskiej. Spektakle były bardzo różnorodne, niektóre odwoływały się do tradycyjnego przedstawienia jasełkowego, inne z kolei w sposób nowoczesny mówiły o narodzinach Jezusa. Przegląd nie był konkursem, dlatego wszystkie grupy otrzymały upominki dla każdego występującego i słodycze oraz pamiątkowe dyplomy. Bardzo dziękujemy nauczycielom, dyrekcjom szkół za wkład włożony w przygotowanie wspaniałych widowisk.

Pozostałe zdjęcia na str. 15


[2]

Zagrała Orkiestra

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Święto Patrona

Cała Polska uczestniczyła w 23. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz czwarty z Orkiestrą grała też gmina Krzemieniewo. Tym razem zbierano pieniądze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. W naszej gminie wspólnie zebraliśmy na ten cel 12.012,27 złotego, 10,37 euro, 1 funta, 1 koronę szwedzką i 1 dolara.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, teren Wielkopolski nie znalazł się w granicach Rzeczpospolitej.

Walka o powrót do macierzy rozpoczęła się 27 grudnia 1918r. Polała się ofiarna krew powstańcza. Trwał bój mieszkańców całej Wielkopolski o wolność oraz usunięcie pruskiego zaborcy. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się pełnym sukcesem wyzwoleńczym. W środę 21 stycznia w Zespole Szkół w Pawłowicach odbył się uroczysty apel z okazji ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY – POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH oraz pasowanie i ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. W

programie słowno – muzycznym, uczniowie szkoły pod opieką Kingi Urbańczak, ukazali drogę Wielkopolski do odzyskania wolności. W programie wykorzystano utwory poetyckie oraz pieśni patriotyczne. Uroczystość swą obecnością zaszczycili zaproszeni goście, m. in. wójt gminy, księża proboszczowie z Pawłowic i Oporowa, dyrektor Instytutu,dyrektorzy szkół i przedszkoli, radni gminy, sołtysi. Wszystkim za udział podziękowała dyrektor szkoły Mirosława Graf.

Orkiestra rozpoczęła granie już o godz. 7. 30. Wtedy to na drogi i ulice wyszli wolontariusze. Z orkiestrowymi puszkami pojawiali się przed kościołami, przed sklepami, przy placówkach kultury. Mieszkańcy gminy chętnie wrzucali do puszek swoje datki. Od godziny 13 rozpoczęto główną imprezę w sali Domu Kultury w Garzynie. Na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół w gminie. Prezentowały się też grupy taneczne Gminnego Centrum Kultury, chór Gaudium z Pawłowic, chór Krzemień, mażoretki z Kąkolewa. Dzięki małym i dużym artystom impreza była naprawdę żywa, wesoła i bardzo atrakcyjna. A całość prowadził szef sztabu Orkiestry, radny gminy, Piotr Majchrzak. W ramach programu były też pokazy sprzętu policjantów i strażaków, taniec zumba oraz kąpiel morsów. Tradycyjnie o godzinie 20. wszyscy posłali Światełko do Nieba. Podczas finału przeprowadzono wiele ciekawych aukcji. Między innymi sprzedano przepustki do Zakładu Karnego w Rawiczu, mikrofalówkę, wiele przedmiotów z drewna, jak szachy i karocę. Najdroższe przedmioty osiągnęły kwotę 300 zł. Każdy mógł też za

symboliczną złotówkę wrzuconą do puszki zjeść grochówkę, kiełbaski z grilla, placek, wypić kawę i herbatę. Orkiestra w gminie Krzemieniewo zagrała pięknie. Powiedzmy więc, że było to możliwe także dzięki licznym sponsorom. A byli nimi: Gminne Centrum Kultury, sklep Intermarche, firma Drew-Gum Tomasz Różanek, Doradca Budowlany 24, poseł Wojciech Ziemniak, Zakład Karny Rawicz, właścicielka sklepów spożywczych Bożena Gajewska, piekarnia Marka Gidaszewskiego z Przysieki Polskiej, OHZ Garzyn, Wiktor Adamski, ubojnie Manieczki, rodzice dzieci z przedszkola w Pawłowicach i szkół z Pawłowic i Drobnina oraz Tadeusz Ziółkowski, prezes Zarządu OHZ Garzyn. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Budżet na rok 2015

W poniedziałek, 22 grudnia, odbyła się sesja Rady Gminy. Poświęcona była głównie przyjęciu budżetu na rok 2015. Radni uchwalili, że dochody gminy wyniosą 22. 333. 600 zł. Gmina nie będzie zaciągać kredytów ani pożyczek, więc budżet będzie się równoważył. A zatem wydatki na rok bieżący wyniosą również 22. 333. 600 zł. Samorząd przewiduje, że nadwyżka budżetowa sięgać będzie kwoty 1.900.000 zł.

DOCHODY Dochody gminy pochodzą głównie z trzech źródeł. Są to: podatki, subwencje oświatowe i dotacje. Jeśli chodzi o podatki, samorząd zaplanował uzyskanie kwoty 7.301.000 zł. Są to zarówno podatki lokalne, jak i udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Dla przykładu podajemy kilka wielkości dotyczących podatków. I tak: podatek od nieruchomości wyniesie 2.470.100 zł, podatek od środków transportowych 101.528 zł, podatek rolny - 612.190 zł, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.573.513 zł. Drugą pozycję w dochodach stanowi subwencja oświatowa. W tym roku wyniesie ona 7. 233. 256 zł. W całości przeznaczona będzie na działalność szkół podstawowych i gimnazjów. Powiedzmy jednak, że nie są to jedyne pieniądze, jakie gmina przekazuje na oświatę i wychowanie. Piszemy o tym w części o wydatkach. Trzecia pozycja w dochodach to dotacje na zadania z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie. Dotacja w 2015 roku wyniesie 2. 475. 397 zł. W zdecydowanej większości te pieniądze przeznaczone będą na pomoc społeczną. Ponadto gmina uzyskiwać będzie pieniądze z działalności placówek kulturalnych i oświatowych, ze sportu i turystyki, gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, z działalności administracji publicznej itd. Starać się będzie również o pieniądze z zewnątrz. Środki unijne mają wynieść 724. 905 zł. WYDATKI Jak co roku, największą pozycją w wydatkach jest oświata. Na działalność oświatową i wychowawczą gmina przeznaczy 11.016.690 zł. Będzie to cała subwencja oraz 3.783.434 zł z dochodów własnych. Te pieniądze samorząd przeznacza na utrzymanie szkół i przedszkoli, dowóz dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli itd. Wydatki na oświatę i wychowanie stanowią 49 proc. całego budżetu gminy. Sporą część budżetowych pie-

Po raz kolejny podajemy informacje statystyczne z Urzędu Stanu Cywilnego. Dotyczą one oczywiście 2014 roku. Na dzień 31 grudnia ubiegłego roku w naszej gminie zameldowanych było 8490 osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba mieszkańców zmniejszyła się o 34 osoby. Wśród nich jest 4220 kobiet i 4270 mężczyzn. Przez miniony rok w gminie urodziło się 95 dzieci. Na świat przyszły 44 dziewczynki i 51 chłopców. Najszczęśliwszy pod tym względem był lipiec, kiedy

urodziło się 15 maluchów. Modne imiona nadawane maleństwom to Wiktoria i Adam. W 2014 roku na zawsze odeszło od nas 67 osób. Pożegnaliśmy 33 mężczyzn i 34 kobiety. Najwięcej, bo aż po 9 zgonów było w październiku i listopadzie. W księgach Urzędu Stanu Cywilnego odnotowano 38 ślubów. Najwięcej par stanęło na ślubnym kobiercu w czerwcu - 9. Małżeństw cywilnych było 5 a konkordatowych - 33. Nie było ślubów naszych mieszkańców zagranicą.

[3]

niędzy gmina przeznaczy na pomoc społeczną. W bieżącym roku będzie to 3.329.152 zł. Z tej kwoty wypłacone będą: świadczenia rodzinne, zasiłki, dodatki mieszkaniowe, składki ubezpieczeniowe, pieniądze z Funduszu Alimentacyjnego itd. Część tych kwot gmina przeznaczy na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo - wychowawczych, rodzin zastępczych. Do kwoty dotacji, jakie gmina otrzymuje z budżetu centralnego, samorząd dołoży na pomoc społeczną 925. 000 zł. W tym roku na inwestycje gmina przeznaczy 2. 447. 944 zł. Będzie to 11 proc. całego budżetu. Największe tegoroczne inwestycje to: opracowanie dokumentacji na kanalizację - 551. 000 zł, budowa linii wodociągowej Mierzejewo Oporówko - 263. 000 zł, budowa ścieżki rowerowej Garzyn w kierunku Górzna - 250. 000 zł, rozbudowa budynku szkolnego w Nowym Belęcinie - 200. 000 zł, budowa grillowiska w Oporowie -

193. 000 zł, doposażenie placów zabaw - 150. 000 zł, modernizacja budynku na bibliotekę w Pawłowicach - 250. 000 zł. Fundusz Sołecki wyniesie natomiast 265. 941 zł. O wszystkich inwestycjach prowadzonych w poszczególnych wsiach napiszemy w kolejnych wydaniach „Życia…”. Wtedy radni podejmą także decyzję, na co przeznaczą nadwyżkę budżetową. Pozostałe najważniejsze wydatki gminy to: administracja publiczna 2. 238. 769 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1. 032. 235 zł, (w tym: Dom Kultury - 278. 000 zł, biblioteki - 315. 000 zł, Izba Regionalna - 35. 000 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1. 240. 985 zł, kultura fizyczna i sport - 479 413 zł, bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 151. 700 zł, ochrona zdrowia - 20. 000 zł, turystyka - 272. 333 zł, gospodarka mieszkaniowa - 435. 000 zł, transport i łączność, w tym drogi - 626. 571 zł.

To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla strażaków, ale i mieszkańców gminy. Chodzi przecież o szybkość i skuteczność ratowania ludzi i dobytku w sytuacjach zagrożenia pożarowego. A taką możliwość stwarza nowy strażacki samochód, jaki otrzymała jednostka OSP w Pawłowicach. Powiedzmy na wstępie, że samochód, którym do tej pory dysponowali pawłowiccy strażacy, miał już prawie trzydzieści lat i ostatnio bardzo często się psuł. Czasem więc nie dawało się nim wyjechać do pożaru. Nowy wóz to samochód specjalny, pożarniczy, średni, ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4. Jest to samochód MAN z 2014 roku. Do akcji może nim jechać sześciu strażaków. W tej chwili wóz jest przygotowywany pod względem technicznym. Strażacy

przekładają specjalistyczny sprzęt i testują jego sprawność. Za kilka dni będą mogli wyjechać do akcji. Oby pożarów i innych zagrożeń było jak najmniej, ale jeśli się zdarzą, nowy wóz na pewno nie zawiedzie. Nowy strażacki samochód kosztował 648.000 złotych. Przetarg na zakup przeprowadził Zarząd Wojewódzki OSP w Poznaniu. Wóz kupiono w firmie w Kielcach. Gmina Krzemieniewo przeznaczyła na ten cel 264.763 złote. Powiat leszczyński dołożył 44.125 złotych, natomiast pozostałą kwotę przekazały: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i MSW oraz Związek OSP RP. Pawłowicka jednostka ma więc po latach nowoczesny i dobrze wyposażony wóz strażacki.

Samochód dla straży

Miniony rok w USC

NA NARTY DO LĄDKA ZDROJU

W sobotę, 7 lutego, odbędą się Mistrzostwa w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Wójta Gminy Krzemieniewo. Zawody będą miały miejsce w Lądku Zdroju, a udział w nich mogą wziąć mieszkańcy naszej gminy, zarówno dzieci oraz młodzież, jak i dorośli. Do 3 lutego chętni mogą zgłaszać chęć wyjazdu pod numerem telefonu Urzędu Gminy 65 536 92 31. Organizatorzy zapewniają wyjazd dla około 40 osób, a liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Wyjazd nastąpi 7 lutego o godzinie 4 rano sprzed Urzędu w Krzemieniewie. Na miejscu w Lądku Zdroju rozegrane zostaną zawody w trzech konkurencjach narciarskich (mężczyźni, kobiety i młodzież szkół podstawowych oraz gimnazjów) oraz w snowboardzie. Będą oczywiście nagrody i dyplomy.


[4]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Jeszcze o wyborach samorządowych

Na drugiej grudniowej sesji nowej Rady Gminy, radna Maria Kamyczek złożyła wniosek o podanie na łamach „Życia…” szczegółowych wyników wyborów samorządowych. Dotyczył on wszystkich kandydatów do Rady Gminy, Rady Powiatu i radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W związku z tym poniżej publikujemy raz jeszcze nazwiska kandydatów, podając w nawiasie ilość uzyskanych głosów w listopadowych wyborach.

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY GMINY KRZEMIENIEWO

Okręg nr 1 1. Pawlak Leszek Wojciech (92) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 2. Długi Mirosław Wiktor (110) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo Okręg nr 2 1. Przybylska Henryka Barbara - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo Okręg nr 3 1. Kaczmarek Zbigniew Jan (31) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 2. Lewandowski Krystian Grzegorz (90) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 3. Kamieniarz Alina (67) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 4. Andrzejewska Marzena (34) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 4 1. Sikorski Piotr Stefan (159) - KW Polskie Stronnictwo Ludowe 2. Siniecki Jan (36) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 3. Biernaczyk Kamil Jakub (71) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo Okręg nr 5 1. Machowski Sławomir (72) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 2. Kruk Leszek Stanisław (107) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 3. Marciniak Damian Adam (20) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 6 1. Kasztelan Szymon (40) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 2. Garbacz Marek (126) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 3. Chudziński Andrzej (92) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo Okręg nr 7 1. Żabicki Stanisław (115) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 2. Prałat Tomasz Piotr (47) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 8 1. Płocharczyk Wojciech (85) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 2. Kozak Jerzy (80) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 3. Michalski Michał (88) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 9 1. Włodarczak Maciej (35) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 2. Kmiecik Hieronim (42) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 3. Wysocka Katarzyna (72) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 10 1. Adamczak Tomasz (48) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 2. Ślęzak Elwira (42) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 3. Nowak Marek (79) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka 4. Kamyczek Maria Elżbieta (82) - KW Wyborców Marii Kamyczek Okręg nr 11 1. Stawińska Renata Katarzyna (19) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 2. Dutkiewicz Krystian Dominik (85) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 3. Michalak Małgorzata (14) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 4. Bartkowiak Marian (69) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 12 1. Tarnowska Małgorzata Danuta (103) - KW Polskie Stronnictwo Ludowe 2. Hejliński Wojciech Damian (50) - KW Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe 3. Markowski Fabian (52) - KW Wyborców Nowoczesna Gmina 4. Ptak Mariusz Andrzej (47) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo Okręg nr 13 1. Krysztofiak Mirosław (117) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 2. Galon Barbara Władysława (25) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka Okręg nr 14 1. Sobecki Radosław (179) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 2. Giera Wioletta Anna (24) - Kw Wyborców Jarosława Wawrzyniaka 3. Adamska Józefa (99) - KW Wyborców „Niezależna” Okręg nr 15 1. Koszyczarek Hieronim Mirosław (59) - KW Wyborców Gminy Krzemieniewo 2. Jęsiak Janusz Stefan (11) - KW Wyborców Jarosława Wawrzyniaka 3. Majchrzak Piotr (85) - KW Wyborców Luboni

KANDYDACI NA RADNYCH DO RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe - Szkudlarczyk Jan Ignacy (681) - Nowak Halina Maria (82) - Sobczak Jan (150) - Wojciech Irena Józefa (65) - Klimkowski Robert Waldemar (91) - Ziemlinska Genowefa Łucja (69) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - Domagała Sławomir Kazimierz (58) - Hofman Andrzej Jan (81) - Zbierska Krystyna Maria (29) - Michalski Wojciech Łukasz (26) - Matuszewska Zuzanna Anna (44) - Franek Justyna (22) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - Stelmaszyk Jolanta Maria (249) - Jakubowski Mariusz Leopold (68) - Smektała Wiesława Barbara (27) - Komisarek Maria Barbara (14) - Stachurski Zygmunt (24) - Wojtkowiak Tadeusz Józef (20) Komitet Wyborczy Leszczyńskie Porozumienie Samorządowe - Wunsz Alina (103) - Stawiński Jacek (143) - Adamczak Jolanta Maria (52) - Stachowiak Maciej (39) - Maciejczak Urszula (37) - Grybski Waldemar Jan (24) Komitet Wyborczy Wyborców Powiatowe Porozumienie Gmin Leszczyńskich - Pietrula Andrzej Aleksander (173) - Grobelna Irena Urszula (130) - Krysztofiak Józef (26) - Nowak Mirosława Agnieszka (28) - Osięgłowski Stanisław (29) - Glapiak Monika Zofia (38)

RADNI DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z OKRĘGU NR 6

Szczepański Wiesław Andrzej (9 258) - KKW SLD Lewica Razem Piwoński Krzysztof Benedykt (9 157) - KW Platforma Obywatelska RP Pospieszyński Andrzej Jan(4 699) - KW Platforma Obywatelska RP Chudy Kazimierz (4 846) - KW Polskie Stronnictwo Ludowe Jokś Julian Władysław (13 192) - KW Polskie Stronnictwo Ludowe Szalczyk Zofia Barbara (11 681) - KW Polskie Stronnictwo Ludowe Sowa Marek Jan (10 786) - KW Prawo i Sprawiedliwość

+ + + + + POŻEGNANIE + + + + +

W ostatnich tygodniach w naszej gminie na zawsze odeszli:

03.12 - Garstka Teresa, Bojanice 03.12 - Jabłoński Stanisław, Brylewo 27.12 - Rosiński Marian, Oporówko 30.12 - Józefiak Stanisław, Stary Belęcin 01.01 - Jankowski Marian, Garzyn 04.01 - Kaczmarek Mateusz, Oporowo 05.01 - Konopka Maria, Pawłowice 19.01 - Średniawa Mieczysław, Krzemieniewo


Złote gody

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[5]

Tym razem odwiedziliśmy Reginę i Czesława Konopków w Bojanicach. Pani Regina ma 75 lat, a jej mąż o siedem lat więcej. Właśnie obchodzą 50. rocznicę ślubu. Pobrali się bowiem 31 stycznia 1965 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego, a tydzień później w kościele w Krzywiniu. Mają zatem złote gody.

Kubuś był pierwszy

Pierwszym maleństwem, które w naszej gminie urodziło się w 2015 roku, jest Jakub Markowski z Luboni. Kubuś przyszedł na świat 2 stycznia o godzinie 21:24. Rodzice są bardzo szczęśliwi.

Pan Czesław urodził się w Świerczynie w bardzo licznej rodzinie. Miał sześcioro rodzeństwa, a kiedy wybuchła wojna, kończył sześć lat. W tym samym roku rodzice przenieśli się do Belęcina i tam pan Czesław zdążył ukończyć dwie klasy szkoły podstawowej. Naukę kontynuował dopiero po wojnie - najpierw w Belęcinie, a potem, gdy zamieszkał u wuja, w Łagowie. Zaraz po szkole poszedł do pracy u rolnika w Krzemieniewie, później w Kociugach. Dziś mówi, że miał szczęście do przypadków. Kiedy pracował w Kociugach, organizowano kurs oświaty dla dorosłych w Pawłowicach. Pieszo chodził na te zajęcia. Gdy ogłoszono nabór do szkoły zawodowej do Wschowy, skorzystał z tego i został ślusarzem narzędziowym. Potem zakłady pracy werbowały młodych pracowników, więc zgodził się pojechać do zakładu metalurgicznego w Nowej Soli. Pracował na budowach Instalu. W międzyczasie było wojsko, kurs na czeladnika instalatora i kolejne budowy. Ostatnią była odlewnia żeliwa w Śremie. A pani Regina urodziła się w Łagowie w gminie Krzywiń. Miała dwoje rodzeństwa. Rodzina przeprowadziła się do Mościszek i po szkole pani Regina pracowała w miejscowym sanatorium. To wtedy poznała przyszłego męża, który w brygadzie pracował razem z kuzynami pani Reginy. Poznali się, pokochali i w 1965 roku wzięli ślub. Zaraz po ślubie zamieszkali u rodziców pana Czesława w Starym Belęcinie. Ale szybko zdecydowali się na zmiany. Po pierwsze, pan Czesław założył swój zakład instalacyjny w Krzywiniu, który prowadził do emerytury. A po drugie, kupili domek i 5 hektarów ziemi w Bojanicach. To było w 1967 roku. Od tego czasu są już na swoim.

Pracowali więc państwo Konopkowie jakby na dwóch etatach. Pan Czesław ciągle w terenie u klientów, czasem do późnych godzin wieczornych, a pani Regina w domu. Było niewielkie gospodarstwo i były dzieci. Jubilaci wychowali dwóch synów i dwie córki. Na początku nie było więc łatwo, ale dziś wszyscy mają własne rodziny. Najstarsza córka mieszka w Lesznie, druga w Starkowie, syn w Rydzynie. Młodszy syn, kawaler, został z rodzicami i przejął gospodarstwo. Jubilaci doczekali się czterech wnuczek i jednego wnuczka. Z uśmiechem mówią, że to ich największa radość. Kiedy pytam państwa Konopków, jak minęło ich wspólne pięćdziesiąt lat, mówią, że pracowicie. Własny zakład to ciągła bieganina, szkolenie uczniów, szukanie klientów. W swoim zawodzie pan Czesław wyuczył także obydwu synów. A w gospodarstwie nigdy nie było łatwo, zwłaszcza przed laty, gdy o maszynach można było pomarzyć. Ale z biegiem lat rozbudowali swój dom, doposażyli gospodarstwo, prowadzili hodowlę. Później znajdowali też czas, by wyjechać gdzieś na wycieczkę albo do dzieci i wnuków. Dzisiaj pani Regina prowadzi dom z pomocą syna i męża - nie musi już ciężko pracować. Właściwie większość czasu jubilaci mogą odpoczywać. A, że pan Czesław przeszedł operację serca, odpoczynek jest mu naprawdę potrzebny. Zapytani więc, o czym myślą teraz, gdy minęło im pięćdziesiąt wspólnych lat, mówią, że wyłącznie o zdrowiu. No i o wnukach, aby im w życiu było dobrze. Jubilaci otrzymali od władz gminy medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. Były też kwiaty, gratulacje, upominek. A my życzymy pani Reginie i panu Czesławowi długich jeszcze wspólnych lat życia.

Monika i Jarosław Markowscy są małżeństwem od dziewięciu lat. Pan Jarosław pracuje głównie na delegacji, we Francji. A pani Monika sprzedaje w sklepie w Oporówku. Teraz oczywiście zarówno mama, jak i tata Kubusia są w domu i poświęcają mu niemal każdą chwilę. Zwłaszcza tata nacieszyć się chce maleństwem, bo potem każde trzy tygodnie w miesiącu będzie poza domem. I chociaż codziennie mogą rozmawiać przez telefon i widzieć się w internecie, to jednak to nie to samo, co przytulić najbliższych. A rodzice Kubusia mają też córeczkę. Roksana ma osiem lat i chodzi już do szkoły. Z ogromną radością przywitała braciszka. Kocha go, opiekuje się nim, chętnie oddałaby mu każdą zabawkę. Rodzinka jest więc naprawdę szczęśliwa, a państwo Markowscy z uśmiechem mówią, że mają już wszystkich w

domu. Kubuś urodził się zdrowy, ważył prawie 4 kilogramy i mierzył 56 centymetrów. Jest maleństwem pogodnym, dobrze śpi, budzi rodziców tylko kiedy jest głodny. Ma ciemną karnację i ciemne włoski. Sprawia mnóstwo radości babci, z którą państwo Markowscy mieszkają i dziadkom z Mierzejewa. Wszyscy zdążyli go już kilka razy odwiedzić. Pani Monika zapytana, czy wie, kim w przyszłości będą jej dzieci, odpowiada, że sami wybiorą swoją drogę. Roksana lubi śpiewać, gra na małych organkach, chce tańczyć. Kubuś póki co kopie nóżkami, więc może to przyszły piłkarz? Tak czy inaczej najważniejsze, by były zdrowe i by miały szczęśliwe dzieciństwo. I właśnie takiego życzymy i Roksanie, i małemu Kubusiowi. A także ich rodzicom.

Kolejna sesja Rady

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza mieszkańców na kolejną sesję. Obrady odbędą się w środę, 25 lutego o godzinie 13:00. Radni będą między innymi ustalać terminy zebrań wiejskich, na których wybierani będą sołtysi. Obrady odbędą się w sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie.


Jeszcze w świątecznym nastroju [6]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

W Sali Wiejskiej w Mierzejewie spotkali się strażacy ze wszystkich OSP gminy Krzemieniewo. Przybyło bardzo wielu druhów, którzy przede wszystkim składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne. Potem wspólnie zasiedli do wigilijnego stołu.

Spotkanie z okazji bożonarodzeniowych świąt zorganizowali też członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. Krzemieniewskie koło tego Związku liczy już niewiele osób, więc na spotkanie przybyło siedmiu członków ze swoim przewodniczącym Stefanem Naskrętem. Odbyło się ono w sali Urzędu Gminy, a wszyscy oczywiście składali sobie życzenia.

Od kilku lat tuż przed świętami w szkole w Pawłowicach spotykają się osoby niepełnosprawne z rodzicami i opiekunami. Jak zawsze, tak i w tym roku imprezę zorganizowała Józefa Adamska z Oporówka. Pani Józefa poprosiła o pomoc Urząd Gminy, sponsorów, nauczycielki i uczniów pawłowickiej szkoły. Wszystkim za wsparcie serdecznie dziękuje. A niepełnosprawni przeżyli bardzo ciepłe, świąteczne popołudnie. Obejrzeli jasełkowe przedstawienie, wspólnie zasiedli do wigilijnej wieczerzy, odebrali paczki ze słodkościami. Były życzenia, rozmowy, kolędy. Paczki dla osób, które nie mogły przyjechać do Pawłowic, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zawieźli im do domów.

W środę, 7 stycznia, do szkoły w Drobninie przyjechali wychowankowie Domu Dziecka ze Wschowy. Przyjęli ich uczniowie drobnińskiej placówki oraz delegacja uczniów z Pawłowic. Wszyscy obejrzeli przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IV, nagrodzone gromkimi brawami. Potem goście i gospodarze zasiedli do stołów i skosztowali wielu pysznych dań. Po wspólnym posiłku młodzież wzięła udział w grach i zabawach, przygotowanych przez uczniów z Drobnina. Na zakończenie wychowankowie z Domu Dziecka odebrali dary, które drobnińska młodzież kupiła za pieniądze zebrane w czasie andrzejkowej zabawy. Było wesoło i świątecznie.

Okres świąt Bożego Narodzenia to czas, gdy najbardziej odczuwa się samotność. Dlatego też 12 stycznia w szkole w Garzynie odbyła się Wigilia dla Samotnych, organizowana, jak co roku, przez księdza proboszcza Stanisława Pietraszka oraz pracowników placówki. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób - z Garzyna, Górzna i Zbytek. Rozpoczęło się ono przywitaniem gości, którzy następnie obejrzeli koncert świąteczno-noworoczny. Wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Składano sobie życzenia i biesiadowano przy stole. Każdy z uczestników spotkania otrzymał kotylion – czerwone serce. Po kolacji oraz wspólnym śpiewaniu kolęd wręczono gościom świąteczne paczki żywnościowe. Ten magiczny wieczór zostanie na pewno na długo w ich pamięci. Wsparcie nie tylko finansowe, ale też materialne otrzymali od Urzędu oraz licznych sponsorów.

Życie Gminy Krzemieniewo

Wydawca: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6 Redakcja: GCK Krzemieniewo, ul. Zielona 6, tel. 65 536 06 77 Skład: HALPRESS, ul. Ostroroga, 64-100 Leszno - www.halpress.eu Druk: TRANSMAR Leszno Nakład 1.300 sztuk Redaktor naczelny: Halina Siecińska Przesyłanie materiałów do gazety: www.press.halpress.eu/dodaj


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[7]

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI

W niedzielę, 21 grudnia, ubiegłego roku już po raz trzynasty Gminne Centrum Kultury organizowało konkurs plastyczny o tematyce bożonarodzeniowej, a po raz ósmy na najpiękniejszą choinkę. Celem konkursu jest pobudzenie aktywności twórczej mieszkańców naszej gminy, prezentacja twórczości dzieci, młodzieży i dorosłych, ukazująca radość, klimat i nastrój świąt Bożego Narodzenia.

W tym roku do konkursu zgłosiło się 18 grup, które właśnie w niedzielę ubierały przygotowane przez organizatora choinki. Zadaniem każdej grupy było ubranie choinki własnoręcznie przygotowanymi ozdobami. Trzeba było więc wykazać się pomysłowością, pięknym wykonaniem ozdób, a potem estetycznym zawieszeniem ich na drzewkach. Ozdoby zrobiono z papieru, nici, wstążek, szyszek, filcu, styropianu, oklejonych pięknie dyskietek. Przez godzinę w sali Domu Kultury w Garzynie choinki ubierali: Koło Emerytów z Krzemieniewa, Przedszkole i Szkoła z Garzyna, Przedszkole Publiczne z Krzemieniewa, Kółko Plastyczne z Zespołu Szkół w Pawłowicach, Świetlica Socjoterapeutyczna przy Zespole Szkół w Drobninie, Sekcja Plastyczna GCK, Samorząd Szkolny Zespołu Szkół w Pawłowicach, Przedszkole i klasy I-III Zespołu Szkół w Nowym Belęcinie, Klub Regionalistów z Pawłowic, grupa KOLEŻANKI z Krzemieniewa, Barbara Walkowiak z Garzyna, grupa ANGELS z Garzyna. grupa RODZINNA z Pawłowic, Helena Mikołajczak i rodzina Lewińskich z Garzyna, Koło Gospodyń Wiejskich z Oporowa, Kółko Historyczne Zespołu Szkół w Pawłowicach, Zespół Szkół z Górzna, Świetlica Socjoterapeutyczna ze szkoły w Nowym Belęcinie. Wszystkie były naprawdę piękne. Kiedy zakończono strojenie, sala rozbłysła kolorami, światłem i świątecznym nastrojem. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Stefanii Raupis miała naprawdę trudne zadanie. Wybierano bowiem 5 najpiękniejszych choinek. A oceniano ogólny wyraz artystyczny, estetykę ozdób, pomysł, a także samodzielność i trudność wykonanych prac. Ostatecznie za najładniejsze komisja uznała choinki : Zespołu Szkół z Górzna, Heleny Mikołajczak i rodziny Lewińskich z Garzyna, Klubu Regionalistów z Pawłowic, Kółka Plastycznego z Zespołu Szkół w Pawłowicach, grupy Koleżanek z Krzemieniewa. Komisja wyróżniła też choinki: Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Zespole Szkół w Drobninie, Przedszkola Publicznego z Krzemieniewa oraz Przedszkola i klas I-III Zespołu Szkół z Nowego Belęcina. W czasie gdy komisja oceniała choinki, na scenie zatańczyły dwie grupy „Przebojowych Garzyniaków” z Sekcji Tanecznej GCK oraz usłyszeliśmy kolędy w wykonaniu dwóch uczennic Społecznego Ogniska Muzycznego działającego przy GCK - Natalii Ptak i Sylwii Sikorskiej oraz chóru KRZEMIEŃ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i paczkę ze słodkościami. A autorzy pięciu nagrodzonych choinek dostali też bony upominkowe wartości 200 zł każdy na zakup materiałów w ŻAK-u. Autorzy wyróżnionych choinek otrzymali nagrody rzeczowe. Gminne Centrum Kultury bardzo dziękuje dzieciom, młodzieży oraz dorosłym za udział w konkursie, a nauczycielom i dyrekcjom szkół za zaangażowanie.

Koło Plastyczne ZS w Pawłowicach - nagroda

Klub Regionalistów z Pawłowic - nagroda


[8]

ŻYCIE GMINY K

Kółko Historyczne ZS w Pawłowicach

Zespół Szkół w Górznie - nagroda

Przedszkole Publiczne w Krzemieniewie - wyróżnienie Zespół Szkół w Garzynie

Świetlica Socjoterapeutyczna w Drobninie - wyróżnienie

Grupa rodzinna z Pawłowic


KRZEMIENIEWO

Helena Mikołajczak z rodziną Lewińskich z Garzyna - nagroda

[9]

Przedszkole i klasy I-III z ZS w Nowym Belęcinie - wyróżnienie

Koleżanki z Krzemieniewa - nagroda Grupa Angels z Garzyna

Świetlica Socjoterapeutyczna w Nowym Belęcinie

Sekcja Plastyczna GCK


[ 10 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Koło Gospodyń Wiejskich z Oporowa Koło Emerytów z Krzemieniewa

Samorząd Szkolny ZS w Pawłowicach

Barbara Walkowiak z Garzyna


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

NASZ GKS dodatek klubu

[ 11 ]

Poznajmy się

Piłkarze zagrali z Orkiestrą

Już po raz drugi, w ramach turnieju "GKS Krzemieniewo gra wspólnie z WOŚP", na sali sportowej w Pawłowicach spotkały się trzy pokolenia zawodników, którzy reprezentują środowisko piłkarskie gminy Krzemieniewo: dawni piłkarze Zootechnika Pawłowice i Kłosa Garzyn, obecni i byli zawodnicy GKS Krzemieniewo i nasi najmłodsi adepci futbolu z drużyn juniorskich GKS Krzemieniewo i MTS Pawłowice, którzy będą stanowili o przyszłości gminnej piłki. - Tym razem turniejowe zmagania zostały wzbogacone licytacją przedmiotów, które specjalnie na tę imprezę przygotowali lokalni twórcy: Jolanta Michałowska – Kędziora, Alan Apolinarski i Izabela Dwornik, którzy z wielkim entuzjazmem odpowiedzieli na naszą akcję. Ich pozytywne nastawienie i chęć niesienia pomocy sprawiły, że organizacja takiego turnieju to była prawdziwa przyjemność. Dziękujemy, iż „zagraliście” razem z nami – mówi Damian Marciniak, główny organizator turnieju z WOŚP. Turniej młodzieżowy, w którym rywalizowały cztery zespoły z Krzemieniewa i Pawłowic, wygrał zespół GKS I Krzemieniewo przed GKS II Krzemieniewo. Na pozostałych miejscach uplasowały się zespoły MTS II Pawłowice i MTS I Pawłowice. Za najlepszego zawodnika turnieju młodzieżowego uznano Michała Niedzielę z GKS Krzemieniewo. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy medal, a okazały puchar powędrował do krzemieniewskiego Orlika, gdzie na co dzień trenują najmłodsi piłkarze GKS. Wręczenia pucharu, statuetek, medali i dyplomów dokonał gość honorowy turnieju - starosta leszczyński Jarosław Wawrzyniak. Swoją obecnością turniej zaszczycili również wójt gminy Andrzej Pietrula i dyrektor

pawłowickiej szkoły Mirosława Graf, którzy aktywnie uczestniczyli w licytacji przedmiotów. W turnieju seniorskim brało tym razem udział pięć zespołów. Po części zasadniczej zawodów taką samą zdobycz punktową posiadały na swoim koncie zespoły seniorów GKS i drużyny „Mariusz i przyjaciele” - po 10 punktów. O ostatecznym zwycięstwie rozstrzygnął zatem dodatkowy mecz, w którym seniorzy GKS pokonali wystawioną specjalnie na nasz turniej drużynę „Przyjaciół” 3:1. Tym samym seniorzy GKS obronili tytuł sprzed roku. Kolejne miejsca zajęły zespoły: Oldboye Zootechnika Pawłowice, GKS Krzemieniewo (juniorzy) i Oldboye Kłosa Garzyn. Najlepszym zawodnikiem turnieju seniorskiego okazał się bramkarz „Przyjaciół”, Mariusz Ratajski, który wykazał się wieloma znakomitymi paradami bramkarskimi. Najlepszym strzelcem został Jakub Chwaliszewski („Mariusz i przyjaciele”) – 9 bramek. Wręczenia dyplomów dla drużyn turnieju seniorskiego dokonał najmłodszy radny gminy Krzemieniewo Michał Michalski. - Ten turniej to była przede wszystkim dobra zabawa, ale trzeba dodać, że wszystkie zespoły podeszły do niego bardzo poważnie. W turnieju młodzieżowym wyróżniłbym dodatkowo Adama Chylaka, który zagrał bardzo dobrą

Turniejowe wolontariuszki ( od lewej ): Lidka, Olga i Kinga wraz z tygryskiem z „Krainy zabawy”.

piłkę, a w turnieju seniorskim Damiana Musielaka, Mateusza Galona i Mateusza Ratajskiego. Jeśli chodzi o Oldboyów Zootechnika, to trzeba im oddać, że grają systematycznie na hali i Orlikach. Oldboyów Kłosa Garzyn należy przede wszystkim pochwalić za to, że zebrali liczny skład i naprawdę się starali, ale muszą jeszcze popracować nad poziomem sportowym – mówi współorganizator i trener, Robert Kuczyk. Dodajmy tylko, że w trakcie turniejowych rozgrywek udało się zebrać kwotę 1100, 96 zł i 4, 87 euro, które zasiliły sztab gminny Wielkiej Orkiestry w Garzynie. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z turnieju na portalach elka. pl i leszno24. pl oraz na facebookowy profil „GKS Krzemieniewo gra wspólnie z WOŚP”, gdzie można m. in. zobaczyć prace wystawione na licytację przez lokalnych twórców. Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Lesznie za dofinansowanie pucharu, statuetek i medali, pawłowickiej szkole za udostępnienie sali sportowej, Maciejowi Rozwalce za pomoc techniczną, a „Krainie zabawy” Konrada Kurowskiego za turniejowego tygryska i cukierki dla najmłodszych.

redaguje Damian Marciniak

Imię, nazwisko: Szymon Bzdęga Rocznik: 1994 Miejsce rówko

zamieszkania:

Opo-

Pozycja na boisku: pomocnik, lewy skrzydłowy Pseudonim boiskowy: „Seta” (od ilości niewykorzystanych sytuacji, tzw. ”setek” )

Przebieg kariery piłkarskiej: junior Drobnin, (przerwa w treningach), Kłos Garzyn (juniorzy), GKS (juniorzy), GKS (seniorzy).

O sobie: Uwielbiam piłkę nożną i muzykę, zwłaszcza z gatunku pop, rock i house. W wolnych chwilach lubię też pograć na komputerze. Ulubiona gra – FIFA.

Ulubiony klub: Chelsea Londyn, kibicuję im od dziecka. Piłkarski wzór: Eden Hazard (Chelsea).

Opinia trenera - To ambitny chłopak. Ma bardzo dobre warunki fizyczne, ale widać u niego zaległości treningowe z okresu młodości i stąd braki w wyszkoleniu technicznym. Ma bardzo dobry wyskok do strzału głową, chyba najlepszy w zespole. Powinien troszkę popracować nad swoim podejściem do piłki nożnej, bo jeszcze wszystko przed nim, a możliwości ma spore!

Zwycięscy piłkarze najmłodszych zespołów GKS Krzemieniewo z turniejowym pucharem.


[ 12 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

Kolędnicy misyjni

„Pragniemy być bliżej dzieci żyjących w Indiach i wspierać je naszą modlitwą i darem materialnym. Chcemy dzielić się z nimi radością, pokojem i nadzieją, jaką pokładamy w Jezusie” – powiedział ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowego Papieskiego Dzieła Misyjnego. Uczniowie szkoły w Nowym Belęcinie kolejny raz włączyli się w dzieło misyjne. W tym roku kolędowali na rzecz dzieci w Indiach. W Hersztupowie byli to: Ewa Nowacka, Paulina Zielińska, Agnieszka Chuda, Marika Okoniewska, Lidia Mejza, Emilia Skorupka, Dawid Zieliński, Maciej Urbaniak. Łącznie zebrali 330, 20 zł. W Karchowie do akcji włączyli

się: Malwina Tomczak, Kinga Łukaszewska, Monika Mazur, Kinga Jakubczak, Małgorzata Nowak, Anna Nowak, Szymon Jakubczak, Nicola Kramska, Mateusz Kramski, Mikołaj Wojciechowski, Arkadiusz Nowak. Uzbierali 212, 00 zł. Natomiast w Nowym Belęcinie mieszkańców odwiedzali: Marta Dubicka, Roksana Gołembska, Agnieszka Michalak, Kinga Jakubczak, Zofia Kozica, Klaudia Smektała, Anna Brzezińska, Katarzyna Siniecka. Ta grupa zebrała 302, 23 zł. Pieniądze zostały przekazane do parafii w Świerczynie i Siemowie. Uczniowie serdecznie dziękują mieszkańcom za życzliwe przyjęcie i hojne ofiary.

Grudniowy wyjazd

Wyjątkowe oczekiwanie towarzyszyło pierwszemu w tym sezonie wyjazdowi do Jakuszyc. Jeszcze w wigilijny poranek o nartach można było tylko pomarzyć. Zwykle biała o tej porze Polana Jakuszycka jawiła się w szaro-brunatnych barwach. Wielu uczestników wyjazdu śledziło z niepokojem rejestr kamer z tamtego miejsca. W wigilijną noc ku naszej radości spadło 20 cm świeżego puchu, później było już tylko lepiej. Śniegu przybywało z każdym dniem, a warunki do uprawiania narciarstwa biegowego były naprawdę dobre. Miłośnicy tej formy rekreacji zjechali się ze wszystkich stron Polski, Czech i Niemiec i w ostatnich dniach grudnia zapełnili jakuszyckie trasy. Sporą grupę stanowili mieszkańcy

gminy Krzemieniewo. Wśród uczestników wyjazdu byli tacy, którzy po raz kolejny zdobywali: Orlę, Samolot, Chatkę Górzystów, Rozdroże pod Cichą Równią czy Harrachov oraz ci, którzy zrobili swój „pierwszy krok” na nartach biegowych (miejmy nadzieję, że nie ostatni). Niewątpliwą atrakcją był wieczorny spacer po Szklarskiej Porębie, która w śnieżnej szacie oświetlonej kolorowymi światełkami, wyglądała imponująco. Wyjazd należał do bardzo udanych, głównie za sprawą sprzyjających warunków i na szczęście organizatorzy nie musieli uruchamiać planu B, który przygotowali w razie braku śniegu. Już dziś z niecierpliwością oczekujemy kolejnych wypadów do Jakuszyc w roku 2015. (K.K)

Uczniowie ze szkoły w Górznie udali się do Centrum Rodzinnego WMB w Lesznie. Młodsi bawili się w sali Zaczarowany Świat, natomiast dla uczniów starszych atrakcją był trzytorowy bowling, w pełni skomputeryzowany, wyposażony w najnowocześniejsze mechanizmy rozstawiania kręgli. Po kilku godzinach uczniowie zmęczeni, ale zadowoleni i szczęśliwi wrócili do szkoły.

Mały wolontariat

W szkole w Pawłowicach od listopada ubiegłego roku działa mały wolontariat, którego opiekunami są panie: Magdalena Ratajczak i Teresa Górczak. Do małego wolontariatu należą uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum, łącznie 50 uczniów, którzy wspaniale angażują się w różnego rodzaju akcje. Wolontariusze między innymi pomagają młodszym kolegom podczas nauki pływania na basenie, w ramach akcji "poczytaj mi starszy kolego" czytają bajki dzieciom z oddziału przedszkolnego, pomagają w hotelu dla psów w Radomicku. Jedną z najbardziej niezapomnia-

nych akcji była wizyta w Domu Opieki Niezapominajka w Dąbczu, którą pomogła zorganizować Joanna Gluma. Uczniowie wspólnie z mieszkańcami tego ośrodka śpiewali kolędy, a na zakończenie otrzymali kartki świąteczne i upominki, które własnoręcznie przygotowali wolontariusze. Na wyróżnienie zasługuje także to, iż 5 grudnia pawłowicki mały wolontariat został laureatem konkursu "Wolontariat na medal 2014" i za swoją działalność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej otrzymał medal oraz pamiątkowy dyplom.

Uczniowie klas II i III ze szkoły w Pawłowicach wybrali się na poszukiwania Świętego Mikołaja do Nenufaru w Kościanie. Na miejscu malowali pierniki, ubierali choinki, śpiewali kolędy, a potem dotarły do Bajkowej Krainy. Tam Święty Mikołaj zaprowadził dzieci na ciepłe kiełbaski, a później wręczył im upominki.


HOROSKOP

Baran 21.03-19.04 Najwyższy czas przestać kalkulować i ruszyć za głosem serca. Może teraz warto powiedzieć „tak”. W pracy więcej obowiązków, nie zapominaj, że masz też przyjaciół i rodzinę. Skontroluj zdrowie. Byk 20.04-20.05 Nie zawiedziesz przyjaciół, którzy poproszą Cię o pomoc. Przy okazji odnowisz też stare znajomości. Zaplanuj kilka dni urlopu. W drugiej połowie miesiąca spotka Cię coś bardzo miłego. Bliźnięta 21.05-21.06 Zajmiesz się naprawianiem tego, co działa źle. Przy podejmowaniu decyzji posłuchaj rady przyjaciół. W rodzinie zapowiada się kilka spotkań, które mogą zmienić coś w Waszej codzienności. Dobre finanse. Rak 22.06-22.07 Czeka Cię udany miesiąc. Przede wszystkim będziesz miała czas, by zająć się sobą. Uda Ci się wyjazd i bardzo korzystne zakupy. Oczekuj wiadomości od dalszej rodziny. Lew 23.07-22.08 Wkrótce możesz liczyć na sukcesy w pracy. Być może będzie nawet podwyżka. W domu nieco zamieszania z dziećmi, ale wszystko skończy się dobrze. Skorzystaj z zaproszenia na imprezę. Panna 23.08-22.09 Znajdź czas na romantyczne spotkania. Ty i Twój partner tego potrzebujecie. W pracy postaw na większą samodzielność. Zrób sobie zaległe badania kontrolne, nie bagatelizuj przemęczenia. Waga 23.09-22.10 Chyba znalazłaś tego jedynego. To więcej niż zauroczenie, więc nie lekceważ uczucia. Spróbuj zagrać w jakąś loterię, gwiazdy wróżą szczęście. Odezwij się do pewnego Lwa. Skorpion 23.10-21.11 Zbliżają się dobre dni na życie towarzyskie. Będą spotkania, imprezy, wyjazdy. Z części z nich warto skorzystać. Ale uważaj na wydatki, pieniądze będą Ci potrzebne na pewien ważny projekt. Strzelec 22.11-21.12 Dobry czas dla wszystkich par: i małżeństw, i narzeczonych. Warto razem wybrać się na kilka dni urlopu. W pracy lepsze dni, a w perspektywie większe pieniądze. Koziorożec 22.12-19.01 Wyjaśnij nieporozumienia w pracy, bo sprawa przerodzi się w konflikt. W domu czekają Cię zmiany może remont, może przeprowadzka. Zwróć uwagę na kogoś, komu na Tobie bardzo zależy. Wodnik 20.01-18.02 Planety sprzyjają współpracy z ludźmi. Dobrze układać Ci się będą kontakty w pracy. Poznasz też bardzo interesującą osobę. Oczekuj wiadomości od dalszej rodziny. Ryby 19.02-20.03 W miłości nie będzie nudno. Unikaj jednak romansów w pracy. Zajmij się zawodowymi zaległościami, zanim urosną do dużego problemu. Możesz liczyć na poprawę sytuacji finansowej.

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

[ 13 ]

Domowe

Krzyżówka z nagrodą

Podwyższony dla wygody podróżnych wsiadających do pociągu

Rzymska bogini, opiekunka ziarna, utożsamiana z grecką Demeter Głos lwa lub słonia

1

Rozległy teren

9

Złota lub akwariowa Ważny stan w USA ze stolicą  w Austin Mieszanie kart

Jeden z ewangelistów, autor dziejów Chrystusa

Tłuszcz z mleczarni

4

2

2

8

2

7

4

9

Bielec, tropikalny owad wznoszący w buszu gliniane termitiery

15 11

Dawna stolica Górnej Birmy zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1939 r.

Wysokie do 10 metrów, zawsze zielone drzewo Afryki

Mniszka buddyjska w Chinach lub Japonii

10

5

11

8

10

Gatunek wielkich mrówek tropikalnych

3

14 3

Co miesiąc płacone przez dłużnika Eden Adama i Ewy

7

Las, bór

1

5

6

12

Szary ptak, śpiewak nocny słuchany przez zakochanych

Wędrowny poeta u ludów wschodnich

13

Najwyższa karta w talii

cukierki

Anna dla najbliższej rodziny

6

2

12

13

14

10

15

Rozwiązanie powstanie po przeniesieniu liter oznaczonych cyframi od 1 do 15 do odpowiednich kratek poniżej. Prawidłowe hasło można wysłać SMSem o treści TC.ZYCIE.rozwiazanie+imie i nazwisko+adres na numer 71068 (opłata 1,23 zł, regulamin na www.dotpay.pl). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w grudniowym numerze „Życia...” było hasło: CZEKAMY NA PRAWDZIWĄ  ZIMĘ. W drodze losowania wyłoniliśmy zwycięzcę. Jest nim pan Szymon Kasztelan (Drobnin 31). Zapraszamy po odbiór nagrody do GCK w Krzemieniewie.

Jeszcze sałatki

BROKUŁOWA Składniki: 1 duży brokuł, 1 puszka groszku konserwowego, 5 ogórków kiszonych, 6 jajek, majonez, sól, pieprz. Przygotowanie: Brokuł myjemy, dzielimy na różyczki, wkładamy do wrzącej, osolonej wody i gotujemy przez 5 minut. Groszek wykładamy na durszlak i przelewamy wrzątkiem. Ogórki kroimy w kostkę. Jajka gotujemy na twardo, obieramy i kroimy w niezbyt duże kawałki. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, dodajemy majonez i przyprawy.

PEKIŃSKA Składniki: średnia kapusta pekińska, opakowanie makaronu ryżowego, czerwona papryka, puszka groszku, puszka kukurydzy, puszka czerwonej fasoli, 6 ogórków konserwowych, mały słoik majonezu, sól, pieprz. Przygotowanie: Kapustę drobno szatkujemy. Makaron gotujemy w lekko osolonej wodzie na półtwardo, odcedzamy i studzimy. Dodajemy do kapusty. Paprykę i ogórki kroimy w kostkę. Groszek, kukurydzę i fasolę osączamy z zalewy, dodajemy do sałatki. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Dodajemy majonez i dokładnie mieszamy.

Wkrótce zimowe ferie. W czasie wolnym można dzieciom zaproponować wspólne zrobienie domowych cukierków. To bardzo łatwe zadanie, a maluchom sprawi wiele radości. Składniki: 2 szklanki cukru, 1 op. płatków owsianych, 1, 5 łyżki kakao, wiórki kokosowe, 1/2 kostki margaryny, rumowy aromat do ciast, 8 łyżek mleka, rodzynki. Przygotowanie: Margarynę roztapiamy, dodajemy kakao, cukier, wiórki i rodzynki, a na koniec mleko i aromat. Zagotowujemy, zdejmujemy z ognia i dodajemy tyle płatków, aby masa była gęsta. Łyżeczką formujemy cukierki. Posypujemy wiórkami.

Co lubią oczy?

Oczy lubią owoce i warzywa o mocnych kolorach. Ciemnozielone, np. brokuły, brukselka, mają substancje potrzebne plamce żółtej oka (miejsce na siatkówce odpowiadające za ostre widzenie). Działają też jak wewnętrzne „okulary przeciwsłoneczne”, chroniąc siatkówkę przed złym wpływem wolnych rodników. Pomarańczowe warzywa i owoce, np. dynia czy morele, przyczyniają się do powstawania witaminy A, bez której nie da się dobrze widzieć o zmroku. Odmładzają wzrok również granatowe i fioletowe: borówki, jagody oraz bakłażany.

(: (: HUMOR :) :)

Na lekcji polskiego: - Jasiu, powiedz nam, kiedy używamy wielkich liter? - Kiedy mamy słaby wzrok! *** - Powtórzmy tabliczkę mnożenia - mówi ojciec do syna. - Na pewno wiesz, że dwa razy dwa jest cztery, a ile to będzie sześć razy siedem? - Tato, dlaczego ty zawsze rezerwujesz dla siebie łatwiejsze przykłady?! *** Na urodzinach informatyka znajomy daje mu prezent. Jubilat otwiera, patrzy, a tam pendrive. Po chwili mówi: - Dziękuję za pamięć. *** Przychodzi mężczyzna do restauracji i pyta kelnera: - Mam 20 złotych. Co pan poleca? A kelner na to: - Inną restaurację.


[ 14 ]

ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia, serdeczności wnuków i długich lat życia. Wszystkie nasze przedszkola oraz najmłodsi uczniowie szkół zaprosiły dziadków na okolicznościowe spotkania. Jak zawsze było mnóstwo radości, uścisków, drobnych prezentów. Ale najważniejsze, że były szczere, bezwarunkowe wyrazy oddania i miłości. Na zdjęciu Dzień Babci i Dziadka w Garzynie i Oporówku.

Tradycyjnie uczniowie ze szkoły w Oporówku zaprosili babcie i dziadków na okolicznościowe występy. Dzieci z klas I-III pokazali im przedstawienie o “Złotowłosym Aniole”, a przedszkolacy piękne jasełka. Były życzenia i własnoręcznie wykonane upominki. Rozmawiano przy kawie i ciastkach, które upiekły mamy.

13 stycznia w Wolsztynie odbyło się XVI Wojewódzkie Spotkanie Grup Kolędniczych, na które zjechali się przedstawiciele szkół: z Poznania, Rydzyny, Leszna, Zbąszynia, Lubska, Nowej Soli, Lwówka, Wolsztyna. Po raz drugi uczestniczyli w nim również uczniowie Zespołu Szkół w Górznie. Wszystkie przedstawienia nawiązywały do tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych, a każde było wyjątkowe i wzbudzało duże zainteresowanie publiczności. Po występach zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń między zespołami i zawarcia nowych znajomości.

Przedświąteczny tydzień w szkole w Drobninie upływał pod znakiem świąt. Szkoła została udekorowana, pachniało choinką, słychać było kolędy. Klasy II i III b postanowiły w ten przedświąteczny czas zaprosić do szkoły swoich rodziców na przedstawienie jasełkowe. Mali aktorzy dostarczyli swoim rodzicom wiele radości i wzruszeń. Przygotowali również dla nich prezenty – świąteczne stroiki. Nie obeszło się bez Gwiazdora, który przytargał ze sobą cały wór prezentów.

W przedszkolu w Garzynie Dzień Babci i Dziadka obchodzono przez trzy kolejne dni. Swoich dziadków do placówki zaprosiła każda z grup przedszkolaków. Maluchy pokazały gościom przedstawienie, obdarowały ich serduszkami ze swoją podobizną, złożyły życzenia. Były też konkursy i zabawy oraz pyszne ciasto.

X Konkurs Kolęd

i Pastorałek

W czwartek, 8 stycznia odbył się w Kąkolewie X Konkurs Śpiewaczy. Wzięło w nim udział 66 wykonawców z 12 szkół, śpiewając kolędy, pastorałki i piosenki zimowe w następujących kategoriach wiekowych: klasy I-III SP, klasy IV-VI SP, klasy I-III Gimnazjum oraz zespoły wokalne. Szkołę z Drobnina reprezentowały: Natalia Matuszak z kl. Ia, Weronika Kośmider z kl. IIIb, Laura Nowaczyk z kl. IIIb, Ewelina Baer z kl. IV, Zosia Dawidziak z kl. IV, Kornelia Rutkowska z kl. VIa, Zespół SŁONECZKA w sładzie: Jagoda Andrzejczak, Roksana Glapiak i Jagoda Wróblewska z kl. IV, Zespół WESOŁE NUTKI w składzie: Patrycja Buczek, Marta Jańczak, Julia Ratajska i Weronika Zyber z kl. IV oraz zespół ALMA w składzie Alicja Sikorska i Monika Rzepecka

z kl. IIa. Wszystkie dziewczyny zaprezentowały świetne umiejętności wokalne, zdobywając tytuły laureatek i wyróżnienia. Pierwsze miejsce w kategorii zespoły wokalne zajął zespół SŁONECZKA, a III miejsce zespół ALMA. Wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani za podjęty trud. Jury doceniło różne walory występów, m. in. umiejętność wyrażania emocji, interpretację utworu, ruch sceniczny, wykonanie utworów z własnym akompaniamentem, umiejętność współpracy w zespole. Zgodnie z dziesięcioletnią tradycją nagrodami były statuetki dla zwycięzców i anioły lub aniołki dla wszystkich. Organizatorzy zadbali też o pamiątkowe dyplomy. Laureatkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


ŻYCIE GMINY KRZEMIENIEWO

JASEŁKOWY PRZEGLĄD

Nowe książki

Gminne Centrum Kultury zakupiło w 2014 roku dla 4 bibliotek 1232 nowe książki za kwotę blisko 28.000 złotych. Z tego 238 książek za kwotę 5.504 zł zakupiono dzięki dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Priorytet 1 Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek". Za otrzymane środki GCK zakupiło dla Krzemieniewa 77 książek, w tym 26 dla dzieci, dla Pawłowic 67 książek (20 dla dzieci), dla Garzyna 48 książek (33 dla dzieci) i dla Belęcina 46 książek (25 dla dzieci).

UWAGA!!!

Od 13 stycznia 2015 roku już trzecia biblioteka w gminie obsługuje czytelników elektronicznie. Książki biblioteki w Garzynie są już w bazie. Zasoby naszych bibliotek można przeglądać na stronie internetowej www. krzemieniewo-gck.sowwwa.pl lub www. gck. krzemieniewo. pl w zakładce Księgozbiór. Od nowego roku, aby zostać czytelnikiem biblioteki w Garzynie, należy przyjść z wcześniej kupioną kartą w bibliotekach w Krzemieniewie lub w Pawłowicach. Jeśli czytelnik takiej karty nie posiada, musi ją kupić w bibliotece w Garzynie. Jednorazowa opłata za kartę wynosi 4zł (raz kupiona karta obowiązuje we wszystkich bibliotekach publicznych na terenie gminy). Za miesiąc wydrukujemy regulamin wypożyczeń elektronicznych.

[ 15 ]

Zaproszenie do konkursu

Biblioteka Publiczna w Krzemieniewie ogłasza Gminny Konkurs Czytelniczy pn. „POLUBIĆ CZYTANIE”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Krzemieniewo. Konkurs trwa od 1 lutego do 30 kwietnia 2015 roku. Przeprowadzony zostanie w dwóch etapach: szkolnym i gminnym. Rozstrzygnięcie nastąpi 12 maja w bibliotece w Krzemieniewie. Regulamin, wykaz lektur oraz karty zgłoszeń dostępne są w szkołach, bibliotekach oraz na stronie www. gck. krzemieniewo. pl ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU. DLA ZWYCIĘZCÓW ATRAKCYJNE NAGRODY KSIĄŻKOWE.

Dla młodych czytelników

Sprzęt dla Domu Kultury

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie pod koniec ubiegłego roku zakupiło do Domu Kultury w Garzynie nowy sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, multimedialny i muzyczny. Operacja „Wyposażenie Domu Kultury w Garzynie w sprzęt” współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-

2013". Operacja polegała na zakupie wysokiej klasy sprzętu nagłośnieniowego, oświetlenia scenicznego, projektora multimedialnego oraz pianina cyfrowego. Nowe wyposażenie będzie służyło wszystkim grupom odbiorców, a w szczególności skorzystają z niego dzieci poprzez udział w przedstawieniach teatralnych, przeglądach muzycznych, nauce gry na instrumentach oraz udział w sekcjach zainteresowań.

Młody czytelniku: – jeśli lubisz słuchać bajek, – masz talent aktorski, – kochasz muzykę i dobrą zabawę, przyjdź do nas koniecznie! Biblioteka Publiczna w Krzemieniewie zaprasza dzieci w wieku od 4 do 11 lat na zajęcia, które odbywają się w każdą środę od godz. 15 do 16.30. Z nami nie będziesz się nudził. Oferujemy: zajęcia plastycznotechniczne, zabawy ruchowe, łamigłówki logiczne, konkursy czytelnicze i plastyczne, udział w

małych formach teatralnych. Rozszerzamy wiedzę i zainteresowania poprzez prezentacje multimedialne. Każde dziecko uczestniczące w zajęciach zostaje członkiem KRUK-A (Klubu Rozrabiaków Uwielbiających Książki) i za każde spotkanie otrzymuje kupon. Zdobycie trzech kuponów jest równoznaczne z otrzymaniem książeczki. "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” (W. Szymborska). Dlatego dołącz do nas! Zapraszamy!


Wigilijne spotkania emerytów [ 16 ]

Zawsze w okresie świąteczno - noworocznym spotykają się członkowie kół emerytów, rencistów i inwalidów. Przychodzą, by razem zasiąść do wigilijnego stołu. Są więc tradycyjne potrawy - ryby, kapusta, pierogi, zupy. Są też kolędy i jasełkowe przedstawienia. Ale najważniejsze jest łamanie się opłatkiem i serdeczne życzenia. Tych naprawdę było dużo, bo składali je przewodniczący poszczególnych kół, ale także goście i oczywiście emeryci między sobą. To były bardzo serdeczne, ciepłe i świąteczne spotkania. Emeryci z Krzemieniewa, Pawłowic i Garzyna przeżyli wspólnie prawdziwą Wigilię.

Do sali Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie przyszło ponad 80 osób. Piękne jasełkowe przedstawienie zaprezentowały maluchy z przedszkola. Wzruszająca była historia narodzenia Jezusa. A potem każdy z gości otrzymał od dzieci kartkę z życzeniami.

Wigilia dla garzyńskiego koła odbyła się w sali Domu Kultury. Dzieci z przedszkola i uczniowie przywitali gości kolędami i pięknym programem artystycznym. Wręczyli też emerytom symboliczne aniołki.

W serdeczną atmosferę świąt wprowadzili emerytów uczniowie z pawłowickiej szkoły. Wigilia odbyła się w szkolnej sali, a wszyscy obejrzeli jasełka i wysłuchali kolęd. Razem też je śpiewali.

Życie Gminy Krzemieniewo - nr 125 - Styczeń 2015  
Życie Gminy Krzemieniewo - nr 125 - Styczeń 2015  
Advertisement