__MAIN_TEXT__

Page 1

Numer 74, Luty 2018

KONCERT

NOWOROCZNY

W Sali Wiejskiej w Święciechowie w sobotę, 13 stycznia, odbył się Karnawałowy Koncert Noworoczny. Na scenie zaprezentowali się artyści z teatrów w Poznaniu, Łodzi i Kijowie. Soliści w składzie: Agnieszka Wawrzyniak, Mariusz Ruta i Aleksander Prokopienko przez półtorej godziny prezentowali najpiękniejsze arie i duety ze znanych musicali i operetek. Licznie zgromadzona widownia na stojąco oklaskiwała artystów. Organizatorem koncertu był Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie.


[2]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

W niedzielę, 28 stycznia, Sala Wiejska w Przybyszewie wypełniła się dziećmi przebranymi za superbohaterów, postacie z bajek, było też wielu innych przebierańców - wszyscy bawili się podczas baliku karnawałowego. Były tańce, gry, zabawy, słodkie niespodzianki. Wspólną zabawę zorganizowali: Stowarzyszenie ZMW i Rada Sołecka Przybyszewa.

Dzień Babci i Dziadka

W sobotę, 20 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach dzieci, które uczęszczają do Przedszkola w Gołanicach, wystąpiły przed swoimi rodzicami i dziadkami. Z okazji Dnia Babci i Dziadka maluchy przedstawiły Jasełka. W spot-

kaniu wzięli też udział zaproszeni goście. Uroczystości dla ukochanych Babć i Dziadków odbywały się we wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. Zdjęcia z tych spotkań prezentujemy na str. 15.

Dokładnie w dzień rocznicy wyzwolenia Święciechowy, który przypada 29 stycznia, na rynku złożono wiązanki kwiatów. Przypomnijmy, że w tym roku przypada 73. rocznica wyzwolenia naszej miejscowości. Kwiaty pod pomnikiem złożył wójt gminy Marek Lorych w towarzystwie radnych oraz delegacja OSP Święciechowa.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[3]

Na sportowo z WOŚP Jak załatwić sprawę

W URZęDZIE GMINy?

Podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Święciechowie odbyły się zawody siatkarskie. Wzięły w nich udział cztery drużyny z terenu gminy Święciechowa. Byli to reprezentanci z

Gołanic, Strzyżewic, Święciechowy oraz uczniowie miejscowej szkoły. Po czterech godzinach rywalizacji wyłoniono drużyny, które znalazły się na podium. I miejsce zajęła drużyna ze Święciechowy, II miejsce z Gołanic, a III miejsce drużyna ze Strzyżewic.

Szanowni Państwo! Krajowe Biuro Wyborcze rozpoczęło kampanię informacyjną związaną z możliwością głosowania w zbliżających się wyborach. Sprawa jest istotna, gdyż zdarza się czasami, że mieszkańcy nie mogą wziąć udziału w wyborach ze względu na brak wpisania ich do rejestru wyborców. Do powyższych sytuacji dochodzi najczęściej w przypadku wyjazdu za granicę, zmiany adresu zamieszkania albo zameldowania w związku z przeprowadzką, wyjazdem ze swojej miejscowości na studia lub do pracy. Dlatego najlepiej sprawdzić, czy jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców. Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Jeżeli mamy stałe zameldowanie, to znaczy, że nasze nazwisko znajduje się w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteśmy zameldowani i będziemy mogli oddać głos. Jeśli jednak jesteśmy zameldowani na pobyt czasowy albo w ogóle nie mamy meldunku, to nie ma nas w rejestrze wyborców i nie będziemy mogli głosować w wyborach. Co zrobić w takiej sytuacji? Należy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie. Sprawę tę załatwimy w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 14a, pokój nr 4 (na parterze). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu Magdalena Borowiak - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, tel. 65 6333 523.adres e - mail: usc@swieciechowa.pl Zapraszamy do sprawdzenia czy jesteśmy wpisani w rejestrze wyborców! ZAStęPcA WóJtA PAtRyK tOMcZAK

KOLEJNA ZMIANA

W poprzednim numerze naszego miesięcznika informowaliśmy o zmianie nazw dwóch ulic w Święciechowie. Zmian dokonano na podstawie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Wojewoda wielkopolski Zarządzeniami Zastępczymi zmienił wcześniej nazwy ulic w Święciechowie: Generała Zygmunta Berlinga na Generała Władysława Andersa oraz Generała Karola Świerczewskiego na Anny Walentynowicz. Zarządzenie Zastępcze dotyczące zmiany nazwy ul. 29 Stycznia w Święciechowie weszło w życie 23 stycznia. Nowa nazwa to ul. Janusza Kusocińskiego. Wojewoda rozpatruje również zmianę nazw ulic: Ludowego Wojska Polskiego, Zwycięstwa, XX - lecia, Wolności oraz Franciszka Zubrzyckiego.

Dobiegła końca przebudowa dachu Sali Wiejskiej w Długiem Nowem. Wykonawcą robót była firma LUX Grzegorz Żukowski i Urszula Żukowska SC ze Święciechowy. Wartość robót brutto 241. 119,91 zł.

W piątek, 26 stycznia, w Sali Wiejskiej w Gołanicach spotkały się wszystkie organizacje działające na terenie wsi. Wspólnie podsumowano ubiegły rok pracy i dyskutowano nad pomysłami na rok bieżący. Sołtys wsi Kornela Sztor przedstawiła rozliczenie finansowe, wymieniła imprezy, które organizowane były w Gołanicach oraz miejsca, w które mieszkańcy wsi się udawali. Radny Jerzy Machowiak przedstawił, jakie plany finansowe ma gmina, w szczególności dla Gołanic. Ważną kwestią jest budowa stanicy przy plaży. Ponadto uczestnicy spotkania obejrzeli występ pary tańca towarzyskiego i zasiedli do wspólnego posiłku.


Odbiór odpadów [4]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Na prośbę czytelników podajemy informację o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i poremontowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na co dzień te odpady można zawieźć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK - u. W naszej gminie znajduje się on w Święciechowie przy boisku sportowym. Przypominamy, że wielkogabarytowe odpady i zużyty sprzęt w PSZOK - u oddajemy bez opłat. Płacimy jedynie za odpady poremontowe, jeśli jest ich więcej niż 100 kg na osobę w ciągu roku. A zatem przez cały rok, można się niepotrzebnych odpadów pozbyć bezpłatnie. Ale zwracamy również uwagę na to, że dwa razy w roku organizowana jest objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu. W tych dniach można te odpady wystawić przed swoim domem. Muszą znajdować się w miejscu łatwo dostępnym i to już od godz. 6 rano. Zostaną zabrane przez pracowników MPGK. Najbliższa wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu odbędzie się już niebawem. W sobotę, 10 marca, można wystawić takie odpady w następujących miejscowościach: Długie Nowe, Długie Stare, Gołanice, Krzycko Małe, Lasocice, Niechłód, Ogrody, Piotrowice, Przybyszewo, Święciechowa i Trzebiny. W sobotę, 21 kwietnia, zbiórka będzie miała miejsce w Strzyżewicach. W sobotę, 28 kwietnia, zbiórka odbędzie się w Henrykowie i Książęcym Lesie. I jeszcze ważna informacja dotycząca samych odpadów. Na prośbę mieszkańców raz jeszcze podajemy, jakie odpady zaliczyć można do wielkogabarytowych. Otóż w czasie mobilnej zbiórki wyrzucić można stare meble, dywany i wykładziny, duży metalowy złom, plastikowe krzesła, stoliki, szyby okienne, lustra, opony jednorazowo do 4 sztuk oraz odpady poremontowe. Natomiast zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to przede wszystkim zużyte lodówki, telewizory, pralki, kuchenki itp. A także kable i sprzęt komputerowy, telefony, golarki, suszarki itp., zabawki elektroniczne i elektryczne. Trzeba przy tym pamiętać, że sprzęt oddajemy w stanie, w jakim zakończyło się jego użytkowanie.

W sobotę, 27 stycznia, w Sali Wiejskiej odbyło się IV Kolędowanie Zespołów Śpiewaczych w Długiem Starem. Do wspólnego muzykowania zaprzyjaźnione grupy zaprosił Zespół Śpiewaczy Razem Raźniej. Do Długiego Starego przyjechało 10 zespołów. Na scenie zaprezentowali się: Zgoda z Kamieńca, Tęcza z Piasków, Koniczynka z Kożuchowa, Zawsze Młodzi z Jarocina, Jawor z Pogorzeli, Harfa z Kobylina, Złota Jesień z Jaraczewa, Kapela Malińczaki z Piasków, Karolinki z Gołanic, Wiola ze Święciechowy oraz gospodarze Razem Raźniej z Długiego Starego. Każdy zespół otrzymał od organizatorów dyplom i statuetkę uczestnictwa na pamiątkę spotkania.

POŻEGNANIE

W ostatnich tygodniach odeszli od nas:

08.01 - Leszek Józef Burzyński (1957), Długie Stare 08.01 - Pelagia Masztalerz (1918), Święciechowa 09.01 - Zdzisława Panasewicz (1944), Henrykowo 15.01 - Eugeniusz Grzegorz torczyński (1958), Święciechowa

W lutym

imieniny obchodzą

AMANDA - 6 II

Amanda to imię pochodzące od łacińskiego słowa amande, oznaczającego niewiastę godną miłości. Szczęście jej nie opuszcza. Osiąga sukces niemal w każdej sferze życia. Nieraz plany krzyżuje jej brak cierpliwości, ale z reguły zdobywa to, czego pragnie. Jest typem wrażliwej samotniczki, która izoluje się od świata. Bywa kapryśna i uparta. Z trudem obdarza innych zaufaniem. Amanda to bardzo atrakcyjna kobieta - modna, dość przebojowa. Stanowi dobrą wizytówkę swego partnera. Latami uczy się podążania do celu małymi kroczkami. Amanda ma predyspozycje do osiągnięcia sukcesów literackich, muzycznych i artystycznych. Świetnie poradzi sobie również w psychologii i pedagogice. Imieniny obchodzi także 18 czerwca i 26 października.

MARIUSZ - 4 i 9 II

Mariusz to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzi się od imienia boga wojny Marsa lub nazwy rzymskiego rodu Mariaszów. Jest dynamicznym i aktywnym mężczyzną. Zawsze znajduje się w centrum zdarzeń. Nie lubi, gdy coś go omija. Posiada uzdolnienia artystyczne oraz wyjątkową inteligencję i w mig rozwiązuje każde zagadnienie. Bardzo lubi doradzać innym. Zazwyczaj jest pracowity i przedsiębiorczy. W kontaktach towarzyskich nie przywiązuje wagi do trwałych znajomości i bywa wścibski. Jego wadą jest zbyt wielka duma. Z wiekiem Mariusz coraz większą wagę przywiązuje do spokojnego i udanego życia rodzinnego. Od dziecka musi być jednak odpowiednio wychowywany, aby nie popaść w przypisany jego naturze narcyzm. Powinien uprawiać jakiś męski sport. Trzeba uważać, aby nie podporządkował swego życia jedynie kaprysom uczuciowym. Mariusz posiada, niestety, chwiejną naturę. Jeśli przezwycięży niebezpieczeństwa wynikające ze swego charakteru, będzie świetnym małżonkiem i ojcem zapewniającym rodzinie bezpieczeństwo. Imieniny obchodzi

Amanda Turkowiak z Lasocic

W naszej gminie mieszkają tylko trzy panie o tym imieniu. Najmłodsza Amanda ma półtora roku, a najstarsza 19 lat. Panie o tym imieniu mieszkają w Święciechowie, Niechłodzie i Lasocicach. Życzymy im wszystkiego dobrego, aby każdy dzień był powodem do radości i zadowolenia.

Mariusz Matuszewski z Przybyszewa

także: 19 stycznia, 22 sierpnia, 21 września, 3 listopada i 31 grudnia. W gminie Święciechowa mieszka 55 panów Mariuszów. Najwięcej jest ich w Święciechowie 15, następnie w Lasocicach - 7, Długiem Starem i Przybyszewie - po 5, Gołanicach i Długiem Nowem - po 4, Strzyżewicach, Henrykowie i Niechłodzie - po 3, Ogrodach i Trzebinach - po 2 oraz w Książęcym Lesie i Piotrowicach - po jednym. Najstarszy Mariusz ma 58 lat i mieszka w Ogrodach, a najmłodszy niebawem będzie obchodził 17. urodziny i mieszka w Długiem Starem. Panom życzymy zdrowia i pomyślności. DRUK: Drukarnia Leszno

KURIER ŚWIęcIEcHOWSKI Miesięcznik Samorządowy Gminy Święciechowa Wydawca: Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie Red. naczelny: Marek tulewicz. Kontakt do Redakcji: tel. 65 5330691 Redaktorzy: Halina Siecińska i Ewelina Konieczna Redakcja: SOK w Święciechowie, ul. Śmigielska 1A, 64-115 Święciechowa Internet: www.swieciechowa.eu, skład: Halpress - www.halpress.eu Przesyłanie materiałów i numery archiwalne: www.swieciechowa.eu


Inwestycje na rok 2018 KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[5]

Poniżej przedstawiamy planowane w naszej gminie inwestycje i remonty w podziale na poszczególne wsie w 2018 roku. DŁUGIE NOWE

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 136 do dz. nr 93/6

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na dz. nr 136

Przebudowa dachu Sali Wiejskiej

DŁUGIE StARE

Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej Wymiana świetlików na budynku szkolnym Budowa boiska przy Szkole Podstawowej

Budowa sali gimnastycznej - upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim Budowa oświetlenia drogowego na dz. nr 74

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na przedłużeniu ul. Wiosennej GOŁANIcE

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Parkowej Utwardzenie parkingu (szkolny przystanek autobusowy) na ul. Parkowej Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży - poprawa gminnej bazy turystycznej Budowa wraz z przebudową obiektów i zagospodarowanie plaży - porządkowanie terenu Budowa oświetlenia drogowego na ul. Stawowej

HENRyKOWO

12. 500 zł 5. 000 zł

270. 000 zł 10. 000 zł 50. 000 zł

150. 000 zł 50. 000 zł 70. 000 zł 10. 000 zł

88. 000 zł 16. 000 zł

332. 556,08 zł 165. 511,58 zł 63. 000 zł

Budowa sieci wodociągowej na dz. nr 575/25 do dz. nr 575/22

20. 000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Srebrnej

31. 000 zł

Projekt oświetlenia ulicznego na ul. Diamentowej

KRZycKO MAŁE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi - etap II Zakup urządzeń fitness dla wsi

LASOcIcE

Przykrycie rowu wzdłuż ul. Ogrodowej Przebudowa wodociągu

Budowa drogi ul. Kolejowej

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej Wykonanie ogrodzenia placu zabaw Budowa oświetlenia drogowego

NIEcHŁóD

PRZyBySZEWO

Wykonanie projektu technicznego drogi wraz z odwodnieniem ul. Krótkiej Budowa oświetlenia drogowego na ul. Jeżynowej

10. 000 zł

680. 000 zł

20. 855,81 zł 72. 000 zł 60. 000 zł

180. 000 zł 42. 000 zł

15. 374,39 zł 54. 000 zł

15. 000 zł 45. 000 zł

Zakup stołów i krzeseł do Sali Wiejskiej

20. 019,09 zł

Ułożenie kostki betonowej przed Salą Wiejską

10. 761, 22 zł

PIOtROWIcE

StRZyŻEWIcE

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Balonowej Przebudowa ul. Pilotów - etap II

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Samolotowej ŚWIęcIEcHOWA

80. 000 zł

300. 000 zł

50. 000 zł

Wykonanie projektu budowlanego i budowa kanalizacji deszczowej na ul. Leszczyńskiej

50. 000 zł

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia drogowego w ul. Strzeleckiej, budowa drogi

1. 019. 000 zł

Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - termomodernizacja wraz ze zmianą kolorystyki elewacji budynku Szkoły Podstawowej- poprawa nauczania w szkole, wymiana instalacja elektrycznej, malowanie, wymiana drzwi

1. 923. 009,75 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze na dz. nr 717

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na odcinku ul. Leszczyńskiej od nr 41b do 41g

38. 000 zł

100. 000 zł

Budowa Przedszkola - poprawa warunków dla dzieci uczęszczających do Przedszkola

9. 003. 212,14 zł

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego na ul. Akacjowej

5. 000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Krzyckiej

9. 000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Modrzewiowej

35. 000 zł

Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej

60. 000 zł

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Strzeleckiej

tRZEBINy

Przeniesienie Sali Wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń

63. 000 zł

22. 000 zł

Największymi inwestycjami wprowadzonymi w 2018 roku są: budowa Przedszkola w Święciechowie i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Święciechowie, odbywają się one z dofinansowaniem ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie: 4. 204. 535, 34 zł. Ponadto wzorem lat ubiegłych na rok 2018 przewidziano możliwość pozyskania przez mieszkańców naszej gminy dotacji na działania proekologiczne, i tak: - na przygotowanie ciepłej wody użytkowej w kwocie 50. 000 zł, - na ograniczenie emisji zanieczyszczeń (zmiana sposobu ogrzewania) w kwocie 50. 000 zł, - na produkcję energii elektrycznej w kwocie 5. 000 zł; - na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 14. 000 zł, - na dofinansowanie usuwania odpadów zawierających azbest w kwocie 27. 000 zł. Ponadto przewidziano pomoc finansową dla powiatu leszczyńskiego w kwocie 800. 000 zł na "Modernizację nawierzchni drogi w Krzycku Małym", kwotę 986. 000 zł na "Budowę łącznika drogi S5 - przebudowa ulicy Wilkowickiej w Lesznie" oraz również dla powiatu leszczyńskiego kwotę 100. 000 zł na "Przebudowę chodnika wzdłuż ulicy Święciechowskiej w Lasocicach". Grupując wydatki inwestycyjne w 2018 roku, gmina Święciechowa planuje wydatkować m. in. na: - budowę kanalizacji (wodociągowej, sanitarnej, deszczowej) kwotę 1. 406. 200 zł, - budowę dróg kwotę 3. 158. 000 zł, - turystykę kwotę 498. 67,60 zł, - wydatki inwestycyjne w oświacie kwotę 11. 178. 066,89 zł, - budowę oświetlenia ulicznego kwotę 760. 000 zł.


[6]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Teatr cieni w kościele

W święciechowskim kościele, 27 stycznia po sobotniej wieczornej mszy świętej, odbyło się przedstawienie jasełkowe. Nie było to jednak tradycyjne przedstawienie, a teatr cieni. W rolę aktorów wcieliły się dzieci ze

REKRUtAcJA NA ROK SZKOLNy 2018/19 DO NOWO OtWIERANEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŚWIęcIEcHOWIE PRZy UL. StRZELEcKIEJ WNIOSKI o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/19 wraz z załącznikami pobierać można w terminie od 26 lutego do 16 marca 2018 r. w Przedszkolu Samorządowym w Święciechowie ul. Kościelna 4. Druki dostępne będą również na stronie internetowej www.swieciechowa.pl

Dokumenty należy składać w kancelarii przedszkola ul. Kościelna 4 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Termin zwrotu wypełnionych wniosków wraz z załącznikami upływa 16 marca 2018 roku. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały weryfikacji. Do 20 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne. Jeśli przedszkole nadal będzie dysponować wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu: (65) 5330 326

Święciechowy, które zebrały się specjalnie na potrzebę tego projektu. Reżyserem przedstawienia była Lidia Gerter - Woźna. Do projektu przyłączyła się Fundacja PZU oraz Stowarzyszenie MożeMy.

W sobotę, 13 stycznia, spotkanie noworoczne zorganizowała Rada Sołecka ze Święciechowy. Tego dnia spotkali się członkowie Rady oraz osoby, które na co dzień pomagają sołtysowi i Radzie w organizacji imprez. Dla uczestników zaplanowano także muzyczną część artystyczną.

Na początku stycznia w salce znajdującej się w jednostce OSP w Święciechowie odbyło się spotkanie noworoczne. Uczestniczyli w nim strażacy oraz zaproszeni goście. Naczelnik Wojciech Konatowski omówił bieżące sprawy, a wójt gminy Marek Lorych złożył zgromadzonym osobom życzenia na Nowy Rok.

ZAPRASZAMy NA ZEBRANIA

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich organizowanych na terenie całej gminy. Poniżej podajemy harmonogram zebrań: 27 lutego - godz. 17.00 Henrykowo, godz. 19.00 Strzyżewice 28 lutego - godz. 19.00 Lasocice 01 marca - godz. 19.00 Przybyszewo 05 marca - godz. 19.00 Długie Stare 06 marca - godz. 17.00 Piotrowice, godz. 19.00 Niechłód 07 marca - godz. 19.00 Gołanice 08 marca - godz. 19.00 Krzycko Małe 12 marca - godz. 19.00 Święciechowa 13 marca - godz. 17.00 Długie Nowe, godz. 19.00 Trzebiny


Na budowie nowego przedszkola KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[7]

Do redakcji w ostatnim czasie kierowano pytania dotyczące przebiegu realizacji największej w naszej gminie inwestycji, czyli budowy Przedszkola Samorządowego w Święciechowie.

Postanowiliśmy dla naszych czytelników sprawdzić, jak przebiegają prace przy budowie przedszkola. Po terenie powstającego przedszkola oprowadził nas kierownik budowy Artur Poszwiński. W ostatnim tygodniu stycznia dobiegało końca rozprowadzanie instalacji elektrycznych i sanitarnych. We wszystkich salach dydaktycznych i łazienkach kończono zakładanie instalacji ogrzewania podłogowego. W większości położone zostały tynki. Na przełomie stycznia i lutego zaplanowano wylewanie posadzek betonowych na terenie obiektu. Już w lutym położone będą płytki w pomieszczeniach sanitarnych. Pod koniec lutego powinny zacząć

się prace wykończeniowe. Cały budynek jest ocieplony. Wstawione są okna i drzwi tarasowe we wszystkich oknach zamontowane zostały rolety zewnętrzne. Położona jest także pierwsza warstwa poszycia dachu. Na opierzenie i położenie drugiej warstwy oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku firmy czekają na poprawę pogody. Około trzytygodniowe opóźnienie, które pojawiło się w związku z ulewą oraz przejściem orkanu Ksawery, zostało już podgonione. W tej chwili prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W dużej mierze ma tutaj znaczenie dość łagodna póki co zima. Nowe przedszkole prezentuje się imponująco. Jest duże, prze-

stronne i nowoczesne. Kierownik budowy oprowadził nas po budynku. Plan przedszkola wygląda następująco. Zaplanowano dwanaście sal dydaktycznych z bezpośrednim wyjściem do ogrodu i na plac zabaw. Z każdej sali jest także bezpośrednie wejście do toalet. Część administracyjno - biurowa przedszkola znajduje się od strony ul. Strzeleckiej. Po przeciwnej stronie ulokowane jest zaplecze techniczno gospodarcze oraz kuchenne wraz ze stołówką. W części administra-

Zespół zapleczy obsługujących budynek obejmuje pomieszczenia kuchni przylegające do jadalni, zaplecza sanitarne i socjalne dla pracowników kuchennych i technicznych, pomieszczenia kotłowni, magazynów mebli i sprzętu ogrodowego oraz śmietnik. Powierzchnia użytkowa placówki przekroczy 2700 m2, a cały teren zabudowy obejmować będzie ponad 3000 m2. Na dzień dzisiejszy termin wykonania całej inwestycji planowany jest na koniec lipca 2018 r. Więc jeśli nic nie stanie do tego

cyjnej przewidziano ciąg pomieszczeń biurowych, pokój pedagogiczny z zapleczem socjalnym, pomieszczenia sanitarne oraz pokój lekarski i pokój zajęć indywidualnych. Bezpośrednio przy głównym wejściu do budynku i holu ulokowana została sala wielofunkcyjna, przeznaczona do zajęć gimnastycznych dla dzieci oraz organizacji wydarzeń artystycznych i okolicznościowych.

czasu na przeszkodzie, dzieci od nowego roku szkolnego powinny rozpocząć zajęcia już w nowym obiekcie. Budową Przedszkola Samorządowego w Święciechowie zajmuje się Konsorcjum Budowlane: Lider - Usługi Budowlane Piotr Giera z Dzięczyny i Uczestnik - PB Kontrakt Sp. z o. o., Spółka Komandytowa z Wilkowic.


Oliwia spełnia marz [8]

KURIER ŚWIĘ

Z Oliwią Smektałą ze Święciechowy nie jest łatwo się spotkać. Mimo że ma dopiero 1 wypełniony jest po brzegi. Nam udało się porozmawiać z nią w jeden z czwartkowych po godzinie 18.

- Właśnie wracam z pływalni wyjaśnia Oliwia. - Zaraz po lekcjach mam zajęcia, w mojej szkole, w siódemce. Na szkolnym basenie trenuję pływanie szybkie. Oliwia dodała, że każdego dnia pływa również przed lekcjami. Wstaje o 5. 10. Przed szóstą wyrusza do Leszna. Na pływalni jest prawie dwie godziny. Potem zajęcia w szkole i …. pływanie. Albo w Lesznie, albo w Poznaniu. Na leszczyński basen Oliwia trafiła, kiedy miała 5 lat. Po prostu chciała popływać. Rodzice zawozili ją na zajęcia trzy razy w tygodniu. Ale tyle samo uczęszczała na akrobatykę. Z tej drugiej pasji zrezygnowała po czterech latach. Cały wolny czas postanowiła bowiem poświęcić pływaniu. Nie ukrywa jednak, że akrobatyka bardzo jej się w pływaniu przydała. Bo zaczęła uprawiać pływanie synchroniczne. A w tej dyscyplinie, podobnie jak w akrobatyce, liczy się sprawność, wdzięk, sylwetka. - Trenuję równocześnie pływanie szybkie i synchroniczne - wyjaśnia Oliwia. - Niektórzy mówią, że osiągnięcie dobrych wyników w obu tych konkurencjach jest bardzo trudne. Ja jednak chciałabym być lepsza w jednej i drugiej konkurencji. Obie te dyscypliny bardzo

lubię. Oliwia rozpoczęła treningi w Klubie Sportowym Akwawit. Wówczas jej trenerką pływania synchronicznego była Martyna Zielińska. Oliwia mówi, że bardzo wiele się od swojej pierwszej trenerki nauczyła. Przede wszystkim zobaczyła piękno tego sportu. W Polsce nie jest on jeszcze tak popularny. Nie ma wielu klubów, które przygotowują zespoły pływaczek do pokazów. Polki nigdy nie były na olimpiadzie, nawet kadra narodowa pływania synchronicznego nie zanotowała większych sukcesów. Trudno jest więc trenować takie pływanie. - Mam szczęście, że w Poznaniu istnieje sekcja pływania synchronicznego - dodaje Oliwia. - To niedaleko od Święciechowy, można dojeżdżać na treningi. Najpierw trenowałam w AZS OŚ Poznań, a teraz w Klubie Dąbrówka. Do Poznania jest 90 km. W obie strony pokonać więc trzeba prawie 200 km. Oliwia na treningach musi być cztery razy w tygodniu. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie pani Karina Smektała, mama Oliwii. Podkreśla, że robi to z radością, dla córki, po prostu zawozi ją do Poznania samochodem. Właśnie wtedy wracają późnym wieczorem,

nawet o 22. A w samochodzie Oliwia odrabia lekcje. Nauczyła się na siedzeniu organizować miejsce do nauki i skupiać na każdym z przedmiotów. A stopnie w szkole ma bardzo dobre. Zawsze odbiera świadectwo z paskiem. Pływanie szybkie to przede wszystkim styl i wytrzymałość. Wymaga ćwiczeń ogólnorozwojowych, dobrej kondycji, siły. Oliwia ma dopiero 14 lat, ale już pływała z dziewczętami starszymi od siebie. Na 100 m stylem motylkowym osiągnęła życiowy rekord 1. 07. 32 minuty. Natomiast dystans 200 m stylem zmiennym pokonała w czasie 2. 30. 12 minuty. W krajowym rankingu w swojej kategorii zajmuje 6. miejsce na 100 m i 11 miejsce na 200 m. To są wspaniałe wyniki i wielka szansa na znalezienie się kiedyś w kadrze narodowej. Oliwia o tym właśnie marzy. Dlatego codziennie trenuje na leszczyńskim basenie - rano i po zajęciach szkolnych. Razem z poznańskimi treningami jest w wodzie ok. ośmiu godzin dziennie. A pływanie synchroniczne łączy taniec, akrobatykę i pływanie. To bardzo kobiecy sport. Kluczem do sukcesu w tym sporcie jest synchronizacja. Cały czas trzeba utrzymać właściwy rytm. Każdy układ obliczony jest co do sekundy. Dziewczęta patrzą na siebie pod wodą, wykonują ćwiczenia do muzyki, pracują głównie rękami. - Ten sport jest piękny - zwierza się Oliwia. - Każda z nas może grać różne postacie. Mamy kolorowe błyszczące stroje, makijaż, ładne fryzury. Przez trzy minuty tworzymy przepiękne widowisko. Publiczność to docenia. W Poznaniu pierwszą trenerką Oliwii była Alona Szczepańska. Potem w Klubie Dąbrówka treningi kontynuowała Bożena Niewitecka. Pani Bożena jest założycielką pływania synchronicznego w Polsce. Ma ponad 70 lat i ciągle pomaga młodym. Przygotowuje zawodniczki zarówno do występów solo, jak i duetów i większych grup. - Najbardziej lubię duety - dodaje Oliwia. - Jest oczywiście trudniej niż solo, ale raźniej się ćwiczy, większe znaczenie ma synchronizacja. Wspólnie też jeździmy na zawody. Duet tworzę z Mają Kalisz.

Oliwia Smektała startowała już na dziesiątkach zawodów. W swojej kolekcji ma ponad 100 medali. Zdobywała je w pływaniu szybkim, jak i synchronicznym. Przez minione dwa lata rywalizowała w pływaniu synchronicznym w Austrii, Luksemburgu, Belgii, na Słowacji, na Węgrzech. Zdobywała pierwsze lub drugie miejsca w swoich kategoriach. A pokazywała zarówno figury techniczne, jak też występy solowe i w duetach. Między innymi uczestniczyła w wielu mistrzostwach Polski, jak i w imprezach o nazwie "Nadzieje olimpijskie". Nie ma wątpliwości, że właśnie taką nadzieją jest. Pływanie synchroniczne nie jest łatwym sportem. Figury pokazywane w wodzie i pod wodą wymagają stuprocentowej dokładności. Aby dojść do takiej perfekcji, trzeba latami ćwiczyć. Oliwia trenuje już dziewięć lat, a i tak twierdzi, że do wyników olimpijskich może dojść za sześć, siedem lat. Przed nią więc jeszcze setki godzin treningów. Ponieważ mieszka w Święciechowie, to także setki godzin dojazdów. Musi też uczestniczyć w sportowych obozach i startować w dziesiątkach zawodów pływackich, mistrzostwach Polski i mistrzostwach międzynarodowych. Tam zdobywa doświadczenie i konfrontuje się z najlepszymi. Oliwia bardzo to lubi. Twierdzi, że spotkanie z widzami jest najlepszą nagrodą za cały ten trud. I dodaje jeszcze, że każdy występ wymaga opracowania programu. Ten ostatni na międzynarodowy turniej w Belgii, gdzie zdobyły drugie miejsce, przygotowała dla jej duetu mistrzyni olimpijska i mistrzyni świata Anastazja Ermakowa. Na tydzień pojechały do niej do Włoch i ćwiczyły nowy program. Za ułożenie i przygotowanie programu zapłaciła Fundacja "Polskie nadzieje olimpijskie". Resztę kosztów pokryć musiały same zawodniczki. Podobnie jak opłaty startowe, pobyt w hotelach, koszt strojów, dojazdy itd. Ten sport nie tylko więc jest trudny, ale i kosztowny. Bez pomocy i wsparcia rodziców Oliwia nie mogłaby go uprawiać. - Chciałabym osiągać jak najlepsze wyniki zarówno w pływaniu szybkim, jaki i synchronicznym - mówi Oliwia. W ten sposób podziękuję bliskim i sprawię radość kibicom. Ale zawodowo myślę o weterynarii. Pływanie zawsze jednak będzie dla mnie numerem jeden. Oliwia Smektała jest młodą,


zenia

CIECHOWSKI

4 lat jej kalendarz zajęć wieczorów, ale dopiero

Z wizytą u babci stulatki [9]

Przed miesiącem pisaliśmy, że kolejna nasza mieszkanka ma 100 lat. to druga po Władysławie Mikołajczyk jubilatka, która doczekała się tak sędziwego wieku. A jest nią Weronika Ujczak z Długiego Starego. Oczywiście byliśmy na urodzinowej uroczystości pani Weroniki, ale wówczas nie mieliśmy możliwości porozmawiania o jej życiu, pracy, rodzinie. Wtedy były kwiaty, życzenia, tort i kawa. Jak na urodziny przystało. teraz więc odwiedziliśmy panią Weronikę po raz drugi i po prostu powspominaliśmy.

Weronika Ujczak urodziła się 24 grudnia 1917 r. w Osowej Sieni. Właśnie kończyła się I wojna światowa. Rodzice pracowali w majątku rolnym, dzieci kończyły szkołę podstawową. Weronika była najmłodsza, a gdy rodzina przeniosła się do Długiego Starego, miała zaledwie cztery lata. Dużo później dowiedziała się, że mama chciała koniecznie mieszkać w Polsce. A wtedy Osowa Sień była po stronie niemieckiej. Namówiła więc tatę, aby przeprowadzili się do Długiego Starego. Już nigdy potem pani Weronika nie zmieniła swojego miejsca na życie. Mało tego - zawsze mieszkała w tym samym budynku. Od 96 lat jest więc u siebie. Weronika Ujczak dużo pamięta.

Swojego męża pani Weronika poznała w pracy. Przyjechał do gospodarstwa w Długiem Starem aż z krakowskiego. Razem chodzili w pole lub do chlewni czy obory. Poznali się, pokochali, postanowili założyć rodzinę. Mąż był pięć lat starszy, a pani Weronika miała prawie 30 lat. Pobrali się w 1947 r. No i zamieszkali w starym bloku u rodziców panny młodej. Potem dostali swoje mieszkanie, oczywiście w tym samym budynku. Powiedzmy jeszcze, że gospodarstwo rolne ok. 40 lat temu zburzyło ten blok i na jego miejscu postawiło nowy. W tym nowym pani Weronika jest do dziś. Rodzice też doczekali tu swoich ostatnich dni. I tutaj małżonkowie wychowali dwie swoje córki. Genowefa zos-

mówi o prawnukach, wręcz promienieje. I dodaje, że bardzo je kocha. Trójka chłopców mieszka tuż obok, w tej samej klatce. Nic dziwnego, że często odwiedzają prababcię. Lubią się do niej przytulać. Starszy prawnuk ma 16 lat, a bliźniacy po 10 lat. Natomiast prawnuczka mieszka w Norwegii. Tam się urodziła i chodzi już do zerówki. Pani Weronika mówi, że prawdopodobnie wrócą do Polski. Już nie może się tego doczekać. Dziś codzienność pani Weroniki sprowadza się do dobrego przeżycia każdego dnia. Odkąd złamała biodro, nie może samodzielnie się poruszać. Ale przy pomocy córek codziennie wstaje, odpoczywa na kanapie, trochę czyta, modli się. Córki dbają też o

Trudno już jej się mówi, ale kiedy pytamy o lata dzieciństwa i młodości, nie ma problemu, by sobie przypomnieć. Powiedziała nam, że ukończyła pięć lat szkoły podstawowej. Potem po prostu musiała pomagać w domu, a kiedy skończyła 15 lat, już pracowała w polu. Gdy wybuchła II wojna światowa miała 22 lata. Okupanci wywieźli ją na roboty do Niemiec. Najpierw pracowała u gospodarza, potem w leśniczówce. Udało jej się wrócić jeszcze przed zakończeniem wojny, tylko dlatego że skaleczyła nogę. Ale w domu też nie było łatwo. Mama chorowała, ona sama musiała pomagać w wychowywaniu czwórki dzieci siostry. Była bieda. Dziś mówi, że przeżyła dwie wojny, a mimo to potrafi się cieszyć i uśmiechać.

tała krawcową, a Danuta cukiernikiem. Mąż pani Weroniki całe zawodowe życie przepracował w gospodarstwie. A jubilatka, kiedy tylko dziewczynki trochę podrosły, pracowała w spichrzu, przy zbożu. Do dziś pamięta, jaka to była ciężka fizyczna praca. Wspomina też, że kiedy córki wychodziły za mąż, przez jakiś czas mieszkały z nimi. Babcia z radością pomagała wychowywać wnuczki. Bo były to również dwie dziewczynki, od młodszej córki. Lata mijały głównie na pracy i prowadzeniu domu. Młodsza córka z rodziną zamieszkała w innym bloku w Długiem Starem. Starsza pozostała z mamą. Bo od 34 lat pani Weronika jest już wdową. Teraz więc największą jej radością są wnuczki i prawnuczęta. Kiedy

to, aby ćwiczyła mięśnie, jadła to, co lubi, aby przychodził do niej ksiądz. Pani Weronika mówi, że ma dobrą opiekę. Cieszyła się ze swojej jubileuszowej uroczystości. Mogła być na mszy świętej, dała radę posiedzieć na przyjęciu. No i zobaczyła wszystkich swoich bliskich. A to jest dla niej najważniejsze. Dożyć 100 lat i ciągle mieć rodzinę wokół siebie to naprawdę szczęście. Teraz liczy się tylko zdrowie. Pani Weronika wie, że trochę zawodzi jej serce, ale mówi, że da radę. Każdy rok będzie dla niej prezentem od Boga. Oby było ich jak najwięcej. A my będziemy pamiętać, aby pani Weronice złożyć życzenia urodzinowe każdego kolejnego roku. Życzymy jej co najmniej 110 lat i więcej.

skromną dziewczyną. Dobrze się uczy, czerpie radość ze sportu, ma plany na przyszłość. Urząd Gminy - doceniając sportowe wyniki - przyznał jej stypendium. Oliwia promuje więc także naszą gminę i nasz region. A robi to w piękny sposób. Nie tylko zdobywając medale i wyróżnienia, ale też tworząc radosne kolorowe widowisko. Dodajmy, że aktualnie w pływaniu synchronicznym Oliwia jest mistrzynią  Polski w duecie i wicemistrzynią  w solo. HALINA SIEcIŃSKA


Bibliotekarz radzi [ 10 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

"Dla niej wszystko" Alexa Riley Pierwsza pełnowymiarowa powieść bestsellerowej autorki Alexy Riley - o tym, co się dzieje, gdy nadopiekuńczy i władczy mężczyzna spotyka kobietę swoich marzeń i dostaje na jej punkcie obsesji. Cóż, w prawdziwym życiu taki scenariusz mógłby dać początek toksycznemu związkowi, ale wygląda na to, że autorka wie, co robi, kreując bohatera. "Nigdy nie zapomnę tego, jak wyglądała, tak bardzo pewna siebie. Obserwowałem ją z daleka. Wtedy jeszcze nie była na mnie gotowa. Nie zbliżałem się do niej ani jej nie niepokoi-

łem, ale przez cały czas miałem ją na oku". Mallory Sullivan jest gotowa na to, aby rozpocząć nowe życie. Po ukończeniu ze świetnym wynikiem studiów udało jej się trafić na najbardziej pożądany staż w Stanach Zjednoczonych. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji osiągnęła to, o czym w czasach, kiedy wychowywała się w rodzinie zastępczej, mogła tylko pomarzyć. "Od samego początku wiedziałem, że ta dziewczyna stanie się moim osiągnięciem, dlatego w dniu, w którym pozwoliłem jej odejść, wyznaczyłem dla niej ścieżkę. Ścieżkę wiodącą do mnie". "Najlepszy: gdy słabość staje się siłą" Łukasz Grass Nie miał niczego, a zdobył wszystko. Był na samym dnie, ale wzniósł się tam, gdzie większość ludzi nigdy nie dotrze. "Najlepszy" to historia o niezwykłej, ponad 14letniej walce z uzależnieniem od narkotyków, papierosów i alkoholu. Dzięki terapii i uprawianiu sportu

W Kronice Święciechowy zamieszczone zostały wycinki z gazet z 1983 r. Jeden z nich to wycinek z gazety "Panorama Leszczyńska" z lipca 1983 r. Jest to tekst Bogdana Ludowicza pt."Wakacje ze strażakami": Nad pięknie położonym jeziorem niedaleko wsi Gołanice tradycyjnie rozbili swe namioty młodzi strażacy i harcerze pożarnicy. Jest to obóz szkoleniowo - wypoczynkowy zorganizowany przez Komendę Wojewódzką Straży Pożarnej w Lesznie, na który przyjechało blisko 130 dziewcząt i chłopców ze wszystkich gmin naszego regionu. - Przechodzą tu przeszkolenie jako dowódcy drużyn - mówi komendant mjr poż. mgr inż. Leon Mądry. - Warunki stworzyliśmy bardzo dobre. Dysponujemy sprzętem takim, jakiego używają dorośli strażacy. Mamy też żaglówkę, są boiska, słowem wszystko, co może zapewnić za-

równo dobre szkolenie, jak i wypoczynek. Obóz wygląda imponująco. W cieniu drzew - jak pod sznurek stoją namioty - nieopodal parkują wozy strażackie, a kilkanaście metrów za nimi kusi zapachem obo-

zowa kuchnia. Dzieci mają uśmiechnięte miny. Mimo wojskowego rygoru - na razie - do domu nikt nie tęskni. Kolejny wycięty artykuł dotyczył zawodów pływackich: "W Gołani-

Uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Długiem Starem w czasie lekcji przyrody włączyli się do ogólnopolskiej akcji “Zimowe Ptakoliczenie”, które - podobnie jak Big Garden Birdwatch - odbywa się zawsze w ostatni weekend stycznia. Na liczenie i rozpoznawanie ptaków przeznaczyliśmy godzinę

lekcyjną. Dane terenowe zapisywała Zosia Sztor. Dzięki jej skrupulatnej pracy uczniowie mogli szkolne obliczenia wprowadzić do specjalnej Elektronicznej Karty Obserwacji i razem z wolontariuszami z całej Polski przyczynić się do tworzenia zestawienia najliczniej spotykanych o tej porze w parkach i ogrodach ptaków.

Przedstawiamy dwie kolejne propozycje książek, które pojawiły się jako nowości w święciechowskiej bibliotece: "Dla niej wszystko" Alexy Riley oraz "Najlepszy: gdy słabość staje się siłą" Łukasza Grassa.

Z Kroniki Święciechowy

Rozpoznawali ptaki

bohater tej książki podniósł się i wygrał prestiżowe zawody Double Ironman w USA (prawie 8 km pływania, 360 km jazdy rowerem i 84 km biegu). Jerzy Górski, były narkoman i monarowiec, a jednocześnie legenda polskiego triathlonu, jest symbolem walki z własnymi słabościami. Jego życie to gotowy scenariusz na kilka książek. Sięgnij jednak po tę jedyną, którą autoryzował i poczuj, jak to jest piąć się na sam szczyt tylko dzięki własnej determinacji i pomocy przyjaciół.

cach rozegrano zawody pływackie "Wpław przez Jezioro Krzyckie". Organizatorem imprezy był Zarząd Wojewódzki WOPR w Lesznie. W kategorii mężczyzn zwyciężył Tomasz Roszczak z Gołanic. Wśród kobiet triumfowała Grażyna Wawrzyniak ze Święciechowy, a w grupie młodzieżowej Rafał Muszyński z Gołanic. W tej samej miejscowości odbyły się też zawody na dystansie 50 m. W poszczególnych grupach zwyciężyli: H. Jankowska, J. Krajczyk, W. Jankowski, M. Smorowińska, E. Emilianowicz, A. Emilianowicz". Pojawił się także artykuł dotyczący uprawy szparagów: "Najwięcej szparagów uprawia się w okolicach Święciechowy, Włoszakowic, Wschowy, Rawicza i Bojanowa. Najwięcej odbiorców leszczyńskich szparagów jest w Szwecji, RFN i Francji. Tamtejsi smakosze bardzo sobie chwalą przednią jakość naszych szparagów". Przy artykułach zamieszczono zdjęcie przedstawiające panoramę Święciechowy.

Potrzebujesz reklamy dla swojej firmy? Pokaż swoją firmę w naszej gazecie! Zainteresowany? Zajrzyj na: www.swieciechowa.eu i zapoznaj się  z cennikiem ogłoszeń.


Miniony rok u strzelców KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

czono odznaczenia wieloletnim członkom klubu LOK. Krzyż Biały otrzymał Marian Klupieć. Krzyż Złoty wręczono: Walerianowi Jędrzychowskiemu, Stanisławowi Jankowskiemu, Karolowi Bartkowiakowi, Marii Marczyńskiej i Jerzemu Mierzyńskiemu. Krzyż

członkowie Klubu Żołnierzy Rezerwy Ligi Obrony Kraju działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie, 28 stycznia podsumowali swój zeszłoroczny ranking zawodów. Warunkiem wzięcia udziału w rocznym rankingu jest udział w minimum ośmiu zawodach w ciągu roku. Prezes Stanisław Jankowski przedstawił sprawozdanie za ubiegły rok, natomiast skarbnik Karol Bartkowiak przedstawił sprawozdanie finansowe. Następnie wręczono nagrody za ranking

roczny. I tak, na poszczególnych miejscach uplasowali się ex eaguo na I miejscu Jerzy Mierzyński i Karol Bartkowiak. III miejsce zajął Władysław Pisarek. Tego dnia odbyły się także pierwsze w tym roku zawody strzeleckie. Wzięło w nich udział 18 członków klubu. Wszyscy strzelali z karabinka pneumatycznego i pistoletu. Na podium znaleźli się zawodnicy: I miejsce Zbigniew Zajdel, II miejsce Marek Zimnoch i III miejsce Karol Bartkowiak. Podczas uroczystości wrę-

[ 11 ]

Srebrny otrzymali: Jarosław Wyrodek, Hieronim Borowczak, Krzysztof Kasperski, Marek Tulewicz i Marek Lorych. Medal Brązowy Zasłużony dla LOK otrzymali: Sandra Hanusek, Zbigniew Burzyński i Zbigniew Zajdel. Odznaka LOK powędrowała do: Sylwii Wieszczyczyńskiej, Edwarda Parchimowicza, Agaty Parchimowicz i Pawła Parchimowicza. Obecnie Klub LOK liczy 32 członków.

Wszystkie poprzednie wydania “Kuriera...” znajdziesz na www.swieciechowa.eu w formie gazety elektronicznej.

Przegląd

Kolęd i Pastorałek

W niedzielę, 7 stycznia, w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie odbył się V Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek. Jury w składzie: Izabela Woźniak, Klaudia Woźniak i Agata Śliwińska wysłuchało ponad 110 prezentacji konkursowych. Ze Szkoły Podstawowej w Święciechowie udział wzięli niżej wymienieni uczniowie, przygotowani przez Joannę Grzeszczyk: kategoria soliści I III SP: Maja Małecka, Michał Matyla, Józef Pietrucha, Aleksander Samelczak, kategoria soliści VII SP - G: Weronika Pieczyńska, Wiktoria Kędziora. Informujemy, że pierwsze wyróżnienie w kategorii klas I - III otrzymała najmłodsza nasza solistka Maja Małecka, natomiast trzecie wyróżnienie przypadło Aleksandrowi Samelczakowi. Każdy uczestnik dostał pamiątkowy dyplom. Gratulujemy udanego występu!


Prawdziwe historie [ 12 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

Ostatnio rozmawiałam z dwiema kobietami, które podzieliły się ze mną swoimi problemami rodzinnymi. Mieszkają w sąsiednich miejscowościach, nie znają się, ale podobnie przeżywają swoje relacje na linii rodzice - dzieci. Na szczęście obie mają dobre dzieci, obie też mogą liczyć na wsparcie córek. Bo mają córki, zięciów, wnuki. O swoich rodzicach opowiedziała mi Małgosia. Razem z siostrą wychowały się w mieście. Siostra od wielu lat jest za granicą i do rodzinnego domu przyjeżdża raz, dwa razy w roku. Małgosia wyprowadziła się z dużego miasta i razem z mężem przyjechała do naszego powiatu. Ma tu mieszkanie w bloku, pracuje, wychowuje trzech synów. Rodzice zaakceptowali tę rozłąkę, tym bardziej że w dzisiejszych czasach nie jest żadnym problemem codzienny telefoniczny kontakt, a nawet "widywanie się" w internetowym okienku. Małgosia jeździła też do rodziców na wszystkie święta, na wakacje, czasem oni przyjeżdżali do niej. Było dobrze. Ale lata mijały. Rodzice już od dziesięciu lat są na emeryturze. Zestarzeli się, są coraz mniej sprawni. Niestety, w ostatnich miesiącach przyszła też choroba. Naj-

pierw zachorowała mama Małgosi. Na sygnale wieźli ją do szpitala. Małgosia wzięła urlop i przez tydzień siedziała przy jej łóżku. Płakała, gdy mówiła o tym, jaka mama była bezsilna, słaba, jak nagle stała się kruszynką. Jej mama, która zawsze przyjmowała gości, która przez całe tygodnie "obsługiwała" ich w domu, nie mogła sięgnąć po kubek z piciem. Trudno było się z tym pogodzić. Łzy same płynęły po twarzy. A najgorsze, że zachorował też tato. Niemal w tym samym czasie. Mama nie zdążyła wrócić do domu, gdy tacie przeprowadzano zabieg. Nawet nie wiedzieli o tym, byli w innych szpitalach. A Małgosia oczywiście znów pędziła do tego swojego rodzinnego miasta i znów przesiadywała przy łóżkach rodziców. Na kilka dni przyjechała także siostra z zagranicy, ale musiała wrócić - ma pracę, rodzinę.

W czwartek, 18 stycznia, uczniowie ze szkoły w Lasocicach mieli przyjemność gościć dwójkę zagranicznych wolontariuszy z Fundacji Centrum Aktywności Twórczej. W trakcie zajęć w świetlicy terapeutycznej wolontariusze przeprowadzili z dziećmi warsztaty artystyczne - lepienie z gliny. Uczestnicy pod czujnym okiem wolontariuszy poznali techniki i narzędzia do rzeźbienia w glinie oraz specyfikę tego materiału. Efektem tej pracy są dzieła wykonane z niezwykłą pomysłowością. Warsztaty pozwoliły uczniom rozwinąć umiejętności manualne, miło i kreatywnie spędzić czas oraz poznać niezwykłych ludzi, z którymi mogli porozumiewać się jedynie w języku angielskim.

Małgosia zresztą też. Zdążyła wykorzystać cały urlop, teraz mogłaby jedynie poprosić o bezpłatny. Ale czy dostanie? I o tym rozmawiałyśmy przez kilka godzin. Małgosia chciała się wyżalić, ale też poradzić, co ma zrobić, jak pomóc? W jaki sposób rozwiązać tę sytuację? Rodzice na pewno nie mogą być sami. Ledwo obsługują się nawzajem, nawet rozmowy przez telefon ich męczą. Małgosia chciałaby, aby przenieśli się w leszczyńskie. Najlepiej, gdyby zlikwidowali tam swoje mieszkanie i tu kupili sobie inne, małe. Na pewno udałoby się kupić mieszkanie na tym samym osiedlu, być może w sąsiednim bloku. Byliby blisko córki, wnuków. W każdym momencie ktoś mógłby do nich wpaść, przygotować jedzenie, posprzątać. A najważniejsze - porozmawiać, pocieszyć, przytulić. Po prostu być. Małgosia mówi, że na taką miłość zasługują. I taką chciałaby im dać. Niestety, rodzice nie chcą opuścić swojego miasta. Mieszkali w nim całe życie, czują się tam bezpiecznie, mają znajomych, swoje "wydeptane" ścieżki. Nie wyobrażają sobie przeprowadzki. A Małgosia nie wie, co zrobić. Na razie jeździ do nich w każdy weekend i widzi, że są coraz słabsi. A teraz druga historia. Bardzo podobna, choć mniej smutna. Ale także chodzi o przeprowadzkę. Pani Barbara mieszka na wsi. Tutaj ponad czterdzieści lat temu znalazła pracę i tu spędziła całe dorosłe życie. Wyszła za mąż, urodziła córkę, po latach na zawsze pożegnała męża. Dziś jest sama, bo córka wyjechała aż pod Bydgoszcz. A niedawno pani Barbara przeszła na emeryturę. Ma dużo wolnego czasu, często spotykam ją w bibliotece lub z kijkami, kiedy

spaceruje przez wieś. Jest pogodna, lubi sobie pogadać. No więc porozmawiałyśmy o niej i o jej bliskich. To zawsze miły temat, pani Barbara ożywia się, kiedy mówi o córce i wnukach. Widać, że do nich tęskni. Zwierzyła mi się, że córka i zięć zapraszają ją do siebie na stałe. Od tygodni pani Basia bije się z myślami, co zrobić. Wyjechać? Zamknąć ten rozdział swojego życia i rozpocząć nowy? Pożegnać sąsiadów, znajomych, przyjaciół? A co jeśli nie pozna tam nowych, jeśli wśród rodziny będzie się czuła samotna? Bo przecież każdy musi mieć choć odrobinę swojego, prywatnego życia. Jak je sobie na nowo urządzi? Córka pani Basi przygotowała już dla niej pokój. Przeniosła nawet niektóre jej ulubione drobiazgi do siebie. Przyjeżdża co jakiś czas i pakuje książki, rzeczy, naczynia. A pani Barbara ciągle ma wątpliwości. Jest samodzielna, więc opieki nie wymaga. Tam, w Bydgoszczy, mogłaby jeszcze córce pomóc. Ale czy nie jest na to za wcześnie? Czy o przeprowadzce nie powinna myśleć za pięć, dziesięć lat? Co jednak będzie, gdy zachoruje, czy wówczas nie będzie jedynie ciężarem? Tych myśli pani Basia nie może się pozbyć. Długo rozmawiałyśmy. Nie mogłam namawiać jej do wyjazdu. O tym musi zdecydować sama. Ale jedno jest pewne, ma kochającą córkę i bardzo dobrą rodzinę. Ile matek chciałoby mieć taki dylemat, czy do dzieci pojechać wcześniej, czy później. Bywa, że nikt ich nie zaprasza. Pani Basia ma naprawdę wspaniałą córkę. A Małgosia taką po prostu jest. Spisała HALINA SIEcIŃSKA


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

HOROSKOP KRZYŻÓWKA Z NAGRODĄ

Baran 21.03-19.04 Właśnie teraz jest najlepszy czas na zmiany. Warto zainwestować w siebie. Poszukać jakiegoś kursu. Sięgnij po dobrą książkę. Słuchaj, co mówią bliscy, będą mieli dla Ciebie niespodziankę. Lepsze finanse. Byk 20.04-20.05 Potrzebujesz więcej odpoczynku. Wyjazd dobrze Ci zrobi. W drugiej połowie miesiąca będziesz musiała komuś pomóc. Sprawi Ci to wiele radości. Ostrożnie z wydatkami. Bliźnięta 21.05-21.06 To dobry moment, by przekonać bliskich do czegoś, na czym Ci bardzo zależy. W sprawach zawodowych nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem chwili. Nie słuchaj też plotek. Rak 22.06-22.07 Zapowiada się wesoły początek miesiąca. Wizyty u przyjaciół i rodziny, spotkania towarzyskie. Potem trochę więcej zadań w pracy. Wyjaśnij nieporozumienia z partnerem. Lew 23.07-22.08 Wprowadź w swoje życie więcej uśmiechu i radości. Zapewni Ci to sporo energii. W drugiej połowie miesiąca oczekuj dobrej wiadomości od znajomych. Uważaj w podróży. Panna 23.08-22.09 Wenus ostrzega, by w miłości zachować zdrowy rozsądek, zwłaszcza jeśli to nowa znajomość. W stałych związkach gorączka uczuć. W pracy jeśli czegoś nie wiesz, pytaj. Ktoś pomoże. Waga 23.09-22.10 Przyjaciele martwią się o Ciebie. Nie lekceważ ich rad. Skontaktuj się z dalszą rodziną. Ktoś bardzo liczy na Twoje wsparcie. Gwiazdy wróżą powodzenie w grach liczbowych. Skorpion 23.10-21.11 Uważaj na to, by nie dać się wciągnąć w cudze konflikty. Nowa znajomość sprawi Ci wiele radości. Możesz też oczekiwać przypływu gotówki. Skontroluj zdrowie, zwłaszcza serce. Strzelec 22.11-21.12 Spotkasz kogoś z dawnych lat, może koleżankę ze szkolnej ławki. Dobry czas na zrzucenie kilku kilogramów. Zacznij ćwiczyć, popraw kondycję. W pracy spodziewaj się ciekawej propozycji. I nagrody. Koziorożec 22.12-19.01 Pozałatwiaj zaległe sprawy zawodowe. W uczuciach trochę zawirowań, ale i czas na nowe decyzje. Może warto wyjechać z partnerem na urlop. Oczekuj ważnej przesyłki urzędowej. Wodnik 20.01-18.02 To będzie dobry miesiąc. Dotrze wiadomość, na którą od dawna czekałaś. Poprawi się też sytuacja finansowa. Ale uważaj na zdrowie, zadbaj by się nie przeziębić. Ryby 19.02-20.03 Będziesz teraz miała dobrą rękę do interesów. Przemyśl jednak każdy zakup. W pracy nowa koleżanka potrzebuje wsparcia. Rodzina sprawi Ci pewną niespodziankę. Będzie fantastycznie.

Aby rozwiązać krzyżówkę, trzeba wpisać w poziome rzędy znaczenie słów. Potem z oznaczonych liter ułożyć hasło.Prawidłowe hasło należy przesłać pod adresem redakcji lub na e-mail: gazeta@swieciechowa.pl (prosimy podać adres zamieszkania). Rozwiązaniem konkursu ogłoszonego w ostatnim numerze „Kuriera...” było hasło: DZIEcI cZEKAJĄ NA FERIE ZIMOWE. W drodze losowania wyłoniliśmy zwyciężczynię. Jest nią Maria Spławska z Lasocic. Nagrodę można odebrać w Samorządowym Ośrodku Kultury w godz. od 8 do 15. Gratulujemy. Na rozwiązania czekamy do 28 lutego.

1

6

2

1

17

3 4

2

6 19

12

5 11 7 8

20

10

21

9

11

7

10 18

14 15 15 9 2

5

8

13

3

13 14

4

5

6

4

3

22

12

1

16

14 7

13

8

9

10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 22

1. Jasełka 2. Dreszcze 3. Park miejski 4. Imitacja 5. … Maciej z "Rodzinki PL" 6. Rytownik 7. Biały kruk 8. Młody ksiądz

9. Główny komputer w sieci 10. Pijackie gadanie 11. Kochał sam siebie 12. Historyjka obrazkowa 13. Kopiuje zdjęcia 14. Drzewo iglaste 15. Postawiony za przestępstwo

Placek po zbójnicku

Składniki: gulasz węgierski, 1/2 kg ziemniaków, 1/2 łyżki mąki pszennej, 1/4 cebuli, jajko, sól, 5 łyżek oleju roślinnego do smażenia. Przygotowanie: Zrobić i podgrzać porcję gulaszu węgierskiego. Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce o małych oczkach. Zostawić je na ok. 5 minut bez mieszania, po czym w dłoniach dokładnie odcisnąć z soku. Do odciśniętych ziemniaków dodać mąkę, drobno startą cebulę, jajko oraz dwie

szczypty soli, wymieszać. Rozgrzać patelnię (śr. 20 - 22 cm), wlać 3 łyżki oleju. Wyłożyć całą masę ziemniaczaną na rozgrzany olej i rozprowadzić ją na równy placek. Smażyć na średnim ogniu przez ok. 4 minuty na złoty kolor, przewrócić na drugą stronę, dodać pozostałe 2 łyżki oleju i powtórzyć smażenie (ok. 3 minuty). Przełożyć na talerz, nałożyć gorący gulasz i złożyć na pół. Po wierzchu polać gęstą śmietaną i posypać natką.

[ 13 ]

Warto szybko chodzić

10 minut szybkiego marszu dziennie zmniejsza o 15 proc. ryzyko zgonu u osób po 40. roku życia! Nie musimy intensywnie ćwiczyć ani chodzić na długie spacery. Wystarczy, że będziemy w szybkim dla siebie tempie spacerować - jednak nie od okazji do okazji, tylko codziennie. Jak prawidłowo maszerować? Wyruszać 2 godziny po jedzeniu. Ustalić swoje tempo maszerowania takim krokiem, jakim idziemy wtedy gdy mamy coś do załatwienia i się śpieszymy. Przez tydzień maszerujemy tylko 5 minut. Od drugiego tygodnia zaliczamy "przepisowe" 10 minut. Powietrze wdychamy nosem, wydychamy ustami idąc w tym samym tempie bez przerw i postojów. Gdy pojawi się zadyszka, należy zwolnić i iść spokojnym krokiem, aż oddech się uspokoi. Nie zatrzymywać się! Po marszu nie jeść przez 45 60 minut. Marsz zmniejsza ryzyko zachorowania na nadciśnienie, cukrzycę, depresję, nadwagę, łagodzi także bóle pleców.

Skórki od cytrusów

* Odświeżają obuwie - świeże skórki z dowolnych cytrusów włóż do skórzanych lub płóciennych butów i pozostaw, póki nie wyschną. Usuną nieprzyjemny zapach. * Usuwają osad po twardej wodzie z kranów i zlewozmywaków. Miejsca, w których się gromadzi, wystarczy mocno przetrzeć białą stroną świeżej skórki z cytryny, spłukać wodą i wytrzeć do sucha. * Aromatyzują tytoń - świeżą skórkę z pomarańczy włóż na 12 godzin do pudełka, w którym partner trzyma tytoń do fajki. Tytoń zyska piękny aromat i nie będzie się kruszył.

(: (: HUMOR :) :)

W restauracji oburzony klient mówi do kelnera: - W jadłospisie znajduje się tylko jedna potrawa. Nie dajecie żadnego wyboru! - Owszem, dajemy. Może pan zamówić albo nie. xxx Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry. - Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas w lodówce ktoś mieszka. - Dlaczego pan tak sądzi? - Bo żona nosi tam jedzenie. xxx - Wiesz, moja droga... - oznajmia bakteriolog żonie - Jestem na tropie bardzo niebezpiecznego wirusa. Kiedy go odkryję i opiszę, możesz być pewna, że nazwę go twoim imieniem.


[ 14 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

FERIE W GMINIE

Zainteresowani uczniowie zgłaszają się do nauczycieli prowadzących zajęcia. Aby uczeń mógł uczestniczyć w zajęciach konieczna jest pisemna zgoda rodziców (dostarczona nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w wyznaczonym przez niego terminie).

Już po raz XXII w katedrze w Poznaniu zabrzmiały kolędy i pastorałki w wykonaniu małych flażolecistów z całego kraju. W koncercie, zorganizowanym 13 stycznia, wzięło udział ok. 1700 dzieci z blisko 75 szkół i ośrodków kultury. Nie zabrakło tam również dzieci z gminy Święciechowa, tj. uczniów szkół z Długiego Starego i Lasocic. W spotkaniu "Śladami Trzech Króli" pod hasłem "Jezusa narodzonego wszyscy witajmy" uczestniczył bp Grzegorz Balcerek, który przypomniał, że spotkanie flażolecistów odbywa się na pamiątkę przybycia do małego Jezusa pasterzy i Trzech Mędrców. - Naśladując pasterzy i Trzech Króli przychodzimy razem pokłonić się nowo narodzonemu Jezusowi. Każdy z tym, co ma najlepszego. Wy z waszym pięknym graniem i śpiewem - zaznaczył biskup. Zachęcał małych muzykantów, by wzorem Trzech Mędrców głosili swoim koleżankom i kolegom Jezusa i postępowali zgodnie z jego przykazaniem miłości. Najważniejsze spotkanie flażolecistów w tym roku zaplanowane jest ponownie w poznańskiej katedrze 7 kwietnia, by w szczególny sposób dziękować Panu Bogu za 1050 lat pierwszego biskupstwa w Polsce oraz za 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.


KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

[ 15 ]

Spotkania dla Babci i Dziadka te wyjątkowe dwa dni w roku, kiedy swoje święto mają Babcie i Dziadkowie, szczególnie uroczyście obchodzone są w przedszkolach. We wszystkich oddziałach przedszkolnych na terenie gminy organizowano spotkania, w których uczestniczyli dziadkowie. Były oczywiście życzenia, tańce, wierszyki, piosenki, drobne upominki i własnoręcznie przygotowane laurki.

Lasocice

Święciechowa

Długie Stare Święciechowa

Niechłód

Święciechowa

„To, czego dzieci potrzebują w obfitości dostarczają dziadkowie. Dają bezwarunkową miłość, dobroć, cierpliwość, poczucie humoru, komfort, lekcje życia. Oraz, co najważniejsze, ciasteczka."

Rudolph Giuliani


[ 16 ]

KURIER ŚWIĘCIECHOWSKI

grupa Hayat

trio akordeonistów

POMOc DLA NAJMŁODSZycH

skecz p. Mrozińskich

sztab w Święciechowie

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz kolejny zagrała w naszej gminie. Od rana w Szkole Podstawowej w Święciechowie odbywały się mecze siatkówki, rozgrywane pomiędzy przedstawicielami sołectw gminy Święciechowa. Po południu imprezę uświetniały występy wokalne, instrumentalne i taneczne. Zaprezentowali się tancerze z Zespołu Pieśni i tańca Marynia, grupa Hayat oraz grupa Pszczółki z Przedszkola Samorządowego. Wystąpili też soliści: Maja Małecka, Julia Łowicka, Julia Halasa i Aleksander Samelczak oraz pianiści: Filip Maćkowiak i Igor Karpowicz, a w tańcu solo Weronika Wołowicz. Zagrał zespół Kapała Band oraz trio akordeonistów: M. tulewicz, G. Adamczak i J. Pietrucha, natomiast rodzina Mrozińskich przedstawiła historię Robin Hooda. Między występami odbywały się licytacje, na których można było nabyć gadżety przesłane przez Jurka Owsiaka lub ofiarowane przez miejscowych darczyńców. W trakcie tegorocznego Finału zebrano 13. 630,16 zł, co należy odnotować jako kolejny rekord szczodrości mieszkańców naszej miejscowości i gminy. Impreza została zorganizowana przez Szkołę Podstawową przy współpracy Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie. Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Święciechowie składa podziękowania osobom, które włączyły się w tworzenie atmosfery 26. Finału WOŚP, ofiarowały swój czas, serce i wsparcie finansowe. Przy Sztabie WOŚP w Lasocicach kwestowało 21 wolontariuszy, którzy łącznie zebrali do puszek 11. 272,56 zł. Wielkie zaangażowanie wolontariuszy przyczyniło się do pobicia rekordu. Ale nie o rekord chodzi, najważniejsze, że przyłączyli się do pozyskania środków dla potrzebujących noworodków i dołożyli swoją małą cegiełkę dobra.

zespół Marynia

występ zespołu Kapała Band

Profile for Halpress DTP

Kurier Święciechowski - numer 74 - Luty 2018  

Kurier Święciechowski - numer 74 - Luty 2018  

Advertisement