__MAIN_TEXT__

Page 1

September ´18

3

1


Louise Sørensen Vurderingsansvarlig

Det er ikke alle banker, der tænker på nordjysk.

Louise er vurderingsansvarlig i Nordjyske Bank. Det er hende, der kommer hjem til dig og vurderer din bolig. Hun er nordjyde – af hele sit hjerte og er derfor ret så nem at snakke med. Det skal man være i Nordjyske Bank. Det er bl.a. derfor, Louise kan sige: Der er banken til forskel. Har du lyst til at lade Louise og hendes kolleger gøre en forskel for dig, så book et møde på 9870 3333 eller på nordjyskebank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64 Internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening Foreningens konto: Reg: 7453 konto: 1028376 Bank Giro: +73 88989899 GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 Oplag: 600 Udgivet med tilskud fra kulturministeriet

Deadline for næste nummer: Mandag den 15. oktober 2018

Indhold 3/18 4

Arrangementer

5

Bestyrelser

6

Formanden har ordet

8

Dronningens Livregiments 361 års

dag

11

Mindedag og fødselsdagsparade ved

Trænregimentet

13

Valdemarsdag i Aalborg

15

Klik dig ind

16

Mærkedage

17

Jubilarstævne

18

Kompagnibillede fra 2 KMP 83

20

Fugleskydning 2018

28

Fællesskydning 2018 i De Samvir-

kende Soldaterforeninger i Aalborg

32

Dansk-finsk krigs-helt

33

Årets tur til Kaløvig Bådelaug

Forsiden viser: Stolt mor og datter som henholdsvis årets skyttedronning Annie Bartholomæussen, og årets nye Fugledronning HM Annika Jensen

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer September

5. Flagdag for Danmarks udsendte med arrangementer over det ganske land. Følg med i dagspressen og se annonce i næste nummer af Gyldenløve. 6. Sommerskydning på Kimbrerhøje. 22. Sommerskydning på Kimbrerhøje. 29. Kl. 10. 00 Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne. Reserver dagen til dette herlige træf for gamle Dronningens soldaterkammerater. Se annonce side 17.

Oktober

2. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 7. kl. 13. 30-16. 30 mødes vi Stenvad Mosebrugscenter, Stendyssevej 14, Stenvad, 8586 Ørum Djurs. Vi skal nyde kaffe og kage og efterfølgende se lidt om mosebrug før og nu. Pris pr. person: 85 kr. (inkl. entre til museum og fri kaffe og kage) – børn u/14 år. ½ pris. Tilmelding er nødvendig til SvenErik på tlf. 2395 7784, senest den 30/8. Vel mødt. 16. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

November

6. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 20. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

4

December

4. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 18. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning - tilmelding senest den 4. dec. til spisning

Århusafdelingens Vinterskydning 2018-2019: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i uge 36, 40 ,44, 48, 2, 6, 10 i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784. Da der kan forekomme arrangementer som

planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 21 75 99 12 tlf.: 40 81 53 67

Århusafdelingens bestyrelse

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 23 95 77 84 e-mail: cordes.magnussen@live.dk Næstformand: Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Dan Nørskov Beyer, Emmasvej 2, 1. tv, 8220 Brabrand tlf.: 86 25 14 41 e-mail: dnbeyer@stofanet.dk mobil: tlf.: 25 30 66 36 Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk mobil: tlf.: 21 84 60 09 1. sup.: Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 2. sup.: Henning Jensen, Bysmedevej 85, 8381 Tilst tlf.: 86 24 52 53 mobil: tlf.: 30 26 83 53 Hjemmeside Internet Facebook

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler Vejret har da artet sig aldeles mærkeligt i år. I det tidlige forår oplevede vi sommerdage. Så blev det koldt - ja sågar en snestorm oplevede vi i det sene forår, og så blev det vådt og regnfuldt. I maj vendte det igen; det satte ind med tørke og varme, så vi har oplevet en sommer til her hen i august, som ser ud til at slå alle rekorder for høje temperaturer, sommerdage, tropenætter og mangel på nedbør. Godt for folk på ferie, men skidt for landmændene. Ganske vist har det været nemt at høste kornet, men kernerne er små, så avlen er blevet lille, og græsset et visnet, så der mangler foder til dyrene. Godt at se, at det er gået op for politikerne, at der måtte hjælp til selvhjælp til, så de har lempet på mange regler og bestemmelser, så der kan sås efterafgrøder og høstes på brakken, sådan at landbruget får mulighed for at overvinde den alvorlige krise. For et par dage siden løb vores fugleskydning af stabelen. Den holder vi i fællesskab med Trænregimentets Soldaterforening, og det blev en dejlig dag for skytterne og deres familier. Det kan I læse om andetsteds i bladet. Men inden vi kom i gang, løb vi om morgenen, da bestyrelsen kom for at gøre klar, ind i en alvorlig krise i hovedvagten, der benægtede ethvert kendskab til, at vi skulle have fugleskydning og derfor ikke ville lukke deltagerne ind på kasernen; dette uagtet, at der i dagene forinden var gjort meget for, at der netop ikke skulle opstå problemer i vagten på dagen. Tiden gik, men efter-

6

hånden lykkedes det at trænge igennem problemerne. Det er jo ikke første gang, at vi er rendt ind i problemer, som kan tilskrives inkompetence i vagten, selv om alle forberedelser har været truffet, og det burde kunne glide glat. Andre foreninger har også oplevet problemer. Foreningsarrangementer ligger som regel om aftenen eller i weekenden, men der er vores gode kontakter, som vi samarbejder med, ikke på arbejde, og kompetent hjælp svær, ja måske umulig at indhente. Set fra min stol må der være et eller andet, der må kunne ændres i vagtens udøvelse af bestemmelser og procedurer. Har vagtpersonellet ikke modtaget den tilstrækkelige uddannelse? Der er rettet henvendelse til Trænregimentet, som jeg håber, vil ”nytænke vagten”, så vi kan undgå problemer i fremtiden og opretholde det gode samarbejdsforhold til regimentet. Det er - for at sige det mildt - rigtigt træls at være nødt til at skulle gå i træde med vagten for at få et ellers velforberedt arrangement til at glide. Vi soldaterforeninger føler os tilknyttet Forsvaret og dets regimenter, og derfor støtter vi gerne, hvor vi kan, og vi stiller op med vores faner, når der bliver kaldt. Vi føler, at kasernerne er vores hjem, og vi vil helst kunne komme der uden at skulle opleve så meget mas og besvær, at


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

vi føler os modarbejdede og uvelkomne. Lad det være ordene for denne gang. Jeg glæder mig til at træffe mange af jer til jubilarstævnet i september. Fortsat god sommer.

S.P. Jensen A/S

Aut. VVS & Kloakmester www.spjensen.dk blikkenslager

VVS

Kloak- & Miljøservice Soldaten var faldet i søvn på vagten, men hørte tidsnok at Kaptajnen kom truende hen mod ham. Han holdt hovedet bøjet og øjnene lukket helt til kaptajnen var helt henne ved ham. Først da rettede han sig op, åbnede øjnene og sagde "Amen"! Små drenge leger med soldater, og små piger leger med dukker ... Store drenge leger med dukker, og store piger leger med soldater ... Vagn var blevet genindkaldt og skrev hjem til konen: - "Du må sende mig 1000 kroner til cigaretter og den slags." Svaret lød: - "Her har du 300 kroner til cigaretter. "Den slags" får du hjemme". Konen til manden: - Så du, hvordan de soldater overbegloede den smukke, unge pige, som lige gik forbi? - Hvilke soldater? En ung mand var på session, og lægen skulle tjekke ham for brok. Lægen: ”Jeg kan se, du er jøde og omskåret”. Den unge: ”Nej, jeg er jyde, og det er almindelig slitage!”

• Højtryksspuling • Slamsugning • TV-inspektion • Reparation og anlæg af kloakker • Strømpeforing af kloakrør • Vand/varme/sanitet • Lækagesporing • Murer/tømrer

Flødalvej 18 • 9230 Svenstrup J Tlf.: 98 38 14 66 • Fax: 98 38 24 72 Mail: spjensen@spjensen.dk

Døgnvagt 98 38 14 66

www.spjensen.dk

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments 361 års dag Af Uffe Uhler

I år kunne vi følge traditionen at højtideligholde oprettelsen af vort hæderkronede regiment, Dronningens Livregiment på selve årsdagen den 23. april. Mandag den 23. april i år var en rigtig forårsdag af den slags, hvor man egentlig helst vil opholde sig hjemme i en lun stue; den lignede til forveksling dagen, hvor vi sidste år markerede regimentets 360 årsdag; det holdt tørvejr, og solen tittede da også frem bag skyerne engang imellem. Men der stod en hård, stiv og bidende kold blæst ind fra vest; så medens nogle i mangel af overtøj stod og skuttede sig, kunne andre erfarne deltagere glæde sig ved at have taget en varm overfrakke og en lun hue med. Vi plejer naturligvis at hejse foreningens store splitflag på flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne i dagens anledning; men det kunne ikke lade sig udføre i den halve pelikan, der susede hen over kasernen. Derfor havde formanden spurgt i vagten, om vi måtte låne et stormflag under højtideligheden ved Dronningens Livregiments sten på Nørre Uttrup Kaserne, men det kunne ikke lade sig realisere. Vagten hævdede, at stormflaget ikke bare lige kunne lånes ud til enhver, der spurgte – det stod i bestemmelserne. Den melding undrede formanden en del – en sådan bestemmelse erindrede han ikke at være stødt på i de mange år, han havde gjort tjeneste på kasernen og haft med den slags at gøre. Men OK, man diskuterer ikke sligt med en vagt, og det var da også nogle år siden formanden blev pensioneret, så det kunne da i disse tider

8

Morten Andersen har godt fat i foreningens fane

med skærpede sikkerhedsbestemmelser være muligt, at der siden dengang kunne være kommet nye bestemmelser for korte udlån af stormflag. Selv om flaget således ikke blev sat, var Dannebrog alligevel til stede, som det sig hør og bør. Morten Andersen stod klar ved regimentets sten med foreningens smukke fane, da de godt tyve fremmødte var samlet, og formanden klokken 19.00 bød dem velkommen.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formand Uffe Uhler med den flotte buket. Johnny Schioldager ses i baggrunden

Så lagde formanden en smuk buket i regimentets røde og gule farver ved stenen og gjorde honnør, og Morten sænkede fanen, medens Johnny Schioldager fra Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland blæste ”The Last Post”. Forinden havde Johnny længe stået og pustet i sin trompet og gnubbet den for at den ikke skulle være alt for kold, så han risikerede mislyde, når han spillede. Formanden kunne se på forsamlingen, som stod og trippede og skuttede sig, at han i år nok hellere måtte indskrænke sig til den stærkt forkortede udgave af beretningen om, hvordan regimentet blev oprettet på Aalborghus Slot den 23. april 1657 af regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve efter dekret fra Frederik den tredje. Ligeledes blev fortællingen kortet ned om, hvordan en gammel tysk landsknægtvise – kendt som Dessauermarchen - endte ved Dronningens Livregi-

ment og blev antaget som regimentets march. Alle sang med, så godt som man nu kunne i den stærke blæst, da Johnny Schioldagers trompet lod marchen klinge. Dermed sluttede ceremonien ved stenen, og man forlagde skyndsomst over til soldaterforeningernes hyggelige Fællesstue på Hvorup Kaserne hvor det lækre traktement i den lune stue fik humøret til at stige. Snart summede lokalet af hyggelig snak, og de, der havde glemt overtøjet derhjemme, kom til efterhånden til hægterne, ligesom traktementet og det gode samvær fik humøret til at stige.

Varmen nydes i Fællesstuen

En enkelt gang måtte hyggesnakken dog afbrydes, da vores skydeformand Morten Andersen havde noget at berette. Der havde i forleden weekend været årsmøde i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) på Aalborg Kaserner, og ved den lejlighed bliver vinderne af sommerens og vinterens landskydekonkurrencer foreningerne imellem afsløret og hædret. Her på denne hyggelige aften

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Morten og Kaj med nogle af de fine præmier

i foreningens Stue kunne Morten fremvise det flotte skjold for DSL mangeårige landsskydekonkurrence på 200 m og bekendtgøre, at det nu tilhørte Dronningens Livregiments Soldaterforening til evig arv og eje. 200 m skydningen var i DSL besluttet erstattet af en 50 m skydning, og skjoldet var tildelt vores forening som den mest vindende i 200 m konkurrencerne (som vi øvrigt også havde vundet 12 år i træk). DSL sommerlandsskydning på 50 m i 2017 havde vores forening også vun-

10

det og Morten Andersen havde tillige erobret titlen som Landsskytte. Vandreplaketten pryder nu væggen på Stuen. Man må håbe, at vores dygtige skytter her i 2018 vil sørge for, at den kan blive hængende på væggen. Endelig kunne Morten meddele, at der var gjort rent bord; skjoldet for vinterskydningerne på 15 m skulle også hænge på Stuen et års tid, da foreningen havde erobret 1. pladsen, og hertil kommer, at Per Andersen havde snuppet titlen som landsskytte, hvilket udløste et gavekort fra DSL. Det var jo noget, der vakte stolthed og glæde i forsamlingen, som spontant leverede en bragende hyldest til vores eminent dygtige skytter. Efter et par hyggelige timer på Stuen kunne man så drage hver til sit i glæde over såvel det hyggelige arrangement, som de fornemme resultater vores skytter havde præsteret.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mindedag og fødselsdagsparade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Trænregimentets årsdag har efterhånden udviklet sig til en ganske spektakulær begivenhed med stor parade i Aalborg. Den løb af stabelen lige over middag den 7. maj, men forinden blev der holdt en fin lille højtidelighed ved kasernens mindemur for de faldne i international tjeneste. Sædvanligvis plejer denne højtidelighed at blive gennemført i et vejr, der byder på regn og rusk, men i år var det anderledes; vi blev begunstigede af det dejligste vejr med let brise og høj himmel, varme og solskin – og det holdt hele dagen også under paraden. Prinsens Musikkorps og et æresdetachement fra Trænregimentet var på plads sammen med regimentets fane og fanen fra Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland samt fanerne fra soldaterforeningerne fra Dronningens Livregiment, Trænregimentet, som navnene på muren hørte til, Militærpolitiforeningen og Danske Veteraner, Nordjylland (tidligere De Blå Baretter). I minutterne inden højtideligheden fandt publikum på plads, medens musikkorpset spillede, og præcis klokken 12.30 ankom Trænregimentets chef, oberst Jess Møller Nielsen. Han modtog paraden og skridtede fronten af, hvorefter han holdt en lille, smuk tale, hvori han pegede på, at i krig falder soldater, men de efterla-

Oberst Jess Møller Nielsen taler til regimentet

der pårørende og våbenfæller, der står tilbage med savnet og smerten. Det er de faldne, vi i dag var samlet for at ære og mindes, og obersten udtalte sin respekt for det offer, som både de faldne og de pårørende har givet. Så spillede Prinsens Musikkorps ”Det var på Isted Hede”, hvorefter obersten lagde en krans ved muren og udtalte et ”Æret være deres minde”. Efter denne smukke højtidelighed var det tid til at stige ombord i busserne, der stod klar til at køre regimentets soldater, os fra soldaterforeningerne og vores faner med flere andre ind til havnefronten i Aalborg. Det var et ganske flot og spektakulært syn, da paraden med omkring 13.00 soldater og fanerne fra soldaterforeningerne stod samlet og klar, på havnepladsen overfor Aalborghus Slot. På slaget 14.00 modtog oberst Jess Møller Nielsen paraden, hvorefter han beordrede regimentsfanen, der stod på

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

regimentets højre fløj, afdækket og ført til midten, medens Prinsens Musikkorps spillede ”Her kommer Jens med fanen”. Og, hvor herligt, både faneløjtnant og fanebærer præsterede med sving i benene og strakte vriste at føre fanen til midten i en flot udført fanemarch. Herefter holdt regimentschefen en kort tale, hvori han bl.a. glædede sig over samhørigheden imellem Trænregimentet og Aalborg og den nordjyske region med den opbakning, det har fra det civile samfund; han var glad for at kunne udtrykke denne samhørighed for byens borgere ved at holde fødselsdagsparaden på byens havnefront. Til daglig har Trænregimentet enheder spredt i hele landet, men alle var med i paraden, hvilket obersten også glædede sig over.

havde gjort sig fortjente til i det forløbne år. Så blev der gjort klar til march, og med musikken i spidsen marcherede regimentet nu fulgt af soldaterforeningernes faner igennem Aalborgs gader. Marchen sluttede ved Nordkraft, hvor busserne holdt klar til at transportere os tilbage til kasernen. Her var der lige tid til et lille tiltrængt hvil i skyggen under træerne, inden regimentet fortsatte fejringen af årsdagen ovre i de to store, nye garagehaller, der er bygget imellem de to gamle Nørre Uttrup og Hvorup kaserner. Her var der sommerfest for regimentets personel og indbudte gæster, hvor der blev budt på helstegt pattegris med salater og drikkevarer. Herefter blev scenen i den ene hal, hvor vi fra soldaterforeningerne var bænket, entret af et band der for fuld hammer og udblæsning spillede noget, der vist nok hedder heavy metal rock. Det så ud til, at de unge soldater syntes, at det var ganske fedt, men ”musikken” umuliggjorde enhver samtale og truede med at forværre vi gamle veteraners allerede pådragne høreskader, så vi sagde tak for i dag og drog velfornøjede hjem efter Det ser flot ud når foreningsfanerne er samlet og går march en overordentlig flot anlagt gennem Aalborg med Trænregimentet i spidsen og velgennemført årsdag, der tjener Trænregimentet til Efter at Prinsens Musikkorps havde stor ros og ære. spillet Trænregimentets march var tiden inde til uddeling af de mange hædersbevisninger, soldater ved Trænregimentet

12


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Valdemarsdag i Aalborg Af Uffe Uhler

Valdemarsdag den 15. juni bød på en festlig aften i Aalborg, men i år var konceptet ikke helt, som det plejer. Ganske vist startede det hele som vanligt med fanernes march fra Toldbod Plads op ad Østerå til Gammeltorv. Vores forenings fane ført af Morten Andersen og Frode Jensen var naturligvis med.

Vores forenings fane ført af Morten Andersen og Frode Jensen

Her var der imidlertid opstillet en kæmpe storskærm foran hvilken, der var opstillet stole, hvor folk kunne købe sig plads, så de kunne overvære

kampene i VM i fodbold. Boder var der også opstillet, hvorfra man kunne købe ”fadbamser” og ”stadionplatter”, så fodboldstemningen kunne blive den helt rigtige. Så da fanerne nåede Jens Bangs Stenhus måtte de dreje op ad Adelgade til Klostertorvet, hvorfra de kunne snige sig ind bag om storskærmen til pladsen imellem Budolfi Kirke og Folkekirkens Hus, hvor den vante Valdemarsdags ceremoni så kunne finde sted. Her havde Aalborg Garden, Garnisonens Trommekorps og Aaby Blæserne i konkurrence med lyden fra storskærmen sørget for den musikalske underholdning i den halv times tid, inden fanerne ankom og aftenens konferencier, Lars Bech fra Visit Aalborg klokken 19.00 lod Aalborg Kanonlaug skyde et dansk løsen, så det rungede og ruderne klirrede i de omkringliggende huse. Danmarkssamfundets fane blev rullet ud, og Aalborg Garden sørgede for musik til fællessangen ”Der er ingenting, der maner”, hvorefter Lise Pedersen fra Danmarkssamfundet bød velkommen. I år var det overdraget til direktør Mads Sølver Pedersen fra Marinemuseet at holde festtalen. Men inden han indledte, var det til alt held lykkedes at få dæmpet lyden fra storskærmen, så man kunne lytte til en fin tale uden forstyrrende udenomsstøj. Han omtalte Dannebrog, der har været verdens ældste nationalflag siden 1219, da det faldt ned fra himlen og gav danskerne sejr under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn) i Estland, hvor Valdemar Sejr førte korstog imod

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

venderne. Hans forhold til flaget var, sagde han, respekt og stolthed, og han kom ind på en anden 15. juni begivenhed, der havde betydning Danmark og flaget, nemlig genforeningsdagen i 1920, hvor Nordslesvig atter blev dansk og sønderjyderne igen kunne flage frit med Dannebrog. Flaget er jo en væsentlig del af det at være dansk og bo i Danmark. Herefter forestod Mads Sølver Pedersen overrækkelsen af faner og flag til foreninger, der havde ansøgt Danmarkssamfundet herom. Så sang publikum ”Der er et yndigt land” under musikalsk ledsagelse af Aalborg Garden, hvorefter fanerne med musikken i spidsen marcherede om ad Gravensgade, Bispensgade og Østerå tilbage til Budolfi Kirke, hvor publikum i mellemtiden havde taget plads til den festgudstjeneste, der fulgte. Da orglet satte i med præludiet, blev de i alt 27 faner ført ind, og de tog opstilling i koret og ud for bænkerækkerne i skibet – et meget flot skue. Det var sognepræst Henriette Pedersen, der forestod gudstjenesten. Hun glædedes i sin prædiken over, at Danmark er et land, hvor man flager ofte og gerne - ikke blot fra offentlige bygninger, men lige så glædeligt i folks villa- og kolonihaver og ved sommerhuse og andre steder, hvor Dannebrog kan samle os. Også hun

14

Fanerne samlet i flot faneborg uden for Budolfi kirke

kom ind på genforeningsdagen i 1920 og den tid, der var gået, siden nederlaget i 1864 og tabet af Slesvig. I den tid var det forbudt at flage med Dannebrog, men så samledes de dansksindede om de så berømte, opulente sønderjyske kaffeborde, som det tager både tid og kræfter at stå igennem; men så var der jo også god tid

Mille, Ulla Uhler og Flemming Larsen foran indgangen til det gamle rådhus


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

til at synge en del sange fra den danske sangskat, hvormed sønderjyderne bekræftede fællesskabet og danskheden. Ved afslutningen førtes fanerne ud til opstilling i faneborg uden for kirken. Det skete til et forrygende postludium, en toccata over ”Vor gud han er så fast en borg” skrevet af nordmanden Mons Leidvin Takle, der har komponeret en del musik for orgel. Lad mig indskyde, at han med sit enorme og vilde hår og skæg godt kunne minde om Dovregubben. Kan man lide orgelmusik med fest og farver anbefales at ”google” hans navn og finde frem til stykket ”Festmusikk”, hvor han spiller sit eget brag af en vild og munter komposition for orgel. Efter gudstjenesten samledes fanebærerne og –junkerne til traktement i krypten, medens andre gik ned i det gamle rådhus, hvor Danmarkssamfundet holdt en lille reception for indbudte gæster. Begge steder kunne man notere sig, at der atter var kommet lyd på storskærmen, ligesom brølende fra tilskuerne tydeligt markerede, når der blev scoret.

Klik dig ind

Klik dig ind på Dronningens Livregiments hjemmeside og se de sidste nye billeder og nyheder. Adressen er: http:// www.drlrsf.dk/

SOL DA T

G NIN E R F OR E

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Orla Knudsen Års 578139 / 63 Kennet M. S. Andersen Hadsten 88 Bent Østergård Jensen Hirtshals 70 Kaj Villadsen Aalborg 605624 / 64 Per V. Andersen Hjørring 798198 / 68 Kjeld Iversen Hørning 58 Anders Bjerre Madsen Støvring 388759 / 58 Johannes Trud Pedersen Brønderslev 74 Hans Erik Hansen Birkelse, Aabybro 70 Ib Rasmussen Aalborg SV 605431 / 64 Morten Hyldgaard Aalborg ØST 90 Herluf Kjær Kirke-Hyllinge 578079 / 63 Evald Sørensen Aalborg 74 Børge Bundgaard Rod Fjerritslev 578020 / 63 Karl-Johan Jakobsen Frederikshavn 577825 / 63 Karl A. Lomholdt Hoven, Tarm 406205 / 59 Henrik Hove Jacobsen Aalborg 73

16

04-09-43 16-09-68 18-09-48 21-09-43 21-09-48 28-09-38 01-10-38 11-10-53

Allan Kjær Nørresundby 74 Aage Edvart Års 547380 / 62 Knud Otto Blok Hjørring 218440 / 54 Ole Christensen Lemvig 577852 / 63 Hans Chr. Rask Øland, Brovst 739503 / 67 Villy Juul Nielsen Arden 577778 / 63 Orla Christian Olesen Hou, Hals 72 Arne Mosegaard Aså 217630 / 54

10-12-53 16-12-43 18-12-33 19-12-43 23-12-43 24-12-43 29-12-53 30-12-33

18-10-53 07-11-43 11-11-68 14-11-43 14-11-53 26-11-43 27-11-43 29-11-38 09-12-53

Menig 66 blæser honnør


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne

Lørdag den 29. september kl. 10 Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved Dronningens Livregiment.

Alle jubilarer fra årgangene 1953 - 1958 - 1963 - 1968 - 1973 - 1978 - 1983 - 1988 - 1993 - 1998 har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne. kl. 10.00 kl. 10.15

Øvelsesliste

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant oberst Jess Møller Nielsen Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering kl. 12.30 Frokost i cafeteriet ½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce, ærter og wienergarniture Kaffe og kage 1 øl eller vand 1 snaps

kl. 14.00 kl. 15.00 kl. 16.30

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 og 20 års jubilarer Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem Afslutning i Messen

Prisen er for medlemmer: Kr. 325,- og for ikke medlemmer: kr. 350,Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme. Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage. Sidste tilmelding lørdag den 15. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto +73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn og tlf.) Vi håber at se jer alle lørdag den 29. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail: maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk Med venlig hilsen

bestyrelsen

17


18


Jubilarbilledet er fra foreningens arkiv. Som det fremgür af billedet er det af 2. Panserinfanterikompagni fra januar 1983. Det indsatte billed viser en PMV m 113 som er ude at svømme Husk JubilarstÌvnet den 29. september.

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Fugleskydningen 2018 Af Uffe Uhler

Under sommerens lange og vedvarende tørke var der næppe grund til at frygte dårligt vejr til årets fugleskydning den 4. august – tværtimod. Der var lunt og godt i messen på Nørre Uttrup Kaserne og på terrassen udenfor, hvor man kunne hygge sig, medens man ventede på, at det atter skulle blive ens tur til at beskyde fuglen på banerne i kælderen under messen, hvor skydningerne ligesom sidste år blev afviklet. I baren kunne man indkøbe vederkvægende, svale læskedrikke, og ved dette bedested samledes da også mangt en tørstende sjæl og trafikken gik til og fra i en lind strøm igennem dagen. Mange forsynede sig også med en ”stadionplatte” hos bestyrelsens dejlige damer, som stod klar ved gryden med de lækre, varme pølser. Atter i år er vi vore mange sponsorer stor tak skyldig for at have givet os et væld af flotte præmier til såvel de udtrukne præmietagere som til de dygtige skytter, der på skydebanen i kælderen koncentrerede sig om efter bedste evne og med velafgivne skud at få de gevinstgivende

Her ses en del af de mange flotte præmier

20

dele til at falde fra den flotte fugl. Alt imens ivrige tilskuere fulgte med og kommenterede, hvad der skete, og applauderede, når det lykkedes en dygtig skytte at ramme plet. Så, som I kan erkyndige jer om i artiklen, udviklede årets fugleskydning efter de allerbedste traditioner med spændende skydninger og godt kammeratligt samvær til en stor succes. Det var dog en del problemer i vagten, før vi kunne komme i gang, men de blev da efterhånden med mange forskellige håndgreb overvundne, så vi heldigvis ikke var blevet tvungne til aflyse og sende folk hjem efterhånden, som de mødte op. Forinden fugleskydningen blev sat i gang, skulle HM Fuglekonge Morten Andersen ledsaget af sin højstærede gemalinde Birgith nyde sit kongelige morgenmåltid ved taflet i gemakkerne i Soldaterforeningernes Fællesstue på Hvorup Kaserne. HM Morten mødte selvfølgelig til morgentaflet præcis til tiden, sådan som fuglekonger altid gør, men da Morten tillige er vores skydeformand, havde også han været indviklet i problemerne i vagten, så ”præcis til tiden” var fleksibelt blevet udskudt en smule. Som erfaren fuglekongelig hoffourer havde vores foreningsformands ægteviede hustru atter i år arrangeret et med overdådig fourage veldækket morgenbord, som synligt bekom den Fuglekongelige Majestæt, der velbehageligt lod sig de kulinariske nydelser smage.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Under måltidet gjorde Caspar Hybel, der denne dag fungerede som formand for Trænregimentets Soldaterforening, og vores foreningsformand sig de største anstrengelser for, at HM Fuglekongen blev passende diverteret og underholdt, medens adjudanten sørgede for, at betjene majestæten, om end han iblandt måtte påmindes om, at HM Fuglekongens kulinariske ønsker kom forud for at stille egen sult og tørst. Caspar Hybel fik dog allernådigst HM Fuglekongens tilladelse til at forlade morgentaflet i utide og ile over i hovedvagten i et presserende ærinde, da alle morgenens problemer endnu ikke helt var løst. Caspar er til daglig seniorsergent og tjenstgørende ved Trænregimentet, og det lykkedes ham at hjælpe vagten til at få styr på tingene, så vi kunne gennemføre fugleskydningen, der ellers hang i en tynd tråd. Endvidere var Kgl. Majestæts Overchauffør Gert Jensen indbudt til at sidde med ved Majestætens bord. Dette fordi overchaufføren igennem mange års transport af fuglekonger har udvist stor omhu og forudseenhed, som har sikret præcision og sikkerhed i den fuglekongelige transport ved årets fugleskydning. I øvrigt gav det morgentaflet det ekstra divertiment at kunne beskue overchaufførens spøjse og ganske spektakulære skægprydelse.

HM Fuglekonge Morten Andersen ledsaget af adjudant Sven Hugo Høgstrup flankeret af to flotte faner

I mild stemning efter bordets glæder blev HM Fuglekongen ledsaget til sit kongelige køretøj, den pansrede Eagle-limousine, som Kgl. Majestæts Overchauffør Gert Jensen med usvigelig sikker præcision sørgede for ankom på slaget ti til den kongelige skydeplads. Her i rundkørslen ved Fællesmessen på Nørre Uttrup Kaserne var allerede fremmødt en betragtelig folkemængde, der nu med foreningsfanerne fra Dronningens Livregiments og Trænregimentets soldaterforeninger på fløjen stod opstillede langs rotundens kant.

De fremmødte byder fuglekongen velkommen

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Da den prægtige limousine rundede hjørnet og kunne ses af folket, steg den allerede forventningsfulde stemning til uanede højder, og da HM Fuglekongen steg ud af limousinen lød en klingende trompetfanfare, der på ekvilibristisk vis og med stor bravour blev intoneret af Kgl. Majestæts Hoftrompeter Johnny Schjoldager, hvorefter folket med tre rungende hurraer hilste Majestæten velkommen. Nu hilste HM Fuglekongen på fanerne og skridtede fronten af, idet han til folkets store henrykkelse benådede hver enkelt fremmødt med et fuglekongeligt håndtryk. Så klingede smukke toner atter over pladsen, da den fuglekongelige hoftrompeter intonerede Nationalsangen, hvortil folket sang med, så godt man nu kunne. Men uanset den enkeltes sanglige frembringelser, der lød med blandet røst og med forskellig stemmestyrke og evne til at ramme tonen, blev vores nationalsang sunget med stor glød og entusiasme – og det er dog det, der betyder noget. Så blev fanerne beordret ført indendørs og sat i fod ved nedgangen til den fuglekongelige skydebane, og herefter kunne vores foreningsformand bekendtgøre, at HM Fuglekongen atter i år og med sin aldrig svigtende fuglekongelige omsorg havde dekreteret, at der skulle udskænkes et lille glas til de fremmødte, alt til såvel beroligelse af skytternes nerver, som til befordring af den gode stemning. Et dekret, der aldeles faldt i folkets smag. Efter denne vederkvægende hjertestyrkning ønskede de to foreningsformænd, at dagen måtte byde på såvel god skydning som godt og kammeratligt samvær,

22

hvorefter de ledsagede HM Fuglekongen til skydebanen. Her stod allerede ivrige hof- og pressefotografer, der havde skaffet sig plads, så de kunne forevige det højtidelige øjeblik ved fuglen, hvor HM Fuglekongen omgærdet af de to foreningsformænd hilste den prægtige fugl. Blændende flot og prægtig fremstod fuglen da også; men hvorledes ellers, når den meget erfarne og anerkendte Kgl. Overfugledesigner, æresmedlem Kaj Villadsen med sin omhu og erfaring atter i år havde lagt sin ekspertise og sjæl i et så strålende og uovertruffet mesterhåndværk.

Casper Hybel, HM Fuglekonge Morten Andersen og Uffe Uhler ved den flotte fugl

Umådelig smuk sad fuglen nu der på sin pind, hvor den med sine flotte farver kaldte beundring frem i beskuernes øjne. Den kongelige mesterfugledesigner havde tillige – naturligvis - i sin geniale tænkning nøje afpasset fuglens konstruktion, således, som det skulle vise sig senere, at skydningen kunne afvikles i et for arrangementet så heldigt og passende tempo, at såvel frokostpause som skydningens afslutning om eftermiddagen kunne ske på passende gode tidspunkter.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nu blev pressefotografer og tilskuere sendt bag skydelinjen, hvorefter skydningen blev indledt med, at HM Fuglekongen og de ledsagende honoratiores som de første skød æresskud for fuglen og for foreningerne og for det gode samarbejde i garnisonen. Så tog de menige fugleskytter over, hvorefter det gik det slag i slag med skydningen. Der var stor trængsel i kælderen på den begrænsede plads, der var til rådighed for tilskuerne, men det hindrede ikke, at skytternes ihærdige anstrengelser blev fulgt af sagkyndige tilskueres ivrigt medlevende kommentarer.

Kgl. Overfugledesigner giver en skytte gode råd om sigte og skudafgivelse

Uden for banen ved dommerbordet styrede HM Fuglekongens højstærede gemalinde med erfaren og myndig justits, såvel at skytterne holdt den korrekte rækkefølge som resultatkontrollen af skiverne ved dagens diverse præmieskydninger. På tre stole, der stod langs væggen ved dommerbordet, udøvede Henning, Henning og Henning fra Aarhus deres efterhånden hævdvundne ret til at sidde; dvs.

Henning var i mellemtiden fra sidste år gået til Ryes Brigade, så i år blev hans plads fuldgodt og i Hennings ånd besat af Gert Svalø. På disse tre stole fulgte de ivrigt og løbende med i skydningernes forløb og holdt sig klar, når de blev kaldt ind til skydning. I opholdslokalerne ovenpå og ude på terrassen bød den på hygge og afslapning; en del havde fundet plads i de bløde stole og sofaer, hvor de henslængt passiarede i forventning om i tide at blive kaldt ned til skydning, når det blev deres tur. Ved tolvtiden oplevede man hvor genialt og mesterligt, fuglen var konstrueret, for da var netop blevet bortskudt så mange dele, så det aldeles passede til, at man kunne holde en velkommen og tiltrængt frokostpause. Bænket under parasollerne og under halvtaget i messens have tog nogle nu de velassorterede madkurve frem og fik skænket medbragte, velsmagende drikke i store og små glas. Andre forsynede sig med lækkerier hos de søde damer ved pølsegryden og med skummende og kølige drikke fra baren, hvor Kgl. Hofmundskænk Carsten Cronquist dygtigt betjente aftapningshanerne, og snart summede snakken hyggeligt hen over bordene. Den vederkvægende frokosts gode mad og drikke gjorde skytterne vel, og efter en times tid gik skytterne atter på banen. Frokosten havde nok dæmpet deres nervøsitet en smule, men ikke deres iver og entusiasme for at anstrenge sig ved skydningen. Efterhånden som velrettede skud fik delene til at falde af fuglen, blev de dygtige skytter hilst med

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

anerkendende klapsalver. Det sidste mål – brystpladen - faldt ved tretiden ved et mesterligt sigtet og umanerligt vel afgivet præcisionsskudskud af Annie Bartholomæussen, der således tog titlen som årets skyttedronning.

Årets skyttedronning Annie Bartholomæussen får her overragt den flotte præmie af Casper Hybel

Ved fugleskydningen i 2015 erobrede Birgith Andersen titlen som skyttedronning, året efter tog Joan Terslov titlen, sidste år var det Jane Mørch, der efter et mesterligt skud kunne kalde sig skyttedronning, og i år blev så Annie Bartholomæussen, der som den fjerde kvinde indskrev sig i en uafbrudt række af skyttedronninger.

24

Mon det er galanteri fra mændenes side, vi nu i fire år har været vidne til? Næppe når man kender de mandlige skytternes ambitioner. Vi ved jo, at disse dygtige kvinder er særdeles habile skytter – det har de vist ved andre lejligheder – så de herrer må strenge sig bedre an til næste år, hvis de skal kunne hamle op med de skarpe damer og bryde rækken af skyttedronninger, og hvis ikke kvinderne skal sætte sig på titlen som en fast tradition. Sideløbende med skydningen på fuglen blev der afviklet senior-, dame og børneskydninger. Også her blev der gået til sagen, og med den udviste ildhu og velrettede skud fra skytternes side blev der præsteret mange flotte resultater. Med skydningerne vel overståede var tiden kommet til uddeling at priser. Caspar Hybel og vores forenings formand deltes om opgaven bistået af den afgående fuglekonge, Morten Andersen, sådan at de mange og overdådigt flotte præmier kunne overrækkes til de glade modtagere under anerkendende lykønskninger, tilråb og klappen fra publikum. En ekstra præmie ledsaget af publikums varme applaus blev i form af en velfortjent og god flaske overrakt til Per Christensen som årets supersælger af skydekort. Før HM Morten kunne medvirke ved præmieuddelingen måtte han abdicere som fuglekonge, som det hvert år er den regerende fuglekonges uafvendelige skæbne, sådan at tronen kan overtages af hans efterfølger. Værdigt lod HM Fuglekonge Morten Andersen sig afklæde de fuglekongelige tegn og regalier, og ganske fortjent blev


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

han hyldet af sine undersåtter til ære og anerkendelse af sit fornemme fuglekongelige virke igennem det forløbne år. Som traditionen byder, tilfaldt det årets skyttedronning, at finde navnet på den nye fuglekonge, og under omhyggelig og nøje overvågning af kompetente folk og foreningernes formænd, som tilså, at alt gik korrekt til, udtrak Skyttedronning Annie navnet på den, der skulle tildeles titlen som fuglekonge i 2018. Forinden denne udtrækning havde en vis ung dame, der også er en god skytte, ved navn Annika været henne at spørge, om en kvinde også kunne blive fugledronning, hvilket hun fik at vide, at der ikke er regler imod.

Ny Fugledronning Annika Jensen her med det flotte værdighedstegn og præmie

Under behørig og skarp overvågning, men på mystisk og uforklarlig vis, lykkedes det Skyttedronning Annie med telepatisk følsomme fingre at udtrække sin datter, Annika, der ved præmieceremonien blev kåret til dette års Fugledronning og iklædt de fuglekongelige værdighedstegn. Denne artige overraskelse bød ikke folket imod, men blev tydeligt værdsat til undersåtternes udelte tilfredshed, hvilket sporedes på de varme applauser, der strømmede Annika imod, da hun blev iklædt de fuglekongelige regalier. Den unge Fuglekongelige Majestæt kvitterede da også straks for folkets varme hyldest med den flotte gestus at påbyde, at der til undersåtternes vederkvægelse og til festligholdelse af kåringen blev udskænket en lille, men kærkommen styrkelse til halsen. Herefter afsluttede de to foreningsformænd Dronningens Livregiments og Trænregimentets soldaterforeningers fælles fugleskydning med tak til dem, som havde ydet et stort og fortjenstfuldt arbejde i tilrettelæggelsen og gjort årets arrangement til en succes. Ligeledes takkede de alle, som var til stede og havde deltaget i skydningerne eller havde erhvervet skydekort og dermed bidraget til, at det blev så god en dag for alle de fremmødte gamle soldaterkammerater og deres familier. Fugleskydningen 2018 bød på flotte skydninger, hygge og godt kammeratskab og blev en dejlig dag for deltagerne, og med dagens herlige oplevelser i erindringen, kunne alle drage velfornøjede hver til sit.

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Resultatliste for Fugleskydning 2018

Skytte

Præmie

Næbet

Tove Jensen

Morten Andersen

Kronen

Joan Terslov

Birgit Videsen

Halsen

Per Bartholomæussen

Hanne Stagis

V. vinge

Malene B. Nørgaard

Ellen Margrethe Christensen

H. Vinge

Jan Jensen

Anders Danmark

V. klo

Kaj Villadsen

Ole Mejlsted

H. klo

Knud Mildahl

Ulla Uhler

Halen

Annika Jensen

Jørn Georgsen

Brystet og skyttedronning

Annie Bartholomæussen

Fugledronning 2018 Annika Jensen Børneskydning 1. præmie Marcus Terslov 42 p. 2. præmie Victoria Terslov 41 p. Dameskydning 1. præmie Annie Bartholomæussen 50 p. - 50 p. og 10 p. ved omskydninger 2. præmie Sonja Villadsen 50 p. - 50 p. - 9 p. ved omskydninger 3. præmie Birgith Andersen 50 p. - (uden omskydning) Seniorskydning 1. præmie 2. præmie 3. præmie

Per Christensen Per Andersen Bent Sørensen

Blindskydning

Per Andersen

26

45 p. - 46 p. ved omskydning 45 p. - 34 p. ved omskydning 43 p.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

TAK

Sponsorer TAK

Dronningens Livregiments Soldaterforenings fugleskydning lørdag den 4. august forløb på allerbedste vis, og vi havde en herlig dag, hvilket ikke mindst skyldes vores mange velvillige sponsorer, som har gjort det muligt for os at uddele et væld af overordentlig flotte præmier til fuglekongen og de mange præmietagere. Hermed vores varmeste tak til sponsorerne P.E. Kristensens Eftf., Nørresundby Thisted Bryghus Nordsøen Oceanarium Nordjyske Bank, Nørresundby Fællesmessen, Nørre Uttrup Kaserne Fællesmessen, Hvorup Kaserne Zacho´s Storkøkken Service, Vadum Tømrermester Eric Bjerregaard, Nørresundby Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland Ejner Hessel, Nørresundby S.P. Jensen, Svenstrup J. Det Danske Spirituskompagni Rebildhus, Skørping Hjallerup Maskinforretning Kr. Østergaard Sørensens Biler, Hjallerup Stena Line, Frederikshavn Fårup Sommerland Fjord Line, Hirtshals Tømrer-/snedkermester Jørgen Munkholt, Hjallerup Anton Lassens Eftf., Aalborg Krangården, Holstebro LD Auto, Thisted 3 F Skagerak, Hjørring EDC Thisted EDC Hurup Vendsyssels landbrugsservice, Hjørring Ølleriet Håndgjow, Hurup Thy JPS værktøj, Hjørring Føtex, Hjørring Din Tøjmand Christian, Hjørring Slagter Bay, Hjørring Sparekassen Thy, Thisted

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Denne artikel kom ikke med i sidste nummer af Gyldenløve, vi bringer den her (red.)

Fællesskydning 2018 i De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg Af Uffe Uhler

Den traditionsrige fællesskydning i DSS blev gennemført lørdag den 17. marts, og ganske som i de foregående år foregik det i kælderen under Gl. Lindholm skole, hvor skydningerne skulle starte kl. 10.00. Vores skytter fra Dronningens Livregiments Soldaterforening havde som vanligt sat hinanden stævne allerede kl. 09.30; så kunne man i fællesskab nyde den medbragte kaffe til rundstykkerne, som Linda og Frode Jensen sammen med ost og dejlig hjemmelavet marmelade havde sørget for. Denne halve time sammen er vigtig for at få sat stemningen, og for at skytterne kan lade op til dysten inde på skydebanen. Nogle erfarne og betænksomme skytter havde medbragt noget velsmagende ”nervemedicin”, som de vidste, kunne virke dæmpende på hænders rysten og gavne præstationerne. Denne liflige drik, der heldigvis ikke er på dopinglisten, blev nøje afmålt og udskænket til alle vores skytter i små glas, så de kunne få ro på sjæl og legeme, inden der skulle præsteres på konkurrencebanerne. Man skulle jo nødigt sende nogen ind til skydningen, så de på grund af manglende medicin måtte skyde med sitrende øjenlåg og rystende finger på aftrækkeren og således med forhøjet risiko for ikke at ramme plet. Især var man omhyggelig med udmålingen til vores dygtige damehold; doseringen til damerne lykkedes ikke helt

28

sidste år, hvor dameholdet, der ellers plejer at tage sig af den fineste placering – om end knebent – måtte se sig henvist til andenpladsen. Modsat herrerne, der i 2017 levede op til traditionerne og tog de fremmeste placeringer. Så da formand for DSS, Asger Kibsgaard på slaget 10.00 bød velkommen og ønskede, at dagen måtte byde på godt kammeratligt samvær og fair konkurrencer, var skytterne fra Dronningens tændte og opsatte på at skyde for sejren og således forsvare foreningens ære. De mest ivrige skytter ilede straks ind på banerne, medens de mere sindige tog sig tid til at nyde en ekstra kop kaffe i det hyggelige samvær ved bordet; det kunne måske også bevirke, at der faldt lidt mere ro på nerverne. Holdskydningerne skulle skydes før de individuelle kunne startes, så hver gang en skytte kom ud fra banerne, blev han af ivrige holdkammerater udæsket for resultatet. Det ligger jo en ganske stor ære i at vinde holdskydningerne, så man var emsige for at holde sig løbende ajour med, om man skulle gøre sig forhåbninger om at tage førstepladsen og løbe med vandrepokalen. Nogle skytter ville gerne berette om, hvordan det var gået, medens man nærmest måtte trække resultatet uf af andre, som mumlende havde alverdens ledsagende bortforklaringer over resultatet. Det hele kunne dog kun blive til gisnin-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

ger, for det stod alene op til de strenge, men upartiske dommere at afgøre, om et skud ”talte op eller ned”. Resultaterne blev beregnet i rummet ude bag ved køkkenet, og hertil var adgang forbudt for den gemene hob. Intet slap ud herfra i utide og før alle resultater forelå. Så man måtte pænt vente til efter frokosten, før spændingen kunne udløses. Frokosten hører til dagens højdepunkter, og så kan det jo være ganske godt, at man ikke kender resultaterne, for det giver mulighed for i den gode stemning ved frokostbordet at blande hyggelig snak med lidt venskabelig mobning foreningerne imellem. Atter i år havde Sonja og Kaj Villadsen været tidligt oppe for at fremtrylle noget friskt og yderst lækkert smørrebrød i rigelig mængde, som vores forenings skytter her ved frokosten lod vederfare fortjent retfærdighed. Deres brede smil og veltilfredse miner viste tydeligt, at de værdsatte de fine kulinariske lækkerier, som de satte til livs med stort velbehag. Og så blev nydelsen jo ikke mindre af, at man kunne lade det gode smørrebrød glide ned ledsaget af en enkelt lille dram. Selvfølgelig fik Sonja og Kaj ros og tak til for deres store og uegennyttige indsats, som så herligt stillede vore skytters sult og sikrede deres overlevelse. Med veloverstået frokost kaldte Asger Kibsgaard til ro i lokalet og satte gang i præmieuddelingen; det var nu, at resultaterne af dagens skydninger skulle afsløres og de mange fine pokaler og præmier fordeles. Det formede sig ganske godt for Dronningens livregiments Soldaterforening, for nu høstede vores særdeles velmo-

tiverede skytter lønnen for, at man ved morgenkaffen havde udvist så stor omhu ved doseringen af den beroligende ”medicin”, for – som det nu skulle vise sig - havde skytterne i år præsteret yderst ypperlige resultater. Vores herre seniorhold var de første, der blev kaldt frem. De gentog sidste års succes og fik overrakt pokalen for seniorernes holdskydning af Asger Kibsgaard. Holdet, der var med de samme habile skytter som også vandt sidste år, bestod af Per og Poul og Per og Poul (henholdsvis Andersen, Nørgaard, Christensen og Christensen). Der var tillige håndtryk, lykønskninger og en flaske til hver enkelt skytte. Og naturligvis var der anerkendende klapsalver fra forsamlingen.

Per og Poul og Per og Poul (henholdsvis Christensen, Nørgaard, Andersen og Christensen)

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Niels Jørn Kristensen, Frode Jensen,Orla Klit og Morten Andersen

den ære at overrække den til det vindende damehold. Og sandelig om ikke vores forenings dygtige damehold, der bestod af Dorrit Kristensen, Linda Jensen, Jannie Jensen og Birgith Andersen sørgede for, at sidste års andenplads blev en enlig svale i rækken af sejre. Vores stolte formand kunne derfor overrække pokalen og uddele flasker til vores prægtige damer; men det obligate håndtryk

Samme procedure gentog sig for veteranernes holdskydning. DRLRS skød sig igen i år til førstepladsen og pokalen, som blev overrakt af Asger Kibsgaard tilsammen med håndtryk, lykønskninger og en flaske til hver af skytterne. Holdet i år bestod af Frode Jensen, Niels Jørn Kristensen, Orla Klit og Morten Andersen. Så kom det spændende øjeblik, hvor damepokalen skulle overrækkes til det vin- Vindende damehold: Jannie Jensen, Birgith Andersen, dende hold. Til denne pokal Dorrit Kristensen og Linda Jensen knytter sig det særlige, at den blev vekslet til et stort og varmt knus til er skænket af Dronningens Livregiments hver af damerne, - hvad der i øvrigt så Soldaterforening, og traditionelt er det ud til at bekomme formanden særdeles formanden for vores forening, der får godt at ekspedere.

30


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Herefter var der overrækkelse af præmierne for de individuelle skydninger. I seniorskydningen satte Per Andersen sig med flotte 89 +1 point på førstepladsen med Per og Poul Nørgaard Christensen – i nævnte rækkefølge - på de næste pladser.

Individuelle skytter: nr. 1 Per Andersen nr. 2. Per Christensen og formand for Dss Asger Kibsgaard

I klasse Dame Individuel besatte Birgith Andersen fra vores forening førstepladsen, medens Lene Jensen fra Kystartilleriforeningen sneg sig ind på andenpladsen foran vores forenings Jannie Jensen på tredjepladsen. I den individuelle skydning for veteraner præsterede Morten Andersen at skyde

maksimum, 100 point, så selv om Jens Ove Horsted og Knud Erik Krogh fra Kystartilleriforeningen gjorde, hvad de kunne med henholdsvis 98 og 97 point, var det slet ikke nok til at slå Morten. Skægskydningen afsluttede dagens præmieoverrækkelser. I denne skydning skulle der skydes på en lille, sort silhuet af en ugle, hvorpå er markeret fem mål, som er ganske svære at se, når skiven hænger 15 m borte; så der skulle skydes lidt ”på fornemmeren”. Men til gengæld kunne man købe og skyde så mange serier, som man havde lyst til. Der var 16 deltagere i skægskydningen, der blev vundet af Poul Nørgaard fra DRLRS med flotte 29 point. Lige i hælene med 28 point kom Jens Ove Horsted fra Kystartilleriforeningen ind på andenpladsen, men så stod der Dronningens på de næste pladser, der blev taget af Per Nørgaard Christensen, Frode Jensen og Uffe Uhler. Hermed kunne en dejlig dag afsluttes af formanden for DSS, Asger Kibsgaard, der roste skytterne for de mange flotte præstationer på skydebanen, og han takkede deltagerne for fremmødet og den gode stemning, der havde præget dagen. Vi fra DRLRS havde haft en særdeles god dag: vi kunne i klædeligt beskeden stolthed hygge os over, at vores skytter havde gjort rent bord og sat sig på samtlige førstepladser i dagens skydninger. Humøret fejlede ikke noget, og de store smil var fremme i bilerne hele vejen hjem.

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Redaktionen har kigget i et 65 år gammelt foreningsblad, 3. årgang, marts 1953. Her har vi fundet denne spændende beretning om en gammel soldaterkammerat fra 17. Bataljon.

Dansk-finsk krigs-helt Mejeristen , sam blev kaptajn i den finske hær. Kampe i 52 ° kulde Blandt årets 50-års jubilarer finder vi menig nr. 825 af 17. bataillon, 3. kompagni, nuværende kaptajn i den finske hær, Sofus Andersen. Vor kammerat har fra årene omkring århundredskiftet levet sit liv i Finland og haft en eventyrIig livsskæbne knyttet, som den blev, til det frihedselskende, finske folk, hvis sag han gjorde til sin. »Hvordan kom du egentlig med i alt det?« spørger vi ganske selvfølgeligt. »Jeg lærte jo ved gamle 17. i 1903 og havde forud opholdt mig en tid i Sønderjylland, hvor jeg kom nær ind på livet af de forhold, som præger tilværelsen, når et lille, frihedselskende folk stadig må leve i skyggen og undertrykkelse af en stor nabonation, og dette kom egentlig på en måde til at danne baggrund for min videre tilværelse. Jeg rejste derefter til Finland som mejerikonsulent, men straks efter min ankomst kom jeg hurtig - som eneste udlænding - ind i Finsk Aktivistforbund, den organiserede modstandsbevægelse, og så fulgte begivenhederne slag i slag.« Og så fortæller vor kammerat, så man lytter interesseret, begejstret og betaget over en enkelt mands indsats. Begivenhederne tog fart. Efter krigen mellem Rusland og Japan i 1905 kæmpede Finland mod russerne og indtog Sveaborg i 1906. Der blev nu et pusterum, men alligevel stadig arbejdet energisk for Finlands fremtid.

32

Den 6. december 1917 erklærede Finland sig som Kaptain Sofus Andersen bekendt selvstændig, og de forskellige korps og grupper blev til den finske arme, for hvilken Mannerheim overtog kommandoen den 28. december 1917 og rejste til Vasa i Nordfinland, medens Sofus Andersen blev beordret til Nordøstkarelen som lejrchef, og han førte det første kompagni mod russerne. »Man regnede vore chancer for 1 mod 100,« fortsætter vor kammerat. »Vi var bevæbnet med haglbøsser og noget forfærdeligt skrabsammen, men det gik - russerne havde ikke den samme begejstringens ånd som finnerne. Vi kunne f. eks. gennem mellemmænd købe deres våben.« Efter Finlands frihedskamp i 1917-18 kom i efteråret 1918 Finske-Karelens frihedskamp, hvor kaptajn Andersen førte 1. kompagni af de berømte »Skydskård«. Her blev han såret, men kom atter tilbage og afgik til Viborg-fronten, hvor kampene endte med Viborgs indtagelse (Finske Frihedskrigs Historie). I 1919 fulgte kampene om Ingermansland og Estlands frihedskamp, 1921-22 Østkarelens frihedskamp. Fra 1918-23 virkede han som chef for det politiske efterretningsvæsen og blev i vinteren 192 I -22 sendt til Danmark for at skabe støtte til østkarelerne. Han holdt 33 foredrag og udfoldede en livlig propaganda for sit formål. (fortsættes side 34)


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Årets tur til Kaløvig Bådelaug Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Årets sommergrill ved Kaløvig Bådelaug blev en kæmpe oplevelse for deltagerne, som til gengæld måtte møde på havnen 3 timer før, vi plejer. Alle var mødt op, da klokken blev 12.00; det eneste, der manglede, var den bestilte bus, som skulle bringe os ind til Aarhus havn. Her stod Jens Villumsen og ventede på os for at fortælle os om det, vi kunne se på havnen. Aarhus var vært for intet mindre end Verdensmesterskaberne i sejlads 2018. Efter næsten ½ times venten dukkede bussen dog op, den var kørt til Kalø Vig ved Nappedam. Nå, men vi kom dog ind på havnen til Jens omend noget forsinket. Det meste af Aarhus Ø var spærret af for offentligheden, da der skulle være plads til de ca. 1100 sejlbåde og 1600 del-

Besøg ved en af de mange boder

tagere samt alle hjælpere. Der var masser af boder med mad, øl, is og lignende, som publikum kunne handle i. Det forventedes, at ca. 400.000 ville lægge vejen

Med Jens som guide fik vi set en stor del af området

forbi Aarhus Ø, i de 14 dage stævnet varede. Med Jens som guide fik vi set en stor del af området, og når det var muligt, gav Jens også en kort orientering om, hvad vi så. Der er bygget et nyt sejlsportshus yders på havnen, og her kunne deltagerne opholde sig, når de ikke var i kamp lige uden for vinduerne. Sejladsen foregik i farvandet i Aarhus bugten. En del kunne ses direkte fra kajen, men der var også opstillet storskærme og tribuner, hvor man kunne følge med i, hvad der foregik ude på bugten. Efter vi havde været rundt på Aarhus Ø, blev der tid til at købe en is og lignende, inden bussen bragte os tilbage til Kalø Bådelaug. Vel tilbage igen kunne så det sædvanlige program med dejlig kaffe og kage nydes i juniorenes lokale. Her blev vi delt op i to bådhold af Anton og Knud, som tog os med på en sejltur på bugten (dog ikke som deltagere i nogen konkurrence). I mellemtiden fik

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

jeg tændt op i grillen og gjort klar til, at der kunne indtages grillmad i hytten på havnen. Da alle var vendt tilbage, blev der rigtig hygget og snakket om gamle dage under spisningen. Kort tid efter at vi havde brudt op og var på vej hjem efter en oplevelsesrig dag, kom en fantastisk oplevelse, det begyndte at regne efter næsten 65 døgn med tørke, dejligt.

udvikling i Finland. Kommunismens indflydelse i den finske rigsdag udviklede sig på grundlag af den russiske propaganda, indtil den kulminerede i 1930. Marskal Mannerheims indgriben, således at også de »røde«s enker og børn fik pension, førte til, at Finland i 1939, da skæbnen påny kom over landet, havde et enigt folk.

Vinterkrigen 1939-40

bronzemedalje til Anne Marie Rindum i klassen ”Laser Radial”

Epilog: Ingrid, Knud, Britta og jeg var lørdag inde på havnen i Aarhus for overvære de afsluttende sejladser. Beklagelig vis blev det kun til en bronzemedalje til Anne Marie Rindum i klassen ”Laser Radial”. Øvrige danskere kom lige uden for medaljerækken. Tusinde tak til de fremmødte, som jeg håber, fik en rigtig god oplevelse. Skal hilse fra Jens Villumsen og sige, at det bliver svært at finde noget emne til næste år, der kan overgå de oplevelser, vi har haft i år. (fortsat fra side 32)

Mannerheims klogskab

Vor kammerat arbejdede stadig i nær kontakt med general Mannerheim og fortæller nu videre om den politiske

34

I 1939-40 var kaptajn Andersen med til at organisere de første danske tropper til vinterkrigen, i hvilken han selv deltog med hæder, og var endelig indkaldt igen under verdenskrigen fra 1942-45. Efter denne begivenhedsrige tilvrærelse har vor kammerat for et par år siden slået sig ned i Danmark. »Får du nu tiden til at ga med »at dyrke kål«?« »Nej, jeg har stadig nok at bestille. Jeg er translatør i finsk og russisk og arbejder i øvrigt på en bog om mine oplevelser.« Der er sandelig også stof til et større værk, men »det rykker i ham«, og en skønne dag må han nok afsted igen til sit kære Finland for en kortere eller længere tid. For sin glimrende indsats er han indehaver af 18 dekorationer og udmærkelsestegn, han har deltaget i 8 krige og været såret 6 gange, adskillige gange hårdt såret, uden at han dog bærer synligt tegn herpå. »Ja, så skylder du jo ikke Finland noget,« slutter vi vor samtale. Med ægte og klædelig beskedenhed svarer han kort: »Finland skylder heller ikke mig noget.«


Vi har format til dine tryksager Vestergaards Bogtrykkeri ApS

AALBORG: Fåborgvej 5 · 9220 Aalborg Ø VRÅ: Frilandsvej 3 · 9760 Vrå Tlf. 40 84 54 12 · www.vestergaards.com

35


36

Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Profile for Gyldenløve

Gyldenløve 3 2018  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve

Gyldenløve 3 2018  

Dronningens Livregiments Soldaterforenings blad Gyldenløve

Advertisement