Gyldenløve 3-2019

Page 1

September ´19

3

1


Louise Sørensen Vurderingsansvarlig

Det er ikke alle banker, der tænker på nordjysk.

Louise er vurderingsansvarlig i Nordjyske Bank. Det er hende, der kommer hjem til dig og vurderer din bolig. Hun er nordjyde – af hele sit hjerte og er derfor ret så nem at snakke med. Det skal man være i Nordjyske Bank. Det er bl.a. derfor, Louise kan sige: Der er banken til forskel. Har du lyst til at lade Louise og hendes kolleger gøre en forskel for dig, så book et møde på 9870 3333 eller på nordjyskebank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

Indhold 3/19 4

Arrangementer

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen

5

Bestyrelser

6

Formanden har ordet

POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64

8

Dronningens Livregiments 362 års

dag

10

Dannebrog 800 år i København

12

Valdemarsdag - Dannebrog 800 år

15

Jubilarstævne 28. september

GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening

16

Jubilarbillede 2 PNINFKMP 1984

18

Fugleskydning 2019

Foreningens konto: Reg: 7453 konto: 1028376 Bank Giro: +73 88989899

25

Resultatliste for Fugleskydningen

26

Tak til Sponsorer

GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520

27

Mærkedage

28

Vinterskydning

28

Besøg hos Art Expo

29

Da Oberstens Tårn kom op at stå

30

Foreningens samlingssang

Internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk

Oplag: 600

Deadline for næste nummer: Mandag den 21. oktober 2019

Forsiden viser: Årets fuglekonge, Bent Sørensen lykønskes

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer September

5. Flagdag for Danmarks udsendte med arrangementer over det ganske land. Følg med i dagspressen. 14. Sommerskydning på Kimbrerhøje. Se annonce side 25 i Gyldenløve nr. 2. 28. Kl. 10. 00 Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne. Reserver dagen til dette herlige træf for gamle Dronningens soldaterkammerater. Se annonce side 15.

Oktober

1. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 15. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

November

5. Vinterskydning kl. 19. på Gl. Lindholm Skole 19. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 30

December

3. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 17. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Juleafslutning - tilmelding senest d. 3. dec. til spisning

2020 Januar

7. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

4

21. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

Februar

4. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 18. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole

Marts

3. Vinterskydning kl. 19.30 på Gl. Lindholm Skole 17. Vinterskydning kl. 18.30 på Gl. Lindholm Skole. Afslutning - tilmelding senest d. 3. marts til spisning 21. Fællesskydning DsS kl. 10.00 Vinterskydning i Aarhus 20192020: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i uge 36, 40, 44, 48, 2, 6, 10 i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784. Da der kan forekomme arrangementer som planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 9800 Hjørring e-mail: hasaalb@hotmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

Souvenirs

Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 50 92 60 66 tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 75 99 12

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 23 95 77 84 e-mail: cordes.magnussen@live.dk Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 Hjemmeside Internet Facebook

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler

Sommeren er over os, og snart går den på hæld. Den har været meget vekslende med dage med sol og dage med byger, der går og kommer, sådan som en sommer i Danmark nu skal være. Men bemærkelsesværdigt er de ekstremer, som sommeren også har budt på. Der har været nok så kolde dage og overordentligt varme dage; her sidst i juli er der sat varmerekord med noget over 30 grader. Godt, at man ikke var tvunget til at skulle arbejde i solen i de dage. Vi har haft dejligt stille vejr med høj, klar himmel, men der har også været dage med regn og rusk. I løbet af juli har der været mange skybrud rundt om i landet med lyn og torden, og med oversvømmelser og haglskader til følge. Og når en front af den slags passerede, skete det gerne med meget kraftige vindstød, der rev grene og kviste af træerne, ja sågar at træer væltede. Hjemme på min matrikel fik vi en smagsprøve på et sådant uvejr den sidste søndag i juli. Solen skinnede dejligt, men pludseligt blev himlen sort, og så brød det løs. Det buldrede og bragede og lynede og tordnede i et kvarters tid, og vindstød rev grene og kviste af mine høje piletræer og strøede dem over hele haven og langt ud på marken. Alt imens stod regnen ned i stænger, og i løbet af det kvarter løb der 16 mm i regnmåleren. Godt, at jorden var tør og kunne suge væden som en svamp. Nogle landmænd har oplevet, at avlen på markerne er blevet slået ned og ødelagt,

6

men ellers ser det ud til at høsten tegner sig ganske godt – i det mindste her på egnen – og landmændene er da også i fuld gang med at få den bjærget. Valdemarsdag blev det fejret, at Dannebrog fyldte 800 år ved arrangementer over det ganske land. Foreningens faner var naturligvis med til at festliggøre dagen. Fanen fra Aarhus var til Danmarkssamfundets stort anlagte markering i Købehavn, medens Aalborgs fane blev hjemme i byen for at deltage i det stort anlagte lokale arrangement; men det kan I alt sammen læse mere om andetsteds i bladet. I skrivende stund kan jeg glæde mig over vores just gennemførte fugleskydning, der forløb over al forventning. Med sidste års kedelige trakasserier in mente, mente jeg, at det nok ville være hensigtsmæssigt lige at kontrollere i god tid, om trufne aftaler og gode tilbagemeldinger nu også kunne holde vand. Det kunne de ikke. Ganske vist havde vi for længst fået OK til at låne salonbanen på kasernen, men nu viste det sig, at den var under reparation (hvad den i øvrigt havde været i snart et år) og ikke anvendelig. Nu ligger det sådan, at faciliteterne på landets kaserner styres af Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES); det har de lokale militære chefer intet med at gøre, og oplevelsen er, at FES har ikke for vane at melde status ud på f.eks. en salonbane ud til dem, der skal bruge en sådan facilitet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Heldigvis var der behjertede folk på kasernen, der kunne træde til med støtte, så det lykkedes for os at få ”fixet” banen, så vi kunne skyde fugleskydning, men dagens øvrige skydninger måtte udgå og erstattes med anden aktivitet. Og det viste sig i grunden ikke så galt, så dagen fik et godt forløb med lutter smil fra glade deltagere. Lad mig også lige nævne, at det var med til at højne dagen, at folk om formiddagen i hovedvagten var blevet mødt af venlige og hjælpsomme vagter, der gennemførte en hurtig og smidig adgangskontrol. Tak for det. Bestyrelsen kommer dog ikke til at hvile på laurbærrene oven på den mod alle odds succesfulde fugleskydning. Dels nærmer sig den 5. september – flagdagen for Danmarks udsendte – og dels står der den sidste lørdag i september et jubilarstævne for døren, der lige skal forberedes. Jeg håber, at rigtig mange af jer vil møde op til jubilarstævnet. Fortsat god sommer.

SOL DA T

G NIN E R F OR E

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments 362 års dag Af Uffe Uhler

Som traditionen byder, kunne vi også i år højtideligholde oprettelsen af vores gamle hæderkronede regiment, Dronningens Livregiment på selve årsdagen den 23. april. Vejret på denne forårsdag, tirsdag den 23. april var på sin vis, som man kunne forvente; solen skinnede igennem de lette skyer, og det var egentlig ikke særligt koldt; men blæsten – uha, uha – den overtrumfede de halve pelikaner, der i de seneste tre år har stået ind fra vest og gjort det bidende koldt at stå i vinden uden overtøj; men måske skyldtes det, at den i år kom fra øst. Vi plejer selvfølgelig i dagens anledning at hejse foreningens store splitflag på flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne; men det kunne slet ikke lade sig udføre i den mere end halve pelikan, der susede hen over kasernen. Vi måtte ”nøjes” med vores forenings smukke fane, som Frode Jensen stod æresvagt med ved regimentets sten, og fanen præsenterede sig også på det aller-

Flotte blomster ved regimentets sten

8

flotteste – helt udstrakt i den stride blæst. Knap tyve fremmødte var samlet foran stenen, da formanden klokken 19.00 bød velkommen til den lille højtidelighed. Herefter lagde han en smuk buket i regimentets røde og gule farver ved stenen og gjorde honnør, og Frode sænkede fanen, medens Johnny Schioldager fra Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland blæste ”The Last Post”. Forinden havde Johnny længe stået og pustet i sin trompet og gnubbet den for at den ikke skulle være alt for kold og give en dårlig lyd, når han spillede. Hele ceremonien havde kun varet nogle få minutter, men alligevel stod folk i den hårde blæst og skuttede sig og trippede for at holde varmen. Derfor skar formanden også beretningen om Dronningens Livregiments oprettelse og dets meritter ned til ultrakort at minde om, at regimentet blev oprettet på Aalborghus Slot den 23. april 1657 af regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve efter dekret fra Frederik den tredje. Ligeledes sprang han såvel over historien om regimentets march, Dessauermarchen som over at spille og synge den. Dels havde trompeteren fået forlagt noderne og dels var der ikke stemning for, at formanden i vinden, der gik igennem marv og ben, sang den á cappella. Derimod der tydelig stemning for, at afslutte ceremonien ved regimentes sten, så man skyndsomst kunne forlægge over til soldaterforeningernes hyggelige og lune Fællesstue på Hvorup Kaserne,


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

verede en bragende hyldest til vores eminent dygtige skytter. Men dermed var det ikke slut, for formanden havde endnu en bekendtgørelse. Han gjorde opmærksom på, at DSL efterhånden har fået øjnene op for, hvor gedigen en forening Dronningens egentlig var. Det havde til Stiftelsesfesten den 30. marts udløst en del hæder og medaljer til nogle bestyrelseshvor man kunne få varme i kroppen igen, og hvor et lille, lækkert traktement stod og ventede. Med vin i glasset og ost på tallerkenen steg humøret mærkbart og snart summede lokalet af hyggelig snak. Efter en stund måtte formanden dog afbryde hyggesnakken for at meddele et tidende fra årsmødet i Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL), der havde været afholdt på Vordingborg Kaserne lørdag den 6. april. Her havde vores skydeformand, Morten Andersen fået overrakt såvel DSL vandrepokal for sommerskydningen 2018 på 50 m riffel som DSL vandrepokal for vinterskydningen 2019 på 15 m riffel. Dronningens Livregiments Soldaterforenings hold havde gjort det igen og stolt holdt sædvanen i hævd - at snuppe begge vandrepokaler. Det var jo noget, der vakte stolthed og glæde i forsamlingen, som spontant le-

medlemmer, som igennem mange år havde ydet et fremragende arbejde for vores forening (red.: se nærmere i referatet af Stiftelsesfesten i Gyldenløve nr. 2-19). En person, der stod til hæder og ære, var imidlertid blevet ramt af en voldsom forårsforkølelse, og han havde derfor været nødt til at melde fra dagen før festen. Denne person havde tjent i vores forenings bestyrelse i 40 år og

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

var egentlig ”trådt af”, men han gik ind igen i 2007, da der blev kaldt, og sidder stadig i bestyrelsen. Ligeledes har han siddet i bestyrelsen for De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg i 22 år, og han sidder der stadig. Denne person var heldigvis til stede denne aften på Dronningens Livregiments 362 årsdag, og så kaldte formanden Jørn Georgsen frem og hæftede DSL æresmedalje i guld på Jørns bryst

og takkede ham for hans flotte virke for soldaterforeningsbevægelsen igennem 55 år, medens forsamlingen rejste sig og klappede. Efter et par hyggelige timer på Stuen kunne man så drage hver til sit i glæde over såvel det hyggelige arrangement, som de fornemme resultater vores skytter havde præsteret og over Jørns velfortjente medalje.

Dannebrog 800 år i København Af Dan Nørskov Beyer

Dronningens Livregiments Soldaterforening var repræsenteret af undertegnede med Århus afdelingens fane på Rådhuspladsen i København på Valdemarsdag Fanebåndet som blev udleveret forbindelse lørdag den 15.juni 2019. Dagen forinden var jubilæet markeret i med Jubilæet. Aarhus med det sædvanlige faneoptog til at se Livgardens Museum, som har til fra Ridehuset til gudstjeneste i Aarhus huse i hovedbygningen. Domkirke og derefter til flagenes fest på Afmarchen til Rådhuspladsen med faner Rådhuset. Vi fik alle tildelt rødt fanebånd fra Gothersgade Kaserne foregik i tre dråber i henhold til, hvilken landsdel til markeringen af 800 års Jubilæet. På selve dagen, lørdag den 15.juni star- man kom fra. Jeg var i dråbe 2. På aftede vi klokken 6.30 med bus fra Viby marchtidspunktet var mørke skyer ved Torv mod København og ankom til at trække sig sammen over København, Gothersgade Kaserne omkring klokken og jeg valgte derfor at tage min gen10.30. Vi var i god tid, så jeg fik lejlighed nemsigtige regnfrakke på, hvilket viste

10


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

HKH Prins Joachim inspicerer faneborgen

sig at være en god idé. Der gik ikke lang tid før himlen åbnede sig, og det gjorde den desværre resten af dagen. Fejringen af jubilæet på Rådhuspladsen startede med flaghejsning og fællessang ”Der er ingenting der maner” med Stig Rossen i spidsen. Derefter inspicerede HKH Prins Joachim faneborgen, som var opstillet i hestesko rundt på Rådhuspladsen. Der var underholdning med Stig Rossen, Erik Grip og Julie Berthelsen, som også virkede som konferencier. Stig Rossen og Julie Berthelsen blev akkompagneret af Slesvigske Musikkorps. Efter seancen på Københavns Rådhusplads returnerede vi af samme vej, som

vi var kommet. Da vi ankom til Gothersgade Kaserne, pakkede vi fanerne sammen. På det tidspunkt var der mange, som var blevet våde. Og regnen fortsatte, det var endda begyndt at tordne. Vi havde aftalt med vores bus, at vi gerne ville hentes kl. 15.30 på samme sted. Men klokken var kun 14, og der var tilsyneladende ingen. som havde nummeret til chaufføren. Heldigvis havde han talt med en kollega fra et andet busselskab, så han kom noget før alligevel. Selvom der var lidt tæt trafik ud igennem København forløb turen hjem gnidningsfrit. Vi var hjemme i Aarhus omkring klokken 18.30.

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Valdemarsdag – Dannebrog 800 år Af Uffe Uhler

Den 15. juni fyldte Dannebrog 800 år, og det blev fejret over hele landet, ligesom Dronning Margrethe var draget til Estland for at deltage i højtideligholdelse af dagen på selve stedet, hvor Dannebrog efter sagnet faldt ned fra himlen. Valdemar Sejr var på korstog i Estland, og under et stort slag ved Lyndanisse var han ved at tabe til esterne, da Dannebrog dalede ned fra himlen og med det i spidsen sikrede danskerne sig sejren. Danskerne havde fået det flag, der nu igennem 800 år har været samlingspunkt os danskere.

hvori deltog mange faner fra hele landet. Den begivenhed kan I læse mere om andetsteds i bladet i en artikel skrevet af Dan Nørskov Beyer; han var nemlig draget til hovedstaden, hvor han med fanen fra vores Aarhus afdeling repræsenterede Dronningens Livregiments Soldaterforening. Også i Aalborg var alle sejl blevet sat til, men desværre var det ikke muligt for Gyldenløves korrespondent at være til stede for at dække dagens forløb, da han var i Norge i andet ærinde – derom senere. Men det er alligevel lykkedes Gyldenløve fra pålidelige kilder at indhente tidender om begivenhederne i Aalborg, som hele dagen igennem var begunstiget af det herligste vejr. Her følger et resume. Alle foreningsfanerne samledes kl. 10.00 på Toldbod Plads, hvorfra de marcherede hen til Aalborghus Slot, hvor de tog opstilling på plænen foran slottet. Vores forenings fane var selvfølgelig med; den bar Frode Jensen igennem hele dagen på fornemste vis. Klokken 10.30 kunne

Dannebrog daler ned

Danmarkssamfundet havde arrangeret en storslået markering af dagen i København,

12

Fanerne foran slottet


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Frode, Kaj og Viktoria med vores fane

man høre lyden fra en helikopter og se en faldskærmsudspringer fra Jægerkorpset

March til Gammeltorv

med et stort blafrende Dannebrog dale ned på pladsen. Herefter marcherede fanerne til Gammeltorv, hvor der – ganske efter traditionen - var underholdning, fællessang, og hvor der blev holdt flagtale uddelt faner og flag. Og atter i år sørgede Aalborg Kanonlaug for at der blev skudt dansk løsen – tre rungende skud, der ordentligt fik ruderne til at klirre i de omkringliggende ejendomme. Efterfølgende førtes faneborgen med Garnisonens Trommekorps i spidsen rundt i byen til Budolfi Kirke, hvor der blev holdt flaggudstjeneste. Her satte de over 30 faner, der fyldte godt op på gangen i midterskibet og i koret, et festligt præg på gudstjenesten. Dagen sluttede for fanebærerne og fanevagterne ved et lille traktement i kirkens krypt, som Danmarkssamfundet var vært ved. Fejringen af Dannebrogs fødselsdag i Aalborg blev ifølge flere deltageres udsagn en ganske fortræffelig og festlig dag, som modsat fejringen i København var begunstiget af det herligste vejr. Som tidligere nævnt var Gyldenløves korrespondent i Norge den 15. juni, hvor han deltog i et tre dages Nordisk Stævne. En begivenhed, der finder sted hvert andet år, hvor de nordiske landes soldaterforeninger på skift kalder sammen for ved et kammeratligt og oplevelsesrigt træf at bekræfte det gode og nyttige samarbejde landenes soldaterforeninger imellem. I år foregik det med base i den militære lejr, Terningemoen, der ligger i udkanten af Elverum. Blandt de danske deltagere var vores forenings kasserer. Sven-Erik Bolt Mag-

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Flag på tøjet hele dagen Borgmester Erik Hanstad, Elverum

nussen, der hjemmefra havde medbragt så rigeligt af de små, selvklæbende dannebrogsflag, som Danmarkssamfundet sælger på Valdemarsdag, at alle de dan-

Valdemarsdag, NS Norge, danskerne

14

ske deltagere kunne blive udstyret med mindst to flag med pålæg at bære dem synligt på tøjet – hele dagen. Om aftenen blev der holdt festmiddag i lejrens cafeteria, hvor Elverums borgmester, Erik Hanstad var blandt gæsterne. Han holdt en flot tale, som han sluttede med at minde om, at Dannebrog netop i dag fyldte 800 år, og han motiverede alle deltagerne i middagen til at vise danskernes nationalsymbol respekt ved at udbringe et trefoldig leve for Dannebrog. Borgmesterens tale gik rent ind og varmede de danske deltageres hjerter, som således oplevede, at også i Norge blev Dannebrogs 800 års fødselsdag fejret med maner.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne

Lørdag den 28. september kl. 10 Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved Dronningens Livregiment.

Alle jubilarer fra årgangene 1954 - 1959 - 1964 - 1969 - 1974 - 1979 - 1984 - 1989 - 1994 - 1999 har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne. kl. 10.00 kl. 10.15

Øvelsesliste

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant oberst Jess Møller Nielsen Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering kl. 12.30 Frokost i cafeteriet ½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce, ærter og wienergarniture Kaffe og kage 1 øl eller vand 1 snaps

kl. 14.00 kl. 15.00 kl. 16.30

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 og 20 års jubilarer Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem Afslutning i Messen

Prisen er for medlemmer: Kr. 325,- og for ikke medlemmer: kr. 350,Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme. Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage. Sidste tilmelding lørdag den 14. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto +73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, indkaldelsesår og tlf.) Vi håber at se jer alle lørdag den 28. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail: maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk Med venlig hilsen

bestyrelsen

15


16


Jubilarbilledet er fra foreningens arkiv. Som det fremgår af billedet er det af 2. Panserinfanterikompagni fra september 1984. Det indsatte billed viser en PMV m 113 som er ude at svømme Husk Jubilarstævnet den 28. september. Alle foreningens kompagnibilleder kan ses på foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Fugleskydningen 2019 Af Uffe Uhler

uli måned har artet sig med særdeles vekslende vejrlig – kølige dage og dage med højt solskin og temperaturer over 30 grader og dage med lyn og torden og skybrud, så der blev krydset fingre for, at vejret den 3. august ville vise sig fra sin bedste side. Men vejrguderne plejer ikke at svigte fugleskydningen, og det gjorde de da heller ikke i år. Dagen bød på højt solskin, og en let brise gav en behagelig varme, der bekom de mange deltagere i årets fugleskydning ganske vel. Så kunne de slappe af og hygge sig i fællesmessen på Nørre Uttrup Kaserne og på terrassen udenfor, medens man ventede på, at det atter skulle blive ens tur til at skyde på fuglen på banen i kælderen under messen, hvor skydningen ligesom sidste år blev afviklet. I baren kunne man indkøbe vederkvægende, svale læskedrikke, og ved dette bedested samledes da også mangt en tørstende sjæl og trafikken gik til og fra i en lind strøm igennem dagen. Mange forsynede sig også med en ”stadionplatte” hos bestyrelsens dejlige damer, som stod klar ved gryden med de lækre, varme pølser. Atter i år er vi vore mange sponsorer stor tak skyldig for at have givet os et væld af flotte præmier til såvel de udtrukne præmietagere som til de dygtige skytter, der på skydebanen i kælderen koncentrerede sig om efter bedste evne og med velafgivne skud at få de gevinstgivende dele til at falde fra den flotte fugl. Alt

18

imens ivrige tilskuere fulgte med og kommenterede, hvad der skete, og applauderede, når det lykkedes en dygtig skytte at ramme plet. Dagen forløb dog lidt anderledes end sædvanligt, for skydebanen var under reparation. Men heldigvis og med gode menneskers hjælp blev det ordnet sådan, at man kunne afvikle fugleskydningen, medens de gængse præmieskydningsklasser måtte udgå, da skivetrækkene var pillet ned. Disse skydninger blev i stedet erstattet af håndgranatkast mod nogle mål, som var markeret på græsplænen ved siden at terrassen. Det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Så, som I kan erkyndige jer om i artiklen, udviklede årets fugleskydning til en stor succes efter de allerbedste traditioner med spændende skydning og godt kammeratligt samvær. Sidste år var der en del problemer i vagten, før vi kunne komme i gang, men sådan var det ikke i år, hvor kompetente og venlige vagter sørgede for et hurtigt og smidigt check-in, efterhånden som deltagerne mødte op. Forinden fugleskydningen blev sat i gang, skulle HM Fugledronning Annika den I (f. Jensen) ledsaget af sin højstærede livsledsager Nicolai Brødslev Petersen nyde sit kongelige morgenmåltid ved taflet i gemakkerne i Soldaterforeningernes Fællesstue på Hvorup Kaserne. Som erfaren fuglekongelig hoffourer havde vores foreningsformands ægte-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

viede hustru atter i år arrangeret et med overdådig fourage veldækket morgenbord, som synligt bekom den Fuglekongelige Majestæt, der velbehageligt lod sig de kulinariske nydelser smage. Under måltidet gjorde Caspar Hybel, der denne dag fungerede som formand for Trænregimentets Soldaterforening og vores foreningsformand sig de største anstrengelser for, at HM Fuglekongen blev passende diverteret og underholdt, medens adjudanten, Hugo Høgstrup sørgede for at betjene majestæten, om end han iblandt måtte påmindes om, at HM Fuglekongens kulinariske ønsker kom forud for at stille egen sult og tørst. Endvidere var Kgl. Majestæts Overchauffør Gert Jensen indbudt til at sidde med ved Majestætens bord. Dette fordi overchaufføren igennem mange års transport af fuglekonger og -dronninger har udvist stor omhu og forudseenhed, som har sikret præcision og sikkerhed i den fuglekongelige transport ved årets fugleskydning. I øvrigt kunne man så ved morgentaflet divertere sig med at beskue overchaufførens spøjse og ganske spektakulære skægprydelse. I mild stemning efter bordets glæder blev HM Fugledronningen ledsaget til sit kongelige køretøj, den pansrede limousine af mærket Eagle, som Kgl. Majestæts Overchauffør Gert Jensen med usvigelig sikker præcision sørgede for ankom på slaget ti til den kongelige skydeplads. Her i rundkørslen ved Fællesmessen på Nørre Uttrup Kaserne var allerede fremmødt en betragtelig folkemængde, der nu med foreningsfanerne fra Dronningens Livregiments og Trænregimentets

soldaterforeninger på fløjen stod opstillede langs rotundens kant. Da den prægtige limousine rundede hjørnet og kunne ses af folket, steg den allerede forventningsfulde stemning til uanede højder, og da HM Fugledronningen steg ud af limousinen, blev majestæ-

HM Fugledronning Annika Jensen og adjudant Hugo Høgstrup

ten hilst af en buldrende trommehvirvel frembragt af Kgl. Majestæts Hoftambur, Orla Klit, som med ekvilibristisk snilde lod stikkerne traktere trommeskindet. Så hilste folket Majestæten velkommen med tre rungende hurraer, hvorefter HM Fugledronningen hilste på fanerne og skridtede fronten af, idet hun benådede hver enkelt fremmødt med et fuglekongeligt håndtryk, hvilket vakte såvel henrykt glæde som benovelse. Så sang formanden for til Nationalsangen, der i år skulle synges a cappella, og folket sang med, så godt det nu kunne. Men uanset den enkeltes sanglige frembringelser, der lød med blandet røst og med forskellig stemmestyrke og evne til

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formand Uffe Uhler sang for til Nationalsangen

at ramme tonen, blev vores nationalsang sunget med stor glød og entusiasme – og det er dog det, der betyder noget. Så blev fanerne beordret ført indendørs og sat i fod ved nedgangen til den fuglekongelige skydebane, og herefter kunne vores foreningsformand bekendtgøre, at HM Fugledronningen atter i år og med sin aldrig svigtende fuglekongelige omsorg havde dekreteret, at der skulle udskænkes et lille glas til de fremmødte, alt til såvel beroligelse af skytternes nerver, som til befordring af den gode stemning. Et dekret, der aldeles faldt i folkets smag. Efter denne vederkvægende hjertestyrkning ønskede de to foreningsformænd, at dagen måtte byde på såvel god skydning som godt og kammeratligt samvær, hvorefter de ledsagede HM Fugledronningen til skydebanen. Her stod allerede ivrige hof- og pressefotografer, der havde skaffet sig plads, så de kunne forevige det højtidelige øjeblik ved fuglen, hvor HM Fugledronningen omgærdet af de to foreningsformænd hilste den prægtige fugl.

20

øjne.

Blændende flot og prægtig fremstod fuglen da også; men hvorledes ellers, når den meget erfarne og anerkendte Kgl. Overfugledesigner, æresmedlem Kaj Villadsen med sin omhu og erfaring atter i år havde lagt sin ekspertise og sjæl i et så strålende og uovertruffet mesterhåndværk. Umådelig smuk sad fuglen nu der på sin pind, hvor den med sine flotte farver kaldte beundring frem i beskuernes

HM Fugledronning Annika Jensen flankeret af formand Uffe Uhler og fg. formand Caspar Hybel

Den kongelige mesterfugledesigner havde tillige – naturligvis - i sin geniale tænkning nøje afpasset fuglens konstruktion, således, som det skulle vise sig senere, at skydningen kunne afvikles i et for arrangementet så heldigt og passende tempo, at såvel frokostpause som skydningens afslutning om eftermiddagen kunne ske på passende gode tidspunkter.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nu blev pressefotografer og tilskuere sendt bag skydelinjen, hvorefter skydningen blev indledt med, at HM Fugledronningen og de ledsagende foreningsformænd som de første skød æresskud for fuglen og for foreningerne og for det gode samarbejde i garnisonen.

Fugledronningen skyder det første skud. De to piger ser interesseret til med fingerne i ørerne som høreværn.

Så tog de menige fugleskytter over, hvorefter det gik det slag i slag med skydningen, alt under ledelse af skydeformand Morten Andersen. Der var i år opsat højttaleranlæg i messen, så Morten kunne kalde skytterne til i rækkefølge, efterhånden som skydningen skred frem. Men dette til trods var der dagen igennem stor trængsel i kælderen på den begrænsede plads, der var til rådighed for tilskuerne. Man ville jo gerne ved selvsyn følge med i de andre skytters ihærdige anstrengelser, så man fik mulighed for at levere nogle sagkyndige og medlevende kommentarer, alt i det lønlige håb, at den af fuglens dele, der stod for skud, af de andre skytters

kugler var blevet mørnet så tilpas, at den ville falde, når man selv kom til skud. På to af stolene, der stod langs væggen uden for døren ind til skydebanen, udøvede Henning og Henning fra Aarhus dagen igennem deres efterhånden hævdvundne ret til at sidde. På de øvrige to stole holdt vekslende skytter Henning og Henning ved selskab. I opholdslokalerne ovenpå og ude på terrassen bød den på hygge og afslapning; en del havde fundet plads i de bløde stole og sofaer, hvor de henslængt passiarede i forventning om i tide at blive kaldt ned til skydning, når det blev deres tur. På plænen ved terrassen var der ivrig aktivitet ved banerne med håndgranatkast, hvor det viste sig, at det faktisk var ganske svært at få granaterne til at lande i de afmærkede ”skyttehuller”, som gav jo højere points, jo længere væk fra standpladsen. Deltagernes ihærdige forsøg på at ramme gav anledning til mange kommentarer, grin og latter. Det hele blev suverænt og venligt styret af skydeformand Mortens fru Birgith, der dog for en kort stund suspenderede konkurrencen, når hun selv lige skulle ned i kælderen for at skyde på fuglen. Ved tolvtiden oplevede man hvor genialt og mesterligt, fuglen var konstrueret, for da var netop blevet bortskudt så mange dele, så det aldeles passede til, at man kunne holde en velkommen og tiltrængt frokostpause. Bænket under parasollerne og under halvtaget i messens have tog nogle nu de velassorterede madkurve frem og fik skænket medbragte, velsmagende drikke i store og små glas. Andre forsynede sig med lækkerier hos de søde

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

efter en times tid gik skytterne atter på banen. Frokosten havde nok dæmpet deres nervøsitet en smule, men ikke deres iver og entusiasme for at anstrenge sig ved skydningen. Efterhånden som velrettede skud fik delene til at falde af fuglen, blev de dygtige skytter hilst med anerkendende klapsalver. Det sidste mål – brystpladen - faldt ved lidt før klokken halv tre ved et mesterligt sigtet og umanerligt vel afgivet præcisionsskudskud af Birgith Andersen, der således tog titlen som årets skyttedronning. Hermed kunne det se ud til, at fugledronninger er ved at blive en årligt tilbagevendende tradition. Victoria Terslov ifærd med at kaste hånd- Ved fugleskydningen i 2015 erobrede granat Birgith Andersen som den første kvinde damer ved pølsegryden og med skum- titlen som skyttedronning, året efter mende og kølige drikke fra baren, hvor tog Joan Terslov titlen, i 2017 var det Kgl. Hofmundskænk Carsten Cronquist Jane Mørch, der efter et mesterligt skud suverænt betjente aftapningshanerne, og kunne kalde sig skyttedronning, og sidsnart summede snakken hyggeligt hen ste år var det Annie Bartholomæussen, over bordene. der erobrede titlen. I år blev det igen Den vederkvægende frokosts gode Birgith Andersen, der indskrev sig i de mad og drikke gjorde skytterne vel, og seneste års uafbrudte række af skyttedronninger. Kunne man mistænke, at det er overordentlig pli og galanteri fra mændenes side, som vi nu på femte år i træk har været vidner til? Næppe når man kender de mandlige skytternes ambitioner. Vi ved jo, at disse dygtige kvinder er særdeles habile skytter – det har de vist ved andre lejligheder – så de herrer må vist til at øve sig noget mere og Så er der frokost. Bemærk de lyse pletter på muren i få sig oppet til næste år, hvis baggrunden. Det er solen der går igennem huller i taget de skal kunne hamle op med de skarpe damer og bryde forårsaget af hagl et par dage forinden.

22


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Sven Hugo Høgstrup er ved at gøre de flotte sponsorpræmier klar. Her med 2 flasker Nordguld. Det Danske Spiritus Kompagni sponsorerede 2 x 6 flasker Nordguld.

rækken af skyttedronninger, sådan at kvinderne ikke skal sætte sig på titlen som en fasttømret tradition. Med skydningen vel overstået var tiden kommet til uddeling at priser. Caspar

Skyttedronning Birgith Andersen med pokalen og Morten med præmien

Hybel og vores forenings formand deltes om opgaven bistået af skydeformand, Morten Andersen, sådan at de mange og overdådigt flotte præmier kunne overrækkes til de glade modtagere under anerkendende lykønskninger, tilråb og klappen fra publikum. Til sidst skulle spændingen udløses om, hvem, der skulle udråbes til Fuglekonge anno 2019. Men først kom den stund, hvor den regerende fugledronning måtte abdicere, hvilket hvert år er den regerende fuglekongelige majestæts uafvendelige skæbne, sådan at tronen kan overdrages til hans efterfølger. Værdig og præsentabel stod HM Fugledronning Annika den I frem for folket iført de fuglekongelige tegn og regalier, der klædte hende så overordentligt smukt og gik sin ubønhørlige skæbne i møde. Ganske fortjent blev hun hyldet af sine undersåtter til ære og anerkendelse af sit fornemme fuglekongelige virke igennem det forløbne år. Som traditionen byder, tilfaldt det årets skyttedronning, at finde navnet på den nye fuglekonge. Forud for præmieudde-

Fugledronningen abdicerer

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

lingerne havde Skyttedronning Birgith derfor under behørig og skarp overvågning af kompetente folk og foreningernes formænd, som tilså, at alt gik korrekt til, fra tromlen, hvori alle deltagende fugleskytters numre lå og var blandet grundigt rundt, udtrukket nummeret på den skytte, der ved præmieceremonien skulle kåres til Fuglekonge 2019 og iklædes de fuglekongelige værdighedstegn. Som altid stod folket med tilbageholdt åndedræt, da spændingen skulle udløses, og det blev kundgjort, at skytte nummer 14, Bent Sørensen skulle udråbes til ny fuglekonge. At dømme på Bents ansigtsudtryk kom det for ham som en ganske artig overraskelse, men også til glæde. Denne kundgørelse blev modtaget til undersåtternes tilfredshed og tydeligt værdsat, hvilket sporedes på de varme applauser, der strømmede Bent imod, da han blev iklædt de fuglekongelige regalier. Den nye Fuglekongelige Majestæt kvitterede da også straks for folkets varme hyldest med den flotte gestus at påbyde, at der til undersåtternes vederkvægelse og til festligholdelse af kåringen blev udskænket en lille, men kærkommen styrkelse til halsen. Herefter afsluttede de to foreningsformænd Dronningens Livregiments og Trænregimentets soldaterforeningers fælles fugleskydning med tak til dem, som havde ydet et stort og fortjenstfuldt arbejde i tilrettelæggelsen og gjort årets arrangement til en succes. Ligeledes takkede de alle, som var til stede og havde

deltaget i skydningerne eller havde erhvervet skydekort og dermed bidraget til, at det blev så god en dag for alle de fremmødte gamle soldaterkammerater og deres familier. Fugleskydningen 2018 bød på flotte skydninger, hygge og godt kammeratskab og blev en dejlig dag for deltagerne, og med dagens herlige oplevelser i erindringen, kunne alle drage velfornøjede hver til sit. Som et lille efterskrift kan berettes, at man ved fugleskydningen endnu ikke havde fået færdiggjort opgørelsen af salget af skydekort. Det har man nu, og Gyldenløve har modtaget resultatet. Ligesom sidste år blev det Per Christensen, der blev årets supersælger. Han vil ved passende lejlighed få overrakt en velfortjent og god flaske for sin flotte indsats.

Tillykke til Årets Fuglekonge Bent Sørensen

24


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Resultatliste for Fugleskydning 2019

Skytte

Gevinst

Næbet

Henning Jensen

Trine Nielsen

Kronen

Henning Andersen

Birgith Andersen

Halsen

Trine Nielsen

Tonni Horn

V. vinge

Annika Jensen

Anita Andersen

H. Vinge

Michael Jensen

Knud Mildahl

V. klo

Morten Andersen

Birgith Andersen

H. klo

Uffe Uhler

Benny Møller Christensen

Halen

Tonni Horn

Josephine Høgstrup

Brystet og Skyttedronning

Birgith Andersen

Fuglekonge 2019 Bent Sørensen

Håndgranatkast Piger 1. præmie Victoria Terslov 12 p. 2. præmie Mathilde Nørgaard 4 p. 3. præmie Freja Nørgaard 2 p. Drenge 1. præmie Marcus Terslov 12 p. 2. præmie Mads Nørgaard 6 p. Damer 1. præmie 2. præmie 3. præmie

Trine Nielsen Joan Terslov Malene Nørgård

Blindskydning 1. præmie 2. præmie

24 p. 20 p. 20 p.

Kristian Mejlsted Morten Andersen

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

TAK

Sponsorer TAK

Dronningens Livregiments Soldaterforenings fugleskydning lørdag den 3. august forløb på allerbedste vis, og vi havde en herlig dag, hvilket ikke mindst skyldes vores mange velvillige sponsorer, som har gjort det muligt for os at uddele et væld af overordentlig flotte præmier til fuglekongen og de mange præmietagere. Hermed vores varmeste tak til sponsorerne P.E. Kristensens Eftf., Nørresundby Thisted Bryghus Nordsøen Oceanarium, Hirtshals Nordjyske Bank, Nørresundby Fællesmessen, Nørre Uttrup Kaserne Fællesmessen, Hvorup Kaserne Tømrermester Eric Bjerregaard, Nørresundby Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland Ejner Hessel, Nørresundby S.P. Jensen, Svenstrup J. Det Danske Spirituskompagni, København Rebildhus, Skørping Kr. Østergaard Sørensens Biler, Hjallerup TV Center Dronninglund Stena Line, Frederikshavn Aalborg Historiske Museum Fårup Sommerland Tømrer-/snedkermester Jørgen Munkholt, Hjallerup Anton Lassens Eftf., Aalborg Krangården, Holstebro LD Auto, Thisted 3 F Skagerak, Hjørring EDC Thisted EDC Hurup Vendsyssels landbrugsservice, Hjørring Ølleriet Håndgjow, Hurup Thy Føtex, Hjørring Din Tøjmand Christian, Hjørring Sparekassen Thy, Thisted Hjørring Maskincenter

26


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Knud Bjerring Sønderborg 605533 / 64 Uffe Uhler Aabybro 578330 / 63 Niel Chr. Thomassen Ovtrup 71 Danny Barth Esbjerg 90 Lene Knudsen Aalborg SV 61 Anton P. Thomsen Århus N 54 Ole Ørnbøl Hjørring 71 Leo Bilstrup Nielsen Lemvig 665744 / 65 Kjartan Frandsen Esbjerg 547137 / 62 Jens Thomasen Aalborg ØST 71 Ib G. Hansen Randers SØ 218364 / 54 Tage Madsen Nørresundby 54 Knud Mildahl Pedersen Egå 217839 / 54 Jan Lemvig Nibe 89 Hans Henning Kjær Kolding 605405 / 64 Peter M. Østergaard Skals 218397 / 54 Niels Christian Møller Holstebro 218443 / 54

04-09-44 12-09-44 20-09-49 30-09-69 08-10-44 10-10-34 13-10-49 14-10-44

Svend Nielsen - Gøgsig Hjallerup 72 06-11-54 John Høj Nielsen Nørresundby 70 10-11-49 Ole Rask Nielsen Støvring 74 13-11-54 Bjarne Andreas Møller Aalborg ØST 64 22-11-44 Jens Peter E. Olesen Blokhus 70 24-11-49 Teddy Haubert Juliussen Calgary, Canada 605248 / 64 29-11-44 Finn Viggo Nielsen Sindal 72 29-11-54 Ole Kristian Kristensen Aalborg 605313 / 64 11-12-44 Jens Jakobsen Horsens 218394 / 54 14-12-34 Anders Kristian Pedersen Farsø 605224 / 64 29-12-44

18-10-44 18-10-49 22-10-34 23-10-34 25-10-34 25-10-69

Menig 66 blæser honnør

01-11-44 02-11-34 04-11-34

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Vinterskydning Af Morten Andersen

Den 1. oktober kl. 19.30 er første skydeaften på 15 m skydebanen i kælderen under svømmehallen på Gl. Lindholm Skole.

Besøg hos Art Expo

Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Sæsonen er fra oktober til april Den 1. og 3. tirsdag i måneden. På banen forefindes salonrifler cal. 22, som kan benyttes. Desuden er der instruktører til stede. Alle er velkommen både erfarne og uerfarne skytter. Der er ingen mødepligt, derved er der mulighed for at deltage en eller flere gange. Skydeaftnerne foregår i en hyggelig stemning, hvor vi især lægger vægt på det kammeratlige samvær, men også fornøjelsen ved skydesporten. Yderlige oplysninger Skydeformand Morten Andersen Mobil nr. 2074 3009

Den 8. oktober kl. 1400 har vi aftalt et besøg hos Art Expo Søvejen 35, Hørning Art Expo er Jyllands største galleri med moderne kunst. Galleriet byder på skulpturer, malerier, glaskunst og keramik af Danske kunstnere. Efter besøget er der kaffe og brød hos Gerhard og Irma i Hørning. Pris for dette er 25,00 kr. pr. person. Tilmelding til arrangementet til Ole Person på 20254840 senest 5. oktober.

og så var der ... Mand og kone sad og så boksning i fjernsynet. Manden brokkede sig højlydt til konen: “Øv hvor er det skuffende. Nu har man ventet på det hele ugen og så er det hele overstået på under fire minutter.” “Jeg tror jeg kender følelsen.”

28

Drengen kommer nedslået hjem. “Mor jeg er blevet sendt hjem fra skole.” “Hvorfor dog det?” Spørger den bekymrede mor. “Først spurgte læreren hvad får man fra lam, så svar jeg lamme kød. Så spørg hun hvad får man så fra en gris, jeg svarede bacon. Så spørg hun hvad får man så fra den fede ko. Så svarer jeg lektier”.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Alle gamle Dronningens soldater kender Oberstens tårn; det er umuligt andet, da det kunne ses viden om, når man høvlede rundt på øvelsespladsen eller løb til og fra skydebanen. Historien om tårnet har Gyldenløve fundet i et 40 år gammelt nummer af Gyldenløve (nr. 1, februar 79). Den gengives her.

Da Oberstens Tårn kom op at stå Af J. Jensen foto: M. Frederiksen

Hvilken rekrut har ikke på 15 kilometers afstand kunnet se Oberstens Tårn, når han efter en allerede 20 kilometer gammel marchtur længtes efter at se kasernen igen? Hvilken soldat kender ikke dette tårn, der rager højt op over det omliggende terræn, og som ovenikøbet er placeret på et af øvelsespladsens højeste punkter ved Kammerdal Høje? Gennem mange år har tårnet brændt sig fast i mangen gammel soldats bevidsthed, og skulle der dengang være en eller anden soldat, der ikke vidste, hvor tårnet var be1liggende, var der også altid en behjertet sergent, der var villig til at vise vedkommende det - i løb frem og tilbage. Tårnet blev reist i begyndelsen af 50´ erne, idet den tidligere chef for 10. Regiment og Region l, der tillige var garnisonskommandant i Aalborg, 1949-55, oberst E.T.C. A. von Freisleben, ønskede e t sted, hvorfra han kunne overskue kampeksercitsen, der fandt sted på øvelsespladsen. I sommeren 1963 var tårnet i en sådan tilstand, at det var uforsvarligt at opholde sig i og en udskiftning blev iværksat. 10. Regiment var på det tidspunkt sammenlagt med 8. Regiment - Dronnlngens Livregiment, og stabskompagniets pionerdeling fik til opgave at udskifte tårnet.

To af dem, der dengang deltog i arbejdet, er endnu tjenestgørende. Det er seniorsergent M. Frederiksen, vejlederassistent, der da var næstkommanderende i delingen og oversergent samt seniorsergent P.B.J. Knudsen, der dengang var konstabel i pionerdelingen. Blllederne er venligst udlånt af seniorsergent M. Frederiksen og viser opstillingen af benene til tårnet. Har De billeder, der kan fortælle om garnisonens historie vi l GYLDENLØVE meget gerne og så hurtigt som muligt låne dem. Gerne med en historie vedlagt.

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Foreningens samlingssang Af Uffe Uhler

Vi synger foreningens samlingssang ”Vi er Dronningens soldater….” hver gang, vi holder stiftelsesfest. Men sådan har det ikke altid været. I Gyldenløve nr. 1 – 2018 kunne man læse en artikel (p. 14 ff.) om 20 års ”kampe” imellem København og Aalborg. En periode, der endte med, at foreningen havde skiftet navn fra 17. Bataillons Soldaterforening til Dronningens Livregiments Soldaterforening, og foreningens styrelse og adresse skiftede fra København til Aalborg. Gyldenløve har i foreningens blad, 17. årg. Maj – Juni 1967, medens ”krigen” endnu pågik, fundet en tidligere udgave af foreningens samlingssang med en ganske manende tekst, der dog umiskendeligt peger på forfatterens rod i 17. Bataillon.

På vagt for Danmark

Foreningens samlingssang Tekst og musik: Carlo Sundberg Gram. Giv agt, soldat! hør trompetens lyd, der gjalder, så står vi op alle mand, reveillen går, den nu til morgenparaden sammenkalder, og morgensolen op i østen står. Mens dannebrog mod himlen svinger sig op imod æt'ren ren og skær, et råb - »honnør for flaget« klinger, »giv agt« - nu præsenter gevær! På vagt for Danmark som tro kammerater, vil vi sikre og værge vort land. Vi har ånden som tapre soldater, der vil kæmpe det bedste, vi kan.

30

Vor Frihed vil vi som »syttendes« gutter værne om, thi husk vi har tjent bataillonen, som unge rekrutter her ved» Dronningens Livregiment«. Som dansk soldat, ja, så skal du altid ære vort kongepar og vort fædreland og flag, og forberedt skal til hver en tid du være især den dag, det gælder Danmarks sag. I bataillonens gamle fane står dronningens navnetræk på prent, det vil til sene tider mane, vi er vor dronnings regiment. På vagt for Danmark som tro kammerater, vil vi sikre og værge vort land. Vi har ånden som tapre soldater, der vil kæmpe det bedste, vi kan. Vor Frihed vil vi som »syttendes« gutter værne om, thi husk vi har tjent bataillonen, som unge rekrutter her ved» Dronningens Livregiment«. l vor forening vort mål skal altid være at knytte end mere fast de bånd, vi bandt, da vi som kongens soldater var i lære, det var jo her, vi kammerater fandt. Alt medens årene de rinder så tænk på din ungdom som soldat, det vil hos dig kun vække minder om mangen trofast kammerat. På vagt for Danmark som tro kammerater, vil vi sikre og værge vort land. Vi har ånden som tapre soldater, der vil kæmpe det bedste, vi kan. Vor Frihed vil vi som »syttendes« gutter værne om, thi husk vi har tjent bataillonen, som unge rekrutter her ved» Dronningens Livregiment«.


Vi har format til dine tryksager Lyngvej 3 ¡ 9000 Aalborg Tlf. 40 84 54 12 ¡ www.vestergaards.com

31


32 Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup