Page 1

Maj ´19

2

1


Louise Sørensen Vurderingsansvarlig

Det er ikke alle banker, der tænker på nordjysk.

Louise er vurderingsansvarlig i Nordjyske Bank. Det er hende, der kommer hjem til dig og vurderer din bolig. Hun er nordjyde – af hele sit hjerte og er derfor ret så nem at snakke med. Det skal man være i Nordjyske Bank. Det er bl.a. derfor, Louise kan sige: Der er banken til forskel. Har du lyst til at lade Louise og hendes kolleger gøre en forskel for dig, så book et møde på 9870 3333 eller på nordjyskebank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

Indhold 2/19 4

Arrangementer

5

Bestyrelser

6

Formanden har ordet

8

Generalforsamling 2019

POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64

17

Indbydelse til Kaløvig

18

Stiftelsesfesten 2019

Internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk

24

Hæder til en hædersmand

25

Sommerskydning

26

Sidste skydeaften

28

Danske Soldaterforeningers Lands-

råd (DLS) skydninger

29

Venskabsskydning i Aarhus 2019

33

Fællesskydning 2019 i De Samvir-

kende Soldaterforeninger i Aalborg

38

Fugleskydning den 3. august

39

Køb af skydekort

39

Alsident en driftig virksomhed

41

Mærkedage

42

Sidste generalforsamling i Aarhus

afdelingen

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen

GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening Foreningens konto: Reg: 7453 konto: 1028376 Bank Giro: +73 88989899 GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 Oplag: 600

Deadline for næste nummer: Mandag den 12. august 2019

Forsiden viser: En stolt Dan Nørskov Beyer med Dronningepokalen. Tillykke!

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer Juni

3. Sommerskydning på Kimbrerhøje. Se annonce side 25. 15. Kl. 19.00 Valdemarsdag højtideligholdes på Gammeltorv i Aalborg med flagtale, overrækkelse af faner og flag samt derefter fanemarch igennem byen til Budolfi kirke, hvor der er flaggudstjeneste.

August

3. Kl. 10.00 Fugleskydning. Kom og vær med til denne spændende og hyggelige dag, og tag gerne familien med. Se annonce side 38. 12. Sommerskydning på Kimbrerhøje. Se annonce side 25. 20. Kl. 15.00 Kaløvig Bådelaug. (se annonce på side 17). Tilmelding senest den 13-8-2019 til Knud på 22 31 25 07. Vel mødt.

Vinterskydning i Aarhus 20192020: Vi skyder på banerne under Lyseng, onsdag eller torsdage i uge 36, 40, 44, 48, 2, 6, 10 i tidsrummet 19.15 til 21.00. Kontakt evt. Sven-Erik på 23957784. Da der kan forekomme arrangementer som planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.

September

5. Flagdag for Danmarks udsendte med arrangementer over det ganske land. Følg med i dagspressen og se annonce i næste nummer af Gyldenløve. 14. Sommerskydning på Kimbrerhøje. Se annonce side 25. 28. Kl. 10. 00 Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne. Reserver dagen til dette herlige træf for gamle Dronningens soldaterkammerater. Se annonce i næste nummer af Gyldenløve.

4

Derfor er en Computer hunkøn -Kun skaberen forstår dens indre logik. -Når de taler med hinanden bruger de et indforstået sprog, uforståeligt for andre. -Selv ens mindste fejl bliver lagret i langtidshukommelsen og kan hurtigt hentes frem. -Når man har anskaffet en, kan man fremover bruge halvdelen af sin løn på ekstraudstyr.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Uffe Uhler, Søndergårdsvej 9, 9440 Åbybro e-mail: uffe.uhler@10mb.dk mobil: Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Poul Erik Lundtoft, Kokkedalsvej 4, Torslev, 9460 Brovst e-mail: pelundtoft@gmail.com mobil: Suppleanter: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 9800 Hjørring e-mail: hasaalb@hotmail.com Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com

Souvenirs

Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 98 24 35 94 tlf.: 20 40 46 57 tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 98 23 31 37 tlf.: 30 20 44 06 tlf.: 50 92 60 66 tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 75 99 12

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 23 95 77 84 e-mail: cordes.magnussen@live.dk Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40 Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj. tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk mobil: tlf.: 21 84 60 09 Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knud@mildahl.dk mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Hjemmeside Internet Facebook

www.drlrsf.dk Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet Af Uffe Uhler

Så er foråret kommet. Vinteren er forbi; den har været mild, og vi har ikke haft megen sne at døje med. Til gengæld satte marts – den første forårsmåned – regnrekord og blev den vådeste måned i mands minde. Her på min egn stod der i mange uger blankt vand på markerne, og jeg og min ægteviede måtte nødvendigvis have gummistøvlerne på, når vi skulle lufte hunden. Jeg bor nabo til Ryå og har da før oplevet, at den har oversvømmet engarealerne; men aldrig som i år. På strækningen fra Saltum til Aabybro var oversvømmelserne så enorme, at åen var blevet omdannet til en mange hundrede meter bred flod. Men nu har det ikke regnet i et par uger, og i skrivende stund lige før påske virker det næsten som om, at en prop er trukket ud af et badekar; markerne er blevet tørre, og omend med høj vandstand løber Ryå igen i sit normale leje. Marts er generalforsamlingernes tid og således også i vores forening. Først kom generalforsamlingen i Aarhus, hvor man besluttede at nedlægge afdelingen. Dette fordi det efterhånden var blevet for svært at finde tilstrækkeligt med folk til, at bestyrelsen kunne være fuldt bemandet som anført i lovene. I stedet nedsatte man et aktivitetsudvalg, og med denne omdannelse slap man tillige for en hel del ”administrativt bøvl”. Viljen til at arrangere mange og gode aktiviteter for medlemmerne var der stadig, så jeg er fortrøstningsfuld, og jeg er ret sikker på, at det nydannede aktivitetsudvalg nok skal sørge for, at der fortsat

6

vil være et levende og godt ”Dronningens” foreningsliv i Aarhus området. Held og lykke hermed. Ugen efter var der generalforsamling i Aalborg; den forløb stille og roligt, men det kan I læse meget mere om andetsteds i bladet. Dog vil jeg her lykønske Kaj Villadsen og Kurt Frederiksen, der begge fik tildelt en portion af Hans Jørgen Nielsens Legat motiveret i det store og gode arbejde for vores forening, som de har præsteret igennem rigtig mange år. Stiftelsesfesten blev igen i år en stor succes med god mad, dans og hyggelig samvær. Og så havde jeg den glæde i år at kunne uddele hæder og medaljer til rigtig mange. Det kan I orientere jer nærmere om i artiklen om Stiftelsesfesten her i bladet. Til lykke til alle, der blev hædret. Den første lørdag i april holdt Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) årsmøde på Vordingborg Kaserne. Vi deltagende foreninger kan være tilfredse med forløbet, hvorfra jeg vil nævne, at der blev valgt ny præsident. Oberst Flemming Rytter havde af private grunde ønsket at stoppe som præsident for DSL, og som hans afløser blev valgt oberst Christian Arildsen, chef for Ingeniørregimentet i Skive. Han går på pension til september, og han er indstillet på at gøre sit yderste for at varetage DSL interesser, herunder ikke mindst i relation til Forsvarschefen og til Forsvaret. Soldaterforeningerne henhører under ”traditionsplejen i Forsvaret”, og


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

hvordan den udmøntes, er af stor betydning blandt andet for vores forhold på kasernerne rundt om i landet. Jeg er ikke i tvivl om, at Christian Arildsen med sine gode kontakter i Forsvaret vil blive os en god mand, og jeg glæder mig til det kommende samarbejde. Ved landsrådsmødets festmiddag bliver sædvanligvis æret den, som æres bør. I den henseende ønsker jeg et stort til lykke til den hædersmand, som jeg kan anbefale jer at læse om i artiklen ”Hæder til en hædersmand” andetsteds i bladet. I år fylder Dannebrog 800 år. Historien om, hvordan Dannebrog faldt ned fra himmelen i slaget ved Lyndanisse i Estland i 1219 kendes vel at de fleste, så her vil jeg blot nævne, at det ser ud til, at der vil blive en del arrangementer rundt om i landet på Valdemarsdagen den 15. juni. Jeg ved, at alle sejl vil blive sat til i Aalborg for at hædre vores nationalsymbol; men hold jer orienteret i den lokale presse, så I kan være med der, hvor det sker. Jeg ser frem til at være sammen med jer til årets aktiviteter i vores forening, ikke mindst til jubilarstævnet den sidste lørdag i september, hvor jeg håber at træffe rigtig mange af jer. På gensyn.

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamlingen 2019 Af Uffe Uhler

Først gule ærter

Årets generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening blev som annonceret i Gyldenløve afholdt torsdag den 7. marts i Fællesmessen (den gamle officersmesse) på Nørre Uttrup Kaserne. Adgangsbestemmelserne til kasernen har nu i et par år været strammet sådan, at tilmelding er nødvendig. Foreningen skal i god tid forinden have afleveret en deltagerliste til kasernen, og stod ens navn ikke på den, blev man nægtet adgang i vagten. I år gik det ganske gelinde for de 40 deltagere, der var anmeldt. De kom ind uden problemer, så formanden klokken 18.00 præcis kunne byde velkommen og bede om, at man tog plads ved bordene, som bestyrelsen havde dækket op forinden. Der var også gjort klar til, at man kunne forsyne sig med nogle velsmagende ær-

Flot anrettet tilbehør til de gule ærter

ter, der havde den helt rigtige konsistens samt med tilbehør af alt, hvad der hører sig til af flæsk, pølse, rødbeder, sennep, eddike og rugbrød. Før man gik til bords havde foreningen sørget for, at man fra baren kunne medtage et velskænket glas fadøl, og ved hver kuvert stod der et lille glas med ”en bette klar”, som skulle sikre, at måltidet kunne glide lindt igennem halsen. Denne herlige menu satte den i forvejen gode og afslappede stemning i vejret, og lokalet fyldtes snart af en højlydt summen fra den hyggelige snak imellem Dronningens gamle soldaterkammerater. Der var afsat en time til spisningen, og det passede fint med, at man i ro og mag og ved høflig selvhjælp kunne få ryddet af og komme ind Morten Andersen øser her de gule ærter op til Dan Bayer i Regimentsstuen for at tage og G. M. K. Jensen

8


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

plads i de bløde lænestole og sofaer. Her kunne man så gøre sig det behageligt og efter det kulinariske indtag ved bordet få stemt tanker og sind ind på generalforsamlingen, som stod lige for at skulle begynde.

Velkomst – og et stille øjeblik

Da klokken var 19.00 ringede formanden med klokken og bød velkommen til generalforsamlingen 2019 i Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Hans Aage Simonsen dirigerer slagets gang på fornemmeste vis

Formand Uffe Uhler byder velkommen

Han fremdrog så, at foreningens medlemmer efterhånden bliver ældre og ældre, og at en del efterhånden har nået en ganske høj alder. Derfor, sagde han, oplever vi af naturlige årsager, at nogle af vores gode og trofaste medlemmer er faldet fra i årets løb. Han bad forsamlingen rejse sig for i et stille øjeblik at mindes disse brave medlemmer – ingen nævnt, ingen glemt – der var gået til Ryes Brigade siden sidste års generalforsamling. Så udtrykte han håbet om, at generalforsamlingen i år ville forløbe i god ro og

orden og foreslog Hans Aage Simonsen valgt som dirigent. Dette forslag fik straks forsamlingens samtykke, og dirigenten indledte sit hverv med at konstatere, at forsamlingen var indvarslet i henhold til foreningens love. Derefter gav han ordet til formanden til aflæggelse af beretning.

Formandens beretning gengives her:

Vigende medlemstal

Foreningsåret 2018-19 har været et roligt og godt år for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Primo marts i år havde vi 425 medlemmer i foreningen. Der kan således registreres en nettotilbagegang på 33medlemmer, idet der i 2018 er tilgået 7 nye medlemmer. Vi byder disse nye medlemmer hjerteligt velkommen i vores kreds af gamle Dronningens soldater.

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden aflægger beretning

Også i 2018 har jubilarstævnet givet nye medlemmer, ligesom hjemmeside og vores side på Facebook, har givet nye medlemmer. Men desuagtet kan vi ligesom ved forrige generalforsamling konstatere, at medlemstallet er faldet noget. De nye medlemmer, der er kommet til har således ikke kunnet opveje de gamle, der er faldet fra i årets løb. Siden Dronningens Livregiment blev nedlagt ved udgangen af 2000, og da nye værnepligtige således ikke kunne tilføre os nye medlemmer, har medlemstallet vist en støt faldende tendens. Men det til trods kan vi sagtens dyrke kammeratskabet i Dronningens Livregiments Soldaterforening i mange år endnu. Selv om vi ikke længere kan hente nye medlemmer ved regimentet, ligger der et medlemspotentiale i de gamle Dronningens soldater, der har gjort tjeneste for mere end 19 år siden. Og det medlemspotentiale er stadig ganske stort. Der er mange gamle Dronningens soldater derude, der endnu ikke har opdaget

10

glæden ved at dyrke kammeratskabet imellem gamle soldater. Når der falder ro over tilværelsen, og børnene er fløjet fra reden, begynder mange at tænke mere og mere over livet og at søge de gode minder. Og hermed kommer også lysten til at gense sine gamle soldaterkammerater. I bestyrelsen skal vi være åbne for nye ideer, som kan tiltrække nye medlemmer. På det punkt vil jeg opfordre jer til at fremsætte de ideer, I måtte have, til os. Men hvervning af nye medlemmer er ikke kun et anliggende for bestyrelsen. Alle medlemmer, som kender til eller løber på en gammel soldaterkammerat, bør være årvågne overfor at få ham fanget ind i vores kammeratskab, hvis han ikke er medlem i forvejen. Det er livsforlængende vigtigt for vores forening, at vi alle hver især gør, hvad vi kan for at få fat i gamle soldaterkammerater og få dem med i vores herlige forening. Vi hjælper også gerne, hvis nogle stykker har lyst til at være lidt aktive sammen omkring tiden ved Dronningens Livregiment. Det behøver ikke at blive så formelt, at der skal oprettes en afdeling med vedtægter og det hele. Foreningen støtter gerne et medlem, der vil samle gamle soldaterkammerater til en komsammen eller til noget aktivt af fælles interesse, som måske kunne ende med at blive gentaget, og som måske kunne få ikke medlemmer til at melde sig ind. Brug blot ”Gyldenløve” til at søge kontakt eller ring til en i bestyrelsen, hvis I har et ”varmt” navn; så vil vedkommende blive kontaktet.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Fællesstuen

”Fællestuen”, som vores soldaterforeningsstue kaldes, deler vi med 10. Regiments Soldaterforening, De Blå Baretter og Dronningens Livregiments Seniorlaug. Samarbejdet herom de fire foreninger imellem fungerer upåklageligt. Også når det drejer sig om den praktiske vedligeholdelse at stuen. Det er Kaj Villadsen bistået af fru Sonja, der er vores tovholder på disse områder. Desværre har Kaj meddelt, at han nu vil til at nyde sit otium og derfor ved denne generalforsamling trækker sig fra sit hverv som vores ”stueformand”. Derfor i år en ekstra stor tak til Kaj og til Sonja for den indsats, de har ydet.

Tak til dem, der yder

Men der andre, der igennem mange år har gjort et stort stykke arbejde for foreningen. Praktiske arbejder af allehånde slags – rengøring på Stuen, borddækning til Stiftelsesfesterne, opvask og kagebagning til skydeaftner for blot at nævne lidt. Det er ting, som skal gøres, men som man ikke altid lige lægger mærke til eller tænker over bliver gjort, fordi man er vant til, at det hele ”selvfølgelig” fungerer til deltagernes tilfredshed til vores arrangementer. Det er folk, der tager en tjans med godt humør og med en positiv indstilling; de siger aldrig nej, når der lige er et eller andet, der presser sig på for at blive gjort. Linda og Frode Jensen er sådan et par, der ofte ”flyver under radaren” med alt det nyttige og for foreningen uundværlige arbejde, de yder. Det vil være på sin plads her at give Linda og Frode en stor og varm tak for

deres aldrig svigtende beredvillighed og det flotte arbejde, de har gjort og fortsat gør for vores forening.

Tak for godt samarbejde

Vi har i år atter kunnet glæde os over det fine samarbejde med og den altid beredvillige opbakning, som vi får af vores garnisonskommandant, oberst Jess Møller Nielsen. Der har været soldaterforeningerne en god støtte. Det takker vi ham for. Det er blevet betydeligt lettere at få ydelser cafeteriet på kasernen, efter at det i foråret blev tilladt at bestille og aftale pris direkte. Det har vi bl.a. nydt godt af i forbindelse med årets jubilarstævne. Jeg har imidlertid i min øresnegl hørt, at der igen er nye regler på vej, de kendes p.t. ikke, så vi må vente og se. Tak også til Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland for samarbejde og støtte i løbet af året. En stor og varm tak til Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel, der har støttet os med trompeter til regimentets årsdag og med festlig musik til jubilarstævnet i 2018. Tak til Fællesmessen her på Nørre Uttrup Kaserne for det gode samarbejde og den opbakning, vi får, til vores arrangementer. Ligeledes tak til Fællesmessen på Hvorup Kaserne, som ydede fortrinlig støtte og opbakning til vores Stiftelsesfest sidste år. En varm tak skal også gives til Dronningens Livregiments stammuseum, Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum for godt samarbejde og rådighed over montreplads til foreningens lille udstilling.

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Endelig vil jeg også takke de andre foreninger, der benytter kasernens faciliteter, for godt samarbejde i årets løb. Det gælder 10. Regiments - og Trænregimentets soldaterforening, Danske Veteraner, Limfjorden, MP – foreningen, Dronningens Seniorlaug, Forsvarsbrødrene og Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening.

Foreningens aktiviteter

Jeg vil kun kort omtale nogle af foreningens aktiviteter, da de allerede har været nærmere refereret i Gyldenløve. Stiftelsesfesten i 2018 blev atter en succes, så festen i år vil blive tilrettelagt efter samme koncept. Jeg håber, at medlemmerne vil bakke godt op om dette brag af en god og hyggelig fest. Traditionen tro højtideligholdt vi regimentets 361 års fødselsdag ved mindestenen for regimentet på Nørre Uttrup Kaserne. Og som traditionen er på selve dagen den 23. april. Der blev nedlagt en buket blomster ved stenen og hornblæser Johnny Schioldager fra Hjemmeværnets Musikkorps Vendsyssel spillede Dronningens Livregiments March, Dessauer marchen. Herefter forlagde vi til Fællesstuen til hyggeligt samvær. Årets største aktiviteter i øvrigt har atter været Fugleskydningen i august og Jubilarstævnet i slutningen af september. Begge har været succeser og har givet anledning til, at gamle soldaterkammerater, koner, kærester og familier har kunnet mødes til fest og hyggeligt samvær. Ved fugleskydningen havde vi en del lidt bøvl i hovedvagten omkring adgangen til kasernen. Vi håber, at vores anker har bevirket, at vi ikke støder ind

12

i problemet fremover. Det fungerede i al fald perfekt til jubilarstævnet. Fugleskydningen blev for femte gang afholdt på salonbanen og i messelokalerne på Nørre Uttrup Kaserne, og det hele forløb muntert og hyggeligt. Ved dagens afslutning måtte Morten Andersen abdicere som fuglekonge, hvorefter de fuglekongelige regalier blev overdraget til den nye fuglekonge, Annika Jensen. Jubilarstævnet forløb rigtigt godt. Trænregimentets stabschef, oberstløjtnant Allan Sundahl modtog på garnisonskommandantens vegne jubilarerne ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne og bød dem velkommen. Da en buket i regimentets røde og gule farver var blevet lagt ved regimentets sten, marcherede jubilarerne med faner og tromme i spidsen om til auditorium Gyth , hvor seniorsergent Ole D. Christiansen gav jubilarerne et spændende indblik i, hvad der rørte sig i forsvaret og på kasernen ved Trænregimentet. Under vores traditionelle spisning i cafeteriet underholdt Musikkorps Vendsyssel med dejlig musik, før vi kunne gå over til uddeling af jubilarmedaljer. Herefter forlagde vi til Fællesmessen til kammeratligt samvær og udveksling af minder og soldaterhistorier. Også i 2018 meldte nogle jubilarer sig ind i vores forening. Vores sommer- og vinterskydninger har som sædvanlig kørt godt med Morten Andersen og fru Birgith som dem, der stod for det praktiske, og i konkurrence har skytterne taget mange fine placeringer. Ved Danske Soldaterforeningers Landsråds (DSL) sommerlandsskydning i


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

2018 skød holdet fra Dronningens Livregiments Soldaterforening sig – som sædvanlig, fristes man til at sige - til en førsteplads på landsplan, og Morten Andersen blev landsskytte. Det er da bare til at revne af stolthed over. Vores skydeafdelinger i Aalborg og i Aarhus har også i vintersæsonen 201819 deltaget i fællesskydningen for foreningerne i Danske Soldaterforeningers Landsråd og Forsvarsbrødrene på 15 m indendørs. Resultatet foreligger endnu ikke. Men håbet er jo lysegrønt, vore skytter plejer jo at gøre det godt. Ved De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborgs fællesskydning i 2018 satte vores forenings skytter sig af alle 1. pladserne såvel for hold som individuelt. Damerne, som med en 2. plads sidste havde en enkelt smutter, fik således rettet op på renommeet. Godt gået skytter! – Vi er stolte af jer, I har, som I plejer, sat jer tungt på de fornemste placeringer og igen gjort foreningen stor ære. Foreningens venskabsskydning 2019 imellem Aalborg og Aarhus var arrangeret af Aarhus. Det foregik den 23. februar på banerne ved Lyseng Svømmebad. Det blev en rigtig hyggelig dag med godt kammeratligt samvær. Og man deltes i al venskabelighed om de bedste placeringer, således at Aalborg stillede med dagens bedste hold og Aarhus med den bedste skytte.

Travl foreningsfane

Dronningens Livregiments Soldaterforenings fane og vores fanebærere Morten Andersen og Frode Jensen har deltaget i rigtig mange aktiviteter i løbet af året.

Jeg vil her nævne, at Frode var i København med fanen til festligholdelsen af HM Kronprinsens 50 års fødselsdag; vi har fra DSL modtaget en faneplade i den anledning. De andre aktiviteter med deltagelse af vores fane er omtalt i Gyldenløve. Her skal lyde en stor tak Morten og Frode for den smukke måde, hvorpå de med fanen repræsenterer vores forening.

Danske Soldaterforeningers Landsråd

Vores forenings medlemskab af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) er vigtigt. Vi har i DSL et overordentligt vigtigt talerør over for Forsvarets øverste ledelse, så det er væsentligt, at vi rundt om i soldaterforeningerne holder DSL op til, at soldaterforeningerne er traditionsbærende, og bakker op om deres bestræbelser på at opretholde fornuftige eksistensvilkår for os rundt om på kasernerne. Jeg har nu i tre år haft den glæde at være repræsentant i DSL for soldaterforeningerne i Region Nordjylland. Sven-Erik Bolt Magnussen har i mange år været repræsentant for Region Midtjylland; han trækker sig nu fra dette hverv ved DSL landsrådsmøde i april.

De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg

Vores forening er med i De Samvirkende Soldaterforeninger (DSS) i Aalborg. Ud over det gode samarbejde imellem soldaterforeningerne i Aalborg og omegn, har dette især betydning for, at vores skydeafdeling kan fortsætte med sine

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

vinterskydninger på banen under Gl. Lindholm skole. Ligeledes støtter vores forening de danske veteranhjem med tyngde ved hjemmet i Aalborg.

Gyldenløve

Gyldenløve er udkommet fire gange i 2018, og jeg vil rette en stor tak til Kurt D. Frederiksen, som står for bladets fornemme opsætning. Kurt lægger et enormt og meget kvalificeret arbejde i Gyldenløve, som er af uvurderlig betydning for foreningen. Vores medlemmer fortjener et godt blad; Gyldenløve er kittet, som binder medlemmerne over det ganske land sammen i vores fællesskab med rod i Dronningens Livregiment. Også tak til Kurt for hans virke som web master på foreningens hjemmeside. Det er mit indtryk, at den virker godt og bliver besøgt af mange.

Souvenirs

Salgsoversigten over foreningens souvenirgenstande, som er med i Gyldenløve samt ligger på hjemmesiden, har også i år været en succes. Mange medlemmer har afgivet bestillinger på diverse ting, og der har været travlhed for Kaj Villadsen med at styre lageret og ekspedere alle ordrerne.

Foreningens økonomi

For mig ser foreningens økonomi ud til at være sund og god. Jeg vil undlade at komme nærmere ind herpå. Det overlader jeg trygt til vores kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen, når han senere gen-

14

nemgår foreningens regnskab. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Sven-Erik, der har ydet et overordentligt stort arbejde ved at klare de løbende kassererforretninger og ved at holde regnskabet oppe på mærkerne. Tak også til foreningens revisorer Hans Aage Simonsen og Mogens Lange for veludført og betryggende gennemsyn af foreningens regnskab.

Tak til bestyrelser og medlemmer

Jeg vil rette en stor og varm tak til formand og bestyrelse og medlemmerne i vores Aarhus afdeling. Også i år har I glimret med godt soldaterkammeratskab og flot arrangerede aktiviteter. Vi er stolte af jer, og i er bestemt med til at gøre navnet Dronningens Livregiment og soldaterforeningen kendt og respekteret. Jeg må så i samme åndedrag nævne, at på generalforsamlingen i Aarhus afdeling for en uge siden, besluttede man at nedlægge afdelingen formelt. Dette for at slippe for alt det administrative med referater, generalforsamling osv. Mange medlemmer har opnået en alder, hvor det kniber med at deltage i de mange gode aktiviteter, som Aarhus afd. har stået for. Det betyder dog ikke, at der ikke længere sker noget i Aarhus – tværtimod. Man har lavet et aktivitetsudvalg. Jeg er sikker på, at med de folk, der nu er med i udvalget, vil der stadig blive budt på mange spændende arrangementer for vores medlemmer. Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år – som også sidste år - været kende-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

tegnet ved ro, gensidig hjælpsomhed og fortrinligt samarbejde. Jeg synes, at det har været en fornøjelse. Derfor tak til min bestyrelse ikke blot for det store slid I har præsteret i årets løb, men også for godt og muntert samvær og hyggelige stunder undervejs. Og sidst, men ikke mindst tak til jer foreningens medlemmer. Tak til jer, der bor så langt væk, at det er svært at leve aktivt med i foreningslivet, men alligevel finder det værd at være med i foreningen. Tak til jer, der er kommet i dag til generalforsamlingen for at være med til at præge foreningslivet. Tak til alle jer, der kommer og bakker op om vores aktiviteter, og til jer, der er klar til at give os en hjælpende hånd, når der opstår et praktisk behov. Der er jeres opbakning, samværet med jer og oplevelsen af jeres og jeres koners og kæresters glæde og humør til vores arrangementer, der gør det fornøjeligt at tage en tørn i bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med klap fra forsamlingen.

Regnskabet

Herefter gav dirigenten ordet til foreningens kasserer, Sven-Erik Bolt Magnussen, der gennemgik det omdelte regnskab, som forsamlingen godkendte med velfortjent applaus til foreningens dygtige kasserer. Kassereren følte sig naturligvis både glad og lettet over at regnskabsaflæggelsen blev modtaget så positivt og gelinde, og han kvitterede da også straks

Kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen aflægger regnskab

ved at meddele, at man kunne få tanket op i baren; så dirigenten måtte dekretere nogle minutters pause, så alle kunne få tappet køligt øl i glassene.

Valgene

Tilbage efter pausen forhørte dirigenten sig, om der var indkommet forslag – det var der ikke, og så gik man til dagsordenens punkter med valg. Dem kom man hurtigt og nemt igennem; da der ikke var forslag til kandidater fra forsamlingen, blev bestyrelsens forslag godkendt. Sven-Erik Bolt Magnussen modtog genvalg som kasserer. Morten Andersen, Svend Hugo Høgstrup og Poul Erik Lundtoft blev genvalgt til bestyrelsen. Orla Klit blev genvalgt som bestyrelsessuppleant, og Henrik Agerholm Søren-

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Henrik Agerholm Sørensen nyvalgt som bestyrelsessuppleant

sen blev nyvalgt, da Kaj Villadsen ikke ønskede at fortsætte på posten. Som fanebærere og – junkere genvalgtes Morten Andersen og Frode Jensen. Der var også genvalg til foreningens revisorer, Hans Aage Simonsen og Mogens Lange. Ronny Christiansen blev nyvalgt som revisorsuppleant.

Herudover var der kun få kommentarer. Erik Steen Steensen udtrykte ros for en god og fyldig beretning, og regimentets sidste chef, oberst Orla Kops takkede bestyrelsen for dens gode arbejde. Han sagde endvidere under henvisning til 10 Regiments Soldaterforening, der ikke har kunnet hente nyt blod fra værnepligtige, siden 10 Regiment var blevet lagt sammen med Dronningens Livregiment i 1961, at selv om også vores regiment blev nedlagt ved udgangen af 2000, var der mange leveår endnu for foreningen. Han motiverede så et trefoldigt leve for mindet om vores agtede Dronningens Livregiment. Herefter kunne formanden afslutte generalforsamlingen med at takke Hans Aage Simonsen for en velgennemført ledelse af årets generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening.

Men dermed var det ikke slut

Det er jo sædvane, at årets foreningsjubilarer bliver hædret og får overrakt medalje til Stiftelsesfesten. Men denne

Eventuelt

Foreningens formand og formanden for Aarhus afdeling (indtil en uge forinden), SvenErik Bolt Magnussen benyttede begge dette punkt til at takke for det fine samarbejde Aalborg og Aarhus imellem. Begge var sikre på, at det ville fortsætte i årene fremover. Sonne Bergkjær og Kurt D. Frederiksen med 25 års jubilarmedaljen på deres bryst.

16


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

aften blev gjort en undtagelse, da to af de tilstedeværende ikke kunne være med ved Stiftelsesfesten. Formanden kunne derfor lykønske Sonne Bergkjær og Kurt D. Frederiksen og hæfte 25 års jubilarmedaljen på deres bryst. Endelig kunne formanden berette, at bestyrelsen havde besluttet i år at uddele Grosserer Hans Jørgens Nielsens Mindelegat. Det blev overrakt til Kurt D, Frederiksen og motiveret med, at Kurt igennem 25 år havde ydet et stort og værdifuldt arbejde for foreningen. Et arbejde som igennem alle årene har været præget beredvillighed og den omhu, der er udvist omkring redaktionen af Gyldenløve, varetagelsen

af foreningens hjemmeside og i hans tiårige virke som kasserer. Hans Jørgen Nielsen legat blev også tildelt Kaj Villadsen for hans fornemme virke i bestyrelsen i perioderne 1976 – 2002 og 2007 – 2019. Til begge legatarer var der lange, varme klapsalver fra forsamlingen som tegn på velfortjent påskønnelse af deres flotte arbejde foreningen. Herefter afsluttede formanden med at takke for fremmødet. Han ønskede for alle, at de måtte komme velbeholdne hjem, og han glædede sig til at møde medlemmerne igen til årets aktiviteter.

Indbydelse til Kaløvig Tirsdag den 20-8-2019. Kaløvig Bådelaug. Åstrup Strandvej 68, 8541 Skødstrup. Her inviterer Ingrid og Knud Mildahl til den årlige hyggedag med kaffe og kage kl. 15.00. Skulle der være en, der vil bage en kage?? Kontakt Knud på 22 31 25 07. Jens Villumsen kommer og fortæller om vores havn og hvad, der sker med vores sejlere. Efterfølgende bliver der en sejltur for dem, der har lyst, hvis vejr og vind er dertil. Kl. 18.00 er grillen klar,

og vi kan grille vores medbragte kød og pølser. Der opkræves 20 kr. pr. deltager til grillkul m.m. Tilmelding senest den 13-8-2019 til Knud på 22 31 25 07. Skulle der være nogen der de have lyst til en overnatning så har vi, Kalø vig Badehotel, www.kalovigbadehtel.dk/ 39390260. Hilsen Knud Mildahl

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Stiftelsesfesten 2019 Af Uffe Uhler

Dette års Stiftelsesfest var berammet til lørdag den 30. marts. Indtil denne dag, havde marts været en temmelig våd måned, men denne lørdag var vejrguderne med os, for dagen viste sig som en rigtig forårsdag med lune og det dejligste solskin. Som de fleste festdeltagere sikkert har erfaret, kræver kasernens sikkerhedsbestemmelser, at der er indgivet en navneliste over samtlige deltagere samt endvidere over madleverandør, serveringspersonale og musiker. Sådan har det været ved alle arrangementer i nogle år, så alle måtte lige hen til lugen i hovedvagten for at blive ”krydset af på listen” og få udleveret et ”armbånd” som adgangstegn, før man kunne blive lukket ind. Det har før været en temmelig omfattende og tidskrævende operation, men efterhånden har man fundet en ”modus operandi”, så det at komme ind på kasernen igennem hovedvagten er blevet en del smidigere, så de lange køer kan undgås. Og vagten var oven i købet så serviceminded, at de få, der ankom i taxa, blev læsset om til et militært rugbrød og fragtet over til messen. Taxaer må ikke komme ind på kasernen. Ja, faktisk gik det så gelinde i år, at klokken kun var et par minutter over tolv, før alle deltagerne var ankommet til festlokalerne i messen på Hvorup Kaserne, hvor man blev budt på et glas herligt perlende vin, så man kunne sidde i de bløde møbler og sludre, indtil der blev kaldt til bords.

18

Konceptet for årets Stiftelsesfest, der har været brugt i de seneste fire år, har fundet et fint leje med en lækker buffet, som falder i deltagernes smag, så det blev gentaget også i år. Om fredagen havde medlemmer af bestyrelsen måttet hjælpe deres kyndige og ferme damer med at få dækket bordene smukt op med duge, servietter, lys og blomster i Dronningens Livregiments røde og gule farver. Nogen havde også udtænkt en bordplan, så gæsterne blev sat bedst muligt sammen ved de enkelte borde for at hygge og selskab kunne gå op i en højere enhed. Et par sidste øjebliks afmeldinger havde dog givet anledning til nogle få pen-og-blæk rettelser på den ellers flotte, trykte bordplan. Ved bordene var der plads til otte – ni personer, og bordplanen viste ved hvilket bord, man skulle sidde, og her kunne man så sætte sig som man var venner til. Også i år havde en altid betænksom Kurt Frederiksen sørget for, at UMAK havde sat tydelige vejvisningsskilte op fra indkørslen ved hovedvagten og hele den kringlede vej om til Fællesmessen, der ligger i den stik modsatte ende af kasernen. For selv om man har været til Stiftelsesfest før, kan det godt være svært at huske vejen. Uden for messen vajede to dannebrogsflag ved indgangsdøren. Indenfor i messens entré stod foreningens formand klar til at tage imod deltagerne, efterhånden som de ankom, og ved et bord i dagligstuen, sad vores kasserer, Sven-Erik Bolt Magnussen, så


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

man kunne blive ”krydset af” og få ordnet betalingen, inden man kunne sætte sig i de bløde sofaer og lænestole. Her kunne man slappe af og nyde et glas af den lifligt perlende og velsmagende velkomstdrink, som stod klar, og snart summede lokalet af hyggelig snak, som varede til formanden bød folk gå ind i spisesalen og tage plads ved bordene. Da alle havde fundet de- Foreningens formand Uffe Uhler byder velkommen res pladser, bad formanden blev dog hurtigt hentet vin og rådet bod deltagerne rejse sig, og han beordrede fanerne ført ind. Det skete på kalamiteten, så HM Dronningens skål til tonerne af ”Her kommer Jens med kunne udbringes som den sig hør og fanen” fremført af kapelmester Jørgen bør af en formand - nu med røde ører. Herefter bød han gæsterne velkommen Farum. til årets Stiftelsesfest. Han håbede, at Stiftelsesfesten ville blive mindst lige så god og hyggelig, som den havde været sidste år. Efter de praktiske bemærkninger blev glassene atter løftet, så stemmerne velsmurte kunne lægges i til den nordjyske nationalsang ”Blæsten går frisk over Limfjordens vande”, som blev flot akkompagneret af kapelmester Farum. I mellemtiden havde Christian Cook, der stod for maden, og hans unge hjælpere anrettet buffeten ved et langt bord, så man nu bordvis og under høflig selvbeMorten Andersen og Dan Beyer ved fanerne tjening kunne forsyne sig med de første Da Morten Andersen og Dan Beyer retter - koldrøget laks og Læsørejer med havde sat fanerne i fod, udbragte for- urtedressing og dertil brød og smør. manden HM Dronningens skål, og Senere fulgte krydderurt/citronstegt pinligt berørt opdagede han så i samme nakkefilet, oksefilet med sauté af friske øjeblik, at glassene var tomme - det var grønsager, blomkålssalat med ristede kikset med at få skænket i forinden. Der nødder, smørvendte petitkartofler.

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Til kaffen var der lækre, hjemmelavede Senere fik regimentets sidste chef, oberst bærmuffins med lys chokoladecreme og Orla Kops ordet. Han fremhævede, at kransekagetoppe. det i år var 20 år siden, at Dronningens Menuen var således den samme sidste Livregiment havde indkaldt de sidste år, men det gjorde intet; det hele var værnepligtige. Under henvisning til 10. yderst veltillavet og smagte herligt. Regiments Soldaterforening, der stadig Trafikken til og fra buffetbordene, når var levende til trods for, at regimentets tallerkenen var tom, gik i en lind strøm. navn ”forsvandt” fra de levende regiOg Christian Cook og hans hjælpere menters rækker ved sammenlægningen holdt øje med, at der hele tiden var noget med Dronningens Livregiment i 1961 på fadene. fandt han, at vores soldaterforening Da den værste sult var stillet, ringede havde mange gode år forude. Han takformanden med klokken og bad delta- kede bestyrelsen for dens arbejde med gerne lægge stemmerne i til foreningens at samle gamle Dronningens soldater slagsang ”Vi er Dronningens soldater” og levendeholde mindet om Dronninmedens Jørgen Farum sørgede for det gens Livregiment, og han udbragte et vellydende akkompagnement. trefoldigt leve for vores gamle regiment. Den første taler var foreningens gæst, Nu faldt det efter denne fine tale helt oberstløjtnant Allan Sundahl, der er naturligt at synge Dronningens LivregiTrænregimentets stabschef. Han fortalte ments march; man fattede sangheftet, og lidt om det moderne Forsvar, og om så blev der lagt glød i stemmerne til Deshvorledes, det seneste forsvarsforlig der sauermarchen, der med tekst fra en gamhavde tilført Forsvaret flere midler, og mel landsknægtvise fra starten af 1700 som blandt andet indebar, at der var ved tallet beretter om det herlige soldaterliv at blive opstillet en brigade. Slesvigske ”in der allerschönster Saufkompanie”. Fodregiment genopstår, og regimentet Så var tiden inde til et af dagens højskulle på kasernen i Haderslev fremover depunkter – uddeling af medaljer og opstille en let og lufttransportabel infan- hæder. teribataljon. Han berettede også om, hvordan forliget ville berøre hverdagen for Trænregimentet, hvor der også skulle implementeres organisatoriske ændringer. Under spisningen summede snakken hyggeligt, men den måtte jo afbrydes, så vi kunne få sunget den næste sang ”Nu er vi samlet…”, der hylder vores gamle regiment, alt til dejlig musikledsagelse af Knud Mildahl får 65 års medaljen hæftet på brystet. Jørgen Farum.

20


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Først blev der givet ros, klapsalver og en flaske vin til damerne, der havde sørget for den overordentlig smukke borddækning. Så skulle jubilarerne have deres medaljer. Den første var Knud Mildahl, der fik 65 års medaljen hæftet på brystet. Tænk engang hvor flot, Knud har været medlem i 65 af foreningens 69 års levetid; og han har været et særdeles aktivt medlem i Aarhus, hvor han i mange år har sat sit præg på foreningens liv. Så Knuds medalje blev overrakt med bragende klapsalver og lykønskninger fra forsamlingen. Bent Vesterager skulle også have modtaget 65 års medaljen, men han havde desværre dagen forinden måttet melde afbud til Stiftelsesfesten. Til lykke, Bent med dit lange medlemskab af vores forening. Så ønskede formanden 40 års og 25 års jubilarerne til lykke og hæftede deres velfortjente medaljer på deres bryst. Selvfølgelig viste forsamlingen også

40 års jubilarer. Tillykke

25 års jubilarer. Tillykke

dens anerkendelse med lange klapsalver. Sidste år var det Svend Hugo Høgstrup, der modtog Dronningepokalen, og som traditionen byder, skulle han have overrakt en – helst overraskende – erindringsgave. Det blev en overraskelse, for det var hans søde kone, Grethe, der havde sørget for indkøbet. Hugo troede, at han bare kunne sætte sig hen til bordet med den fint indpakkede gave, men den gik naturligvis ikke. Forsamlingen havde jo krav på at få at vide, hvad gaven indeholdt, så han måtte pænt pakke op for en trådløs højttaler, som han længe havde ønsket sig. Så blev Dan Nørskov Beyer kaldt frem. Han har i mange år været et godt og aktivt medlem i Aarhus afdelingens bestyrelse, og han har været afdelingens fanebærer, der flittigt har præsenteret fanen ved gode lejligheder rundt om i det ganske land. Det var derfor velfortjent, at han til deltagernes klapsalver blev hædret som årets modtager af Dronningepokalen.

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dan Nørskov Beyer får overrakt Dronningepokalen. Tillykke

Overrækkelsen af Dronningepokalen plejer at afslutte uddelingen af hæder og ære, men sådan var det ikke i år. Præsidiet i Danske Soldaterforeningers landsråd (DSL)havde nemlig fået øjnene op for, hvor fantastisk god en forening Dronningens Livregiments Soldaterforening egentlig var, og præsidiet var klar over, at nogle havde gjort et stort og flot arbejde igennem mange år for, at foreningen gik så godt. Som medlem af DSL præsidium var det således blevet en stolt formand forundt at hæfte DSL fortjensttegn i sølv på brystet af Morten Andersen, Frode Jensen og Svend Hugo Høgstrup samt at overrække dem det tilhørende diplom. Anerkendende ovationer fra forsamlingen viste, at denne hæder var vel fortjent. Kaj Villadsen kan tælle over 30 år som et flittigt og dygtigt bestyrelsesmedlem og humørspreder i foreningen, og den stolte formand kunne derfor overrække diplom og hæfte DSL æresmedalje i guld på kajs bryst som anerkendelse af hans lange og tro tjeneste for vores forening.

22

Kaj Villadsen ønskes tillykke med den flotte medalje

Jørn Georgsen har i al stilfærdighed over to omgange tjent i vores forenings bestyrelse i 53 år, og bestyrelsen har haft stor nytte af hans viden og erfaring. Han sidder tillige på 23. år som medlem i bestyrelsen for De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg. Det ville derfor have været en stor glæde, om også han kunne have modtaget DSL æresmedalje i guld ved Stiftelsesfesten. Men så skulle det ikke være; lørdag formiddag ringede Jørn til formanden og meddelt med rusten stemme, at han desværre måtte melde fra til festen; noget havde slået sig på helbredet, som bød ham at blive hjemme, så han kunne komme i enrum i en fart.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Her skal dog gives Jørn et varmt til lykke; og der skal nok blive en god lejlighed til at fejre Jørn og overrække ham medaljen. Så var det blevet tid til kaffen, og mens den blev nydt mindede formanden om, at Dronningens Livregiments 362 års dag ville blive højtideligholdt på kasernen på årsdagen den tirsdag 23. april. Man mødes kl. 19.00 ved Dronningens Livregiments sten på Nørre Uttrup Kaserne, hvorefter der forlægges til foreningens Stue på Hvorup Kaserne, hvor foreningen byder på et lille traktement. Tilmelding var absolut nødvendig ikke kun af hensyn til traktementet, men også så man kunne stå på deltagerlisten, så man ikke blev afvist i vagten. Nu, hvor middagen nærmede sig sin afslutning var det blevet tid til en sidste gang at slå op i sangheftet for at synge ”Damernes pris”. En kjoleklædt deltager mente også, at det efterhånden var på tide, at denne den vigtigste sang i heftet blev sunget. Visen er traditionelt den, der synges, før dansen begynder. Den beskriver ganske finurligt kvindernes diverse egenskaber, som kan give enhver mand tanker om uforudsigelige glæder såvel som gys, der kan vente ham fra den kant. Men

helt undvære kvinderne kan vi mænd nok heller ikke, hvilket kunne spores i det trefoldige leve, der efter de sanglige udfoldelser blev udbragt for vore dejlige damer. Så spillede kapelmester Jørgen Farum op til dans, og frem til ved halv seks tiden blev dansegulvet flittigt benyttet. Til slut bød tonerne til ”Skuld gammel venskab ren forgo´” alle om at komme på gulvet og give hinanden hånden i kreds, så man med denne dejlige og stemningsfulde sang kunne bekræfte hinanden i venskabet i foreningen og vore fælles rødder i Dronningens Livregiment. Tilbage var blot at nyde den ellers velsmagende klare suppe med brød, som stod klar. Desværre var suppen blevet taget af gasblusset, før den var helt varm, så den forekom lidt flad. Men denne lille ting til trods, var det glæden over en dejlig Stiftelsesfest, der stod i erindringen, da man sagde farvel til hinanden og på gensyn til næste år.

23


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Hæder til en hædersmand Af Uffe Uhler

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) holdt sit årsmøde på Vordingborg kaserne lørdag den 5. april 2019. Hvad, der kom ud af det har formanden skrevet lidt om i sin klumme, som kan læses andetsteds i bladet. Men som traditionen byder, mødtes man om aftenen til festmiddag iført hvid skjorte og foreningsslips samt blazer med foreningsmærke og alle medaljerne på brystet. – Jo der er skam stil over det. Det er sædvanligvis en meget hyggelig og festlig middag, hvor gamle soldaterkammerater fra det ganske land nyder at være i hinandens selskab, og således også i år. Under desserten var tiden kommet til at hædre dem, som hædres bør. Den sidste, der blev kaldt frem var en person, som i 14 år fra 2005 og frem til dette landsrådsmøde har været medlem af præsidiet, hvor han har siddet som repræsentant for Region Midtjylland. Som det ligger til ham, havde han utrætteligt og aktivt præsteret et stort og fornemt arbejde for soldaterforeningsbevægelsen såvel i præsidiet som i sin region. Men nu mente han, at tiden var kommet til at lade yngre kræfter tage over. Personen er i øvrigt kasserer i vores forening og vores formand i Aarhus. Ja, som man sikkert allerede har gættet, var personen, der skulle hædres, SvenErik Bolt Magnussen. Han fik med pæne ord og tak for sit flotte virke overrakt DSL æresplakette af fungerende præsident, Carl Bratved. At denne DSL fornemste hæder var

24

Sven-Erik Bolt Magnussen får her overragt DSL æresplakette af fungerende præsident, Carl Bratved

velfortjent, viste de nu stående deltagere i middagen gennem lange taktfaste klapsalver. Vel kommet hjem fra landsrådsmødet skulle Sven-Erik så til generalforsamling i Aarhus Samvirket torsdag den 11. april. Her rettede formanden, Otto Westergaard disse ord til Sven-Erik: ”Fiduspokalen, også kaldet formandens pokal, tildeles enten som en hæder eller som til en, der måske har trådt lidt i spinaten. Formanden kan også vælge at tildele den til ham selv, men der skal nogle helt særlige ting til, så det undlader jeg.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Sommerskydning Af Morten Andersen

Formanden for Aarhus Samvirke, Otto Westergaard overrækker Fiduspokalen til Sven-Erik

I år tildeles den en person, som jeg har kendt gennem alle mine år i Samvirket, og han har været en utrolig god samarbejdspartner, og en god støtte i bestyrelsen gennem alle årene, og er ikke gået af vejen for det, han blev pålagt af bestyrelsen. At han så her på det seneste har, om jeg så må sige, trådt i spinaten - eller var det i kogende vand - det er så en anden sag. Sven-Erik, vil du komme herop og modtage Fiduspokalen - formandens pokal - og i dette tilfælde skal du betragte den som værende en hæder. Tak for din måde at være en god hjælp på.” Når man kender Sven-Erik og ved, hvordan han har knoklet med soldaterforeningsarbejde og skabt resultater i snart en menneskealder, kan hæderen til ham fra Aarhus Samvirket ikke undre. Den må være velfortjent. Sven-Erik, vi fra Dronningens ønsker dig hjerteligt til lykke. Vi er glade og stolte over at have dig med i vores forening, og over at du er en så fornem repræsentant for os.

Nu er det tid til at trække udendørs og skyde med salonriffel. Det foregår på 50 m banen Kimbrerhøje, Atletikvej 40, 9230 Svenstrup. Skytteafd. har en aftale med Skytteforeningen Kimbrerne om, vi må benytte banerne i deres åbningstider. Danske Soldaterforeningers Landsråd afholder årligt en landsturnering på 50 m. Resultaterne fra 50 m skydningen vil derfor blive indsendt. Det er vigtigt at møde op, for vandreskjoldet skal helst forblive på sin plads i ”Stuen”.

Skydetider:

Mandag d. 3. juni kl. 18.30 Mandag d. 12. aug. kl. 18.30 Lørdag d. 14. sept. kl. 13.00 Jeg vil være på banen ovenstående datoer med foreningens salonvåben. Kan man ikke komme en af de ovennævnte datoer, er der også mulighed for at skyde i juni og august måneder mandag og torsdag kl. 18.30 i september måned torsdag kl. 18.30 og lørdag kl. 13.00. Men kontakt mig, så vil jeg komme med foreningens salonrifler. Pris: kr. 50,00 incl. salonpatroner Morten

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Sidste skydeaften Af Uffe Uhler

Vinterskydningerne i kælderen under Gl. Lindholm Skole byder på både god træning og hyggeligt samvær, og det gør den sidste skydeaften selvfølgelig også. Men på denne aften stiger humøret gerne en ekstra tak. Det skyldes, at skydeformand Morten og hans gemalinde, Birgith, der på

Før skydningen fik man en rigtig god middag

forbilledlig vis står for skydeaftenerne, dels medbringer et godt måltid mad, som befordrer deltagernes velvære og dels gerne har en overraskelse i baghånden til aftenens skydning. Da man trådte ind i lokalet, sneg den lifligste duft fra måltidet sig ind i næseborene og fik tænderne til at løbe i vand, og det gav anledning til, at de fleste var ivrige efter at komme ind på banen og få skudt, så man kunne komme til bords, og det kunne blive afsløret, hvad det

26

var, der udsendte så herlig en duft. Men al den skydeiver var helt unødvendig, for der skulle slet ikke skydes før spisningen. Selv om maden var pakket i termokasser, var der jo ingen grund til, at den skulle vente og risikere at blive lunken, mens man skød. Og så blev dejlig indbagt mørbrad med tilhørende sovs og brunede kartofler, asier, tyttebær og waldorfsalat pakket ud; og det var tydelig at se på de veltilfredse miner og portionsstørrelserne, at det var noget, folk kunne lide. Således mætte og tilpasse ovenpå den gode mad kunne det vel gøre godt at falde til ro over en kop kaffe og lidt af den lækre pæretærte, der stod klar på anretterbordet. Men nej, nu skulle der


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

skydes, meddelte Morten, kaffen og kagen måtte vente til alle havde været på banen og gennemført skydningen. Det viste sig at være en meget speciel en af slagsen. Åbenbart havde vores forening i sit eje nogle gamle museumsgenstande af geværer – sikkert fra tiden lige efter, at bagladerriflen blev opfundet, for der skulle en hel del fingersnilde til at få fumlet en patron i kammeret og igen, når patronhylsteret skulle tages ud. Aftrækket var heller ikke lige det, man var vant til fra de sædvanligt brugte rifler. – Og ikke nok med det, Morten havde skruet forreste og bageste sigtemiddel ud, så der på riflerne kun var de ”fingerringe”, hvori sigtemidlerne ellers var monterede. Så man var henvist til at ”sigte” igennem ”fingerringene”. Der skulle skydes imod en lille tidelt ringskive, men for at det ikke skulle være alt for pærelet, blev skiven vendt, så man kun kunne se det hvide pap på bagsiden, der i øvrigt faldt rimeligt meget i med den hvide bagvæg på skydebanen.

Hov!! Hvor blev skiven af??

Det blev en rigtig ”på-lykke-og-frommeskydning”. Om man prøvede at finde en eller anden form for sigte igennem ringene, eller om man blot lod riflen pege nogenlunde i retning af skiven, før man lukkede øjnene og trykkede af, kunne i og for sig være det samme. Der var flere skytter, som virkelig prøvede at anstrenge sig, der slet ikke ramte skivepappet. Men nu kan det vel heller ikke helt afvises, at ved så gamle rifler kunne kuglerne godt have en tendens til at komme ud af riflens løb med uberegnelig slingrekurs.

Uffe Uhler gør klar til at skyde

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Andre, der bare lukkede øjnene og lod stå til, lykkedes det at ramme inden for skiven med et enkelt skud, ja et par stykker ramte sågar med to. Sjældent har en kop kaffe været så velkommen og smagt så godt som ovenpå denne finurlige skydning, der selvfølgelig gav anledning til højt humør og megen snak, medens man nød kaffen. Og da der dog var nogle, der på forunderlig vis havde ramt skiven, blev det også muligt at finde fire skytter, der fik points, og som her ved kaffen blev belønnet med en de smukke gule blomster, der pyntede på bordet.

Traditionen tro havde skytterne en vingave med til Birgith og Morten som en ringe tak for deres store arbejde med at holde gang i skydningerne og den fine måde, de gør det på, ligesom der blev klappet og udbragt et leve for dem. Det var glade skytter, der drog hjem efter denne dejlige sidste skydeaften, mens de så småt også kunne begynde at glæde sig til, at der bliver startet op igen hen på efteråret.

Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) skydninger Af Morten Andersen

Den 6. april afholdte DSL sit årlige Landsrådsmøde på Vordingborg Kaserne. Denne dag bliver Vandreskjoldene overrakt til de vindende foreninger på henholdsvis 50 m og 15 m turneringerne. I Gyldenløve nr. 1 - 2019 var der et indlæg om sommerskydning på 50 m. Nu forelå resultatet, og nr. 1 og vinder af DSL vandreplakette var (naturligvis, kunne man fristes til at sige) Dronningens Livregiments Soldaterforening. Ligeledes blev resultater fra vinterens 15 m skydning indsendt. I alt deltog 43 skytter, hvoraf 40 af skytterne var fordelt på 8 hold. Fra DRLRS deltog 7 skytter, med flg. placeringer

28

Nr. 2 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 8 Nr. 9 Nr. 11 Nr. 22

Morten Andersen Per Andersen Birgith Andersen Per N. Christensen Poul Nørgaard 193/4 Niels Jørn Kristensen Kaj Villadsen 188/4

198/7 195/8 194/5 194/3 192/6

Holdkonkurrence Nr. 1 Dronningens Livregiments Soldaterforening 974/27 Nr. 2 Nørrejyske FAF 1 971/24 Nr. 3 Nørrejyske FAF 2 950/09 Vinder af vandreplakette 15 m Dronningens Livregiments Soldaterforening


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Venskabsskydning i Aarhus 2019

Af Uffe Uhler Den årlige venskabsskydning imellem Århus og Aalborg er noget, som skytterne ser frem til, for den spændende konkurrence de to afdelinger imellem, er noget, der højner humøret på en grå og trist vinterdag. Deltagerne ved, at så kan man både demonstrere sine skydefærdigheder i en knivskarp konkurrence, og man kan hygge sig i godt samvær, hvor der i sagens natur også er lejlighed til at udøve en del venskabelig mobning skydeholdene imellem. Det var Aarhus, der havde værtskabet i år til dette vinterens højdepunkt for skytterne, der løb af stabelen lørdag den 23. februar på banerne i kælderen under Lyseng Svømmehal i Højbjerg. Vores formand i Århus, Sven-Erik Bolt Magnussen og fru Britta stod for

Hygge ved morgenkaffen

Nå, hvordan gik skydningen så?

det praktiske, og de fik til afvikling af konkurrencen sagkyndig assistance af vores skydeformand i Aalborg, Morten Andersen og fru Birgith. Britta havde med stor omtanke købt ind, så der kunne dækkes en dejlig morgenbuffet med herlig kaffe, fine rundstykker, lækkert pålæg, ost og marmelade. Men Britta har jo også på sit job indhentet mange års erfaring i, hvordan sådan en buffet skal stilles an. Mange var kommet i god tid og havde fundet en god plads ved et bord, hvor man kunne sludre med vennerne. Medens den sidste hånd blev lagt i anretningen af morgenbordet bredte den liflige duft af frisklavet kaffe sig i lokalet, og uvilkårligt steg deltagernes trang til at

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

lade lækkerierne vederfares retfærdighed. Men, nej, man måtte pænt vente, indtil Aarhus formanden havde budt velkommen, hvilket skete som planlagt til klokken ti. Men så skulle man da også lige love for, at folk kunne komme op af stolene og ile hen for at kaste sig over lækkerierne. Og nu kunne man nok høre på snakken, at humøret steg, efterhånden som rundstykkerne blev fortæret. Da der var venskabsskydning i Aarhus for to år siden, var der en erfaren skytte, som i anledningen af sin fødselsdag havde medbragt en flaske med en krydret væske; han vidste af erfaring, at en lille hjertestyrkning af flaskens indhold ville kunne fremme skytternes præstationsevne, derved at et lille glas af denne vidunderligt velsmagende eliksir kunne dulme nerverne og dæmpe på hændernes sitren. Desværre var der ingen, der havde fødselsdag i år, så derfor lavede nogle skytter om på planen om at skyde blandt de første, da de så sig nødsaget til at forsøge at opnå lidt dulmende virkning ved at tage sig tid til at snuppe en ekstra kop kaffe, inden de gik ind til skydningen. Men uanset om man skød først eller sidst – i opholdslokalet sad forsamlingen klar til at krydsforhøre skytterne, når de vendte tilbage fra skydebanerne. Nogle skytter berettede højlydt og glædestrålende herom, medens andre måtte afæskes noget mere, før de næppe hørligt og med nedslået blik fik fremmumlet resultatet, gerne fulgt af forklaring om, at der åbenbart var noget i vejen med ammunitionen, så spredningen blev alt for stor, eller at blæseren fra udsugningen havde skabt så megen vind, at ski-

30

En koncentreret Linda Jensen

ven ofte var kommet til blafre lige i det øjeblik skuddet gik af eller andet, som uheldigvis havde drillet den uskyldige skytte. Men uanset om skytterne mente, at de måtte have gang i bortforklaringerne eller følte trang til at brovte lidt, afholdt det ikke publikum fra sagkyndigt anerkendende eller med overbærenhed at kommentere skytterne og deres præstationer. Ved frokosttid var venskabsskydningen overstået, og det passede fint med, at man kunne sætte sig ved bordene for at nyde det lækre smørrebrød, som Britta havde arrangeret. Snart summede snakken hyggeligt over bordene om løst og fast, og der blev givet mangt et kvalificeret gæt på, hvem der havde vundet; man var klar over, at konkurrencen var tæt i år.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Niels Jørn Kristensen i aktion

Fra morgenstunden havde man kunnet beskue de mange flotte præmier, der stod nydeligt anrettet på et flot smykket bord. Efter frokosten blev så de længe i ventede resultater offentliggjort, og de, der

Pause til travle Britta og Birgith

mente, at de havde skudt godt og måske gjort sig fortjent til at modtage en af de dejlige præmier kunne få spændingen udløst. Som mavefornemmelsen sagde, havde kampen været tæt og næsten lige. Den individuelt bedste skytte og dermed vinder af vandrepokalen blev Gert Svalø fra Aarhus med 198/8 p., på 2. pladsen kom Morten Andersen fra Aalborg med 197/9 p., herefter fulgte Birgith Andersen med 194/9 p., Sonja Villadsen med 194/6 p. og Uffe Uhler med 194/4 p.. De dygtige skytter fik naturligvis overrakt flotte præmier, og de blev behørigt belønnede med forsamlingens anerkendende hyldest og bragende klapsalver. I år var der en ekstra præmie. Den var sponseret af Knud Mildahl, der havde drejet en flot ba-bu bil i træ (han er en ørn til sådan noget). Knud kaldte det en øvepræmie, og den blev til forsamlingens taktfaste klappen overrakt til Sven-Erik Bolt Magnussen (vi undlader at referere hans skyderesultat her). Festskydningen blev afviklet mod en ganske morsom tegning på en skydeskive, hvori fem skud skulle placeres i hvert sit mål et sted på tegningen, men hvor det sandelig ikke var lige nemt at se, hvor man skulle holde sigtet for at ramme plet. Dan Beyer erobrede 1. pladsen med 47 p., medens 2. pladsen gik til Bo Vahl-Jensen med 45 p. og 3. pladsen til Morten Andersen med 45 p.. Til de brave festskytter var der også flotte præmier og hyldest fra forsamlingen.

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

venner. Men håneretten den beholdt Aalborg. Med præmierne uddelt og eftermiddagskaffen drukket sluttede en dejlig dag. I kælderen under Lyseng svømmehal havde den budt på flot skydning, hygge og venskab; så alle kunne drage fornøjede mod hjemmet og i tankerne begynde at glæde sig til næste års venskabsskydning i Aalborg. Dommerne arbejder

Endelig kom øjeblikket til forløsning af spændingen om, hvem der skulle løbe med æren og pokalen i holdskydningen. Der var blevet diskuteret meget i løbet af formiddagen, hvor man ivrigt havde forsøgt om man kunne regne sig frem til resultatet på baggrund af skytternes meldinger, men med den tætte konkurrence kunne det kun blive til nogle usikre skøn og gætterier. Det blev nu afsløret, at Aarhus i holdkonkurrencen opnåede en særdeles flot 2. plads med 1145/19 p., mens Aalborg med 1160/39 p. løb med pokalen. Således var den individuelt bedste skytte fra Aarhus og det vindende hold fra Aalborg – et ganske fint og gentlemanagtigt udkomme af en konkurrence mellem

32

En mand stod og pralede med sin søster En mand stod og pralede med sin søster, som havde forklædt sig som en mand og derefter meldte sig til hæren. Vent nu llige lidt, sagde hans kammerat, hun er jo nødt til at gå i bad og klæde sig på sammen med alle mændene er hun ikke? Selvfølgelig svarede manden. Har de andre så slet ikke opdaget det? Jo men du kan fa'me tro, de holder kæft med det.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Fællesskydning 2019 i De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg Af Uffe Uhler

Den traditionsrige fællesskydning i De samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg (DSS), er noget, som vores skytter fra Dronningens Livregiments Soldaterforening (DRLRS) ser frem til, for der er gerne en del førstepladser fra sidste års skydning, som skal forsvares. Så det var kampklare skytter, der mødte op lørdag den 16. marts til de spændende konkurrencer, der ganske som i tidligere år skulle skydes på banerne i kælderen under Gl. Lindholm skole. Vores skytter havde som vanligt sat hinanden stævne allerede kl. 09.30, så man i fællesskab kunne bruge en halv times tid på at få indstillet krop og sjæl på de forestående skydninger, medens man nød den medbragte kaffe til rundstykkerne, som Linda og Frode Jensen havde sørget for, tillige med ost og Lindas dejlige og særdeles velsmagende hjemmelavede

Morgenkaffe

marmelade. Som man sikkert kan forstå, er denne halve time sammen vigtig for at få sat stemningen, og for at skytterne kan lade op til dysten inde på skydebanen. Til kaffen blev der udskænket noget velsmagende ”nervemedicin”, som nogle erfarne og betænksomme skytter havde medbragt, da de af erfaring vidste, at slig ”medicin” kunne gavne præstationerne derved, at den virkede dæmpende på nervøsitet og utilsigtet muskelsitren i krop og fingre. Den liflige drik blev udskænket til alle vores skytter i små glas i en nøje afmålt dosis, så den optimalt kunne bidrage til at give ro i sind og krop, inden man skulle i aktion på konkurrencebanerne. Heldigvis står denne ”medicin” ikke opført på dopinglisten. Når man betænker vore skytters sædvanligvis høje præstationsniveau, skulle de jo også nødigt sendes ind til skydningen med medicinmangel og dermed forhøjet risiko for ikke at ramme plet på grund af unødvendigt uroligt åndedrag, øjenflimmer og rystende aftrækkerfinger. På slaget 10.00 bød formanden for DSS, Asger Kibsgaard de deltagende foreninger og deres skytter velkommen og ønskede, at dagen måtte byde på godt kammeratligt samvær og fair konkurrencer. Efter velkomsten og efter den foregående halve times gode

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

”mentalhygiejne” var skytterne fra Dronningens beredte til kamp og opsatte på at skyde for sejren og således forsvare foreningens ære. De mest ivrige skytter ilede straks ind på banerne, medens de mere sindige tog sig tid til at nyde en ekstra kop kaffe i det hyggelige samvær ved bordet; det kunne måske også bevirke, at der faldt lidt mere ro på nerverne. Holdskydningerne skulle skydes før de individuelle kunne startes, så hver gang en skytte kom ud fra banerne, blev han af ivrige holdkammerater udæsket for resultatet. Det ligger jo en ganske stor ære i at vinde holdskydningerne, så man var emsige for at holde sig løbende ajour med, om man skulle gøre sig forhåbninger om at tage førstepladsen og løbe med vandrepokalen. Nogle skytter ville gerne berette om, hvordan det var gået,

Birgith på arbejde

34

medens man nærmest måtte trække resultatet uf af andre, som mumlende gav alverdens mærkelige bortforklaringer over resultatet som for eksempel, at der lige pludselig var blevet noget i vejen med geværet, så det ikke skød så godt som det plejer. Det hele kunne dog kun blive til gisninger, for det stod alene op til de strenge, men upartiske dommere at afgøre, om et skud ”talte op eller ned”. Resultaterne blev beregnet i rummet ude bag ved køkkenet, og hertil var adgang forbudt for den gemene hob. Intet slap ud herfra i utide, og før alle resultater forelå. Så man måtte pænt vente til efter frokosten, før spændingen kunne udløses. Frokosten hører til dagens højdepunkter, og så kan det jo være ganske godt, at man ikke kender resultaterne, for det giver mulighed for i den gode stemning ved frokostbordet at blande hyggelig snak med lidt venskabelig mobning foreningerne imellem. Sonja og Kaj Villadsen havde igen i år været meget tidligt oppe for at producere noget friskt og yderst lækkert hjemmelavet smørrebrød i rigelig mængde, som vores forenings skytter her ved frokosten lod vederfares fortjent retfærdighed. Deres brede smil og veltilfredse miner viste tydeligt, at de værdsatte de fine kulinariske lækkerier, som de satte til livs med stort velbehag – ikke mindst den nyrøgede laks og fiskefileterne; fiskene havde Kaj nyligt fanget i sit net i havstokken ud for sommerhuset. Og så blev nydelsen jo ikke mindre af, at man kunne lade det gode smørrebrød glide ned ledsaget af en enkelt lille dram. Selvfølgelig fik Sonja og Kaj ros og tak


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Frokost. Et af dagens højdepunkter

til for deres store og uegennyttige indsats, som så herligt stillede vore skytters sult og sikrede deres overlevelse. Lidt til polstringen blev der også til, da det var uimodståeligt svært ikke at klemme et ekstra stykke af det lækre smørrebrød ned. Med veloverstået frokost tog Asger Kibsgaard ordet og bad om ro i lokalet. Resultaterne af dagens skydninger skulle bekendtgøres, og de mange fine pokaler og præmier skulle overrækkes til dagens vindere. Det formede sig ganske godt for Dronningens livregiments Soldaterforening, for det viste sig nu, at den ved morgenkaffen så omhyggeligt doserede ”medicin” havde haft den tilsigtede virkning på vores top motiverede skytter. De havde atter i år præsteret yderst fornemme resultater. Vores herre seniorhold var de første, der blev kaldt frem. Holdet, der vandt sid-

ste år, bestod af Per og Poul og Per og Poul (henholdsvis Andersen, Nørgaard, Christensen og Christensen). I år bestod holdet af Poul og Per og Poul og Per, hver med samme efternavn som sidste år. Så det kan vel næppe undre, at de gentog succesen og vandt Garnisonskommandantens ærespokal igen i år. Den blev overrakt af Asger Kibsgaard, og der var tillige håndtryk, lykønskninger og

DRLRS vindere af senior, hold

en flaske til hver enkelt skytte. Og naturligvis blev de dygtige skytter hyldet med klapsalver fra forsamlingen. Så blev vinderne af veteranernes holdskydning kaldt frem. Holdet fra DRLRS - i år med Niels Jørn Kristensen, Frode Jensen, Kaj Villadsen og Morten Andersen - forsvarede sidste års førsteplads og tog dermed pokalen. Den er skænket af Danske Soldaterforeningers Landsråd,

35


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

kæmpeknuser til hver af damerne; og den pligt udøver han naturligvis med glæde, da det nu ikke kan være anderledes. Herefter var der overrækkelse af præmierne for de individuelle skydninger. I seniorskydningen satte Per Andersen sig på førstepladsen med Per og Poul Nørgaard Christensen – i nævnte rækkefølge - på de næste pladser. Alle tre er fra DRLRS. I klasse Dame Individuel besatte Sonja Villadsen førstepladsen, BirDRLRS vindere af veteran, hold

og derfor var det rådets nordjyske præsidiemedlem, Uffe Uhler, der fik æren at overrække pokalen tilsammen med håndtryk, lykønskninger og en flaske til hver af skytterne. Nu indtraf det spændende øjeblik, hvor damepokalen skulle overrækkes. Den blev sidste år vundet af damerne fra DRLRS, og sandelig om ikke dette års hold fra DRLRS med Linda Jensen, Dorrit Kristensen, Sonja Villadsen og Birgith Andersen gentog kunststykket. Til damepokalen knytter sig det særlige, at den er skænket af DRLRS, og således er det formanden for vores forening, der traditionelt forundes den ære at overrække den til de vindende damer. Det så ud til at bekomme ham ganske vel igen i år at skulle overrække pokal og flasker til sine egne knaldhamrende dygtige damer. Men det helt snedige ved, at damepokalen er skænket af DRLRS, er - så vidt formanden mindes pokalens statutter - at så bør han erstatte det sædvanlige håndtryk med en varm

36

Per Andersen blev bedste skytte i seniorskydningen

gith Andersen andenpladsen og Annie Bartholomæussen på tredjepladsen. – Igen, alle tre fra DRLRS. I den individuelle skydning for veteraner tog Morten Andersen sig af førsteplad-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

DRLRS vindere af dameskydningen for hold

riforeningen. De skød begge flotte 26 point. Andenpladsen tog Per Christensen, DRLRS, medens tredjepladsen blev delt imellem Annie Bartholomæussen, DRLRS og Knud Erik Krog, Kystartilleriforeningen. Hermed var de sidste præmier uddelt og de mange dygtige skytter behørigt hyldet, og så kunne formanden for DSS, Asger Kibsgaard afslutte en dejlig dag med at takke skytterne for de mange flotte præstationer på skydebanen og glæde sig over den gode stemning, der havde præget dagen. Som det fremgår, stod der DRLRS på alle de bedste placeringer. Kun i skægskydningen lykkedes det for kystartilleristerne fru Horsted og hr. Krog at kile sig ind blandt præmietagerne fra DRLRS. Vi fra DRLRS kunne derfor på hjemvejen se tilbage på en særdeles god dag og i al beskedenhed glæde os over vores skytter, der havde ydet så fremragende i dagens skydninger. Humøret fejlede derfor ikke noget, og de store smil var fremme hele vejen hjem.

sen, medens Kaj Villadsen og Uffe Uhler kom ind på de to næste pladser. – Og igen, alle tre fra DRLRS. Skægskydningen afsluttede dagens præmieoverrækkelser. I denne skydning skulle der skydes på en lille, sort silhuet af et Danmarkskort, hvorpå er markeret fem mål, som er ganske svære at se, når skiven hænger 15 m borte; så der skulle skydes lidt ”på fornemmeren”. Men til gengæld kunne man købe og skyde så mange serier, som man havde lyst til. Der var 17 deltagere i skægskydningen, og her blev førstepladsen delt af Poul Nørgaard Vinder af den individuelle skydning fra DRLRS og Jonna for veteraner Morten Andersen og Horsted fra Kystartille- formand for DSS, Asger Kibsgaard

37


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Soldaterforeningens fugleskydning På salonskydebanerne under Fællesmessen OBS! OBS! (bygning 8) på Nørre Uttrup kaserne lørdag den 3. august 2019

kl. 10 Fuglekongen ankommer og åbner skydningen. Derefter er Soldaterforeningen vært ved en morgenbitter. kl. ca. 12 holder vi frokostpause, hvor vi vil fortære de medbragte madpakker. Øl, vand, kaffe og pølser m.m. kan købes på banen til små priser. kl. ca. 15 kåres årets fuglekonge og der uddeles præmier. Ved siden af selve fugleskydningen vil der være salonskydning, skydning for damer, skydning for børn og blindskydning. Der vil også være mulighed for at købe nogle af foreningens souvenirs. Ved årets fugleskydning vil det gode samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening fortsætte. De vil deltage på lige fod med vore medlemmer. Soldaterforeningen opfordrer vore medlemmer til at møde talstærkt op og tage fami­lie og venner med. Det bliver en uforglemmelig dag. Endvidere vil vi gerne se de ansatte på Aalborg Kaserner som deltagere ved vores fugleskydning. Husk at købe skydekort Skydekort kan købes ved alle bestyrelsesmedlemmer. Se iøvrigt annonce på næste side. Ekstra skydekort kan købes på banen. Der er fine præmier. Alle, der har købt skydekort kan deltage i fugleskydningen. Alle vindere, der ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, vil få deres præmier tilsendt. Præmielisten vil blive offentliggjort i næste nummer af Gyldenløve.

OBS! Af flere krævede hensyn er tilmelding nødvendig senest lørdag den 27. juli med oplysning af navn, fødselsdato og telefonnummer til:

Morten Andersen, tlf. 20 74 30 09, e-mail: maba@dlgtele.dk eller Svend Hugo Høgstrup, tlf. 20 45 88 92, e-mail: hoegstrup@privat.dk

38


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Køb af skydekort til fugleskydningen 2019 Prisen på kortene er som tidligere år 5 kr. pr. stk. og 50 kr. for 12 stk.

I år kan de attraktive skydekort købes på følgende måder: 1. Indbetal beløbet på foreningens bankkonto Regnr. 7453 kontonr. 1028376 (husk at angive navn og telefonnr.) Sven-Erik vil så udfylde skydekortene og sørge for at du deltager i lodtrækningen om de mange flotte præmier. 2. Indbetal beløbet via netbank. Vælg: Indbetalingskort - Kortart 73 - skriv beløb skriv gironummer 88989899 - skriv ”Fugleskydning” og husk at angive navn og telefonnr. som besked til modtager og tryk OK. Sven-Erik vil så udfylde kortene og sørge for at du deltager i lodtrækningen om de mange flotte præmier. 3. Henvend dig til et bestyrelsesmedlem og køb kortene af ham. 4. Mød op til fugleskydningen lørdag d. 3. august og køb kortene på stedet. Alle der har købt skydekort kan deltage i skydningen.

Alsident en driftig virksomhed Af Sven-Erik Bolt Magnussen

Tirsdag den 19. marts havde Lars Vester Rasmussen lovet at vise sin virksomhed frem for os. Lars var en af foreningens jubilarer i september sidste år; han er gammel 4 MOT- Hold 88. Ved jubilarstævnet fortalte Lars lidt om virksomheden til Henning Andersen, som han er i familie med. Han tilbød at lave en rundvisning, hvor han ville være vært ved en gang stegt flæsk og persillesovs samt citronfromage inden rundvisningen og kaffe og kage efterfølgende. Alsident er grundlagt i 1976 af hans far,

og nu er det 2. generation, der leder familievirksomheden. De laver bl.a. udsugningssystemer til laboratoriebranchen.

39


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Det var yderst spændende at gå rundt og se på de forskellige maskiner, der bruges i produktionen, hvoraf mange af dem nærmest så ud til kunne være lavet af selveste Storm P. På turen rundt fortalte Lars om den specielle produktion, som virksomheden leverer til mere end 50 lande verden rundt. men med de øvrige i teamet. Han er også med i Finderup når de gamle maskiner vises frem til Classic Military Show næste gang i 2020, og han har altid sin gamle Dronningens baret på. Tak for en god aften til Lars og I andre, som var med derovre; håber I alle fik stegt flæsk nok!

Hemmelighederne bag produktet er nok den lange holdbarhed, driftssikkerhed og hurtige levering verden rundt og det, at produkterne er lette at tilpasse til den enkelte virksomheds behov. Det var en god idé med kaffe efter turen rundt i virksomheden, for den var hårdt tiltrængt. Under kaffen blev der hygget og snakket og udvekslet soldaterminder. Lars fortalte, at han er med til at genopbygge en gammel kampvogn en M41 Walker Bulldog ved JDR Veteranpanser, hvor han har været medlem gennem 11 år. Han skulle bruge weekenden sam-

40

og så var der ... Hvad er ligheden mellem en stropløs kjole og regeringen? Jo, ingen ved hvad der holder den oppe, og alle håber på at den falder. Jeg meldte mig til frivilligt at aftjene min værnepligt i hæren af tre grunde: 1: Jeg ville gerne gøre noget for mit land. 2: Jeg vidste at det ville være fysisk godt for mig. 3: Jeg var nok blevet indkaldt alligevel.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Torben Risager Tårs 69 Jan Schioldan Frederikshavn 70 Harry Joel Skive 69 Egon Nørskov Viborg 218406 / 54 Anders Peter Jakobsen Dronninglund 74 Karl Otto Nicolajsen Hals 65 Leif Søren Olesen Aalborg Øst 578164 / 63 Gustav Søndergaard Højslev 75 Erik Ejdal Frandsen Bjerre, Hornsyld 605434 / 64 Erik Rasmussen Hjørring 74 Kurt Pedersen Nørresundby 74 Rudi Villi Lundal Frederikshavn 691451 / 66 Allan Østergaard Aalborg 71 Knud Holst Andersen Risskov 54 Erik Hove Olesen Thisted 605628 / 64 Henry Emil Christensen Hanstholm 578046 / 63 Hans Winther Horsens 218380 / 54

04-05-49 04-05-49 05-05-49 11-05-34 11-05-54 14-05-44 15-05-44 17-05-54 18-05-44 20-05-54 27-05-49 28-05-44 30-05-49 02-06-34

Jens Nørholm Andersen Ikast 69 23-06-49 Hans Jørn Hansen Svenstrup J 69 23-06-49 Frede Jensen Ålestrup 69 26-06-49 Niels Jørgen Odgaard Suldrup 62 28-06-39 Leif Skødeberg Nielsen Ørnhøj 605311 / 64 09-07-44 John Ivarsen Maniitsoq, Grønland 74 19-07-54 Knud Thomsen Tarm 217893 / 54 27-07-34 Frank Rainer Sørensen Vodskov 65 01-08-44 Arne Knudsen Nørresundby 69 11-08-49 Carl Chr. Jørgensen Sindal 74 21-08-54 Leivur Karl Dan Christensen København S 184169 / 53 25-08-34 Harry Thorndahl Dinesen Øster-Assels 578113 / 63 31-08-44 Knud Bjerring Sønderborg 605533 / 64 04-09-44 Uffe Uhler Åbybro 578330 / 63 12-09-44 Niel Chr. Thomassen Ovtrup 71 20-09-49 Danny Barth Esbjerg 90 30-09-69

04-06-44 05-06-44

Menig 66 blæser honnør

21-06-34

41


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Århusafdelingen

Århusafdelingen

Sidste generalforsamling i Aarhus afdeling Af Uffe Uhler

Der blev holdt generalforsamling i Aarhus afdeling torsdag den 28. februar hjemme ved Ingrid og Knud Mildahl, der generøst havde lagt deres private stuer til. Deltagerne kunne tælles på to hænder, så der var plads nok, også til de bedre halvdele, som nogle havde taget med. Efter et let, men lækkert måltid fortrak fruerne til Ingrids og Knuds hyggelige stue på første sal, hvorefter mændene kunne koncentrere sig om generalforsamlingen. Formanden, Sven-Erik Bolt Magnussen aflagde en fyldig beretning, hvori han gennemgik afdelingens mange aktiviteter i det forløbne år. Han redegjorde for, at mange gode medlemmer efterhånden havde nået en alder, hvor kræfterne gjorde det svært for dem at deltage aktivt i foreningslivet. Det var knapt muligt længere at finde så tilstrækkeligt mange til at tage en tørn i bestyrelsen, at man kunne opfylde antallet af bestyrelsesmedlemmer i henhold til foreningens love. Derfor var afdelingen, som man kunne læse i den forhåndsudsendte dagsorden, foreslået ændret til et aktivitetsudvalg. Den idé var generalforsamlingen med på. Der var en klar vilje til at videreføre foreningslivet, så man også i fremtiden kunne samles om de mange gode og spændende aktiviteter, der blev tilbudt medlemmerne, og som afdelingen hidtil havde stået for. Og samtidig kunne man så slippe for det ”administrative bøvl”,

42

Hygge omkring bordet i Knud Mildahls stue

der hører med til at køre en afdeling. Det blev herefter besluttet at nedsætte et aktivitetsudvalg, der konstituerede sig med Sven-Erik som formand. Dette udvalg ville sikre, at ”fanen blev holdt højt” i et fremtidigt godt og aktivt liv i Aarhus-området for alle os, der har været soldater ved Dronningens Livregiment. Vores forenings formand, der overværede generalforsamlingen, fandt den besluttede omdannelse fornuftig og glædede sig over den eksisterende vilje til at fortsætte aktiviteterne. Han lovede foreningens støtte til aktivitetsudvalget, og ønskede det al mulig held i dets virke. Herefter kunne Sven-Erik afslutte generalforsamlingen. Og efter en hyggelig stund over kaffen kunne deltagerne drage hjem i forvisningen om, at det gode foreningsliv i Aarhus ville fortsætte som hidtil og stadig byde på mange gode sammenkomster.


Vi har format til dine tryksager Lyngvej 3 ¡ 9000 Aalborg Tlf. 40 84 54 12 ¡ www.vestergaards.com

43


44 Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup

Profile for Gyldenløve

Gyldenløve 2 - 2019  

Dronningens Soldaterforenings blad Gyldenløve

Gyldenløve 2 - 2019  

Dronningens Soldaterforenings blad Gyldenløve

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded