Gyldenløve 2-2020

Page 1

Maj ´20

1

2


En solid bank, du kan være tryg ved

Det er ikke tilfældigt, at vi i Nordjyske Bank har et godt image blandt danske banker, og at kundetilfredsheden er helt i top. For os handler det om at sikre den enkelte en kompetent og individuelt tilpasset rådgivning fra alle i banken; en rådgivning, der styrker oplevelsen af økonomisk kontrol og giver ro i maven. Kunne du tænke dig et handlekraftigt, kompetent og ordentligt alternativ til din nuværende bank, så ring 9870 5000 eller book et møde på nordjyskebank.dk.

Nørresundby Tlf. 9870 5000 · nordjyskebank.dk

2


Udgives af

Dronningens Livregiment Soldaterforening

REDAKTION: Ansvarshavende redaktion: Uffe Uhler og Kurt D. Frederiksen POSTADRESSE: GYLDENLØVE Gyvelvej 5 9440 Åbybro TELEFON: 51 89 25 64 Internet: http://drlrsf.dk email: gyldenloeve@drlrsf.dk kurt@frederiksen.mail.dk uffe.uhler@10mb.dk GYLDENLØVE er medlemsblad for Dronningens Livregiments Soldaterforening Foreningens konto: Reg: 7453 konto: 1028376 Bank Giro: +73 88989899 GYLDENLØVE er navnet på regimentets første chef, Ulrik Christian Gyldenløve (1630-58) ISSN 009-7520 Oplag: 500

Indhold 2/20 4

Arrangementer

5

Bestyrelser

6

En formand takker af

7

Formanden har ordet

10

Generalforsamling 2020

20

Fugleskydning den 15. august

21

Køb af skydekort

22

Skydning

22

Mærkedage

23

Jubilarstævne den 26. september

24

Jubilarbillede fra 1995

26

Venskabsskydningen 2020

30

Indbydelse til Kaløvig

31

2020 - mærkedagenes år for os fra

Dronningens Livregiment

46

Souvenirs Deadline for næste nummer: Mandag den 17. august 2020

Forsiden viser: Den nu afgåede formand Uffe Uhler lykønsker i 2010 Simone Nielsen med førstepræmien i børneskydningen for 12 – 14 år. Det var en af de mange glæder, han fik ved foreningens aktiviteter på formandsposten fra 2005 til 2020.

3


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Arrangementer Ved Gyldenløves deadline er Danmark stadig lukket ned som følge af coronaen. Derfor bliver oversigten over arrangementer lidt anderledes end sædvanlig. Det har ikke været muligt at fastsætte datoer for sommerskydningerne, da de skydebaner, vi skal benytte, er midlertidigt lukkede. Hvornår, skydningerne kan gennemføres, vil blive bekendtgjort på foreningens hjemmeside www.drlrsf.dk og på foreningens side på Facebook. Ring evt. til Morten Andersen på 20 74 30 09. Med forbehold for, at de kan blive aflyst, vover vi at sætte datoer på disse arrangementer:

August

15. Fugleskydning i Fællesmessen på Nørre Uttrup Kaserne 18. Sommerhygge med grill i Kaløvig

September

26. Jubilarstævne på Nørre Uttrup Kaserne

Da der kan forekomme arrangementer som

planlægges med kort varsel henviser red. til foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk eller til foreningens Facebook side: http://www. facebook.com/pages/Dronningens-Livregiments-Soldaterforening/103911250753 som begge vil annoncere de aktiviteter der ikke når at komme i bladet.

Læs annoncerne andetsteds i bladet for nærmere information!!! Man vil på foreningens hjemmeside og på Facebook, når og hvis Dronningens Livregiments Soldaterforening modtager informationer herom, kunne hente oplysninger om deltagelse i ”sædvanlige” arrangementer f.eks. omkring Befrielsen 4.-5. maj, Valdemarsdag 15. juni og Flagdagen for Danmarks udsendte 5. september.

4


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens Livregiments Soldaterforenings landsbestyrelse

Formand: Henrik Agerholm Sørensen, Svanelundsvej 38, 9800 Hjørring, e-mail: hasaalb@hotmail.com Næstformand/Fanebærer: Morten Andersen, Rebildvej 18, 9520 Skørping. e-mail: maba@dlgtele.dk Kasserer: Sven-Erik Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup e-mail: cordes.magnussen@live.dk Sekretær: Svend Hugo Høgstrup, Leharparken 17, Frejlev, 9200 Aalborg SV. e-mail: hoegstrup@privat.dk mobil: Fanebærer: Frode E.W. Jensen, Kvindbjergvej 5, 9320 Hjallerup e-mail: vithjensen@live.dk Jørn Georgsen, Carl Rothes Vej 46, 9210 Aalborg SØ e-mail: kgjg@stofanet.dk Orla Klit, Petersvej 4, 9800 Hjørring e-mail: o.klit.thy@gmail.com Suppleanter: Caspar Hyun Hybel, Abildgårdsvej 62, 1. th. 9400 Nørresundby, e-mail: bobohybel@hotmail.com Benny Møller Christensen, Stationsmestervej 74, st. tv., 9200 Aalborg SV, e-mail: dyrskuevej@gmail.com

tlf.: 50 92 60 66

Hjemmeside Internet

www.drlrsf.dk

Facebook

tlf.: 20 74 30 09 tlf.: 23 95 77 84 tlf.: 98 34 36 61 tlf.: 20 45 88 92 tlf.: 98 28 40 66 tlf.: 98 14 07 83 tlf.: 40 81 53 67

tlf.: 21 22 24 76 tlf.: 22 17 61 39

Dronningens Livregiment´s Soldaterforening

Aktivitetsudvalg Aarhus

Formand: Sven-Erik Bolt Magnussen, Svalevej 3, 8382 Hinnerup tlf.: 23 95 77 84 e-mail: cordes.magnussen@live.dk Knud Mildahl Pedersen, tlf.: 86 22 28 31 Skæring Højsagervej 2 B, 8250 Egå. e-mail: knudmildahl34@gmail.com mobil: tlf.: 22 31 25 07 Bo Vahl-Jensen, Nørrevangen 78, 8382 Hinnerup, tlf.: 40 36 56 36 e-mail: anr-el@hotmail.com Henning Andersen, Ogstrupgårdsvej 2, Mejlby, 8530 Hjortshøj tlf.: 86 99 90 59 e-mail: henning@true-net.dk Ole Person, Pebbleparken 10, Stjær, 8464 Galten tlf.: 86 29 05 52 e-mail: minoperson@gmail.com mobil: tlf.: 20 25 48 40

Souvenirs

Æresmedlem Kaj Villadsen, Renal Baches Vej 38, 9000 Aalborg e-mail: ksvilladsen38@gmail.com

tlf.: 21 75 99 12

5


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

En formand takker af Af Uffe Uhler

Efter 15 år som formand for Dronningens Livregiments Soldaterforening trådte jeg af fra denne post ved generalforsamlingen den 5. marts. Det var, som annonceret ved flere lejligheder, efter eget ønske. Hjemmefronten har været en del forsømt, så nu skulle jeg gerne få lidt mere tid til at gøre noget her; der er en del, der trænger sig på. Heldigvis kunne jeg præsentere en fuldgod afløser, Henrik Agerholm Sørensen, og med den knagende gode og fast sammentømrede bestyrelse, han overtager, er jeg sikker på, at vores herlige forening vil være i de bedste hænder i de kommende år. Når jeg ser tilbage, er det glæderne og de gode minder, der fylder mest. Ganske vist opstod der nogle uhensigtsmæssigheder, som vi måtte have generalforsamlingens hjælp til at løse i 2007; men herfra er det bare gået derudaf med samarbejdsvilje og godt humør. Ud over at få opgaverne løst synes jeg, at vi har haft det sjovt i bestyrelsen og et fantastisk kammeratskab undervejs tak for det. Samarbejdet med vores soldaterkammerater i Aarhus har været helt unikt igennem de 15 år; jeg er glad og stolt over, hvordan Aarhus afdeling har evnet at stable så mange og gode arrangementer på benene, og hvor fornemt, de har været til stede ved utallige arrangementer med fanen. Tak, Aarhus – I har gjort det usædvanligt godt, og I har gjort vores forening ære. En forening er jo først og fremmest til

6

for medlemmerne, så jeg håber (og tror), at I medlemmer har været tilfredse med vores aktiviteter og den måde, som jeg og bestyrelsen igennem årene har grebet tingene an på. Jeg kan kun sige, at de lejligheder, hvor jeg har kunnet være sammen med jer, har givet mig mange fornøjelige stunder. Jeg havde glædet mig til at kunne være sammen med mange af jer og ”træde endeligt af” ved Stiftelsesfesten på Hotel Søparken på Dronning Ingrids fødselsdag den 28. marts. Jeg har jo haft en finger med i at få den arrangeret, og det ville have været dejligt at kunne takke af som formand ved denne fest, hvor foreningen også kunne fejre 70 års jubilæum. Men det skulle ikke være; coronaen har lukket Danmark ned, og festen måtte aflyses. Der må så senere blive andre muligheder for at træffe jer. For helt slipper I ikke for mig; jeg agter da at komme til foreningens arrangementer, og jeg fortsætter indtil videre som redaktør af Gyldenløve. Tak, kære medlemmer og soldaterkammerater for jeres opbakning af Dronningens Livregiments Soldaterforening. Det har været mig en ære og en glæde at kunne tjene den som formand igennem 15 år. På gensyn, når foreningen atter kan kalde til samling; pas godt på jer selv imens.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden har ordet: Af Henrik Agerholm Sørensen

5. marts 2020 var der på generalforsamlingen i Dronningens Livregiments Soldaterforening (DRLRSF) formentligt ikke mange af de tilstedeværende, der tænkte på livet som i FØR og EFTER. Måske endnu færre iblandt de dejlige medlemmer havde på aftenen tænkt tanker over livets aspekter. Herunder hvor meget vi egentlig har at være taknemmelige for og stolte over. Men det havde vi, og det har vi stadigvæk. Jeg vil begynde mit første indlæg i Gyldenløve med at levere en STOR tak til Uffe Uhler for sit lederskab og bidrag til Dronningens Livregiments Soldaterforening igennem 15 år. Et af aspekterne omkring Uffes virke i DRLRSF er, at han ikke ønsker at gøre stads af sig. Det er hans natur i al sin enkelhed. Der er mange, som skylder Uffe en STOR tak for hans virke for i soldaterforeningsregi i almindelighed og DRLRSF i særdeleshed. FØR verden gik af lave, leverede Uffe en helt igennem dedikeret og uegennyttig indsats for vores alles soldaterforening. Den indsats skulle vi markere på foreningens Stiftelsesfest i slutningen af MAR 20 sammen med andre medlemmers flotte og uegennyttige indsats. Hvornår vi får lejlighed til at påskønne og festligholde soldaterkammeraters sammenhold og vores fælles værdier på Hotel Søparken i Aabybro med ledsager, er der ingen der ved endnu. Jeg havde bestemt mig for, FØR verden gik af lave med virusangreb, at jeg ville

vente med at annoncere min 'tiltrædelsestale', til tiden kom til at skrive min klumme i Gyldenløve. Som afgående formand var generalforsamlingen Uffes Aften. Det havde han fortjent. Min tid som formand skulle tidsnok komme. Planlægning af Stiftelsesfesten var allerede i Uffes trygge hænder, og naturligvis var Uffe et centralt punkt på festens dagsorden. Virkeligheden overhalede imidlertid alt og alle forberedelser og tanker, også i den henseende. Man kan sige, at den nye formand har fået en alternativ start i formandsstolen. Som mange af os i denne tid oplever, vokser vi alle med udfordringen i en hidtil uprøvet og helt ekstraordinær situation som dansker. I DRLRSF regi glæder jeg mig over, at jeg har en bestyrelse, der rykker sammen og løfter udfordringen sammen med mig - og sammen med vore medlemmer og samarbejdspartnere. Vi gør det, fordi vi kan, og fordi det er naturligt for os at gøre gavn med sund fornuft og sammenhold - ganske vist på afstand; men med hjertet. Jeg retter også en tak til Jer og Jeres bedre halvdele, fordi de bakker flot op og er en uvurderlig hjælp og glæde for foreningen. Både redaktøren Uffe og editor af Gyldenløve, Kurt D Frederiksen varetager på exceptionel vis platformen for Dronningens Livregiments Soldaterforenings

7


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

virke. Det skal I ha' en varm tak for. Jeg retter også en tak til Aalborg Garnison og dens personel, der er værdifuld med assistance i vores daglige kontakt og samarbejde. Jeg ser frem til fortsat dejligt og godt samarbejde med Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland. Vi værdsætter meget Jeres musikalske og åbne attitude, som bidrager til festlige og fornøjelige stunder til foreningens aktiviteter. En tak også til Garnisonsmuseet og DsS for godt og mangeårigt samarbejde. Seniorlauget og Limfjorden deler vi 'kvarter' med på Stuen. Et godt, mangeårigt og solidt samarbejde skal I ha' tak for. Jeg værdsætter også den mangeårige relation med Trænregimentets Soldaterforening. Nu spritter og vasker vi hænder og holder afstand, når vi handler og ellers forbliver hjemme. De arbejdsramte må ordne sine gøremål hjemmefra. Sådan kommer vore liv til at se ud, indtil vi får besked om andet. Vores netværk er helt afgørende for, at kontakter opretholdes og udbygges under de nuværende forhold. Pludselig er de mest basale ting i hverdagen i centrum, mens tålmodigheden og virketrangen kanaliseres ud i diverse projekter i og omkring matriklen. I det lys skal denne udgave af Gyldenløve ses som et eksempel på, hvor vigtig og uundværlig vores soldaterforening er i en udfordret samtid. Gennem vores medlemsblad insisterer vi på fællesskabets værdi, når vi bakker op om at udbrede kendskabet til vores 'eneste rigtige' regiments historie, kultur og værdier.

8

Det er som om, at de værdier har fået en anden klangbund og appel midt i al uforudsigeligheden og usikkerheden. De såkaldte bløde værdier i soldaterforeningerne er blevet pudset af under virusangrebet. Vi og vores medlemmer har fået øje på værdien af at engagere sig, fordi vi har brug for at høre til og udveksle historier, holdninger og udsyn. Derfor er det med fortrøstning, at jeg ser frem til, at DRLRSFs medlemmer igen får mulighed for at nyde en bred vifte af aktiviteter, når vi finder sammen igen under de præmisser, der nu måtte gælde. Vi er som soldater vant til at være fleksible, omstillingsparate og stærke for retfærd. Vi er også fortrolige med at udvise mådehold og samfundssind. De værdier bliver vi testet på i disse dage. Vi kan forvente, at disse og flere andre proaktive soldaterdyder er kommet for at blive. Det er vores medlemmer bekendt, at idræts- og foreningslivet, og samfundet 360 grader rundt, er ramt. I skrivende stund, 7 APR, er 212 danskere døde foranlediget af eller i forbindelse med virusangrebet. Det gør mig oprigtigt ondt at måtte konstatere, at de og deres familier aldrig kommer sig over tabet af deres kære gennem en sparsom afsked. Vi skylder hinanden at ære og mindes de faldne, som mange af os, med udsendelse bag os, har den største respekt for. H M Dronningen valgte at aflyse sin 80-års fødselsdag afledt af de særdeles alvorlige begivenheder omkring COVID-19. Dronningen frabad sig ligeledes opmærksomhed i form af blomster og fa-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

neborg. En beslutning som har aftvunget respekt. Vi har oplevet H M Dronningens tale til os, og lige så alvorlig som virusangrebet tilsagde, med en stærk og velkommen appel til danskerne om, at Danmark befinder sig i en alvorlig og afgørende situation. Hvis der var nogen få, der var i tvivl, præsterede H M Dronningen igen med fortræffelig timing at få os til forstå og rykke sammen - med afstand. Jeg tror, og det vil jeg arbejde for som formand, at vi skal stå sammen i soldaterforeningerne og fokusere på mulighederne for at udvise respekt og solidaritet hinanden imellem, selvom der måtte vise sig begrænsninger i den nærmeste fremtid. Her tænker jeg på den måde, vi omgåes hinanden på, for vi kan ikke se fjenden med det blotte øje. Det stiller krav til os om hygiejne og at holde afstand. I den sammenhæng vil flere uafladeligt blive smittet, på trods af vi gør vores yderste for at forebygge og tage forholdsregler om det modsatte. Det er den hverdag, der venter forude, når vi på et eller andet tidspunkt får lov til at forsamles igen. I den proces må vi opbygge en form for beredskab for at kunne agere kompetent og effektivt for at tage vare på hinanden og vores soldaterkammerater. Det er alle vores ansvar. Vi får brug for vores landsdækkende Danske Soldaters Landsråd, DSL. Der skal samles op på og vurderes samlet, hvad og hvilke tiltag, der skal italesættes for, at soldaterforeningerne kan leve op til fremtidige politiske krav om hygiejne, værnemidler og erhvervelsen af disse. Det vil være rettidigt, fordi vi sandsynligvis kan imødese et nyt fremtidigt

virusangreb til efteråret. Det stiller krav om at være proaktiv, realistisk men også nøgtern og sober med omtanke. Når det er sagt, så fylder 80-året for Nazitysklands besættelse af Danmark 9 APR 1940 særligt meget. Det gør fordi, ingen danskere i dag skal stå alene med følelsen af at være i en nødretstilstand, som vi var for 80 år siden. Det er der desværre. Enlige seniorer oplever ensomheden trænge sig på i denne tid som resultat af nødvendig afstand til nærmeste familie. I må som familie kunne gøre mere for at række hånden ud netop til vores seniorer. Seniordanskere står i en situation idag, hvor de alene i deres sind al for tydeligt erindrer dagene omkring besættelsen af Danmark. Jeg vil stærkt opfordre til, at den viden og oplevelserne om 9 APR 1940 bliver sikret af familie og nære venner. Det ER der tid til på en dag som denne. Sæt i værk! I forhold til den nuværende nedlukning af Danmark vil 9 APR 1940 i overvejende grad blive markeret på diverse elektroniske medier. Det bliver respekten for begivenhederne ikke mindre af, blot alternativt udtrykt. Sammenligningen til nutidens begivenheder er til at tage at føle på. Også på denne dag lærer vi mere om fortiden, nutiden og hvem vi vil være fremadrettet. De værdier vil jeg som formand arbejde for, at vores medlemmer får fornøjelse af, når vi igen samles i soldaterforeningsregi. Pas på hinanden og Jeres familier. Hold hovedet koldt og hjertet varmt - med afstand. God læselyst

9


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Generalforsamlingen 2020 Af Uffe Uhler

Først gule ærter

Årets generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening blev som annonceret i Gyldenløve afholdt torsdag den 5. marts i Fællesmessen på Nørre Uttrup Kaserne. De 40 tilmeldte stod på listen i hovedvagten. Den var nogle dage forinden blevet afleveret på kasernen, som adgangsbestemmelserne kræver, så der var ingen problemer med at komme ind. Alle var mødt, da formanden klokken 18.00 præcis bød velkommen og bad om, at man tog plads ved bordene, som bestyrelsen havde dækket op forinden. På et bord var der gjort klar til, at man kunne forsyne sig med nogle velsmagende ærter, der havde den helt rigtige konsistens samt med tilbehør af alt, hvad der hører sig til af flæsk, pølse, rødbeder, sennep, eddike og rugbrød, ja sågar var der rigeligt med smør til rugbrødet, så de, der ville, kunne få brødet smurt. Før man gik til bords havde foreningen sørget for, at man fra baren kunne medtage et velskænket glas fadøl, og ved hver kuvert stod der et lille glas med ”en bette klar”, som skulle sikre, at måltidet kunne glide lindt igennem halsen. Denne herlige menu satte den i forvejen gode og afslappede stemning i vejret, og lokalet fyldtes snart af en højlydt summen fra den hyggelige snak imel-

10

De gule ærter nydes med velbehag

lem Dronningens gamle soldaterkammerater. Der var afsat en time til spisningen, og det passede fint med, at man i ro og mag og ved høflig selvhjælp kunne få ryddet af og komme ind i Regimentsstuen for at tage plads i de bløde lænestole og sofaer. Her kunne man så gøre sig det behageligt og efter det kulinariske indtag ved bordet få stemt tanker og sind ind på generalforsamlingen, som stod lige for at skulle begynde.

Velkomst – og et stille øjeblik

Da klokken var 19.00 ringede formanden med klokken og bød velkommen til generalforsamlingen 2020 i Dronningens Livregiments Soldaterforening. Så udtrykte han håbet om, at generalforsamlingen i år ville forløbe i god ro og orden og foreslog Hans Aage Simonsen valgt som dirigent.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

mer er faldet fra i årets løb. Han bad forsamlingen rejse sig for i et stille øjeblik at mindes disse brave soldaterkammerater – ingen nævnt, ingen glemt – der var gået til Ryes Brigade siden sidste års generalforsamling.

Formandens beretning gengives her:

Vigende medlemstal

Foreningsåret 2019-20 har været et roligt og godt år for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Primo januar i år havde vi 403 medlemmer i foreningen. Hans Aage Simonsen dirigerede slaget gang Der kan således registreres en nettotilDette forslag fik straks forsamlingens bagegang på 22 medlemmer, idet der samtykke, og dirigenten indledte sit i 2019 er tilgået 11 nye medlemmer. Vi byder disse nye hverv med at konmedlemmer hjerstatere, at forsamlinteligt velkommen gen var indvarslet i i vores kreds af henhold til foreningamle Dronningens love. Derefter gens soldater. Også gav han ordet til i 2019 har jubilarformanden til aflægstævnet givet nye gelse af beretning. medlemmer, ligesom hjemmeside og Formanden indvores side på Faceledte med at minde book, har givet nye om, at foreningens medlemmer. Men medlemmer efterdesuagtet kan vi hånden bliver ældre ligesom ved forrige og ældre, og at en generalforsamling del efterhånden har konstatere, at mednået en ganske høj lemstallet er faldet alder. Derfor, sagde noget. han, oplever vi af Foreningens mednaturlige årsager, at lemmer bliver ælnogle af vores gode dre og ældre, og de og trofaste medlem- Formand Uffe Uhler aflægger beretning

11


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

nye medlemmer, der er kommet til, har således ikke helt kunnet opveje de gamle, der er faldet fra i årets løb. Dronningens Livregiment hører ikke længere til de aktive regimenter, og det er over 20 år siden, at det indkaldte værnepligtige, der naturligt kunne fortsætte soldaterkammeratskabet i vores gode forening. Det betyder, at vi må se i øjnene, at medlemstallet fremover generelt vil vise en lille, men dog støt faldende tendens. Uagtet vi gør, hvad vi kan for at holde medlemstallet oppe. Og det skal vi gøre - vi kan sagtens dyrke kammeratskabet i Dronningens Livregiments Soldaterforening i mange år endnu. I bestyrelsen skal vi være åbne for nye ideer, som kan tiltrække nye medlemmer. På det punkt vil jeg opfordre jer til at fremsætte de ideer, I måtte have, til os. Men hvervning af nye medlemmer er ikke kun et anliggende for bestyrelsen. Alle medlemmer, som kender til eller løber på en gammel soldaterkammerat, bør være årvågne overfor at få ham fanget ind i vores kammeratskab, hvis han ikke er medlem i forvejen. Selv om vi ikke længere kan hente nye medlemmer ved regimentets værnepligtige, ligger der et medlemspotentiale i de gamle Dronningens soldater, der har gjort tjeneste for mere end 20 år siden, men endnu ikke har fået sig taget sammen til at komme ind i foreningen. Og det medlemspotentiale er stadig ganske stort. Det gælder blot om at få det i tale. Der er mange gamle Dronningens soldater derude, der endnu ikke har fået taget sig sammen, så de kan glædes ved at dyrke kammeratskabet imellem gamle soldater. Måske behøver de blot en opringning fra en

12

gammel soldaterkammerat, der kan give skubbet til at komme med i fællesskabet i vores herlige forening. Det er livsforlængende vigtigt for vores forening, at vi alle hver især gør, hvad vi kan for at få fat i gamle soldaterkammerater og få dem med i vores forening. Vi hjælper også gerne, hvis nogle stykker har lyst til at være lidt aktive sammen omkring tiden ved Dronningens Livregiment. Det behøver ikke at blive så formelt, at der skal oprettes en afdeling med vedtægter og det hele. Foreningen støtter gerne et medlem, der vil samle gamle soldaterkammerater til en komsammen eller til noget aktivt af fælles interesse, som måske kunne ende med at blive gentaget, og som måske kunne få ikke medlemmer til at melde sig ind. Brug blot ”Gyldenløve” til at søge kontakt eller ring til en i bestyrelsen, hvis I har et ”varmt” navn; så vil vedkommende blive kontaktet.

Fællesstuen

”Fællestuen”, som vores soldaterforeningsstue kaldes, deler vi med 10. Regiments Soldaterforening, De Blå Baretter og Dronningens Livregiments Seniorlaug. Samarbejdet herom de fire foreninger imellem fungerer upåklageligt.

Tak for godt samarbejde

Vi har i år atter kunnet glæde os over det fine samarbejde med og den gode opbakning, som vi får af vores garnisonskommandant, oberst Jess Møller Nielsen. Obersten har været soldaterforeningerne en god støtte. Det takker vi ham for.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Det er blevet betydeligt lettere at få ydelser cafeteriet på kasernen, efter at det sidste år blev tilladt at bestille og aftale pris direkte. Det har vi bl.a. nydt godt af i forbindelse med årets generalforsamling og jubilarstævne. Vi har et godt samarbejde med ISS cafeterieleder, Carina Larsen. Tak for det. Tak også til Hjemmeværnsdistrikt Nordjylland for fint samarbejde og støtte i løbet af året. En stor og varm tak til Hjemmeværnets Musikkorps Nordjylland, der har støttet os med trompeter til regimentets årsdag og med festlig musik til jubilarstævnet i 2019. Tak til Fællesmessen her på Nørre Uttrup Kaserne for det gode samarbejde og den opbakning, vi får, til vores arrangementer. Ligeledes tak til Fællesmessen på Hvorup Kaserne, som ydede fortrinlig støtte og opbakning til vores Stiftelsesfest sidste år. En varm tak skal gives til Dronningens Livregiments stammuseum, Aalborg Forsvarsog Garnisonsmuseum for godt samarbejde og rådighed over montreplads til foreningens lille udstilling. Jeg vil også takke de andre foreninger, der benytter kasernens faciliteter, for godt samarbejde i årets løb. Det gælder 10. Regiments - og Trænregimentets soldaterforening, Danske Veteraner, Limfjorden, MP – foreningen, Dronningens Seniorlaug, Forsvarsbrødrene og Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseums Støtteforening.

Tak til dem, der yder

Endelig vil jeg nævne, at der er hjælpsomme folk, der igennem mange år har gjort et stort stykke arbejde for foreningen. Praktiske arbejder af allehånde slags

– rengøring på Stuen, borddækning til Stiftelsesfesterne, så det kommer til at se præsentabelt ud, indkøb og anretning til arrangementer, opvask og kagebagning til skydeaftner for blot at nævne nogle af de mange store og små, men nødvendige ting, de tager sig på. Det er ting, som skal gøres, men som man ikke altid lige lægger mærke til eller tænker over bliver gjort eller får sagt tak for, fordi man er vant til, at det hele ”selvfølgelig” fungerer til deltagernes tilfredshed til vores arrangementer. Det er folk, der tager en tjans med godt humør og med en positiv indstilling; de siger aldrig nej, når der lige er et eller andet, der presser sig på for at blive gjort. Mange af bestyrelsesmedlemmernes hustruer hører til de gode mennesker, der beredvilligt stiller op, men ofte ”flyver under radaren” med alt det nyttige og for foreningen uundværlige arbejde, de yder. Det vil være på sin plads her at give vore damer og andre ”lavtflyvende” en stor og varm tak for deres aldrig svigtende beredvillighed og det flotte arbejde, de har gjort og fortsat gør for vores forening. Deres indsats kan vi slet ikke undvære.

Foreningens aktiviteter

Jeg vil kun kort omtale nogle af foreningens aktiviteter, da de allerede har været nærmere refereret i Gyldenløve. Stiftelsesfesten i 2019 blev en stor succes med over 70 deltagere. Ved festen i 2020 skal vi fejre foreningens 70 års jubilæum. Jeg håber, at medlemmerne vil tage med på weekendophold og bakke godt op om dette brag af en god og hyggelig fest. Traditionen tro højtideligholdt vi regi-

13


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

mentets 362 års fødselsdag den 23. april ved mindestenen for regimentet på Nørre Uttrup Kaserne. Og som traditionen byder, blev der ved stenen lagt en buket i regimentets farver. Herefter forlagde vi til Fællesstuen til hyggeligt samvær. Årets største aktiviteter i øvrigt har atter været Fugleskydningen i august og Jubilarstævnet i slutningen af september. Begge har været succeser og har givet anledning til, at gamle soldaterkammerater, koner, kærester og familier har kunnet mødes til fest og hyggeligt samvær. Ved fugleskydningen havde vi forud for en del bøvl med at få skydebanen til at fungere, så vi kunne bruge den. Den var under reparation; men med forskellige håndgreb gik det, og deltagerne fik en dejlig dag, der sluttede med, at fuglekonge 2018, Annika Jensen måtte overgive de fuglekongelige regalier til den nye fuglekonge, Bent Sørensen. Jubilarstævnet forløb rigtigt godt. Trænregimentets stabschef, oberstløjtnant Allan Sundahl modtog på garnisonskommandantens vegne jubilarerne ved flagstangen på Nørre Uttrup Kaserne og bød dem velkommen. Da en buket i regimentets røde og gule farver var blevet lagt ved regimentets sten, marcherede jubilarerne med faner og tromme i spidsen om til auditorium Gyth , hvor oberstløjtnant Sundahl gav jubilarerne et spændende indblik i, hvad der rørte sig i forsvaret og på kasernen ved Trænregimentet. Under vores traditionelle spisning i cafeteriet underholdt Musikkorps Vendsyssel med dejlig musik, før vi kunne gå over til uddeling af jubilarmedaljer.

14

Herefter forlagde vi til Fællesmessen til kammeratligt samvær og udveksling af minder og soldaterhistorier. Også i 2019 meldte nogle jubilarer sig ind i vores forening. Vores sommer- og vinterskydninger har som sædvanlig kørt godt med Morten Andersen og fru Birgith som dem, der stod for det praktiske, og i konkurrence har skytterne taget mange fine placeringer. Ved Danske Soldaterforeningers Landsråds (DSL) pokalskydninger i 2019 leverede Dronningens Livregiments Soldaterforening – som sædvanlig, fristes man til at sige – nogle særdeles flotte resultater. Ved pokalskydningen på 15m snuppede vores skydehold (igen) førstepladsen. Ved pokalskydningen på 50m tog vores hold (igen) førstepladsen, og Per Andersen blev landsskytte, som hans far, Morten blev det i 2018. Det er da bare til at revne af stolthed over. Ved De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborgs fællesskydning i 2019 satte vores forenings skytter sig – ligesom i 2018 - på alle 1. pladserne såvel for hold som individuelt. Godt gået skytter! – Vi er stolte af jer, I har, som I plejer, sat jer tungt på de fornemste placeringer og igen gjort foreningen stor ære. Foreningens venskabsskydning 2020 imellem Aalborg og Aarhus var arrangeret af Aalborg. Det foregik den 29. februar på banerne under Gl. Lindholm Skole. Det blev en rigtig hyggelig dag med godt kammeratligt samvær. Og man deltes i al venskabelighed om de


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

bedste placeringer, således at Aalborg stillede med dagens bedste hold og Aarhus med den næstbedste skytte.

Travl foreningsfane

Dronningens Livregiments Soldaterforenings fane med vores fanebærere Morten Andersen og Frode Jensen samt vores fane i Aarhus med fanebærer Dan Beyer har deltaget i rigtig mange aktiviteter i løbet af året. De fleste er omtalt i Gyldenløve. Her skal lyde en stor tak til Morten, Frode og Dan for den smukke måde, hvorpå de med vore faner repræsenterer vores forening. Jeg vil benytte lejligheden til at nævne, at udover ”det sædvanlige” vil der i 2020 blive kaldt på vores faner til store, landsdækkende begivenheder, således 16. april på HM Dronningens 80 års fødselsdag, 80-årsdagen for Danmarks besættelse 9. april, 75-årsdagene for befrielsen 4. og 5. maj, 100-årsdagen for den første Dybbøldag 18. april, fejring af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark i juli 1920.

Danske Soldaterforeningers Landsråd

Vores forenings medlemskab af Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) er vigtigt. Vi har igennem DSL et overordentligt vigtigt talerør over for Forsvarschefen og Forsvarets øverste ledelse, så det er væsentligt, at vi rundt om i soldaterforeningerne holder DSL op til, at soldaterforeningerne er traditionsbærende, og bakker op om deres bestræbelser på at opretholde fornuftige eksistensvilkår

for os rundt om på kasernerne. Jeg har nu i fire år haft den glæde at være repræsentant i DSL for soldaterforeningerne i Region Nordjylland. Ved DSL landsrådsmøde i april trådte vores kasserer, Sven-Erik Bolt Magnussen af (som vedtægterne påbød) efter 12 år som Region Midtjyllands repræsentant i DSL præsidium. Tak, Sven-Erik for de kræfter og den sjæl, du har lagt i dette arbejde, hvor du har også har gjort vores forening gavn og ære.

De Samvirkende Soldaterforeninger i Aalborg

Vores forening er med i De Samvirkende Soldaterforeninger (DSS) i Aalborg. Ud over det gode samarbejde imellem soldaterforeningerne i Aalborg og omegn, har dette især betydning for, at vores skydeafdeling kan fortsætte med sine vinterskydninger på banen under Gl. Lindholm skole.

Gyldenløve

Gyldenløve er udkommet fire gange i 2019, og jeg vil rette en stor tak til Kurt D. Frederiksen, som står for bladets fornemme opsætning. Kurt lægger et enormt og meget kvalificeret arbejde i Gyldenløve, som er af uvurderlig betydning for foreningen. Vores medlemmer fortjener et godt blad; Gyldenløve er kittet, som binder medlemmerne over det ganske land sammen i vores fællesskab med rod i Dronningens Livregiment. Også tak til Kurt for hans virke som web master på foreningens hjemmeside, og tak for al anden støtte, som Kurt beredvilligt yder, når der er behov.

15


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Souvenirs

Salgsoversigten over foreningens souvenirgenstande, som er med i Gyldenløve samt ligger på hjemmesiden, har også i år været en succes. Mange medlemmer har afgivet bestillinger på diverse ting, og der har været travlhed for æresmedlem Kaj Villadsen og fru Sonja med at styre lageret og ekspedere alle ordrerne. En stor tak for det.

Foreningens økonomi

For mig ser foreningens økonomi ud til at være sund og god. Jeg vil undlade at komme nærmere ind herpå. Det overlader jeg trygt til vores kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen, når han senere gennemgår foreningens regnskab. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak til Sven-Erik, der har ydet et overordentligt stort arbejde ved at klare de løbende kassererforretninger og ved at holde regnskabet oppe på mærkerne. Tak også til foreningens revisorer Hans Aage Simonsen og Mogens Lange for veludført og betryggende gennemsyn af foreningens regnskab.

Tak til udvalg, bestyrelse og medlemmer

Jeg vil rette en stor og varm tak til foreningens aktivitetsudvalg Aarhus. Også i år har I glimret med godt soldaterkammeratskab og sørget for, at vores medlemmer i det østjyske efter nedlæggelsen af Aarhus afdelingen sidste år stadigvæk er blevet indbudt til flot arrangerede aktiviteter. Vi er stolte af jer, og det I gør for at Dronningens Livregiment og soldater-

16

foreningen vedbliver at være kendt og respekteret. Bestyrelsesarbejdet har i det forløbne år – som også sidste år - været kendetegnet ved ro, gensidig hjælpsomhed og fortrinligt samarbejde. Jeg synes, at det har været en fornøjelse. Derfor tak til min bestyrelse ikke blot for det store slid I har præsteret i årets løb, men også for godt og muntert samvær og hyggelige stunder undervejs. Og sidst, men ikke mindst tak til jer foreningens medlemmer. Tak til jer, der bor så langt væk, at det er svært at leve aktivt med i foreningslivet, men alligevel finder det værd at være med i foreningen. Tak til jer, der er kommet i dag til generalforsamlingen for at være med til at præge foreningslivet. Tak til alle jer, der kommer og bakker op om vores aktiviteter, og til jer, der er klar til at give os en hjælpende hånd, når der opstår et praktisk behov. Der er jeres opbakning, samværet med jer og oplevelsen af jeres og jeres koners og kæresters glæde og humør til vores arrangementer, der gør det fornøjeligt at tage en tørn i bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt med klap fra forsamlingen.

Regnskabet

Herefter gav dirigenten ordet til foreningens kasserer, Sven-Erik Bolt Magnussen, der gennemgik det omdelte regnskab, som forsamlingen godkendte med velfortjent applaus til foreningens


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Bestyrelsen kunne dog foreslå en fuldgod efterfølger på posten, hvorefter Henrik Agerholm Sørensen enstemmigt og med applaus blev valgt til ny formand for Dronningens Livregiments Soldaterforening. Der var ingen modkandidater til Frode E.W. Jensen og Jørn Georgsen, så de blev genvalgt til bestyrelsen. Kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen gennemgik det om- Inden valget af bestyreldelte regnskab sessuppleanter orienterede formanden om, at Poul Erik dygtige kasserer. Kassereren følte sig naturligvis både Lundtoft i efteråret af helbredsmæssige glad og lettet over at regnskabsaflæggel- årsager havde valgt at trække sig fra sen blev modtaget så positivt og gelinde, sin post i bestyrelsen. Orla Klit var som og han kvitterede da også straks ved at suppleant rykket op og havde overtaget meddele, at man kunne få tanket op i ba- posten. ren; så dirigenten måtte dekretere nogle Henrik Agerholm Søren var lige blevet valgt som foreninminutters pause, så gens nye formand, alle kunne få tappet så der skulle vælges køligt øl i glassene. to nye suppleanter. Som nye suppleanValgene ter til bestyrelsen Tilbage efter pausen bragte bestyrelsen forhørte dirigenten Benny Møller Chrisig, om der var indstensen og Caspar kommet forslag – Hybel i forslag. Didet var der ikke, og rigenten forhørte så gik man til dagssig, som kutyme er, ordenens punkter om der var andre med valg. forslag, og så rakte Som formanden Niels Jørn Kristenhavde bebudet ved sen hånden i vejgeneralforsamlinret; han ville gerne gen i 2019, ville han stille op. træde af, når hans Der måtte derfor valgperiode udløb iværksættes skrifti 2020. Ny formand: Henrik Agerholm Sørensen

17


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Nyvalgte suppleanter: Benny Møller Christensen og Caspar Hybel

lig afstemning, hvor man på stemmesedlen kunne skrive max. to navne. De optalte stemmer fordelte sig således: Caspar Hybel 36, Benny Møller Christensen 22, Niels Jørn Kristensen 18. Dermed var Caspar og Benny valgt. Som fanebærer og – junker genvalgtes Morten Andersen og Frode Jensen. Der var genvalg til foreningsrevisor Hans Aage Simonsen og i stedet for Mogens Lange, som ikke ønskede genvalg blev Anders Danmark valgt som ny revisor.. Ronny Christiansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

god og fyldig beretning, og takkede den afgående formand for hans virke i de forløbne år. Regimentets sidste chef, oberst Orla Kops omtalte 10 Regiments Soldaterforening, hvor de tilbageværende omkring 20 medlemmer måske kunne have behov for en ny, fast ramme efter, at formanden, Ernst Simonsen var afgået ved døden. Han opfordrede til, at bestyrelsen tog kontakt til foreningen for at tilbyde den et tilhørsforhold til Dronningens Livregiments Soldaterforening, Det ville være naturligt, idet Dronningens Livregiment blev lagt sammen med 10 Regiment i 1961.

Eventuelt

Formanden orienterede om, at Hans Jørgen Nielsens legat i aften skulle have været tildelt Poul Erik Lundtoft for sit fine virke i bestyrelsen 2011 – 2019. Da Poul Erik havde måttet melde fra til generalforsamlingen, ville formanden besøge ham for at overrække ham legatet med tak for hans indsats til gavn for foreningen. Herudover var der kun få kommentarer. Erik Steen Steensen udtrykte ros for en

18

Regimentets sidste chef, oberst Orla Kops

Orla Kops udtrykte tillige en flot og varm tak til en rødmende, afgående formand for hans virke, og han udbragte et trefoldigt leve.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Formanden takkede rørt Erik Steen Steensen og Orla Kops for de flotte ord, og mente at det nok så meget var foreningen og vores gamle regiment, man skulle udbringe et leve for. Det gjorde man så med tre rungende hurraer. Herefter takkede formanden af efter 15 års virke. Det havde været ham en ære at kunne tjene foreningen i et virke, der væsentligst havde været præget af gode oplevelser og godt kammeratskab. Han var overbevist om, at med den nye formand og bestyrelse ville foreningen være i de bedste hænder, og han ønskede dem held og lykke med det fremtidige foreningsarbejde. ”Helt slipper I nu ikke for mig”, fortsatte han, ” for jeg fortsætter som redaktør af Gyldenløve – indtil videre.”, og han ville da også som menigt medlem tage del i foreningens aktiviteter. Nu var tilbage at afslutte generalforsamlingen med at takke Hans Aage Simonsen for en velgennemført ledelse af årets generalforsamling i Dronningens Livregiments Soldaterforening. Herefter takkede den afgående formand for fremmødet, og han ønskede for alle, at de måtte komme velbeholdne hjem.

SOL DA T

G NIN E R F OR E

19


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Soldaterforeningens fugleskydning OBS!

På salonskydebanerne under Fællesmessen (bygning 8) på Nørre Uttrup kaserne lørdag den 15. august 2020

OBS!

kl. 10 Fuglekongen ankommer og åbner skydningen. Derefter er Soldaterforeningen vært ved en morgenbitter. kl. ca. 12 holder vi frokostpause, hvor vi vil fortære de medbragte madpakker. Øl, vand, kaffe og pølser m.m. kan købes på banen til små priser. kl. ca. 15 kåres årets fuglekonge og der uddeles præmier. Ved siden af selve fugleskydningen vil der være salonskydning, skydning for damer, skydning for børn og blindskydning. Der vil også være mulighed for at købe nogle af foreningens souvenirs. Ved årets fugleskydning vil det gode samarbejde med Trænregimentets Soldaterforening fortsætte. De vil deltage på lige fod med vore medlemmer. Soldaterforeningen opfordrer vore medlemmer til at møde talstærkt op og tage fami­lie og venner med. Det bliver en uforglemmelig dag. Endvidere vil vi gerne se de ansatte på Aalborg Kaserner som deltagere ved vores fugleskydning. Husk at købe skydekort Skydekort kan købes ved alle bestyrelsesmedlemmer. Se iøvrigt annonce på næste side. Ekstra skydekort kan købes på banen. Der er fine præmier. Alle, der har købt skydekort kan deltage i fugleskydningen. Alle vindere, der ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, vil få deres præmier tilsendt. Præmielisten vil blive offentliggjort i næste nummer af Gyldenløve.

OBS! Af flere krævede hensyn er tilmelding nødvendig senest lørdag den 8. august med oplysning af navn, fødselsdato og telefonnummer til: Morten Andersen, tlf. 20 74 30 09, e-mail: maba@dlgtele.dk eller Svend Hugo Høgstrup, tlf. 20 45 88 92, e-mail: hoegstrup@privat.dk

OBS! Arrangementet kan blive aflyst afhængigt af corona situationen; Se nærmere på www.drlrsf.dk eller på foreningens side på facebook

20


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Køb af skydekort til fugleskydningen 2020 Prisen på kortene er som tidligere år 5 kr. pr. stk. og 50 kr. for 12 stk.

I år kan de attraktive skydekort købes på følgende måder: 1. Indbetal beløbet på foreningens bankkonto Regnr. 7453 kontonr. 1028376 (husk at angive navn og telefonnr.) Sven-Erik vil så udfylde skydekortene og sørge for at du deltager i lodtrækningen om de mange flotte præmier. 2. Indbetal beløbet via netbank. Vælg: Indbetalingskort - Kortart 73 - skriv beløb skriv gironummer 88989899 - skriv ”Fugleskydning” og husk at angive navn og telefonnr. som besked til modtager og tryk OK. Sven-Erik vil så udfylde kortene og sørge for at du deltager i lodtrækningen om de mange flotte præmier. 3. Henvend dig til et bestyrelsesmedlem og køb kortene af ham. 4. Mød op til fugleskydningen lørdag d. 15. august og køb kortene på stedet. Alle der har købt skydekort kan deltage i skydningen.

Der var ”åbent-hus” på en af søværnets små kuttere, og en yngre dame spurgte kaptajnen: - Hvordan bærer De Dem egentlig ad med at navigere, for på sådan et lille skib har de vel ikke radar eller andre hjælpemidler, som de store skibe har? - Næh, det har vi ikke, men vi har et godt, gennemprøvet system, som aldrig svigter. - Hvordan er det? - Jo, hver gang vi er i nærheden af land, sender vi en mand til bageren efter wienerbrød, og når han kommer tilbage, læser vi på posen, hvor vi befinder os.

En soldat under anden verdenskrig blevet så rystet over bombardementet, at han flygtede fra skyttegraven. Hele natten løb han gennem skov og over marker, indtil han endelig ved daggry havnede i en landsby bag fronten. Da han var kommet sig lidt, ville han gerne vide, hvor han befandt sig og spurgte en militærperson, der kom forbi: - Undskyld hr. sergent, jeg er faret vild. Kan De sige mig, hvor jeg er? - Hvad bestiller De her, kom svaret barsk. Kan De ikke se, at jeg er general? - Så må generalen meget undskylde. Jeg troede ikke, at jeg var kommet SÅ langt bag fronten.

Kontorordonansen bliver kaldt ind til adjudanten: - Hvem fanden har bedt Dem sætte blomster på Oberstens skrivebord? - Det har Obersten, hr. kaptajn. Kaptajnen: - Er de ikke yndige?

21


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Skydning Den 11. marts udsendte DGI den meddelelse, at alle foreninger omgående bør lukke for alle aktiviteter indendørs og udendørs pga. af Covid-19 smitten. Det ramte selvfølgelig også vores skytteafdeling, og derfor blev al skydning indstillet øjeblikkeligt. Vi havde ellers set hen til afslutningen på vinterskydningen den 17. marts, som er et af højdepunkterne for vinterens skydning. Det plejer at være en hyggelig aften med god mad, en gang skydning, og ikke mindst det gode samvær. Her skal lyde en tak til alle, som deltog i vinterens skydeaftner. Samtidig aflyste De Samvirkende Soldaterforeninger Fællesskydningen den 21. marts. I skrivende stund er der ingen ændring kommet fra DGI, og derfor er Skydecenteret Kimbrerhøje lukket. Det betyder at sommerskydningen står hen i det uvisse, om hvorvidt skydebanen når at blive åbnet i sommer sæsonen. Hvis der bliver mulighed for at komme på skydebanen, vil jeg oplyse om det på hjemmesiden og facebook. Jeg kan altid kontaktes på tlf. 2074 3009 eller maba@ dlgtele.dk, for mere information. Morten Andersen Formand for Skydeafd.

22

Mærkedage Listen viser: Navn, by, soldaternummer / årgang og fødselsdato. Listen er sorteret efter fødselsdatoen. Peter Morten Steengaard Hjørring 250550 / 70 Normann Christensen Helsinge 691609 / 66 Hans Madsen Mou, Storvorde 64 Ole Bødcker Nørresundby 65 Niels Jørn Kiil Hjørring 605499 / 64 Lars Flemming Sørensen Skanderborg 90 Karl Henry Jensen Hanstholm 471546 / 60 Ib Flemming Nielsen Løgstør 71 Arne Hansen Nørhalne, Vadum 259770 / 55 Sigfred Thomsen Ringkøbing 665580 / 65 Kai M. Jensen Suldrup 665804 / 65 John Hedelund Åbybro 665927 / 65 Jørn Munkholt Kristensen Hjallerup 666169 / 65 Erik Orry Jensen Frederikshavn 70 Arne Harboe Hjørring 70

25-05-50 07-06-45 07-06-45 16-06-45 23-06-45 18-07-70 25-07-40 25-07-50 10-08-35 18-08-45 25-08-45 11-09-45 11-09-45 17-09-50 28-09-50


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Jubilarstævne

Lørdag den 26. september kl. 10 Det årlige jubilæumsstævne for alle indkaldte ved Dronningens Livregiment.

Alle jubilarer fra årgangene 1955 - 1960 - 1965 - 1970 - 1975 - 1980 - 1985 - 1990 - 1995 har pligt til at give møde, men øvrige årgange er også velkomne. kl. 10.00 kl. 10.15

Øvelsesliste

Formering og indmarch gennem vagten på Nørre Uttrup Kaserne Velkomst ved Chef for Trænregimentet og Garnisonskommanant oberst Jess Møller Nielsen Kransenedlæggelse ved stenen for Dronningens Livregiment kl. 10.30 Orientering om kasernen i dag i Auditoriet kl. 11.30 Rundvisning på kasernen, fotografering kl. 12.30 Frokost i cafeteriet ½ rugbrød med marinerede sild og karrysalat Skinkeschnitzel med brasede kartofler, sky sauce, ærter og wienergarniture Kaffe og kage 1 øl eller vand 1 snaps

kl. 14.00 kl. 15.00 kl. 16.30

Tildeling af medaljer til 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25 og 20 års jubilarer Besøg i Messen, hvor medbragte billeder kan vises frem Afslutning i Messen

Prisen er for medlemmer: Kr. 325,- og for ikke medlemmer: kr. 350,Mød talstærkt op. Mød gamle soldaterkammerater. Det er en dag, du ikke vil glemme. Husk evt. at tage fotos med fra dengang, da der var rigtige soldater til. Dem kan man altid more sig over. Kontakt dine gamle soldaterkammerater, så også de, der evt. ikke er medlem eller ikke modtager Gyldenløve, får en chance for at deltage. Sidste tilmelding lørdag den 12. september. Du kan indbetale beløbet på girokonto +73 88989899. Husk at medbringe giro talonen. Du kan også betale via netbank: Ved at overføre pengene til: Regnr. 7453 kontonr. 1028376 - skriv ”Jubilarstævne” eller på MobilePay nr. 45051 (HUSK at angive navn, indkaldelsesår og tlf.) Vi håber at se jer alle lørdag den 26. september.

Eventuelle forespørgsler og tilmelding til næstformand Morten Andersen tlf.: 20 74 30 09, mail: maba@dlgtele.dk eller kasserer Sven-Erik Bolt Magnussen tlf.: 23 95 77 84 mail: cordes.magnussen@live.dk Med venlig hilsen

OBS! Arrangementet kan blive aflyst afhængigt af corona situationen; bestyrelsen Se nærmere på www.drlrsf.dk eller på foreningens side på facebook

23


24


Jubilarbilledet er fra foreningens arkiv. Som det fremgår af billedet er det af 1. Panserinfanterikompagni fra august 1995. Det indsatte billed viser kompagniets ærmemærke Husk Jubilarstævnet den 26. september. Alle foreningens kompagnibilleder kan ses på foreningens hjemmeside: www.drlrsf.dk

25


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Venskabsskydningen 2020 Aalborg - Aarhus Af Uffe Uhler Denne gang var det Aalborgs tur til at være værter ved den årlige venskabsskydning imellem Århus og Aalborg. Dagen, hvor den skulle afvikles - skuddagen lørdag den 29. februar – forekommer ganske velvalgt. Denne vinterens store begivenhed er noget, som skytterne ser frem til, for ikke nok med, at dagen byder på en altid spændende og knivskarp konkurrence de to afdelinger imellem, hvor skytterne kan demonstrere deres skydefærdigheder; dagen byder tillige på megen venskabelig hygge, hvor der også er plads til og tradition for at udøve lidt venskabelig mobning skydeholdene imellem. Så selvom dagen viste sig gråvejrstrist og regnfuld, skinnede solen indendørs i kælderen under Gl. Lindholm Skole, hvor skytterne mødte op med højt humør. Vores skydeformand i Aalborg, Morten Andersen og hans fru Birgith stod for det praktiske, og de fik til afvikling af konkurrencen sagkyndig assistance af Sven-Erik Bolt Magnussen, der var ordførende for skytterne fra Aarhus. Man skulle mødes kl. 10.00, hvor dagen blev indledt med, at man lod den ventende og herlige morgenbuffet med dejlig kaffe, fine rundstykker, lækkert pålæg, ost og marmelade vederfares retfærdighed.

26

Hygge ved bordene

Mange var kommet i god tid og havde fundet en god plads ved et bord, hvor man kunne sludre med vennerne. Så allerede inden kl. 10 havde en hyggelig stemning bredt sig i lokalet, og den blev ikke ringere, efterhånden som rundstykkerne blev fortæret. Og – ganske som fru murermester Jessen i Matador – var der nogle, der trængte, og absolut måtte have et ekstra halvt rundstykke med Linda Jensens lækre hjemmelavede jordbærmarmelade. To erfarne Aalborgskytter vidste, hvad der skulle til for at få dæmpet den mandolinfeber, som iveren for at præstere godt, havde givet mange af deltagerne forinden skydningen. Så de havde hver medbragt en flaske med en krydret og velsmagende eliksir, hvorfra en lille hjertestyrkning erfaringsmæssigt kunne dulme nerverne og give ro til rystende hænder og således fremme skytternes præstationsevne. Indholdet af disse to


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

flasker, der blev delt gavmildt rundt, vakte selvfølgelig deltagernes taknemmelige glæde. Inden man åbnede banerne, gennemgik skydeformand Morten, hvordan dagens skydninger skulle afvikles. Til konkurrencen imellem Aarhus og Aalborg stillede Aalborg med femten skytter og Aarhus med seks. Nu så det jo rimeligt kompliceret ud at få delt sol og vind lige og få skabt retfærdighed. Men efter en del parlamenteren og svare overvejelser var skydeledelsen nået frem til, at der til holdkonkurrencen kunne skydes med fire hold à 5 skytter, således at Aalborg kunne skyde med tre hold og Aarhus med et. For at sikre en lige konkurrence holdene imellem, skulle det afgøres ved lodtrækning på hvilket hold, den enkelte Aalborgskytte skulle være med, og blandt Aarhusskytterne skulle der trækkes lod om, hvilken skytte, der ikke kom med på holdet. I forfølgelse af retfærdigheden, blev det overladt til Sven-Erik at foretage lodtrækningen. – Det vender vi tilbage til. Så blev der sat gang i skydningerne; nogle ilede ind på banerne for at komme til først, andre mere satte mente, at der sagtens kunne blive tid til at nyde en kop kaffe mere, inden man gik ind på banen. Men uanset om man skød først eller sidst – i opholdslokalet sad forsamlingen klar til at krydsforhøre skytterne, når de vendte tilbage fra skydebanerne. Nogle skytter berettede højlydt og glædestrålende herom, medens andre måtte afæskes noget mere, før de næppe hørligt og med nedslået blik fik fremmumlet resultatet, gerne fulgt af forklaring om, at der åbenbart var noget i vejen med

ammunitionen, så spredningen blev alt for stor, eller at blæseren fra udsugningen havde skabt så megen vind, at skiven ofte var kommet til blafre lige i det øjeblik skuddet gik af eller andet, som uheldigvis havde drillet den uskyldige skytte. Men uanset om skytterne mente, at de måtte have gang i bortforklaringerne eller følte trang til at brovte lidt, afholdt det ikke publikum fra sagkyndigt anerkendende eller med overbærenhed at kommentere skytterne og deres præstationer. Ved frokosttid var venskabsskydningen overstået, og det passede fint med, at man kunne sætte sig ved bordene for at nyde det lækre smørrebrød, som Morten og Birgith havde medbragt fra Rebildhus. Snart summede snakken hyggeligt over bordene om løst og fast, og en del gætterier blev det også til på, hvem der havde vundet en af de mange flotte præmier, der stod nydeligt anrettet på et flot smykket bord. Med frokosten vel fortæret blev de længe ventede resultater offentliggjort om, hvem der skulle have del i de mange dejlige præmier. Spændingen blandt publikum var stor, for med de før skydningerne foretagne lodtrækninger var det svært at komme med et kvalificeret gæt på placeringerne. Den individuelt bedste skytte og dermed vinder af vandrepokalen blev Poul Nørgaard fra Aalborg med 199/4 p., på 2. pladsen og dermed bedste skytte fra Aarhus kom Dan Beyer med 196/2 p., herefter fulgte Morten Andersen med 195/5 p., Kaj Villadsen med 193/3 p. og Frode Jensen med 192/4 p..

27


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

De dygtige skytter fik naturligvis overrakt flotte præmier, og de blev behørigt belønnede med forsamlingens anerkendende hyldest og bragende ovationer. Holdskydningen blev vundet af Aalborgs hold 2 med 946/15 p. og med Linda Jensen, Frode Jensen, Per N. Christensen, Poul Nørgaard og Bent Sørensen på holdet. Dermed forblev håneretten i Aalborgs hænder. På de næste pladser fulgte Aalborgs hold 1 med 942/8 p., Aalborgs hold 3 med 919/11 p. og Aarhus holdet med 901/9 p. Hvis man reflekterer lidt over holdskydningsresultaterne, kan man ane, hvor sælsomt lodtrækningen har spillet ind.

Morten overrækker vandrepokalen m.m. til Bedste skytte, Poul Nørgaard

Vinder af holdskydningen

Bedste skytte fra Aarhus, Dan Beyer

28

Linda og Frode jo kendt for at have en del mere held i sprøjten end andre, når det gælder lotterier og lodtrækninger, og


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

så kan det med dem begge to på samme hold vel ikke undre, at vinderholdet måtte blive Aalborgs hold 2. Om det var af ren og skær høflighed og pli overfor værterne, så Aarhus ikke skulle give Aalborg al for skarp konkurrence, skal ikke kunne siges; men faktum er, at Sven-Erik havde trukket Dan Beyers navn op af posen; og således kom Aarhus bedste skytte ikke med på holdet, hvilket ellers ville have kunnet hæve holdets resultat en del. Det bliver spændende at se, om der også skal være lodtrækning til næste år, hvor der skal skydes i Aarhus, og hvordan det så måtte falde ud. Festskydningen blev afviklet mod en ganske finurlig tegning på en skydeskive med mange mål, der gav forskellige

points. Fem skud skulle efter skyttens frie valgt placeres i hvert sit mål et sted på tegningen, hvor det sandelig ikke var lige nemt at se, hvor man skulle holde sigtet for at ramme plet. Per N. Christensen erobrede 1. pladsen med 36 p., medens 2. pladsen gik til Poul Nørgaard med 24 p. og 3. pladsen til Morten Andersen med 22 p.. Sonja Villadsen, Bent Sørensen, Frode Jensen, Kaj Villadsen og Uffe Uhler skød alle 13 p. og delte 4. pladsen. Med præmierne uddelt og eftermiddagskaffen drukket sluttede en dejlig dag. I kælderen under Gl. Lindholm Skole havde årets venskabsskydning budt på flotte skyderesultater, hygge og venskab; så alle kunne drage fornøjede mod hjemmet og i tankerne begynde at glæde sig til næste års venskabsskydning i Aarhus.

Vindere af festskydningen. Per, Poul og Morten

29


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Indbydelse til Kaløvig Tirsdag den 18-8-2020. Kaløvig Bådelaug. Åstrup Strandvej 68, 8541 Skødstrup. Her inviterer Ingrid og Knud Mildahl til den årlige hyggedag med kaffe og kage kl. 15.00. Skulle der være en, der vil bage en kage?? Kontakt Knud på 22 31 25 07.

Der opkræves 20 kr. pr. deltager til grillkul m.m. Tilmelding senest den 10-8-2019 til Knud på 22 31 25 07.

Jens Villumsen kommer og fortæller om vores havn og hvad, der sker med vores sejlere. Efterfølgende bliver der en sejltur for dem, der har lyst, hvis vejr og vind er dertil. Kl. 18.00 er grillen klar, og vi kan grille vores medbragte kød og pølser.

30

Skulle der være nogen der de have lyst til en overnatning så har vi, Kalø vig Badehotel, www.kalovigbadehotel.dk/ 39390260. Hilsen Knud Mildahl

Obs! Afhængig af corona situationen

kan arrangementet blive aflyst, hvilket vil blive bekendtgjort på www.drlrsf.dk Man kan også kontakte Knud herom på 22 31 25 07 efter den 10. august.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

2020 – mærkedagenes år for os fra Dronningens Livregiment Af Uffe Uhler

I 2020 kan vi gamle soldater fra Dronningens Livregiment finde mange markante runde dage, der knytter sig til vores regiment, vores soldaterforening og deres protektor Dronning Ingrid. Det er 110 år siden, at Dronning Ingrid blev født den 28. marts 1910, og det er 20 år siden, at hun døde 90 år gammel den 7. november 2000, knap to måneder før hendes elskede 343 år gamle regiment blev lukket ned og dets klenodier sat på museum – for 20 år siden. Dronningen har igennem alle årene til sin død omgærdet sit regiment med stor veneration, og hun fulgte det med levende interesse. Mangt et besøg har hun aflagt ved sit regiment siden 1949, hvor regimentets fane for første gang blev prydet af hendes monogram, de to spejlvendte ”I´er” med den kongelige krone over – reginaen, som vi Dronningens soldater med stolthed har båret på vores uniform siden regimentets 300 års jubilæum i 1957. Den 28. marts i år er det 70 år siden vores forening blev stiftet, og det er 65 år siden, at Dronningen blev foreningens protektor. Restriktioner som følge af coronaen har forhindret vores forening i at gennemføre den planlagte jubilæumsfest med over 100 tilmeldte på selve dagen. Festen måtte udskydes, og Gyldenløve, der havde set frem til at kunne give læserne et fyldigt referat herfra, må beklageligvis renoncere herfra. Redaktionen har i stedet valgt at bringe to artikler, der illustrerer Dronning Ingrids og regimentets samhørighed.

Den ene artikel blev trykt i Gyldenløve nr. 2 – marts 1990 i anledning af, at Dronningen den 28. marts kunne fejre sin 80 års fødselsdag. Den anden artikel stod at læse i Gyldenløve nr. 5 – december 2000 efter Dronningens død.

EN DRONNING OG HENDES REGIMENT Dronning Ingrid 80 år 28. marts Ingrid Victoria Sofia Louise Margareta blev født den 28. marts 1910 som svensk prinsesse. Gennem sit ægteskab med kong Frederik IX blev hun i 1947 Danmarks dronning, og i marts 1949 blev hun Dronningens Livregiments dronning. Dronningens Livregiment har haft tilknytning til det danske kongehus lige siden dets oprettelse i 1657. Regimentet fik sit navn i juli 1670. Samtidigt bestemtes det, at den regerende dronnings navnetræk fremtidigt måtte indsættes i fanen. 14 dronninger har regimentet tjent i de mere end 300 år, der er gået siden da, men ingen har vel ofret det så meget opmærksomhed som dronning Ingrid.

Mødtes ved Slagelse banegård

Dronning Ingrid og Dronningens Livregiment mødte hinanden første gang den 31. marts 1949 på banegårdspladsen,

31


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Svejtserpladsen i Slagelse. I tiden efter krigen gik der en genskabelsens ånd gennem hæren, man søgte at fremdrage de gamle traditioner og gengive afdelingerne deres gamle historiske navne samt skabe afdelingsmærker, der kunne genspejle deres opståen. Således bestemte man, at 17. Bataljon var direkte arvtager efter Dronningens Livregiment. Regimentet skulle atter bære dette navn og bataljonen fik igen lov til at føre den regerende dronnings navnetræk i fanen. Fanen med dronningens navnetræk fik regimentet overrakt ved en storstilet parade i Slagelse den 31. marts 1949. Byen stod på den anden ende i anledningen. Statsradiofonien havde sendt sin populæreste radiospeaker, Gunnar-Nu-Hansen til byen og Dansk Films Co. havde spredt sig over det meste af banegårdspladsen for at sikre eftertiden de bedste billeder og ikke mindst den bedste lyd. Det var nemlig første gang, der blev optaget en film med dronningens stemme i filmen. Samme dag bar regimentet iøvrigt sine kroner for første gang. Det var også ved den lejlighed dronning Ingrid fik en broche, udformet som Margrethe-kronen, foræret. En broche dronningen til stadighed bærer, når hun besøger regimentet. Umiddelbart efter faneparaden afgik regimentet til tjeneste ved den danske brigade i Oldenburg ved Bremen i Vesttyskland, som afløsning for 19 . Bataljon. Selv i en tid, hvor man skulle synes at genopbygningen af den danske hærs ære og styrke var væsentlig, undlod Berthel Dalgaard (R) ikke at kalde paraden og navngivningen latterlig.

32

Chefen for 17. Bataljon, oberstløjtnant V. L. U. Gyth modtager fanen med dronningens navnetræk.

Næste gang dronning Ingrid så Dronningens Livregiment var den 14 . juli 1956 i anledningen af indvielsen af den nye kaserne i Nørre Uttrup.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningens besøg gjaldt nu ikke den kaserne, men regimentets egen kaserne i Fyensgade i Aalborg. Det var første gang dronningen besøgte regimentet og så, hvordan man havde indrettet sig i de aldrende bygninger, som var overtaget fra 10. Regiment den 1. oktober 1955. Regimentets gave til dronningen var et våbenskjold, som man håbede ville komme til at pryde salonerne på ”Dannebrog”. Det var kong Frederik IX, der tog sig af indvielsen af Nørre Uttrup Kaserne. Han blev modtaget af en æreskommando, hvori regimentets nuværende chef, oberst K. H. Sørensen indgik som faneløjtnant.

Kongen havde gave med til soldalerne

Dronningen kom til Aalborg igen allerede året efter. Denne gang var anledningen regimetets 300 års jubilæum.

Den 31. marts 1949 bar regimentet sine kroner for første gang. Allerrede tidligt fandt man det stort og klodset og den 27 juni 1951 godkendte Forsvars ministeriet det ændrede og stadig anvendte regimentsmærke.

Dronning Ingrid fotograferet under sit første besøg på Fyensgades Kaserne i 1956.

Oberstløjtnant U. Jessen modtager regimentets nye fane ved paraden i Aalborg den 24. april 1957. Generalløjtnant Møller ses bagved. (foto Tage Nielsen)

300-året blev fejret med en storstilet parade og faneoverrækkelse den 24. april 1957 på Budolfi Plads i Aalborg. I paraden deltog henved 700 soldater og omkring 300 tidligere soldater.

33


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

10.000 aalborgensere indrammede pladsen og på de omkringliggende hustage kravlede enkelte ivrige fotografer. På soldaternes skuldre funklede kong Frederiks gave til regimentet. Han havde bestemt, at regimentets soldater fra denne dag anlagde Rex’er på skulderstropperne. Det var dog ikke kongens navnetræk, men dronningens, to sammenslyngede I ’er i spejlmonogram, soldaterne skulle bære. De fik hurtigt det populære navn ”Regina´er”. Paraden afsluttedes med en frokost på restaurant ”Påfuglen” i Karolinelund for ca. 300 indbudte gæster. Soldater og civile ved regimentet slog sig løs ved en gigantisk jubilæumsfest i Aalborghallen om aftenen. I alt ca. 3.000 deltog og festen sluttede først henved 3-tiden om morgenen, da nattegnet for regimentets soldater udløb. Der var underholdning af både 3. Regiments Musikkorps, ”Harmony Makers”, Elith Foss og Grethe Klitgaard. I forbindelse med festlighederne blev der udvekslet mange gaver. Den menige soldat blev heller ikke glemt i hurlumhejet. Jydsk Barberblade-Fabrik A/S, Aalborg sørgede for, at hver soldat blev udstyret med en barbermaskine.

Kong Frederik IX´s gave til regimentet var Regina´erne, to sammenslyngede I´er

34

Et postkort fremstillet i anledningen af 300års jubilæet

Fabrikken lovede endvidere at levere en barbermaskine til hver mand, der mødte til tjeneste ved regimentet. Karolinelund var lige så store i slaget ved at love fremtidens soldater ved Dronnigens Livregiment et partoutkort. Begge løfter er vist gået i glemmebogen siden. Allerede den 26. september samme år besøgte dronning Ingrid igen regimentet. Dronningen benyttede lejligheden til at kigge indenfor og sige tak for sidst, da kongeparret alligevel var i Aalborg i anledning af Handelshøjskolens indvielse. Den 12. september 1961 besøgte dronning Ingrid for første gang regimentet på Nørre Uttrup Kaserne. Anledningen var, at Dronningens Livregiment og Feltherrens Fodregiment var blevet smeltet sammen til et regiment under navnet Dronningens Livregiment den l. september. Dronningen hilste på det nye udvidede regiment, stående i en åben jeep, ved at køre langsomt forbi den lange front. Dronningen hilste også de to regimentsfaner. Efter sammenlægningsparaden, hvortil der i øvrigt ikke fandtes noget ceremoniel, gav dronnin-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

gen regimentschefen en fanering af sølv, hvis tekst forkyndte, at Feltherrens Fodregiment den 1. september blev optaget i Dronningens Livregiment.

Dronningen afsløret

Det var den netop afgåede regimentschef Ulf Jessen, der blev hovedpersonen ved dronningens besøg den 3. juli 1964. Det var ham, der havde fået ideen til den buste af dronning Ingrid, som blev afsløret på denne dag. Bronzebusten var lavet af billedhuggeren Knud Nellemose og financieret af regimentets befalingsmænd og menige sammen med Carlsbergs Mindelegat. Samme dag afsløredes også det store relief, som pryder endevæggen i cafeteriet. Relieffet er nu delvist skjult af uskønne lysarmaturer.

Under besøget i september 1957 fik dronningen lejlighed til at gense nogle af jubilæumsgaverne

Feltherrens Fodregiments sidste chef, oberst Hartvig, overrækker dronningen fanebåndene fra gegimentets fane ved paraden i 1961

Dronning Ingrid og oberst A.C.B. Vegger ved Kund Nellemoses bronzebuste

35


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronning Ingrid besøgte regimentet i juli 1964 i anledning af chefskiftet

Soldaterne taget på sengen

Som det fremgår benytter dronning Ingrid altid lejligheden til at slå et smut indenom ”sit” regiment når lejlighed gives. Således gik det også, da den kongelige familie i august 1967 kom til Aalborg for bl.a. at fejre Aalborg Stiftstidendes 200års jubilæum. I modsætning til tidligere besøg og iøvrigt også senere, skridtede dronningen ikke fronten af, hverken i bil eller til fods. Regimentets samlede personel var stillet op i to geledder langs kasernens "hovedvej" med front mod hinanden og med så megen afstand, at dronningen kunne spadsere op gennem rækkerne. Soldaterne stod i udgangsuniform og uden våben. Efter ”paraden” og en pause i officersmessen så dronningen de dengang nye bygninger, hvor mandskabet lå på firemandsstuer. Soldaterne, som netop samme morgen var kommet

36

hjem fra øvelse - og intet vidste om ”inspektionen” viste deres stuer og skabe frem.

”Paraden” i 1967 var våbenløs. Dronning Ingrid eskorteres af regimentschefen, oberst T. Hansen


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Stadig dronning Ingrids regiment

Da, dronning Margrethe II efterfulgte sin far, som døde i januar 1972, bestemte hun som noget af det første, at Dronningens Livregiment stadig skulle være dronning Ingrids regiment og dermed forsat have ret til at bære dronning Ingrids navnetræk på uniformen. I juni 1972 blev Danmarks mest moderne kunsthus, Nordjyllands Kunstmuseum indviet i overværelse af bl.a. dronning Ingrid. Indvielsen foregik om eftermiddagen. Formiddagen blev brugt til et gensyn med Nørre Uttrup Kaserne. Under besøget fik dronningen lejlighed til at se cafeteriabygningen og uden for programmet blev der også lejlighed til at bsøge kasernens varmecentral.

Sammen med bl.a. oberst H. Berg besøgte dronningen kasernens varmecetral den 8. juni 1972

Vagtskifte på Graasten Slot

Fra begynde1sen af halvfjerdserne indgik et detachement fra Dronningens Livregiment i den vagttjeneste, der forestod vagten på Graasten Slot, når dronning Ingrid opholdt sig der. Der er gennem tiderne knyttet mange venskabsbånd mellem hofstaben og regimentets personel i forbindelse med disse vagter. Under besøget den 19 . august 1976 rykkede festlighederne ud på øvelsespladsen. Her overværede dronning Ingrid en storslået feltparade hvori alt militært personel deltog - selv 1. Kompagni, der de seneste par uger havde stået vagt for dronningen under hendes ophold på Graasten Slot. Kompagniet havde afsluttet vagten dagen før om morgenen, umiddelbart efter at dronningen havde forladt slottet. Derefter gik det så hurtigt, som loven tillader mod Nordjylland. Paraden indledtes med, at dronningen, stående i den dertil indrettede jeep, inspicerede sine soldater. Den afsluttedes med en såkaldt ”opsiddet forbidefilering”, hvilket på godt dansk vil sige, at personellet passerer dronningen i alle slage køretøjer fra motorcykel til kampvogn. Under besøget fik dronningen iøvrigt lejlighed til at møde de kvindelige soldater ved regimentet for første gang. Dronningen fik den obligatoriske buket overrakt af overkonstabel D. Vestergaard og ved tribunen på øvelsespladsen stod kvindeligt stampersonel vagt. Avisen skriver, at de var ”Pænt afrettet i uniformer af stort set ens længde”. Oprettelsen af ”Hendes Majestæt Dronning Ingrids Fond” og afsløringen af et

37


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

I 1976 flyttede paraden ud på øvelsespladsen. I jeep´en ses i øvrigt oberst S.E. Christensen og overkonstabel R.G. Sørensen

portræt af dronningen var den direkte anledning til dronning Ingrids besøg den 28. februar 1980. Fonden var blevet til ved hjælp af bidrag fra alle personelgrupper ved regimentet og regimentets venner. I sin begrundelse for fondens oprettelse sagde oberst S. E. Christensen, at

Oberst S.E. Christensen, Otto C. og dronning Ingrid ved Otto C.´s tegning i officersmessen

fondens midler kunne anvendes i de tilfælde, hvor en ansat skulle falde gennem samfundets sociale sikkerhedsnet og derved uforskyldt komme i vanskeligheder. Fonden skulle også kunne belønne personer, der virker for regimentets gode omdømme udadtil.

Under besøget i februar 1980 fik dronning Ingrid lejlighed til at hilse på et udsnit af regimentets personel. Fra venstre er det overkonstablerne J.F.Kristensen og V.Nielsen og major J.A. Liljefalk.

38


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Portrættet, som sløret også blev løftet for, er et arbejde af den dengang 80-årige kunstner Otto C. Det er skænket af Den Obelske Familiefond og fik hæderspladsen i dronningestuen regimentets officersmesse.

To dronningers navnetræk i fanen

Ikke bare én, men to dronninger var til stede, da regimentet den 23. april 1982 fejrede sit 325-års jubilæum. Dronningerne Margrethe og Ingrid kørte direkte fra lufthavnen til faneoverrækkelsen på Skovdalen stadion. Her var regimentet

Dronningerne Ingrid og Margrethe II i Aalborg i 1982

Regimentschefen modtager den helt enestående fane af dronningen under paraden på Skovdalen stadion den 23. april 1982

og gæster allerede på plads. Dagens højdepunkt - faneoverrækkelsen foregik lige efter bogen. Soldaterne eksercerede som om de aldrig havde bestilt andet. Fanen, som regimentschefen, oberst S. E. Christensen modtog af dronning Ingrid, er helt enestående. Det var den første fane nogen sinde i Danmark med to dronningers monogrammer. Fanen blev vist Aalborggenserne ved en parade gennem byen. Efter faneoverrækkelsen i Aalborg tog selskabet over broen til Nørre Uttrup Kaserne. Her dannede en smukt udsmykket gymnastiksal rammen om fødselsdagsreceptionen. Gæster og gaver strømmede ind i løbet af eftermiddagen. Dronning Ingrid bl.a. gav et stort bidrag til ”Dronning Ingrids Fond”. Andre deri-

39


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

mod havde øremærket deres pengegaver til fremstillingen af en dronningestol. Det skulle være en stol i lighed med de håndbroderede stole, regimentet i forvejen har med motiver hentet fra de sidste 325 års historie. Dagen sluttede med en gigantfest i Aalborghallen. En fest, der havde 997 deltagere.

Dronningen havde selv stol med

Dronning Ingrid havde dronningestolen med, da hun besøgte regimentet den 23. april 1986.

Den håndbroderede dronningestol

40

Dronningen havde oprindeligt tilbudt at brodere stolen, men det meget tidkrævende petit pointbroderi stillede for store krav til dronningens syn. Broderiet blev derfor lavet i samarbejde med Håndarbejdts Fremme ved Ellen Pedersen fra Gravlev. Stolens motiver er tegnet af kgl. våbenmaler Aage Wulff. Overrækkelsen af stolen skete, efter den obligatoriske parade, ved en reception i kasernens gymnastiksal. Efter paraden og under receptionen havde dronningen iøvrigt lejlighed til at hilse på nogle medlemmer af det daværende D-Kompagni fra modstandsbevægelsens tid.

I 1986 fik dronning Ingrid lejlighed til at hilse på nogle medlemmer af det daværende Dkompagni fra modstandsbevægelsen


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Prins Joachim indgik i fanekommandoen ved forældredagen i juni 1987

Den 27. juni 1987 var der forældredag på Nørre Uttrup Kaserne. Ordet ”forældredag” fik denne dag en helt ny betydning, for blandt rekrutterne til uddannelse ved regimentet var prins Joachim. Dronningerne Margrethe og Ingrid overværede, sammen med ca. 8.000 andre pårørende, en forældredag med alt hvad en sådan dag indebærer. Dagen indledtes med, at dronning Ingrid inspicerede tropperne på kasernens stadion. Fra tribunen overværede regentparret og dronning Ingrid forbidefileringen. Der kom et særligt stolt blink i øjnene, da regimentets fane passerede. Prins Joachim indgik i fanekommandoen. Efter paraden var der demonstration af pansret materiel og forskellige helikoptere på øvelsespladsen. Til ære for tilskuerne udkæmpede soldaterne en lille krig med kampvogne og løst krudt. Den kongelige familie fik ogå lejlighed til

at besøge den timands-stue, hvor prins Joachim levede sin rekruttilværelse. Næsten 41 år er gået siden dronning Ingrid første gang hilste på sit regiments soldater. Under dronningens besøg ved regimentet i juli 1967 udtrykte daværende regimentschef, oberst A.C.B. Vegger på regimentets vegne en dybfølt tak for Hendes Majestæts aldrig svigtende interesse for regimentet. En interesse, der ikke er blevet mindre med årene. Tillykke med dagen Deres Majestæt. kk

41


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Dronningen forlod sit regiment Dronning Ingrid døde 7. november Hendes majestæt Dronning Ingrid døde 7. november kl. 16.27 i sit hjem i Kancellihuset på Fredensborg Slot. Dronningen var omgivet af sin familie og sov stille ind efter halvanden uges tiltagende svagelighed, Dronning Ingrid blev begravet i Roskilde Domkirke tirsdagen efter. Dronningen døde kun 54 dage før Dronningens Livregiment bliver sammenlagt med Prinsens Livregiment og dermed foreløbig har udspillet sin rolle i historien.

Mødtes ved Slagelse banegård

Gennem sit ægteskab med kong Frederik IX blev dronning Ingrid i 1947 Danmarks dronning og i marts 1949 blev hun Dronningens Livregiments dronning. Dronning Ingrid og Dronninens Livregiment mødte hinanden første gang den 31. marts 1949 på banegårdspladsen, Svejtserpladsen, i Slagelse. I tiden efter krigen søgte man at fremdrag de gamle traditioner og gengive afdelingerne deres gamle historiske navne samt skabe afdelingsmærker, der kunne genspejle deres opståen. Således bestemte man, at 17. Bataljon var direkte arvtager efter Dronningens Livregiment. Regimentet skulle atter bære dette navn og bataljonen fik igen lov til at føre den regerende dronnings navnetræk i fanen. Fanen med dronningens navnetræk fik regimentet overrakt ved en storstilet parade i Slagelse den 31. marts 1949.

42

Allerede tirsdag aften lå de første blomster ved foden af dronning Ingrids Bronzebuste foran regimentets administrationsbygning. Senere kom flere til.


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Samme dag bar regimentet i øvrigt sine kroner for første gang. Det var også ved den lejlighed dronning Ingrid fik en broche, udformet som Margrethekronen, foræret. En broche dronningen til stadighed bar, når hun besøgte regimentet.

Første besøg i Aalborg

Næste gang dronning Ingrid så Dronningens Livregiment var den 14. juli 1956 i anledningen af indvielsen af den nye kaserne i Nørre Uttrup. Dronningens besøg gjaldt nu ikke den kaserne, men regimentets egen kaserne i Fyensgade i Aalborg. Det var første gang dronningen besøgte regimentet og så, hvordan man havde indrettet sig i de aldrende bygninger, der var overtaget fra 10. Regiment den l. oktober 1955.

Gaven til soldaterne

Dronningen kom til Aalborg igen allerede året efter. Denne gang var anledningen regimentets 300 års jubilæum. 300-året blev fejret med en storstilet parade og faneoverrækkelse den 24. april 1957 på Budolfi Plads i Aalborg. I paraden deltog henved 700 soldater og omkring 300 tidligere soldater. På soldaternes skuldre funklede kong Frederiks gave til regimentet. Han havde bestemt, at regimentets soldater fra denne dag anlagde Rex’er på skulderstropperne. Det var dog ikke kongens navnetræk, men dronningens, to sammenslyngede I´r i spejlmonogram, soldaterne skulle bære. De fik

Fanen, som regimentet modtog af dronning Ingrid i 1982, er helt enestående. Det er den første fane nogen sinde i Danmark med to dronningers monogrammer

43


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

hurtigt det populære navn ”Regina’er”. Allerede den 26. september samme år besøgte dronning Ingrid igen regimentet. Dronningen benyttede lejligheden til at kigge inden for og sige tak for sidst, da kongeparret alligevel var i Aalborg i anledning af Handelshøjskolens indvielse. Den 12. september 1961 besøgte dronning Ingrid for første gang regimentet på Nørre Utrup Kaserne. Anledningen var, at Dronningens Livregiment og Feltherens Fodregiment var blevet smeltet sammen til et regiment under navnet Dronningens Livregiment den 1. november.

En buste afsløret

Dronningens besøg den 3. juli 1964 gjaldt afsløringen af en buste af dronningen selv. Bronzebusten er lavet af billedhuggeren Knud Nellemose og finansieret af regimentets befalingsmænd og menige sammen med Carlbergs Mindelegat.

Soldaterne taget på sengen

1. august 1967 tog dronning Ingrid bogstaveligt soldaterne på sengen. Efter en utraditionel parade så dronningen de dengang helt nye bygninger, hvor mandskabet lå på firemands stuer. Soldaterne, som netop samme morgen var kommet hjem fra øvelse - og intet vidste om ”inspektionen”- viste deres stuer og skabe frem.

Stadig dronning Ingrids regiment

Da dronning Margrethe II efterfulgte sin far i januar 1972, bestemte hun som noget af det første, at Dronningens Liv-

44

regiment stadig skulle være dronning Ingrids regiment og dermed forsat have ret til at bære dronning Ingrids navnetræk på uniformen.

Kongelig vagt

Siden begyndelsen af halvfjerdserne har soldater fra Dronningens Livregiment stået vagt på Gråsten Slot, når dronning Ingrid holdt sommerferie der. Under dronningens besøg ved regimen-


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

tet 19. august 1976 rykkede festlighederne ud på øvelsespladsen. Her overværede dronning Ingrid en feltparade, hvori alt militært personel deltog - selv 1. Kompagni, der de seneste par uger havde stået vagt på Gråsten Slot. Oprettelsen af ’Hendes Majestæt Dronning Ingrids Fond’ og afsløringen af et portræt af dronningen var den direkte anledning til dronning Ingrids besøg den 2. februar 1980. Portrættet fik hæderspladsen i dronningestuen i regimentets officersmesse.

To dronningers navnetræk i fanen

Ikke bare én, men to dronninger var til stede, da regimentet den 23. april 1982 fejrede sit 325-års dag på Skovdalen stadion i Aalborg. Fanen, som regimentschefen, oberst S.E. Christensen modtog af dronning Ingrid, er helt enestående. Det er den første fane nogen sinde i Danmark med to dronningers monogrammer. Fanen blev vist aalborgenserne ved en parade gennem byen.

Dronningen havde selv stol med

Dronning Ingrid havde dronningestolen med, da hun besøgte rigimentet den 23. april 1986. Stolens broderier var blevet til i samarbejde med Håndarbejdets Fremme ved Ellen Pedersen fra Gravlev. Stolens motiver er tegnet af kgl. våbenmaler Aage Wulff. Den 27. juni 1987 var der igen forældredag på Nørre Uttrup Kaserne. B1andt rekrutterne var prins Joachim. Dronnin-

gerne Margrethe og Ingrid overværede forældredagen med alt, hvad en sådan dag indebærer.

Begavede menige

Anledningen til dronning Ingrids seneste to besøg ved Dronningens Livregiment var at overrække en hædersgave fra Hendes Majestæt Dronning Ingrids Fond til værnepligtige menige soldater, der stod for at skulle hjemsendes. Disse to seneste besøg ved regimentet blev også de sidste, dronning Ingrid gjorde. På grund af et stadigt svagere helbred meddelte dronningen i dette forår, at hun ikke længere deltog i offentlige arrangementer.

45


DRONNINGENS LIVREGIMENTS SOLDATERFORENING STIFTET 1950 AF HANS JØRGEN NIELSEN

Souvenirs Alle priser er plus forsendelse, varerne kan bestilles ved æresmedlem Kaj Villadsen på tlf. 2175 9912 eller mail: ksvilladsen38@gmail.com

Regina nål Pris: 35,00 kr.

Oprigtig interesse for regimentet

Dronningens Livregiment har haft tilknytning til det danske kongehus lige siden dets oprettelse i 1657. Regimentet fik sit navn i juli 1670. Samtidig bestemtes det, at den regerende dronnings navnetræk fremtidigt måtte indsættes i fanen. 14 dronninger har regimentet tjent i de mere end 343 år, der er gået siden da, men ingen har vel ofret det så meget opmærksomhed som dronning Ingrid. kk

Krone / Afdelingsmærke på nål med lås Pris: 40,00 kr.

Lommeregina på plaststykke Pris: 50,00 kr.

Manchetknapper kun røde Pris: 75,00 kr. pr. sæt Se flere souvenirs på foreningens hjemmeside: drlrsf.dk

46


Vi har format til dine tryksager Lyngvej 3 ¡ 9000 Aalborg Tlf. 40 84 54 12 ¡ www.vestergaards.com

47


48

Afs.: Gyldenløve Sven-Erik Magnussen Svalevej 3 8382 Hinnerup


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.