Page 1

RETURADRESSE: GYLDENDAL AKADEMISK POSTBOKS 6860 ST. OLAVS PLASS 0130 OSLO

Nr. 2 | 2017

Vit Nr. 1–2017

Ble du inspirert?

gyldendal.no/akademisk

BØKENES LANGE REISE

Bestill bøkene her: gyldendal.no/akademisk

Gir lærebo ke Møt forfatt n et digitalt løft eren

Det har vært viktig å bidra til

: Christian R

respekten for rettsvernet også for

iis

de minste og mest hjelpeløse.

>

IN: S I D E M RETTS pekt for Med res et og individ pet fellesska Er jeg god nok? - om barn og perfeksjonisme

QUDOS – ET LØFT FOR

HELSETJENESTEN vit01_2017_omslag.indd 1

Kvalitativ forskning i praksis Presentasjonsteknikk: Slik blir du hørt!

05.09.2017 12:46:28


Velkommen! HØSTEN er her, og for mange studenter er et nytt studium allerede godt i gang – kanskje på et nytt sted, med nye klassekamerater, nye forelesere, nye fag og nye bøker. Fra starten av semesteret til eksamen er det bare noen få, korte måneder. Pensumlitteraturen skal leses så effektivt som mulig. Kunnskapen skal modnes i drøftinger og oppgavesamarbeid. Og slik skal ny kunnskap og nye ferdigheter vokse fram.

kunnskapen blir viktig når vi skal finne den riktige balansen mellom den tradisjonelle læreboken og innhold på nye digitale flater. Forlagsbransjen må være av de mest spennende bransjene å jobbe i nå. Hvordan kan vi jobbe med våre forfattere for å gi studentene de beste hjelpemidlene for framtidig læring? Her kreves mye godt samarbeid, også med undervisningsinstitusjonene og studentene. Nye tanker skal møte etablert kunnskap til en god og balansert utvikling.

SOM for mange av studentene er denne høsten også for meg en oppstart. Jeg begynte som forlagsdirektør i Gyldendal Akademisk i september, og de første ukene har vært hektiske, med mye nytt å sette seg inn i. Heldigvis er jeg omringet av mange dyktige medarbeidere som hjelper meg med å bli kjent med bransjen og forlaget. Jeg gleder meg til å lære mer.

JEG kommer fra Handelshøyskolen BI, hvor jeg de siste årene har vært direktør for studiekvalitet. Som for resten av sektoren står digitalisering høyt på agendaen på BI. Ett av de viktige spørsmålene er: Hvordan kan vi bruke nye digitale støtteverktøy til å utvikle både innholdet og pedagogikken, og med det hjelpe studentene til bedre å tilegne seg ny kunnskap og utvikle nye ferdigheter? Vi i Gyldendal Akademisk kan mye om hva som gjør en lærebok til en virkelig god lærebok. Denne

vit01_2017_omslag.indd 2

VIT når ut til stadig flere. Det er gledelig at denne utgaven har et opplag på hele 7000. I bladet du har i hånden, har vi samlet mye spennende fagstoff. Ungdom og ungdomshelse er et viktig tema som berører mange. Ellers kan du lese mer om blant annet HR og PR og kommunikasjon. I tillegg til VIT anbefaler vi deg å følge Gyldendal Akademisk på Facebook eller fagnyheter.gyldendal.no. God lesning! Eivind Bergem, Forlagsdirektør

KONTAKT

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Opplag: 7000 Trykk: Opolgraf, Polen 2017 Konsept og design: Metro Branding ISBN/EAN: 7 071415 013155 Alle henvendelser om magasinet kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no

Christian Haugsnes Salgs- og markedssjef T: 97 58 51 48 E: christian.haugsnes@gyldendal.no Emma Dalby Markedsansvarlig arbeidsliv og profesjon (helse) T: 48 02 15 69 E: emma.dalby@gyldendal.no Susann Hansen Markedsansvarlig pedagogikk, økonomi og administrasjon og ingeniørfag T: 99 01 11 83 E: susann.hansen@gyldendal.no Beate Molander Markedsansvarlig psykologi, medisin og samfunnsfag Bokhandleransvarlig T: 40 87 41 05 E: beate.molander@gyldendal.no Benedicte Nickelsen Markedsansvarlig jus og politifag T: 92 65 47 56 E: benedicte.nickelsen@gyldendal.no Lena Winsnes Solem Markedsansvarlig helse- og sosialfag og sykepleie T: 93 25 49 35 E: lena.winsnes.solem@gyldendal.no

05.09.2017 12:46:47


Innhold

Nr. 2 - 2017

04 Bøkenes reise 08 Aktuelt

4

10 Sosial- og helsefag Fosterhjemsarbeid

16 Medisin Lærebok i rettsmedisin

22 Digital helse Kunnskap helt enkelt

24 Sykepleie Godt samarbeid skaper gode bøker

28 Ungdom Helse og trivsel for barn og unge

32 Skole Fra læreplan til klasserom

68

18

32

38 Inspirasjon i klasserommet Ti tips til god klasseledelse

42 HR Medarbeiderne - nøkkelen til suksess

46 Arbeidsliv Kommunikasjon i bilder

50 Presentasjonsteknikk Ta presentasjonsferdighetene på alvor

52 PR/markedsføring

24 56

Praktisk innholdsmarkedsføring

56 Økonomi og administrasjon Gir læreboken et digitalt løft

60 Psykologi Scizofreni

64 Samfunnsfag Beslutningsvegring

68 Jus Tale eller tie

3

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 3

05.09.2017 13:58:21


Tett på

ı

Ny kunnskap, hver dag

Teamleder Ahmad Al-Jaderi sikrer at mål og vekt på boken Fosterhjemsarbeid registreres riktig i systemet.

Bøkenes reise Har du noen gang tenkt på hvor langt boken har reist for å komme til deg? VIT fikk følge boken Fosterhjemsarbeid av Vigdis Bunkholdt på ferden via Forlagssentralen. TEKST: ANNA K. LANGHAMMER FOTO: MORTEN BRAKESTAD

4

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 4

05.09.2017 13:58:26


NYTT FRA GYLDENDAL

FØLG MED PÅ VÅRE FAGNYHETER Her publiseres boknyheter, forfatterintervjuer og mye mer. Vi håper at leserne lærer noe nytt, blir inspirert og oppdager enda flere av våre fagbøker. fagnyheter.gyldendal.no

ORGANISASJON OG LEDELSE

På høylageret holder robotene Forlagssentralens skatter i trygg forvaring.

Når den nye utgaven av boken Fosterhjemsarbeid er ferdig trykket, går reisen fra trykkeriet til Forlagssentralen på Langhus. Hvert år sendes det ut rundt 13 millioner bøker til hele Norge fra

– Dette er et av de tre mest avanserte anleggene i verden, sier Einar Einarsson, administrerende direktør for Forlagssentralen.

Den digitale fagboken inneholder de samme kapitlene som i papirversjonen av boken, og i tillegg får du videoer, case og multiple choice-oppgaver til alle kapitlene. gyldendal.no/orgogledelse

Veid og målt på varemottaket

«Man blir glad i bøker av å se så mange spennende titler på jobb hver dag.» sentralen, hvor roboter og hundre medarbeidere jobber i skjønn forening for at det skal gå så effektivt som mulig. Forlagssentralen håndterer bokbestillinger som kommer både via norske bokhandlere og flere nettsteder, og rundt halvparten av alle bøkene som distribueres i Norge, går gjennom sentralens automatiserte og algoritmestyrte logistikksystem.

Når pallene med Fosterhjemsarbeid kommer fra trykkeriet i Polen, går de først til varemottaket. Der blir de sjekket og registrert. Ahmad Al-Jaderi er teamleder på varemottaket og sørger for at alle bøkene også blir målt og veid før de går til høylageret. Det er svært viktig at bokas format og vekt registreres riktig, slik at det ikke blir kluss på siste stopp i systemet, som er pakkingen.

Skattkammeret høylageret Inne på høylageret ligger Forlagssentralens mange skatter og bare venter på å bli bestilt av lesere i hele Norge. Her er det plass til omtrent 16 millioner bøker på

GJØR DIN HVERDAG ENKLERE Rettsdata trygger hverdagen til profesjonsbrukere gjennom kvalitetssikrede nettbaserte rettskildeverktøy. rettsdata.no

5

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 5

05.09.2017 13:58:32


Tett på

ı

Ny kunnskap, hver dag

Nettbestillinger fra privatpersoner og paperbackbøkene behandles manuelt, slik logistikkekspeditør Simen Torp gjør her.

Peter Viken (t.h.) plukker en bestilling av Fosterhjemsarbeid. F.v.: Einar Einarsson, Forlagssentralens administrerende direktør, og Stine Bye, leder for kundesenteret.

Her er Fosterhjemsarbeid på vei gjennom pakkestasjonen.

30 000 palleplasser. Den store hallen, som måler 123 x 37 meter og har en takhøyde på 23 meter, dufter deilig av trykksverte og papir. Det er ingen mennesker som jobber her, bare roboter i form av fem kraner. Pallene med bøker kommer inn på løpende bånd og lagres og hentes av robotene slik at neste stasjon, plukklageret, til enhver tid inneholder alle bøkene som er i bestilling.

«Dette er et av de tre mest avanserte anleggene i verden.»

Robotbibliotekarer og bokglade plukkere Inne på plukklageret er det flere smale ganger med enorme hyller på hver side, fylt med blå bokser med bøker i. Alle bøkene som Forlagssentralen har mottatt fra trykkeriene, er representert her inne, hele 25 000 ulike boktitler. Beholdningen er algoritmestyrt og fylles opp på bakgrunn av prognoser og ordrehistorikk. Bak hver hylle jobber en 15 meter høy robot med å hente bøker og legge dem i rett hylle til rett tid, slik at de som plukker bestillingene, skal få alle bøkene de trenger, så raskt som mulig. En av dem som plukker bestillinger, er logistikkekspeditøren Peter Viken.

– Man blir glad i bøker av å se så mange spennende titler på jobb hver dag, sier Peter, som er særlig begeistret for krim og deler sin personlige favorittliste med oss: Jussi Adler-Olsen, Camilla Läckberg, Unni Lindell, Jo Nesbø og Michael Harvey. På en dataskjerm får Peter opp alle bøkene som skal plukkes til en bestilling, en såkalt

«pick by light»-løsning, slik at han vet eksakt hva som skal ned i hver kartong. Roboten sørger for at han alltid finner de boktitlene han trenger, i de blå boksene i hyllene, og fungerer dermed nesten litt som en kjemperask superbibliotekar.

6

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 6

05.09.2017 13:58:44


Pakket og klart Så er vi kommet til siste stasjon, der bøkene skal gjøres helt klare for utsendelse. De transporteres fra bakkeplanet og opp på en mesanin, der kontroll og ferdigstilling foregår. Via et omfattende rullebåndssystem strømmer det til kartonger med bøker, som svisjer over en kontrollvekt. I løpet av ett sekund registreres kartongens tyngde, for å kontrollere at vekten stemmer med det som er bestilt. Er alt i orden, går kartongen videre rett fram på båndet. Dersom noe ikke stemmer, tas den ut på et bånd som går til en logistikkekspeditør, slik at innholdet kan korrigeres. Kartongene som er godkjent, går videre til ulike maskiner, som setter på inner- og ytterlokk, legger til fraktbrev og avslutter med innholdsfortegnelse og adresse. Når kartongene er lukket, går de ned på bakkeplan igjen og stilles opp på rekke og rad foran lasterampene. Nå er de pakket og klare for reisen videre med PostNord, ut til norske bokhandlere eller direkte til privatpersoner som har bestilt via nettet.

Den automatiserte pakkingen av kartongene med bøker sparer mange rygger. Her gjøres det ingen feil, smiler logistikkekspeditør Jimmy Johansson, som sørger for at bøkene når fram til siste etappe, lastebilen til PostNord.

OM FORLAGSSENTRALEN

• et automatisert logistikkanlegg på 15 000 kvadratmeter

• bygget i 2007 • eies av Gyldendal ASA og H. Aschehoug & Co AS

• 100 ansatte • daglig kapasitet: 12 600 ordre og opptil 100 000 bøker

• periodene juli–august og

november–januar er høysesong

7

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 7

05.09.2017 13:58:51


Småstoff

ı

Aktuelt SKOLE

Dette vet vi om-serien Dette vet vi om skolen er en serie på 14 hefter som tar opp aktuelle problemstillinger som skoler støter på i arbeidet med å utvikle et godt læringsmiljø for elevene. Heftene er • forskningsbaserte og viser til tiltak som har dokumentert effekt • skrevet av de fremste skandinaviske forskerne innenfor hvert område • et viktig verktøy for alle lærere og skoleledere

t l e u t k A

Fremtidens læreprosesser

Ny teknologi, digitalisering og nye forretningsmodeller bidrar i økende grad til endret atferd hos studenter og undervisere. Utviklingen går fort, og som forlag er vi nødt til å være innovative og ha stor omstillingsevne.

som engasjerer, samt styrke relasjonen til våre kunder innenfor høyere utdanning og arbeidslivet. Samarbeid er nøkkelen til å lykkes. Gyldendal ønsker derfor å styrke samarbeidet med universiteter og høyskoler om blant annet digitale og framtidsrettede løsninger.

Gjennom tilgang til kunnskap, målrettet innovasjon og bruk av ny teknologi skal vi ytterligere forbedre vår evne til å skape og formidle. I tiden som kommer, vil vi styrke satsingen på redaksjonelt innhold, nye konsepter og digitale tjenester 8

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 8

05.09.2017 13:58:54


PSYKOLOGI

I dagens informasjonssamfunn risikerer stadig flere å bli hengt ut i mediene For dem det gjelder kan dette være en sjokkartet og noen ganger helseskadelig opplevelse. Men så langt har det vært lite forskning som dokumenterer individenes opplevelser ved kritisk medieomtale. I medienes søkelys handler om enkeltmenneskene under de store negative overskriftene, personene bak ansiktene og stemmene vi ser og hører i mediene.

SYKEPLEIE

PSYKOLOGI

Stå stødig gjennom studiene Nå har vi samlet hele vårt digitale tilbud til sykepleierstudiet på ett sted! På Sykepleierstudenten.no finner du en komplett oversikt over alle våre kjente digitale produkter rettet mot sykepleierutdanningen. Aktiver kode i bok, få oversikt over alle dine tilganger, naviger enkelt mellom de forskjellige produktene og lag dine egne favoritter! På Sykepleierstudenten.no finner du alle våre arbeidsbøker, e-bøker og prosedyreverktøy. Alle produktene kan testes gratis i 24 timer.

Er jeg god nok? - om barn og perfeksjonisme Er barnet ditt redd for å gjøre feil og for å prøve nye ting? Eller har du et barn som ikke blir fornøyd før tegningen eller skriveleksen er helt perfekt? De to heftene Er jeg god nok? og Ingen er perfekt handler om barn og perfeksjonisme. Heftene inneholder korte historier om barn som stiller høye krav til seg selv, og om hvordan de øver seg på å tørre å gjøre feil og være mindre kritiske. De to heftene er tilpasset barn fra henholdsvis 4 til 8 år og 9 til 13 år. I tillegg til historiene får de voksne gode råd om hvordan de kan veilede og hjelpe barnet. Heftene er skrevet av Käte From og Rikke Mølbak, som er henholdsvis psykolog og lærer.

Alt du trenger til sykepleierstudiet – samlet på ett sted! 9

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 9

05.09.2017 13:58:59


Sosial- og helsefag

ı

Møt forfatteren Vigdis Bunkholdt

Sikrer faglig støtte til

fosterhjemsarbeid Da Vigdis Bunkholdt (80) skrev Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring i 1999, var det første gang det ble skrevet en fagbok om feltet. Nå har hun revidert fjerde utgave av boken. – Å revidere en bok innebærer at jeg møter meg selv i døren hele tiden, sier forfatteren. TEKST: IRINA LEE FOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Vigdis Bunkholdt er utdannet psykolog og fikk jobb i daværende Oslo Helseråd på midten av 1960-tallet. Der ble hun veileder for Oslo barnevernskontor, og det ble hennes første møte med barnevernstjenesten.

utfordring og føles samtidig som en slags faglig-moralsk forpliktelse, sier Bunkholdt. Tidligere fantes det ingen fagbok som tok for seg feltet i dets helhet. Mot slutten av 1990-tallet tok Bunkholdt på seg oppdraget å skrive den.

– Hva var det ved dette feltet som fanget deg den gangen? – Jeg ble grepet av de erfarne kvinnene som jobbet i barnevernet, og deres genuine engasjement for barna og familiene deres. Det gjorde dypt inntrykk på meg, som ung og uerfaren psykolog, sier Bunkholdt.

«Det skal tas mange vanskelige beslutninger i fosterhjemsarbeidet, og de påvirker mange mennesker på en kraftig måte.»

Påkjenning På den tiden handlet om lag 80 prosent av tiltakene i barnevernet om omsorgsovertakelser. I dag er denne andelen redusert til 30.

– Det skal tas mange vanskelige beslutninger i fosterhjemsarbeidet, og de påvirker mange mennesker på en kraftig måte. Min ambisjon var å underbygge faglig de metodene som brukes, og valgene som må tas, fra begynnelse til slutt. For å orke å ta de beslutningene og gjøre det som må gjøres, trenger de som skal bestemme, så mye kunnskap som mulig, for å vite at deres beslutninger er riktige og gode, sier Bunkholdt.

– Å bli fratatt omsorgen er en kolossal påkjenning. For at alle parter skal ha det best mulig i denne situasjonen, trenger de mye hjelp. Da tenker jeg på hele familien, både barna som blir flyttet, foreldrene som mister omsorgen for ungene sine, og fosterforeldrene som skal være nye omsorgsgivere. Mitt ønske var og er å hjelpe alle parter til å få et godt liv. Det er en faglig

10

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 10

05.09.2017 13:59:00


Pensumbok

– Som forfatter møter jeg meg selv i døren hele tiden. Innimellom tenker jeg: «Hvordan i all verden kunne jeg skrive det?» Det er slitsomt å finne ut hva som er bra nok til å bli stående, og hva jeg må supplere med til hver utgave. Samtidig må jeg si at jeg ikke vil ha navnet mitt knyttet til dårlig eller utdatert kunnskap. Jeg har jobbet hardt for å få et godt rykte, og det vil jeg nødig ha ødelagt, sier Bunkholdt.

Det resulterte i boken Fosterhjemsarbeid. Fra rekruttering til tilbakeføring, som kom i 1999. Boken bygger på praksis og forskning om plassering av barn i fosterhjem, både i Norge og andre vestlige land. Fagboken er blitt pensum på en rekke høyskoleutdanninger for blant annet barnevernspedagoger og sosionomer. I tillegg fungerer den som en oppslagsbok for praksisfeltet. Den er revidert flere ganger, første gang i 2004 og deretter i 2010. Fjerde og foreløpig siste utgave kom våren 2017.

Vil skrive enkelt Hun har én regel når hun skriver: Hvis hun ikke klarer å uttrykke det hun ønsker, med helt alminnelige ord, tyder det på at hun ikke har forstått det ordentlig selv.

«Dette er et felt med meget høy forskningsaktivitet, og derfor har jeg revidert boken såpass ofte.»

– Når jeg treffer på noe som er komplisert, spør jeg meg selv: Hva står det egentlig her? Og hvordan ville jeg ha forklart det til en som ikke vet noe om det? Det bruker jeg mye tid på.

– Dette er et felt med meget høy forskningsaktivitet, og derfor har jeg revidert boken såpass ofte. Innholdet har dermed gradvis blitt mer forskningsbasert. I hver utgave har det vært nødvendig å skrive at det vi trodde vi visste før, må vi være litt mer forsiktige med å påstå nå, sier Bunkholdt og smiler. Hun legger til at arbeidet med å revidere en bok er hardt arbeid.

Selv om 80-åringen fortsatt er aktiv og holder seg faglig oppdatert, tviler hun på at det blir flere revisjoner fra henne framover. – Jeg kommer fortsatt til å skrive artikler og holde forelesninger, men ansvaret for neste utgave overlater jeg nå til noen andre!

11

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 11

05.09.2017 13:59:02


Sosial- og helsefag

ı

Sosialt arbeid

Bli en bedre sosialarbeider Forfatterne av denne boken gir en helhetlig presentasjon av faget sosialt arbeid.

Sosialt arbeid. En situert praksis er skrevet av sosialarbeidere for sosialarbeidere. Forfatterne har som målsetting å gi en helhetlig presentasjon av faget sosialt arbeid. Denne presentasjonen omfatter alle nivåer – fra vitenskapsteori, relevante analytiske perspektiver og normative hensyn til den konkrete praktiske situasjonen hvor sosialarbeidere bistår enkeltindivider, familier, grupper og lokalsamfunn i systematiske endringsprosesser. Redaktørene Ragnhild Hansen og May-Britt Solem og kapittelforfatterne drøfter sosialt arbeid i en tverrfaglig forståelsesramme hvor også folkehelse

«Et sentralt prinsipp er at helse i all hovedsak formes og fordeles utenfor helsesektoren, som et resultat av oppvekstmiljø, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid.» inngår. Et sentralt prinsipp er at helse i all hovedsak formes og fordeles utenfor helsesektoren, som et resultat av oppvekstmiljø, barnehage, skole, arbeidsliv og fritid. Kunnskap om sosial ulikhet i helse må integreres i sosialarbeidernes sosial- og velferdspolitiske analyser av enkeltklienters og gruppers livssituasjoner, og i synet på hvordan helseproblemer og sosiale problemer samspiller. Når en slik tverrfaglig, helhetlig forståelse danner grunnlag for

tverrprofesjonelt samarbeid i yrkesfeltet, kan det bedre både hjelpetilbud, levekår og livskvalitet for brukerne. Med undertittelen En situert praksis mener forfatterne at sosialarbeideres profesjonsutøvelse er plassert i ulike kontekster eller felt. Der må man ta hensyn til de kulturelle og sosiale rammene hvor sosialt arbeid utøves. Samtidig har boken et kritisk blikk på hvorvidt disse rammene gir sosial-

12

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 12

05.09.2017 13:59:09


Foto: Thinkstock

Om forfatterne

arbeidere tilstrekkelig handlingsrom til å utøve sosialt arbeid på en faglig forsvarlig måte. Sosialarbeidere har et tydelig samfunnsmandat som innebærer at de må fange opp og kritisk reflektere over brukernes utfordringer.

Ragnhild Hansen er sosionom med embetsstudium i sosialt arbeid. Hun er emneansvarlig for Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hansens forskningsinteresser er brukersamarbeid og myndiggjøringsprosesser samt kritisk refleksjon over egen praksis.

Forfatterne reflekterer over og gir innspill til hva som kjennetegner sosialfaglig kompetanse sammenlignet med andre helse- og sosialfaglige profesjoner. De gir eksempler på hva som står på spill dersom den sosialfaglige kompetansen blir utkonkurrert i yrkesfelt hvor denne kompetansen er nødvendig, og hvor ingen andre kan erstatte dem.

May-Britt Solem er førsteamanuensis i sosialt arbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er sosionom og familieterapeut, har ph.d. i psykologi og er koordinator for masterstudiet i familiebehandling. Solems nåværende forskningsprosjekt omhandler foreldres mestringspraksiser og deres sønners overganger til voksenliv, i et livsløpsperspektiv.

13

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 13

05.09.2017 13:59:14


Sosial- og helsefag

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker SOSIAL- OG HELSEFAG

Bredt om helse- og sosialpolitikk Møt markedsansvarlig Lena Winsnes Solem Markedsansvarlig Sosial- og helsefag Hva slags bakgrunn har du? Jeg er opprinnelig utdannet bibliotekar fra Høgskolen i Oslo. Deretter jobbet jeg fem år i Norli-kjeden som bokhandelmedarbeider, fagansvarlig og butikksjef, før jeg flyttet til England for å ta en Master i publishing på Oxford Brookes University. Så jeg har vært innom mange deler av bokbransjen gjennom årene. Hva består jobben din av? Den viktigste delen av jobben min er å informere undervisere, bokhandlere og studenter om våre produkter, både bøkene og de digitale utgivelsene. Det er viktig for oss å ha et godt forhold til både studenter og undervisere, så vi er mye ute og reiser i løpet av året, både på konferanser og på høyskolebesøk. Kan du nevne en spennende boknyhet som kommer neste år? Ja, boken Barnevernets begreper i bevegelse. Den er skrevet av en flott gjeng fra Universitetet i Agder. Hvert kapittel tar for seg et sentralt begrep i barnevernet (for eksempel barnets beste, det biologiske prinsippet, kultursensitivitet, kunnskapsbasert praksis, utsatte barn, osv.), og forfatterne ser både på hvordan innholdet i begrepene har forandret seg over tid, og på hvordan de fylles med mening i dag.

Velferdsstaten i endring Velferdsstaten i endring diskuterer de sosialpolitiske kursendringene som gjør seg gjeldende i dag, og belyser konturene av norsk sosialpolitikk i de nærmeste årene. Denne tredje utgaven av Velferdsstaten i endring har som overordnet mål å gi et begreps- og kunnskapsmessig grunnlag for å forstå norsk sosialpolitisk utvikling i et bredt historisk og samfunnsmessig perspektiv. Boken er oppdatert med tre nye kapitler – om NAV, boligpolitikk og innvandring – i tillegg til at litteratur- og tallmaterialet er ajourført.

Barbro Holm Ivarsson Ivarsson og Ortiz MI Motiverende samtaler MI Motiverende samtaler En praktisk håndbok for En praktisk håndbok for helse- og omsorgssektoren eldreomsorgen

VELFERDSSTATEN I ENDRING Om norsk helse- og sosialpolitikk Utgivelsesår: 2017 – Av Mary Ann Stamsø (red.)

Ivarsson og Ortiz Kate Mevik mfl. (red.) Eriksen og Sajjad MI Motiverende samtaler Vold mot barn Kulturforskjeller i praksis En praktisk håndbok for sosialt arbeid

14

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 14

05.09.2017 13:59:18


Halvor Nordby Konflikthåndtering for ledere

Karlsson og Borg Recovery

Randi Kroken Ansvar i barnevern

Olav Dalland Metode og oppgaveskriving

Marianne Rugkåsa mfl. Torbjørnsen Halås mfl. (red.) Dag Gjerløw Aasland Fra mål til mening Barnevern i et minoritets- Humanistiske forskningstilnærminger perspektiv

Ingar Heum Skjønn

Kari Killén Profesjonell utvikling og faglig veiledning

Amund Aakerholt mfl. Hjelp til å bo

Dalland og Dalland Studentens hva, hvordan og hvorfor

Randi Haugland Barnevern i små distriktskommuner

Bunkholdt og Kvaran Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Anne Landheim mfl. (red.) Anbjørg Ohnstad mfl. (red.) Stang og Sveaass Et bedre liv Hva skal vi med Ubehaget i sosialt arbeid menneskerettigheter?

Kroken og Madsen (red.) Forvaltning av makt og moral i velferdsstaten

Kvello og Moe (red.) Barnevernledelse

Bengt Karlsson (red.) Frøyland og Spjelkavik (red.) Det går for sakte... Inkluderingskompetanse

15

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 15

05.09.2017 13:59:26


Medisin

ı

Møt forfatteren Torleiv Ole Rognum

Med respekt for individet og

fellesskapet Som redaktør for Lærebok i rettsmedisin har

Torleiv Ole Rognum (69) vært opptatt av å forankre innholdet i hele det norske fagmiljøet. Som rettsmedisiner har han hatt respekten for det enkelte mennesket som sin rettesnor. TEKST: IRINA LEE FOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Første utgave av Lærebok i rettsmedisin kom i 2001, med over 50 bidragsytere. Torleiv Ole Rognum var redaktør.

– Det var en stor utfordring, sier Rognum, som fortsatt lurer på hva som egentlig skjedde da det begynte å brenne om bord i passasjerfergen. Brannen tok livet av 159 mennesker.

– Mitt ønske var at den nye læreboken måtte forankres hos alle som underviser i rettsmedisin i Norge. Rettsmedisin er et nasjonalt fag, og da er det viktig at alle universitetene er representert, sier Rognum.

«Rettsmedisin er et allsidig fag, og mye handler om lovgivning og etiske retningslinjer.»

Andre utgave av boken kom i 2010. Etter at den nye straffeloven trådte i kraft i 2015, ble den revidert på nytt. Tredje og foreløpig siste utgave av boken kom i 2016.

Etter tsunamien i 2004 ledet han den rettsmedisinske delen av den norske ID-gruppen. De identifiserte samtlige nordmenn som mistet livet i Thailand og Sri Lanka. Han ledet også det rettsmedisinske arbeidet etter 22. juli-angrepet og sikret identifiseringen av de 68 ofrene fra Utøya og åtte fra regjeringskvartalet.

– Rettsmedisin er et allsidig fag, og mye handler om lovgivning og etiske retningslinjer. Det har også skjedd mye innen forskningen og teknologien siden boken kom ut først gang, sier Rognum.

Identifiserte alle

– Rettsmedisinere, obduksjonsteknikere, rettstannleger og politifolk kom fra hele landet for å hjelpe til. Våre egne rettsgenetikere, Rikshospitalets radiologer, radiografer, IT-folk, sikkerhetsfolk og portører stilte opp uten tanke på ferie eller arbeidstid. Arbeidet måtte gjøres grundig og raskt. Standarden

Som rettsmedisiner har Rognum jobbet tett på de største ulykkene og katastrofene de siste tiårene. Scandinavian Starulykken i påsken 1990 var den første massekatastrofen han var direkte involvert i.

16

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 16

05.09.2017 13:59:30


var at vi skulle undersøke hvert offer like nøyaktig som om det var det eneste. Det synes jeg var viktig, både av respekt for de avdøde og deres pårørende, sier Rognum.

og spørsmålene kan være: Skyldes dødsfallet akutt sykdom, ulykke eller påført skade? Stemmer historien som blir fortalt? Kan for eksempel et spedbarn bli livstruende skadet av et fall fra et stellebord?

Undersøkelsesplikt Barnemishandling har fått økt oppmerksomhet og dermed utvidet plass i siste utgave av læreboken. Slike saker kan være svært vanskelige å oppklare. De representerer en viktig faglig utfordring for rettsmedisinere og andre leger som fungerer som sakkyndige.

– Jeg bærer på mye som det er tungt å bære på. Derfor ønsker jeg å engasjere meg mest mulig, for å sikre at systemet blir bedre og at enkelthendelser som Christoffer-saken ikke får gjenta seg. Et menneske har krav på vern og respekt. Uansett.

«Det har vært viktig å bidra til respekten for rettsvernet også for de minste og mest hjelpeløse.»

Tidligere ble saker hvor barn mistet livet, ikke sjelden «henlagt etter bevisets stilling». Nå legges det ned mye mer ressurser på å utforske slike dødsfall, både for å frikjenne de som er uskyldige, og for å ta de som har gjort noe straffbart. Respekten for dette rettsvernet, også for de minste og mest hjelpeløse, har vært viktig å bidra til, sier Rognum.

Teknologiske og vitenskapelige gjennombrudd gir ham motivasjonen til å fortsette. Takket være forskningen er mange barneliv også blitt reddet. Mens 142 offisielt døde av krybbedød i 1989, er dette tallet nå redusert til 10.

Politiet har nå fått plikt til å etterforske alle plutselige barnedødsfall, og rettsmedisinere yter viktig bistand til politiet i oppklaringen: Omsorgspersonene er gjerne eneste vitner til dødsfallene,

– Forskning, utvikling og det å bli bedre ser jeg som himmelen over vårt fag, sier Rognum.

17

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 17

05.09.2017 13:59:34


Medisin

ı

Kvalitative forskningsmetoder i praksis

Styrking av kvalitativ

forskning Aksel Tjoras nye «gulbok» skal gjøre den kvalitative forskeren både tryggere og modigere. Kanskje er det derfor den tas i bruk av stadig flere?

VISSTE DU DETTE?  Kvalitative studier brer om seg i alle disipliner, også i den kvantitativt orienterte medisinen. Ulike varianter av kvalitative forskningsmetoder blir i økende grad benyttet av forskere og studenter innenfor samfunnsvitenskap, helse- og sosialfag, teknologistudier og så videre. Gode instruktive og bredt anlagte metodebøker er derfor helt avgjørende. Aksel Tjora har derfor knadd på sin bok om kvalitative forskningsmetoder i en tiårsperiode og har stadig videreutviklet og konkretisert en «stegvisdeduktiv induktiv» tilnærming. En tydelig trinnvis tilnærming og en særlig detaljert redegjørelse for kvalitativ analyse skiller tredjeutgaven av boken fra det meste annet på markedet.

 Den velkjente analysestrategien «grounded theory» ble introdusert i USA på 1960-tallet som en protest mot en ensrettet kvantitativ tradisjon.  Dybdeintervjuer er den mest utbredte metoden for å generere kvalitative data.  Den induktive teoriutviklingen, som SDI-modellen bygger på, var også essensiell for fysikere som Niels Bohr og Albert Einstein.

18

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 18

05.09.2017 13:59:41


Foto: Thinkstock

Mer utstrakt bruk av kvalitativ forskning Kvalitative forskningsmetoder brer om seg ikke bare i forskningen, men også innenfor evaluering og rådgivning. Gode strategier og anvendelser kan vise vei i jungelen av begreper. Stegvis-deduktiv induksjon I førsteutgaven fra 2010 introduserte Tjora stegvisdeduktiv induksjon (SDI) som analysestrategi for å gjøre kvalitativ analyse mer tilgjengelig for studenter på alle nivåer. Ved stegvis behandling av kvalitative data hjelpes leseren til en pålitelig analyse med teoretiske ambisjoner.

Sosiologisk poliklinikk Arbeidsfellesskapet Sosiologisk poliklinikk i Trondheim utfører oppdrag for offentlige og private virksomheter, hovedsakelig ved å bruke SDI-tilnærmingen. Metodens gjennomsiktighet gjør den anvendelig når man har oppdrag for aktører som ikke selv er vant til å benytte kvalitative undersøkelser.

Teknisk støtte for kvalitativ analyse I boken vises det hvordan man kan bevare empiriske detaljer gjennom SDI-modellens steg ved å utnytte programvare for kvalitativ koding. Dermed ivaretar man de mange nyansene som preger kvalitativ forskning.

19

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 19

05.09.2017 13:59:45


Medisin

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker MEDISIN

En basisbok om menneskets ernæring og kostens betydning Møt tekstkonsulenten

for god helse

Monika Amlie Tekstkonsulent Hva er din bakgrunn? Filolog med blant annet norsk mellomfag, jobbet i forlag siden 1977. Mye har skjedd på disse årene. Hvor mange som er i bransjen i dag, har vasket skrivemaskinskrevne manus for hånd og fått dem satt i bly?

Grunnleggende ernæringslære

Hva består jobben din av? Å kvalitetssikre manus og korrekturer. Frilansere vasker manusene, og jeg sjekker tekst og illustrasjoner før ombrekning. Jeg følger også opp korrekturene. Det er mange detaljer å holde styr på, og alle prosjekter byr på nye utfordringer.

Boken er spesielt tilpasset norske forhold, og forfatterne har lagt særlig vekt på betydningen av samspillet mellom kosthold og fysisk aktivitet for god helse. Den tredje utgaven av Grunnleggende ernæringslære er oppdatert på sentrale områder i henhold til nyere forskningslitteratur.

Kan du nevne en spennende boknyhet som kommer neste år? Anne Grethe Urnes (red.): Hjerne, emosjoner og atferd. Hva er ditt drømmebokprosjekt? Forfatteren har brukt Word på en enkel måte og ikke prøvd å få manuset til ut å se ut som boksider. Overskriftene har Words overskriftsstiler. Manuset er passe langt. Det er velstrukturert, og språket er fritt for innviklet setningsbygning. Forfatteren er (som de aller fleste) åpen for forslagene til endringer.

Hansen og Hunskår (red.) Legevaktarbeid

GRUNNLEGGENDE ERNÆRINGSLÆRE 3. Utgave Utgivelsesår: 2017 – Av Anette Hjartåker, Jan I. Pedersen, Hanne Müller og Sigmund A. Anderssen

Den henvender seg til en bred gruppe av studenter i universitets- og høyskolesektoren innenfor blant annet medisin, ernæring, idrettsfag og fysioterapi og andre forebyggende og helsefremmende fag.

Ekeberg og Hem (red.) Praktisk selvmordsforebygging

Johan Ræder Anestesiologi

Kaasa og Loge (red.) Palliasjon

Olav Sand mfl. Menneskets fysiologi

20

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 20

05.09.2017 13:59:49


Grøndahl og Stridbeck (red.) Rettspsykiatriske beretninger

Dag S. Thelle Epidemiology

Løchen og Gerdts Kvinnehjerter

Torgeir Bruun Wyller Geriatri

Ulrik Fredrik Malt mfl. (red.) Lærebok i psykiatri

Løvås og Husebye Endokrinologi

Kolbjørn Forfang mfl. (red.) Hagve og Berg (red.) Jan Martin Maltau mfl. (red.) Finn Wisløff mfl. (red.) Kardiologi Klinisk biokjemi Obstetrikk og gynekologi Blodsykdommer og fysiologi

Svend Aakhus mfl. (red.) Medisinsk ultralyddiagnostikk

Sigmund Karterud Personlighet

Knut W. Ruyter mfl. Medisinsk og helsefaglig etikk

Fugelli og Ingstad Helse på norsk

Sigmund Karterud mfl. Personlighetspsykiatri

Magne Nylenna Helsetjenesten i Norge

Petter Skants Sosiale medier og krisehåndtering

Stig S. Frøland Aidsepidemien

Steinar Hunskår (red.) Jon Håvard Loge mfl. (red.) Allmennmedisin Kreftoverlevere

21

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 21

05.09.2017 14:00:00


Helse

ı

Qudos

Kunnskap helt

enkelt Helsetjenesten er i utvikling og møter nye utfordringer hver dag. Kompetansebehovet hos de ansatte øker i tråd med at en stadig større andel eldre i befolkningen får mer sammensatte behov. Gyldendal møter dette kompetansebehovet med Qudos.

Gyldendal er det ledende digitale forlaget i Norge. Vår kunnskap om det helsefaglige og vår ekspertise innenfor digital formid-

Gyldendal har utviklet Qudos – et nytt digitalt verktøy for fagutvikling i helsetjenesten.

nene kan møte kompetanseutfordringene i helsetjenestene. Når opplæringen er tilgjengelig når som helst og hvor som helst,

Behovet for nytenkning og innovasjon i de kommunale helsetjenestene er stort. Dette gjelder også for hvordan det jobbes med fagutvikling og kompetanseheving. Opplæring og oppfølging av ansatte er utfordrende. Tjenestene drives døgnet rundt. Ledere har ansvar for mange ansatte i små stillinger og en stor andel ufaglærte. Å sende ansatte på kurs koster mye, i form av kursavgift, reisekostnader og ikke minst utgifter til vikarer.

«Nettbasert fagutvikling gjennom Qudos, er Gyldendal sitt bidrag til hvordan kommunene kan møte kompetanseutfordringene i helsetjenestene.»

Nettbasert fagutvikling gjennom Qudos er Gyldendal sitt bidrag til hvordan kommu-

kan den ansatte selv velge når det passer å gjennomføre den. Det kan være i en roligere periode på vakt, hjemme i sofaen eller på toget. Når opplæringen foregår digitalt, blir det enklere for ledere å følge opp den enkelte ansatte. Qudos støtter opp om og effektiviserer kompetansetiltak internt i virksomheter.

ling og brukervennlighet skal sørge for at nettbasert kompetanseutvikling fungerer effektivt. Kompetanseutvikling skal løfte den enkelte medarbeideren og bidra til at kvaliteten i tjenestene øker. Til syvende og sist skal hverdagen til eldre og pleietrengende bli bedre.

22

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 22

05.09.2017 14:00:01


Foto: Metro Branding

Qudos

Nytt i høst

Qudos har kurs for assistenter, helsefagarbeidere og sykepleiere. Et eksempel er Grunnkurs i sår og hud for assistenter og helsefagarbeidere, som legger særlig vekt på forebygging av sår, observasjon og tiltak. Mens kurs i sårbehandling er et påbyggingskurs for sykepleiere og helsepersonell med relevant opplæring. Her er hovedtemaene observasjoner og vurderinger av sår, valg av bandasjer, kompresjonsbehandling og praktisk sårstell.

I samarbeid med Per Halvor Lunde lager Gyldendal et praktisk rettet kurs i forflytning som blir en del av Qudos høsten 2017. Kurset egner seg for alle faggrupper og tar for seg forflytningsteknikk med utgangspunkt i det naturlige bevegelsesmønsteret. Hensikten med kurset er å forebygge belastningslidelser hos helsepersonell, aktivisere brukeren og stimulere ham til å bruke sine egne ressurser.

Våre kurs:

 Hverdagsrehabilitering

 Hygiene og smittevern

 Introduksjonskurs

 Dokumentasjon for sykepleiere

 Legemiddelhåndtering

 Dokumentasjon Basis

 Legemiddelregning

 Grunnkurs i sår og hud

 Tvang og makt

 Sårbehandling for sykepleiere

 Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

23

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 23

05.09.2017 14:00:04


Sykepleie

ı

Hvordan jobber vi?

Gjennom godt samarbeid skaper vi gode

fagbøker

Gyldendal Akademisk er markedsledende innenfor pensumlitteratur for sykepleierutdanningen i Norge. Å utvikle fagbøker er krevende. Hvordan jobber vi for å lage gode fagbøker? TEKST: ANN-CHRISTIN BØRSTAD, RANDI GRØNSETH OG GRO HJELMELAND GRIMSBØ FOTO: METRO BRANDING

Studentens læring

Rammeplan, programplaner og beskrivelser av læringsutbytte danner utgangspunkt for hva som trengs av pensumlitteratur. Lærerne arbeider tett på studentene og har god innsikt i hvilke temaer som er godt dekket i pensum, og hva som må fornyes. Derfor er det ofte undervisere som er forfattere av våre pensum-bøker, og vi ser at lærere ved universiteter og høyskoler blir stadig bedre forfattere!

Vår oppgave som redaktører er å lage pensumlitteratur som kan bidra til å utdanne kvalifiserte sykepleiere med høy handlingskompetanse. For å få til det må vi ha studentens læring i fokus.

Pedagogisk tilrettelegging En viktig oppgave er pedagogisk tilrettelegging av fagstoffet. Boken skal være lett å lese og ha riktig nivå og god struktur. Vi jobber også med å synliggjøre sammenhengen mellom de teoretiske studiene og den virkeligheten som sykepleierstudenten møter i praksis. Ved hjelp av fagbegreper som grunnleggende behov kan vi hjelpe studenten til å se hva sykepleieren spesielt skal fokusere på i møtet med pasienten.

«Vår oppgave som redaktører er å lage pensumlitteratur som kan bidra til å utdanne kvalifiserte sykepleiere med høy handlingskompetanse.»

Samarbeid med lærere

Lærerne er også de beste ambassadørene for utgivelsene våre, digitale som papirbaserte. Deres litteraturanbefalinger står fremdeles sterkt hos studentene.

For å kunne lage gode fagbøker er sykepleieredaksjonen helt avhengig av å ha et godt samarbeid med lærerne i utdanningen.

24

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 24

05.09.2017 14:00:05


Foto: Metro Branding

Den teknologiske utviklingen har stor innvirkning på hvordan studentene lærer. En konsekvens av det er at vi i tillegg til bøker må lage digitale læremidler og legge til rette for varierte læringsformer. Dette er et satsingsområde i Gyldendal Akademisk.

«Vi er glade for alle innspill og forslag vi får fra lærere og studenter, slik at vi stadig kan utvikle oss og bli bedre!»

Kvalitetssikring i alle ledd Faglitteratur som utgis på et forlag, blir underlagt god kvalitetssikring i alle deler av prosessen fra idé til ferdig bok.

faglig korrekte. Erfarne tekstkonsulenter sikrer korrekt bruk av språket, og grafikere sikrer hensiktsmessig fargebruk på omslag og lesbare fonter. De digitale utgivelsene våre blir på lignende vis kvalitetssikret med tanke på funksjonalitet og brukervennlig design. Når boken er ferdig, tar markedsavdelingen over og sørger for at den når ut til pensumbesluttere og studenter.

Kvalitetssikringen starter allerede når vi velger forfatterne. For å finne de riktige fagfolkene må redaktørene ha et stort nettverk i fagmiljøene. Vi velger fagfolk som har høy kompetanse på sine fagområder. Manusene som forfatterne leverer, blir videre grundig kvalitetssikret gjennom eksterne fagfellevurderinger.

Glade for tilbakemeldinger Det er krevende å gjøre fagstoff lett tilgjengelig. Derfor er vi glade for alle innspill og forslag vi får fra lærere og studenter, slik at vi stadig kan utvikle oss og bli bedre!

Også andre faggrupper bidrar til kvalitetssikringen. Sertifiserte medisinske illustratører sørger for at figurer og illustrasjoner er

25

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 25

05.09.2017 14:00:06


Sykepleie

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker SYKEPLEIE

Pensumklassikeren sykdomslære i ny utgave. Medisinfaget slik det Møt forlagsredaktøren

praktiseres hver dag

Randi Grønseth Forlagsredaktør Sykepleie Hva slags bakgrunn har du? Jeg er sykepleier og har embetseksamen i sykepleievitenskap. Har jobbet som sykepleier i 14 år, som lektor i høgskolen i 12 år og som redaktør i Gyldendal Akademisk i ti år. Jeg er også redaktør for og forfatter av to pensumbøker i sykepleierutdanningen. Hva består jobben din av? Jeg samarbeider nært med forfattere og redaktører som skriver fagbøker. Vi besøker dessuten utdanningsinstitusjonene jevnlig. Tett dialog med lærere og studenter er viktig for stadig å kunne videreutvikle pensumlitteraturen og fremme studentens læring. Blant lærerne rekrutterer vi også nye forfattere og får ideer til aktuelle fagbøker. Kan du nevne en spennende boknyhet som kommer neste år? Flere av de store naturvitenskapelige verkene kommer i ny utgave i 2018. Hva er ditt drømmebokprosjekt? Det er en «drøm» i seg selv å få jobbe sammen med så mange flinke, entusiastiske og reflekterte fagpersoner.

Bente Lind Kassah mfl. (red.) Forebyggende helsearbeid

Sykdomslære indremedisin · kirurgi · anestesi I den nye utgaven er nivået hevet slik at denne boken for sykepleierstudenter nå også er svært godt egnet som innføringsbok for medisinstudenter og som oppslagsverk for sykepleiere i praksis. De sentrale somatiske fagområdene indremedisin, kirurgi og anestesiologi er presentert mer inngående, og det er føyd til et nytt kapittel om akuttmedisin. Pedagogisk er boken forbedret ved at det er tatt med flere sykehistorier med spørsmål og svar. Språket er forenklet, slik at stoffet skal være tilgjengelig for alle bokens målgrupper. Nødvendige faguttrykk og fremmedord er forklart i en egen utvidet ordliste.

SYKDOMSLÆRE Utgivelsesår: 2017 – Av Dag Jacobsen, Sverre E. Kjeldsen, Bård Ingvaldsen, Trond Buanes og Olav Røise

Sølvi Helseth mfl. (red.) Pedersen og Nortvedt (red.) Rønsen og Jakobsen Halvard Vike mfl. (red.) Livskvalitet og smerte Etikk i psykiske Å fullføre et liv Tilbakeblikk på velferdsstaten helsetjenester

26

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 26

05.09.2017 14:00:10


Marie Aakre Bjerknes og Christiansen Tønnessen og Lind Kassah Jakten på dømmekraft mfl. (red.) (red.) Pårørende i kommunale Praksisveiledning med helse- og omsorgstjenester sykepleiestudenter

Berit Støre Brinchmann Eide og Eide (red.) Kommunikasjon i relasjoner Etikk i sykepleien

Per Nortvedt Omtanke

Elisabeth Arntzen Ledelse og kvalitet i helsetjenesten

Hans Nielsen Hauge Den digitale helsetjenesten

Marit Kirkevold mfl. (red.) Geriatrisk sykepleie

Olav Sand mfl. Menneskekroppen

Nina Jahren Kristoffersen Nina Jahren Kristoffersen Nina Jahren Kristoffersen Dag-Gunnar Stubberud Dag-Gunnar Stubberud mfl. (red.) mfl. (red.) mfl. (red.) mfl. (red.) mfl. (red.) Klinisk sykepleie 2 Grunnleggende sykepleie Grunnleggende sykepleie Grunnleggende sykepleie Klinisk sykepleie 1 Bind 2 Bind 3 Bind 1

Nicolaysen og Holck (red.) Kroppens funksjon og oppbygging

Ørn og Bach-Gansmo (red.) Sykdom og behandling

Nordeng og Spigset (red.) Legemidler og bruken av dem

Steen og Degré (red.) Mikrober, helse og sykdom

Tor-Arne Hagve (red.) Undersøkelser ved sykdom

27

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 27

05.09.2017 14:00:23


Ungdom

ı

Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid

Helse og trivsel blant barn og ungdom Samfunnet, inkludert ungdomskulturen og vilkårene for ungdoms helse og trivsel, er i endring. Det samme er mulighetene for å fremme god helse blant de unge.

VISSTE DU DETTE?  Over 90 prosent av norske sjetteklassinger oppgir at de er svært tilfredse med livet.  I løpet av de siste tiårene har det vært en økning i rapporterte psykiske og kroppslige plager blant norske jenter og unge kvinner.  Skolen er en viktig arena for å fremme psykisk helse hos ungdom med innvandrerbakgrunn.  Fysisk aktivitet i oppveksten gir høyere livskvalitet i form av opplevd velvære og færre helseplager.  Deltakelse i sosiale medier ser ut til å kunne ha både positive og negative psykiske helseeffekter.  Ikke bare røyking, men også bruken av snus ser ut til å være på retur.  Ulykkesrisikoen øker med antall ungdommer i bilen.  Gode intervensjoner kan redusere mobbing blant skolebarn.

Forholdene som påvirker barn og unge til daglig, endrer seg stadig. Det gjelder også forholdene som påvirker deres helse, trivsel og livskvalitet. Samtidig ser vi en sterk og positiv utvikling i forskningen som er knyttet til helsefremmende arbeid. Vi får økt forståelse for hvilke forhold som påvirker de unges helseatferd og helse, og hvilken effekt ulike tiltak kan ha. Ikke minst er vi blitt mer bevisste at ulike grupper (etter kjønn, sosial status, seksuell identitet eller minoritetsbakgrunn) har ulike behov. Økt kunnskap om årsaker og tiltak avspeiles også i endringer i det lokale folkehelsearbeidet.

28

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 28

05.09.2017 14:00:25


Foto: Thinkstock

Forebyggende tiltak Effektiv forebygging av ulike helseproblemer i ungdomsårene, enten det er rusproblemer, ulykker, overvekt eller mobbing, har klare fellestrekk. Det er viktig med befolkningsstrategier, involvering, kontrollpolitiske tiltak og kunnskapsformidling. Rusmidler Bruken av rusmidler, først og fremst av alkohol, er utbredt blant norsk ungdom. Økt pris og redusert tilgang er de tiltakene som har best effekt på konsum og skader. Skolebaserte rusprogrammer bør avgrenses til å gi elevene god og relevant kunnskap om rusmiddelbruk og skadene i forbindelse med den.

Overvekt Det er flere overvektige blant barn som har foreldre med kort utdanning. Gratis skolemat, redusert markedsføring av usunn mat til barn , fysisk aktivitet i skoledagen og trygg, aktiv transport til og fra skolen er eksempler på tiltak som kan bidra til redusert overvekt blant ungdom.

Ny utgave I denne fjerde reviderte utgaven av Ungdom, livsstil og helsefremmende arbeid gir redaktørene Knut-Inge Klepp og Leif Edvard Aarø sammen med sentrale forskere en oppdatert presentasjon av viktige forhold som påvirker barns og unges helseatferd, effektive tiltak og viktige arenaer for helsefremmende arbeid.

29

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 29

05.09.2017 14:00:25


Ungdom

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker UNGDOM

Helsefremmende samtaler med ungdom

Foto: Shutterstock

Å bygge psykisk helse I Å bygge psykisk helse har forfatter Mia Börjesson med utgangspunkt i Aaron Antonovskys helsefremmende perspektiv samlet kunnskap og forskningsresultater og tips til hvordan voksne kan forbedre sin kommunikasjon med ungdom. Ett av budskapene i boken er at de må ruste ungdommene med framtidshåp, mestringsfølelse og god selvtillit heller enn å snakke negativt og pessimistisk om voksenlivets muligheter og utfordringer. Boken er rik på øvelser og eksempler og gir gode innspill til hvordan voksne kan skape de beste rammene for samtaler med ungdom.

Å BYGGE PSYKISK HELSE Utgivelsesår: 2017 – Av Mia Börjesson

Solfrid Raknes Reegård og Rogstad (red.) Bernhard Weidle (red.) Valderhaug og Ivarsson Psykologisk førstehjelp De frafalne OCD-behandling for Tvangstanker og for ungdom barn og unge tvangshandlinger hos barn og unge

Mia Börjesson Motivasjon, mestring og medfølelse

30

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 30

05.09.2017 14:00:30


Bjørn Bjorvatn Ungdomssøvn

Sverre Hoem Ung med ADHD

Laila Granli Aamodt mfl. Samhandling mellom barnevern og BUP

Lisbeth Iglum Rønhovde ...og noen går det trill rundt for!

Haavind og Øvreeide (red.) Barn og unge i psykoterapi Bind 1

Kjersti Karlsen Alvorlige psykiske lidelser hos barn og

Guro Øiestad Selvfølelsen hos barn og unge

Haavind og Øvreeide (red.) Barn og unge i psykoterapi Bind 2

Lingås og Høsøien (red.) Utdanningsvalg

Edvard Befring (red.) mfl Frønes og Backe-Hansen (red.) Sårbare unge Metoder og perspektiver i barne- og ungdoms-

Anne Kirsti Ruud Hvorfor spurte ingen meg?

Hammer og Hyggen Ung voksen og utenfor

Scott W. Henggeler mfl. Multisystemisk terapi for barn og unge med alvorlige atferdsvansker

Søren Hertz Barne- og ungdomspsykiatri

Hagen og Martinsen (red.) Håndbok i kognitiv atferdsterapi

From og Mølbak Alltid online

From og Mølbak Ingen er perfekt

31

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 31

05.09.2017 14:00:42


Skole

ı

Møt forfatterne Dag Johannes Sunde og Trude Slemmen Wille

Vil bringe lidenskap inn i

klasserommene Når man ser tittelen «seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet», skulle man tro at Trude Slemmen Wille (37) og Dag Johannes Sunde (41) er to tørre byråkrater. I virkeligheten er de to ildsjeler som brenner for kreative løsninger i skolen. TEKST: IRINA LEE FOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Trude Slemmen Wille er utdannet pedagog og jobber som seniorrådgiver i Avdeling for vurdering i Utdanningsdirektoratet. Siden 2009 har hun jobbet med prøver og tilpasset opplæring, og hun har tidligere gitt ut boken Vurdering for læring i klasserommet (2010), som ble en bestselger med over 20 000 solgte eksemplarer.

Wille legger til at et målene med boken er å skape et bindeledd for lærerne mellom forskning og praksis. – Gjennom forskning vet vi hva som er viktig for elevenes læring, og hva som fungerer. Mange kjenner til prinsipper for vurdering for læring, men hvordan knytter man dem konkret til

Hennes kollega Dag Johannes Sunde er utdannet musikkviter og jobber i direktoratets Avdeling for læreplanutvikling. Han har tidligere vært lærer i ungdomsskolen.

«Min erfaring er at vurdering for læring fort kan bli ren skrivebordspedagogikk.»

Praktiske tips Nå har de to kloke hodene slått seg sammen og forfattet boken Fra læreplan til klasserom (2017). Forfatternes ambisjon er å inspirere skoler og lærere til å bli litt mer vågale og kreative for å fremme læring og motivere alle elever, uavhengig av hvilket nivå de måtte være på.

fagene? Vi ønsker å vise eksempler på hvordan det kan gjøres i praksis i ulike fag. Å jobbe godt med vurdering for læring handler egentlig om det samme som god undervisning, sier hun.

Ulike veier til målet Ifølge de to har det skjedd svært mye positivt i vurderingsfeltet i skolen de siste årene.

– Min erfaring er at vurdering for læring fort kan bli ren skrivebordspedagogikk. Prinsippene som legges til grunn, kan bli veldig generaliserende. Målet med denne boken er å gi lærerne en praktisk tilnærming og vise dem ulike kreative måter å bruke den teoretiske kunnskapen på i ulike fag, sier Sunde.

– Implementeringen av vurderingsforskriftene og den nasjonale satsingen på vurdering for læring har stimulert kommunene til å endre praksis i klasserommene, sier Sunde.

32

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 32

05.09.2017 14:00:44


– Evalueringer og erfaringer fra arbeid med vurdering for læring viser at mange skoler jobber stykkevis og delt med vurdering. Når kompetansemålene blir brutt ned til små deler, er det lett for både lærere og elever å miste forståelsen av den helhetlige kompetansen. Overordnede kompetansemål innebærer for eksempel at lærere må legge til rette for at elever tar forskjellige veier for å nå målet, fordi de har ulike måter å lære på og varierende kompetanse fra før, sier Wille.

tilnærming til det hele og gjøre undervisningen mytisk og spennende ved å snakke om hvordan de gamle faraoene ble begravet, eller ta utgangspunkt i filmen The Mummy, sier Sunde.

«Når kompetansemålene blir brutt ned til små deler, er det lett å miste forståelsen av den overordnede hensikten.»

Eventyrlig undervisning De to trekker fram ett av kompetansemålene for 7. trinn som et eksempel, som sier at eleven skal kjenne til elvekulturene i det gamle Egypt. Det kan innebære at eleven skal kunne plassere kulturen på kartet, tidfeste epoken på en tidslinje og redegjøre for sentrale trekk.

Poenget er at det ikke nødvendigvis er så viktig hva elevene jobber med, så lenge undervisningen tilpasses hver enkelt elevs faglige ståsted og forutsetninger. Det vesentlige er at de utvikler seg på vei mot kompetansen de skal nå. Sentrale elementer i boken er å gjøre undervisningen personlig gjennom å la elevene reflektere over hvordan de lærer, og over hvilke interesser de har. Nå håper de to fagbokforfatterne at lærerstudenter, lærere og skoleledere over hele landet kan bli inspirert og finne gode tips i boken de har skrevet.

Ifølge de to fagbokforfatterne åpner dette kompetansemålet for en rekke muligheter: Undervisningen kan legges opp svært teoretisk, eller den kan kobles opp til filmer, spill og tegneserier som elevene kjenner til fra før. De ser på det som viktig å bruke elevenes interesser i opplæringen.

– Vår erfaring er at lidenskap er smittsomt! Hvis læreren liker faget sitt, så smitter det over på elevene.

– Det er ingenting i veien for at læreren kan ha en mer eventyrlig

33

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 33

05.09.2017 14:00:46


Skole

ı

Elevenes psykiske helse i skolen

Utdanning til å mestre

egne liv Vi lever i en tid der flere barn og unge utvikler psykiske helseplager. I denne boka rettes søkelyset mot skolens rolle i denne sammenhengen.

Samtidig med at stadig flere barn og unge utvikler psykiske helseplager, øker vår forskningsbaserte kunnskap om at en god psykisk helse er viktig for trivsel, læring og utvikling i skolen. I tråd med dette gir skolemyndighetene klare signaler om at elevenes psykiske helse må få økende oppmerksomhet på alle nivå i utdanningssystemet. Med denne boka ønsker forfatterne å bidra til økt kunnskap om skolen som en helse- og læringsfremmende arena.

Sentrale spørsmål som besvares, er:

 Hva forstår vi med psykisk helse i et utdanningsperspektiv?  Hva hemmer og fremmer elevenes psykiske helse i skolen?  Hvilke satsingsområder er sentrale for å utvikle en helsefremmende skole? Problemstillinger knyttet til et økende prestasjonspress i skolen står sentralt

i boka, og selvverd, mobbing, elevmangfold og marginalisering av sårbare elevgrupper er blant de temaene som diskuteres. Videre presenteres helsefremmende ressurser for fremtidens skole, ressurser som forfatterne mener det er viktig å satse på for å støtte opp om at elever kan utvikle en god psykisk helse og utdannes til å mestre egne liv: Det vises til at tiden er inne for en nysatsing på den inkluderende skolen, og et helsefremmende inkluderingsbegrep lanseres. Spesialpedagogikken som fag og praksis løftes også frem som sentral i

34

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 34

05.09.2017 14:00:47


Foto: Metro Branding

Om forfatterne

denne sammenhengen. Videre fremheves betydningen av gode lærer–elev-relasjoner, at elever utvikler evne til mentalisering og sosioemosjonell kompetanse, at elever gis tid og rom for refleksjon knyttet til en mediemettet ungdomskultur – og at psykisk helse og livsmestring blir et eget fag i skolen.

Boken er skrevet av Jan Arvid Haugan, Anne Torhild Klomsten, Daniel Schofield og Marit Uthus, alle ansatt som førsteamanuensis ved NTNU, Roger André Federici, forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av forskning, innovasjon og utdanning (NIFU), Einar M. Skaalvik, professor emeritus i pedagogisk psykologi ved NTNU og seniorforsker ved NTNU Samfunnsforskning, Sidsel Skaalvik, professor emeritus i spesialpedagogikk ved NTNU, samt Christian Wendelborg, som er forskningsleder ved avdeling for mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning. Marit Uthus har redigert boken.

Som en rød tråd i boka belyses også muligheter og utfordringer knyttet til lærernes og spesialpedagogenes profesjonsutøvelse i en helse- og læringsfremmende skole. Hva trenger de for å realisere denne skolen? Overordnet er det et mål at boka bidrar til en tettere forbindelse mellom idealer og realiteter, mellom politikk og pedagogikk for den norske skolen.

35

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 35

05.09.2017 14:00:48


Skole

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker SKOLE

Tall og tanke 2 Matematikkundervisning på 5.– 7. trinn Møt forlagsredaktøren Kaja Kristiansen Forlagsredaktør Pedagogikk Hva slags bakgrunn har du? Jeg er utdanningsviter med profesjonsstudiet i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Tidligere har jeg vært kursholder og universitetslektor ved Kyambogo University i Kampala, Uganda. Der underviste jeg yrkesfaglærere i pedagogisk teori og startet et entreprenørskapsprosjekt for universitetsstudenter. Hva består jobben din av? De siste to årene har jeg utarbeidet et digitalt læringsverktøy for barnehagearbeidere. Det er et praksisnært og faglig solid arbeidsverktøy for dem som jobber i barnehage. Nå skal jeg tilbake til å hjelpe forfattere til å skrive gode bøker som studentene trenger for å bli lærere, barnehagelærere og utdanningsvitere. Hva er ditt drømmebokprosjekt? En bokidé som er faglig spennende, og som har samfunnsmessig nytteverdi. Gjerne et prosjekt som presenterer et tema på en ny og tankevekkende måte. Rekrutter engasjerte og strukturerte forfattere, så har vi et drømmebokprosjekt.

Tall og tanke Tall og tanke 2 viser hvordan god matematikkundervisning på 5., 6. og 7. trinn kan gjennomføres, basert på internasjonal forskning og praktiske erfaringer fra norske klasserom. Boka har en bred tilnærming til faget, der elevers tenkning og argumentasjon står sentralt. Forfatterne legger vekt på klassesamtaler i matematikk, og de gir mange forslag til hvordan gode samtaler kan initieres, og hvordan lærere kan utfordre elevenes matematiske tenkning. Boka inneholder mange rike oppgaver som engasjerer elevene og utvikler vesentlig kompetanse, med eksempler på elevarbeider som viser elevenes løsningsmetoder og strategier.

TALL OG TANKE 2 Utgivelsesår: 2017 – Av Ida Heiberg Solem, Bjørnar Alseth, Elisabeta Eriksen og Bjørn Smestad

Her er egne kapitler om de sentrale områdene elevene skal arbeide med: • multiplikasjon og divisjon • geometri • måling • rasjonale tall • forhold og proporsjonalitet • algebra • statistikk Boka bygger videre på Tall og tanke. Matematikkundervisning på 1.–4. trinn. Boka henvender seg til matematikklærere og studenter i lærerutdanning.

Lyngsnes og Rismark (red.) Lyngsnes og Rismark (red.) Bård Ketil Engen mfl. Didaktisk praksis Didaktisk praksis (red.) Digital dømmekraft 1.–7. trinn 5.–10.trinn

Olsen og Wølner Lesson Study og lærernes læring

Rygvold og Ogden (red.) Innføring i spesialpedagogikk

36

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 36

05.09.2017 14:00:53


Åsmund Hennig Litterær forståelse

Cato R.P. Bjørndal Det vurderende øyet

Bjerke og Johansen Munden og Sandhaug Begynneropplæring i Engelsk for Secondary norskfaget school

Torill Moen (red.) Positive lærer-elev- relasjoner

Ida Brandtzæg mfl. Se eleven innenfra

Anne Grete Danielsen Eleven og skolens læringsmiljø

Juliet Munden Engelsk på mellomtrinnet

Kari Spernes Anne-Elisabeth Utklev Den flerkulturelle skolen i Skoledagens bevegelse nødvendigheter

Anne Bonnevie Lund (red.) Mangfold gjennom anerkjennelse og inkludering i skolen

Bjørg Mari Hannås (red.) Pedagogikk, trender og politikk i klasserommet

Sæverot og Werler (red.) Vibeke Bjarnø mfl. (red.) Pedagogikkens språk Språklig mangfold og læring

Mustad og Taylor (red.) Siv Måseidvåg Gamlem Modern America Tilbakemelding for læring og utvikling

Cato R.P. Bjørndal Konstruktive hjelpesamtaler

Sigrun K. Ertesvåg mfl (red.). Inkludering og utvikling

Ida Heiberg Solem mfl. Tall og tanke

Ingrid Helleve mfl. Den digitale lærergenerasjonen

37

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 37

05.09.2017 14:01:02


Inspirasjon

ı

Inspirasjon i klasserommet

Tips!

Ti tips til klasseledelse for 100% av elevene!

Antallet elever som ikke klarer å gjennomføre ­skoleløpet, er høyt. De som faller ut av skolen, står også i stor fare for ikke å komme inn på ­arbeidsmarkedet, og for å toppe alle statistikker man helst ikke skal være en del av når man er blitt voksen. TEKST: JØRGEN MOLTUBAK ILLUSTRASJONER: SHUTTERSTOCK

Da Jørgen Moltubak skrev Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign, var det ut fra tanken om at dersom man som lærer klarer å ha med seg 100 prosent av elevene i hver enkelttime, hver enkeltdag og hver enkeltuke, klarer man også å ha dem med i skoleløpet som helhet. Tanken bak oppfølgeren, Gnistrende samarbeid. Håndbok i skoleutvikling for lærere, er at lærere som jobber sammen mot dette målet, har større gjennomslagskraft enn lærere som jobber alene. Her er ti tips til hvordan du kan jobbe mot målet om å gi tilpasset opplæring til 100 prosent av elevene.

38

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 38

05.09.2017 14:01:02


I DENNE TIMEN HAR JEG LÆRT...

Først et helt praktisk råd:

BRUK STOLER OG BORD AKTIVT! Møblementet i et klasserom er ikke sveiset fast, selv om man noen ganger kan få inntrykk av det når man reiser rundt på skoler. Bytt mellom hestesko, grupper og andre oppstillinger etter hva læringsaktiviteten krever. Dytter man stoler og bord inn til veggene, har man brått laget rom for helt andre aktiviteter. La gjerne elevene stå for løftingen og flyttingen, så får de et kjærkomment avbrekk med litt fysisk aktivitet også! Hvis man trener på det, klarer 25 elever fint å ommøblere et klasserom på under et halvt minutt! Det neste tipset handler om deg som ­lærer, om hva du utstråler:

SMIL OG VÆR STOLT! Det du utstråler, er den viktigste kilden til energien og stemningen i klasserommet. Elevene lærer mye, særlig ubevisst, gjennom å imitere læreren. Et bevisst kroppsspråk, med rett rygg og hevet hode, er det godt å kunne imitere. (Når jeg foreleser for lærerstudenter, pleier jeg å be dem tenke på siste gang de var på fest og noen spurte om hva de driver med. Hvor mange ser ned og svarer på en litt unnskyldende måte at de studerer til å bli lærer, og hvor mange sier det med stolthet? Læreryrkets status starter der, med lærernes egen yrkesstolthet.) De to neste tipsene handler om å gjøre de små handlingene konsekvent, slik at de får stor effekt over tid:

HA 1:1-KOMMUNIKASJON MED ALLE ELEVENE TO GANGER HVER TIME! Ja, det er mulig. Tenk bare på hvordan kabinpersonalet på fly kan smile og hilse på flere hundre passasjerer hver gang de går om bord i eller forlater et fly. Om du står i døren og smiler og veksler noen ord med elevene på vei inn i og ut av timen, vet du at alle i alle fall blir sett da. Det er også en unik mulighet til å fange opp om det er noen som har opplevd noe i friminuttet som kan påvirke oppstarten av timen. Dette er små møter, men til sammen blir det mange tusen slike minimøter i året hvis du gjør det konsekvent.

SJEKK LÆRINGSUTBYTTET HVER TIME Det handler ikke om «vurdering», «tilbakemelding» eller karakterer. Én måte å gjøre det på kan være å gi alle elevene en post-it-lapp hvor de fullfører setningen «I denne timen har jeg lært …», som de klistrer på et A3-ark på vei ut døren. Slike små stikkprøver gir både elever og lærer indikasjoner på om det pågår læring.

START LÆRINGSARBEIDET MED ÉN GANG, G ­ JERNE INNEN 60 SEKUNDER. Bruker du tolv minutter av hver time på praktiske beskjeder, informasjon om skidag eller generelt surr, tilsvarer det 20 prosent av timen, eller to hele skoleår av det tiårige løpet. Dersom man henviser praktiske beskjeder til slutten av timen, er det også et signal om at man gjør det viktigste først. De tre neste punktene er egentlig ikke tips, men handler om holdninger, om hva slags blikk man ser rundt seg i ­klasserommet med:

«Det du utstråler, er den viktigste kilden til energien og stemningen i klasserommet.»

39

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 39

05.09.2017 14:01:03


Inspirasjon

ı

Inspirasjon i klasserommet

Tips!

ALLE ER INTERESSERT I Å LÆRE

ALLE ER MOTIVERT

Det ligger dypt i menneskets biologi at vi vil lære. Vi er skapt for å lære. Vi lærer å gå på egen hånd, og når vi er seks år, har vi lært over 10 000 ord og å delta i avansert sosialt samspill, uten én eneste skoletime. Hvis noe ikke fungerer i klasserommet, kan det være fristende å ty til påstanden om at noen ikke vil lære, men det er feil. Sannsynligheten er stor for at problemet er noe helt annet. Se neste punkt.

Man ville ikke fungere i hverdagen uten motivasjon. Ofte er nok elever motivert for noe helt annet enn det læreren er motivert for. En elev kan være opptatt av fotball eller dataspill, mens læreren er opptatt av nynorsk grammatikk og den franske revolusjonen. Man kommer ingen vei ved å påstå at elevene er uten motivasjon. Problemet er snarere at læreren ikke har bygd en bro mellom elevens naturlige og medfødte motivasjon og lærestoffet. Det går det an å gjøre, og det er en viktig del av lærerjobben.

ALLE ER GODE NOK SOM DE ER, OG TRENGER IKKE FORBEDRES Én av grunnene til at mange kan synes å være uinteressert i å lære, eller kan virke umotiverte, er at de ikke blir akseptert som de er, men hele tiden får høre at de må forbedre seg. Vi må ha en humanistisk grunnholdning om at både elever og lærere er gode nok som de er – i seg selv – og ikke trenger å forbedres. På dette grunnlaget kan vi tilegne oss ny kunnskap og lære oss nye ferdigheter. De to siste punktene handler om ­samarbeid mellom lærere:

«Vi lærer å gå på egen hånd, og når vi er seks år, har vi lært over 10 000 ord og å delta i avansert sosialt samspill, uten én eneste skoletime.»

40

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 40

05.09.2017 14:01:04


START LÆR INGSARBEIDET M ED ÉN GANG!

Gnistrende undervisning og Gnistrende samarbeid av Jørgen Moltubak

SAMMEN SKAPER DERE HELE BILDET «Problemeleven» i én klasse kan være «gullungen» i en annen. Bruk møtetiden til å snakke om enkeltelever. Slike møter er ofte problemorienterte. Legg heller vekt på å se etter styrker og det positive. Gå gjennom klasselisten fra topp til bunn og la alle lærere si én positiv ting om hver elev. En lærer som ikke klarer å si én positiv ting om en elev, kan ha i hjemmelekse til neste møte å klare det.

«Ha 1:1-kommunikasjon med alle elevene to ganger hver time! »

SETT PRIS PÅ MANGFOLD OG ANNERLEDESHET Det kan være lett å møte det fremmede med frykt og avvisning. Man ser en kollega som utfører en arbeidsoppgave på en annen måte enn en selv, og man forsøker å verne om sin egen praksis. Eller man får en ny kollega inn i skolen og er veldig opptatt av å fortelle «hvordan vi gjør det her hos oss». Møt det ukjente med nysgjerrighet og åpenhet: «Jaså, gjør du det slik? Vil du fortelle meg hvorfor?» Eller: «Velkommen til oss, hva har du med deg som du kan bringe inn i arbeidsfellesskapet?» Når ulikhetene får bryne seg mot hverandre, skapes friksjon. Det er da det gnistrer, og denne energien fornyer arbeidsmåtene.

Gnistrende undervisning. Håndbok i klasseledelse og undervisningsdesign er en inspirerende og praktisk bok for deg som er lærerstudent, nyutdannet lærer eller erfaren lærer og ønsker å videreutvikle deg som klasseleder. Her vil du finne teori, praktiske eksempler og oppgaver. Gnistrende samarbeid. Håndbok i skoleutvikling for lærere er en praksisnær og nyttig bok for lærerfellesskap som vil samarbeide om å utvikle skolen som lærende organisasjon. Boken tar for seg forutsetninger for samarbeid, som tidsstyring, informasjonsflyt og møtekultur. Den inneholder omfattende opplegg for kollegaobservasjon og et rikt utvalg utviklingsprosjekter

41

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 41

05.09.2017 14:01:06


HR og ledelse

ı

Møt forfatteren Åshild Egerdal

Medarbeiderne

– nøkkelen til suksess Åshild Egerdals ambisjon har vært å skape et standardverk for HR-faget, og den primære målgruppen er studenter og HR-medarbeidere. – Ledere, tillitsvalgte og verneombud vil også ha nytte av denne boken, sier hun. TEKST: IRINA LEE FOTO: THOMAS BRUN/NTB SCANPIX

Åshild Egerdal (55) jobber som organisasjonsdirektør i Landbruksdirektoratet og har mange års erfaring fra HR-arbeid i ulike virksomheter. Hun har en cand.mag. i psykologi og økonomi pluss en master i ledelse og spesialisering i organisasjonspsykologi, arbeidsrett og strategisk ledelse fra BI.

utradisjonelt i en akademisk lærebok. Medforfatterne mine har derimot bred og tung HR-erfaring. Det er likevel viktig å understreke at alt som formidles i boken, er bygd på forskning, samtidig som innholdet bygger på arbeidserfaringene til forfatterne. Dette er en bok som tar pulsen på arbeidslivet, sier Egerdal.

– Jeg bruker min kompetanse både i arbeidshverdagen min og som foreleser, sier Egerdal.

HR-boka bygger dessuten på Rigmor E. Grimsøs lærebok Personaladministrasjon. Teori og praksis. Den ble første gang gitt ut i 2000 og har fram til nå vært den ledende fagboken på personalområdet.

På kveldstid jobber hun ved Høgskolen i Østfold, hvor hun er ansvarlig for videreutdanningsstudier i personal- og administrasjonsledelse, organisasjonspsykologi og juss i arbeidslivet.

«Dette er en bok som tar pulsen på arbeidslivet.»

Topptungt team Nylig debuterte hun også som fagbokredaktør for HR-boka. Med på laget har hun fått med seg syv bidragsytere med erfaring fra privat og offentlig sektor. Her er både HR-direktører, HR-sjefer, jurister og seniormedarbeidere representert.

– Svært mange HR-medarbeidere har et forhold til hennes bok, men etter hvert har den blitt litt gammeldags. Jeg har hatt gleden av å samarbeide med Grimsø og fikk arve hennes bokkonsept. HR-boka har noen av de samme temaene, men også en del nye. Tanken er den skal fungere både som lærebok og som oppslagsverk, sier Egerdal.

– Ingen av disse er forskere eller professorer, og det er nok litt

42

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 42

05.09.2017 14:01:09


Rammebetingelser

produserer varer eller tjenester, og om det er en privat eller offentlig virksomhet. Alle disse faktorene påvirker HR-arbeidet, sier Egerdal.

HR-boka tar for seg alle områder som omfattes av HR-feltet – alt fra oppbygging av en merkevare til konflikthåndtering, mangfoldsarbeid, kompetanseutvikling, belønningssystemer og arbeidsrett.

Viktig ressurs Hun har også lagt merke til økt oppmerksomhet om den digitale revolusjonen og den teknologiske utviklingen, som går stadig raskere.

«HR handler ikke bare om å finne de rette menneskene, men også om hvordan du utvikler og tar vare på dem.»

– Mange ser for seg at operasjonelle oppgaver som i dag utføres av mennesker, vil forsvinne i framtidens arbeidsliv. I denne transformasjonen er det lett å fokusere på teknologi og tilgang på kapital for å håndtere denne utviklingen. Mange glemmer at det er medarbeiderne, det vil si hodene til folk, som faktisk skal utvikle denne teknologien! Til syvende og sist er det medarbeidernes kompetanse og motivasjon som avgjør om du lykkes. Derfor er HR og personalledelse utrolig viktig, sier Egerdal.

HR handler ikke bare om å finne de rette menneskene, men også om hvordan du utvikler og tar vare på dem og eventuelt avvikler arbeidsforholdet når det er nødvendig, sier Egerdal. Boken tar også for seg temaer som personalpolitikk, medarbeidersamtaler, kompetanseutvikling, konflikthåndtering, medbestemmelse og HMS. – Det går ikke an å jobbe med menneskelige ressurser uten å forholde seg til rammebetingelsene. De omfatter alt fra lovverket til markedet bedriften opererer i, om bedriften

43

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 43

05.09.2017 14:01:13


HR og ledelse

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker HR OG LEDELSE

Håndbok i ledertrening og lederutvikling Møt HR-direktøren Mari Thrana HR-direktør Gyldendal Norsk Forlag Hva slags bakgrunn har du? Jeg har en cand.mag. fra Universitetet i Oslo bestående av sosialøkonomi, statsvitenskap og demografi og ramlet tilfeldig inn i HR i 1995. Tidligere har jeg jobbet i bl.a. Norad, Utenriksdepartementet og det som i dag er BDO. I BDO bygde jeg opp en HR-avdeling og opplevde et selskap i kraftig vekst. I 2011 startet jeg som HR-direktør i Gyldendal Norsk Forlag og føler meg svært privilegert. Tenk å få jobbe med dette spennende faget i dette huset! De folka, det samfunnsoppdraget, den kraften og de utfordringene!

Mestringsledelse i praksis

Har du et tips til en fersk HR-medarbeider? Tja, det avhenger selvfølgelig av både type virksomhet og størrelse på HR-avdelingen. Helt generelt tenker jeg at det viktigste er å bli godt kjent med kulturen, historien som ligger i veggene, og menneskene. Så må du forstå de forretningsmessige utfordringene, strategiene og målene og legge HR-kompetansen din over alt dette. HR-faget rommer svært mye. Vær forberedt på at du kan bli dratt mellom ulike roller, og at du trolig av og til må kjempe litt for å bli hørt. Skaff deg selv en god leder og slutt aldri å bry deg om dem som jobber i virksomheten!

Amundsen og Kongsvik Endringskynisme

Det å utvikle seg som leder handler om bevisstgjøring og om å systematisk trene, lære, reflektere og korrigere over tid og sammen med andre. Med utgangspunkt i solid erfaring og forskningsbaserte utviklingsfaktorer presenterer denne boken en verktøykasse og en rekke råd, tips og refleksjonsoppgaver som kan bidra til å styrke utøvelsen av god mestringsledelse i praksis.

MESTRINGSLEDELSE I PRAKSIS Utgivelsesår: 2017 – Av Marianne Hauan Molstad og Kjetil Spangberg

Boken vil være av interesse for deg som jobber i kommunal og fylkeskommunal sektor, og som ønsker å bruke medarbeiderundersøkelsen 10-faktor i din videre lederutvikling. Den vil også være aktuell for deg som savner praktiske verktøy, og som også ønsker å bruke anerkjente og forskningsbaserte faktorer aktivt når du skal utvikle ditt eget lederskap.

Ole Hope Mellomlederen

Bolman og Deal Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse

Øyvind Martinsen (red.) Perspektiver på ledelse

44

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 44

05.09.2017 14:01:19


Halvor Nordby Konflikthåndtering for ledere

Gry Espedal Ros

Solem og Hermundsgård Fasilitering

Ståle Einarsen mfl. (red.) Organisasjon og ledelse

Ståle Einarsen mfl. (red.) Digital fagbok. Organisasjon og ledelse

Hans Morten Skivik Konflikter på jobben

Espen Skorstad Rett person på rett plass

Pål Ellingsen Brukerorientert ledelse i offentlig sektor

Frode Dale Lederskifter

Aasen og Amundsen Innovasjonsarbeid

Erik Chris. Aagaard mfl. Bedriftens personalhåndbok

Glasø og Thompson (red.) Transformasjonsledelse

Bang og Midelfart Effektive ledergrupper

Lars Klemsdal Hva trenger vi ledere til?

Johannessen og Glomseth Hoff og Lone Molstad og Sæter Mette Manus (red.) Medarbeiderundersøkelser medarbeiderunder- Karrierevalg og livskvalitet Politiledelse søkelsen gjennomført – en praktisk håndbok – hva nå?

45

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 45

05.09.2017 14:01:28


Arbeidsliv

ı

Bære en kiste: Likneset, Svalbard: Kisten med en av hvalfangerne bæres til helikopteret som skal frakte dem til museet på Svalbard. Arkeolog Arild Skjæveland Vivås og riksantikvar Jørn Holme fremst i bildet.

Vær synlig

Kommunikasjon i

bilder Bruk av bilder kan gjøre nesten all kommunikasjon bedre.

TEKST: KAREN THOMMESEN OG TURID ÅSHEIM FOTO: SIRI WOLLAND/RIKSANTIKVAREN

Noen ganger er bilder så viktige at det ikke er mulig å forklare en sak uten dem. Det er for eksempel først når de har bilder eller illustrasjoner fra større bygge- eller byutviklingsprosjekter, at kommuner og utbyggere kan kommunisere tydelig om disse med innbyggerne.

En pressemelding blir alltid bedre med et bilde eller to som pressen kan gjenbruke. Et godt og aktuelt bilde gjør at saken lettere kan komme på trykk, det sparer tid for redaksjonen, og det øker kvaliteten på artikkelen. Ofte er ord unødvendige – bildene sier alt.

Virksomheter i offentlig sektor skal nå svært forskjellige målgrupper, og noen av målgruppene vil ha ekstra nytte av en pedagogisk bruk av bilder, enten det er på nettsider eller i brosjyrer. Det kan hjelpe forståelsen uansett språkkunnskaper. Hvem har ikke blitt reddet av instruksjonsvideoer på YouTube?

I sosiale medier er gode bilder avgjørende. En litt slapp og kjedelig sak med bilde av deltakere på en konferanse, med mange bakhoder som ser på en skjerm, fungerer dårlig. Da er det bedre med et godt foto av noe som er tema på konferansen, eller av omgivelsene der konferansen foregår.

46

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 46

05.09.2017 14:01:30


En grav på vei ut i havet: Klimaendringer er lettere å forklare ved hjelp av bilder. Dette bildet viser en hvalfangergrav på Svalbard som nesten er rast ut i havet på grunn av erosjon. Graven med kiste er fjernet av arkeologer.

Noen tips til bruk av bilder  G  jør det til en vane å tenke på hvordan sakene dine kan illustreres, enten du skal legge fram noe for kolleger eller bistå i kommunikasjonsarbeid.

 B  ruk gjerne et godt kamera. Men det er lurt å ta noen mobilbilder i tillegg, som kan sendes videre eller publiseres med én gang.

 D  et finnes mange gode bildearkiver på nettet, enten til gratis bruk eller til kjøp/nedlasting.

 B  ilder i breddeformat er ofte best på nettsider og i sosiale medier. Men prøv å få tatt bilder i både bredde- og høydeformat, så kan du bidra med bilder til alle redaksjonelle flater.

 Krediter alltid fotografen, og sjekk at dere har lov til å bruke bildet.  Spør om lov før du tar bilder, og før du publiserer bilder på sosiale medier.  Mangler dere bilder av et saksfelt dere jobber med, gå ut og ta nye bilder.  Ta ikke bilde av barn uten lov fra foreldrene.

47

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 47

05.09.2017 14:01:33


Arbeidsliv

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker ARBEIDSLIV

Om menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping Møt forfatteren Karla Smith Forfatter av bøkene Presentasjonsteknikk og Forhandlingsferdigheter Hva slags bakgrunn har du? Jeg har en bachelor i historie og psykologi. Min første faste jobb var i Personalbyrået, hvor vi leide ut konsulenter til offentlig og privat næringsliv. I 1990 begynte jeg å jobbe for MaST Consulting, som trener i presentasjonsteknikk og motivasjon. I 1993 startet jeg Vivaldi AS, et selskap som i dag leverer opplæring i presentasjonsteknikk, salg og forhandlingsteknikk til næringslivet. I tillegg har jeg vært involvert i flere omstillingsprosesser som coach og foredragsholder. Jeg har reist rundt i Norge og kurset næringslivet i tyve år. Mine beste tips som foredragsholder: Forbered deg godt og tren muntlig når du forbereder deg. Gjør gjerne opptak av deg selv når du snakker deg gjennom hele eller deler av foredraget. Det er enklere å se hva du gjør og sier, når du får sett deg selv. Ikke benytt for mange PowerPoint-bilder, det er forstyrrende for publikum, og unngå for all del overdreven bruk av animasjon. Bruk et enkelt språk og unngå for mye fagterminologi. Få kontroll over kroppsspråk, stemme og øyekontakt. Det aller viktigste tipset jeg kan gi deg, er: Gjør det enkelt!

Det mørke arbeidslivet Menneskehandel, arbeidsmiljøkriminalitet og sosial dumping rammer hardt. Det handler om at noen beriker seg grovt på andre mennesker som er i en svært sårbar situasjon. Det undergraver også seriøse bedrifter og arbeidsplasser og tærer på fundamentet for norsk samarbeid og rettferdig konkurranse. Vi som alltid har bygd på tilliten til hverandre, blir påtvunget tvil, skepsis, frykt og redsel.

DET MØRKE ARBEIDSLIVET Utgivelsesår: 2017 – Av Torgny Hasås (red.)

Denne boken viser hvordan enkeltmennesker og grupper av arbeidstakere blir utnyttet i slavelignende situasjoner, og hvordan arbeidsmiljøkriminaliteten blir satt i system. Gjennom ekte saker, intervjuer, fakta og politisk informasjon viser forfatterne at det likevel er mulig å bekjempe det mørkeste arbeidslivet.

311507_7544_Omslag_Omslag 04.06.15 13:08 Side 1

Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Arbeidslivets lover

GYLDENDAL AKADEMISK • POSTBOKS 6730 ST.OLAVS PLASS, 0130 OSLO

Ordretelefon:

23 32 76 61

Ordrefax:

23 32 76 98

Sentralbord:

22 03 43 00 7544

Østfold Trykkeri AS

- 4000 - 1.2016

Bestillingsnummer:

Ajourført med endringer, senest ved lov 18. desember 2015 nr. 104 fra 01. januar 2016

Johansen og Stueland (red.) Erik C. Aagaard (red.) Christopher Hansteen mfl. Arbeidsmiljøloven Arbeidstvistloven Interessetvist og arbeidskamp

Pettersen og Johansen Lov om arbeidsmiljø, Særtrykk arbeidstid og arbeidsmiljøloven stillingsvern mv.

48

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 48

05.09.2017 14:01:37


Wergeland og Norberg Verneombudet

Leif Johnsen Hovedverneombudet

Arne Bernhardsen Arbeidsmiljøutvalget

Karla Smith Forhandlingsferdigheter

Magnus Evje mfl. Asbesthåndboka

Koren og Lindøe Metoder for bedre arbeidsmiljø

Bjarne Berg Wig Bitten Nordrik Lean. Ledelse for lærende Psykososial organisasjoner arbeidsmiljøkartlegging

Kari Ingstad (red.) Turnus som fremmer heltidskultur

Truls Gerhardsen Tillitsmannen

Bjørn Willadssen Arbeidsmiljø og HMS-arbeid

Karla Smith Presentasjonsteknikk

Einarsen og Pedersen Ståle V. Einarsen mfl. Håndtering av konflikter og Faktaundersøkelse trakassering i arbeidslivet

Solveig Osborg Ose Sykefravær, HMS og inkludering

Olsen og Nystuen Arbeid og psykisk helse

Amelie og Dahle Moderne munnkurv

Jan-Erik Støstad . En fjerde vei for velferden

Bjørn Kristian Rudå Kommuneøkonomi

Jan-Erik Støstad Sosial dumping

49

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 49

05.09.2017 14:01:46


Inspirasjon

ı

Presentasjonsteknikk

Tips! Presentasjonsteknikk

Ta presentasjonsferdighetene dine

på alvor!

Ønsker du at publikum skal lytte til det du har å si, må du mestre presentasjonsteknikk. Kunnskap og trening gjør mester! KILDE: PRESENTASJONSTEKNIKK AV KARLA SMITH ILLUSTRASJONER: SHUTTERSTOCK

ENGASJEMENT For at mennesker skal høre etter, må du mestre kunsten å engasjere. Vi må altså ta hensyn til valg av ord og innhold når vi forbereder en presentasjon, samtidig som vi er ytterst fokusert og bevisst på stemmebruk, øyekontakt og kroppsspråk når vi gjennomfører den.

Hva skal publikum oppnå ved å høre på deg?

du kan få. Sett opp et møte eller ta en telefon til den som har bedt deg presentere noe. Spør om hva personen ønsker at du skal snakke om, hva som er målsettingen hennes, hvem du skal snakke til, og hvor lang tid du får.

STRUKTUR En effektiv presentasjon er avhengig av en god struktur. En god innledning skal gi rammebetingelsene for presentasjonen din. Hva skal publikum oppnå ved å høre på deg? Hvordan har du tilrettelagt innholdet publikum skal høre på? Hvordan ønsker du å ha dialog med publikum?

NERVØSITET, PRESTASJONSANGST OG MESTRING Å mestre presentasjonsteknikker gjør at du også mestrer din egen nervøsitet! Det du frykter mest, er sannsynligvis at du skal snakke deg tom eller få jernteppe. Det vil ikke skje dersom du har forberedt deg faglig og mentalt.

HVEM ER PUBLIKUM? Vær forberedt på publikummet du kan møte. Lær deg å oppdage hva slags mennesker du møter, og husk hvilke teknikker du kan benytte om du møter de forskjellige typene når du presenterer et stoff.

FORBEREDELSER Å ikke forberede seg er å forberede seg til å feile. Å møte oppdragsgiveren før du lager presentasjonen, er kanskje det beste rådet

50

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 50

05.09.2017 14:01:46


For at mennesker skal høre etter, må du mestre kunsten å engasjere!

Stol på gruppen, den består gjerne av sosialt intelligente mennesker som vil deg vel.

HUMOR Humor er et fantastisk virkemiddel om du mestrer det. At du og publikum får anledning til å le sammen, gir en lett og ledig stemning og kan redusere spenningen hos alle. Men humor kan også ødelegge hele presentasjonen, samme hvor godt budskapet er. Skal du benytte humor, må du sørge for at den er ufarlig og ikke støter noen.

BEHANDLING AV SPØRSMÅL Det aller viktigste når du skal svare på spørsmål, er hvilken mental innstilling du selv har til det å få spørsmål. Å få spørsmål er alltid positivt. Det er det som skaper involvering og dialog i forholdet mellom deg og publikum.

forstå det som blir sagt. Vær deg selv og unngå å virke pompøs. Bruk et kort ord i stedet for et langt ord dersom meningen er den samme. Bruk presise i stedet for uklare formuleringer.

Presentasjonsteknikk av Karla Smith

VISUELLE VIRKEMIDLER Visuelle hjelpemidler må brukes med fornuft og uten overdrivelse. Presentasjonen din blir ikke mer profesjonell om du drukner publikum i PowerPoint-bilder eller flotte animasjonsvisninger. Visuelle hjelpemidler skal understreke og illustrere det du har å si, ikke komme i stedet for budskapet eller repetere det du allerede har sagt.

SPRÅKBRUK Enhver kan få ting til å høres vanskelig ut. En dyktig framfører får alle tilhørerne til å

Ta presentasjonsferdighetene dine på alvor! I dagens arbeidsliv forventes det at du skal presentere, og det kan være krevende. Denne boken gir deg de kommunikasjonsteknikkene, de strukturene og den innsikten du trenger for å gjennomføre profesjonelle og effektive presentasjoner.

51

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 51

05.09.2017 14:01:47


PR/markedsføring/kommunikasjon

ı

Praktisk innholdsmarkedsføring

Norske firmaer snubler i

startblokka Innholdsmarkedsføring er mye mer enn kamuflert reklameinnhold hos nettavisene. Med noen få og enkle grep kan norske bedrifter gjøre seg lettere synlige i markedet.

– Mange misforstår og tror innholdsmarkedsføring er reklame forkledd som nyhetsartikler på internett. Men godt kommersielt innhold er mye, mye mer enn det, sier forfatter Pål Nisja-Wilhelmsen. Han er aktuell med boken Praktisk innholdsmarkedsføring, som allerede har gått rett inn på pensumlistene på Handelshøyskolen BI.

distribuere og promotere. God innholdsmarkedsføring skal dekke så mye som mulig av alt dette, forklarer forfatteren.

TA BILDER AV ANSATTE, PRODUKTER, LOKALER OG BUTIKKER

– Bedrifter som Miele, Nordnet, Clas Ohlson og DNB har alle lykkes med å treffe sine målgrupper, men med ulike strategier, sier Nisja-Wilhelmsen.

– Det er sjokkerende mange som glemmer dette, og som ikke har slikt materiale tilgjengelig. Det er viktig å ha dette på plass enten man leier profesjonelle fotografer eller bruker enkle mobilkameraer.

Nisja-Wilhelmsen er innovasjonsdirektør i Nettavisen og har jobbet med digitalt kommersielt innhold i over 20 år. I mai 2017 ble han kåret til Årets netthode av Norwegian Online News Association (NONA).

Noen har valgt å ta utgangspunkt i bedriftens rike historie, mens andre har fokusert på å lage innhold som løser konkrete problemer for kundene. Miele gjorde det siste da de la ut absolutt alle brukerveiledninger for sine produkter på nett. Resultatet var at antall kundeklager gikk ned med 73 prosent.

– Historien om et produkt eller en tjeneste, bakgrunnen for selve merkevaren, er en del av det vi kjøper og konsumerer. God markedsføring handler om å identifisere markeder, videreutvikle produktet med tilhørende historier, sette riktig pris,

Her er forfatterens syv raske tips for alle norske markedsførere uansett hvor mye innholdsmarkedsføring eller generell markedsføring som skal gjøres:

OPPRETT FACEBOOKSIDE OG TA EIERSKAP OVER FACEBOOK-SIDER – De fleste norske bedrifter, organisasjoner og offentlige personer har allerede en Facebook-side, om de vil eller ei. Disse sidene bør man ta eierskap til, med riktig adresse og bilder som viser hvem, hva og hvor – i det minste kontaktinformasjon. Sørg også for å registrere bedriften på andre sosiale medier og allier deg med en tenåring for å vite hva det neste blir.

52

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 52

05.09.2017 14:01:47


Foto: Thinkstock

LAG EN WIKIPEDIA-SIDE

TENK LANGSIKTIG

– Google er det største oppslagsverket i verden, og Wikipedia rager høyt. Opprett en side for bedrift, butikk eller person. Den vil komme høyt når folk søker, og vil skape en ekstern kilde som oppfattes som god av omgivelsene.

– Det du skal si, og det som skal produseres eller kjøpes av innholdsrik markedsføring, bør bygge på en langsiktig merkevaretanke. Hvem skal nås, hvordan og – ikke minst – hvorfor? Du må begynne med bakgrunnen, historien og jobbe derfra. Både små og store har en merkevare, en personlighet og en stemme.

TENK HELHETLIG – Det hjelper ikke å si at du er miljøvennlig, hvis søppelet flyter utenfor deres eget lokale. Markedsføring er så utrolig mye mer enn reklame. Det er for eksempel hvordan telefoner og e-poster blir besvart, og hvordan biler blir parkert.

og kontinuerlig innhenting av samtidig samtale.

LEGG EN VIDEO PÅ YOUTUBE – Dette er verdens nest største søkemotor. Lag en video som kan legges her. Vi nordmenn synes det er flaut å vise oss fram, men gravlegger du janteloven for en kort stund, kan du komme langt.

SNAKK MED KUNDENE – Den nye markedsføringsverdenen, med helhetlig markedsføring, krever dialog med kundene. Det er ikke lenger slik at kommunikasjon skjer i forbindelse med en merkevare til en målgruppe. Nå er det slik at det er en kontinuerlig samtale. Det betyr ingen e-poster med noreply

53

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 53

05.09.2017 14:01:51


PR/markedsføring/kommunikasjon

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker PR/MARKEDSFØRING/ KOMMUNIKASJON

Flere og flere befinner seg i en rolle hvor de må opptre som selgere. Men hvordan går man fram?

Bli best på salg Mange er i en selgerrolle, enten direkte eller mer indirekte. Kanskje har du funnet på noe smart, vil kommersialisere ideen og må selge den til en investor? Eller kanskje jobber du profesjonelt med salg og har en åpenbar interesse av å bli bedre til å få inn avtaler? Du kan også være ute etter drømmejobben og innse at du bør tenke salgsprosess like mye som søknadsprosess. Eller er du konsulent, ingeniør, advokat eller en annen fagperson som forstår at kontrakter ikke avgjøres bare ut fra faglig styrke? Uansett: Du er en person som ønsker å øke egen gjennomføringskraft. Amund Fjeldstad har over 25 års internasjonal salgserfaring og viser deg i denne boka hvordan du kan bli bedre enn konkurrentene dine og vinne salget!

Petter Skants Sosiale medier og krisehåndtering

Her er noen av hans tips: Nøkkelen til å inngå en avtale befinner seg ikke på slutten av salgsprosessen, men i starten av den.

VINN SALGET Utgivelsesår: 2017 – Av Amund Fjeldstad

Hovedpoeng: Det er hvordan man utvikler en salgsprosess fra starten av, fra det aller første møtet med kunden, som avgjør hvor lett det blir å inngå kontrakten på slutten av prosessen. Nøtt: Hva gjør vi i det første salgsmøtet? Forslag til punkter du tar med deg: Still følgende tre spørsmål til kunden i det første salgsmøtet 1 Hva skal til for at du kan bli min/vår kunde? 2 Hva ser du etter hos en leverandør som meg/oss? 3 Hvordan ser tidslinjen for beslutningen din ut?

Bonvik og Brønn Virksomhetens stemme

Walaas og Jacobsen (red.) Arvid Viken (red.) Turisme Turisme Globale utfordringer Destinasjonsutvikling

Jacobsen og Viken Turisme Fenomen og næring

54

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 54

05.09.2017 14:01:56


Kotler og Keller Markedsføringsledelse

Selnes og Lanseng Markedsføringsledelse

Brynjulf Handgaard Intervjuteknikk for journalister

Olav Njaastad TV-Reportasjen

Øyvind Dahl Møter mellom mennesker

Jan Thoresen Nettjournalistikk

Brynjulf Handgaard mfl. Journalistikk

Ole Andre Gjerde Taler & retorikk

Olav Njaastad Nyhetsjournalistikk

Oftebro og Kielland Produktansvarsloven med kommentarer

Hjeltnes og Warmeda (red.) Gravende journalistikk

Tore Lunde mfl. Markedsføringsloven med kommentarer

Grandal og Elton Haug Markedsføringsrett i et nøtteskall

55

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 55

05.09.2017 14:02:04


Økonomi og aministrasjon

ı

Møt forfatteren Christian Riis

Gir læreboken et

digitalt løft Professorene Christian Riis og Espen R. Moen ved Handelshøyskolen BI har lansert fjerde utgave av Moderne mikroøkonomi. Denne gangen er lærebokverket oppdatert med en digital arbeidsbok. TEKST: IRINA LEE FOTO: THOMS BRUN/NTB SCANPIX

De to lærebokforfatterne hadde ikke akkurat små ambisjoner da de bestemte seg for å lage en lærebok om mikroøkonomi. Tanken var å lage et norsk standardverk om faget. Noe slikt fantes nemlig ikke fra før.

menneske gjør som individ, innenfor et økonomisk system. – Vi forsøker å forstå et samfunn, som egentlig bare består av et uendelig antall individer og beslutningstakere som stort sett gjør det de vil. Som individer er vi samtidig totalt avhengige av at millioner av mennesker gjør det de skal, for at hver enkelt av oss skal ha det bra. Dette er folk som ikke kjenner hverandre, men som er gjensidig avhengige av hverandre for at ikke samfunnet skal bryte sammen. Likevel er det en form for orden i systemet. Det er veldig fascinerende, særlig i en så kompleks økonomi som vi lever i nå, sier Riis.

– Generelt vil studenter ha norske lærebøker, og det manglet en skikkelig bok om mikroøkonomi som var skrevet på norsk, sier professor Christian Riis.

Orden i kaoset Sammen med lederen for Institutt for samfunnsøkonomi ved BI, professor Espen R. Moen, gikk han i gang med å lage denne boken, som siden har blitt trykket i stadig nye opplag. Fjerde utgave kom ut tidligere i år.

«Den digitale læringsplattformen får nesten en bloggliknende struktur, som stadig utvikler seg.»

– Vi har begge en genuin interesse av å formidle faget og en klar formening om hva som er viktige spørsmål å reise. Boken bærer preg av vårt tankesett og vår måte å forstå økonomien på, sier Riis.

Forfatternes ambisjon har vært å stimulere leseren til å tenke dypere om hvordan samfunnet faktisk fungerer.

Mens andre lærebøker kan framstå som mer mekaniske, har Riis og Moen ambisjoner om å analysere valgene hvert enkelt

– Mikroøkonomi fremstilles ofte som noe teknisk-mekanisk, eller som et rent puggefag. Det vil si: «Pugg disse modellene og

56

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 56

05.09.2017 14:02:06


Det som gjør denne koblingen litt spesiell, er at forfatterne selv har ansvaret for å oppdatere og vedlikeholde de digitale ressursene.

spytt dem ut igjen til eksamen.» Det er et dårlig utgangspunkt for å forstå samfunnet, sier Riis.

Digital oppdatering Som foreleser og fagbokforfatter ønsker Riis å gi studentene teoretiske redskaper til å forstå hvordan økonomien fungerer i praksis. Et viktig verktøy er den digitale arbeidsboken som forfatterne har utviklet i forbindelse med den nyeste versjonen av læreboken. Det digitale innholdet oppdateres og videreutvikles kontinuerlig.

– Vi har også lagt inn funksjoner slik at andre forelesere kan lage egne oppgaver og digitale arbeidsbøker til sine studenter, knyttet til det samme læreverket. Det finnes også en chat-funksjon, slik at samarbeidspartnere og kollokviegrupper kan benytte tjenesten som et sosialt medium. Mulighetene er mange, og vi ser at de blir mye brukt, sier Riis.

– Som foreleser og fagperson jobber jeg med undervisningsmaterialet hele tiden. Jeg finner fram dagsaktuelle problemstillinger og oppgaver som er knyttet til noe som skjer i samfunnet, her og nå. Dermed får den digitale læringsplattformen nesten en blogglignende struktur, som stadig utvikler seg. I kombinasjon med det trykte læreverket skaper den digitale arbeidsboken en spennende plattform for læring, sier Riis.

Alle som kjøper læreboken, får gratis tilgang til den digitale arbeidsboken gjennom en såkalt kode-i-bok. Andre kan få tilgang til de digitale ressursene ved å tegne et digitalt abonnement.

«Andre forelesere kan lage egne oppgaver og digitale arbeidsbøker til sine studenter.» 57

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 57

05.09.2017 14:02:09


Økonomi og administrasjon

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

Få – om noen – norske lærebøker har hatt et like langt liv som Lars Fallans Møt forlagsredaktøren

Innføring i skatterett.

Per Oskar Andersen Forlagsredaktør Økonomi og administrasjon Hva slags bakgrunn har du? Jeg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har stort sett hatt jobber i kategoriene undervisning og forlagsvirksomhet, og vært ansatt i Gyldendal Akademisk siden 2000. Hva består jobben din av? Hovedoppgaven er å bidra til å utvikle god undervisnings- og profesjonslitteratur på området økonomi og ledelse. Det innebærer kontakt med mange ulike fagtradisjoner, fra metodefag som matematikk og statistikk, via konkrete økonomifag og til «mykere» organisasjons- og ledelsesfag. I alle disse fagdisiplinene mener jeg at noe av det viktigste jeg kan bidra med i bokproduksjonen, er å prøve å sette meg i leserens sted og bidra til en lett forståelig og tydelig framlegging av budskapet. Undervisningserfaringen min har jeg altså svært god nytte av som redaktør. Med andre ord: Pedagogiske og strukturelle forbedringer i forfatternes tekstutkast er mitt viktigste bidrag som «fordyrende mellomledd».

Norsk lærebokklassiker i ny utgave Den første utgaven kom i 1980, og siden den gang har tusenvis av norske studenter og bedrifter lært seg skatteregler, selvangivelse, skattemelding, fradragsregler og skattetilpasning ved hjelp av denne boken.

SKATTERETT 2017-2018 Utgivelsesår: 2017 –

Boken brukes fortsatt flittig i utdanninger som økonomi og administrasjon, revisjon, jus og ingeniørfag. I høst kom den 35. utgaven, og den er fullstendig oppdatert når det gjelder regelverk og skattesatser. Som i 1980 er formålet med boken å gi oss kunnskaper om skattereglene og hvordan de virker. Når man kjenner skattereglene, kan man også tilpasse seg dem på lovlig måte.

Stig Mikalsen Aksjer og aksjehandel

Solheim og Winther Driftsregnskap og budsjettering

Jakobsen og Lien Ekspansjon og konsernstrategi

Victor D. Norman En liten, åpen antologi

58

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 58

05.09.2017 14:02:12


Dag Einar Sommervoll Hjernespenst

Ivar Bredesen Investering og finansiering

Philip Kotler Oppgjør med kapitalismen

Jan Ubøe Statistikk for økonomifag

Dag Einar Sommervoll Mattespettboka statistikk

Baksaas og Hansen Grunnleggende regnskap

Trond Winther mfl. Grunnleggende bedriftsøkonomi

ve Dag Einar Sommervoll Mattespettboka

Kjell Magne Baksaas mfl. Økonomistyring

Baksaas og Hansen Finansregnskap med analyse

Bror Petter Gulden Den eksterne revisor

Virum og Persson (red.) Logistikk og ledelse av forsyningskjeder

Dag Einar Sommervoll Matematikk for økonomifag

John Christian Langli Årsregnskapet

Knut Høylie mfl. God regnskapsføringsskikk

Fallan og Fallan Innføring i skatterett - studiebok

Bjørnland og Thorsrud Applied time series for macroeconomic

Skattedirektoratet Lignings-ABC 2015– 2016

Hans Robert Scwhencke mfl. Årsregnskapet i teori og praksis 2016

Ole Gjems-Onstad (red.) Skattelovsamlingen

59

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 59

05.09.2017 14:02:22


Psykologi

ı

Schizofreni

En optimistisk bok om schizofreni Schizofreni assosieres med spaltede personligheter og rabiate massemordere. Noe av det aller vanskeligste med å ha schizofreni er å leve med at slike negative oppfatninger er så utbredt. Fortsatt erlidelsen en gåte for forskerne. Mye av det som står i fagbøkene, er skremmende og nedslående. FOTO: THOMS BRUN/NTB SCANPIX

Nå kommer Gyldendal med en erfaringsbok om schizofreni. Håpet er at den vil bidra til mer åpenhet og optimisme rundt sykdommen. Dawn Peleikis jobber som overlege ved spesialpoliklinikken for psykoser ved DPS Groruddalen. Sivje Felldal er litteraturviter fra Universitetet i Oslo og jobber som redaktør. Hun har hatt diagnosen schizofreni siden tidlig på 2000-tallet. Jeg spurte dem hvordan de kom fram til at de ville skrive bok sammen. Dawn: Jeg tror det var slik at jeg foreslo for deg, Sivje, at vi skulle skrive sammen. Jeg

visste jo at du var flink til å skrive. Sivje: Ja – og jeg hadde faktisk tenkt på det, men turte ikke si det til deg. Etter hvert snakket vi om det i mange år. Vi følte begge at vi hadde en del erfaringer som vi syntes manglet i den litteraturen som finnes.

ringte klinikken hvor Dawn jobber, for å gi beskjed. Hun som tok telefonen, forsto ikke hva jeg sa, så jeg bare gjentok: – Si til Dawn at nå er jeg klar! Dawn: Jeg skjønte meldingen med én gang. – Hva er bokens viktigste budskap?

Sivje: Og så tenkte jeg at jeg bare måtte bli ferdig med sykdommen først. Men det skjedde aldri. Dawn: Og vi kom til en erkjennelse om at schizofreni tar tid.

Dawn: Det som har vært veldig viktig for oss å få fram, er at det er mange med psykoselidelser som lever gode liv, selv om det er vanskelig i perioder. Men de synes veldig lite i mediene og ellers fordi de ikke gir uttrykk for hvordan de har det.

Sivje: Jeg ble etter hvert utskrevet og

60

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 60

05.09.2017 14:02:25


Sivje Cathrine Felldal (t.v.), Dawn Elizabeth Peleikis og forlagsredaktør Katharine Cecilia Williams (t.h.).

Sivje: Det vanlige livet, med familie og venner og jobb – det får ikke spalteplass. Og jeg må nok si at jeg lar folk bli kjent med meg før jeg forteller om lidelsen min. Jeg vet jo at det er en del myter rundt den, og jeg må finne en måte å forholde meg til mytene på. Jeg opplever at folk blir overrasket og sier slikt som: «Det hadde jeg ikke trodd om deg!», eller: «Du kan da vel ikke være så sterkt rammet.» Da må jeg si at jeg nok ikke er så spesiell, og at det kan variere noe hvor hardt rammet jeg er. Men jeg lever det vanlige livet mitt, uten de store katastrofene. Dette er jo blitt det normale for meg.

Dawn: Det handler om å finne måter å leve med de utfordringene du har. Boken er altså skrevet av en psykiater og en pasient, men leseren får aldri vite hvem som har skrevet hva. Forfatterne har vært opptatt av å ha én felles stemme og ikke for eksempel veksle mellom en ekspertstemme og en brukerstemme, en form som en del andre forfattere har brukt.

som en fagbok, og i selve teksten finner leseren de mer faglige delene. Det er jo utfordringer i dette livet som skal møtes mellom krisene, men det skrives det ikke så mye om. Dawn: Man kan betrakte lidelsen som en kronisk tilstand – litt på samme måten som migrene eller diabetes. Man må ha hjelp og behandling når det står på som verst, men ellers kan man lære seg å leve med den.

Sivje: Vi har begge delt erfaringene våre i teksten. De står som sitater, og i dem har vi tillatt oss litt fri utfoldelse. Men vi ville også at boken skulle kunne brukes

61

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 61

05.09.2017 14:02:27


Psykologi

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker

Trygge barn

PSYKOLOGI

Praktisk og effektiv

Hvordan Trygghetssirkelen for foreldre kan bidra til å fremme barns tilknytning, emosjonelle motstandskraft og frihet til å utforske.

hjelp for foreldre som ønsker å gi barna god Møt forfatteren Guro Øiestad Forfatter av bøkene Selvfølelsen, Se eleven innenfra, Feedback, Kritikk og Selvfølelsen hos barn og unge. Hva er din bakgrunn? Jeg er psykolog, utdannet ved Universitetet i Oslo, og spesialist i klinisk psykologi. For tiden jobber jeg som førstelektor i 60 prosent stilling ved Psykologisk institutt ved UiO, hvor jeg underviser psykologistudenter. Jeg har også en privatpraksis, hvor jeg jobber med individualterapi, veiledning av psykologer og foreldreveiledning. I tillegg driver jeg noe kursog foredragsvirksomhet for arbeidslivet, ofte knyttet til bøkene jeg har skrevet. Hva er ditt beste tips til en nyutdannet psykolog? Stol på at du har mye kompetanse, stol også på at det er lov å trenge hjelp og støtte. Du vil ha en bratt læringskurve de første årene som psykolog. Søk veiledning, si ifra hvis veiledningen ikke fungerer, og bytt veileder hvis det ikke hjelper å si ifra. Finn tid og rom til å reflektere rundt det som er vanskelig, sammen med kollegaer. Se på arbeidet som en mulighet til å utvikle deg både profesjonelt og personlig. Sørg for å fylle livet med noe annet enn jobb!

Berge og Fjerstad Lev godt med sykdom

omsorg Kent Hoffman, Glen Cooper og Bert Powell i samarbeid med Christine M. Benton

Trygge barn Trygghetssirkelen for foreldre kan bidra til å fremme barns tilknytning, emosjonelle motstandskraft og frihet til å utforske. Dette er en bok som er skrevet for å anerkjenne den iboende omsorgsevnen din og de dypt forankrede positive intensjonene du har som mor eller far.

TRYGGE BARN Utgivelsesår: 2017 – Av Kent Hoffman, Glen Cooper og Bert Powell

Det er også en bok der vi ønsker å gi deg klar og forskningsbasert læring som er lett å huske, som du enkelt kan bruke i hverdagen, og som gir deg støtte og balanse når du begynner å føle deg forvirret eller har behov for veiledning.

Jon Haug Anne Kristine Bergem (red.) Diabetespsykologi Kroppen i psykoterapi

Linn-Heidi Lunde Myter om aldring

Frank og Hanssen Du ser jo så godt ut

62

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 62

05.09.2017 14:02:31


Schwartz og Hart (red.) Carolyn Webster-Stratton Barnet og dets Utrolige småbarn relasjonelle miljø

Guro Øiestad Selvfølelsen

Kärki og Weisæth (red.) Fra sjokk til mestring

Kristin Martinsen mfl. John Kjøbli mfl. (red.) Mestrende barn Å mestre det vanskelige (gruppeledermanual barn)

Helene Eng mfl. (red.) Den krevende foreldrerollen

Bert Powell mfl. Trygghetssirkelen

Solfrid Raknes Grønne tanker – glade barn

Hesselberg og von Hanne Holme mfl. Tetzchner Helsestasjonstjenesten Pedagogisk-psykologisk arbeid

Stephen von Tetzchner Utviklingspsykologi

From og Mølbak Ingen er perfekt

Else M. Schmidt Andersen mfl. Min skilte familie

Kennair og Hagen (red.) Psykoterapi

Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi

Skottun og Krüger Gestaltterapi

Jan Reidar Stiegler Emosjonsfokusert terapi

Hagen og Kennair (red.) Psykiske lidelser

Berge og Falkum Se mulighetene

63

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 63

05.09.2017 14:02:42


Samfunnsfag

ı

Beslutningsvegring

Beslutningsvegring –et ledelsesproblem Hvorfor vegrer vi oss for å ta bindende beslutninger? Er det mulig å lære seg å bli mer beslutningsdyktig? Hva skal i så fall til?

Mange ledere sliter med å ta beslutninger. De søker råd og veiledning, de nedsetter komiteer og arrangerer seminarer, de gjennomfører utredninger og høringer. Likevel skjer ingen ting. Beslutningsvegring rammer ikke bare lederens evne til å lede, men også medarbeidernes arbeidsglede. Manglende beslutningsdyktighet gir derfor negative ringvirkninger for flere enn beslutningstakeren selv. Det er derfor man bør ta tak i problemet.

hindrer og fremmer beslutningstaking. Tradisjonene som presenteres, viser vei inn i de positive og nyskapende mulighetene som ligger i kaotiske og komplekse situasjoner. Selv om målgruppen for denne boken først og fremst er ledere, vil temaet engasjere langt utenfor ledergruppene. Beslutningsvegring kan nemlig ramme oss alle. Faktisk er det noen som påstår at beslutningsvegring er i ferd med å bli vår tids nye folkesykdom. Mange burde derfor kjenne seg igjen i bokens ulike temaer og kunne lære noe av dem.

Beslutningsvegring. Et ledelsesproblem er ingen metodebok i beslutningstaking. Forfatteren inviterer leseren til en reise gjennom kunst, litteratur og filosofi på jakt etter faktorer som

64

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 64

05.09.2017 14:02:45


Foto: Shutterstock Foto: Thinkstock

Om forfatteren

VISSTE DU DETTE?  «Beslutningsvegring handler nødvendigvis ikke om posisjoner eller mangel på kompetanse. Grundig kunnskap og mye informasjon kan gi bedre beslutninger, men ikke alltid.» (utdrag fra boken).

Paul Otto Brunstad (f. 1960) arbeider til daglig som professor ved pedagogikkseksjonen ved NLA Høgskolen Bergen. Han har tidligere arbeidet med etikk og ledelse ved Sjøkrigsskolen i Bergen og Luftkrigsskolen i Trondheim. Brunstad har skrevet blant annet bøkene Seierens melankoli. Et kulturanalytisk essay (2003), Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder (2009), Enduring Military Boredom. From 1750 to the present (2009) (sammen med Bård Mæland) og vært medredaktør av antologien Eksistens og pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave (2016).

«Manglende initiativ fra lederens side tærer i lengden på tillit og moti vasjon hos lojale og kompetente medarbeidere. Det å være fraværende som leder i krevende situasjoner, det å ikke handle når medarbeidere venter på en med et tydelig engasjement, undergraver arbeidsmiljøet og organisasjonens indre liv» (utdrag fra boken).

65

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 65

05.09.2017 14:02:48


Samfunnsfag

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker SAMFUNNSFAG

Den etiske siden ved debatt Møt markedsansvarlig Beate Molander Markedsansvarlig Psykologi, Medisin, Samfunnsfag og bokhandleransvarlig Hva er din bakgrunn? Jeg har en bachelor i human resources og dobbel master i markedsføring og i international business fra San Fransisco State University. Etter endte studier jobbet jeg i markedsavdelingen i Akademika i et par år før jeg endte opp i forlagsbransjen. Hva består jobben din av? Sammen med redaksjonene har jeg ansvar for å sørge for gode beslutninger rundt utgivelser, informere fagansvarlige og bokhandlere om nye bøker slik at de kan komme inn på pensumlister og selges. Vi lager/selger kunnskap, og det å få riktig kunnskap ut til de rette personene er det viktigste jeg gjør. Jeg er også bokhandleransvarlig i Gyldendal Akademisk. Kan du nevne en spennende boknyhet som kommer neste år? Tror kanskje den mest spennende og allmenne boka kommer i november i år, nemlig Nyskaping av Erik Lerdahl. Dette er en arbeidsbok for hvordan man skal jobbe med idéutvikling. Hans forrige bok hos oss, Slagkraft, har solgt i mange tusen eksemplarer. Jeg har høye forhåpninger til denne boka også.

Exphil I

Etikk, språk og argumentasjon På samme måte som det må stilles etiske krav til våre handlinger, må det stilles etiske krav til våre ytringer. Diskusjonsetikk forutsetter imidlertid også diskusjonsteknikk. I denne boken er det lagt vekt på å vise sammenhengen mellom meningsutvekslinger og deres etiske, språklige, argumentasjonsmessige og saklige forutsetninger. Det gjenspeiles i bokens fire deler, som er viet 1) etikk, 2) språklig klarhet, 3) argumentasjon og 4) saklighet.

ETIKK, SPRÅK OG ARGUMENTASJONER Utgivelsesår: 2017 – Av Eilert Jan Lohne

Boken egner seg spesielt godt for ex. phil.-studenter, men vil også være nyttig for folk som vil oppøve evnen til både debattetikk og debatteknikk.

Exphil II

Finn Eivind Jor Ex.phil på 1-2-3

Tove Pettersen Skriv

Thomas Krogh Hermeneutikk

66

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 66

05.09.2017 14:02:53


Raino Malnes (red.) Velkommen til statsvitenskap

Kvale og Brinkmann Det kvalitative forskningsintervjuet

Halrynjo og Teigen (red.) Ulik likestilling i arbeidslivet

Claes og Førland EU

Mari Teigen (red.) Virkningene av kjønnskvotering i norsk arbeidsliv

Aarsæther og Mikalsen (red.) Lokalpolitisk lederskap i Norden

Frønes og Kjølsrød (red.) Det norske samfunn Bind 1

Knut-A. Christophersen Elisabeth Angell mfl. (red.) Nordområdene i endring Introduksjon til statistisk analyse

Eva Josefsen mfl. (red.) Ett folk, ulike valg

Johan Tralau Introduksjon til politisk teori

Frønes og Kjølsrød (red) Frønes og Kjølsrød (red) Det norske samfunn Det norske samfunn Bind 2 Bind 3

Ann-Helén Bay mfl. (red.) De norske trygdene

Bjerkli og Selle (red.) Samepolitikkens utvikling

Aksel Hatland mfl. (red.) Den norske velferdsstaten

Badersten og Gustavsson Introduksjon til statsvitenskap

Frønes og Kjølsrud (red.) Det norske samfunn særtrykk

Ole Bjørn Røste Politikk og økonomi for statsvitere

Lidskog og Sundqvist Miljøsosiologi

67

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 67

05.09.2017 14:03:03


Jus

ı

Tale eller tie

Tale eller tie Alle har plikt til å søke å avverge alvorlige straffbare handlinger og til å varsle hvis man vet at noen er uskyldig tiltalt eller dømt. Reglene om dette kan være avgjørende for å hindre alvorlige straffbare handlinger, for eksempel at barn blir utsatt for mishandling, vold eller overgrep.

Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke. Men for den som har taushetsplikt, oppstår gjerne spørsmålet om man i et gitt tilfelle har plikt til å tie eller varsle. Det er derfor viktig å kjenne reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt, særlig for yrkesgrupper i helse- og omsorgstjenesten som daglig møter barn, ungdom, pasienter og pårørende. Denne boken behandler de grunnleggende reglene som gjelder for plikten til å avverge alvorlige lovbrudd, for plikten til å varsle om at en uskyldig person er tiltalt

eller domfelt, og for plikten offentlige myndigheter har til å varsle barnevernet om mistanke om omsorgssvikt, vold eller

Endelig kommer forfatteren med forslag til lovendringer som kan harmonisere og klargjøre

«Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke.» overgrep mot barn. Den gjennomgår dessuten en rekke bestemmelser for utvalgte forvaltningsorganer, herunder barnevernet, helse- og omsorgstjenesten, politiet og utdanningssektoren. Her foreslås også løsninger på de kompliserte spørsmålene som reises i bokens eksempler.

regelverket. Boken er den første samlede framstillingen av reglene om avvergingsplikt og varslingsplikt og klargjør et fram til nå uoversiktlig rettsområde. Kombinasjonen av teori og praktiske eksempler setter leseren i stand til å

68

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 68

05.09.2017 14:03:12


Foto: Thinkstock

anvende bestemmelsene på komplekse spørsmål og forstå de grunnleggende hensynene bak reglene som skal beskytte de mest sårbare og utsatte gruppene i samfunnet vårt. Boken retter seg mot dem som kan få opplysninger som utløser en handleplikt, for eksempel ansatte i barnehage, skole og helsesektor. Den er også viktig for jurister som må trenge dypt ned i rettsspørsmålene, politi og påtalemyndighet, den øvrige forvaltningen og advokater og dommere.

Om forfatteren

Uttalelse fra riksadvokat Tor-Aksel Busch

Morten Holmboe (f. 1963) er ph.d. og førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet, lovavdelingen.

«I vårt arbeid med å profesjonalisere politiets og påtalemyndighetens arbeid hva gjelder vold mot barn, de mest sårbare og utsatte av oss alle, har vi også rettet oppmerksomheten mot såkalt passiv medvirkning og plikten til å avverge alvorlige lovbrudd. Ikke sjelden ser vi at vold mot barn utøves over tid, og at flere personer har hatt mistanker om at alt ikke er som det skal. Det er i dette perspektivet Morten Holmboes nye bok er særlig viktig. Straffeloven 2005 § 196 er en krevende bestemmelse for ikke minst skole og helsepersonell, men også for oss praktikere som skal anvende bestemmelsen.»

69

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 69

05.09.2017 14:03:18


Jus

ı

Bokhylla

Aktuelle bøker JUS

Boken gir en grundig innføring i individuell arbeidsrett Møt tekstkonsulenten Kristin Preus Tekstkonsulent Hva slags bakgrunn har du? Jeg har en bachelorgrad i kultur og samfunnsfag fra Universitetet i Oslo, bestående av litteraturvitenskap, kunsthistorie og idéhistorie. Jeg har jobbet mange år i Gyldendal, i ulike jobber. Startet i Gyldendal Litteraturs dokumentarredaksjon, jobbet deretter som manusredaktør i Gyldendal Undervisning før jeg var tilbake i Gyldendal Litteratur og hadde ansvaret for tekstløpet på oversatt skjønnlitteratur. Nå er jeg tekstkoordinator i Gyldendal Juridisk og Gyldendal Akademisk.

Individuell arbeidsrett

Hva består jobben din av? Jobben min består i å kvalitetssikre teksten fra den kommer fra forfatter til den går til produksjon. Jeg sørger for manusvask, korrekturlesing og stiling og koding av manuset. Sørger også for at figurene blir slik de skal, og at bokens øvrige elementer blir korrekte. Hva er ditt drømmebokprosjekt? Et drømmebokprosjekt avhenger av profesjonelle og ryddige forfattere (som vi har mange av), og av at vi jobber sammen som et godt team. Teksten går sømløst gjennom alle ledd, fra forfatter til vasker, korrekturleser, ombrekker og trykkeri.

Bragdø-Ellenes og Abusland Forvaltningsrett i et nøtteskall

Forfatterne behandler tradisjonelle arbeidsrettslige problemstillinger som er knyttet til etablering av arbeidsforholdet, fastleggelse av rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker samt arbeidsforholdets opphør. Nytt i denne utgaven er kapitler om diskriminering og HMS. I tillegg har forfatterne revidert grundig stoffet om midlertidig ansettelse, opphør grunnet alder, konkurransebegrensende avtaler, ferie og arbeidstid.

Morten Goller mfl. Anskaffelsesrett i et nøtteskall

Geir Woxholth Avtalerett i et nøtteskall

Individuell arbeidsrett Utgivelsesår: 2017 – Av Alexander Næss Skjønberg, Eirik Hognestad og Marianne Jenum Hotvedt

Kvalø og Köhler-Olsen Barnerett i et nøtteskall

Thomas Frøberg Alminnelig strafferett i et nøtteskall

70

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 70

05.09.2017 14:03:23


Torgeir Bjørnaraa Tjenestetvistloven

Wilhelmsen og Bull Handbook on Hull Insurance

Steinar Fredriksen Norm, skyldkrav og straffetrussel

Wilhelmsen og Hagland Om erstatningsrett

Wilhelmsen og Bull Dyrnes og Mikelsen (red.) Innføring i forretningsjus Merverdiavgift i et inter– Digital fagbok nasjonalt perspektiv

Jannik Woxholth Aksjonæravtaler

Mæhle og Aarli Fra lov til rett

Knut Boye Sakførsel

Asbjørn Kjønstad mfl. Velferdsrett I

Skaar og Kristensen Lærebok i bedriftsskatterett

Kaija Bjelland Robins guide til kjøpsretten

Asbjørn Kjønstad mfl. Velferdsrett II

Ole Gjems-Onstad mfl. Ole Gjems-Onstad mfl. Merverdiavgift – Lærebok i merverdiavgift spørsmål og svar

Sverre F. Langfeldt mfl Sverre F. Langfeldt Aslak Syse (red.) Lyngdal og Lyngdal Lov og rett for næringslivet Lov og rett for Norges lover. Lovsamling Norges lover. – lærebok næringslivet – lovsamling for helse- og sosialLovsamling for sektoren 2017–2018 rettslære 2017–2018

Tore Bråthen Selskapsrett

71

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 71

05.09.2017 14:03:31


Få prøvetilgang! Tlf. 22 99 04 20 www.rettsdata.no

Rettsdata Total – ditt komplette juridiske arbeidsverktøy Norsk Lovkommentar Oppdaterte kommentarer til alle Norges lover, med utdypende forklaring til lovparagrafene.

Maler og verktøy Praktiske dokumentmaler som gir deg veiledning i en rekke juridiske problemstillinger.

Rettskilder Relevante og oppdaterte rettskilder, med fordypning innenfor flere rettsområder.

Faglitteratur Omfattende samling med over 125 relevante kommentarutgaver og juridiske fagbøker. Leveres som tillegg.

noen av våre samarbeidspartnere og bidragsytere

72

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 72

05.09.2017 14:03:35


Tillegg til Rettsdata Total

Faglitteratur – ditt digitale juridiske bibliotek

Aamelfot • Bjørken • Bjørnslett • Jacobsen • Johansen • Løfsgaard • Wilter

2. utgave

Med over 125 titler har du ditt digitale bibliotek tilgjengelig direkte i Rettsdata. Bøkene er både søkbare og koblet rett mot lovparagrafer, slik at du enkelt finner kapitler og avsnitt for den aktuelle problemstillingen. Samlingen omfatter kommentarutgaver og annen juridisk litteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.

www.rettsdata.no | tlf 22 99 04 20 | rettsdata@rettsdata.no

73

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 73

05.09.2017 14:03:41


Dine digitale læreverk fra Gyldendal - samlet på ett sted.

Følg oss på Facebook fb.com/sykepleierstudenten/

Følg oss på Instagram @sykepleierstudenten

74

VIT_2017_NR2_trykkNY_arbeidsfil_17.08.17.indd 74

05.09.2017 14:03:42


Velkommen! HØSTEN er her, og for mange studenter er et nytt studium allerede godt i gang – kanskje på et nytt sted, med nye klassekamerater, nye forelesere, nye fag og nye bøker. Fra starten av semesteret til eksamen er det bare noen få, korte måneder. Pensumlitteraturen skal leses så effektivt som mulig. Kunnskapen skal modnes i drøftinger og oppgavesamarbeid. Og slik skal ny kunnskap og nye ferdigheter vokse fram.

kunnskapen blir viktig når vi skal finne den riktige balansen mellom den tradisjonelle læreboken og innhold på nye digitale flater. Forlagsbransjen må være av de mest spennende bransjene å jobbe i nå. Hvordan kan vi jobbe med våre forfattere for å gi studentene de beste hjelpemidlene for framtidig læring? Her kreves mye godt samarbeid, også med undervisningsinstitusjonene og studentene. Nye tanker skal møte etablert kunnskap til en god og balansert utvikling.

SOM for mange av studentene er denne høsten også for meg en oppstart. Jeg begynte som forlagsdirektør i Gyldendal Akademisk i september, og de første ukene har vært hektiske, med mye nytt å sette seg inn i. Heldigvis er jeg omringet av mange dyktige medarbeidere som hjelper meg med å bli kjent med bransjen og forlaget. Jeg gleder meg til å lære mer.

JEG kommer fra Handelshøyskolen BI, hvor jeg de siste årene har vært direktør for studiekvalitet. Som for resten av sektoren står digitalisering høyt på agendaen på BI. Ett av de viktige spørsmålene er: Hvordan kan vi bruke nye digitale støtteverktøy til å utvikle både innholdet og pedagogikken, og med det hjelpe studentene til bedre å tilegne seg ny kunnskap og utvikle nye ferdigheter? Vi i Gyldendal Akademisk kan mye om hva som gjør en lærebok til en virkelig god lærebok. Denne

vit01_2017_omslag.indd 2

VIT når ut til stadig flere. Det er gledelig at denne utgaven har et opplag på hele 7000. I bladet du har i hånden, har vi samlet mye spennende fagstoff. Ungdom og ungdomshelse er et viktig tema som berører mange. Ellers kan du lese mer om blant annet HR og PR og kommunikasjon. I tillegg til VIT anbefaler vi deg å følge Gyldendal Akademisk på Facebook eller fagnyheter.gyldendal.no. God lesning! Eivind Bergem, Forlagsdirektør

KONTAKT

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2017 Opplag: 7000 Trykk: Opolgraf, Polen 2017 Konsept og design: Metro Branding ISBN/EAN: 7 071415 013155 Alle henvendelser om magasinet kan rettes til Gyldendal Akademisk Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo gyldendal.no/akademisk akademisk@gyldendal.no

Christian Haugsnes Salgs- og markedssjef T: 97 58 51 48 E: christian.haugsnes@gyldendal.no Emma Dalby Markedsansvarlig arbeidsliv og profesjon (helse) T: 48 02 15 69 E: emma.dalby@gyldendal.no Susann Hansen Markedsansvarlig pedagogikk, økonomi og administrasjon og ingeniørfag T: 99 01 11 83 E: susann.hansen@gyldendal.no Beate Molander Markedsansvarlig psykologi, medisin og samfunnsfag Bokhandleransvarlig T: 40 87 41 05 E: beate.molander@gyldendal.no Benedicte Nickelsen Markedsansvarlig jus og politifag T: 92 65 47 56 E: benedicte.nickelsen@gyldendal.no Lena Winsnes Solem Markedsansvarlig helse- og sosialfag og sykepleie T: 93 25 49 35 E: lena.winsnes.solem@gyldendal.no

05.09.2017 12:46:47


RETURADRESSE: GYLDENDAL AKADEMISK POSTBOKS 6860 ST. OLAVS PLASS 0130 OSLO

Nr. 2 | 2017

Vit Nr. 1–2017

Ble du inspirert?

gyldendal.no/akademisk

BØKENES LANGE REISE

Bestill bøkene her: gyldendal.no/akademisk

Gir lærebo ke Møt forfatt n et digitalt løft eren

Det har vært viktig å bidra til

: Christian R

respekten for rettsvernet også for

iis

de minste og mest hjelpeløse.

>

IN: S I D E M RETTS pekt for Med res et og individ pet fellesska Er jeg god nok? - om barn og perfeksjonisme

QUDOS – ET LØFT FOR

HELSETJENESTEN vit01_2017_omslag.indd 1

Kvalitativ forskning i praksis Presentasjonsteknikk: Slik blir du hørt!

05.09.2017 12:46:28

Vit nr 2 2017  
Vit nr 2 2017