Page 1

0000 102851 GRMAT #2327B36.book Page 13 Monday, June 17, 2013 1:00 PM

Innhold Introduksjon til kunnskapspakken 37 °C . . . . . . Hvorfor 37 °C? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viktige trekk ved kunnskapspakken . . . . . . . . . . . . . . . . Hvorfor naturvitenskap i sykepleie? . . . . . . . . . . . . . . . . Det interaktive nettstedet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5 5 6 6

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Bidragsytere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Redaktører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øvrige forfattere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Illustratør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 1 Kroppen er bygd opp av spesialiserte celler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marit Inngjerdingen, Per Holck og Gunnar Nicolaysen

9 9 9 9

Nervesystemet er oppbygd for å kunne ivareta mange og svært komplekse funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nerveceller reagerer på stimuli ved å danne elektriske utladninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signaler overføres mellom nerveceller i spesialiserte kontaktpunkter – synapser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det sensoriske nervesystemet registrerer påvirkninger fra kroppens ytre og indre miljø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Viljestyrte handlinger styres av det motoriske nervesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 3 Sanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bjørnar Hassel

65 72 76 78 79

87

47

Hver sans har sitt sanseorgan som omdanner sansepåvirkninger til elektriske signaler . . . . . . . . . . . . . 88 Kjeder av nerveceller formidler elektriske signaler til hjernen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Sansene som leder til bevisst opplevelse har egne områder i hjernebarken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Følesansen registrerer informasjon fra huden og innvollene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Akutt smerte er et signal om at kroppen er i ferd med å bli skadet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Ledd-, sene- og muskelsans registrerer bevegelser og muskelkraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Likevektsansen, en forutsetning for å holde balansen . . 94 Hørselen lager et detaljert «lydbilde» av omgivelsene våre 95 Synssansen registrerer form og farge, bevegelse og avstander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Smakssansen analyserer innholdet i det vi spiser . . . . . . 102 Luktesansen skiller mellom mange forskjellige lukter . . 103

49

Kapitel 4 Bevegelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Per Holck og Gunnar Nicolaysen

17

Hver celle lever et selvstendig liv i samspill med andre celler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Kroppen vår er sammensatt av vev med ulike funksjoner 32 Kommunikasjon mellom celler og vev opprettholder normale kroppsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Stamcellen er byggmesteren i alle vev . . . . . . . . . . . . . . . 42 Hvorfor og hvordan eldes vi? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Kapitel 2 Nervesystemet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Farrukh Abbas Chaudhry

Det perifere nervesystemet fører toveis kommunikasjon mellom ryggmarg/hjernestamme og kroppen . . . . . . . . Storhjernen regulerer høyere mentale funksjoner . . . . . Det autonome nervesystem regulerer livsviktige, ikke viljestyrte funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sentralnervesystemet er beskyttet av hjernehinner og knokler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sentralnervesystemet har rikelig blodforsyning . . . . . . .

50 54 61 63

Knoklene danner reisverket og beskytter kroppens indre organer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ledd gir mulighet for bevegelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskler skaper bevegelsene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muskelaktiviteten tilpasses kroppens behov . . . . . . . . . . Kropp og bevegelser beskrives i flater og plan, og som bevegelsesformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skjelettet er bygd symmetrisk rundt ryggsøylen . . . . . . .

106 109 111 113 117 119


0000 102851 GRMAT #2327B36.book Page 14 Monday, June 17, 2013 1:00 PM

14

INNHOLD

Hodeskallen beskytter hjernen og gir form til ansiktet . . Halsvirvelsøylen har stor bevegelighet og bærer hodet . . Brystvirvelsøylen og ryggmuskulaturen stabiliserer og beveger overkroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lendevirvelsøylen bærer kroppsvekten . . . . . . . . . . . . . .

121 123

Kapitel 9 Immunforsvaret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marit Inngjerdingen

215

124 131

Immunforsvaret reagerer mot fremmede strukturer . . Hud og slimhinner danner en barriere mot mikrober . . Immunforsvarets første reaksjon på fremmede strukturer er en betennelsesreaksjon . . . . . . . . . . . . . . . Lymfocytter lager en kraftig, spesifikk immunreaksjon mot den enkelte mikrobe . . . . . . . . . . Immunforsvar mot kreft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blodgrupper og blodoverføring . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

216 217

Kapitel 5 Sirkulasjon og hemostase . . . . . . . . . . . 139 Gunnar Nicolaysen, Trygve B. Leergaard, Ansgar Berg og Marit Inngjerdingen Stoffutvekslingen skjer i kapillærene . . . . . . . . . . . . . . . . Arteriene forsyner kapillærene med blod . . . . . . . . . . . . Hjertet er blodpumpa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Venene fører blodet tilbake til hjertet . . . . . . . . . . . . . . . Sirkulasjonen reguleres og tilpasses kroppens samlede behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lymfeårene drenerer væske tilbake til blodet . . . . . . . . . Fosterets kretsløp er tilpasset livet i livmoren . . . . . . . . . Blødning fra skadde blodårer stoppes, og skaden repareres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

140 142 144 153 154 155 156 157

Kapitel 6 Respirasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Gunnar Nicolaysen og Per Holck Gassutvekslingen foregår i lungene . . . . . . . . . . . . . . . . . Oksygen og karbondioksid transporteres i blodet . . . . . Ventilasjonen fornyer gassen i alveolene . . . . . . . . . . . . . Luftveiene fordeler gasstrømmen til og samler gasstrømmen fra alveolene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Respirasjonen overvåkes og reguleres . . . . . . . . . . . . . . .

162 165 168 174 177

Kapitel 7 Nyrene og urinveiene . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Gunnar Nicolaysen De to nyrene ligger på hver sin side av ryggsøylen . . . . . I glomerulus filtreres det store mengder nesten proteinfri væske fra blodet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vann og løste stoffer reabsorberes fra tubulus til blodet i tre trinn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Væske- og elektrolyttbalansen opprettholdes ved å regulere hvor mye vann og løste stoffer som reabsorberes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urinveiene transporterer og oppbevarer urin . . . . . . . .

Kapitel 10 Hormoner regulerer viktige kroppsfunksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karin Toska Hormoner produseres i endokrine kjertler eller i andre hormonproduserende celler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hormoner overbringer beskjeder ved å binde seg til reseptorer i eller på målceller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hormonproduksjonen tilpasses behovet . . . . . . . . . . . . Jevn konsentrasjon av glukose i blodet er viktig for hjernens funksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adrenalin fra binyremargen kan sette kroppen i alarmberedskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stoffskiftet opprettholder kroppsfunksjonene våre . . . Kortisol fra binyrebarken påvirker metabolismen og hjelper oss å møte ytre påkjenninger . . . . . . . . . . . . . Kroppens vekst styres av veksthormon . . . . . . . . . . . . . Kalsium er et viktig signalstoff i cellene og en nødvendig byggestein i skjelettet . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kapitel 11 Forplantning er grunnlaget for nytt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maja Elstad

218 220 230 231

235

237 237 238 238 240 241 244 244 245

249

183 183 185

188 193

Kapitel 8 Fordøyelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Per Ole Iversen og Per Holck Næringsstoffer absorberes fra tarmkanalen via tarmslimhinnen til blodet eller lymfen . . . . . . . . . . . . . . 199 Fordøyelsen omfatter alle prosessene fra maten inntas til avfallsstoffene skilles ut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Endetarmens lukkemuskler styrer tømmingen av tarmen 211

Eggcellen smelter sammen med sædcellen og skaper nytt liv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kvinnens indre kjønnsorganer er tilpasset å unnfange, bære fram og føde et barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den befruktede eggcellen transporteres via egglederen til livmoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I placenta opprettes det tett kontakt mellom morens og fosterets sirkulasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Signaler fra placenta og foster forteller at fosteret er klart til å fødes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjønnsceller må utvikles og modnes for å bli befruktningsdyktige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seksualakten har fire faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Puberteten gjør oss forplantningsdyktige . . . . . . . . . . .

250 251 251 254 258 261 270 272


0000 102851 GRMAT #2327B36.book Page 15 Monday, June 17, 2013 1:00 PM

INNHOLD

Kapitel 12 Energibalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gunnar Nicolaysen Energien i maten som vi spiser, overføres til andre energiformer i stoffskiftet vårt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Energien i maten forbrukes på tre måter når vi er i energibalanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

275

276 276

Kapitel 13 Syre-base-balansen . . . . . . . . . . . . . . . . Gunnar Nicolaysen

279

pH er måleenhet for surhetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det dannes syrer og baser i kroppen . . . . . . . . . . . . . . . . Buffersystemer bidrar til å holde pH jevn . . . . . . . . . . . Overskudd av hydrogenioner skilles ut i urinen og i lungene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Overskudd av base skilles hovedsakelig ut som hydrogenkarbonat i nyrene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syre-base-forstyrrelser kan oppstå ved avvik i gassutvekslingen eller i metabolismen . . . . . . . . . . . . . .

280 280 280

15

Kapitel 14 Temperaturregulering . . . . . . . . . . . . . 285 Gunnar Nicolaysen Det er forskjell på kjernetemperatur og hudtemperatur Kroppen produserer varme hele tiden . . . . . . . . . . . . . . Kroppen avgir varme til omgivelsene på flere måter . . . Celler i hjernen registrerer kjernetemperaturen og regulerer hvor mye varme som avgis . . . . . . . . . . . . . Ved feber er reguleringspunktet for kjernetemperaturen endret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

286 286 286 287 288

Kapitel 15 Når to celler blir til et menneske . . . 291 Per Holck Fosterets utvikling fullføres i livmoren . . . . . . . . . . . . . . 292

281 282

Ordforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

282

Forstavelser og etterledd i medisinsk terminologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

37C Kroppens funksjon og oppbygning