Page 1

Moeter mellom mennesker.book Page 11 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM

Innhold

kapittel 1 å forstå i en global verden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globalisering – et ord med mange meninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Globaliseringen og Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renhet, kreol eller hybrid? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å forstå og bli forstått . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forståelse, manglende forståelse og misforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gylne øyeblikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulik kategorisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikasjon er å forhandle om mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 2 kultur – noe vi har eller noe vi gjør? . . . . . . . . . . . . Hva er kultur? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskrivende kulturforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Essensialistisk kulturforståelse – kultur er noe vi har . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamisk kulturforståelse – kultur er noe vi gjør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskrivende og dynamisk kulturforståelse – en oppsummering . . . . . . . . . . . Flerkulturelle samfunn og kulturforskjeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Grenser mellom «oss» og «dem» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturelle dimensjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturelle referanserammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 3 kommunikasjon er å skape noe sammen . . . . . . . . . . . Kommunikasjonsmodeller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den klassiske kommunikasjonsmodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . En trinnvis prosessmodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forståelse og mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tekst og kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stereotypier – å putte folk i bås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordommer – «frosne stereotypier» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annengjøring – «Othering» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Faren for kulturisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17 18 21 22 24 25 27 27 28 33 34 35 38 39 44 46 47 49 53 55 56 56 59 63 65 66 69 70 71


Moeter mellom mennesker.book Page 12 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM

12 innhold Etnosentrisme, kulturrelativisme og empati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metakommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innholdskommunikasjon og relasjonskommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dobbeltkommunikasjon – å tale med to tunger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Symmetri og asymmetri i kommunikasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tverrkulturell og interkulturell kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Intrakulturell og interkulturell kommunikasjon. Kulturavstand . . . . . . . . . . . Teori og praksis – analysemodeller i kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 75 76 76 77 77 78 79

kapittel 4 prosessanalyse – å bygge bro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83 84 84 86 87 89 93 96 97 97

Ulike former for interkulturell kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interkulturell kommunikasjon med en beskrivende kulturforståelse . . . . . . . Kontraster mellom antakelser og verdier – et eksempel . . . . . . . . . . . . . . . . . Interkulturell kommunikasjon med en dynamisk kulturforståelse . . . . . . . . . Kulturfiltermodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et eksempel på bruk av kulturfiltermodellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikasjon uten intensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontekstens betydning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Høykontekst og lavkontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 5 semiotisk analyse – å tolke tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . Semiotikk – læren om tegn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Koder er meningssystemer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikon, indeks, symbol og tegnets posisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Semiotisk analysemodell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Produsere mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uendelig semiose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Betydning og mening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metafor, ironi, metonymi og idiom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor vanskelig er egentlig norsk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 6 hermeneutisk analyse – å forstå . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordom, for-dom og forforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forståelseshorisont og horisontsammensmeltning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den hermeneutiske sirkelen – forståelsessirkelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forståelsens tre faser i menneskelige møter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket og åpen kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fra individ til samfunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hermeneutikk som analyseredskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maktens mange ansikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Et eksempel til analyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

101 102 103 104 105 107 108 111 111 113 115 116 116 117 118 120 122 123 125 129


Moeter mellom mennesker.book Page 13 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM

innhold 13

kapittel 7 verbal kommunikasjon – språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Hva er verbal kommunikasjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Muntlig verbalspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skriftlig verbalspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegnspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Menneskets språkkompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den grammatiske kompetansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den kommunikative kompetansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Språk og virkelighetsoppfatning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å lære språk – port til nye univers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norsk er ikke bare norsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morsmålets språkvaner overføres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulik bruk av «ja» og «nei» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Om norvagismer og andre språklige overføringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interferens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pragmatikk – språket i bruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikasjonsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Språklige uttrykksmåter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikativ stil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Språk er makt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retorikk – argumentasjonsstrategier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logisk argumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Følelsesmessig argumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Analogisk argumentasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oversettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konseptoversettelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tolking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paralingvistikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

134 135 136 136 138 138 139 139 141 145 147 147 149 150 151 155 155 159 162 163 164 164 164 165 170 170 172

kapittel 8 nonverbal kommunikasjon – kroppsspråk . . . . . . . 175 Hva er nonverbal kommunikasjon? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroppsspråk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fem tegnklasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vi kommuniserer med kroppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ansiktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Øynene og blikket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Håndbevegelser – gester . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroppsbevegelser – kinesikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kroppsstillinger – positurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Berøring, kroppskontakt og hilseskikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bruk av avstand og rom – proksemikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Andre nonverbale signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gaveoverrekkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan bruke kroppsspråket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 177 177 179 179 180 181 183 185 186 188 190 191 193 193


Moeter mellom mennesker.book Page 14 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM

14 innhold

kapittel 9 identitet – hvem er jeg? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvordan blir vi den vi er? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beskrivende kulturell identitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dynamisk kulturell identitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å leve i ulike verdener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gruppeidentitet og multiple identiteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identifikasjon – om å spille sine kort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Splittet eller hel personlighet? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Third Culture Kids» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å være fremmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U-kurven eller usikkerhetens dal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hjemvendelsessjokket eller det omvendte kultursjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . Voksne flytter, barn flyttes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Vi» og «de andre» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hvor går grensene? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minoritet og majoritet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 10 kommunikasjon i et flerkulturelt samfunn . . . . Migrasjon er ikke noe nytt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det flerkulturelle Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulike tilpasningsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assimilering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Segregering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Integrering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isolasjon – å bygge murer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Innovasjon – å bygge broer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oppsummering med eksempler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Likestilling i det flerkulturelle samfunnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kjønnsroller i Norge og i utlandet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Makt og avmakt i en kommunikasjonssituasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eksempel: maktspill i et jobbintervju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diskriminering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Direkte diskriminering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indirekte diskriminering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

kapittel 11 kontekst og virkelighet – hvorfor gjør de slik? Kulturelle referanserammer eller kontekstfaktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensbildet som kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensbildets funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensbildet som religion og livssyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdensbildet som tolkningsnøkkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sosiale faktorer som kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Status og rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . «Vi»-kulturer og «jeg»-kulturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

197 198 199 199 201 201 203 204 207 208 209 212 213 214 214 214 219 220 221 222 222 223 224 225 225 226 227 228 229 230 232 232 233 237 238 240 241 243 246 249 249 251


Moeter mellom mennesker.book Page 15 Thursday, May 23, 2013 2:37 PM

innhold 15 Ære og skam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kommunikasjonssfærer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Individuelle faktorer som kontekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joharivinduet – et blikk inn i deg selv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Persepsjon – vi ser med vår erfaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Emosjon – følelsene kommuniserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sympati og empati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tidsforståelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lineær tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syklisk tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hendelsestid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

253 255 257 257 259 261 262 263 265 265 267

kapittel 12 å forstå seg selv og andre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Å forstå med vår erfaring – fortolkningsskjemaer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forventninger til hverandre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Å stikke fingeren i jorden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Konflikthåndtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Interessekonflikter og forhandlinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verdikonflikter og megling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relasjonskonflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maktkonflikter – hersketeknikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kulturkonflikter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Den etiske fordringen og etiske utfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toleranse og kommunikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Frosken og havet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

272 275 276 278 278 282 284 284 286 289 292 294

litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Møter mellom mennesker innholdsfortegnelse  
Møter mellom mennesker innholdsfortegnelse