Page 1

Min skoledagbok

Min skoledag 4


Her er jeg Plass for bllde

Jeg heter Jeg er

år

Skolen min heter Lærerne mine heter

Jeg går i klasse Når jeg blir stor, vil jeg bli

1


Klassen min

2


Årshjul

3


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

4


Ukens favorittbok

Leselogg

Laget ditt trener i en og en halv time. Tegn viserne.

Draw and colour

My favourite sport

Lag en setning og et spørsmål. Bruk ordene i boblen. jeg

hunden

med skal

ut

Lærer- og foreldrerute

5


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

6


Ukens favorittbok

Leselogg

Hvor mange dager er det til julaften?

Draw and colour

Something l like to draw

__________________________________________

Sorter ordene.         Enstavelsesord       Tostavelsesord program hund sykkel ball data glad Lærer- og foreldrerute

7


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

8


Ukens favorittbok

Leselogg

Draw and colour

My favourite website

Klassen din skal på leirskole. Det er plass til fire elever i hver hytte. Hvor mange hytter må til for å romme alle? __________________________________________________________________________________

Skriv hva forkortelsene betyr.

f.eks. osv. ca. o.l. dvs. Lærer- og foreldrerute

9


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

10


Ukens favorittbok

Leselogg

Mamma kjører i 100 km/t. Hvor langt kommer hun på 1 time? ______________

Draw and colour

My favourite car

Skriv ordene og legg til -l eller -s.  Hvordan lyder vokalen nå? val tal

bus hal

Lærer- og foreldrerute

11


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

12


Ukens favorittbok

Leselogg

Gjør ferdig mønsteret.

Draw and colour

Flowers l like

Skriv tallene med bokstaver. 7 17

65

44

20 12

58

LĂŚrer- og foreldrerute

13


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

62


Ukens favorittbok

Leselogg

Hvor mye koster det for hele familien

Draw and colour

Something l like to watch

Let etter ord med

v-lyd. Fargelegg dem.

h v e m

v a s e

e n n å

å komme inn i parken? ____________________________________

t n a l

e v i g

Lærer- og foreldrerute

63

v i l l

y t o h

s t a v

v i s a

e g i l

t r a v

t o v e

o v e v

v d k n

e y t e

r r r r


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

64


Ukens favorittbok

Leselogg

Draw and colour

My favourite chips

Hvilken figur har størst omkrets? __________________________________________ minst omkrets?__________________________________________

Sett ring rundt ordene som tilhører ordklassen verb. film synge bil blå tegne spå skrive søt Lærer- og foreldrerute

65


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

66


Ukens favorittbok

Leselogg

Draw and colour

My favourite artist

Hvilken temperatur tror du det er? _________________________________________________________________________________

Sett ring rundt ordene som tilhører ordklassen substantiv.

vennskap Afrika

ser

hopper

LĂŚrer- og foreldrerute

67

lytte sklir

Balder gutt


År

Ukens mål

Måned Uke Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lørdag og søndag

Dette har jeg fått til denne uken

82


Ukens favorittbok

Leselogg

Draw and colour

My favourite hobby

Du er på skolen hver dag fra 08.30 til 13.15.

Hvor mange timer er du på skolen i løpet av en uke? _____________________ Del opp i ord

s o l m i n f i s k d u    m u s f e m r i h a r    k a t t b r u s f l y t o Lærer- og foreldrerute

83


Leseloggen min Dato

Forfatter/tittel

84


Leseloggen min Dato

Forfatter/tittel

85


Vurdering av arbeidet 1. halvår Elevvurdering:

Dette vil jeg lære mer om:

Elevens underskrift Lærervurdering:

Dette skal vi jobbe med:

Lærers underskrift Foresattes vurdering:

Dette skal vi hjelpe til med:

Foresattes underskrift 86


Vurdering av arbeidet 2. halvår Elevvurdering:

Dette vil jeg lære mer om:

Elevens underskrift Lærervurdering:

Dette skal vi jobbe med:

Lærers underskrift Foresattes vurdering:

Dette skal vi hjelpe til med:

Foresattes underskrift 87


Klasseliste Navn

Adresse

Telefon/mobil Notat

88


Skolerute Skolestart Høstferie

Juleferie Første skoledag etter juleferien Vinterferie Påskeferie Siste skoledag før ferien

Notater

89


Slik bruker du Min skoledag 4 Min skoledag 4 er primært en elevbok, men den skal også hjelpe lærere og foreldre i samarbeidet om elevens utvikling.

Lærer- og foreldrerute Her er det plass til positive tilbakemeldinger om arbeidet som eleven har gjort. Her kan man også skrive inn beskjeder fra hjemmet til skolen, f.eks. om en elev skal til tannlegen og blir borte fra skolen etc. En grei måte kan være å sende boken med hjem hver fredag, slik at foreldrene kan ha den over helgen.

Min skoledag 4 er til hjelp når elevene begynner å • trene på tidsoppfatning • planlegge skolearbeidet • vurdere ukens arbeid

Leselogg Noter ned hva som blir lest til eleven, eller det eleven selv leser. La eleven få avgjøre hva han/hun synes om boken. Bruk smilefjes.

Min skoledag 4 kan brukes som • grunnlag i utviklingssamtaler • dokumentasjon over hver enkelt elevs utvikling og framgang • en aktiv lenke mellom skolen og hjemmet • hjemmelekser

Klassen min Her er det mulighet til å lime inn klassebilde, tegne klassebilde selv eller la klassekamerater skrive navnene sine.

Uke, måned og år I disse rubrikkene er det plass til å skrive inn ukenummer, månedsnavn og årstall.

Årshjul I årshjulet finner man årstidene og månedene. Årshjulet hjelper eleven til å trene på tidsoppfatning. Ved hvert månedsskifte kan elevene fargelegge den ferdige måneden eller tegne noe som har hendt denne måneden.

Ukens dager Elevene kan bruke rubrikken til værsymboler, temperatur, symboler for arbeidsrutiner på skolen, f.eks. idrett, eller man kan skrive inn beskjeder til hjemmet eller skolen. Dette har jeg fått til denne uken Elevene vurderer hva de har fått til den aktuelle uken.

Vurderingssider med plass til vurdering fra elev, lærer og foresatt for hvert halvår.

Matematikkoppgaver. Oppgavene behandler bl.a. penger, tid, lengde, vekt, romlære og multiplikasjon.

Klasseliste Her er det plass til kontaktinformasjon for resten av klassen.

Språkøvinger Her øver eleven bl.a. ordkunnskap, stavelser, lydstridig stavemåte, forkortelser og ordleker.

Skolerute Gir en oversikt over viktige datoer for skolestart og ferie. Plastlomme Her kan det sendes viktig informasjon mellom hjem og skole.

Engelsk Instruksjonene til bildeoppgavene blir gitt på engelsk. Ord og uttrykk handler om interesser, matretter, klær, sport osv.

© Gyldendal Norsk Forlag AS 2011 1. utgave, 1. opplag ISBN 978-82-05-40935-4 © svensk utgave Marianne Billström, Lisbet Silwer Olsson og Majemaförlaget AB 2001 Illustratør: Ralph Branders, s. 81 og 83 Anne Tryti Tilpasset til norsk av Lene Pedersen Trykt i Kina, i samarbeid med Majemaförlaget AB 2011 Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningskrav og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle henvendelser om forlagets utgivelser kan rettes til: Gyldendal Undervisning Grunnskoleredaksjonen Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 Oslo E-post: undervisning@gyldendal.no

90


Min skoledag 4 er i første rekke elevens egen bok, men skal også fungere som et bindeledd i samarbeidet mellom skole og hjem. Boken kan hjelpe elevene når de skal • planlegge skolearbeidet • øve inn gode rutiner • gjøre oppgaver og «grubliser» • vurdere eget arbeid For de voksne brukes boken som • grunnlag i utviklingssamtaler • dokumentasjon over elevens utvikling og framgang • oppfølging av ukeplaner og hjemmelekser • en aktiv lenke mellom skolen og hjemmet

Min skoledag 4  

Elevens første planleggingsbok

Min skoledag 4  

Elevens første planleggingsbok