__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


© Gyldendal Norsk Forlag AS – Gyldendal Barn & Ungdom, Oslo 2021 Illustrasjon og design: Jenny Jordahl Repro: RenessanseMedia AS Trykk: OÜ Print Best, Estland 2020 Papir: 150 g Maxima Volume ISBN 978-82-05-54100-9 www.gyldendal.no www.arnesvingen.no Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se www.gyldendal.no/miljo


Profile for Gyldendal Norsk Forlag

Arne Svingen og Jenny Jordahl: Leo er en elefant  

Bildebokserie for de minste, som tar utgangspunkt i en av barnas favorittleker: å være et dyr.

Arne Svingen og Jenny Jordahl: Leo er en elefant  

Bildebokserie for de minste, som tar utgangspunkt i en av barnas favorittleker: å være et dyr.