Page 1

Matematikkfaget i endring atikk

i matem g a d g a f il t n e Velkomm 09.00–09.30 09.30–10.30

10.30–11.10

11.20–12.15

rering

ndstykke. Regist

Kaffe, frukt og ru

ikk India. Vedisk matemat mle teknikker fra flere tusen år ga ed m g in gn re Elegant hode v/ Thomas Dahl en isning til eksam ter – fra underv he ig rd fe ge tli Mun undervisningen. er i matematikk Elevaktive metod ­Fag v/ Tone Bakken er g­dagen rat k is en i matematik Skriftlig eksam 2P i r loppgave • Nye eksempe en • Todelt eksam på eksamen digitale verktøy ed m r ge rin fa Er • ematikk iledningen i mat • Vurderingsve stad v/ Gregorius Brog Lunsj

12.15–13.00 13.00–13.45

HUSK PÅMELDING!

www.gyldendal.no/k urs 13.45–14.15

Dato: 4. november 2010 Sted: Gyldendalhuset, Sehestedsplass, Oslo Påmelding: www.gyldendal.no/kurs Påmeldingsfrist: 20. oktober 2010 Kontakt: gu-kurs@gyldendal.no

14.30–15.30

15.30–15.45

atematikk? tøy for å lære m rk ve le ta gi di nner­studentene Trenger man på hvorfor begy r ge rin la rk fo e ulig Det er mange m sisferdigheter i r har dårligere ba le ko gs hø og r ingen på universitete nne problemstill ere. Vi ser på de lig tid n en nå ikk ­mate­mat atikers ståsted. fra en fagmatem e v/ Arne B. Sletsjø ngen? vis i undervisni Matematiske be tale verktøy? Og hva med digi ? ed m ha vi r bø Hvor mye bevis v/ Stein Øgrim

lt enkelt! være Mattefobi – he kaper kan sies å atematikk-kunns m e nd evene ge eg nl Grun hjelper lite når el . Denne innsikten em st sy i tt sa irrelevant. ­trivialiteter lig, uforståelig og de kje er ikk at atem selv mener at m isk selvtillit og glende matemat an m pe m kje be Hvordan kan vi motivasjon? mmervoll v/ Dag Einar So Avslutning

Velkommen! Gyldendal Undervisning, Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4 Telefon +47 22 03 41 80, Faks +47 22 03 41 82 www.gyldendal.no/vgs e-post:undervisning@gyldendal.no


Matematikkfaget i endring Foredragsholdere Thomas Dahl er lærer i matematikk og matematikkdidaktikk ved høgskolen i Kristianstad.

Tone Elisabeth Bakken underviser i realfag på Oslo Handelsgymnasium. Hun er med­forfatter på Gyldendals matematikkverk Sigma, og en erfaren kursholder.

Gregorius Brogstad er fagansvarlig i matematikk i Utdanningsdirektoratet

Stein Øgrim er rektor på Foss videregående skole i Oslo, og en erfaren lærebok­ forfatter og kursholder for Gyldendal Undervisning.

Arne B. Sletsjøe er førsteamanuensis ved Matematisk institutt, UiO. Han under­ viser blant annet begynnerstudenter på universitetet, og har hatt ansvaret for videre­utdanningskurs i ­matematikk for lærere.

Meld deg på! www.gyldendal.no/kurs

Velkommen!

10 101 021

Dag Einar Sommervoll er forfatter av Mattespettboka (2009). Han har doktorgrad i matematikk, og undervisningserfaring som spenner fra barneskole til universitetsog høgskolenivå. I tillegg til å undervise i ren matematikk, har han også undervist i faget innenfor områder som ingeniørfag, helsefag og økonomifag.

Invitasjon fagdag i matematikk_Gyldendal Undervisning  

Invitasjon til fagdag i matematikk. "Matematikkfaget i endring". Kurs for lærere i videregående skole. Tid: 4. november 2010. Sted: Gyldenda...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you