Page 1

Innholdsoversikt

1

Klinisk sykepleie – funksjon og ansvar . . 17 Per Nortvedt, Randi Grønseth

2

Undersøkelser og behandling i radiologisk avdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Tone Strømme Johannesen, Metta Hauge

3

Sykepleie ved infeksjonssykdommer . . . 61 Gro Tørseth Andreassen, Anne Lise Fjellet, Inger-Lise Wilhelmsen, Dag-Gunnar Stubberud

10 Sykepleie ved dagkirurgisk behandling . . 339 Sølvi Nesse

11 Sykepleie ved smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Helene Berntzen, Astrid Danielsen, Hallbjørg Almås

12 Sykepleie ved delirium . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Dag-Gunnar Stubberud

13 Sykepleie ved transfusjonsbehandling . . 409 4

Sykepleie ved lungesykdommer . . . . . . . . 107 Hallbjørg Almås, Jon Bakkelund, Bernt Henrik Thorsen, Anne Dichmann Sorknæs

5

Avanserte behandlingstiltak ved alvorlig respirasjonssvikt . . . . . . . . . . . . . . . 165 Knut Dybwik

6

Sykepleie ved skader og kirurgiske inngrep i toraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 Hallbjørg Almås, Helene Berntzen, Helle Madsen Holm

7

Sykepleie ved hjertesykdommer . . . . . . . . 207 Anne Eikeland, Trude Haugland, Dag-Gunnar Stubberud

Marit Nygaard

14 Sykepleie ved sykdommer i mage-tarm-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Dag-Gunnar Stubberud, Cecilie Nilsen

15 Sykepleie ved sykdommer i galleveier, bukspyttkjertel og lever . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Dag-Gunnar Stubberud, Wenche Risvik, Hallbjørg Almås

16 Ernæring ved sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Jens Kondrup

17 Sykepleie ved diabetes mellitus . . . . . . . . 507 Reidun Dammen Mosand, Dag-Gunnar Stubberud

8

Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen . 247 Gro Landfald, Steinar Ytrehus

9

Perioperativ og postoperativ sykepleie . 273

18 Sykepleie ved endokrine sykdommer . . . 537 Hallbjørg Almås, Aud Jorunn Førsund, Lill Ann Martinsen

Helene Berntzen, Hallbjørg Almås, Anne Marie Gran Bruun, Siri Dørve, Asbjørg Giskemo, Grethe Dåvøy, Randi Grønseth

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 7

17.06.10 12.41


0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 8

17.06.10 12.41


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Klinisk sykepleie – funksjon og ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Hva er klinisk sykepleie?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Det moralske aspektet ved klinisk sykepleie. . Sykepleiens omsorgsdimensjon . . . . . . . . . . . Det faglige aspektet ved klinisk sykepleie . . . Kjennetegn ved klinisk ekspertise i sykepleien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykepleierens ansvar og funksjonsområder . Observasjoner, og kliniske vurderinger og beslutninger . . . . . . . . . . . . . . Sykepleiens særegne kliniske metoder . . . . . . Framtidige utfordringer for klinisk sykepleie . . Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

Forberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiologisk intervensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiologiske screeningundersøkelser . . . . . . . Andre radiologiske undersøkelser . . . . . . . . . . . Skjelettundersøkelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Undersøkelser av brystkassen . . . . . . . . . . . . . Undersøkelser av blodkar . . . . . . . . . . . . . . . . Undersøkelser av fordøyelseskanalen . . . . . . Undersøkelser av galleveiene . . . . . . . . . . . . . Undersøkelser av urinveiene . . . . . . . . . . . . . . Undersøkelse av kvinnelige kjønnsorganer . . Nevroradiologiske undersøkelser . . . . . . . . . . Nukleærmedisinske undersøkelser . . . . . . . . . Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

17 18 19 19 21 21 22 28 30 31 31 31

Undersøkelser og behandling i radiologisk avdeling . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . Støtte, informasjon og forberedelse . . . . . . . Samarbeid med radiologisk avdeling . . . . . . . Undersøkelse med bruk av røntgenstråler . . . Ulike framstillingsmåter . . . . . . . . . . . . . . . . . Røntgenstråler og strålevern . . . . . . . . . . . . . . Kontrastmidler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generell forberedelse og etterbehandling ved radiologiske undersøkelser . . . . . . . . . . . . Computertomografi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnetisk resonanstomografi. . . . . . . . . . . . . . Forberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etterbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ultralydundersøkelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 9

34 34 34 34 35 35 36 37 40 42 44 45 45

3

46 46 46 49 49 50 50 50 50 51 51 53 55 56 57 58 58 58 58 58

Sykepleie ved infeksjonssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . Forebygging av nosokomiale infeksjoner . . . Forebygging av resistensutvikling. . . . . . . . . . Ivaretakelse av pasientens psykososiale behov ved isolasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flerkulturell kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . Sykehusinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Generelt om smittevern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Smittevernloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meldeplikt av smittsomme sykdommer . . . . Melderutiner av smittsomme sykdommer . . Smitteforebyggende tiltak. . . . . . . . . . . . . . . . Smittemåter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

61 62 62 62 62 62 64 64 64 65 65 66

17.06.10 12.41


10

INNHOLD

Isolering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Forebygging av kontakt- og inokulasjonsmitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Isolering ved kontaktsmitte. . . . . . . . . . . . . . . 69 Forebygging av luftbåren smitte . . . . . . . . . . 69 Isolering ved dråpesmitte . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Isolering ved luftsmitte (= streng isolasjon) . 70 Forebygging av vehikkelbåren smitte. . . . . . . 71 Spesielle forhold ved sykepleie til isolerte pasienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Påkledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Reaksjoner på isolasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Barrieresykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Andre forebyggende tiltak . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Infeksjonssykdommer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Tegn til infeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Hud- og sårinfeksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Gastroenteritter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Sykepleie ved gastroenteritter . . . . . . . . . . . . 79 Influensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Tuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 Sykepleie til pasienter med lungetuberkulose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Meningitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Sepsis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Virushepatitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Sykepleie til pasienter med akutt hepatitt . . 92 Sykepleie til pasienter med kronisk hepatitt . . 92 Hiv og aids . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Infeksjonssykdommer fra tropiske områder . . 95 Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Framgangsmåter ved opphør av isolering. . . . 103 Barrieresykepleie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Blodsmitte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Kontaktsmitte:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Dråpesmitte: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Luftsmitte (= streng isolasjon): . . . . . . . . . . . 103 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4

Sykepleie ved lungesykdommer. . . . . 107 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 107 Identifisering av tidlige tegn på alvorlig sykdomsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Forebygging av angst og utrygghet . . . . . . . . 108

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 10

Å styrke pasientens ressurser til egen mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Sykepleierens holdninger til pasienten . . . . . 108 Respirasjonssykdommer og -svikt . . . . . . . . . . 108 Respirasjonssvikt type I . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Respirasjonssvikt type II . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Kort om fysiologiske og patofysiologiske forhold ved respirasjonssvikt . . . . . . . . . . . . . . 109 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 113 Akutte respirasjonssykdommer . . . . . . . . . . . . 117 Pneumoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Atelektaser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Akutt lungesviktsyndrom (ARDS) . . . . . . . . . . 118 Kroniske respirasjonssykdommer . . . . . . . . . . . 119 Astma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Kronisk obstruktiv lungesykdom . . . . . . . . . . 122 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 126 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Rehabilitering av pasienter med kronisk lungesykdom . . . . . . . . . . . . . . . . 160 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5

Avanserte behandlingstiltak ved alvorlig respirasjonssvikt . . . . . . . 165 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 166 Ivaretakelse av pasientens sikkerhet . . . . . . . 166 Forebygging av angst og utrygghet . . . . . . . . 166 Trakeostomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Innleggingsteknikker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Valg av trakeostomitube . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 168 Spesiell sykepleie til pasienter med trakeostomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Hostemaskin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Forsiktighetsregler ved bruk av hostemaskin . 178 Hostemaskinens virkemekanisme . . . . . . . . . 179 Prosedyre for bruk av hostemaskin . . . . . . . . 179 Maskeventilasjon (noninvasiv ventilasjon). . . 179 Indikasjoner for maskeventilasjon . . . . . . . . . 180 Ulike former for overtrykksventilasjon via maske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 181 Sykepleierens ansvar og funksjon ved maskeventilasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Hjemmerespiratorbehandling . . . . . . . . . . . . . . 182

17.06.10 12.41


INNHOLD

Indikasjoner for hjemmerespiratorbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Tilpasningsprosessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Ansvarsfordeling ved og oppfølging av hjemmerespiratorbehandling. . . . . . . . . . . 184 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

6

7

Eliminasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Brystsmerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Akutt koronarsyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Ustabil angina pectoris (UAP) og hjerteinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI) . . 215 Hjerteinfarkt med ST-elevasjon (STEMI) . . . . 216 Sykepleie til pasienter med akutt koronarsyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 219 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Hjertesvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 223 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 Sykepleie ved hjertesvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 226 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 Hjertekirurgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Hjerte-lunge-redning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Eksternt prekordialt slag . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Basal hjerte-lunge-redning . . . . . . . . . . . . . . . 235 Defibrillering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Avansert hjerte-lunge-redning . . . . . . . . . . . . 238 Ineffektiv hjerte-lunge-redning . . . . . . . . . . . 241 Etterbehandling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Plutselig død . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Sykepleie ved skader og kirurgiske inngrep i toraks . . . . . . . . . . . 187 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 187 Ivaretakelse av pasientens sikkerhet . . . . . . . 187 Individuell smertelindring . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Toraksskader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Stabile kostafrakturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Ustabile kostafrakturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pneumotoraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Overtrykkspneumotoraks . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Åpen pneumotoraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Spontan pneumotoraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Subkutant emfysem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Kirurgiske inngrep i toraks . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Toraksdrenasje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Indikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Aktiv eller passiv drenasje . . . . . . . . . . . . . . . . 192 Torakssugets oppbygning og funksjon . . . . . . 193 Sykepleie til pasienter som gjennomgår inngrep i toraks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Sykepleie ved hjertesykdommer . . . . 207 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 207 Å kunne handle adekvat i akutte situasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Forebygging av angst og utrygghet . . . . . . . . 208 Å styrke pasientens ressurser til egen mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Hjertesykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Generelle observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Respirasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 Sirkulasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 Bevissthet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 11

11

8

Sykepleie ved svikt i blodsirkulasjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 247 Å kunne handle adekvat i akutte situasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 Veiledning i endring av livsstil. . . . . . . . . . . . . 248 Etiske utfordringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Aterosklerose i underekstremitetene . . . . . . . 248 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 248 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 Carotisstenose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 254 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

17.06.10 12.41


12

INNHOLD

Abdominalt aortaaneurisme . . . . . . . . . . . . . . . 256 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 256 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 Venøs tromboembolisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Dyp venetrombose i beina . . . . . . . . . . . . . . . 259 Sykepleie til pasienter med dyp venetrombose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Lungeemboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 Sykepleie ved lungeemboli . . . . . . . . . . . . . . . 263 Hypotensjon og sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 Generelle symptomer og konsekvenser for pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Hypovolemisk sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Kardiogent sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 Anafylaktisk sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Nevrogent sjokk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Generell sykepleie ved sjokk . . . . . . . . . . . . . . 267 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

9

Perioperativ og postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . 273 Begrepsavklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 273 Forebygging av komplikasjoner og optimalisering av pasientforløpet . . . . . . . . . 273 Støtte, informasjon og forberedelse . . . . . . . 274 Samhandling og koordinering . . . . . . . . . . . . . 274 Kirurgiske inngrep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 Risiko ved kirurgiske inngrep . . . . . . . . . . . . . . 274 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 276 Preoperativ vurdering og behandling . . . . . . . . 277 Vurdering og optimalisering av pasientens tilstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Anestesiologisk vurdering . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Forberedelse av pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Informasjon og veiledning . . . . . . . . . . . . . . . . 283 Reduksjon av preoperativ angst . . . . . . . . . . . 287 Motivering av pasienten . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 Forberedelse av mage-tarm-kanalen . . . . . . . 288 Forberedelse av huden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 Forberedelser på operasjonsdagen . . . . . . . . . 289 Den peroperative fasen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Operasjonsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291 Mottak av pasienten i operasjonsavdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 Anestesisykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 12

Anestesisykepleierens ansvar og funksjoner ved anestesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Ulike anestesiformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 Forberedelser før anestesi . . . . . . . . . . . . . . . . 295 Gjennomføring av anestesien . . . . . . . . . . . . . 296 Avslutning av generell anestesi . . . . . . . . . . . . 299 Operasjonssykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Operasjonssykepleierens ansvar og funksjoner ved kirurgiske inngrep . . . . . . . . . . 300 Transport fra operasjonsavdelingen . . . . . . . . 307 Overflytting fra postoperativ avdeling til sengepost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 307 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 Postoperativ sårbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . 325 Behovet for bandasjering av såret . . . . . . . . . 326 Stell av sår som krever aseptisk behandling . . . 327 Sårdren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 Fjerning av suturer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 Sårkomplikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Infeksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 Sårruptur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 Fisteldanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Brokk i såret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

10 Sykepleie ved dagkirurgisk behandling . . . . . . . . . . . . . 339 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 339 Kort tid sammen med pasienten . . . . . . . . . . 339 Gode rutiner for forventet forløp . . . . . . . . . . 340 Dagkirurgi som behandlingsform . . . . . . . . . . . 340 Pasienttilfredshet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 Den dagkirurgiske avdelingen . . . . . . . . . . . . . 341 Dagkirurgi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Kriterier for dagkirurgisk behandling . . . . . . . 341 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 342 Forberedelse til det kirurgiske inngrepet . . . . 343 Anestesimetoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Utskriving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

17.06.10 12.41


INNHOLD

11 Sykepleie ved smerter. . . . . . . . . . . . . . . . 355 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 355 Kunnskap om smertelindring . . . . . . . . . . . . . 356 Holdninger til pasientens smerteopplevelse . . 356 Kartlegging og vurdering av smerter . . . . . . . 356 Smerteforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Smerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 Smerte er en personlig erfaring . . . . . . . . . . . 357 Smertefysiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 Ulike typer smerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 Grunnlaget for smertelindring . . . . . . . . . . . . . 362 Gjensidig tillit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Fysisk velvære . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Kartlegging og vurdering av pasientens smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Ikke-medikamentelle metoder for smertelindring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 Perifer hemming av smerteimpulser . . . . . . . 365 Hemming av smerteimpulser via sentralnervesystemet. . . . . . . . . . . . . . . . . 367 Akutt smerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 368 Medikamentell behandling av akutte smerter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Sykepleierens ansvar og funksjoner ved lindring av akutte smerter . . . . . . . . . . . . 371 Epidural smertelindring . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 Andre teknikker for bedøving med lokalanestesimidler . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 Kroniske ikke-ondartete smerter . . . . . . . . . . . 387 Kronisk smertesyndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Årsaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 388 Medisinsk behandling av kroniske smerter . . 390 Sykepleierens ansvar og funksjoner ved lindring av kroniske smerter. . . . . . . . . . . 392 Tilbud til pasienter med kroniske smerter . . 394 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

12 Sykepleie ved delirium . . . . . . . . . . . . . . . 399 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 399 Identifisering av tilstanden . . . . . . . . . . . . . . . 400 Respekt for pasientens verdighet . . . . . . . . . . 400 Bruk av tvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Støtte til pårørende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Årsaker til delirium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Predisponerende faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . 400

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 13

13

Utløsende faktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 Delirium tremens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 402 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Forebygging av delirium . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 403 Behandling av delirium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Behandling av delirium tremens. . . . . . . . . . . 405 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

13 Sykepleie ved transfusjonsbehandling . . . . . . . . . . . . . . 409 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 410 Gode rutiner for å sikre faglig forsvarlig transfusjonsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Tiltak for å hindre smitteoverføring ved blodtransfusjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Krav til blodgivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Tapping av blodgivere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 Testing av blodgiveren og blodpreparater . . . 411 Framstilling av blodpreparater . . . . . . . . . . . . . 411 Erytrocyttkonsentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Trombocyttkonsentrat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Plasma/koagulasjonsfaktorer . . . . . . . . . . . . . 414 Transfusjonsbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Indikasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 Transfusjonsimmunologi . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 Transfusjon ved normovolemisk anemi . . . . . 419 Transfusjon ved hypoproteinemi . . . . . . . . . . 419 Transfusjon i hastesituasjoner . . . . . . . . . . . . 420 Transfusjon til nyfødte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 Hemolytisk sykdom hos nyfødte . . . . . . . . . . 420 Praktiske transfusjonsprosedyrer i avdelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Transport, behandling og holdbarhet av blodpreparater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 Rekvirering av blod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 Kontroll av blodprodukter før transfusjon. . . 422 Bruk av filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Transfusjonshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 Blodvarmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Tilsetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Dokumentasjon i pasientens journal . . . . . . . 425 Observasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 Oppbevaring av blodposer og transfusjonsett etter avsluttet transfusjon . . 426 Transfusjonskomplikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . 426 Immunologiske komplikasjoner . . . . . . . . . . . 426 Ikke-immunologiske reaksjoner . . . . . . . . . . . 428 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

17.06.10 12.41


14

INNHOLD

14 Sykepleie ved sykdommer i mage-tarm-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 431 Identifisering av tidlige tegn på alvorlig sykdomsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . 431 Kunnskap om kriser og mestring av stress . . 432 Å styrke pasientens ressurser til egen mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Generelle symptomer og konsekvenser ved sykdommer i mage-tarm-kanalen . . . . . . 432 Dyspepsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Diaré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Kvalme og brekninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Obstipasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 Blod i avføringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Malabsorpsjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Underernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Undersøkelser i mage-tarm-kanalen . . . . . . . . 433 Endoskopier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433 Akutt abdomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 Ulcus pepticum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 435 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Cøliaki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 437 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 Crohns sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 439 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 Ulcerøs kolitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 441 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 Appendisitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 442 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 Peritonitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 443 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 Ileus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 444 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Kreftsykdommer i mage-tarm-kanalen . . . . . 445 Kreft i spiserøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 14

Kreft i magesekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Kreft i tykktarmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 Preoperativ sykepleie ved kirurgi i mage-tarm-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447 Postoperativ sykepleie ved kirurgi i mage-tarm-kanalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

15 Sykepleie ved sykdommer i galleveier, bukspyttkjertel og lever . 453 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 453 Identifisering av tidlige tegn på alvorlig sykdomsutvikling . . . . . . . . . . . . . . . . 453 Forebygging av angst og utrygghet . . . . . . . . 453 Respekt for pasientens verdighet . . . . . . . . . . 454 Forebygging av opplevelsen av sårbarhet og fremmedgjøring . . . . . . . . . . . . . 454 Gallesteinssykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 454 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 Akutt pankreatitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 458 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 Kronisk pankreatitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 461 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Akutt leversvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 462 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 Kronisk leversvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 467 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468 Kreft i pankreas og leveren . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Kreft i pankreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 Kreft i leveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 Litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

17.06.10 12.41


INNHOLD

16 Ernæring ved sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . 477 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 477 Tilstrekkelig kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Ivaretakelse av sykepleierens ansvar og funksjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Forhold som påvirker pasientens ernæringstilstand og ernæringsbehov . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Funksjonssvikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Obstruksjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Retensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Redusert matlyst, sult og faste . . . . . . . . . . . . 479 Mangelfull utnytting av næringsstoffer og væske . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Kroppens metabolisme ved kirurgi, skade og kritisk sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 Konsekvenser av feil- og underernæring. . . . . 480 Ernæring ved sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 Vurdering av pasientens ernæringsbehov . . . 481 Vurdering av pasientens ernæringstilstand. . 481 Vurdering av pasientens næringsinntak . . . . 482 Vurdering av ernæringsmessig risiko . . . . . . . 484 Ernæringskomponenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Administrering av ernæring . . . . . . . . . . . . . . . 488 Ernæring per os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 Enteral ernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490 Parenteral ernæring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Overgangsformer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 Hjemmebasert enteral eller parenteral næringstilførsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502 Faglige retningslinjer og ernæringsprotokoller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504

17 Sykepleie ved diabetes mellitus . . . . . 507 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 507 Å være faglig oppdatert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507 Å styrke pasientens ressurser til egen mestring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Flerkulturell kompetanse . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Diabetes mellitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 508 Type 1-diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Type 2-diabetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 Spesielle diabetestyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Svangerskapsdiabetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 510 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516 Insulinbehandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 15

15

Blodglukosesenkende legemidler . . . . . . . . . . 517 Generell sykepleie ved diabetes mellitus . . . . 518 Observasjoner og kliniske vurderinger . . . . . . 518 Ivaretakelse av pasientens grunnleggende behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 Hypoglykemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530 Medisinsk behandling og førstehjelp . . . . . . . 531 Diabetisk ketoacidose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 532 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 Sykepleie ved diabetisk ketoacidose . . . . . . . 533 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Nyttige nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

18 Sykepleie ved endokrine sykdommer . . . . . . . . . . . . . . . 537 Sykepleiefaglige utfordringer. . . . . . . . . . . . . . . 537 Observasjon og klinisk vurdering av pasientens funksjonssvikt . . . . . . . . . . . . . . 537 Å forberede pasienten til å leve med endret hormonell funksjon . . . . . . . . . . . 537 Hypertyreose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 538 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 Kirurgisk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 Hypotyreose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 543 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Hyperparatyreose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 546 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Preoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 Postoperativ sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 Cushings syndrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 549 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 Feokromocytom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 552 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 552 Addisons sykdom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 553 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

17.06.10 12.41


16

INNHOLD

Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Akromegali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 555 Behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 Diabetes insipidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557 Konsekvenser for pasienten. . . . . . . . . . . . . . . 557 Medisinsk behandling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Sykepleie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Litteratur og nettsteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Fordypningslitteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Nyttige nettadresser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Referanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558

0000 100372 Klinisk sykepleie bind 1 BM 100201.indb 16

Om forfatterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 Medisinske konsulenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564 Stikkord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565 Referanseverdier for laboratorieprøver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

17.06.10 12.41

Klinisk sykepleie 1  

Innholdsfortegnelse

Klinisk sykepleie 1  

Innholdsfortegnelse