Page 1

Norsk for yrkesfag

Velkommen til kurs Skriv bedre! Les bedre! Engasjer!

Velkommen til kurs for norsk YF! Kursdager i  Trondheim 17. mars  •  Oslo 24. mars  • Bergen 27. mars  •  Stavanger 28. mars


Skriv bedre! Les bedre! Engasjer! Trondheim 17.mars • Oslo 24.mars • Bergen 27.mars • Stavanger 28.mars Velkommen til fagdager i norsk for yrkesfag. Vi håper å gi deg inspirasjon til arbeidet med grunnleggende ferdigheter og gi tips til hvordan du kan nå YF-elevene dine. Mariann Youmans avslutter dagen med å dele sine erfaringer om å skape engasjement hos ungdom.

Program for dagen 11.30–12.30

Registrering, bokutstilling og lunsj

12.30–13.30

Skrive- og leseopplæring: fra sjanger til formål

v/ Anne Kristine Øgreid/Trine Gedde-Dahl

Arbeidet med de grunnleggende ferdighetene er sentralt i norskfaget på yrkesfaglige studieretninger. I den reviderte læreplanen nevnes ikke sjangeropplæring spesifikt, men formålet med lesing og skriving løftes fram. Hvilken betydning har dette for undervisningen og vurderingen i norskfaget?

13.30–13.45

Pause

13.45–14.45

Tett på yrkesfag

v/ Anders H. Nes og Ellen-Marie Miljeteig

Hvordan kan digitale ressurser brukes for å yrkesrette norskfaget? Hvilke muligheter ligger i Tett på Smartbok og Ressursbank?

14.45–15.00

Pause

15.00–16.00

Engasjer!

v/Mariann Youmans

Hva skal vi med norsk? Hvorfor skrive, hvorfor lese? Engasjement er beste medisin mot teoriskrekk, angsten for det blanke arket, motløshet og selvforakt for eget skriftlig arbeid. Men hvordan skape inspirasjon og skrivelyst? Hvilke holdninger, hvilket læringsmiljø og hvilke rammer må til? Mariann Youmans deler erfaringer fra eget arbeid og gir håndfaste ideer på hvordan krutt, kos og kaos kan bli til stor litteratur.

Meld deg på kursdagen her: gyldendal.no/kurs


Undervisningstips På kursdagen får du pakkene «Skriv bedre!», «Les bedre!» og «Uttrykk deg bedre muntlig». Disse pakkene inneholder øvelser, praktiske tips og undervisningsopplegg som du kan bruke i norsktimen.

kk y Les r t t U ! bedre! edre b Skriv bedre! Om foredragsholderne Anne Kristine Øgreid

Mariann Youmans

Anne Kristine Øgreid er høgskolelektor og underviser i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun arbeider med en doktorgrad om skriving som grunnleggende ferdighet på ungdomstrinnet. Hun har lang undervisningserfaring fra ungdomstrinnet og er medforfatter av Tett på.

Mariann Youmans har skrevet 11 bøker for barn og unge, både faktabøker og skjønnlitterære. Hun jobber ofte tett med ungdom før og underveis i arbeidet med bøker, informasjonsfilmer, teater og nettsider. Hun har en master i screenwriting fra UCLA og dobbel bachelor fra Universitetet i Oslo og Trondheim.

Trine Gedde-Dahl Trine Gedde-Dahl arbeider med en doktoravhandling om skriving som grunnleggende ferdighet på mellomtrinnet. Hun har i flere år undervist i norsk på lærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun har også lang undervisningserfaring i norsk fra videregående skole og er medforfatter av Tett på.

Tett på – norsk for yrkesfag


Praktisk informasjon Tett på (norsk YF) Lunsj, bokutstilling og registrering fra 11.30 Sted

Dato

Tidspunkt

Kurssted

Påmeldingsfrist

Trondheim

17. mars

12.30–16.00

Clarion Hotel & Congress, Trondheim, Brattørkaia 1

Oslo

24. mars

12.30–16.00

Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4

10. mars

Bergen

27. mars

12.30–16.00

Radisson BLU Hotel Royal, Bryggen

13. mars

Stavanger

28. mars

12.30–16.00

Clarion Hotel Stavanger, Ny Olavskleiv 8

13. mars

3. mars

Påmelding: www.gyldendal.no/kurs Kurset er gratis Påmeldingen er bindende, og eventuell avmelding må skje skriftlig.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss: E-post: gu-kurs@gyldendal.no Telefon: 22 03 42 01

14-102-007

Bekreftelse og nærmere informasjon vil bli sendt alle kursdeltagerne i god tid før kurset.

Gyldendal Undervisning  Postboks 6860 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Sehesteds gate 4  Telefon: 22 03 42 01 www.gyldendal.no/vgs  e-post: undervisning@gyldendal.no

Invitasjon til kurs for norsk YF  
Invitasjon til kurs for norsk YF  

Skriv bedre! Les bedre! Engasjer!