Hvad jeg tænker mens du taler - Læsekredsmateriale

Page 1

Alberte Winding

er opvokset i Tisvilde, på Ærø og i København. I 2018 udkom bogen 'Kastevind', der er hendes erindringsglimt fra barndommen, en skildring af barnets verden og længslen efter at høre til. Anmelderne kaldte bl.a. bogen for "smuk, bevægende og kraftfuld," "en værdig og læseværdig erindringsbog" og "en tidløs, vidunderligt vedkommende fortælling."

'Hvad jeg tænker mens du taler' (2023) er en roman om at stå midt i livet og miste sit fodfæste, sin mor, sin egen rolle som mor, sig selv

Spørgsmål

Romanens hovedperson er musikeren Pio. Da vi møder hende, befinder hun sig midt i en livskrise.

· Hvem er Pio? Hvordan lever hun sit liv?

· Hvilke forandringer gennemgår hun i løbet af romanen?

Et af historiens store temaer er vrede. Vrede på andre mennesker og vrede over, at livet måske ikke går, som man ønsker sig.

· Hvad er Pio vred over? Hvordan kommer hendes vrede til udtryk gennem romanen?

Bogen kredser om sorg og tab. Pios søn er flyttet til Paris, og hun har for nylig mistet sin mor, som hun havde problematisk forhold til

· Hvordan vil du beskrive Pios forhold til moren? Og forholdet mellem Pio og Anatole?

· Hvilket syn på kærlighed og relationer oplever du gennem Pios blik?

Læs mere om bogen her:

Gutkind.dk/bog/hvad-jeg-taenker-mens-du-taler

"Når man skræller lagene af sin vrede, er man sårbar, og sårbarhed er egentlig ret elskelig."
- Alberte Winding

Articles inside

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.