Page 1

OKTOBER 2015 18. årgang

Nr. 3

Boligmagasinet distribueres til husstander i Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne, Valle, Vennesla og Åseral

54 boliger på «Nye Mosby» Side 4 35 moderne boliger på Voie Side 6 Sparer 40.000 kroner i året Side 10 Det skjer mye i Setesdal Side 13 DNT Sør på gjengrodde stier Side 26 www.boligmagasinet.no


Råd og tips til deg som vil

SELGE EIENDOM PRIVAT I 2010 tillot finn.no privatpersoner å annonsere egen bolig på nett. Tidligere var denne nettportalen forbeholdt de profesjonelle aktørene. I denne artikkelen skrevet av jurist Vibecke Fardal kan du finne noen tips og gode råd om du velger å selge eiendommen din privat.

SØRLANNES STØSSTE LAGÅR Å VINDUE Å DØRE! 80x120 90x120 1,3 100x120 110x120 MED VENTIL 120x120

1. Engasjer en takstmann som utarbeider en boligsalgsrapport De aller fleste velger å engasjere en takstmann som utarbeider en boligsalgsrapport. Dette henger sammen med selges opplysningsplikt etter avhendingsloven og er med på å redusere selgers ansvar for skjulte feil og mangler. Det er også en betryggende faktor for potensielle kjøpere. Dersom man ønsker å tegne eierskifteforsikring er det også et krav fra forsikringsselskapet, at det foreligger en boligsalgsrapport eller en utvidet verditakst som er nyere enn seks måneder.

VINDUER TOPPHENGSLET

ISOLERGLASS 50x50 60x60 100x50 110x50 120x50 100x60 120x60

1190,1190,1390,1490,1690,1590,1690,-

2. Hvis du skal annonsere boligen på nett, bruk en profesjonell fotograf Det viktig med en ryddig og informativ presentasjon av salgsobjektet. Vi anbefaler alle som skal annonsere boligen sin privat å kontakte en profesjonell fotograf. Dette henger sammen med førsteinntrykket, som i mange tilfeller er utslagsgivende for hvem som kommer på visning. I tillegg anbefales det å lage en enkel salgsoppgave, hvor alle relevante opplysninger er samlet. Et utgangspunkt her kan være «bransjenorm for markedsføring av bolig».

3. Korrekte opplysninger om eiendommen Annonseteksten og opplysningene om eiendommen må være korrekte. Eiendomsopplysninger innhentes hos kommunen. Dersom det er en eierseksjon eller en borettslagsandel som selges, må man kontakte styreleder og/eller boligbyggerlaget i tillegg. Selger har opplysningsplikt om alle viktige forhold ved eiendommen og en grei huskeliste for selger kan være eiendomsmeglerloven § 6–7. Du bør også bestille en bekreftet utskrift av grunnboken fra Statens kartverk på www.kartverket.no. En grunnboksutskrift viser registrerte opplysninger om eiendommen, eksempelvis hvem som er hjemmelshaver samt hvilke rettigheter og heftelser som er tinglyst.

Hvite ytterdører

Gnr. 13 Bnr. 1371 Veien 14G, 4697 KRISTIANSAND S KRISTIANSAND KOMMUNE

90/ 10 0 X 210 C M

AUTORISERT FORETAK Takstmann AS Hamrelia 99 4677 Kristiansand Mobil: 914 12000 Org.nr: 874 775 9675

Arealer AREALBEREGNING Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no. De viktigste presiseringene er: - Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. - Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. - Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

3.995,- 5.995,3.995,- 5.995,-

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM) Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Tomannsbolig - arealer Etasje

Bruttoareal BTA m²

Kjeller 1. etasje 2. etasje

Totalt

38 70 55

Sum bygning

163

Bruksareal BRA m² Primær Sekundær P-rom S-rom 35 7 28 64 64 53 50 3

152

121

Anvendelse

Trapperom, bod, bod 2, bod 3 Entré, gang, kjøkken, stue, wc/vaskerom Bad, trapperom, soverom, soverom 2, soverom 3, bod

31

Tomannsbolig - romfordeling Etasje Kjeller 1. etasje 2. etasje

Primærrom Trapperom Entré, gang, kjøkken, stue, wc/vaskerom Bad, trapperom, soverom, soverom 2, soverom 3

Sekundærrom Bod, bod 2, bod 3 Bod

Beskrivelser - Tomannsbolig Grunn og fundamenter Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: NITO Takst NTF, Norges TakseringsForbund

Bef.dato: 07.02.2014

Side: 6 av 13

Ettertrykk forbudt

En tilstandsrapport fra autorisert takstmann vil gjøre handelen tryggere for både selger og kjøper. Eksempelet under viser arealberegning utført i forbindelse med privat salg av en tomannsbolig.

2 2


ISSN 1891-3393

Nr. 3 - Oktober 2015 - 18. årgang Opplag: 30.000 Utgiver:

har sentral godkjenning som ansvarlig søker og arkitektur-, brann- og lydprosjektering. R e d a k t ør e r :

Vi leverer tjenester til byggenæringen, eiendomsutviklere og privatpersoner.

BEINT FOSS

E-brev: beint@gpartner.no

GUNNAR SKARPODDE

E-brev: gunnar@gpartner.no Adresse: H. Wergelands gt. 50B Postboks 384 - 4664 Kristiansand S Tlf. 38 02 19 12 E-brev: post@gpartner.no Annonsepriser: Helside kr. 13.000.-, halvside kr. 7.000.-, kvartside kr. 4.000.-. Priser eks. mva. Rabatter ved gjentatte innrykk Trykk:

Vi kan prosjektere deres konkrete ønsker i forhold til tomtens muligheter og byggeforskrift. Vi bistår ved bruksendring av eksisterende bygninger, og fremskaffer nødvendig dokumentasjon for dette..

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24

Try k

ksak

Vi gjennomfører hele søkeprosessen frem til ferdigattest, eller de deler dere selv velger.

Vi skaper forutsigbarhet i søkeprosessen!

Distribusjon:

Kontakt: post@krsbygg.no eller 992 46 000

Framsida: Normannsbu, sikringsbua ved DNT Sør-hytta på Gaukhei. Hytta fikk navnet siden det var Normann Daland som i sin tid gav en større pengegave til finansiering av hytta.

Les mer om våre tjenester på

www.krsbygg.no

FOTO: HARALD FLÅ

4. Ta standpunkt til om du ønsker å tegne eierskifteforsikring før boligen annonseres Det er i viktig å ha bestemt seg for om man ønsker eierskifteforsikring, før boligen annonseres, da det eventuelt skal framgå i annonsen. Eierskifteforsikring må tegnes i forkant, men det løper ingen kostnader før boligen eventuelt er solgt. Som nevnt i punkt 1, er det et krav om boligsalgsrapport eller utvida verditakst i tillegg til egenerklæringsskjema. Uavhengig av om du ønsker å tegne eierskifteforsikring, bør du fylle ut et egenerklæringsskjema som gis til interessenter. Egenerklæringsskjemaet er utfyllende og interessenter får nødvendig informasjon om tilstand og eventuelle utbedringer knyttet til boligen. 5. Krav til energiattest og radonmåling 1. juli 2010 ble det innført krav om energimerking av bolig ved salg. Energimerking angir boligens energistandard og består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter. Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er, men oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av oppvarmingsbehovet som dekkes av olje, gass eller elektrisitet. Mer informasjon finner du på www.energimerking.no.

Takstmenn påtar seg vanligvis å utarbeide energiattest hvis man ikke ønsker å gjøre det selv. Har du utleiedel i boligen som skal selges, ble det 1. januar i år innført krav om radonmåling i løpet av 2014. 6. Når du har mottatt bud, sjekk at budgivers finansiering er i orden Når selger mottar bud er det en fordel å sjekke med budgivers bank at finansiering er godkjent, hvis budgiver skal belåne boligen. Budet er bindende selv om budgiver ikke har godkjent finansiering, men det går vi ikke nærmere inn på her. 7. Dokumenter og oppgjør Når boligen er solgt setter man bort oppgjørsdelen som består i kontrakter, skjøte, evt. egenerklæring om konsesjonsfrihet, tinglysing, økonomisk oppgjør, sletting av heftelser og utsendelse av oppgjørsdokumenter. Bakgrunnen for det er at de fleste banker og finansieringsinstitusjoner krever at oppgjøret forestås av profesjonelle aktører. Ta gjerne kontakt ved spørsmål knyttet til salgsprosessen eller oppgjøret.

Vi leverer komplette løsninger og bistår med planlegging Norfloor – lang erfaring! AVD. KRISTIANSAND Barstølveien 5A, 4636 Kristiansand Tlf. 38 14 92 00 - www.norfloor.no

AV VIBECKE FARDAL DAGLIG LEDER/JURIST TELEFON 97 17 35 15 VIBECKE@PROFFOPPGJOR.NO

3 3


Agderbygg AS er en av Sørlandets store aktører i boligmarkedet. Siden starten i 1992 har vi utviklet og gjennomført små og store prosjekter for private og offentlige byggherrer. Våre dyktige planleggere hjelper deg å finne mulighetene og kan gi gode råd slik at resultatet blir det beste, enten det gjelder en enkel boligtomt, en bolig eller større arealer hvor boligområder/boligprosjekter skal planlegges. Vi bistår med råd om finansiering, kostnadsoverslag og tilbud og bistår kunden i hele planleggingsfasen. Våre dyktige fagfolk har lang erfaring og den kunnskap som skal til for å lede og gjennomføre store og små byggeprosjekter. Vi har dyktige byggmestre og tømrere som sørger for at enkeltboliger og større prosjekter oppføres i høy kvalitet og fagmessig utførelse.

54 BOLIGER

Agderbygg AS med nytt boligo Mosby er en av Kristiansands etablerte bydeler med i overkant av 2.000 innbyggere. Stedet ligger ved Setesdalsveien (riksvei 405), Sørlandsbanen og Otra. På Mosby finnes det i dag, barneskole, kommunal og privat barnehage, bakeri, bensinstasjon, dagligvarebutikker og bedehus. I tillegg har stedet både frisør, tannlege og fysikalsk institutt. Bydelen hadde på 1970-tallet en stor utbygging av boliger på Høietun. I nyere tid er også boligområdet Lillefjell terrasse utbygd. Det som er spesielt med disse områdene er at de alle ligger på høydene rundt det sentrale Mosby. Tomteselskapet AS og Agderbygg AS er nå i gang med en storstilt boligbygging sentralt på Mosby.

Området som nå bygges ut er det gamle sandtaket bak Mosby skole, og har fått prosjektnavnet «Nye Mosby» «Nye Mosby» skal bygges ut som et «komplett» boligområde med 54 boenheter. Prosjektet inneholder leiligheter i lavblokk, rekkehus, leiligheter i firemannsboliger og eneboliger. Store tomtearbeider er igjennom våren utført og byggingen av den første blokken er nå godt i gang, sammen med flere eneboliger og rekkehus. Hele boligområdet «Nye Mosby» skal bygges ut de neste to årene. Til leilighetene på «Nye Mosby» vektlegges kvaliteter som parkering i kjeller, heis og leiligheter med livsløpsstandard. Store og solrike private utearealer er vektlagt i planleggingen av boligene. Det legges opp til at de fleste skal kunne finansieres med gunstige lån i Husbanken. «Nye Mosby» skal bli et barnevennlig, trygt og solrikt boligområdet

Spør gjerne en som har gjennomført et boligprosjekt, stort eller lite, i samarbeid med Agderbygg!

Agderbygg AS Gyldenløves gate 99 4614 Kristiansand Tlf. 38 10 60 70 post@agderbygg.no Åpningstider Mandag–fredag kl. 07.00–15.30

«NYE MOSBY» skal bygges ut som et «komplett» boligområde med 54 boliger av forskjellig slag.

– Vi bygg er f


PÅ «NYE MOSBY»

område i Kristiansand

der det skal kunne tilbys rimelige, varierte boliger med gunstig finansiering. Det er bare tolv minutter i bil til Kvadraturen og noe mindre til Vennesla. Det er gode bussforbindelsene både til Kristiansand og Vennesla. I tillegg ser vi med spenning på utbyggingen av datalagringsparken på Støleheia, som også ligger kort vei fra Mosby.

Visning Tomteselskapet AS/Agderbygg AS har faste visningstidspunkt, kl. 16–17annenhver onsdag fra og med 16. september er det mulig å ta både området og noen av de nye boligene nærmere i øyesyn. Pr. september 2015 er det solgt nesten 20 boliger/tomter og interessen er fortsatt stor. Vi håper mange ønsker ta turen innom «Nye Mosby» for en hyggelig boligprat eller ta en titt på både området og de flotte boligene som er i ferd med å reise seg.

For visning eller mer informasjon om kjøp av ny bolig og husbankfinansiering, kan Anne Sofie Førde kontaktes på ask@agderbygg.no eller 99 47 94 17.

for deg!

ANNONSE


35 MODERNE BOLI

VOIE GÅRD I VÅGSB

PÅ VOIE GÅRD midt i Vågsbygd, skal Nordbohus Arnesen Bygg AS oppføre 35 moderne boliger.

På gamle Voie gård i Vågsbygd – mellom Vågsbygdveien og Andøya – skal Nordbohus/Arnesen Bygg AS i gang med 35 nøkkelferdige boliger i ulike størrelser og prisklasser. Bare seks kilometer fra Kristiansand sentrum og et par steinkast fra sjøen, finner du dette flotte prosjektet midt i et ettertrakta og veletablert boligområde. 6

Utbyggeren, Nordbohus/Arnesen Bygg AS, ble etablert så tidlig som i 1948 under navnet Listad & Arnesen, og viderefører i dag tradisjonen som en av de fremste boligleverandører i Kristiansand og omegn. Etter 67 år i bransjen har de bygd godt og vel 2.000 boliger, og en mengde tilbygg, ombygginger og større bygg. – Her er vi på historisk grunn, forteller Hans Kristian Arnesen til Boligmagasinet. Området fra Kjosbukta til Møvik var opprinnelig delt mellom tre gårder; Voie, Brøvig og Møvig. Det har vært gårdsdrift i Vågsbygd nesten så lenge nordmenn har satt spade og hakke i jorda. – Det er derfor med en viss ydmykhet vi nå starter dette prosjektet, sier han videre. Sentral beliggenhet Området er meget sentralt beliggende med gangavstand til barnehage på Andøya, barne- og ungdomsskole på Møvik og butikker med det meste man trenger av dagligvarer. Til Vågsbygdveien med bussstopp og gode direkteforbindelser helt til Sørlandsparken er det bare en liten spasertur. For de som foretrekker å bruke energien på sykkelsetet, er det sikker sykkelvei til flere skoler, Vågsbygd sentrum, Kvadraturen og enda lenger. Det kan også nevnes at

BOLIGER PÅ VOIE GÅRD - KRISIANSAND

denne delen av Kristiansand er godt utstyrt med båtplasser. På Andøya og Møvik er det gode badeplasser og båtplassene ved Kyresundet og Ternevik ligger like ved. Det er mange store arbeidsplasser både


IGER PÅ BYGD på Fiskå, Lumber og Vågsbygd senter, og den store teknologiparken på Andøya ligger bare noen hundre meter unna. Her er det mange store og små bedrifter innen oljeindustrien som har spesialisert seg på avansert utstyr til offshoreindustri og skipsfart. Velutstyre boliger De 35 funksinspirert boenhetene skal plasseres i utkanten av området og det legges opp til at så mye som mulig av det gamle jordet blir bevart som et innbydende grønt fellesareal. Boligene skal oppført i rekker bestående av tre, fire og åtte enheter. Størrelsen varieres fra treromsleiligheter på 72 m2 med alt på en flate, til de største som får ca. 150 m2 bruttoarel fordelt på tre etasjer. Det blir gjennomgående høy standard med ferdig kjøkken og baderomsinnredning fra Sørlandskjøkken AS og garderobeskap i soverommene. Bad/vaskerom får fliser på vegger og gulv mens det i de øvrige rom legges eikeparkett. Oppvarminga skjer med strøm eller vedfyring. Det legges varmekabler i våtrom og

entré. Det blir balansert ventilasjonsanlegg i leilighetene som skal skifte ut lufta, gi god varmegjenvinning og i tillegg være med på å holde fyringsutgiftene på et hyggelig nivå. Videre blir det installert pipe/røkrør med mulighet for epeiskos i de enhetenene dette er mulig. Parkering blir det i felles parkeringskjeller for leilighetene i åttemannsboligene mens de øvrige får carport i tilknytning til boligen. – Det er for tidlig i prosessen til å gå ut med priser, men vi antar at dette blir klarert i løpet av høsten, sier salgsansvarlig Jan Kåre Røstad på spørsmål fra Boligmagasinet. – Når ventere dere inn flyt ting? – De første boligene håper vi vil vær klar til innflytting sen høstes neste år. – Kjøpere som er tidlig ute kan være med å bestemme både materialvalg og romløsninger i sitt nye hjem, sier Røstad til slutt.

VOIE GÅRD

VI ER RÅDGIVENDE INGENIØRER I VVA-TEKNIKK FOR VOIE GÅRD I VÅGSBYGD

Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand Telefon 90 86 78 56 E-post: sao@cowi.no

www.cowi.no VOIE GÅRD

Vi har prosjektert husene på Voie gård Flatnes Bygg Consult AS ble opprettet i 1996 og har i denne perioden hatt mange store og små oppdrag i hele agderregionen. Vi er fem ansatte hvorav tre er arkitekter. Firmaet er kjent for å gjøre ting enkelt og ubyråkratisk – til en fornuftig pris!

Vi påtar oss mange typer arkitektoppdrag: ● Eneboliger ● Større boligkomplekser Renovering ● Tilbygg/påbygg ● Garasjer ● Sjøboder etc. ● Søknader/meldinger til kommunen ●

PRØV OSS! VI LIKER UTFORDRINGER!

Tlf. 38 07 16 50 - E-post: post@flatnes.no Gyldenløves gate 34 - 4614 Kristiansand S www.flatnes.no

7


Finn ditt hjemmested

DU SELGER EIENDOM SELV

– VI ORDNER RESTEN For privatpersoner ordner vi kontrakter, tinglysing og økonomisk oppgjør. For utbyggere tilbyr vi skreddersydde løsninger tilpasset behov.

Her er to av våre flotte eneboliger. Bestill katalog så får du se alle 40

Les mer om oss på www.proffoppgjor.no Proffoppgjør har kontor i fellesskap med Kristiansand Byggrådgivning og holder til på Vige. Kontakt oss for et godt tilbud!

Bestill

HUSKATALOG

på www.nordbohus.no

Vibecke Fardal - Tlf. 97 17 35 15 Catharina Aglen - Tlf. 90 96 13 84 post@proffoppgjor.no

ARNESEN BYGG AS - Kristiansand - Tlf 38 01 90 90

VOIE GÅRD

Når pris og kvalitet betyr noe Kjøkkenskap fra oss: IKKE FLATPAKKET, men sammensatte skap • Man-fre 9-16 • Torsdag 9-18 • Lørdag 10-14

Sørlandsparken - Barstølvn. 52 - Telefon 38 07 21 10 - www.sorlandskjokken.no 8

BOLIGER PÅ VOIE GÅRD - KRISIANSAND


S30 Optimal for sommerbruk Skyvedør* 2-felt 2-felt 3-felt 3-felt 4-felt 4-felt

Bredde Kampanje(cm) pris 150 4.196,210 4.646,250 6.071,310 6.521,340 8.096,410 8.621,-

Skyvedør*

2-felt 2-felt 3-felt 3-felt 4-felt 4-felt

Bredde Kampanje(cm) pris 150 5.036,210 5.666,250 7.486,310 8.046,340 9.866,410 10.496,-

Isomax for helårs bruk

S30 Isolent for vår til høst

S30 Excellent for en utvidet sommer Skyvedør*

2-felt 2-felt 3-felt 3-felt 4-felt 4-felt

Bredde Kampanje(cm) pris 150 5.036,210 5.936,250 7.436,310 8.336,340 9.536,410 10.556,-

Skyvedør*

2-felt 2-felt 3-felt 3-felt 3-felt 3-felt

Bredde Kampanje(cm) pris 145 11.546,205 13.856,240 17.846,280 19.666,330 21.976,390 24.776,-

9


Varmepumper

Fjernet oljefyren:

Det finnes mange modeller og løsninger i varmepumpejungelen. Vi i Varmepumpe Sør AS har lang og solid erfaring. La derfor oss hjelpe deg med å finne den varmepumpe- og den montasjeløsningen som er det beste valget for deg.

SPARER 40.000

Varmepumpe Sør AS (tidligere Varmepumpe Agder AS, ble etablert i 2003) og er i dag en erfaren og veletablert forhandler av varmepumper og luftkjølere. Vi leverer løsninger for alle typer bygg, fra små leiligheter og eneboliger, til datarom, kontorer og store næringsbygg. Vi leverer kun produkter av svært god kvalitet som man har lang driftserfaring med under nordiske forhold. Sammen med våre samarbeidspartnere leverer vi komplette løsninger for sluttbruker, og koordinerer arbeidet fra prosjektets oppstart til anlegget er klart til bruk.

Kontakt oss på telefon BERGVARME-, LUFT/VANNOG AVTREKKSVARMEPUMPER:

Dag Lothar Kanestrøm Tlf 92 80 17 71 dag@vpsor.no LUFT/LUFT VARMEPUMPER OG AIRCONDITION:

Arild Johanssen

– Dette er både miljøvennlig og svært lønnsomt, sier prosjektansvarlig Dag Lothar Kanestrøm fra Varmepumpe Sør AS. Stadig flere tar nå steget og kvitter seg med oljefyren.

Varmepumpe Sør sin kunde Ove Oland, fra Grimstad, byttet oljefyren med en NIBE bergvarmepumpe i fjor sommer. Dette har gitt en årlig sparing på 40.000 kr. Oland hadde en kraftig oljefyr fra 1970 som varmet både tappevann og radiatorer. – Vi ledet hele prosjektet med å få fjernet oljefyren, renset oljetanken, boret energibrønn, monterte bergvarmepumpe, og ordnet med enovatilskuddet, sier Kanestrøm. I tillegg renset vi det gamle radiatoranlegget og monterte vannfilter. Så Oland kan se fram til god komfort og lave energiutgifter i mange, mange år framover, sier Kanestrøm.

Ikke alle er klar over hvor lønnsomt det er å fjerne den gamle oljefyren. Fyringsolja er blitt svært kostbar. Om få år blir det dessuten forbudt å bruke fossilt brensel som hovedoppvarmingskilde. Dermed må alle med oljefyr gå over til andre systemer.

De fleste velger da en eller annen form for varmepumpe. Dersom man fortsatt ønsker å benytte radiatorene, velger man bergvarmepumpe eller luft/vann varmepumpe. Ellers er alternativet å velge luft/luft varmepumpe. Jo mer man investerer, jo høyere blir energisparingen. Så en annen løsning som ville fungert svært godt hos Oland, er en NIBE luft/vann varmepumpe. Luft/vann ville kostet mindre, men samtidig ville energisparingen også vært noe lavere. – Uansett hvilken løsning man velger gir investeringen solid avkastning, – mange ganger bedre enn penger i banken, fortsetter Kanestrøm. – I tillegg sparer vi miljøet for forurensende utslipp. – Vi har merket en betydelig økning i forespørsler fra boligeiere med oljefyrte radiatorer. Ingen vet hvor lenge Enova gir støtte på dette nivået. Så det er best å reagere nå som tilskuddet er høyere enn noen gang tidligere. Vi tar oss av enovastøtten for alle våre kunder, sier Kanestrøm avslutningsvis.

Dag Lothar Kanestrøm i Varmepumpe Sør AS er prosjektansvarlig for overgang fra oljefyr til bergvarmepumpe hos Ove Oland i Grimstad.

Tlf 92 80 17 72 arild@vpsor.no

Varmepumpe Sør AS Tlf. 92 80 17 70 - post@vpsor.no AVDELING ARENDAL: Postboks 18, 4854 Nedenes AVDELING SØRLANDSPARKEN: Buråsen 32, 4636 Kristiansand AVDELING BIRKELAND: Strøget, 4760 Birkeland

www.vpsor.no

– V i k a n va


0 KRONER ÅRLIG!

Den gamle oljefyren hos Oland fra Grimstad ble erstattet med en NIBE 10 kW bergvarmepumpe.

Enovastøtte:

Gode råd:

Fyring med olje

Enova gir tilskudd til boligeiere som investerer i varmepumpe til vannbåren varme. Denne støtten er på 20 000 kr for luft/vannog avtrekksvarmepumper, og 30 000 kr for bergvarmepumper. Det forutsettes strøm- og energimålere. I tillegg dekkes 25% av utlegg i forbindelse med fjerning av gammel oljefyr og tank. Les mer på www.enova.no

• La ETT firma lede hele prosjektet fra begynnelse til slutt. Da er det tydelig hvem som er ansvarlig overfor deg som privatkunde. Dette sikrer 5 års garanti innen alle ledd i prosessen. • Be om pris for HELE prosjektet inkludert arbeid og deler. • Velg varmepumpe fra en anerkjent produsent • Krev dokumentasjon på forventet energisparing.

• 4 m3 fyringsolje forårsaker et utslipp på 10 tonn CO2. • I 2010 ble det forbudt å installere oljekjel for fossilt brensel som hovedoppvarmingskilde. • Oljetanken: Eier av bygget (grunneier) er ansvarlig for tanken, og for skader som følger av oljelekkasje. • I 2020 blir det forbud mot fyring med fossil energi (Klimaforliket 2012).

armepumper!

Som man ser av innholdet i flaskene inneholder gamle radiatorer mye partikler og annen skitt. Oland bestilte full radiatorrens på anlegget og i tillegg ble det montert et effektivt vannfilter.

All el-installasjon utføres av ANNONSE

www.elsor.no - Tlf. 41 21 88 88


SYNKRON MEDIA AS

NOEN DØRER

HAR RÅ STYRKE ÅR ETTER ÅR

JATAK® KONSTRUKSJONSPAKKER FRA KJELLER TIL LOFT Vi leverer komplett konstruksjonspakke for tak, vegger og gulv! Én kontaktperson på prosjektering og produksjon Rådgiver på konstruksjonsløsninger Høy kvalitetssikring med eget prosjekteringsprogram Skriftlig dokumentasjon på hele prosessen

...velg Scanflex dører!

Lyst på nytt bad?

Reddalsveien 47, 4886 GRIMSTAD Tlf. 37 40 03 00 E-post: post.alfatresor@jatak.no www.scanflex.no

www.jatak.no

Vi tar hele jobben og hjelper deg å finne de gode løsningene

Vi prosjekterer og tegner badet ditt. S pør o ss om 10-års GarantiBad.

Våre rørleggere hjelper deg også med: varme ● luft/vann, vann/vann varmepumper ● montering av vedfyrte anlegg ● renovering av eksisterende varmeanlegg ● renovering av eksisterende røropplegg ● alt av servicearbeid ● vannbåren

Velkommen innom vår butikk på Vikeland i Vennesla for en hyggelig prat

Åpent: Man.-ons.-fre. 9–16 - Tirs.-tors. 9–17 - Lør. 10–14

Lundevegen 40, 4700 Vennesla - Telefon 38 13 91 00 kundeservice@olto.no www.bademiljo.no

12


Det skjer mye i Evje og Hornnes

Miljøgate i sentrum Evje og Hornnes kommune skal bruke elleve millioner kroner på miljøgata i Evje sentrum. Det blir bl. a. fortau, gang- og sykkelsti og sittegrupper. 3D-TEGNING: THA ARKITEKTER AS

Kommunestyret vedtok i fjor høst å bygge miljøgate i Evje sentrum. Penger blei bevilga tidlig i 2015, og nå er arbeidene i full gang. Det meste skal stå klart slik at årets julehandel kan skje i et innbydende og trafikksikkert Evje sentrum.

slik at trafikkbildet blir mer oversiktlig og trygt for alle som beveger seg i sentrum. Vegen gjennom sentrum er også skolevei for mange barn, og ny gang- sykkelveg er derfor prioritert. Langs Nils Heglands veg er det lagt opp til fortau på østsida av fylkesvegen, og gangsykkelveg på vestsida.

Kommuneplanen 2010–2020 viser hva politikerne ønsker skal prege Evje og Hornnes kommune framover. For å forbedre Evje som tettsted ble det i kommuneplanen bl. a. sagt at det i perioden skal arbeides med å skape et attraktivt sentrum der både tilreisende og fastboende kan tilbringe tida i et trafikksikkert og innbydende handelssentrum. Det betyr at kommunen ønsker å utvikle Evje sentrum slik at man kan tiltrekke seg flere og mer varierte forretninger, mer variert handel og at stedet kan bli en møteplass for hyggelige opplevelser.

Møteplasser og lekeareal I dag er det få sosiale uteplasser i sentrum, og det mangler både leke- og oppholdsområder for barn og ungdom. I den nye planen for torget, som Kari Huvestad i Aust-Agder fylkeskommune har utarbeida, vil dette bedres. På torget og på området foran Evje og Hornnes Sparebank vil det bli opparbeida grøntog lekearealer og det vil bli flere sittebenker som skal bli naturlige møteplasser. Mellom gang- og sykkelvegen og parkeringsarealet lang Nils Heglands veg vil det utplasseres granittblokker som skiller områdene fra hverandre. En del av blokkene skal skal plasseres slik at de kan benyttes som sitteplasser hvor en kan ta seg en rast i bakken og nyte sentrumslivet. Planene om miljøgate i sentrum har pågått i flere år og når den nå endelig blir realisert vil Evje framstå som det regionsenteret man lenge har ønska seg. Hovedentreprenør for miljøgata, som er kalkulert å koste rundt elleve millioner kroner, er vallebedrifta Uppstad Transport og Anlegg AS.

Trygg skoleveg og oversiktlig kjøremønster Strukturen i Evje sentrum har til nå vært tilrettelagt for bilbasert handel. Det kjøres bil inn til butikkene og myke trafikanter er nedprioritert i trafikkmønsteret. Den nye planen, som er utarbeida av Statens vegvesen, ivaretar både trafikksikkerheten, og tilrettelegger for hensiktsmessige parkeringsplasser. P-plasser der man tidligere måtte kjøre direkte ut i fylkesvegen er fjerna og, der hvor det har vært mulig, erstatta med langsgående parkering eller parkering samla på større sområder,

Vi produserer ytterdører etter kundens/arkitektens ønske De fleste enfløyde dører kan leveres med EI 30 branngodkjenning.

Se vårt store utvalg av ytterdører på vår nettside www.dørfabrikken.no Kontakt nærmeste forhandler

13 SETESDAL - EVJE OG HORNNES KOMMUNE


Høgåsområdet i Evje og Hornnes kommune byr på det fineste vinterlandskapet man kan tenke seg.

Stort hyttefelt på Høgås i Evje og Hornnes Flatebygg AS i gang med velutstyrt hytte på 150 kvm Høgås hyttefelt ligger ca. 15 km fra Evje sentrum. De 75 km det er til Kristiansand og Arendal gjøres unna med en god times biltur. Stedet ligger høyt og fritt, med Høgås skianlegg og Himmelsyna som naboer, på heia mellom Flatebygd og Gautestad i Evje og Hornnes kommune. Høgås hyttefelt har gitt plass til ca 110 fritidsboliger plassert på tomter med størrelse fra 900 m2 til 1600 m2. I området er det et godt nett av løyper for turer og naturopplevelser om sommeren og oppkjørte skiløyper for vinterbruk. For eksempel går det både sommerløype og skiløype til toppen av Himmelsyna. En liten skibakke med trekk er det også funnet plass til i området. Skianlegget inneholder videre ei lysløype på ca. fire kilometer. Her kan man spenne på seg skiene like ved hyttveggen og gå rett inn i et flott skiterreng. Høgåsanlegget ligger i et av Sørlandets beste områder for langrenn, med oppkjørte skiløyper vinterstid og mange flotte turmuligheter året rundt. Fjellet Himmelsyna er for eksempel et populært turmål, og fra toppen får man en utrolig utsikt.

14

Om sommeren ligger terrenget innbydende for fiske, bading og bærplukking. Det er Trygve Jokelid og selskapet Høgås Hyttefelt AS som eier og utvikler hyttefeltet. Han forteller at det til nå er solgt mellom 40 og 45 tomter. – Vi klargjør tomtene og kan i samarbeid med Flatebygg AS levere komplette hytter i alle størrelser ferdig til innflytting. Tomtene opparbeider vi så skånsomt som mulig slik at trær og busker blir bevart og eventuelle skader i naturen blir beplanta med stedlig vegetasjon. Evjebedriften Flatebygg AS, som i dag har fire heltidsansatte, ble etablert i 2007 av Torstein Undeland og Tor Syvert Jokelid. Begge har solid erfaring i byggebransjen. Firmaet arbeider mot kunder i agderfylkene og de østlige deler av Rogaland. – Alle våre hytter leveres med vann og kloakk.Vi benytter kun velrenommerte leverandører og garanterer topp kvalitet på de produktene vi leverer, forteller Torstein Undeland til Boligmagasinet. – Ellers utFritidsboligen Flatebygg AS har under oppføring på Høgås.

fører vi de fleste tjenester innen tømrer- og laftefaget, slik som oppføring av nybygg, hytter og hus, tilbygg, garasje, veranda og lafting. Firmaet har opparbeida et godt rykte og mottoet er «når kunden er fornøyd er vi fornøyd», forteller Tor Syvert videre. Hytte under oppføring Flatebygg AS er i full gang med ei stor hytte på Høgåsfeltet for en privatperson. Hytta, som er på ca. 150 kvm fordelt på to etasjer, skal stå klar til innflytting fra 1. desember. – Vi benytter kun materialer og farger som ikke skiller seg vesentlig ut fra naturen på stedet, forteller han Jokelid til Boligmagasinet. – Dette blir et velutstyrt fritidshus med all den komforten man kan ønske seg. Hytta får stort kjøkken, to stuer, to bad, vaskerom, badstu, fem soverom, stor garasje samt boder ut- og innvendig. Fra hytta er det lett veg til både sommerog vinteraktivitetene i den flotte setesdalsnaturen, avslutter han.


Hytte på Høgås

VI UTFØRER MURERARBEIDET

Din lokale elektriker

EVJE ELEKTROSERVICE AS Granliveien 34 - 4700 Vennesla Telefon 91 63 63 00 E-post: post@tgautestad.no www.tgautestad.no

Verksveien 16 – 4735 Evje Telefon 37 92 95 00 E-post: post@ees.no

www.ees.no Autorisert forhandler av varmepumper fra

Attraktive boligtomer i Evje og Hornnes kommune Hornåsen - Hornnes Eneboligtomter fra kr 235 000,- til kr 325 000,-

Kjersti Park - Evje Eneboligtomter fra kr 250 000,- til kr 500 000,Flermannsboligtomter fra kr 500 000,- til kr 1 900 000,-

T 37 93 23 00 E post@e-h.kommune.no www.e-h.kommune.no

SETESDAL - EVJE OG HORNNES KOMMUNE

15


DET ER VAKKERT i Bygland. Her frå Lauvdal.

FOLKETALET SKAL OPP Bygland satsar på bustader og næring tett ved fjorden Nede ved Byglandsfjorden midt i Byglandsbygda satser no Bygland kommune på å få fleire bustader og næringsbygg på plass. Politikarane håper at tomtene på Prestneset både skal auke folketalet og gje nye arbeidsplassar. Skisseprosjektet legg opp til drøyt 20 bustader og næringslokale som passer til butikk. – Dette har vi tru på. Meir attraktive tomter skal du leite lenge etter, seier ordførar i setesdalskommunen Leiv Rygg til Boligmagasinet. Han medgir at det framleis er eit godt stykke arbeid igjen før folk kan kjøpe seg bustad på Prestneset, men har håp om at det kan bli byggestart i 2016. – Vi må gjenom ein reguleringsprosess, og slikt tek diverre tid. Men arbeidet er starta, og med den gode oppslutninga det er om dette prosjektet vil det bli gjenomført, meiner Rygg. Utgangspunktet for prosjektet var bygging av kulturhus. Akkurat det byggeprosjektet er lagt til sides ei stund grunna kommunens økonomi. – Med sviktande inntekter måtte vi stikke fingeren i jorda og innsjå at vi ikkje hadde råd til nytt kulturhus no.

16

Men prosjektgruppa som hadde sett på kultur/næringsutvikling på Prestneset fekk i løpet av det prosjektet idéen til å utvikle deler av Prestneset for å gje plass til bustader og næringsbygg, fortel ordfører Rygg. – I tillegg tok lokale interessentar kontakt med oss med liknande idéar, og med eit slikt samantreff meiner vi sjølvsagt at det er ein god idé vi no skal til å gjenomføre. Først skal området regulerast. Så skal kommunen lyse ut etter samarbeidspartnarar. – Vi ser for oss at dette vil vere interessant for private investorar. Vi har eit par interesserte alt, men både vi og dei er opptekne av at det skal vere ein åpen prosess med like sjansar for alle, seier ordføraren. Bygland kommune er også blitt inspirert av «Åkle»-prosjektet i Iveland. – Vi ser kor vellukka dette prosjektet er, og vi ser at vi har eit minst like attraktivt område vi kan få til noko liknande på. Med stor politisk oppslutning, private investorar med same tankar og også betydeleg interesse frå bygdefolk er det berre ein ting å gjere; å setje i gang, seier Rygg til slutt. PROSJEKT «PRESTNESET» viser at det er mogleg å bygge eit tjugetals bustader kombinjert med forretningsbygg tett ved Byglandsfjorden»

SETESDAL - BYGLAND KOMMUNE


BU I BYGLAND!

tomter frå Byglandsfjord i sør til Austad i nord G plass i barnehagar og SFO G mellom dei beste skulane på Agder G godt helsevesen og andre kommunale tenester G rikt kulturliv med mange friviljuge organisasjonar G ein fjord og ein natur mange misunner oss G plass til fleire byglendingar! Kan det vere ein tanke for deg og dine å slå dykk ned i Bygland, kontakt oss på tlf 379 34 700 eller send e-post til post@bygland.kommune.no Går du i tankar om å etablere næring, spør etter ordførar eller næringssjef grafisk partner - 38021912

G byggeklare

Bygland kommune Med hjarta i Bygland Valle kommune Valle kommune har stor vekst i talet på fritidsbustader! Det er vi ikkje overraska over. Valle er ein fantastisk plass å nyte fritida.

!"!#$%&'()*+!,("!-(./0(1*"*2(34$!+#(5%+64#!4(7*"*,+%7!+

Men, vi har god plass til deg som vil busette deg her! Då får du betre tid til å nyte dei kvalitetane hytteeigarar, turistar og fastbuande set så høgt.

Vil du vite meir om å bu og arbeide i Valle? Då vil me gjerne at du tek kontakt med oss valle.kommune.no

Valle kommune annonse boligmagasinet sep 15.indd 1

post@valle.kommune.no 17

07.09.2015 09:23:57


40

bygg

Vallebedrifta Georg Viki Byggevarer ble starta av Georg Viki i en garasje i Valle for mer enn 40 år siden. Nå er bedriften medlem av den landsdekkende Byggikjeden, har fire heltidsansatte og venter å passere tolv millioner i omsetning innen 2015 tar slutt. I dag er lokalene blitt atskillig større enn de var på 1970-tallet; med tre varehaller på til sammen 1800 kvm, en butikk på vel 200 kvm og et uteområde med all den plassen daglig leder Øyvind Thomassen og hans gode kollegaer ønsker seg. Åpningstidene er etter en omlegging for et par år siden blitt mer «turistvennlige» med åpent fra 7 til 16 mandag til fredag og 9 til 13 på lørdager. Butikken har fått ny innredning og det er blitt gjennomkjøring i varehallene. Det er lett for kunder å hente varene sine og de ansatte er fornøyd med arbeidsplassen og omsetning og resultat øker. Jernvarebutikken har også fått en ansiktsløfting og blitt mer oversiktlig og kundevennlig. I tillegg er det investert i nytt datasystem som sørger for god ryddighet og nødvendig oversikt. Byggikjeden – Byggikjeden passer godt til vareutvalget i vår forretning og dekker de fleste av våre kunders behov, forteller Øyvind Thomassen til Boligmagasinet. – I dagens knallharde konkurransesituasjon med flere landsdek-

18

kende byggevarekjeder er det vanskelig å stå aleine. For å oppnå konkurransedyktige innkjøpsbetingelser er det nødvendig med langt større innkjøpsvolum enn det vi som en liten aktør tidligere kunne oppnå hos leverandører og produsenter av byggevarer. Etter å ha sett på flere alternative kjedeløsninger, kom vi til at Byggikjeden, som består av selvstendige og lokaleide forretninger, passa best for oss. Som kjedemedlemmer kan vi støtte oss på Byggis produktspesialister som hjelper oss å finne de beste produktene, og ikke minst – til riktige priser. Thomassen understreker at det er takket være forretningens dyktige ansatte at kundene er fornøyd og stadig kommer tilbake til Byggi Valle. – Det er dyktige og serviceinnstilte folk, som gjerne står på hodet for å gi kundene det de vil ha, sier han. – Etter at vi gikk inn i Byggikjeden har vi foretatt en oppgradering av både lokaler og vareutvalg. Vi har fått inn en rekke nye kvalitesprodukter både når det gjelder verktøy og byggevarer og fått plass til mange nye varegrupper. Spesielt nå som vinteren nærmer seg, er det hyggelig å tilby materialer i en hall hvor man kjører inn i den ene enden, lesser opp under tak og kjører ut i den andre enden. – Hva er det kundene tar med seg? – Det varier med årstida. Våren og sommeren er det tida for utvendige aktiviteter, og hytteiere i både Valle og Bykle kommer innom oss for å få dekka sine små og store materialbehov. I den lyse sommertida skal en kanskje i gang med en ny terrasse, behandle den man allerde har, skifte

SETESDAL - VALLE KOMMUNE

litt utvendig kledning eller beskytte veggene med et strøk maling eller to. Nå går det mot vinter og det er først og fremst de profesjonelle aktørene som er innom butikk og lager for å hente byggevarer eller verktøy. Godt utvalg Byggi Valle har et godt utvalg av kledningsmaterialer i gran og furu. Disse kan leveres ubehandla, trykkimpregnert mot sopp- og råte eller grunna og med ett eller to toppstrøk. – Maling er også et produkt det går mye av både sommer og vinter, fortsetter Thomassen. – På dette området har vi et godt utvalg i eksteriør- og interiørmaling og ellers alt hva du måtte trenge av tilbehør for å få malejobben til å gå unna. – Vi lagerfører også et bredt spekter av materialer til innvendig bruk; karmer, list-


BYGGI VALLE

år med gevarer i Valle BYGGI-BUTIKKEN I VALLE har mange faste kunder blant både fastboende og hyttefolk.

verk, dører, paneler og maling – kort sagt alt du har bruk for til innvendige arbeider. – For hytteeiere vil jeg også nevne at vi forhandler Sunwind hyttestrømanlegg, forteller han. – Dette er et drifssikkert 12-voltsanlegg som henter energien fra et solcellepanel og er beregna til lys, kjøleskap, TV, data m.v. På leverandørsida samarbeider Byggi Valle først og fremst med Byggikjeden som er en del Optimera, med forhandler også produkter fra andre aktører. Optimera er Norges største aktør innen salg og distribusjon av byggevarer, trelast og interiør. Det sikrer et bredt sortiment og dek-

ker de fleste brukeres ulike behov. – Kundene våre består av privatpersoner, bønder, byggmestre og hyttefolk. Alle er ute etter varer i ulike prisklasser, og vi må derfor ha noe til alle og enhver. Vi går langt for å sørge for at vi får tak i de varene våre kunder ønsker, understreker Thomassen. Byggibutikken i Valle har mange faste kunder både blant fastboende og hyttefolket. – Trenger du tips og råd er det bare å ta en prat med en av våre ansatte. Husk, vi er her for å hjelpe deg, avslutter han.

K TA IL T T AL

ET

UÊ ˜iÃÌiʘœÀÎiˆ`iÊ«Àœ`ÕÃi˜ÌÊ>ÛÊÌ>ŽÃÌiˆ˜ UÊ Ài`ÌÊÕÌÛ>}ʈÊvœÀ“Êœ}Êv>À}i UÊÎäÊFÀÃÊ«Àœ`ՎÌ}>À>˜Ìˆ www.skarpnes.com

Annonse 200x133mm Skarpnes 2013 A4.indd 1

20.02.13 13:14

Ekspert på norske forhold siden 1935 GLAVA® leverer til bygg, marine/offshore, akustikk/himlinger og VVA/VA/industri. Våre produkter er utviklet og testet for norske forhold, norsk byggeskikk og norske forskrifter. Vi har kompetansen og logistikken som gjør oss til Norges ledende totalleverandør i vår bransje.

glava.no

19 kvart_a4_proff_35.indd 1

07.02.14 13:43


Alt du trenger til byggejobben – på ett sted – enkelt og greit!

Georg Viki Byggeforretning AS Like ved riksvegen - 4747 Valle Tlf. 37 93 77 77 E-post: valle@byggi.no BYGGI VALLE

VI LEVERER: G NS-sortert trelast G Impregnert trelast G Byggevarer G Hugget stokk-panel

4596 Eiken - Tlf. 38 34 82 02 - E-post: info@eikaas-sagbruk.no Åpent: Mandag–fredag: 7.30–15.30 - Lørdag: 10.00–15.00

www.eikaas-sagbruk.no 20

SETESDAL - VALLE KOMMUNE


Nytt sentrumsbygg under planlegging i Valle Valle kommune har starta detaljplanlegging av nytt sentrumsbygg. Bygget skal bli ein etterlengta og uformell møteplass midt i sentrum. Kjerna i bygget er nye lokaler for folkebiblioteket, som fram til i dag har dårlege kår. I det nye bygget får biblioteket flotte lokaliteter i hovudetasjen. Bygget skal i tillegg innehalde kjøkken, møtesal og møterom. I kommunestyret sitt vedtak i juni vart det vedteke at ein også skal leggje til rette for bygdekino i bygget. Besøkssenter for verneområdet Setesdal Vesthei – Ryfylkeheiane skal óg inkluderast i planarbeidet. I sum ligg det til rette for eit bygg som blir ein framifrå og uformell møteplass med mange funksjonar og store bruksmulegheitar. Samling av fleire funksjonar på same stad er også viktig for effektiv drift. Prosjektgruppa arbeider no med detaljpro-

SVENSSON ARKITEKTER AS

sjekteringa. Bygget skal så ut på anbod før kommunestyret får prosjektet til endeleg

godkjenning før jol, når byggjekostnaden er klar.

Ny hengebru snart på plass Valle kommune er ein fritidskommune med godt aktivitetstilbod. No vidareutviklar kommunen det sentrumsnære tur tilbodet med ny tursti på Nomelandssida.

Byte bank? Prøv oss! Er du på jakt etter ein bank som er mellom dei beste på personleg service og oppfølging? Då kan Valle Sparebank vere banken for deg! Me har dyktige kunderådgjevarar som kan hjelpe deg med å skaffe deg god oversikt over kvardagsøkonomien, tryggje verdiane dine og hjelpe deg med å realisere framtidsdraumar. Tak kontakt for å høyre kva me har å tilby! Helga Jonny B. Kjelleberg Avdelingsleiar sal og rådgjeving i Valle T 91 37 45 55 hjbk@valle-sparebank.no

Ingvill Nomeland Kunderådgjevar i Valle T 95 08 20 03 ingvill.nomeland@valle -sparebank.no

Erling Sagneskar Kunderådgjevar i Valle T 95 24 43 06 erling.sagneskar@valle -sparebank.no

Kari Brottveit Rysstad Kunderådgjevar i Valle T 41 44 39 01 kari.brottveit@valle -sparebank.no

T 37 93 60 60 www.valle-sparebank.no

I prosjektet ligg og ein totalrestaurering av den gamle hengebrua over Prestfossen. Brua har vore stengt i fleire år grunna den dårlege forfatninga ho er i. Arbeidet med hengebrua starar i haust. Brua skal sjå ut som den gamle hengebrua, men heile brua blir ny slik at ein skal kunne ferdast trygt over til Nomelandssida. På Nomelandssida skal det opparbeidast ny turveg i det flotte kulturlandskapet. Her er mellom anna ein stor gravhaug og fleire imponerande steingjerder. Delar av turvegen skal få ei universell utforming som skal gjere dette sentrumsnære området tilgjengeleg for alle. Dette blir eit strålande turområde for fastbuande og «hyttevalldølar», og sjølvsagt endå ein god grunn til å ta ein stopp i Valle sentrum.


Det meste skjer i Bykle STAVENES i Bykle har eit unikt kulturlandskap. Nå er kommunen er i ferd med ein områdeplan med tanke på fast busetting.

Bykle ligg på toppen av Setesdal med Hovden som ein viktig vintersportstad mens kommuneadministrasjonen ligg i Bykle Kyrkjebygd. I begge grendene er det byggeklare tomter for fast busetting til ein overkomeleg pris. Den nye dammen til Otra Kraft har også ført til at grenda Stavenes har kome nærmare Bykle. Stavenes har eit unikt kulturlandskap, og kommunen er i ferd med å påbegynne ein områdeplan for denne bygda med tanke på fast busetting. Det er også ein trend å ta vare på gamle bygg, og tilpasse dei til eit moderne liv eller bygge i tradisjonell stil. Kommunen er også opne for nye stilartar. Både Bykle og Hovden har gode friluftsmogelegheiter med lysløyper og turstiar rett utafor stovedøra. Ski- og turløyper er eit satsingsområde i kommunen. Nærmiljøanlegg, som til dømes leikeplassar, er under oppgradering i desse dagar. I tillegg har skuler og barnehagar god plass til å boltre seg ute. Du kan ta eit bad innadørs i Hovden Badeland eller ei runde på den flotte golfbanen på Ørnefjell sør for Hovden. I Hegni friluftsområde kan du leige båt og kjøpe fiskekort. Er du heldig

22

I HOVDEN SENTRUM er både forretningslokala og kontordelen i næringsbygget Hovdetun i ferd med å fylles opp.

kan du kanskje få ein feit aure på kroken... Auka næringsaktivitet i kommunen fører i dag til at næringsbygget Hovdetun i Hovden sentrum er i ferd med å fyllast opp. Dette gjelde både forretningslokala og kontordelen. Eit nytt helsehus reiser seg i desse dager på Hovden, og vil vere eit god tilbod til både til fastbuande og tilreisande. På Hovden er det også vidaregåande skule med tilbod om mellom anna alpint og langrenn i undervisninga. Det er no full aktivitet i arbeidet med å bygge ny rulleskiløype. Her blir det også eit snøkanonanlegg som kan utvide vintersesongen i begge ender. Vil du bruke denne sjansen til

SETESDAL - BYKLE KOMMUNE

å forlenge skisesongen bør du vere tidleg ute med å tinge overnatting. I tillegg til overnattingsbedrifter er det også mange private hytter som kan leigast for lengre eller kortare tidsrom. Hovden, som er eit område med konsentrert hyttebygging, ligg omkransa av verneområde. Her kan du vere heldig å få oppleve villreinen – fjellets nomade – på nært hald. Nye planar for å fortette områda er derfor på gang, for å ikkje kome for langt ut i villreinterrenget. Ein ny plan for Hovden sentrum som skal legge til rette for mange nye sentrumsnære tomter er i startfasen.


DET NYE HELSEHUSET på Hovden er i ferd med å bli ferdig.

Nytt helsehus på Hovden Bykle kommune er i full gang med nytt helsehus på Hovden. Bygget får tre etasjer med en bruksflate på 780m2, inklusive ombyggingsarealer. Et eksisterende garasjeanlegg i betong, som utgjør mestepar ten av underetasjen, skal også benyttes. Bykle kommune inviterte i fjor til anbudsbudskonkurranse på bygging av nytt helsehus på Hovden. Helsehuset ligger ved idrettsbanen på Hovden og bygges over et eksisterende garasjeanlegg. Deler av garasjeanlegget er utnytta og skal tas i bruk i forbindelse med helsehuset. Mindre deler av bygningskroppen er fundamentert utenfor dagens betongkon-

struksjon. Andre og tredje etasje er bygd i henhold til kravene om passivhusstandard. Det var BRGruppen som vant anbudskonkurransen og ble valgt som totalentreprenør for anlegget kalkulert til 27,5 millioner kroner. Flere lokale håndverksbedrifter er engasjert som underentreprenører. Bl. a. er det Hovden Hytteservise AS som har utført grunnarbeidene mens Knut Hovet AS tar seg av elektroinstallasjoner og Hovden Rørleggersevice AS har vvs-arbeidene. Bykle kommunes prosjektleder Knut Arne Midveit forteller til Boligmagasinet at bygget skal inneholde akuttmottak både for vanlig ambulanse og luftambulansen. I første etasje kommer to akuttrom, tre legekontorer samt røntgenrom, venterom, laboratorium og resepsjon. I andre etasje blir det helsestasjon med kontor for helsesøster, audiometrirom og plass for fysioterapeut. I tillegg blir det en legevaktshybel og spiserom i denne etasjen. I underetasjen blir det garderober og tekniske installasjoner med bl. a. et

nødstrømsaggregat som i tillegg til helsehuset også skal skal forsyne både

Hovden grendehus og badelandet med strøm ved eventuelli nødsituasjon.

Elektrikaren med lange tradisjonar i Setesdal

Skal du byggje hytte eller hus? Ver trygg når du vel elektrikaren som er kjent i nærmiljøet! Hugs at vi er tilstades også etter at hytta er ferdigbygd. K on t a kt o s s f o r ti l b o d n å r d u t r e n g e l e kt r i k a r !

www.hovet.com Tlf. 37 93 64 00 ● Mobil 90 95 50 50 E-post: post@hovet.com

23


Hovden Helsehus

Vi bygger Hovden Helsehus

HANDLAGA PRODUKT I LAFT OG STAVLAFT

Vi leverer solide produkt i kraftig laftetømmer av norsk furu Vi kan levere byggesett eller komplett ferdige bygg. Har du ein idé eller teikning, så finn me løysingar saman. Våre produkt: Hytte, anneks, redskapsbu, gapahuk, garasje, båthus, utemøblar, badstamp, oppslagstavle, postkassestativ, skoterkasse. SAGBRUK - MATERIALER - TRANSPORT Torvtak og takmembran – lang erfaring Hus i reisverk, stav eller laft

Telefon 37 93 62 53 - 91 38 14 90 - post@rysstad-laftebygg.no

www.rysstad-laftebygg.no HOVDEN HELSEHUS

Vi utfører arbeidene med sanitær- og varmeanlegget i det nye helsehuset i Bykle kommune DEN LOKALE RØRLEGGEREN PÅ HOVDEN I MER ENN 36 ÅR

24

SETESDAL - BYKLE KOMMUNE

Elektroverkstedet AS Reparer vaskemaskinen, – det kan lønne seg! Tlf. 38 05 64 40 www.elektroverkstedet.no


TRAFIKKFARLEG. Kvaliteten på Rv9 gjennom Setesdal er ikkje i samsvar med dagens krav.

Riksveg 9 Rv9 er ein viktig del av vegnettet på Agder. Kommunane i Setesdal har i mange år hatt stort engasjement og arbeidd aktivt for utbygging av vegen gjennom dalen. Målet er som kjent ein god og sikker veg med gul midtstripe frå Kristiansand til Hovden. Setesdalspakka I 2003 blei «Setesdalspakka» etablert, med innkrevjing av bompengar. Innkrevjinga gav små inntekter, og i 2014 blei bommen teken ned. Aust-Agder fylkeskommune vedtok i 2010 å bruke 100 millionar kroner av konsesjonskraftinntekter til eigenfinansiering av restutbygginga på Rv9. I tillegg har Setesdal regionråd løyvd omlag ein million kroner pr. år til planlegging. Setesdalsregionen deltek aktivt i arbeidet med hovudutfordringane innanfor vegutbygging i landsdelen. Dette blir illustrert med at Agder står saman om «ankeret», med E18, E39 og Rv9 som dei høgast prioriterte utbyggingane. Setesdalspakka gjeld utbetringar langs Rv9 i Bygland, Valle og Bykle kommunar. Planen inneheld ei rekkje tiltak som har delfinansiering frå bompengar, statleg finansiering og tilskott frå dei tilknytta kommunane og Aust-Agder fylkeskommune. Mange av tiltaka i Setesdalspakka er gjennomført. Det har vore stor semje om prioriteringane mellom Setesdal Regionråd (beståande av dei involverte kommunane), fylkeskommunen og Statens vegvesen.

Kostnadsoverslaget var i 2007 669,5 mill. kroner. Dette inkluderte prosjekt som blei fullført og avslutta i 2014 samt prosjekt som er med i den fyrste perioden (strekninga Skomedal–Hovden) og Tveit– Langeid som blei gjennomført før 2014 til ein kostnad av 120 mill. kroner (av desse kom 30 mill. kroner frå bompengar). Universell utforming For å få eit riksvegnett som tilfredsstillar krava til universell utforming krevst ulike tilretteleggingstiltak. Dei viktigaste er å sikra godt tilgjenge for fotgjengarar, som bl.a. krev universell utforming av holdeplassar, knutepunkt, kryssingspunkt (overgangar, undergangar, gangfelt), gang- og sykkelvegar, fortau m.v. og lasteplassar, samt ferger og fergekai der det måtte vere behov. Felles prioriteringar på Agder Når ein planlegg utbetring av vegnettet i Noreg, legg ein til grunn følgjande krav til resultat: Regionforstørring, næringsutvikling, betring av levekår og trafikktryggleik. I Nasjonal transportplan for 2014–2023 er det prioritert til saman 600 millionar kroner i statlege midlar i tiårsperioden til utbetringar av Rv9 i Setesdal. Saman med 100 millionar kroner i eigenfinansiering, inneber dette at fullfinansieringa av restutbygginga med gul midtstripe til Hovden er sikra. Etter tilleggsløyving i statsbudsjettet for 2015, er det no endeleg økonomiske rammer til å byggje ferdig Sandnes–

LIVSÅRA I SETESDAL Harstadberg og Skomedal, og til å starte opp arbeidet med Frøysnes i gjeldande handlingsplanperiode. Det er naudsynt at det blir lagt inn tilstrekkeleg statlege midlar i første fireårsperiode av Nasjonal transportplan 2018– 2027, slik at gjeldande vedtak om fullføring innan 2023 kan oppretthaldast. Dette vil også vere i tråd med Transport- og kommunikasjonskomitéen sine merknader i samband med handsaminga av statsbudsjettet for 2015.

Nasjonale mål for vegbygging I Norsk transportplan 2014–2023 er det bl. anna utforma følgjande mål for utviklinga av transportsystemet: ● Betre vegkvalitet og reduserte avstandskostnader for å styrkje konkurranseevna til verksemdene og bidra til å oppretthalde hovudtrekka i busettingsmønsteret. ● Transportpolitikken skal byggjast på ein visjon om at det ikkje skal førekome ulykker med drepne eller hardt skadde i transportsektoren. ● Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslepp, redusere miljøskadelege verknader av transport, og bidra til å oppfylle nasjonale mål og Noregs internasjonale pliktar på miljøområdet. ● Transportsystemet skal vere universelt utforma.

25


Setesdal Vesthei:

På gjengrod Den første gamle varden er funnet.

Folk har trasket i Setesdal Vesthei i uminnelige tider. De eldste ferdselsveiene er flere hundre år gamle. Her vandret setesdølene over fjellet for å betale skatt og omsette varene sine i Stavanger og få med seg tilbake varene som de kjøpte i byen. Det var nok et slit. De gamle ferdselsveiene er etter hvert overtatt av vandrere som går mellom turistforeningens hytter. Flere av de gamle ferdselsveiene holder turistforeningen i hevd og merker dem med de karakteristiske røde T-ene. Men noen av de gamle løypene er ikke i bruk lenger og blir delvis gjengrodd. Under tregrensen var stien ikke lett å finne. Det ble å kjempe seg gjennom bjørkekrattet.

Gaukhei slik den framstår i dag. Hovedhytta En av disse nedlagte løypene er den gamle turistløypa mellom Langeid i Setesdal og Gaukhei turisthytte. Denne gikk noen kilometer sør for nåværende turistløype. På dagens løype mot Gaukhei ligger Tjønndalen hvor enkelte foretrekker å overnatte før turen neste dag går til Gaukhei. Men de fleste velger å ta hele strekningen på en dagsmarsj. To vante travere fra turistforeningen satte seg nylig fore å finne den gamle løypa. Turen inn til Gaukhei fulgte nåværende merkede løype og på tilbaketuren var det meningen å følge den mer enn hundre år gamle løypa. Og det ble vellykket. Kart og kompass ble flittig brukt, og det gikk ikke lang tid før de første gamle vardene ble funnet. Og stemningen steg ettersom det ikke bød på store vanskeligheter å følge vardingen over fjellet. Da løypa beveget seg under tregrensa ble det verre. Her var stien helt gjengrodd og det var ikke helt uten vansker at de to vandrerne kjempet seg gjennom bjørkekrattet. Et av turens mål var å finne den gamle

26


dde stier

a ble reist i 1898. Hegestøyl ble bygd i 1891 og benyttet av turistforeningen fra 1900 til 1928. overnattingsplassen, Hegestøyl, som ble benyttet i ca tretti år i begynnelsen av nittenhundretallet. Kart og terreng stemte, og støylen var der den skulle være, men terrenget rundt hadde endret seg. Det som tidligere var et åpent og fint landskap var nå tilgrodd. Men støylen var fortsatt brukbar selv om den bar preg av tidas tann. På slike historiske steder er det interessant å la tankene vandre. Hva slags mennesker var det som kom hit for mange år siden og hvordan kom de hit? Det var nok ikke hvem som helst som hadde anledning til slike fjellturer på den tida. Det var godt bemidlede mennesker som ble fulgt til fjells med førere og hest som sørget for utstyret. Her har nok den tidligere redaktøren av Fædrelandsvennen, venstremannen og sekretæren i turistforeninga August Abrahamson, overnatta på sine mange turer i Setesdalsheiene. Tilfreds med å ha funnet støylen ble den behørig avfotografert og de to dagens travere gikk turen videre til Langeid langs et vassdrag og til slutt på god kjerrevei. Turen fra Gaukhei var i drøyeste laget, omkring 25 kilometer. God tur med eller uten ski! AV HARALD FLÅ

27


Derfor bør borettslag og sameie oppgradere Det koster å vedlikeholde boliger. Men det kan bli fort enda dyrere, hvis man lar være å oppgradere borettslaget eller boligsameiet. Da vil man i tillegg også kunne gå glipp av de svært gunstige støtteordningene... Mange norske huseiere ser fordelen med å bo i et boligselskap. Leiligheten i borettslaget er like mye din egen eiendom som en selveierleilighet, selv om du i et boligselskap betaler et innskudd og en andel av felleskostnadene. Felleskostnadene brukes til drift, renovasjon, forsikring og til framtidig vedlikehold av boligselskapet. En god del av boligselskapene er imidlertid bygd i etterkrigstida, etter datidens krav. Det kan føre til at vinduer og fasader er trekkfulle, at det er ujevn innetemperatur

Gode råd hvis man skal oppgradere * Styret i boligselskapet må bruke god tid, og la prosjektet og beslutningene modnes. * Det bør utføres beboerundersøkelse/samtale med hver enkelt beboer om prosjektet. * Beboerne får presentasjoner i et lettfattelig språk med vekt på betydningen oppgraderingen har for hverdagen deres, med bruk av bilder og illustrasjoner. * Beboerne får detaljert informasjon om månedlige kostnader for oppgraderingen, og hva de kan spare i energibruk.

og dårlig ventilasjon. Da hjelper det ikke alltid med standard vedlikehold, som kun gjenoppretter byggets opprinnelige standard. – En oppgradering kan tilføre bygget nye kvaliteter. Du øker verdien på borettslaget eller sameiet, sparer utgifter til oppvarming og vedlikehold, i tillegg til å øke tilgjengeligheten, tryggheten og trivselen i boligselskapet, mener energirådgiver Lars Kimo Jørgensen i Enovas svartjeneste, Enova Svarer. Handler for seint Planer for oppgradering kan innebære tiltak som nye balkonger, installasjon av heis, balansert ventilasjon, etterisolering av fasader og tak eller endringer av energikilder. En del beboere vil ha et generelt ønske om oppgradering, men oppgraderingsprosessen starter ofte med tilstandsrapporter hvor man har oppdaget alvorlige byggetekniske problemer. Ideelt sett bør alle boligselskap ha skissert en vedlikeholdsplan. Veldrevne boligselskap har som regel oppsparte midler for å ta ulike rehabiliteringer, med for eksempel ti års mellomrom.

– Dårlig drevne boligselskap har holdt felleskostnadene lave og ikke spart opp til framtidig oppgradering og vedlikehold. Da må de ta store løft, og ulike oppgraderingsbehov vil konkurrere mot hverandre, mener energirådgiver Jørgensen. Det kan ha gått så langt at tilstanden er kritisk, og eierne dermed ikke har noe valg. Bruk litt tid I noen tilfeller må borettslagene og sameiene handle kjapt, men et generelt råd er å gjennomføre en grundig prosess. – Det kan gå ett til tre år fra et boligselskap har idéer om oppgradering før arbeidet settes i gang. Beboerne må vite at prosjektet ikke blir tredd ned over hodet på dem fra rådgivere, sier Jørgensen. Styret diskuterer behovet og må tidlig ut med informasjon til beboerne, gjerne gjennom et informasjonsmøte. Dette presenteres beboerne i fellesskap slik at alle får lik informasjon samtidig. Eiernes og beboernes ønsker kan i tillegg kartlegges gjennom en undersøkelse hvor alle får mulighet til å si sin mening og bli hørt. Avstemning over oppgraderingsprosjektet bør ikke skje før man er sikre på at


alle skjønner hva det skal stemmes over. Beboerne må føle at prosjektet er deres. Ansvarlige for vedlikehold og oppgradering Andelseierne må være seg sitt ansvar bevisst. Eierne skal ta seg av vedlikehold

innenfor boligens fire vegger, mens boligselskapet har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygningen. For boligselskapet omfatter dette utskifting av vinduer, taktekking, fasader, felles kabelnett og elektronisk ledningsnett fram til sikringsskap, og ytre- og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås. – I dag stilles det større krav til nye bygg og bokomfort, både fra beboere og myndighetene som utformer tekniske krav. Derfor må det tenkes helhetlig når det kommer til vedlikehold og oppgradering av boligselskap, mener Jørgensen. Styret skal sørge for at det er økonomi til dette. Hvis det dreier seg om rehabilitering og vedlikehold som ikke endrer noe i forhold til opprinnelig standard, kan et styre ta opp lån og øke felleskostnadene uten generalforsamlingsvedtak. Et sameie har en annen eierform hvor hver enkelt eier sin bolig. Hvis et sameie trenger ekstratiltak som dekkes over normal drift, skal tiltakene tas opp i sameiermøte. Hver enkelt sameier må betale sin del inn til Enova har gode støtteordninger til oppgradering av eldre boliger i borettslag og boligsameier. For mange vil f. eks. etterisolering være en god investering ved at man reduserer oppvarmingsutgiftene. På kjøpet får man et mer behagelig inneklima og en mer attraktiv bolig ved salg. FOTO: GLAVA

sameiet for å utføre en oppgradering eller større vedlikeholdsprosjekter. Utnytt økonomisk støtte Ved å ruste opp ulike deler av boligen blir den naturlig nok mer verdt. Det finnes også støtteordninger som kan gjøre det gunstig for boligselskapene å foreta oppgraderinger: Husbanken gir tilskudd til utarbeidelse av tilstandsvurdering av borettslag, og boligsameier med minst seks leiligheter. Enova gir støtte til tiltak som reduserer energibruken. – Ambisiøse oppgraderingsprosjekter kan få økonomisk støtte fra Enova. Investeringsstøtta gis til fysiske tiltak der selskapene legger om til fornybare energikilder, opplyser Jørgensen videre. Hos Enova er det mulig å få økonomisk støtte blant annet til varmesentraler som produserer fornybar energi. Se Enova.no (www.enova.no) for kriterier og energikalkulator som viser potensialet for deres prosjekt. Husbanken har også tilskudd til etablering av heis i eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til inntil 50 prosent av kostnadene til konsulentbidrag til prosjektering av heis, eller til installering av heis. Les mer om støtteordningene og vilkårene på Husbanken (www.husbanken.no).

29


Alternativer til oljefyren:

OLJEFYRING ER UT!

Fra 2020 vil fyring med fossil olje trolig være forbudt. Boligeiere med oljekjele må derfor vurdere alternative varmeløsninger som erstatning for fossil fyring. Klimaforliket slår fast at fyring med fossil olje bør være forbudt i norske boliger i løpet av få år. De fleste boliger med oljekjel drar fordel av allerede etablerte vannbårne distribusjonssystem, som kan bruker også etter at oljefyring er faset ut. Eldre varmeanlegg må imidlertid sjekkes grundig før de benyttes videre.

BESPARINGER En boligeier med oljekjel og vannbåren varme ønsker å erstatte oljekjel med en luft-vann varmepumpe. Leverandør av varmepumpe har oppgitt en årlig varmefaktor på 2,7, og varmepumpen er dimensjonert for å dekke 75 prosent av totalt varmebehov. Oljekjelen dekker i dag hele varmebehovet, og det går med 3000 liter olje per år. Basert på tabellverdier i NS 3031 settes systemvirkningsgrad for det oljefyrte anlegget til 0,72. Gjennomsnittlig oljepris er estimert til ti kroner per liter og strømpris til 85 øre/kWh. 3.000 liter olje tilsvarer ca. 30.000 kWh. Med en systemvirkningsgrad på 0,72 vil faktisk varmebehov i boligen være 30.000 kWh x 0,72 = 21.600 kWh. Effektiv energipris for energi levert fra varmepumpe blir 85 øre/kWh/2,7 = 31,5 øre/kWh Årlig energikostnad oljefyring; 3000 liter x 10 kr/liter = 30.000 kr. Årlig energikostnad ny varmeløsning: Varmepumpe; 21.600 kWh x 0,75 = 16.200 kWh x 0,315 kr/kWh = 5.103 kr. Resterende - elektrisitet; (21.600 ÷ 16.200) = 5.400 kWh x 0,85 kr/kWh = 4.590 kr. Ny årlig energikostnad for å dekke varmbehovet: (5.103 + 4.590) = 9.693 kr. Reduksjon i årlige energikostnader; 30.000 kr. – 9.693 kr. = 20.307 kr. En varmepumpe i ett vannbårent varmeanlegg vil normalt dekke rundt 75 til 85 prosent av det totale varmebehovet. En luft-vann varmepumpe vil normalt ha noe lavere dekningsgrad enn væske-vann varmepumpe. Resterende varmebehov dekkes da eksempelvis ved bruk av elektrisitet. – Regnestykkene over er forenklet men indikerer at det ligger store potensialer for besparelser i å fase ut oljekjelen. Tilskuddsordninger fra Enova vil også kunne bidra til bedre lønnsomhet, legger Stokvik til.

30

– Ofte vil det være behov for tiltak for rensing, utskiftninger, påbygging, tilpasninger og innregulering før etablert distribusjonssystem kan brukes sammen med en ny varmeløsning, forklarer energirådgiver i Enovas svartjeneste Enova Svarer, Stig Allan Stokvik. Eksisterende varmeanlegg Eldre oljefyrte varmeanlegg er i utgangspunktet lite energieffektive. Både dårlig isolerte kjeler og distribusjonssystem, samt store varmetap gjennom skorstein, gir samlet lav virkningsgrad. Dersom oljekjel benyttes i den varme årstiden, når varmebehovet er lite, vil mye tilført energi svinne vekk i varmetap. Varmedistribusjon i boliger med oljekjel omfatter ofte både oppvarming av rom og varmt tappevann. Lokale varmekilder er ofte vegghengte radiatorer, mens kan også være vannbåren gulvvarme og viftekonvektorer. Eventuelt kan flere varmekilder kombineres. – Dersom det vannbårne varmesystemet etter nøye kontroll av en fagperson blir vurdert til å være i tilfredsstillende stand, kan det benyttes videre uten påbygging og komplettering, forklarer Stokvik. Mens oljefyrte anlegg leverer høye vanntemperaturer leverer for eksempel varmepumper langt lavere vanntemperatur. For å sikre tilstrekkelig varmeeffekt på kalde dager må det i hvert enkelt tilfelle, og basert på varmekilden som velges, vurderes påbygg av lokale varmekilder. Påbygg kan for eksempel være nye radiatorer med større varmeflater, økt antall radiatorer eller nye viftekonvektorer. Når oljekjelen fases ut bør det samtidig utføres rens av det vannbårne anlegget og tilpasning til den nye løsningen. – Dersom slam og uønskede partikler ikke fjernes øker slitasjen på de delene av det nye varmeanlegget som er i kontakt med det slamholdige vannet. Etter at rørsystemet er renset kan det monteres vannbehandlingsutstyr som hindrer ny slamdannelse, fortsetter Stokvik.

Alternative løsninger Intensjonen med forbudet mot oljefyring er reduserte klimagassutslipp. Det er derfor viktig at boligeiere velger fornybart når en erstatning skal etableres. Det finnes i dag mange alternative varmeløsninger å velge mellom. Kombinasjonsløsninger med flere varmebærere er ofte aktuelt. -Ulike alternativer bør vurderes ut fra en helhet basert på egnethet, tilgjengelighet, kostnader og lønnsomhet. Varme- og effektbehov er ofte avgjørende for hvilke løsninger som er best egnet, sier Stokvik. Listen under viser eksempler på alternative fornybare løsninger som helt eller delvis kan erstatte oljekjelen; ✓ Væske-vann varmepumpe ✓ Luft-vann varmepumpe ✓ Avtrekksvarmepumpe .✓ Kjeler for bioenergi (f.eks. ved eller pellets) ✓ Solfanger ✓ Vedovn med vannkappe .✓ Pelletskamin med vannkappe .✓ Kombinasjoner av løsninger nevnt over Enovatilskuddet Et forbud mot fyring med fossil olje er et viktig bidrag for at målet om reduksjon av klimagassutslipp skal kunne oppnås. I Norge gis det offentlig støtte i utfasingsperioden. – Enova har etablert tilskuddsordninger for fjerning av oljekjel og oljetank, samt tilskudd til investering i fornybare varmeløsninger som kan erstatte de gamle oljekjelene, opplyser energirådgiveren. Fra og med 2015 har boligeiere rett til å få penger tilbake fra Enova, for utfasing av fossil oljefyring og bytte til alternative fornybare løsninger. Enovatilskuddet gir en kostnadsdekning på inntil 25 prosent av dokumentert totalkostnad, såfremt arbeidet utføres av autorisert personell. Ved å erstatte oljekjel med en væske-vann varmepumpe med energimåler, vil en boligeier få inntil 55.000 kr i tilskudd. I tillegg kan det søkes tilskudd til sentralt varmestyringssystem, for støtte på inntil 4.000 kr. På Enovas hjemmesider finner du mer informasjon om kriteriene og hvordan man går fram for å få penger tilbake for energitiltak i hjemmet. Her finner du også en oversikt over alle tiltakene som gir rett til penger tilbake. Enova har også utarbeidet en nyttig kjøpsveileder for boligeiere som ønsker å fase ut oljekjelen: www.enova.no – rapporter – publikasjonssenter – brosjyrer boligeiere – utfasing av oljekjel

Neste utgave av Boligmagasinet kommer 1. desember og skal bl. a. handle om BOLIGBYGGING I IVELAND OG VENNESLA TA KONTAKT FOR MER INFORMASJON TLF. 90 85 02 74 - 38 02 19 12 - BEINT@GPARTNER.NO


Sørg for nok kapasitet til alle i husstanden. Med Bredbånd 50 kan alle i familien strømme filmer og musikk, spille online, surfe, chatte, snappe, twitre og mye, mye mer. I tillegg får du alle T-We tjenestene som Start forfra, Ukesarkiv og TV-arkiv fra Canal Digital inkludert i abonnementet. Med T-We Box får du også tilgang til TV-kanalene og opptakene dine på iPad.

Oppgrader bredbåndet ditt på canaldigital.no


ET

NO

K KVALI T RS

ÅR 19

Det gode kjøkkenliv Vi samles rundt måltidet. Starter dagen, avslutter kvelden. Kjøkkenet er samlingspunktet. For middagsgjester– eller bare oss. I hjertet av hjemmet deler vi dagene med hverandre. Skaper gode smaker, deler små øyeblikk. Tid til å være sammen. Det er det gode kjøkkenliv.

strai.no

2 9-2 014

Boligmagasinet nr 3 2015  

Boligmagasinets oktoberutgave klart til lesing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you