Borgens Tidende 2022

Page 1

SOM MANGE ANDRE RUSSEAVISER ER OGSÅ DENNE PRODUSERT AV GRAFISK PARTNER - KRISTIANSAND - TLF. 90 17 66 81 - post@gpartner.no - WWW.RUSSEAVISA.NO

Redaktøren hilser

Presidenten hilser

Før jeg startet på Drottningborg undret jeg meg over hvordan denne internatskolen kunne være så spesiell. Elevene som gikk der, klarte på merkelig vis å knytte «livet på borgen» inn i enhver sosial setting og samtale. Ved oppstart fikk jeg høre at årene kom til å fly og at jeg måtte huske å nyte tida til det fulle. SIDE 2

Det føles merkelig å skulle se tilbake på alt vi har opplevd i tida på Borgen, siden det først er da man innser at det går mot en slutt. Når vi likevel forlater den trygge «borgenbobla» er vi godt rustet for framtiden og har mye å være stolte av. Det var et spennende år vi gikk i møte ved oppstart i høst.... SIDE 2

Misjonsløpet 21/22 Misjonsløpet på Drottningborg vgs. er et sponsorløp som arrangeres hvert år. I år har russen valgt å støtte NLMs arbeid i Etiopia. SIDE 10–11

Tirsdag 17. mai 2022 Uke 20 Beste årgang

Løssalg kr. 60.Overskuddet går til russens misjonsprosjekt

DROTTNINGBORGRUSSENS MISJONSPROSJEKTET 2021/22

Årets misjonsprosjekt har slått alle rekorder!

Gudstjeneste i en av kirkene i Gisma, Etiopia. Her arbeides det med bibeloversettelse.

Her på Drottningborg er fokuset og engasjementet for misjon stort. Vi blir lært opp til at misjon ikke bare er for de som er ute i felten. Gjennom gavene vi gir, er vi som sitter trygt hjemme i Norge også

misjonærer. Derfor har vi hvert år et misjonsprosjekt, ledet av russen, som elevene kan være med å bidra til. Gjennom årene har vi vært med å samle inn til prosjekter over hele verden. Denne gangen var det vår

FOTO, INGER LOMHEIM, NLM

tur til å lede skuta, og fylle skolen med engasjement og giverlyst. Dette er en oppgave vi som kull og skole tar svært på alvor!

Gled deg med dem som gleder seg, og gråt med dem som gråter. – Rom 12, 15

SIDE 4–5


2

Tirsdag 17. mai 2022

Borgens Tidende Redaktør: Karoline Songe Heggeland – karolinesheggeland@gmail.com – www.russeavisa.no Medarbeidere: Hedda Christine Dyrnes Alfheim, Veslemøy Hoholm og Håkon Stubberud.

Produksjon: GRAFISK PARTNER, Kristiansand – Telefon 90 17 66 81 – post@gpartner.no

Redaktørens Hilsen fra russepresidenten Kjære 3. klasse! hilsen Det føles merkelig å skulle se tilbake på alt vi har opplevd i tida på Borgen, siden det først er da man innser at det går mot en slutt. Når vi likevel forlater den trygge «borgenbobla» er vi godt rustet for fremtiden og har mye å være stolte av.

Kjære 3 klasse! ■ ■ ■ Før jeg startet på Drottningborg undret jeg meg over hvordan denne internatskolen kunne være så spesiell. Elevene som gikk der, klarte på merkelig vis å knytte «livet på borgen» inn i enhver sosial setting og samtale. Ved oppstart fikk jeg høre at årene kom til å fly og at jeg måtte huske å nyte tida til det fulle. Likevel er det først nå sannheten i det utsagnet virkelig går opp for meg. Det er nesten vanskelig å forstå at vi for tre år siden ikke kjente hverandre, og at borgenbobla var et ukjent fenomen. Vi er privilegerte som har hatt dette som liv og hverdag de siste årene, og jeg vet nå med 100% sikkerhet at Borgen er en skole for livet. ■ ■ ■ Dette vakre, lille stedet i Grimstad har blitt hjemmet vårt, og venner har blitt som familie. Det vi har her er noe helt eget. Med felles arrangementer og møter hver uke, kun to russegrupper og et personale som ser deg og åpner hjemmet sitt – er det ikke annet enn unikt. Det er heller ikke alle steder der russekullet har et misjonsprosjekt som samlingspunkt. At vi sammen har klart å samle inn 1,4 millioner på kun misjonsløpet, sier vel sitt. Det fascinerer og gleder meg at det er mulig å samle så mange flotte mennesker på samme sted, som i tillegg har hjerte for noe større enn seg selv. Både elevgruppa og personalet her er fylt med så mye kjærlighet! ■ ■ ■ Det å forlate denne trygge bobla blir ganske skummelt. Hvordan er egentlig livet andre steder? Der det ikke er sosialt akseptert å gå i birkenstocks året rundt, der det ikke plinges i glassene for nye par eller klappes for knusing av tallerkener. Det er nok ikke før vi er ferdige her og ute i «den store verden», at vi innser hvor heldige vi har vært. Borgen er noe for seg selv, og en ting vi vil ha felles livet ut. Så uansett hvor vi møtes i fremtiden, vil vi kunne mimre tilbake til alle de rare og fine tinga vi fikk dele her. ■ ■ ■ «Hva skal du neste år?» har blitt det nye samtaleemnet, og mange har nå innsett at vi faktisk splittes ved skoleslutt. La oss legge neste år litt på hylla, og virkelig nyte den siste tiden vi har i bobla. Det siste en ønsker er vel å se tilbake på Borgen som stress, og tenke «hvorfor nøyt jeg det ikke mer». Stress kommer det nok av senere, men Borgen er nå. Nyt derfor russetida og skap enda flere gode minner her ute på Hesnes. Livet på Borgen blir et savn, og det blir vondt å forlate. Samtidig forteller savn oss noe om hva som har vært viktig og betydd noe for oss, og det blir dermed også til en litt fin ting. Lykke til videre alle sammen; ikke glem alt Borgen har lært oss og gitt oss. Tusen takk for tre utrolige år! Minnan<3 HILSEN DERES MASETE REDAKTØR KAROLINE SONGE HEGGELAND

Det var et spennende år vi gikk i møte ved oppstart i høst. Vi hadde innsett at vi var det eneste kullet på skolen som hadde opplevd en normal skolehverdag med vanlige borgentradisjoner. Derfor hadde vi en stor oppgave i å føre disse tradisjonene videre og unngå at de havner i glemmeboka. Samtidig ga dette oss en mulighet til å forme Borgen som vi ønsket. Det er ikke før i 3. klasse man innser hvor viktig russen er for skolemiljøet, og alt som foregår her. Vi har klart å føre tradisjonene videre og skape et godt miljø ved å være gode forbilder for resten av skolen. Vi var så uheldige at vi ikke fikk utenlandstur de første to årene på Borgen. Heldigvis fikk vi i år fine turer både til Trondheim og Paris. På starten av skoleåret samlet hele trinnet seg på Vegårtun. Den kvelden hadde vi en helt spesiell delekveld. Mange var tøffe og delte vanskelige erfaringer, noe som gjorde oss ydmyke overfor hverandre. Skoleåret har båret preg av denne åpenheten, som vi blant annet kan se ved inndeling av russegrupper. I år er det kun en gruppe med jentene og en med guttene. Dette er ekstraordinært og ikke noe man finner andre steder. Villigheten på trinnet til å inkludere, trumfer altså egne tanker om russetiden, noe jeg er sykt stolt av. Gjennom skoleåret har vi arrangert og gjort mye. Basar, russekor, rollebryllup, krafttak mot kreft og misjonsløp og mye mer! Jeg er utrolig imponert over engasjementet og initiativet blant russen som har gjort årets begivenheter bemerkelsesverdige. Vi hadde et ambisiøst mål om å slå tidligere rekord for misjonsprosjektet. Etter mye svette og melkesyre en kald novem-

berdag hadde vi tilintetgjort den tidligere rekorden på 1,2 millioner! Dette sier mye om hvilken nestekjærlighet det er å finne i årets russekull og alle andre som har bidratt. Jeg retter derfor en stor takk på vegne av Drottningborgrussen 2022 til resten av skolen vår og alle andre som bidratt slik at prosjektet vårt får ha en betydning for noen andre enn oss selv. Jeg takker for tilliten dere har gitt meg og for alt vi har opplevd sammen. Lykke til videre med alt i livet. Jeg hilser dere med Hebreerne 10, 24 «La oss ha omtanke med hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger». VENNLIG HILSEN DERES PRESIDENT RUBEN GUSTAVSEN

Kjære drottningborgruss 2022 Russeavisa er et sikkert vårtegn og også et tegn på at tiden for dere på Drottningborg snart er over. De siste årene har vært preget av pandemien, men i høst ble vi gitt muligheten til å normalisere skole- og internathverdagen. Det har derfor i år vært viktig å ta tilbake hverdagen etter lang tid med smittevernrestriksjoner og sosial avstand mellom klasser, trinn og internat. Det har dere klart på en veldig god måte. Både gjennom arrangementer og sosial inkludering på tvers av trinn har dere virkelig bidratt til høy trivsel og godt miljø. Tusen takk skal dere ha. Dere har også klart å ha fokus på alle de som har det vanskeligere enn dere gjennom jobben dere har gjort med misjonsprosjektet. Ny rekord på misjonsløpet og basaren vitner virkelig om dette. Midlene dere samler inn vil være uvurderlig for arbeidet i Etiopa. Dere fremstår som en fantastisk flott gjeng med hode og hjerte på rett sted. Jeg er også dypt imponert over alt arbeid som er lagt ned for å lære alt det som skal læres, også i perioder med rødt nivå. Det vil forhåpentligvis være viktig kunnskap når dere skal fortsette der ute med å gjøre verden til et bedre sted. Jeg håper at alle erfaringer og opplevelser dere har hatt på Drottningborg, også raskt å måtte tilpasse seg nye hverdager med og uten smittevernregler, vil prege dere på en god måte resten av livet. At kunnskaper og ferdigheter, endringskompetanse og stayerevne, vennskapene dere har fått her, morgensamlingene, aktivitetene, kveldsmøtene, turene, bibelgruppene og alt det andre, har vært med på å utruste dere på en fin måte. Jeg håper at identiteten din ikke knyttes til hva du har lykkes eller mislykkes med, men til at du er uendelig verdifull i Guds øyne, utelukkende fordi du eksisterer. Ingen eller ingenting kan endre din verdi.

Drottningborg ønsker å være et fyrlys på mange måter. Ikke minst for å lyse på hva Gud har gjort for oss og at vi er høyt elsket. Jeg ønsker virkelig at Guds velsignelse skal få prege fremtiden deres. Til slutt ønsker jeg å hilse dere alle med Matt. 6:33: Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Jesus sa til dem: Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. – Matt 4,19

VENNLIG HILSEN AUDUN RAEN REKTOR


3

Tirsdag 17. mai 2022

Borgens Tidendes redaksjon 2022

Andakten

La oss lære av fortiden!

REDAKSJOEN 2022: Fra venstre, Hedda Christine Dyrnes Alfheim, Veslemøy Hoholm, Karoline Songe Heggeland og Håkon Stubberud. Redaksjonen vil ydmykt meddele at det aldri gjennom borgens tider har blitt utgitt en lengre utgave enn årets avis! 32 sider fullstappet med spennende artikler og minst like spennende annonser. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt, både med tekst, bilder og med annonser. Avisa hadde aldri kommet i havn uten dere! Tusen takk til Gunnar Skarpodde for god hjelp og strålende samarbeid! Redaksjonsarbeidet har vært morsomt og lærerikt, men å få til å samle alle fire på en gang, har vist seg å være lettere sagt enn gjort. Men med nøye planlegging og logistikk har det meste likevel løst seg. Vår eminente redaktør, Karro, har hatt stålkontroll og ledet prosessen på en utmerket måte! Tusen takk<3. Vi i redaksjonen skal endelig slutte å mase om frister på tekster, omtaler og luer, og takker for at dere har holdt ut! Vi er veldig fornøyde med resultatet og gleder oss til at dere skal få nyte Borgens Tidene 2022. God fornøyelse! HILSEN REDAKSJONEN 2022

Russestyret på Drottningborg vgs. 2022

«Den som ikke lærer av fortiden er dømt til å gjenta den.» George Santayana Ondskapen verden har sett er så omfattende at det nesten ikke finnes ord som kan beskrive den. Vi har hatt kriger, hat, rasisme, folkemord og tyranniske konger og diktatorer. Også kirken har tatt del i denne ondskapen. Vi har latt våre edleste kristne mål blitt snudd på hodet gjennom korstog, drap av meningsmotstandere, heksebrenninger, stidigheter, sjalusi, vrede og mye annet. Mange ganger har jeg tenkt at løsningen på problemet er å lære av fortiden slik at vi ikke gjentar den, men hva hvis det var motsatt? Tenk hvis det var én person som vi kunne lære av. Én person som var verdig vår etterfølgelse. Om det var én person som møtte mennesker med en radikal kjærlighet. Hva hvis det var én person som var villig til å dø for flere enn bare vennene sine. Ja! En person som var villig til å dø for sine fiender. Denne personen er ikke bare en fantasi eller et tankeeksperiment. Han fins, og hans navn er Jesus Kristus. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Rom 3:22-24 For mens vi ennå var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans Sønns død. Rom 5:10 Mitt ønske er at vi skal feste blikket vårt på korset. Stedet der vår Herre ble forlatt av sin Far (Matt 27.46). Stedet der Jesus ble såret for våre lovbrudd og knust får våre synder. (Jes 53:5). La oss feste blikket på den store frelsen vi har fått og la oss vandre i den samme kjærligheten. For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:8-10

ÅRETS RUSSESTYRE. Fra venstre: Prosjektledere Hedda Sofie Espegard og Debora Haugland, PR-sjef Elise Smithsen , redaktør Karoline Songe Heggeland, visepresident Agnete Myhre, president Ruben Gustavsen, økonomiansvarlig Håvard Kvam, sekretær Fredrik Johan Aandstad Olsen, arrangementansvarlige Marthe Kristine Høines og Elise Bækø.

La oss lære av fortiden, slik at vi kan gjenta den. La oss lære av Kristus og hans kjærlighet!

Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. – Matt 5, 5

AV RUSSEPREST FREDRIK JOHAN AANDSTAD OLSEN


4

Tirsdag 17. mai 2022

I Mekane Yesus kirken i Alaba, Etiopia.

MISJONSPROSJEKTET 2021/2022 TIL Her på Drottningborg er fokuset og engasjementet for misjon stort. Vi blir lært opp til at misjon ikke bare er for de som er ute i felten. Gjennom gavene vi gir, er vi som sitter trygt hjemme i Norge også misjonærer. Derfor har vi hvert år et misjonsprosjekt, ledet av russen, som elevene kan være med å bidra til. Gjennom årene har vi vært med å samle inn til prosjekter over hele verden. Denne gangen var det vår tur til å lede skuta, og fylle skolen med engasjement og giverlyst. Dette var en oppgave vi som kull og skole tok svært på alvor!

ET Foto: Anders Dalane, NLM

Hva går pengene til? Årets misjonsprosjekt går til Etiopia. Vi er stolte av å kunne si at årets misjonsprosjekt har slått alle rekorder! Og enda stoltere er vi for å kunne gi disse pengene videre til prosjektene som pågår i Etiopia. Hovedområdene pengene går til er: forbedre skole- og utdanningssystemet, helseinstutisjoner, samfunnsutvikling og evangelisering. Misjonssambandet ønsker å gjøre skolene og sykehusene mer tilgjengelige, trygge og selvstendige. Etiopia er et av de få landene i Afrika som ikke ble kolonisert. Selv om landet har utviklet seg, har ikke skolene fulgt med. Skolene er heller ennå ikke tilgjengelige for alle.

Misjonssambandet jobber for å skape metoder for at alle barn skal kunne gå på skole, f.eks. gjennom internatskoler. Mangelen på utstyr og personale i helsetjenesten er også et av problemene Etiopia møter på. Misjonssambandet sender derfor utstyr og trent helsepersonell som kan bidra til opplæring av lokalt helsepersonell. Målet er alltid å være bærekraftig, og å kunne forlate et sted i en selvstendig tilstand. I Etiopia er det også en mangel på kunnskap om jordbruk. Misjonssambandet har derfor tatt i bruk eksempelgårder, og støtter for å gi tilgang på teknologi og kunnskap til å bedre sitt jordbruk. Gårdene i nærområdene ser at dette fungerer, og velger å ta i bruk samme metoder.

Til slutt har vi evangelisering. Mennesker i Etiopia er sultne på Guds ord. I et samarbeid med den lokale kirken Mekane Yesus har Misjonssambandet startet opp bibelskoler med seminarer for de lokale. Målet er å utruste de innfødte evangelistene med en teologisk utdanning, så de kan gå videre ut til sitt folk og fortelle om evangeliet.

Takk for støtten På grunn av den urolige situasjonen i Etiopia ble det ikke noen tur til vårt eget misjonsprosjektland. Det er mye uroligheter, som har ført til at Misjonssambandet har måttet ta ut noen av sine misjonærer fra risikofylte områder. Så vi ber

De som tålmodig gjør det gode og søker herlighet, ære og uforgjengelighet, får evig liv. – Rom 2, 7


5

Tirsdag 17. mai 2022

TIOPIA Kirken i Hatche.

Foto: Odd Østby, NLM

dere om å huske på Etiopia og misjonærene som er stasjonert der, i bønnene deres. Vi takker dere også for all støtte gjennom året. En ekstra stor takk til alle elevene som har satt himmel og jord i bevegelse for å kunne støtte dette prosjektet. Man kan iallfall ikke si noe på motivasjonen og engasjementet! Gjennom arrangementer som misjonsløp, Premier League, basar, misjonskiosk, is-tirsdag, vaffellørdag, rollebryllup, måneskinnstur og mye mer, har vi klart å slå alle rekorder! Vi setter utrolig pris på medelever, lærere og alle som har vært med å støtte prosjektet. Dere har vært med på et arbeid som kommer til å forandre liv. Tusen takk!

TAKK FOR TILLITTEN HILSEN PROSJEKTLEDERE FOR DROTTNINGBORGRUSSEN 2022 DEBORA HAUGLAND OG HEDDA SOFIE ESPEGARD

Undervisning på Tabor Congregation School i Hawassa.

Foto: Kristina Kyte Thorsen

Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. – Rom 5, 8


6

Tirsdag 17. mai 2022

Bær byrdene for hverandre og oppfyll på den måten Kristi lov. – Gal 6, 2


7

Tirsdag 17. mai 2022

Krafttak mot kreft Visste du at hver tredje person i Norge opplever å få en kreftdiagnose i løpet av livet? Hvert år deltar russen i hele Norge på innsamlingsaksjonen til Krafttak mot kreft. I år går pengene til forskning på kreftformer med spredning. Det å være med som bøssebærer er en av de viktigste russeknutene man kan ta. Etter to år med mye begrensninger og restriksjoner har også årets aksjon blitt forandret. Kreftforeningen har i år prøvd å gå bort ifra de fysiske bøssene og årets bøssebærere gikk fra dør til dør og samlet inn gjennom vipps. I motsetning til andre skoler, følte vi det var vanskelig å samle inn penger utenom bøssebæringen. Mange av de vanlige innsamlingsmetodene blir brukt i forbindelse med misjonsprosjektet, ettersom det er dette vi har hatt størst fokus på gjennom året. Likevel var rundt 70 engasjerte elever med å gå en ettermiddag for å bidra, og vi klarte til slutt å samle inn 38 245kr til årets aksjon! Tidligere dette skoleåret har vi vist vår støtte i kampen mot kreft gjennom ulike temadager. I likhet med mange andre skoler nasjonalt har vi gått kledd i rosa, blått og gult for å vise vår støtte til brystkreftsyke, prostatakreftsyke og barnekreftsyke. Vi er fornøyde over elevenes innsats og takker alle som var med å bidra med sin støtte! SKREVET AV HEDDA CHRISTINE ALFHEIM, ELISA OBRESTAD OG MATHEA LOFTHAUG

Temadag rosa – Brystkreft.

Temadag blå – Prostatakreft..

Temadag gul – Barnekreft.

Kreative løsninger - Commissoning - Service Programmering Robot/PLS post@aurolister.no - Tlf. 47 38 11 22

…Er Gud for oss, hvem er da mot oss? – Rom 8, 31


8

Tirsdag 17. mai 2022

Misjonsløpet på Drottningborg videregående skole er et sponsorløp som arrangeres hvert år i regi av russen. Hvert år velger 3. klasse et misjonsprosjekt de vil samle inn penger til gjennom året, og misjonsløpet er den største inntektskilden til dette prosjektet. I år har russen valgt å støtte Norsk Luthersk Misjonssamband sitt arbeid i Etiopia, der pengene går til blant annet helserelatert arbeid, samfunnsutvikling, evangelisering, bibeloversettelse og teologisk utdanning.

Selv om guttene var slitne etter løpet, klarte de likevel å smile til kameraet! Foto: Elise Smithsen

MISJONSLØPET 2021 Runden som løpes er ca. en km lang. Løpet varer i to timer, og det er obligatorisk for alle elever å delta i løpet. Dette skoleåret ble misjonsløpet arrangert 4. november, og målet til russen var å slå den tidligere rekorden på 1.120.000 kroner. Dette klarte vi med glans, da årets misjonsløp endte på omkring 1.385.000 kroner.

samle inn sponsorer. Dette var noe vi arrangerte flittig gjennom høsten, og det gjorde at elevene kunne sette av tid til misjonsprosjektet. Vi kom også opp med ideen om å kombinere bibelgruppe med ringekveld. Dette skapte samarbeid, lagånd og stort engasjement blant elevene for prosjektet vårt, samtidig som det samlet bibelgruppene. Dette ble en braksuksess.

sig for å skape engasjement. Alt dette kombinert resulterte i skikkelig god stemning på ringekveldene, som er bra for fellesskapet! Vi hadde tro på at en investering i materielle premier og goder ville resultere i ekstra stor motivasjon for elevene. Dette fungerte uten tvil veldig bra!

Ringekveld

Motivasjon

Du tenker nok at; Hvordan klarte de å samle inn så mye penger? Jo! Her på Drottningborg samlet vi inn penger gjennom ringekvelder. En ringekveld går ut på å samle så mange elever som mulig for å ringe til kjente og kjære for å

Under disse såkalte ringekveldene ble det også arrangert underholdning av elevene for å skape god stemning. Det var også kiosk og salg av vafler og is. Premiene vi hadde skaffet for å holde motivasjonen oppe, ble delt ut regelmes-

Vi hadde et ønske om at misjonsløpet skulle være en god opplevelse for alle deltakere. Til tross for at mye av løpets fokus lå på innsamlingen, fikk vi inntrykk av at mange trivdes med å være en del av noe større. Alle pengene vi samler inn går jo tross alt til noen som trenger det mer enn oss. Å arran-

Misjonsløpet

Det ble servert frukt og saft til deltagerne for å holde blodsukkeret oppe. Foto: Elise Smithsen

gere et slikt løp åpner opp for at folk kan legge inn en stor innsats fysisk, men i tillegg økonomisk. Løpet gav godt uttrykk for dette da gjennomsnittsrunden lå på ca. 18 runder på bare to timer. Det å være en del av et felles prosjekt, tror vi er bra for samholdet på skolen. Dette merket vi godt da elevene motiverte og heiet på hverandre gjennom hele løpet. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt til dette misjonsløpet, både i form av bønn, økonomiske midler, innsamling, organisering og ikke minst de som har løpt for Etiopia! Mange takk fra oss i misjonsløpsrussen!

«Blått» er et ord som kjennetegner dette misjonsløpet.

Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. – Matt 5, 8

AV HÅKON STUBBERUD OG MARTIN JENSEN

Foto: Sigmund Søvde


Tirsdag 17. mai 2022

Kl. 11 gikk startskuddet for Drottningborg sitt misjonsløp. God stemning og mye fart!

9

. Foto: Sigmund Søvde

NY REKORD: 1.385.000 kroner

Mange artige kostymer ble tatt i bruk for å vinne konkurransen «beste kostyme».

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. – Filipperne 4, 13

Foto: Sigmund Søvde


10

Tirsdag 17. mai 2022

La alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu Navn, med takk til Gud, vår Far, ved Han. - Kol 3, 17


11

Tirsdag 17. mai 2022

DROTTNINGBORG

Premier League Drottningborg Premier League blir arrangert på Borgen for første gang i år. Vi vil med dette arrangementet samle elevene på Borgen rundt fotball. Sporten vekker stor interesse hos mange, og vi i russen vil være med på å skape et større engasjement rundt dette. Et mål med arrangementet er at det skal fungere som et gøy samlingspunkt for hele skolen uavhengig om man er fotballinteressert eller ei. Samtidig bidrar Drottningborg Premier League til å samle inn penger til misjonsprosjektet vårt i Etiopia. Premier League er et konsept vi i år har lånt fra Lundeneset, etter å ha sett deres suksess med dette i flere år. Konseptet med en fotballiga på Drottningborg koker ned til at alle elever på hele skolen blir tildelt et lag ut ifra klasse. Denne klassen har dermed fått et lagnavn og en logo fra den engelske Premier League. Laget har i utgangspunktet elever fra sin klasse til rådighet, men det går også an å kjøpe og selge spillere fra andre

klubber. Det spilles 3 kamper hver «Matchday» der hvert lag stiller med minst fire spillere. Vinnerlagene samler poeng og kjemper om å vinne den gjeve ligatittelen. Utover det sportslige er dette en god inntektskilde for misjonsprosjektet. Ved å vippse penger til misjonsprosjektet kan man være med å finansiere favorittlaget. Pengene man gir blir vekslet inn i DbK og går rett i klubbkassen. De klubbene som samler inn mest får

et finansielt overtak og får dermed muligheten til å kjøpe de beste, mest ettertraktede spillerne. Mange av årets russ har lagt ned en stor innsats for at Premier League skal bli så gøy som mulig for så mange som mulig. Alt fra grafisk design, fotografering, filming og redigering til økonomi, dømming, rigging og ikke minst arrangering står bak suksessen. Drottningborg Premier League har altså stått for mange nervepirrende

kamper og spektakulære fotballøyeblikk, i tillegg til å samle inn mye til misjonsprosjektet. Engasjementet har vært stort både foran og bak kulissene og vi har troen på at dette kan bli en god tradisjon på Borgen i årene framover.

Men Herren er trofast, han skal styre dere og bevare dere fra det onde. – 2. Tess 3, 3

SKREVET AV SIGMUND SØVDE OG HÅVARD KVAM


12

Tirsdag 17. mai 2022

Slik tikket det penger in Panterussen:

PANT ALT – ALLTID! Panterussen på Borgen samler inn panten til elevene på skolen. Pengene de får inn, går til misjonsprosjektet. Panterussen har hengt ut poser på stuene på alle internatene som elevene kan legge flaskene sine i. Posene blir jevnlig samlet inn, og erstattet med nye. I tillegg blir panten etter ulike arrangementer og generell pant rundt forbi på skolens område samlet inn av panterussen. Panterussen har også gått fra dør til dør og spurt om elevene har flasker å gi. Dette har resultert i at de

har fått samlet inn enda mer pant. Ettersom elevene drikker så mye energidrikk og brus er det ikke et problem å få tak i pant. Panterussen selv, mener at dette har vært en fin måte å bidra til misjonsprosjektet. I tillegg til å samle inn flasker, har det også vært sosialt å gå rundt på internatene og hente panten, ettersom man møter på elever i gangene. Frem til vinterferien har panterussen fått inn 4200 kr, og de håper på å kunne få inn enda mer før misjonsprosjektsummen avsløres på årsfesten i juni.

Spleiserussen:

MED KJÆRLIGHET FOR MISJON! Spleiserussen på Borgen har i år funnet en helt ny måte å skaffe penger til misjonsprosjektet på. Spleiserussen har satt opp ulike tilbud til elevene på skolen, der elevene kan betale for en date for to medelever. Daten koster 75 kr, der alt går til misjonsprosjektet, og blir ordnet og satt opp av spleiserussen. Noen dater er i et stemningsfylt klasserom eller i Vika med bål og marshmellows, mens andre dater er i matsalen under kveldsmaten. Tilbudet om date i matsalen har vært det mest populære, og i tillegg til at det er skikkelig koselig for de to heldige som får en date, er det også veldig trivelig for resten av elevene at det skjer noe gøy og sosialt under kveldsmaten. Spleiserussen mener selv at det har vært gøy å bidra til misjonsprosjektet på en annen måte, og har fått mange positive tilbakemeldinger på datene fra andre elever. Frem til jul fikk de samlet inn omtrent 1500 kroner, og regner med at summen kommer til å øke utover våren, ettersom det er stor etterspørsel på dater.

Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud! – Kol 4,2


13

Tirsdag 17. mai 2022

nn til misjonsprosjektet Kioskrussen:

ET UTVALG SOM LEDER DEG INN I FRISTELSE Vi i kioskrussen har i år bidratt til misjonsprosjektet med salg av snacks og drikke som elevene kan kjøpe. Dette er alt fra sjokolade til energidrikk. Det er mye som kan friste i kiosken, og det er mange av elevene som har lyst på noe godt å drikke eller noe godt å bite i- spesielt når man jobber med skole. Vi har gjennom året handlet inn varer og solgt det til elevene gjennom kiosken vår som befinner seg i kjellerstua på skolebygget. Kiosken er åpen under sosiale sammenkomster, ellers kan elevene sende melding om å be oss åpne for dem. Vi jobber tett med elevene for å se deres ønsker og behov, og handler inn etter dette. Dette har funket veldig bra og vi har fått inn hele 34.000 kroner frem til vinterferien. Vi merker at arbeidet vi har gjort har vært svært viktig for misjonsprosjektet, og er stolte av å ha fått lov til å være en del av det.

Is-tirsdagsrussen:

SPIS IS MED GOD SAMVITTIGHET! Det er tirsdag og KRIK er ferdig. KRIKerne går ned til kjellerstua med sulten mage på å støtte misjon og er desperate etter å få noe kulde i kroppen. Det bobler over av glede, ukas største begivenhet er i gang: istirsdag. Følelsen av å gå inn i kjellerstua er varm tross den kalde isen. Utvalget av is, toppinger og kaffe gir vann i munnen. Kiosken er åpen og musikken er på, det er god stemning. «Ved å kjøpe is, gir du utdanning og mat til fattige barn i Etiopia» sies

det av de som selger. Enda en god grunn til å kjøpe is! Køen har plutselig blitt enda lenger med folk som er gira på is. I tillegg til dette går køen veldig sakte. Dette er fordi det er jentene som har fått oppgaven om å tømme isboksene med plastikkskeier. Når man kommer fram i køen og ser det fine smilet og glimtet i øyet til 3. klassingene som skal servere deg, er den lange ventetiden absolutt verdt det. Istirsdag er uten tvil et av ukas høydepunkt!

Byggkonsulent Lasse Imeland Telefon 90 50 00 41

TEGNING, SØKNAD, PROSJEKTERING OG GENERELL BYGNINGSRÅDGIVNING Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. – Joh 14, 6


VI PRESENTERER KLASSE 3A

14 Silje «Prinsesse» Aas Silje smiler. Du må lete lenge før du finner en like blid jente som Silje. Hun ler i enhver time, på viktige møter, i seriøse sammenhenger, men mest av alt når hennes fjerne kjæreste er seg selv. Dette er kanskje fordi hun kjenner seg igjen? Silje er nemlig også fjern. Utenom dette har jenta kontroll på livet. Hun er aktiv, jobber hardt med skole, bryr seg om vennene sine og vet hva hun vil. Det hun ikke har kontroll på, er hendene, de er små og løse. Hører dama en russelåt eller Livsglede kan du være sikker på at det vil klikke med raske briller og en JBL høyttaler. Silje sitt favorittdyr er panda. En usikkerhet Silje har fått etter en REMA 1000 tur, er etternavnet sitt. Hun ble nemlig mobbet for at det nesten er det samme som rumpe. Hun er også usikker på tarmene sine. Dette fordi tarmene hennes ikke fungerer riktig. Hun kan ikke spise noen ting, unntatt ananas, fordi det er hun veldig glad i. Utenom dette har Silje et hjerte for rettferdighet. Vi er glade i deg! Stolthet: livsglede, svigerfamilien, headset Kompleks: sangstemme, tarmen, Evje Faste utrykk: «Æææææ», «Se på magen min», «Tustelig»

Hedda Christine «Åpen bok» Alfheim Du skal lete lenge etter en jente som er mer åpen enn Hedda. For henne er det ingen emner som ikke er innafor å snakke om. Det kommer tydelig fram da den russeknuta hun gleder seg mest til er å ha seksualundervisning for VG1. Til tross for alt hun kan, har hun likevel ikke så mye erfaring. Hedda er en jente som er forelska i forelskelsen, så samtalen går ofte i gutter, selv om hun påstår at TIX er den eneste for henne. Jenta er en gla’kristen jente som stiller opp overalt. Fra Krussestyre og KrFU til miljøkontor og bak miksepulten. Hun stiller også gjerne opp for å kjøre, bare ikke spør henne for lang tid i forveien. Hun planlegger nemlig aldri mer enn noen timer fremover. Hedda er utrolig glad i fotball (å se på), og stiller opp med Ødegaarddrakt på alle Arsenal kamper som vises i kjellerstua. Spørsmålet alle stiller seg er «ser hun på guttene på skjermen eller guttene i sofaen?». Svaret er simpelthen: Begge. Stoltheter: TIX, PL Fantasy, bilen Komplekser: singellivet, Grim Torkil, Thomas Urstad, fartsgrenser, rydding Faste uttrykk: «Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ikke har kjæreste», «Jeg kommer til å være singel hele livet»

Emma «Orkeche» Braaten Emma Braaten er dama som kjenner alt og alle, men ingen forstår helt når hun blir kjent med folk. Emma befinner seg stort sett på Skg, hvis ikke så er hun i Kristiansand og skaffer materiale

til Bestes fanpage. Med mastergrad i Bogafjell kan denne jenta svare på omtrent alt du lurer på om hennes kjære hjemplass. Ikledd lilla uniform trasker hun rundt på gamlehjemmet i ferier beriket av hennes mange komiske jobbopplevelser. Musikken er på 24/7, enten det er i headsettet eller på høyttaleren for hele Skagerak til å høre. Denne jenta har ett stort hjerte for alle og stiller alltid opp uansett hvem, hvor eller når en måtte trenge det. Hun ser kanskje til tider litt skummel ut, men hun er snill som ett lam. Stoltheter: Bogafjell, Matteus 11:28, Beste, tvillingene, de lilla dunksa, musikksmaken Komplekser: Bogafjell, laktose, 23:00, leger, Daim, lysterapien til Hannah Faste uttrykk: «Orkeche», «Bruh», «Eg ska snart låna bil», «Pappa har vært i krig»

Elise «Dobbeltmoralsk» Bækø Elise, bedre kjent som Bækø, er den som har reist lengst for å starte på Borgen. Jenta kommer nemlig fra Kirkenes, og er en ekte finnmarking- ikke nordlending! Man kan merke at Bækø kommer fra nord, hun er hardbarka, tøff, sterk og ikke redd for å stå for det hun mener. Men ikke la deg lure av dette, hun er myk på innsiden. Hun er rettferdig, omsorgsfull og god tvers gjennom. Bækø er også veldig engasjert, og tar gjerne initiativ til sosiale sammenkomster på tvers av trinn og ellers. Jenta er i tillegg arrangementansvarlig, som er en jobb som krever svært mye tid og krefter. I timene ser du henne med en energidrikk og strikketøy i hendene, og fritimene går til serie eller trening på Family. Bækø nyter tida i sør med sol, varme og sushi (som de ikke har i Kirkenes), men lengter hjem til snøscooterturer, rypejakt og typen. Vi kommer til å savne deg, at du skremmer oss og slukking av lyset når vi er på do. Stoltheter: Hunda n, Finnmarking, typen, førerkort klasse S Komplekser: Nordlending, pengebruken, Normal, Lighthouse UB Faste utrykk: «Ka æ sku si?», «Har du toy?», «Garra»

Hanna «Alvorlig» Bøe Ser du en knæsj blå «Ålgård svømmeklubbgenser», er det garantert Hanna du har fått øye på. Hanna er ydmyk, og selv om hun hadde vunnet 1 million i lotto hadde hun ikke sagt det, med mindre du tilfeldigvis hadde spurt om det. Hun er ikke den som tar mest plass, og du ser henne sjeldent i store folkemengder. Som regel finner du Hanna på rommet, under alt rotet, med Hvite Gutter eller Euphoria på skjermen. Hvis hun ikke er der kan du vedde på at hun befinner seg et sted i borgenrunden, på kjøretur alene, eller på besøk utafor borgen; tilbakeholden med å fortelle oss om hvem hun har vært med. Hvis du søker kontakt med Hanna: pass på at du sender melding en dag eller to i forveien, så kan det hende du er heldig og oppnår kontakt. Ellers har hun brukt tre år på å prøve å få med seg folk i svømmehallen – dessverre uten særlig hell.

Stoltheter: hennes sarkastiske humor, TikTok-movesa, Kongeparken, svømmeskills Komplekser: folk som ikke forstår sarkasme, når andre går med like klær, telefonsamtaler, lasagne Faste uttrykk: to tomler opp og et kleint smil, «Yeah»

Sander «Dratiltryne» Egeland Sander Egeland er en blid sørlending fra Kristiansand, men har stolte røtter fra Kvinesdal, Slitu og Sarons Dahl. Denne gutten ser man sjeldent i timen ettersom søvn og gaming står øverst på hans timeplan. Sander har et veldig rotete rom, men oppi alt rotet kan du finne jenter i alle aldre. Rengjøring og romsjekk er ikke Sanders sterkeste sider, men på jobben hans stiller han sterkt med syke matlagingsskills. En av Sanders største stoltheter er Lothepuscapsen, som han byttet til seg i Kvinesdal. Du møter Sander sjeldent uten godt humør og engasjement, for han er jo tross alt en ekte sørlending. Fotball er en stor favoritt for denne trofaste gutten, og han kan umulig være medgangssupporter. Er Sander i rommet, er det alltid god stemning med tørr og god humor. Ellers stiller han helhjertet opp med en Justin Biebersang for å løfte stemningen. Stoltheter: Rådhuskafeen, Tottenham, Dratiltrynet, Start, katten, «The best» av Tina Turner, Lothepus-caps Komplekser: ryddig rom, døgnrytme, SØK, fransk 2, mobilhotell, OBOSligaen, utsatte prøver Faste utrykk: «Det blir fort Ayia Napa neste år», «Kan vi gå på studierommet?», «Æ giddår ikke», «Det æ søren mæ …»

Jonas «Statsminister» Ek Jonas er en fyr det er vanskelig å overse. Han er en lidenskapelig og initiativrik nordlending, og hvis han har bestemt seg for noe han vil gjennomføre, da får han som regel med seg andre på det. Disse lederegenskapene har nok også hjulpet ham som fylkesleder i KrFU, som han jobber stadig og flittig med. Jonas er til tider mye borte i anledning politikk, og – til guttas fortvilelse – enda mer i anledning Kristina. Det er nemlig få ting han er mer villig til å bruke tiden sin på enn Kristina. Når likevel ingen av disse opptar ham er det som regel fifa eller fortnite det går i, med mindre han har lyst til å «gjøre noe». Noe betyr vanligvis å sprenge eller sette fyr på noe. Han er ikke den sjenerte typen og er definitivt ikke redd for oppmerksomhet. Er du i matsalen og hører et plutselig rop eller høy klapping, er det meget sannsynlig at det er Jonas som står bak. Stoltheter: KrFU-leder, Kristina, Bodø/Glimt Komplekser: Sperregrensa, utvanna dialekt, bilen Faste uttrykk: «(høyt skrik)», «Trur du at trygda heve sæ sjøl?»

Helen «Mini Turid» Fidje Den glade, lave, gingeren, Helen Fidje møter du ofte i gangen med et smil. Hun har enten vært på joggetur med Martin, sett på bølger med Martin eller bola med Martin. Hun liker altså Martin. Utover dette sporty forholdet elsker hun bøker og serier, noe det er umulig å ikke legge merke til. Helen kommer alltid med bok tips, deriblant Bridgerton. Henger du rundt henne tar det ikke lang tid før hun inviterer deg inn på te, mensensjokolade og/eller en god samtale. Dette stammer fra hennes legendariske mor, Turid Helen, som aldri lar deg gå fra huset uten noe å spise. På lik linje med Turid, er Helen alltid gjestfri. Gjennom gode klemmer, omsorgsfulle irettesettelser og direkte meninger har Helen blitt en av kullets mødre. Men ikke bare det, hun er også kjent som kullets røde hobbit. I en folkemengde er det lett å spotte gingeren, så lenge gjennomsnittshøyden er på 1,50. På tross av dette kunne vi ikke spurt om en bedre Helen. Du velsigner oss stadig vekk med din sangstemme, latter, tålmodighet og nestekjærlighet. Vi digger deg!!! Stolthet: Øya, Turid Helen, morgenfugl, typen, planlegging Kompleks: håret, plinging, Daniel, Tribal2021 Faste utrykk: «Æ vet», «Vil du være med …?»

Håkon Andreas «Allmennkunnskap» Grimstad Håkon Andreas er gåte for mange av oss. Han er kjent under kallenavnet Handy, tross hans minimale praktiske egenskaper. Alle som kjenner Handy vet hvor god han er med andre mennesker, og hvor glad han er i Pepsi-Max. Det er umulig å ikke trekke på smilebåndet når man ser hans trøtte utstråling kl.7.58 på vei til skolen, med hans flagrende midtskille, tilsynelatende nye klær og unaturlige rette holdning. Handy er som regel å finne halvnaken i senga si enten med PSkontrollen, Pepsi-Max eller Silje i hendene. Gjerne også alle tre. Gutten har flere talenter, blant annet en sangstemme vi alle er sjalu på. Du finner ham sjeldent sur, det samme gjelder alle rundt ham. Handy er kjent for å være vimsete og han har gitt oss noen gullkorn som bidrar til en morsommere hverdag. For å nevne noen ganger allmennkunnskapen ikke har strukket helt til: «Hva er mose?», «Er ikke Alta et land?» og «Hva betyr autovern?». Om du trenger noe gøy å gjøre, eller en god, oppmuntrende venn er Handy den rette å søke. Stoltheter: Håret, skoene Komplekser: rumpa, født i desember, aldri sett Flåklypa Faste uttrykk: «Hæ, hva er det?», «Jeg skal bare til vaskekjelleren»

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. – Sal 23, 1

Hannah «Megafon» Grøvan Er du innenfor 1km avstand fra Hannah vet du det, latteren har en desibel på 100 og hun ler hele tiden. En

mer begeistret jente for pakkeleken finner du ikke, inviterer du henne med på fest blir det ørepropper og pakker fra Nille til alle sammen. Nille er faktisk drømmeplassen for Hannah å jobbe, hvis du lurte. Hannah er en stolt bergenser, men uten det mest sentrale; dialekten. Men våger du å kalle henne en fake bergenser gir hun deg en forstoppet grimase og en tom trussel. Hannah var avholds fra pmax i januar for å bevise at hun ikke er avhengig, dette stoppet henne ikke fra å ta opp denne bragden i hver samtale. Dagene teltes ned til februar og PMax som om det skulle vært bryllupsdagen hennes. Det er ikke en eneste person på borgen som ikke digger Hannah, hun har en evne til å snakke med alle og til å få alle til å føle seg sett. Større forbilder er det få av. Stoltheter: Bergen, brann, krfu, legeforeldrene, pmax, kjekk bror Komplekser: skarre-r, latteren, lite lys, synd, valget 2021, ankler, all type sport Faste uttrykk: «Heiane», «Shalabais», «LYSTERAPI!», «Eg e ikkje avhengig av Pepsi Max!»

Ruben «Afterski» Gustavsen Vår alles kjære president Ruben er en sympatisk, jordnær, stabil og tålmodig kar. Han er opptatt av fotball, økonomi og å kritisere andre, spesielt Handys talefeil. Ruben er en såkalt ‘realfagsnerd’ og stonks er hans store livsinteresse, like etter Karro da. Han oppnår det meste han prøver på og er irriterende flink i alt. Men selv om han er flink i alt er han ikke akkurat den nye Aksel Lund Svindal. Gutten er også allergisk mot alarmer, noe som resulterer i at han faller i dypere søvn for hver alarm som går av. Ruben er den i gjengen som alltid tar ansvar, noe som gjør livet en hel del lettere for alle oss andre. Likevel må vi ikke glemme å nevne den hjelpeløse, halvt paralyserte gutten med nakkekrage i førsteklasse. På dette tidspunktet var det ikke så mye hjelp i han. Ruben er en av de som gjør Drottningborg til et bedre sted med sin store omtanke for medelevene og et hjerte av gull. Stoltheter: Songe, Frikirka, kredittkort, c7, stonks, motorsykkel Komplekser: Bukser, bruke penger, håret, slalom, beta i forholdet Faste uttrykk: «Jall», «3», «morn»

Theodor «Siri» Haltorp Theodor er en pratsom kar og har alltid de samme tre samtalestarterne, derfor navnet Siri. Samtalestarterne er som følger: «fint vær i dag da!», «så du kampen i går?» og «halla, hva skjer?». Theo har også stor kjærlighet for hunden sin, Vinni. Det er mange jenters drøm å bli like mye elsket av en gutt som Theo elsker bikkja si. Theo kan også helt random pulle opp gitaren sin og nynne en liten sang. Han er en mystisk kar. Ellers er det nok av førstiser som sikler etter denne drømmegutten og håper de får bli med hjem i jacuzzien hans. Er det en ting folk ikke vet, er det at Theo faktisk bor her i år. Det fine rommet på hb2 er innredet ala Theo og hans mor. Ellers kan han også flexe at han er


VI PRESENTERER KLASSE 3A fetteren til den kjente skuespilleren Kristine Frøseth, altså både kristen musikk-familie og kjendis, kan det bli bedre? Stoltheter: Utseende, bikkja, søstrene, mopeden, fæffæ, miksepulten på Flow, Sarons Dal Komplekser: Samtalestartere, solarium, bezzerwizzer, folk som tar feil Faste utrykk: «What the søren», «Ja, pappa er helt sjuk», «…»

Karoline «Hønemor» Songe Heggeland Karoline aka Karro er en ulv i fåreklær, gjemt bak et søtt utseende og til tider slitent sinn ligger det store mengder crackhead energy. Gir du jenta en redbull i riktig tid, kan du vedde på at hun tar enhver utfordring, noe som avogtil fører til konsekvenser… På rom 360 er Karro alltid klar for apokalypse. Til tross for borgens små rom, har Karro fått plass til det meste man trenger. Alt fra pølsepinner til blodsukkermåler. Det hun derimot ikke har, er kuldekrem, noe hun merket godt på besøk i Kirkenes. Karoline er nemlig over middels bekymra for alt en kan bekymre seg over, og med god grunn. Første gang Karro skulle prøve elsparkesykkel endte kvelden hos legevakten og hun ble dermed en del av statistikken for ulykker på elsparkesykler. På grunn av denne bekymringen passer hun godt på alle rundt seg, derav navnet «hønemor». Det setter vi alle stor pris på! Vi er kjempeglade i Karoline alle sammen og gleder oss til rt med deg. Stoltheter: Ruben, pus, Redbull, 240n til farmor, Skoda’n, RKFK Komplekser: DD, ME, bokmål, død pus, sove med åpne øyne, laktose, Rubens hår, vakta, elsparkesykkel Faste utrykk: «Åååhh skulle ønske jeg kunne spise det», «Kødder du nå!», «Jeg sovna»

Ida «Overoppheta» Hodnebrog Det er januar med 5 kuldegrader. Ida kommer ut av Skagerak i tskjorte og klager på varmen. Det er ikke bare utenpå Ida er varm; hun har et stort, varmt hjerte for alle hun møter. Jenta er sosial og er bare alene på rommet når hun sover. Hun sier aldri nei til brettspill, Jesus og «sofagjengen». Hvis du ikke har så mye på hjertet, frykt ikke! Ida tar seg av snakkingen. Hun snakker på utpust og innpust, og litt imellom også. Hun ser alle rundt seg, og har alltid en klem å tilby. Ida er en sprudlende person, med engasjement nok for fem personer. Når Ida skal gjøre noe går hun all-in. Enten det er haircare, tusjing eller Bibelen setter hun seg dypt inn i alt som er å finne. Ida blir veldig glad for småting, og har et personlig forhold til både den nye mobilen, tusjene sine og det meste sånn egentlig. Stoltheter: Kalligrafi-håndskrift, Bullet Journalen, et «nice» bruktbutikk-funn Komplekser: Vanlig håndskrift, varme, våkne av alarmen, være alene Faste uttrykk: «Jeg må skifte, det er varmt», «Den var så cute!!!»

Veslemøy «Rebellen» Hoholm Hører du et nys når sola kommer frem er nok Veslemøy i nærheten. Ikke la deg lure av det blonde håret, hun er nemlig en skarp jente som får det til å virke lett å få gode karakterer. Vesla virker som en uskyldig og søt jente, men hennes sanne jeg kommer tydelig frem i konkurranser. Da blir ingen hensyn tatt. De fleste blir glade når de kommer på lag med Veslemøy uansett konkurranse, da er det (nesten) garantert seier. Vi har også fått gleden av å se en av Veslas andre sider, VesleGøy, som kommer ut av hiet etter ro. Til tider er Veslemøy overraskende, som da hun som aldri skulle kjøpe bil, kjøpte bil. Veslemøys rebelske side er vanskelig å finne, men på hjørnet i rommet hennes står hennes ulovlige, brannfarlige og totalt uforsvarlige kaffemaskin som hun bruker jevnt og trutt. Sjokolade er et sårt tema for tiden, da dette etter koronaen smaker surt, eller ifølge Veslemøy som «sure sokker». Vi er alle så glad i deg Vesla! <3 Stoltheter: Hoholmen kafé, Fanta Exotic, skadefri bil, Kahoot Komplekser: Elger, sjokolade, ta bort hår fra ansiktet, blunking, ordet hvilken Faste utrykk: «Wiiii», «Jeg har kort!», «Hvem bil»

Astrid «Sunshine» Isene UV-skalaen sprenges når solstrålen Astrid kommer inn i rommet. Astrid er en frimodig sjel og har ingenting imot å drite seg ut, uansett om det er rundt de nærmeste vennene hennes eller på en scene foran 200 elever. Bibler er noe hun er svært glad i og det er umulig for Astrid å få nok. Samlingen består hittil av 10 stykk. Astrid har bibler til enhver anledning, f.eks. har hun allerede brudebibelen klar. Hun har i tillegg alltid ekstra bibler til å gi ut til enhver trengende. Astrid kan spontant finne på rare påfunn, som den gangen hun bestemte seg ut av det blå for å gå til Arendal. Eller da hun stilte opp på med Lynet McQueen-genser til oppkjøring. Det er et normalt syn å se Astrid stirre forvirret ut i luften og begynne å le av ingenting. Vi skulle alle gjerne vært inni hodet til Astrid for en dag! Takk for at du velsignet livet vårt på Borgen med alle de fine samtalene og din smittsomme latter<3 Stoltheter: 10 Bibler, foodbaby, ES, Good Girl, ryddig, kreativ, strikking, søskenbarnprank Komplekser: fly, banneord, fjernhet, matsvinn Faste uttrykk: «Ej he tenkt å kjøpe ny Bibel», «Men duuu?», «JAA»

Ole Matias «Arbeidsnarkoman» Jakobsen Hvis du er heldig, kan det være du får et sjeldent glimt av Ole Matias mens han går forbi. Du kan kjenne han

igjen ved de mønstrete sokkene og at han har kjæresten ved siden av. Han er på vei til jobb, i den skinnende BMW-en som han mest sannsynlig har vaska 4 ganger allerede denne uka. Hvis du ikke finner han på jobb eller Skagerak, kan han likeså godt meldes savnet. Ole Matias kan si at det er for dyrt å kjøpe en matbit til 30 kroner, men kjøper gjerne spontant den nyeste Switchen til 7000 kroner. Gutten spiser sjeldent en burger uten dobbel ost, ja, han har til og med ost oppå nugattien sin. Om sommeren finner du Ole Matias nede på frisbee-golfbanen, etter at han naturligvis har brukt en del timer på å researche hvordan man spiller frisbeegolf best mulig. Om du mot formodning likevel vinner over han, har du ødelagt humøret hans for resten av dagen. Stoltheter: BMW-en sin, jobben, kjæresten, et bra online-kjøp Komplekser: humoren, det å følge med, argumenter Faste uttrykk: «Hæ? Er det i dag?», «Jeg kan ikke, jeg skal på jobb», «Heheheh»

Håvard «Svigermors drøm» Gjermundson Kvam Håvard er svigermors drøm. Han har en velstelt blond lugg, blå øyne og en deilig velbygd kropp. Hvis moren din fortsatt skulle være i tvil så kan hun vite at Håvard er fryktelig ryddig av seg. De ryddigste tingene i verden er økonomien, regnskapet og rommet til Håvard. Nå som det blir bryllup er det en ting du må vite; hvis du sier at vielsen skal starte klokken 8.00, vil ikke Håvard dukke opp før 8.10. Han står nemlig alltid opp når skolen begynner og møter alltid for sent til timen. Håvard provoserer også litt når han i alle skoletimer konstant beveger fingrene på piltastene for å slå Fredrik sin high score i Tetris. Ellers sitter Håvard rolig som han er i godstolen og leser C. S. Lewis. Der blir han ofte forstyrret av jenter som han tror bare vil lære Rubiks kube. Alle utenom Håvard skjønner at de ikke er der for å lære Rubiks kube. Stoltheter: Lite følelser, godstolen, koranen, Rubiks kube, Rennebu Komplekser: Følelser, Fredrik sin high score, prite, autoriteter Faste utrykk: «Det e uutholdelige smerta», «Pop noe molly», «Jeg testa positivt»

Ingrid «Happy Meal» Linjord Ingrid er et sosialt vesen som har kontroll på det meste. Likevel hadde hun ikke så god kontroll da hun krasja bilen etter en uke med lappen, eller da hun mista skolepc-en i badevannet. Om du skal til Maccen er ikke Ingrid vond å be. Ellers finner du henne på studierommet med «fæffæ» på øret, i bursdag, eller på kjøretur. Ingrid elsker nemlig roadtrips. Hun har alltid shotgun og styrer musikken, som alle andre cringer hardt av. Det går i Tiktoksanger, russemusikk, og Norway top50. All spøk til side - Ingrid er en lojal og omtenksom venn. Hun har en trygg vibe, er til å stole på, og er alltid oppdatert på hvordan det går med alle rundt seg. Om du har behov for å deepe eller å deppe er

Ingrid tilgjengelig til alle døgnets tider; bortsett fra i fritimene - da sover hun. Samtalene med Ingrid går ofte ut på at skole, gutter, og livet suger. Dessuten er det er alltid gøy å oppdateres på hvilken gutt Ingrid er keen på denne uka. Stoltheter: venner hjemme, Zalandoinnkjøp, fæffæ Komplekser: venner hjemme, stuevask, parkering, livet Faste uttrykk: «Oi shittttt», «Nei ass», «Gutta», «Vil du ha no fra Maccen»?

Oda Margitte «Bipolar» Lippert Morland Oda Morland er en jente du fort legger merke til. Med sitt blonde hår og modellutseende tok det ikke lang tid før hun kapret alle 05-guttene. I skyggen av hennes skjønnhet kommer hennes crazy personlighet frem, med et hint av frekkhet. En normal dag for Oda starter ved middagstid, hun har nemlig sovet bort hele skoledagen. Etter dette er hun litt for seint ute til lovsangsøvelse, og videre kjører hun i 140 mot Kristiansand for å rekke klatring. Tilbake på borgen venter ofte en førsteklassing som trenger (s)kyss til butikken. Dette gjør Oda kun for pengene. Ikke la deg lure av den hvite teslaen til fæffæ, jenta har 12kr på brukskontoen, noe alle rundt henne stadig vekk hører. Dagen hennes ender ikke før Vidar står på kjøkkenet. Hvis hun til alles overraskelse stiller på skolen dagen etter, blir det en spennende dag for alle. Oda får deg alltid til å le, inkluderer deg i samtalen, gir deg råd, lover deg noe hun ikke holder og kommer med bibelske innspill. Takk for at du gjør oss klokere Oda! Stoltheter: Tesla, Remarkable, armmuskler, glutenfrie boller, 0% fravær(?) Komplekser: Antibac, Oskar, smalltalk, rotete rom, Håvard sine tær Faste uttrykk: «Jeg kan vippse», *rare lyder*

B Denis «The menace» Ntwali Denis (med en «n») er den type person som sover med jakken på, bare for å ta den av seg når han står opp. Jakken har han på, uansett årstid og vær. Det samme kan sies om «knock-off crocs’a», selvfølgelig uten sokker. Denis sin favoritt aktivitet er å ligge i sengen og se på pc’en og høre på musikk. På samme tid er han også den personen som kritiserer andre for å ligge i sengen. Denis er en mann med mange skjulte talenter som f.eks. at han er en flink kunstner og at han har en fin sangstemme. Selv om Denis kommer med mange direkte kommentarer så er han en morsom person å være rundt. Han har mange vittige utrykk og kommentarer å komme med som løfter stemningen i rommet. Han er også villig til å ofre seg for misjonsprosjektet som da han klippet håret i form av en avatar pil. Bare ikke spør han hva B’en foran Denis betyr. Stoltheter: Bass, Animals as leaders, tegnekveld, grøt til frokost. Komplekser: Håvard, skru på lyset uten grunn, stepp dansing. Faste utrykk: «Amongus», spesielle halslyder, «Nei, stopp!».

For han skal gi englene sine befaling om å bevare deg på alle dine veier. – Sal 91, 11

15 Daniel Lucas Roullo «Jason Derulo» Nymo Du tror kanskje at du finner Daniel rullende ned i dypet. Men han blir observert på mange rare plasser. Han kan nemlig befinne seg i alt fra de fattige ørkenlandskapene i boka «Dune» til de fruktbare præriene som egentlig er Grimstad Golfklubbs kortklipte plen. Så fort det er fint vær kommer forslaget fra Daniel om å stikke til golfbanen, og når været er dårlig bruker han ofte tiden på å game. Ellers består en vanlig dag for Daniel av å ligge i senga en time, for så å stikke på treningsrommet. Daniel skipper aldri leg day, noe som lett merkes på de mektige leggene hans. Han er en rolig fyr som er lett å kødde med, men som også har evnen til å sette seg ned i en seriøs samtale. Om du møter han går han sannsynligvis i svarte crocs og den grå hettejakka si, med mindre du er på golfbanen, i hvilket tilfelle han går med en av sine mange piqueer. Stoltheter: Hettejakka, leggene, Nordland Komplekser: Jogge etter pannekaker, Ronaldo, Taco Klokka 22:40 Faste utrykk: « », «Practice makes perfect», «Hva kommer etter prærie», «Alt for næring», «Mannen er nådeløs»

Elisa «Engel» Obrestad Elisa Obrestad er definisjonen på vakker. Hun har nydelig hår og et godt, men dessverre ikke så velfungerende hjerte. I tillegg har hun den vakreste stemmen du noen gang kommer til å høre. Hvis du tuner inn på Jæren misjonsradio kan du selv få høre (det er ikke sikkert du forstår hva hun sier, men vakkert er det hvert fall). I tillegg er hun ydmykheten selv og den søteste vimsen. Det er ikke rart at guttene faller for henne, selv om de dessverre blir avslått. Den gutten som kaprer Elisas hjerte er heldig, for hun har allerede avslått flere frierier. Elisas preferanser innen matverden er noe spesielle og det spises blant annet store mengder vepsebol og sure skumsmil, men is er uaktuelt. Om du lurer på hvem noen i Rogaland er, kan du bare spørre Elisa. Hun kjenner hele kristen-Norge, spesielt Jæren. Det er aldri kjedelig rundt Elisa. Hun er alltid med på det som skjer, enten det er roadtrips, deeping eller golf. Stoltheter: NLM, nynorsk, Jæren misjonsradio Komplekser: Normisjon, strikking, å spise uten å søle, hjerter, daff brus Faste uttrykk: «Tihihi», «Æg blir mæ!» og «Wii»

Fredrik Johan «Wesley» Aandstad Olsen Hvis du ser et par gule Birkenstocks vandrende rundt på Borgen er det mest sannsynlig Fredrik. Disse brukes nemlig flittig hele året, barbeint eller med raggsokker i. Om du møter han

Fortsetter side 16


16

Kjære 3A

Tirsdag 17. mai 2022

Drottningborg

Det er en stor ære å få lov å skrive en hilsen til dere i årets russeavis. Dere imponerer oss igjen og igjen. Vi lar oss imponere av de gode ordene dere har for hverandre, av hvordan dere tar vare på dem som dere har både nært og helt andre steder, som dere viser gjennom misjonsprosjektet. Vi lar oss imponere over nakkemuskulaturen noen av dere har, uten å nevne navn. Det å kunne sitte så rakrygget og med hodet hevet over enhver tvil, og likevel sove tungt, er intet mindre enn imponerende. Betta har fått utløp for mye i løpet perioden som norsklærer for dere. Å få i overkant av 30 elever til å analysere modernistiske dikt er et vakkert skue. «Veldige orgelpiper av knokkelhvit kjerneved, dødsorgel og Guds instrument i sanden» leser dere i oppgaven. Frustrasjonen, svetten, rykninger i munnviken. Stemningen i rommet er til å ta og føle på. Håpløsheten sprer seg blant dere. Betta lener seg tilbake. Tilfreds. En god dag på jobben. Kanskje er kallenavnene dere har gitt norsklæreren deres helt berettiget. Framtidige generasjoner kan glede seg. Heldigvis består Borgen av mer enn diktanalyse. Marianne har bare godord å komme med. Flittige, snille og flinke. Igjen er vi imponert. Vi er så glade for å ha fått bli kjent med i overkant av 30 nydelige elever fra Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. En nydelig bukett! Ett, to og tre år på Borgen er gjennomført og dere kan se tilbake på noen store spor som blir vanskelig for andre å fylle. Dere er en unik gjeng som har farga Borgen med humør, lovsang, bibellesning, latter, sarkasme, smil og omsorg. Tusen takk for at vi har fått bli kjent med dere og bli glad i dere. Lykke til videre på ferden.

Klemmer fra Marianne og Betta Les gjerne Josva 1:9 <3

Kjære elever i 3PB Livet med påbygg 2021/2022: «God morgen! Kan jeg tisse? Hæ, trenger vi bok? Hvilken? Er det ikke friminutt nå egentlig? Hva har vi nå egentlig? Du må seriøst endre fraværet mitt!! R, fravær,

Annki! Torsdagsprøve - å, ja, har vi det hver torsdag!!? Hæ, har vi skole i russetida!?» Og så kan skoletimen starte… «Forresten – jeg må bare teste meg..» Vi startet med friskt mot og null fravær i august. Pandemien var over (trodde vi!) og alle var seriøse. (Trodde vi!) Vi fikk en

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. – Sal 46, 2

nydelig skoletur til Trondheim og sola skinte. Etter dette ramlet «R-fraværet» på igjen og vi fikk corona, alle som én! Tja, bortsett fra ei! En snau uke der var det «pikeskole». Selv om dere kanskje er litt lei nå, er dere likevel høflige, vennlige, rause, vittige,


17

Tirsdag 17. mai 2022

grussen 2022

Kjære 3B Vi ønsker som deres kontaktlærere å takke for et fantastisk år! I klasserommet har dere vært gode til å utøve fair play, gjøre hverandre gode, og backe hverandre med positive ord. I tillegg har dere etter hvert blitt veldig sterke på å dokumentere mer eller mindre tett nese og sår hals. Med to så drevne kontaktlærere har dere selvsagt hele tiden vært i trygge hender, med tidlige og tydelige beskjeder, en upåklagelig humor og faglig engasjerende undervisning. Ettersom enkelte av oss er i småbarns-bobla, kan det imidlertid være enkelte ganger at overtrøtt-humoren har blitt litt vel dominerende. Når sant skal sies, er det en fryd å være sammen med dere. Dere er positive, morsomme, omsorgsfulle, unike, lærevillige og flotte. Vi får energi av å være i klasserommet med dere, og føler oss heldige som har dere i vår hverdag. Og få, om noen, har noen gang håndtert to og et halvt skoleår med så mange og store omstillinger i skolehverdagen. Vi er helt imponert, og er sikker på at dere er klare for å håndtere det som kommer senere i livet. Vi håper at Borgen har fått bety noe for dere alle, at du tar med deg mye fra både klasserommet, møtesalen, bønnerommet og internatet. Dere er alltid velkomne tilbake! Lykke til videre i livet! Fair play!

Vennlig hilsen Anders Magnus og Roger

lattermilde, tålmodige, hjelpsomme, flittige og gode med hverandre i ord og handling. Dere har skapt et utrolig godt klassemiljø i påbygg - tusen takk for alt dere har bidratt med alle sammen! Det har vært en glede å være sammen med dere i klasserommet, på Teams og på tur! Jeg håper dere sitter igjen med mange gode minner fra året vårt! Klasserommet der nede i mørket, men med kaffemaskinen

og studierommet (frihet!) rett utenfor. Husmor som vekker de samme hver morgen, frokost i soloppgang, seine kvelder, brownies og redbull, nye venner, fotballtrening og gaming. Alt dette i skjønn forening på skole og internat. I løpet av året på Borgen håper vi at dere har lært noe, erfart noe, opplevd noe, hørt og sett noe som kan bety noe i livet deres. Vi takker for året sammen med dere og

ønsker dere alt godt videre. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jer. (29,11)

Hilsen fra Annki og gjengen på påbygg

Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg være redd for?... – Sal 27, 1


VI PRESENTERER KLASSE 3A

18 hilser han deg nok med «God morn», uansett klokkeslett. Fredrik er en gutt av mange kvaliteter og det mangler ikke på engasjement. Han har funnet ut at sekretær er drømmejobben i et styre; og er dermed sekretær i KrFU-styret, Krussestyret, russestyret og elevrådet. Som om ikke det var nok har han også starta en egen organisasjon. Han har to ledige minutter hver uke, så han bestemte seg for å bli fotballpresident i tillegg, på tross av sin totalt fraværende fotballinteresse. Fredrik er kongen av kommentarer og kontaminasjoner, og med han i klasserommet skjelver alle lærerne. Fredrik har også fremtiden klar: han skal bli prest og trenger derfor hverken gode karakterer eller realfag. Likevel har han begge delene, selv om han aldri øver. Vi digger deg og humoren din, og du har prega Borgen på en helt spesiell måte! Takk for deg! Stoltheter: gule klær, kontaminasjoner, Porn vs love, mann Komplekser: Metodismen, troendes dåp, mellomnavn, gutt Faste uttrykk: «God mor’n», «Hvorfor river de Borgtun?», «Dra meg baklengs inn i fuglekassa»

Magdalena «Englebarn» Rosenblad Magdalena finner man enten på Jordbærpikene, på rommet hvor hun øver eller på treningsrommet. Hun er en hardtarbeidende og strukturert jente med dyr smak. Om du trenger tips på motefronten, bør du spørre Magdalena. Går det en dag uten at Magdalena spør deg om skole, kan du regne med at det er noe galt. Magdalena er en smart person som vet hva hun vil. Hun er bestemt og er ikke redd for å si det hun mener. Når man først blir kjent med Magdalena kan hun virke litt stille og sjenert, men når du blir bedre kjent med henne kommer en omsorgsfull og empatisk person til syne. Hun vet hva hun tror på og står stødig som fjell i møte med utfordringer og bekymringer. Vi er så glade i deg Magdalena! Stoltheter: Jordbærpikene, selvstendigheten hennes Komplekser: Fullt treningsrom, notater til prøver Faste uttrykk: «Jeg skal bare trene først», «Har du begynt å øve enda?»

Aylin «Sassy American» Samadi Aylin møter alltid opp med et smil, latter og hennes flytende TikTok-engelsk. Jenta fra Vennesla er nysgjerrig og kan prate om hva som helst uten å holde tilbake juicy detaljer. «It’s always a blast» å være rundt Aylin «to witness» hennes humoristiske og sassy utspill. Aylin skryter ofte av

stjernetegnet sitt, for det er ingen tvil om at hun er LIBRA (vekten)! Vi kan vedde på at hun kan fortelle deg hvilket tegn du er før du rekker å åpne munnen. Hun holder seg ofte på rommet hvor hun snakker om filosoferende tanker fra doen, eller klatrer på dører, noe som dokumenteres flittig på privstory. Dama har store planer for fremtiden. Den innebærer å flytte til USA for å studere, hvor hun også skal date Keanu Reeves. Familien står også sterkt hos Aylin, og man må forvente at hun ofte prioriterer en telefonsamtale med moren sin, eller som det står på mobilen: «birthgiver»! Stoltheter: stjernetegnet sitt, engelsk, familien, pysjbuksa, sangstemmen, fremtidsplaner. Komplekser: å gå tom for dopapir, nakne folk på TV, «brannen» på rommet. Faste uttrykk: «OH MY GOSH!», «Queen», «Oh honey», «Are you new here?”.

Rakel Marie «Oslobonde» Storeheier Skretteberg Møter du Rakel utenfor rommet hennes er det høyst sannsynlig at turen enten går til Jøran eller til enhver som tilbyr sjokolade til en billig penge. En dag uten sjokolade er ifølge Rakel en dag uten mening. Rakel er ei jente fra bygda, men kaller seg Oslojente etter det ene året hun tilbrakte i hovedstaden før hun kom til Borgen. Jenta passet kanskje ikke så godt inn i storbyen som man skulle tro ut ifra den over gjennomsnittet dyre klesstilen som mamma sponser. Ved første øyekast virker Rakel som en blondine uten sterke meninger, så feil kan man altså ta. Denne jenta vet veldig godt hvordan hun vil ha ting, enten det er den romtempererte sjokoladen, uttalelsen av ordet bacon, riktig traktormerke (JohnDeere), eller riktig type veggisolasjon. Til tross for blondinepersonligheten har Rakel en helt annen side. Hun har en stor obsession for SmashBros og Marvel med gutta. Favoritten er Spiderman, eller muligens Tom Holland («Han har fin personlighet også!»). Stoltheter: Oslo, Spydeberg, sjokoladeinntaket, Glava Komplekser: Spydeberg, Skoda, «bæiken» Faste uttrykk: «Broshan», «Fett ass», «Nei, det er ikke sånn», «Jeg ække kakse!», «Jeg elsker Jørgen».

Elise «Online» Smithsen Elise, du kjenner henne kanskje som Smithsen eller Chipsen, er en positiv gladjente med et stort smil. Hvis solnedgangen er fin, er hun ute og fyller opp den allerede fulle lagringsplassen på mobilen.

Hvis hun ikke tar bilder, finner du Elise på jobb på kjøkkenet eller sovende på rommet med en av de mange sovemaskene hun har. Rommet hennes er et av de ryddigste på hele borgen, tross alle tingene hun eier. Elise er alltid sist ut av rommet da mamma Kristina og resten av Skagerak 1-gjengen står i gangen og venter. Du ser aldri Elise uten neglelakk, eller med korte negler. De lange neglene gjør henne populær ved at det er utrolig digg å bli kilt på ryggen og armer. Elise kjører alltid en gjennomført stil, ofte helkledd i grønn eller gul. Hun er en sørlandsperle som har et stort hjerte og bryr seg om alle rundt henne. Elise er en travel jente, men finner alltid tid til de hun bryr seg om. Stoltheter: sovemasker, matchende scrunchies, sunsetlamp, engangskamera Komplekser: shoppestopp, lagringsplass, sove med linser, yngre gutter Faste uttrykk: «Jajaja kommer nå», «Ekstrrrrremt grønn»

er en blodfan av Taylor Swift, og kan sangene ut og inn, kanskje til og med baklengs. Jenta er sterkt avhengig av iskaffe (spesielt Starbucks white mocha), og har sett Friends flere ganger enn du kan telle på hendene. Det ikke alle vet er at Oline har tidenes hemmelige talent: hun er nemlig helt rå i volleyball. Du er heldig om du kommer på lag med henne! Oline sin største frykt er gamle Volvoer med manuell-gir. De gjør liksom akkurat som de vil, ifølge henne. Av denne grunn skaffet hun seg Octaviaen, ja, du vet den knæsj blå bilen som står på parkeringsplassen. Det er kanskje først når du ser den at du legger merke til Oline, ettersom hun har en tendens til å holde seg litt i bakgrunnen. Stoltheter: Octaviaen, Bullet Journalen, kattene sine. Komplekser: Å holde rommet ryddig, realfag, snakke høyt. Sitat: «Men, hvorfor det?», «Jeg er kald»

Malin «Nuddel» Syrdalen Om du ser en som går i hettegenser og den samme tightsen siden 8. klasse, så kan du vedde på at det er Malin. Til å være ganske reservert er Malin den største savagen vi vet om. Det er derfor vi digger Malin. Hun er også 10 hakk mer intelligent enn oss andre. Det er derfor vi misunner Malin. Malin følger sjeldent med i timen, hun scroller heller gjennom 9gag. Hun gjør heller aldri lekser, og hun får likevel alltid sekser. Malin sier aldri nei til en fest. Bortsett fra sine egne, hvor hun gjerne inviterer 02 og 04 gutta på fest, men dukker aldri opp selv. Altfor overlegen til å henge med oss i helgene, har hun viktigere business å foreta seg hjemme. Der har hun blant annet indisk matkurs med familien, ølbrygging med broren, og passing av både høner og barn. Utenom helgene finner du Malin mest sannsynlig på rommet sitt hvor hun gamer, sittende i en eller annen rar posisjon. Malin er nemlig beryktet for sine gummimyke ledd. Ellers kan du alltid regne med å få et ja fra Malin om du spør henne om å bli med – uansett hva. Stoltheter: gummimyke ledd, gaming, fetteren hennes Komplekser: Barnepass for nevøen sin. Faste uttrykk: «Ja sure», «himla»

Oline «Ispinne» Kylland Ser du etter en jente med sterke meninger, men som ikke sier dem høyt er Oline jenta for deg. Du finner henne ofte på et eller annet styremøte, der hun observerer, men ikke nødvendigvis roper høyest. Hun

Sigmund «Simp» Søvde Sigmund er svigermors drøm. Det er alltid hyggelig å treffe på han i ganga fordi han absolutt alltid er i godt humør. Sigmund er en stjerneelev og lærerne liker han meget godt. Dette kan vi se på de gode karakterene og på lønnslippen han får fra skolen hver måned. Han er nemlig utrolig flink til å ta bilder og også hjelpelærer i R-matte. Han er i tillegg en dyktig volleyballspiller. Med alt dette på CV-en er det ikke rart at han er Knut Harald sin favorittelev. I klasserommet finner du Sigmund vippende på stolen mens han ler høyt og prøver å slå Veslemøy i alt mulig. Sigmund vinner dessverre ikke alltid. Han er en skikkelig turglad gutt og viser dette gjennom sine turkunnskaper. Man kan alltid regne med at Sigmund tar ansvar for bålet fordi «jeg har gått på speidern». Sigmund (også kalt Simpmund) tåler virkelig ikke å se blod, kanskje rart at gutten har valgt å jobbe på akuttmottaket? Stoltheter: speidergutt, ansatt på skolen x2, militæret Komplekser: Blod, Veslemøys IQ, kioskruss Faste uttrykk: «Halla», «Næmmen», «Jeg har gått på speidern»

Lisa «Animal whisper» Udø Lisa er definisjonen på en positiv jente, som alltid vil alle mennesker og dyr godt! Hun er typen til å krasje bilen sin, ikke kun en, men to ganger rett etter at hun har fått lappen. Begge gangene var derimot da hun kjørte bestevenninnen sin på jobb, noe som viser hvor mye venner betyr

For av nåde er dere frelst, ved tro. – Ef 2, 8

for Lisa. På fritiden er hun enten på TV med kjendis familien eller våken kl 5 for å trene. Hvis du noen gang våkner til lyden av noen som går i gangen kl 4:30 - frykt ikke, det er kun Lisa! Om du ser noen løpe for harde livet til rådhuset - frykt ikke, det er kun Lisa som har jogget 1 mil fra Borgen for å kunne stemme på MDG. Hvis du trenger noen til å ta vare på, beskytte eller begrave dyret ditt, er det bare å ringe Lisa! Du vil aldri finne noen som vil kaste seg selv ned et fjell for å kunne redde hunden sin eller hylgrine mens hun begraver en død fugl hun fant i skogen, slik som Lisa vil. Stoltheter: Familien, hunden hvims. Komplekser: Dansing, kjøreegenskaper. Faste utrykk: «Æ vetsje», «Æ tenkte å ha mæ ein tur», «Mi ska te Danmark».

Owen «OWEEEEEN» Wales Han er leder i Krussen i AustAgder, han er leder i Laget på Borgen, han er matansvarlig i Grimstad KrFU og han er aktiv i lovsangsteamene på borgen. Alle lovsangsteamene. Han er selveste legenden. Vi snakker selvfølgelig om Oweeeeen. Med andre ord er han kanskje det nærmeste vi kommer en avgud her på borgen, noe som er forståelig med tanke på hans syke evne til å spre glede og inkludere andre. Hans navn ropes i hytt og pine overalt, dagen lang. Hvis du er i nærheten av Owen uten at han spør om det går bra med deg, bør du kanskje spørre om det går bra med han. Owen er en engasjert type og melder seg inn og tar ansvar for alt han kommer over. Han er en stor bidragsyter her på borgen og om du ser en dansende skikkelse på høyre side under søndagsmøtet er det mest sannsynlig Owen. Det ingen helt kan forstå er at han mobber seg selv fordi han kommer fra Wales. Likevel er Owen kongen, vi er alle veldig glad i deg! Stoltheter: el-gitaren sin, Wales, musikksmaken Komplekser: dumme folk, følelser, folk som ikke kan snakke engelsk Faste uttrykk: «Går det bra?», «Jeg kan åpne kiosken», «Jeg kommer fra Wales»

Det er ikke nok å se markedet...markedet må se deg!

Bli sett

med trykksaker fra

Tlf. 90 17 66 81 - H. Wergelands gt. 50B Pb. 384, 4664 Kristiansand post@gpartner.no


VI PRESENTERER KLASSE 3B Mathias «Biabiany» Andresen Trenger du en fyr til å lyse opp en dårlig dag, så er Mathias mannen for jobben. Matta har alltid en prompevits på lager og kan stolt vise fram en ny fortnitedans ved enhver anledning. Det er alltid smil og latter rundt denne karen. Leter du etter Mathias finner du han enten på Utsyn, styrkerommet eller i russekiosken. Ingen pris kan stoppe han fra en kinder bueno, og vi kan si det sånn at Mathias står for store deler av kioskens overskudd. Skinnet kan bedra, for dette beistet er nemlig snill som et lam. Det finnes virkelig ikke et vondt ledd i den gutten. Jentene på trinnet dåner hver gang han spør om kjærlighetsråd for å gjøre kona fornøyd. I tillegg til å være en storsjarmør er Matta virkelig ikke ukjent for litt kødd med gutta. Oddsen er ikke liten for at du finner han twerkende opp langs veggen på HB2 stua for å imponere gutta. Alt i alt er Mathias en herlig kar som gir mye til skolen! Stoltheter: Mat, snus, Margrethe, gymshark, twerking, Daniel Komplekser: Mugga, løse bukser, fifa points Faste uttrykk: «Skal du ha en?» «Amangus» «Fortnite burger» «Jeg vil ha kiosk»

Annie «Jesus Freak» Berge: Annie fremstår på mange måter perfekt. Hun er både atletisk, vennlig, vakker, kunstnerisk, flink på skolen og på toppen av kransekaka: hun setter Gud først i alt hun gjør. Annies Gudfryktige hjerte og brennende engasjement for Gud kommer stadig til uttrykk. Om hun hører et host i det fjerne, går hun øyeblikkelig bort og spør om hun kan be for vedkommende. Er du ikke frelst ennå? Gå til Annie da vel! Jenta er også veldig glad i familien sin, og det er nok derfor hun går på Borgen. I Koronatiden prøvde Annie å tegne en teikning. Det viste seg at hun hadde et naturtalent uten like, og hun konkurrerer nå i toppen mot Denis. I juleferien kjøpte Annie 120 fargeblyanter til nesten 2000 kroner. I tillegg til å være glad i fargeblyanter, liker hun også å gå i samme over-sized genser hver dag, bare i forskjellige farger. Som det vidundermenneske hun er, liker hun selvfølgelig å trene og bole seg. Om du har en dårlig dag - frykt ikkje! Annies smil gleder hvert sorgfullt hjerte<3 Alt i alt er vi veldig glad i deg Annie. Du er et forbilde i tro og vi takker Gud for deg! Stoltheter: Gud, håndbak, Tyskland Komplekser: Handy, Ruben, Eivind, kjøre på glatta, mannlige trekk. Faste utrykk: «Det e no me det», «Kan e be for deg?»

Sondre «Radio» Bettum Sondre er den mest joviale typen du noensinne kommer til å møte. Han er ærlig og deler gjerne kleine historier, eller parodier av Roar Stokke. Dette medfører at Sondre aldri holder kjeft og du har det derfor

aldri kjedelig rundt Sondre. Uansett hvor han går fyller han et hvert rom med latter og du føler deg alltid inkludert i hans nærvær. Gutten har også stort vokabular. Dette bruker han flittig til å sjarmere enhver, både gutter, (05) jenter, lærere, foreldre og barn han møter på butikken. Om du leter etter Sondre finner du han sannsynlig på styrkerommet. Like sannsynlig er det å finne han foran godterihylla på Rema1000. Er han ikke der ser du han trolig hvor enn det finnes folk, men pass på at du ikke ser når han går, for han går rart. Noe annet som er rart, er hodet hans. Det er nemlig stort, men derimot ikke tomt, for han kan være smart når han vil. På tross av dette er Sondre en kjernekar som det er verdt å bli kjent med! Stoltheter: Arsenal, Sigbjørn, småbarn, familien, parodier Komplekser: sosiale medier, 05 jenter, hår på armene Faste uttrykk: «Yoyoyo», «Fintdet, greitdet, heeeiiii», «Yeees», «Det er klart at…»

Frida «Pasta» Holm Bø Se for deg at du går til skolen. Foran deg ser du et flatt bakhode som plutselig faller ned på bakken. Åja, det er jo Frida Holm Bø! Ut av veska hennes triller det jordbær bonbon og knatter. Frida ler det av seg og går videre, omringet av venninner. Det er ikke rart, for Frida er ei skikkelig omgjengelig jente. Hun gir deg alltid et smil og en latter (med mindre det er morgen). Hvis du trenger å kjøres et sted, så er ikke Frida vond å be! Turer i e-golfen er alltid gode vibber. En sydentur er ikke ukjent for Frida, og hun elsker varmen. Når det er sagt, stopper ikke 30 minusgrader hun i å gå i bare regnjakka når hun skal på tur nordover. Til tross for at anklene er ustødige, er skoleegenskapene meget stødige. Skinnet bedrar, og hun er faktisk en ordentlig smarting! Jenta er reflektert, omsorgsfull og tvers igjennom god. Alle digger deg, Frida! Stoltheter: ryddig rom, pasta, laksetaco og e-golfen. Komplekser: flatt bakhode, ustabile ankler, redusert gane, skilte foreldre Faste utrykk: «Isje sei sånn» «Kan eg bekjenna ein synd?»

Ida-Emilie «Bøsa» Øien Dalen Ida er en gøy jente som alltid har en morsom kommentar på lur. Vil du henge med Ida blir hun gjerne med på en kjøretur til Maccen, selv om hun ikke egentlig har råd til det. Ida er trinnets bøseste jente, så her gjelder det å være på go’sida. Hun er også herlig konemateriale. Om du fryser på føttene står jenta klar med hjemmestrikka sokker, så da kan du vasse gjennom det rotete rommet hennes med varme ben. På ettermiddagene håver hun inn penger med telefonselgerjobben sin, der hun desperat prøver å selge unødvendige helsekostprodukter til skamhøye priser. Etter kvelds er hun ofte opptatt med å sikle etter Robb Stark, men sier derimot ikke neitakk Harry Potter maraton. Vil du sjarmere Ida er det lurt å være en bøs aries, flik å lage mat, men husk å beundre krystallene hennes. Stolthet: Hjembygda Gvarv, Rådebankplassen

Komplekser: sinneproblemer, lett distrahert, ses. 8 av game of thrones Faste uttrykk: «Jeg skal bli bøs», «Jeg kommer fra eplebygda»

Kristina «Uskyldig» Sele Danielsen Kristina er en jovial og utstrålende jente, med mye energi og engasjement. Ho tilbyr seg ofte å gjøre ting for folk, og er ofte litt FOR grei. Jenta tar på seg en slags morsrolle for jentene på Skagerak, og er en ekstraforelder for Elise Smithsen, sammen med faren Jonas. Hvis du noen gang skal være i tvil om hvor Kristina er å finne, er det bare å høre etter en hånlig latter ute i det fjerne. Til Jonas store fortvilelse har Kristina et utrolig høyt økonomisk forbruk, mye på grunn av høyt godteriforbruk og manglende evne til å sende vippskrav. Kristina er en natur-jente uten like, og om det er hengekøyeturer, hyttetur eller elgsafari er ho ikke vanskelig å be. Lurer du på om Kristina er på rommet sitt, så kan du bare se etter om skoene står på utsiden av rommet. Kristina kan ofte komme med overraskende spontane ting og ofrer alt for mat. Det er fort gjort å kjøre hjem til øya for en bedre middag som består av laks med godt krydder. Stoltheter: Jonas, Flekkerøy, bil, pappa Jørgen Danielsen Komplekser: Rot, legge seg seint, fresing, vippskrav, varme føtter Faste uttrykk: «Stratos», «Det er veldig gøy», «Næhei»

Peter «Drømmemann» Dobbe Hører du et stort stønn i gangen på HB3, er det mest sannsynlig Peter som reiser seg fra senga si for å bake verdens beste kjeks med melkesjokoladefyll. Eventuelt kan det også være Peter som strekker seg etter telefonen mens han ser på The Mandalorian, en anime eller en Marvel-serie. Hvis Peter skulle vært en karakter på et vertshus, hadde han vært den mystiske typen i hjørnet som har kontroll på alt som skjer, uten at noen har kontroll på han. Møter du Peter på en søndag, går han mest sannsynlig i skjorte. En mer trofast etterfølger av skjortesøndag finnes ikke på Borgen. Det er sjeldent å finne en like allsidig mann som Peter Dobbe. Kan han bake? Ja. Har han flere verktøy enn du noen gang kommer til å trenge? Ja. Kan han lage middag? Ja. Kan han fikse dataproblemer? Ja. Har han en skummel mengde kniver? Definitivt. Kan han pusse opp huset? Ja. Har han en usedvanlig stor interesse for kjernekraftverk? Ja. Kort fortalt er Peter alle jenters drømmemann. De vet det bare ikke enda. Stoltheter: Golfsettet, fetterne, hagla hans Komplekser: Filip Dobbe, Elektro i Bamble Faste uttrykk: «Gjett hva…», «Ough…»

Kajsa «adrenalinsjokk» Urstad Dugan Kajsa har en tendens til å se skummel ut før man blir kjent med henne. Når man blir kjent med dama, er hun enda skumlere. På kjøleskapet finner du hennes «battlescars», som hun kaller det. I realiteten er det klistermerkene fra Epipennene hennes. Kajsa er nemlig dødelig allergisk mot melk, og kanskje derfor Mr. Melk ikke var noe for henne… Kajsas rutine består av å legge seg klokka 5 for så å stå opp igjen klokka 7 for å gå på skolen. Det trøtte trynet er en mulig årsak til at alle frykter henne. Kajsa er en veldig omsorgsfull og sterk jente når man blir kjent med henne. Dette oppleves imidlertid bare om hun liker deg, noe som du selv får bedømme hvor sannsynlig er. Kajsa er også helt ekstremt pen, men Borgengutta er ingen match for henne. Derfor finner du henne på Tinder eller på snap, så lenge du ikke er for ung. Stoltheter: Kvinesdal, Epipenn, kjøleskapet, det nye huset, ReMarkable, krøllete hår, søskenbarnet til mora som vant Mesternes Mester, rbf, elevråd, Urstad, jakt, mamma Komplekser: Kvinesdal, melk, kjemi, skummel, Mie, døgnrytme, Dugan, UKM, rbf Faste uttrykk: «Fanken», «Æg hate Kvinesdal», «24k i blodet»

Erling «Sheften din» Egeland Erling er en ordentlig godgutt fra vakre Spydeberg. Gingeren med røtter i Kenya er stort sett blid og fornøyd – etter lunsj. Hvis Erling i det hele tatt er våken før lunsj, er hans eneste frase «sheften din». Disse tapte timene veier han imidlertid opp for etter ro. Når klokka bikker 22.30 er Erling i sitt ess, og blir med på det du måtte ønske; alt fra å kødde rundt med 05 til å ha lettkledde intervaller i gangen. Dette kjente synet har blitt til traumer for flere elever – uavhengig kjønn. Ellers er Erling å se på studierommet hvor hans eneste mål er å få åpnet «shosken», eller å plage andre i form av synging, dansing eller rapekonkurranse. Alt i alt er Erling en kjernekar uten like. Han er lættis, allsidig, svært atletisk (etter alle timene på styrkerommet) og han tar villig ansvar for å dra med gutta på fotballturer til Oslo. Erling er hjelpsom i et bredt spekter, så om du trenger noen å deepe med, eller hjelp til å drikke opp tiss, så vet du hvem du skal ringe. Stoltheter: Granny, 202, Kenya, rabarbarasaft, blotting Komplekser: kanal 10, 05, Sigbjørn , kj-lyder, blotting Faste uttrykk: «Shosk???», «Julegjøn», «Sheften din», «Er du mongo?»

Med evig kjærlighet har jeg elsket deg. – Jer 31, 3

Markus «Friendzone» Gilje Eggebø August 2019 kom prinsen fra Gilja til Grimstad, og tok Borgen med storm. Med Airpods i øra, hetta på og knusk tørr humor er det

19 ikke rart at Markus fikk seg dame allerede i løpet av første uke. Til borgens store overraskelse er Markus for tiden singel. Likevel er det ingen grunn til å være på bakbeina jenter (?), for med kvaliteter som evig lættis, lattermild, og god rådgiver er det bare et spørsmål om tid før godgutten er taken. Når det kommer til valg av internat å henge på har Markus kun ett krav – det må bo jenter der. Å henge med Giljas store (og eneste) sønn går stort sett i deeptalk, memes, og Maccen. Utenom dette er Marki129 er alltid å se på online på Playstation der han med sitt velkjente grep overkjører all mostand i FUT Champs. Er du ute etter en kompis som alltid ler av vitsene dine uansett hvor dårlig de måtte være, er det Meitemarkus du går til. Stoltheter: tørr humor, Gilje tre, fifa, misjonærbarn Komplekser: 2x Kajsa, dialektkritikk, langrennski , gay best friend, «I have a feeling that I don’t have feelings» Faste utrykk: «Eg orkesje», «Sheesh», «Sjå far», «Sjå mor»

Hedda Sofie «Perla» Espegard Munter og glad, gretten og lei, der har du Hedda! Du ser henne komme ut av hiet sitt hver 3. dag, sannsynligvis på vei til kjøkkenet for å lage superfancy nudler. Hedda er enten en livlig jente, eller det stikk motsatte (det finnes ikke noe imellom). Hvis hun ikke har fått skjønnhetssøvnen sin, kan du fort møte henne trampende i ganga klar til å slå til de som kommer for nære. På tross av dette er hun alltid der for å snakke, trøste og til og med gi en klem. Tankene hennes består for det meste av MAT, flow, skole og musikk, men hvertfall IKKE gutter. Hvis du vil prøve å kapre hjertet til denne jenta MÅ du gå veien om mat. Det er nemlig ikke så mange gutter som får oppmerksomheten til Hedda. Hun har en ekstremt fin og rå stemme, og går all inn for kirka si! Hun er også moteikonet selv. Hvis du hopper på en ny motetrend har Hedda garantert gått med dette i et halvt år allerede. Stoltheter: Sørlandskirka, Mat, Marvel og gamleklassikere, søstrene Komplekser: Klesskapet sitt, døgnrytme, søstrene og borgenmat Faste uttrykk: «Årh!», «Jeg vil sove», «Skal vi lage noe godt?»

Isak «Frifond» Gjøtterud En av Isak sine store lidenskaper er å diskutere. Han elsker å kverulere og diskutere rundt kristen teologi, politikk og alt mulig annet. Når Isak diskuterer virker det som om han har stålkontroll på alt. Dette er mest sannsynlig fordi han har en tendens til å bruke engelske fagbegreper som ingen egentlig forstår. Hvis du lurer på hvordan Isak har lært seg alle disse fagbegrepene er svaret enkelt: En av Isak sine favoritthobbyer er å se taler og debatter i 4x hastighet på Youtube. Isak Gjøtterud er også ekspert på å presse penger fra staten ved å utnytte frifond. Har Isak lyst på ny gitar, blir den kjøpt med penger fra frifond. Hvis du noen gang har lurt

Fortsetter neste side...


VI PRESENTERER KLASSE 3B

20 på hvordan han har så mange bøker er svaret enkelt: frifond. Hvordan skaffe pizza til hele skolen? Frifond. Selv om Isak er veldig glad i å bruke statens penger, misliker han sterkt å betale penger til staten (skatt). Dette er mest sannsynlig grunnen til at han var med i FpU og fortsatt synes at deres økonomiske politikk er ekstremt fornuftig. Stoltheter: Nyttårsaften på Flekkerøya, sparing Komplekser: Nissan Leaf, fysisk kontakt, norske ord Faste uttrykk: «De kjetterske barnedøperne», «Penal substitutionary atonement»

Frida «Lynet» Hansson Det ikke alltid du ser Frida, med du kan hvert fall høre henne. Frida elsker Lynet McQueen. Filmen har hun sett utallige ganger. Kanskje hun har blitt litt vel påvirka av farten til McQueen, ettersom hun måtte være uten billappen i noen måneder. Nå er hun tilbake på veiene igjen og du finner henne ofte i Volvoen hennes. På innsiden er hun en råner, og serien «Rådebank» er en favoritt. Det faste stoppestedet til Lynet er McDonalds eller Shell, hvor hun alltid er klar for en ostegrill. Du finner Frida sjeldent i matsalen. Som oftest lager hun toast, pizza eller annet på Skagerak 1 stua. Prøver du å forklare noe til Frida, så må du nok kanskje gi opp. Det skal mye til før hun skjønner det du forklarer (i tillegg er hun ganske sta). Jenta er veldig spontan og blir dermed alltid med på en tur til Sverige eller Spania. Med andre ord - hun hater å kjede seg. Stoltheter: fisken, Volvo, dusjhode, ostepølse på Shell, Rolf Komplekser: 60-sone, brunt hår, søvn, Shell-knarker(?), bygdegutter Faste uttrykk: «HALOO æ kjeder meg», «Blir du med på Shell?»

Debora «African time» Haugland Mens vi andre har gått på norsk skole i 12 år, begynte Debora først på den norske skolen i 3. klasse på videregående - uten å kunne det norske alfabetet. Hvis du lurer på hvem som bryter stillheten under andakten, er det Deboras engasjement for Gud som kommer til uttrykk. Tidligere har Debora vært en flørtepus, men nå er det kun en mann som har kapret hennes hjerte, nemlig Jesus. Denne kvinnen har mange beundringsverdige sider og er et stort forbilde i troa. Debora blir spurt hver uke om hun vil holde andakt på krik eller tipåni, og svarer ja hver gang. Som misjonærbarn har hun opplevd mange syke hendelser hvor Gud har vært til stede, noe hun villig forklarer i detalj. Du kan tydelig se kontrasten mellom stive nordmenn og Debora, når hun beveger hoftene som en ekte afrikaner. Hun liker også å male, men når hun skulle vise malingen sin til Denis spurte han hvor gammel hun var når hun malte det (det ble malt to uker før). Takk for gleden du sprer, og kjærligheten du gir, vi er alle veldig glad i deg<3 Stoltheter: Gud, Afrika. Komplekser: Norsk setningsoppbygning og bøying av verb. Faste uttrykk: «Hæ?» «Ka e det?» «Kan eg be for deg?»

Jøran «Nerd» Hommersand Jøran er trinnets søtnos. Han finner alltid noe å prate om og bidrar alltid i timen med gode innspill. Det er imidlertid vanskelig å fokusere på hans smarte innspill, når han er så søt. Ikke la deg lure av hans lille kropp, for under klærne er det et ripped beist. Spesielt glad er han i volleyball, og du vill bli overrasket over hvor høyt han kan hoppe. Jørans engasjement for volleyball er stort, men listen over ting Jøran er allergisk mot er større. Selv om han er en hyper type, så er han alvorlig og seriøs når det trengs. Hendene hans er enda tørrere enn humoren han, og han bruker mange minutter daglig med sin kjente håndkrem. Jørans engasjement for misjon er også stort, og han vokset legghårene for å bli mer aerodynamisk i misjonsløpet. Kjernekar er et ord som beskriver Jøran godt. Han er en utrolig god venn og han bryr seg om alle på skolen. Det går mye i Dunegons and Dragons, video pill og chilling i hverdagen, men han setter alltid av tid til venner. Stoltheter: Legghårene, hunden, Rakel Komplekser: Duengeons and Dragon, allergi, reptil hender Faste uttrykk: «Du lukter vondt», «Jeg snakker med Rakel»

Marthe Kristine «Cougar» Høines Marthe Kristine Høines er en dame av klasse, som det er lett å bli glad i. Denne baben fra Sandnes (eller SørKorea?) engasjerer seg på mange måter her på borgen, noe som resulterer i svært gjennomførte arrangementer. Ellers på borgen er det mye som skjer under radaren, men er du ute etter gossip, er det Marthe du går til. At Marthe får med seg så mye er meget overraskende da hun bruker meste parten av tiden sin på rommet eller kjørende turretur Maccen med bilen stappa av 04 gutter. Utad virker Marthe som en dame med livet på stell, men etter å ha sett rommet hennes er det lett å stille spørsmål ved dette. Selv påstår Marthe at hun rydder hver dag. Denne påstanden er vanskelig å tro da rommet ser mer sprengt ut enn Hiroshima. Kanskje nettopp fordi hun føler seg hjemme der? Ellers er Marthe ett arbeidsjern med et hjerte av gull, og døra hennes er alltid åpen om du trenger å snakke (eller ikke) med noen. Stoltheter: søstra er bestevenn med Ingrid Ingebrigtsen, skrive koreansk, kjøre 04, myke hender Komplekser: villa, asiater, leddløse fingre, rotete rom, «kem e MK» Faste utrykk: «Isje mobb meg», «…» , «Eg ska kjøre 04 til Maccen» , «Pappa er lege..», «Eg trenge Pepsimax»

Martin «KRIK» Jenssen Martin finner du sjeldent på rommet sitt. Han er enten med sin kjære Helen eller på løpetur, eventuelt på løpetur med

Helen. Martin er rastløs og vil alltid finne på noe. Enten det er volleyball, seiling, løping, KRIK eller grilling. Martin er veldig engasjert i KRIK, noe han liker å vise gjennom genserne han bruker. Vi husker alle godt den kvelden ingen visste hvor Martin var blitt av. Morgenen etter lå han i senga og fortalte at han hadde vært på en liten løpetur til Arendal (38km tur-retur) siden han var blitt så lei av rødt nivå. Da han kom tilbake, merket han at han var blitt litt sulten. Derfor hoppa han på sykkelen og sykla til McDonalds (14km tur-retur) for å kjøpe seg to chicken salsa. Som du kanskje har skjønt er Martin noe sprekere enn de fleste av oss. Martin ble i tillegg kåret til årets mann i første klasse, og ryktene sier at han støpte sin egen vandrepokal. Alt i alt er Martin en mann av mange egenskaper. Han er inkluderende, morsom, en gledesspreder og et skikkelig forbilde. Stoltheter: Helen, KRIK-genserne Komplekser: Astrid, Fysikknerd, Teslaen Faste uttrykk: «Vil du bli med å løpe?», «WEHOO», «Partikkelakselerator»

Emilia «Brådland» Johansen Vår kjære svenske, Elsa Emilia Brännström Johansen. Helt siden første klasse har Emilia krydret opp hverdagen til de rundt seg. Ikke nødvendigvis fordi hun er morsom, men fordi hun er et lett mobbeoffer. Emilia har av denne grunn tilbrakt mange timer i det beryktede buret. Prøver du å gi Emilia et kompliment, så er sjansen for å få svaret «MORRA DI» meget stor. Hun kjenner nemlig ikke til ordet «takk». Likevel er hun en takknemlig jente som er flink til å vise at hun setter pris på de rundt seg. Emilia er med i lovssangsteam, både på borgen og Flow, men likevel blir ikke det nok. For Emilia synger høyt til lovsang 24/7, noe hele Skagerak må leve med. Selv om hun har mange seine kvelder på BT, finner du ho alltid i realfagstimene dagen etter. Elsa er veldig skoleflink og klok, men hun har fremdeles sine svenske øyeblikk. Til tross for hennes mangel på allmennkunnskap er Emilia et forbilde for mange. Hun har en unik evne til å se de rundt seg, og vi gleder oss til å tilbringe evigheten med denne gudfryktige kvinnen. Stoltheter: Pappa Kai, Gud Komplekser: Snakke om seg selv, buret, sykdom, Coop Mega Faste utrykk: «Hold kjeft», «Såååååå, fint vær i dag?», «Matte er gøy»

Hannah «Morgenfugl» Johnsen Hannah er som en smekkfull bok som bare venter på å bli åpnet. Ho forteller deg mer enn gjerne om alt fra de livlige historiene hennes, til de kinesiske dynastier. Mens oss andre skyr vekk ifra første rad i klasserommet, finner du alltid Hannah så langt frem det går an. Hun vil nemlig få med seg hver minste detalj, helst litt til. Hannah har døgnrytmen på plass, i motsetning til 95% av oss andre. Ho står opp før fuglene kvitrer, og legger seg før de stopper. Hun går seg gjerne en tur eller to før timen

starter, og sitter klar en halvtime før første time. Hannah passer på de rundt seg, og gir virkelig folk følelsen av å bli sett. Vil du ha en som lytter, dra innom Skagerak. Hun har en rettferdighetssans og iver uten like. Om det så er Uighur-muslimene i Kina, barneekteskap i u-land eller undertrykte minoriteter i USA kan du være sikker på at Hannah engasjerer seg for de svake i samfunnet. Stolthet: lillebror som skal bli kokk, notisblokk, døgnrytmen, synging Komplekser: lillebror, andre folks døgnrytme, usømmelighet Fast utrykk: «Nei, du tuller!»

Johannes «60 hertz» Kransvik Hvor skal man begynne. Johannes er en mann med mange interessante sider. Pratsom, pianospillende, frisbeekastende, dataspillende, vits-fortellende, stemmningskapende er kun noen adjektiver som beskriver gutten. Hvis Johannes noen gang spør deg «vet du hvem faren min er?» så bør alle borgens elever kunne svaret. Han er nemlig sønn av Roger Kransvik, borgens assisterende rektor. Det er også antatt at det er herfra han har sine smukke utseende. Hvis man overhører Johannes snakke med nære venner, kan det fort bli vanskelig og forstå hva han sier. Dette er fordi han er et leksikon av insidejokes. Det er kun Denis som forstår seg på alt han sier. Heldigvis er det ikke så viktig akkurat hva han sier, ettersom stemmen hans er deilig. Selv om det bare var et spørsmål om tid, er det verdt å nevne at Emma ble den heldige. Det er varmt anbefalt å slå av en prat med denne kjekke karen for å oppleve hans humor og sjarm på nært hold. Stoltheter: diverse hårvekst, trønderblood Komplekser: Makrell i tomat, Dark Soul Faste utrykk: «No bitches», «Jeg tror du tar feil»

Mathea «Dory» Lofthaug Hvor er Mathea? Hvertfall ikke på rommet sitt. Hvis du skal ha tak i henne burde du lete i enten møtesalen, eller på et visst 1.klasse internat… Hun er veldig flink til å si til lillebror hvor viktig det er å jobbe med skole, selv om hun ikke er et prakteksemplar på dette selv. Er lyden bra blir Mathea glad. Teknikerjobben tar opp mye av tiden til Mathea, men på tross av dette er hun alltid med på det som skjer, uansett når på døgnet. Apropos døgnet - dette er et fjernt tema for Mathea. Hun har ikke heelt skjønt tingen med døgnrytme, og at alle andre blir gretne av å være oppe til kl 04.00. Hun er glad HELE tiden. Har du en avtale med Mathea? Husk å gi henne en påminnelse eller to. Du kan nemlig ikke forvente at hun dukker opp selv om du har sagt ifra en gang. Her må du nok ringe henne igjen, etter at du har innsett at hun sannsynligvis har glemt avtalen. Det er også her navnet Dory kommer fra, grunnet korttidshukommelsen. Stoltheter: familien, go-kart banen i hagen, 05-gutter Komplekser: 05-gutter, rot, rot i

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. – 1. Pet 5, 7

kabler, døgnrytme Faste uttrykk: «Kan jeg sette Veneflon på deg?», «Wiii»

Silje «Punktlig» Løvjomås Silje er ei punktlig og rutinert jente på noen områder. Hun kommer gjerne i god tid før måltidet og skolen egentlig starter. Skolearbeidet derimot utsetter hun gjerne til siste frist. Silje er flink i de fleste fagene på skolen. Likevel ligger hun som regel etter tidsskjema i øvinga. Jenta er nemlig verdensmester i prokrastinering. Om en vurderingssituasjon nærmer seg er Silje mest sannsynlig å finne på rommet med en sugarfree Cola, imens hun viber til «shotgun» av George Ezra og stresser over at hun ikke får øvd. Om du lurer på hvem som havner på luksusfellen i fremtiden, er det nok denne jenta. Hun bruker gjerne store summer på titalls deksler fra Ideal of Sweden, sims og tightser. Samtidig argumenterer hun gjerne for hvorfor dette er den beste måten å finansiere lønna på. Alt i alt er Silje ei reflektert jente, med stor rettferdighetssans. Om vi trenger noen å snakke med, stiller Silje alltid opp. Hun dømmer ingen og du kan komme med de villeste problemene til henne. «Ingenting er for rart for meg». Stoltheter: Sims, tighstkolleksjonen, exploding kittens, «god» musikksmak Komplekser: Ananas, jobbe, kjøre i fartsgrensen, bryte avtaler Faste uttrykk: «Menmenmen», «Men det er 50% tilbud»

Agnete «Lille prinsesse» Myhre Den lille prinsessa fra Tønsberg tok fra første stund på seg ansvaret for Borgen, og likevel ble hun visepresident. Med sin markante høyde veier hun dette opp med sin høylytte stemme. Agnete kan ved første stund bli oppfattet som en søt og uskyldig jente, men når man først blir kjent med prinsessa fra Tønsberg, skjønner man fort at hun er en ulv i fåreklær. I mattetimene tar Agnete ofte en for laget, da hun er den eneste som faktisk tør å si ifra hvis hun ikke forstår. Det at hun ikke forstår er det derimot få som tror på, for Agnete er en av de mest skoleflinke menneskene på Borgen. Selv om Agnete har tatt en «Nosejob» er ikke dette den eneste jobben Agnete får til. Hun har nemlig for tiden 3 jobber, så å forsyne sin mindreårige kjæreste er for tiden ikke noe problem. Alt i alt er Agnete en flott, ansvarsfull og omgjengelig jente som alltid stiller opp hvis det er noe. Stoltheter: karakterene sine, Eivind, neseopperasjon Komplekser: Karakterene sine, visepresident, lav, mini, midget, brun dverg Faste uttrykk: «Eivind», «Får jeg ikke 6’er på denne prøva så må jeg ta opp faget, for jeg skal studere medisin».


VI PRESENTERER KLASSE 3B Emma «Ekstroverten» Rucheva Fredag er Emmas favoritt dag, fordi da er det ikke noe prøve lenger. Hun gruer seg resten av hverdagene i uken fordi «prøven kommer til å gå så dårlig», selv om hun får 6. Etter prøven er Emma en sprudlende og supergira jente, som ler mer av sine egne vitser enn noen andres. I timen er Emma aktpågivende og engasjert. Hun har alltid noe å bidra med og svarer ofte på spørsmål fra læreren. Emma gjør ikke mye ut av seg, men hvis du blir godt kjent med henne vil du forstå hvor morsom hun er. Det er alltid noe gøy som skjer rundt henne, men hun må ofte roe ned på grunn av brillene («æææ, brillene mine!»). Spør du henne om kjøretur eller å finne på noe vil du alltid få et ja, men det er som regel hun som er engasjert til å få med andre på aktiviteter. Emma er en god venn som er ærlig og direkte, og hun blir oppfattes som den morsomme i gjengen. Stoltheter: Kjæreste med sønnen til Roger, musikksmak, katten sin Komplekser: Dialekter, ikke alltid får med seg ting, stresser mye Faste uttrykk: «Jeg kjeder meg, si noe gøy», «La oss finne på noe», «Det gir null mening»

Håkon «$heriffen» Stubberud Kongen av Rakkestad aka Håkon Stubberud er en ordentlig kjernekar som alltid er rommets midtpunkt.

Håkons lange lokker kan fortrylle enhver jente, men dessverre damer, $heriffen er tatt. Denne fyren kommer godt overens med stort sett alle, med unntak av enhver person som «leker deilig». Da er det kanskje litt merkelig at Håkon er såpass glad i seg selv? Håkki er en mann av klasse og med sin velkjente, gjennomførte stil, stiller han alltid opp om du trenger hjelp til noe. Ellers har denne mannen et skjult talent innen matlaging, lapdance og slikking av tær. Håkon er verdensmester på å dra ting ut av kontekst, og kjapp i replikken om han får mulighet til å påpeke ting som i hans øyne er feil eller «rart». Trenger du noen å game, chille eller snakke med er Håkon absolutt karen for deg. Stoltheter: Rakkestad, Club sandwich, Eldre jenter, Skjeve tårnet i Pisa, Humpy with a dumpy Komplekser: Lars B, Folk som leker deilig (05 guttene), Silje fra Evje, Knarald, motsigelser Faste utrykk: «Nå er $heriffen i byen», «La maurslukeren gå», «Shut up», «Søren meg»

Bertin «Godklumpen» Tingvatn Bertin er trinnets ærlige, og han skifter ofte temaet i timen med kontroversielle debatter. Hans evne til å spille bassen er imponerende, men hans evne til å komme for sent med hjelmen under armen, er enda mer imponerende. Noe av det første du lærer med Bertin er at han liker metal, da dette er det første han spør om når han møter nye folk. Han er standhaftig og har en utrolig sterk selvtillit, noe som ikke alltid kommer frem, da Bertin har en blikkfanger i form av glamorøst hår. Bertin er en god venn, og det er aldri

kjedelig rundt han, spesielt når det er god guttastemning. Godklumpens legendariske drip blir aldri gammel. Han møter opp med enten lilla genser eller metal-band t-skjorter, matchet med Converse på føttene. Angående føtter, så har han en vakker sang fra førsteklasse;) Enten sitter Bertin og jobber hardt og følger med, eller så sitter han med spill eller ser på biler og katter på finn. Bertin kan virke som en harding, men er egentlig en hyggelig godklump. Stoltheter: basisferdigheter, Bilen sin, kjæresten, Tool, skuldrene hans Komplekser: venn med Torgeir på steam, borderline avhengig av trening, Tool Faste uttrykk: «Wallah pipestemme», «Klapp igjen», «Kleint», «kan jeg bare legge tinga ut i gangen», *nedlatende naw*

Astrid «Mama Bear» Unhammer Astrid er mammaen i gruppa, og passer alltid på alle rundt seg. Har du problemer, møter hun deg med en omsorgsfull klem, trøstende råd og noe godt å spise. Med en kanskje litt overveldende empati, kan hun føle meg deg, ofte mer enn det du gjør selv. Derfor fikk hun navnet Mama Bear. Hos Astrid kan du alltid komme til åpen dør og åpne armer med mindre Niklas er der. Da er døra låst. Astrid er en veldig talentfull jente, både musikalsk, kreativ og sportslig (utenom fotball). Om kvelden kan du, hvis du er heldig, møte en litt gretten Astrid, med målretta oppdrag om å finne den lyden som holdt henne våken. Astrid klarer nemlig kun å sove dersom det ikke er NOE lyd, lys eller lukt, og temperaturen må være helt

perfekt. Når det kommer til tålmodighet, er det ikke mye å hente. Om hun venter på en pakke, mat eller Niklas, tar det ikke mer enn to min før hun kommer sutrende inn og klager over hvor lang tid det tar. Stoltheter: svigers, baking, brodering, mellomtung-lappen Komplekser: shopping, dårlige sjåfører, prokrastinering Faste uttrykk: «Har du sett den nye…», «Æg e så gla i dæg»

Margrete «Psykolog» Lindheim Wangen Ser du Margrete uten rosa på, har du nok tatt feil person. Klærne hun kommer i er alltid gjennomført til minste detalj, og sånt tar tid. Søvnen er likevel av største prioritet. Hvis hun får sine nødvendige 9 timer skjønnhetssøvn ,er hun den søteste energibomben som du bare må smile av. Dersom søvnkravet ikke oppfylles, kan du risikere å få et stygt blikk i din retning. Da er nok det lureste å holde seg litt unna. Når iskaffen er på plass, er hun imidlertid i godt humør. Bullet journalen er alltid med, sammen med et stort overfylt pennal, som bare inneholder 10 % av tusjene hennes. Utseende til notatene er nemlig mye viktigere enn å lære noe fra dem. Starter du en samtale med Margrete vil du oppdage hennes omsorgsfulle side. Hun er psykolog av natur, noe som merkes om du går til henne med problemene dine. Starter du derimot en diskusjon, er sannsynligheten relativt stor for å tape. Jenta har tidenes konkurranseinstinkt og gir seg ikke så lett. Stoltheter: Tusjene, Pinterest, organisering Komplekser: stress, fargekom-

For du er min lampe, Herre, Herren lyser opp mitt mørke. – 2. Sam 22, 29

21 binasjonen svart og blå Faste uttrykk: «Hvor er mobilen min?», «Huffa», «Seeeee»

Jørgen «Katt» Winsevik En kjekk kar går ned gangen. Han har på GEOX sko og genser med romskip på. Det er Jørgen Winsevik. Med hans funky dansemoves og fabuløst hår, er det populært å bli kjørt til butikken av Jørgen. Når Pink Floyd dunker i bilen og han vakre sangstemme er stemt inn, er Jørgen i sitt ess. Etter en lang skoledag med å si Sarpsborg på repeat for Kjellaug, kan man finne han på rommet for å chille, eller øve på matte. Her vil du finne han mens han spiller eller «jammer» på gitaren sin. Selv om han chiller mye, er han fortsatt gira på å være med på alt gøy. Han er med på det meste, alt fra tikka på utsyn til volleyball og jogging. Selv om han foretrekker å være alene iblant, er han alltid der hvis venner trenger noen å snakke med. Han er like lojal til vennene sine, som han er til skoa GEOX. Jørgen er forøvrig på sitt femte par. Stoltheter: katt, Ford Fiesta, håret hans Komplekser: latskap, eier ikke en Nissan Leaf, bor på rom med Jøran Faste utrykk: «Bruh», «Word», «Hvorfor er det ingen som lukker døren?»


VI PRESENTERER KLASSE 3PB

22 Kornelius «Åker’n» Berge Kornelius er en glad og fornøyd gutt med et stort hjerte for fred, det svenske språket, kornykjeks til frokost og guttastemning. Det beste Kornelius vet er når gutta kødder, og det skal ikke mer til enn en barnslig vits før vi ser det det sjarmerende smilet og de gode øynene sprette frem i lyset. Ingen har mer innlevelse i dansemoves enn Kornelius, noe vi erfarte da han valgte Zumba som egentrening i gymmen. Danseferdighetene viser han med stolthet i tide og utide når vi minst forventer det. Det at han valgte zumba er også ganske merkelig, for hoftene til Kornelius er stive som spagetti og nærmest ikke-eksisterende. Et annet adjektiv som kjennetegner jærbuen er fjern. Kornelius er en av de fjerneste personene på borgen, noe som kan gjøre det problematisk å holde en samtale med gutten over en lengre tidsperiode. Disse korte samtalene er derimot svært givende, og ender i ni av ti tilfeller med et smil. Denne mannen løp 2 mil på misjonsløp, så her får dere mye mann for pengene jenter! Russenavnet hans må du nesten spør han om selv, det er det gøyeste;) Stoltheter: Nærbø, gitaren, kornykjeks, svensk, Zumba Komplekser: misjonsløp, legge seg tidlig, helsefag, Tryggheim Faste uttrykk: Kornelius er opphavsmannen til 03-kullets mest udødelige sitat «Jäg skrättar fordi det bli for dumt»

Brage «Tært» Bondevik Brage? Hvem? Han er jo aldri her? Brage er glad i gaming og soving, og gjør gjerne dette i stedet for å komme på skolen. Når han først sitter på skolebenken er han flittig på både Bloons-spillet og på å designe fete drømmebiler. Lego er Brages store lidenskap, så om du gir han et legosett i gave må du ikke regne med å se han på et par dager. Oslo-gutten utvider borgens vokabular med spennende ord. Det kan ikke telles på to hender hvor mange ganger han måtte forklare hva «tært» betyr på starten av skoleåret. Om du ser etter Brage trenger du ikke lete lenge, bare finn et hode med en KrFUbøttehatt så har du han. Brage er alles store sjåfør, men lager du èn joke om bilen hans kan du ikke regne med å få sitteplass! Schamener? Heldigvis tilgir han fort, og stiller opp med god musikk og gode samtaler! Stoltheter: BMW 1-serie, verdens største legoskip, redda av Adrian Sellevoll Komplekser: dårlig råd, korona 2 ganger Faste uttrykk: «Tært ass!», «Schamener»

Amber «Confused Butterfly» Bouzane Er hun norsk? Er hun engelsk? Er hun canadisk? Ingen vet hvor denne forvirrede perlen av ei jente

kommer fra! Amber er ei solstråle som alltid har noe godt å si om andre. Et kompliment her og en liten dans der. Amber er ei som alltid har nok av energi, og hun deler det på best mulig måte. Fra begynnelsen av har hun vært en som alltid vil det beste for alle rundt seg. Hun er en kreativ sjel, med store planer om å flytte til England for å studere. Skader nok heller ikke at typen hennes bor der. Og selv om hun er ‘taken’ og i et seriøst forhold, så stopper ikke dette gutta i påbygg for å prøve seg litt. Amber er ei skikkelig søtnos, som ikke er redd for å vise hva hun føler eller si det hun mener. Med store ambisjoner og ett hjerte av gull er Amber en fantastisk person å omgås med og gå i klasse med! Stoltheter: navnet sitt, typen i England, England generelt, Lundeneset VGS Komplekser: typen bor på andre siden av havet Faste uttrykk: «ÅRHHGG HAR EG STÅTT OPP TIDLEG OGSÅ HAKJE EG DEN TIMEN?!?»

Joar «Hekkfjell» Byremo Møter du en med lua trukket langt nedover øyebrynet og headset på ørene, kan du regne med at det er Joar. Gutten fra Øya er en rolig gutt som tar livet som det kommer, uten mye mas og stress. Du finner han ofte på styrkerommet, om ikke befinner han seg på noen andres rom på HB. En normal skoledag for Joar starter som oftest 08:05, og er rikelig fylt med dopauser. Undervisninga er ikke alltid like interessant som MovieStarPlanet, men han er fortsatt kjapp i kommentarene når muligheten byr seg. Joar har tatt med seg sine røtter både fra Flekkerøy og Bygland, og han har brukt de til god nytte for Benksliterne UB. Utenom benkebygging for elevbedriften er han en handy type som kan fikse det meste. Joar er litt av en damemagnet på Borgen, noe vi blant annet fikk oppleve da tvillingene Paschen-Eriksen kjempet om han etter måneskinnsturen. Stoltheter: Fyrverkeri, boling, Fortnite, lue og headset, Øya, Joe Mama Komplekser: Skole, å tape, rosa hår, oppussinga hjemme, like lange bein som overkropp, Roar Faste uttrykk: «Kanskje det var Joe?» «Æ det ikke friminutt nå?» «Jau»

Susanna «Pumpkin Spice» Fidje Susanna drikker så ekstreme mengder kaffe i løpet av en dag at det er et under at hun klarer å sovne når det nærmer seg leggetid. Hvor mye hun faktisk drikker vet vi ikke, og vet du hva? Noen ting er best usagt. Er kaffemaskinen ødelagt, er dagen hennes ødelagt. Dette gjør hun tydelig med hennes sukk og muligens litt hulking. Når hun har sett gjennom serien Friends for 50ende gang, annonserer hun dette helt skamløst. Hun viser frem det store røde håret hennes med stolthet, like mye som hun viser frem hennes sterke personlighet. Denne søte jenta er med andre ord ikke redd for å være seg selv. Når

Susanna mener noe, så mener hun det, og da er hun ikke redd for å stå for det. Men la deg ikke skremme! Hun er alltid der hvis du vil snakke om noe, selv det du aldri snakker om med noen andre. Hun har en evne til å gjøre folk trygge og vil gi deg den beste oppmuntringen Borgen har å tilby. Stoltheter: kaffe, ginger, store skjerf Komplekser: forklare hvor Nannestad ligger, kjøtt, Skittles Faste uttrykk: «Gå og legg deg!»

Ida Kristine «Lille Pille» Frøitland Ida er en lav jente som ligner litt på Gollum. Hun er alltid syk, skada eller har allergianfall. Jenta har hatt frikort i alle år og du kan som regel finne henne på legevakta. Hun er allergisk mot absolutt alt, og det hun ikke er allergisk mot, det liker hun ikke. Siden Ida er allergisk mot det meste, trenger hun også piller mot det meste. Dette er også grunnen til at hun har et apotek på rommet. Selv om jenta er liten så har hun et stort hjerte! Ida har alltid et smil om munnen og ler av det meste – spesielt når ho blir kilt. Til tross for at Ida har 34 i skostørrelse så er hun knallgod på fotballbanen. Hvis hun en sjelden gang taper en kamp finner du henne gå trampende gjennom gangen med juletøflene før hun legger seg til å sove på tinnitusputa. Stoltheter: dopingsarket, spilte på guttelaget, tinnitusputa, Lyngdal Komplekser: Håvard, korona, vaksine, engelskkunnskaper, tape, sove i trippel køyeseng, backflip Faste uttrykk: «Æsj, det så ikke godt ut», «jeg tror ikke jeg tålte dette»

Jonas «Gladgutten» Heggvik Jonas er en hypersosial gutt som på ingen måte kjenner på noe form for menneskefrykt. Er det en fyr som tok skade av rødt nivå, er det nettopp Jonas Heggvik. Du finner han som oftest vandrende rundt på eventyr, og her er jenteinternatene populære. Jonas er også en unormalt glad type, ikke bare når det kommer til humøret, han er også glad i alle på trinnet og uttrykker dette ofte. Dette forklarer hvorfor han er en kosegutt, ettersom han gjerne tar imot en klem eller fem. Jonas tar også gjerne håndbak med alle jentene han finner, og mister ikke gleden for håndbak selv om han ofte taper. Skremmer du Jonas gaper han veldig høyt. Hans fjernhet er som oftest til glede for andre, bortsett fra da han satte studierommet i fyr og flamme. Ikke rart at han mangler en finger. Hvis du trenger penger, gjør som Jonas: mist langefingeren og få 200 000 fra staten. Jonas er kanskje fjern, men Gud er med han likevel. Vi er veldig glade i deg også Jonas! Stoltheter: Ni fingre, den nye boblejakka, fisk Komplekser: Coronaviruset, 1meteren Faste uttrykk: «Æ vil gjør nokka», «Skjer det itj nokka en plass?», «Glad i dere alle», «Æ veit itj»

Rebekka «Bø Auto» Ingebretsen Møter du på Rebekka, møter du nok Ida Kristine og Emma fra påbygg i samme slengen. De er den trofaste påbyggtrioen. I gjengen er Rebekka en typisk mamma. Passer på at alle kommer seg til skolen til rett tid og er glad i å lage mat. Om noen har skadet seg er Rebekka beredt. Hun gikk nemlig ambulanselinjen i fjor som flere elever har fått nytte av. Til Rebekkas store sorg har hun bursdag i den siste måneden i året, som vil si en av de siste til å få lappen. Denne jenta har faktisk gleda seg hele livet til å kjøre rundt i bilen hennes, som så klart er en BMW. Lappen var i boks 3. desember og jenta er nå fornøyd. I likhet med visse andre har hun og en stor begeistring for serien «Rådebank». Om du vil få Rebekkas oppmerksomhet, så er det bare å snakke om gutter. Og heldig er den gutten som får henne, hun lager nok gledelig pizza og kanelboller når som helst. Stoltheter: sørlandsdialekta, bilen sin, wife material, Europris, ambulanselinje Komplekser: desemberbarn, komme sent, rumle i magen, høyden, to gardiner Faste uttrykk: «Nei», «Men hvorfor»

Andrea Marie «Bigbrain» Ekholt Larsen Andrea er en person fylt med stress og glede. Leter du etter Andrea sitter hun nok som oftest på rommet og stresser over prøver som er 3 uker frem i tid. Andrea har 20% kunnskap i alt, og hvis jenta setter seg et mål så blir det alltid gjennomført (så lenge det ikke handler om neste dags «to do list»). Med Andrea kjeder man seg aldri, hun finner alltid på noe barnslig og morsomt. Jenta har plenty med konkurranseinstinkt, så ikke tro at du kommer deg lett unna hvis hun ender på andre plass (noe som sjeldent skjer). Hun elsker å planlegge, men er ikke like entusiastisk når det kommer til gjennomføringa. Dette kommer godt til syne ved leggetid … Treningsrommet er en stor favoritt, så sant det ikke er noen der da. Skolearbeidet gjøres stort sett i god tid før fristen, men om hun ligger på etterskudd kan det være lurt å holde seg på en armlengdes avstand. Tips: merk deg alltid hvor du observerer mobilen hennes. Dette er dyrebar informasjon og kan avvikle en katastrofe. Stoltheter: synsk, tiktokskills Komplekser: besserwisser Faste uttrykk: «Har du sett…», «Hvor er mobilen min?!», «Hypernevrokustiskediafragmakontravibrasjoner»

Linn Marie «Gangster bestemor» Larsen Linn Marie er en gammel sjel i en ung kropp som liker kamferdrops og å kjøre fort. Ser du et glimt av en svart polo, vet du at det er

Linn Marie som er ute og turær. Trenger du en random funfact så har du funnet rett person. Linn Marie er fjern, samtidig som hun får med seg alt. Hun liker konkurranser, men bare når hun selv vinner. Hun elsker quiz fordi det ikke finnes noen i vår generasjon som kan så mange unødvendige fakta som Linn Marie Larsen. En av de mange sære interessene hennes er kongefamilier. Det spiller ingen rolle hvor de kommer fra eller hvem de er. Om de er kongelige, er Linn interessert. Hun kjenner noen over alt, og er mest sannsynlig i slekt med dem. Stoltheter: Bred kunnskap, Rocketship (bilen) Komplekser: Folk som kjører sakte, folk som ikke vet det hun vet. Faste uttrykk: «Søren klype», «Jamen det e jo det!», «Viste dere at…»

Emma «Ok» Larsson I likhet til Rebekka ser du nok hele påbyggstrioen om du møter på Emma. De er 3 i 1. Hvis hun ikke er med dem så finner du nok en dypt konsentrert Emma som spiller «Rider» på telefonen, eller er på kjøkkenet og lager glutenfri pasta. Siden Emma er en frysepinne, finner du alltid henne med den sorte, lange boblejakken på. I tillegg til glutenallergien er denne jenta ekstremt kresen. Men en ting er sikkert, hun elsker ketchup. Dette kan man se gjennom det høye ketchup forbruket hennes. Ellers er Emma en veldig skjønn jente som sjarmerer alle. Hun er veldig omtenksom og bryr seg om de rundt seg. Likevel kan hun komme med en spydig kommentar. På rommet hennes er rullegardina alltid nede, høy depressiv musikk spilles og Emma liker å tro at hun er ryddig, selv om rommet hennes sier noe annet. Tross dette er hun ei nydelig jente som vi alle liker å være rundt. Stoltheter: støtte for glutenallergi, fritak i gym, rullegardiner og varmeteppet Komplekser: Kulde, trening, borgenmat, fravær, pmax Faste uttrykk: «Ok», «Har æ sagt at du er stygg i dag?»

Amanda «Frydefull» Ismenia Lønn Amanda er en rolig og hengiven person. Hun er alltid så jordnær og ett kreativt menneske som bryr seg mye om andre. Selv om typen er råner, kan man ikke si at hun har så mye peiling på bil selv. Allikevel finnes det ingen mer handy eller tøffere jente. Etter to år på Bygland, og ett ønske om å bli gullsmed er det lite denne jenta ikke er i stand til. Det er få ting Amanda liker mer en chai latte, og hun drar gjerne med seg alle hun kjenner for å smake verdens beste chai latte i Kristiansand. Amanda liker å ta lederrollen, men klarer hun å konkurrere med elevrådsfavoritten i påbygg, Joar? Det blir i så fall en kamp hvor sjarmen får avgjøre. Har du hørt om yrket telefonselger? Amanda må være den mest sjarmerende av de alle. Hvis det er noen som klarer å verve nye medarbeidere og fattige studenter i nød er Amanda der med redningen. Om hun får litt ekstra cash for det, vil dette mest

Så blir de stående, disse tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. – 1. Kor 13, 13


VI PRESENTERER KLASSE 3PB sannsynlig gå til noen kule klesplagg hun finner gjemt i en og en annen bruktbutikk. Denne dama kan fashion. Stoltheter: Chai latte, hoodie til kjæresten, lafting Komplekser: kjøpe vintageklær til typen, for å så bruke det selv Faste uttrykk: «Jeg har ikke peiling», «Vil du ha chai latte?»

Sara Elisabeth «Vimsa» Marstrander Sara er en livlig og positiv person som elsker musikk og planter. Rommet til Sara består av like mange planter som planteavdelingen på Ikea. Hun har også en lidenskap for musikk, og denne liker hun ofte å dele med andre. Sara har alltid noen sanger eller albumer fra Spotify hun vil vise frem. På skolen finner du Sara i kiosken med en P-Max og Twix i hånden, eller bakerst i klasserommet. I timen viber Sara enten til musikk, spiller på pc-en eller har latterkrampe med seg selv. Ja, du leste riktig. Hun ler best av sine egne vitser. Men selv om hun ikke følger med i timen, får hun fortsatt med seg alt av pensum uten å øve. Alt i alt er Sara en gledesspreder uten like. Hun er modig og liker å ta ting på sparket. Vi kommer aldri til å glemme når du skinna deg for misjonsprosjektet! Du er helt rå, Sara! Stoltheter: Plantene sine, engelskutalen sin, sin egen humor Komplekser: nerder, folk som

stresser ho, mennesker som øver på prøver på søndager Faste utrykk: «Hææææææ», «Å nei det orker jeg ikke», «Jeg er i sykt godt humør!»

Asgeir «Flørtepusen» Nygård Asgeir er en stolt nordlending som er glad i damer. Sitter du i nærheten av Asgeir i timen kan du like gjerne gi ham hele pennalet ditt med det samme, for dette er ikke noe han tenker på selv. Er du ei jente på Borgen, Vesterålen eller et annet sted Asgeir har vært innom, er det stor sannsynlighet for at han har prøvd seg litt på deg. Asgeir er en pratsom kjernekar som skaper stemning hvor enn han er, og viser interesse for hvordan du har det. Han er en omtenksom type som tar vare på vennene sine. Asgeir med fiskebedriften sin vet godt at han er en vellykket mann. Dersom du vil invitere Asgeir på en romantisk middag bør du ikke nøye deg med noe enkelt, da han nemlig har vært kokkelærling i et år og vet godt hva han snakker om. Stoltheter: Bedrift, penger, NordNorge, 1 år som kokkelærling, villfisk Komplekser: Vintageklær og brunetter Faste utrykk: «E ho fin?», «Ska vi gift oss?»

Tobias «Spotlight» Mo Reiersen Tobias er en som elsker oppmerksomhet, helst oppmerksomheten til damer. Dette får han ved å kle seg i dress og solbriller hver gang han har muligheten til det, og han finner alltid en måte å vise frem musklene. Som om det ikke var maskulint nok, har han prøvd seg på en «carnivore diett» der han bare spiste kjøtt i en hel måned. Vi er overbevist om at hvis du tester blodet hans, er det 60% testosteron (og nå er sikkert resten av prosentene bare fett og protein). Bak denne maskuline opptredenen, finner man en kjernekar som har hørt på kloke lydbøker mens han har jobba. Så snart samtalen går fra at damer passer langt hår best, til noe med litt mer dybde, viser Tobias hans reflekterte tanker og meninger. Det er tydelig at Tobias er ekte yrkesfagsmann når han protesterer om at skolen bør lære oss noe nyttig og relevant, ikke diktanalyse og annet dilldall. Han her er en ordentlig gentleman som skaper inntrykk. Stoltheter: TikTok-kjendis, sjekketriks Komplekser: Annie og Stine, Sjanita, sjekketriks Faste uttrykk: «E er Investment manager i Flyr AS, bro!», «Housemama’s»

Henrike Sophie «Steinerbarn» Sukow Henrike virker kanskje som er stillferdig og rolig person, men når man trenger gjennom hennes «resting bitchface» finner man mye humor og et ekstremt kreativt menneske. Ingen kommer på så mye random og gøye påfunn som Henrike. Er det noe som topper skolehverdagen så er det å få lov å lage skuespill i timen. Kreativiteten er inkludert i alle hennes sider. Hun er altså et typisk steinerskolebarn. Hører man noe som ligner på en kalkun i gangene, er det ingenting å frykte. Det er bare Henrike som ler. Selv ikke Corona kan konkurrere mot Henrikes smittsomme latter. Generelt er hun en ganske uredd person, bortsett fra når lysene skrus av for kvelden. Med Henrike er det er stadig nye påfunn og den nyeste hobbyen er meditasjon og kontrollert pusting for å minske stresset. Stoltheter: gipsrumpe, kattene hennes Komplekser: navler, lyder, Andrea, Henrike med to k-er Faste uttrykk: «arg», «fus til å ikke slå av lyset», «DET ER DEMONER UNDER SENGEN»

23 Irene «Queen» Undheim Jenta fra Varhaug har påbyggs mest sjarmerende dialekt og er en ekte prinsesse blant vanlige folk. Et søtt ansikt med en enda søtere personlighet. Hvis du ikke tror det, må du nesten bare sjekke ut tiktoken hennes. Hun ser kanskje søt og uskyldig ut på utsiden, men inni bor det en ordentlig råtass som bare venter på å vise seg frem. Hun vet kanskje ikke så mye om hva ulike artister heter med mindre det er JB eller Ariana Grande, men er dere ute og kjører kan hun plutselig begynne å fortelle deg om alle typer traktorer dere kjører forbi og hvilken modell det er. Med andre ord - denne jenta har peiling. Prøver du derimot å imponere med John Deere eller Valtra er det bare å forvente et fjes fullt av lyseblondt hår idet hun går i motsatt retning, for her går det bare i Fendt. Kjøper du henne en bueno kan du være heldig å bli tilgitt. Dette er ei dame med prinsipper! Hun kaster ikke bort tid og sier det hun mener, har en nulltoleranse for bullshit og en selvstendighet som rivaliserer frihetsgudinnen. Stoltheter: Fjoset, sangstemmen Komplekser: Valtra, John Deere Faste uttrykk: «Æg ska stedla i fjoset», «I don’t chase, I attract»

VG3 I PARIS APRIL 2022

…Å frykte Herren, det er visdom, å vende seg bort fra det onde, det er forstand. – Job 28, 28


24

Tirsdag 17. mai 2022

Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet ditt går ut fra det. – Ordsp 4, 23


25

Tirsdag 17. mai 2022

RUSSEN SPÅR FRAMTIDEN Neste Lars Monssen: Martin Jensen Vi blir ikke overasket om programmet «Med Martin på villspor» kommer på TV noen år frem i tid. Gutten er en naturens mann, svært sprek og glad i friluft. Enten det er snakk om løpetur, båltur eller topptur er Martin alltid med!

Neste sjefsredaktør i Vogue: Marthe Kristine Høines Marthe er en jente med stil, er oppdatert og har sansen for klær og mote. Hun er alltid velkledd, og kommer uten tvil til å bli en fancy dame i fremtiden. Motesansen kombinert med hennes mange egenskaper gjør at hun kunne tatt over jobben til Anna Wintour som sjefsredaktør i Vogue uten problemer.

Fremtidig fotballekspert: Sander Egeland Klisterhjerne er kanskje ikke et ord som beskriver Sander særlig godt, men er det én ting som fester seg, er det fotballfakta. Alt fra spillernes mellomnavn til antall mål i karrieren sitter som støpt. Dette er utvilsomt et godt utgangspunkt for en fremtidig fotballekspert.

Neste fredsprisvinner: Hannah Johnsen Hannah er ei jente som står opp for urettferdighet! Hun legger merke til de som trenger det, og engasjerer seg i mye av det som ikke er rettferdig i den store verden. Vi er sikre på at dette engasjementet vil brukes til å gjøre verden til et bedre sted!

Fremtidig lærer på Drottningborg: Johannes Kransvik Hva er vel ikke bedre enn å jobbe på hjemstedet sitt, spesielt når man bor på Borgen? Som barn av to borgenlærere og med planer om å bli lærer selv, er det ikke overaskende om en så artig fyr som Johannes følger sine foreldres fotspor og blir lærer på Drottningborg.

Kommer til å bli en helt A4-fyr: Håvard Kvam Håvard er en fyr som er utrolig god i svært mye! Likevel tror vi at han kommer til å bli et ganske A4menneske, med et A4-liv. Militæret, studie, 2 barn, enebolig, caravelle, jobb som revisor, stabil økonomi og fotballtrener for ungene er kanskje fremtiden for denne fyren?

Fremtidig statsminister: Jonas Ek Jonas er klassens politiker, og svært engasjert i politikken. Han er intet mindre enn Fylkesleder for Agder Krfu, og har grunnet dette tilegnet seg både kunnskap og erfaring som gjør han egnet som statsminister. Vi blir i hvert fall ikke overasket over å se han på stortinget om noen år!

Deltaker i 13 Kids and Counting: Astrid Kristine Isene Astrid er en jente som ser frem til både giftemål og unger, og har ikke planer om å kun få 2 barn. Jenta vil at barna skal ha mange søsken, og har dermed planer om å følge rådet «Vær fruktbare og bli mange». Om Astrid stiller med eget fotballag på reunion om 20 år blir vi ikke særlig overaska.

Neste Tiktokkjendis: Tobias Mo Reiersen Tobias er allerede godt i gang med innlegg på Tiktok, og det hele startet med carnivoredietten der han kun skulle spise animalske produkter i en hel måned. Etter dette har han fortsatt med jevnlig og variert innhold. Om følgertallet og oppmerksomheten fortsetter å øke vil han nok ende opp i Norske Hype House med andre norske Tiktok-kjendiser i fremtiden!

Den som er med på rulling i en alder av 40: Brage Bondevik Er det en ting Brage er glad i, er det russetid. Store summer går med til å skape den beste opplevelsen. Ettersom Brage er russ for andre år på rad, regner vi med at det kommer til å fortsette slik godt opp i 40-åra.

Ender opp som kulturskolelærer: Owen Wales Musikeren vår Owen har virkelig et hjerte for musikk, og vi har alle fått se hvor mye glede han har av den når han spiller for skolen. I tillegg til å ha kunnskap og være brennende engasjert for dette, er Owen en tålmodig og utadvendt fyr. Det å lære bort og se andre mennesker få glede av musikken, tror vi hadde vært et ypperlig yrke for OWEEEN.

Fremtidig Love Islanddeltaker: Ingrid Linjord Er det en ting Ingrid har kontroll på er det de fine guttene i området. Det eneste problemet er at hun ikke blir kjent med de personlig. Tilbringer man mer enn 5 minutter med Ingrid vil man fort få høre om en av guttene hun liker, men ikke får. Det er ikke overraskende om jenta tyr til mer inngripende tiltak i prosessen, og får hjelp av Love Island-produksjonen.

Frykt ikke for jeg er med deg, vær ikke redd for jeg er din Gud… - Jes 41, 10


Basar og GOD stemning! 26

Tirsdag 17. mai 2022

Lørdag 12.mars arrangerte russen basar til inntekt for misjonsprosjektet. Det ble en festdag med mange mennesker. Både unge og eldre fra nærområdet kom på besøk, i tillegg til flere elever fra andre internatskoler. Etter en solidarisk innsats fra hele trinnet, kunne vi denne lørdagen gjennomføre det som lå an til å bli en knallbra basar.

Loddsalget gikk unna!

Bordene var fulle av flotte gevinster.

Det 15 meter lange gevinstbordet var overfylt av flotte gevinster, noe som tilrettela for en salig pengebruk. Ettermiddagen ble blåst i gang av den eminente duoen Emma og Håkon, som hadde fikset gameshow og et alletiders program. Da stemningen for dagen var satt, ble det videre informasjon om misjonsprosjektet vårt i Etiopia, etterfulgt av første loddsalg. Stemningen var god etter utdeling av titalls ettertraktede gevinster. I tillegg til dette var det salg kaker, kaffe, vafler og

Mange tok turen for å være med på basar!

brus. Det ble sanginnslag av russekoret med påfølgende tale av vår egen russeprest, Fredrik. Programmet gikk videre til loddsalg, og forsamlingen var lite gniene da vi gikk inn i kveldens siste trekning. Våre flinke loddselgere bladde iherdig opp loddbok etter loddbok og ga seg ikke før det meste var utsolgt. Etter en engasjerende og nervepirrende utdeling av gevinster, stod mange av gjestene igjen som fornøyde vinnere av kveldens gjeveste premier.

Alt i alt ble det en knallkjekk dag med masse god stemning, premier, program og kaker. Tusen takk til alle i russen som bidro, og til alle som kom. Vi i årets russekull setter stor pris på beløpet på hele 76 000 kr som ble samlet inn på loddsalget alene! Disse pengene vil gjøre en stor forskjell for menneskeliv i Etiopia! SKREVET AV BASARANSVARLIGE HANNAH GRØVAN OG KRISTINA SELE DANIELSEN

Russekoret sørget for god stemning og god underholdning.

…Gå ut i hele verden og forkynn evangeliet for alt som Gud har skapt! – Mark 16, 15


27

Tirsdag 17. mai 2022

En takk til vår kjære rektor Takk kjære Audun, for at du har ledet oss gjennom langsomme karantenedager og utallige smittenivåer de siste årene med korona. Vi vil gi deg en stor shoutout for alle de møtene du har vært gjennom, og kampene du har tatt for oss med kommunelegen. Du har gitt oss håp gjennom tung koronahverdag, med optimistiske transpondermeldinger. Du står alltid med åpent kontor og tar oss imot når det er noe vi lurer på, eller vil komme med innspill til. Det krever en spesiell type dedika-

sjon, kontroll og ro for å lede en internatskole gjennom en pandemi, noe du har vist gang på gang at du har. Vi vet at det har kostet mye av deg, og vi er veldig takknemlig for deg, ditt arbeid og alt du har ofret for oss. Vi kunne ikke bedt om en bedre rektor. Vi har alle blitt veldig glade i deg, og vi vet du er en man kan stole på. Takk for den du er for oss, og for hele skolen. En Borgen uten deg er en fattigere Borgen.

Kjære dere i miljøteamet På vegne av elevene på VG3 vil vi takke dere i miljøteamet for at dere lar oss spise snacks og godteri i skoletiden, når visse andre ikke lar oss gjøre det. Takk for at dere ikke forteller lærerne at vi heller sitter og spiser godteri hos dere enn å gå på do, jobbe på studierommet eller hva for enn unnskyldning vi finner på for å gå fra timen. Dere er selvfølgelig veldig koselige å prate med også, vi kommer ikke bare på grunn av godteriet. Takk for at dere har så mange reflekterte innspill og

gode råd til oss. Takk for at dere hjelper oss med å holde troa vår vedlike, og at dere gir oss tro på oss selv. Dere er gode på å få oss med på ting og hjelper oss med å ha det morsomt selv under prøveøving og stress. Borgen blir mye bedre med åpent miljøkontor, bibelgrupper, søndagsmøter og diverse turneringer som dere står for. Vi kommer til å savne alt det gode og positive dere gir oss. Dere er virkelig en velsignelse her på Borgen. Tusen takk!

Kjære husmødre Først og fremst vil vi takke for at dere alltid møter oss med et smil om munnen, uansett hvilket humør vi er i når dere møter oss. Dere er alltid på farten og har hatt nok å gjøre i år, spesielt med tanke på at det har vært korona og en del rødt nivå. Takk for at dere passer på de som er syke, men også de som ikke har vært fullt så syke, hehe. Selv om dere husmødre har hatt det travelt, har dere alltid satt av tid til de som trenger og ønsker det. Sammen stiller dere opp der det trengs, enten det gjelder å vekke elever med store

sovehjerter og sende dem av sted til første time, eller om noen trenger et plaster eller en paracet. Trenger vi noen å snakke med, enten det er stort eller smått, har dere alltid tid til å slå av en prat. Takk for at dere alltid møter oss der vi er. Dere har en enorm omsorg for hver enkelt på skolen, noe vi setter stor pris på. Vi er takknemlig for alle de gode samtalene, rådene, klemmene, vekkingene og smilene. Vi kunne ikke bedt om bedre husmødre. Tusen takk Marit, Kjersti og Anne<3 Vi er veldig glade i dere! …Elsk deres fiender, gjør godt og lån bort uten å vente noe igjen… - Luk 6, 35


28

Tirsdag 17. mai 2022

BORGENS ÆRESRUSS 2022

Tidenes beste lærer, som også er vår gode venn! Årets æresruss er Elisabeth Gryting Saunes, lærer ved Drottningborg vgs. Elisabeth, bedre kjent som Betta, er en rå dame. Årets russ har vært så heldige å få ha Betta som både faglærer og kontaktlærer. Det at Betta har blitt valgt som årets æresruss er svært velfortjent. Betta er en lærer som møter elevene der de er og tilpasser sin undervisning til elevene. Hun går langt for å være en ressurs for elever på fritiden - både faglig og sosialt. Med sin trillende latter, som ofte høres i Borgens ganger, møter man alltid en blid Betta. Hun er også brennende engasjert for fagene sine, som hovedsakelig er norsk og historie, og skaper et godt og trygt læringsmiljø for elevene sine. Det er rom for læring og faglig utvikling, både for de som bidrar mye i timen, men også for de som faller litt fra. Hun ser virkelig alle og setter seg inn i deres situasjon med forståelse og velvillighet. I hennes tilbakemeldinger på vurderinger legges det alltid størst vekt på hva som er bra, uansett karakter. Dette er mye fordi Betta vil gi elevene større selvinnsikt på hva de er gode på,

samt hva de kan bygge videre på. Gjennom dette skaper hun en arena med mestring på alle nivåer. Ikke bare er Betta en utrolig dyktig lærer, men hun er også tidenes kuleste dame. Hun kan lett legge bort det faglige for å fortelle en gøy historie, eller bli med på noe gøy som elevene finner på. På Trondheims-turen i høst var det ingen andre en vår kjære Betta som hadde kappløp med elevene på ELsparkesykkel. Denne dama er down-toearth, og vi har hørt fra flere at de er like komfortable rundt Betta som de er med vennene sine. Hun har med andre ord blitt en «del av gjengen». Store grunner til dette er at hun ikke tar seg selv så høytidelig, og ofte tuller litt med klassen. Fordi Betta i så stor grad har bidratt til at vi har hatt så gode år på Borgen som vi har hatt, vil vi gi deg denne prisen. Elisabeth, vi digger deg, vi takker deg og vi elsker deg for alt du gjør for oss! Vi vil ta med oss alt du har gitt oss, både av kunnskap og livserfaringer. Så får vi håpe at du ikke savner oss og kommentarene våre i timene alt for mye:/ Tusen takk for deg. Du er så bra, og du er en kjemperessurs på Borgen! HILSEN DROTTNINGBORGRUSSEN 2022 AV EMMA BRAATEN OG HANNAH GRØVAN

Be, så skal dere få. Let så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. - Luk 11, 9


29

Tirsdag 17. mai 2022

10.00. Ikke spør om det: Livet som ginger på Borgen. 11.00. Direktesending med Borgen Blæs 17. Mai. 12.15. Debatten: Malin og Jonas i het diskusjon. 14.00. Ikke gjør dette hjemme, gjør det på Borgen: Johannes, Jonas og Tobias får temperaturen opp. 15.30. Urix: Ragnar Kortner får storfint besøk av generalsekretæren i NATO. 16.00. Åsted Borgen: Hvor har alle kaktusene blitt av? 18.00. Borgens tøffeste: Den store finalen mellom Magdalena og Annie. 20.00. TV‐aksjonen: Innsamling til Etiopia.

10.00. God Morgen Borgen: Vidar og Solveig observerer trøtte tryner. 11. 00. Med Martin på villspor: Martin tar med seg sørlandsjenta Helen på topptur. 12.15. Været: Theodor Haltorp snakker om det fine været. 13.00. Farmen: Åker´n og Irene møtes i finale. 14.45. Sporten: Sondre Bettum kom‐ menterer Newcastle‐ Wolves kampen. 15.30 Tv2 hjelper deg: Astrid Isene hjelper deg med å velge riktig bibeloversettelse. 17.00. Kompani Olsson. 19.30. Hedda Christine søker drømme‐ prinsen: Hvem kaprer hjertet hennes?

16.00 Masterchef: Asgeir og Hedda Sofie lager mat til 200 internat‐ skoleelever. 17.10 Første date: Tid for måneskinns‐ tur. 17.50 Charterfeber: Frida´ene på sydentur. 18.40 Ex on The beach: Kajsa lurer på hvilken ex som dukker opp i dagens episode. 19.30 Luksusfellen: Håvard er med Bækø på en «rask tur» innom Normal. 20.30 Allsang på grensen: Emilia Johansen leder showet. 21.45 Latter live: Hannah Grøvan og Rune Espevik med smittende latter. 22.30 Praktisk info: Ruben Gustavsen ønsker klarhet i dilemmaet «stille spørsmål» eller «spørre spørs‐ mål».

16.00 Denis´ Fargeblyant. 16.30 Supernanny: Husmødrene på sin daglige vekkerunde. 17.10 Kakekrigen: Peter og Astrid Unhammer lokker elever med søtsug til skg2‐stua. 18.00 Vil du bli misjonær? 18.55 Alarm 110: Fyrverkeri på skg1. 19.40 Blålys: Frida Hansson tatt i trafik‐ kontroll. 20.40 Rydderevolusjonen: Sander finner ut at han har parkett og ikke vegg til vegg‐teppe. 21.30 I lomma på Silje: Silje tar drastiske grep i Handys økonomi. 10.00

LOOK ALIKE

Joar Byremo.

Oskar Austbø Hauptmann.

Eminem.

Magnus i SKAM.

Elisabeth Ziegler-Olsen.

Prince Charming.

Håkon Andreas Grimstad.

Herman fra Klassen.

Tor Arne Brådland.

Polareksrepessen lokmotivfører.

Oline Haugaas Alne.

Silje Winje fra Barne-tv.

KOSELISTE:

Jørgen Winsevik.

Guide i Nidarosdomen.

Gaute Wiig.

1. Dobbe, Haltorp, Fidje, Ek- legger skam på etternavnet 2. Jørgen Tofte Skartveit- går i baris på alle turneringer 3. Mathea Haugstad Bø- ikke parker gressklipperen på p-plassen 4. Lars Brynjulv- du eier ikke skolen 5. 04-jentene- nok juicybukser og daybagger 6. Philip Sundmyhr- slutt å lek deilig 7. Johannes Vidnes- hold hendene for deg selv 8. Jonetta- tok av amonguskostymet for tidlig 9. Stella Pesach Eriksen- nasty behavior Prins Sverre Magnus.

For ingenting er umulig for Gud. – Luk 1, 37


30

Tirsdag 17. mai 2022

RUSSEKNUTER FOR Russeloven (reglement) Regler for godkjenning av russeknuter: § 1. Alle knuter må være gjennomført under russetiden § 2. All juks, eller forsøk på juks, vil føre til at hele snoren på luen klippes av. § 3. 50 knuter gjør deg til sølvruss, som gir deg rett til å dyppe dusken i sølv. 80 knuter gjør deg til gullruss, som gir deg rett til å dyppe dusken i gull. Alle knuter som utføres medfører knute i russeluesnoren i tillegg til merkene på noen av knutene § 4. Alle er selv ansvarlig for egen oppførsel i russetiden og alle oppfordres derfor til å være ansvarlige og fornuftige. (Derfor kan det være lurt å spleise med andre) § 5. Knuter som innebærer eller kan føre til nakenhet i det offentlige rom må tenkes nøye gjennom før de blir utført. § 6. Godkjenning av knuter: for at knuter skal godkjennes, må gjennomførelsen bevitnes av minst to medruss, en knutesjef eller presidenten. Videobevis godtas dersom kravene for videobevis er oppfylt. § 7. Krav for videobevis: For at en knute skal godkjennes med videobevis må videoen klart filme hele seansen fra start til slutt, og klart vise hvem som er med på utførelsen, unntak er informert om. § 8. Knuter som kan godkjennes av medruss kan godkjennes av medruss fra alle skoler. § 9. Merker: alle merker som du har tatt og vil bli belønnet med, må du selv stå for innkjøp av §11. Generelt alle knuter må en selv vurdere hvilke som er mulige å gjøre §12. Alle knuter gjøres på eget ansvar §13. Russen som gjennomfører flest knuter gjennom russetiden får en hedersplakat på studierommet ut skoleåret

KNUTENE: 1. Lag en tiktok med Amalie Lorch-Falch – Autograf av Amalie 2. Ikke gjøre noen andre knuter enn denne – knute på tråden 3. Kjøre naken gjennom drive-thru i valgfri fremkomstmiddel – Maccer’n ketchup 4. Kjør gjennom drive-thru i en handlevogn og bestill en happy meal- Happy meal leke 5. Være sammen med en 1. klassing- avklippet dusk 6. Være våken i 24 timer – en knute 7. Være våken i 48 timer – to knuter 8. Være våken i 72 timer – tre knuter 9. Oppholde seg i en rundkjøring i 4 timer – rundkjøringskilt 10. Få 20 biler til å tute på deg. Valgfri: Drikk en slurk for hver tut – Bilhorn 11. Spise en stor kebabpizza alene på 45 min – «Happy time» logo 12. Spise en cheeseburger i 2 bit – en bit av papiret 13. Chugg en valgfri 0.5L drikke før skolen – kork

14. Sove i hagen til en lærer og gi dem frokost før skolen starter – bilde av læreren 15. Gå på vinmonopolet og spørre etter Jesu blod – vinkork 16. Ring opplysningen 1881 og be de gå inn på russenshovedstyre.no/russeknuter og få de til å velge 5 knuter. Gjennomfør minst 3 av 5 knuter – «1881» logo 17. Være gateartist i 30 min og gi pengene du får inn til misjonsprosjektet – kronestykke 18. Være singel under hele russetiden – solosuper kork 19. Være i et forhold under hele russetiden – kjærlighet på pinne 20. Være edru gjennom hele russetiden – munkholmkork 21. Løpe naken ned til Vika – stein fra Vika 22. 0 timer ugyldig fravær under russetiden – bursdagslys 23. Drikk en halvliter mens du sitter/står og tisser – sugerør 24. ikke barbere deg gjennom hele russetiden – barberhøvel 25. gå på do og heng toalettpapir ut av buksen. Ikke ta den vekk før noen kommenterer det – dopapir 26. Sitte i kun badetøy i en skoletime – truse 27. Ha gym kun iført svømmetøy – dykkebriller 28. Spise 1L is i løpet av en time – ispinne 29. Ha radarkontroll i 30-sonen med refleksvest og hårføner- refleks 30. Syng «Naked needs» med full innlevelse foran Trond Vorhaug (maks 3 medruss)– bilde av Trond 31. Krabb inn i en matvarebutikk og kjøp en valgfri drikke. Om du ikke rekker opp må du be om hjelp – kvitteringen 32. Prute opp prisen på en vare i butikken – 50 lapp 33. Når du stopper på rødt lys, skal alle i bilen løpe en runde rundt bilen – rød maling på tråden 34. (Gutter) Send kjærlighetsmelding til Hanna Therese Dobbe– rødt hjerte 35. (Jenter) Send kjærlighetsmelding til Lars Brynjulv Nordbø – rødt hjerte 36. Være med på 5 førsteklassinger sin snapvlogg – «snapchat» logo 37. Ring en du ikke har snakket med på lenge – telefon 38. Ring på ti fremmede hus og spør om de vil ha russekort – ringeklokke 39. Stjel maten til en førsteklassing – gaffel 40. Gå med brød som sko en hel dag – brødskorpe 41. Sett «L» på borgenbilen eller bussen – «L» 42. Stjel jakken til Anders eller Gunnar og gå med den en hel dag – Flannel 43. Sov på alle internat iløpet av russetiden – tannbørste 44. Delta i en 1.klasse time uten å bli ferska av læreren– blyant 45. Heise undertøyet til en 1. klassing opp i flaggstanga- bilde av 1. klassingen 46. Sitte i et tre i en time før skolestart – kvist 47. Kjøpe en pakke kondomer kun ved bruk av kroppsspråk – kondom 48. Kaste 3 førsteklassinger på havet – badeball 49. Gi Anne Pernille Søreng en banan- bilde av AP

50. Stå klissnaken på rommet til en av motsatt kjønn (borgenelev) i 3 minutter uten låst dør – klokke 51. Drikk 4 pils/brus og spis en pizza i løpet av låten «4 pils og en pizza» - bilde av Åge Aleksandersen 52. Lek sisten med vakten med minst 3 andre utenfor eget internat – Anmerkning 53. Ta med Æresrussen og/eller rektor på rulling – Bilde av Æresruss/Rektor 54. Pakk en 1.klassing inn i gavepapir og lever på postkontoret i Grimstad – Bit av gavepapir 55. Skriv en koselig beskjed på en lang gul lapp (skal se ut som en parkeringsbot) og fest den under vindusviskeren på en bil – Parkeringsbot 56. Få et barn til å snurre rundt 5 ganger for å få russekort – Legokloss 57. Be en 1. klassing av motsatt kjønn med på date, spander mat og erklær din kjærlighet men si at du er redd for å få avklippet dusk 58. Inviter to 1.klassinger (ulikt kjønn) med på noe, uten å dukke opp selv – Spøkelse 59. Bare spis animalske produkter en hel dagbilde av Tobias 60. Ring på spring hos Vidar, kun 3 skritt – Bilde av Vidar 61. Ta med Brådland på rulling – Norgesflagg 62. Stopp vanen på en bussholdeplass og tilby å kjøre den personen som står der til dit h*n skal – «AKT» logo 63. Se på en episode Gisle Wink med Gaute – Bilde av Gaute 64. Kryp en hel skoledag (gjelder ikke ute) – Krabbe 65. Ta med borgenbarn på rulling og kjøp is til dem – ispinne 66. Klin med en 1. klassing – smukk 67. Dusje på alle internat i løpet av russetiden – såpeetikett 68. Gå barbeint (sokker gjelder ikke) under lunsjen – Fot 69. Få autograf av alle knutesjefene på dressen (Hedda C, Mathea, Astrid I, Tobias, Ole Matias, Margrete) – mini lue 70. Romantisk date med en som ikke er russ i matsalen (med blomster og lys) – roseblad 71. Bak noe godt til klassen (med hensyn på allergi) – Bolle 72. Gå sammenbundet med hendene med en medruss en hel skoledag- En Binders 73. La en medruss tusje deg i ansiktet og gå en hel dag med det – Tusjkork 74. Betal for bilen bak på drive thruen på maccer’n – bankkort 75. Samle inn 500kr til misjonsprosjektet – 5kroning 76. Vær aktiv i en hel 1. klassetime - bokbind 77. Gutter! Flash titsa hver gang læreren snur seg – Bilde av nippel 78. Se 4 disneyfilmer ila en kveld/natt før skoledag – Bilde av disneyslottet 79. Skinn deg ila. Russetiden – Bilde av Sigbjørn Urstad 80. Gå med alle klærne på vranga en hel skoledag – Kleslapp 81. Spis/svelg ditt eget russekort- Bit av kortet 82. Gjennomfør en bicepsøkt med Isak UlsundEtt bilde av Isak i baris

Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg skal gi dere hvile. – Matt 11, 28


31

Tirsdag 17. mai 2022

DROTTNINGBORG 2022 83. Pynt dressen med noe corona relatert – Virus Emoji 84. Gjennomfør en hel treningsøkt iført russedressen – svettebånd 85. Flørt med butikkansatt i kassa, plusspoeng om du får snap eller tlf – Logo til butikken 86. Gå inn i en 1.klasse time og gi undertøy til en 1.klassing og si ‘du glemte denne i går’ – Bilde av førsteklassingen 87. Spis en agurk på under 100sekunder – Emballasjen til agurken 88. Slipp fisken fra matsalen fri i vika – Remuladepose 89. Delta på russens bøssebæring for krafttak mot kreft – Minibøsse 90. Lag sugemerke på halsen til en førsteklassing – Sugekopp 91. Kyss minst 20 personer i løpet av russetiden – Herpesplaster 92. Kyss en 1. klassing og tving dem til å levere en egenvurdering på egen innsats – bilde av Stig Tore 93. Bad i Vika før 1.mai – blå bit (tøy, plastikk osv.) 94. Spise en boks krem fra kroppen til en medruss – Korken fra kremboksen 95. Skriv et hyggelig brev til Oddny – Konvolutt 96. Tegn en tegning til Torgeir- bilde av Torgeir 97. Kjøre rundt og rundt i en rundkjøring 10 ganger – Svimmel emoji 98. Bit en førsteklassing i leggen – Vampyrtenner 99. Være UTENDØRS i 24 timer – Barnål 100. Følg Kjellaug hjem fra skolen – Bilde av Kjellaug 101. Putt et plaster på husmor og be henne gå med det hele dagen – Plaster 102. Spise frokost blanding med øl, vin, cider eller brus i stedet for melk/yoghurt – Bit av frokostblandingen 103. Få over 5.000 likes på TikTok – Stjerne 104. Få over 10.000 likes på TikTok – To stjerner 105. Klipp gresset til en fremmed i minst 10 minutter med saks uten å bli oppdaget – Gress 106. Fest «nei er nei» styrkemerke på russedressen – «Amnesty» logo 107. Få en som ikke er russ til å gjennomføre en russeknute – Signatur av vedkommende 108. Ta en tatovering/ha en tatovering, telles som to knuter om den er dedikert til Borgen – Bilde av fyrtårn 109. Drikk 6 bokser valgfri 0,33L på en dag – Åpneren på boksen 110. Klin en softis i trynet på en 1. klassing – Isskje 111. Gå i en butikk og spør om det er noen arbeidsoppgaver du kan hjelpe til med- logo til butikken 112. Skriv favoritt bibelvers på russedressen – Kors 113. Være på skolebygget i 24 timer – Bilde av Skolebygget 114. Sov på skolebygget- Signatur fra Anders 115. Naken bad ute i dagslys – Bit med tang og tare 116. Snakk engelsk en hel skoledag – Bilde av Owen Wales 117. Sove på rommet til en 1. klassing en hel natt uten at de vet det (personen må være til stede i rommet) – En sovemaske

118. Syng alt du sier en hel skoletime – Noteark 119. Ring Pizzabakeren og bestill en cheeseburger, vær overrasket når du finner ut at de ikke selger det – Pizzabakerenkrydder 120. putt to tamponger i munnviken og drikk en valgfri 0,5L drikke – Tampong 121. Gå kommando under russedressen din en hel skoledag – Bilde av nakenmodell 122. Spis et helt måltid uten hender – Serviett 123. Gi en rose/blomst + et komplement til en fremmed du finner tiltrekkende – Blomst 124. Drikk et helt glass appelsinjuice blandet med melk – Spy emoji 125. Klem minst 50 personer som kommer ut av matsalen etter et måltid – lovehearts 126. Gi Mathias Mus ost- En ostepakke 127. Ha en piknik på en parkeringsplass – Parkeringsskilt 128. Les hele NT iløpet av russetiden- Ett bilde av Astrid Isene 129. Kjøp en cheeseburger/annet mat til en på gaten – Anonym profilbilde 130. Spis et helt måltid med bind foran øyene – Solbriller 131. 24 knuter på 24 timer – 24 tallet 132. Mat en 1.klassing ett helt måltid, eleven må ha på seg smekke – smekke 133. Hell ett glass vann over presidenten i matsalen– Bilde av Ruben 134. Sett deg i baksetet på en fremmed bil og lat som ingenting – Leke bil 135. Vask klærne /rydd rommet til en medruss – Mopp 136. Gå julebukk til minst 3 lærere som bor på Borgen – Polkastang 137. Pant flasker for minst 20kr og trykk på røde kors knappen – «Røde Kors» Logo 138. Gi en i knutekomiteen massasje i minst 10 min- russekortet til vedkommende 139. Spis en banan og chugg 0,5L sprite like etterpå – Sprite kork 140. Legg igjen en lang og gjennomført kommentar hvor du sier hva du synes under en av youtubevideoene til Filip Ullestad- Bilde av Shrek 141. Bak en kake til en/flere lærer – Kake lys 142. Kaste en rødruss på sjøen – Medalje 143. Ta bilde med en i knutekomiteen eller russestyret og legg ut bilde på Instagram – Hashtagg i luen 144. Kast en 1. klassing i dusjen og vask personen med såpe- såpekork 145. Gå på tre toppturer på minst 100 moh. På en dag – Blad fra et tre 146. I løpet av en skoletime skal du si alle de følgene ordene; Jesus, Bestefar, Konservativ, Krakk, Potet, Hakkebakkeskogen, Russland, Prevensjonsmidler og Suverenitet – Scrabble Bit 147. Ha en seriøs samtale med en saueflokk i minst 10 min- Nummeret til hjelpesentralen 148. Gi russeluen din til læreren en hel skoletime- autograf fra læreren 149. Sitt under pulten en hel skoletime – Linjal 150. Ha seksualundervisning for 1.klasse i minst 10 minutter. Du får to knuter dersom det skjer med demonstrasjon – Kritt 151. Kjøp en utgave av russeavisen – Bit av Avisen 152. Selg minst 10 eksemplarer av russeavisa til folk utenfor Borgen- Autografen til redaktøren

153. Lek familie i ett IKEA-utstillingsrom i minst 1 time, maks 4 medruss- IKEAblyant 154. Stå ved enden av et gangfelt og lei alle som skal over (minst 10 pers). Si «velkommen til den andre siden» når dere er over. – Gangfeltskilt 155. Gå inn i en matbutikk kun iført håndkle og vått hår og spør om hvor shampoen/kroppssåpen står – barberskum 156. Plukk opp alt søppelet du ser på en hel dag – Del av søppelet du plukket opp 157. Se en hel fotballkamp og drikk hver gang det blir innkast, corner eller frispark. Blir det mål eller utvisning drikk hele glasset. Valgfri drikke – (Bilde av laget som vant) 158. Mal eller tegn ett portrett av en fremmed ute på gaten og prøv å selg det til de for 20kr – Malepensel 159. Spander is og russekort på en barnehageavdeling- bit av ispakke 160. Drikk 5 glass melk på 4 minutter – Bilde av Mr. Melk 161. Kjøp en pølse fra Nottos – Bit av pølsepapiret 162. Spis en spiseskje med tabasco og ikke drikk eller spis noe på 60 minutter – Tabascokork 163. Spis middag hos en lærer, og han/hennes familie. 2 medruss kan være med – Bilde av alle som spiste 164. Stjel en genser/T-skjorte fra Angela Martine Kleiven og gå med den en hel skoledag 165. Ta en selfie med alle du snakker med i løpet av en dag – Polaroid bilde 166. Bruk russekortet til et motsatt kjønn som dopapir – tom dorull 167. Gå uten mobil i 24t – Deksel 168. Få Betta til å sende en gratulasjonsmelding til ett familiemedlem av deg, uavhengig av om personen faktisk har bursdag- En ballong 169. Smil og si hei til alle du møter/går forbi en hel dag – Smilefjes 170. Grill pølser på engangsgrill midt på plassen i en lunsjpause- fyrstikk 171. Svar feil på alt læreren spør om – Viskelær 172. Still klokken to timer før i tid og lev etter dette en hel dag – Krussedull 173. Lat som at du er ett dyr en hel skoledag (Ikke snakk) – Lekedyr 174. Gi en grønnsak til en tilfeldig person og snik deg deretter vekk mens du stirrer intenst på dem – Bit av en grønnsak 175. Ha samme tyggis i munnen en hel dag, uten å ta den ut- tyggispakke 176. Drikk 6 kopper kaffe eller 6 energidrikker før 11.30 – åpneren fra en boks 177. Gå sammen med 4-6 andre medruss med krigsmaling i ansiktet, og finn en første/andreklassing som dere teiper fast i en flaggstang eller ett tre. Dans deretter en krigsdans rundt personen. NB: løslat eleven etterpå – Gaffateip bit 178. Delta på ett russetreff- bilde fra turen 179. Alltid ha på russebuksen på offentlige steder (godkjente unntak: jobb, trening, bading, begravelser eller lignende) – Rød knapp 180. Fullfør Vgs og få vitnemål – Minner for livet

Tenk på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne. - Ordsp 3, 6.


E L O K S T A N R E T N I N E T S I R K EN T E D N A L R Ø S Å P ING R E S I L A I S STUDIESPE

sser) la p l l a t n a grenset e B ( A S U i for å ta Vg2

lighet u M i. m g o a n f • Real g og øko E a S f s N n A n T u f E m P a s M , k IEKO • Språ D U T S L L E ER N E G L I T G rbyer N o I t s G e G k Y s i B e PÅ il europ t n n i r t e l l rer på a u t e l o k S > >

Vi er en del av:

www.drottningborg.vgs.no

Drottningborg

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. – Sal 37, 5

Drottningborg.vgs


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.