Boligmagasinet nr 3 2022

Page 1

www.boligmagasinet.no Distribueres til husstander i Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland, Nye Kristiansand, Lillesand, Nye Lindesnes, Valle, Vennesla og Åseral Velkommen til SidenaturparkHamrevann28 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER Nytt liv i gammelt tømmer - Side 4 Hyttetomter og ferieleiligheter på Brokke - Side 8 Hvordan sikrer du deg drømmehytta - Side 12 Velutstyrt hytte på Hovden - Side 14 Vil setja standarden for framtidas hyttebygging - Side20 Gjør byggeplassen mer miljøvennlig - Side27 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER Nytt liv i gammelt tømmer - Side 4 Hyttetomter og ferieleiligheter på Brokke - Side 8 Hvordan sikrer du deg drømmehytta - Side 12 Velutstyrt hytte på Hovden - Side 14 Vil setja standarden for framtidas hyttebygging - Side20 Gjør byggeplassen mer miljøvennlig - Side27 OKTOBER 2022 25. ÅRGANGNr.3

Indre Agder Transport har lang erfaring innen transport. Både lokalt på sørlandet, og ellers i Norge og FleksibilitetNorden.erettav våre varemerker. Vi kan på kort varsel ta både enkeltpaller eller hele lass. Vi kan også tilby entreprenørtjenester og trans-

port av grassballer og har flere typer kranbiler i mange størrelser og utførelser. Biler og trekkvogner med spesialhengere gjør også jobben enklere, og vi strekker oss langt for å hjelpe deg. Ta kontakt med Vegard, tlf. 41 53 60 75, Rune, tlf. 41 53 60 71, eller Ulvar, tlf. 47 67 56 11.

Transporttjenester lokalt der du bor eller langt av gårde – til riktig sted, tid og pris
www.iat.as Indre Agder Transport AS - Hornnes Næringspark Kjetsåvegen 14 - 4737 HORNNES post@iat.as - TIf. 37 93 00 00
3 ISSN 1891-3393 Nr. 3 - Oktober 2022 - 25. årgang - Opplag: 30.000 Utgiver: Distribusjon: POLARIS DISTRIBUSJON SØR AS Redaktør: BEINT FOSS Tlf. 90 85 02 74Redaktør:beint@gpartner.no GUNNAR SKARPODDE Tlf. 90 17 66 81 - gunnar@gpartner.no Henrik Wergelands gt. 50B - Pb. 384 - 4664 Kristiansand S Tlf. 90 17 66 81 - post@gpartner.no Annonsepriser: Helside kr. 14.000.-, halvside kr. 8.000.-,kvartside kr. 4.500.-. Priser eks. mva. - Rabatter ved gjentatte innrykk Trykk: MILJØMERKET 241 Trykksak 640 HANSEN & JUSTNÆS TREVAREFABRIKK Håndverksmessig kvalitet siden 1917 VINDUER DØRER TRAPPER INNREDNINGER KJØKKEN Besøk oss: BURÅSEN 13, SØRLANDSPARKEN Tlf: 38 14 45 00 www.h-j.no post@h-j.no Vi kanogkonstruksjonbygg Mange år med opparbeidet kompetanse innen tre, takstoler og byggkomponenter.prefabrikkerte KONTAKT OSS Tel 37 40 03 00, alfatre-sor@derome.no Fabrikker i Grimstad, Larvik, Minnesund, Svarstad og Tanumshede b derome.no Nå er vi på Alfa Tre en del Deromeav

Nytt liv i laftetømmergamm

Brokke har i løpet av få år utviklet seg til å bli en av Sørlandets mest populære fjellsdestinasjoner. Her ligger setesdalsfjellene og lokker med flotte fjell, vakker natur og tur muligheter både sommer og vinter. Bygda ligger i grei avstand fra kystbyene, og for de som bor i Arendal eller Kristiansand er det bare et par timers biltur til Rysstad.Landskapet

preges av flotte fjell, elver og vann. Vinterstid framstår naturen urørt, med store hvite,

Brokkestøylen

Ikke lang fra skisenteret på Brokke finner vi Brokkestøylen Naturpods og Mat liggende i vakre omgivelser. Her tilbyr Gro Furset og hennes stab de besøkende en annerledes og opplevelsesrik overnat ting og måltider skapt av lokale råvarer og spesialiteter henta fra ville, naturlige og økologiske ingredienser. Restauranten har full drift om sommeren, mens det resten av året satses på selskaper og arrange menter.Brokkestøylen disponerer et området på ca. 25 mål. Eiere er Erik Berglihn og Brokke Eiendom med 50% hver.

– Hos oss er du midt i naturen, forteller Erik Berglihn. – Her kan du og familien gå turer året rundt i nydelige terreng, leie «snow-shoes», klatre, fiske, padle,

snødekte vidder. Her finner man et stort og variert løypenett og det er bare å spenne på seg skiene utenfor inngangsdøra og renne rett inn i et spennende og flott landskap for lange eller korte turer i Brokkes store skiterreng. Om sommeren byr naturen på blåbær, tyttebær og molter, bading eller fiske. For den som er interessert i jakt, er også dette mulig.

Alt ligger til rette for flotte fotturer så langt innover i fjellheimen man selv ønsker eller orker å gå...

«SUP’e», kite, stå på ski i bakken eller løypenettet like utenfor, ta randonéeturer i fjellet, sykle – eller det vi kanskje liker aller mest – isbade!

Vi ønsker å tilby opplevelser en vanske lig finner andre steder. For oss er det også viktig å bygge området på kvalitet og gjen bruk, samtidig som vi ønsker å vise fram mest mulig av setesdalskulturen for våre gjester.

Satser på nye og spennende aktiviteter

– Vi er i full gang med å utvikle stedet med nye aktiviteter i samarbeid med. Norstil AS som disponerer ytterligere 14 mål, så til sammen har vi ca. 40 mål til næringsutvikling på «Støylen». Norstil AS har kjøpt to laftebygg fra 1800-tallet

og planen er å etablere et destilleri på Brokke. Det ene huset er et typiske setes dalshus som flyttes fra Valle mens det an dre var ei flott løe som tidligere stod i dette området. Begge er nå revet og trans portert opp til Brokkestøylen.

Det største bygget har to etasjer og en grunnflate på ca. 80 kvadratmeter mens løa er litt minder. Planen for området er utar beida av arkitektfirmaet Sterk & Co. Grunn muren sto ferdig i sommer og Rysstad Laftebygg AS er nå i full gang med bygge arbeidene.

Gin- og whiskyproduksjon

Berglihn forteller at laftebygget først og fremst skal brukes til å produsere «setes dalsgin» og «setesdalswhisky». – Vi øns ker å skape lokale produkter som også

BROKKESTØYLEN

skal bidrar til økt besøk og merkevare bygging. Ginen har vi døpt «Gama Gin». Ordet «gama» brukes i Setesdal om det som er moro, positivt og bra. Vi har be visst valgt å bruke ord og uttrykk som er med på å løfte fram kultur, språk og histo rie. Vi håper også å dyrke våre egne urter, blomster og planter og bruke disse i til legg til ville urter i setesdalsginen vår. Vi ønsker også å formidle litt av setesdalshis torien. Derfor får flaskene inngravert teg ninger inspirert av bøkene «Gamalt or Setesdal» og andre setesdagssoger.

Nå jobber vi for fullt med å få på

plass alt av tillatelser og utstyr. Vi ønsker ta i bruk moderne utstyr og teknologi, og vi har de siste årene deltatt på kurs i Nederland og Scotland. Det er litt av en prosess vi må gjennom både når det gjel der bygningsmessige fasiliter, godkjen ning av råvarer og produksjonsutstyr! Produktnavn, logo, flasker og annet visuelt materiell er så godt som ferdig, og produktene får som tidligere nevnt både navn og dekor som knytter dem til setes dalstradisjoner og vår flotte fjellnatur.

– Men vi må prøve oss fram og ønsker derfor å starte forsiktig – nesten som en

utvida hobbyvirksomhet for å se om det er liv laga – før vi trår til for fullt. Vi har også kontakt med Bygland Bryggeri for et mulig samarbeide om korn, malt og kveik (gjær) for bruk i whiskyproduksjonen.

Vi trenger mer plass til lagring og mod ning av produktene. Har du ei gammel lafta løe, et lopt eller ei badstoge som ikke er i bruk, er vi interessert i å restaurere og flytte bygget opp i Brokkefjella og bruke som lagringsplass for det som i løpet av noen år skal bli en god fjellwhisky, avslut ter en optimistisk og forventningsfull Erik Berglihn.

melt

Det er vi ikkje overraska over. Valle ein fantastisk plass å nyte fritida.

Men, vi har god plass til deg som vil busette deg her!

Då får du betre tid til å nyte dei kvalitetane hytteeigarar, turistar og fastbuande set så høgt.

Vil du vite meir om å bu og arbeide i Valle?

Då vil me gjerne at du tek kontakt med oss

6 Valle kommune 4747 Valle - Telefon 37 93 75 00 Meir info om Valle finn du www.valle.kommune.nopå Valle kommune har stor vekst i talet på fritidsbustader!
er
Valle | Kristiansand | Vennesla | T 37 93 60 60 | post@valle-sparebank.no For deg som set pris på personleg service KvaaleSimonstadMaritFoto: Vi leverer solide produkt i kraftig laftetømmer av norsk furu som byggesett eller ferdige bygg. Har du ein idé eller teikning, så finn vi løysingar saman ● Hytte ● Anneks ● Redskapsbu ● Gapahuk ● Garasje ● Båthus ● Utemøblar ● Badstamp ● Oppslagstavle ● Postkassestativ ● Skoterkasse Telefon 91 38 14 90 - 91 58 71 13 www.rysstad-laftebygg.no post@rysstad-laftebygg.no HANDLAGA PRODUKT I LAFT OG STAVLAFT SAGBRUK - MATERIALER - TRANSPORT - TORVTAK - TAKMEMBRAN
7 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER I SETESDAL Brokke Eigedom AS Svenn Magne Brokke E-post: svenn@brokke.com Telefon: 913 31 639 KUN TO TIMER FRÅ SØRLANDET – BROKKE.COM Har du hyttedraum?ein Vakkert og riktfjell,medforplassert21hytteområdenaturskjøntiBrokke.flottehyttetomter–ieiteldoradofriluftsentusiastar,nærleiktilflottestorevatnogeitkulturliv. Sitåsen Draumetomter med sentral plassering. 45 fritidstomter er nå klare for sal. Hyttefeltet ligg sentralt, med kort avstand til langrennsløyper og alpinanlegg. Vardefjell UTSOLGT 20 TOMTERSOLGT

HYTTETOMTER O LEILIGHETER PÅ

Svenn Magne Brokke i Brokke Eigedom AS forteller til Boligmagasinet at det ble bygd 75 nye ferieboliger på Brokke i 2021. – Og det gode salget fortsetter! Til nå i år er det bygd 60 nye enheter. Det betyr at folk liker seg på Brokke og etterspørselen er god og vi kan satse på nye områder i tida som kom mer.Fra hyttområdene er det kort avstand til flere kulper og småvann med både badeplas ser og fiskemuligheter. Fra de mange toppene kan man nyte storslagen utsikt.

I tillegg har Den Norske Turistforening anlagt flere godt merka ruter i høgfjellet.

45 eiertomter på Vardefjell

Vardefjell hyttefelt er et felt med 45 sol rike utsiktstomter. Etterspørselen er god, og 20 av tomtene er allerede solgt og flere er under Vardefjellfeltetbygging.

ligger ved inngangen til flott preparerte langrennsløyper og skiløy per som fører deg helt inn til Evardalen. Her har en sol fra tidlig morgen til seine kvelden, og utsikt mot Brokke sentrum med det maje stetiske Løefjødd og videre innover hei og fjell.Tomtene, som varierer mellom 710 og 1250 kvm, leveres uplanert og med tek niske anlegg til tomtegrensa.

Prisene er fra kr. 675.000.- til 975.000.inkl. tilkoplinger og avgifter. Oppmåling og opparbeidelse kommer i tillegg. Mot ekstra tilkoplingsgebyr kan enkelt av tom tene bebygges med to boenheter.

Det gode liv på fjellet kan for mange være et ønske om å kunne bruke kvalitetstid på seg og sine, uten tanker om til stadighet å måtte utføre vedlikehold av fritidsboligen. Hva

legger vel da bedre til rette for det, enn en lettstelt og velutstyrt fritidsleilighet?

– Dette er det første av flere bygg i det som skal bli Brokke sentrum med yrende liv i en dorf, bestående av leiligheter, forret ninger, hoteller, spisesteder som syder av liv året rundt, forteller initiativtaker og utbyg ger Svenn Brokke i Brokke Eigedom AS til Boligmagasinet. – Leilighetene får en sen tral og solrik beliggenhet rett ved skisenteret og langrennsløypene på Brokke. Her er det gåavstand til Brokkestøylen med mange ak tiviter og flotte badeplasser i elva like ved. Stedet er også et perfekt utgangspunkt for turer hele året.

Det aktuelle bygget får næringsarealer i første etasje og to-etasjers leiligheter over. Leilighetene blir i størrelse mellom 110 og 117 innholdsrike kvadratmeter. I leilighe tens første etasje blir det plass til en stor åpen stue/kjøkkenløsning, soverom, bad/ fritidsleiligheter

6 prosjekterte
lik BARE TO TIMER FRA ARENDAL OG KRIS

ke ved Brokke alpinsenter BROKKEFERIE-

vaskerom, bod og en flott terrasse hvor natur, sol og grillmat kan nytes i sommerhalvåret. Tar man trappa opp en etasje, finner man ytterligere tre soverom, en liten loftstue og nok et badeværelse.

Leilighetene bygges i god norsk byggstandard. Det kan nevnes at det blant annet blir panel på vegger, gips i tak, mørk farge på kjøkken, torvtak, lettstelte aluminiumsbeslåtte vinduer, Superwood-kledning eller tilsvarende, gulv av herdet eik eller 3-stavs parkett, flis på bad/vaskerom og en energisparende luft-til-luft-varmepumpe.

Leilighetene leveres selvsagt med kjøkken- og baderomsinnred ning på plass slik at alt er klart til kjøperen kommer med flyttelasset.

Boligene, som er prisa fra ca. kr. 3.470.000 inkl. omkostninger, selges som eierseksjoner og organiseres i et sameie bestående av seks bolig- og to Næringsarealenenæringsseksjoner.erberegnet brukt til kafé/bistro, dagligvare, kontorlokaler e.l.

Flere opplysninger Brokkeområdet, tomtene på Vardefjell leilighetene får

Det er spesielt å bygge i Norge. Været. Geografien. Regelverk og måten vi bygger på. Det krever litt ekstra av oss alle, og sammen utvikler vi hverandre – du som bygger, vi som produserer byggevarer og du som skal bruke bygget. Det er et samarbeid vi tar på største alvor. Takk for tilliten! til alle oppgraderersomNorge

Avd.kontor: Vigeland, Evje, Grimstad og Kristiansand av Eiendom - Bygg Tlf. 70309801 - E-post:

9 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER I SETESDAL
om
eller
i sentrumsbygget
du ved å kontakte Brokke Eigedom AS Svenn Magne Brokke, tlf. 91 33 16 39 E-post: svenn@brokke.com eller www.brokke.com
TIANSAND: G
Takk
Oppmåling
- Anlegg
landmålingsarbeiderVite@landmaaler.noutførerpåhytteroghusoverheleAgderAgdersstørsteoppmålingsfirma!
10 STORT eller lite format? PRINT & DIGITALESTORFORMATTRYKKDESIGNBILDEKORTJENESTERVINDUSDEKORSKILT&LYSKASSER+++

Feierens råd for sikker og effektiv fyring

Visste du at bare én millimeter sot i ildstedet ditt gir et effekttap på 10 15 prosent? Et godt rengjort ildsted, tørr ved, riktig ven tilasjon og riktig flammebilde er nøkkelord for sikker, energi effektiv og riktig fyring.

Vi mennesker har benytta biobrensel til opp varming siden tidenes morgen. Ved og pel lets er fornybare biobrensler som i stor grad kan erstatte dagens bruk av strøm til oppvar ming, og øke bruken av miljøvennlige og fornybare energikilder. Men, det er viktig å være klar over at vedfyring også kan med føre utslipp av skadelige stoffer. Riktige fyringsvaner har stor betydning for å redu sere utslipp av disse. Er du i tvil om du fyrer riktig kan du gå ut og sjekke røyken fra skor steinen din. Fyrer du riktig er røyken nesten usynlig.Dukan altså spare både penger og miljø ved å lære deg effektive fyringstips.

Her er noen av feierens råd for en effektiv og sikker fyringssesong:

Reingjøring av ildstedet

Mange tørker av glasset og tror de har rein gjort ildstedet sitt. Vær klar over at et tynt lag sot inne i ovnen kan gi et effekttap på 1.000 Watt. Det er derfor lurt å reingjøre fyringsanlegget minst én gang i året. Dette kan du gjøre selv, eller du kan bestille rein gjøring som en tilleggstjeneste av feieren el ler andre som leverer slike tjenester.

Ved

Tørr ved er den beste fyringsveden – uansett treslag. Tørr ved har tørkesprekker og tyde lig resonans når du kakker i den med finger knoken eller når du kakker to vedskier mot hverandre. Våt ved gir fra seg en dump lyd.

Fyring

Bruk tørr ved og små mengder papir. Ha mye trekk i begynnelsen, slik at veden brenner friskt. Reduser trekken gradvis når pipa og ovnen er varm. Lufttilførselen skjer foran i ovnen, så når du legger inn ny ved så husk å dra glørne litt framover i ovnen, slik at den nye veden antennes forfra.

Riktig ventilasjon

Det er dårlig økonomi å fyre med dårlig trekk. Får ikke ildstedet nok luft blir forbren ninga ufullstendig og det dannes sot, som kan føre til pipebrann. Derfor er det svært viktig å ha åpne ventiler under fyring. Sett gjerne vinduet på gløtt under opptenning. I eldre tregårder suger ildstedet luft rett gjen nom veggene pga. utettheter i bygget. Moderne bygninger er svært tette og trenger derfor åpne ventiler for å få tilført luft uten fra. Ventilen bør plasseres så nært ildstedet som mulig eller høyt oppe på veggen, even tuelt over en varmekilde.

Lufting ved fyring

Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt over tid. Det gir bedre luft og lavere fyringskostnader. Monter gode tette lister rundt trekkfulle vinduer og dører. Hvis du skal ha nye vinduer, velg vinduer med lav U-verdi. U-verdien forteller hvor mye varmetap det er gjennom vinduet. Jo lavere U-verdi, dess bedre isolasjonsevne.

Steng kjøkkenvifta hvis mulig I tette hus der kjøkkenvifta står i nærheten av ildstedet kan det oppstå en konkurranse situasjon om lufta. Det kan derfor vært lurt å stenge kjøkkenvifta ved opptenning, hvis du har mulighet til det.

Spjell

Lukk spjellet når du ikke fyrer. Det er spe sielt viktig når flere ildsteder er knytta til samme skorstein.

Ikke bruk søppel som brensel!

Ikke bruk søppel som brensel i ovnen. Bruk småved til opptenning og lite papir. Sorter avfallet slik at mest mulig går til gjenvinning. Dersom du bruker rå ved og i til legg struper trekken, blir resultatet ulming. Ved feil fyring over tid dannes det bek i pipa, som kan ta fyr og gi pipebrann og det som verre er. Ikke minst om en stapper papp og papir i ovn og peis. Det blir stor varme utvikling av papp og papir og det kan være starten på en pipebrann.

KILDE: TRONDHEIM KOMMUNE WWW.TRONDHEIM.KOMMUNE.NO/FYRINGFEIERVESENOGENOVA 11

Ønsker

Nordmenn sto i kø for å sikre seg en fri tidsbolig i en tid hvor man ikke kunne reise på ferie til utlandet på samme måte som tidligere. Behovet for og etterspørselen etter fritidsboliger var større enn tilbudet. Veldig mange ønska – og ønsker fremdeles

– et sted hvor familien kan tilbringe mest mulig av fritida, og helst uten alt for stor reiseavstand. Tida hytta er i bruk har også økt mye de siste åra, og mange satser på et feriested man kan bruke hele året.

Dette synes vi i meglerbransjen er både hyggelig og positivt og det viser hvilket fantastisk land vi bor i.

Etter hvert som det igjen er blitt mulig å reise til fjernere steder, har hyttemarkedet normalisert seg, og vi er nå tilbake til den etterspørselen vi hadde før pandemien.

– I Krogsveen har vi i løpet av de 17 årene vi har vært i dette markedet, erfart at

det har vært både opp- og nedturer, sier Bjorå videre. – Men som alltid viser det seg at det normaliserer seg etter en stund. Det som imidlertid er sikkert, det er at når drømmehytta eller -ferieleilighet kommer for salg, da bør du ikke vente for lenge, men slå til så raskt du har muliget til det! Det er slett ikke utenkelig at andre har lyst på den samme hytta og snapper drømmen like foran øynene dine.

– Et godt råd er også å registrere seg i et kjøpsregister hos megleren, slik at du får beskjed når noe passende kommer for salg. Er du rask, sikrer du deg noe som oppfyller drømmen din. Det er heller ikke sikkert at din hytte dukker opp igjen med det første. Det er derfor ikke alltid like smart å vente til markedet får et fall – et fall som kanskje ikke en gang kommer – og drømmen din havner hos andre. Da er det lett å angre på at du ikke slo til da muligheten var der.

– Jeg mener at det også kan være riktig å stille seg selv et par spørsmål når man skal ut i hyttemarkedet, sier Bjorå til slutt:

Hvem kjøper vi hytte til?

Hvor ønsker vi hytta skal ligge?

Hvor stor hytte trenger

Hvor mye plass ønsker

Hvor mye ønsker vi å investere? SIKRER DU DRØMMEHYTTA?

Det er fint å en hyggelig aften en lang dag på tur!

Mange drømmer om en fritidsbolig med god plass, nærhet til aktiviteter og sol fra morgen til kveld!
12 – Hyttemarkedet på fjellet og ved sjøen var under kovidpandemien til tider helt vilt, forteller eiendomsmegler Eivind Bjorå hos eiendomsmegler Krogsveen til Boligmaga sinet. – Etterspørselen etter hytter og ferie leiligheter var eksepsjonelt stor både ved sjøen og i innlandet og det var ikke alltid like lett å dekke behovet.
vi?
vi?
HVORDAN
DEG
kunne samle familien til
etter
du hytte ikkestorUtvalgetfamilien?forogforetterEllerogstorfamilieforvenner?serdueihytterekreasjonavkoblingkjerne-erogvalgetalltidlett.
13 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER I SETESDAL EVJE ELEKTROSERVICE AS Verksvegen 16 4735 Evje - Tlf. 37 92 95 00 - E-post: post@ees.no www.ees.no Varmepumper salg/service Vi har varmepumpemontør på Hovden i uke 40. Ønsker du å få installert varmepumpe denne uken? Ta kontakt for et uforpliktende tilbud! Vi fører Mitsubishi, Panasonic, Midea og Fujitsu. Ønsker du service på varmepumpen før kulda setter inn? Vi tar komplett service på innedel og utedel. Ta kontakt for utførelse av dette i uke 40 på Hovden. Vi Bykleblikkenslager-utførerarbeideneforByggAS Bykle Bygg AS Mjåvannsvegen 25, 4628 Kristiansand Tlf. 38 18 31 40 - firmapost@leifhansen.no www.leifhansen.no Vi Bykleblikkenslager-utførerarbeideneforByggAS www.gilje.no Bykle Bygg AS

VELUTSTYRT HYTTE PÅ HOVDEN

For den som er glad i fjellet og kan tenkje seg ei hytte eller ein feriestad i innlandet, er Hovden gjerne eit fyrsteval. For den som bur mellom Lindesnes og Arendal og innover, er køyreturen kort til ei aktiv frihelg eller eit litt lenger opphald i den vakre setesdalsnaturen.

Bykle kommune byr på eit stort og spanande utval av aktivitar både sommar og vinter. Her finn ein eit flott badeland, eit rikt utval i butikkar,

Det aller finaste med Hovden er for dei fleste nærleiken til naturen. Men det er ikkje lett å vite kva som er finast, når ein kan velje mellom haustens vakre fargar og berturar med familien, vinteren med fjell heimens vidder og skiturar, våren der natu ren eksploderar i grønt, eller sommaren med bading, grillkveldar eller fisketurar.

Bykle Bygg AS er eigd av Ola Birger Trydal og Helge Hoslemo. Byggmeister bedrifta blei starta i 1989, har fire tilsette og tek på seg bygge- og vedlikehaldsoppgåver i øvre del av Setesdal. Bedriften har ordre bøkene fulle til over neste sommar og er for tida i gang med tre hytteprosjekt i området:

Hytte på Hovden.

Hytte Hovdenpå

fleire spanande kaféar og restaurantar og mange andre tilbod for born og vaksne.

Sommarstid er det mange fine bade- og fiske plassar og eit godt utbygd løypenett som innbyr til både ein kort tur med familiens minste på ryg gen eller ein langtur for dei litt sprekare.

Vinterstid kan ein velje mellom ein rask ned fart i flotte alpinbakkar og turar med bortoverski på beina i godt preparerte langrennsløyper.

var veldig hyggeleg for oss igjen å bli spurde om å setje opp endå ei hytte for den ne familien, og me tek sjølvsagt dette som eit prov på at dei var rimeleg godt nøgde med arbeidet vårt.

– På Hovden held me no på med ei stor hytte for ein kunde, fortel Ola Birger til Boligmagasinet. – Tomta ligg flott til i ter renget, med utsyn over det meste av dalen og med sol frå morgon til seint om kvelden – og skiløypene finn ein rett ved inngangs døra.Her har arkitekten i samarbeid med hytteeigaren teikna ei stor, flott og praktisk hytte, der alt er gjenomtenkt i minste detalj.

– Me hadde ansvaret for å byggje ei hytte for den same kunden for nokre år sidan. Det

Dette er ei stor hytte på heile 160 kva dratmeter grunnflate (inklusiv garasje) + eit loft på 60 kvm. Hytta får eit vanleg reisverk med grov limtrekonstruksjon i gavlar. Alt av utvendige materialar er ferdig beisa frå leverandøren. Det blir aluminiumsbelagte vindauge med solfilm frå Uldal i Birkenes og sjølvsagt legg me jord på taket, slik at hytta skal gli mest mogeleg i eitt med natu ren. På framsida blir det ein stor terrasse av vedlikehaldsfrie terrassebord, med all den plassen ein hyttefamilie og gjester kan ønskjeInnvendigseg.

blir det ferdigbehandla panel og listverk på veggen. Det blir flott parkett på alle golv unntatt våtrom, som blir flislagt. Ventilasjonanlegget får eit effektivt varmegjenvinningsanlegg, som er med på å halde den månadlege helsinga frå straumle verandøren på eit så akseptabelt nivå som mogeleg. Elles blir det elektrisk opp varming som kan fjernstyrast med ein mobilapp, slik at hytta er god og varm til hyttefolket kjem fram. Det er også tinga ein gasspeis i stova der ein kan samle seg til kveldskos i den kalde årstida.

Det er Vegårshei Trappeverksted som leverer ei stilig innvendig trapp med eike trinn, beisa vangar og innfelt glassrekkverk.

FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER I SETESDAL
HOVDEN FJELLPARK II
14

Hytte NordlipåNord

På eit nytt felt på Nordli Nord, med flott ut syn over heile dalen, er Bykle Bygg AS i gang med eit flott hyttebygg for ein kunde. Frå Nordlifeltet går det flotte skiløyper som knyter staden til heile det store løypnettet på Hovden.–Dette er ein kunde der fleire i familien er etablert med hytte i dette feltet, seier Ola Birger.–Familien liker seg på Nordli og kunden ønskte seg difor også hytte på staden.

– Også dette er ei stor hytte med grunn flate på om lag 130 kvadratmeter + eit loft loft på 60 kvm samt ei utvendig bu på 20 kvm. Hytta blir bygd med vanleg reisverk, med store limtre- og jerndragarar som gjer det mogeleg med fine, opne rom. Utvendig nyttar me royalimpregnerte materialar både på kledning og terrasse. Det blir også her jord på taket og dei aluminiumskledde vin daugane kjem frå Gilje Trevarefabrikk.

Innvendig blir det nytta ferdigbehandla panel og listverk på veggen i opphaldsrom, og flis på våtromveggen. På golvet blir det parkett eller flis. Himlinga får ei blanding av finérpanel og spiler. Også her blir det ei flott trapp frå Vegårshei Trappeverksted AS med eiketrinn og malta vangar mm.

Ventilasjonanlegget får eit effektivt var megjenvinningsanlegg. Elles får denne hytta elektrisk oppvarming som kan fjernstyrast og ein koseleg gasspeis i stova.

Hytte for sal på Hovden

– I Hovden Fjellpark II er me i gang med å føre opp ei hytte i eigen regi som er lagt ut for sal, seier Ola Birger. – Dette blir ei flott hytte med grunnflate på 109 kvadratmeter + eit loft på 65 kvm. I grunnetasjen er det blitt plass til eit soverom, to bad, eit vaskerom, eit stor open stove/kjøkken, vindfang og ei bu. I andre etasje finn me tre soverom, ei loftsstove, bu og wc.

Me har satsa på å bruke vanleg reisverk og alt utvendig blir utført i vedlikehalds gjerrig royalimpregnert kledning. Det blir aluminiumskledde vindauge frå Gilje og flott torv på taket. Planen er å støype terras se, men dersom kjøparen er tidlige ute er det

mogeleg å endre både utvendige detaljar og innvendig utstyr, innreiing og standard. Innvendig blir det ferdigbehandla panel, listverk og liknande. Det blir flis på vegg og golv på bad/vaskerom. På golvet blir det parkett i alle opphaldsrom, flis på våtrom og belegg i vindfang og bu. Kjøkken og bad kjem frå velkjente Strai Kjøkken nedst i da len (Kristiansand). Trappa blir levert og montert av Vegårshei Trappeverksted AS. Oppvarminga skjer med strøm og vedovn. Hytta ligg i gåavstand til sentrum og rett ved oppkøyørt skiløype som fører deg til både alpinanlegg og høgfjell.

Interesserte kan ta kontakt med Bykle Bygg AS ved Ola Birger Trydal Telefon 91 56 10 55 E-post: obt@byklebygg.no

Hovden Fjellpark II. Nordli nord.
16 Hytter i Bykle SKAL DU BYGGE NYTT ELLER RENOVERE BAD og KJØKKEN? Ta kontakt med oss! DEN LOKALE RØRLEGGEREN PÅ HOVDEN I MER ENN 40 ÅR Hytte på Hovden Me har lang erfaring i Setesdal, og leverer det aller meste av byggtenester når det gjeld nybygg eller oppussing og reparasjonar i Bykle og Valle. Telefon 91 56 10 55 - E-post: obt@byklebygg.no www.byklebygg.no I Fjellparken hyttefelt på Hovden har vi ei stor og innhaldsrik hytte under oppføring for salg. Gangavstand til alpinanlegg, løypenett og alle Hovdens mange tilbod og aktivitetar. Ta kontakt på tlf. 91 56 10 55 Trydalsvegen 34 - 4754 Bykle Telefon 99 46 63 85 E-post: knut.andre.trydal@hotmail.com Grunnarbeiderutførtav BykleBygg AS
17 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER I SETESDAL Nye hyttetomter og nytt hyttefelt på HoslemoHovdenEigedom AS v/Tallak Hoslemo. Telefon 91 86 99 07 E-post: tallak@hoslemoeigedom.no I Hovden Sør har me for sal 7 NYE HYTTETOMTER I ØVRE LANGEHAUGENog 38 NYE HYTTETOMTER I KOTETJØNNKOLLEN HYTTEFELT Tilkomst til begge felta frå Vatnedalsvegen. Har du lyst til nærare informasjon eller å ta ein kikk på tomtene, kan du kontakte Setesdalsvegen 2011 - 4741 Byglandsfjord Telefon 37 93 41 06 - E-post: post@bsag.no Åpent fra 0700 1500 mandag til fredag Byglandsfjord Sag AS produserer bord, plank og pallematerialer både i furu og gran. Ut i fra høvleriet kommer justert trelast som konstruksjonsvirke, lekter og kledning. Råstoffet er tømmer fra nærområdet. I tillegg leverer vi trykkimpregnert trelast. TRELAST TIL BYGGVAREUTSALG

Sterkere fokus på miljøet

Om vi liker det eller ikke, dreier samfunnet stadig mot sterkere fokus på å spare miljøet.

Alle har vi en oppgave når det gjelder å bruke mindre ressurser, og passe på at ressursene vi bruker ikke skal bryte ned det miljøet vi lever i. Ressursene på vår eneste jordklode skal helst være evigvarende.

Likevel kan ingen av oss hevde å være god nok. Men vi kan alle gjøre litt for bli mer miljøvennlig enn tidligere.

Nestor Takst AS jobber daglig med akutte skader, sere,likevelsparernytt,rende.nomikraftlitttyperkontrolloppgavervedlikeholdsutfordringer,ogmasseannetpåallebygg.Bådesmåogstore,heltnye,eldre,ogveldiggamle.MedetstadigøkendefokuspåbæreerdetikkelengerbarepengeøkoogutførelseskvalitetsomblirstyBærekraftogmiljøhensyneretogviktigmomentitiltakpåboliger.Tilleggsisoleringaveksisterendeboligenergiibrukstida.Mendetkosterenergiogforurensningåprodutransportereogmonterenyisola

sjon. De fleste isolasjonstyper krever også vekslende innsats av ikke-fornybare råvarer. Hvor mye isolasjon skal vi da bruke på å rehabilitere en eldre bygning? Hvor går krysningspunktet mellom miljøkostnad og miljønytte? På en eksi sterende bygning kan tilleggsisolering også medføre komplisert riving og fjer ning av helt gode materialer (les råvarer/ ressurser).Vedåfjerne/rive gammelt kan vi levere dette til gjenvinning. Gjenvinning er likevel ikke uten miljøbelastning. Det må medregnes transport, sortering, brenning/omsmelting, og derav kanskje et nytt produkt som normalt har litt lavere kvalitet enn om det hadde vært brukt nye, jomfruelig råvarer.

Den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker. Og den beste råvare utnyttelsen er råvaren vi ikke bruker.

Råvarer på en bygning er ikke bare treverk og betong. Men også kilo- og tonnevis med lim, maling, impregnering, grunning, beleggtyper, emballasje, fuge masse, asfaltmasser, plastisolasjon, mm. Det medgår en ukjent mengde tilset ningsstoffer og masse energi til framstil ling av dette. Selv på en liten enebolig vil du være overraskt over omfanget!

Dersom vi da planlegger å bytte vinduer og isolasjon for å senke energi forbruket vårt, kommer jo mot spørsmålet om hvor mye råvarer og forurensning det krever.

Jeg har i tidligere artikkel fokusert på det vi kaller levetid på byggekonstruk sjoner. Når delkonstruksjoner er gamle nok vet vi at vi må fjerne og fornye. For eksempel ytterkledning og vinduer.

Som regel får vi det beste miljø resultatet når vi utnytter hele levetida på det vi har i dag. Og ikke fjerner vindus glass, kledning eller isolasjon før levetida er utstått, og vi er nødt til å fornye.

Normalt vil det være god ressurs utnyttelse å først da forbedre både vind tetting og varmeisolasjon.

Det er likevel ikke noe klart svar på hvor sliten en vegg må være før det er bærekraftig å rive den for å forbedre isolasjonen.Menvibør være enige om at jo eldre den er, jo lengre har vi klart å bruke de råvarene som veggen består av.

Og det er god ressursutnyttelse som i praksis også er godt miljøvern.

18
BYGGFORNYING
19 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER VARMEPUMPER DESIGN & HØY EFFEKT 38 05 64 40 Svanedamsv. 10, Vågsbygd ALT TAKSTOLERI Tlf. salgskontor: 38 28 21 40 Fabrikk: 38 28 14 40 firmapost@naglestadbruk.noE-post:www.naglestadbruk.no Marnar Bruk Royal er et norskprodusert trevirke av nordisk furu, med svært lang levetid. Det nordiske klimaet setter store krav til kvalitet, og våre kunder har en forventning om frihet til å skape et uttrykk som tilfører ønsket identitet til fasaden. Vi leverer kvalitetssikrede produkter og tilbyr samtidig et stort antall fargekombinasjoner som gir et unikt resultat. Transparente farger løfter frem spillet i treverket, og fremhever den naturlige følelsen som et kvalitetsprodukt fortjener. www.marnarbruk.no

Vil setja

Fredag. 2 september var det innspelsdag i Bortelid og GNISTprosjektet.Lokaltog

regionalt næringsliv, utbyggarar, hytteeigarar, politikarar og servicebedrifter var invitert til ein dag i Bortelid for saman å drøfte ulike tema knytt til utvikling og utbygging i Bortelid.Omlag

50 personar møtte opp denne strålande haustdagen, og det vart ein svært interessant og triveleg dag med gode diskusjonar rundt borda.

Lundhagem, firmaet som vann fram med sitt forslag, hadde først nokre inspirerande, korte foredrag kring temaet bærekraft og fram tidas hytter. Dei leia og arbeidet i gruppene etterpå. Alle frammøtte vart tilfeldig delt inn i grupper som drøfta tre ulike spørsmål:

1: Sal og utvikling av framtidas hytteeigedommar.

Ordførar i Åseral, Inger Lise Lund Stulien.

Foto:Tor Olav Rydlende

2: Produksjon og oppføring av framtidas hytter.

3: Framtidas støttefunksjonar.

Formålet med med dagen var å fremme samhandling og nytenk ning med utgangspunkt i lokale fortrinn og ressursar.

Etter gruppearbeidet vart det invitert til vandring bort til Berge, eit område med eksisterande hytter som er aktuelt å teste ut konkrete prosjekt eller prototypar.

Sluttleveransen Lundhagem skal levere skal belyse korleis ei ny tilnærming til hyttemarknaden kan auka lokal verdiskapning på ein berekraftig måte. Etter å ha fått mange innspel denne dagen blir det nå spanande å sjå kva dei peikar på vidare, og kva mogleg heiter som ligg i å testa ut ulike prototypar eller setje i gong nye konkrete prosjekt.

Vi må ta meir omsyn til naturen og bevare

Det var friske diskusjonar i gruppene.Her frå venstre Gunnar Adolf Aanesland (Aanesland Fabrik ker AS), Stein Åge Fuglestveit (Drag Arkitektur og Byggteknikk AS), Randi Byremo (Åseral kom mune), Steinar Friberg (TT Anlegg AS) og Kari Røynlid (Åseral kommune). Foto:Tor Olav Rydlende

InnspelsdagframtidasVilInnspelsdagframtidasstandarhyttebiBortelidsetjastandardhyttebiBortelid

den bygging!bygging!fordenfor

Åseral sin identitet og fjellbygdas kvalitetar.Her frå vandringa til Berge. Foto:Tor Olav Rydlende I det fine haustveret kunne delar av gruppearbeidet foregå utandørs. Foto:Tor Olav Rydlende Arkitekt Kristine Strøm-Gundersen i Lunde hagen Arkitekter AS. Foto:Tor Olav Rydlende

● Støleheia Avfallsanlegg produserer ulike jordprodukter med lokalt produsert kompost som en av hovedingrediensene.

● Alle jordproduktene selges enten i bulk eller i storsekker med volum 1 m3.

● GrøntHYTTETAK er ett av våre produkter som er en god taktekkingsløsning, spesielt hvor det er krevende værforhold.

● Produktet er produsert av bark og slamkompost fra eget komposteringsanlegg.

● GrøntHYTTETAK har lang levetid og er et miljøvennlig produkt som gir gode vekstevner og som ligger stabilt på taket. oss gjerne 22 Øvrebø 482 10

22 GRØNT HYTTETAK?
Besøk
på Støleheia Avfallsanlegg Stølevegen
4715
Tlf.
www.avfallsor.nopostnaering@avfallsor.no143 Toralf Thorsland Torslandsvegen 181, 4540 Åseral Tlf. 906 05 065 - thorsland@hotmail.no Taktekking - Torvtak VI LEVERER: ● NS-sortert trelast ● Impregnert trelast ● Byggevarer ● Hugget stokk-panel 4596 Eiken - Tlf. 38 34 82 02 - E-post: info@eikaasbruk.no Åpent: Mandag fredag: 7.30 15.30 - Lørdag: 10.00 15.00 www.eikaasbruk.no eikas.no Se din hyttedrøm på eikas.no

Nye hytter til salgs på Ljosland!

Drømmer du om å feire jul på ny hytte?

Da bør du ta en kikk på det nye solrike hyttefeltet i Kvernevassvegen. Like ved alpinanlegget skal det bygges syv frittliggende hytter, og seks hytter i rekke. Med langstrakte vidder og høye fjelltopper kan alle som er glade i naturen nyte helger og ferier på ski- eller fotturer, i alpinbakken eller på Hyttenefjellet!i

rekke har et bruttoareal på 95 kvm, og blir liggende vis avis varmestua i alpinbakken og med åpner opp rommet, og slipper inn mye lys.

Hyttene inneholder stue med åpen kjøkkenløsning, tre soverom, bad, hall og stor utvendig bod. Fra stua er det direkte utgang til terrassen, som er plassert over carporten. Ønsker du frittliggende hytte står du noe friere mtp endringer og Prisenplanløsning.starter

på kr. 3.310.000,- Du velger selv hvordan du ønsker at hytta skal se ut, våre dyktige arkitekter tegner hytta slik du ønsker å ha den. Vi gir eksperttips og råd i forhold til materialvalg, utnyttelse av tomt osv.

23 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER Kontakt: E-post: mandal@konsmohus.no Tlf: 38 27 15 www.konsmohus.no60
På Ljosland skapes fantastiske opplevelser – sommer og vinter, vår og høst.
FJELLPARADISET FJELLPARADISET
24 FRITIDSBOLIGER OG -TOMTER
NÆR DEG
NÆR DEG
25 FargekopieringDigitaltrykkTidsskriftredaksjonBildebehandlingTrykksakerAviserBrosjyrerLogo Telefon 90 17 66 81 - post@gpartner.no H. Wergelands gate 50B - Pb. 384, 4664 Kristiansand Neste utgave kommerBoligmagasinetavidesembermedaktuellehytte-ogbolig-nyheterTAKONTAKTFORMERINFORMASJONTelefon90850274E-post:beint@gpartner.no Fra tegning tilhyttenøkkelferdigoghus! Ta kontakt for en hyggelig hytteprat! Toddemonen 1, 4540 Åseral Telefon 97 14 33 97 E-post: www.fhbyggogeiendom.nopost@fhbe.no VI BYGGEPLANERREALISERERDINEwww.aseralbyggtjeneste.noDalevegen116,4540Åseral-Telefon90752181raymond@aseralbyggtjeneste.no

Gjør byggeplassen mer miljøvennlig

Det stilles stadig nye krav til miljø og reduserte utslipp av klimagas ser fra byggbransjen. Fra i år er det f. eks. forbudt å bruke diesel til oppvarming og uttørking av bygg. Entreprenørvirksomhetene har derfor de siste åra vært aktive for å utvikle utslippsfrie løsninger.

ERV Teknikk AS i Lyngdal, som er teknisk totaleverandør innen elektro-, rør- og ventila sjonsfaget, ønsker å sitte i fører setet i dette arbeidet. Bedriften har utvikla en flyttbar energi container som henter energien fra energibrønner for bruk ved uttørking og oppvarming under byggeperioden.

ERV Teknikk AS ble etablert i 2007 og utfører oppdrag innen service, boliger, næring, industri og prosjekt. Bedriften er autorisert leverandør og installatør av varmepumper, aircondition og kulde tekniske systemer og godkjent og serti fisert F-gass-bedrift. ERV utfører også ser viceoppdrag på slike anlegg.

– Med alle ressurser under samme tak, kan vi planlegge og gjennomføre service oppdrag og totaltekniske prosjekter til mange typer virksomheter, forteller prosjektansvarlig Arne Gyland til Boligmagasinet. – Totaliteten av våre fag felt gjør at vi kan levere på kundens premisser uten å involvere eksterne konsulenter.–Ifjorbyttet vi til ny logo med miljø profil og lanserte samtidig vårt nye slag ord «Med teknisk fokus på en grønn fremtid». Våre 65 positivt innstilt medar beidere har bred faglig kompetanse, er opptatt av faget vårt og jobber aktivt for en grønner framtid. Energi, luft og vann er kanskje de viktigste elementene i et

ENERGICONTAINEREN under produksjon ved ERVs anlegg i Lyngdal. Fra venstre Henrik Erland Johannessen og Magnus Ågedal.

bygg og vår kompetanse dekker alle tre. Det betyr at kundene kan forholde deg til én og samme aktør.

ERV er i full gang med energi- og miljø arbeidet i egen bedrift. – Vi har kommet langt i arbeidet med å tilpasse våre egne lokaler med tanke på energioptimali sering. En miljøstasjon for avfallshånd tering er også på plass og nesten halv parten av bilparken vår er el-biler. Vi har selvsagt også installert tilstrekkelig antall ladere på parkeringsplassen vår, slik at kjøretøyene alltid står klar til bruk for våre

ERVansatte.Teknikk

AS ser også muligheter i havvindsatsingen. Sammen med AMV AS i Flekkefjord, Einar Øgrey AS og Helge Mikaelsen i Farsund har de etablert selskapet Anero AS for å stå klar til å konkurrere om store og små oppdrag når havvindeventyret kjøres i gang.

Privatkunder

Mye spennende på gang med tanke på hva husstandene kan gjøre i sine egne private hjem når det gjelder energi optimalisering; smartstyring av huset, bruk av strøm når denne er billig og spare når den er dyr. – Etter hvert som ny teknologi blir, tilgjengelig, vil vi i ERV være på plass med miljøvennlige løsninger som tilpasses våre privatkunder.

forenergiløsningerMiljøvennligebyggeplassene

Ved Havlimyra ungdomsskole på Justnes halvøya i Kristiansand er oppført et til bygg i massiv tre Prosjektet har hatt en målsetting om å skape et bærekraftig skolebygg med godt inneklima for elever og lærere. Det ble tidlig beslutta at skolen skulle forsynes med miljøvennlig opp varming fra energibrønner. ERV Teknikk fikk oppdraget og har utvika en energi container på ca. 2x3 meter størrelse. Denne sto ferdig til innsats i 2020 og ble plassert på byggeplassen. Her var det allerede boret ferdig en energibrønn som utstyret kunne hente varmen fra. Utstyret ble kobla til og varmen produsert i energi

26
ENERGICONTAINER FRA LYNGDAL:

containeren ble transportert ut til store, midlertidige vifteanlegg plassert rundt i bygget. Energicontaineren bidro ikke bare til kraftig reduksjon på strøm- og dieselforbruk, men også til en svært trivelig atmosfære for alle som har vært med på å ferdigstille skolen.

I løpet av tre kalde vintermåneder er det be regna av Kruse Smith Entreprenør AS har spart ca. 12 tonn diesel, noe som tilsvarer 32 tonn C02!

I tillegg til at energicontaineren er med på å skape et godt inneklima og sparer miljøet, har den også en økonomisk besparelse.

– Tar vi prosjekt Havlimyra skole som eksempel, kan vi se for oss følgende månedlige reduserte utgifter: Diesel kr. 38.000, transport av diesel kr. 2.000, bytte av fat, vakt og andre personellkostnader kr. 3.000, leie av utstyret mm kr. 7.000. Totalt en estimert månedlig be sparelse på ca. 50.000 kroner eks. mva.

– En annen fordel med energicontaineren er at den enkelt kan koples fra energibrønnen og flyttes videre til et nytt prosjekt. Hele det tekniske rommet som er nødvendig for å hente effekten ut av energibrønnene er fastmontert og klart for nytt bruk med det samme.

MED KOMPLETT VARMEPUMPEANLEGG koblet til energibrønner synker både dieselforbruket klimagassutslippene fra bygge plassen betydelig. På sitt første stoppested reduserte denne containeren utviklet av ERV Teknikk AS CO2-utslippet med 32 tonn på Havlimyra Skole i Kristiansand. Fra venstre Jonny Olsen og Bjørnar Foss. SATSER PÅ EL-SERVICEBILER. ERV AS er i gang med å bytte ut bilparken og pr. i dag har halvparten av bedriftens kjøretøyer el-drift.
ENERGIØKONOMISERING I BYGGEBRANSJEN 27

Hamrevann naturpa

Hamrevann ligger flott plassert mellom Sørlandsparken, Dyreparken, Hamresanden og Lauvåsen boligområde. Herfra er det gang- og sykkelavstand til mange av bydelens tilbud. Det planlegges også egen matbutikk i området. Sørlandsparken med sitt mangfold av forretninger,

På Hamrevann satses det på miljø og bærekraft og at inngrepene i naturen skal begrenses så langt som mulig. Området bygges ut i mange små bolig felt bestående av ca. 20 boenheter i en sirkel rundt et hyggelig fellesområde med møteplasser for lek og godt nabo skap. Mellom bebyggelsen skal naturen stå mest mulig uberørt og inspirere til aktiv bruk. Her blir det ikke flat sprenging av hverken tomter eller fellesområder. Det blir plass til urbant landbruk for dyrking av egen mat og det

tjenestetilbud og arbeidsplasser ligger bare en liten sykkeltur unna. Et godt utbygd kollektivtilbud knytter området tett til videregående skoler, universitetet, Kvadraturen og mye av Sørlandets store arbeidsmarked.

Hamrevann blir spesielt tilrettelagt for å sikre trygge

anlegges en spennende biotop med plass for fugleliv, dyr og blomster.

Den nye turløypa er åpnet!

Hamrevann Naturpark er totalt en mil lion kvadratmeter bestående av vann og flott natur. I mai lå en ny turløype rundt Hamrevann ferdig og ordfører Jan Oddvar Skisland stod for den offisielle åpningen. Både naturparken og tur løypene er finansiert av Hamrevann AS mens turløypegruppa i Tveit Idrettslag har har hatt ansvaret for arbeidet og ut

ført en imponerende jobb. Løypa, som er 4,7 kilometer lang, har allerede blitt kjempepopulær og benyttes av mange hver eneste dag. Det er bygd praktiske klopper over myrlendt terreng flere steder og det blir satt ut en flytebrygge slik at man kan krysse Hamrevannet ved Harenebben slik at turen kan halve res – om turen rundt hele vannet blir for lang.Turløypa har også oppmerka forbin delser til Ve, Moneheia, Lauvåsen og ut mot Sørlandsparken, og neste år tas tur

En sykkelsti med flotte nedfarter tilpassa både nybegynnere og de litt mer erfarne byr på spenning og adrenalinkikk. De flotte rasteplassene i er utstyrt med brukervennlige griller.

Ordfører Jan Oddvar Skisland klippet snoren for den nye turstien rundt Hamrevannet. Naturparken har fått seks rasteplasser som alle kan langbord og benker.

ark offisielt åpnet

oppvekstvilkår for barn og unge, og for barnefamiliene vil området framstå som en spennende drøm. Her kan store og små, unge og eldre, nyte livet utendørs, i skog og mark rundt Hamrevanns idylliske natur. Her blir det tur- og sykkel stier, grillplasser, gapahuker, flytebrygge og en rekke andre

stiene aktivt i bruk av bedriftsidretten. En spennende stisykkelløype med flotte nedfarter som innbyr til spenning og adrenalin, tilpassa både nybegynnere og de mer erfarne er også på plass.

Det er plassert ut langbord og benker med brannsikre grillplasser på flere av rasteplassene i området. Hamrevannet er også ideelt for kano, kajakk og robåt og byr på fine fiskemuligheter for de som kan tenke seg en kveldstur med fiskestang i hendene og matauk i bak hodet.

Samarbeid med Tveit Idrettslag

fasiliteter – kort sagt; alt hva en familie kan ønske seg. Hamrevann skal bli stedet hvor det er trygt å vokse opp, der det er godt å være voksen – og selvsagt et sted hvor eldre også har det bra.

Og nå er det like før de første familiene flytter inn....

flott friluftsopplevelse. Her kan man ro, padle, fiske, bade og kose seg rundt brannsikre griller i vakker natur.

Tveit Idrettslags turløypegruppe har lagt ned et kjempedugnad med å gjøre Hamrevannområdet tilgjengelig ved å bygge broer, klopper og annet. De har åpna naturen for veldig mange, og de har gjort – og gjør – et imponerende arbeid.Sentralt ligger det vakre Hamrevann med idylliske viker, halvøyer og øyer, og innbyr til rekreasjon, aktivitet og

Men naturparken er ennå under utvik ling. Det er planlagt flyteklopper som skal gjøre det mulig å spasere ut på øyer hvor man i den varme årstida kan telte, sove i hengekøyer og nyte livet.

Og en akebakke skal etter hvert stå klar til små og store med fart og moro.

Tveit IL har lagt ned en kjempeinnsats ved bygging av broer, klopper og annet som gjør Hamrevannområdet lett tilgjengelig.

bruke, med En «vannlilje», eller en flytende grill-øy som stikker 17 meter ut i vannet, hvor venner og familier kan grille og nyte god mat. Turløypegruppa i Tveit Idrettslag har lagt ned et stort arbeid for å gjøre Hamrevann tilgjengelig for mange. Badekos på Grilløya.
30 NYTT TUN PÅ HAMREVANN StoltforhovedentreprenørHamrevann www.elektroxperten.no Vi installasjoneneogprosjektererutførerelektro-påHamrevann TLF. 38 10 70 00 Industrigt. 13 - 4632 Kristiansand S E-post: post@elektroxperten.no HAMREVANN Vi er HamrevanntømrerutførendepåStoramyr20-Postboks224,4297SkudeneshavnTelefon47934101E-post:skudebygg@skudebygg.nowww.skudebygg.no HAMREVANN

Konsmohus AS fikk oppdraget som total entreprenør og har ansvar for at alt er på rett plass til rett tid. Bedriften, med hovedkontor på Konsmo og en rekke avdelingskontorer rundt om i Sør norge, har i mer enn 40 år utvikla boligområder, bygd hus, produsert og levert driftsbygg, bygningselementer, ferdighus og hytter.

– Her går det raskt unna, forteller Konsmohus’ prosjektansvarlig på Hamrevann til Bolig magasinet. – Vi starta byggearbeidene like over sommerferien og for tida har vi seks–sju tømrere og tre–fire murere i arbeid + en del underleverandører i full sving. Byggene settes sammen av elementer fra bedriftens produksjonsanlegg på Konsmo og kommer ferdig med dører og vinduer. Straks tak og vegger er på plass går vi sammen med våre samarbeidspartnere i gang med isolasjon, innredning, elektrikerog rørleggerarbeider mm. De første boligene skal stå ferdig i begynnelsen av desember, slik at de første hamrevannfamiliene kan feire jul og nyttår i sine nye hjem.

De fleste av de 20 enhetene i Tun 1 er allerede solgt og hele tunet skal stå ferdig og klart til innflytting i løpet av mars måned neste år. Foreløpig er det planer for 800 boliger ved Hamrevann, men området kan gi plass til rundt 4.000 enheter. Utbygginga vil foregå i minst to tiår.

– Vi regner med å sette i gang med neste tun straks vi er ferdig med det første, avslutter prosjektansvarlig. plass

Interessen for boligene på Hamrevann er stor.De første enhetene i Tun 1 er under ferdiggjøringer og snart innflyttingsklare.
31
De første beboerne på
i løpet av året
DESIGN NYHET HTH KRISTIANSAND Festningsgata 45 • 4612 Kristiansand Tlf. 38 05 29 00 Vi leverer kjøkken og bad Hamrevanntil
Hamrevann Naturpark er offisielt åpnet Hamrevann AS takker for godt samarbeid med Turløypegruppa i Tveit IL. Vi gratulerer bydelen med ny turløype rundt Hamrevannet! Facebook: Hamrevann Instagram: Hamrevann_

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.