Agdernæring nr. 2 2020

Page 1

Nr. 2 OKTOBER 2020 22. årgang

Kalsineringsovn nr. 14 hos Elkem Carbon Fiskå – SIDE 4 Økt miljøkompetanse i Rambøll – SIDE 10 Kan vi overføre mer gods fra vei til bane? – SIDE 14 Eks-politimann inn i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet - SIDE 18 Økt bærekraft med Fair Transport – SIDE 20 UFO Skantraf utvider – SIDE 28 Markedet for utleieprodukter i vekst – SIDE 28

Her finner du både denne og tidligere utgaver av Agdernæring:

www.agdernering.no


Pris fra: 364 060,-*

BEST I KLASSEN PÅ REKKEVIDDE!

Toyota Leasing Plus:

Bestill ditt nye elektriske verktøy i dag

Med Toyota Leasing Plus får du og ditt firma et enkelt, oversiktlig og trygt bilhold der du samler dine bilholdsutgifter på en månedlig faktura. I Toyota Leasing Plus prisene er vinterhjul inkludert. I tillegg må det velges to av disse alternativene: Drivstoffkort, Toyota Forsikring eller Serviceavtale*.

TO BATTERIPAKKER 50 kWt batteri

75 kWt batteri

7,4 kW AC ombord lader 230 km rekkevidde** 30 min hurtiglading**

11 kW AC ombord lader 330 km rekkevidde** 45 min hurtiglading**

Proace Electric bidrar til å redusere klimagassutslipp fra næringstransporten. Gjennom Enova kan du få 50 000,- i klimarabatt . Du kan også få 5 000,- i støtte til lader til bilen. Mer informasjon om på www.enova.no.

Proace Electric 50 kWt Basic Toyota Leasing Plus: 3 890,-/md* Startleie: 60 000,Proace Electric 75 kWt Basic Toyota Leasing Plus: 4 580,-/md* Startleie: 60 000,Inkludert Nokain vinterhjul

TOYOTA FLEKKEFJORD AS Trøngsla 4 4400 Flekkefjord Tlf. 38 32 60 60 www.flekkefjord.toyota.no

2

TOYOTA ARENDAL AS Sørlandsparken, Kristiansand Tlf. 38 05 60 00 www.toyotasør.no

Skarpnes 4823 Nedenes Tlf. 37 05 80 00 www.arendal.toyota.no

4560 Vanse Tlf. 38 39 63 00 www.farsund.toyota.no

*Alle priser er eks. mva. Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 9 760,-. Toyota Leasing Plus eks. mva og gebyr: Proace Electric 75 kWt. Startleie/ etabl.geb: 64 392,-. Md. pris: 4 580,-. leieperiode 3 år/45 000 km. Totalpris : 229 272,-. Tilbudet gjelder kun ved leasing gjennom firma. **Tentativ rekkeviddedata inntil typegodkjenning foreligger. Til 80% av fulladet dersom du benytter 100 kW DC hurtiglader. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

AGDERNÆRING VISER VEI


Energieffektivisering ISSN 1501-9705 NR. 2 - OKTOBER 2020 - 22. ÅRGANG *** UTGIVER, REDAKSJON, ANNONSER, UTFORMING OG PRODUKSJON:

REDAKTØRER:

BEINT FOSS beint@gpartner.no - 90 85 02 74

GUNNAR SKARPODDE gunnar@gpartner.no - 90 17 66 81 H. Wergelands gt. 50B, Postboks 384, 4664 Kristiansand S Telefon 90 17 66 81 Stoff og annonser: post@gpartner.no TRYKK:

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24 Tryk

DISTRIBUSJON:

ksak

POSTEN NORGE

Framsidebilde: Det har vært industriproduksjon på Fiskå i Vågsbygd siden 1907. I dag er det Elkem Carbon, Elkem Technology, Elkem Silicon Materials og Elkem Solar som har tilhold på dette tradisjonsrike industriområdet.

Energi er en ettertrakta ressurs og kanskje den viktigste grunnen til vår velstand. Dessverre er det ofte miljøet som må betale prisen for produksjon av det som vi alle anser er en selvfølge skal strømme ut av ledningnettet. Den energien verden bruker mest av, kommer fra produksjonsmetoder som er i ferd med å endre både klima og livsmiljø på planeten vår. Nærmere 3/4 av den energien vi globalt bruker er varme og elektrisitet fra forbrenning av kull, olje og gass. Dette er imidlertid engangsenergi som etter hvert må erstattes og vi må se oss om etter andre alternativer. Vi må heller ikke glemme at når vi forbrenner én kilo av ovennevnte produkter, strømmer det ut ,ellom to og tre kilo CO2 og andre miljøskadelige stoffer. Selv om vi i vårt land får det aller meste at vårt el-forbruk fra ikkeforurensende vannkraft må vi hele tida se framover, finne nye miljøvennlige energikilder og produksjonsmetoder som sikrer kraft til en stadig økende velstand. På dette området er det mye vi kan gjøre. Utvikling av klimavennlige energikilder som vannkraft, solenergi, vindkraft, bølgekraft og energi fra jordvarme er økende, men det er langt igjen før disse kildene vil bety noe særlig for det totale forbruket i Norge. Men vi kan effektivisere og utnytte den energien vi allerede produserer. Dette ser ut til å være den mest kostnadseffektive metoden og det er ikke forurensende. Potensialet i energieffektivisering er stort. Mye ny teknologi er allerede utvikla, og det dukker hele tida opp nye løsninger både for transport, industri, offentlige bygg og privatboliger. I denne utgaven av Agdernæring kan du bl. a. lese om Elkem Carbon i Kristiansand som har investert i nytt energieffektivt produksjonsutstyr og gjenvinner store mengder av den energien som brukes i produksjonen.

Får du ikke Agdernæring? Ønsker du å motta bladet – som er gratis – er det bare å sende en melding til post@gpartner.no. Oppgi navn og postadressse (gjerne også firmanavn, e-post og telefon), og vi fører deg opp på distribusjonslista. Velkommen som leser!

Agdernæring er tilbake i desember Har du et tips til en sak som kan ha interesse for våre lesere, eller ønsker du annonseplass, ta kontakt!

Vi gratulerer Marte med fantastiske prestasjoner og velfortjente medaljer!

- Har din bedrift læreplass til meg?

Vi jakter på læreplasser i Agder! Vi søker bedrifter med yrkesstolthet og trenger dere som vil føre faget videre til nye lærlinger i hele Agder. !"#$%#&''()$)*+),)%-$.$.* opplæringen og kan bidra med annen støtte ved behov. Ta kontakt med oss !"#$#%&&'#()#*'"+ Ketil.Jensen@agderfk.no Line.Stebekk@agderfk.no

agderfk.no 3


ELKEM CARBON FISKÅ VERK

Ny kalsineringsovn, og lønnsomhet – og Elkem Carbon på Fiskå i Kristiansand ble etablert etter at söderbergelektroden ble oppfunnet i 1917. Elektrodene benyttes i smelteverk over hele verden for å skille ut og foredle metaller som jern, kopper, nikkel, aluminium, edelmetaller mm. Siden 1919 har bedriften på Fiskå produsert elektrodemasse og markedsført denne over hele verden. I dag er Elkemkonsernet verdens største carbonprodusent og Elkems elektroder brukes i mer enn 300 metallforedlingsovner. Anlegget på Fiskå er én av fem carbonprodusenter i Elkem-konsernet og i toppsjiktet både når det gjelder lønnsomhet og miljøvennlig produksjon. Bl. a. har bedriften utviklet effektive energigjenvinnings- og renseanlegg som gjenbruker store mengder av den energien som medgår i produksjonen og samtidig redusert utslippene av miljøskadelige stoffer til luft og vann betydelig. Operatør Per Frigstad i kontrollrommet.

Elkem Carbon Fiskå har ca. 100 fast ansatte og omsatte for 826 millioner kroner i 2019. Regnskapets bunnlinje viser hele 167 millioner på plusssida. Dette betyr at hver femte kroner ender i kassa som overskudd og gjør den lokale carbonprodusent til en pengemaskin både for Elkemkonsernet og det norske samfunnet. Det gode resultatet betyr også sikre arbeidsplasser og fører til at eierne er villig til å satse på forskning og videre utvikling av bedriften. – Nå har vi bygd og satt i gang en helt ny og energieffektiv smelteovn til 70 millioner kroner, forteller verksdirektør i

Elkem Carbon Odd Olsen til Agdernæring. – Dette er ovn nr. 14 i fabrikken vår, og dimensjonert for å øke produksjonen med 10% fra dagens ca. 110.000 tonn. Produksjonen er automatisert så langt dagens teknologi gjør det mulig. Sterkt forenklet kan man si at råstoffene sendes inn i toppen av ovnen, varmes opp til 3000 grader, kjøles ned og kommer ut som helt rent kalsinat som deretter prosesseres videre til elektrodemasse. Den helkontinuerlige produksjonen fjernstyres fra et kontrollrom hvor to operatører til enhver tid er til stede og overvåker og styrer prosessen.

Slik fungerer Elkems kalsineringsovner.

AGDERNÆRING VISER VEI


, økt produksjon g reduserte utslipp Miljøvennlig produksjon Fabrikken bruker ca. 100 gigawatttimer elektrisk kraft i året og arbeider kontinuerlig for å redusere forbruket ved energieffektivisering. – Vi har som overordnet mål å redusere utslipp av miljøgifter og effektivisere forbruket av energi mest mulig, sier Olsen. – Verket på Fiskå har tillatelse til å slippe ut 900 tonn svoveldioksid årlig. Vi har arbeidet for å halvere utslippene, og det ser ut til at vi skal nå dette ambisiøse målet i løpet av 2020. – De siste årene har Elkem Carbon satset sterkt på effektivisering og energiøkonomisering og oppnådd en økning i produktiviteten på ca. 15% – eller tilsvarende hele kostnaden ved den

nye kalsineringsovnen. Vi produserer stadig mer uten å øke hverken antall ansatte eller forbruket av energi.

Egne utviklingsresursser og lokale leverandører Den nye produksjonenheten er utviklet og planlagt av Elkemkonsernets egne ansatte og konstruksjonsarbeidet er hovedsaklig utført av lokale entreprenører og fagpersonell. – Vi har et solid forskningsmiljø her på Fiskå, fortsetter Olsen. – Dette arbeider med å videreutvikle Elkem Carbons produkter og prosesser. Det er flott at man kan spare store mengder energi og samtidig gjøre det bedriftsøkonomisk

lønnsomt. For alle oss som arbeider her er den nye kalisineringsovnene en stor begivenhet og et viktig steg i retning av å gjøre Elkem Carbon til en av verdens beste i miljøklassen. Våre teknologiske nyvinninger tas selvsagt også i bruk ved konsernets øvrige virksomheter. – Vi har ellers som strategi å foreta våre innkjøp så lokalt som mulig. Hvert år handler vi inn produkter og tjenster for mer enn hundre millioner fra lokale leverandører. Jeg kan som et eksempel nevne at vi har inntil 40–50 fagfolk innleid til å foreta oppgaver vi selv ikke har kompetanse eller kapasitet til å utføre. Ringvirkningene av en produksjonsbedrift som Elken Carbon på Fiskå genererer også 400–500 arbeidsplasser utenfor bedriftens eget område.

Fra venstre prosjektleder Eivind Eretveit, i midten leder for kalsinering Tor Skuland og til venstre verksdirektør Odd Olsen.


ELKEM CARBON

STOPP BRANNEN INERGEN

®

- IKKE VIRKSOMHETEN!

T O Slettebøe AS sikrer virksomhetskritiske rom mot brann innen alle typer bygg og industri med lnergen®. Anlegget styres av moderne deteksjon og løser ut tidlig i brannutviklingen. Eventuelle branntilløp slukkes derfor umiddelbart og medfører ingen følgeskader. lnergen® slukkeanlegg er en naturlig, miljø- og personalvennlig slukkegass. Vi kan levere lnergen® anlegg til blant annet datarom, lager, fredede bygninger, forsvarsanlegg, hotell, sykehus, offentlige etater, telecom, kraftstasjoner, museer, kunstsamlinger, bryggerier, tungindustri og arkiver. Ta kontakt for ytterligere informasjon Roy Henriksen

Produktansvarlig:

Mob: 90 91 64 96 henriksen@sletteboe.no

T O Slettebøe AS | Skibåsen 38 - 4636 Kristiansand | www.sletteboe.no

ELKEM CARBON

T.M. Hansen Kran og Transport AS har siden etableringen i 1988 vokst gradvis frem både innenfor personal og bilpark. Hele bilparken har i dag Euro6-motorer og består av skapbiler, kranbiler, semitrailer med forskjellige typer traller.

Multidisiplin samarbeidspartner for landbasert industri og offshore ● Personnel ● Utleie

av verktøy og utstyr ● Produktsalg ● Engineering ● Prefabrikasjon Landbasert industri: Tore Midtun Tlf. 90616649 tore@vinjeindustri.no Offshore: Jan Erik Stomnås Tlf. 99338441 jan.erik@vinjeindustri.no ELKEM CARBON

Vi har utført betongsaging, kjerneboring og fundamentering

Vår største kranbil, 165 T/M kran, gjør at ingen jobb er for stor for oss.

Vi utfører alle typer oppdrag!

BETONGSAGING ● KJERNEBORING KJEMISK INJEKSJON ● WIRESAGING Østre Lohnelier 81, Postboks 981, 4682 Søgne Tlf. 38 16 53 81 - tmh@tmhkran-transport.no

www.tmhkran-transport.no T. M. hansen Kran og Transport AS har sikkerhet i førersetet og vi jobber daglig med å få gode sikkerhetsrutiner på plass. Dette gir trygghet for våre sjåfører, kunder og andre vi møter på vår vei.

6

AGDERNÆRING VISER VEI

Magnus barfots vei 7 - 4633 Kristiansand S Telefon 90 20 37 97 E-post: epost@kristiansandbygg.no

www.kristiansandbygg.no


ELKEM CARBON

ELKEM CARBON

Stål-Consult AS har vært ansvarlig søker og byggteknisk rådgiver i forbindelse med ny kalsineringsovn, og utført arbeider som: ● 3D

layout ● Arrangementtegninger ● Forespørsler for entrepriser ● Arbeidstegninger ● Byggeoppfølging ● FDV

Norsk Energi har prosjektert lukket kjølevannskrets for ny kalsineringsovn K-14 ved Elkem Carbon

Vesterveien 15B, 4613 Kristiansand S Telefon 38 10 30 00 firmapost@stal-consult.no

www.stal-consult.no ELKEM CARBON

OPS Mekanisk AS har produsert og montert nytt ovnsbygg med der tilhørende stålkonstruksjoner/bygg til ny kalsineringsovn på Elkem Carbon

Vedlikehold Verkstedproduksjon og montasje Prosjektledelse, engineering og konsulenttjenester Prosjektleveranser og entrepriser Ildfast muring Logistikk Driftsstøtte og bemanning

Bilfinger Industrial Services – din vedlikeholds-, service- og prosjektpartner

Kristiansand Buråsen 20, 4636 Kristiansand Telefon 97 71 74 00 post@opsas.no

Porsgrunn | Bamble | Rjukan Glomfjord | Helgeland Sunndalsøra | Høyanger Årdal | Odda Karmøy | Holmestrand

www.opsas.no

www.is-norway.bilfinger.com

ELKEM CARBON

7


Vi utfører elektriske installasjoner for Elkem Carbon AS www.elektroxperten.no

TLF. 38 10 70 00 Industrigt. 13 - 4632 Kristiansand S

Carbon 8

AGDERNÆRING VISER VEI

ELKEM CARBON


Brenner for miljøet! Returkraft AS i Kristiansand mottar restavfall fra kommuner og næringsliv i Agder og Telemark. Årlig forbrenner bedriften ca. 130.000 tonn avfall og produserer energi tilsvarende årsbehovet til nesten 20.000 eneboliger. Energien i restavfallet omformes til strøm (95 GWh/år) og fjernvarme (120 GWh/år). Røyken fra forbrenningen går gjennom en omfattende renseprosess før den slippes ut gjennom pipa. Returkrafts renseanlegg er høyteknologisk og gjør at bedriften ligger i verdenstoppen når det gjelder hyggelige utslippstall. Nå planlegges det også for å redusere utslippene av CO2.

Karbonfangst – et steg nærmere realisering 21. september kunne regjeringen melde at de går inn for fullfinansiering av CO2-fangst, transport og lagring fra Norcems anlegg i Brevik. – Regjeringens beslutning er strålende nyheter for Returkraft og industrien forøvrig, forteller

administrerende direktør, Odd Terje Døvik. – Det etableres nå en infrastruktur for transport og lagring av CO2 som alle vil kunne benytte seg av. Det er plass nok under havbunnen i Nordsjøen til å lagre Norges samlede CO2-utslipp i 1500 år! Det hele skal være på plass i løpet av 2024, det vil si i god tid før et eventuelt fangstanlegg står ferdig hos Returkraft. – Vi skriver «eventuelt», for selv om regjeringen sender positive signaler om støtte, er det hevet over enhver tvil at et betydelig bidrag må komme fra andre steder. Oslo har fått tilsagn om inntil tre milliarder kroner i støtte til sitt prosjekt, som har en totalramme på 6,8 milliarder. Returkrafts prosjekt blir ikke så dyrt, men at milliarden passeres før det hele står ferdig er ikke usannsynlig. Det betyr at Returkrafts eiere, som i siste omgang er innbyggerne på Agder, må stille med noen hundre millioner for å få dette til. – Det er ikke vår oppgave verken å kreve eller bevilge disse pengene, men vi skal gjøre vårt beste for å ta fram et velfundert prosjekt som de besluttende organer kan ta stilling til. – Og vi fastholder at målsettingen om å ha et fangstanlegg ferdig innen 2030 står ved lag. Og nå vet vi at vi har et sted å gjøre av fangsten også!

SLIK SKAL CO2 TRANSPORTERES: Det er plass nok under havbunnen i Nordsjøen til å lagre Norges samlede CO2-utslipp i 1500 år! Håpet er at det hele skal være på plass allerede i 2024.


Økt miljøkompetanse i Rambøll på Agd tet med ambisiøse miljømål. På dette I 2020 ble det i Rambøll Lokal prosjekter tidspunktet var det ikke mange pro– Det er spesielt gøy at vi er involvert opprettet en egen seksjekter i Norge som var gjennomført i så mange lokale prosjekter. Noe av som fossilfri anleggsplass og da jeg sjon for miljø og klima på det vi har jobbet med i det siste er først foreslo dette som en ambisjon lokale utviklingsprosjekter som Kvarfor prosjektet var det flere som var Agder. Dette, som et tal 71 i Kvadraturen, Quadrum og Kro- skeptiske til om dette var gjennomførresultat av at miljøkomodden. For sistnevnte har YX Eiendom bart her i Agder. Men etter at vi Norge AS planer om å transformere hadde undersøkt litt med lokale entrepetansen på kontoret eiendommen på Kroodden i Kristianprenører, ønsket Kristiansand Eienhadde økt fra ingen miljø- sand, da dagens leietaker Uno-X skal dom å gå for dette. flytte sin forsyningsvirksomhet til rådgivere i Rambøll i Circle Ks anlegg. 85% fossilfri De første tankene på Kroodden ble Agder i 2014 til ni i 2020. byggeplass! bygd i 1930–32 og tankanleggene på – Vi er skikkelig stolte stedet har vært et landemerke siden – Nå er prosjektet så godt som ferdig den tid. Nå skal tankene saneres og i av miljøkompetansen vi bygget, og selv om det har vært noen den forbindelse har Rambøll bistått utfordringer underveis ser vi ut til å nå besitter her på Agder, YX Eiendom med å kartlegge poten- klare en 85% fossilfri byggeplass – som sielle helse- og miljøfarlige stoffer i den første i Kristiansand. Dette er vi er sier seksjonsleder tankanlegg og bygningsmaterialer på stolte av! I tillegg har vi klart 90% eiendommen. I tillegg har man kartKristine Solberg Opofte. kildesorteringsgrad, som det også står lagt forurensningssituasjonen i grunrespekt av på en byggeplass med lite Hun ble den første annen. Rambølls arbeid har vært med plass og høyt press på framdrift. Det på å gi et grunnlag for videre planlegsatte miljørådgiveren på har også vært ambisiøse mål til klimaging av sanering av tankene og planer gassutslipp tilknyttet både materialer Kristiansandskontoret i for videre utvikling av grunnen. Til og energi. For prosjektert bygg er tross for at området har vært forsyklimagassutslippene tilknyttet mate2015. ningsanlegg i mange år har det ikke – Det er utrolig gøy å se at det er mulig å bygge opp et miljø med både erfaring og bred kompetanse på et rådgiverkontor i Agder, sier Solberg Opofte til Agdernæring. – Miljøkompetansen spenner bredt og miljørådgiverne har lang erfaring og kompetanse innen fagområder som biologiske undersøkelser, konsekvensutredninger, naturkartlegging, forurenset grunn, forurensede sedimenter og grunnvann, miljøkartlegging av bygg og konstruksjoner, ferskvann og fisk, klimagassregnskap, LCA, miljøoppfølgingsplaner og rådgiving tilknyttet materialer og energi i byggeprosjekter og bærekraftig virksomhetsstyring for å nevne noe. 10

blitt påvist mye forurensning i grunnen på området foreløpig. Det blir spennende å følge prosjektet videre og se hvilke muligheter de har der. – Et annet spennende prosjekt vi har vært involvert i er byggingen av Strømmehaven demenslandsby på Strømme i Kristiansand. Rambøll har vært involvert på bygg og miljø på dette prosjektet. Jeg kom inn i dette prosjektet i prosjekteringsfasen i 2017 og har vært så heldig å kunne arbeide med miljøoppfølgingen helt fra prosjekteringsfasen til ferdig bygg, sier hun. – Sammen med byggherren, Kristiansand Eiendom, utarbeidet vi en miljøoppfølgingsplan for prosjek-

AGDERNÆRING VISER VEI

rialer og energi redusert med 34,5% med norsk elektrisitetsmiks. Når bygget er helt ferdig vil det utarbeides et klimagassregnskap som viser den faktiske reduksjonen for bygget.

– Det er inspirerende å se at Kristiansand kommune setter ambisiøse mål og er med på å sette retning. Det er noe av det som gjør at det er givende å jobbe som miljørådgiver. Vi håper jo at vi som miljørådgivere kan være med å bidra med

bærekraftige løsninger og bidra til at prosjektene setter minst mulig avtrykk, at uakseptabel forurensning tas ut av sirkulasjon og at det biologiske mangfoldet ivaretas på best mulig måte, avslutter Kristine Solberg Opofte.


der STRØMMEHAVEN demenslandsby på Strømme i Kristiansand. Utbyggingen er utført 85% fossilfritt.

ILLUSTRASJON: FRIIS & MOLTKE ARCHITECTS

BRIGHT IDEAS. SUSTAINABLE CHANGE. www.ramboll.no

ENØK OG MILJØ

11


KRISTIANSAND KOMMUNE OG SAMMEN OM TRANSPORT- OG På Langemyr i Kristiansand finnes det mange ulike pågående prosjekter og prosjekt-idéer rundt klimareduerende tiltak. Kommunen og fylkeskommunen har gitt COWI oppdraget med å lage en rapport om hvordan de ulike prosjektene kan integreres på området. Resultatet kan bli et transportog teknologiknutepunkt med negativt klimautslipp på Langemyr.

– Våre politikere har satt ambisiøse klimamål for kommunen, uttaler miljøsjef i Kristiansand kommune, Stein Erik Watne. – Et enstemmig bystyre vedtok nylig et retningsmål om 80% reduksjon av klimagassutslippene. Skal vi klare dette må vi også lykkes med de ulike planene det jobbes med på Langemyr. – Langemyr er, og vil i framtida bli, et av de viktigste transportknutepunktene i Agder, sier Trond S. Kristiansen, klima- og energirådgiver i Agder fylkeskommune. – Her ligger jernbanen, det vil komme en avkjøring for nye E18, her går Riksvei 9 forbi mot Setesdalen, samt at vi er nær havna med sjøtransport til kontinentet. – I tillegg ligger jo Returkraft her, sier Kristiansen. – Transportknutepunktet koblet med planene om karbonfangst på Returkraft gjør området til Norges mest spennende når det gjelder å ta i bruk nye klimaløsninger innenfor transport og industri.

– Det er akkurat transport og industri som står for de største klimautslippene i Kristiansand, sier Watne. – Om vi lykkes med å fange all CO2-en som kommer fra Returkraft i dag, tilsvarer det nesten 40% av utslippene i kommunen. – Grunnen til at dette tallet er så høyt er at vi da ikke bare vil kunne fange CO2 som kommer fra forbrenning av fossilt materiale i avfallet. Den største delen av CO2-en vi vil fange kommer faktisk fra brenning av organisk materiale. Det betyr at Langemyr kan bli et område med store negative klimautslipp, uttaler Watne. – Samtidig står bruk av bensin og diesel for 57% av kommunens utslipp. fortsetter han, – og mye av dette kommer fra tungtransport. Derfor er vi glad for å ha med oss BaneNOR, Cargonett og Kristiansand Havn sentralt i arbeidet. Dette gjør at vi på Langemyr kan lage et transportknutepunkt hvor det er tilrettelagt for nullutslipp.

AGDER FYLKESKOMMUNE og Kristiansand kommune har satt ambisiøse klimamål. Godssentralen og forbrenningsanlegget på


G AGDER FYLKESKOMMUNE G TEKNOL OGIKNUTEPUNKT – Vi har også med oss Agder Energi som kan levere strøm. Samt at vi har med oss Greenstat som, i samarbeid med UiA, Ugland, Agder Energi og Asko, arbeider med å levere hydrogen til transportsektoren, avslutter miljøsjefen. – Vi er veldig fornøyde med at vi har fått COWI til å utrede hvordan vi kan koble de ulike prosjektene slik at Langemyr-området kan bli et transport- og teknologiknutepunkt med negative utslipp, sier Kristiansen. – Planene på Langemyr er jo helt i tråd med visjonen til Electric Region Agder om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100% ren energi. En visjon som mer enn 50-aktører på Agder har utarbeidet, og som både Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune har stilt seg bak, avslutter han. – Det som gjør prosjektet spesielt interessant å jobbe med er at man ikke bare ser på et prosjekt, men kartlegger

alle prosjekter som allerede finnes i området og ser om man finner synergier mellom disse, sier prosjektleder Mariann Skei Fossheim fra COWI. – Langemyr er strategisk godt plassert i forhold til kraftforsyning og transport på sjø, bane og vei, og dette gjør at vi har en del muligheter her som man ikke har andre steder. – Det er også inspirerende å jobbe med prosjektet, da alle aktørene har et felles ønske og fokus på «grønne» løsninger. Alt handler om skifte til 0utslipp, og de jobber på lag. Da handler

det for oss, sammen med kommunen og fylkeskommunen, om å spille dem gode. Finne ut hva som er bra, og hvor de kan trenge litt drahjelp for å komme videre. – Jeg er sikker på at vi i nær framtid kommer til å se prosjekter som handler om klimanøytrale løsninger for transport og grønne energibærere. Og ettersom vi får flere prosjekter i samme område, kan disse samarbeide og lære av hverandre, sier Fossheim til slutt.

Langemyr er med i planene.

Den korteste veien fra avfall til ressurs

Returkraft i Kristiansand spiller en sentral rolle i den sirkulære økonomien. Vi omdanner lokalt avfall til energi og tar skadelige stoffer ut av kretsløpet. En kortreist og bærekraftig løsning som sparer miljøet og gir lokal gevinst.

ENØK OG MILJØ

13


Kan vi overføre mer gods fra vei til bane? Kristiansand havn og Agder fylkeskommune (Vest-Agder) ønsker å se på mulighetene for overføring av godstrafikken som skal til og fra havna i Kristiansand fra vei til jernbane. Vi fikk hjelp av en konsulent som summerte dette opp i en rapport. Det er gjort analyser av denne problemstillingen og rapporten konkluderer med at det er markedsgrunnlag for dette. I første omgang dreier dette seg om omlasting av semihengerne som i dag kommer uten førervogn på fergen fra Hirtshals og som skal ut av

regionen. Disse kan lastes på jernbanevogner som kobles inn i eksisterende godstog på Sørlandsbanen. Med gode løsninger for logistikk i Kristiansand og Hirtshals er det potensial for vekst i jernbanetransporten på sikt. Det er jernbaneforbindelse til havna i Kristiansand, men i dag kjøres kun et lite volum av varetrafikken på jernbane. Vossvann transporterer sine produkter som skal til oversjøiske markeder fra sitt produksjonsanlegg på Vatnestrøm med tog ned til containerhavna. I tillegg kjøres det noen vogner mellom Glencores nikkelverk i Kolsdalen og Borregård industrier i Sarpsborg.

Mange havnemuligheter Det er mange små og mellomstore havner langs norskekysten. I tillegg er det få større byer som ligger innlands. Dette sammen med lave rater på sjøtransport, gjør at godset som kommer sjøveien fraktes direkte dit det skal med

feederbåter fra de store havnene og shortseabåter. Godset over havnene skal dermed i hovedsak til og fra lokale destinasjoner. Dette gjør det lite egnet for videre frakt med jernbane. Situasjonen er ganske lik for Kristiansand havn, med unntak av noe trailertrafikk som benytter fergesambandet Hirtshals–Kristiansand med frakt mellom andre landsdeler og Europa. Kristiansand havn har ca. 1% av alt gods som transporteres via havn i Norge. Havna har 23% av all godstrafikk med ferge til Norge og Danmark og 27% av all godstrafikk som går via Hirtshals. Larvik er den største havna mellom Danmark og Norge med 38% av trafikken. Godstrafikken i retning Østlandet benytter i stor grad Larvik som havn. For varer mellom Norge og Europa er korridoren via Gøteborg den viktigste i dag. I hovedsak går godset på vei med lastebiler. Gøteborgkorridoren vil også bli forsterket med åpningen av Fehmarnbeltforbindelsen planlagt til 2028. Både Color Line og Fjord Line betjener Kristiansand havn i dag, men kun Color Line har godstrafikk. Fjord Line planlegger å sette inn en større ferge som gjør det mulig også for dem å ta med godstrafikk. Color Line har en begrensning på 16 eller 18 semihengere uten trekkvogn pr. avgang. Semihengere uten trekkvogn er den lastbæreren med størst potensial for videre frakt med jernbane. Hordaland og Rogaland er de to største eksportfylkene i Norge. Dette betyr et stort potensial for Kristiansand havn, siden Kristiansand har en god strategisk plassering mellom disse fylkene og Europa. Fisk er en stor eksportvare fra Norge til Europa. Mye fisk transporteres i dag via Kristiansand. De to største mottakerlandene av norsk fisk er Polen og Danmark. Disse landene er ikke nødvendigvis konsumentmarkedet, men er mottakere av forsendelser fra Norge for videretransport i Europa. Kartet viser dagens transportakser til/fra Hirtshals.

AGDERNÆRING VISER VEI


Effektivt omlastningutstyr vil være med å øke interessen for å få på plass en miljøvennlig transportløsning for jernbane og skip. FOTO: VIDAR OSE

Utfordringen med å få overført fisk fra vei til bane er at fisketransporten har tøffe krav for framføringstid og kvalitet.

Godstogoperatørene er interessert Mangelen på togfrakt i dag skyldes flere faktorer. Det er lave rater på sjøtransport, det er raskere og enklere å kjøre direkte med bil, og det er begrenset med havnespor for omlasting fra tog. På dansk side har det vært svært lite fokus på godstog, og banen opp gjennom Jylland til Hirtshals mangler elektrisk drift og lange nok kryssingsspor for godstog. I tillegg er det retningsskifte i Hjørring og i Aarhus. Det er etablert en godsterminal for kombitrafikk i Hirtshals, men denne har enda ikke vært i bruk. Godstog operatørene er interessert i en forbindelse hit

og har tro på at det er tilstrekkelig marked for en slik forbindelse. Likevel sliter de med å få nok kunder til å forplikte seg til et tilstrekkelig volum. Det kreves et fult tog på 600–700 meter med 60–80% belegg tur/retur tre ganger i uka for å få til strekkelig økonomi i løsningen. Dette tilsvarer rundt 25–30 semihengere pr. tog og 75–90 semihengere i uka tur/retur. I Kristiansand er det mulig å tilknytte seg eksisterende godstog på Sørlandsbanen, samt å samordne skiftingen på havnen med togene til Voss vann. Dette gjør at det selv med relativt lavt volum, kan være mulig å få på plass en jernbaneløsning. Cargonet mener at tolv daglige semihengere tur/retur, tilsvarende et togsett på 200 meter, kan være aktuelt. Det er forventet at markedet i

framtida vil etterspørre mer miljøvennlige transportløsninger. Noen aktører etterspør eller krever dette allerede i dag. Disse må likevel være konkurransedyktige på pris, tid og kvalitet. Muligheten for å få et stort volum over på tog i Kristiansand avhenger av at det kommer på plass en togforbindelse mellom Hirtshals og Europa. Da kan transportørene sende sine hengere hele veien uten trekkvogn. Uten en slik jernbaneforbindelse vil hengere uten trekkvogn enten sendes med ro/ro-skip eller i andre korridorer som med ferge Kiel– Oslo, der det er etablert togforbindelse til Kiel. AV VIDAR OSE Strategi og mobilitet, Agder fylkeskommune Tlf. 905 27 101 - Vidar.Ose@agderfk.no

TRANSPORT OG LOGISTIKK

15


JYLLANDSKORRIDOREN korridoren mellom Sør-No Vestfold og Telemark og Agder fylkeskommuner, sammen med regioner på Jylland, starter opp et utviklingsarbeid for å få økt fokus på Jyllandskorridoren for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud. Jyllandskorridoren er transportkorridoren fra Hirtshals og videre mot Tyskland. På norsk hevder vi at Jyllandskorridoren starter i området Larvik, Grenland og i Kristiansand. Alle disse byene

har ferjeforbindelse til Danmark. Det går daglige ferger fra Larvik, Langesund og Kristiansand til Hirtshals, samt fra Rogaland. Korridoren representerer den korteste transportveien til kontinentet og kobler Norge på EUs transportnettverk. Den fungerer også som en viktig avlastning til korridoren over Oslo– Gøteborg. Korridoren er også meget viktig for næringslivets transportbehov i Danmark. Forprosjektet startet 1. september i år, og vil undersøke interessen blant transportbrukere, operatører, havner, godsterminaler og myndigheter for å inngå i et senere hovedprosjekt og i en permanent samarbeidsallianse for utvikling av Jyllandskorridoren. Forprosjektet vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget og skal gjennomføre samtaler med aktuelle målgrupper om behovet

for infrastrukturinvesteringer og forbedring i transporttilbudet. Det er Agder fylkeskommune som sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Region Nordjylland og Region Midtjylland har fått støtte til forprosjektet under Interreg ØKS-programmet for å utvikle et mer effektivt og miljøvennlig transporttilbud i Jyllandskorridoren. Interreg ØKS-programmet er et EU-finansiert programområde.

Viktig å samordne infrastrukturinvesteringene Det er muligheter for å gjøre transporttilbudet mellom Sør-Norge og NordDanmark mer effektivt og miljøvennlig. Forprosjektet vil legge til rette for samordnede infrastrukturinvesteringer, og for at transportører, vareeiere, havner og terminaloperatører på hver side av grensen i større grad benytter korridoren. Jyllandskorridoren har et potensiale for verdiskaping og kan gi tilgang til nye markeder. Rullering av nasjonale transportplaner i Norge (NTP 2022–2033) og Danmark, samt revisjonen av EUs transportnettverk representerer et mulighetsvindu for utvikling av Jyllandskorridoren. Partnerne vil oppdatere kunnskapsgrunnlaget, og kartlegge behovet for samordnede investeringer i infrastrukturen. Man vil videre undersøke interessen for å delta i et senere hovedprosjekt og i en permanent allianse for utvikling av Jyllandskorridoren. Forprosjektet vil lære av erfaringene fra andre korridorutviklingsinitiativer i Nord-Europa. Nordisk Transportpolitisk Nettverk skal fungere som en politisk forankringsarena og Nordsjøkommisjonens transportgruppe vil benyttes som et bindeledd til EUs transportpolitikk. Forprosjektet støtter opp om regionplanens innsatsområde for transport og kommunikasjon, og vil også kunne bidra til å fremme arbeidet med Sørvestbanen og utvikling av Kristiansand havn og godsterminalen på Langemyr. AV VIDAR OSE Strategi og mobilitet, Agder fylkeskommune Tlf. 905 27 101 - Vidar.Ose@agderfk.no

AGDERNÆRING VISER VEI


– den viktigste transportorge og Kontinentet?

Konteinere med Vossvann klar til transport fra Vatnestrøm til Kontinentet via Kristiansand havn.

FOTO: LASSE MOEN SØRENSEN

Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

Norconsult AS, H. Wergelands gate 27 4612 Kristiansand, Tel. 38603460

TRANSPORT OG LOGISTIKK

17


Eks-politimann leder arb å bekjempe arbeidslivs Den 17. juni ble Fair Play Agder formelt stiftet. Formålet til Fair Play Agder blir å forebygge arbeidslivskriminalitet og useriøst arbeidsliv. I over et år har arbeidstaker- og arbeidsgivers interesseorganisasjoner jobbet for å få Fair Play Agder på plass. Tall fra samfunnsøkonomiske analyser viser at det unndras mellom tolv og 60 milliarder skatte- og avgiftskroner årlig ved svart arbeid. Beregninger fra 2015 viser at den såkalte skjulte verdiskapingen i arbeidslivet årlig er mellom 28 og 108 milliarder. Nasjonalt tverretatlig senter for analyse og etterretning hos Økokrim konkluderer også med at arbeidslivskriminaliteten de senere åra er blitt mer organisert og dermed vanskeligere å avdekke. Videre sier de i sin analyse fra 2020 at den største utfordringa innen arbeidslivskriminalitet er svart arbeid og utenlandske arbeidstakere som blir utnyttet. I høst ble Leif Vagle ansatt for å lede arbeidet og løfte innsatsen mot arbeidslivskriminalitet på Agder. Vagle, som har 34 års i politiet, bl. a. som politietterforsker og -leder, er allerede i full gang.

Fair Play Agder 1. Fair Play Agder skal bidra til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sikre et seriøst arbeidsmarked og like konkurransevilkår på Agder. 2. Fair Play Agder skal jobbe med arbeidsgivere og arbeidstakere på tvers av ulike bransjer. 3. Gjennom oppsøkende virksomhet, veiledning og opplæring skal Fair Play Agder bidra til å forebygge framveksten av arbeidslivskriminalitet. 4. Fair Play Agder skal jobbe sammen med private og offentlige aktører for å skape engasjement og mobilisere til felles innsats mot arbeidslivskriminalitet.

– Jeg har bred erfaring med etterforsking og etterretning, og har blant annet ledet avsnittet for organisert kriminalitet, forteller han til Agdernæring. – Videre har jeg har jobbet som politistasjonssjef i Mandal. De siste årene har jeg ledet felles etterforsking i Agder politidistrikt. 1. juli i år gikk jeg av på særaldersgrense som 57-åring. Timingen kunne ikke blitt bedre når Fair Play Agder annonserte etter prosjektleder. – Heldigvis fikk jeg jobben og 5. oktober var det oppstart. En slik jobb kunne ikke passet meg bedre. I alle år har jeg hatt et samfunnsengasjement, og nå føler jeg at arbeidet i Fair Play Agder gir meg muligheter til å være med på gjøre en forskjell. – I min tidligere jobb som politi erfarte jeg at flere bygde opp en økonomi gjennom omsetning av narkotika og annen kriminell virksomhet, som igjen har ble investert i eiendom – restaurantbransjen mm. for å «vaske» pengene.

Flere Fair Playprosjekter i Norge Etter modell fra Oslo, Trondheim og Rogaland har arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Agder gått sammen om den nye satsingen. Målet er todelt, én skal forebygge arbeidslivskriminalitet gjennom omfattende opplysningsvirksomhet, og en annen viktig oppgave blir å ta imot tips som skal kvalitetssikres og eventuelt videresendes til kontrolletatene. Bakgrunnen for at disse Fair Play-prosjektene har blitt etablert er at a-krimgruppene i politiet og A-krimsenterne får lite tips om arbeidslivskriminalitet og useriøst arbeidsliv. Fair Play-organisasjonene som har startet før oss kan vise til at tipsmengden har økt betraktelig etter at disse startet arbeid. Fair Play bygg Oslo oversendte 226 varsler i 2019. – Jeg tror mange vegrer seg for å varsle kontrolletatene direkte. Det kan være redsel for eget renommé, egen arbeidsplass m.m. Det vil antageligvis føles «mindre farlig» å ta kontakt med Fair Play. Alle som vil varsle/tipse Fair Play er garantert full anonymitet om de ønsker det.

Leif Vagle har 34 års politikarriere bak seg innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. Fair Play Agder er ytterligere ambisiøse enn de andre Fair Play-erne, som kun har fokus på byggebransjen. I Agder skal alle useriøse aktører «følges med på». Fair Play Agder er en medlemsforening. Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor, samt arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner på tvers av ulike bransjer på Agder, kan tegne medlemskap i organisasjonen Fair Play Agder. Allerede er det 75 virksomheter/kommuner som har tegnet medlemskap i Fair Play Agder. – Min ambisjon er at Fair Play Agder skal bli et varemerke, slik at de virksomheter som har dette medlemskapet skal være en trygg virksomhet å benytte for å unngå de useriøse aktørene, sier Leif Vagle til slutt.

AGDERNÆRING VISER VEI


beidet med skriminalitet! Vi er ledende innen merking av veg og parkeringsplasser i Agder Jomåsveien 1047, 4820 Froland Tlf. 99 27 81 65 - E-post: post@agdervegmerking.no

Leif Hodnemyr Transport AS er samarbeidspartner for både store og små entreprenører

g når han skal lede Fair Play Agder, foreningen som skal løfte

Styrelederen – Jeg pleier å stille spørsmålet om hvem vil vi skal eie næringslivet på Agder- og hva slags næringsliv skal vi etterlate til våre barn og barnebarn; kjeltringene eller de seriøse? spør Hilde Waage, styreleder i Fair Play Agder. – Med Leifs bakgrunn fra politiet og erfaring fra både etterretning og etterforskning, mener jeg at han er den rette til å drive Fair Play Agder. Han har et bredt nettverk som passer godt til stillingen, samt god kjennskap til de prosesser som foregår i næringslivet- både lokalt og nasjonalt.

– Vi er utrolig fornøyd og glad for at Leif nå er med på FairplayAgder-laget! Fair Play Agder har behov for å gjøres kjent i hele regionen. Det vil derfor være nødvendig at Leif tar seg fram og blir invitert inn i fora, privat og offentlig arrangementer, kommunestyrer m.m. for å formidle Fair Play Agders budskap. Målet er at Fair Play Agder skal etableres som en robust forening og samarbeidspartner for næringsliv, det private markedet og myndigheter.

Mer info: www.fairplayagder.no leifvagle@fairplayagder.no

Stor kapasitet, punktlighet og lang erfaring er utgangspunktet for jobben vi skal utføre, vi kan håndtere, og levere alle typer masser. Massetransport med Tippbiler/4-akslet /Tipp-semier Kranbiler med Grabb - Krokbiler og containere Maskintransport - Sikteverk for sortering av masser Godstransport VI PRODUSERER OG LEVERER • Jord som anleggsjord, hagejord, park-mix®, Hagemix® proffjord og barkprodukter • Knuste fjellmasser, sprengstein, subbus, singel, pukk, grus, maskinkult • Fyllmasser, leire, myr, renskmasser • Alle typer sand, som pussesand, støpesand, fallsand, (EU)sand, strøsand • Leveranser av torvtak i bulk med kran/grabb • Levering av kalkprodukter til landbruk

Tlf. 380 90804

WWW.LHT.AS

FAIR PLAY

19


Økt bærekraft me Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert kvalitetsprogrammet Fair Transport for å framheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. Som transportkjøper skal du være trygg på at når du velger en Fair Transport-bedrift som din transportør, får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner. Arbeidet startet i 2017 og ble relansert i 2019 med tydeligere krav til dokumentasjon og oppfølging samt at egen hjemmeside ble publisert. Motivasjonen for å etablere Fair Transport-programmet ligger i NLFs visjon «Ansvarlig Transport» og målsetningen om å øke kompetansen og profesjonalisere medlemsbedriftene. Det skjer altfor ofte at både kjøpere og selgere av transport senker kravene til sikkerhet, miljøtankegang og sosialt ansvar. Det er disse usunne forholdene NLF vil bidra til å få slutt på. For å bli Fair Transport-sertifisert må bedriften være medlem i Norges Lastebileier-Forbund. Det er også nødvendig med god kunnskap om virksomheten og bedriftens helse- miljø og sikkerhetsarbeid. Bransjen har tatt godt imot kvalitetsprogrammet og over 450 bedrifter har allerede startet arbeidet som fører fram til sertifisering. Pr. i dag er 172 bedrifter med til sammen 3500 biler sertifisert. Sertifiseringen gjelder for ett år ad gangen, og alle må gjennom en årlig re-sertifisering.

Sikkerhet i trafikken I NLF er det igangsatt en felles dugnad blant medlemmene for å arbeide mot målet om null hardt skadde og drepte i trafikken og yrkessjåførene tar et stort ansvar ute på vegen for å forebygge ulykker og øke sikkerheten for medtrafikantene. Trafikksikkerheten er svært viktig for NLF. Her går det mye på holdninger. Sjåfører som holder fartsgrensen, har

20

kunnskap om distraksjoner som kan påvirke sikkerheten og følger kjøre- og hviletidsreglene, kjører mer trafikksikkert. Alle Fair Transport-bedrifter skal, i tillegg til det lovpålagte YSK-kurset (yrkessjåførkompetanse), som er et 35 timers kurs hvert femte år, gjennomføre trafikksikkerhetskurs mellom hver YSK. NLF har årlig en rekke slike kurs, og høsten og vinteren 2020 gjennomføres 36 åpne kurs samt nærmere 40 bedriftsinterne kurs. Transportsektoren er viktig for næringslivet, men har også en negativ påvirkning på miljøregnskapet. Derfor er miljøarbeidet viktig for NLF. Når transportørene får nyere materiale vil det også gi mindre utslipp. Men det er en vei å gå når det gjelder å bevisstgjøre sjåførene på kjørestil. Dette er det også fokus på i nevnte trafikksikkerhetskurs. Bedrifter som jobber med optimal kjørestil hos sjåførene sparer også mye drivstoff. Dette gir reduserte utslipp og fører til lavere kostnader.

AGDERNÆRING VISER VEI

Fair Transport vil gjøre det enklere for transportkjøpere å ta riktige valg. I dette ligger også at NLF ønsker at transportkjøpere er seg sitt ansvar bevisst i forhold til de lover og regler som gjelder for kjøperne, blant annet informasjons- og påseplikten.


ed Fair Transport

Fair Transport – et forpliktende kvalitetsprogram Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram med målsetning om å styrke trafikksikkerheten, senke utslipp av miljø- og klimagasser og sikre gode sosiale forhold for ansatte. Transportbedriftene som er sertifisert har dokumentert sitt arbeid innenfor en rekke kriterier, herunder de som er beskrevet nedenfor. ● Trafikksikkerhetspolicy. Bedriften har en trafikksikkerhetspolicy som viser hvordan det arbeides med blant annet trafikksikkerhetstiltak, opplæring,

førerkompetanse og holdninger i trafikken. ● Trafikksikkerhetsprogram. Bedriften gjennomfører et godkjent trafikksikkerhetsprogram, ved at den i tillegg til den lovpålagte yrkessjåføropplæringen (YSK) hvert femte år også gjennomfører kurs for sjåførene mellom YSKkursene. I tillegg skal sjåførene gjennomføre E-Learning-kurs i åtte moduler hvert år. ● Bedriftens avvikssystem. Systemet skal være tilpasset virksomhetens aktivitet, risikoforhold og størrelse. Bedriften har beskrevet sitt avvikssystem og sine rutiner for behandling av avvik. ● Kontroll av kjøretøy. Bedriften har rutiner for daglig kontroll av kjøretøy og tilhengere og at det tas service og kontroll etter leverandørenes spesifikasjoner og myndighetenes krav. ● Opplæring i sikring av last. I tillegg til at sjåførene får opplæring i sikring av last hvert femte år under yrkessjåføropplæringen, forplikter bedriften å distribuere og ha tilgjengelig for sjåførene NLF-standardene Lastsikring ved transport på vei – Lastsikring av betongelementer – Transport av krokcontainer. ● Opplæring bilbrann i tunnel. Bedriften forplikter seg til å ha gitt opplæring om bilbrann i tunnel, og at veilederen «Tunnelbrann – tyngre kjøretøy» er tilgjengelig for sjåførene. ● Kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Bedriften bekrefter at den tilrettelegger sine transporter slik at kjøre- og hviletidsbestemmelsene overholdes. Lagring av dataene gjøres i henhold til forskrift, og avvik følges opp. ● Beredskapsplan for ulykker. Bedriften bekrefter at den har en beredskapsplan og en varslingsplan som er gjort tilgjengelig for alle ansatte i bedriften. ● Alkolås. Alkolås er ikke lovpålagt å ha i lastebiler. Det er likevel et mål om at alkolås monteres i nye biler, og antallet alkolåser kartlegges i Fair Transportprogrammet. ● Miljøpolicy. Bedriften har en miljøpolicy som viser et sammenhengende fokus på miljø og utslipp. ● Utslippsvennlig kjøreadferd – optimal kjørestil. Bedriften bruker kjøretøyenes flåtestyringsprogram til å kartlegge og forbedre kjøreadferd. ● Miljøklassekjøretøy – utskiftningsplan. Bedriften registrerer og fører oversikt over miljøklassen på bilene. En Fair Transport-bedrift har en høy andel

Euro 6-kjøretøyer. Bedriften dokumenterer sin plan for utskiftning av Euro 5 eller eldre kjøretøy. ● Utnyttelse av lastekapasiteten. Bedriften har fokus på og rutiner for å utnytte kjøretøyenes lastekapasitet. Transportoppdragene planlegges best mulig, ofte i samråd med oppdragsgiver. ● Miljørapport. Bedriften har en miljørapport med dokumentasjon av spillolje, filtre, dekk, batterier, vask av kjøretøy, miljømål, miljøopplæring mv. ● Kvalitetspolicy. Bedriften har en kvalitetspolicy som viser deres kvalitetsarbeid med målsetninger ● Arbeidsmiljøpolicy. Bedriften har en arbeidsmiljøpolicy som beskriver hvordan det jobbes med arbeidsmiljø, verneombud, eventuelt avtale om ikke verneombud, generelt om ansettelse og opplæring. ● Skriftlige arbeidsavtaler som følger norsk lov. Bedriften bekrefter at den har skriftlige arbeidsavtaler som tilfredsstiller kravene i Arbeidsmiljøloven. ● Internkontroll Helse, Miljø- og Sikkerhetssystem (HMS). Bedriften har bekreftet at den har et HMSsystem, og har beskrevet systemet. Den har bekreftet at alle ansatte har hatt den nødvendige innføringen i systemet. ● Medarbeidersamtale. Bedriften har bekreftet at den har medarbeidersamtale eller annen tilpasset samtale og oppfølging av sine ansatte. ● Faglig oppdatering. Bedriften har bekreftet at den ivaretar og følger opp faglig oppdatering for sine ansatte. ● Sikkerhetsopplæring. Bedriften har bekreftet at den gjennomfører nødvendig sikkerhetsopplæring. ● Skatter og avgifter – årsregnskap. Bedriften har dokumentert at den betaler sine skatter og avgifter, og har levert årsregnskap for siste hele regnskapsår. ● Oppfølging av sykmeldte. Bedriften har dokumentert at den registrerer sykefravær og følger opp sykmeldte. ● Årsrapport HMS arbeid. Bedriften har dokumentert at den fyller ut og har årsrapport for sitt HMS-arbeid. ● Fellesskapsløyve. Bedriften bekrefter at den har det riktige antallet løyver, og rapporterer inn navn på løyveinnehaver og bekrefter at vedkommende er ansatt i selskapet.

TRANSPORT OG LOGISTIKK

21


NORGES LASTEBILEIER-FORBUND

Vi må ha en ringvei før vi stenger Lundsbroa Det vil bli mer trafikk i rushtida og rushtida vil bli lenger Det er en ÅDT på ca. 11.000 biler over Lundsbroa. Setter vi denne trafikken på E18/E39 gjennom Kristiansand vil trafikken stoppe fullstendig opp i rushtida og rushtida vil dra lenger ut i tid. Næringstrafikken som skal mellom Østog Vestlandet har rutetider for å få varen fram «just in time». Det er kanskje en produksjonsbedrift som trenger råstoff eller et bilverksted som trenger deler. Ved å forsterke og forlenge rushtida gjennom Kristiansand blir det tidskritisk i forhold til vår kjøre hviletider mellom Øst og Vestlandet.

Det er sensitivt for mer trafikk på E18 / E39 Under koronaen har vi sett hvor lite trafikk som skal bort før rushtida blir «borte». Samme er det selvfølgelig motsatt vei. Kommer det litt ekstra trafikk blir rushtida tregere og lenger.

Det går ofte mer enn 1.000 biler på Lundsbroa mellom kl 15.00 og 16.00. Setter vi denne trafikken på Bjørndalssletta eller Baneheitunnelen er kaoset komplett.

Vi må ha riktig rekkefølge på veibyggingen Vi har ingenting imot å gjøre Lundsbroa bilfri. Men ikke før vi har omkjøringsveier på plass. Samme er det med Gartnerløkka. Høybroa må ikke rives før Ringveien er på plass. Og i 2026 er Ytre ringvei på plass, ifølge Nye veier AS! Etter det kan man rive høybroa og legge om trafikken på Gartnerløkka. Selve Gartnerløkka som byutviklingsprosjekt kan starte tidligere, bare ikke riv broa. Så kan man stenge Lundsbroa for personbiltrafikk. Men la buss, taxi og varelevering gå over broa.

Vi må ikke gjøre motsatt Gjør vi dette i motsatt rekkefølge får vi kø, kork og kaos i byen i mange år framover. Det er kanskje en taktikk for å få nedgang i biltrafikken? Men ikke la det

gå utover næringstrafikken som holder samfunnet i gang!

70% reduksjon i CO2-utslipp

Om næringstrafikken slipper hinder rundt byen reduserer vi utslipp av CO2 med 70%. Drivstofforbruket øker med 70% i rushtida. Når Ytre ringvei står ferdig i 2026 er den et effektivt virkemiddel for å hindre kø og spare miljøet i sentrum og det globale utslippet.

Vi snakker om en europavei! Og vi må huske på at E18/E39 ikke er en lokalvei. Ved å gjøre forhastede lokale vedtak vil en europavei påvirkes i sterk grad. Dette er den desidert mest trafikkerte veien mellom Øst- og Vestlandet og fra Danmark. Her går det vogntog med blant annet mat, industriprodukter, byggevarer, landbruksprodukter, medisiner mm. Det er ikke mulig å overføre denne trafikken til andre transportformer. Blir det for ille kan vi risikere at trafikken går over ved Stoa til Evje og videre på Fv 42 eller velger Haukeli. Dette er det ingen som ønsker, sett i et trafikksikkerhets eller miljø perspektiv. AV ROAR OSEN FYLKESLEDER I NORGES LASTEBILEIER-FORBUND


Med et C-Ce-D-sertifikat har du en god mulighet på arbeidsmarkedet

Termotransport G Langtransport G Containertransport G

Distribusjon G Express G Maskintransport G

Din transportpartner

Vi hjelper deg med førerkort til ● Lastebil

● Buss

● Vogntog

● Liten

● Minibuss

● Henger

Lastebil til personbil ● Adr-kurs ● Traktor og T-50-traktor ● Yrkessjåfør grunnutdanning og etterutdanning ● Vi har også maskinførerkurs, truckførerkurs og krankurs Ta kontakt med oss Tlf. 37 02 55 00 - post@agder-storbilskole.no

www.agder-storbilskole.no

Du skal ikke tilpasse deg alle andre. Vi tilpasser løsninger for deg.

ENERGISING LOGISTICS Spør oss: sales@pentagonfreight.com AGDERNÆRING VISER VEI

TRANSPORT OG LOGISTIKK

23


Trafikkbildet i vår ble Ytre ringvei vil bety fo Endring i trafikkbildet gjorde at køene ble borte I starten av korona var det vært en kraftig endring i biltrafikken i og rundt Kristiansand. Det var en nedgang på Egsveien mellom kl. 15 og 16 med ca. 33%. Rushtrafikkreduksjon mellom klokka 15 og 16 ble også markant på andre veier som fører inn mot E18. Vestre Strandgate mot Gartnerløkka hadde 39% reduksjon og Festningsgata mot Baneheia har 42% reduksjon.

Rushtrafikken på Oddernesbrua mellom klokka 15 og 16 ble redusert med ca. 22% i de to første ukene i mars, sammenlignet med samme periode i 2019. Transporttida mellom klokka 15 og 16 i vestlig retning mellom Vollevannet og Gartnerløkka ble redusert med 70%. Nå ønsker vi ikke noen poenger grunnet korona, men likevel har krisen vi er oppe i gitt oss en forsmak på hvordan trafikken i og

«Mer vei for pengene» NTP 2022 – 2033 har «mer vei for pengene» som mantra I gjeldene Nasjonal Transportplan (NTP) har vi fått bevilget penger til mange veiprosjekter på Sørlandet. Ikke mist i Nye veier AS’ regi. Mange spår at slike bevilgninger får vi aldri igjen. Mer vei for pengene er et godt utgangspunkt for veibyggingen og vil bli fokusert i neste NTP. Noen prissammenligninger pr. løpemeter Det er interessant å se hvor mange meter vei man egentlig får for pengene når det er «mer vei for pengene» som gjelder. Vi i NLF er selvfølgelig opptatt av antall kilometer med ny, sikker vei med minst mulig stigninger og kortest mulig distanse. Byutviklingsprosjekter i veibyggingen må ikke forhindre mest mulig vei for hver krone vi betaler i bompenger. Bompengene vi betaler må gå til veiprosjekter. Byutvikling må finansieres med andre midler. Her er noen interessante priser pr. meter europavei: Pris pr. meter europavei Gartnerløkka........................................ 2.285.000 Rogfast .................................................. 590.000 Ytre ringvei........................................... 400.000 Ryfylketunnel fra Solbakk ................. 340.000 Mandal Øst–Kristiansand.................... 237.000 Grimstad–Kristiansand (2009)............ 87.000

Prosjekt

24

En Ytre ringvei gir konsekvenser for hele Sør-Vestlandet Vi som arbeider med godstransport til daglig må se hele korridoren fra Oslo til Stavanger under ett. I 2022 er det ny vei fra Kristiansand til Mandal og det nærmer seg oppstart for nesten alle prosjektene mellom Oslo og Arendal. Videre blir det oppstart fra Mandal til Lyngdal i løpet av et par år. Da ser vi enda tydeligere at Ytre ringvei er en «missing link». Vi må ikke komme i situasjonen der vi har firefelts motorvei fra Breimyr til Lyngdal og fra Varoddbroa til Oslo og så en to-felts vei i midten mellom Baneheitunnelen og Breimyr. I tillegg med et anleggsområde på Gartnerløkka der det går bortimot 50.000 biler i døgnet som vil gi oss kø, kork og kaos i overskuelig framtid.

Mer vei for pengene Samfunnsnytten for disse prosjektene varierer. Men ser vi på meterprisen for vei vil regnestykket gi seg selv i og rundt Kristiansand. Vi må starte byggingen av en Ytre ringvei slik at vi får en helthetlig korridor mellom Oslo og Stavanger. Så kan man selvfølgelig utvikle Gartnerløkka-området så mye man ønsker i etterkant. Men først må en omkjøringsvei stå klar. Ikke riv høybroa før Ytre ring står ferdig.

AGDERNÆRING VISER VEI

Av Reidar Retterholt Norges Lastebileierforbund Region 4 Agder / Rogaland rr@lastebil.no

rundt E18 / E39 ville sett ut om Ytre ringvei var på plass. NLF mener at en Ytre ringvei ferdig bygget vil gi noe av samme trafikkbildet vi hadde i april. I tillegg slipper vi å kjøre mellom 4.000–5.000 tyngre kjøretøy gjennom sentrum hver dag med alle de fordelene dette vil ha for samfunnet.


en forsmak på hva or Kristiansand i rushtida Bli enig om trasé og start byggingn av Ytre ringvei Om Kristiansand kommune og Nye veier AS kunne blitt enig om en trasé som gir en bedret samfunnsnytte, vil Nye veier AS starte bygging av Ytre ringvei i løpet av et par år. Når Ytre ringvei står ferdig vil vi få en trafikksituasjon tilsvarende den som var i begynnelsen av pandemien i og rundt Kristiansand. Da vil vi som kun skal gjennom byen få en akseptabel godsfram-

føring mellom Øst- og Vestlandet via Ytre ringvei. I tillegg får kollektivtrafikken hinderfri framføring og utslipp som skyldes kø forsvinner fra sentrum.

En Ytre ringvei gir store ringvirkninger økonomisk Vi vet også at ca. 1/3 av en kostnadene ved å bygge en vei tilfaller lokalmiljøet som inntekter. 1/3 av de 5 milliardene en Ytre ringvei koster vil komme godt med

for hoteller, serveringssteder, drosjene og resten av servicenæringen i Agder. Vi fikk et innblikk i hvor tydelig det er at Ytre ringvei MÅ komme før Gartnerløkka. Hele den såkalte «Gordiske knute» ble jo løst opp! NLF tror de fleste av oss ønsker en slik trafikksituasjon som vi hadde i vår. Og med Ytre ringvei får vi det slik... Av Reidar Retterholt Norges Lastebileierforbund Region 4 Agder / Rogaland rr@lastebil.no

TRANSPORT OG LOGISTIKK

25


SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER

UfoSkantraf er Sørlandets ledende senter innen trafikksikkerhet og føreropplæring ● Bil

(automat og manuell) ● Moped og MC ● Snøscooter ● Lastebil ● Buss ● Yrkessjåfør ● ADR ● Anleggsmaskin ● Personløfter ● Truck og kran ● Varme arbeider

Vi utdanner proffene!

Tilbyr alt innen transport, med eller uten kran i Norge og Sverige Gravearbeid, salg og levering av sand, grus og jord Tlf. 379 30 000 - Hornnes

@indreagdertransport

AVD. LETTE KLASSER Dronningens gate 95, 4608 Kristiansand Tlf. 38 100 400 - ufo@ufo-trafikk.no AVD. TUNGE KLASSER Skibåsen 25, 4636 Kristiansand Tlf. 38 05 85 60 - kundesenter@skantraf.no AVD. ARENDAL Åsbieveien 9 c, 4848 Arendal Tlf. 37 01 60 00 - kundesenter@skantraf.no

http://ufoskantraf.no SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER

NOEN AV VÅRE TJENESTER: • Mobilkraner • Kranbiler • Krokbiler • Spesialtransport • Båttransport • Sidelaster • Tippbiler/massetransport

• Grabbing av masser • Utleie av avfallscontainere • Mottak av næringsavfall • Utleie av lagercontainere • Miljøsanering og riving av bygg • Utleie av næringsbygg

Vi gratulerer Skandinavisk Trafikksenter med tilbygget og takker for oppdraget

Stoaveien 19, 4848 Arendal Telefon 37 00 01 60 post@midtstoel.no - www.midtstoel.no

26

AGDERNÆRING VISER VEI

TRANS


UFO Skantraf utvider i Sørlandsparken Ufo Skantraf AS driver opplæring innen trafikksikkerhet og føreropplæring. Senteret har bl. a. ansvar for drift av Agder fylkeskommunes trafikksikkerhetsprogrammer «18 pluss» og «Trafoen». Hovedkontoret er lokalisert i Sørlandsparken, og senteret har avdelinger i Kristiansand sentrum og på Stoa i Arendal. Skolen har opplæring i alle førerkortklasser fra moped til buss og tungtrafikk-kjøretøyer. Det tilbys også opplæring for truck-, maskin-, kran- og personløfteroperatører m.m. Kjøreopplæringssenteret stilles også til disposisjon for andre trafikkskoler, slik at obligatorisk sikkerhetskurs på bane til førerkort for personbil, tunge kjøretøy og motorsykkel kan gjennomføres. Banen brukes til alt fra eventarrangementer til bedriftsopplæring. – Vi er i dag 25 fast ansatte, forteller administrasjonsleder i UFO Skantraf AS, Sissel Ekeblad Andersen, til Agdernæring. – I tillegg kommer en del innleide instruktører og annet personell vi er avhengig av i forbindelse med virksomheten. UFO Skantraf AS har hatt sterk vekst de siste årene og man fant det nødvendig å skaffe mer plass. Løsningen ble å utvide og bygge ut i begge ender av det eksisterende bygget. I tillegg var det behov for en del ombyggingsarbeider,

SPORT OG LOGISTIKK

oppussing samt å modernisere ventilasjonsanlegget slik at dette skulle tilfredsstille dagens krav. Sivilarkitekt Erik Asbjørnsen AS ble engasjert til å ta seg av arkitektarbeidet. Arkitektens forslag til nybygg og modernisering hsr gitt plass til ca. 250 nye kvadratmeter. – I samarbeid med arkiteken kom vi fram til en løsning som passet oss bra. Etter anbud ble BRG Entreprenør AS tildelt totalentreprisen og arbeidene starta opp straks nødvendige underentrepriser var var på plass. – Vi stilte som krav at virksomheten ikke måtte forstyrres for mye av byggevirksomheten. Uteområdet måtte brukes så normalt som mulig. Blant annet skulle opplæringskjørebaner og parkering være tilgjengelig til enhver tid og undervisning og kjøreopplæring måtte fungere så normalt som mulig.

Byggearbeidene ble avsluttet i sommer og trafikksenteret har tatt de nye lokalene i bruk. – Vi har fått helt nye arbeidsmuligheter, sier Ekeblad Andersen. Ikke bare har vi fått flere nye undervisnings- og kontorlokaler. De gamle lokalene er delvis bygd om, pusset opp og modernisert og alt framstår som nytt. Vi har også fått et helt nytt kaféområde. Dette kan også benyttes til aktiviteter utenfor vår egen virksomhet og vi håper å kunne drive litt utleievirksomhet etter hvert. – Byggearbeidene, som er gjennomført etter «Rent bygg»-prinsippet, har gått helt som planlagt. Både totalentreprenør BRG Entreprenør AS og underentreprenørene har gjort en utmerket jobb, og vi er storfornøyd! sier Andersen til slutt.


SKANDINAVISK TRAFIKKSENTER

Vi utfŒrer rŒrleggerarbeidet på Skandinavisk Trafikksenter og takker for oppdraget

Markedet for

O LTO V V S Vigeland Brugs veg 1, 4708 Vennesla Telefon 38 13 91 00 - kundeservice@olto.no

www.olto.no

Vi leverer og monterer varmepumper for bolig og nÕringsbygg

Norske entreprenører har ofte likt å eie utstyret sitt selv. For mange har det gitt en følelse av frihet til å sette opp egne stillas, kraner, arbeidsbrakker, og annet byggeplassutstyr når det har passet. De siste årene har dette imidlertid endret seg, og dette har kapt et voksende marked for virksomheter som har spesialisert seg på utleieutstyr til entreprenører, håndverkere og andre med periodisk behov. På Agder er det i denne bransjen fire–fem store totalleverandører av utleieprodukter og en rekke mindre aktører. Utleiebransjen har hatt god vekst de siste årene og omsetningen ser ut til å ha steget sterkere for disse enn i de bransjene de betjener. Årsaken kan være en kombinasjon av økt byggevirksomhet, høyere anskaffelseskostnader og at håndverkere og entreprenører ser fordelene ved å leie det utstyret som trenges

DETTE KAN VI HJELPE DEG MED Vi er elektrikere. Det er faget vårt. Det betyr at vi kan hjelpe deg med alt som har med elektriske installasjoner å gjøre.

38 17 88 88 Industrigata 5 4632 Kristiansand www.avitell.no

28

AGDERNÆRING VISER VEI


r utleieprodukter i vekst for trygge og effektive bygge- og anleggsplasser. Det står også en god del lite utnyttet verktøy og utstyr lagret hos entreprenørene og mange oppnår en gevinst ved å frigjøre arbeidskraft og kapital og heller bruke ressursene til å fokusere sterkere på bedriftens hovedvirksomhet. Medvirkende er også god tilgjengelighet på moderne og effektivt utstyr og at de fleste utleievirksomheter tilbyr å levere alt ferdig montert og klart til bruk på anleggsområdet. Nevnes kan også at det er mange aktører i markedet. Dette fører til beinhard konkurranse både når det gjelder utvalg, kvalitet og pris.

transport og rigging av utstyr som risikerer å stå ubrukt en betydelig del av året. En annen viktig grunn til at stadig flere entreprenører og håndverkere velger å leie bygge- og anleggsutstyr framfor å eie, er at brukeren får akkurat det som trengs når behovet er der. Den som velger å eie utstyret sitt selv, vil kanskje risikere å bruke utstyr som ikke er beregnet for oppgaven. Dermed kan man tape tid i forhold til framdriftsplaner og få problemer med å ferdigstille prosjektene til rett tid. Videre er man som leietaker med og tar samfunnsansvar ved at miljøbelastningene bli mindre gjennom bedre utnyttelse av arbeidskraft og materielle ressurser.

Det meste kan leies I tillegg til stillaser, forskalingsmateriell og alle typer løfteutstyr tilbyr bransjen utstyr av mange slag. Store og små gravemaskiner, traktorer, tilhengere, pigghammerutstyr, stubbefresere og kvisthuggere, minilastere, strøapparater, snøfresere, utstyr til gulvssliping, provisoriske el-anlegg, containere, toalettkabiner, bolig- og arbeidsbrakker, småverktøy og mye annet stilles til disposisjon for leietakernes ulike behov. Viktigst av alt er likevel at utstyret som leies ut er godt vedlikeholdt og tilfredsstiller de til enhver tid gjeldene krav til arbeidsmiljø og sikkerhet.

Sikkerheten betyr mest Sikkerhet står øverst på dagsorden på norske bygge- og anleggsplasser. Seriøse utleieselskaper sørger for at maskiner, stillas, lifter og annet fyller de krav myndighetene til enhver tid setter til sikkerhet og miljø. Kunnskap om utstyret, vedlikehold av dette og sertifisert personell til transport, montering og nedrigging er avgjørende når det gjelder å unngå arbeidsulykker og skader på eiendom.

God økonomi ved å leie Det er mange gode argumenter for å leie materiell ved behov. Man slipper kostnader til anskaffelse, lagring, vedlikehold,

LEIEMARKEDET

29


Totalleverandør av stillastjenester

Bedriftsveien 16B Krøgenes, 4841 Arendal Tlf. 37 09 74 74 - bah@sts-fagstillas.no www.sts-fagstillas.no V I S E T T E R L E V E R I N G S DY K T I G H E T, K VA L I T E T O G H M S I H Ø YS E T E T !

Trykksaker og fargekopiering ● Tekstredaksjon ● Bildebehandling ● Originalarbeid ● Bøker

● Scanning ● Layout ● Digitalprint ● Aviser

Henrik Wergelands gt. 50B Pb. 384, 4664 Kristiansand Telefon 90 17 66 81 post@gpartner.no

Ramirent hjelper store og små kunder til alle typer prosjekter. Vi har byggmaskiner, lifter, stillasutleie og montering , gravere, varme, tørk, pumper, generatorer og mye mer. Og husk at når du leier hos Ramirent får du kunnskap om sikkerhet på kjøpet!

Utleie av maskiner og utstyr Ramirent Kristiansand, Barstølveien 4, 4636 Kristiansand - Tlf. 38 17 90 40 - kristiansand@ramirent.no

www.ramirent.no 30

AGDERNÆRING VISER VEI


VI HJELPER DEG Å NÅ HØYE MÅL Ring 908 79 000 eller send e-post til mail@hoydeteknikk.no for et uforpliktende tilbud.

HT 2017-Annonse A4.indd 1

LEIEMARKEDET

31 22/08/17 14:21


VI DESIGNER OG TRYKKER VI DESIGNER VI DESIGNER BOKEN DIN VI DESIGNER OG TRYKKER OG TRYKKER VI DESIGNER OG TRYKKER BOKEN DIN BOKEN DIN OG TRYKKER BOKEN DIN BOKEN DIN Avsender: Grafisk Partner Pb. 384 4664 Kr.sand S

KILDE: CRMOFFICE.NO - TLF. 98 90 54 10

Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpe deg med å få realisert denne drømmen. Sammen kan vi finne utforming, format, kvalitet og spennende løsninger til ditt prosjekt. Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpeeller deg allerede med å få skrevet realiserten denne Har du en forfatter i magen, materiell bok?drømmen. Jeg har lang erfaring bøker ogformat, ønsker å hjelpe deg realisert denne drømmen. Sveinung Kragh 94og00 10med 93 å fåløsninger Sammen kan vi finnemed utforming, kvalitet spennende til ditt prosjekt. Jeg har lang erfaring med bøker og ønskerkvalitet å hjelpe deg med å fåløsninger realisert denne drømmen. Sammen kan vi finne utforming, format, og spennende til ditt prosjekt. sveinung@kai-hansen.no Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Sammen kan vi finne utforming, format, kvalitet og spennende løsninger til ditt prosjekt. Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpe deg med å få realisert denne drømmen. Sveinung Kragh 94 00 10 93 Sammen kan vi finne utforming, format,Kragh kvalitet94og00spennende løsninger til ditt prosjekt. Sveinung 10 93 sveinung@kai-hansen.no Sveinung Kragh 94 00 10 93 sveinung@kai-hansen.no sveinung@kai-hansen.no Kragh 94typer 00 10 93 Vi er enSveinung totalleverandør av alle trykksaker, Kristiansand storformat og profileringsartikler. sveinung@kai-hansen.no Festningsgata 40 Tlf. 38 00 30 50 Kristiansand

www.kai-hansen.no Vi er en totalleverandør av alle typer trykksaker,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.