Agdernæring nr 1 2020

Page 1

Nr. 1 JUNI 2020 22. årgang

Ny videregående skole i Tvedestrand – SIDE 6 Skarsbru næringspark i Froland – SIDE 12 Coronautfordringer for fagopplæringen - SIDE 16 Næringslivet i Bygland – SIDE 22 Innovasjon Norge og Agder – SIDE 31

Her finner du både denne og tidligere utgaver av Agdernæring:

www.agdernering.no


Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

Norconsult AS, H. Wergelands gate 27 4612 Kristiansand, Tel. 38603460

Vi leverer og utfører alt i sanitær-, varme-, kjøle-, elektro- og automatikkanlegg

Vi holder til i: FARSUND - FLEKKEFJORD - LYNGDAL - MANDAL Telefon 916 58 484 E-post: teknikken@tratec.no

www.tratec.no 2

AGDERNÆRING VISER VEI


FLERE FAGARBEIDERE ISSN 1501-9705 NR. 1 - JUNI 2020 - 22. ÅRGANG *** UTGIVER, REDAKSJON, ANNONSER, UTFORMING OG PRODUKSJON:

REDAKTØRER:

BEINT FOSS beint@gpartner.no - 90 85 02 74

GUNNAR SKARPODDE gunnar@gpartner.no - 90 17 66 81 H. Wergelands gt. 50B, Postboks 384, 4664 Kristiansand S Telefon 90 17 66 81 Stoff og annonser: post@gpartner.no TRYKK:

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24 Tryk

DISTRIBUSJON:

Stadig flere oppgaver i det moderne samfunnet krever fagarbeidere for å bli løst tilfredsstillende. Byer og tettsteder som vokser øker behovet for ingeniører, økonomer, arkitekter, lærere, håndverkere osv. Vi blir stadig flere eldre og fagpersonell til omsorgsyrker og helsevesen vil selvsagt bli en ettertrakta faggruppe. For å sikre den nødvendige kompetansen må det selsagt også satses på yrkesfag i de videregående skolene og forholdene må legges bedre til rette for bedrifter og institusjoner, slik at disse ønsker å ta inn lærlinger. En viktig forutsening for øket antall lærlingeplasser i håndverksbedriftene er at kampen mot svart arbeid og uverdige arbeidsforhold intensiveres. Store deler av transportoppdragene utføres med underbetalte sjåfører fra Polen og Latvia, mens seriøse bedrifter sliter i konkurransen med «svarte håndverkere» fra en rekke østeuropeiske land om vedlikehold og renovering av privatboliger. Viktig er det også at ungdommen tilegner seg de kunnskaper og ferdigheter som etterspørres i arbeidslivet. Det vil være en viktig inngangsbillett til arbeidslivet og medvirkende både til økt likestilling, integrering og sosial utjevning. Kunnskap vil også være avgjørende for hvor godt vi vil lykkes med å skape nye næringer, trygg velferd og utvikle offentlig sektor og privat bedrifter. Derfor er kompetanseheving og kunnskap vårt viktigste verktøy i framtida. En god offentlig fellesskole og rett til utdanning er selvsagt også avgjørende for å sikre muligheter for alle. Digitalisering og automatisering av oppgaver endrer arbeidslivet og vi må være forberedt på å skifte både yrke og arbeidsplass flere ganger i løpet av livet. Det betyr at vi må bli i stand til å mestre en teknologi i stadig forandring, bytte jobb oftere og – ikke minst; alle må ha muligheter til å lære seg det nye og holde seg kontinuerlig oppdatert. Dette er avgjørende om vi skal unngå å falle ut av arbeidslivet.

ksak

POSTEN NORGE

Framsidebilde: Byglandsfjord med Byglandsfjord Sag i sentrum. Foto: Kathe Kjetså.

FÅR DU IKKE AGDERNÆRING? Ønsker du å motta bladet – som er gratis – er det bare så sende oss ei melding til post@gpartner.no. Oppgi navn og postadressse (gjerne også firmanavn, e-post og telefon), og vi skal føre deg opp på distribusjonslista. Velkommen som leser! Vi er tilbake i oktober. Har du et tips eller ønsker annonseplass, ta kontakt!

VENTILASJONSRENS for bedre økonomi, miljø og helse SJEKKLISTE

VI HJELPER DEG

Om svaret er ja på to eller flere bør anlegget sjekkes

Vi tilbyr gratis inspeksjon av ventilasjonsanlegg hos bedrifter og institusjoner.

Lenge siden anlegget ble sjekket? Plagsom lukt/matos fra naboen? Unaturlig luftstrøm i rommet? Må lufte mye for frisk luft? Susing fra ventiler? Støv rundt ventil? Hodepine?

firmapost@resolve.no

Kvalitetssikret ihht. ISO-9001:2015

www.resolve.no

97159000

3


TRATEC TEKNIKKEN:

Komplette styringssystemer stadig viktigere Det er spennende tider for dem som arbeider med klimatekniske løsninger, og det skjer mye positivt når det gjelder klimarelaterte investeringer både innen elektrifisering, energiøkonomisering, automatisering og digitale styresystemer. Dette gir hyggelige markedsutsikter for de som arbeider i rørog elektroinstallasjonsbransjen. I Farsund finner vi hovedkontoret til Tratec Teknikken AS. Bedriften, som er en del av Trateckonsernet med tilhold i samme by, har ca. 120 ansatte fordelt på avdelinger i Farsund, Lyngdal, Flekkefjord og Mandal. Tratec Teknikken AS er totalleverandør av elektro-, rør- og klimatekniske løsninger og utfører oppdrag for både on- og offshorebasert næringsliv,

offentlige virksomheter og private over store deler av landet. – Det er riktig at vi har noen gode år bak oss, og vi har godt med oppdrag også framover, forteller Tom Nordstrøm til Agdernæring. – Vi har vokst til å bli en av regionens ledende leverandører av elektro, rør og klimatekniske løsninger. Våre tjenester strekker seg fra stikkkontakten og vannkrana på kjøkkenet i privatboligen til store komplekse industri-, undervisnings- og kjøpesenterinstallasjoner, både innenfor og utenfor våre landegrenser. – Vi er stolt over å ha blitt valgt som leverandør til flere interessante signalbygg, sier Nordstrøm videre. Blant prosjekter vi har vært medvirkende i, kan jeg nevne handlesenteret Nordkapp i Farsund og Flekkefjord kulturhus, som begge stod ferdig for noen år siden. – For tida arbeider vi med utvidelse og ombygging av Eilert Sundt videregående skole i Farsund. Her er vi tildelt

entreprisene for elektro, automasjon og rørarbeider. Vi skal utstyre store deler av taket med solceller og leverer også et optimalisert kalenderstyringssystem for varme og lys som skal spare skoleeieren for betydelige energiutgifter. Skolen skal stå ferdig til elevene møter opp etter sommerferien i 2021. Tom Nordstrøm understreker at det ikke bare er prestisjeoppdrag de er interessert i. – Vi vet hvordan det oppleves når et vannrør springer lekk eller hvor lite hyggelig der er når avløpsrøret er tett. Vi er her for å hjelpe til når uhellet skjer og problemene oppstår. Av andre oppgaver vi påtar oss vil jeg nevne solcellepaneler og varmepumper av forskjellig slag til både bolig- og næringsbygg. En kombinasjon av prisnedgang og bedre effektivitet har gjort at både solcelleanlegg og varmepumper har blitt en god investering etter hvert. – Vi hjelper gjerne med å foreta både lønnsomhetsberegninger og leveranser av anlegg, sier Nordstrøm til slutt. – Det er bare å ta kontakt. Tratec Teknikken er godkjent installatør både av svakstrøm, data og sterkstrøm. Bedriften leverer også komplette systemer for adgangskontroll, brann, alarm og systemstyring.

Tratec AS er et privateiet industrikonsern med hovedsete i Farsund kommune og med avdelinger over hele Sørlandet. Selskapet, som ble stifa i 1996, har ca. 350 ansatte og omsatte for 550 millioner kroner i 2018. Konsernet er organisert i tre forretningsområder: ● Automasjon ● Elektro & rør ● Mekanisk I tillegg er konsernet inne på eiersida i flere industriområder Tratecbedriftene utfører teknologiprosjekter innen offshore, industri, bygg og bolig, samferdsel, handel mm over store deler av landet.


VÅR MINSTE VAREBIL

NYE PROACE CITY fra kr. 186 820,- ekskl. mva.*

2 lengder - Kort og Lang 3 utstyrsgrader - Basic, Comfort og Comfort Plus Vareromslengde kort Proace City: 3 090 mm* Vareromslengde lang Proace City: 3 440 mm* Opptil 925 kg nyttelast Opptil 1 350 kg tilhengervekt

KOMMER HØSTEN 2020

PROACE ELECTRIC 330 km elektrisk rekkevidde etter WLTP-std. elektrisk batteri 75 kWt 230 km elektrisk rekkevidde etter WLTP-std. elektrisk batteri 50 kWt Opptil 1 tonn nyttelast Opptil 1 tonn tilhengervekt*

TOYOTA ARENDAL AS

TOYOTA FLEKKEFJORD AS Trøngsla 4 4400 Flekkefjord Tlf. 38 32 60 60 www.flekkefjord.toyota.no

Sørlandsparken, Kristiansand Tlf. 38 05 60 00 www.toyotasør.no

Skarpnes 4823 Nedenes Tlf. 37 05 80 00 www.arendal.toyota.no

4560 Vanse Tlf. 38 39 63 00 www.farsund.toyota.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 12 200,- inkl. mva. /9 760,- ekskl. mva. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO₂ og NOx: Proace City fra 0,43 l/mil, fra 112g/km, fra 42,6 mg/km. Vareromlengde er inkl. Smart Cargo Vi tar forbehold om trykkfeil.

AGDERNÆRING VISER VEI

5


Tvedestrand får ny videregående skole og idrettsanlegg Står klar til å ta imot elever og lærere ved skolestart EN SKOLE som «aldri» har blitt til å ta imot 688 elever og 140

Aust-Agder fylkeskommune har bygd ny videregående skole med plass til 688 elever og 140 ansatte like utenfor Tvedestrand sentrum. På samme sted anlegges det i samarbeid med Tvedestrand kommune et moderne og sterkt etterlengta idrettsanlegg. Det er Veidekke i samarbeid med Link Arkitektur og Snøhetta som står bak utforminga av både skole- og idrettsanlegg. Sweco har vært Veidekkes tverrfaglige rådgiver helt fra idé og skisse til utarbeiding av livssykluskost. Den økonomiske ramma på prosjektet med skole, tilførselsveier og idrettsfaciliteter er på vel 650 millioner kroner

Vedtaket om ny videregående skole i Tvedestrand ble tatt av Aust-Agder fylkeskommune i 2015 og anleggsarbeidene starta høsten 2017. Skolen bygges i et flott naturområde ved Mjåvann like utenfor sentrum. Det var forslaget «KAPLA» fra Veidekke AS, hvor Sweco var tverrfaglig rådgiver, Link Arkitektur hadde arkitektoppdraget og Snøhetta var landskapsarkitekter, som vant den utlyste konkurransen om utvikling og bygging av både skole- og idrettsanlegg. Sweco ble engasjert som Veidekkes tverrfaglige rådgiver helt fra idé og skisse til beregning av anleggets livssykluskostnader. Forslaget KAPLA vant konkurransen fordi det etter en samla vurdering best tilfredsstiller byggherrens nåværende og framtidige behov. Anlegget skal fungere som et kultur-, og idrettstilbud, så vel som undervisningstilbud for hele kommunen og Agder fylke. Skolen har fått flere ulike nivåer som tilpasses omgivelsenes naturlige dimensjoner. Her slippes landskapet inn i de ulike fløyene, og natur og kultur flyter elegant sammen og vil utgjøre en viktig

Arkitektene lar lys og omgivelser slippe elegant inn i skolebyggenes store fellesområder. ILLUSTRASJON: 3D ILLUSTRATØR: ARCHIVISUALS, ARKITEKT: LINK ARKITEKTUR LANDSKAP: SNØHETTA

6

AGDERNÆRING VISER VEI


bygget før, og en skole i naturen der naturen er hentet inn i klasserommet. Tvedestrands nye videregående skole skal stå klar ansatte ved skolestart til høsten. ILLUSTRASJON: 3D ILLUSTRATØR: ARCHIVISUALS, ARKITEKT: LINK ARKITEKTUR LANDSKAP: SNØHETTA del av undervisningsmiljøet. Skoleanlegget har fått flere horisontale volumer stabla på hverandre, slik at det glir inn i terrenget og passer elegant til tomtas topografi. Volumene er stort sett i en etasje, men den store bygningskroppen er inndelt i mindre deler. Bygget har en arkitektonisk utforming med utbredelse i alle fire himmelretninger, og en trappende etasjeoppbygning som følger terrenget. Med områdets hovedfartsåre og skolens kryssende allmenning, har byggets romfunksjoner og områdets installasjoner en felles tilknytning til skolens kantineområde. Synlig trevirke i deler av skolens hovedbæresystem, gir skolen en direkte kobling til naturen og er med på å trekke naturen inn i skolen. Skolens rom og funksjoner er organisert langs et vrimle- og fellesrom som på en svært vellykka måte følger terrengfallet helt fra en kolle i syd til idrettsbanen i nord. Dette rommet samler skolen og blir et spektakulært og aktivt sted som vil være naturlig å gå innom for alle på vei mellom gjøremålene i løpet av skolehverdagen. Rommenes ulike nivåer gir nærkontakt til omgivelsene ved direkte utganger til terreng og takterrasser i flere nivåer. Ute og inne er det et rikt utvalg av rom som byr på ulike kvaliteter og muligheter. Logistikkfunksjonen er løst slik at en oppnår stor frihet til enkelt å foreta

seinere utvidelser. Selv om bygget strekker seg langs allmenningen er det også mulig å nå alle nivåer via en sentral heis.

En energiproduserende skole Både skole og idrettsanlegg er designa for å tilfredsstille Futurebuilts definisjon av «Plusshus». Det betyr at energibehovet til drift av bygningen skal dekkes av fornybar energi på stedet. I tillegg skal det produseres 2 kWh/m² overskuddsenergi pr. år. Plusshusmålet har satt en rekke premisser for utforming av bygningskroppen, tekniske løsninger og valg av energiforsyning. Det er lagt stor vekt på å utnytte naturlig dagslys. Derfor er alle undervisningsrom plassert mot utvendige fasader med direkte dagslys. Dette er en viktig premiss i miljøprogrammet og samla vindus- og dørareal utgjør hele 18 prosent av byggets BRA – noe som regnes å være mye når det gjelder skolebygg. Utnyttelse av dagslys og bruk av avanserte tekniske løsninger vil redusere byggets energibehov til et absolutt minimum. Energiforsyninga er i første rekke basert på varmepumpedrift som skal utnytte termisk energi fra energibrønner og luft. Til oppvarming av varmt tappevann benyttes innovativ CO2 varmepumpe-teknologi. Bruk av varmepumper med drift fra energi-

brønner og luft muliggjør dessuten energieffektiv kjøling. For å tilfredsstille plusshuskravet, om å produsere overskuddsenergi på 2 kWh/m² BRA pr. år, benyttes det også solcellepaneler til produksjon av elektrisk energi. Disse er plassert på byggets tak samt på deler av fasadene. Prinsippet om at driftskostnadene skal være lavest mulig sett i et livsløpsperspektiv, har også vært avgjørende for valg av energiløsningene.

Idrettsanlegg Som en del av skolen bygges det også et moderne idrettsanlegg inneholdene bl. a. dobbel håndballhall, klatrehall og et styrke- og kondisjonsrom. Ute blir det nytt friidrettsanlegg og fotballbane med undervarme i tillegg til diverse nærmiljøanlegg. Selv om alt dette kommer som del av skolebygget, skal anleggene også være åpne utenfor skoletid for bruk av de lokale idrettslagene. Prosjektet er utvikla i tett samarbeid med kommune og fylke og Tvedestrands innbyggere får tilgang til en rekke fine arealer både til idrett og andre aktiviteter, inkludert ei flott storstue for større forsamlinger.

TVEDESTRAND VGS

7


TVEDESTRAND VGS

Tvedestrand vgs.

Vi har hatt alt av anleggsgartnerarbeider på Tvedestrand vgs. ● Natursteinsmurer ● Betongheller ● Idrettsbaner ● Bryggeanlegg

og amfier

● Beplantning ● med

mer.

Nedig AS er en elektroinstallasjonsbedrift som er totalleverandør av elektrotekniske løsninger. Vi holder til i Sørsvanngården på Stoa i Arendal og betjener både privatpersoner og bedrifter.

Tlf. 37 00 23 90 Reiersølveien 129, 4820 Froland - Tlf. 37 03 82 10

www.nedig.no

www.oveland.no

DIN ELEKTRIKER

Tvedestrand vgs

Sweco har hatt følgende fag i forbindelse med Tvedestrand vgs. og idrettsanlegg:

• BRANNTEKNIKK • ELEKTROTEKNIKK • BYGGETEKNIKK • BYGNINGSFYSIKK • AKUSTIKK • HYDROLOGI • VEI, VANN OG AVLØP • SIKKERHETSRÅDGIVNING • LIVSSYKLUSKOST (LCC) • GEOTEKNIKK • INGENIØRGEOLOGI • FVD Kontakt vårt regionkontor i Kristiansand på telefon 38 17 86 66 eller besøk oss på www.sweco.no

8

AGDERNÆRING VISER VEI

Tvedestrand vgs.

For Tvedestrand vgs. har vi prosjektert: - Varme- og kjøleanlegg - Sanitæranlegg - Sprinkleranlegg - Ventilasjonsanlegg - Varmepumper med energibrønner

www.rivco.no RIVCO AS UTFØRER BYGGELEDELSE, PLANLEGGING OG PROSJEKTERING AV ALLE TYPER VVS-ANLEGG


Tvedestrand vgs.

TVEDESTRAND VGS.

Vi leverer vinduer og dører til Tvedestrand videregående skole

Vi har levert rør, ventilasjon og automatikk til nye Tvedestrand vgs.

Besøksadresse: Skrubbedalsveien 1, 4848 Arendal

www.bravida.no TVEDESTRAND VGS

Vi er totalentreprenør for Tvedestrand videregående skole

www.veidekke.no TVEDESTRAND VGS

9


TVEDESTRAND VGS

Froland kommune Frolandsveien 995, 4820 Froland Telefon 37 23 55 00 E.post: post@froland.kommune.no

www.froland.kommune.no

Betonggulvene er utført av oss

Velkommen til Froland! Froland kommune ligger sentralt i Aust-Agder, rett nord for Arendal og Grimstad, og er et bindeledd mellom kysten og innlandet. Froland kommune har ca. 5.900 innbyggere, og har de siste årene vært blant de raskest voksende kommunene i Agder.

Telefon 38 35 13 87 - Mobil 91 57 34 44 E-post: post@ebetonggulv.no

www.www.egelandgulv.no Tvedestrand vgs.

Vi har utført landmåling/ oppmålingsarbeider

Kommunen har godt utbygde skoler og barnehager og gode omsorgstjenester, foruten et rikt kulturliv med mange og spennende tilbud for alle. Kommunen er særlig godt rustet med gode utendørs og innendørs anlegg for kultur og idrett. Næringslivet i Froland er allsidig og variert, med mange arbeidsplasser innen skogbruk, bygg og anlegg og privat og offentlig tjenesteyting. Bl.a. er det fortsatt ledige næringsarealer i Blakstadheia næringspark, samt at det planlegges nye næringsarealer i forbindelse med ny veitrasé til Arendal lufthavn Gullknapp. Kommunesenteret Osedalen er i dag en spennende møteplass med mange gode tilbud og spennende butikker.

Hjertelig velkommen både som etablerer og innbygger til Froland kommune! Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 37 23 55 00, e-post: post@froland.kommune.no, eller besøk vår hjemmeside

www.froland.kommune.no Ove Gundersen Ordfører

Avd.kontor: Vigeland, Evje, Grimstad og Kristiansand Oppmåling av Eiendom - Bygg - Anlegg

10

Tlf. 91 56 40 16 E-post: te@landmaaler.no

AGDERNÆRING VISER VEI

Bo André Longum Rådmann


Froland handelsog næringsforening Vi er en engasjert støttespiller for et sterk næringsliv i Froland, og bidrar på mange områder. Vi har plass til flere medlemmer. Hjertelig velkommen! Med de beste hilsener for medlemsbedriftene i Froland handels- og næringsforening • Agder supply • Arendals fossekompani • Eiendomsutvikling Agder as • Andreassen & Aastveit Elektroinstallatørforretning • Arilds motorsenter • Blakstadheia næringspark as • Bliksåsen panorama as • Blomster & gavebutikken • Froland kommune • Frolandstaua • Frolendingen as • Hjerterom

• Håkedal as • Liens konditori • Livlig Froland dyreutstyrsbutikk • Nille • Rema 1000 Froland • Silhuett frisørforretning • Spar Røyseland • Sparebanken Sør • Spekematbilen • Vitus Apotek • Reiersøl planteskole

Ta gjerne kontakt på telefon 906 18 219 Leder Henning Håkedal E-post henning@hakedal.no.

FROLAND

11


SKARSBRU NÆRINGSPARK

Nye næringsarealer i Froland På Skarsbru i Froland, ca. fem km fra kommunesenteret i Osedalen, holdt Blakstad videregående skole tidligere til med bl. a. undervisning i anleggsfag. I 2014 ble Blakstad vgs samlokalisert med Sam Eyde vgs på Myra i Arendal, og lokalene ble fristilt til andre aktiviteter. Nå er det i stedet kommet ny næringspark; Skarsbru Næringspark AS.

12

Det var tidligere Aust-Agder fylkeskommune som eide anlegget. Fylket solgt det til det nyopprettede selskapet Skarsbru Næringspark AS. Næringsparken huser inntil videre to bedrifter; den kjente store entreprenørbedriften E. Gauslå & sønner AS og Agder og Agder Miljø, som driver med produksjon av fyringsflis. Det er disse to bedriftene som eier selskapet. Styreleder er Øystein Gauslå som også er daglig leder i E. Gauslå & Sønner AS. Froland kommune har fra før den privateide Blakstadheia Næringspark, som er i ferd med å fylles opp, men det er fortsatt noen ledige næringstomter der. Etableringen av Skarsbru Nærings-

AGDERNÆRING VISER VEI

park er derfor et kjærkomment tilskudd til næringsutviklinga i kommunen. Det arbeides også med å etablere andre næringsarealer i kommunen. Like ved den planlagte tilførselsveien fra fv. 42 til Arendal lufthavn Gullknapp/Gullknapp Aerial Center klargjøres det for bedrifter som ønsker å etablere seg i Froland.

Froland handelsog næringsforening Froland handels- og næringsforening ble stiftet i 2011 av elleve bedrifter med tilhold i kommunen. I dag er 23 bedrifter med i foreningen. Foreningen har


medlemsbedrifter både innen handel, service og produksjon. Henning Håkedal, innehaver av Storkjøkkenspesialisten Håkedal AS, har vært styreleder helt siden starten. Foreningen bistår medlemmene og er talerør overfor kommune og andre offentlige myndigheter. Foreningen engasjerer seg også i sentrumsarrangementer som f. eks. «Midt i Frolandsblinken» og «Frolandsdagen». Flere av medlemmene er handelsbedrifter i Osedalen. Dette betyr også at foreningen er sterkt engasjert å styrke og videreutvikle sentrum og gjøre dette attraktivt for både frolendinger og andre.

Strategisk næringsplan for Froland kommune 2020–2023 Froland kommune fikk sin næringsplan i 2016. Planperiode strekker det over fire år og er for tida under revisjon. Den nye reviderte næringsplanen ble behandlet av Froland kommunestyre 11. juni i år, og tar for seg organisering av kommunens næringsarbeid, interkommunalt samarbeid, offentlig og privat næringssamarbeid, det bye fengselet, kommunen som eier, reiseliv og kulturturisme, næringsarealer og landbruk. Det er også et eget kapittel om Arendal lufthavn Gullknapp, som nå

bruker betegnelsen «Gullknapp Arial Center». Sist, men ikke minst, er det tatt inn strategi for utvikling av kommunesenteret i Osedalen. Froland kommune er fortsatt i sterk vekst, og runder i nær framtid 6.000 innbyggere. Det legges derfor stor vekt på å bidra til å trekke nye arbeidsplasser til kommunen, som har en sentral beliggenhet med grense mot både Arendal og Grimstad. Det er en betydelig inn- og utpendling disse kommunene imellom. Froland samarbeider med de sju øvrige kommunene i Østre Agder og har derfor en kombinasjon av lokale og regionale perspektiver i næringspolitikken.

FROLAND

13


Blakstadheia Næringspark er i utvikling og ett av landsdelens nye fengsler er nå ferdig på området. Vi har fremdeles ca. 150 mål for salg og ca. 60 mål er allerede ferdigstilt som byggeklare tomter. Tomter tilpasses, størrelser fra 1 000–40 000 m2 på en flate. Området er regulert til kontor, handel og industri og det er et bredt spekter av virksomheter allerede etablert på Blakstadheia. Kun 6 min. med bil fra E-18/Stoa. Froland kommune er ekspansive og har flere boligprosjekter under utbygging.

B L A K S TA D H E I A N Æ R I N G S PA R K A S Trond Østereng Mobil 90 87 66 35- trond@ostereng.no

Øystein Gauslå Mobil 90 15 0210 - oystein@egauslaa.no

Brekke & Strand Akustikk Brekke & Strand Akustikk er et spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder. Vi er i dag det største rådgivningsmiljøet innenfor akustikk i Norden. Vårt kontinuerlig fokus på faglig kompetanse, uavhengighet, kostnadseffektivitet og god kundebehandling sikrer at vi er med og bidrar i flere av de største og mest prestisjetunge akustiske oppgavene i landet. I Agder har vi en avdeling i Kristiansand, tidligere Sinus AS. Fusjonen med Brekke & Strand høsten 2018 har gitt oss tilgang på enda større spesialkompetanse og større kapasitet. Kristiansandkontoret har 6 dyktige rådgivere og har i juni 2020 fått ny avdelingsleder, Katrine Arnesen. Hun tar over for Helge Forsdal som nå trekker seg tilbake for å jobbe mer med det faglige. Katrine vil jobbe for god faglig rådgivning, god kundebehandling og et godt arbeidsmiljø. Vi på Kristiansandkontoret ser frem til mange nye og spennende prosjekter på Sørlandet i tiden fremover.

Rådgivende ingeniører – MRIF AKUSTIKK – STØY – VIBRASJONER

Avd. Kristiansand Skippergata 4 - 4611 Kristiansand S - Tlf. 38 12 07 70

14

www.brekkestrand.no

AGDERNÆRING VISER VEI


Mennesker, miljø og teknologi. Stolthet og tilhørighet.

Vi leverer byggetjenester til Glencore Nikkelverk AS – med sterk fokus på sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet

15


SPESIELLE UTFORDRINGERE FOR FAGOPPLÆRINGEN

– Det gikk utrolig fort fra full drift til helt dødt! – Det var spesielle dager fram mot nedstenging og permittering, men det verste var usikkerheten. Hvor lenge vil det vare? Vil vi klare oss gjennom dette? Slik tenkte vi hele tiden, sier Trond Kristiansen. Han er daglig leder og kjøkkensjef hos Bønder i byen, en restaurant på Øvre Torv i hjertet av Kristiansand. De siste ukene og månedene har hele samfunnet vært dominert av Covid19viruset og smitteverntiltakene. Mange bedrifter opplevde en drastisk reduksjon i kundegrunnlaget, andre har stengt etter pålegg fra myndighetene. Når det ikke er mennesker i byen, er det selvsagt ikke grunnlag for å holde restaurantene åpne. Situasjonen rammet både lærebedrifter, lærlinger og opplæringen fram mot fagprøve. Avdeling for fagopplæring i Agder fylkeskommune følger situasjonen tett. Én sak er den lave aktiviteten og alle tiltakene. Det har skapt helt nye utfordringer for fagopplæringen. Bare tenk at mer enn hundre fagprøver skal avholdes innen helse og omsorg i en tid hvor det ikke er tillatt for eksterne å komme innom på et sykehjem! Eller frisørlærlingene som blir sittende hjemme fordi salongene er stengt... Men bekymringen går også på neste års lærlinger. Vil de få plass? Våger bedriftene å ta inn nye lærlinger når årets lærlinger kanskje ikke blir ferdige før sommeren? Fylkeskommunen samarbeider med bransjene, opplæringskontorene og skolene for å få gjennomført så mye opplæring og så mange fagprøver som mulig. Målet er at alle skal få avsluttet sin læretid på omtrent normert tid, og det ser ut til at det lar seg gjennomføre for de fleste. Restaurantbransjen er blant de som er hardest rammet. Kundene forsvant, omsetningen stupte mens kostnadene for de fleste er stabile. Trond Kristiansen sto, som så mange andre, plutselig med en helt ny utfordring...

16

– Når og hvordan forsto dere at dere måtte stenge? – Det gikk utrolig fort fra normal drift til helt dødt. Egentlig skjønte vi en del i dagene før nasjonal nedstenging fredag 13. mars. På mandagen og tirsdagen var alt normalt, og vi hadde vanlig drift både på dagen og kvelden. Vi håpte i det lengste å holde åpent, men da onsdagen kom, var kundene borte. Tanken om stenging og permittering slo inn hos oss. På fredag 13. begynte jeg på jobb som vanlig kl. 08.00. Torsdag kveld hadde det ikke vært mennesker i byen! Vi fikk inn veldig mange avbestillinger for de nærmeste dagene, og vi tok avgjørelsen om å stenge. Vi stengte helt og måtte permittere alle, inkludert lærlingene og oss selv som ledere og eiere. Det var en dramatisk avgjørelse, men vi ser at det var riktig å gjøre. – Hva gjorde dette med deg som leder og medmenneske? – Det var en merkelig følelse å stå i en helt ny situasjon. Jeg har vært leder i mange år og opplevd utfordringer tidligere. Men å stenge butikken og permittere alle ansatte… Nei, det har jeg aldri opplevd. Det var mye å sette seg inn i – regelverk, skjemaer hos NAV, melde seg arbeidsledig osv. Vi ville også hjelpe de ansatte med formalitetene og mulighetene for å søke økonomisk støtte. Det var mye å svare på i løpet av den første helgen. Det er ikke gøy å måtte gå til et slikt skritt. Mange mennesker rammes av en leders avgjørelse i en slik situasjon. Usikkerheten var verst. Hvor lenge vil det vare? Når kan vi åpne igjen? Det var vanskelig å håndtere. – Hvordan har det gått? – Det ble seks, nesten syv, lange uker med full stopp, MEN NÅ er vi endelig i gang! Vi åpnet så smått med redusert åpningstid, meny og bemanning fra onsdag 29. april. Fra torsdag 14. mai var vi tilbake til full drift. Vi merker til vår store glede at byens befolkning setter stor pris på å kunne gå ut og treffe folk igjen. Det har vært bra belegg helt fra de første dagene – som dessuten falt sammen med noen varme dager og vårstemning på Sørlandet. – Bønder i byen er også lærebedrift? – Ja, vi har hatt lærlinger helt siden

AGDERNÆRING VISER VEI

starten for fem år siden. Nå har vi to lærlinger i kokkefaget. Vi synes det er et viktig bidrag. Det er verdifullt for bedriften å få inn unge mennesker. Vi må rekruttere til faget og vi vil også ta et samfunnsansvar ved å delta i helt nødvendig fagopplæring. – Får dere tak i ungdommer som vil bli kokk? – Alle våre lærlinger er rekruttert gjennom utplassering fra skolene. Vi samarbeider særlig med Sam Eyde, Lillesand og Tangen videregående skoler. Vi får nok lærlinger til våre læreplasser, men faget som sådan kunne gjerne hatt flere søkere. Eleven som nå er utplassert fra skolen har fått læreplass i Oslo, så vi konkurrerer med mange om de samme ungdommene! – Lærlingene er tilbake fra permittering? – Lærlingene er i en sårbar situasjon. De skal være de siste som går ut i permittering og de første som kommer tilbake. Denne gangen kunne vi heldigvis ta tilbake alle, men vi føler et ekstra ansvar for lærlingene. På tross av perioden med permittering, fikk vi Robin Alexander opp til fagprøve før sommerferien.

Robin Alexander Tingvoll Holm kommer fra Lillesand, gikk på Møglestu (nå Lillesand videregående skole) og var lærling hos Bønder i byen. Han startet læretiden i august 2018. – Jeg har tenkt på å bli kokk helt siden barneskolen. Det var egentlig faget mat og helse på skolen som ga meg interessen. Jeg ønsket derfor å jobbe i restaurant. – Fortell hva som skjedde da du ble permittert! – Vi fikk beskjed samme dagen som det skjedde. Jeg var på jobb den fredagen som vanlig. Trond kom og fortalte det selv: «Vi stenger kl. 16.00 i dag, og da er alle permittert». Følelsen var helt uvirkelig, men samtidig var jeg mentalt forberedt gjennom nyhetene og samtalene i bedriften den siste uka før det skjedde. – Hvordan opplevde du perioden videre? – Det tok lang tid å venne seg til den nye situasjonen. Veldig rart med så lite å gjøre. Jeg var faktisk bare hjemme de


– Det var spesielle dager frem mot nedstenging og permittering, men det verste var usikkerheten, sier daglig leder og kjøkkensjef hos Bønder i byenTrond Kristiansen (t.h.). Her sammen med kokklærling Robin Alexander Tingvoll Holm fra Lillesand som er fornøyd med å være tilbake på arbeidsplassen etter permitteringen.

første ukene. Men det var jo de fleste andre også. Det varte egentlig helt til slutten av april. En dag, jeg tror det var 26. eller 27., ringte Trond og sa at restauranten skulle åpne delvis, kanskje i begynnelsen av mai. Da ble jeg veldig glad. Jeg visste at jeg lå nokså godt an i opplæringen, men siden det ble flere ukers

stopp i opplæringen var jeg usikker på om jeg måtte utvide læretiden for å kunne gå opp til fagprøven. Det hadde blitt veldig uheldig med tanke på planene mine. Til høsten skal jeg på påbygg til studiekompetanse – men så vil jeg tilbake til kokkefaget. – Begge lærlingene kom tilbake? – Ja, begge to fikk komme tilbake med

én gang, selv om åpningstidene var litt kortere de første par ukene. Jeg synes det var fint at oppholdet i læretida ble kort, sier han til slutt. TEKST OG FOTO: KETIL JENSEN, AVDELING FOR FAGOPPLÆRING, AGDER FYLKESKOMMUNE

FAGOPPLÆRING

17


Bedrifter som ønsker å bli godkjent lærebedrift innen et eller flere elektrofag, kontakt

Helse- og oppvekstfag ● Teknikk og industriell produksjon ●

Bygg og anleggsteknikk

Service og samferdsel

www.eosor.no

Et mål for alle, alle i mål!

Tett oppfølging hele veien fram til fagbrev eller kompetansebevis.

Kjøita 6, 4630 Kristiansand firmapost@eosor.no - Tlf. 38 12 96 50 18

Tlf. 38 15 27 77 | www.ovrebo.vgs.no | pov@ovrebo.vgs.no

AGDERNÆRING VISER VEI


Øvrebø opplæringskontor

Mange veier til fagbrev Øvrebø opplæringskontor er et av flere godkjente opplæringskontorer i Agder fylkeskommune. Kontorer har god erfaring med oppfølging av både lærlinger og lærekandidater. Opplæringskontoret er lokalisert på Øvrebø videregående skole og jobber tett sammen med elever og ansatte på skolen. Både skolen og opplæringskontoret er eid av Blå Kors og sammen ønsker de å bidra til at den enkelte elev og lærling skal oppleve mestring og mening. Visjonen er «et mål for alle, alle i mål». – Vi er et flerfaglig kontor og har rundt 35 lærlinger som vi følger opp, forteller rådgiver Torunn Wergeland. – Det som

kanskje skiller oss fra en del andre opplæringskontorer er at vi er små. Dette gir oss muligheter til å bli kjent med hver enkelt lærling og vi har tid til å gi god oppfølging til både lærling og bedrift. På opplæringskontoret arbeider ved siden av Torunn Wergeland også Randi Kiledal som rådgiver. – Vi hjelper gjerne med rådgivning til både ungdom, voksne og bedrifter, sier hun. – Husk; det er mange veier til fagbrev! – Vi er alltid interessert i å samarbeide med nye bedrifter og er du interessert i å ha lærling, så kontakt oss gjerne!

Kontaktinfo:

Rådgiverne Torunn Wergeland og Randi Kiledal hjelper gjerne

randi.kiledal@ovrebo.vgs.no og både ungdom og voksne med å finne rett yrke og en læretorunn.wergeland@ovrebo.vgs.no plass.

Vi ønsker kontakt med bedrifter som er interessert i å vite mer om lærlingeordningen og de incentiver og muligheter som ligger her. Sammen med opplæringskontor og skoler kan vi også gjøre det lettere for mindre bedrifter å delta i lærlingeordningen. Ta kontakt i dag for mer informasjon: Telefon 91 55 19 62 E-post: Trond.Reinhardtsen@agderfk.no

https://agderfk.no/

En lærling er en medarbeider for framtiden FAGOPPLÆRING

19


DÅRLIG VENTILASJON GIR DÅRLIG HELSE Tette og skitne ventilasjonsrør er dårlig for inneklima og kan gi økt fare for brannspredning. Det er ikke tilstrekkelig å kun bytte filter, også kanaler må renses og vedlikeholdes regelmessig for at det skal bli god luft. Kapasiteten reduseres betraktelig når rørene tettes til av støv. Resolve AS er franchisetaker i Polygon og har avdeling på Mjåvann i Kristiansand, i tillegg til øvrige avdelinger i Agder og Vestfold og Telemark. Bedriften har lang erfaring med inneklima på bygg og har drevet med ventilasjonsrens i over 30 år. Resolve AS har ansatte som er utdannet på ventilasjonsrens, asbestsanering, innen fuktog brannteknikk, samt har egne malere. I tillegg tilbyr bedriften vaktmestertjenester, hytteservice, renhold, renseritjenester og mer. – Vi ser at enkelte rør kan være nærmest helt gjengrodd, forteller Ståle Thorsen i Resolve AS til Agdernæring.

– Dette fører til dårlig inneklima og kan påvirke både helse og konsentrasjon på en arbeidsplass. Tette rør øker støynivået, gir økt brannfare og fører ofte til høyere strømregning. Når det gjelder restauranter og bedrifter med kjøkkendrift, er rens av ventilasjonsanlegget spesielt viktig da fett i kanalene gir økt fare for spredning ved brann. I Sverige og Finland er det lovpålagt med regelmessig rens av ventilasjonsrør, og restauranter i disse landene renser sine anlegg så ofte som hver tredje måned. Slik er det ikke i Norge, og dette er trolig årsaken til at det er et langt mindre fokus på dette problemet her, enn i våre naboland, sier Thorsen videre. Privat bør spesielt familier med barn, allergikere og andre med luftveisproblemer vurdere å rengjøre ventilasjonssystemet hyppigere enn det som er vanlig. – Vi kommer på gratis befaring til både bedrifter og institusjoner. Tilstanden kontrolleres ved hjelp av kamera både før og etter at arbeidet er utført og kunden får alt dokumentert. Siden vi benytter roterende børster,

Resolve kartlegger tilstanden i kanalene med kamera og dokumenterer alt. kan vi utføre arbeidet mens normal drift foregår uten mange forstyrrelser. – Ta gjerne kontakt for befaring og et uforpliktende tilbud, sier Thorsen til slutt.

Støv og skitt i kanalene reduserer kapasiteten betraktelig, og fører til et dårlig inneklima. I kombinasjon med fett kan det også bety unødvendig stor fare for spredning ved brann gjennom kanalsystemet. 20

AGDERNÆRING VISER VEI


Leilighets- eller hytteseksjoner

Tomter ved Byglandsfjorden

Setesdal Resort

.000.0 5 1 . r k a r F

.000.0 9 2 . r k a r F

I regulert område ved Reiårsfossen Camp har vi fremdeles noen få byggeklare tomter for salg. Utsikt til badebukta. Priser fra kr. 150.000.- til kr. 300.000.Pris med veg, vann, kloakk og strøm fremlagt. Kun tilkoplingsavgifter til kommunalt vann å betale. Ta kontakt for visning: Telefon 92 88 44 16

Beliggende ved Byglandfjorden i Bygland i Setesdal. Utleieklausul. Egenbruk tre mndr i året etter avtale. Priser fra kr. 290.000.- kr til kr. 1.300.000.Ta kontakt for visning: Telefon 92 88 44 16 eller 90 63 66 90.

T

00.0 . 0 .20 Kr. 2 S TA K

Restaurert setesdalshus til salgs Spesiell eiendom på Ose i Setesdal Utsikt mot Byglandsfjorden og den kjente Reiårsfossen. 130 m2 BRA. Tomt: 1362 m2. Rettighet til å bygge brygge og båthus. Ytterligere informasjon, tilstandsrapport og takst fåes ved henvendelse til eier på tlf. 92 88 44 16

BYGLAND

21


Bygland Areal: 1 312 km2 Befolkning: Ca. 1.200 Bygland grenser i nord mot Valle, i aust mot Fyresdal og Åmli, i sør mot Froland og Evje og Hornnes, og i vest mot Åseral, Kvinesdal og Sirdal i Vest-Agder. Bygland er Agders tredje største kommune rekna i areal. Kommunen har 7.500 dekar jordbruksareal og 250.000 dekar produktiv skog. Skoggrensa går på 650 til 700 moh. Om lag 80% av kommunens areal er av fjell, myr, vatn, beite og uproduktiv skog. Størstedelen av kommunen ligg over 700 moh. Dei lågast liggande områda finn me ved Byglandsfjorden og Otra. Det høgaste punktet er Reinshornheii; 1161 moh. Busetninga finn me i hovudsak i dalbotnen, spreidd over ei strekning på seks mil; frå kommunegrensa mot Evje og Hornnes i sør til Valle kommune i nord. I tillegg til kommunesenteret Bygland, er Byglandsfjord og Ose viktige. Av andre grender kan Grendi, Jordalsbø og Åraksbø nemnast. Byglandsfjord har dei største bedriftane og alle vanlege servicefunksjonar for innbyggjarane i søndre del av kommunen. Bygland er utgivarstad for bygdeavisa Setesdølen.

22

Hva ønsker å bli husket Sigbjørn Åge Fossdal ordfører Bygland kommune Sigbjørn Åge Fossdal, født 6. februar 1955 i Flekkefjord, ble ved høstens kommunevalg i Bygland kommune valgt til ordfører for de neste fire år. Han representerer Arbeiderpartiet og etter 26 år med Senterpartiet synes innbyggerne at det var på tide med et taktskifte. Han er vokst opp i Flekkefjord og flyttet til Stavanger hvor han tok ingeniøreksamen i kommunal teknikk. Førstegangstjenesten ble avlagt i ingeniørvåpenet på Hvalsmoen i Hønefoss før han startet sin kommunale yrkeskarriere på Bryne. Deretter bar det av sted til Eidfjord, Bjerkreim og Hemsedal før han i 1987 fant ut at «Bygland var best å bu i» og ble da ansatt som teknisk sjef hvor han ble i 20 år. I 2007 ble han ansatt som tjenesteleder i Bykle kommune hvor han var inntil han ble valgt som ordfører i Bygland kommune høsten 2019. Han har lang kommunal erfaring noe som kommer godt med i politikken. – Det store spørsmålet; hva fikk deg til å stille til valg? – Da jeg var i Bygland kommune kunne jeg ikke være aktiv politisk, men mulighetene for politisk arbeid endret seg da jeg startet i Bykle kommune. Jeg har alltid hatt en stor interesse for samfunnsutvikling og det var helt naturlig for meg å gå inn i en aktiv rolle i det politiske liv. Da jeg ble forespurt om å stille til liste sa jeg ja og ble valgt inn til kommunestyret i 2011, samt medlem av PMR (Plan-, miljø og ressursutvalget). Etter valget i 2015 ble jeg gjenvalgt i kommunestyret og valgt til leder av PMR. Jeg satt i disse rollene fram til valget i 2019. Nå sitter jeg her. Samfunnsspørsmål er meningsfylt og jeg motiveres av å se at ting skjer. Spesielt brenner jeg for næringsutvikling og skape arbeidsplasser, da dette er viktig for å få opp folketallet i kommunen og regionen for øvrig. Vi må bli enda bedre til å markedsføre Bygland. – Hva er mest spennende med å være ordfører? – Næringsliv og næringsutvikling er veldig spennende.

AGDERNÆRING VISER VEI

Vi er nå i gang med å revidere kommuneplanen da dagens kommuneplan inneholder restriksjoner med tanke på utvikling, og kommuneplanen er et viktig dokument i utviklinga av en kommune.. – Videre synes jeg det er veldig spennende med Ose Water og Skild fordi de har nedslagsfelt utover Bygland kommune. Utover dem så er enhver næringsutvikling positivt for kommunen. Endelig fikk vi frisør i bygda med Ronny Andre Larssons salong «Spotlight». Vi har også fått en dyktig sveiser etter at Kallhovd Sveis flyttet sin bedrift til Bygland kommune. Det er svært moro å se at Arild’s Motorsenter har etablert seg på Byglandsfjord. Det betyr at lokaliseringen er sentral i forhold til nedslagsfeltet for kundegruppene. Vi ønsker alle nyetableringer en god framtid i Bygland kommune og vi vil strekke oss langt for å tilrettelegge for at de lykkes. – Utenom politikken, hvor henter du nye krefter? – Jeg har alltid vært en friluftsmann så jakt, fiske og friluftsliv betyr mye for meg. Mange av mine ferier har vært tilbrakt på jakt, hovedsakelig fuglejakt, men også storviltjakt. Jeg har vært aktiv med fuglehund, oppdrett, deltaker på jakt- og fuglehundprøver. Planen var å gjenoppta dette som pensjonist, men i stedet ble det politikk på heiltid. I tillegg har jeg et hus i Flekkefjord som jeg overtok i 1993 og koser meg veldig når jeg kan være der. – Kanskje litt tidlig å spør, men hva skal innbyggerne huske deg for: – Jeg håper å bli husket for den ordføreren som klarte å markedsføre kommunen på en god og positiv måte. At jeg var den som var med og bidro til å snu negativ folketallsutvikling til en positiv og stigende trend. Jeg håper også at jeg kan bidra til flere arbeidsplasser i kommunen samt opprettholde det gode tjenestetilbudet vi har. Klarer jeg alt dette, da er jeg kjempefornøyd! ––– Vi ønsker Sigbjørn Åge Fossdal lykke til med de neste fire år og fornemmer at en slik motivert og engasjert ordfører vil skape mye godt for innbyggere og næringsliv i Bygland. TEKST: SETESDAL VEKST - FOTO: MARIT KVAALE


ordføreren for?

KRISTIANSAND RUTEBILSTASJON

23


Bu og arbeide i Bygland! næringstomter og kontorlokaler i ein kommune oppteken av å få nye arbeidsplassar lSatsning på gründere lSkule, barnehage, helse og omsorgstilbod på linje med det beste i landet lRikt kulturliv med mange friviljuge organisasjonar lEin fjord og ein natur mange mange misunner oss lMe har plass til fleire byglendingar! Ynskjer du og dine å slå dykk ned i Bygland, kontakt oss på tlf. 37 93 47 00 eller send e-post til post@bygland.kommune.no Har du spørsmål om det å etablere eller utvikle eksisterande næring, spør etter ordførar eller kommunedirektør, eller send e-post til setesdalvekst@gmail.com grafisk partner - 90 17 66 81

lLedige

Bygland kommune Med hjarta i Bygland

TRELAST TIL BYGGVAREUTSALG ANS Byglandsfjord Sag produserer bord, plank og pallematerialer både i furu og gran. Ut i fra høvleriet kommer justert trelast som konstruksjonsvirke, lekter og kledning. Råstoffet er tømmer fra nærområdet. I tillegg leverer vi trykkimpregnert trelast.

Setesdalsvegen 2011 - 4741 Byglandsfjord Telefon 37 93 41 06 - E-post: post@bsag.no Åpent fra 0700–1500 mandag til fredag 24

AGDERNÆRING VISER VEI

BYGLAND


REISELIV, OVERNATTING OG ATTRAKSJONER I BYGLAND I tillegg til Neset Camping kan Bygland kommune tilby mange ulike overnattingsmuligheter. Campingplasser finner du på Reiårsfossen Camping, Longerakhyttene eller Longerak hyttesenter og camping. OSE TURISTHEIM tilbyr hjemmelaget tradisjonsrik mat og overnatting med seks rom med til sammen 14 senger. Turistheimen ble bygd i 1909 og er Setesdals eldste turiststasjon. SETESDAL HOTELL ligger på Nesmoen i Bygland. Et hotell med 90 sengeplasser, hvorav noen rom har eget kjøkken. I tillegg er det kafé, selskaps- og møterom for inntil 120 gjester.

REVSNES HOTELL på Byglandsfjord består av 53 rom, 108 sengeplasser, restaurant, to barer og pub. I tillegg konferanseavdeling til flere enn 200 personer og selskapslokale for inntil 100 gjester. BJOREN BRYGGE også kalt Brygga, er en koselig pub med servering beliggende rett ved Tangen badestrand og brygga hvor Bjoren legger til om sommeren. Her får du servert mat og drikke av den omgjengelige og blide innehaveren Jan Tore Leifsen. BJOREN tilbyr en unik båttur på Byglandsfjorden. Båten er et historisk museum. Den vedfyrte dampbåten er bygget på Akers Mekaniske Verksted i 1866. Hele sommeren kan du stige på enten på Byglandsfjord, Bygland eller Ose. En unik opplevelse av den fantastiske Byglandsfjorden.

ELGTUN er en elgpark med tam elg lokalisert på Landeskogen i Grendi. Parken har flest besøkende i høysesongen fra midten av juni til midten av august. AKTIVE FREDSREISER etablerte i 2010 Landeskogen Peace Center. Et veldedig aksjeselskap som driver et fredssenter hvor europeisk ungdom kan møtes og lære om hvordan de kan bidra til fredsog menneskerettighetsarbeid. LANDESKOGEN PEACE CENTER ligger i naturskjønne omgivelser i bygda Grendi. Landeskogen har historie tilbake på 1900-tallet og var det første av en rekke statlige helsetiltak mot tuberkulose. Sanatoriet ble åpnet i 1916 og hadde sengeplass til 120 pasienter. TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST FOTO KATHE KJETSÅ


NESET CAMPING ØNSKER VELKOMMEN TIL NORGESFERIE Neset Camping høster utmerket omtale av fornøyde gjester. Spesielt på Facebook er det et enormt engasjement. Mange gjester er aktive og skriver om sine fantastiske opplevelser både på Neset Campings facebookside, men også i andre grupper tilknyttet camping- og bobillivet. Olav Neset overtok som innehaver av Neset Camping ved Byglandsfjorden etter sin far i 1978. Neset Camping består i dag av kafé og kiosk, tre sanitæranlegg, 31 hytter og 100 oppstillingsplasser til bobiler hvorav 50 er asfalterte, samt 100 oppstillingsplasser til campingvogner og telt. Det er kort vei fra Europa til Neset Camping. Etter en times kjøretur fra ferjeleia i Kristiansand, så er du i naturskjønne omgivelser ved Byglandsfjorden som er både lang og fiskerik. Her kan du leie robåt, båt med motor, kano og kajakk. Vil du gå i fjellet er det turer fra campingplassen til Årdalsknapen og Tjuvhola.

Den nasjonale sykkelrute nummer 3 på vestsida av fjorden byr på mange flotte naturopplevelser og badestrender. Den største kundegruppen er internasjonale gjester og da mest fra Tyskland, Holland, Østerrike, Sveits og Danmark. I år har også flere nye norske gjester besøkt Neset Camping for første gang, og ifølge dem selv, så blir det ikke siste gangen. Flere nordmenn planlegger Norgesferie og salget av campingvogner og bobiler har nådd nye høyder, noe som lover godt for årets sesong. Det har vært en stabil forretningsdrift med økning hvert år og årlig investeres det i vedlikehold og oppgraderinger for å sørge for at gjestene fortsetter å besøke Neset Camping. Olav Neset og Solveig Landelius ønsker alle gjester hjertelig velkommen til Neset Camping!

TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST FOTO: MARIT KVALE

Industri og handel i Bygland AGDER EMBALLASJE AS Nesmoen 25, 4745 Bygland. Norwegian Paper Holding AS ble etablert i 1990 og består i dag av sju forskjellige underliggende selskaper. Agder Emballasje er en av produksjonsenhetene og har i dag sju ansatte. Tom Egil Seljås er daglig leder.

Ånund Kleivane og Marit Kjetså er daglig ledere i hhv. Coop Marked Ose, Coop Matkroken Bygland, Joker Bygland og Coop Marked Byglandsfjord. Under Korona pandemien kunne de melde om økende omsetning på grunn

av mindre handelslekkasje til Evje. Det er svært viktig for et levende lokalsamfunn at det er en desentralisert infrastruktur, og det er derfor viktig å støtte opp om lokal næringsdrift.

TINE-MEIERIET SETESDAL TINE Meieriet Setesdal ligger på Byglandsfjord. Meieriet driver produksjon av Kviteseidsmør, Ekstra salta Setesdalsmør, Økologisk Setesdalsmør, Brimismør, økologisk smør, geitsmør, kryddersmør, Ryfylkegome og rømmegraut. Anlegget produserer ca. 500 tonn pr. år. Antall ansatte ved anlegget er ti.

HANDEL I BYGLAND Bygland kommune har ikke mindre enn fire dagligvareforretninger som sørger for mat og drikke til kommunens innbyggere. Coop er sterkt representert med tre butikker på Ose, Bygland og Byglandsfjord mens Norgesgruppen har en Jokerbutikk på Bygland. Vigdis Beisland, Åslaug Haugå, Tor

26

Daglig leder Agder Emballasje Tom Egil Seljås.

AGDERNÆRING VISER VEI

TEKST OG FOTO: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST


BYGLANDSFJORD SAG:

Satser på lokalt råstoff Per Arne Teslo ble ansatt som daglig leder på Byglandsfjord Sag 1. juni 2018. Han er utdannet maskiningeniør i tretekniske fag på Gjøvik med praksis fra Moelvenkonsernet, master i prosessteknikk og bedriftsøkonom. Yrkeskarrieren startet i Norske Skog som vedlikeholdsingeniør. Deretter Huntonit i Vennesla og Glencore Nikkelverk (gamle Falconbridge), hvor hans roller var alt fra prosjektingeniør, vedlikeholdsleder, prosjektleder til teknisk sjef. Råstoffet kommer fra nærområdet i Setesdal og omliggende områder, og forbruket på tømmer i 2019 var på hele 56.000 m3 Det ble i 2019 solgt 24.500 m3 trelast og produktene er mange. Lekter, konstruksjonsvirke, kledning, pallematerialer og impregnerte materialer er hovedproduktene, men bedriften leverer også biprodukter som industriflis, sagflis, høvelspon, bark og utlegg. Kundene er mange; Marnar Bruk AS, Mestergruppen med Byggtorget, XL-bygg og Partner-tre, Neumann, Optimera, Monter, Huntonit, Røyrås Treindustri, for å nevne noen. I den grad det er mulig benyttes lokale samarbeidspartnere som Evje Elektriske, Kallhovd Sveis, Ragnar Aas, Bygland Varmesentral, Setpro, L/L Setesdal Bilruter m. fl. Per Arne Teslo trives veldig godt på Byglandsfjord Sag og har vært med på å snu negativt resultatet til et pent overskudd i fjor på kr 2,7 mill.

Framtidige planer – Vi skal øke omsetningen gjennom å tilby spesialprodukter på kortere leveringstid enn de store, samt yte ekstra god service og

Byglandstunet Byglandstunet består av 1.200 kvm næringslokaler. 13 offentlige og private aktører leier allerede lokaler i bygget. Daglig leder på Byglandsfjord Sag Per Arne Teslo

Av ledige lokaler er det fire store kontorer i det tidligere lensmannskontoret, alle synlige fra riksveg 9 og med gode lysforhold og utsikt mot fjorden og sentrum. Det er også seks andre ledige kontorer, hvorav fire er lokalisert i nær tilknytning til hverandre. I tillegg er det co-workingplasser for de som ønsker å leie en kontorplass i kontorfelleskap. Ta kontakt med stabsleder økonomi og næring, Knut Olav Forgard, knut.forgard@bygland.kommune.no om du vil vite mer om næringslokaler i Bygland kommune.

tilpasse oss kundenes behov. Vi må kunne ta utfordringene på strak arm. Der vil jeg honorere mine medarbeiderne som er løsningsorienterte, har stor pågangsvilje og er høyt kompetente med lang erfaring. Jeg vil understreke at dyktige medarbeidere er avgjørende for å lykkes i dagens marked, avslutter en fornøyd daglig leder Per Arne Teslo. TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST FOTO: MARIT KVALE

Litt om Byglandsfjord Sag - Sagbruket startet opp 9. oktober 1986 som KS Byglandsfjord Sag AS. - Byttet eiere i 1988 og ble ANS Byglandsfjord Sag - Eiere er Marnar Bygg II (Per Birkeland) med 52% og Leif Hübert AS med 48% - 29 ansatte fordelt på ca. 27 årsverk

BYGLAND

27


GRÜNDERKOMMU Spotlight frisør – Det er ei tid for alt, sier Ronny Andre Larsson som har flyttet hjem igjen til Bygland og åpnet frisørsalongen Spotlight i Bygland sentrum. Ronny Andre Larsen er født 27. juni 1989 og trådte sine barneår i Bygland. I 2010 fikk han fagbrevet etter utdannelse fra Norges mest prestisjefylte frisørskole, Adam & Eva Frisørskole. Læretida var hos A-salong på Sørlandssenteret og deretter ble det flere år både i Kristiansand og Oslo. Da han var daglig leder for Hair and There tok han kontakt med Setesdal Vekst for å se og vurdere mulighetene for å flytte hjem. Etter første møte bestemte han seg for å flytte hjem forutsatt at han fikk starte egen bedrift. Slik ble det. Den 5. mai 2020 åpnet Ronny Andre Larsson Spotlight frisørsalong i Bygland sentrum.

Ose Water Ose Water ble etablert med dagens eiere Bergtor Haugå, Siri Lande og Hovet Installasjonar AS i 2018. Veien dit de er i dag har vært krevende med mange uante «skjær i sjøen». Det er ikke småtteri av ressurser og kompetanse som skal til for å bygge en fabrikk og en merkevare som retter seg mot det internasjonale markedet. I over et år jobbet kjerneteamet og lokalbefolkningen på dugnad for å demontere, flytte, installere og bygge opp vannfabrikken på Ose. I tillegg har de fått god hjelp fra sitt advisory board, som besitter god kompetanse i forhold til selskapsetablering og merkevarebygging. Alt fra økonomi, marked, organisasjon og drift er avgjørende elementer når man først har fått fabrikken klar for produksjon. I dag produserer Ose Water to produkter, en tiliters kartong, såkalt «bag-in-box» og naturlig mineralvann på 0,5 liter flasker. Planen er å lansere naturlig mineralvann med kullsyre før sommeren 2020. 80% av omsetningen for flaskevann foregår i månedene mai–august. 2020 skulle være første driftsåret, men så kom coronaen. Dette berører Ose Water, både ved at de som oppstartsselskap ikke kvalifiserer til kompensasjonsordningene og at all planlagt salgsaktivitet er blitt lagt på is inntil videre. I tillegg tilbyr de leieproduksjoner til andre aktører som trenger noe produsert med eller uten osevann i sine produkter, samt private label til større kunder.

28

AGDERNÆRING VISER VEI

– Jeg var veldig spent på hvilke kunder som kom, og pr. i dag har ikke halvparten av byglendingene vært her enda, så kunder er det nok av. Fram til nå er mange av kundene fra andre kommuner. Jeg har fått kunder tilbake fra Kristiansand i sør til Bykle i nord. Åpningsdagene har vært fantastiske, fulle dager fra morgen til kveld. Dette er veldig gøy! Jeg håper byglendingene vil være trofaste til næringsetableringene i Bygland. Det er viktig for å skape liv og røre i bygda. Han kommer til å drive «bånn gass» med reduserte åpningstider kun i juli. Han er fleksibel og innretter seg etter kundenes behov. Setesdal Vekst lurer på om motebildet i Bygland er nok til å gi inspirasjon til nye kreative frisyrer. – Jeg skal som jeg alltid har gjort holde meg oppdatert gjennom kurs både i London og Paris. Når corona åpner for reise, så kommer byglendingene virkelig til å bli trendy og fashionable på håret. Det er en tid for alt, og nå føles det veldig riktig å være hjemme igjen etter 15 år i byen. Velkommen til Spotlight frisør! TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST FOTO: MARIT KVAALE

Heldigvis er de fortsatt med godt mot og har alternative forretningsidéer. Det jobbes aktivt med kunder for leieproduksjon og kunder som ønsker private label. De håper at markedet vil løsne mot slutten av 2020 og vet at de må være tålmodige når det i snitt tar sju år før man kan forvente å gå «break-even». TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST FOTO: MARIT KVAALE


UNEN BYGLAND Kallhovd Sveis Opplev Evje har vært på tur til Byglandsfjord og besøkt gjengen på Kallhovd Sveis. Det var en lærerik tur som overrasket oss litt. Både lokalene og maskinparken til bedriften var minst fire ganger så store som vi hadde forestilt oss på forhånd. Det var i oktober i 2019 Geir Olav Kallhovd overtok lokalene i Strandgata på Byglandsfjord, og flyttet sveiseverkstedet fra Syrtveit. Her hadde han holdt på en fireårs-periode, før han investerte i det nye verkstedet og fikk et godt egnet bygg med maskiner og et svært næringsområdet som tumleplass. – Det har vært mange lange dager for å komme dit vi er i dag. Det å opparbeide et godt kundegrunnlag har ikke kommet gratis. Når det er sagt, så storkoser jeg meg med arbeidet og har nå kunder i hele Setesdal og fra resten av Sørlandet.

Setesdal Vekst – viktig støttespiller Siri Lande i Setesdal Vekst har vært en utrolig viktig støttespiller for den arbeidsomme gründeren. Han sparer ikke på superlativene når han forteller om bistanden han har fått. – Siri har hjulpet meg mye i oppstartsfasen. Hun var med på møter og ordnet og styrte med mye, og er fortsatt utrolig god for meg å rådføre meg med. Hun har vært helt avgjørende for at jeg skulle få dette til. Så jeg er veldig takknemlig for alle gode råd og all hjelp fra henne. Han slenger også på en aldri så liten takk til en god kjenning av oss, nemlig den eminente regnskapsføreren Evy Solli på Evje Landbruksregnskap. – Det er godt å få bistand på ting som jeg ikke er like god på selv. Så jeg kan konsentrere meg om det jeg kan, humrer den blide karen.

Oppgavene strømmer på Det vi før besøket trodde var et lite firma, er en ganske så solid arbeidsgiver i Bygland. Kallhovd Sveis teller nå fem ansatte,

Geir Olav Kallhovd har travle dager, men kunne ta seg tid til noen ord med oss innimellom alle telefonene. og sjefen legger ikke skjul på at han til tider kunne hatt bruk for ytterligere en mann. – Vi er takknemlige for at vi har mye å gjøre. Vi har faste avtaler med flere store firmaer som sørger for at vi hele tida har arbeid. Så er det alltid masse bestillinger fra «lokale» privatkunder og næringsdrivende. Nå har de fått et stort oppdrag i forbindelse med det nye bedehuset på Evje. Her skal de levere opp mot 14 tonn stål til grunnarbeidet i det svære prosjektet som skal bygges ved idrettsplassen. Geir Olav har en sønn som kjører bilcross, og har investert i løftebukk og utstyr til å utføre lett arbeid og reparasjoner på bil og diverse kjøretøy. Slik kan han kombinere hobby, familietid og jobb på verkstedet. Det får vi et godt eksempel på når det plutselig ruller inn en beltebil i hallen, et underlig amfibiefartøy, som har kjørt i stykker noen deler. De ansatte er positivt innstilt, tar jobben på strak arm og sier til kunden at «dette fikser vi!».

Kan lage eller fikse nærmest alt De ansatte ved bedriften har variert erfaring og bred kompetanse. Det gjør at de til dags dato ikke har måtte takket nei til en jobb. Geir Olav har nå også ansatt en snekker som gjør at de ikke bare leverer beslag og lignende. Nå kan de også montere og utføre hele arbeidet for kunden. Bredden i tjenester er intet annet enn imponerende!

Det å ha et stort verksted der de også produserer flere svære produkter av tungt materiell, krever godt tilrettelagt verktøy. De har gode hjelpemidler i store trucker og kraner. De har mye imponerende utstyr til å utføre alt slags arbeid. Det er nesten ingen begrensinger på hva de kan gjøre, og guttene er veldig fleksible og løsningsorienterte. Guttene er i tillegg kreative og leverer utstyr til Can-Am til Lillesand, Rysstad og hele Sørlandet. Dette er faktisk et produkt de har levert over hele Norge. Kallhovd Sveis utfører ellers både sandblåsing og pulverlakkering, og utfører en del arbeid som få andre kan levere. Felger, bildeler, motorsykkelrammer og alt mulig ramler innom for sandblåsing. De har også utsalg fra verkstedet og produserer og har på lager pipehatter og vannbordbeslag. Skulle du være i tvil, ja så kan det aller meste ordnes her. Vi ønsker de kreative og arbeidsomme karene lykke til med det solide arbeidet. Vi gleder oss enormt til å følge dem videre, for vi har fått informasjon om at det er mye spennende på gang hos den fremgangsrike bedriften på Byglandsfjord! TEKST: LEIF J VERSLAND FOTO: GEIR DAASVATN

FORTS. NESTE SIDE

BYGLAND

29


Skild Skild ble etablert i 2014 av Kjell Rune Heia, Andersen Mek. Verksted i Flekkefjord og JL Offshore i Stavanger. Tanken var da spesialprodukter til offshore industri. Der ble det levert en prototype og fire maskiner, men riggmarkedet forsvant og hele industrien ble berørt. Da var gode råd dyre og etter å ha foretatt en markedsundersøkelse blant kundene, ble det satt i gang arbeid med å lage en vannrenseløsning for tunnelindustrien basert på offshoreteknologi. «Vi har aldri vært så nærme som nå» har vi hørt Kjell Rune Heia si, og nå etter tre–fire år med testing har de et produkt de jobber med å selge inn i markedet. Bedriften har spennende dialoger på gang med flere store aktører. TEKST OG FOTO: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST

Arilds Motorsenter

Ordfører Sigbjørn Åge Fossdal, varaordfører Olav Neset og daglig leder i Skild Kjell Rune Heia.

Arild’s Motorsenter etablerte seg på Byglandsfjord høsten 2019. Det er svært gledelig at et slikt veletablert selskap velger Bygland kommune som det mest sentrale punktet for sin etablering. Setesdal Vekst besøkte butikken lenge før den åpnet. Allerede da kunne daglig leder Svein Harald Roland fortelle at det var mer enn full aktivitet på verkstedet. Nå har butikken åpnet med et stort utvalg av produkter innen snøscooter, ATV, gressklippere, tilhengerer og annet utstyr. Bygland kommune trenger slike etableringer som skaper arbeidsplasser og er bærekraftige over tid. TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST

Setesdal Bær Innehaverne Gro Tove Frafjord Sandnes og Tone Simonstad Knutsen står bak selskapsetableringen Setesdal Bær. Selskapet ble etablert i 2019 og skal være bærleverandør til det norske markedet. I første omgang satser de lokalt og regionalt, men vil være åpne for også å vurdere nasjonale grossister. De har inngått samarbeid med Røyland Gård for leveranser av bær. I tillegg deltar de med et tyttebærfelt i et nasjonalt forskningsprosjekt ledet av NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi). De er veldig spente på årets bærsesong og følger nøye med på vær og vind. TEKST: SIRI LANDE, SETESDAL VEKST - FOTO: MARIT KVAALE

30

AGDERNÆRING VISER VEI

BYGLAND


Eksport begynner på Agder Innovasjon Norge bidro i 2019 med 442 millioner kroner til utvikling og vekst i ca. 300 bedrifter på Agder. Mange av disse satser stadig mer på internasjonal vekst, og det må vi se mer av framover. For i framtida må inntektene våre komme fra utlandet. Vi vet at olje og gass etter hvert kommer til å gi landet mindre inntekter. Mange av våre lokale bedrifter og klynger har tatt konsekvensen av det, og satser bredere. Vi jobber sammen med dem – og våre kunder lykkes med eksport. Eksport er avgjørende for framtidig velferd Norge er et rikt land fordi noen ute i verden har kjøpt de produktene og tjenestene vi har kunnet tilby: Fra tørrfisk og tømmer til olje og oppdrett. Norsk eksport er bygget på en slående stabil bransjesammensetning. Olje og gass, leverandørindustrien til offshore og maritime næringer, prosessindustrien og sjømatindustrien står for 80 prosent av norsk eksport. Det er sterke næringer vi skal bygge videre på. Samtidig gjør vår manglende bredde oss sårbare. Norge er landet i OECD som har tapt størst markedsandeler målt i eksportvolum de siste 20 årene. Mens Kina har økt sin markedsandel fra 100 til 400 på OECDs eksportindeks, har Norge gått fra 100 til 50. Skatter og avgifter fra olje og gass er nok til å dekke hele utdanningsbudsjettet eller utgiftene til alle helseforetakene i Norge i et år. Skal vi sikre norsk velferd framover, må det offentlige være med på å videreutvikle sterke eksportnæringer og bygge opp nye. Regjeringen går nå gjennom hele virkemiddelapparatet for næringslivet. Det er en unik anledning til å bidra til omstilling. Vår visjon er å gi lokale idéer globale muligheter. Den tar vi på stort alvor, og oppleves som mer aktuell enn noensinne.

Bedriftene trenger drahjelp Det gjelder Agder også, selv om vi har betydelig eksport allerede. På landsbasis eksporterer under fem prosent av foretakene. En måte å øke eksporten på er å få fram flere nye eksportbedrifter, og de trenger drahjelp. En analyse Oxford Research har gjort på oppdrag fra Innovasjon Norge, viser at en av fire bedrifter vi jobber med eksporterer, eller har umiddelbare planer om å eksportere. Seks av ti

Norhard utvikler bl. a. miljøvennlig og kostnadseffektiv boreteknologi for trykksjakter til småkraftverk. eksportbedrifter i undersøkelsen hadde ikke eksportert før de mottok støtte fra Innovasjon Norge. To av tre bedrifter oppgir at tjenestene de fikk bidro til at de kom i gang med internasjonalisering. Det tyder på at arbeidet vårt med å få flere til å satse utenlands fungerer. Et eksempel på det er Norhard, som vi har fulgt fra Sirdal til Sør-Afrika. Daglig leder Askjell Tonstad peker på hvor viktig det er med internasjonale nettverk for å etablere relasjoner og hente inn informasjon om lokale forhold. Selskapet har, i tillegg til finansiering fra Innovasjon Norge, mottatt EU-støtte til å utvikle sin boreteknologi, og vurderer flere markeder i samarbeid med våre kontorer og kontakter i Tyskland, Sør-Afrika og Vietnam. IKT-bedrifter og tjenesteytende bedrifter er de som oftest sier at Innovasjon Norge har bidratt til at de kommer i eksportposisjon. Det er positivt i arbeidet med å sikre regionen og landet flere bein å stå på (økonomisk), enn de tradisjonelle eksportnæringene. Oxford Research finner at eksportbedriftene samarbeider mer med andre bedrifter, er mer innovative og mer konkurransedyktige enn de som ikke eksporterer. De bidrar også mer til miljø- og samfunnsmessig bærekraft. Eksportbedriftene skiller seg fra andre på flere områder. Sammenliknet med andre bedrifter har en større andel eksportbedrifter hatt høy omsetningsvekst mellom 2015 og 2017. I tillegg er de flinkere til å finne investorer. En av fire har eksterne investorer, mot en av ti hos andre bedrifter. Å ha utenlandske eiere virker positivt på eksport. Bedrifter med utenlandsk eierskap kan hente impulser fra andre land og har gjerne mer informasjon om andre markeder enn de norskeide, og dermed større

konkurransekraft i utlandet. Agder har alltid vært en internasjonalt orientert region, og regionen har relativt stor representasjon av utenlandsk eide bedrifter. Gjennom prosjektet Invest in Agder, arbeides det blant annet med styrket vertskapsattraktivitet for å legge til rette for flere utenlandske investeringer og etableringer i landsdelen.

Må overvinne hindringer I utlandet er konkurransen tøff og en rekke hindringer står i veien. De største utfordringene er at bedriftene mangler finansiering til å satse internasjonalt og sliter med å finne samarbeidspartnere i landet de vil satse i. Undersøkelsen viser at nesten to av tre eksporterende bedrifter har møtt hindre. En av tre sier at Innovasjon Norge har hjulpet dem å overvinne minst et av disse hindrene. Vi følger bedriftene hele veien og våre utekontorer setter bedriftene i kontakt med nettverk og bedrifter i landene og regionene der de ønsker å satse.

Eksport begynner hjemme Offentlig finansiering direkte til eksportformål er ikke tillatt. Når hver fjerde bedrift som møter handelsbarrierer allikevel sier at Innovasjon Norges arbeid har hjulpet med finansiering, tyder det på at vi lokalt bidrar med mye, før bedriftene er klare til å eksportere. Eksport starter her hjemme, på Agder. Vi følger bedriftene hele veien; fra Agder til Alpene – og til og med fra Sirdal til SørAfrika. AV SVEINUNG HOVSTAD

DIREKTØR FOR INNOVASJON NORGE AGDER

OG HÅKON HAUGLI

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

31


VI DESIGNER OG TRYKKER VI DESIGNER VI DESIGNER BOKEN DIN VI DESIGNER OG TRYKKER OG TRYKKER VI DESIGNER OG TRYKKER BOKEN DIN BOKEN DIN OG TRYKKER BOKEN DIN BOKEN DIN Avsender: Grafisk Partner Pb. 384 4664 Kr.sand S

KILDE: CRMOFFICE.NO - TLF. 98 90 54 10

Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpe deg med å få realisert denne drømmen. Sammen kan vi finne utforming, format, kvalitet og spennende løsninger til ditt prosjekt. Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpeeller deg allerede med å få skrevet realiserten denne Har du en forfatter i magen, materiell bok?drømmen. Jeg har lang erfaring bøker ogformat, ønsker å hjelpe deg realisert denne drømmen. Sveinung Kragh 94og00 10med 93 å fåløsninger Sammen kan vi finnemed utforming, kvalitet spennende til ditt prosjekt. Jeg har lang erfaring med bøker og ønskerkvalitet å hjelpe deg med å fåløsninger realisert denne drømmen. Sammen kan vi finne utforming, format, og spennende til ditt prosjekt. sveinung@kai-hansen.no Har du en forfatter i magen, materiell eller allerede skrevet en bok? Sammen kan vi finne utforming, format, kvalitet og spennende løsninger til ditt prosjekt. Jeg har lang erfaring med bøker og ønsker å hjelpe deg med å få realisert denne drømmen. Sveinung Kragh 94 00 10 93 Sammen kan vi finne utforming, format,Kragh kvalitet94og00spennende løsninger til ditt prosjekt. Sveinung 10 93 sveinung@kai-hansen.no Sveinung Kragh 94 00 10 93 sveinung@kai-hansen.no sveinung@kai-hansen.no Kragh 94typer 00 10 93 Vi er enSveinung totalleverandør av alle trykksaker, Kristiansand storformat og profileringsartikler. sveinung@kai-hansen.no Festningsgata 40 Tlf. 38 00 30 50 Kristiansand

www.kai-hansen.no Vi er en totalleverandør av alle typer trykksaker,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.