Agdernæring nr 1 2019

Page 1

Nr. 1 APRIL 2019 21. årgang

E39 Kristiansand vest – Mandal Øst – SIDE 4 Historisk stort prosjekt for Kruse Smith – SIDE 8 En folkehøgskole for alle - SIDE 10 Åttendeklasssinger forsker på søppelsortering – SIDE 16 Sørlandets viktigste industriarbeidsplass – SIDE 22 Arendal lufthavn Gullknapp – SIDE 18 Ønsker flere lærlinger – SIDE 28 Viktige kontakter på Agder – SIDE 30

Her finner du både denne og tidligere utgaver av Agdernæring:

www.agdernering.no


NYE RAV4 HYBRID

2WD ACTIVE KR. 464 900,-* Privatleasing: 3 335,-/md* Startleie: 80 000,RAV4 Hybrid Active kommer b.la. med: • • • •

Ryggekamera Automatisk innfellbare utvendige speil med varme Elektrisk bakluke med fotsensor Parkeringssensorer foran og bak

Toyota Safety Sense 2 • Kollisjonsvern med autobrems • !"#$%&'()*+,#'&,** • Filskiftvarsling • Dynamisk radar fartsholder som også kan styres av Skiltgjenkjenning

2

Startleie: 80 000,-

Vinterhjul og metallic lakk er inkludert i prisene. TOYOTA ARENDAL AS

TOYOTA FLEKKEFJORD AS Trøngsla 4 4400 Flekkefjord Tlf. 38 32 60 60 www.flekkefjord.toyota.no

AWD-i ACTIVE KR. 504 900,-* Privatleasing: 3 690,-/md*

Sørlandsparken, Kristiansand Tlf. 38 05 60 00 www.toyotasør.no

Skarpnes 4823 Nedenes Tlf. 37 05 80 00 www.arendal.toyota.no

4560 Vanse Tlf. 38 39 63 00 www.farsund.toyota.no

*Inkl. frakt- lev. og reg.omk. 11 900,-. Privatleie eks. RAV4 Hybrid 2WD: Startleie/etabl.gebyr 85 490,-. Totalt 205 550,-. 3 års bindingstid, kjørelengde -.(///(+01(2%#'%#(%&(3"$'(4(5(6&1(7,&8&9+(8*"#:%'(+;<&4#=>(9'$*4??(@AB(,=(CADE(2 F-(GH8&4:(fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

AGDERNÆRING VISER VEI


Vi gleder oss til nye motorveger både øst og vest i Agder ISSN 1501-9705 NR. 1 - APRIL 2019 - 21. ÅRGANG *** UTGIVER, REDAKSJON, ANNONSER, UTFORMING OG PRODUKSJON:

REDAKTØRER:

BEINT FOSS beint@gpartner.no - 90 85 02 74 og GUNNAR SKARPODDE gunnar@gpartner.no - 90 17 66 81 H. Wergelands gt. 50B, Postboks 384, 4664 Kristiansand S Telefon 38 02 19 12 Stoff og annonser: post@gpartner.no TRYKK:

ØMERKE ILJ T M

1

64

0

24 Tryk

DISTRIBUSJON:

Etter at ny E18 mellom Grimstad og Kristiansand åpna for ti år siden er ulykkene på strekningen sterkt redusert og det har siden nesten ikke vært alvorlige ulykker. Når det gjelder ulykkesstatistikkene på E39 mellom Kristiansand og Mandal og E18 mellom Arendal og Tvedestrand i samme periode, er dette en mye mer trist lesing. Denne viser for eksempel at det er uhyggelig mye farligere å kjøre fra Mandal til Kristiansand enn enn det er å fortsette turen videre til Grimstad. Til tross for at strekningene – grovt regna – er like lange (hhv. ca. fire og fem mil), og har omtrent like mye trafikk, er det mange flere ulykker på E39 enn på nye E18. Derfor er det gledelig at arbeidet med nye trafikksikre motorveger mellom Arendal og Tvedestrand (ferdig sommeren 2019), og mellom Mandal og Kristiansand Ferdig 2022) er i full gang. I tillegg til å spare liv, helse og materielle verdier, betyr nye veger mye både for næringslivet og alle oss som bor og arbeider i disse områdene. Agderfylkene har stor industriproduksjon og selvsagt også behov for å frakte produktene til havner og andre steder i landet. Dagens vegstandard, spesielt vest i Agder, fordyrer transporten unødvendig og dessverre er mange vogntog innblanda i ulykker. Normalt regner man med at høyere hastighet fører til flere ulykker, men ulykkestallene fra nye E18 viser at til tross for økt fart på strekninga, så er ulykkene nesten borte. Vi gleder oss!

ksak

POSTEN NORGE

Framsidebilde: Glencore Nokkelverk i Kristiansand.

Får du ikke Agdernæring? Ønsker du å motta Agdernæring er det bare så sende oss ei medling til: post@gpartner.no. Oppgi navn, firma og postadressse (gjerne også e-post og telefon). Velkommen som leser!

E39 Kr.sand Vest–Mandal Øst

Totalentreprenør for E39 Kristiansand Vest–Mandal Øst

Innspurten 15 – Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo Telefon 22 89 11 00 - firmapost@afgruppen.no

www.afgruppen.no

NY E39 KRISTIANSAND–MANDAL

3


E39 Kristiansand v ferdig i 2022 Nye Veier AS, som er et heleid statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet, ble tildelt oppgaven med å bygge ny firefelts motorvei med 110 km/t fartsgrense mellom Kristiansand vest og Mandal øst. Strekninga er totalt 21 kilometer lang og starter i øst ved Grauthelleren i Kristiansand og ender i vest ved Døle bru i Mandal kommune. Motorvegtraséen går gjennom Kristiansand, Songdalen, Søgne og Mandal kommuner. Byggearbeidene starta oktober 2018 og hele strekninga skal være klar til bruk i løpet av 2022. AF Gruppen ble etter anbudsrundene tildelt totalentreprisen, Norconsult fikk ansvaret for prosjektering og Kruse Smith Entreprenør AS skal stå for brubyggingsarbeidene. Over Trysfjorden i Søgne blir det ei bru på 520

Det er Norconsult som prosjekterer den nye E39-strekningen for Nye Veier. I prosjektet stiller byggherren krav som gjør at både Norconsult og entreprenører må strekke seg. Med et gjensidig mål om å effektivisere bygge- og anleggsnæringa jobbes det med å videreutvikle automatisering av prosjekteringsarbeidet. Ved ferdigstillelse vil E39-strekningen Kristiansand vest til Mandal øst bestå av en firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekninga omfatter tre store kryssområder og sju bruer, hvorav en 520 Lohnelier kryssområde i Søgne.

meter lang bru over Trysfjorden, med en seilingshøyde på 60 meter. Strekninga får fem tunneler. Dette inkluderer Søgnetunnelen, som ved ferdigstilling vil bli Sørlandets lengste tunnel med over fire kilometer.

Arbeidsmetodikk Oppdraget gjennomføres etter VDCmetodikk, der LEAN-prinsippet er førende: Mer flyt og mindre sløsing, hvilket bl. a. betyr at alt skal være på rett plass og til rett tid. VDC-metodikken inne-

bærer blant annet møteformer som ICE (integrated concurrent engineering/samtidig prosjektering) og tilbakeplanlegginsøkter. Møteformen «tvinger» alle til å være forberedt og at medarbeidere med beslutningsmyndighet deltar. Møtene er godt forberedte med tidsinndeling for de enkelte øktene – og alt måles og evalueres; møteoppstart, gjennomføringsgrad og konklusjoner.

Detaljert BIM-modell Rune Blågestad, som er Norconsults oppdragsleder i prosjektet, forteller at planene for prosjektet legges inn i en detaljert BIM-modell som også omfatter framdrift, kvalitet, økonomioppfølging, SHA og ytre miljø. Prosjektet gjennomføres med utstrakt bruk av digital teknologi, hvor det er viktig å påpeke at «BIM» i denne sammenhengen innebærer mer enn bruk av bare teknologi. Derfor vil også tverrfaglige samarbeidsformer, metodikk og holdninger stå i fokus. Hvert fag har sin egen modellansvarlig i oppdraget. Prosjektet skal etter planen ferdigstilles høsten 2022. Det er AF Gruppen som er totalentreprenør, og de har med seg Kruse Smith som underentreprenør på bruer.


vest–Mandal øst

meters lenge og 60 meters seilingshøyde.

Norconsult har etter hvert opparbeida seg betydelig erfaring med totalentrepriseprosjekter. Dette er et stort og viktig samferdselsoppdrag for selskapet, hvor selskapet samarbeider med solide aktører for å bygge trygge og gode veier på Sørlandet.

Har vært med fra starten Norconsult har vært med AF Gruppen helt fra prekvalifiseringa som ble levert februar 2018. Det ble gjennomført en samlokalisert tilbudsfase med AF.

Nye Veier kjørte tilbudsprosessen som en BVP (best value procurement). I en slik prosess fokuseres det på byggherrens mål, og AF leverte et tilbud der AFs prestasjoner, risiko og tilleggsverdier for byggherre ble beskrevet. Tilbudet ble levert i begynnelsen av juni 2018 og det ble innleda en konkretiseringsfase på seks uker der AF dokumenterte sine påstander. Alt dette skjedde i samarbeid med Norconsult. Norconsults oppdrag består i å detaljprosjektere den nye motorveien mellom

Kristiansand og Mandal, herunder rådgivning og oppfølging på byggeplass. 160 medarbeidere fra ti Norconsultkontorer er involvert i oppdraget. Norconsult er totalleverandør til AF i dette oppdraget. Dette inkluderer prosjektering og rådgivning for alle fag: Regulering, SHA, Ytre miljø, elektro/SRO, vei, konstruksjon, tunnel, vann, avløp og overvann, akustikk, geoteknikk, ingeniørgeologi, landskapsarkitektur, klima, skilt og site-rep-funksjoner for vann og avløp, elektro, ytre miljø, geologi og konstruksjon.

Monan kryssområde i Søgne.

E39 Kristiansand vest –Mandal øst Hva: Totalentreprise for Nye Veier AS AF Gruppen er totalentreprenør Byggherre: Nye Veier AS Oppdragsperiode: 2018–2022


Ny E39

Vi arbeider for AF Gruppen på ny E39 Kr.sand–Mandal

Vi har blandeverk i følgende steder: ● Flekkefjord ● Lyngdal ● Åseral ● Kristiansand ● Lillesand ● Arendal

www.otera.no Otera planlegger, bygger og drifter elektrisk infrastruktur for offentlig og privat samferdsel. Vi leverer komplette elektriske anlegg til vei, tunnel og jernbane. Ny E39

Ny E39

Vår kunnskap bidrar til et

mer verdifullt samfunn Norconsult jobber spisset med innovasjon, og ligger i tet av den teknologiske utviklingen innen vår bransje. Vi hjelper deg å løse de vanskeligste oppgavene gjennom samhandling og teknologiske nyvinninger. Vår tverrfaglighet garanterer for anlegg som oppfyller kravene til funksjon, sikkerhet og økonomi. Vi bruker BIM som verktøy innen alle våre markedsområder og vi driver anleggsbransjen fremover og inn i den virtuelle verden – med moderne kompetanse og innovativ tilnærming.

Norconsult AS, H. Wergelands gate 27 4612 Kristiansand, Tel. 38603460

Vi utfører oppmåling/ stikking på alle betongkonstruksjoner

Telefon 38 01 31 66 Svanedamsveien 28B, 4621 Kristiansand oppmaaling@hoem-aamodt.no

6

AGDERNÆRING VISER VEI


VI HAR ALT DU TRENGER TIL JOBBEN

I samarbeid med Kruse Smith har vi løftet E18 til nye høyder

Nå retter vi kranene mot sør og fortsetter på E39 Ahlsell er landets største fullsortimentsgrossist, med et unikt produktutvalg innen VVS, VA, samferdsel, elektro, i tillegg til verktøy, maskiner og verneutstyr. Som kunde hos oss trenger du med andre ord bare å forholde deg til én leverandør. ahlsell.no

Stoaveien 19, 4848 Arendal Tlf. 37 00 01 60 - post@midtstoel.no

www.midtstoel.no

Annonse_Agdernæring_133x93.indd 1

22.03.2019 08:36:38

KUNSTEN Å KNYTTE NORGE SAMMEN

Kruse Smith er brobyggeren som setter de mest ambisiøse prosjekt ut i livet. Entreprenørkunst – i stor skala og med stor spennvidde. Les mer på kruse-smith.no

Fra idé til virkelighet

NY E39 KRISTIANSAND–MANDAL

7


E39 KRISTIANSAND VEST–MANDAL ØST

HISTORISK STORT PR FOR KRUSE SMITH Kruse Smith-konsernet er et av Norges store entreprenørog boligkonsern med hele landet som arbeidsfelt. Konsernet arbeider innen bygg, byggfornyelse, anlegg samt bolig- og eiendomsutvikling. Kruse Smith-konsernet er familieeid og har rundt 900 ansatte og røttene går helt tilbake til 1935. Konsernet arbeider med omfattende og komplekse prosjekter og fokuserer på prosjektenes tidligfase for å optimalisere både prosesser og sluttresultater. Omsetninga var i 2017 ca. 3,6 milliarder kroner.

Kruse Smith Entreprenør har Sør-Norge som primært markedsområde, men påtar seg oppdrag over hele landet. Aktivitetene er delt inn i forretningsområdene: bygg, anlegg og byggfornyelse.

Kruse Smith Eiendom utvikler hele områder både alene og i samarbeid med andre. Selskapet er organisert i avdelingene: Bolig, Boligsalg og Eiendomsutvikling. Fokus er å skape merverdi for både kunder og samarbeidspartnere. 8

Kruse Smith er valgt som underleverandør til AF Gruppen på prosjektet E39 Kristiansand Vest – Mandal Øst. I november signerer Kruse Smith Entreprenør en kontrakt med en totalverdi inkludert opsjoner på til sammen 1.1 milliard kroner. – Dette er den største enkeltkontrakten i selskapets 83-årige historie, forteller avdelingsleder Anlegg og konstruksjon, Finn Erik Espegren. Selskapets anleggsdivisjon skal ha hovedansvar for bygging av konstruksjoner knytta til prosjektet, som blant annet omfatter en 520 meter lang bru over Trysfjorden i Søgne. Oppdraget gjennomføres som et samarbeid mellom konsernets konstruksjonsavdeling og ressurser fra region Syd. På topp vil hele 180 personer sysselsettes i prosjektet, fordelt på 150 fagarbeidere og 30 funksjonærer. I alt skal firmaet bygge 18 bruer på den 19 kilometer lange strekningen. Deriblant en 550 meter lang bru over Trysfjorden. – Vi opplever denne kontrakten som en stor anerkjennelse av vår kompetanse og erfaring innen bygging av større betongkonstruksjoner. Vi har samarbeidet godt med AF Gruppen på

tilsvarende oppdrag på E 18 prosjektet Tvedestrand–Arendal og vil bruke mye av de samme ressursene på dette prosjektet, sier Bjørn Velken, direktør for anleggsdivisjonen i Kruse Smith. Det skal bygges hele 18 bruer gjennom prosjektperioden. To av disse skal produseres etter en metode som er relativt ny i Norge. Bruene bygges på den ene sida og skyves utover og over til andre siden, såkalt fabrikkbasert industriell broproduksjon. –Vi tror dette kan bidra til økt produktivitet i prosjektet. I tillegg er det gunstig ut fra et HMS-perspektiv, med mindre arbeid i høyden. Både Nye Veier som byggherre og AF Gruppen som totalentreprenør, har store ambisjoner i dette prosjektet når det gjelder å bruke digitale løsninger som bidrar til økt produktivitet og bedre risikostyring. Som et selskap som satser offensivt innen digitalisering, passer det Kruse Smith godt, forteller Velken. Med dette prosjektet kunne Kruse Smith Entreprenør i november i fjor også opplyse om en historisk høy ordrereserve på drøye fem milliarder kroner, inklusive den foran nevnte 1,1 milliarder er verdien på kontrakten som ble signert mellom de to partene nylig.

NY E39 KRISTIANSAND–MANDAL


NY E39

LEVERANDØR AV ARMERING TIL NYE E39/ KRUSE SMITH

ROSJEKT

Andøyveien 27, 4623 Kristiansand, Norway Telefon 95 00 46 00 E-post: tor-olve@kamstal.no

www.kamstal.no

Anlegget starter ved Grauthelleren like vest for Kristiansand sentrum. ILLUSTRASJON NYE VEIER AS

Brua over Rossevann. ILLUSTRASJON RAMBØLL/NYE VEIER AS Den nye brua over Trysfjorden får en seilingshøyde på 60 meter. ILLUSTRASJON SWECO/NYE VEIER AS

Samferdselsavdelingen i Vest-Agder fylkeskommune har planleggingsog forvaltningsansvaret for kollektivtrafikk, fylkesveier, arealbruk samt transportsamarbeidet og byvekstavtale for Kristiansandsregionen.

9


EVJE FOLKEHØGSKOLE:

En folkehøgskole for alle Det er mange grunner til at flere tusen ungdommer hvert eneste år søker seg til en folkehøgskole. Alle setter de ganske sikkert stor pris på friheten i en skole uten karakterpress, pensumkrav eller eksamen. Noen har kanskje vanskelig for å bestemme seg i det vanskelige yrkesvalget og trenger litt tid, noen ekstra opptakspoeng eller mer erfaring for å komme seg videre. Andre føler kanskje at de faller litt utenfor og derved får lite utbytte av det videregående skolesystemet. Eller kanskje ønsker man å utvikle seg innen et område hvor den vanlige videregående skolen ikke har noe tilbud. Alle har imidlertid til felles at de søker seg til folkehøgskolens spesielle miljø, hvor man bor og lever under samme tak og deltar i forskjellige aktiviteter både i og utenfor skoletida. Uansett grunn, de aller fleste har stort utbytte av et år med opplevelser, læring, vennskap og samhold. Evje Folkehøgskole har fått en flott beliggenhet Det er 82 norske folkehøgskoler, hvorav én i Sverige og én på Svalbard. Disse tilbyr mer enn 720 linjer å velge mellom og har kapasitet til å ta imot i overkant av 8.000 elever pr. år. I august står en helt ny folkehøgskole i Evje og Hornnes kommune klar til å ta imot elever som ønsker en annerledes skoleopplevelse. På Evjemoen, et steinkast fra forsvarets gamle befalsmesse (for de som er lokalkjent), er Evje Folkehøgskole i ferd med å fullføres. Skolen får til disposisjon 3.300 kvadratmeter fordelt på to etasjer. Innendørs undervisning skal foregå i første etasje mens elevene hovedsaklig skal bo i overetasjen. I tillegg til nybygget, skal en del av befalsmessa benyttes til samlinger, kjøkken og bespisning. Byggeier er Evjeklinikken Eiendom AS som etter vanlig anbudsprinsipper ga totalentreprisen til entreprenørselskapet BRG AS. Byggearbeidene ble igansatt i 2018, tak og vegger er på plass og første byggetrinn skal stå

10

Alf Tore Moen (t.v.) hadde idéen og tok initiativet til å etablere en ny folkehøgskole på Evje. Her på byggeplassen sammen med skolens nytilsatte rektor Aslak Brekke.

AGDERNÆRING VISER VEI

ferdig til bruk 12. juli og resten innen skolestart i august.

Lokalt initiativ Daglig leder ved Evjeklinikken, Alf Tore Moen, hadde idéen og tok initiativet til å søke kunnskapsdepartementet om godkjenning av en folkehøgskole. Evjeklinikken er et spesialistsenter for livsstilsendring og behandling av sykelig overvekt. Klinikken tar imot pasienter fra hele landet, og hovedsamarbeidspartnere er Helse Nord og Helse Sør-Øst. Evjeklinikken ligger også på Evjemoen og har 37 ansatte som til sammen står for 26 årsverk. I 2016 ble det oppretta et ideelt aksjeselskap med formål å stå for drift av en folkehøgskole. Initiativtakerne så at det var et behov for en ny og litt anderledes folkehøgskole som også skulle bli et tilbud til ungdom med sosiale og helsemessige problemer. Det skulle også bli plass til de som falt ut fra den videregående skolen og man ønsket derfor at ungdom helt ned i 16årsalderen kunne søke plass. Man ønsket å skape en inkluderende skole som skal være åpen for alle, hvor læring foregår uten press, hvor man i fellesskap bidrar til å bygge opp en slitesterk selvfølelse og hvor unge mennesker får mot til å møte

EVJE


på Evjemoen, like ved Otra og i et område med store muligheter for å nye natur og friluftsliv. hverdagens utfordringer. Skolen skal være inkluderende og tolerant og hjelpe elevene til å bli ansvarlige samfunnsaktører. Målet er at skolen skal legge til rette for en aktiv, naturlig og sunn livsstil, spre livsglede og tenne håp. Evje Folkehøgskole skal også være frilynt og åpen for alle. – Planene fikk god støtte av lokale politikere, UiA, KS Agder og Landsforeningen for Overvektige, opplyser daglig leder i Evjeklinikken AS Alf Tore Moen. – Skolen ble godkjent av Folkehøgskolerådet og har allerede fått driftsmidler over statsbudsjettet slik at økonomien er sikra og stillinger og elevplasser er utlyst med tanke på drift fra august 2019. – Vi er godkjent for og har plass til 100 elever, forteller nytilsatt rektor Aslak Brekke til Agdernæring. – Første skoleår, som starter til høsten, regner vi med å ta inn ca. 60 elever. Vi trenger litt tid til utvikling og oppbygging av kapasitet, men allerede neste år håper vi å ha nådd målet om 100 elever. – Nå er vi i gang med å gjennomgå søknadene fra de som ønsker lærerjobber ved folkehøgskolen. Interessen har vært svært god, sier rektoren fornøyd. – Vi har mottatt 50–60 søknader på de stillingene vi har utlyst. Straks lærerne er på plass, setter vi i gang med å finpusse undervisningsopplegg og timeplaner. Pr. i dag har

FOLKEHØGSKOLE

vi også mottatt ca. 120 søknader om skoleplass og fått tilbakemelding fra 35 som har takka ja til skoleplass. – Men det gjenstår mye arbeid og det er ikke lite som skal være på plass innen vi ønsker de første elevene velkommen til en helt ny og anderledes skole med hovedvekt på et inkluderende fellesskap, mange utfordringer, en sunn livsstil, mye smil og latter og, ikke minst, et skoleår ingen skal glemme. Målet er å skape en

«stressfri sone» med læring uten press hvor man kan tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i sitt eget tempo i samarbeid mellom elever og lærere som vil deg vel. Også den som ikke har fullført videregående og ønsker en ny start, er velkommen til oss, avslutter Evje Folkehøgskoles første rektor Aslak Brekke. ––– Du kan lese mer om skole og valgmulighetene på www.evjefhs.no

Natur og friluftsliv skal få stor plass i den nye folkehøgskolen. Skolen ønsker å benytte de lokale naturressursene både i Evje og Hornnes og nabokommunene.


Evje Folkehøgskole

www.lts-betonggulv.no

NORGES STØRSTE LEVERANDØR AV KVALITETSKONSTRUKSJONER I TRE

Vi leverer betong, støping, pussing av gulv over hele Sørlandet og til Osloområdet

Evje Folkehøgskole

Vi leverer takkonstruksjonen til Evje Folkehøgskole

Jatak Alfa Tre Sør AS Reddalsveien 45, 4886 GRIMSTAD Telefon 37 40 03 00 E-post: post.alfatresor@jatak.no

Se våre referanseprosjekter på

www.jatak.no

Evje Folkehøgskole

Vi er totalentreprenør ved bygging av Evje Folkehøgskole

12

AGDERNÆRING VISER VEI


Evje Folkehøgskole

Evje Folkehøgskole

Vi leverer alt av gulvbelegg til Evje Folkehøgskole

Granlivegen 32, 4707 Vennesla Tlf. 90 58 29 94 - 38 15 90 01 E-post: kristen@mester-mal.no

ELEKTRO-, RØR- OG VENTILASJONSARBEIDENE UTFØRES AV

ERV Teknikk Lyngdal as Skytebaneveien 6, 4580 Lyngdal - Tlf. 48 01 10 11

www.mester-mal.no

EVJE FOLKEHØGSKOLE

13


Evje Folkehøgskole

Velkommen til Evje og Hornnes! Vi er et handelssenter!

- og regionsenter for Indre Agder Vi har rikt utvalg i butikker og opplevelser Flust av arrangement og festivaler - året rundt Og er i landstoppen i handelomsetning per innbygger

Vi har utført grunnarbeidet

Flytte til kommunen?

Vi er over 3600 innbyggere og !"#$%&'(")$*+#+ Vi har attraktive boligtomter Et trygt og godt oppvekstmiljø Flott og variert turterreng Mangfoldig tilbud for barn, unge og voksne innen idrett, kultur og fritid Pendleavstand til Kristiansand Gode bussforbindelser

Starte bedrift?

Evjemoen Næringspark er vårt eget næringsselskap som kan hjelpe deg med å komme i gang Vi har næringstomter til salgs og bygg til utleie Mulighet for støtte fra flere næringsfond Aktivt næringsliv med opp mot 200 ulike bedrifter

14

CONTAINERUTLEIE, GRAVING OG TRANSPORT Telefon 950 12000 Infanterivegen 37, 4735 Evje

Trykk - Digitaltrykk Fargekopiering Tekstredaksjon ● Bøker ● Magasiner ● Aviser ● Scanning ● Bildebehandling ● Layout ● Orginalarbeid ●

Telefon 90 17 66 81 - 38 02 16 12 Henrik Wergelands gt. 50B - Pb. 384, 4664 Kristiansand post@gpartner.no

AGDERNÆRING VISER VEI

EVJE FOLKEHØGSKOLE


SIRKULÆRØKONOMI I PRAKSIS D*E011)2-(69&$+(%!#%!%;&(*+((+(%!20$!)9#$!#%!,#)+9+*!:+1;?&F&89@!G*&$9!-$!2-(69&$&$! H9&(0!I&C7C1+(%!E&:!:+11+#(&$!9#((!0*E011!E$0!*-$&!8=(6&$@!J&$)#:!*+!)8=11&!,$#6=)&$9!)0::&! :&(%6&!$-*0$&$!E$0!(7&!:09&$+01&$!E$0!%$=*&$K!)8#%!:@:@K!)8=11&!LM3!=9)1+,,&9!?8&!6$0:09+)8@! N;&((#:!%;&(*+((+(%!),0$&$!E089+)8!H9&(0!I&C7C1+(%!:+1;?&9!E#$!.5!:+11+#(&$!9#((!LM3!-$1+%@! H9&(0!I&C7C1+(%!DH!&$!+!9+1&%%!E?$)9!+!*&$6&(!:&6!-!90!+!<$=8!2&1O&1&89$+)8&!10)9&<+1&$!E#$!+(()0:1+(%! av avfall. – Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler !"#$%&'#()*$#+#")'(+'#$,)-../#0!$#!,#12*+$+3$# både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en 4!($#)&&!&#.56,!211(!3!(*!/#7#$+((!''#8+",),#3+#$+(# ,!"%.*52&#+#.(+ )')**%$*(+119#*+!,#-(+)(*5!:#+# Kristiansand Arild Bjelland. Stena Recycling AS er Nordens største gjenvinningsselskap med 3400 ansatte i 10 land. !"#$%&!'((&)!*+!,-!./!0(1&%%!#%!20$!345!6789+%&!0()099&!)#:!;#<<&$!:&6!)+$8=1>$?8#(#:+!+!,$08)+)!2*&$!&(&)9&! 60%@!A&)!:&$!#:!#))!,-!BBB@)9&(0$&C7C1+(%@(#

MILJØ

15


Åttendeklassinger har forsket på søppelsortering

Fra venstre.: Gina Nordsveen, bedriftspedagog i Returkraft, kommunikasjonsrådgiver Heidi Bjørkehaugen i Returkraft.

Hvor gode er kristiansandere på søppelsortering? Det har åttende klasse ved Samfundet skole forsket på, og presentert sine resultater på UiA.

består av. Svaret ble presentert for Returkraft gjennom forskjellige diagrammer, og elevene hadde også laget en liten forestilling for å forklare hvor viktig der er å sortere søppel riktig.

– Dette er en spennende måte å jobbe på, og elevene sitter igjen med en opplevelse de husker, sier lærer Evert Dean ved Samfundet skole. Hans klasse presenterte sine funn på UiA 1. mars. Oppdragsgiver var Returkraft, som ønsket å finne ut av hva feilsorteringen de opplever egentlig

– Forskningen gir mening til tallene vi jobber med. Vi kan enkelt si at 50 prosent av søppelet i Kristiansand blir sortert feil, men hva betyr det? Elevene har gått gjennom søppelet for hånd, og sjekket innholdet i søppeldunkene på skolen og hjemme for å undersøke, sier Heide Bjørke-

MathEUS-prosjektet

Gikk gjennom søppel for hånd

haugen Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i Returkraft. Elevene hentet restavfallet i alle klasserommene på skolen. Deretter veide de det, og sorterte det i kategorier. Klasserommene fikk etter hvert en egen dunk til plastavfall, og da undersøkte elevene om sorteringen ble bedre. I tillegg ble søppeldunkene hjemme hos elevene undersøkt.

Bedre sortert hjemme Resultatene fra skolen viste at mye av det som feilsorteres i grå dunk er matavfall, plastikk og papir/papp, og det samme ble

Elevene fra Samfundet Skole hadde laget en forestilling om hvorfor det er viktig å sortere søppel riktig. FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

• Startet i 2009 av professor Maria Luzia Cestari og førsteamanuensis Anne Vegusdal • Prosjektet ble startet for å gjøre matteundervisningen i skolen mer relevant • Til nå har Saint Goain Ceramics, National Oilwell Varco, Returkraft og Odderøya Renseanlegg vært samarbeidspartnere • Stuenes skole, Oddemarka skole, Lillesand ungdomsskole, Samfundet skole Kristiansand og Holte skole har alle vært med på prosjektet • Planene for prosjektet er å nå ut til flere skoler og bedrifter, og forske på elevenes kompetanse til data-visualisering av industrielle prosesser, og tverrfaglighet i skolen

AGDERNÆRING VISER VEI


Muliggjøring

Evert Dean, lærer ved Samfundet Skole, professor Pauline Vos og FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

funnet hjemme hos elevene. Jevnt over var avfallet bedre sortert hjemme enn på skolen, konkluderer elevene i sin oppsummering.

«Vi har oppdaget at vi sorterer avfallet veldig dårlig på skolen, og at vi må skjerpe oss. Vi fant ut at det vi sorterer mest feil er plast, glass og metall. Vi spurte vaktmesteren hvorfor vi ikke hadde en egen dunk til plast, men han sa at problemet var skittent plast. Det ville de ikke ha i plastinnsamlingen. Men vi synes vi bør få en egen dunk til glass/metall og en til plast, og så bør vi bli flinke til å skylle plasten vi skal kaste. Vi er flinkere til å sortere hjemme enn på skolen»

– Lærer mer enn bare regning Oppdraget fra Returkraft til klassen ved Samfundet skole er en del av UiAs MathEUS-prosjekt (Mathematics, Enterprise, University and School), som prøver å gjøre matteutdanningen i skolen mer relevant. Dette gjøres ved å vise at matte er nødvendig for å løse problemer i den virkelige verden. – Gjennom dette har elevene lært mer enn bare regning, men også å forske, sette sammen og presentere resultater og å kommunisere dette ut via flytdiagrammer. Jeg er imponert over hva de har fått til, sier professor Pauline Vos, forsker ved MathEUS-prosjektet.

I Multiconsult har vi fokusert på muliggjøring i over 100 år. For oss handler jobben vår om å se muligheter der andre ser hindre. Vi skal sprenge grenser der andre fristes til å gå rundt. Dette har gjort oss til det ledende rådgiver- og prosjekteringsselskapet vi er. multiconsult.no

AV MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

Elevene hadde laget flere flytdiagrammer for å vise hva restavfallet inneholdt. FOTO: MAGNUS NØDLAND SKOGEDAL

MILJØ

17


GLENCORE NIKKELVERK

SØRLANDETS VIKTIGSTE INDUSTRIARBEIDSPLASS Glencore Nikkelverk Glencore Nikkelverk sysselsetter ca. 640 fast ansatte og kontraktører og handler inn varer og tjenester for mer enn 1,2 milliarder kroner. Av dette kommer 410 mill. fra Kristiansand og omegn mens 614 mill. kommer fra Norge forøvrig. Hele produksjonen går til eksport og bedriften har en betydelig del av æren for at Agderfylkene i mange tiår har vært blant landets største eksportregioner. De lokale ringvirkningene er betydelige og ytterligere mange hundre årsverk kan knyttes til denne hjørnesteinsbedriften. Hvor mange som har – eller har hatt – sitt utkommet på nikkelverket av Kristiansand og omegnskommunenes innbyggere, vet vi ikke, men det dreier som om et betydelig antall tusen. Bedriften har utvikla seg fra å være en typisk tungindustribedrift med store utslipp av forurensende metaller, miljøgifter og gass til sjø og luft, til i dag å være en internasjonalt kjent mønsterbedrift med små utslipp og gjennvinning av energi som distribueres til storforbrukere i Kristiansand. Varmegjenvinningsanlegget produsere energi tilsvarende et par tusen husstanders årlige forbruk av elektrisk kraft. Glencore Nikkelverk er også et av de store nyskapingslokomotivene på Agder og lokalsamfunnet drar fordeler av det bedriften skaper av økonomisk vekst og utvikling.

Del av et verdensomspennende konsern Glencore er et omfattende globalt industrikonsern børsnotert i London og Johannesburg mens hovedkontoret ligger i Sveits. Konsernets verdensomspennende virksomhet innbefatter produksjon, foredling og bearbeiding av metaller og mineraler, i tillegg til viktige energi- og landbruksprodukter som kull, olje, korn, sukker og bomull. Glencore har betydelige andeler av markedet innen nikkel, kobber, ferrokrom, vanadium og sink, og er godt posisjonert som leverandør av gull, kobolt, bly, sølv og en rekke teknologiprodukter. Konsernet har 90 avdelinger i 50 land og sysselsetter 158.000 mennesker når man regner med underleverandørene. Med omkring 600 ansatte er nikkelverket i Kristiansand en

av Sørlandets største industriarbeidsplasser, og de økonomiske ringvirkningene av bedriftens virksomhet er betydelige for samfunnet i og omkring Kristiansand. Råvareressursene som foredles av bedriftens ansatte utgjør kjernen i mange samfunnsnyttige produkter og tjenester. Fra hverdagslige ting som gryter og bestikk, til bærende bygningselementer og til metaller med

Ferdig pakket Nickelcrowns for eksport. FOTO: ANDERS MARTINSEN

AGDERNÆRING VISER VEI


høye krav til presisjon for bruk i f. eks. mobiltelefoner og jetmotorer. Nikkelverket har i en årrekke satsa sterkt på å utvikle sine ansatte slik at bedriften fortsatt skal være ledende når det gjelder miljø og teknologisk og bærekraftig utvikling.

sørger to personer i tillegg til seg selv, er mer enn 5.500 personer i Kristiansandsdistriktet avhengige av virksomheten på Nikkelverket.

Økonomiske ringvirkninger – Nikkelverket kjøpte varer og tjenester for totalt 1.236 millioner kroner i 2018, opplyser økonomidirektør Jørn Jacobsen til Agdernæring. Av dette kom 33% fra Kristiansand og omegn, 50% fra det øvrige Norge, mens 17% kom fra utlandet. I tillegg ble det utbetalt 447 mill. kroner i lønn og sosiale utgifter. Og de aller fleste ansatte er bosatt i Kristiansand og omegn. – Dette betyr at 857 millioner kroner ble utbetalt til ansatte, leverandører og det offentlige i Kristiansandsområdet. Noe som forteller at Nikkelverket har enorm betydning som bedrift i Kristiansand, og at virksomheten skaper store ringvirkninger både i privat og offentlig sektor.

Økonomidirektør Jørn Jacobsen.

Nikkelverket generere mange eksterne arbeidsplasser En enkel «tommelfingerregel» sier at for hver industriansatt er det ansatt en i privat tjeneste og en i offentlig tjeneste. De 640 fast ansatte og innleide pr. desember 2018 vokser da til ca. 1.900 årsverk. Forutsetter man at hver av disse personene for-

En alternativ måte å beregne ringvirkningseffekten er å anta at de ansatte og lokale leverandører som får sine utbetalinger fra Nikkelverket, bruker en vesentlig del av sine inntekter innenfor distriktet når de skal kjøpe varer og tjenester. Dersom man forutsetter at disse kjøpte prosentvis like mye lokalt som Nikkelverket gjorde i 2018 avleda de lokale utbetalingene ny økonomisk aktivitet for 888 millioner kroner. Forutsatt en gjennomsnittlig omsetning pr. årsverk på ca. 1.000.000 kroner, gir dette mer enn 900 årsverk i tillegg til bedriftens egne ansatte. Til sammen betyr det at industribedriften i Kolsdalen genererer mellom 1.500 og 1.600 årsverk. Med forutsetning om tre forsørgede pr. arbeidsplass tilsier dette regnestykket at mer enn 4.500 personer er avhengige av virksomheten på Nikkelverket i Kristiansand.

GLENCORE NIKKELVERK

19


Nikkelelektrolysehallen hvor ferske nikkelplater blir høsta. FOTO: ANDERS MARTINSEN

Nikkelsaksavdeling. Nikkelplater blir klippet opp i ulike størrelser før de går til pakkeriet for videre eksport. FOTO: ANDERS MARTINSEN

Nikkelverket som kompetansebedrift Glencore Nikkelverk har til enhver tid mer enn 30 lærlinger som gis en fagutdannelse innen et av mange fag. På bedriftens hjemmeside kan du lese følgende: «Nikkelverket er en av Kristiansands største lærlingebedrifter og vi kan tilby lærekontrakter innen tolv forskjellige fagretninger. Som lærling hos oss vil du få arbeidsoppgaver i et spennende og faglig utfordrende miljø. Vi legger vekt på et godt, sikkert og utviklende arbeidsmiljø hvor den enkelte får stor grad av ansvar. Har du lyst til å arbeide i et av de største nikkelraffineriene i den vestlige verden er du velkommen til oss.» Bedriften har lærlinger innen industrimekanikerfaget, industrirørleggerfaget, platearbeiderfaget, plastmekanikerfaget, elektrikerfaget, automasjonsfaget, kjemiprosessfaget, produksjonsteknikkfaget, IKT-servicefaget, logistikkfaget, laboratoriefaget, energimontørfaget. I tillegg til lærlinger satser bedriften på kompetanseutvikling av egne ansatte både i form av intern opplæring og etterutdanning i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i regionen.

Utvikling – Årlig bruker Nikkelverket 200–300 millioner kroner på utskiftninger og forbedringer, sier Jacobsen videre. – I tillegg til dette beløpet, skal vi de neste åra bruke 1.100-1.200 millioner på et nytt kobberanlegg. Totalt betyr dette at det skal investeres for 2.400–2.500 millioner kroner for femårsperioden 2019–2023. Et helt nytt kobberanlegg er under utførelse på Nikkelverket. Statlige Enova er her en meget viktig medspiller, og anlegget skal bli verdens mest energieffektive og skal bygges som et demonstrasjonsanlegg, åpent for kobber- og sinkprodusenter. I tillegg til redusert energiforbruk, vil det nye kobberanlegget gi bedre arbeidsmiljø og reduserte utslipp sammenlikna med eksisterende elektrolyse.

Produktene Mange kjenner bedriften og vet hva den produserer. Men veldig få vet egentlig hva nikkel, kobber og kobolt brukes til. Det veldig få er klar over, er at de omgås produktene hver dag. – Nikkel finner vi igjen i en rekke samfunnsnyttige produkter av rustfritt stål og ulike spesiallegeringer, forteller Jacobsen. – Det er bare å ta en titt på bestikket neste gang du spiser. Er det merka med 18-10 betyr

det at 10% av metallet er nikkel. Sikker transport, rein og bærekraftig energiteknologi og bygningsindustri er helt avhengig av nikkel. Du finner nikkel og kobolt i el-bilen og du finner nikkel i enhver mobiltelefon og tv. Blir du syk eller skada vil du finne nikkel i ambulansen, i den sterile nåla og mye av utstyret som brukes på operasjonssalen samt i sykehussenga. Og blir du operert for tette blodårer, er det nikkel i stenten som brukes for å blokke ut den tette blodåra. Nikkel er dessuten resirkulerbart; 80% av all nikkel blir resirkulert via metallskrap og metallholdig avfall. Et annet av bedriftene refinerte metaller, kobber, finnes blant annet i elektriske ledninger, kabler, messingproduksjon og til myntframstilling. Kobolt er også et av bedriftens store produkter. Dette anvendes til katalysatorer for petroleums- og kjemisk industri, og i superlegeringer som skal tåle høy temperatur og stor mekanisk belastning. I tillegg finner du kobolt sammen med nikkel i batteriene i el-bilene. ––– Mer info om Glencore Nikkelverk AS finner du på http://www.nikkelverk.no/

Ansatte har ukentlige møter hvor forslag til forbedringer blir diskutert og prioritert. Her fra Klor-Lute-avdelinga. Høsting av nickelcrowns.

FOTO: ANDERS MARTINSEN

FOTO: ANDERS MARTINSEN


Vi leverer byggetjenester til Glencore Nikkelverk AS – med sterk fokus på sikkerhet, kvalitet og fleksibilitet

Mennesker, miljø og teknologi. Stolthet og tilhørighet.

AGDERNÆRING VISER VEI

GLENCORE NIKKELVERK

21


FLOTT BELIGGENHET! Det er ikke mye som hindrer inn- og utflygingene fra Arendal lufthavn Gullknapp. DRONEFOTO: ID’EN

DET SKJER MYE PÅ ARENDAL LUFTHAVN GULLKNAPP Arendal lufthavn Gullknapp ligger i Froland kommune i Aust-Agder. Flyplassen ligger svært gunstig plassert bare ti kilometer fra Arendal sentrum og stedet har gode inn- og utflygingsforhold. Rullebanen er nylig utvida til 1.199 meter med tilhørende sikkerhetssoner på 30 meter i hver baneende.

Flyplassen fikk i 2014 ny konsesjon. Denne gjelder fram til 2034. Flyplassen ble offisielt åpna sommeren 2017 og høsten 2017 ble tårntjenesten (AFIS) godkjent av Luftfartstilsynet. To AFIS fullmektiger jobber i dag i tårnet på flyplassen. Åpningstida er mandag–fredag kl. 09.00–16.00. Dagens teknisk-/operative godkjenning fra Luftfartstilsynet gir ikke tillatelse til kommersiell flyging med betalende passasjerer. Grunnen til dette er at deler av sikkerhetsområdet på flyplassen ikke er i

samsvar med kravene fra Luftfartstilsynet. I tillegg mangler selskapet bemanning og prosedyrer for bakketjenesten. Allerede i 1984 ble det innkjøpt arealer for å utvikle ei lufthavn på Gullknapp. En rullebane på 500 meter sto klar til bruk i løpet av få år. Helt fra starten av har Blakstad videregående skole har hatt stedet som øvingsområde og vært en viktig bidragsyter til at rullebanen stadig har blitt utvida. Skolen har også vært med på å lage veien inn til lufthavna. Skolen har i dag avslutta sitt arbeide på flyplassen. Arendal og Froland kommuner har vært sterkt inne på eiersida fra 2003 mens Arendals Fossekompani AS har vært flyplassens majoritetsaksjonær siden 2007. Det har vært arbeidet med planer for å etablere et grønt datasenter på næringsområdet like ved flyplassen. Foreløpig er disse planene lagt på is fordi man venter en avklaring med hensyn til beskatning av el-kraft til slike installasjoner. Et data-

Slik håper man Arendal lufthavn Gullknapp vil se ut ferdig utbygd.

AGDERNÆRING VISER VEI


– Gullknapp har ideelle forhold for flytrafikk, sier lufthavnsjef Jan Morten Myklebust.

utbygd, vil den ha ca. 30 ansatte og målet er å uteksaminere 100 piloter årlig. Flyplasseierne ønsker også å utvikle Arendal lufthavn Gullknapp til en lufthavn som i framtida kan ta imot og betjene El-fly.

Droner

senter vil selvsagt generere økt trafikk til flyplassen, men minst like viktig er at et slikt senter også vil generere mange nye arbeidsplasser både til Froland og kommunene rundt. Fossekompaniet har fram til nå investert vel 160 millioner i Arendal lufthavn, Gullknapp, og bruker hvert år omlag 10 millioner til videre utvikling og drift. Det arbeides også med en plan for hele området som bl. a. innbefatter ny adkomstvei fra fylkesvei 42 til Gullknapp. Dette er et samarbeid mellom Arendal og Froland kommuner, men det er fylket som har hovedansvaret for fylkesveger. Trasé er valgt og nå gjenstår det å regulere denne. Kommunen ønsker samtidig å tilrettelegge for nye næringsarealer langs den nye vegen. Dette kommer i tillegg til de mulighetene som ligger i næringsarealene som selve lufthavna eier. Det betyr at det er mulig å se Blakstadheia næringspark og Gullknapp i et samarbeid om næringsutvikling og vekst i antall arbeidsplasser for hele området.

en årlig statlig støtte til drift av Gullknapp som regional flyplass.

Flyskole OSM Aviation Academy starta i fjor opp en flyskole på Gullknapp. Utdanninga går over to år. – Gullknapps beliggenhet med tilnærma ideelle forhold for flytrafikk, var en viktig årsak til av vår flyplass ble valgt når OSM skulle etablere seg i Norge, forteller lufthavnsjef Jan Morten Myklebust til Agdernæring. – Når skolen står ferdig

I februar i år ble det arrangerte et droneseminar i Arendal med over 30 personer til stede. Lufthavnselskapet ville undersøke interessen for et dronesenter i Norge lokalisert til Gullknapp. Droner er i ferd med å vinne innpass som transportmiddel og er også velegna til å kontrollere og overvåke tekniske installasjoner. Det er stadig flere bedrifter som tar i bruk droner i Norge. Behovet for opplæring og kompetanse er derfor stort, og på et slikt senter kan operatører få opplæring i praktisk bruk av droner. Testing og vedlikehold vil også inngå som en del av dronesenteret, sier Myklebust til slutt.

Videre utvikling Flyplasselskapet mottar økonomisk støtte over statsbudsjettet for 2019 til drift av flytårnet. Dette kom som et resultat av budsjettforhandlingene mellom KRF og regjeringa. Selskapet jobber nå for å sikre

ARENDAL LUFTHAVN GULLKNAPP

23


Mye penger å spare med sensorstyrt LED-belysning Utskifting av gammel og lite energieffektiv belysning kan være en lønnsom investering både for privatpersoner, gårdeiere, borettslag, sameier og bedrifter. I tillegg til en betydelig reduksjon i energiforbruket, er levetida for LEDarmaturer og LED-lyskilder gjerne 10–15 ganger lenger enn tradisjonelle lysrør og glødepærer. Dette betyr selv sagt også redusert arbeidstid ved utskifting av lyskilder.

Bruk energien mer effektivt LED-belysning er svært effektivt sammenlikna med gamle glødepærer og lysrør. Ei glødepære avgir mye mer varme enn den gir lys. Så mye som 95% av energien som tilføres glødepæra blir til varme, mens bare 5% blir til synlig lys. Til sammenlikning vil ei LED-pære bruke mer enn 80% av energien til lys. Ei vanlig LED-pære på 7 W tilsvarer ei tradisjonell glødepære på 60 W i lysstyrke.

Lavt energiforbruk og lang levetid – Hvor lenge en lysdiode (LED-lampe) varer kommer an på kvalitet og type, men vi regner at typisk levetid er mellom 15.000 til 30.000 timer, forteller installatør Terje Lien i Li1 Elektro AS til Agdernæring. – Både privatpersoner, boligsameier, borettslag og bedrifter har gode muligheter til å spare utgifter til strøm ved overgang til LED-belysning – gjerne sammen med bevegelsessensorer – i fellesarealer som oppganger, korridorer, parkeringsanlegg, lager-, kontor- og produksjonslokaler, sier han videre. – I tillegg til at LED-teknologien kun bruker 10–15% av strømmen, vil bevegelsessensorene sørge for at lyset automatisk slår seg på når man har behov for det, og slukker etter at man har forlatt området, slik at lyset ikke blir stående på unødvendig lenge. I lagerhaller, parkeringshus og korridorer hvor har vi skifta til LED-belysning med bevegelse-sensor, har byggeierne spart inntil 95% på strømregninga. – En god LED-armatur kan gi bedre lys med så lite som 15% av energiforbruket sammenlikna med den gamle lyspæra. Vi vet hva som skal til for å få maksimalt ut av

lysanlegget og hjelper deg å velge kvalitetsutstyr som sikrer både optimal belysning og best økonomi. Nevnes må også at redusert strømforbruk også betyr mindre utslipp av CO2 og er viktig for miljøet.

Lang erfaring Li1 Elektro AS er en videreføring av Li1 AS som ble stifta i 2003 av Terje Lien. Bedriften holder til i Kristiansand og har fem elektrikere og to lærlinger ansatt. Bedriften har lang erfaring som service- og samarbeidspartner for elektriske anlegg til boliger og næringsbygg i Agderfylkene. Bedriften utfører i hovedsak elektroinstallasjoner i byggmarkedet, men leverer og monterer også varmepumper og kjøleanlegg. – Vi har opparbeida oss god kompetanse innen de fleste fagområder når det gjelder elektroinstallasjoner. Våre elektrikere har lang erfaring med belysning og energiøkonomisering, så det er bare å ta kontakt for råd, veiledning og prisoverslag.

Developing better companies

Arendals Fossekompani er stolt over å være med å bygge Arendal Lufthavn Gullknapp til et luftfartssenter. Flyplassen har vært vertskap for flyskolen OSM Aviation Academy siden september, og Gullknapp jobber nå med å posisjonere seg som et nasjonalt test- og kompetansesenter for droner. Målet er å utvikle området til en motor for næringsutvikling for hele Agder. 24

AGDERNÆRING VISER VEI

Arendals Fossekompani ASA Postboks 280, 4803 Arendal Tlf. 37 23 44 00 firmapost@arendalsfoss.no arendalsfossekompani.no

ARENDAL LUFTHAVN


Froland kommune Frolandsveien 995, 4820 Froland Telefon 37 23 55 00 E.post: post@froland.kommune.no

www.froland.kommune.no

Langgata 15, 4515 Mandal - Tlf. 38 27 17 74 post@byggfagmandal.no - www.byggfagmandal.no

Velkommen til Froland! Froland kommune ligger sentralt i Aust-Agder, rett nord for Arendal og Grimstad, og er et bindeledd mellom kysten og innlandet. Froland kommune har ca. 5.800 innbyggere, og har de siste årene vært blant de raskest voksende kommunene i Agder. Kommunen har godt utbygde skoler og barnehager og gode omsorgstjenester, foruten et rikt kulturliv med mange og spennende tilbud for alle. Kommunen er særlig godt rustet med gode utendørs og innendørs anlegg for kultur og idrett. Næringslivet i Froland er allsidig og variert, med mange arbeidsplasser innen skogbruk, bygg og anlegg og privat og offentlig tjenesteyting. Bl.a. er det fortsatt ledige næringsarealer i Blakstadheia næringspark, samt at det planlegges nye næringsarealer i forbindelse med ny veitrasé til Arendal lufthavn Gullknapp. Kommunesenteret Osedalen er i dag en spennende møteplass med mange gode tilbud og spennende butikker.

Hjertelig velkommen både som etablerer og innbygger til Froland kommune! Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 37 23 55 00, e-post: post@froland.kommune.no, eller besøk vår hjemmeside

www.froland.kommune.no Ove Gundersen Ordfører

Faglig opplæring gir kompetanse

Bedrifter som ønsker å bli godkjent lærebedrift innen et eller flere elektrofag, kontakt

www.eosor.no

Bo André Longum Rådmann

Kjøita 6, 4630 Kristiansand firmapost@eosor.no - Tlf. 38 12 96 50

GULLKNAPP

UTDANNING OG KVALIFISERING

25


LÆREPLASSREKORD I 2018 74 prosent av søkerne hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. Det er den høyeste andelen som er registrert siden målingene starta i 2011. – Med flere læreplasser får flere elever fullført utdanninga. For fjerde år på rad ser vi at rekordmange motiverte og dyktige elever får læreplass, men vi er ikke i mål. Regjeringa vil fortsette samarbeidet med næringslivet og fylkeskommunene slik at flere får en læreplass, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Regjeringas satsing på yrkesfag - Regjeringas satsing på yrkesfagene gir resultater: En større andel elever søker yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. - Fra høsten 2020 kommer den største endringa i yrkesfagutdanninga siden Kunnskapsløftet i 2006. Flere elever skal få spesialisering fra start. Det utvides fra åtte til ti utdanningsprogrammer, mens fag som nesten ikke har søkere fases ut. - Det blir en fornying av fellesfagene på yrkesfag som vil gi en sterkere yrkesretting av fellesfagene, slik at de er i tråd med det ungdommen møter i sin arbeidshverdag. - I 2019-budsjettet er yrkesfagene styrka med 30 mill. kroner, etter forslag fra regjeringa. Dette kommer på toppen av om lag 600 mill. kroner til yrkesfagene i perioden 2013–2018. Fem millioner kroner går til forskning. - Regjeringa har laget en strategi som skal øke antall lærlinger i statlige virksomheter, og departementene har gått foran. Hvis vi ser på hele statlig sektor under ett, viser de nyeste tallene en økning på 25 prosent flere læreplasser siste fem år.

– Norge trenger flere gode fagarbeidere for at vi fortsatt skal være et bærekraftig velferdssamfunn. Jeg er glad for at stadig flere elever får en læreplass, det er viktig for elevene og det er viktig for samfunnet. Derfor vil regjeringa fortsette å løfte yrkesfagene i tida framover, sier statsminister Erna Solberg. I 2018 var det både flere søkere til læreplasser og flere som fikk læreplass. Økningen har skjedd over hele landet, men det er store forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som fikk læreplass. På landsbasis har over 29.200 søkt læreplass, og 21.706 har fått godkjente kontrakter. Det er nesten 900 flere enn i 2017. – Elever, lærere, fylkeskommuner og næringsliv i hele landet har gjort en god innsats. Aust-Agder, Telemark og Sogn og Fjordane har hatt en økning på over 10 prosentpoeng sammenlikna med 2015, mens Troms, Finnmark, Nordland og Hedmark også har hatt en stor økning i andelen søkere som har fått læreplass. Dette viser at både bedrifter og offentlig sektor tar ansvar, sier Sanner. Det er 19 prosentpoeng forskjell mellom Østfold, hvor lavest andel får lære-

plass, og Rogaland, hvor størst andel får læreplass. I Rogaland har 81 prosent av søkerne fått læreplass mens resultatet for Østfold ble 62 prosent.

Ulik økning ved ulike utdanningsprogram De nye tallene viser at økninga fordeler seg over flere utdanningsprogrammer. Veksten er størst i naturbruk og byggog anleggsteknikk. Hos sistnevnte fikk 85 prosent av søkerne lærekontrakter i 2018. Til sammenlikning fikk 69 prosent av søkerne det samme innen helse og oppvekstfag, som også er det faget med flest søkere til læreplass. – Bygg- og anleggsindustrien ligger helt på topp og gjør mye riktig. Vi kan komme til å mangle over 70.000 fagarbeidere allerede i 2035. Vi vil derfor fortsette å løfte yrkesfagene. Jeg håper de andre bransjene vil se til bygg- og anleggsindustrien og være med på lærlingløftet, sier kunnskaps og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Søkere som har fått lærekontrakt pr. 31. desember. Antall og prosentandel.

AGDERNÆRING VISER VEI


UTDANNING OG KVALIFISERING

27


KRISTIANSAND MALERMESTERLAUG

ØNSKER FLERE LÆRLINGER TIL MALERFAGENE – Malerfaget er mer variert enn mange er klar over og omfatter de fleste typer overflatebehandling i bygg, skip og plattformer mm, forteller leder av Malermesterenes Opplæringskontor i Kristiansand, John-Tore Vigebo til Agdernæring. – Maleren har ansvaret for at vegger, tak og gulv får den overflatebehandling og det utseende og beskyttelse vi ønsker. Maleren arbeiderer som oftest inne Det tar fire år å utdanne seg til maler. To år på videregående skole og to år som lærling med lønn. Etter endt læretide avlegges svenneprøve (fagprøve) og man er klar for arbeidsmarkedet og/eller videre utdanning. Malerere og tapetserere er fagfolk alle støter på før eller seinere, enten man er huseier, leietaker eller det er i yrkessammenheng. Men hva er egentlig en maler, og hva består arbeidshverdagen deres i? – Yrkestittelen «maler» bruker vi om en håndverker som arbeider som dekormaler, teater/kulissemaler, skiltmaler, porselensmaler, hus- og interiørmaler osv. eller arbeider innen moderne, industrielle fag som driver med sprøytemaling, skipsmaling osv., forteller Vigebo. – En maler/tapetserer er en som vedlikeholder, restaurerer og dekorerer overflater innvendig eller utvendig på store eller små bygninger. Som maler har man kunnskap om hvordan underlag og materialer fun-

om vinteren og, når sola har gjort det trivelig ute, er det ofte inne arbeidet vårt utføres, legger han til. – Og akkurat nå er det flere malermesterbedrifter i kristiansandsområdet som ønsker å ta inn lærlinger. Det er bare å ta kontakt med oss på opplæringskontoret eller kontakte bedriftene direkte. Og dette er et yrke som passer like godt for kvinner som menn, legger han til.

gerer sammen, hvilken behandling forskjellige underlag krever, og hvilke verktøy som er nødvendig å bruke på de forskjellige underlagene. Underlaget kan være trevirke, betong, plater, mur, plast eller metall. I tillegg har malerere og tapetserere kunnskap om hvordan farger forholder seg til hverandre. Malerere må også kunne forberede og ferdigbehandle en overflate, kunne sette opp veggbelegg av vinyl, og tapetsere med papir og tekstil.

Opplæring i malerfaget I Kristiansand koordineres maleropplæringa gjennom Malermesterenes Opplæringskontor. Dette eies av Kristiansand Malermesterlaug og finansieres ved tilskudd fra fylkeskommunen. Det er opplæringskontoret som har det faglige ansvaret og skal se til at lærlingene får en faglig god opplæring i bedriftene. – De fleste søknader om læreplass får vi via

fylket fra elever i den videregående skole, linje for overflateteknikk, sier Vigebo. – Etter to år med en blanding av teoretisk og praktisk undervisning i skolen, gjenstår det to år som lærling i en godkjent bedrift. Etter endt lærtid avlegges fagprøven som åpner dørene både til gode, trygge og interessante arbeidsplasser eller videre utdanning til f. eks. ingeniør, for de som ønsker det.

Plass til flere lærlinger I fjor var det ti ungdommer som søkte lærlingplass i bedrifter tilslutta Kristiansand Malermesterlaug. Tre av disse var jenter. – Behovet for lærlinger i malerfager er imidlertid mye større. For øyeblikket har opplæringskontoret ansvar for 23 ungdommer. For å dekke etterspørselen etter faglære maler og tapetserere bør antallet passere 30. – Kristiansand har til sammen elleve


Godkjente opplæringsbedrifter i Vest-Agder BG MALERMESTER DALAND bernt-d@online.no KERLEFSEN MALERMESTER AS even@kerlefsen.no MAL I SØRAS yngvar@malisor.no MALCO post@malco.no MALEREN KRISTIANSAND AS bjorn@malerenkristiansand.no MALERMESTER KNUTSON AS post@knutson.no MALERMESTER BRATLAND AS post@malbra.no MALERMESTER ERNST J. OLSEN & SØNNER valter.olsen@gmail.com MALERMESTER INGE MELHUS i-melhu@online.no MALERMESTER LANGELAND AS preben@mll.no MALERMESTER NYSTØL post@jakobmaler.no MALERMESTER SOLVANG & BERHUS AS malermester.solvang@gmail.com MALERMESTER SVEIN EINAR VATNE AS sveinvatne@gmail.com ØNSKER FLERE FAGLÆRTE MALERE: Leder John-Tore Vigebo i Malermesterenes Opplæringskontor i Kristiansand håper flere unge vil søke seg til faget.

videregående klasser med byggfaglinje og søkningen til disse er økende, opplyser Vigebo. – Men vi har ikke vært flinke nok til å markedsføre malerfaget hverken hos ungdom eller foreldre. Opplæringskontoret går ut med opplysninger om hvilke framtidsmuligher som åpner seg både for den som ønsker seg en interessant og sikker arbeidplass i en etablert mesterbedrift, eller videre utdannelse til mesterpapirer og egen bedrift. Det er også lagt til rette både for høgskole og universitetsutdannelse for

den som ønsker å bli bygningsingeniør. Mulighetene er mange for de som har et malerfagbrev! – Malermesterbedriftene ønsker arbeidsvillig ungdom velkommen til et flott yrke med valgmuligheter, både på fastlandet og utaskjærs, sier opplæringslederen for Kristiansands 24 godkjente opplæringsbedrifter i malerfaget. – Det er bare å henvende seg til oss, avslutter han.

MALERMESTER TOMMY MØRK AS mail@malermestertommymork.no MALTECH jvigeland@hotmail.com MESTERMAL AS kristian@mestermal.no MJA-MALER&GULVBELEGG AS terje@mja.no PROFF MAL AS kenneth@proffmal.no SKEIE MAL AS post@skeiemal.no DAR MALERFIRMA sohail.dar@hotmail.com PEPSHI MALERFIRMA AS pepshi@live.no MALERKOMPANIET SØR AS runar@mcsor.no

MALERMESTERENES OPPLÆRINGSKONTOR Ægis vei 3, 4632 Kristiansand Tlf. 38 09 70 18 opplaringskontor@gmail.com


VIKTIGE KONTAKTER Aust Agder fylkeskommune

Farsund kommune

Fylkesordfører Gro Bråten Tlf. 90 52 01 98 - gro.braaten@austagderfk.no www.austagderfk.no Næringssjef Wenche Fresvik Tlf. 37 01 73 00 - Mobil 93 03 33 89 wenche.fresvik@austagderfk.no

Ordfører Arnt Abrahamsen Tlf. 38 38 20 09 arnt.abrahamsen@farsund.kommune.no www.farsund.kommune.no FARSUND 365 AS: Næringssjef Patricia Hartmann Tlf. 38 38 20 00 - Mobil 900 83 555 patricia@farsund365.no www.farsund365.no

Vest Agder Fylkeskommune Fylkesordfører Terje Damman Tlf. 38 07 45 18 - Mob. 90519 670 - terje.damman@vaf.no www.vaf.no Seksjonsleder næring Steinar Eilertsen Tlf. 38 07 46 88 - Mobil - 92 06 90 36 - Steinar.Eilertsen@vaf.no

Setesdal regionråd Dagleg leiar Rita Hansen Tlf. 37 93 75 00 - Mob.45 24 86 96 - rita.hansen@setesdal.no www.setesdal.no

Lindesnesregionens næringshage AS Daglig leder Are Østmo Mobil 41 45 27 25 - are@naringshagen.no www.naringshagen.no

Arendal kommune Ordfører Robert Cornels Nordli Mob. 95 75 99 90 - robert.cornels.nordli@arendal.kommune.no www.arendal.kommune.no Næringssjef Kåre Andersen Tlf. 37 00 67 62 - Mobil 90 23 87 77 kare.andersen@arendal.kommune.no

Audnedal kommune Ordfører Reidun Bakken Tlf. 38 28 20 00 - Mobil 90 77 88 18 - ordforer@audnedal.kommune.no www.audnedal.kommune.no Enhetsleder Terje Ågedal Tlf. 38 28 20 00 - Mobil 47 45 25 81 terje.agedal@audnedal.kommune.no

Birkenes kommune Ordfører Anders Christiansen Tlf. 37 28 15 00 - Mobil 90 03 57 78 anch@birkenes.kommune.no www.birkenes.kommune.no Næringskonsulent Merete Holtan Birknes Tlf. 37 28 15 60 - Mobil 92 04 37 15 merete.holtan.birknes@birkenes.kommune.no

Bygland kommune Ordførar Leiv Rygg Tlf. 37 93 47 19 - Mob. 94 53 29 55 - leiv.rygg@bygland.kommune.no www.bygland.kommune.no Økonomi- og næringskonsulent Liv Åsne Austad Andersen Tlf. 37 93 47 07 - Mobil 91 13 48 10 liv.asne.austad@bygland.kommune.no

Bykle kommune Ordførar Jon Rolf Næss Tlf. 37 93 85 11 - Mobil 92 83 45 67 jon.rolf.naess@bykle.kommune.no www.bykle.kommune.no Næringssjef Svein Hjorth-Olsen Tlf. 37 93 86 18 - Mob. 90 02 25 53 svein.hjorth-olsen@bykle.kommune.no

Evje og Hornnes kommune Ordfører Bjørn Ropstad Tlf. 37 93 23 05 - Mob. 95 93 30 15 - bjorn.ropstad@e-h.kommune.no www.e-h.kommune.no EVJEMOEN NÆRINGSPARK A/S: Daglig leder Connie Barthold Tlf. 37 92 70 20 - Mob. 91 58 65 61 cb@evje-utvikling.no - www.evje-utvikling.no

Flekkefjord kommune Ordfører Jan Sigbjørnsen Tlf. 38 32 80 01 - Mobil 90 86 40 98 jan.sigbjornsen@flekkefjord.kommune.no www.flekkefjord.kommune.no Næringssjef Hans-Egill Berven Mobil 48 84 34 83 Hans-Egill.Berven@flekkefjord.kommune.no

Froland kommune Ordfører Ove Gundersen Tlf. 37 23 55 16 - Mobil 91 19 50 50 ove.gundersen@froland.kommune.no www.froland.kommune.no Rådmann Bo Andre Longum Tlf. 37 23 55 00 - Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no Kultur- og næringsrådgiver Ole Tom Tjuselia Tlf. 37 23 55 00 - Mobil 92 82 48 82 - ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

Gjerstad kommune Ordfører Inger Haldis Løite Tlf. 37 11 97 00 - Mobil 40 06 07 72 - inger.loite@gjerstad.kommune.no www.gjerstad.kommune.no Næringssjef Ole Andreas Sandberg Tlf. 37 11 97 22 - Mobil 95 75 61 99 ole.andreas.sandberg@gjerstad.kommune.no

Grimstad kommune

Ordfører Kjetil Glimsdal Tlf. 37 25 03 00 - Mob. 90 05 98 37 - kjetil.glimsdal@grimstad.kommune.n www.grimstad.kommune.no Næringssjef Bodil Slettebø Tlf. 37 25 04 31 - bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

GRIMSTAD NÆRINGSFORENING Espen Nystad Mobil 92 63 95 30 - espen@grimstad-nf.no - www.grimstad-nf.no

Hægebostad kommune Ordførar Margrethe Handeland Tlf. 38 34 91 18 - Mob. 97 70 99 01 Margrethe.Handeland@haegebostad.kommune.no www.haegebostad.kommune.no Enhetsleder Plan og drift Ståle Olsen Tlf. 38 34 91 00 - Mobil 90 29 60 28 Stale.Olsen@haegebostad.kommune.no

Iveland kommune Ordfører Gro Anita Mykjåland Mobil 95 82 19 68 gro-anita.mykjaaland@iveland.kommune.no www.iveland.kommune.no Næringssjef Egil Mølland Mobil 908 75 626 egil.molland@iveland.kommune.no

Kvinesdal kommune Ordfører Per Sverre Kvinlaug Tlf. 38 35 78 20 – Fax 38 35 77 01 – Mobil 90 91 28 27 per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no www.kvinesdal.kommune.no INNOVASJON KVINESDAL Næringssjef/daglig leder Liv Øyulvstad Mob. 94 51 02 18 liv@innovasjonkvinesdal.no - www.kvinesdal.no


I AGDERKOMMUNENE Kristiansand kommune

Songdalen kommune

Ordfører Harald Furre Tlf. 38 07 50 42 - Mob. 98 28 18 90 - ordforer@kristiansand.kommune.no www.kristiansand.kommune.no Næringsrådgiver Valborg Langevei Tlf. 38 24 30 14 - Mob. 99 21 94 74 valborg.langevei@kristiansand.kommune.no Rådgiver Øyvind Lyngen Laderud Tlf. 38 24 30 13 - Mob. 47 64 84 92 Oyvind.Laderud@kristiansand.kommune.no

Ordfører Johnny Greibesland Mobil 93 46 78 16 johnny.greibesland@songdalen.kommune.no www.songdalen.kommune.no Avd.sjef Thor Skjevrak Tlf. 38 18 34 12 - Fax 38 18 33 99 thor.skjevrak@songdalen.kommune.no

Lindesnes kommune Ordfører Janne Fardal Kristoffersen Tlf. 38 25 50 92 - Fax 38 25 51 01 - Mob. 95 22 53 55 jfk@lindesnes.kommune.no www.lindesnes.kommune.no

Lyngdal kommune Ordfører Jan Kristensen Tlf. 38 33 40 00 - Mob. 95 55 99 50 - jan.kristensen@lyngdalpolitiker.no Rådmann Norman Udland Tlf.38 33 40 00 - Mob. 91 52 21 69 -norman.udland@lyngdal.kommune.no www.lyngdal.kommune.no VEKST I LYNGDAL Næringssjef Karl Erik Lohr Tlf. 38 33 48 32 - Mob. 41 62 22 20 - karlerik@vekstilyngdal.no www.lyngdal.no

Mandal kommune Ordfører Alf Erik Andersen Mob. 905 16 610 - alf.erik.andersen@mandal.kommune.no www.mandal.kommune.no Rådmann Knut Sæther Tlf. 38 27 30 00 - knut.saether@mandal.kommune.no

no

Marnardal kommune Ordfører Helge Sandåker Tlf. 38 28 90 01 - Mobil 90 54 31 87 helge.sandaker@marnardal.kommune.no www.marnardal.kommune.no Rådmann Hans S. Stusvik Tlf. 38 28 90 02 - Mobil 90 10 53 80 hans.stusvik@marnardal.kommune.no

Risør kommune Ordfører Per Kristian Lunden Tlf. 37 14 96 35 - Mob. 91 64 85 22 per.kristian.lunden@risor.kommune.no www.risor.kommune.no Næringssjef Bård Vestøl Birkedal Tlf. 37 14 96 32 - Mobil 48 10 34 55 baard.vestol.birkedal@risor.kommune.no

Sirdal kommune Ordfører Thor Jørgen Tjørhom Tlf. 38 37 90 00 - Mobil 41 40 69 67 - tjt@sirdal.kommmune.no www.sirdal.kommune.no Næringssjef Øyvind Sjøtrø Tlf. 38 37 90 12 - Mobil 41 40 69 67 - tjt@sirdal.kommmune.no SIRDALSVEKST KF Daglig leder Øyvind Sjøtrø Tlf. 38 37 91 63 - Mobil 90 90 65 63 - Oyvind.Sjotro@sirdal.kommune.no

AGDER-

Tvedestrand kommune Ordfører Jan Dukene Tlf. 37 19 95 99 - Mobil 90 84 60 01 jan.dukene@tvedestrand.kommune.no www.tvedestrand.kommune.no Næringssjef Anne Torunn Hvideberg Tlf. 37 19 95 60 - Mobil 91 60 21 71 anne.torunn.hvideberg@tvedestrand.kommune.no

Valle kommune Ordførar Steinar Kyrvestad Tlf. 37 93 75 13 - Mob. 90 10 19 46 Steinar.kyrvestad@valle.kommune.no www.valle.kommune.no Rådgjevar informasjon og næring Frode Buen Tlf. 37 93 75 37 - Mobil 90 85 92 00 frode.buen@valle.kommune.no

Vegårshei kommune Ordfører Kirsten Helen Myren Tlf. 37 17 02 32 - Mob. 91 62 90 46 kirsten.helen.myren@vegarshei.kommune.no www.vegarshei.kommune.no Rådgiver miljø og næring Liv Strand Tlf. 37 17 02 14 - Mobil 48 25 86 95 liv.strand@vegarshei.kommune.no

Vennesla kommune Ordfører Nils Olav Larsen Tlf. 38 13 72 10 - Mobil 95 02 02 96 nils.olav.larsen@vennesla.kommune.no www.vennesla.kommune.no Næringsrådgiver Torgeir Haugaa Tlf. 38 03 73 83 - Mobil 90 98 48 38 torgeir.haugaa@vennesla.kommune.no

Åmli kommune Ordfører Reidar Saga Tlf. 37 18 52 06 - Mob. 92 29 37 71 reidar.saga@amli.kommune.no www.amli.kommune.no Plan- og næringsleiar Kristin Mood Tlf. 37 18 52 53 - Mob. 94 79 12 12 kristin.mood@amli.kommune.no

Åseral kommune Ordførar Oddmund Ljosland Tlf 38 28 58 16 - Mob. 47 46 92 92 oddmund.ljosland@aseral.kommune.no www.aseral.kommune.no Avdelingssjef Øyvin Moltumyr Tlf. 38 28 58 00 - Fax 38 28 58 01 - Mobil 91 13 64 83 oyvin.moltumyr@aseral.kommune.no

31

Vennligst kontakt Agdernæring ved endringer - post@gpartner.no

Lillesand kommune Ordfører Arne Thomassen Kontor 37 26 15 00 - Mob. 91 34 39 05 arne.thomassen@lillesand.kommune.no www.lillesand.kommune.no

Søgne kommune Ordfører Astrid Margrethe Hilde Tlf. 97 99 03 65 - Mob. 90 75 14 61 mh@p.sogne.kommune.no www.sogne.kommune.no Næringskonsulent Jahn. A. Stray Tlf. 38 05 55 55 - Fax 38 05 55 16 - Mobil 97 99 03 32 jahn.a.stray@sogne.kommune.no


Avsender: Grafisk Partner Pb. 384 4664 Kr.sand S

KILDE: CRMOFFICE.NO - TLF. 98 90 54 10

VELKOMMEN TIL LYNGDAL! Lyngdal kommune har ca. 8.600 innbyggere. Gode oppvekstvilkår for barn og unge, et blomstrende næringsliv og et variert kulturtilbud gjør Lyngdal til en attraktiv kommune for barnefamilier, unge etablerere og nye virksomheter. Lyngdals sentrale beliggenheten gjør kommunen til et geografisk og kommunikasjonsmessig knutepunkt vest i Agder. Med kort reiseavstand til flyplassene i Kristiansand og Stavanger kommer man seg raskt og effektivt videre både innenlands og utenlands.

. . . OG DET SKJER MYE I LYNGDAL . . . ● Ny miljøgate til stod ferdig 2017. ● Ny P-plass bak rådhuset med plass til ca 100 biler stod ferdig 2018 ● Ny lekeplass/isbane i rådhusparken stod ferdig 2018. ● Ny skatepark mellom Lyngdal U-skole og Lyngdal vgs. Til sammen er det investert for mellom 25 og 30 millioner i de sentrumsnære områdene de siste tre årene.

Lyngdal kommune VI VIL – VI VÅGER Pb. 353, 4577 Lyngdal - Besøksadresse: Prost Birkelands gate 4 Telefon 38 33 40 00 - post@lyngdal.kommune.no

www.lyngdal.kommune.no - www.lyngdal.no


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.