Page 1

ORDIT Programa de lideratge i transformació social Memòria de l’edició d’octubre de 2008


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Índex 1- El projecte 2- L’edició d’octubre de 2008 3- Els participants 4- Les antenes 5- Les sessions

2


Ordit, programa de transformació i lideratge social

El projecte La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques impulsem un programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col·lectiva i organitzacions no governamentals del país. El programa porta per nom Ordit. Ordit Amb aquest programa volem contribuir activament al reforçament d’una ciutadania forta i implicada en els esdeveniments i realitats col·lectives a través de la combinació de lideratges sòlids i de compromís cívic; és a dir, contribuir a fomentar lideratges que construeixin teixit, que facin ordit.

Els objectius d’Ordit són: •

Facilitar un procés experimental de formació per joves amb dots de lideratge social que els ajudi a assumir i desenvolupar aquest lideratge amb plenes capacitats.

Oferir als participants una visió de conjunt del país i de la societat catalana, fent especial atenció a la descoberta de la complexitat com a característica de la societat contemporània.

Promoure la reflexió crítica dels participants en qüestions referides a les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals que es donen a Catalunya.

Ajudar a que els participants estableixin una xarxa relacional que pugui repercutir favorablement en les seves actuacions futures i en les dels seus col·lectius.

3


Ordit, programa de transformació i lideratge social

L’edició d’octubre d’octubre de 2008 Ordit, programa de transformació i lideratge social, es concreta en un seminari de caràcter intensiu on es combinen elements de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de coneixement en primera persona de dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals, amb altres elements pròpiament formatius. El seminari es du a terme dos cops l’any amb una edició de primavera i una de tardor. Fins al moment s’han celebrat tres edicions del seminari; la primera el mes de setembre de 2007, la segona durant la primavera del 2008, i la tercera la tardor de 2008, concretament la setmana del 19 al 24 d’octubre. Donada la bona valoració de la primera i la segona edició, tant per part dels participants com per part de l’equip de la Fundació Jaume Bofill i de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, es va mantenir un format similar al de les edicions anterior, tot i que amb una novetat: l’existència d’una temàtica prou àmplia i complexa per a fer de fil conductor de les diferents sessions, la immigració.

Aquesta tercera edició ha tingut lloc durant sis dies consecutius de forma intensiva amb activitats durant tota la jornada que han permès als participants conèixer de primera mà entitats i institucions del país i debatre amb persones que, per la seva significació i experiència en diversos camps de l’activitat social i política, podien introduir debats de qualitat i generar reflexió crítica entre els membres del grup, especialment pel que fa a temàtiques relacionades amb el fet migratori. La tria d’activitats es va regir per dues premisses: en primer lloc, es voliafomentar el contacte directe dels participants amb experiències i persones interessants per la seva activitat o la seva trajectòria. El coneixement personal i l’estona d’intercanvi ja ens semblava un valor. En segon lloc, crèiem necessari aprofitar les visites i les converses per abordar temes més enllà de les casuístiques de cada experiència o persona per tal d’extreure’n aprenentatges a nivell més general.

L’agenda concreta d’activitats de la tercera edició d’Ordit, (veure taula 1) 1 va ser confeccionada entre els mesos de juliol a octubre de 2008. En l’edició d’octubre de 2008 es va optar per mantenir part de les propostes de contingut de la primera i segona edició, fent canvis en les visites al territori (en aquest cas es va anar a Girona-Salt, a l’Hospitalet de Llobregat i a Terrassa). També es va fer algun ajustament tenint en

4


Ordit, programa de transformació i lideratge social

compte les valoracions de la primera i segona edició d’Ordit fetes pels participants i pel mateix equip tècnic del projecte. En aquesta tercera edició, a més de les visites esmentades, el grup es va entrevistar amb una vintena d’actors polítics i socials del país i va tornar a visitar entitats i institucions com el Parlament de Catalunya, el Gran Teatre del Liceu, l’Espai Fad i una de nova, la seu d’Omnium Cultural.

La dinàmica de funcionament va ser comuna per a la major part de sessions, que tenien una durada aproximada de dues hores i s'estructuraven a partir d’una primera intervenció del ponent d’uns 20 minuts seguida d’un debat amb els participants. Es va deixar algun moment per a alguna visita cultural, especialment a l’arribada a Girona, i els darrers dos espais de la setmana es van dedicar a fer treball intern amb tot l’equip de participants: el darrer vespre es va fer una dinàmica d’aprofundiment en el coneixement del grup on cada participant parlava de la seva pràctica activista i durant el darrer matí es va fer una valoració del programa entre els participants i l’equip organitzador.

5


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Taula 1. Agenda d’activitats

6


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Segons les valoracions fetes pels participants, Ordit va ser una experiència experiència intensa i transformadora, transformadora , destacant per l’alt nivell de reflexió assolit en cada un dels espais amb els ponents i entre els membres del grup. grup . Ordit, diuen, ha ofert a diferents joves amb dinàmiques i tarannàs de treball col·lectiu diversos, la possibilitat de compartir durant uns dies diferents visions sobre el país, la política i les dinàmiques socials, amb el fil conductor de la immigració. En aquest sentit creuen que s’ha assolit l’objectiu de promoure la reflexió crítica i aproximar-se al coneixement de la nostra societat des de diferents posicionaments i tot de primera mà.

“El programa contribueix a tenir major coneixement i crear i consolidar opinions crítiques, tant per la formació transmesa pels ponents, com pel debat amb el grup”. El que es veu més complicat, especialment en les valoracions immediates, és que aquesta experiència faciliti realment una xarxa relacional entre participants i entre els seus col·lectius. Si bé, en les valoracions posteriors es veuen possibles les aliances puntuals, i es diu que ja hi ha unes bases per generar dinàmiques de col·laboració i potser algun dia treball en xarxa.

“Si bé iniciar un treball en xarxa o algun tipus de col·laboració pot ser difícil pel nostre dia a dia, sí que crec que entre nosaltres podem mantenir la relació per demandes concretes d’informació, contactes... que podem satisfer entre nosaltres, més enllà del contacte personal i d’amistat. Aquest podria ser el punt d’inici per fer sorgir iniciatives o col·laboracions conjuntes. Potser no és senzill, però les condicions per iniciar-ho, hi són”.

En relació als continguts del programa, els participants es mostren satisfets per l’alt nivell dels debats iniciats pels ponents i sobretot per haver pogut compartir reflexions amb personalitats del país amb punts de vista tan diferents sobre la realitat social,

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

7


Ordit, programa de transformació i lideratge social

econòmica, cultural i política que, d’altra manera, seria difícil tenir-hi accés en un ambient tan distès.

Es considera que es va mantenir un bon fil conductor entre les diferents sessions a través del tema de la immigració, de manera que va ser fàcil traslladar reflexions d’un espai a l’altre, tot i que no per a tots els participants era tan directa l’aplicació de les exposicions a la seva trajectòria quotidiana. En aquest sentit,

alguns participants

comenten les limitacions de vincular tot el programa a un eix temàtic, principalment que no permet aprofundir en altres temes.

“A vegades hem tractat el tema de la immigració de manera massa profunda o específica, pels que no ens hi dediquem. Caldria ampliar el punt de vista global del programa: més Parlament, més sessions sobre lideratge i més àmplies”. Quant a temes més organitzatius, valoren positivament la intensitat de l’experiència , el fet que durant sis dies es trenqui radicalment amb la vida quotidiana a tots nivells, personal, laboral i militant comenten que facilita la connexió entre els membres del grup la possibilitat de reflexió permanent i l’aprenentatge comunitari. Es critica, però, la manca de temps per a molts debats, tant en el marc de les ponències, com entre els membres del grup.

Justament, pel que fa al grup, es valora molt positivament l’alt nivell de discurs assolit, el respecte mutu que hi va haver entre els participants en el moment dels debats i la qualitat humana de la gent. Cal dir que, com en edicions anteriors, la major part dels participants comparteixen l’espai de militància amb la seva professió i només hi havia cinc persones que desenvolupen la seva tasca política , sindical i/o associativa molt més enllà de la seva jornada laboral. Tot i aquesta realitat, la sintonia entre els membre del grup va facilitar molt el treball durant tota la setmana.

“El fet de compartir comentaris, idees o qüestions que cadascú plantejava és el què més valoro de l’Ordit. Degut a que cadascú provenia d’entitats, organismes, disciplines... diferents, cadascú Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

8


Ordit, programa de transformació i lideratge social

aportava la seva perspectiva. Això permetia veure cada tema des d’angles diferents amb aspectes que potser no t’havies plantejat anteriorment o, tot i compartir opinions exposades, sempre podies conèixer argumentacions i aportacions noves”

Cal valorar molt positivament aquesta tercera experiència, sobretot pel potencial de reflexió crítica que el mateix grup va ser capaç de generar a partir de les aportacions dels ponents, i per la possibilitat d’intercanvi de punts de vista i de realitats que es va promoure.

Aquestes són algunes de les impressions finals sobre el projecte:

“Estic molt agraïda: per tot el què he après, per totes les persones amb qui m’he pogut comunicar i, sobretot, per la il·lusió de creure que es pot seguir transformant la nostra societat”. “M’emporto molta feina per a fer (reflexió- acció): molts llibres per llegir i moltes pràctiques del meu dia a dia per a revisar i arrel d’aquest programa sens dubte millorar”.

“Participar en aquest programa m’ha servit per encarar el treball diari amb més il·lusió encara, sabent que hi ha d’altres formes de fer, d’implicar-se socialment que funcionen... coneixent persones amb qui es pot reflexionar, opinar, construir des d’unes relacions espontànies, igualitàries...”

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

9


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Els participants Els participants a la tercera edició d’Ordit varen ser 15 joves d’edats compreses entre els 25 i els 37 anys que tenen un paper actiu i compromès en diversos camps de l’activisme social. Un dels objectius del projecte i, finalment, un dels aspectes també més ben valorat pels participants va ser la diversitat del grup. Tot i venir de procedències i àmbits d’acció diferents, es va crear una gran complicitat de grup que va permetre compartir més enllà de les reflexions conduïdes pels ponents, diferents maneres d’organitzar-se, d’entendre el compromís i de viure l’activisme. Gràfic 1. 1. Perfil dels participants p articipants per àmbit social al qual pertanyen

Socioeducatiu

Sindicats

Moviments socials Comunitari Pau/ desenvolupament Partits Cultura/País Diversitat/Inclusió

Com es pot veure al Gràfic 1, 1 només tres dels participants desenvolupaven la seva acció col·lectiva en el món polític i social més institucionalitzat -partits i sindicats- i la majoria de persones es dediquen a tasques més centrades en el treball comunitari i en l’àmbit de la diversitat. Ja em dit que la major part dels participants desenvolupen la seva tasca político-associativa en un entorn professionalitzat però des d’entorns territorials diferenciats i, per tant, amb problemàtiques i dinàmiques d’actuació diverses. La resta desenvolupa la seva acció col·lectiva en el marc d’institucions o moviments diversos. Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

10


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Territorialment, la major part de participants viuen o treballen a l’àrea metropolitana de Barcelona. Hi ha una participant de les comarques gironines, una de Lleida i una del Bages. La resta són participants de comarques com el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Baix Llobregat o el Maresme .

A continuació es detalla el perfil dels 15 participants:

Laia Bertran Nascuda l’any 1981 a Barcelona. Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració per la UAB i Màster en Relacions Internacionals per IBEI –Institut Barcelona d’Estudis Internacionals. Ha treballat com a tècnica de participació ciutadana a la Fundació Catalunya Segle XX1, i ha estat professora associada a l’àrea de Relacions Internacionals de la UPF. Actualment treballa com a adjunta al Coordinador a UBUNTU –Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil-, participant des de Catalunya en l’incipient teixit associatiu global.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

11


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Jordi Calvo Nascut al 1975 a la Vall d’Uixó (Castelló). És màster en Ajuda Internacional Humanitària (Universitat Deusto). Responsable de campanyes del Centre per la Pau JM Delàs de l’entitat Justícia i Pau de Barcelona. Treballa ocasionalment en cooperació internacional i ajuda humanitària amb Metges Sense Fronteres i participa activament a l’organització de fòrums socials (Català, la Vall d’Uixó, Europeu, Mundial,...). També ha sigut Educador Social en Centre de Voluntariat a l’Ajuntament de la Vall d'Uixó.

Teresa Castellà Nascuda l’any 1974 a la Camarasa (La Noguera). Llicenciada en dret a la Universitat de Lleida, on participa en els òrgans de representació de l’estudiantat. Des d’aleshores és membre de l’associació feminista Seminari interdisciplinari d’estudis de la dona. Fa sis anys que treballa a Comissions Obreres de les terres de Lleida com a tècnica de prevenció de riscos laborals i

està implicada en projectes de

transformació social com el Compromís per Lleida.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

12


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Hector Colunga Nascut a Gijón l’any 1981, estudiant de Filologia Hispànica, participa des dels 13 anys al moviment associatiu de la ciutat Asturiana. El 2002 s’incorpora al programa d’oci Abierto Hasta el Amanecer, del que se’n responsabilitza com a coordinador general l’any 2004. Des de l’any 2006 resideix a Barcelona i treballa com a tècnic de joventut a l’entitat d’iniciativa social Fundació Marianao, de Sant Boi. Actualment es coordinador a l’entitat de l’àrea de Comunicació i Participació i vicepresident de l’associació Abierto Hasta el Amanecer.

Laura Costa Nascuda a Sant Celoni l’any 1979. Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques per la UAB i postgrau en Direcció de Comunicació a la UOC. Ha treballat a l’àmbit de la publicitat i la comunicació en setmanaris i institucions públiques i privades. Pel que fa a la militància política, ha participat en la gerència de la Joventut Nacionalista de Catalunya i actualment és regidora de Convergència i Unió a l’Ajuntament de Sant Celoni, on s’encarrega de les àrees de Comunitat i Comunicació.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

13


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Lorena Elvira Nascuda l’any 1978 a Barcelona. Llicenciada en Dret per la UB i Diplomada en Estudis Avançats en Relacions Internacionals i Integració Europea (UAB). Treballa a la Direcció General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya com a responsable jurídica. Com a membre de JEF-Catalunya

i JEF-Europe treballa per l’impuls d’una

Europa federalista. També ha participat en diversos projectes europeus que impulsen la formulació de solucions als reptes actuals de la Unió Europea.

Fanny Farreres Nascuda a Tarragona el 1979. Es trasllada a viure a Albelda (Aragó Franja de Ponent) als 15 anys i als 18 comença la seva trajectòria social com a regidora de cultura, festes i joventut de l’Ajuntament. Formada com a tècnica sòcio - cultural arriba a Girona, on realitza els estudis d’educació social. Des del 2005 forma part de la Fundació SER.GI, on participa en un projecte de dinamització de famílies als centres escolars. Actualment està cursant un màster en atenció a la diversitat (UdG).

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

14


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Olga Felis Nascuda a Barcelona l’any 1971. Llicenciada en Dret,

habilitada com

a educadora i Postgrau en Mediació Comunitària. Ha treballat com a jurista social, especialment amb joves sense recursos: immigrants, presos i altres col·lectius socialment desafavorits. Durant deu anys de forma voluntària i remunerada, des de la Fundació Ficat i altres entitats del tercer sector, i actualment des de l’administració pública. Manté alhora la seva col·laboració amb iniciatives de participació ciutadana com la Comissió Civil Internacional d’Observació pels Drets Humans.

Carme Ferrer Nascuda a Sabadell l’any 1981. Llicenciada en Sociologia i actualment estudiant de Documentació a la UAB. Des de fa quatre anys treballa a la Lliga dels Drets dels Pobles, on ha coordinat campanyes i diversos actes de sensibilització i actualment és responsable de l’àmbit d’educació, d’educació pel desenvolupament i d’Immigració, a través del l’Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS). Ha participat en diferents Fòrum Socials Mundials.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

15


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Jordi Lon Nascut a Barcelona el 1976. És llicenciat en Periodisme i en Filologia Catalana i titulat en Educació Ambiental. En el camp associatiu, va estar vinculat a Minyons Escoltes i Guies de Catalunya i va ser membre del secretariat nacional de la CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua). Professionalment, ha dirigit escoles de natura, ha estat cap de redacció de la revista Estris i ha col·laborat en diverses publicacions. Actualment treballa a l’àrea de projectes d’Òmnium Cultural i imparteix cursos a l’Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés.

Carles Manzanares Nascut a Manresa l’any 1975. És Llicenciat en Història per la UAB i estudiant d’Humanitats a la UOC. Vinculat a Acció Jove – Joves de CCOO, i a CCOO des de 1998. Treballador de Pirelli Neumáticos SA des de l’any 2000. Des del 2004, Secretari d’Organització de la Unió Intercomarcal de CCOO del Bages-Berguedà i membre de la seva Comissió Executiva. Des de 1997 és adherit a ICV.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

16


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Arnau Monterde Nascut el 1981 a Terrassa. Llicenciat en Ciències Ambientals i actualment cursant un màster sobre Societat de la Informació i el coneixement (UOC). Treballa intermitentment com a professor de tecnologia a secundària. Participa a l'Ateneu Candela des de l’any 2000, en les campanyes contra el Banc Mundial i contra l'Europa del Capital i en els espais virtuals per a la promoció del Software lliure, Communia i Synusia. També forma part de la xarxa de Oficines de Drets Socials, de la xarxa europea de Centres Socials de segona generació, de la xarxa Euromayday i de la Universitat Nomada.

Lluc Pejó Nascut a Barcelona l’any 1978. Físic de formació i educador de vocació i de professió. La seva trajectòria associativa s'ha desenvolupat principalment a l'escoltisme, formant part de l'Agrupament Escolta i Guia Gregal, a Sant Andreu de Palomar, i posteriorment de diversos equips de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, on actualment hi fa de Comissari de la Demarcació del Barcelonès. Des del 2004, treballa com a responsable de l'Àrea Educativa del Museu Agbar de les Aigües, a Cornellà de Llobregat.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

17


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Diego Ruiz Nascut a Barcelona l’any 1972. Diplomat en Ciències Empresarials (UAB) i Màster en Direcció de Marketing i Gestió Comercial (UPC). Format de manera autodidacta en el món del flamenc, lluita per a la seva normalització a Catalunya: Des de l’any 2000 amb el programa radiofònic El Dron, un camí cap al flamenc, a través de la col·laboració en mitjans especialitzats i coordinant des de 2006 el curs d’estiu de flamenc de la UB. Actualment coordina el projecte RumbAmazigha a la Fundació Taller de Músics i els cicles Jazz en la Nit i Músiques del Món de Premià de Dalt. Com a Dj Diego Dron, ha participat en festivals de flamenc de Roma i Barcelona. És voluntari de la Creu Roja entre 1989 I 1994.

Xavier Tercero Nascut a Barcelona l’any 1979. Llicenciat en Ciències Polítiques i de l’Administració, i actualment cursant el Màster de Participació i Polítiques Locals (UAB). Des de l’any 2006 treballa com a Tècnic de participació ciutadana a l’ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i col·labora amb INDIC i Eidos, consultores de participació ciutadana, dinamitzant processos participatius a diferents municipis de Catalunya. Ha participat en les assemblees d’estudiants de la UAB, durant tota l’etapa universitària i des de l’any 2000, ha estat vinculat amb els moviments socials de suport amb la rebel·lió zapatista, tant a Mèxic com a Catalunya.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

18


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les antenes Per procedir a la selecció dels participants en el programa Ordit es va comptar amb un seguit de persones compromeses amb la realitat social i política del país, anomenades

antenes, per tal que poguessin proposar noms de joves que desenvolupessin activitats de compromís col·lectiu. Per garantir pluralitat dels participants, es va convidar a antenes de diferent procedència territorial i a la vegada que formés part de col·lectius i àmbits d’acció social diferenciats. Cal dir que per aquesta edició es va fer una nova recerca d’antenes, amb el doble objectiu d’ampliar l’àmbit d’acció del programa i de deixar descansar a les antenes que ja havien proposat candidats i candidates per a altres edicions. Amb aquestes noves antenes, es va fer un treball previ durant els mesos de juliol i setembre demanant-los que proposessin un/a candidat/a per antena. Cap de les persones que va fer d’antena en la primera edició va proposar candidats per la segona.Com es pot veure en el gràfic 2, 2 les antenes són persones de diferents àmbits socials. Gràfic 2. Perfil antenes: àmbit social al que pertanyen

Pau/ desenvolupament

Altres

Sindicats Defensa Territori

Partits

Moviments socials

Comunitari

Diversitat

Sòcioeducatiu Cultura/País

Abans que l’equip d’Ordit rebés les candidatures, les antenes havien d’haver exposat i rebut l’interès i conformitat de participar per part dels candidats que proposaven.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

19


Ordit, programa de transformació i lideratge social

D’aquesta manera, es varen rebre un total de 25 sol·licituds per formar part del programa en l’edició d’octubre 2008. Dels candidats entrevistats es van autodescartar 6 persones per manca de disponibilitat i es va considerar oportú no tenir en compte una de les candidatures proposades ja que la seva edat no es corresponia amb la de la resta de participants i 3 persones es va considerar més interessant que participessin a la següent edició ja que provenien de les mateixes organitzacions o tenien un perfil molt similar al d’altres participants.

Les persones que han proposat candidats per participar en l’edició d’abril 2008 del programa Ordit són:

Marta BallBall -llosera. Presidenta d’Ecologistes de Catalunya. Portaveu de Salvem l’Empordà. Lluís Cabrera. Director del Taller de Músics. Carles Campuzano. Campuzano Diputat al Congrés per CiU.

Ramon Canal. Coordinador de recerca de l’IGOP. Miquel Àngel Essombra. Director d’Unescocat i professor de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Joan Carles Gallego. Responsable de Recursos i Serveis del secretariat de CCOO a Catalunya. Tomàs Herreros. Herreros Professor de la UOC i membre de la Universitat Nòmada i del col·lectiu Mayday. Marta Llobet. Professora a l’Ensenyament de Treball Social de la UB Margarida Massot. Professora d’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Àngel Merino. Merino . Ex -Diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona i alcalde de Sant Feliu de Llobregat 1999-2003 Anna Monjo. Directora d’Icària Editorial.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

20


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Xavier Pedrós. Pedrós President de la Fundació Marianao. Bru Pellissa. Director tècnic de la Fundació Ser.Gi. Fernando Pindado. Subdirector General de Participació en l’Àmbit Local de la Generalitat de Catalunya Jordi Porta. President d’Òmnium Cultural. Mònica Sabata. Directora de Linguapax (UNESCOCAT) i portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir. Jaume Sellès. Secretari General de CCOO de Lleida. Francesc Solà. President de la Fundació Eduard Soler, ex- gerent de la UPC i Director de Trans. Eduard Vallory. Vallory . Periodista i politòleg, expresident del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya Estanis Vayreda. Director de projectes de Localret i membre de l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa. Josep Jo sep Xercavins. Professor de la UPC i coordinador internacional del Fòrum UBUNTU.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

21


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les sessions

Dia: diumenge 19 d’octubre

Hora: 12:00h a 13:30h

Lloc: Aula Provença de la Fundació Jaume Bofill.

Benvinguda i presentació del programa

Dia: diumenge 19 d’octubre

Hora: 14:00h a 16:00h

Lloc: Restaurant la Provença.

La realitat de la immigració a Catalunya. Com ha evolucionat? Quins debats hi ha? Quins elements hi ha al darrera dels debats? Es comparable el que ha passat aquí amb realitats externes? Quines són les especificitats “catalanes”? Jordi Sánchez. Director de la Fundació Jaume Bofill .

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

22


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: diumenge 19 d’abril

Hora: 21.00h a 24.00h

Lloc: Restaurant Serrallonga (Salt)

Motius i motivacions que porten a la immigració i conseqüències conseqüències de la irregularitat. irregularitat Debat entre diversitat i integració. Compromís des de la “irregularitat”. Conjuntura o estructura? Motivacions temporals, canvi de vida? Ve la gent sense mitjans o ve qui te mes recursos per poder “navegar” en la difícil transició? Mostafà Shaimi. Shaimi Tècnic de Dinamització i mediació comunitària a l’Associació per la Recerca i l’Acció Comunitària, Eina.

Dia: dilluns 20 d’octubre

Hora: 9:00h a 11:00h

Lloc: Centre Cívic Onyar. Girona

Acollida, acomodació i polítiques d'igualtat d'igualtat. at Com es tradueixen en projectes d’actuació al territori? Calen més recursos? Cal una nova mirada? Qui són els aliats i qui no? Bru Pellissa. Director tècnic de la Fundació Ser.Gi.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

23


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dilluns 20 d’octubre

Hora: 11:00h a 13:00h

Lloc: Centre Cívic Onyar. Camp de la Plana, 13 Girona

La participació social en entorns amb gran concentració d’immigració. d’immigració La comunitat i allò comunitari als “nous guetos”. Com treballar-hi? Formes de relació, de vincle, de coproducció. Podem seguir parlant d’una comunitat o de “comunitats”? Com fer universalitat i alhora focalització (o atenció especifica a la diversitat)? Pep Just. Tècnic de l’Àrea de Polítiques Socials i Cooperació de l’Ajuntament Girona. Marta Roura. Coordinadora de l’entitat AASS i ex-Ordit

Dia: dilluns 20 d’octubre

Hora: 13:00h a 15:00h

Lloc: Restaurant Vilanova (Salt)

Els reptes de la immigració a la Catalunya del S.XXI. La immigració desnacionalitza? Tenim capacitat per seguir “incorporant” als nouvinguts al projecte nacional català? JosepJosep -Maria Terricabras. Catedràtic de Filosofia i Director de la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat de Girona.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

24


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dilluns 20 d’octubre

Hora: 15:00h a 16:30h

Lloc: Associació EINA. Fàbrica Coma Cros. Salt

Condicionants de Salt per a atraure la immigració. Què diferencia Salt d’altres municipis? Per què la immigració s’hi estableix i no a Girona? Què era Salt i què és actualment? Quins impactes ha tingut la concentració de la immigració? Es veu Salt com excepció o com punta d’una nova realitat? Judit Font. Tècnica de l’Associació per la Recerca i l’Acció Comunitària Eina.

Dia: dimarts 21 d’octubre

Hora: 10:00h a 13:00h

Lloc: Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

La gestió de la immigració des de la complexitat local de l’Hospitalet. Quines estratègies hi ha en la gestió de l’educació i com es tradueixen en projectes? Quines dificultats hi ha? Quins efectes han tingut? Quins reptes es plantegen? Jesús Husillos. Husillos Responsable del Programa de Nova Ciutadania de l’Ajuntament ’Hospitalet.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

25


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 21 d’octubre

Hora: 13:30h a 15:30h

Lloc: Restaurant La bodegueta del Museu. Cornellà.

La governança en el món local: les polítiques polítiques de proximitat. Com s’intenta donar resposta des de l’àmbit local a les noves demandes socials? Reptes i dificultats d’una ciutat què ha estat històricament un territori d’acollida. Té limits la capacitat d’acollida? Cal establir prioritats en els serveis? Núria Marín. Marín Alcaldessa de l’Hospitalet de Llobregat i Regidora des de 1995. Forma part del Consell Nacional del PSC.

Dia: dimarts 21 d’octubre

Hora: 18:00h a 20:00h

Lloc: FEDELATINA. Barcelona

L’articulació de xarxes d’origen immigrant. Quines necessitats hi ha darrera? Quines estratègies per a la incidència política, funcions de lobby, de promoció...Com gestionar la tensió entre “defensem els nostres” i “integrem als nostres”? Com encaren els “latinos” el tema del català? Javier Bonomi. Bonomi President de FEDELATINA

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

26


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 21 d’octubre

Hora: 21.00-24.00

Lloc: Restaurant La Camarga. Barcelona

Reflexions sobre l’acció política i la de govern: agenda de la reforma política. Els partits com a impulsors o limitadors dels canvis i les transformacions socials i polítiques. Partits i lideratges forts: tensió entre les maquinàries de partit i l'impuls de transformacions. Govern i governança: la relació entre els governants i els actors socials i econòmics. Quin és l'espai de la participació ciutadana? Oriol Amorós. Secretari per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya.

Dia: dimecres 22 d’octubre

Hora: 9:30h a 11:30h

Lloc: AMIC UGT

Precarietat, immigració i sindicalisme. Com donar respostes des dels sindicats a la nova realitat econòmica i social del país? Quines demandes i quins canals de participació tenen les persones treballadores immigrades? Com afrontar el fet que la majoria dels “locals” estables estàn sindicalitzats i la majoria dels immigrants no ho estàn? Son els sindicats només per una part dels treballadors? Raquel Gil. Presidenta de l’Associaió d’Ajuda Mútua d’Immigrants a Catalunya (AMICUGT)

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

27


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 22 d’octubre

Hora: 12:00 a 14:00h

Lloc: Centre d’APIP. Barcelona

Immigració i inserció inserció. erció Dificultats i contradiccions que afloren en els projectes d’inserció per a col·lectius d’immigrants. Montse Font. Directora General d’APIP. Associació per a la promoció i inserció professional.

Dia: dimecres 22 d’octubre

Hora: 14:00 a les 16:00

Lloc: Restaurant Casa Leopoldo. Barcelona

El tractament informatiu de la immigració. Com s’aborda la realitat de la immigració des dels mitjans de comunicació? Amb quin llenguatge? quina intencionalitat hi ha darrera? Antoni Bassas. Director i conductor de diversos programes a Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya. Proper corresponsal deTV3 a Estats Units.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

28


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 22 d’octubre

Hora: 17:00h a 19:00h

Lloc: CECOT. Sabadell.

Visions de la immigració des de la patronal. Quins debats i quins posicionaments manté l’empresariat de Catalunya respecte la immigració. Són els immigrants un simple exercit de reserva? Jordi Font. Responsable de RRHH de la CECOT (Confederació Empresarial Comarcal de Terrassa).

Dia: dimecres 22 d’octubre

Hora: 19:00h a 21:00h

Lloc: Ateneu Candela de Terrassa

Les relacions entre institucions locals i moviments socials. Oportunitats i perills, límits i contradiccions en l’acostament amb l’administració per aconseguir uns determinats objectius? Què aporten els moviments socials als immigrants que no aporten les institucions? Què vol dir “nova institucionalitat”? Tomàs Herreros. Professor a la UOC i membre de la Universitat Nòmada i del col·lectiu Mayday.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

29


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 23 d’octubre

Hora: 9:00h a 11:00h

Lloc: Òmnium Cultural. Barcelona

La complexitat organitzativa dels moviments socials. socials Organitzar-se per a què i per a qui? Com s’organitzen i com es relacionen? Organització i valors: eficàcia, quina eficàcia? Formes organitzatives i sostenibilitat dels processos de transformació. Quines són les fronteres entre institucionalització i incidència, i l’autonomia i la capacitat de dissidència? Fernando Pindado. Subdirector General de Participació en l’Àmbit Local de la Generalitat de Catalunya

Dia: dijous 23 d’octubre

Hora: 11:30h a 13:30h

Lloc: Parlament de Catalunya. Barcelona

La política institucional i l’acció col·lectiva: Quines són les motivacions personals per dedicar-se a la política institucional? Quin és el sentit, en perspectiva personal, de la dedicació professional a la política? Dolors Camats. Portaveu d’ICV i diputada al Parlament de Catalunya. Santi Vila. Vila Alcalde de Figueres i diputat al Parlament de Catalunya per CIU.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

30


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 23 d’octubre

Hora: 14:00h a 16:00h

Lloc: Restaurant Little Italy. Barcelona

El paper dels sindicats davant de la immigració. Quin és el paper dels sindicats en l’abordatge de la immigració? Com fer encaixar les dinàmiques laborals actuals i les problemàtiques de la immigració en les estructures i perspectives dels sindicats? Calen noves estructures o només noves respostes? Estem assistint a la dualització del mercat de terball:uns estables i sindicalitzats, altres precaris i no sindicalitzats? Joan Coscubiela. Coscubiela Secretari General de CCOO de Catalunya.

Dia: dijous 23 d’octubre

Hora: 16:15h a 18:00h

Lloc: Sala Guinovart - FAD. Barcelona

Valors i fonts del lideratge social. Tots els lideratges són igualment vàlids? Podem separar els processos de lideratge dels valors? Que és millor “invertir” en lideratge o en “comunitatge”? Àngel Castiñeira. Doctor en Filosofia. Director i professor titular del departament de Ciències Socials d’ESADE.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

31


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 23 d’octubre

Hora: 20.00-...

Lloc: Torre Can Bordoi. Llinars del Vallès

Treball en grup: Vivències i experiència associativa/militant dels participants d’Ordit octubre 2008

Dia: divendres 24 d’octubre

Hora: 10.00-13.00h

Lloc: Torre Can Bordoi. Llinars del Vallès Valoració del programa i cloenda cloenda

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

32

Memòria tardor 2008  

Memòria de l’edició d’octubre de 2008 Programa de lideratge i transformació social Programa de lideratge i transformació social Programa de...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you