Page 1

ORDIT Programa de lideratge i transformació social Memòria de l’edició de setembre de 2007


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Índex 1- El projecte 2- L’edició de setembre de 2007 3- Els participants 4- Les antenes 5- Les sessions

2


Ordit, programa de transformació i lideratge social

El projecte La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques impulsem des d’aquest any 2007 un programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col·lectiva i organitzacions no governamentals del país. El programa porta per nom Ordit. Ordit Amb aquest programa volem contribuir activament al reforçament d’una ciutadania forta i implicada en els esdeveniments i realitats col·lectives a través de la combinació de lideratges sòlids i de compromís cívic; és a dir, contribuir a fomentar lideratges que construeixin teixit, que facin ordit.

Els objectius d’Ordit són: •

Facilitar un procés experimental de formació per joves amb dots de lideratge social que els ajudi a assumir i desenvolupar aquest lideratge amb plenes capacitats.

Oferir als participants una visió de conjunt del país i de la societat catalana, fent especial atenció a la descoberta de la complexitat com a característica de la societat contemporània.

Promoure la reflexió crítica dels participants en qüestions referides a les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals que es donen a Catalunya.

Ajudar a que els participants estableixin una xarxa relacional que pugui repercutir favorablement en les seves actuacions futures i en les dels seus col·lectius.

3


Ordit, programa de transformació i lideratge social

L’edició de setembre de 2007 Ordit, programa de transformació i lideratge social, es concreta en un seminari de caràcter intensiu on es combinen elements de reflexió , d’intercanvi d’experiències i de coneixement en primera persona de dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals, amb alguns elements més pròpiament formatius. Durant la tardor del 2007 es va celebrar la primera edició del programa. A llarg de la setmana del 23 al 28 de setembre, 13 joves d’entre 24 i 34 anys van conviure, conèixer i aprendre plegats.

Les sessions van tenir lloc durant sis dies consecutius de forma intensiva amb activitats durant tota la jornada visitant entitats, institucions i debatent amb persones rellevants del país. L’agenda d’activitats va ser confeccionada per l’equip tècnic de la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques entre els mesos d’abril i juliol de 2007. La tria de les activitats es va guiar per dues premisses: en primer lloc, es volia fomentar el contacte directe dels participants amb experiències i persones interessants per la seva activitat o la seva trajectòria. El coneixement personal i l’estona d’intercanvi ja ens semblava un valor. En segon lloc, crèiem necessari aprofitar les visites i les converses per abordar temes més enllà de les casuístiques de cada experiència o persona per tal de permetre extreure’n aprenentatges a nivell més general.

Com es pot veure en la taula 1, 1 aquest plantejament es va concretar en un seguit de visites i debats-tertúlia amb persones que per la seva significació i experiència en diversos camps de l’activitat social i política del país podien introduir debats de qualitat i generar reflexió crítica entre els participants. En la major part de casos es va optar per conèixer de primera mà les experiències i espais de referència de les persones amb les que es va parlar; així es va optar per realitzar una visita monogràfica a Terres de l’Ebre i 1 al barri de la Mina de Sant Adrià del Besós o visitar espais com el Parlament de

Catalunya, Tv3 o la casa okupada de Can Vies al barri de Sants de Barcelona. La 1

Per a planificar aquestes dues experiències es va comptar amb la col·laboració de persones properes i coneixedores de cada una de les realitats.

4


Ordit, programa de transformació i lideratge social

dinàmica de funcionament va ser comuna per a la major part de sessions, que tenien una durada aproximada de dues hores, i s'estructuraven a partir d’una primera intervenció del ponent d’uns 20 minuts i seguidament s’obria un debat amb els participants. També es va deixar algun moment per a alguna visita cultural i durant el darrer matí es va fer una valoració entre els participants i l’equip organitzador. Taula 1. Agenda d’activitats DIUMENGE 23 9 10

DILLUNS 24 Esmorzar tertúlia (Torre Forcheron) Lluís Salvadó

11 12

Visita al Parc Natural del Delta de l’Ebre

13 14 Dinar de 15 benvinguda als participants Presentació del 16 programa i dinar al restaurant La Provença

Dinar (Restaurant L’estany)

Desplaçament a Barcelona en minibus

DIMARTS 25 Esmorzar tertúlia (Sala Guinovart FAD) Àngel Castiñeira Visita-entrevista (Diari El País) Francesc Valls

Dinar tertúlia (Televisió de Catalunya) Mònica Terribas

Arribada a l’hotel de BCN Gat Xino i Gat Raval

21 Sopar tertúlia (Torre Forcheron) Carles Ibañez Manolo Tomàs

Sopar tertúlia (Aula Provença) Joan Subirats

24 Nit a la Torre Forcheron

Nit als hotels Gat Xino i Gat Raval

Visita a Sants: Can Vies La ciutat invisible

Visita-entrevista (Parlament de Catalunya) Dolors Camats Santiago Vila

Visita a Televisió de Catalunya Toni Cruanyes

17 Desplaçament 18 amb minibus a les Terres de l’Ebre 19 Arribada a la 20 Torre Forcheron (Amposta)

DIMECRES 26 Esmorzar tertúlia (Sala La Campana CIDOB) Oscar Rebollo

Òpera al Liceu:

DIJOUS 27 Esmorzar tertúlia (Local Plataforma entitats) Josep Ma Montferrer

DIVENDRES 28 Sessió de valoració (Torre de Can Bordoi)

Visita-entrevista (Consorci Mina) Carme Ferran

Dinar tertúlia (Xino-Mina) Amadeu Mora

Dinar de comiat (Torre de Can Bordoi)

Passeig pel barri amb veïns Visita a “el culto” de la Mina

Sessió a la carta: Xavier Muñoz (Espai Mallorca) Vicent Partal (Vilaweb)

Andrea Chenier d’Umberto Giordano

Nit als hotels Gat Xino i Gat Raval

Sopar tertúlia (La Camarga) Jordi Pujol

Sopar tertúlia (Fonda Europa) Josep Mayoral

Nit als hotels Gat Xino i Gat Raval

Nit a la Torre de Can Bordoi

5


Ordit, programa de transformació i lideratge social

A grans trets es pot afirmar que la major part dels joves participants fan una valoració molt positiva de l’experiència: estan satisfets d’haver participat, creuen de molta utilitat les intervencions dels ponents i la riquesa posterior dels debats i pensen que es tracta d’un projecte que els ha aportat noves capacitats per al treball en xarxa. En relació als continguts del programa, els participants es mostren satisfets per l’alt nivell dels debats i per la possibilitat d’haver pogut compartir reflexions amb personalitats tant destacades del país amb punts de vista tant diferents sobre la realitat social, econòmica, cultural i política. Aquest fet els ha ajudat, diuen, a acostar-se a diferents posicionaments sobre la realitat, prenent consciència de la complexitat de la societat actual. També esmenten que el programa esdevé una bona oportunitat per conèixer la realitat del conjunt del país tot i que en la major part de visites i reunions predomina la lògica metropolitana. Així, quatre cinquenes parts de les sessions són valorades com a molt o bastant interessants.

“D'Ordit em sembla molt interessant l'espai d'intercanvi entre joves il·lusionats i compromesos (immersos en diverses realitats socials i projectes) amb persones que per posició o experiència puguin tenir una visió i una certa influència de país (polítics, empresaris, grans associacions, fundacions..)” Pel que fa al concepte de lideratge, manifesten la seva satisfacció en haver-s’hi aproximat des d’una mirada col·lectiva, des de la necessitat de comprendre i atendre a les complexitats socials actuals, des de projectes compartits, fugint de la idea més vinculada a les aptituds personals.

Quant a temes més organitzatius, valoren positivament la diversitat d’espais visitats i la intensitat de l’experiència tot i manifestar un clar cansament al finalitzar la setmana que en alguns casos podia dificultar l’assimilació dels continguts compartits. Mesos després, en algunes reflexions recollides dels propis participants, aquesta sensació Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

6


Ordit, programa de transformació i lideratge social

queda mitigada i predomina la idea que la intensitat d’Ordit va significar un parèntesis en l’activitat diària dels participants, una immersió a realitats, contextos i companyies diferents a les habituals, un trencament i una dinàmica necessària per generar confiances entre la gent, per aprendre a reflexionar a partir de punts de vista i maneres d’entendre la vida diferents.

“Primero, pones en suspenso toda tu cotidianeidad, todo lo que es rutinario. Estás dentro de un paréntesis que sabes que se cerrará y que por eso mismo aprovechas al máximo. Segundo, te sumerges en una realidad o realidades distintas a las habituales. Estás expuesto a puntos de vista, a opiniones, a planteamientos e, incluso, gastronomías, que no son las del día a día. Y tercero, conoces y compartes experiencias con personas con las que compartes un planteamiento de vida o, en este caso, un compromiso.” De les coses més positives que els participants extreuen de l’experiència, doncs, es destaca amb un nivell de suport molt similar d'una banda tot allò relatiu a les relacions personals i a la possibilitat de fer xarxa, al fet de conèixer gent diferent, que treballa en fronts molt diferents i amb dinàmiques distintes; i d'altra banda l’alt nivell de reflexió obtingut en els debats.

En aquest procés de valoració, els participants també apunten alguns aspectes a millorar. Una de les crítiques més coincidents és la manca de temps per poder assimilar els diferents continguts i trobar espais més informals de treball i discussió entre el grup. També assenyalen la possibilitat d’incloure nous temes de debat. La demanda més coincident és la d’incorporar en el programa sessions sobre eines i recursos per fer treball en xarxa, adquirint habilitats importants per a l’acció col·lectiva com poden ser la conducció de reunions, la dinamització de grups, etc.

“L’adquisició de coneixements ha estat enorme; malgrat tot falta temps i perspectiva per assimilar el contingut que les sessions han proporcionat” Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

7


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Pel que fa a les expectatives de futur envers el programa, Ordit per molts dels participants hauria establert un inici de xarxa entre persones i indirectament entre col·lectius que caldria mantenir d’alguna manera o altra. L’experiència formativa i sobretot la connexió entre lògiques de treball i acció diferent que van compartir durant uns dies creuen que a la llarga hauria d’afavorir l’enfortiment de xarxes. A nivell personal i un temps després d’haver viscut l’experiència, alguns comparteixen que més que veure-hi una aplicació immediata, Ordit ha propiciat que els participants hagin aprofundit les seves capacitats de treballar en la complexitat, de ser crítics, de debatre i de compartir reflexions. Ordit –sembla- fa pòsit.

“Acabo Ordit: o amb ganes, moltes ganes de treballar amb els

moviments socials, picar pedra i anar sembrant. o amb preocupació vers la participació de la ciutadania o amb nous valors, com les aliances, la delegació, la

integritat, la coherencia. o amb una xarxa de contactes o coneixent millor la Fundació Jaume Bofill i l’IGOP o il·lusionada amb el futur professional i associatiu.”

“La veritat és que la setmana ORDIT em fa la sensació que queda molt enrere... com si fos fa molt de temps, tot i així una experiència única, diferent. Saps què trobo a faltar? el debat crític entre persones molt diferents... sí, és curiós, quan vaig a alguna reunió o a una xerrada, o mirant les notícies, se m'acuden reflexions i comentaris per a obrir debats, idees... Deu ser que vam despertar la caixa de trons a ORDIT”

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

8


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Els participants Els participants a la primera edició d’Ordit varen ser 13 joves d’edats compreses entre els 24 i 34 anys que tenen un paper actiu i compromès en diversos camps de l’activisme social. Un dels objectius del projecte i finalment un dels aspectes també més ben valorat pels participants va ser la pluralitat del grup. Tot i tenir com a element comú que es tracta de persones compromeses amb la realitat i amb ganes de transformar-la, tenien perfils força diferents. Taula 3. Perfil dels participants: àmbit social al que pertanyen Participants

Pau i desenvolupament Partits

Sindicats Defensa Territori

Diversitat Comunitari Cultura/País Sòcioeducatiu

Com es pot veure en la taula 3, 3 els 13 joves participants desenvolupaven la seva acció col·lectiva en àmbits socials distints i, malgrat compartir moltes coses, tenien prioritats i maneres de treballar i viure diferents. El perfil predominant -4 dels 13 participants- és el de persones que desenvolupen la seva acció en el treball comunitari, però des d’entorns territorials diferenciats i, per tant, amb problemàtiques i dinàmiques d’actuació diverses. Tres participants provenen del món polític i social més institucionalitzat -partits i sindicats- i la resta desenvolupen la seva acció col·lectiva en el marc d’institucions o moviments diversos. Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

9


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Territorialment parlant, la distribució dels participants és menys plural: pesa clarament el grup de persones que viuen o treballen a l’àrea metropolitana de Barcelona, que són més de la meitat, i en canvi no hi ha cap participant del camp de Tarragona, les terres de l’Ebre o la plana de Lleida. A continuació es detalla el perfil dels 13 participants:

Xavier Alcalde Neix a Barcelona l'any 1978. Llicenciat en Ciències Polítiques, fa recerca en el camp dels moviments socials i la seva relació amb els mitjans de comunicació. Vinculat al món associatiu

a través d'esplais i

voluntariats diversos, ha estat implicat en projectes sobre pau i desarmament a nivell nacional i internacional. Actualment està acabant la seva tesi doctoral sobre els efectes d'algunes de les darreres campanyes de desarmament a nivell internacional.

Helena Astorga Nascuda a Jerez de la Frontera l’any 1980 és llicenciada en Filologia Anglesa i des de fa 7 anys viu a Barcelona on ha acabat els seus estudis i ha col·laborat en diferents projectes educatius. Gràcies a això s’ha aproximat a la realitat social de les escoles barcelonines. Per altra banda segueix vinculada a projectes d’integració del món gitano a Jerez de la Frontera i treballa per obrir nous projectes en aquest camp a Barcelona.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

10


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Olga Avellaneda Va néixer a Barcelona l'any 1972 però fa més de 15 anys que viu a les comarques gironines. Llicenciada en Psicologia, va començar a treballar a Comissions Obreres com a tècnica d'orientació laboral i prevenció de riscos laborals des de l'any 1998. Actualment és la responsable de l'àrea socioeconòmica del sindicat en la Unió Intercomarcal de les Comarques Gironines.

Hamid Benhammou Nascut a Barcelona l’any 1973. Llicenciat en filologia àrab, des dels 18 anys ha estat implicat en diverses ONG’s amb projectes d’educació intercultural, realitzant intercanvis amb diferents poblacions i països, donant suport a població immigrant, etc. Actualment treballa com a educador del projecte d’aula d’escolarització compartida del Casal dels Infants del Raval que pretén millorar l’itinerari acadèmic dels alumnes amb necessitats específiques.

José Luís Buenache Nascut a Barcelona l’any 1977. Advocat de formació i especialista en dret urbanístic, ha treballat en diferents administracions públiques. Militant del PSC, actualment exerceix de regidor de Seguretat Ciutadana, Habitatge, Rehabilitació i Activitats a l’Ajuntament de Manresa.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

11


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Marta Buxó Nascuda a Cerdanyola del Vallès l’any 1977. Diplomada en Relacions Laborals, des de l’any 1998 treballa a l’entitat d'esplai La Gresca amb la voluntat d'educar a infants i joves en el temps lliure, amb una vocació transformadora i d'inclusió social. Ha participat de diversos intercanvis i debats al Fòrum Social Mundial a Porto Alegre, a l'Europeu a París i a un intercanvi d’educadors al Brasil.

David Cid Neix a Barcelona l’any 1980. Llicenciat en biologia, la seva trajectòria associativa comença a la universitat, participant a l’Assemblea d’Estudiants de la UPF que va impulsar les mobilitzacions contra la LOU,

i

esdevenint

representant

de

l’Associació

d’Estudiants

Progressistes al claustre de la UPF. Participa activament a la Plataforma Aturem la Guerra des la tardor del 2002. Ha participat en diferents Fòrums Socials Mundials i Fòrum Socials Europeus. Actualment és coordinador nacional de Joves d’Esquerra Verda i responsable de moviments socials d’ICV.

Anna Anna Grabalosa Nascuda l’any 1982 a Girona. Periodista de formació té anys d’experiència en l’àmbit de la comunicació ambiental. Ha estat implicada amb el món ecologista i associatiu de les comarques de Girona divulgant i actuant pel que avui coneixem com una nova cultura del territori.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

12


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Aram López Neix al Pallars l’any 1983. Llicenciat en sociologia, actualment treballa al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, desenvolupant tasques de tècnic de joventut i participació ciutadana. Desenvolupa un treball en el territori per establir xarxes de connexió entre individus i grups que permetin la construcció de canals i espais de trobada que puguin resoldre problemes comuns i alhora generar canvis col·lectivament.

Mònica Morcillo Nascuda a Barcelona l’any 1974. Amb estudis secundaris, des de fa anys està vinculada a diferents entitats, moviments socials i comissions del Districte de Nou Barris de Barcelona. Implicada en una xarxa de centres culturals europeus, és coneixedora de diferents projectes juvenils. Actualment treballa com a educadora al kasal de joves de Roquetes i es membre de l'Assemblea per l'Habitatge Digne de 9barris.

Marta Roura Nascuda l’any 1973 a Girona. Llicenciada en ciències químiques treballa a l’Associació per a l’Atenció de Serveis i Solidaritat - A.A.S.S., com a coordinadora i directora de formació, tant del Centre de Formació d’Adults com del Centre de Formació Ocupacional de l’entitat. En concret coordina els diferents projectes que l’entitat porta a terme al Sector Est de Girona (barris més marginals de la ciutat) en l’àmbit de la intervenció comunitària.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

13


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Álvaro Sánchez Nascut a Pamplona l’any 1972, arriba a Catalunya a finals de 2005. Va estudiar enginyeria però ha passat anys treballant en projectes de cooperació internacional a Egipte, Marroc i Argèlia. Actualment treballa com a tècnic a la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina.

Antoni Lluís Trobat Trobat Neix a Mallorca l’any 1981. Estudiant d’història, organitza diverses activitats culturals a la Universitat de les Illes Balears. Format, durant l'adolescència, en els moviments estudiantil, de defensa de la llengua i ecologista. Portaveu durant tres cursos acadèmics de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans (CEPC) a la UIB. Responsable de relacions nacionals i internacionals dels Joves d’Esquerra Nacionalista. Vice-president de l'espai transversal de debat i reflexió Grup Blanquerna. Actualment és secretari i coordinador de premsa de la Plataforma pel Dret a Decidir.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

14


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les antenes Per procedir a la selecció dels participants en el programa Ordit es va comptar amb un seguit de persones compromeses amb la realitat social i política del país per tal que poguessin proposar noms de joves que desenvolupessin activitats de compromís col·lectiu. Amb aquestes persones, anomenades antenes per la seva funció de captació de participants, es va fer un treball previ durant els mesos de maig i juny demanant-los que proposessin un candidat cadascun. Per garantir pluralitat dels participants, es va convidar a ser antena a gent de diferent procedència territorial i a la vegada que formés part de col·lectius i àmbits d’acció social diferenciats. Com es pot veure en la taula 2, 2 les antenes són persones de diferents àmbits socials. Taula 2. Perfil antenes: àmbit social al que pertanyen Antenes

Altres Pau i desenvolupament

Sindicats Defensa Territori

Comunitari

Partits Economia social Diversitat

Sòcioeducatiu Cultura/País

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

15


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Abans que l’equip d’Ordit rebés les candidatures, les antenes havien d’haver exposat i rebut l’interès i conformitat de participar per part dels candidats que proposaven. D’aquesta manera, es varen rebre un total de 21 sol·licituds per formar part del programa en les edicions de setembre 2007 (17 candidats) i abril 2008 (4 candidats). Dels candidats entrevistats per a l’edició de setembre es van autodescartar 4 persones per manca de disponibilitat però es van emplaçar a seguir el projecte en posteriors edicions pel seu interès en desenvolupar-lo.

Les persones que han proposat candidats per participar en les edicions de setembre 2007 i d’abril 2008 del programa Ordit són:

Jordi Armadans. Director de la Fundació per la Pau. Marta BallBall -llosera. Presidenta d’Ecologistes de Catalunya. Portaveu de Salvem l’Empordà. Xavier Badia. Director de l’Oficina de Promoció de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Carles Barba. Vicepresident de la Fundació Catalana de l’Esplai. Lluís Cabrera. Director del Taller de Músics. Joan Carles Gallego. Responsable de Recursos i Serveis del secretariat de CCOO a Catalunya. Oriol Creixells. Creixells Promotor cultural i fundador de Via Fora! Vicenç Creus. Cofundador de la Lliga dels Drets dels Pobles de Sabadell i director de CIPO. Eva Fernández. Presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Mireia Franch. Directora General d’Economia Cooperativa Social i d’Autoocupació de la Generalitat de Catalunya.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

16


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Ricard Gomà. Professor de Ciència Política i regidor responsable de l’Àrea de Benestar a l’Ajuntament de Barcelona per Iniciativa per Catalunya-Verds. Aida Guillaumet. Primera secretària del PSC a Manresa i regidora d’Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa . Dolors Mayoral. Professora del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida. Rosa Maicas. Membre de la Plataforma d’Entitats i Veïns de La Mina. Amadeu Mora. Tècnic dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona. Margarida Massot. Professora d’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Ismael Palacín. Director del Casal d’Infants del Raval. Àngel Panyella. Gerent de la cooperativa El Tinter. Núria Paricio. Directora de la Fundació Tot Raval. Xavier Pérez. Fundador d’Artibarri. Jordi Porta. President d’Òmnium Cultural. Mònica Sabata. Directora de Linguapax (UNESCOCAT) i portaveu de la Plataforma pel Dret a Decidir. Óscar Rebollo. Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Raimon Ribera. Professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE.. Oriol Romaní. Professor d’Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili. Raül Valls. Coordinador de Salvem les Valls. Estanis Vayreda. Director de projectes de Localret i membre de l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

17


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les sessions Dia: diumenge 23 de setembre

Hora: 14.00-16.30

Lloc: Restaurant La Provença. Provença, 242. Barcelona

Benvinguda i presentació del programa

Dia: diumenge 23 de setembre

Hora: 21.00-24.00

Lloc: Torre Forcheron. Delta de l’Ebre

Coneixement i moviments socials: Fins a quin punt el coneixement científic/acadèmic ajuda a la consolidació dels moviments socials i al seu èxit? Són relacions conflictives? Carles Ibáñez. Doctor en Biologia. Director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA,. Membre de la Junta Directiva de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Els moviments socials i els partits polítics: Com es posicionen els partits davant l'aparició dels moviments socials? Com poden reaccionar els moviments davant d'aquestes actituds dels partits?

Manolo Tomàs. Fundador de la Coordinadora Antitrasvasaments. Portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

18


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dilluns 24 de setembre

Hora: 9.00-11.00

Lloc: Torre Forcheron. Delta de l’Ebre

Territori i moviments socials: Quin és el pes del factor territorial en l'aparició dels moviments socials? Com pesa la distància dels centres de decisió en l'èxit o fracàs dels moviments i l'acció col·lectiva?

Lluís Salvadó. Delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre.

Dia: dilluns 24 de setembre

Hora: 21.00-23.00 h

Lloc: Aula Provença. Fundació Jaume Bofill. Provença, 324 baixos. Barcelona

La importància del lideratge en la transformació social: Lideratge democràtic versus lideratge carismàtic? Lideratge o heroisme? Lideratge i acció col·lectiva.

Joan Subirats. Catedràtic de Ciència Política. Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i Director de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

19


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 25 de setembre

Hora: 9.00-11.00 h

Lloc: FAD. Plaça dels Àngels 5-6. Barcelona

Valors i fonts del lideratge social: Tots els lideratges són igualment vàlids? Podem separar els processos de lideratge dels valors?

Àngel Castiñeira. Doctor en Filosofia. Director i professor titular del departament de Ciències Socials d’ESADE.

Dia: dimarts 25 de setembre

Hora: 11.30-13.30 h

Lloc: Aula El País. Consell de Cent, 341. Barcelona

Els mitjans de comunicació i els moviments socials: Quan un moviment social i les seves accions esdevenen notícia? Què necessita un periodista per fer-se ressò de les accions i propostes dels moviments socials? Francesc Valls. Sots-director del diari El País.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

20


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 25 de setembre

Hora: 14.00-16.30 h

Lloc: TV3. Carrer de la TV3, s/n. Sant Joan Despí

Els mitjans de comunicació i la seva influència social i política: Què és i què no és notícia avui a Catalunya?

Mònica Terribas. Directora i conductora del programa de TV3 “La nit al dia” i professora del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Univesitat Pompeu Fabra.

Dia: dimecres 26 de setembre

Hora: 9.00- 11.00 h

Lloc: CIDOB. C/Elisabets, 12 Barcelona Complexitat organitzativa dels moviments socials: organitzar-se per a què i per a qui? Com ens organitzem i com ens relacionem? organització i valors: eficàcia, quina eficàcia? Formes organitzatives i sostenibilitat dels processos de transformació. Òscar Rebollo. Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’IGOP. És especialista en Participació Ciutadana.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

21


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 26 de setembre

Hora: 11.30-13.30

Lloc: Can Vies. C/Jocs Florals, 40-42 Barcelona

Moviments Moviments alternatius i acció col·lectiva: La relació dels moviments socials alternatius amb els altres actors socials i polítics.

Iván Miró. Sociòleg i membre de l’assemblea del barri de Sants.

Dia: dimecres 26 de setembre

Hora: 15.00- 17.00h

Lloc: Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella s/n. Barcelona Política institucional i acció col·lectiva: Quines són les motivacions personals per dedicar-se a la política institucional? Quin és el sentit, en perspectiva personal, de la dedicació professional a la política? Dolors Camats. Portaveu d’ICV i diputada al Parlament de Catalunya. Santiago Vila. Vila Alcalde de Figueres i diputat al Parlament de Catalunya per CIU.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

22


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 26 de setembre

Hora: Opció B: 17:30 – 19.00 Opció A: 18.00 –19.30

Lloc:

Opció A: Vilaweb. Tàpies 2. Barcelona Opció B: Espai Mallorca. Carme, 55. Barcelona

Opció A: Nous mitjans i compromís social Vicent Partal. Partal Periodista i director de Vilaweb Opció B: Finançament Finançament i moviments socials Xavier Muñoz. Muñoz Director gerent del Casal d’Infants del Raval

Dia: dimecres 26 de setembre

Hora: 21.00-24.00

Lloc: Restaurant La Camarga. C/ Aribau, 117. Barcelona

Reflexions sobre lideratge social: social: Les fonts dels lideratge avui. La relació entre lideratge social i lideratge polític. L'emergència de la cultura del no. Jordi Pujol. President de la Generalitat de Catalunya entre 1980 i 2003. President de Convergència Democràtica de Catalunya des de 1974. Actualment presideix el Centre d’Estudis Jordi Pujol.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

23


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 27 de setembre

Hora: 10.00-12.00

Lloc: AAVV de la Mina. Orient, 11. Sant Adrià del Besòs.

Barri en transformació: recursos públics i canvi en la cultura dels moviments socials

Josep Maria Monferrer. Veí i membre de la plataforma d’entitats i Veïns de la Mina.

Dia: dijous 27 de setembre

Hora: 12.00-14.00

Lloc: Consorci de la Mina. C/ Mar, 12. Sant Adrià del Besós

Barri en transformació: el paper de la participació social Carme Ferran. Cap de l’àrea de reactivació econòmica del Consorci de la Mina

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

24


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 27 de setembre

Hora: 14.00-16.00

Lloc: Restaurant xinès de La Mina

La participació social en entorns desafavorits: La comunitat i allò comunitari als barris menys benestants. Com treballar-hi? Formes de relació, de vincle, de coproducció. Amadeu Mora. Tècnic de l’Ajuntament de Girona. Cap de la xarxa de Centres Cívics.

Dia: dijous 27 de setembre

Hora: 21.00-23.00

Lloc: Restaurant Fonda Europa. Anselm Clavé, 1. Granollers

La governança en el món local: La política de proximitat. Relacions entre actors polítics i socials en el món local. La idea de la governance. Es pot governar una ciutat només des del consistori? La col·lisió entre la legitimitat de les eleccions i la vivència diària, la regulació de l'interès general i l'interès particular.

Josep Mayoral. Alcalde de Granollers des de l’any 2004. Diputat de la Diputació de Barcelona des l’any 1995 fins a l’actualitat, al capdavant d’àrees com Obres Públiques, Turisme i Espais Naturals. Membre del Consell Nacional del PSC.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

25


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: divendres 28 de setembre

Hora: 10.00-13.00 h

Lloc: Torre Can Bordoi. Llinars del Vallès

Valoració del programa i cloenda

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

26

Memòria tardor 2007  

Memòria de l’edició de setembre de 2007 Programa de lideratge i transformació social Programa de lideratge i transformació social Programa d...

Advertisement