Page 1

ORDIT Programa de lideratge i transformació social Memòria de l’edició d’abril de 2008


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Índex 1- El projecte 2- L’edició d’abril 2008 3- Els participants 4- Les antenes 5- Les sessions

2


Ordit, programa de transformació i lideratge social

El projecte La Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques impulsem un programa d’acompanyament, aprenentatge i intercanvi orientat a enfortir la capacitat d’actuació i de lideratge de persones joves vinculades a processos d’acció col·lectiva i organitzacions no governamentals del país. El programa porta per nom Ordit. Ordit Amb aquest programa volem contribuir activament al reforçament d’una ciutadania forta i implicada en els esdeveniments i realitats col·lectives a través de la combinació de lideratges sòlids i de compromís cívic; és a dir, contribuir a fomentar lideratges que construeixin teixit, que facin ordit.

Els objectius d’Ordit són: •

Facilitar un procés experimental de formació per joves amb dots de lideratge social que els ajudi a assumir i desenvolupar aquest lideratge amb plenes capacitats.

Oferir als participants una visió de conjunt del país i de la societat catalana, fent especial atenció a la descoberta de la complexitat com a característica de la societat contemporània.

Promoure la reflexió crítica dels participants en qüestions referides a les dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals que es donen a Catalunya.

Ajudar a que els participants estableixin una xarxa relacional que pugui repercutir favorablement en les seves actuacions futures i en les dels seus col·lectius.

3


Ordit, programa de transformació i lideratge social

L’edició d’abril de 2008 Ordit, programa de transformació i lideratge social, es concreta en un seminari de caràcter intensiu on es combinen elements de reflexió, d’intercanvi d’experiències i de coneixement en primera persona de dinàmiques socials, polítiques, econòmiques i culturals, amb altres elements pròpiament formatius. El seminari es du a terme dos cops l’any amb una edició de primavera i una de tardor. Fins al moment s’han celebrat dues edicions del seminari; la primera el mes de setembre de 2007 i la segona durant la primavera del 2008, concretament la setmana del 13 al 18 d’abril. Donada la bona valoració de la primera edició, tant per part dels participants com per part de l’equip de la Fundació Jaume Bofill i de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, es va mantenir un format similar en les dues edicions.

Aquesta segona edició ha tingut lloc durant sis dies consecutius de forma intensiva amb activitats durant tota la jornada que han permès als participants conèixer de primera mà entitats i institucions del país i debatre amb persones que, per la seva significació i experiència en diversos camps de l’activitat social i política, podien introduir debats de qualitat i generar reflexió crítica entre els membres del grup . La tria d’activitats es va regir per dues premisses: en primer lloc, es voliafomentar el contacte directe dels participants amb experiències i persones interessants per la seva activitat o la seva trajectòria. El coneixement personal i l’estona d’intercanvi ja ens semblava un valor. En segon lloc, crèiem necessari aprofitar les visites i les converses per abordar temes més enllà de les casuístiques de cada experiència o persona per tal d’extreure’n aprenentatges a nivell més general.

L’agenda concreta d’activitats de la segona edició d’Ordit, (veure taula 1) 1 va ser confeccionada entre els mesos de gener a març de 2008. En l’edició d’abril de 2008 es va optar per mantenir el màxim de propostes de contingut de la primera edició fent només un canvi en una de les visites al territori (en aquest cas es va mantenir la visita a les terres de l’Ebre i es va canviar la visita al barri de la Mina de Sant Adrià del Besòs, per

4


Ordit, programa de transformació i lideratge social

una altra al barri de Sant Cosme al Prat del Llobregat). També es va fer algun ajustament tenint en compte les valoracions de la primera edició d’Ordit fetes pels participants i el mateix equip tècnic del projecte. En aquesta segona edició, a més de les visites esmentades, el grup es va entrevistar amb una vintena d’actors polítics i socials del país i va tornar a visitar entitats i institucions com el Parlament de Catalunya, el CIDOB, el diari El País o el Gran Teatre del Liceu.

La dinàmica de funcionament va ser comuna per a la major part de sessions, que tenien una durada aproximada de dues hores i s'estructuraven a partir d’una primera intervenció del ponent d’uns 20 minuts seguida d’un debat amb els participants. Només en un cas es va deixar als participants escollir entre tres opcions possibles de treball que, a més, eren conduïdes per participants de la primera edició d’Ordit. També es va deixar algun moment per a alguna visita cultural i els darrers dos espais de la setmana es van dedicar a fer treball intern amb tot l’equip de participants: el darrer vespre es va fer una dinàmica d’aprofundiment en el coneixement del grup on cada participant parlava de la seva pràctica activista i durant el darrer matí es va fer una valoració del programa entre els participants i l’equip organitzador.

5


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Taula 1. Agenda d’activitats

DIUMENGE 13 9

10

11 12 Sessió de benvinguda als participants i presentació del programa

DILLUNS 14 Esmorzar (Torre Forcheron)

DIMARTS 15 Esmorzar - tertúlia (Sala Guinovart FAD) Oscar Rebollo

Activitat al Parc Natural

Dinar - tertúlia (L’Estany) Manolo Tomàs

16 Desplaçament al Delta de l’Ebre

Desplaçament a Barcelona

Visita - entrevista (Diari El País) Francesc Valls

Visita - entrevista (Parlament de Catalunya) Dolors Camats Santi Vila

Visita - entrevista (Centre Infantil i Juvenil Sant Cosme) Jordi Izquierdo

Dinar - tertúlia (L’Olivé) Mònica Terribas

Dinar lliure

Dinar - tertúlia (Casa Alcaide) Lluís Tejedor

Visita a Sants: Can Vies i La ciutat invisible

Sessió a la carta: Plataforma d’Entitats de La Mina Casal d’Infants del Raval Iniciativa per Catalunya

Visita pel barri de Sant Cosme Jordi Izquierdo

17 18 19 Arribada a la Torre Arribada a l’hotel Forcheron Gat Xino

21 Sopar - tertúlia (Torre Forcheron) Carles Ibáñez

24 Nit a la Torre Forcheron

Òpera al Liceu: Tannhäuser de Richard Wagner

Nit a l’hotel Gat Xino

DIJOUS 17 Esmorzar (Alberg Fundació Catalana de l’Esplai)

DIVENDRES 18 Sessió de valoració (Torre de Can Bordoi)

Visita guiada a l’alberg de la Fundació Catalana de l’Esplai

Sessió - tertúlia Neus Miró (Torre Forcheron)

13 Dinar 14 (La Provença) 15

20

DIMECRES 16 Esmorzar - tertúlia (Sala La Campana CIDOB) Àngel Castiñeira

Dinar de comiat (Torre de Can Bordoi)

Desplaçament a Can Bordoi

Sopar - tertúlia (La Camarga) Montserrat Tura

Sopar - tertúlia (Alberg Fundació Catalana de l’Esplai) Carles Barba

Coneixement de l’experiència associativa dels participants Ordit (Torre de Can Bordoi)

Nit a l’hotel Gat Xino

Nit a l’alberg de la Fundació Catalana de l’Esplai

Sopar i Nit a la Torre de Can Bordoi

6


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Segons les valoracions fetes pels participants, Ordit va ser una experiència experiència molt intensa i enriquidora, sobretot per l’alt nivell de reflexió assolit en cada un dels espais amb els ponents ponents i entre els membres del grup. grup. Ordit, diuen, ha ofert a diferents joves amb dinàmiques i tarannàs de treball col·lectiu diversos, la possibilitat de compartir durant uns dies diferents visions sobre el país, la política i les dinàmiques socials. En aquest sentit creuen que s’ha assolit l’objectiu de promoure la reflexió crítica i aproximar-se al coneixement de la nostra societat des de diferents posicionaments i tot de primera mà.

“A part de l’evident atractiu dels ponents, el més positiu de les sessions ha estat la dinàmica generada pel grup que ha plantejat preguntes i reflexions col·lectives de la diversitat d’experiències individuals. “ El que es veu més complicat, tant en les valoracions immediates com en les fetes a posteriori (gairebé dos mesos després d’acabar el seminari), és que aquesta experiència faciliti realment una xarxa relacional entre participants i entre els seus col·lectius. Si bé es veuen possibles aliances puntuals, es reconeix la dificultat per generar dinàmiques de treball en xarxa.

“És un objectiu que ja en primera valoració vaig considerar que no es compliria, perquè la diversitat de camps en què ens movem els participants no ho fa fàcil, hi ha connexions en alguns casos, però per crear una plataforma de treball en xarxa o d’intercanvi hi hauria hagut d’haver més coses en comú.”

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

7


Ordit, programa de transformació i lideratge social

En relació als continguts del programa, els participants es mostren satisfets per l’alt nivell dels debats iniciats pels ponents i sobretot per haver pogut compartir reflexions amb personalitats tant destacades del país amb punts de vista tan diferents sobre la realitat social, econòmica, cultural i política que, d’altra manera, seria difícil tenir-hi accés en un ambient tan distès. Alguns participants esmenten que, tot i les bones intencions, no es va acabar d’aconseguir una visió de conjunt de país ni amb la tria de ponents ni amb la de participants; es a dir que hi havia visions de país no recollides i territoris no representats. També es considera que es va mantenir un bon fil conductor entre les diferents sessions de manera que va ser fàcil traslladar reflexions d’un espai a l’altre i que els participants apliquessin amb facilitat moltes de les exposicions a la seva trajectòria quotidiana. Dos dels continguts que es van anar mantenint vius gràcies a l’interès del propi grup van ser els aspectes lligats a la idea de lideratge social i la de relleu en el sí de les organitzacions i moviments.

“S’han adquirit nous aprenentatges, tant de nous àmbits desconegurts i s’han formulat reflexions extrapolables a qualsevol àmbit. Ha estat present la connexió constant de reflexions amb l’experiència propia” Quant a temes més organitzatius, valoren positivament la intensitat de l’experiència , el fet que durant sis dies es trenqui radicalment amb la vida quotidiana a tots nivells, personal, laboral i militant comenten que facilita la connexió entre els membres del grup la possibilitat de reflexió permanent i l’aprenentatge comunitari. Es critica, però, la manca de temps per a molts debats, ja que algunes trobades es van convertir més en un espai de pregunta-resposta que no en un veritable intercanvi d’impressions, quan aquest és un dels elements que dóna més qualitat al projecte.

Pel que fa al grup, es valora molt positivament l’alt nivell de discurs assolit, el respecte mutu que hi va haver entre els participants en el moment dels debats i la qualitat humana de la gent. L’única crítica que es desprèn de la tria dels participants és que la major part d’ells comparteixen l’espai de militància amb la seva professió i que només hi havia dues persones que desenvolupen la seva tasca políticamolt més enllà de la seva Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

8


Ordit, programa de transformació i lideratge social

jornada laboral. Tot i aquesta realitat, la sintonia entre els membre del grup va facilitar molt el treball durant tota la setmana.

“La diversitat dels integrants del grup Ordit i bona sintonia que hi va haver. Tot i ser molt diversosels integrants del grup en quant a àmbit d'acció, teníem elements comuns com l'estar "absorbits" per una causa, tenir una dedicació quasi plena i els sacrificis personals que suposa,... i tens la sensació de no estar tan sol o tan boig” Cal valorar molt positivament aquesta segona experiència, sobretot pel potencial de reflexió crítica que el mateix grup va ser capaç de generar a partir de les aportacions dels ponents, i per la possibilitat d’intercanvi de punts de vista i de realitats que es va promoure. Aquestes són algunes de les impressions finals sobre el projecte:

“El meu record és una experiència vital molt intensa, d’un temps molt aprofitat, en que em vaig sentir molt afortunada, però que el dia a dia fa difícil que tingui continuïtat.”

“Participar en aquest programa de ben segur que no em deixarà indiferent. Tot i que passi el temps i l’Ordit quedi lluny en la memòria considero que ha estat una experiècnia prou valuosa com per aportar reflexió en el nostre dia a dia del futur.” “L’Ordit és una injecció de moral però també de raons per continuar realitzant la tasca social de cada un de nosaltres”

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

9


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Els participants Els participants a la segona edició d’Ordit varen ser 13 joves d’edats compreses entre els 24 i els 36 anys que tenen un paper actiu i compromès en diversos camps de l’activisme social. Un dels objectius del projecte i, finalment, un dels aspectes també més ben valorat pels participants va ser la diversitat del grup. Tot i venir de procedències i àmbits d’acció diferents, es va crear una gran complicitat de grup que va permetre compartir més enllà de les reflexions conduïdes pels ponents, diferents maneres d’organitzar-se, d’entendre el compromís i de viure l’activisme.

Taula 3. Perfil dels participants: àmbit social al qual pertanyen Participants

Pau/desenvolupame nt

Sindicats Defensa Territori

Partits

Comunitari Diversitat Cultura/País

Com es pot veure en la taula 3, 3 una tercera part dels joves participants desenvolupaven la seva acció col·lectiva en el món polític i social més institucionalitzat -partits i sindicats- i 3 persones en tasques molt centrades en el treball comunitari. Ja em dit que la major part dels participants desenvolupen la seva tasca políticoassociativa en un entorn professionalitzat però des d’entorns territorials diferenciats i, per tant, amb

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

10


Ordit, programa de transformació i lideratge social

problemàtiques i dinàmiques d’actuació diverses. La resta desenvolupa la seva acció col·lectiva en el marc d’institucions o moviments diversos.

Territorialment, la major part de participants viuen o treballen a l’àrea metropolitana de Barcelona. També hi ha 2 participant de les comarques gironines i 1 de Terres de L’Ebre. La resta són participants de comarques com el Garraf, elVa llès Occidental o Osona. A continuació es detalla el perfil dels 13 participants: Miky Aragon Nascut l’any 1975 a Barcelona. Llicenciat en Història per la UB; milita a la milita a la JOC (Joventut Obrera Cristiana) des de 1992 fins a 2003. En l’actualitat es membre de l’ACO (Acció Catòlica Obrera). Fundador de la Taula de Joves del districte de St. Andreu. Membre del secretariat del CJB (2004-2007) com a responsable de participació liderant el seguiment, la coordinació i la creació de Plataformes Territorials de Joventut. Des del 2005 participa en la junta del Consell d’Entitats de La Sagrera.

Alba Ballester Nascuda l’any 1980 a Cerdanyola del Vallès. Mestra i antropòloga de formació, especialitzada en antropologia ambiental. Té experiència en l’àmbit de la participació pública en la gestió de l’aigua, especialment a la Conca de l’Ebre. Coordinadora del procés participatiu creat per a la redacció del Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (Terres de l’Ebre) i desenvolupament de processos de participació en projectes d’I+D. Ha estat implicada en el món ecologista i associatiu a la Conca de l’Ebre.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

11


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Núria Calzada Álvarez Nascuda a Barcelona l’any 1977. Estudia psicologia i fa pràctiques a Energy

Control,

un

projecte

de

l’Associació

Benestar

i

Desenvolupament (ABD). Està lligada al projecte des d’aleshores -any 2000- i des del 2006 és coordinadora del programa en l’àmbit estatal.

Xavier Casademont Nascut a Olot l'any 1979. Llicenciat en Ciències Polítiques i Diplomat en Gestió i Administració Pública. Des de fa cinc anys treballa com a responsable de l'Àrea de Ciutadania i Immigració del Consorci de Benestar Social de la Garrotxa. És membre de l'Institut d'Estudis Socials de la Garrotxa, una entitat social formada per sociòlegs i politòlegs de la comarca que organitza conferències de temàtica política i social i fa recerca local sobre joventut, dones i immigració.

Virgínia Domínguez Nascuda el 1971. Vinculada a diferents entitats de Sabadell, comença l’activisme en l’àmbit estudiantil a l’institut i a l’Assemblea de Lletres de la UAB. Des de 1990 participa en el moviment ecologista i veïnal. Membre fundadora de la Campanya Contra el Quart Cinturó, l’ha coordinat durant cinc anys. Membre d’Entesa per Sabadell des de la seva fundació, actualment és regidora a l’Ajuntament de Sabadell.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

12


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Chakir el Homrani Lesfar Nascut a Barcelona l’any 1979. Llicenciat en Sociologia per la UAB. Viu a Granollers des de principis del 2007. Està vinculat a l’Avalot Joves de la UGT de Catalunya des dels 21 anys, primer vinculat a projectes d’inserció i mediació sociolaboral. Posteriorment ha sigut secretari d’organització i des del 2007 és el portaveu nacional de l’AVALOT. Actualment també és patró de la Fundació Josep Comaposada i la representa en el consell de cooperació de Granollers.

Luca Gervasoni Vila Neix a Barcelona l’any 1980. Llicenciat en Ciències Polítiques, la seva trajectòria associativa comença a la universitat, participant a l’Assemblea d’Estudiants i esdevenint representant de l’Associació d’Estudiants Progressistes al claustre de la UPF. Ha participat en diferents Fòrums Socials i és part d’un Seminari de reflexió crítica sobre les desigualtats que genera el sistema capitalista. Actualment és Director de Construcció de Pau a NOVA - Noviolència Activa i treballa oferint suport als moviments socials d’Orient Mitjà que aposten per construir un "Altre món possible”.

Gerard Martí Figueras i Albà Nascut a Vilanova i la Geltrú el 2 d’agost del 1982. Llicenciat en Ciències Polítiques per la UPF, està vinculat al món de la cultura tradicional i popular catalanes i al món associatiu juvenil. És el regidor més jove a l’Ajuntament de Vilanova des del 2007 i actualment és membre de la direcció nacional de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Els seus principals camps d’actuació són l’activisme i la política internacional.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

13


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Arnau Martí Nascut l’any 1984 a Vic. Llicenciat en Ciències Polítiques, actualment està cursant el Màster de Polítiques Socials i Comunitàries de l’IGOP. Treballa al Centre de Normalització Lingüística d’Osona com a coordinador del Programa Voluntaris per la Llengua. Ha estat vinculat en diversos moviments juvenils locals i ha participat en diferents Fòrums Socials Europeus. És militat de Joves d’EsquerraVerda.

Daniel Osiàs Daniel Osias, nascut a Barcelona i mestre de professió, treballa a l’entitat d’iniciativa social Fundació Marianao de Sant Boi de Llobregat des del 2000. Després d’exercir com a educador d’adolescents en situació de risc durant tot aquest període, lidera des del 2006 l’àrea de joventut i participació comunitària de l’entitat, impulsant un treball de dinamització juvenil al Barri de Marianao a través de diferents formacions. A més, gestiona el Pla de Voluntariat de l’entitat i assumeix la coordinació d’altres projectes d’intervenció social liderats per joves voluntaris, que complementen la tasca de l’entitat en el foment de la participació activa dels joves en la seva comunitat.

Zaida Palet Nascuda l’any 1975 a Barcelona. Diplomada en Ciències Empresarials. Des de l’any 2002 presidenta de l’AVV Vallbona i actualment membre de la Junta de la FAVB. Des de l’any 1995 està involucrada en entitats socials, juvenils, sindicals que treballen tant a nivell de barri com a nivell de ciutat. Com a membre de l’AVV de Vallbona impulsa i recolza diversos projectes que s’han desenvolupat en els darrers anys en el Districte de Nou Barris conjuntament amb altres entitats.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

14


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Mostafà Shaimi Estudia dos anys de filosofia a la Facultat de Ciències Humanes de Dhar el Mehraz de la Universitat de Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fes. Actualment cursa Educació Social a la UNED. Treballa a l’Associació Eina

en un projecte de dinamització i mediació

comunitària a l’Ajuntament de Salt. Participa en diferents projectes: Plataforma Aturem la Guerra, membre de l'assemblea Centre Social la Màquia i membre de la Comissió pels drets polítics i socials, que treballa pel dret a vot de les persones immigrades.

Pilar Vallès Viu a Badalona i té 30 anys. El món de l’esplai és la seva escola, havent estat “nena” i monitora de l’Esplai Cra-crac de Badalona. La seva entrada dins el moviment independentista comença a la universitat entrant a militar al BEI (Bloc d’Estudiants Independentistes), en el moment de transformació cap a la CEPC (Coordinadora d’Estudiants dels Països Catalans). És després que s’incorpora al Secretariat del CAL (Coordinadora d’Associacions per la Llengua). El 2003 entra a formar part del procés de renovació d’Òmnium Cultural i des de llavors és la cap de projectes de l’entitat.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

15


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les antenes Per procedir a la selecció dels participants en el programa Ordit es va comptar amb un seguit de persones compromeses amb la realitat social i política del país, anomenades

antenes, per tal que poguessin proposar noms de joves que desenvolupessin activitats de compromís col·lectiu. Per garantir pluralitat dels participants, es va convidar a antenes de diferent procedència territorial i a la vegada que formés part de col·lectius i àmbits d’acció social diferenciats. Amb aquestes persones, es va fer un treball previ durant els mesos de febrer i març demanant-los que proposessin un candidat cadascun. Cap de les persones que va fer d’antena en la primera edició va proposar candidats per la segona. Com es pot veure en la taula 2, 2 les antenes són persones de diferents àmbits socials. Taula 2. Perfil Perfil antenes: àmbit social al que pertanyen Antenes

Altres Pau i desenvolupament

Sindicats Defensa Territori

Comunitari

Partits Economia social Diversitat

Sòcioeducatiu Cultura/País

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

16


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Abans que l’equip d’Ordit rebés les candidatures, les antenes havien d’haver exposat i rebut l’interès i conformitat de participar per part dels candidats que proposaven. D’aquesta manera, es varen rebre un total de 17 sol·licituds per formar part del programa en l’edició d’abril 2008. Dels candidats entrevistats es van autodescartar 3 persones per manca de disponibilitat i es va consideara oportur no tenir en compte una de les candidatures proposades ja que la seva edat no es corresponia amb la de la resta de participants.

Les persones que han proposat candidats per participar en l’edició d’abril 2008 del programa Ordit són:

Marta BallBall -llosera. Presidenta d’Ecologistes de Catalunya. Portaveu de Salvem l’Empordà. Carles Campuzano. Campuzano Diputat al Congrés per CiU.

Oriol Creixells. Creixells Promotor cultural i fundador de Via Fora! Vicenç Creus. Cofundador de la Lliga dels Drets dels Pobles de Sabadell i director de CIPO. Eva Fernández. Presidenta de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona. Mireia Franch. Directora General d’Economia Cooperativa Social i d’Autoocupació de la Generalitat de Catalunya. Carles Ibáñez. Ibáñez Membre de la Junta Directiva de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i de la Plataforma en Defensa de l’Ebre. Margarida Massot. Professora d’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Pedrós. Pedrós President de la Fundació Marianao. Bru Pellissa. Director tècnic de la Fundació Ser.Gi. Jordi Porta. President d’Òmnium Cultural.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

17


Ordit, programa de transformació i lideratge social

David Prujà. Director de Cooperacció. Oriol Romaní. Professor d’Antropologia de la Universitat Rovira i Virgili. Estanis Vayreda. Director de projectes de Localret i membre de l’Institut d’Estudis Socials de la Garrotxa.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

18


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Les sessions Dia: diumenge 13 d’abril

Hora: 11:00 a les 12:30

Lloc: Aula Provença de la Fundació Jaume Bofill. Provença 324 baixos. Benvinguda i presentació del programa

Dia: diumenge 13 d’abril

Hora: 21.00-24.00

Lloc: Torre Forcheron. Camí de l'Encrusa, s/n. Amposta Coneixement i moviments socials: Fins a quin punt el coneixement científic/acadèmic ajuda a la consolidació dels moviments socials i al seu èxit? Són relacions conflictives?

Carles Ibáñez. Doctor en Biologia. Director de la Unitat d’Ecosistemes Aquàtics de l’IRTA,. Membre de la Junta Directiva de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i de la Plataforma en Defensa de l’Ebre.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

19


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dilluns 14 d’abril

Hora: 9:30h a 11:30h

Lloc: Torre Forcheron. Camí de l'Encrusa, s/n. Amposta Els moviments socials i el gènere: com afecten les dinàmiques de gènere al funcionament dels moviments socials? Hi ha distribució de rols? S’exerceixen models de lideratge diferents? Neus Miró. Ambientòloga, coordinadora de l’estudi “Dones en Moviment. Una anàlisi de

gènere de la lluita en defensa de l’Ebre”.

Dia: dilluns 14 d’abril

Hora: 13:30 a 15:30

Lloc: Restaurant l’Estany. Ptda l’encanyissada, s/n. Parc Natural del Delta de l’Ebre Els moviments socials i els partits partits polítics: Com es posicionen els partits davant l'aparició dels moviments socials? Com poden reaccionar els moviments davant d'aquestes actituds dels partits? Manolo Tomàs. Fundador de la Coordinadora Antitrasvasaments. Portaveu de la Plataforma en Defensa de l’Ebre

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

20


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora: 9.00- 11.00 h

Lloc: Sala Guinovart - FAD. Plaça dels Àngels 5-6. Barcelona

Complexitat organitzativa dels moviments socials: organitzar-se per a què i per a qui? Com ens organitzem i com ens relacionem? organització i valors: eficàcia, quina eficàcia? Formes organitzatives i sostenibilitat dels processos de transformació.

Òscar Rebollo. Professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i membre de l’IGOP. És especialista en Participació Ciutadana.

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora: 11.30-13.30 h

Lloc: Aula El País. Consell de Cent, 341. Barcelona Els mitjans de comunicació i els moviments socials: Quan un moviment social i les seves accions esdevenen notícia? Què necessita un periodista per fer-se ressò de les accions i propostes dels moviments socials? Francesc Valls. Sots-director del diari El País.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

21


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora: 14.00-16.00 h

Lloc: Restaurant L’Olivé. Balmes, 47. Barcelona

Els mitjans de comunicació i la seva influència social i política: Què és i què no és notícia avui a Catalunya?

Mònica Terribas. Directora i conductora del programa de TV3 “La nit al dia” i professora del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual a la Univesitat Pompeu Fabra.

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora: 16:30 a 19:00

Lloc: Can Vies. Jocs Florals, 40-42 Barcelona

Moviments alternatius i acció col·lectiva: La relació dels moviments socials alternatius amb els altres actors socials i polítics. Iván Miró. Sociòleg i membre de l’assemblea del barri de Sants.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

22


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimarts 15 d’abril

Hora: 21.00-24.00

Lloc: Restaurant La Camarga. Aribau, 117. Barcelona

Reflexions Reflexions sobre l’acció política i la de govern: agenda de la reforma política. Els partits com a impulsors o limitadors dels canvis i les transformacions socials i polítiques. Partits i lideratges forts: tensió entre les maquinàries de partit i l'impuls de transformacions. Govern i governança: la relació entre els governants i els actors socials i econòmics. Quin és l'espai de la participació ciutadana? Montserrat Tura. Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya, exconsellera d’Interior i exalcaldessa de Mollet del Vallès.

Dia: dimecres 16 d’abril

Hora: 9.00-11.00 h

Lloc: Sala La Campana - CIDOB. Elisabets, 12 Barcelona

Valors i fonts del lideratge social: Tots els lideratges són igualment vàlids? Podem separar els processos de lideratge dels valors?

Àngel Castiñeira. Doctor en Filosofia. Director i professor titular del departament de Ciències Socials d’ESADE.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

23


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 16 d’abril

Dia: dimecres 16 d’abril

Lloc: Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella s/n. Barcelona

Política institucional i acció col·lectiva: Quines són les motivacions personals per dedicar-se a la política institucional? Quin és el sentit, en perspectiva personal, de la dedicació professional a la política?

Dolors Camats. Portaveu d’ICV i diputada al Parlament de Catalunya. Santiago Vila. Vila Alcalde de Figueres i diputat al Parlament de Catalunya per CIU.

Dia: dimecres 16 d’abril

Hora: 16:00 a les 18:00

Lloc: Opció A: Plataforma d’entitats de La Mina. Xaloc, 5 baixos. Sant Adrià de Besòs Opció B: Casal d’Infants del Raval. Junta de Comerç, 16. Barcelona Opció C: Iniciativa per Catalunya. Armengol, 2-8 baixos. Barcelona Opció A: Plataforma d’Entitats de La Mina: el paper del moviment veïnal en un barri en transformació. Álvaro Sánchez. Tècnic de la Plataforma d’Entitats i participant a Ordit (setembre 2007). Opció B: Casal d’Infants del Raval: Raval l’acció social en un context de diversitat cultural. Hamid Benhammou. Educador del Casal d’Infants i participant a Ordit (setembre 2007). Opció C: Iniciativa per Catalunya : els partits i els moviments socials: tensions i confluències. David Cid. Coordinador Nacional de Joves d’Esquerra Verda i participant a Ordit (setembre 2007).

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

24


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dimecres 16 d’abril

Hora: 21:00h a 24:00h

Lloc: Alberg de la Fundació Catalana de l’Esplai. Carrer Riu Anoia 42-54. El Prat de Llobregat

Acció col·lectiva i prestació de serveis: Com conviuen? Quines tensions i quines sinèrgies generen?

Carles Barba. Barba. Vicepresident de la Fundació Catalana de l’Esplai i president de la Taula del Tercer Sector.

Dia: dijous 17 d’abril

Hora: 11:30h a 13:30h

Lloc: Centre Infantil i Juvenil Sant Cosme.

Les relacions entre moviments socials i l’administració en entorns entorns desafavorits: col·laboració, confrontació, participació... Jordi Izquierdo. President del Centre Infantil i Juvenil Sant Cosme i gerent de la Fundació Utopia.

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

25


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: dijous 17 d’abril

Hora: 14h a 16h

Lloc: Restaurant Casa Alcaide. Nicolau Maria Urgoiti, 16. El Prat de Llobregat

La governança en el món local: La política de proximitat. Relacions entre actors polítics i socials en el món local. La idea de la governance. Es pot governar una ciutat només des del consistori? La col·lisió entre la legitimitat de les eleccions i la vivència diària, la regulació de l'interès general i l'interès particular.

Lluís Tejedor. Alcalde d’El Prat de Llobregat.

Dia: dijous 17 d’abril

Hora: 19.00-22.00h

Lloc: Torre Can Bordoi. Ctr. B-510, Km. 8. Llinars del Vallès

Treball en grup: Vivències i experiència associativa/militant dels participants d’Ordit abril 2008

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

26


Ordit, programa de transformació i lideratge social

Dia: divendres 18 d’abril

Hora: 10.00-13 .00h

Lloc: Torre Can Bordoi. Ctr. B-510, Km. 8. Llinars del Vallès

Valoració del programa i cloenda

Programa Ordit. Fundació Jaume Bofill Provença, 324 93 458 87 00 - www.fbofill.cat

27

Memòria primavera 2008  

Memòria de l’edició d’abril de 2008 Programa de lideratge i transformació social Programa de lideratge i transformació social Programa de li...

Memòria primavera 2008  

Memòria de l’edició d’abril de 2008 Programa de lideratge i transformació social Programa de lideratge i transformació social Programa de li...

Advertisement