Page 1

God Jul

&Gott

§ JOBBIGA SITUATIONER — KARRIÄR Nytt År!

GROW

nr 2 VINTERN 2015

MAGAZINE

FÖR PROFESSIONELLA COACHER

empati T

: A EM

EMOTIONELL

INTELLIGENS

COMPASSION 2/2015 GROW magazine / 

1


GROW magazine — nr 2 / 2015

GROW

MAGAZINE

FÖR PROFESSIONELLA COACHER

TEM

Nr 2 - VINTERN 2015

A

ALLTID i GR OW m agazine

EMPATI - EMOTIONELL INTELLLIGENS

Sidan 12 KÄNSLANS MAKT - om emotionell intelligens

- CCMPASSION

Bodil Wennberg,, leg psykolog

Sidan 18

Sheri Shirazi,

COMPASSION LIFESTYLE - fokus: lugn & trygghet

Christina Andersson, leg psykolog

LYSSNA! VD-coachen reflekterar över möjligheten att lyssna

❤ IAL!

TÅLAMOD - OCH GE TID! - insikt inför år 2016

Sidan 56

Tamam Abou Hamidan,

CHOKLAD FÖR SJÄLEN! - om tid, passion och det goda i livet Ulrica Grahl, Idérika

2  �

GROW magazine 2/2015

JOBBSITUATIONER forum för jobbdisksussion coacher emellan

GROWING / INSIKT saker som berör

Sidan 70

PEC ELGS

H

BRANSCHNYHETER nytt inom coachsamfundet

RETREAT platser i världen för inspiration, tankar, avkoppling

Anna Eriksson, MCC coach

TIPS & TRICKS idéer för professionell utveckling

TANKAR FRÅN EN COACH tankar och funderingar från gästande coacher

Sidan 24

Sidan 36

TEMA för fokuserad fördjupning

I COACHENS VERKTYGSLÅDA metoder, modeller och annat användbart

UTAN RELATION INGEN UTVECKLING! - om empati i relationen coach-klient PCC coach, mentorcoach

GROW / SPANING nedslag i det som gror just nu - idéer, företeelser månniskor

jobbcoach

UR ARKIVET personer, idéer, händelser i coachingens histoia

Just GROW for it!


nr 2 / 2015

T EMPA

— GROW magazine

I

VINN!

P

s. 4

Perspektiv

07 GROW / SPANING Godhetens kraft Coaching - Utbildning Coaching - enligt AF Ungdomscoaching Vårdcoacher Coachappar

GROW

V

MAGAZINE

10 TEMA /

EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

Bodil Wennberg,

24 TIPS & TRICKS

INNEHÅLL

för professionell utveckling /

Kraftfulla frågor Lär av Sokrates!

Nr 2 - vintern 2015

40 I COACHENS

VERKTYGSLÅDA

leg psukolog

Sheri Sherazi,

K

PCC coach, mentorcoach

Christina Andersson, leg psykolog

Transformativ coaching - den ontologiska coachingmodellen

Karriär

44 JOBBSITUATIONER / - Driva eget som coach Lena Gustafsson

36 TANKAR FRÅN EN COACH

- Lyssna! Anna Eriksson

PCC coach & ACC coach, författare

43 UR AKRIVET / Ontologisk coaching filosofisk teori och nyckelpersonen A Fernando Flores

INFÖR ÅR 2016

- Klimatet ...? - Tålamod Tamam Abou Hamidan

präglad av okunskap och felaktigheter!

Intryck

P K

I

Avtryck

69 GROW / INSIKT

50 BRANSCHNYHETER 51 TV-DEBATT OM COACHING

32 LEDAREN - Chefen som coach! Søren Holm & Lena Sobel

A

PCC coach, företagsrådgivare

Master CC coach

I

Verktyg

- Peace is ...

I

jobbcoach

John Lennon

Inspiration

56 HELGSPECIAL / - Choklad för själen Ulrica Grahl

V

Idérika

I

62 RETREAT / - Vinterweekend: På spa i Tallinn! Liisa Paavilainen

kulturjournalist

2/2015 GROW magazine / 

3


GROW magazine — § vinn!

1

EMPATI

EMPATI

- empathy -

AFFISCH LOTTAS UT!

˜ VINN EN AFFISCH från omslaget av

GROW magazine nr 2-2015! Temanumret EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION! Allt du behöver göra är att skicka ett mail innan den 15 februari till:

info@growmagazine.se

och skriv EMPATI! på ämnesraden.

˜ Då kommer du också per automatik med i GROW magazines prenumerationslista - helt kostnadsfritt. Om du inte redan är det. Som prenumerant kommer du att få tidningen direkt i din mailbox 4 gånger om året - höst, vinter, vår och sommar. Och uppdaterade nyheter från GROW magazine. Affischen är i A3-format, 297 x 420 mm, i färg, och målningen som motivet på affischen bygger på är hämtat från är Vittore Carpaccios Flykten till Egypten från år 1515.

˜ Maila alltså senast den 15 februari till

info@growmagazine.se - för att vara med i utlottningen av affischen EMPATI - GROW FOR IT!

GROW for it!

4  �

GROW magazine 2/2015

ETT STORT GRATTIS!

Grattis CHARLOTTE

NYGREN, NIKLAS BROHLIN och JENNY LUNDH! Vinnare

av förra numrets utlottning av affischen GROW FOR IT! Vinnarna har fått sina affischer tillsända per post.

˜

... och DUBBELT GRATTIS!

till coacherna ANNELI STRÖMBERG och KINA MOBY! Det blev alltså två vinnare i förra numrets tävling i att coacha de besvärliga »Coaches«! Den utlovade vinsten var en artikel om sig själv och sin verksamhet som coach - vilket kommer i nästa nummer av GROW magazine. Håll alltså utkik efter vinnarartiklarna om coacherna Anneli Strömberg och Kina Moby i nästa nummer av GROW magazine - nr 1-2016!

TÄVLING!! HUR SK ULL

E

DU COACHA »Coches«?


§

INCHECKNING

GROW

— GROW magazine

incheckning

MAGAZINE

D

et har hänt MYCKET ...

Det har hänt mycket under hösten som gått. Händelser runt ikring oss som gjort oss omskakade in i själen. Vi har blivit påminda om de oroligheter som pågår i världen genom alla de människor på flykt vi tagit emot. Vi har sett ofattbara våldshandlingar utföras mot människor en vanlig fredagskväll i Paris. Vi blir oroade, vi påverkas, vi undrar ... Men det har också hänt mycket positivt. Många handlingar av medkänsla, godhet och solidaritet har visats i vardagen. Vi ställer upp och vi hjälper våra medmänniskor. Med praktiska ting, och som coach, att sortera ut vad som är viktigt i våra klienters liv. om coach möter man både sin klients och sina egna känslor. Känslor som påverkats av yttre händelser men också R E D A K T I O N av tidigare, egna erfarenheter. ANSVARIG UTGIVARE Våra känslor i mötet med andra och gentemot oss själva är & REDAKTÖR: därför också huvudtemat i detta nummer av GROW magaziLena Weesar · lena@growmagazine.se ne - vikten av EMPATI, EMOTIONELL INTELLIGENS och ANNONSBOKNING: maila: info@growmagazine.se COMPASSION i coachens yrke. Att på ett djupare plan känför mer information na med sin klient, att kunna förstå och hantera sina egna och GRAFISK FORMGIVNING & BILDREDAKTÖR: sin klients känslor och att leva sitt liv i medveten närvaro, i Lena Weesar · lena@growmagazine.se trygghet och lugn. MEDVERKANDE SKRIBENTER I DETTA Våra känslor, som den ontologiska modellen för coachingNUMMER: också betonar. Den kan du också läsa om i detta nummer Sheri Shirazi, Anna Eriksson, Lena Gustafsson, Liisa Paavilainen, Tamam liksom väldigt mycket mer! Abou Hamidan

S

KONTAKT: info@growmagazine.se growmagazine.se Omslag och omslagsbild: Lena Weesar Samtligt material i GROW magazine är redaktionellt, om ej annat är angivet. GROW magazine är en digital kvartalstidskrift som vänder sig till professionella

Med förhoppning om en givande läsning,

GOTT NYTT ÅR 2016 !

LENA W

Lena Weesar - redaktör - lena@growmagazine.se - growmagazine.se

coacher men även andra intresserade av coaching, personlig utveckling och närliggande områden. GROW magazine tar även upp livsstils- och samhällsrelaterade frågor i stort med förhoppning att inspirera och ge idéer Tidskriften GROW magazine ges ut av Vox Orange Stockholm, Artillerigatan

ANNONSERA I GROW magazine? maila: info@growmagazine.se för MER infoRMATION

91, 115 30 Stockholm. Kontakt: voxorange@mail.com

2/2015 GROW magazine / 

5


GROW magazine — § GROW for it!

GROW

MAGAZINE

Mina föresatser för år 2016 är att ...

6  �

GROW magazine 2/2015


§

GROW / SPANING

— PERSPEKTIV

GROW / SPANING

NEDSLAG I DET SOM GROR JUST NU - IDÉER, FÖRETEELSER, MÄNNISKOR

GROWING /

GODHETENS KRAFT - Dalai lamas vision för en bättre värld

S

edan 1959 har Dalai lama och cirka 145 000 av hans landsmän levt i exil från sitt hemland Tibet. Det är 56 år. I samband med Dalai lamas åttioårsdag i juli år blev hans gode vän sedan många år tillbaka, den amerikanske vetenskapsjournalissten och författaren Daniel Goleman, ombedd att skriva en bok med utgångspunkt i den tibetanske buddistledarens tankar. Det blev boken Godhetens kraft - Dalai lamas vision för en bättre värld. På engelska A Force for Good. I förordet skriver Dalai lama: »De 56 år som har gått sedan jag lämnade Tibet som flykting för friheten i Indien har varit svåra för tibetaner,

inklusive mig själv. Ett råd i vår tradition som har hjälpt oss att härda ut är att försöka förvandla de mest ogynnsamma omständigheter till möjligheter. I mitt eget fall har livet som flykting vidgat mina vyer. Om jag hade stannat kvar i Tibet skulle jag troligtvis ha blivit isolerad från omvärlden, utestängd från den utmaning som olika åsikter innebär. Som det nu är har jag varit lyckligt lottad att få resa till många olika länder där jag har träffat många, många olika slags människor, fått lära mig av deras erfarenheter och dela med mig av mina egna. Detta har passat mitt temperament som ogillar formalism, eftersom den enbart tjänar

till att skapa avstånd mellan människor.«

D

aniel Goleman är kanske mest känd genom sin bok Emotinal Intelligence som kom ut 1995 (mer om honom s 17) I Godhetens kraft sammanfattar han Dalai lamas vision om om hur vi kan skapa en bättre värld och med vilka krafter vi kan göra det. Krafter vi kan använda oss av oavsett vem vi är och var vi kommer ifrån. Godhetens kraft - tolerans, öppenhet och medkänsla. Krafter som under hösten visats av tusentals friivilliga i Sverige och runt om i Europa.

G

odhetens kraft - karfter att föra med sig in i år 2016. 2/2015 GROW magazine / 

7


PERSPEKTIV — § GROW / SPANING GROWING - UTBILDNING /

COACHING - PÅ HÖGSKOLA & UNIVERSITET

D

iplomerad coach - en av de hetaste kurserna i höstens kursbud. Så skrev DN i början av kurssäsongen i höstas. Förutom att coachföretag erbjuder diplomerings- och certifieringskurser utbildar studieförbund som Folkuniversitetet sedan några år tillbaka även i professionell coaching på diplomeringsnivå. Folkhögskolor har profilkurser och yrkesutbildningar till hälso- och kostcoach, andra inriktningar är ungdomscoach, seniorcoach och coaching inom idrott och friskvård. Universiteten och högskolorna har förutom ett utbud av fristående kurser i coaching flera utbildningsprogram där kurser i coaching ingår. Det enda lärosätet som erbjuder en kadidatutbildning i coaching och positiv psykologi i Sverige idag är Högskolan i Skövde - utbildningen Psykologisk coach - kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi, 180 hp. Utbildningen är eftertraktad, till höstterminen 2015 hade 600 ansökningar kommit in. Samma högskola har också en utbildning som leder till en högskoleexamen som Hälsocoach (120 hp), med dubbelt så många, 1250 sökanden, till ht 2015. Göteborgs universitet ger ett kandidatprogram i Sports Coaching (554 ansökningar ht 2015), Karlstads universitet ett Idrottsvetenskapligt program med inriktning mot idrottscoaching (318 ansökningar) och Linnéuniversitetet Coaching, Sports and Management (650 ansökningar). Programmen har i allmänhet antagning till höstterminen. Höstterminerna har för det mesta även ett större utbud av fristående kurser, också där coaching ingår. Det i särklass högsta söktrycket under 2015 hade kursen Ledarskap och Coaching, 5 hp, en fristående webbaserad kurs på

8  �

GROW magazine 2/2015

TOPP 3

1799 sökande

Ledarskap & Coaching,

coachutbildningar under 2015

5 hp, Uppsala universitet

813

1250 sökande

Coachande Ledarskap,

15 hp,Högskolan Kristianstad

Hälsocoach, 120 hp

Högskolan i Skövde

650 sökande

700

Pedagogik, Coachning och Handledning i arbete,

Coaching, Sports and Management, 180 hp

7,5 hp, Örebro universitet

antal sökande

vt 2016

437

Coachande Samtal, Karrärutveckling och Vägledning, 7,5 hp, Stockholms universitet

Linnéuniversitetet

600 sökande

Psykologisk coach, 180 hp

Högskolan i Skövde

distans i Uppsala universitets regi med 1799 sökande. Följt av Coachande ledarskap, (15 hp), Högskolan i Kristianstad, med 1071 sökande till höstterminen. Till de fristående kurserna med coaching som huvudinnehåll ser antalet sökande till kurserna vårterminen 2016 ut så här: 813 sökande, alltså flest sökande till vårterminen 2016, har kursen Coachande ledarskap, (15 hp), Högskolan i Kristianstad. En distanskurs med allmän behörighet som förkunskapskrav. 700 sökande har kursen Pedagogik, coachning och handledning i arbete, 7,5 hp, vid Örebro universitet. Även denna är en distanskurs. Förkunskapskrav: 30 hp i pedagogik alt 30 hp i annat samhälls- och beteendevetenskapligt ämne. Stockholms universitet erbjuder kursen Coachande samtal, karriärutveckling och vägledning i två steg, (7,5 +7,5 hp). Del I har till vårterminen 364 sökande, del II 73 sökande.

Deltidskurser som ges på distans. Förkunskapskrav: Studie- och yrkesvägledarexamen eller motsvarande49 sökande har ansökt till kursen Coaching för kvalitetsförbättring inom vård och omsorg, (7,5 hp), Hälsohögskolan i Jönköping. En kurs på deltid. Förkunskapskrav: grundläggande behörighet samt två års yrkeserfarenhet inom Hälsooch sjukvårdsområdet samt erfarenhet från arbete med kvalitetsregister. Medan det är 44 sökande till Samtalsmetodik, Coaching och mentorskap IV, en fortsättningskurs. (15 hp) på Malmö högskola. Förkunskapskrav: Satalsmetodik III, Coaching och mentorskap.

I

nte helt övveraskande är att de program med inrikning på idrott, sport och coaching hade flest manliga sökande, medan kvinnor var i majoritet vad det gäller sökande till de övriga programmen och kurserna. Utom till kurserna i ledarskap och coaching där könsfördelningen i stort var sett lika. Källa: antagning.se


§

GROW / SPANING

— PERSPEKTIV

GROWING - COACHING /

KARRIÄRKVINNOR

GROWING - COACHING /

ARBETSGIVARE -

VILL HA COACHING Kontinuerlig coaching till anställda. Chefer med ett coachande förhållningssätt. Fler och fler arbetsgivare lockar med möjligheter till coaching och karriärutveckling i sina anställningsannonser och coachande ledarskap är en efterfrågad komptens hos nyanställda chefer. Det är en slutsats som görs av en genomgång av Arbetsförmedlingens platsannonser i november i år. Vid samma tidpunkt innehöll 7% av Arbetsförmedlings nära 38 000 platsannonser ordet coach i någon form.

7% GROWING UNGDOMSCOACHING /

Centerledaren Annie Lööf har haft en ledarskapscoach sedan hon kom in i riksdagen 2006. Prestationsprinsessan, som hon själv kallar sig, älskar utmaningar men ibland kan det bli för mycket. Hon behövde ett bollplank. En coach för att bygga sitt ledarskap, för att våga ta för sig men också för att hålla ihop som människa - att hitta rutiner för att träna, äta rätt och vara ledig. Det berättade hon för Aftonbladet förra året. Elisabeth Tarras-Wahlberg, 32 år i kunglig tjänst som hovmarskalk, informationschef för de kungliga hovstaterna och efter det rådgivare åt emiren i Qatar, säger till GP att hon ibland skulle behöva, och skulle behövt, en coach. Någon som peppat henne i de stunder då hon »snubblat ner i de mörka hålen av tvivel och oro för vad omvärlden tycker«. Elisabeth Tarras-Wahlberg som annars visar upp ett självförtroende på en plattform byggd på "hållbar framgång", som hon själv uttryckt det.

GROWING - VÅRDCOACHER /

VÅRDCOACHER - INOM SJUKVÅRDEN Projektet Vårdcoacher permanentas. Nästa år, 2016, startar Stockholms läns landsting upphandlingen av vårdcoacher, specialutbildade och erfarna sjuksköterskor, vilket är ett resultat av forskningsprojektet Aktiv hälsostyrning, AHS. Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher har visat sig minska vårdbehovet för vissa specifika patientgrupper, dvs grupper med flera sjukdomar och diagnoser. Dessa grupper står för en fjärdedel av alla akuta inläggningar på Stockholms akutsjukhus. Vårdcoachen, som håller löpande kontakt med sina patienter, hjälper patienterna att få rätt vård och stöd i behandlingen. Att införa vårdcoacher har visat sig leda till färre vårddygn och minskat antalet akuta besök, dvs ett minskat behov av den allmänna sjukvårdens resurser.

GROWING COACHAPPAR /

A MILLION MINDS

COACHING I MOBILEN

Ungdomscoacher som coachar unga i att vidga sina vyer när det gäller framtida jobbmöjligheter. På Järvafältet utanför Stockholm pågår ett sådant projekt. Klass, kön och etnicitet spelar roll när man gör karriärval. Genom Dream Challenge, som drivs av tankesmedjan A Million Minds. tränas ungdomar i framtidsplanering, sätter karriärmål, tar reda på vad drömmålet innebär och får hjälp av coacher i området att komma fram till hur de når dit.

Beteendeappar, mobila livsstilscentra, mobil coaching, coachappar - är några av de namn som finns för de digitala verktyg, eller digitala coachmetoder, man kan ladda ner i mobilen för att ändra en vana och coacha sig själv till bättre prestationer. Att nå sina mål. I apparnas värld utlovas praktiskt taget det mesta man kan önska sig i fråga om coaching - från chefscoaching och mental träning till personlig utveckling, stresshantering, viktminskning och livsstilsförändringar vad gäller kost, motion, sömn eller om man vill öka sin energi eller utveckla sina talanger. Vissa appar är gratis, andra inte. Vissa bygger på livsfilosofiska tankar och vishetsläror, andra är rent praktiskt resultatinriktade. Och fler kommer. 2/2015 GROW magazine /  9

- DREAM CHALLENGE


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

10  �

GROW magazine 2/2015


§

G RO

W

TEMA: EMAPTI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

A M E /T

EMPATI

- EMOTIONELL INTELLIGENS

COMPASSION

-

V

åra känslor, våra känslostämningar och emotioner, hur vi uttrycker oss när vi talar och vår fysiska kropp, vårt kroppsspråk och uppträdande, utgör en helhet. Vårt »varande«, enligt den transformativa coachingmodellen. Språk, känslor och kropp - intrikat sammanvävda i ett dynamiskt samspel med varandra. Känslor påverkar vår perception, skapar oss föreställningar om »hur saker och ting är« och »bör vara«. Våra känslor avspeglar sig i vår kropp, i vårt kroppsspråk och beteende. I sättet vi använder vårt språk visar sig våra känslor - vad vi talar om och hur vi talar om det. Mötet med andra frambringar känslor. Händelser likaså, också utanför vår kontroll. Och känslor finns med i hur och varför vi agerar och handlar som vi gör. Eller inte gör det.

A

tt som coach förstå sin klient, sätta sig in i klientens »varande« med respekt för hans, eller hennes, känslor och utifrån detta coacha sin klient mot det klienten strävar efter, är coachens uppgift. Också att som coach känna sig själv. På djupet. Vi talar om begreppen empati, emotionell intelligens och compassion. Men vad är det? Hur uttrycker det sig? Och hur kan man som coach lära sig mer om detta?

V

i möter tre personer med expertis inom respektive område: psykolog BODIL WENNBERG, ofta anlitad expert inom emotionell intelligens. SHERI SHERAZI, erfaren PCC coach och mentorcoach, som ger sin syn på empati i relationen coach / klient. Och psykolog CHRISTINA ANDERSSON, som bland annat forskar inom compassion. 2/2015 GROW magazine / 

11


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

BODIL WENNBERG, leg psykolog

KÄNSLANS MAKT

Bodil Wennberg bodilwennberg.blogspot.se

12  �

GROW magazine 2/2015

Text: Lena Weesar Foto: Ulla Montan


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

ELL N O I T EMO LIGENS L INTE

Psykolog BODIL WENNBERG var den första svenska författaren som uppmärksammade hur vår förmåga att tolka och förstå våra känslor kan underlätta och förbättra våra liv – det vi kallar Emotionell Intelligens, EQ. Och det var redan 1990 med boken KÄNSLANS MAKT. 2001 kom hennes bok EQ PÅ SVENSKA ut. En bok som i allra högsta grad fortfarande är aktuell idag - 15 år senare! Men … har vi inte lärt oss något under alla dessa år? GROW magazine träffade Bodil Wennberg en förmiddag på Östermalm i Stockholm för att få svar på frågan. Och hur man som coach kan bli mer uppmärksam på det inflytande känslorna har ...

2/2015 GROW magazine / 

13


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

LL E N TIO ENS O M E LLIG E T IN

»

D

u undrar hur det står till med vår EQ i samhället idag? «

» JAG SKULLE NOG SÄGA att det är ganska osorterat just nu. Inte mycket har egentligen förändrats sedan 1990-talet då vi psykologer började inse känslornas inflytande över vårt tänkande och handlande.« » Det finns mycket moralism i samhället om vad jag själv, och kanske framför allt vad andra, borde göra och tänka. Och vi ställer krav på oss själva, i många fall orimliga krav som gör att folk kraschar in i väggen. Man tar inte sina egna, äkta känslor på allvar. Man sopar dem under mattan istället för att respektera dem.«

» ATT KVINNOR

skulle vara mer känslomässigq än män är för övrigt också en myt. Det är oerhört individuellt.«

14  �

GROW magazine 2/2015

B

odil Wennberg, ofta anlitad som EQ-psykolog i medierna, har en rad böcker bakom sig. Inte bara om Emotionell Intelligens utan också inom management och ledarskap. Hennes senaste bok Våga chefa: När du måste ta ledningen, skrev hon tillsammans med Sofia Norberg. Men det är inte det vi ska tala om nu. Det är känslans intelligens, EQ, och hur man som coach kan bli mer uppmärksam på det inflytande känslorna har över sig själv och sina klienter. » Själv insåg jag vilken makt våra känslor har över oss när jag arbetade som personalchef på ett större företag.« »Det var en i huvudsak manlig miljö och jag började fundera på hur besluten på företaget togs. Vad jag märkte var att känslor som prestige, rädsla,


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

» EMOTIONELL KOMPETENS -

att kunna tolka och förstå sina äkta känslor och dra relevanta slutsater utifrån dem.«

överlevnad spelade en stor roll över beslutsfattandet. Det var alltså inte förnuftet, eller logiken, som styrde.” » Under en period reste jag också mycket mellan Göteborg och Stockholm. X2000 var nytt då och man reste förträffligt, också i andra klass. I första klass satt nästan bara män. Varför? frågade jag mig. Vilket mervärde gav en förstaklassbiljett mot att resa billigare i andra klass? Några sakliga skäl till det hittade jag inte, bekvämligheten var densamma, men – man fick sin fåfänga stimulerad. Alltså känslan av självbekräftelse. Känslan av att vara "någon". «

D

et är alltså inte bara logiken, förnuftet som styr vårt tänkande, handlande och görande, även så på arbetsplatsen fast vi kanske gärna vill tro det. Det är både vårt förnuft - och våra känslor. »Känslor handlar inte heller om att "klämma några tårar". Att kvinnor skulle vara mer känslomässiga än män är för övrigt också en myt. Det är oerhört individuellt. Kvinnor talar kanske mer öppet om känslor än män, det kan vara där skillnaden ligger.«

K

an vi tolka och förstå våra äkta känslor och dra relevanta slutsatser utifrån dem kan vi också bättre tolka och förstå andra människors känslor.

Och vi har större möjlighet att leva ett balanserat liv och fatta bättre beslut. Det är essensen av att vara emotionellt intelligent. Att på ett känslomässigt plan kunna handskas med sig själv och relationerna till andra. »Ja, att man har kunskap om att man känner det man känner - att kunna identifiera sina känslor, ge namn på dem och också kunna delge andra människor detta. Det handlar om självkännedom och acceptans.« Och det gäller även mindre »ädla« känslor som avund, missunsamhet, ilska, besvikelse. Att vara ärlig mot sig själv, att inte moralisera utan istället ta reda på och försöka förstå varför man har just de känslor man har.

B

odil Wennberg har även gjort utbildningsmaterial i EQ för skolan och en metod att systematiskt arbeta med EQ för lärare beskrivs Makt, känslor och ledarskap i klassrummet - hur EQ kan ge arbetsro i skolan. En bok hon också skrivit tillsammas med Sofia Norberg och som även handlar om ledarskap för lärare. »Det är viktigt att lära barn att alla känslor är tillåtna men däremot inte allt beteende. « »Viktigt är också att man hjäper barn att sätta ord på sina känslor, ge dem namn så de får ett bredare ordförråd än bara "jag är

» 2/2015 GROW magazine / 

15


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

glad" eller "jag är ledsen". Om barnet vet varför hon eller han känner på ett visst sätt blir det också lättare för henne, eller honom, att hantera sina känslor och våga prata om dem.«

I

EQ-trappan, en pedagogisk modell och grundstomme i arbetet med EQ i skolan, beskriver Bodil Wennberg EQ i fem nivåer - som Självkänsla, Empati, Ansvar, Kommunikation och Konflikthantering. Genom att "klättra upp" för EQ-trappan utvecklar man sin Emotionella Intelligens med början i Självkänslan:

SJÄLVKÄNSLA - att kunna iden-

tifiera sina egna känslor när de uppstår och ge namn till dem - att delge andra människor vad man känner och uttrycka dem eller välja att inte göra det - att kunna känna igen sina känslouttryck och hantera dessa.

EMPATI - att kunna identifiera vad

andra känner och se på vilka olika sätt andra människor uttrycker sina känslor att leva sig in i andras känslor - förstå sin egen roll i relation till andras känsloliv att kunna hantera egna och andras laddade känslor i olika situationer.

ANSVAR - att kunna ta ansvar för

sitt känsloliv - se konsekvenser av sitt eget handlande - att ha förmåga att se alternativ och kunna välja nya handlingsmönster.

KOMMUNIKATION - att kunna

ta ansvar för sin egen kommunikation - att förstå effekten hos sig själv och andra av positiva och negativa kommunikationsmönster.

KONFLIKTHANTERING - att kunna

använda alla verktyg till hjälp för att lösa vardagliga konflikt- och problemsitutationer.

»Självkännedom är en process som pågår hela livet, man blir aldrig klar med den. Och den emotionella förmågan är något man kan utveckla hos sig själv, träna upp och bli bättre på.« »Hur man rent konkret kan göra det? Ett sätt är att avsluta sin dag med att reflektera över de känslor som kommit upp under dagen och analysera dem. Vad väckte just den här känslan? Och, om den var mindre positiv, hur kan jag tackla den nästa gång?«

E

tt gott råd från Bodil Wennberg, leg psykolog och expert på Emotionell Intelligens!

REFLEKTERA ÖVER DIN DAG - ett sätt att nå självkännedom TÄNK IGENOM din dag. REFLEKTERA över de känslor som kommit upp och fråga dig: Varför kände jag si - eller så - i den situationen? Varför blev jag arg? Eller, vad var det som gjorde att jag kände mig glad? Vad väckte känslan? SÄTT NAMN på känslan. Prata med dig själv. Var ärlig! Om det är mindre behagliga känslor, lär dig känna igen den och fundera på hur du kan tackla dem nästa gång. Men döm inte, moralisera inte, se på dig själv med försoning, med förlåtelse - vi är inte mer än människor! HANDLED dig själv.

REFERENSER I ARTIKELN - böcker författade av Bodil Wennberg: - EQ på svenska: Emotionell intelligens i föräldrarollen, i relationen, på arbetsplatsen, i skolan (Natur & Kultur, 2001) - Våga chefa! när du måste ta ledningen, skriven tillsammans med Sofia Norberg, (Telegram förlag, 2007 ) - Makt, känslor och ledarskap i klassrummet - hur EQ kan ge arbetsro i skolan, skriven illsammans med Sofia Norberg, (Natur & Kultur, 2011)

16  �

GROW magazine 2/2015


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

»ALLA KÄNSLOR ÄR TILLÅTNA -

men däremot inte allt beteende!«

L IONEL T O M E S LIGEN L E T N I

KONFLIKTHANTERING

att kunna lösa vardagliga konflikter och problem

KOMMUNIKATION

att kunna ta ansvar för sin egen kommunikation

ANSVAR

att kunna ta ansvar för sitt känsloliv

EMPATI

att kunna identifiera vad andra känner att kunna se på vilka olika sätt andra uttrycker sina känslor

SJÄLVKÄNSLA

att kunna identifiera sina egna känslor när de uppstår

• EQ - TRAPPAN •

B

egreppet EMOTIONELL INTELLIGENS, EQ, lanserades av de amerikanska psykologerna Peter Salovey och John D Mayer 1990. Men det var Daniel Goleman, vetenskapsjournalist och psykolog, som gjorde begreppet allmänt känt några år senare, 1995, genom sin bok Känslans intelligens (Emotional Intellligence). Idag är EMOTIONELL INTELLIGENS ett vedertaget begrepp inom arbetslivet, företagsvärlden och skolan. Chefer med högre grad av EQ anses också vara mer effektiva som ledare. Andra kännetecknande egenskaper hos en emotionellt intelligent person som ofta tas upp i sammanhanget är, förutom de som tagits upp i artkeln SJÄLVBEHÄRSKNING, MOTIVATION och SOCIAL FÖRMÅGA.

2/2015 GROW magazine / 

17


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

SHERI SHIRAZI, PCC coach, mentorcoach:

UTAN RELATION INGEN UTVECKLING!

Sheri Shirazi Ametop Coaching-Consulting amteopsweden.com

18  �

GROW magazine 2/2015

Text:Sheri Shirazi


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

TI A P EM

» HELA MÄNSKLIGHETENS

ÖVERLEVNAD bygger på empati.« Dalai Lama

»UTAN RELATION - INGEN UTVECKLING« är något av en devis för SHERI SHIRAZI, PCC coach och mentorcoach, Ametop Coaching-Consulting. I en fruktbar relation finns mycket av empati och medkänsla. GROW magazine bad Sheri utveckla hur hon ser på empati, vad det är och hur det kan uttrycka sig i relationen coach / klient.

❧ 2/2015 GROW magazine / 

19


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

TI A P EM

V

i brukar säga »JAG FÖRSTÅR«, vi nickar och i bästa fall bekräftar vi den andra i ett samtal i vårt vardagliga liv eller i ett coachsammanhang.

Är det empati?

Nej. Empati är något mycket större än detta.

M

argareta Öhman, psykolog, och Jenny Gren, socionom, skriver om empati (1987, 1994) som en känslomässig rörelse mot en annan människa för att förstå den andres känsla. Men utan att gå in i denna. Med andra ord: att känna in och samtidigt ha distans - vilket är en otrolig balansgång i mötet med andra människor, vill jag påstå. Vi tycker synd om. Vi känner sympati. Vi kan förstå i största allmänhet men empati är ett mycket djupare engagemang. Själva ordet härleds från grekiska ordet Empatheia - em, som betyder in eller med, och pathos, som betyder att känna.

E

Inkännande. Medkännande

mpati brukar beskrivas som en process bestående av tre element - kognitiv förståelse, känslomässig inlevelse, handling.

20  �

GROW magazine 2/2015

Utmaningen i detta är att kunna gå utanför sin egen värderingsram och se situationen utifrån den andra personens synvinkel - helt värderingsfritt.

D

et krävs en medvetenhet om de egna värderingarna för att inte bli hindrade av dessa för inkännandet. Förmågan att kunna se situationen ur den den andres perspektiv kräver att man förstår det han/hon förstår. Så det är givet att empati är nödvändigt inom coaching som i alla andra professioner/yrken. Saknaden av empatin ger en känsla av meningslöshet eller tomhet. Som man bara gör ett jobb utan lust och glädje och utan ett meningsfullt hållbart resultat.

H

ur jag gör när jag coachar är det svårt att svara på. Det är nästan som att jag ska försöka svara på hur jag känner mina klienters känslor. Det jag kan och vill betona är att den människosyn vi har är avgörande och går hand i hand med vår empati i mötet med våra klienter.


§

TEMA: EMpaTI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

» JAG ÄR TOTALT NÄRVARANDE, glömmer allt annat. Lyssnar och hör det som sägs och även det osagda. Känner det som klienten känner djupt inom sig själv.«

E

tt humanistiskt och kärleksfullt förhållningssätt är min plattform att möta en människa överhuvudtaget - och det särskilt i ett coachingsammanhang då klienten har valt att komma till mig. Att jag är totalt närvarande, glömmer allt annat, lyssnar och hör det som sägs och även det osagda. Känner det som klienten känner djupt inom sig själv. Coachens fokus ska vara på klientens bästa, inte på sin egen prestation - då missar man totalt kärnan, dvs klienten. Ett tydligt exempel är en klient som har målet att byta arbete/arbetsplats men i själva verket behöver klienten träna upp sin förmåga att säga nej till sin chef, använda sitt mod och våga stå för sina värderingar.

M

ed hjälp av öppna frågor och en del kända fantastiska coachingverktyg samt mina egna metoder/ verktyg coachar jag till medvetenhet. Det är olika från individ till individ.

I

vissa sammanhang behöver en del klienter längre tid och lyhördhet från min sida för att bli medveten samt få insikt om sina val/mål och handlingar. Och vad som egentligen ska förändras hos dem själva, vilket i sin tur ska leda till engagemang och förändringar - och ett gott liv som gagnar dem, samt deras omgivning. Ett öppet sinne, en öppen inställning till sig själv, omvärlden och förmågan/ viljan att gå bortom intellektet, lita till intuitonen och landa i sitt hjärta.

U

tan relation ingen utveckling det är jag helt övertygad om! Detta sa en av de fina lärarna på Specialpedagogiska institutionen under min studietid vilket landade djupt inom mig. Jag förstod exakt vad han menade. Inom coachingen säger vi förtroende och närhet. Jag tolkar detta som en kärleksfull människosyn bortom egot och prestation. En innerlig förståelse som bygger på visdom/empati och vänligt/respektfullt bemötande till andra människor, dvs till klienten. Men det gäller att hålla balans mellan närhet och distans.

DEN EMPATISKA PROCESSEN • KOGNITIV KOMPETENS Att förstå den andre personens tankeverksamhet. Att förstå exakt det den andre förstår. • KÄNSLOMÄSSIG INLEVELSE Att känna - att känna in sig i en annan människas upplevelse. • HANDLING Att handla, konkret och medvetet, utifrån detta.

2/2015 GROW magazine / 

» 21


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

»VÅR MÄNNISKOSYN går hand i hand med empati i mötet med våra klienter!«

❧ » Bortom alla tankar på vad som är rätt och fel, finns det en äng. Jag möter dig där.« Rumi

D

en danske filosofen Søren Kierkegaard (1813-1855) uttryckte det så tydligt och vackert:

Om du vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först finna henne där hon är och börja just där. Och förstå vad hon förstår. Så länge du inte gör det så har det ingen betydelse att du vet och förstår mer än henne. Detta kallar jag visdom. Som empati är.

F

ör att komma dit igen så krävs det att åter hitta kontakten med sitt innersta gudomliga väsen, för att kunna coacha värderingsfritt, kärleksfullt med visdom och total tillit till klientens inre förmåga, oavsett var han/hon befinner sig idag. Hur kan man nå dit?

Första steget är: Viljan att hitta tillbaka till sitt fantastiska äkta "inre jag", ”väsen”. Steg två: att fördjupa sin kunskap inom coachingen/personlig utveckling.

D

et är en fantastisk resa och absolut nödvändigt är att välja sin egen resekamrat, dvs en erfaren, kompetent och vis coach som möter dig där du är, värderingsfritt med totalt tillit.

Det finns ingen som har sagt innebörden av detta så vackert som den persiska i alla bär kärleken/empatin inom oss, vi människor precis som natu- poeten Rumi för tusen år sedan: ren. En naturens lag, Men av olika » Bortom alla tankar på vad som är rätt skäl och tragiska händelser har vi tappat och fel, finns det en äng. kontakten med detta gudomliga väsen. Jag möter dig där. « Inom coachingen kallas det att skapa medvetenhet. ATI EMP

V

22  �

GROW magazine 2/2015


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

Søren Kirkegaard Till

eftertanke

”Om jag vill lyckas med att föra en

människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och vill egentligen bli beundrad av den andra istället för att hjälpa henne. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta med att hjälpa inte är att härska utan att tjäna. Kan jag inte detta kan jag heller inte hjälpa någon." Hämtat ur "Synpunkter på mitt Författarskap" utgiven 1859. Bild: "Kierkegaard" av Neils Christian Kierkegaard, Royal Library of Denmark. 2/2015 GROW magazine / 

23


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

CHRISTINA ANDERSSON , leg psykolog

COMPASSION LIFESTYLE

Christina Andersson compassionlifestyle.se Text: Lena Weesar Foto: Carola Björk

FOKUS: LUGN & TRYGGHET 24  �

GROW magazine 2/2015


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

SION S A P COM

» COMPASSION, det handlar inte om

att vara "snäll" och undfallande - det handlar om att vara modig och ta ansvar!«

COMPASSION LIFESTYLE - att leva sitt liv med

compassion - i medveten närvaro, i trygghet och lugn. Men vad innebär compassion, egentligen? Kan man som coach integrera compassion i sitt möte med sina klienter? Och också använda compassion i sitt eget liv, som coach? Möt CHRISTINA ANDERSSON, leg psykolog, som forskar i ämnet och också utvecklar träningsprogram i compassion!

❧ 2/2015 GROW magazine / 

25


C

PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

HRISTINA ANDERSSON, leg psykolog, blev intresserad av ämnet compassion redan som student på psykologprogrammet vid Uppsala universitet.

Det ledde till den första svenska studien av compassion i samarbete med studiekamraten SOFIA VIOTTI, vilket också blev deras examensarbete i psykologi. Och den första boken på svenska i ämnet - Compassionfokuserad terapi (Natur & Kultur 2013). Hon har också utbildat sig i CFT, compassionfokuserad terapi, i England för professor PAUL GILBERT, upphovsman till detta relativt nya område inom psykologin. MEN, FÖR EN ICKE INSATT - vad är compassion? » För mig är compassion ett förhållningssätt till livet, en livsstil med medveten närvaro där man vill sig själv väl och aktivt arbetar med intentionen att utveckla positiva känslor av värme, lugn, trygghet och förståelse gentemot sig själv och andra.« » På svenska använder man ibland ordet medkänsla synonymt med compassion, vilket man kan göra. Men inom forskningen inkluderas ibland medlidande i definitionen av medkänsla, och det stämmer inte med compassion som är ett mer mångdimensionellt och komplext begrepp.« » Förenklat kan vi säga att vi har ett empatiskt nätverk och ett compassion-nätverk i hjärnan. Det empatiska nätverket berör vår förmåga att känna in andra, att känna medlidande. Vilket också kan aktivera våra egna inbyggda stressreaktioner när vi möter andra som har det svårt. Compassion-nätverket aktiverar däremot positiva känslor och får oss att medvetet vilja hjälpa andra.« 26  �

GROW magazine 2/2015

N

SSIO A P M CO

E

tt annat sätt att förklara compassion är ett mentalt tillstånd som aktiverar känslosystem i hjärnan vilket minskar stress och negativa föreställningar, samt ökar känslan av välbefinnande, lugn och trygghet. » Känner vi oss lugna och trygga fattar vi bättre beslut, vi blir mer produktiva, mer kreativa och känner delaktighet. Vårt självvärde ökar och vi blir mer benägna att samarbeta och hjälpa andra. Vi känner oss sociala och öppna mot omgivningen. Och vår förmåga att känna in en annan människa ökar, liksom vår förmåga att förstå vad hon eller han behöver.« » En konkurrenssituation, eller en situation då vi känner oss osäkra och rädda, kan på samma sätt beskrivas som ett mentalt tillstånd som aktiverar en känsla av hot, vilket leder till att vi känner oss mer stressade. Kroppens fokus blir då att lägga energi på att försätta oss i ett säkert tillstånd, försvara oss och vara på vår vakt. Vi tänker i första hand på att skydda oss och vi agerar ofta mer egoistiskt, blir mindre intresserade av att samarbeta.« » Stress minskar sammanhållningen, på arbetsplatsen, inom familjen - ja, i hela samhället - vilket i sin tur leder till ökad upplevelse av utsatthet och ensamhet. Och vi blir mindre benägna att bry oss om andra.«


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

TRECIRKELMODELLEN

— PERSPEKTIV

AFFEKTIVT:

inom CFT och CMT AFFEKTIVT: intresse, nyfikenhet, entusiasm KOGNITIVT: begränsad målinriktad uppmärksamhet FYSIOLOGI: dopamin BETEENDEN: utforskande, narmande, aktiv, engagerad, driven, rastlös

glädje, tllfredsställelse, belåtenhet, välmående, förnöjsamhet KOGNITIVT: reflekterande, icke-­‐dömande, öppen uppmärksamhet, tankar som: ”det är ok”, ”inget mer behövs nu” FYSIOLOGI: oxcytocin BETEENDEN: närhetssökande, fysisk kontakt, vänlighet, prosocial, omsorgsfull, altruistisk

UTFORSKANDE / PRESTATIONS SYSTEMET

TRYGGHETS SYSTEMET

DRIVANDE

LUGNANDE HOT SYSTEMET

BESKYDDANDE

SÄKERHETSSTRATEGIER AFFEKTIVT: rädsla, ilska, avsmak, avsky, ångest, skam, skuld, förakt KOGNITIVT: kognitiv bias "better safe than sorry", drar snabba slutsatser, begränsad, uppmärksamhet på hot FYSIOLOGI: adrenalin, kortisol, noradrenalin BETEENDEN: undvikande, aggressivitet, undergivenhet, dissociation

S

om en förklaringsmodell över våra medfödda motivarionssystem - hur våra känslor, tankar och beteenden påverkar och samverkar med varandra - använder man sig inom CFT, compassionfokuserad terapi, och compassionträning, CMT, av en pedagogisk modell, Trecirkelmodellen.

DE SYSTEM SOM STYR OCH MOTIVERAR VÅRA BETEENDEN, TANKAR KÄNSLOR

» Utöver att vi alla har ett evolutionärt inbyggt Trygghetssystem så har vi alla också ett Hotsystem och ett Utforskande system – system som behöver vara i balans över tid för att vi ska må bra. I CFT arbetar man med att få en ökad förståelse för hur vi kan reglera och balansera dessa medfödda motivationssystem.« 2/2015 GROW magazine / 

27


PERSPEKTIV — § TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

SOM COACH - skulle den metod och de verktyg ni arbetar med i compassionträning kunna vara tillämpbara inom coaching? » JAG TÄNKER ATT MAN SOM COACH

kan stärka sin klient och bygga in en "inre mentor" hos henne eller honom genom att plocka fram klientens inre självtillit. En självtillit som också finns där i svåra situationer.«

» VAD BEHÖVER KLIENTEN för att känna

sig lugn och trygg? Rent allmänt sett, eller i en situation klienten vill komma vidare i men känner motstånd eller osäkerhet inför. Det är en fråga coachen tillsammans med sin klient kan utforska. Och det gäller också sig själv som coach "Vad behöver jag för att känna mig lugn och trygg?"

» TRECIRKELMODELLEN, som beskriver

våra motivationssystem - Utforskandessystemet, Trygghetssystemet och Hotsystemet, kan kanske vara en utgångspunkt att som coach reflektera över. För att hitta balans.«

» OCH HUR BEMÖTER KLIENTEN SIG SJÄLV? Hur tar hon, eller han, hand om sig

för att må bra? Och hur bemöter du dig själv som coach? Ofta kanske man är fullt fokuserad på att prestera och tänker inte på hur man tar hand om sig. Du kanske är för hård mot dig själv? Hur bemöter du din inre kritiker? Ställ dig frågan - "Vad gör mig lugn och avslappnad?"« » JA, SJÄLVA BEMÖTANDET ÄR VIKTIGT. Hur man bemöter andra - och sin

klient. Tonläget, att man talar med vänlig röst. Ögonkontakt, att blicken är vänlig och trygg. Och att man är generös och uppmuntrande.« » OCH RENT ALLMÄNT SETT - TID! Att

visa att man ger någon annan sin tid. Det är något som jag upplever idag behandlas en slit-och-släng vara. Att man är generös med sin tid, visar att man finns.« 28  �

GROW magazine 2/2015

COMPAS SION

D

et vetenskapliga studiet av compassion har alltså ökat under de senaste åren, och detta tack vare forskning som visat att vi kan träna vår hjärna för att öka vårt välbefinnande. Att fysisk träning är viktigt för vår hälsa är det idag ingen som ifrågasätter. Nu visar även forskningen att vi kan förändra strukturer i vår hjärna som ökar vårt välbefinnande. Genom terapi – och genom träning. I Compassionfokuserad terapi, CFT, vilket är en integrativ psykoterapimetod, ingår Compassion Mind Training, CMT, där man bland annat arbetar med visualiseringsövningar närbesläktade med mindfulness och meditation. Och andra former av färdighetsövningar.

A

tt träna sig i compassion betyder alltså inte att man behöver följa terapiprogrammet CFT - och det är just sådana träningsprogram Christina Andersson forskar i och utvecklar för olika målgrupper. Hon föreläser och handleder och skriver just nu på en populärvetenskaplig bok på temat vilken kommer ut under våren. En träniningsapp är också på gång - med namnet Compassion Lifestyle. » Inom compassion talar vi om egenskaper och färdigheter. SYMPATI, EMPATI, MOTIVATION till VÄLMÅENDE, ICKE-DÖMANDE, KÄNSLIGHET, TOLERANS AV OBEHAG är

bland andra de egenskaper som individen utvecklar genom compassionträning. Färdigheterna som tränas är UPPMÄRK-

SAMHET, KÄNSLOR, BETEENDE, FYSIOLOGIN, TÄNKANDET och förmågan till VISUALISERING. Och vi jobbar med käns-

lor, tankar och beteenden - compassion-


§

TEMA: EMPATI - EMOTIONELL INTELLIGENS - COMPASSION

— PERSPEKTIV

agerande utifrån vardagssituationer.« » Vi vill skapa oss en trygg hjärna - utan stress. Men att sätta likhetstecken mellan compassion och att vara "snäll" och undfallande, då har man missuppfattat vad compassion är.« »Nej, compassion handlar om att vara modig och ta ansvar!« »Modig att gå in i det som smärtar oss, plågar oss, får oss att lida, känna otillräcklighet, skuld, skam, besvikelse och transformera detta med inre värme, förståelse och acceptans. Och genomföra de förändringar som kan behöva ske i ens liv för att skapa goda relationer och må bra.« »När vi kan bemöta oss själva med positiva, varma känslor, uppleva lugn och trygghet inom oss och handla gott mot oss själva, då kan vi också bemöta andra på samma sätt - med compassion!«

CENTRUM FÖR SOCIAL HÅLLBARHET

- CSS - Center for Social Sustainability - är sedan 2013 ett tvårvetenskapligt forskningscenter vid Karolinska Institutet, KI, i Stockholm. Centret samlar forskning kring social hållbarhet, dvs hur vi som individer, grupper och organisationer kan fungera bättre tillsammans så att hela samhället blir mer hållbart. Fokus är att stimulera forskning som utvecklar våra goda egenskaper och lär oss hantera våra destruktiva. Eller som professor STEFAN EINHORN, ordförande i centrets styrelse uttrycker det: För att vi ska kunna fungera som individer, på gruppnivå och i samhället krävs medkänsla, tillit och altruism. WALTER OSIKA, läkare och forskare på KI, förestår centret, och CHRISTINA ANDERSSON var tillsammans med professorerna Einhorn och Osika med att starta upp centret. Förebilden finns vid Stanforduniversitetet i USA. Centret anordnar bland annat föredrag och seminarier som också är öppna för allmänheten.

VAD MAN SÄGER ÄR UNIKT med Compassion Mind Training. CMT, är att uppmärksamheten läggs på det som gör oss trygga och lugna – vi kan genom detta förbättra vår förmåga att hantera och minska stress och öka vår känsla av välbefinnande. CMT ingår som en del i Compassionfokuserad Terapi, CFT, men träningsprogrammet kan praktiseras självständigt. GENOM ATT STIMULERA OCH TRÄNA UPP KÄNSLOR av samhörighet, trygghet, lugn och utveckla ett självomhändertagande i situationer då man upplever stress, känslomässigt lidade, självkritik, skam och olika former av nedstämdhet och ångest, kan man med hjälp av CTF och CMT-träning möta negativa och självdestruktiva känslor med inre värme, acceptans, förståelse och omsorg gentemot sig själv - och även andra. Compassionfokuserad terapi (CFT) bygger till stor del på den brittiske professorn PAUL GILBERTs observationer och forskning, I arbetet med sina patienter uppmärksammande han att skam och självkritik spelar en stor roll i vidmakthållandet av bland annat depressions- och ångestproblematik.

2/2015 GROW magazine / 

29


COACHENS VERKTYG— § TIPS & TRICKS

KRAFTFULLA FRÅGOR:

Lär av SOKRATES!

»Redan de gamla grekerna ... «

Tips & Tricks FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING

Inspiration: 101 Coaching Strategies and Techniques / MacMahon & Archer (2010)

D

e finns de som hävdar att den grekiske filosofen Sokrates var historiens förste coach då han vandrade runt på Atens gator och torg och samtalade, ställde utmanande frågor med en önskan om att hans lärljungar skulle nå verkliga insikter. Här är en kortfattad sammanfattning av Sokrates samtalskonst och hans frågemetod - de sokratiska frågorna ...

30  �

GROW magazine 2/2015

Illustration till La Fontaines Fabler - Sokrates ord av Gustave Doré, 1868


§

TIPS & TRICKS

— COACHENS VERKTYG

SOKRATES SAMTAL

SOKRATISKA FRÅGOR

nom pedagogiken innebär den sokratiska samtalskonsten att läraren hjälper sin elev att formulera, förlösa, det eleven redan vet. Genom reflektion och eftertanke strävar man att tillsammans få det dunkelt tänkta att träda fram i klarhet. Kunskapen finns redan inom oss. äraren ska aldrig sträva efter att få eleven att komma fram till ett förutbestämt mål - läraren är bara den som mest aktivt bemödar sig för att klarlägga frågan som ska undersökas. okrates såg inte sig själv som lärare, inte heller som handledare. Han ville vara en samtalspartner som tillsammans med en likställd partner utforskade och bringade klarhet i en fråga.

Förtydligande

I

L S

L

åter som coaching, eller ... ?

Sokrates (ca 469 f Kr - 399 f Kr)

• Vad menar du med ... ? • Kan du säga det på ett annat sätt? • Kan du ge ett exempel?

Undersökande av antaganden • Vad är det du tror? • Hur kom du fram till det? • Vad skulle du kunna anta istället?

Undersökande av skäl och bevis • Hur vet du det? • Varför tror du att det är sant? • Vad kan ändra din uppfattning?

Ståndpunkt och perspektiv • Vad är det du vill antyda med det? • Vilken effekt skulle det ha? • Vad finns det för alternativ?

Undersökande av antydningar och konsekvenser • Hur kan vi ta reda på det? • Varför är det viktigt? • Vilka generaliseringar kan du göra av det?

Frågor om frågor • Vad betyder det? • Vad var poängen med den frågan? • Varför tror du att jag frågade denna fråga?

2/2015 GROW magazine / 

31


INTRYCK — § LEDAREN

N E R A D LE

Text: Lena Weesar Foto: Tillhör Søren Holm & Lena Sobel

Förra året utsågs boken CHEFEN SOM COACH – EN PRAKTISK HANDBOK I DET NYA LEDARSKAPET till årets ledarskapsbok. Författarna SØREN HOLM, PCC coach och en av pionjärerna inom coaching i Sverige, och LENA SOBEL, certifierad ACC coach bland många andra meriter, har lång erfarenhet av förändringsarbete och av att leda utbildningar i ledarskapscoaching. Men från olika utgångspunkter. Søren som humanist – och Lena som naturvetare. Intressant! tänkte GROW magazine och bad om en intervju! 32  �

GROW magazine 2/2015


§

LEDAREN

— INTRYCK

»SØREN HAR FORMULERAT EN VÄLDIGT BRA DEFINITION AV VAD LEDARSKAPSCOACHING ÄR:

ATT HJÄLPA DINA MEDARBETARE ATT HITTA EGNA LÖSNINGAR PÅ SINA PROBLEM OCH TA ANSVAR FÖR DEM.«

CHEFEN - SOM COACH!

B

öcker om coaching och böcker om ledarskap ges ut i en jämn ström, men Chefen som coach är speciell. Vad är det som gör just denna bok så speciell? Hur kombinerar man ett chefskap med coaching, egentligen? Och att som professionell coach verka som utbildare för chefer i ett pedagogiskt sammanhang – hur ser man på sin roll som coach då? Det var några av frågorna GROW magazine ville ställa till författarna och coacherna SØREN HOLM och LENA SOBEL .

I

ntervjun skulle ske via Skype. En utmärkt kommunikationskanal som också blir allt vanligare inom coaching. Liksom coaching via telefon. Men nu blev det teknisk »turbulens« från min sida och vi fick talas vid via telefon - i en mobil-Skype-treparts-intervju. På distans. Det finns ju så många böcker om coaching och om ledarskap. Vad var bakgrunden till att ni skrev er bok Chefen som coach? Søren: Det började faktiskt under en vecka på Teneriffa, en utvecklingsresa där vi, några coachkollegor, bjöd varandra på workshops och delade erfarenheter.

Och vi kom att tala om böcker. Lena hade skrivit Mentorn – en praktisk vägledning för ett antal år sedan vilken blivit en bästsäljare och förlaget hade frågat om hon inte ville skriva en ny bok. Själv saknade jag en bok om coaching skriven direkt för chefer. Det fanns gott om coachingböcker för professionella coacher men nästan inga för chefer som ville lära sig coacha sina medarbetare. Så föddes idén att vi skulle skriva en bok tillsammans. Lena: Vi ville skapa något som gjorde skillnad. Som kunde utveckla och underlätta för chefer, bidra till att medarbetare utvecklas och förändra ledarskapet i arbetslivet. Vi vet ju att ledarskapscoaching, eller chefen som coach, ger många vinster för företaget eller organisationen, också sett ur ett chefsperspektiv – det frigör egen tid för strategiskt arbete, genom coaching utvecklar chefen sina medarbetare och ett bättre arbetsklimat utvecklas. Det är bara några av de positiva resultaten.

Søren: Vi tänkte precis som titeln säger - en praktisk handbok i det coachande ledarskapet. Med ett konkret och tydligt träningsprogram där man steg för steg kan öva upp sin förmåga att coacha sina medarbetare. Coaching är en färdighet, till exempel som att lära sig cykla, och egentligen lär man sig att coacha genom att träna, praktisera, inte genom att läsa böcker. Det är också så vi arbetar på våra utbildningar i ledarskapscoaching. Vi ger definitionen av coaching till cheferna som sedan får börja praktisera på en gång. Dessutom utbildar vi helst i flera steg så det blir lärande i vardagen, precis som med coaching. När vi skrev boken hade vi en referensgrupp av intresserade chefer som kom med många värdefulla synpunkter på innehåll och formuleringar, i stort som i smått. Det har hjälpt till att göra den så anpassad som möjligt till målgruppen.

Lena: Søren har formulerat en väldigt bra definition av vad ledarskapscoaching är: Att hjälpa Chefen som coach fick dina medarbetare att hitta egna utmärkelsen årets ledarskapsbok, bland annat med lösningar på sina problem och ta motiveringen för sin praktis- ansvar för dem. Det är också den ka användbarhet. Hur tänk- vi utgår från i boken och i våra utbildningar. te ni där?

»33

2/2015 GROW magazine / 


INTRYCK — § LEDAREN

» VI UTBILDAR INTE CHEFER TILL COACHER - UTAN TILL BÄTTRE CHEFER MED HJÄLP AV COACHANDE VERKTYG!« Om ni skulle sammanfatta – vad är det viktigaste ni vill förmedla till chefen som coach?

arbetsplatsen kan vi både und. vika missförstånd och tidstjuvar.

Men hur går det till, rent konkret, att kombinera ett Lena: Frågan - ett av de viktigaste chefskap med coaching? verktygen i coaching. Men kanske Att vara chef och coach inte alltid den lättaste att använsamtidigt? Finns det inte da sig av. Att cheferna tränar sig något av en motsättning i att fråga. Det är lätt att falla i där, om man ska hårdra det TFL-fällan, att man som chef hela? själv kommer med Tips, Förslag eller Lösningar istället för att för- Søren: Jo, det finns en diskussion bland coacher om coaching lita sig på sin medarbetare. och chefskap alls är förenligt. Och att kommunicera tydligare. En coach står ju i en jämbördig Klargörande i kommunikatiorelation till sin klient medan en nen, som till exempel när man säger att något är ”mycket” – Vad chef per definition är överordnad sina medarbetare, sina anställda. är "mycket"? Och hur mycket är Men om chefen är tydlig i vad det ”mycket”? är man kan coacha i och sätter Søren: Att ha fokus på medarbeupp ramar för vilka områden som taren som person, istället för att är coachbara och coachar där, så vara fokuserad på att lösa profinns det ingen motsättning, som blem. De flesta chefer är inriktade vi ser det. Förutsatt att medarbepå problemlösning, de är bra på taren själv vill bli coachad. det och har blivit befordrade för För vi utbildar inte cheferna till det. Men coaching kräver något coacher utan till bättre chefer annat. med hjälp av coachande metoder Allt detta har man ju också nytta och verktyg – eller som vi skriver av i livet i stort. Inte bara i sin ar- på vår hemsida: boken Chefen betssituation, i sitt jobb som chef. som coach gör dig inte till coach, utan till en bättre chef! Lena: Viktigt i kommunikatioMan kan ju också jämföra den nen är också att chefen frågar coachande chefen med chefen en medarbetare varje gång hon som vill styra och inte accepterar eller han kommer ”Vad kan jag andra lösningar än sina egna. Två göra för dig?” eller ”Vilken hjälp helt olika sätt att se på sitt chefvill du ha av mig?”. Alltså - varskap – vilket också ger helt olika för kommer du till mig? Är det förutsättningar på en arbetsplats. för att prata av dig, är det något problem du vill ha löst eller är det Lena: Problematiken med att vara kanske bekräftelse? chef och coacha, var också en av Kan vi vara tydligare i hur vi de saker som vår referensgrupp kommunicerar med varandra på tryckte på och rekommenderade 34  �

GROW magazine 2/2015

att vi skrev extra tydligt om. Vi menar att coaching är ett av flera verktyg för chefen, och kan och ska inte användas jämt. Chefen kan coacha när: • medarbetaren kan fatta egna beslut • medarbetaren vill att något ska bli annorlunda • medarbetaren inte vet hur man gör • medarbetaren vill ha din hjälp • du kan leva med andra lösningar än din egen • du har tid och närvaro Ni utbildar mycket och ni har lång erfarenhet som professionella coacher. Hur ser ni på era roller som coacher i ett pedagogiskt sammanhang? Coachen som utbildare? Søren: För mig är det en intressant fråga! Och en ständig utmaning eftersom jag har pluggat pedagogik en gång i tiden. Kan vi utbilda på ett coachande sätt? Föra in mer av coachande pedagogik som utbildare inom coaching? Hur praktiserar man som coach ett coachande förhållningssätt i utbildningarna? Och hur långt kan man driva detta? Som till exempel om en kursdeltagare ställer en fråga. Jag har märkt att ju mer tid jag tar mig till att faktiskt ta reda på vad frågan gäller, desto bättre blir det, för mig och frågeställaren och gruppen. Och precis som i coaching kan det ta ett tag att komma fram till vad kärnan egentligen är.


§ Här finns en mängd intressanta frågor att diskutera – och att förhålla sig till. Men ett entydigt svar, det har jag inte. Lena: Men vad vi gör är att vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning, dvs först får deltagarna göra något, därefter reflekterar vi tillsammans och först därefter fyller vi på med teori. Det är nästan så att ju mer de får träna och ju mindre vi pratar desto lärorikare blir det. Många av era utbildningar, och er coaching, går via nätet – Skype, telefon, ni ger TV-klasser. Jag undrar - missar man inte något då? Jag menar det som sker i själva mötet ansikte-mot-ansikte med klienten, eller kunden, utan teknik. Eller tänker jag fel här? Lena: För mig fungerar det jättebra att coacha per telefon. Jag trodde först att jag skulle missa mycket av till exempel ansiktsuttryck, kroppshållning – kroppsspråket, som är viktigt att som coach kunna avläsa. Men nej. Man blir mer uppmärksam på andra saker istället, som nyanserna i rösten. Och min erfarenhet säger att också klienten, eller kunden, ofta känner sig friare att uttrycka sig, till exempel i ett coachsamtal per telefon, än i ett personligt möte. Søren: Ja, ett coachsamtal per telefon ger högre mått av anonymitet, vilket också ofta är positivt för klienten. Jag minns särskilt att Lena hade en klient som berättade att han avslappnat satt med fötterna på bordet under en session. Man behöver inte presentera en socialt accepterad fasad, man kan vara mer som sig själv.

Vilket är av godo i coaching. Själv går jag till exempel alltid omkring när jag coachar per telefon. Det gör mig friare i min coaching än när jag sitter still på en stol och coachar min klient. Så javisst, det finns mycket positivt i att utnyttja tekniken i coachingsammanhang. Intervjutiden börjar gå mot sitt slut, Søren och Lena har andra möten inbokade men jag har ett par frågor kvar innan vi avslutar: Med så olika bakgrunder som ni har – Søren, du är humanist och beteendevetare och Lena, du är civilingenjör, teknisk fysiker och naturvetare - ser ni inte då också olika på ert arbete som coacher? Och - hur kom det sig att ni kom in på området coaching?

LEDAREN

— INTRYCK

tionellt och gav stipendier till sina utbildningar. Jag blev deras första nordiska elev. Det var i slutet av 90-talet. Då var det också ett viktigt steg att ta på sig identiteten som coach och jag fick skapa både efterfrågan och en marknad för coaching här i Sverige. Jag engagerade mig i ICF, International Coach Federation, satt i styrelsen under en tid och har sedan varit aktiv i olika arbetsgrupper.

Lena: För mig som civilingenjör, teknisk fysiker, började det med att jag blev tillfrågad om att gå in i ett styrelserum och ställa frågor. Det var för tio år sedan, 2005. Man ville få perspektiv och starta upp ett förändringsarbete för att utveckla organisatonen. Sedan 1990-talet hade jag arbetat som förändringsledare inom ABB och Søren: Visst, vi har lite olika med mentorskap. perspektiv, men det berikar bara Utveckling och förändringsarbevårt samarbete. Det hjälper oss att te har blivit den röda tråden för konkretisera oss gentemot varanmig, både som naturvetare och dra. Att bli tydligare. som coach, kan man säga. UtHur jag kom in på coaching? Ja, veckling av teknik - och utvecksom nybliven egenföretagare på ling av människor. Problemlös1990-talet blev jag helt enkelt inning och analys. tresserad av coaching och jag såg Jag har faktiskt blivit allt det som coachingen som ett sätt att anjag en gång sagt att jag inte skulle vända mig av mina kunskaper bli - jag skulle inte bli lärare, jag som beteendevetare. På den tiden skulle inte utbilda och jag skulle förkom coaching överhuvudtaget absolut inte bli konsult och dessinte i Sverige. Klimatet var obeutom inte heller bli coach. fintligt! Men - nu är jag detta och arbetar Jag prenumererade på ett nyinte med styr- och reglerteknik. hetsbrev från CoachU, som gav Vilket jag också gjort en gång! utbildningar i USA. De utbildade per telefon men deras kurser var för dyra, tyckte jag. Så ville de expanChefen som Coach - en praktisk handbok i det nya ledarskapet dera internaLena Sobel www.sobel.se Søren Holm www.mastercoach.se

utgiven på Libers förlag, blev utsedd till Årets Ledarskapsbok 2014 av Unionens Chefstidning Position, som idag bytt namn till Chef & Karriär. Søren och Lena håller för närvarande på att översätta boken till engelska och har kontakt med ett antal brittiska förlag www.chefensomcoach.se 2/2015 GROW magazine / 

35


PERSPEKTIV — § TANKAR FRÅN EN COACH

LY SSNA ! VD coachen reflekterar över möjligheten att lyssna 36  �

GROW magazine 2/2015

Foto Jessica Lund:


§

TANKAR FRÅN EN COACH

— PERSPEKTIV

TANKARFRÅN FRÅNEN ENCOACH: COACH: TANKAR

ANNA ERIKSSON, Master CertCoach Coach Anna Eriksson, ICFICF Master Cert En läsarfråga på Svenska Dagbladets Idag-sida blev utgångspunkten för VD coachen ANNA ERIKSSONs reflektioner om lyssnadet:

A

S

J

J E

ktivt lyssnande är en kärnkompetens för professionella coacher när de vill skapa en effektiv kommunikation. Jag blev inspirerad att utveckla mina tankar om lyssnandet efter att ha läst filosofens Liza Haglunds svar på en läsarfråga som just handlade om lysnande – om man måste lyssna på andra (Svenska Dagbladet, Idag-sidan, 28 oktober 2015). ag skulle vilja lyfta fram möjligheten med att lyssna.

Att ge sin odelade uppmärksamhet åt en annan människa en kortare eller längre stund. Som ett sätt att ge hen utrymme att tänka och formulera sina egna tankar. Det händer något när någon annan lyssnar engagerat – eller hur?

D

et är ju en sak att lyssna på ett kort svar, men att faktiskt vilja veta mer och kanske ändå lite mer. Det är en inbjudan för den andre att tänka mer, att fördjupa sig, att utveckla sitt resonerande. Kanske kring en stor och viktig fråga eller ett helt nytt ämne där man inte heller (ännu) har formulerat sig. Anspråken på att formulera sig kort och koncist är tämligen höga i ett (twitter) samhälle där vi till stor del möts i media snarare än i verkliga livet.

om coacher talar vi ofta om att lyssna på olika nivåer när den andre pratar: 1) Vi hör bara våra egna tankar – fokus på sig själv. 2) Vi hör den andres ord och kan återspegla dem korrekt – fokus på den andre. 3) Vi hör på en djupare och större nivå där vi också tar in sinnesstämning, tempo, kroppsspråk, kongruens, energin bakom det som sägs – fokus är på oss båda. ag vill lyfta fram två kvinnor som båda vill att vi ska lyssna bättre.

velyn Glennie, en skotsk slagverkssolist som fick Polarpriset i år, har utvecklat en förmåga att höra med hela kroppen (efter ha förlorat hörseln som barn). Nu vill hon lära hela världen att lyssna – senast i Skavlans studio den 6 november 2015. I ett TEDTalk* visar hon hur vi kan använda fler sinnen än hörseln – kroppen är en hel kammare för resonans, allt ögonen registrerar bär också ett ljud. Att tro att vi bara kan höra via öronen är lika begränsat som att tro att det bara finns ett sätt att klappa (med händerna som i en applåd).

* Se, och lyssna till, Evelyn Glennie: www.ted.com/talks/evelyn_glennie_shows_ how_to_listen?language=sv

N

ancy Kline driver en

internationell coachutbildning med fokus på lyssnandet. Hon har fördjupat sin kompetens kring lyssnandet och hur det kan vara till stor nytta för att skapa en tänkande omgivning.** Hon växte upp med en mor som lyssnade till henne som om allt var »guld« som kom från hennes mun. Erfarenheten av att finna sina egna svar genom att bli lyssnad på kom till stor nytta när hon i unga år fick cancerbesked och läkaren bad henne att lita på honom. Nancy kände att hon måsta äga och ta ansvar för ett sådant stort beslut själv (det här var för länge sedan och överlevnaden var sannolikt mycket lägre än idag). Historien förtäljer inte exakt hur – men frisk blev hon i alla fall.

E

tt av hennes bidrag är att ha urskiljt tio komponenter för en tänkande omgivning, bla uppmärksamhet, jämlikhet och uppskattning. För vi kan underlätta för oss själva att både tänka och lyssna. Tänk bara vilken skillnad tystnad gör jämfört med en bullrig miljö. Eller den subtila känslan av om den andre verkligen vill och är intresserad av att höra (mer). Eller huruvida det ges utrymme till alla att låta

** Läs mer om Nincy Klines tankar: www.timetothink.com/thinking-environment/

2/2015 GROW magazine / 

37

»


PERSPEKTIV — § TANKAR FRÅN EN COACH

»Vi berättar lättare det som är viktigt för den som verkligen visar sig lyssna. Vi vågar berätta även det som kanske är kontroversiellt om vi litar på varandra.«

sin röst bli hörd eller bara till den som tar för sig lättast och kanske högst. Eller känslan av om den andre visar tilltro att jag kan hitta mitt eget svar, till skillnad mot att bli avbruten och ifylld – som om den andre vet bättre eller åtminstone snabbare.

som är uppenbart utifrån många andras perspektiv (t ex privata flygresor).

V S

ar och en ansvarar för sig själv.

om VD och representant i ledningsgruppen har man dessutom ansvar för att i är oftast inte tränade leda organisationen på ett bra att tänka själva. När vis. En ledare vill något som vi var barn visste våra är större än sig själv – föreföräldrar bäst, sedan lärarna taget och har ofta en vision och sedan chefen. Och sen alla om att något ska förverkligas specialister, som läkare etc. med hjälp av allas insatser. VD Till och med hos coachen vill behöver kunna tala och nå ut man ha råd – allra helst. Många så att andra blir berörda och frågor behöver vi dock kunna inspirerade att vara med på hitta våra egna svar på annars resan. blir vi lätt offer för omständigheterna. en som sätter ramar och riktlinjer och vill ha nåänk på vad det här betygon annans lojalitet och der i en organisation. uppmärksamhet har ett ansvar att förbereda, vara tydlig och isst är det vanligt att kommunicera sin idé (eller vad söka efter svaren uppdet gäller) så att den andre har åt i hierarkin? Även en en rimlig chans att för det förVD behöver och vill veta vad sta ta ställning till om man vill ägarna och styrelsen vill med vara med eller inte och därefter företaget. I en ledningsgrupp att svara an på ett konstruktivt samlar VD de han eller hon be- vis. Tänk en otydlig chef eller höver för att strategiskt kunna VD – vi känner alla någon. leda företaget framåt. Förhopp- Många debriefar sin chef med ningsvis så att många perspek- kollegor eller partners – vilket tiv och kompetenser företräds energiläckage. – innan beslut ska fattas. Tänk vad viktigt det egna tänkandet n ledare som vill att anoch lyssnandet blir! dra ska följa honom eller Vi kan lätt föreställa oss hur henne behöver förstå vildet i vissa styrelser och ledka förväntningar de anställda ningsgrupper har funnits ett har. begränsat lyssnande – man har Om inte de uppfylls så blir helt enkelt inte velat höra vad ju inte ledaren värd att följa. What’s in it for me? Ja, det be38  � GROW magazine 2/2015

V

T V

D

E

höver VD ta reda på genom att ställa frågan och lyssna!

Ä I

ven den som lyssnar har ett ansvar.

ansvaret ligger också att säga nej, att sätta sina egna gränser, om man just då och där inte vill eller har möjlighet att vara riktigt närvarande. Många har svårt att säga nej och glömmer sitt eget ja till något, som för en själv är viktigare. Kanske säger vi då ja för att vara snälla och så blir lyssnandet därefter (lite halvförstrött) och efteråt kanske vi klagar om det för någon tredje part. Att sitta med på ett möte och multitaska med mobilen är ett exempel på ett halvhjärtat ja, med – men ändå inte med. Eller så säger vi nej i alltför stor affekt så att den andre tar illa vid sig. Ett ja behöver vara uppriktigt. För det är ett ansvar att lyssna.

V

i berättar lättare det som är viktigt för den som verkligen visar sig lyssna. Vi vågar berätta även det som kanske är kontroversiellt om vi litar på varandra. “Rösten” som är kritisk är ofta den som leder till nästa nödvändiga steg! I en ledningsgrupp är detta så centralt! Vi får ett förtroende och ett värdefullt bidrag av någon som visar sitt engagemang – värt att uppskatta i sig.


§

H A

jälp hjärnan!

tt lyssna engagerat ger en signal till den andre att vi är en vän, inte en fiende/ett hot. Amygdala, reptilhjärnan, slipper dra igång sina försvar – att kämpa (försvara sig), fly eller spela död (passa, vara skeptisk etc). Vi bygger tillit genom att visa att vi vill »connecta«, inkludera och veta mer om den andres perspektiv, behov etc. Ju högre tillit desto mer får vi tillgång till varandras hela kapacitet!!!

T

änk vilken effekt det skulle ge och hur lätt vi kan hjälpa varandra bara genom att lyssna uppmärksamt och vilja veta mer – att ge varandra utrymme att fördjupa vårt eget och organisationens lärande och vår egen självkännedom! Vi alla kan göra detta! Vem lyssnar du på? Vem lyssnar på dig?

˜

TANKAR FRÅN EN COACH

— PERSPEKTIV

»Vem lyssnar du på? Och vem lyssnar på dig?«

ANNA ERIKSSON,

ICF Master Certified Coach, fil kand beteendevetenskap Arbetar främst mot VD:ar och högre chefer. VD Avalona – Executive & Teamcoaching AB avalona.se

Anna Eriksson 2/2015 GROW magazine / 

39


COACHENS VERKTYG — § METOD

Transformativ coaching:

ONTOLOGISK coaching tänkande språkbruk lyssnande berättelser / stories

S

PRÅK

K

ÄNSLA

känslor emotioner sinnesstämingar

for ROW just G

40  �

GROW magazine 2/2015

it!

K

ROPP

välbefinnande kroppsförnimmelser rörelsemönster kroppshållning andning röst


§

METOD

— COACHENS VERKTYG

+ Den ONTOLOGISKA coachingmodellen fungerar bäst när klienten är beredd att utforska mer existentiella sidor av sitt liv.

C

- Den ONTOLOGISKA coachingmodellen fungerar mindre bra när klienten har ett tydligt fokus på prestation och måluppfyllelse.

OACHING har två spår, brukar man ofta säga - transaktionell coaching och transformativ, eller transformerande, coaching. Den förstnämnda har fokus på beteende och prestation, vilken GROW-modellen, som presenterades i GROW magazine 1/2015, representerar. Den brukar också kallas för den första generationes coaching, Den senare, den andra generationens transformativa coaching, går ofta under benämningen ontologisk coaching och fokuserar på klienten som person - individens »varande« - där personens språk, känslor och fysik/kropp samspelar i en dynamisk process. Vårt handlande och vårt beteende formas av vårt sätt »att vara« vem, och hur, man är.

H

ur vi intellektuellt och känslomässigt tolkar våra erfarenheter formar våra tankar, uppfattningar och föreställningar om omvärlden och om oss själva - sättet vi talar om dem, våra berättelser om oss själva, det språkbruk vi använder liksom vårt kroppsspräk. Tolkningar och uppfattningar som sedan ligger till grund för det sätt vi valt att leva våra liv på och de val, och handlingar, vi gör i våra liv. Syftet med den transformativa ontologiska coachingen är att utveckla klientens "varande", jag, i samklang med hans eller hennes handlingar för att nå bestående och varaktiga resultat mot de mål på den väg han eller hon valt att följa.

E

N TEORETISK UTGÅNGSPUNKT för ontologisk coaching kan sammanfattas i att:

O

NTOLOGISK COACHING handlar alltså om självkännedom - och att vidga klientens uppfattning om omvärlden och sig själv, sin existens, så att han eller hon klarare kan se och handla i enlighet med sina innersta övertygelser och värderingar, sin innersta natur. Genom olika coachande verktyg görs klienten observant på sitt språkbruk, sina känslor och sin kropp, sitt fysiska uttryck, kroppsspråk. Det vill säga samspelet mellan helheten och delarna i sitt självuttryck - och hur en förändring i delarna också kan leda till en förändring av helheten.

O

NTOLOGI, ett begrepp inom filosofin, antropologin och besläktade vetenskaper, är läran om tingens varande, hur världen och tingen är beskaffade, deras väsenskillda drag. En viktig uppgift inom ontologin är att utröna på vilket sätt olika typer av ting existerar,»är« i varandet, och beskriva vilka egenskaper som ligger i tingens natur, väsen - och vilka som är accidenser, alltså egenskaper som inte är nödvändiga för tingens natur eller varande.

• Vi människor existerar inom tre interrelaterade områden språk, känslor och kropp. Det som sker i en människas liv avspeglar sig inom dessa tre områden.

• Det dynamiska samspelet mellan dessa områden formar vår perception och vårt beteende, våra handlingar.

• Vi människor är självrefere-

rande varelser, hur vi ser världen och hur vi engagerar oss i den står alltid i relation till vad vi upplevser som viktigt för oss som individer - det vill säga vad vi uppfattar som angeläget i våra liv.

• Vi människor är sociala

varelser som interagerar med omvärlden utifrån våra tre existentiella områden - det är också genom dessa områden - språk, känsla och kropp - vi möter och handhar våra angelägenheter.

• Förändringar som sker i vårt

språk, i våra känslor och i vår kropp, genererar nytt innehåll i våra liv. Söker vi förändring och utveckling, är det också inom dessa områden vi ska fokusera.

»

2/2015 GROW magazine / 

41


COACHENS VERKTYG — § METOD

»We don't realize how much we create reality through language. If we say that life is hard, it will be hard.« Fernando Flores

T

eoribildningen bakom den ontologiska coachingmodellen beskrivs grunda sig i filosofin och kognitionens biologi - inte inom psykologin. I »varandet«, klientens »sätt att vara«- inte i sinnet.

C

oachens uppgift, enligt modellen, är alltså att undelrätta förändring i klientens »varande« genom att tillsammans med klienten utveckla beteenden och insikter som tidigare inte fanns tillgängliga för klienten - genom klientens språk, känslor och kroppsspråk. Utifrån det klienten vill uppnå med coachingen.

A

tt tydliggöra ämnet och målet för coachingen är centralt i coachöverenskommelsen mellan coach och klient. Och, inom ontologisk coaching, coachens tolkning av sin klients »varande« eller »sätt att vara«. Ett viktigt förhållningssätt från coachens sida är dock att under själva coachingprocessen hålla sig öppen och flexibel, särsklit i situationer då klienten inte verkar kunna ta till sig eller komma vidare i coachsamtalet eller om klienten inte vill fortsätta, inte ger sitt tillstånd, att gå vidare. Ontologisk förståelse är användbar endast om den »träffar rätt«, talar till något väsentligt inom klienten, ger ny insikt eller ett nytt perspektiv.

S

PRÅKET - Inom ontologisk coaching skapar språket vår verklighet. I coachingsituationen lyssnar coachen efter hur klienten använder sitt språk, explicit som implicit. Och hur hon, eller han, inte använder det. Coachen lyssnar särkilt efter undertexter i det klienten säger, 42  �

GROW magazine 2/2015

det vill säga det som inte är tydligt uttalat men som kan vara själva kärnan i det klienten egentligen menar. Eller som filosofen Heidegger uttryckte det, att även om vi alltid är upptagna av det som är viktigt för oss så är det sällan vi formulerar det på ett tydligt sätt. Talakter, eller talhandlingar, är ett annat område den ontologiska coachen lyssnar efter hos sin klient. Ett begrepp hämtat från språkfilosofin. Det kan innefatta påståenden, förfrågningar, bedömningar, önskemål, erbjudanden, löften - och beskriver de handlingar vi utför når vi yttrar något. Ett annat viktigt område för coachen att utforska tillsammans med sin klient är klientens föreställningar och värderingar om sig själv, och andra, sin livssituation och världen i stort - centrala i hur vi fungerar som språkliga varelser. Och enligt den ontologiska modellen utgör de vår »inre verklighet«. Uppfattningar och föreställningar som sällan gör sig öppet gällande.

K

ÄNSLOR - och känslostämningar influerar ständigt vår perception och våra uppfattningar. Inom den ontologiska coachingen används en tolkningsstruktur som innefattar hur känslan, eller känslostämningen, skapas - hur den berättas och omtalas - vilket beteenden och handlingar den kan förorsaka - och hur den yttrar sig i klientens kropp och kroppsspråk. Den ontologiska coachen lyssnar alltså efter hur känslan, känslostämningen, uttrycker sig i klientens tal och är uppmärksam på hur den yttrar sig i kroppsligt, i klientens kroppsspråk.

K

ROPPSPRÅK - Det är i vår fysiska kropp förädringar sker,. Att till exempel uppmärksamma sin klient på sambandet mellan kroppshållning och andning för att förbättra en klients självbild, kan till exempel vara ett sätt att arbeta med en klients kroppspråk i coachingen. Men - den ontologiska coachen är varken kroppsterapeut eller psykoterapeut, något som man måste hålla i minnet.

S

tort ansvar läggs på coachens självkännedom, förmågan att hantera sig själv, det vill säga sitt eget »sätt att vara« under coachingsessionen - en förutsättning för att coachen skall kunna uppfatta detaljer och skiften i sin kllients »varande«. Enbart ett gott tekniskt kunnande i metod och i de verktyg coachen har till sitt förfogande är inte tillräckligt - en coach coachar även alltid utifrån sin egen livserfarenhet. Coachens förmåga att skapa en trygg miljö för utforskande och lärande genom att utveckla en respektfull professionell relation med sin klient där potentiella känsliga upptäckter hos klienten kan framkomma under coachingsamtalet, är även det en förutsättning för att coachingen ska bli fruktbar.

S

om coach har man ansvaret att vara tydlig inom vilka ramar man verkar - och vara klar över sin kompetens.

˜ REFERENS: Ontological Coaching Alan Sieler (2010)


§ — UR ARKIVET

ONTOLOGISK COACHING - filosofisk teori -

MARTIN HEIDEGGER

Humberto Maturana

J L AUSTIN

MAURICE MERLEU-PONT

JOHN DEWEY

Hans-Georg Gadamar LUDWIG WITTGENSTEIN

JOHN SEARLE men det är ...

T

EORIBILDNINGEN bakom den ontologiska coachingmodellen beskrivs i litteratuen ha sitt ursprung från olika filosofiska tänkare ... ... den tyske filosofen MARTIN HEIDEGGERs fenomelogiska analys av varandet ... den chilenske biologen och filosofen HUMBERTO MATURANAs tankar om kognitionens biologi och det mänskliga tänkandet ... den brittiske språkfilosofen JOHN LANGSHAW AUSTINs arbete om vardagsspråkets filosofi ... de teorier om sambandet mellan kunskap och kropp, uttryckt »Vi är våra kroppar« som den franske fenomelogiskt inriktade fliosofen MARUICE MERLEU-PONT formulerade, samt ...den amerikanske filosofen, psykologen och pedagogen JOHN DEWEYs tankar om naturen som »en helhet av interagerande delar«.

A Fernando Flores som är nyckelpersonen inom ontologisk coaching

F

ernando Flores, chilensk ingenjör, entreprenör och politiker var finansminister i Salvador Allendes regering i början av 1970-talet. Efter tre år som politisk fånge efter militärkuppen 1973 kunde han med sin familj bosätta sig i USA där han verkade som forskare inom datavetenskap och informationsteknologi. nfluerad bland annat av Humberto Maturanas arbete om perception, kognition, språk och kommunikation, Heideggers existentiella filosofi och Searles teorier om talakter, formulerade han i »The Ontology of the Human Observer«, tankarna vilka idag ligger till grund för den ontologiska coachingmodellen.

I

ndra namn som brukar nämnas i sammanhanget är ...

... HANS-GEORG GADAMAR, tysk filosof, för sin problematisering av begreppet filosofisk hermeneutik, en fortsättning på Heideggers arbete där hans målsättning var att ringa in den mänskliga förståelsens natur ... LUDWIG WITTGENSTEIN, österrikisk-brittisk filosof - att endast observerbara fakta är vetbara samt hans analyser av det levande vardagsspråket, och ... JOHN SEARLE, amerikansk filosof, känd för sina bidrag till språkfilosofi och medvetandefilosofi.

˜ 2/2015 GROW magazine / 

43


KARRIÄR — § JOBBFORUM

BB ER JO ION T för n io UA m IT oru uss an

S

44  �

- f isk ell em bd job cher a co

GROW magazine 2/2015


§

JOBBFORUM

— KARRIÄR

För många coacher blir eget företag ett alternativ. Kanske står du där, färsk från din utbildning och nu redo att ta emot klienter, kanske har du jobbat med coaching internt länge och känner nu att det vore ett stimulerande nästa steg att ta. Oavsett hur ny eller rutinerad du är i branschen så kan själva egenföretagandet vara nytt. Eller kanske du har drivit eget tidigare och utmaningen nu ligger i att erbjuda en ny tjänst. I en artikelserie kommer vi här att ta upp några vanliga frågeställningar för coachen som egenföretagare. I den här första artikeln tar vi upp det första steget att starta eget. Text: Lena Gustafsson

V

ÄGEN

till ett eget företag

E

gentligen är det hela väldigt okomplicerat. Välj en företagsform, registrera ditt företag och sätt igång. För att lyckas som egenföretagande coach finns det dock fler steg du kommer att ta; utforma en affärsplan, finansiera din start, attrahera kunder, hitta ditt sätt att jobba, skapa en fungerande vardag. Att driva eget handlar om så mycket mer än coachingen, det är en kompetens i sig och den byggs ofta i flera steg. En del av dem kommer du att ha fallenhet för och kanske vana vid, andra kommer att kännas nya, utmanande och kanske skrämmande.

»

2/2015 GROW magazine / 

45


KARRIÄR — § JOBBFORUM

•A

ffärsplan

S

killnaden mellan en idé och en affärsidé är att affärsidén har en tanke om vem som ska köpa och varför, varifrån pengarna kommer som betalar för det du vill göra. Det är en viktig skillnad att komma ihåg. Din affärsplan handlar inte bara om dig, vad du vill göra och hur. Den handlar också om för vem du gör det, hur de ska veta det och varför de ska välja att lägga sina pengar hos dig.

A

ffärsplanen skriver du främst för din egen skull, den blir din handlingsplan för den första tiden och grunden för det

S

om egenföretagare tar du själv ansvar för att utforma din vardag, din arbetsmiljö och dina trygghetssystem. Du ordnar själv inflödet av kunder genom marknadsföring och du sätter upp dina egna system för hur du levererar din coachning. I det finns stor frihet att göra på det sätt som passar dig. Du kan jobba var du vill, hur du vill och när du vill så länge du har kunderna med dig i dina val. För att dra nytta av friheten behöver du veta vad som är viktigt för dig. Du har säkert många tankar och idéer kring hur du vill ha det, nu är det dags att samla dem till en plan.

46  �

GROW magazine 2/2015

du gör. I din affärsplan beskriver du Vad, För vem och Hur. Processen att ta fram en affärsplan omfattar arbete med att titta på förutsättningarna för ditt företag genom att granska marknaden och omgivningen, precisera din egen och din tjänsts förmåga att möta dess behov och räkna på kostnader och intäkter. Mallar att utgå ifrån finns på många håll, Nyföretagarcentrum, Almi och verksamt.se är vanliga ställen att börja. På Nyföretagarcentrum kan du kostnadsfritt få ett bollplank i en rutinerad rådgivare som kan hjälpa dig utveckla din plan. För många coacher är investeringen att starta upp den egna verksamheten överkomlig med egna medel. Att starta en konsultfirma utan anställda kräver inte så mycket startkapital, det största värdet i företaget är ofta du och din kunskap. För den som behöver finansiering blir affärsplanen det dokument du tar med dig till banken eller till Almi för att visa vem du är och vad du vill låna till. Låt din affärsplan vara ett levande dokument som du sedan arbetar mot i din vardag. Följ de marknadsplaner du gjort, fånga tillfällen när de kommer men checka också regelbundet av så att du är i fas med din ursprungliga plan så slipper du tappa fotfästet i din nya tillvaro. Stäm under året av intäkter och utgifter mot din budget så kan du tidigt agera om något avviker och riskerar att skapa jobbiga lägen.


§

• Du

A

som företagare

lla har vi vår egen uppsättning utbildningar, erfarenheter och personlighetsdrag. Vilka av dessa är hos dig de som kommer att vara till nytta för dig i rollen som företagare? Hur vill du jobba med dem? Vilka är dina svaga områden? Hur vill du kompensera för dem? Kanske har du lång erfarenhet av att driva affärsdrivande verksamhet men enpersonsformatet är nytt för dig. Kanske saknar du nätverk på orten eller i branschen. Kanske är det bokföringen och ekonomihanteringen som är helt ny för dig eller kanske blir för dig den stora utmaningen att gå ut och göra reklam för dig själv och dina tjänster? Genom att identifiera och acceptera dina svaga sidor öppnar du upp för lösningar. Vad skulle du behöva för att balansera din egen brist tills du utvecklat den kompetensen? Vad har du redan i dina nätverk och vad behöver du lägga till? Ibland är det väl värt investeringen att köpa in tjänster av andra, ibland är allt du behöver nätverk, mentorer och vänner. Våga fråga, våga ta stöd och lär dig under tiden. Man behöver inte kunna allt från början, att driva eget kan vara en ständig utvecklingsresa om du låter det. Börja där du är och i den du är. Det räcker långt. Lägg sedan till de nätverk du har och de du kan skaffa dig så har du allt du behöver.

JOBBFORUM

— KARRIÄR

ringsinsatser. Beroende på om dina kunder nås genom upphandlingar eller gör direktinköp, finns lokalt eller på andra håll, är IT-vana eller inte osv, så styr det vad som är rätt sätt att marknadsföra dig på. Det finns inga universalsanningar, marknadsföring är effektivast och kan ske med små medel när den är riktad mot en tydlig målgrupp, känner till deras behov och finns i deras kanaler.

J

u tydligare det är för dig vem du vill jobba med och varför, ju tydligare blir du också från kundperspektivet. Din profil som coach blir tydlig och din marknadsföring möter ett behov och uppmuntrar till handling, istället för att bara allmänt beskriva coaching.

• Din

ekonomi

D

et blir en del räknande när du startar företag. Du behöver inte vara matematiker, vanligt förstånd att hantera en hushållskassa räcker långt. I grunden är det likadant i företagandet som överallt annars, inkomsterna behöver vara större än utgifterna för att det ska bli något över. Det sammanhanget kan bli smärtsamt tydligt månader då intäkterna inte räcker till lönen du vill ha eller i värsta fall inte till de kostnader du har i företaget utan du får skjuta till pengar. Som nystartande företag finns det kanske mycket du vill ha men ett gott råd kan vara att hålla investeringar nere på det basalt nödvändiga tills du känner marknad att du har ett stabilt inflöde av pengar. Professionalitet får vägas mot ekonomi. em ser du som din potentiella kund? Du kan hyra mötesrum för just de tillfällen du För många coacher är det en svår fråga att möter kund eller förlägga kundmöten på plats hos svara på. »Alla behöver coachning« räcker dem i början för att undvika fast kontorshyra den inte. Ett företag som vill nå »alla« med sin marknadsföring behöver en gigantisk marknadsförings- första tiden. Du kan prioritera enkla visitkort och skicka digibudget och det har inte det nystartade företaget, du tala presentationer istället för att trycka de dyrare måste använda dina resurser smart. broschyrerna. Så vem vill du helst ha som kund? Skapa dig en Du kan hålla tillgodo med din gamla dator och tydlig bild av dina önskekunder. Vad har de gemenskrivare ett tag till och du kanske inte behöver prosamt? Vad utmärker dem? Var finns de? Där har du din främsta marknad och det är den du ska bearbe- filkläderna direkt även om det vore snyggt. Eller så är det på din marknad högst väsentligt att ta. Det hindrar inte att du tar dig an andra kunder ha kontor på ett visst ställe för synlighet och trovärsom söker upp dig, du kan jobba med dem också. dighet. Då får du ta den kostnaden för din profesMen att veta vilka målgruppen är ger dig riktning sionella framtonings skull. Det finns inget rätt och fokus när du ska utforma dina marknadsfö-

• Din

V

»

2/2015 GROW magazine / 

47


KARRIÄR — § JOBBFORUM

• Dina

drivkrafter

F och fel, du fattar besluten. Din budget är ditt verktyg för att simulera effekterna av de beslut du vill ta. Hur mycket mer måste du sälja för att täcka kostnaden för det du vill lägga till? Är det rimligt att tro att det du gör kommer att skapa den merförsäljningen? Om inte – varifrån tar du pengarna då?

N

är du räknar fram dina priser så räkna minst med de villkor och den lön du skulle haft som anställd på en motsvarande tjänst. När du nu tar steget till det ökade ansvaret som egen finns det inget skäl att ha ambitionen att försämra dina villkor. I praktiken kan det ändå bli så om kunderna inte kommer i den takt du hoppats och du får en lägre lön under en period - men räknar du inte ens med bra villkor i din prissättning, lurar du in dig själv i en återvändsgränd. Du måste också räkna på hur många timmar i veckan det är troligt att du faktiskt kan göra fakturerbart jobb. En del av din tid kommer att gå åt till bokföring, möten, marknadsföring, fortbildning, teknikstrul, kontorsstädning och annat. Mellan olika coachklienter behöver du andrum. Av din totala arbetstid kanske 50-75% är faktiska timmar att fakturera men du vill ha lön för hela tiden och förmodligen även ha utrymme att ta semester ibland. Den timdebitering du räknar fram behöver täcka helheten. Lön, företagets kostnader, egenavgifter och skatter.

P

å verksamt.se finns hjälpsamma verktyg för att utifrån din budget och dina förutsättningar räkna fram vilket pris du behöver ta ut. Skatteverket har runtom i landet bra informationsträffar där du kan lära dig hur skatter och avgifter fungerar för dig som egenföretagare och även för hur moms fungerar. Rådgivare på Nyföretagarcentrum, Almi eller liknande organisationer finns runt om i landet för råd och stöd. Stäm av mot andra i branschen – var ligger marknadspriserna? Använd dig av de resurser som finns.

48  �

GROW magazine 2/2015

öretagsstarter kan ske ur en mängd olika motiv. För en del är det egna förrtaget enda vägen att få jobba med den coaching man brinner för, för en annan är företagsstarten förverkligandet av en livsdröm. Oavsett om företagandet är något som lockar i sig eller en nödvändig formsak så har du allt att vinna på att för dig själv formulera vad du vinner på att göra det här.

D

et kommer att komma dagar då visionerna kommer att kännas väldigt avlägsna, vardagen tung och marknaden svår. Dagar då du känner dig ensam med besluten och tvivlar på dig själv. Alla jobb har sådana dagar och för egenföretagaren finns ingen annan som styr upp det åt dig, ingen chef som har som uppgift att ge dig förutsättningar att göra ditt jobb. Du kommer därför att ha god nytta av att ha dina drivkrafter nära så att du kan väcka din egen motivation. Skaffa dig nätverk, stig in i branschförbund och företagarföreningar där dina frågor diskuteras och du kan hämta näring och kraft. Hyr in dig på ett kontorshotell om du vill ha kollegor omkring dig även om du inte har några anställda. Gör det du behöver göra för att dina drivkrafter ska fyllas på.

D

et kommer också att finnas dagar då du känner glädjen i att få förverkliga dina egna idéer, där dina drivkrafter för dig långt utöver vad du trodde själv. Att ha sina drivkrafter nära handlar inte bara om att orka och våga. Det handlar också om att ta sig tid att känna när målen uppfylls, när din kraft ger dig de resultat du strävar efter och du för egen maskin skapar just de dagar på jobbet du vill ha till nytta för de människor som anlitar dig. Att driva eget i närhet till sina egna drivkrafter, i samklang med sina personliga värderingar, är en kraftfull upplevelse. LYCKA TILL! Lena Gustafsson ICF PCC coach

www.guldkanten.com

Egenföretagare sedan 2002 samt verksam som företagsrådgivare. Lena är även ordförande för ICF Sverige.


s §

➊ ➋ ➌

VILKEN COACH VILL DU VARA?

JOBBFORUM

— KARRIÄR

TEG F STE ÖR G EGE TILL T FÖ RET A

Sätt din vision för vem du vill vara som coach - vilka kunder du vill nå och vilken marknad du vill verka inom. Samla sedan ihop visionen, räkna på den och skriv din första affärsplan.

G!

PERSONLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH TIMING

kan spela stor roll. Som i alla karriärsval kan det var viktigt att förankra med familjen och matcha mot livsförutsättningarna. Vilken sorts företagande funkar för dig nu? Hur ser marknaden ut? Finns det speciella skäl att skynda igång eller att avvakta en speciell tidpunkt? Bestäm dig för när du vill börja.

BUDGETERA I FLERA VERSIONER

den du betraktar som den mest troliga och en pessimistisk variant så är du klar över olika scenarion och vet var du har din lägsta nivå. Gör gärna en budget för år två också, året då du inte är helt nystartad länge och har tagit de flesta startinvesteringarna. På det sättet får du en uppfattning om vad du kan förvänta dig när saker rullar på.

VÄLJ FÖRETAGSNAMN OCH BOKA ÖNSKEDOMÄNEN

INVENTERA DINA NÄTVERK

BEHÖVER DU HJÄLP MED FINANSIERINGEN

LÄR DIG VAD SOM GÄLLER FÖR SKATTER, MOMS MED MERA

VAR SKA DU VARA?

FÖRSÄKRINGAR ÄR VIKTIGT!

REGISTRERA DITT FÖRETAG

På verksamt.se kan du göra en preliminär koll om det namn du vill ha är ledigt. De flesta vill ha företagsnamn och domän överensstämmer så att din hemsida och din e-postadress speglar ditt företag.

BESTÄM VILKEN FÖRETAGSFORM

som passar dig och ditt företag.

Vilka har du som kan vara till hjälp för dig på olika sätt i starten kontakt med potentiella kunder, stöd i hur man gör, peppning och hejarop? Involvera dem du vill ha med dig i dina planer. eller klarar du dig med egna pengar? Kontakta eventuellt banken eller Almi för att kolla dina möjligheter till lån.

Skatteverkets informationsträffar är en god källa, Almi och Nyföretagarcentrum har ofta Starta-eget utbildningar – kolla vad som finns på din ort. Bokföringen – ska du lära dig det själv eller knyta till dig en redovisningskonsult? Kolla lokaler och priser, var kostnadsmedveten. För många coacher är hyran den största regelbundet återkommande kostnaden. Såklart ska du ha en bra arbetsplats men fundera över vad du faktiskt behöver. Hyresavtal för företag har ofta längre avtalstider men allt är förhandlingsbart - kanske vill du inte låsa dig länge nu när du startar utan ha möjlighet att växla upp om företaget växer snabbt? Se till att du personligen är bra försäkrad om det skulle hända dig något och komplettera med ansvarsförsäkring, stöldförsäkring på kontoret, pensionsavsättningar i någon form och vad du tycker du vill ha. När du tar steget in i eget företagande tar du också själv ansvaret för allt över samhällets grundläggande skydd.

Görs enklast på verksamt.se !

2/2015 GROW magazine / 

49


KARRIÄR — § BRANSCHNYHETER

Branschnyheter. Ó FORSKNINGSSTUDIE 2015 - Att bygga en coachingkultur för ökat medarbetarengagemang Årets forskningsstudie Building a Coaching Culture - att bygga en coachingkultur för ökat medarbetarengagemang, presenterades under hösten av ICF International. Bland slutsatserna framkom bland annat att anställda i företag med en uttalad coachingkultur har ett högre medarbetarengagemang (60% av de anställda i jämförelse med 48% i organisationer utan en uttalad coachingkultur). Dessa företag har även en större ökning på intäktssidan (63% över medelintäkterna i sin bransch respektive 45% i jämförelse med samtliga i studien ingående branscher). Sedan förra årets undersökning har coaching inom företagen ökat - mest via externa coacher och genom interncoaching, minst vad gäller chefers/verksamhetsledares coaching av anställda. I 60% av de undersökta företagen använder chefer/verksamhetsledare coaching för att öka sina medarbetares engagemang i företaget. Rekommendationen är att företag bör erbjuda någon form av coaching till samtliga anställda, att företag satsar på intercoaching och utbildar chefer i medarbetarcoaching, att man avsätter medel i företagets budget för coaching och att företagen följer upp de resultat coaching leder till för företaget genom feedback, mätning och jämförelse av intäkter/vinster med mera.

»Det som umärker en professionell person är att hon ger mer än hon får.« D H Lawrence

50  �

GROW magazine 2/2015

Ó UPPGRADERAD FORSKNINGSPORTAL & NY ONLINE-RESURS FÖR COACHER - ICF International I september lanserades en uppgraderad och utökad söktjänst för forskningsresultat inom coaching och näraliggande områden på ICF Internationals hemsida - med mer än 2000 artiklar, case studies och rapporter. Forskningportalen, där de flesta dokument är öppet tillgängliga, förväntas länka samman akademisk forskning och erfarenheter hos praktiserande coacher - ett steg vidare i riktningen mot att koppla ihop coachingens kvalitéer vad gäller beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. ICFs nya mikrosite, Become a Coach, är en ny online-resurs för presumtiva coacher inom personlig utveckling och business-coaching. Här kan man hitta svaren på de vanligaste frågorna om vad man kan förvänta sig av en coachingkarriär, olika utbildningsprogram liksom vilka möjligheter som finns för professionell utveckling

Ó AF BRYTER - med bemannings- och rekryteringsföretag AB Facera Jobb och Bemanning, med verksamhet på nära 50 platser i landet och som i media bland annat benämts som »coachföre tag«, har efter en granskning av Arbetsförmedlingen lett till att myndigheten sagt upp samarbetet med företaget. Skälet är brist i förtroendet samt omfattande slarv och avtalsbrott hos en av Faceras underleverantörer.

Ó STORBRITANNIEN: ÖKAD PROFESSIONALISM OCH KVALITETSKONTROLL ÖNSKAS av coachbranschen I samband med att den brittiska facktidskriften Coaching at Work i år uppmärksammar sitt 10-årsjubileum, genomförde tidningen en undersökning, Shape the Future of Coaching. I resultatet framkom bland annat önskan och behov av ökad professonionalism, att yrket etableras som en vedertagen profession samt tydligare och mer strukturerat tillvägagångssätt vad gäller kvali tetskontroll inom coachbranschen i stort.

Ó

16-22 MAJ 2016 - Global Coachingvecka

ICF Internatonal har utlyst den 16-22 maj till Global Coachingvecka 2016. En vecka då ICF Chapters / avdelningar och coacher, runt om i världen arrangerar olika evenemang med syfte att informera och öka medvetenheten hos allmänheten om de personliga och professionella fördelar coaching kan ge, samt ge möjlighet för professionell utveckling och kunskapsutbyte coacher emellan. Bland annat med workshops och webinars för professionella coacher och pro bono / ideell »street coaching« i stadscentra.

»Den som vill utföra sitt arbete väl, måste först vässa sina verktyg.« Konfucius


§

TV-DEBATT om COACHING präglad av OKUNSKAP och FELAKTIGHETER!

BRANSCHNYHETER

— KARRIÄR

svt DEBATT 8/10 2015

»FINNS DET EN GENVÄG TILL LYCKA? NI HAR SÄKERT SETT DOM, LIVSCOACHERNA, SOM BLIVIT ALLT VANLIGARE. MEN FRÅGAN ÄR - GÖR DOM OSS LYCKLIGARE?« Så inledde programledaren Lennart Persson SvT Debatt den 8 oktober i år.

N

ågon vecka tidigare hade den danske psykologiprofessorn Svend Brinkmanns bok Stå fast - vägra vår tids utvecklingstvång kommit ut på svenska. En »bitande uppgörelse med coachfenomenet« som DN beskrev boken i en intervju med författaren någon vecka tidigare. Och det var med anledning av detta som SvT bjudit in Dan Katz, leg psykolog, Nina Jansdotter, coach och författare till ett antal självhjälpsböcker, och Atle Johansen, livscoach och samtalsterapeut, samt stå-upp-komikern Jan Bylund som tillsammans med Mattias Lundberg skrivit boken Den lyckliga pessimisten – varför negativt tänkande är positivt.

T

råkigt nog kom debatten att till stor del utgå från okunskap, generaliseringar och förutfattade meningar om coachbranschen i stort (Dan Katz) med kängor gentemot positivt tänkande (Jan Bylund). En snäv diskussion som i slutändan handlade om ytterligheter och antaganden. Dan Katz verkade ha laddat upp med argument mot coacher

och coachbranschen i allmänhet utan att ha tagit reda på fakta (se ICFs pressmeddelande på nästa sida), och med exempel ur sin egna verksamhet där klienter vars (förmodade) tidigare coaching (eller med hjälp av självhjälpsböcker?) varit direkt skadlig. Atle Johansen försökte få diskussionen att gå i mer konstruktiva banor - hur coaching och hjälp till självhjälp med samtal, bekräftelse och stöd skulle kunna fungera som ett komplement till terapeutisk behandling av klienter och, vid behov, deras anhöriga. Alltså till personer vilka i första hand inte behöver psykologisk hjälp men stöd och samtal. I samarbete med psykologer och som en avlastning till psykiatrin. En idé som Dan Katz var helt främmande inför och som han menade snarare skulle stjälpa istället för att hjälpa - och innebära en belastning för den verksamhet han bedriver. Och så fortsatte det ...

P

rogrammet finns att se på SvT Play på webben fram till den 16 mars 2016.

ICF ANMÄLER SVT DEBATT TILL GRANSKNINGSNÄMNDEN

D

agen efter anmälde ICF Sverige programmet till granskningsnämnden med skäl att programmet stred mot kravet på opartiskhet, dels genom att behandla ämnet på ett ensidigt sätt och dels därför att man förvägrat ICF att försvara den kritik om coachbranschen som framförts – dvs att coacher framställts ensidigt och onyanserat. ICF som branschförbund hade alltså kontaktat SvT-redaktionen i förväg och erbjudit sin medverkan för att nyansera bilden av branschen men fått beskedet att man inte var välkommen. Med tanke på detta kan redaktionen inte hävda okunskap i frågan, skriver ICF på Mynewsdesk, eftersom man visste att det finns en aktiv branschorganisation som kunde deltagit i programmet och bidragit till ett annat perspektiv än det som framförts. Ett perspektiv som man alltså valde bort. Vilket inte kan anses förenligt med god debattetik.

»

2/2015 GROW magazine / 

51


KARRIÄR — § BRANSCHNYHETER

ICF SVERIGEs PRESSMEDDELANDE PÅ MYNEWSDESK:

D

agen efter TV-debatten lade ICF Sverige ut följande pressmeddelande på Mynewsdesk:

»

I TORSDAGENS SVT DEBATT gick psykologen Dan Katz till hårt angrepp mot coacher generellt. För att bemöta kritiken fanns coacherna Nina Jansdotter och Atle Johansen på plats i studion, men även om de gjorde ett strålande jobb för att balansera bilden är vi på ICF Sverige bekymrade. Vi är en del av en global organisation som verkar för att kvalitetssäkra coaching, men får sällan möjlighet att höras i medierna när coacher diskuteras. Det är problematiskt eftersom debatten är oerhört snedvriden. När vi fick reda på att ämnet skulle diskuteras i SvT Debatt hörde vi av oss till redaktionen för att få medverka och ge vår syn, men SvT tackade nej. Eftersom vi därmed inte fick chansen att bemöta de direkta felaktigheter som Katz framförde i programmet, gör vi det här istället: 1. DAN KATZ PÅSTÅR I PROGRAMMET ATT COACHEN GER DIG RÅD. Fel. Precis om Nina Jansdotter säger så arbetar vi coacher med frågor och perspektiv för att den coachade själv tydligare ska se sina egna mönster och interaktioner med omgivningen. Utifrån medvetenhet och insikter kan val göras men vi coacher ger inte råd om vad och hur och våra frågor är inte ledande. Vi hjälper våra klienter bli tydligare med vad de ofta redan någonstans vet och att välja utifrån det. 2. DAN KATZ MENAR ATT ATLE JOHANSEN ÄR EN ”MINORITET” SOM KOPPLAR IN PSYKOLOG NÄR MÄNNISKOR MÅR VÄLDIGT DÅLIGT. Fel. Det finns en tydlig överenskommelse och ett etablerat arbetssätt bland oss i ICF att göra just så. Det finns i de Etiska reglerna, punkt 20. 3. DAN KATZ PÅSTÅR ATT SEKRETESSEN INTE GÄLLER FÖR EN COACH. Fel. Vi ICF coacher har dels våra Etiska regler,

52  �

GROW magazine 2/2015

punkt 2. Brott mot dessa regler kan anmälas till vårt Etiska råd. Dels skriver ICF coacher som regel överenskommelser med sina kunder där sekretessen tas med, att bryta den blir då ett avtalsbrott och kan behandlas i domstol som vilket avtalsbrott som helst. 4. DAN KATZ PÅSTÅR ATT DET INTE FINNS NÅGON MÖJLIGHET ATT FÅ RÄTT OM DU BLIVIT FELBEHANDLAD AV EN COACH. Fel. Du kan anmäla din ICF coach till Etiska rådet / ICF International. 5. DAN KATZ MEDGER ATT NINA OCH ATLE VERKAR GÖRA ETT JÄTTEBRA JOBB, MEN ATT DET ÄR NÅGOT ”UNIKT”. Fel. Det är vad alla ICF coacher gör. I Sverige och globalt och en hel del av dem som inte valt att ansluta sig till ICF också. Det är de oseriösa som är en minoritet men får all uppmärksamhet. Katz säger att »kritiken kanske inte gäller de här«. Vår fråga är då varför kritiken ständigt riktas mot coacher som kollektiv. Vi seriösa coacher försvarar oss - och får varje gång höra att vi är unika. 6. DAN KATZ PÅSTÅR ATT DET INTE GÅR ATT KLAGA NÅGONSTANS. Jo, du kan skicka en anmälan till Etiska rådet eller du kan kontakta coachens branschförbund, dvs ICF och påvisa felaktigheter så kan vi gå vidare med det. DET FINNS ETT PROBLEM med oseriösa coacher, men att dra alla över samma kam är inte rättvist. För att kunden/klienten ska känna sig trygg jobbar vi hårt med certifiering, etik och kvalitetsgranskning av både utbildningar och coacher. Så till journalister och medier som vill rapportera om coacher, hör av er till oss. Vi hjälper gärna till att svara på frågor, ge vår syn på den problematik som finns och ge ICF-coachernas perspektiv. «


§

FORTSATT DEBATT PÅ AFTONBLADET DEBATTSIDA

L

ena Gustafsson, ordförande för ICF Sverige, gjorde även ett inlägg på Aftonbladets debattsida den 13 oktober under rubriken Nej, coacher är inte lycksökare – okunnig debatt skadar seriösa yrkespersoner och deras kunder. Dan Katz replikerade dagen efter vilket Lena Gustafsson svarade med att skriva att ICF gärna deltar i konstruktiva samtal om coaching och dess roll. Och att ställningskrig inte är till nytta för någon. Nej, ställningskrig främjar ingen. Konstruktiva samtal förda i respektfull dialog leder framåt.

C

oachbranschen är svåröverblickad med många aktörer och inriktningar. Titeln coach är inte skyddad, att kalla sig coach medför inget egentligt krav på legitimering även om merparten av seriöst professionellt arbetande coacher har avlagt prov inklusive praktik som styrker behörighet och kvalifikationer inom yrket. Titeln kan alltså tas av praktisk vem som helst som vill kalla sig coach. Vilket också kan inbjuda till misstänksamhet och brister i trovärdighet för en i branschen icke insatt allmänhet. Men varför ska debatten alltid handla om ev brister i branschen istället för att föra seriösa samtal om coaching? Det frågar Lena Gustafsson i sitt debattinlägg den 13 oktober i Aftonbladet. Hon skriver:

”Gång på gång upplever våra medlemmar i ICF att coaching lyfts i skendebatter där begreppet coaching används svepande. Varje gång det händer drabbas en grupp yrkesmänniskor som istället för att föra seriösa samtal om sina tjänster får ägna oerhört mycket tid åt att försvara och förklara sig mot okunniga påhopp.”

O

kunniga påhopp. Ja. För märkvärdigt förvånande i denna SvT-debatt är att en person som så starkt hävdar sin egna, professionella yrkesidentitet samtidigt uttalar sig så självsäkert och med ett totalt självförtroende om en annan yrkeskår som han uppenbarligen inte har närmare kunskap om. Och detta i Sveriges television. Till TV-tittare i hela landet – och fler därtill.

B

ör man inte kontrollera sina uppgifter innan man debatterar dem offentligt? Också med tanke på sig själv, för att inte riskera att förlora i trovärdighet? För hur trovärdig är en debattör egentligen, rent allmänt sett, när man visat upp sin okunskap i en fråga så öppet? Som här, i SvT Debatt den 8 oktober 2015.

N

ästa gång en sådan person deltar i en diskussion, eller uttalar sig i någon fråga, bör man nog ta honom, eller henne, med en stor nypa salt och lyssna till andra istället. För säkerhets skull. För man vet ju aldrig vad han, eller hon, kan ha fantiserat ihop ... Eller hur?

BRANSCHNYHETER

— KARRIÄR

SVEND BRINKMANN: STÅ FAST - VÄGRA VÅR TIDS UTVECKLINGSTVÅNG

P

oängen med Svend Brinkmanns på svenska nyutkoma bok Stå fast - vägra vår tids utvecklingstvång, som den presenteras på bokförlaget Norsteds hemsida, är att han menar att i den snabbföränderliga värld vi idag lever i ska vi, istället för att försöka hänga med i en tillvaro där hastigheten accelererar allt snabbare, inte ha som mål att hela tiden följa med, vara i ständig rörelse, utan istället rota oss. Ha rötter istället för fötter - stå fast. I 7»självhjälpsteg« vidareutvecklar han sin teori. Vilka han menar att vi bör följa istället för att till exempel anlita en coach.

D

N beskriver boken som »en bitande uppgörelse med coachfenomenet«. Stå upp är till formen skriven som en ironisk självhjälpsbok, ett försök att göra upp med hela coachbranschen. Och floran av självhjälpslitteratur. Coacher beskrivs som »en del av ett nytt prästerskap som med närmast religiös besatthet predikar om utveckling och förverkligande av självet.« Själv refererar Brinkmann till den stoiska filosofin som förespråkar en vilja att »förlika sig med sig själv«, snarare än att »hitta sig själv«.

H

ans bok väckte stor uppmärksamhet när den kom ut i hans hemland Danmark. Och tidigare i år medverkade Svend Brinkmann i Skavlan med sin bok. ˜ 2/2015 GROW magazine / 

53


INSPIRATION — § helgspecial

! L A I C E SP

G L E H

Compassion - self-compassion - att ta hand om sig själv. Stressa ner. Hitta lugnet. Att må gott i kropp - och i själ. GROW magazine besökte ULRICA GRAHL för att tala om en för oss gemensam passion som får oss att må gott - choklad och praliner! Och om att göra dessa små undervek själv. Helt enkelt - om att göra choklad för själen! 54  �

GROW magazine 2/2015


§

HELGSPECIAL

— INSPIRATION

HELGS

PECIA

L!

CHOKLAD FÖR SJÄLEN!

ULRICA GRAHL

- OM TID, PASSION & DET GODA I LIVET SOM CHOKLAD OCH PRALINER!

D

»

Ulricas Kardemummatryffel - delikata praliner med doft och smak av jul . Perfekt till julgottebordet! Eller varför inte som en gå-bortpresent i helgerna? Recept finns på s 60. Foto: Frida Schöld

Text: Lena Weesar Foto: Frida Schöld, Ulrica Grahl samt bilder tillhörande Ulrica Grahl

et är viktigt att stanna upp, ta sig lite "mitt-emellan-tid" när livet snurrar på för högtryck, som det gör för de flesta av oss idag. Och speciellt nu före jul! Att sätta sig ner med en enkel kopp kaffe och en pralin och bara vara i några minuter, det gör gott för själen!«

Det säger Ulrica Grahl. Ulrica, som gjort sin passion till sitt yrke – sin passion för choklad! Och som generöst bjuder på chokladupplevelser för alla sinnen, och det med mycket skratt och humor, när hon lär ut hantverket att göra utsökta praliner, tryfflar och ljuvlig konfekt. Sedan många år driver Ulrica Grahl företaget Idérika där hon just lär ut det delikata chokladhantverket till privatpersoner och företag - i sin chokaldstudio i Upplands Väsby strax utanför Stockhlm.

»

A

tt få arbeta kreativt och med ätbart är fantastiskt! Och att träffa alla de människor som jag gör i mitt jobb. Många är inte vana att skapa med händerna, men efter en halvtimme, då är de helt uppfyllda med att dekorera och spritsa! Och vi har jättekul!« Ulrica använder bara äkta, färska råvaror till sina praliner. Och det känns på smaken. Hennes filosofi är att ingredienserna helst skall kunna köpas i våra vanliga butiker och att recepten ska vara enkla och okomplicerade - och ge de allra läckraste resultaten.

»

2/2015 GROW magazine / 

55


INSPIRATION — § helgspecial

»JAG TROR ATT VI BEHÖVER GÖRA MER ROLIGA saker tillsammans, få mer av gemensamma upplevelser som ger härliga minnen. MER "TILLSAMMANSTID"! Inte mer av den individualistiska "egentiden"... «.

N

är man biter av en pralin, knäcker den, ska man bli överraskad. Av smaken och kontrasten mellan chokladen och fyllningen. Och vad det gäller fyllning finns det inga begränsningar - whisky, champagne, amarulla, bärsmaker, fruktmarmelader, calvadosgelé, rostade nötter, olika kryddor ... Det är bara fantasin som sätter gränser!«

»

D

»

et finns något tillåtande i att göra praliner, man får ”kladda” och vara lite barnslig. Och det är betydelsefullt också i företagssammanhang. Det märker jag tydligt när jag håller event för företag, eller kurser för en grupp. Det händer något när man tillåter sig att "skutta in" i chokladvärlden. Man slappnar av, har roligt och det blir mycket skratt.

Under Ulricas kurser står alltid choklad framme och man får äta hur mycket man vill, och orkar.

A

»

lla får också med sig det de själva tillverkat - när man går hem efter kursen känner man sig glad och fasligt nöjd! Man har gjort något tillsammas, man har skrattat, haft roligt och har med sig ett fantastiskt resultat - härliga praliner!« »Jag tror att vi behöver mer av detta idag - göra roliga saker som ger gemensamma upplevelser som blir till härliga minnen. Också tillsammans med familjen. Mer »tillsammanstid«. Inte mer av den individualistiska »egentiden«. Att med familjen, sina vänner eller arbetskamrater lära sig göra praliner är en positiv och rolig upplevelse. Bygger gemenskap. Och ger ett minne man nog inte glömmer i första taget!«

En pralin och en enkel kopp kaffe. En stund för sig själv. Med sig själv. En smak, en doft. Det är bara du. Nu. Även hur snabbt livet runt dig just nu snurrar. Några minuter i stillhet. En stunds omtanke om dig själv. En liten stund i mindfulness.

En smak, en doft. En pralin - en bit choklad för själen ...

56  �

GROW magazine 2/2015


§

helgspecial

— INSPIRATION

Ulrica Grahl, som älskar julen, börjar förbereda i god tid för att kunna njuta av långhelgerna tillsammans med nära och kära helt utan stress. En tradition hon infört är att allt ska vara färdigt kl 15.00 dagen före julafton. Då går hela familjen på bio och ser en film, vald av något av barnen. »Det är en härlig stund när man kommer tillbaka hem efter bion - allt är klart, julfint och vi kan bara ha det mysigt. Vissa år har vi tagit fram julklapparna och skrivit rim, tokrim - jätteroligt!« Kanske något att inspireras av?

»NÄR MAN BITER AV EN PRALIN, KNÄCKER DEN, ska man bli överraskad! Av smaken och kontrasten mellan chokladen och fyllningen.«

Ulricas favorit just nu, för favoriterna ändras, är inte en pralin utan - Lakritskola! Recept finns på nästa sida.

» 2/2015 GROW magazine / 

57


INSPIRATION — § helgspecial

ULRICAs TIPS! Använd äkta, färska råvaror -ju finare råvaror, desto finare smaker Experimentera med fyllningar - överraska! Använd den choklad du själv tycker bäst om Stressa inte - vila i processen och njut av doft och smak!

Foto Frida Schöld

KARDEMUMMATRYFFLAR

C

hoklad och kardemumma är en fantastisk kombination som jag verkligen gillar. I dag är det inte många dagar kvar till julafton och julsmakerna gör sig verkligen påminda när man tänker på jul! Här kommer ett härligt recept på kardemummatryfflar. Om man nu inte har lust att göra tryfflar på detta recept så är det ljuvligt gott att koka i ordning ganachen (fyllningen av grädde och choklad, eller här tryffelsmeten) och bara i all enkelhet doppa mandarinklyftor eller annan frukt/bär i detta. Åhh, så gott! KARDEMUMMATRYFFLAR - 20-25 st 1 dl vispgrädde 215 g mjölkchoklad ½ tsk kardemummakärnor 200 g mjölkchoklad eller mörk choklad till doppning Vackra strösselpärlor eller smulade pepparkakor till dekor, eller dekorera med kakaopulver. Koka upp kryddorna tillsammans med grädde i en liten kastrull. Låt det sedan stå och dra i 15 minuter så att kryddsmaken utvecklas. Hacka under tiden chokladen fint och lägg i en bunke. Koka upp grädden på nytt så att du ser att det bubblar ordentligt. Häll den heta blandningen över chokladen genom en sil. Var noga med silen så att det inte kommer ner kardemummakärnor i chokladen. Rör tills all choklad smält. Låt tryffelsmeten stelna i kylskåpet. När smeten hårdnat, tar ca 1 ½ timme i kylskåp, rullar du små tryffelkulor och låter dem återigen stelna i kylen 20 minuter. Mät upp choklad och smält den i mikrovågsugn. 20 sekunder, ta ut o rör om, sätt in chokladen igen i 20 sekunder, ta ut och rör om. Upprepa flera gånger tills all choklad smält. →

58  �

GROW magazine 2/2015

Doppa tryffelkulorna i chokladen och dekorera med pärlor eller sikta kakaopuler över tryfflarna som dekoration. Låt stelna och förvara sedan i kylskåp. Hållbarhet ca 10 dagar. Njut! ♥

LAKRITSKOLA

M

in absoluta favorit just nu är lakritskola. Fyll den goda kolan i en chokladpralin eller ät direkt ur kastullen! Den är också riktigt god på en vanlig kladdkaka eller på en vit chokladpannacotta. Jag brukar fylla kolan i små formar och ha som godis. Jag tycker bäst om kolan mjuk, men om du vill ha en hårdare kola att skära i bitar så kan du koka den upp till 120-122 grader. Lycka till! LAKRITSKOLA 3 dl grädde 3 dl socker 1 dl sirap 30 g smör 2 msk kakao 1 påse turkisk peppar Blanda grädde, socker, sirap, smör, kakao och en påse turkisk peppar i en tjockbottnad vid kastrull. Låt koka upp under omrörning. Koka därefter kolan utan lock tills termometern visar 115-118 grader. Ställ den åt sidan 10 minuter. Häll sedan upp kolan i ischokladformar eller knäckformar. Dekorera med ett par saltflingor eller lakritspulver. ♥ Och fler av Ulricas recept hittar du på Idérikas hemsida och blogg! - iderika.com - ♥♥


§ god helg! — GROW magazine

God Helg!

Sjungande änglar, Hubert och Jan van Eyck, Gentaltaret, ca 1420, Belgien 2/2015 GROW magazine / 

59


INSPIRATION — § RETREAT

retreat: att bara få vara ...

❅ 60  �

GROW magazine 2/2015


§

RETREAT

RETREAT

— INSPIRATION

/ PÅ SPA I TALLINN!

BILLIGT ENKELT ROLIGT PÅ SPA

I

TALLINN!

VINTER

weekend 2/2015 GROW magazine / 

61


INSPIRATION — § RETREAT

62  �

GROW magazine 2/2015


§

RETREAT

— INSPIRATION

SPA-UPPLEVELSER I TALLINN Text & foto: Liisa Paavilainen

- MED SALT OCH PARAFFIN Det är billigt, enkelt och roligt att åka på spa till Estland. I staden PÄRNU öppnades det första lerbadet redan 1838. Ett nyklassiskt badhotell från 1927 har öppnats igen 2014 med ett modert annex, men det finns rekreationsresor på många andra håll i Estland. Man kan få kvalificerade behandlingar i lugn miljö med lagom annorlunda kultur och vänligt bemötande.

POSTSOVJETISK OCH NYANTIK KITSCH I TALLINN PIRITA HOTEL byggdes för den olympiska regattan i Tallinn 1980. Det katamaranliknande skrytbygget i betong har trots renoveringar bevarat mycket av sovjetkänslan. Under olympiaden hette hotellet SPORT. Den K-märkta byggnaden i råbetong tilldelades en specialutmärkelse på en arkitekturbiennal 1993. Då hade det redan renoverats för första gången och döpts om till Pirita. Nu finns här både hälso-spa och skönhetssalong samt simbassäng med bastu. PIRITA TOP SPA HOTELL ingår numera i Tallink-gruppen. Man kan boka förmånliga paketresor inklusive mat, logi och kroppsbehandlingar. Hotellet har 267 rum i två flyglar med utsikt mot havet eller parken och ligger ca 6 km från centrum vid småbåtshamnen, intill en badstrand. Det är lätt att åka buss till Centrum och Gamla stan i Tallinn - man stämplar sitt tredagars busskort i automaten. RESTAURANGEN REGATTA, högst upp mellan de långa katamarankorridorerna har en fantastisk utsikt mot havet. 2/2015 GROW magazine / 

63


INSPIRATION — § RETREAT

25-meters bassängen används flitigt av tallinborna, barnfamiljer och äldre som talar estniska eller ryska. Omklädningsrummet har ingen könsfördelning, man byter om i små låsbara bås bakom skåpen. Damerna har en egen bastu i sitt duschrum, annars badar man bastu gemensamt med baddräkten på. Ångbastun är behagligt varm och har roliga små sittbås med mellanväggar. DET MÄRKLIGASTE VAR DOCK SALTKAMMAREN, där saltet blåser in genom ventilerna medan man sitter och mediterar till fågelsång och stillsam musik. Det skall vara nyttigt för andningsvägarna. Jag märkte ingen skillnad men trivdes ändå. PEDIKYREN MED PARAFFIN VAR DESTO NYTTIGARE för mina spruckna hälar. Den avancerade ansiktsrengöringen med laserpeeling hade synlig effekt. Trots alla anmärkningar var jag mycket nöjd med min sparesa, lugnet och massagen gjorde gott. Tre nätters hälsopaket gav full valuta för pengarna.

EN MÄRKLIG BLANDNING av alla möjliga stilar

möter en i TALLINK SPA HOTELL nära färjehamnen. Sköna bad gjorde vistelsen angenäm, trots vissa estetiska överdrifter. Vad skall man kalla denna stilblandning med "antika" statyer och starka färger både i belysning och textilier? Det hela skapar en overklig stämning. Men det är också mycket rymligt och luftigt och rent. SPA-AVDELNINGEN bjuder på fem olika bastun, marmorbädd i hamam-stil och flera bassänger, jacuzzis, sprutande fontäner, barnpool, saltvattenpool och utomhuspool året runt. Den största poolen har en drinkbar med alkoholhaltiga drycker att läska sig med vid behov. Det tråkiga är dock att man bottnar i vattnet överallt, det är svårt att simma. Man får sitta i det porlande varma vattnet bland andra gäster och suga i sig drinken, eller ställa sig i vattenstrålen under de knäppa fontänerna och beundra de antikinspirerande nakna kropparna som reser sig i olika hörn. Under morgontimmarna behöver man inte betala inträde om man går upp tidigt för att hinna med frukosten som är rätt så bra även om det kan vara lite trångt i den grälla matsalen. 64  �

GROW magazine 2/2015


§

RETREAT

— INSPIRATION

MAN KAN KÖPA OLIKA PAKETERBJUDANDEN med inkluderad transport till de flesta estniska spahotell. Ställen som jag skulle vilja prova på är HAAPSALU, NARVA, VÄRSKA och ön ÖSEL. Alla ingår i Estlands spaanläggningars förening vilket borde garantera kvalitet på både anläggningar och förebyggande behandlingar. En sak är säker, det blir fler sparesor till Estland för min del! LIISA PAAVILAINEN är kulturjournalist, tidigare radiojournalist vid Sveriges Radio. Liisa, som reser mycket, är specialist på olika typer av bastubad. Sedan 2010 driver hon resebloggen resfoten.blogspot.se

LYX- OCH DESIGNSPA, BUDGETSPA, familjespa, parspa, ekospa, skönhetsspa, hälsospa, dagspa ... Det är bara att välja bland en mängd olika spa-former i Tallinn - och i Estland. Priserna är låga i jämförelse med priserna här i Sverige och man kan komma över specialerbjudanden som även inluderar resan. Enklast är en kryssningsresa tur-retur från Stockholm till Tallinn med Tallink Silja line som också har olika paketresor för spavistelser. Passa på under lågsäsong då priserna är särskilt förmångliga! Snabbare är det att flyga, flera flygbolag, bland andra ariBaltic, har reguljärturer till Tallinn. ESTLAND HAR EN TRADITION av kurorter och kurortsvistelser alltsedan 1820-talet då man upptäckte lerans välgörande egenskaper. Särskilt under mellankrigstiden fram till järnridån, Sovjets annektering av de baltiska länderna, var kontakterna mellan Estland och Sverige livliga. Många var de svenska besökare som unnade sig en kurortsvistelse med gyttjebad, eller lerbad, i dåtidens spa. LÄS MER på Estlands spaanläggningars förenings hemsida: www.estoninanspas.eu - och Tallinks sida www.tallinkhotels.com - för specialerbjudanden! 2/2015 GROW magazine / 

65


GROW magazine — § GROW för it!

Jag är coach & jag har

♥ därför läser jag också ...

GROW MAGAZINE

FÖR PROFESSIONELLA COACHER

growmagazine.se 66  �

GROW magazine 2/2015


§

GROW /

GROW / INSIKT

— AVTRYCK

INSIKT - KLIMATET ?

Vi oroar oss för klimatet ... men hur lever vi? raturmålet för den globala uppRUNT 8 AV 10 svenskar värmningen ska är oroliga för klistanna under 2 matet, enligt en grader, ambitionen opinionsundersökfyra tunga frågor är 1,5 grader. ning som gjordes i november i år. Enligt i klimatMen trots oron för samma undersökframtidens miljö överenskommelsen: ning tror två av tre fortsätter vi att svenskar, 67%, att vi leva enligt våra 1. UTSLÄPP går emot en miljöinvanda livsstilar 2. FINANSIERING katastrof om vi inte vi både kör bil och 3. SÅRBARHET & SKYDD ändrar vårt beteende flyger utomlands snabbt. 4. ANSVAR - mer än någonsin. I mitten av deVi konsumerar cember klubbades också allt mer im2015 års klimatöverporterad mat. Och enskommelse mellan varor som kläder, 195 av världens ledskor och elektronik vilket inte bara are beträffande framtidens klimat. orsaker växthusgasutsläpp utan Endast Nicaragua ställde sig utanockså påverkar uttag av naturresurför. Avtalet börjar gälla 2020. ser, vatten och kemikaliespridning. Utsläpp, finansiering, ansvar och skydd är fyra av de tyngsta frågorSå ... hur tänker vi här, egentligen? na i överenskommelsen. Tempe˜

Undersökningen genomfördes av Schribsted/Inizio där 1321 personer över 18 år ingick. 2/2015 GROW magazine / 

67


AVTRYCK — § GROW / INSIKT

TAMAM ABOU HAMID Jobbcoach

Tamam Abou Hamidan Ålder: 27 år Utbildning: Journalistutbildning i Gaza, svenska / SFI, Komvux, kurs i migration och integration / Malmö högskola, internutbildningar i coachande samtal mm Språk: Arabiska (modersmål), rumänska, engelska, svenska Bor: i Olofström Arbetar som: Jobbcoach, Öresundsbemanning, Hässleholm 68  �

GROW magazine 2/2015

För mindre än två år sedan kom TAMAM ABOU HAMIDAN till Sverige från Gaza, Palestina. Idag arbetar Tamam som jobbcoach i Hässleholm där hon hjälper nyanlända och arbetssökande att hitta jobb. Här berättar Tamam om sig själv, sin bakgrund och sitt arbete:


§

GROW /

DAN

GROW / INSIKT

— AVTRYCK

INSIKT - TÅLAMOD

» MÅNGA NYANLÄNDA

behöver tid till att anpassa sig till och lära sig om sitt nya hemland.

FRÅN SAMHÄLLETS SIDA

gäller det att uppvisa tålamod och ge tid för den nyanlände att an passa sig till språket, kulturen och arbetsmarknaden.

«

I

Gaza utbildade jag mig till journalist på högskolan, en fyraårig utbildning, och arbetade efter det på den lokala radiostationen och Palestina TV. Jag jobbade även i olika projekt för UNICEF, FNs barnfond, med att hjälpa barn som bor i utsatta områden.

F

ör mindre än två år sedan, 2014, kom jag till Sverige och fick uppehållstillstånd i slutet av april. Jag började studera svenska på SFI och fortsatte sedan direkt till Komvux för att vidareutveckla min svenska. På kvällarna

jobbade jag som servitris på en pizzeria - och jag fick även lära mig att baka pizza!

U

nder tiden sökte jag andra jobb och jag kom i kontakt med ett företag som hjälper de nyanlända med att etablera sig i Sverige.

J

ag fick chansen att praktisera på ett företag där jag sedan fick en anställning och jag lärde mig mycket om samhället, myndigheter och arbetsmarknaden samtidigt som jag kom i kontakt med många olika arbetsgivare.

»

2/2015 GROW magazine / 

69


AVTRYCK — § GROW / INSIKT

»JAG SER EN MÖJLIGHET för Sverige och andra länder som med rätt insatser och mottagande av nyanlända får en extra tillgång och en mångfald för framtiden!«

D

å jag alltid varit intresserad av invandringspolitik valde jag att fördjupa mig i en kurs om migration och integration i samhället på Malmö Högskola.

I

dag arbetar jag som jobbcoach. En vanlig arbetsdag brukar det komma folk som behöver hjälp med jobbsök och ansökningshandlingar, där brukar jag hjälpa dem med att kartlägga deras tidigare utbildningar och erfarenheter. Därefter matchar jag sökande mot arbetsmarknaden genom studiebesök och föreläsningar av lokala arbetsgivare.

U

tanför arbetet ägnar jag åt min familj och min treåriga dotter. Det finns alltid för lite fritid men då tillfälle ges tycker jag om att lyssna på klassisk musik och att läsa. TÅLAMOD = LUGN = FÖRDRAGSAMHET = TOLERANS

70  �

GROW magazine 2/2015

A

ngående den flyktingström som vi dagligen läser om i media tycker jag synd om alla som varit tvungna att lämna sitt hemland. Däremot ser jag en möjlighet för Sverige och andra länder som med rätt insatser och mottagande får en extra tillgång och en mångfald för framtiden.

M

ÅNGA NYANLÄNDA behöver tid till att anpassa sig till och lära sig om sitt nya hemland.

F

RÅN SAMHÄLLETS SIDA gäller det att uppvisa tålamod och ge tid för den nyanlände att anpassa sig till språket, kulturen och arbetsmarknaden. Här känner jag att jag kan göra en insats, både privat och genom mitt nuvarande arbete. ˜

Tamam Abou Hamidan Foto: Engi Abou Hamidan


§

GROW /

Intentioner

INTENTIONER

2016 ♥.

♥=?

— AVTRYCK

♥= !

♥ = ...

2016 ✍

......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... 2/2015 GROW magazine / 

71


KARRIÄR — § JOBBIGA SITUATIONER

§

GROW / INSIKT

— AVTRYCK

INSIKT /

FLYKTEN TILL EGYPTEN - Etsning - Rembrandt van Rijn - 1651 - National Gallery of Art - Washington DC - USA 72  �

GROW magazine 2/2015


§

GROW / INSIKT

— AVTRYCK

INSIKT /

is not something you wish for; It’s something YOU MAKE. Something YOU DO. Something YOU ARE. And something YOU GIVE AWAY.” John Lennon (1940-1980)

Non-Violence. Bronsskulptur. Colt Phyton 357 Magnum. Carl Fredrik Reuterswärd. Finns i New York. Stockholm. Göteborg. Malmö. Täby. Borås. Halmstad. Landskrona. Peking. Berlin. Kapstaden. Luxembourg. Och på andra platser i världen. 2/2015 GROW magazine / 

73


GROW magazine 2 / 2015 — § UTCHECKNING

UTCHECKNING från GROW magazine nr 2 / 2015 ...

VÅR MÄNNISKOSYN går hand i hand med empati i mötet med våra klienter!

Sheri Shirazi

Många nyanlända behöver tid att anpassa sig till och lära sig om sitt nya hemland. Från samhällets sida gäller det att uppvisa tålamod och ge dem tid.

Tamam Abou Hamidan

Frågan - ett av de viktigaste verktygen i coaching. Men kanske inte alltid som chef den lättaste att använda sig av.

Compassion handlar inte om att vara "snäll" och undfallandet - det handlar om att vara modig och ta ansvar!

Alla känslor är tillåtna - men inte allt beteende!

Bodil Wennberg

Christina Andersson

We don't realize how much we create reality through language. If we say that life is hard, it will be hard.

Vi berättar lättare det som är viktigt för den som verkligen visar sig lyssna!

Fernando Flores

Jag tror vi behöver göra mer roliga saker tillsammans. Att vi behöver mer "tillsammanstid" - inte mer "egentid"!

Ulrica Grahl Lena Sobel

74  �

GROW magazine 2/2015

Anna Eriksson

Ledarskapscoaching: Att hjälpa dina medarbetare att hitta egna lösningar på sina problem och ta ansvar för dem

Søren Holm


§

nästa nummer

— GROW magazine 2 / 2015

Få nyheter från GROW magazine och NÄSTA NUMMER av GROW direkt i din mailbox ?

maila: info@growmagazine.se

Nästa nummer? Det kommer ut i mars 2016! W GRO i! hör n n en e M llt ta t här a r å Vi f å de are p . Eller r e d fun ♥ .. i? m e d d s ä ge r n va

Mmm ...

it! for

d rar va ... und tema i n ä s t a ga s i n e t ma G R OW l i r . . . b

2/2015 GROW magazine / 

75


GROW magazine 2/2015 vol 2 - TEMA: Empati, Emotionell Intelligens & Compassion  

GROW magazine - en nättidning för professionella coacher och dig som är intresserad av personlig utveckling - growmagazine.se

GROW magazine 2/2015 vol 2 - TEMA: Empati, Emotionell Intelligens & Compassion  

GROW magazine - en nättidning för professionella coacher och dig som är intresserad av personlig utveckling - growmagazine.se