Page 1

Nr 1 / 2018 vinter vol 10

en nättidning för professionella coacher

MAGAZINE

TEMA:

inre & yttre

RESOR

1/2018 GROW magazine /  1


MAGAZINE

FÖR PROFESSIONELLA COACHER

Nr 1 - VINTER 2018 - vol 10

s 14

ALLTID GROW

VÅRA RESMÖNSTER förändras över tid

ERIKA CHARBONNEL

i

mag a zine

DIRECTOR OF TRAVEL & TOURISM, KAIROS FUTURE

s 22

FÖR DEN SOM RESER är världen vacker

PER J ANDERSSON

FÖRFATTARE, JOURNALIST, RESENÄR REDAKTÖR RESETIDININGEN VAGABOND

s 30

VÅRT YTTRE OCH VÅRT INRE avspeglar sig i varandra EVA DANNEKER VD, BOKHANDELN VATTUMANNEN & TIDNINGEN INSPIRE

s 40

MAN MÅSTE LYSSNA INÅT och samtidigt vara närvarande i nuet

MARIKE OLLNER, BETEENDEVETARE,

REIKIMÄSTARE, HÄSTMASSÖR

s 60

Tankar från en coach:

EN INGENJÖR FÖRTROLLAS AV MAGI BO KÖNIG

CIVILINGENJÖR, COACH

s 64

TRE SAKER JAG LÄRT MIG av att coacha entreprenörer LENA GUSTAFSSON

COACH, ORDFÖRANDE ICF SVERIGE

s 74

s 78

RETREAT: Hämta kraft i Nerja, Spanien

MITT 2018

JOHANNA NILSSON

BETEENDEVETARE, COACH 2  �

GROW magazine 1/2018

YLVA PINTUS & CARIDAD ALIAGA MODÉN, KRAFTRESOR - INTERVJU AV MARIA MIDELL

GROW / SPANING nedslag i det som gror just nu - idéer, företeelser människor TEMA för fokuserad fördjupning TIPS & TRICKS idéer till professionell utveckling I COACHENS VERKTYGSLÅDA teori, metoder, modeller TANKAR FRÅN EN COACH tankar och funderingar från gästande coacher BRANSCHNYHETER nytt inom coachsamfundet KARRIÄR forum för jobbdiskussion coacher emellan RETREAT platser i världen för inspiration, tankar, avkoppling GROWING / INSIKT saker som berör UR ARKIVET personer, idéer, händelser i coachingens historia


R E T N I V

TEMA:

P

RESOR I

Perspektiv

04 annonser 08 grow / spaning 12 tema: INRE & yttre resor 14 våra resmönster förändras över tid Erika Charbonnel, coach, Director of Travel

beteendevetare, VD-coach

V

22 för den som reser är världen vacker Per J Andersson, författare, journalist, resenär - medgrundare av resetidningen Vagabond

30 vårt yttre och vårt inre avspeglar sig i varandra Eva Danneker, VD bokhandeln Vattumannen & tidningen Inspire

40 man måste lyssna inåt och samtidigt vara närvarande i nuet Marike Ollner, beteendevetare, reikihealer, hästmassör

48 om: att resa 60 tankar från en coach: en ingenjör förtrollas av magi Bo Köning, civilingenjör, coach

K

A 81

58

68

Verktyg

tips & tricks För professionell utveckling: MINDFULNESS i coachens verktygslåda Teori & Metod: COACHING MED RESAN SOM METAFOR

P A

K

Intryck

73 i arkivet: bokanmälan - den lata vägen till ett fantastiskt liv och arbetsliv Anna Eriksson,

& Turism, Kairos Future

INRE & YTTRE

I

Karriär

64 tre saker jag lärt mig av att coacha entreprenörer Lena Gustafsson, coach, ordförande ICF Sverige

70 branschnyheter 72 rapport: intraprenören en dold resurs

I

Inspiration

74 retreat: hämta kraft i nerja, spanien Ylva Pintus & Caridad Aliaga Modén, Kraftresor av Maria Midell 78

mitt 2018 Johanna Nilsson,

beteendevetare, coach

V

VINN! sid 6

Avtryck

grow / insikt

I

1/2018 GROW magazine /  3


GROW magazine — § 10 volymer!

MAGAZINE FÖR PROFESSIONELLA COACHER

10 volymer! GROW

nr 2 / 2016 SOMMAR VOL 4

MAGAZINE

en NÄTTIDNING FÖR PROFESSIONELLA COACHER

tema: LYCKA

HAPPINESS POSITIV. PSYKOLOGI

LYCKA. välmående.

glädje. välbe-

finnande.till fredsstäl -

lelse. upprymdhet. happiness.EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. t r i umf. lycksalighet.medgång. glädje. positiv

psykologi. välbefinnande.

-

VÄLMÅENDE. lycka.tillfreds

ställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalig-

het. medgång. positiv

gi.

LYCKA.

nande.

psykolo-

välbefinnande. VÄLMÅENDE. välmående. glädje. LYCKA. välbefin-

glädje.

tillfredsställelse. happiness. EUFORI. tur. framvälfärd. triumf. lycksalighet.

VÄLMÅENDE.

upprymdhet.

gång. välgång.

medgång.

VÄLMÅENDE.

positiv psykologi.

tillfredsställelse.

välbefinnande.

upprymdhet.

happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psy-

kologi.

glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. livsglädje. LYCKA. välmående. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfreds

-

ställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. glädje. positiv psykologi. välbefinnande. VÄLMÅENDE. lycka.tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. LYCKA. välmående. glädje. LYCKA. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. glädje. välbefinnande.

VÄLMÅENDE. livsglädje. LYCKA. välmående. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE.

tillfreds-

ställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. LYCKA. välmående. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. glädje. positiv psykologi. välbefinnande. VÄLMÅENDE. lycka.tillfredsställelse. upphappiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång.

rymdhet.

positiv psykologi. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. LYCKA. välmående. glädje. LYCKA. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur.ppositiv psykologi. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. LYCKA. välmående. glädje. LYCKA. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställel

se.

upprymdhet.

happiness. EUFORI.

tur.

framgång. välgång.

-

välfärd. triumf. lycksalighet. medgång.

positiv psykologi. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur.

framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. glädje. välbefinnande. VÄL-

MÅENDE. livsglädje. LYCKA. välmående. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE.

tillfredsställelse.

upprymdhet.

happi-

ness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. tillfredsställelse. upprymdhet. happiness. EUFORI. tur. framgång. välgång. välfärd. triumf. lycksalighet. medgång. positiv psykologi. LYCKA. välmående. glädje. välbefinnande. VÄLMÅENDE. tillfredsställelse. upprymdhet. LYCKA.

- happy -

volym 1 - nr 1/2015 tema: :

PROFESSION COACH

tema: UTBILDNING & : LIVSLÅNGT LÄRANDE

tema:

tema: SJÄLVINSIKT

EMPATI, EMOTIONELL INTELLIGENS & COMPASSION

tema: TID

1

volym 3 - nr 1/2016 volym 4 - nr 2/2016

volym 2 - nr 2/2015

volym 5 - nr 3-4/2016 volym 6 - nr 1/2017

2/2016 GROW magazine /

volym 7 - nr 2/2017 tema: KREATIVITET

tema:

LYCKA, HAPPINESS & POSITIV PSYKOLOGI

volym 8 - nr 3/2017 tema: HÄLSA & LIVSKVALITÉ

J

UST NU LÄSER DU den tionde volymen av GROW magazine. Vi kan nästan inte tro att det är sant redan 10 nummer!

Har du kanske missat något? Klicka på omslaget så kan du läsa det.

volym 9 - nr 4/2017 tema: VÅR HJÄRNA

4  �

GROW magazine 1/2018

volym 10

- nr 1/2018

tema: INRE & YTTRE RESOR

Rekommendera oss gärna till andra om du uppskattar GROW. Det blir vi jätteglada för. Och du, gilla oss också på Facebook och på GROW Instagram om du inte gör det redan. for it ! Och varför inte maila en rad, det blir vi extra glada för!


§

VOX ORANGE Stockholm

gör den grafiska formen till GROW magazine - layout, bild&text, logga. Och kan göra det till dig också! Nyfiken?

ANNONSER

— GROW magazine

S AMTAL A OM L IV ET Tala om döden, 1 dag Grundkurs, existentiella samtal, 3 dagar Påbyggnadsutbildning, existentiell coaching och vägledning, 10 dagar Kurslärare: Elisabeth Serrander och Ann Lagerström

EXI

maila:

INSTITUTET FÖR EXISTENTIELL PRAKTIK exi.nu | info@exi.nu | 070-556 25 56

voxorange@mail.com

Årets

VÅREVENT:

Ut veckling pågår!

Get-to-gether

inspirationshelg 17 - 18 mars 2018

INFO & ANMÄLAN:

www.slh.nu/event info@slh.nu

Örebro slott

Är det möjligt att må fantastiskt bra? Vill du

Är det möjligt att må fantastiskt bra? Lördag inspireras av föreläsare som lyckats? VillFöreläsningspaket du få Vill du inspireras av föreläsare som och kunskap att nå dit du vill? lyckats? Vill du få egnaegna verktygverktyg och kunskap att nå dit du vill? 09.00 - 10.00 • Kaffe & Registrering

10.00 - 10.15 • Lars-Eric Uneståhl hälsar välkommen 10.15 - 11.15 • Mimmi Hammar 11.15 - 11.30 • Fika

Utveckling pågår! 11.30 - 12.30 • Lisa Lundin 12.30 - 14.00 • Lunch

14.00 - 15.00 • Tea Guttsmann

Lördag & Söndag

Endast Lördag

Endast Söndag

Paket 1 2000 kr + moms inkl. Föreläsningar, fika, lunch & festmiddag på Örebro slott Totalt: 2500 kr inkl. moms

Paket 2 1400 kr + moms inkl. Föreläsningar, fika, lunch & festmiddag på Örebro slott Totalt: 1750 kr inkl. moms

Paket 3 1200 kr + moms inkl. Föreläsningar, fika & lunch Totalt: 1500 kr inkl. moms

Eventuell avbokning sker kostnadsfritt fram till 4 veckor innan eventet.

Avbokning 2-4 veckor innan eventet debiteras med 50% av kostnaden.

Avbokning senare än 2 veckor innan eventet debiteras 100 % av kostnaden.

15.00 - 15.30 • Fika

Inspiration, mingel, goda möten och party på slottet.

15.30 - 17.30 • Lili Öst

17.30 - 18.00 • Aktuellt & Avtackning av Pia Hellertz

Inspirationshelg 17-18 mars 2018 19.00 -

• Festmiddag

Söndag

10.00 - 11. 00 • Anette Ask 11.00 - 11. 30 • Fika

VÄLKOMMEN! - NU KÖR VI! Skandinaviska Ledarhögskolan

11.30 - 13.00 • Eva Berglander 13.00 - 14.15 • Lunch

Party på slottet, mingel, goda möten och inspiration.

14.15 - 15.15 • Elene och Lars-Eric Uneståhl

Välkommen - Nu kör vi!

ANNONSERA I GROW magazine? maila: info@growmagazine.se för mer INFORMATION

1/2018 GROW magazine /  5


GROW magazine — § vinn!

2 april !

! n n i V

EN POSTER LOTTAS UT!

»ÄVEN EN RESA PÅ TUSEN MIL BÖRJAR MED ETT FÖRSTA STEG.« Det skrev Lao Tse, den »gamle mästaren«, ungefär 500 år f Kr. Och med hans kloka ord i åtanke gjordes omslaget till detta nummer av GROW magazine med huvudtemat RESOR, INRE & YTTRE. Vilket i sin tur blev en poster som du kan vinna!

Hur du gör? Det är enkelt, Du behöver bara skicka ett mail innan den 2 april till:

info@growmagazine.se

och skriv VINNARE! på ämnesraden. Då kommer du också per automatik med i GROW magazines prenumerationslista, helt kostnadsfritt. Om du inte redan är det, förstås. Som prenumerant kommer du att få tidningen direkt i din mailbox 4 gånger om året - vinter, vår, sommar, höst och GROWs nyhetsbrev. Lite då och då.

GROW for it!

Grattis! ERIK JOHANSSON i Stockholm, vinnare av förra numrets poster Vår hjärna: DET ÄR DIN HJÄRNA SOM ÄR DEN DU ÄR ... Postern har skickats till Erik per post.

6  �

GROW magazine 1/2018


§

GROW

MAGAZINE

O

MVÄRLDEN LOCKAR .

INCHECKNING

— GROW magazine

incheckning

Aldrig har vi rest så mycket som vi gör idag och aldrig i människans historia har det varit möjligt för så många att resa i den omfattning som vi gör idag. Mina egna resor började som barn med mina föräldrar. Och de fortsatte. Med iver och stor nyfikenhet. Och det visade sig att de också kom att leda till inre resor, i mig själv. Helt kort: Jag har rest med jeep över Himalaya från Nepal till Tibet, med tåg genom Kina till Ulan Bator i Mongoliet, med båt över Atlanten till Buenos Aires i Argentina, svettig skumpat fram på lokalbussar från Accra i Ghana till Lomé i Togo och vidare till Ouagadougou i Burkina Faso. I Västafrika. Jag har flugit från Moskva till Novosibirsk i Sibirien en smällkall februarimånad och kajkat runt på färjor i den grekiska övärlden i ljuvlig sommarbris. För att nämna några. Och, ärligt talat, det är just resor som de här som gett mig mest. Att ligga på en strand är härligt. Att unna sig lite lyx på ett trevligt och bekvämt hotell i sol och värme är underbart. Men det är inte de resorna som stannat kvar hos mig. Det är de andra, de som gett mig perspektiv på världen, på mig själv och var jag kommer ifrån. Sverige. Att upptäcka att världen är vacker, som Per J Andersson säger lite längre fram i detta nummer av GROW, behöver inte betyda skönhet skapad av materiell välfärd. Det kan betyda att man upptäcker den öppenhet och hjälpsamhet som kan finnas hos R E D A K T I O N totala främlingar. Och generositeten hos dem vi här i Sverige kallar de fattiga i världen. Oväntade möten där vi får syn på ANSVARIG UTGIVARE något mer i tillvaron än det vi är vana vid. Något som får oss att & REDAKTÖR : tänka till. Över livet. Över oss själva. Lena Weesar · lena@growmagazine.se Det kan betyda naturupplevelser där vi känner förundran över ANNONSBOKNING: maila: info@growmagazine.se vår planets fantastiska rikedom av skönhet. Eller platser och för mer information miljöer där vi förstår hur livet levs och har levts, då och nu, i GRAFISK FORMGIVNING olika kulturer. Och ting som människor skapat som ger oss & BILDREDAKTÖR : inspiration till att göra nytt och utveckla oss själva. Lena Weesar · lena@growmagazine.se MEDVERKANDE SKRIBENTER I DETTA NUMMER : Lena Gustafsson, Anna Eriksson, Bo König, Maria Midell. Johanna Nilsson

KONTAKT: info@growmagazine.se growmagazine.se Omslag: Lena Weesar Samtligt material i GROW magazine är redaktionellt om ej annat är angivet. GROW magazine är en digital kvartalstidskrift som vänder sig till professionella coacher men även alla intresserade av

D

et finns många sätt att resa på. Det finns också många anledningar till varför vi reser och ju mer jag har arbetat med det här numret av GROW magazine inser jag också hur mångfacetterat och innehållsrikt temat är. För att resa kan betyda så helt olika saker för så många. Några kan du läsa om här. Men hur tänker du själv? Maila gärna en rad och berätta! Trevlig läsning!

LENA W

Lena Weesar - redaktör - lena@growmagazine.se - growmagazine.se

coaching, personlig utveckling och närliggande områden. Med fokus på coaching tar GROW magazine även upp livsstilsoch samhällsrelaterade frågor i stort med förhoppning att inspirera och ge idéer. Tidskriften GROW magazine ges ut av Vox Orange Stockholm, Artillerigatan

ANNONSERA I GROW magazine? maila: info@growmagazine.se för mer information!

91, 115 30 Stockholm. Kontakt: voxorange@mail.com

1/2018 GROW magazine /  7


PERSPEKTIV — § GROW / SPANING

Karta: Pernac - , Wikimeida Commoms

PETERS projektion

Karta: Strebe - , Wikimeida Commoms

AZIMUTAL polprojektion

Karta: worldmapper.org

BEFOLKNINGEN i världen

8  �

GROW magazine 1/2018


§

GROW / SPANING

— PERSPEKTIV

GROW / SPANING

NEDSLAG I DET SOM GROR JUST NU - IDÉER, FÖRETEELSER, MÄNNISKOR

HUR SER DU VÄRLDEN?

A

TT VI SER VÄRLDEN på olika sätt och utifrån olika referenspunkter, det kan nog de allra flesta hålla med om. Men att den mest använda världskartan, den som bygger på flamländaren GERARDUS MERCATORs vinkelprojektion från 1500-talet förvränger vår verklighetsuppfattning om hur världen egentligen ser ut, kanske inte många av oss är medvetna om. Man kan, om man generaliserar, säga att den visar upp en bild av världen där den västerländska kulturen, Europa och Nordamerika, ligger i världens centrum - en eurocentrisk världssyn där man förminskat länderna i Afrika, Asien och Sydamerika.

ATT AFRIKA ÄR 14 GÅNGER STÖRRE ÄN GRÖNLAND och att förhållandet mellan Europa och Nordamerika i jämförelse med Afrika och Sydamerika inte stämmer i Mercators kartbild, blir tydligt i den tyske historikerns ARNO PETERS projektion som korrekt visar ländernas ytproportioner till varandra. Liksom Skandinaviens storlek i förhållande till övriga världen. Men den är inte på något sätt ny - skotten JAMES GALL teoretiserade om den nya världskartan i mitten av 1800-talet och Peters visualiserade den i slutet på 1960-talet.

B

ÅDE MERCATORS OCH PETERS kartbilder placerar en kontinent i centrum. Ett alternativ är att istället att utgå från Nordpolen i en azimutal polprojektion. Den används på FNs flagga. Ritar vi kartbilden som en glob, ja, då får vi ytterligare en bild av världen (t v).

VÅR VÄRLDSKARTA ger inte en sann bild av hur världen ser ut - men den lämpar sig utmärkt för navigering till sjöss. Det var nämligen med det syftet flamländaren GERARDUS MERCATOR på 1500-talet utvecklade sin metod för att avbilda världen. Den som ligger till grund för den världskarta vi ännu idag använder oss av ... PETERS projektion Karta: Watchduck - , WikimeidaCommoms

Karta: M.casanova - , Wikimeida Commoms

MERCATORs projektion

SER VI VÄRLDEN utifrån ett befolkningsperspektiv får vi ännu en helt annan kartbild där Asien med Indien och Kina dominerar (t v).

S

KOLOR I USA BYTER KARTA. Våren 2017 meddelade skoldistriket i Boston, USA, att man tagit ett principbeslut att successivt byta ut Mercatorprojektionens skeva verklighetsbild i undervisningen mot Peters projektion med korrekta storleksförhållande mellan länderna. En ny standardkarta av världen introducerades alltså i skolorna i en tid med desinformation och fake news för att på ett mer sanningsenligt sätt beskriva världen. Vilket man hoppas att andra skolor i USA och i övriga världen ska komma att följa. ˜ Källor: The Guardian, 2017-03-23 worldmapper.org

1/2018 GROW magazine /  9


PERSPEKTIV — § GROW / SPANING

GROWING - RESLUST /

VARDAGSSMITANDE LIVSNJUTARE - NYFIKNA UPPTÄCKARE - AKTIVA NATURÄLSKARE

GLOBALT SETT har det internationella resandet ökat med 75% sedan år 2000. 2017 beräknades antalet internationella ankomster vara 1,3 miljarder med störst ökning i Asien och Afrika för att under 2018 öka med 4%-5%, enligt FNs Världsturistorganisation UNWTO. GLOBALT STÅR FLYGET för 4-5% av alla klimatpåverkande utsläpp räknat i koldioxidutsläpp, vattenånga och kväveoxider, av vilka de senare ger indirekta klimateffekter på hög höjd. Nästan 90% av oss svenskars flygresor är utrikesresor och de har mer än fördubblats per invånare sedan i början av 1990-talet - en resa till Thailand för en person ger lika mycket utsläpp som en genomsnittlig personbil under ett år (cirka två ton). ETT DILEMMA - eftersom flygresorna anses av många tillhöra en del av det moderna livets bästa sidor - att få möjlighet att byta miljö, möta nya kulturer och människor berikar livet.

SÅ KATEGORISERAR Visit Sweden, marknadsförare av svensk turistnäring, de turister som besöker vårt land. Och turismen till Sverige ökar snabbare än vår egen turism utomlands. De är de långväga besökarna som vinner mark, i synnerhet de kinesiska. I kategorin »Nyfikna upptäckare« finns de som reser till destinationer där de inte har varit tidigare. De vill lära och se, både av stad och land. »Vardagssmitande livsnjutare« beskrivs som »avslappnade resenärer som vill sätta guldkant på livet«. De vill äta gott, bo bra och shoppa, medan de »Aktiva naturälskarna« lockas av naturupplevelser, vandring i fjällen, paddling. Bland dem finns många tyskar. Turism är en miljardindustri - under 2016 omsatte utländska och svenska turister 296 miljarder i Sverige, vilket motsvarar 2,7% av BNP. Rysslandsturisterna spenderar mest, kineserna lika mycket som amerikanarna medan tyskarna håller hårdare i plånboken.

Källor: unwto.org, naturskyddsföreningen.se,

Källor: visitsweden.com, tillvaxtverket.se - foto: milkovasa

GROWING - FLYGRESANDE /

DILEMMAT: ÖKAT RESANDE ÖKADE UTSLÄPP

GROWING - VANOR & STATs - VÄRLDEN /

VET DU att ... I MEXICO dricker man mest läskedrycker, typ cola, i världen - 100,2 liter, motsvarande 285 burkar, per person och år. I ARGENTINA däremot äter man söta bakverk, 8,4 kg per person och år, alltså flest kakor i världen. OCH I FINLAND är man de största kaffedrickarna med 12 kg kaffe per person och år, följt av NORGE, ISLAND, DANMARK och SVERIGE med 8,2 kg. 10  �

GROW magazine 1/2018

I HONG KONG konsumerar man mest ägg per person och år i världen - 20,4 kg. I KANADA köper man lyxiga glasögon, utslaget per person för 26,6 USD och år - lika mycket som irländarna köper toalettpapper för per år och per person. I KINA handlar man digtalt och 71% av den digitala handeln sker via mobil. MALDIVERNA, paradisöarna för smekmånadspar, har den högsta skilsmässostatistiken bland alla världens länder. OCH I INDIEN är antalet barn mellan 0-2 år lika många som hela Thailands befolkning. Källa: euromonitor.com - statistik från år 2016, 2017


§

GROW / SPANING

— PERSPEKTIV

GROWING - ENKELHET / SIMPLICITY

GROWING - COACHING /

ENKELHET = VÄGEN TILL ETT INRE LUGN

VILL DU BLI VERKLIGT BRA PÅ NÅGOT? SKAFFA DIG EN COACH!

TREND 2018: FLER OCH FLER söker vägar att hitta balans i en vardag fylld med stress och krav för att bättre kunna fokusera, slappna av och förenkla sitt liv. Att få tid för sig själv i en värld där man ständigt är uppkopplad, rankas av många högt för att kunna leva ett lyckligt liv. Nyckeln till ett inre lugn och mentalt välbefinnande är, enligt en rapport från Euromonitor International, enkelhet. Att förenkla sitt liv på alla plan: sitt hem, sina vanor, sitt sociala liv, sin fritid och att bjuda sig själv på en digital detox - ute i naturen.

l SOLO l meditation mindfulness l.DIGITAL l l DETOX l natur trädgård l RENSA l hemma jobbet relationer

Läs mer: euromonitor.com

GROWING - OFRIVILLIGA RESOR /

MÄNNISKOR PÅ FLYKT 65,5 MILJONER MÄNNISKOR är på flykt i världen, fler än någonsin tidigare uppger FNs flyktingkommissariat UNHCR i rapporten Global Trends 2017. Det är mer än dubbelt så många människor som bor i Sverige, Finland, Norge och Danmark tillsammans. I genomsnitt har en människa av 133 i världen tvingats på flykt vilket motsvarar 28 300 personer varje dag. Hälften av dem är barn. Krig och våld är orsaken. Syrien, Afghanistan och Sydsudan är de länder från vilka flest människor flyr, inom respektive länder eller till närliggande områden, många försöker fortsätta vidare. De länder som tar emot flest flyktingar är Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran, Uganda och Etiopen. I Europa är de största mottagarländerna Tyskland och Frankrike. Källa: unhcr.org

Hur kan vi bli bättre i en verklighet som blir mer och mer komplex? Räcker det med utbildning och erfarenhet för att bli verkligt bra på det vi gör? Nej, säger ATUL GAWANDE, kirurg, forskare i folkhälsovetenskap, författare. Det är hur bra du skulle kunna vara som räknas. Inte hur bra du är nu. I ett TEDtalk berättar han hur han, dels utifrån egen erfarenhet och med exempel från musiken och idrotten, hittade nyckeln - nämligen att en god coach kan ge en mer exakt bild av vår verklighet, föra in positiva tankevanor och bryta ner våra handlingar för att sedan hjälpa oss att bygga upp dem igen. Med den insikten införde han i samarbete med bland andra den indiska regeringen coaching på barnavårdscentraler i Uttar Pradesh, den folkrikaste regionen i Indien där också barnadödligheten är hög. Man utbildade »en armé av coacher« för förbättra förhållandena vid barnafödande. Resultatet? Och hur man gjorde det? Se här: ted.com Foto: Amar Kadokar

GROWING - FLYTT TILL I UTLANDET/

SVENSKAR FLYTTAR UT REKORDMÅNGA SVENSKAR flyttar ut från Sverige, lika många eller fler som i slutet av 1800-talet då cirka 50 000 emigrerade årligen, de flesta till USA. Rekordsiffrorna idag beror delvis på att utlandsfödda svenskar flyttar hem, vanligast är till Finland och Grekland. För infödda svenskar som flyttar utomlands är det ofta värme och sol som lockar. Fler väljer nu också att flytta ut "på riktigt", att inte bara ha en bostad utomlands utan också mantalsskriva sig i landet, något som fler pensionärer även gör. Spanien, Frankrike, Malta lockar och Portugal dit utflyttningen femdubblats sedan 2009. Och till Thailand dit den tredubblats sedan år 2000. ˜ Källa: www.svt.se/nyheter/utrikes/

Illustration: denis_pc

1/2018 GROW magazine /  11


PERSPEKTIV — § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Foto: StockSnap

A: TEM TTRE &Y E R IN OR S E R

12  �

GROW magazine 1/2018


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

TEMA: RESOR - INRE & YTTRE

D

EN TREDJE MÅNDAGEN I JANUARI, ibland kallad Blue Monday i den anglosaxiska världen, är den deppigaste dagen på året sägs det. Vi är tillbaka i vardagen efter jul- och nyårshelgen, det är långt till nästa ledighet, vi har dåligt samvete över misslyckade nyårslöften, motivationen är i botten liksom ekonomin efter julens utsvävningar med över en vecka kvar till nästa löneutbetalning. Och vad gör vi just den här dagen för att muntra upp oss själva? Jo, vi bokar en resa! Det visar en undersökning från onlineresebyrån Travellink. Till saken hör också att charterresorna mellan julledigheten och sportlovet är betydligt billigare än under resten av vintern. Vilket naturligtvis lockar många. Vi vill bort, lämna gråväder, mörker och rusk och resa till solen. Men att resa kan betyda många saker och det är huvudtemat i detta nummer av GROW magazine. Resan, som en yttre resa ut i världen och en inre resa, in i oss själva. ERIKA CHARBONNEL är Director of Travel & Tourism på Kairos Future där hon ansvarar för nutids- och framtidsanalyser om rese- och turistnäringen i Sverige och Skandinavien. I en intressant intervju berättar hon om hur underliggande samhällsstrukturer och trender påverkar vårt resebeteende. För det förändras över tid. Det visade sig också att Erika är utbildad coach i Frankrike - ett oväntat sammanträffande!

PER J ANDERSSON, författare, journalist, resenär och en av grundarna till resetidningen Vagabond, är bästsäljande reseboksförfattare bland annat i Tyskland. För den som reser är världen vacker är titeln på hans senaste bok. För, som han säger, genom att resa kan man lära sig förstå världen bättre och bli mer vidsynt och tolerant som person. Just därför att världen är vackrare än man någonsin kan tro! EVA DANNEKER, VD och ägare av bokhandeln Vattumannen i Stockholm, bokhandeln som är ett vattenhål för alla intresserade av esoterisk litteratur och inre sökande, driver också tidningen Inspire. Varför är vårt intresse för inre utveckling, den inre resan, så stort idag? Det är en fråga GROW magazine ställt sig och vem skulle bättre kunna svara på den än just Eva Danneker? MARIKE OLLNER, beteendevetare, reikimästare och hästmassör, har levt sitt liv nära hästar och arbetat i några av världens mest ansedda stall. Här berättar hon om hur olyckliga händelser i livet kan leda fram till insikter som ger livet nya, positiva riktningar - vilket ledde henne vidare till både inre och yttre resor. YLVA PINTUS och CARIDAD ALIAGA MODÉN tar oss med på en retreat, en kraftresa till Nerja i Spanien i en intervju av MARIA MIDELL. Med Kraftresor som också deras företag heter. BO KÖNING förtrollas av magin i coaching i sin tredje och sista del om sin resa längs vägen till coaching - om hur han som skeptisk ingenjör blev en entusiastisk, aspirerande coach. Detta är förstås bara en del av allt det du kan läsa i GROW magazine nr 1/2018. Det finns som vanligt mycket, mycket mer. TIPS! Missa inte LENA GUSTAFSSONs artikel Tre saker jag lärt mig av att coacha entreprenörer. Lena som är coach och ordförande för ICF Sverige. Och coachen JOHANNA NILSSONs påminnelse om vår önskan för 2018! 1/2018 GROW magazine /  13


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

ERIKA CHARBONNEL director travel & tourism Kairos Future kairosfuture.com

VÅRA RESMÖNSTER FÖRÄNDRAS ÖVER TID 14  �

Foto: Sofia Beling, Sofinabilder GROW magazine 1/2018


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

HUR PÅVERKAR VÅR OMVÄRLD VÅRA VAL AV RESOR? ERIKA CHARBONNEL ansvarar för nutids- och framtidsanalyser om reseoch turistnäringen i Sverige och Skandinavien hos Kairos Future - ett forsknings- och managementkonsultföretag som bedriver framtidsspaningar om hur underliggande samhällsstrukturer och trender påverkar vårt resebeteende under vår fritid. Ett intressant samtal väntade när GROW magazine tog kontakt för en intervju om våra resvanor, idag och i framtiden ... Text: Lena Weesar 1/2018 GROW magazine /  15


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

A: E M E T YTTR E & OR R S IN RE

A

I H

TT RESA 2018: ÖNSKAN OM INRE FRID TILLSAMMANS

DAG RESER VI MER än någonsin. Vi reser relativt billigt med lågprisflyg, vi har råd med semester- och weekendresor och vi har tid att resa.

» ATT RESANDET skulle komma att minska i framtiden, det ser vi inga indikationer på.«

16  �

GROW magazine 1/2018

UR OCH VART vi reser och vad vi drömmer om att våra resor ska ge oss ändras beroende på hur vår omvärld ser ut. ERIKA CHARBONNEL på Kairos Future arbetar just med de här frågorna och GROW magazine tog kontakt. Hur drömresan 2018 ser ut? För många handlar det om avkoppling och bortkoppling - att finna inre frid och att få vara tillsammans, fri från hjärnstress, vardagsstress och rutiner. Det blev ett spännande samtal där det visade sig att ERIKA CHARBONNEL också är utbildad coach. I Frankrike!


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

VAD SAKNAR du mest för att kunna resa? Energi? Pengar? Tid? Tid - svarar 37% av oss svenskar.

D

ET VAR ALLDELES FÖR LÄTT

att börja tala om coaching istället för om dagens och framtidens resande när vi inledde intervjun. Märkligt? Inte alls, eftersom ERIKA CHARBONNEL också är utbildad coach och det i Frankrike där hon bott och arbetat under många år. För visst var det ett oväntat sammanträffande att just en av de personer som bevakar och håller mest koll på hur rese- och turistnäringen ser ut idag i vårt land, och hur resandet kan komma att se ut i framtiden, också är coach! Så det var där vårt samtal började. Om coaching och coaching i Frankrike. Men det återkommer vi till. Först ska det handla om vårt resande, nutida och framtida.

»A

TT RESANDET skulle komma att minska i framtiden ser vi inga indikationer på idag. Under de senaste decennierna har ju resandet också blivit mer demokratiserat, det är möjligt att resa för de allra flesta. Vi reser mer, oftare och längre och vi har både råd och tid att resa.«

»I

E

RIKA CHARBONNEL är alltså ansvarig för den del av Kairos Future som gör nutids- och framtidsanalyser, undersökningar och bedriver forskning om rese- och turist- eller besöksnäringen i Sverige och i Skandinavien. Det vill säga - hur underliggande samhällsstrukturer och trender påverkar vårt resebeteende under vår fritid. Sedan 2007 har man på Kairos studerat det nordiska resandet och man ger regelbundet ut en egen reseundersökning - Travel Trend Report.

K

SÅ, HUR RESER vi idag? Varför reser vi och vart? Och hur kan resandet komma att se ut i framtiden? Det var med de frågorna den egentliga intervjun med Erika Charbonnel inleddes:

AIROS FUTURE

är ett internationellt forsknings- och managementkonsultföretag som studerar framtiden genom framtidsspaning - omvärldsanalys, forskning och undersökningar - om hur underliggande strukturer som digitalisering, hållbar utveckling etc kan komma att påverka framtiden. Målgruppen är både privat och offentlig sektor. Man ger ut tematiska rapporter, böcker och årliga övergripande trendrapporter som What's on? samt erbjuder utbildningar, seminarier, förläsningar och workshops.

VÅRA UNDERSÖKNINGAR ställer vi bland annat frågan: Vad saknar du mest - tid, pengar eller energi - för att kunna resa? Tid, uppger 37% av oss svenskar. Energi 29% medan 23% uppger att de inte vill, eller kan, lägga ner pengar på resor. Tid saknar vi alltså mest, vilket också säger något om vårt samhälle trots att vi har mer fri tid idag än vad vi hade för bara några tiotals år sedan.«

H

UR VI VILL TILLBRINGA vår fria tid har förändrats genom åren, berättar Erika Charbonnel vidare. På 1930-talet när arbetet var tyngre rent fysiskt för majoriteten och fritiden mer begränsad än idag, handlade fritiden om rekreation.

Kairos Future grundades 1993 och har idag kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt representanter och samarbetspartners runt om i världen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

K

AIROS - grekiska för det rätta ögonblicket.

I det gamla Grekland fanns två begrepp för tid: chronos, den kronologiska tiden, och kairos, en situationsbunden, obestämd tid då allting händer. 1/2018 GROW magazine /  17


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Illustration: pict rider

PERSPEKTIV —

P

Å 1960- OCH 70-TALEN med ökad fritid, förbättrad ekonomi och materiell standard ökade också intresset för utlandsresor. Förutom att koppla av ville vi också roa oss - vi ville festa, ha roligt på semestern, vi åkte på sällskapsresor och charterresandet växte i omfattning. Idag ökar behovet av att stänga av omvärlden, komma bort ifrån en vardag där vi ständigt är uppkopplade, en vardag där »borden« och »måsten« i mångt och mycket styr våra liv. Att vara fri, att inte göra någonting på vår ledighet har blivit en dröm. Också att ha fri tid att vara tillsammans med familj och vänner, att ge varandra "tillsammanstid" utan att vardagens stress med dess krav pockar på.

»V

I TALAR OM »RECUPERATION OF THE MIND«, återhämtning av sinnet, att få vila hjärnan«, fortsätter Erika. »87% av svenskarna säger sig leva med sin mobil 24 timmar om dygnet idag. Vi har blivit beroende av att ständigt hålla oss uppdaterade och vara tillgängliga såväl i privatlivet som i jobbet. Att känna sig fri, vara bortkopplad från email, sociala medier och nyhetsflöden, att slippa vardagsstress och 18  �

GROW magazine 1/2018

rutiner och uppleva inre frid har blivit till lyx i dagens samhälle. Många söker sig ut i naturen för att hitta ro vilket avspeglar sig i vårt resande, bland annat genom att intresset för vandringsresor har ökat markant.« »1970 sa 21% av svenskarna att de ville ta det lugnt och inte göra någonting på sin fritid. 2015 sa 53% detsamma. En väsentlig ökning, alltså. Men innebörden av vad "att ta det lugnt" har förmodligen förändrats. Det betyder kanske inte samma sak idag som det gjorde då.« ATT RESA BORT för att känna sig fri från hjärn-

stress och att ge sig »tillsammanstid« för att umgås med nära och kära, eller vänner, är alltså ett huvudmotiv till vårt resande idag. En annan är upplevelser - vi vill uppleva nya saker. Men vart reser vi?

»S

KANDINAVERNA, OCH VI SVENSKAR, reser mest inom Skandinavien och till länder som Spanien, England och Tyskland. Och när vi reser håller vi oss i allmänhet till våra traditionella resmål. Men vi drömmer om andra länder som USA, Thailand, Kroatien. Resor vi kan komma att göra - eller inte. Men den stora drömresan, eller drömresorna, blir för det mesta inte av.


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

»87% AV SVENSKARNA säger sig

leva med sin mobil 24 timmar om dygnet idag, ständigt uppkopplade och nåbara.«

»VI TALAR OM "recuperation of the mind", att återhämta sinnet - att vila hjärnan.«

De stannar på drömstadiet i vår bucketlist. Vilka de resmålen är? För många är det Maldiverna och Madagaskar.«

»V

I KAN OCKSÅ SE SKILLNADER mellan olika generationers syn på resande. Millenniegenerationen, till exempel, reser mer spontant än andra generationer, de motiveras ofta av sina kompisar genom en inbjudan, och de reser tillsammans med någon eller några. Priset är viktigt för dem. Men i allmänhet är de mindre intresserade av att resa än sin föräldrageneration. Vi kallar dem Generation Ordning. Medan deras föräldrar drömde om att resa, och också reste med dem när de var små, handlar millenniegenerationens drömmar om att skaffa familj och ett bra jobb.«

Illustrationer: carlacastagno

» ATT VARA BORTKOPPLAD, slippa vardagsstress och rutiner och uppleva inre frid har blivit till lyx i dagens samhälle.«

FRÅN TÅGLUFFNING KOMMER VI OSÖKT IN PÅ HÅLLBART RESANDE. Under de senaste veckorna har en mediedebatt blossat upp där klimatmedvetenhet ställts mot det ökade flygresandet. Fler och fler på sociala medier och på tidningarnas kultursidor säger sig ta avstånd från flyget. Hur avspeglar sig intresset för miljön och ett hållbart resande hos allmänheten idag?

»H

ÅLLBART RESANDE, ja, det är något av en paradox. Vad gäller själva resan, transporten från en plats till en annan, verkar det pågå en attitydförändring hos medelklassen. Man söker andra sätt att resa än med flyg. Tåget blir då ett alternativ.« »Paradoxen ligger i att trots att vi är miljömedvetna och vill leva miljömedvetet, är vi inte beredda att betala mer för ett hållbart NTRESSANT ÄR att de resmönster man resande. Samtidigt utgår vi från att det ska hade som ung inte verkar ändras genom fungera på samma sätt dit vi kommer som livet. Många av dagens seniorer vill ut och här hemma. Ta till exempel sopsortering viltågluffa, vilket de gjorde i sin ungdom när ket inte förekommer i flertalet länder. Och InterRailkortet kom. Idag finns kortet också i Kroatien där man släpper utsläpp i havet. för dem, seniorerna - och tågluffning har Men samtidigt reser många mer än gärna på kommit tillbaka. Spännande, eller hur?« kryssningar i Adriatiska havet.«

»I

1/2018 GROW magazine /  19


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

ETT HÅLLBART RESANDE handlar alltså inte bara om själva transporten till resmålet utan också hur man väljer att bo, äta och vad man gör på sin resa. Att resa klimatmedvetet är en sak, att leva efter principer om hållbarhet under resan en annan.

YTTERLIGARE EN ASPEKT PÅ RESANDET ÄR SÄKERHETSLÄGET i världen med de terrorattacker som skett under senare år. Hur har det påverkat vårt resebeteende?

»I

Illustration: pict rider

»HÅLLBART RESANDE är

något av en paradox. Trots att vi är miljömedvetna och vill ha det, är vi inte beredda att betala mer för det. Samtidigt utgår vi från att det ska fungera på samma sätt dit vi kommer som här hemma.«

20  �

GROW magazine 1/2018

STORT HAR DET INTE påverkat valen av resmål särskilt mycket. Visserligen har vårt resande till länder som Tunisien, Egypten och Turkiet minskat betydligt, men inte nämnvärt till Bryssel, Paris, Nice eller till London som ju har en lång historia av terrordåd, ända sedan IRAs bombattacker på 1970-talet. Här är vi ganska så irrationella när det gäller valet av våra resmål - vi känner oss säkrare i en miljö vi känner igen och ju längre bort, desto farligare verkar det vara. Som till exempel terrorattackerna på Bali för ett antal år sedan. Efter bara någon månad var australiensarna tillbaka - Bali som ju motsvarar deras Ibiza eller Mallorca och ligger i deras närområde. För oss svenskar tog det betydligt längre tid.« »Digitaliseringen och internet har också gjort att vi ändrat vårt beteende både vad det gäller våra resdrömmar och när det gäller att välja resmål, boende och aktiviteter på våra resor. Vi påverkas av omdömen, reviews, på TripAdvisor, bilder på Instagram och vänners upplevelser via Facebook. Om vi läser många positiva omdömen känner vi oss säkra, vi tror på dem och på utsagorna i våra digitala nätverk.«

»F

RAMTIDENS RESANDE? Nya transportmedel håller på att utvecklas. Elon Musks SpaceX för privat rymdfart är ett. För rymdturism och kolonisering av Mars. Men med SpaceX skulle det också kunna bli möjligt att resa vart som helst på jordklotet på 30 minuter.« »Hyperloop är ett annat som man gör tester med i Nevada. Det är ett slags supersnabbt rörposttåg med vilket man skulle kunna resa från Stockholm till Köpenhamn på 30 minuter. Eller till Lissabon på några timmar.«

»V

ÅRT RESANDE kommer inte att minska i framtiden. Det enda som vi ser skulle kunna förändra våra resvanor är en eventuell ekonomisk kris vilken skulle påverka samhället i stort. Och då också resandet. Men i övrigt ... nej, vi kommer att fortsätta ˜ att resa!«


§

UTBLICK

— PERSPEKTIV

lll 3 frågor till Erika Charbonnel om

COACHING i FRANKRIKE

ERIKA CHARBONNEL har också en utbildning som coach från Frankrike där hon bodde och arbetade under många år. Så intressant! tyckte GROW magazine, och ville naturligtvis veta mer om coaching - i Frankrike!

S

om coach och läsare av GROW magazine är förstås många också intresserade av hur man ser på coaching i länder utanför Sverige. ERIKA CHARBONNEL, Director of Travel & Tourism på Kairos Future i Stockholm, är också utbildad coach i Frankrike. I intervjun med henne om våra resmönster idag och i framtiden, som del av detta nummers huvudtema, kom vi naturligtvis också in på coaching. Vi talade om fransmännens syn på coaching, den coachutbildning hon gått och vad coaching är för henne i hennes nuvarande arbete:

1.

Coaching är etablerat i Frankrike, men generellt sett förhåller sig fransmännen sig mer skeptiska mot personlig utveckling än vad man gör i många andra länder. Fransmännen har en lång filosofisk tradition och är benägna att vara misstänksamma mot den mer anglosaxiska och pragmatiska coachingen som egentligen borde kunna hitta sin roll som en modernare variant av det filosofiska resonemanget av jaget. Men här är fransmännen mer granskande och ifrågasättande. Anthony Robbins, till exempel, är inte alls ett namn i Frankrike men däremot i Belgien dit franska coacher reser för att lyssna på honom.

le

COACHING en FRANCE

3.

Hur jag använder mig av coaching idag i mitt arbete? Jo, genom ett coachande förhållningssätt. För mig personligen är coaching snarare ett förhållningssätt än ett yrke - att vara öppen mot människor, se varje individs potential, att lyssna in. Ser man sin omvärld på det sättet så är det inget man stänger av eller slutar med, det finns kvar resten av livet. Antingen så har man ett coachande förhållningssätt eller inte. Så - en gång coach, alltid coach!

Illustration: Elionas

2.

Jag gick min utbildning hos Coach Académie, ett kanadensiskt franskspråkigt utbildningsföretag, där jag också certifierades för mer än 10 år sedan. Upplägget var 9 månaders utbildning, deltid, plus 6 månader för certifiering, totalt omkring 480 timmar med 100 timmars praktik/coaching eller mer. Jag har fortfarande kontakt med Coach Académie där jag ingår i deras certifieringskommitté. Det ger mig så mycket energi att träffa alla dessa inspirerande och duktiga coacherna! I Frankrike ser man överlag utbildning på ett mer teoretiskt sätt än här i Sverige. Att uppleva, känna och tycka ges inte särskilt stort utrymme, man fokuserar på det skrivna ordet och på det intellektuella resonemanget.

1/2018 GROW magazine /  21


PERSPEKTIV— § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

” FÖR DEN SOM RESER PER J ANDERSSON

ÄR VÄRLDEN VACKER

författare, journalist & resenär redaktör resetidningen Vagabond vagabond.se 22  �

GROW magazine 1/2018

Foto: Johan Marklund


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

RES - OCH DU KOMMER ATT SE VÄRLDEN ANNORLUNDA! »För den som reser är världen vacker« är titeln på PER J ANDERSSONs senaste bok. En hyllning till resandet med många tankar om varför vi reser och hur vårt resande påverkar oss. Och en inspiration till att upptäcka omvärlden bakom medias krassa nyhetsrapportering och reseföretagens förföriska reklambilder. Lär man sig förstå världen bättre genom att resa? Blir man mer vidsynt och tolerant som person? Mer öppen och social? Växer man som person? Generellt sett - ja. Men det beror också på hur man reser och vart. Och vem man är. Text: Lena Weesar 1/2018 GROW magazine /  23


PERSPEKTIV — § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

A: TEM TRE YT & E INR SOR RE

N

»A

ÄR VI RESER SKÄRPER VI VÅR IAKTTAGELSEFÖRMÅGA

LLA 18-ÅRINGAR I EUROPA borde få ett InterRailkort. Det skulle ge dem en grundutbildning i socialisering och tolerans. Och en mer balanserad syn på världen.« Det säger resejournalisten och författaren PER J ANDERSSON som själv började resa på egen hand i tonåren. Och då till platser och miljöer långt utanför de vanliga turiststråken.

» ATT VÄRLDEN är mer nyanserad än vad nyhetsmedierna låter oss tro är ett skäl till att resa. Kanske till och med det bästa och mest effektiva sättet för att förstå omvärlden bättre.« 24  �

GROW magazine 1/2018

Som medgrundare och redaktör för Vagabond, Sveriges största resetidning, har han rest mycket, kommit nära det vanliga livet bakom medias eländesbeskrivningar av läget i världen och turistbroschyrernas säljande reklambilder. Hans slutsats? Att för den som reser är världen vackrare än man tror!


§

V

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

»NÄR VI RESER skärper vi vår iakttagelseförmåga. Vi blir mer observanta både på tillståndet i världen och på vår hemmiljö, varifrån vi kommer.«

I TRÄFFADES ute på sta'n för en intervju en kulen januarieftermiddag i Stockholm. Dagen efter skulle PER J ANDERSSON resa till Indien. För vilken gång i ordningen? LÄR MAN SIG FÖRSTÅ världen bättre Det frågade jag inte. För när allt kommer genom att resa? Blir man mer vidsynt och omkring, hur viktigt är det att veta det? tolerant som person? Egentligen?

S

OM INDIENKÄNNARE med en mängd publicerade artiklar och reportage och med ett antal böcker utgivna förstår man att han har lärt känna Indien genom många resor, besökt platser de flesta av oss aldrig har hört talas om och mött människor vi aldrig skulle ha möjlighet att träffa. Den här gången skulle han delta i en internationell bokmässa i Delhi, medverka i en paneldiskussion vid en litteraturfestival i Jaipur och göra ett reportage om en kamelsafari i den indiska Tharöknen för resetidningen Vagabond där han också är redaktör,

H

ANS FÖRRA BOK, dokumentärromanen New Delhi - Borås: Den osannolika berättelsen om indiern som cyklade till Sverige för kärlekens skull har uppmärksammats internationellt, översatts till 16 språk, blivit utsedd av National Geographic till en av 2017 års bästa reseböcker och är en bästsäljare i Tyskland. Snart ligger också hans senaste bok, För den som reser är världen vacker, på de tyska bokhandelsdiskarna med titeln Vom Schweden, der die Welt einfing und in seinem Rucksack nach Hause brachte. Vilket på svenska ungefärligen blir till Svensken som fångade världen och tog hem den i sin ryggsäck.

Det är bland annat de frågorna Per J Andersson ställer sig i boken och jag ställer samma frågor till honom när vi träffas.

J

»

A, ABSOLUT. Eller rättare sagt, det

beror på hur och vart man reser och vem man är. Resandet kan vara utvecklande men också så intetsägande. Att resa ut i världen ger oss möjligheter att växa som person på ett helt annat sätt än om vi står kvar i det för oss välkända. I en tysk undersökning har det till exempel visat sig att individer som har rest oplanerat blir mycket bättre på att hantera livet hemma, de blir också mer sociala och utåtriktade.« »Är man nyfiken, öppen för andra normer, nya sociala sammanhang och för det oväntade istället för att se det som är annorlunda som fel eller konstigt och oförutsedda händelser som hinder och problem, ja, då finns förutsättningar för att resan berikar. Och vidgar ens perspektiv.« »När vi reser skärper vi vår iakttagelseförmåga, vi blir mer observanta både på tillståndet i världen och också på vår hemmamiljö, varifrån vi kommer.« 1/2018 GROW magazine /  25


PERSPEKTIV — § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

DET VAR MED INSIKTER OM DETTA, nyfikenhet på hur vår omvärld ser ut och möjligen också en romantiserad idé om ett fritt liv Per J Andersson började resa. Ung och som ryggsäcksluffare - som vagabond. Han ville uppleva det som existerade oavsett om det fanns nyhetsreportrar och turister på plats eller inte. Att uppleva livet, det som pågick bakom braskande nyhetsrapporteringar och tillrättalagda turistbroschyrer.

ATT VÄRLDEN ÄR MER NYANSERAD än vad mediernas nyhetsförmedling låter oss tro, är ett annat skäl till att resa. Kanske till och med det bästa och mest effektiva för att förstå omvärlden bättre, säger Per J Andersson. För bakom tidningarnas eländesbeskrivningar finns både glädje och skönhet på de mest problemfyllda platserna och livet där är inte heller alltid fullt av problem. Där finns också en vanlig vardag. En vardag vi mer sällan får veta något om.

SIN FÖRSTA EGNA RESA gjorde han i tonåren. Till en kibbutz i Israel. Med sina föräldrars godkännande hade han hoppat av gymnasiet under förutsättning att han skulle försörja sig själv och hos SYO-konsulenten på skolan hade han sett en broschyr om att man kunde resa och arbeta på kibbutz i Israel. Han var inte ensam om det, kibbutzreTVÅ BILDER AV VÅR OMVÄRLD. En bild av sor hade en veritabel boom bland unga vår värld i kris - den andra av vår värld i då, i slutet av 1970-talet, berättar han. ett paradisiskt skimmer. Är de extrema? Och han reste. Efter det blev det resor Ja. Förenklade? Ja. Sanna? Ja - och nej. För på egen hand, ensam, utan ressällskap världen är mer nyanserad än så. han reste runt i Europa, till Indien, han liftade, åkte tåg och flög. Och han började skriva. OCH BAKOM DE FÖRFÖRISKT LOCKANDE bilderna av milsvida stränder, bekväma hotellrum och leende människor i ständigt solsken i turistreklamens paradisiska värld, finns även där en vardag, ett liv utanför hotellkedjornas sofistikerade all-inclusive. Ett liv man som omhändertagen turist sällan möter.

M

»

26  �

GROW magazine 1/2018

Foton: kellepics, haveseen

AN RESTE ANNORLUNDA DÅ. Det var innan lågprisflygens tid. Charterflygen hade kommit igång och var på uppgång, men för mig var det mest ryggsäcksliftande och InterRailkort som gällde. Överlag var allt mer oplanerat då än vad det är idag, det var också mycket svårare att planera sina resor. Man fick ordna allt själv och det utan vare sig internet eller mobil.« »Idag reser man mer förutbestämt - för vem skulle resa iväg utan några förbokningar idag? Knappast någon. Det är tryggt och bekvämt men man missar något också. Det blir färre överraskningsmoment, oväntade möten - och möjligheter som man inte tänkt på.«


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

Ta en buss på måfå eller hyr en bil

och ge dig upp i bergen, ut på landet eller till närmaste riktiga stad och ta en kopp turkiskt kaffe och en skiva vattenmelon med gubbarna och gummorna i skuggan under platanen. Ett möte med en människa får dig att se annorlunda på en politisk konflikt, ett restaurangbesök får dig att börja laga en ny maträtt, en promenad i en botanisk trädgård får dig att plantera nya buskar i din trädgård - och en safari bland utrotningshotade djur får dig att gå med i Naturskyddsföreningen. ur För den som reser är världen vacker, Per J Andersson (Ordfront förlag, 2017)

NÅGRA ÅR SENARE, 1987, var han med att starta resetidningen Vagabond. Tidningen som alla reseintresserade här i Sverige känner till mer än väl.

»

V

»

I VAR NÅGRA STYCKEN och själv var jag ganska skeptisk till idén i början. Jag trodde egentligen inte att det skulle gå att starta en tidning. Men det gjorde det och det gick bra - förra året blev Vagabond 30 år!« »Jag är kvar på tidningen som redaktör. På deltid. Jag vill ha tid att skriva eget och det har blivit några boktitlar under åren.«

RESETIDNINGEN VAGABOND,

vars första nummer kom ut 1987, ger även ut resereportageböcker och arrangerar resor och kurser i reseskrivande och resefotografering. Tidningen kommer ut med 10 nummer per år,

SAMMANLAGT HAR DET BLIVIT sex titlar, som också rönt stort intresse i utlandet, och ett antal guideböcker.

V

AD JAG SKRIVER PÅ NU? Jo, om våra tankar om att resa med tåg, tågresandet som ju revolutionerade vårt resande kring förra sekelskiftet. Den höga farten, typ 50 kilometer i timmen, skrämde, oroade och blev en symbol för industrialismens era. Samtidigt kunde vi förflytta oss snabbare än någonsin. Det finns väldigt mycket kul och intressant att berätta om tåg och resor och allt kring detta - tågresandets historia!«

VAGABOND - latin vagabundus,

"kringströvande". En person som lever ett fritt liv på resande fot. Vagabonderi, en livsstil, ett sätt att leva som under århundradenas lopp inte setts med blida ögon. 1/2018 GROW magazine /  27


PERSPEKTIV — § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Att resa är att utsätta sig för nya ljud,

dofter och sedvänjor och trots inledande osäkerhet och rådvillhet lista ut hur man ska bete sig. Att resa är att lära sig att samma problem kan ha flera olika lösningar och skaffa sig ett inre lugn så att man inte får ett nervöst sammanbrott när pendeltåget år tio minuter försenat eller arbetsplatsen omorganiseras. ur För den som reser är världen vacker, Per J Andersson (Ordfront förlag, 2017)

»ALLA 18-ÅRINGAR I EUROPA borde få ett InterRailkort det skulle ge dem en grundutbildning i socialisering och tolerans. Och en mer balanserad syn på världen.« IDAG HAR JU FLYGET konkurrerat ut tåget, men att det finns mycket positivt med att resa med tåg förstår man redan av Pers senaste bok, och då handlar det inte bara om miljöaspekterna. . A, FLYGET FÖRVRÄNGER vår bild av världen, det verkar som om vår rumsuppfattning har blivit mer inskränkt. I vår tid av flygande kors och tvärs över jordklotet har vi förlorat känslan för hur delarna hänger ihop, vi reser i raka linjer mellan storstäderna, det går snabbast.« »Men reser vi med tåg istället för att ta flyget får vi en helt annan bild av hur Europa ser ut, till exempel. Pröva själv! Att resa med tåg från Tyskland till Venedig tar bara några timmar och du får se Österrike på köpet. Det är snabbt och effektivt. Och bekvämt.«

J

»

28  �

GROW magazine 1/2018

»Men det är inte helt lätt att boka tågresor över längre sträckor. Det finns ingen samordning, inga bokningssystem eller tågresesajter motsvarande dem som finns för flyget. Inte ännu. Man får bara hoppas att det kommer.« ATT RESA MED TÅG ger också tid till tankar och upplevelser på ett annat sätt än att timme efter timme sitta inklämd i en flyplansstol någonstans över molnen. Man ser landskap, samhällen, byar och städer glida förbi, man upplever naturens skiftningar i ljus och färger utanför tågfönstret och man kanske kommer i samspråk med en medresenär över en kopp kaffe i restaurangvagnen. Och resan blir mindre av en transport från en plats till en annan. Man upplever själva resandet i sin resa.


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

Illustrationer: verticalarray - Victor

DEN RAKA LINJENS RESANDE: Flyget förvränger vår bild av världen.. ... I vårt resande över jordklotet har vi förlorat känslan för hur delarna hänger ihop. Vi reser i raka linjer mellan storstäderna. Det går snabbast.

MEN VILL MAN MÖTA världen kan man också stanna hemma. Vi talar om uthyrningssajter som Airbnb som förmedlar privata boenden, lägenheter och rum, via nätet.

»

»

H

AR DU ETT LEDIGT RUM kan du hyra ut det via sajten och ta hem hela världen till ditt kök. Nu har man också lagt till upplevelser på Airbnb och har du en egen specialitet kan du erbjuda den också. Eller leta tryffel i Toscana, gå på en barrunda i London, göra din första graffitimålning i Berlin. Guiderna är alltid lokalboende med ett inifrån-perspektiv vilket gör det hela mer av personliga möten än med professionella guider.«

S

Å, JAVISST - att resa, möta människor från andra länder och kulturer gör att vi utvecklas som människor. Alla 18-åringar i Europa borde egentligen få ett InterRailkort det skulle ge dem en grundutbildning i socialisering och tolerans. Och en mer balanserad syn på världen.« ˜

l l l + 3 KORTA FRÅGOR OM ATT RESA till PER J ANDERSSON

VAD KAN DU INTE resa utan?

Anteckningblock förstås, eftersom jag skriver. Kamera. Böcker - en guidebok och en skönlitterär bok av en författare från landet jag reser till. Kläder - men få, för jag tvättar under resan.

RESESKILDRARE som inspirerat dig?

TOMAS LÖFSTRÖM som gick bort alldeles för tidigt. För hans fina sätt att se och skildra världen och hans vänlighet, nyfikenhet och öppenhet som den person han var.

JENNY DISKI, brittisk författare som även skrev reseskildringar, personliga berättelser med reflektioner över vad som hände inuti henne själv i mötet med människor och platser.

GODA RÅD till oss som vill se världen?

Förbered dig - läs på om platsen, eller landet, du ska resa till - läs också skönlitterära författare. Ta tåget! - om möjligt, det ger din resa en ny dimension och är dessutom miljövänligt. Välj boendet med omsorg - prisvärda alternativ där du också lätt kan få kontakt med andra resenärer är hostels, vandrarhem, som idag både har enkelrum och dubbelrum. Och - häll dig öppen för det du möter på resan, det oväntade - överraskningarna! Överplanera inte utan ge utrymme för improvisation. 1/2018 GROW magazine /  29


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

EVA DANNEKER vd, ägare - bokhandeln Vattumannen & tidningen Inspire

vattumannen.se inspiretidningen.se

VÅRT YTTRE OCH VÅRT INRE avspeglar sig i varandra Foto: tillhör Eva Danneker 30  �

Foto: Sofia Beling, Sofinabilder GROW magazine 1/2018


§

N E R EDA

L

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

DEN INRE RESAN: EN ÖNSKAN OM ATT FYLLA SITT LIV MED EN DJUPARE MENING EVA DANNEKER är inte bara VD och ägare av Vattumannen, bokhandeln i Stockholm som varit ett vattenhål för alla intresserade av esoterisk litteratur och inre sökande sedan i början av 1970talet då den öppnade. Hon driver också tidningen Inspire och leder resor för själslig återhämtning och fördjupning. Varför är vårt intresse för inre utveckling, den inre resan, så stort idag? Det är en fråga GROW magazine ställt sig. Och vem skulle bättre kunna svara på den än just EVA DANNEKER? Text: Lena Weesar 1/2018 GROW magazine /  31


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

A: E M E T YTTR E & OR R S IN RE

A E

TT DELA EN DJUPARE FILOSOFI GÖR ATT ARBETET GER SÅ MYCKET MER

NTREPRENÖR. Mindfulnessoch yogalärare. EQ-terapeut. Vedic art-lärare. Coach. Personalvetare. Och VD och ägare av bokhandeln Vattumannen i Stockholm och tidningen Inspire. EVA DANNEKER har bred och lång erfarenhet av vad personlig utveckling och resor i vårt inre kan ge.

» DET HAR SKETT en attitydförändring - mer är accepterat idag än för bara några tiotal år sedan.«

32  �

GROW magazine 1/2018

N

YFIKEN på Eva, på bokhandeln Vattumannen och med frågor om varför intresset för att söka oss inåt är så stort idag, om vad det är vi egentligen söker och hur hon ser på sitt ledarskap, tog GROW magazine kontakt.


§

» VI SÖKER LUGNET för att hitta oss själva, vår inre längtan, vår passion.«

I

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

»

D

ET HAR OCKSÅ SKETT en attitydförändring. Mer är accepterat än för bara några tiotal år sedan då till exempel meditation och yoga ansågs flummigt av många. Det var något udda, konstigt. Idag är det inte så. Man har ju till och med lunchyoga på större företag! Och de mer eller mindre ytliga yogaformerna som poweryoga leder många vidare till ett intresse för vad som händer inom en, på ett djupare plan, och man vill gå vidare. Så idag vågar vi bejaka oss själva på ett helt annat sätt än tidigare.«

BACKEN nedanför Observatorielun-

den på Drottninggatan, en av centrala Stockholms längsta gågator med butiker, kaféer och restauranger, ligger bokhandeln Vattumannen. Bokhandeln som blivit till ett begrepp och varit ett vattenhål för alla intresserade av esoterisk litteratur och inre sökande sedan i början av 1970-talet då den öppnade. Med cirka 10 000 titlar och en egen förlagsverksamhet är Vattumannen Sveriges största inom sitt område och fungerar som en mötesplats mellan människor och sökare inom olika esoteriska riktningar. Man ger föredrag, håller workshops, förmedlar resor och det kan handla om mycket, allt från meditation, mindfulness och yoga till olika typer av healing, medial vägledning, örtmedicin, auraavläsning, astrologi och tarot. Och mycket, mycket mer.

»

ATT INTRESSET för själsligt sökande och andlig utveckling är stort råder det ingen tvekan om. Och att intresset för det inre resandet har ökat och fått fäste under alla de år Vattumannen funnits är också helt klart. Men vad är det egentligen vi söker? Och vad står det för i vårt samhälle idag?

E »D

VA DANNEKER, VD och ägare av Vattumannen och tidningen Inspire, är naturligtvis den rätta personen att fråga, vilket GROW magazine också gjorde:

ET FINNS NOG FLERA skäl till varför intresset för att söka sig inåt är så stort som det är. Ett är att vi idag, när vi överlag har det ekonomiskt bra och har våra grundbehov täckta, söker något mer än det materiella. Vi har en längtan efter att fylla våra liv med en djupare mening och nu har vi möjlighet att på ett annat sätt än tidigare odla vår inre värld.«

— PERSPEKTIV

V

I SÖKER OCKSÅ det som skapar ett inre lugn. Idag går allt väldigt fort i ett uppspeedat tempo, vi blir påskyndade hela tiden och vi möter upp samhällets behov. Det gör att man lätt tappar bort sig själv och man söker lugnet för att ta rätt på sin inre längtan, sin passion.« »Vi brukar säga att idag, när vi renoverar och fixar våra hus och hem som aldrig förr, in till den minsta garderob, har vi också ett behov av att renovera oss själva. Vi går på djupet med vår yttre miljö och i vårt inre, med våra minnen och känslor. Vårt yttre och vårt inre avspeglar sig i varandra.« MAN KAN SÖKA SITT INRE på många olika sätt. Vad är det man är mest intresserad av när man kommer till er på Vattumannen?

»

M

INDFULNESS har länge rönt stort intresse på bred front. Personlig utveckling och medial läkning är andra områden. Och vårt kroppsliga välbefinnande, den fysiska hälsan med mat, kostråd och psykologin bakom fysiska problem och sjukdomar. Livets hjul, en bok vi gett ut på vårt eget förlag översatt till svenska, handlar om chakran, kroppens energicentra, och hur vi kan balansera dem, öka energiflödet och vårt välbefinnande. Den är väldigt intressant för många. Vi ger inte ut så många böcker på Vattumannens förlag, vi väljer ut guldkornen, och Livets hjul är ett av dem.« 1/2018 GROW magazine /  33


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Foton: Lena Weesar

EVA DANNEKER är inte bara VD och ägare av Vattumannen, hon driver också tidningen Inspire, en hälsotidning för kropp, sinne och själ som kommer ut fyra gånger per år och är en systertidning till den brittiska tidskriften Inspired Wellbeing. Och hon arrangerar och leder resor - Soultime, Soulwalks, Recharge your life - resor i kombination med vandring, personlig utveckling och avkopplande ledighet.

VATTUMANNEN

på latin Aquarius, är den elfte stjärnbilden i Zodiaken. Vattumannen är vattenbäraren som ger liv och andlig näring till världen. Med vattnet från sin kruka sköljer han bort det förflutna och ger plats för en ny start med visionen om en värld där universell jämlikhet och individuell frihet råder. En symbol för upplysning och inspiration.

34  �

GROW magazine 1/2018

»T

IDNINGEN INSPIRE och Vattumannen ser jag som komplement till varandra. Genom Inspire når vi ut till fler och den är en viktig kanal till dem som har ett mer djupgående intresse. Inspire vill just inspirera, vi tar upp olika metoder för inre utveckling, aktuella författare och - ja, det som kan inspirera till att vilja veta och ta reda på mer.«

»R

ESORNA vi gör är går till Azorerna, den paradisiska ögruppen i Atlanten, där vi har en veckas Soultime, till Spanien där vi gör Soulwalks, vandrar tillsammans på El Camino, en del av pilgrimsleden till Santiago de Compostela och vi gör två-dagars Recharge-vandringar här i Sverige.«


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

»D

VD OCH ÄGARE AV SVERIGES mest innehållsrika bokhandel för sökare och alla som är nyfikna på vad livet kan innehålla utanför gängse uppfattningar och tolkningar av vår livsresa. Och för en av de få tidningar man kan hitta i Pressbyrån med fokus på inre sökande och utveckling, Och dessutom ledare för evenemang, aktiviteter och resor för själslig fördjupning. DET ÄR LÄTT ATT INSE att Eva Danneker har en nyckelposition inom sitt område och nästa fråga blir givetvis: Ditt ledarskap, hur ser du på det?

»J

AG ÄR INTE den typen av ledare eller chef som lägger mig i eller vill ha ett finger med överallt. Visst håller jag koll, men alla mina medarbetare på Vattumannen har egna och tydliga ansvarsområden. Alla vet »vad« och »var«. Att ge ansvar, delegera med tydliga ansvarsområden är alltså viktigt - och att alla har kul, på jobbet och i jobbet.«

»V

— PERSPEKTIV

ET ÄR EN UTMANING att våga be om och att ta in hjälp. Många gånger handlar det naturligtvis om ekonomi, men det lönar sig att lägga pengar på det. Man måste inse att man inte kan, eller behöver kunna eller göra allt. Den energi som frigörs hos en själv genom att lägga ut uppgifter på andra och att köpa andras tjänster kan användas på så mycket bättre sätt. Som också gynnar verksamheten.« »En stor utmaning vi brottas med just nu är att vi troligen blir tvungna att flytta på grund av höjd lokalhyra. Vilket känns väldigt tråkigt. Men flytten ska inte gå långt, vi hoppas på att hitta en lokal här i närheten, inte långt från var vi finns idag, på Drottninggatan.«

OM LEDARSKAP och om att leda: EVA DANNEKER

I HAR EN DJUPARE FILOSOFI BAKOM vår verksamhet. En filosofi som alla delar och brinner för vilket gör att arbetet ger så mycket mer än vad en vanlig arbetsplats ofta kan göra. Och vi vet att vi har en viktig funktion att fylla. Det märker vi, inte minst av all positiv feedback vi får.«

• PETA INTE I ALLT - men håll koll på

IKTIGT ÄR OCKSÅ att i sitt ledarskap se och föra fram vad vi gör bra, det positiva, och att puffa medarbetarna framåt. Det är klart att vi, och jag, skulle kunna vara mycket bättre på många saker. Men att ta fasta på det positiva och utgå från det istället för på det som fattas eller fallerar ger så mycket mer. Inte minst arbetsglädje.« »Att inte vara rädd för att be om eller att ta in hjälp av dem som kan göra saker bättre och snabbare än en själv, är en sak jag har lärt mig. För några år sedan gjorde jag till exempel bokföringen för Vattumannen. Jag tyckte det gav mig kontroll över verksamheten men egentligen var det inget jag tyckte var särskilt roligt. När jag till slut la över den på en redovisningsfirma fick jag så mycket energi. Men det var inget lätt beslut, jag hade jättesvårt att släppa taget!«

baserad på verksamheten som alla medarbetare brinner för.

»V

verksamheten.

• TYDLIG ANSVARSFÖRDELNING -

alla medarbetare har egna ansvarsområden, alla vet "vad" och "var".

• EN DELAD FILOSOFI - en grundsyn • FOKUSERA PÅ DET POSITIVA - vad ni gör bra. Och puffa fram medarbetarna.

• VETSKAP OM ARBETETS VIKT -

medvetenhet om att det ni gör fyller en viktig funktion.

• BE OM OCH TA IN HJÄLP - av dem som kan göra saker bättre och snabbare än dig själv. Det ger dig energi till att göra mer av det du själv är bra på.

• och - att alla ska HA KUL! 1/2018 GROW magazine /  35


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Foton: gavilla

SOULWALK på EL CAMINO mot Santiago de Compostela

Pilgrimsleden, eller Jakobsleden, är en tusenårig vallfartsled som leder till aposteln Jakobs relikskrin i katedralen i Santiago de Compostela i nordvästra Spanien. Den består av flera leder som går igenom Europa, El Camino är den spanska delen. För katoliker är Santiago de Compostela en helig stad och även om man inte är troende upplever många en vandring på El Camino som omvälvande.

MED PERSONALVETENSKAP I BOTTEN har Eva arbetat på Vattumannen sedan 1991. Hon blev delägare och sedan ensamägare 2011. Under åren har hon bland annat utbildat sig till coach, mindfulness- och yogalärare och just nu går hon en kurs i FEEL, berättar hon. FEEL, som står för Facilitated Equine Experiental Learning, en upplevelsebaserad metod för personlig utveckling där man genom att lyssna till hjärtats röst får kontakt med sina känslor, mönster och drömmar med hästen som lärare. Ett samspel mellan människa och häst där hästens intuitiva förmåga svarar på människans inre tillstånd i en interaktion som hjälper individen att hitta vägar mot sitt autentiska jag.

»H

ÄSTEN ÄR SOM EN MEDCOACH, kan man säga. Hästar har en fantastisk intuitiv förmåga, de är alltid helt närvarande och kan spegla upp frågor hos oss människor på ett alldeles speciellt

sätt.« »Vi känner mycket mer än vad vi tror eller är medvetna om. Allt går inte via intellektet, men vi har ofta svårt att komma i kontakt med vad vi verkligen känner i hjärtat. Här kan hästarna hjälpa oss, de har stora hjärtan och magar där medkänslans hormoner sitter, det är faktiskt vetenskapligt bevisat. Och hästen vill dig väl. De känner av ditt inre tillstånd och kan kommunicera det till dig, hjälpa dig på vägen mot personlig utveckling och ge dig tillgång till din inre visdom.«

36  �

GROW magazine 1/2018

FEEL - Facilitated Equine Experiental Learning En upplevelsebaserad metod för personlig utveckling där fokus ligger på samspelet mellan häst och människa och där hästen agerar lärare. FEEL lanserades av Wendy och Andre Leclipteux i Tottenham, Kanada, 2006. Hästunderstödd terapi är en liknande metod som bland annat används i behandling av flickor med självskadebeteenden.


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

Foton: Comanche0

SJÄLV BOR HON tillsammans med sin familj, tre hästar och tre katter i ett hus mitt i skogen en bit utanför Stockholm. Naturen finns utanför knutarna - naturen som är hennes andningshål, berättar hon när jag frågar hur hon får sin tid att räcka till för allt hon är engagerad i.

SOULTIME på AZORERNA

»N

ÄR ALLT SNURRAR PÅ för fullt är det viktigt att kunna koppla av och hämta kraft utanför jobb och vardag, och jag gör det i naturen. Man får inte glömma bort att lägga in ledig tid och att lyssna på sin kropp. Det är jag också noga med att göra om jag är på en konferens eller på en jobbresa. Jag behöver vara frisk för att kunna göra ett bra jobb precis som mina medarbetare.« »Det är klart att jag ibland önskar att jag var klonad. Men det gäller att jobba effektivt, och för mig handlar det om att jobba med en sak i taget. Att fokusera på ett projekt eller en uppgift gör att jag får väldigt mycket gjort, mycket mer än om jag skulle multitaska med flera saker samtidigt. Och när det är klart så släpper jag det och gå vidare till nästa projekt. Jag går inte tillbaka, tänker inte på hur jag skulle kunnat gjort saker och ting annorlunda. När jag stänger av datorn är den också avstängd. Då är det andra saker som gäller!« VI FORTSÄTTER ATT TALA OM RESOR, yttre resor, resor i världen som leder till resor i vårt inre. Som Soultime på Azorerna och Soulwalks på pilgrimsleden El Camino i Spanien.

»A

TT KÄNNA NÄRHET OCH GEMENSKAP med andra i en lugn och tillåtande miljö, det är också något många längtar efter idag. Att hitta den glädje som finns i att våga vara sig själv tillsammans med andra gör att vi förändras, att vi växer som människor. Det är den möjligheten vi vill ge med våra resor. Näring för själen. Soultime.«

AZORERNA är en portugisisk ögrupp i Atlanten som består av totalt nio vulkanöar där São Miguel är den största. Ögruppen ligger ungefär 1 500 kilometer från Lissabon, är relativt oexploaterad, rik på natur och kallas därför av många för "Edens lustgård".

˜

1/2018 GROW magazine /  37


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

DEN INRE RESAN TYSTARE du är, ” JU desto mer hör du ...

LUNCHMEDITATION I HEDVIG ELEONORA KYRKA, STOCKHOLM Foton: Lena Weesar

38  �

GROW magazine 1/2018


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

1/2018 GROW magazine /  39


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INTRE & YTTRE RESOR

Foto: Tuulia Kähkönen

MAN MÅSTE LYSSNA INÅT

och samtidigt vara närvarande i nuet

MARIKE OLLNER

horseexperience.se 40  �

GROW magazine 1/2018

fil kand beteendevetenskap, reikimästare, hästmassör


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

TEMA : INRE & YTT RE RESO R

MED HÄSTAR SOM LÄROMÄSTARE ... Kan man lära av djur? Och av hästar? Ja, absolut! säger MARIKE OLLNER som i praktiskt taget hela sitt liv levt nära hästar - privat med egen häst i nästan 20 år och professionellt som hästmassör och reikimästare. Och det i några av världens mest ansedda stall. GROW magazine träffade Marike för en intervju som kom att handla om människans relation till hästar, men framför allt om hur olyckliga händelser i livet kan leda fram till insikter som ger livet nya, positiva riktningar. Marike har erfarenhet av båda vilket ledde henne vidare till både inre och yttre resor! Text: Lena Weesar

1/2018 GROW magazine /  41


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

A: M E E T TTR Y E& INR ESOR R

»

Ä

VEN MOTGÅNGAR KAN GE MENING «

L

» UTAN ATT TÄNKA

sjönk jag ner på knä och bad till universum om hjälp och kraft till Sweet och mig själv. Varifrån jag fick impulsen vet jag inte, jag hade aldrig gjort något sådant tidigare. «

42  �

GROW magazine 1/2018

IVSFLÖDE. MOTGÅNGAR. Ibland faller allt på plats i våra liv - händelser, möten och sammanträffanden för oss vidare i livet, just dit där vi helst av allt vill vara. Livet känns underbart - vi vill inte missa en sekund! Så drabbas vi av motgångar. Vi frågar oss Varför? Varför just jag? Vi förstår inte, eller kanske vill vi inte förstå ...? Att motgångar kan leda in livet i nya, positiva riktningar det vet MARIKE OLLNER. Det började med en för henne livsavgörande händelse när hennes häst Sweet skadades allvarligt. En händelse som ledde vidare till resor - både inom henne själv och ut i världen.


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

» ... JAG BLEV HELT LUGN, klar i huvudet och jag visste precis vad jag skulle göra. Jag såg också att någonting hade hänt med Sweet - hon hade också blivit lugnare och hade lättare att andas.«

A

TT EN OLYCKA med hennes

älskade häst Sweet skulle bli början till en livslång inre resa och många resor runt om i världen, var knappast något som MARIKE OLLNER kunde ana. Men så blev det. Marike berättar:

»

»

D

ET VAR EN oktobereftermiddag, snart kväll, och jag hade åkt ut till stallet efter jobbet. Jag tog ut Sweet på en liten äng där det fanns ett upptrampat spår och just som jag skulle börja linlöpa märkte jag att någon satt ut ett par hinder en bit bort. Jag såg det inte som något problem, avståndet var betryggande, tänkte jag. Sweet kändes lugn och säker och jag lät linan löpa ut. Hon började skritta, jag lät henne successivt öka tempot - och då ...! Sweet snubblade till, föll omkull och gled över gräset i full fart mot ett av hinderstöden!« »Hon blev liggande ett kort tag, stönade högt men kom upp på fötter igen. Lättad gick jag fram till henne i tron att allt var ok. Men det var det inte ... Blod sprutade ur ett stort, gapande sår i hennes ena sida och jag tyckte jag såg ända in till lungan. Sweet hade fått in en hinderstödsfot i kroppen!« »Jag började ropa på hjälp, helt ifrån mig, skakad och skräckslagen. Hjälp kom, man ringde efter veterinär och i väntan försökte vi stoppa blodflödet men utan någon större framgång. Vi visste inte vad vi skulle göra, jag kände mig paralyserad av skräck. Marike, gör något! ropade de andra runt omkring mig.«

U

TAN ATT TÄNKA sjönk jag ner på knä och bad till Gud och universum om hjälp och kraft till Sweet och mig själv. Varifrån impulsen kom, det vet jag inte, jag hade aldrig gjort något sådant tidigare. När jag satt där var det som en osynlig hand lade sig ovanpå mig och något mycket märkligt hände - jag blev helt lugn, en kraft strömmade in i mig, jag blev helt klar i huvudet och visste precis vad jag skulle göra. Jag såg också att någonting hänt med Sweet, hon hade blivit lugnare och hade lättare att andas.« »Vi lyckades transportera henne till Ultuna djursjukhus och efter 12 dagar kunde hon komma hem till stallet igen. Det var ett mirakel att din häst överlevde, sa veterinären. Och visst var det det ...« »Men vad var det som hade hänt? Varifrån fick jag impulsen att be universum om hjälp? Och varifrån fick jag lugnet och kraften?«

F

RÅGORNA STANNADE KVAR hos Marike

och de blev början till en inre resa som också ledde henne ut i världen. Hon började studera meditation och yoga, läste Paul Brunton och Yoganandas självbiografi*. Det kändes helt rätt - här fanns något hon sökt, bitar föll på plats och hon reste till Encinitas, Yoganandas retreatcenter i Kalifornien, en kontakt som kom att fortsätta ända tills idag. I Stockholm träffade hon Amma* och blev tagen av hennes kärleksbudskap. Samtidigt, bredvid arbetet som lärare, utbildade hon sig till hästmassör - och i reiki.

* Läs mer om Paul Brunton på sid 82, om Paramahansa Yogananda på sid 81 och om Amma, Mata Amritanandamayi Devi, på sid 83.

1/2018 GROW magazine /  43


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Foto: tillhör Théâtre Zingaro - bartabas.fr

PERSPEKTIV —

... här fanns något hon sökt, och hon reste till Encinitas och Yoganandas retreatcenter i Kalifornien ... MEDITATIONSTRÄDGÅRDEN i Encinitas, Kalifornien - Self-Realization Fellowship Hermitage & Gardens grundat av Paramahansa Yogananda 1920.

J

M

»

S

»

ARIKE BÖRJADE ARBETA med hästar på heltid - som hästmassör och reikimästare. Med travhästar på Solvalla hos Stig H Johansson, ansedd som en av de största inom travsporten genom tiderna, hon arbetade med dressyrhästar på den spanska Kungliga Hovridskolan i Jerez de la Fontera, en tid i Monsieur Bartabas berömda dressyrstall i Versaille, M. Bartabas som grundat cirkus Zingaro, och hon jobbade med ridskolehästar och privatägda hästar här i Sverige och utomlands.

Foto: Wonderlade, flickr.com

AG TROR ATT ALLT KAN ske av en särskild anledning, även motgångar kan ge mening som vi kanske inte först inser. De kan visa oss något vi behöver lära oss för att kunna gå vidare i livet.« »Innan min tredje bilolycka hade jag inte haft en tanke på att skriva en bok, till exempel, vilket ju är mångas dröm. Men hur gör man? Hur skriver man en bok? Det var något jag måste lära mig. Jag anmälde mig till en skrivarkurs som i sin tur ledde till en fantastisk resa - från idé till färdig bok.«

M

AN MÅSTE LYSSNA inåt. Och samtiAMTIDIGT KANTADES HENNES LIV av digt vara i nuet. Ibland styr man in olyckshändelser - efter tre bilolyckor sig så starkt på sina mål att man inte och med en whiplash-skada kände hon märker det som sker runt ikring en. Man att hon inte rent fysiskt klarade av tempot, tappar bort att följa flödet. Jag ser det ofta resorna och arbetet med hästarna. Ett ari stallet när en ägare, eller tränare, har sina bete som hon älskade men hälsan måste egna mål för sin häst men inte vill inse att gå före. Hon tog en paus och mellan läkar- hästens dagsform inte stämmer överens med besök, behandlingar och rehab skrev hon deras förväntningar. Hästen kan vara trött, boken Hästar som läromästare där hon med det kanske har hänt något oväntat så den mycket humor och värme berättar om sina behöver vila. Men i ägarens program ska erfarenheter och möten med färgstarka per- den tävla till helgen och min uppgift, enligt sonligheter inom hästvärlden - både hästar ägaren, är att ge den en quick-fix så den kan som människor. Marike vände motgång till prestera på topp. Det är ett dilemma - för en positiv riktning i sitt liv - igen! vems intresse ska jag egentligen följa? « 44  �

GROW magazine 1/2018


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

»JAG HADE EN PERIOD när jag kände att jag ville gå vidare men jag visste inte hur. Under en meditation kom namnet Jerez upp. "Du ska resa till Jerez de la Fontera i Spanien ..." och det ledde till arbete på Kungliga Spanska Hovridskolan ...« »En dröm jag hade var att få arbeta med Monsieur Bartabas' dressyrhästar på cirkus Zingaro i Frankrike. Vad hände? Jo, en belgisk väninna ringde från hans dressyrstall i Versailles. Kunde jag komma? Mai oui, naturellement! Och jag reste till Frankrike. ..«. »Det är underbart, en nåd, att få vara i ett flöde, att känna att allt faller på plats ...«

— PERSPEKTIV

Foton: Harvey Barrison - Daniel Villafruela - Wikimedia Commons

»MAN MÅSTE LYSSNA INÅT.

Och samtidigt vara i nuet. Ibland styr man in sig så hårt på sina mål att man inte märker det som sker runt ikring en. Man tappar bort att följa flödet.«

»

F

ÖR ATT KUNNA ARBETA MED EN HÄST måste man vara i samförstånd med den, känna ömsesidig tillit och respekt. Man måste kunna lyssna in sin häst och dess behov. Det svåra är att förmedla den uppfattning jag har av hästen till ägaren, eller tränaren, om den går stick i stäv med deras planering för hästen. Det är så lätt att fokusera så starkt på sina mål att man tappar bort sitt hjärta. Vilket är något jag tror inte bara gäller i stallet utan inom många områden i samhället, också inom företag och organisationer, särskilt de som arbetar med hård målstyrning där intellektet helt får styra.«

A

TT FÖLJA FLÖDET. Marike fortsätter att berätta om händelser och perioder i sitt eget liv då allt bara fallit på plats. Då allt bara kommit till henne, som när hon första gången kom till Kungliga Spanska Hovridskolan - Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre - i Jerez de la Fontera.

r

eiki

med rötter bland annat i Tibet, är en japansk teknik för avslappning, stresslindring och healing. Genom mjuk handpåläggning behandlas mentala och fysiska spänningar - "må-bra"-hormoner aktiveras och spänningar löses upp. reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder universell, och ki, som betyder livsenergi Universell Livsenergi - och motsvaras i kinesiskan av begreppet chi och i Indien av prana. reiki skapades i Japan i vid förra sekelskiftet av den andlige läraren MIKAO USUI utifrån en holistiskt synsätt - att kropp och psyke hör ihop.

De japanska tecknen för REIKI - Wikimedia Commons

1/2018 GROW magazine /  45


PERSPEKTIV § INRESITUATIONER & YTTRE RESOR KARRIÄR — §—JOBBIGA

Foto: byrdiyak

»FRÅN FORSKNINGEN vet vi att vår hjärna

Foto: byrdyak

är plastisk och förändringsbar, Vi kan alltså medvetet jobba för att bibehålla en frisk hjärna även i en stressfylld tillvaro.«

»

D

ET VAR UNDER EN MEDITATION. Jag hade en period när jag kände att jag ville gå vidare, men jag visste inte hur. Då, under meditationen, kom namnet Jerez upp. "Du ska resa till Jerez de la Fontera i Spanien." Jag visste knappt var Jerez låg, men jag reste förvissad om att allt skulle ordna sig, bli till det bästa och jag bestämde mig för att jag skulle följa allt som kom till mig och se vart det ledde.« »Vart det ledde? Jo, till vänner, arbete på Kungliga Hovridskolan, jättetrevligt boende och bättre spanska!« »En dröm jag hade var att få arbeta med Monsieur Bartabas' dressyrhästar på cirkus Zingaro i Frankrike. Vad hände? Jo, en belgisk väninna ringde från hans dressyrstall i Versailles och berättade att deras osteopat hade blivit sjuk. Kunde jag komma? Mai oui, naturellement! Och jag reste till Frankrike.« »Det är underbart, en nåd, att vara i ett flöde, att känna att allt faller på plats och att varje steg har en mening. Men livet är ju inte alltid så. Det viktiga är ändå att hålla sig öppen och försöka ta till sig det som sker. Även om det periodvis kan kännas väldigt kämpigt.«

46  �

GROW magazine 1/2018

»

E

GENTLIGEN ÄR VI ALLA ETT - vi hänger ihop, är beroende av varandra. Att hästars kollektiva medvetande är starkt, det märks tydligt i stallet. Men vi, som vi nu lever i vårt samhälle, verkar ha tappat det. Här är det individen och de individuella prestationerna som räknas.« »Yogananda säger på ett ställe att du ska se dig själv i en samling människor och stå kvar på din plats tills du ser en ledig lucka framför dig - först då ska du gå framåt. Du ska alltså inte tränga eller knuffa dig fram på bekostnad av andra. På tal om prestationer och mål. Det är en fin bild, eller hur? Tänk hur annorlunda världen skulle kunna se ut om vi levde så!« ˜

»JAG TROR ATT ALLT sker av en särskild anledning, även motgångar har en mening som vi först kanske inte inser. De vill visa oss något vi behöver lära för att kunna gå vidare i livet.«


§

TEMA: & YTTRE RESOR — § INRE JOBBIGA SITUATIONER

PERSPEKTIV — KARRIÄR

HÄSTAR SOM LÄROMÄSTARE av Marike Ollner, Ord & Visor förlag (2011) Just nu skriver Marike på en ny bok där hon utforskar olika perspektiv på - Ingenting.

» DET ÄR EN NÅD att få vara i ett flöde, att känna att allt faller på plats och att varje steg har en mening!«

FERIA DEL CABALLO den årliga festivalen i Jerez de la Frontera. Foto: Marike Ollner

1/2018 GROW magazine /  47


PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

Foto: jpeter2

A: E M TE TTR &Y E INR ESOR R

48  �

GROW magazine 1/2018

OM

ATT RESA ...


§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

BERGETS SKÖNHET ligger gömt för alla dem som

försöker upptäcka skönheten från bergets topp. De som tror att de, på ett sätt eller ett annat, kan nå toppen direkt. Bergets skönhet visar sig bara för den som bestigit det ... Antoine de Saint-Exupéry flygare & författare (1900-1944)

»D

ET FINNS INGA FRÄMMANDE LÄNDER - det är bara resenären som är frammande.«

ROBERT LOUIS STEVENSON, författare & resenär (1850-1894)

1/2018 GROW magazine /  49


PERSPEKTIV TEMA: INRE & YTTRE RESOR KARRIÄR—— §§ JOBBIGA SITUATIONER

TÅG - FLYG - TILL HAVS SJÖFARARE, UPPTÄCKTSRESANDE & HANDELSMÄN

Nordborna ger sig ut på haven redan på 700-talet - på vikingafärder. 1492 når Christofer Columbus de Karibiska öarna, år 1600 bildas det brittiska Ostindiska kompaniet för handel med Asien, 1855 ser David Livingstone som förste europé Victoriafallen i Östafrika, A E Nordenskiölds Vegaexpedition finner vägen genom Nordostpassagen 1879 För att nämna några av de många tidiga sjöfararna och upptäcktsresandena.

MIGRATION & FLYKT

Utvandring. Invandring. Arbetsmigration. Tvångsförflyttning. Flykt. Migration och flykt har präglat människans historia. Också det en form av resande - frivilligt och ofrivilligt, under tvång.

HOMO SAPIENS - vi härstammar alla från Afrika varifrån

våra urfäder och urmödrar började sina vandringar för cirka 60 000 år sedan och kom så att sprida sig över världen..

50  �

GROW magazine 1/2018

- I och med att järnvägen, passagerartrafiken till havs och reguljära flyglinjer utvecklas ökar också resandet. Den första lokdrivna järnbanan i Sverige öppnar 1856 mellan Örebro Nora.1904 bildas Rederi AB Transatlantic i Göteborg med trafik på Sydafrika och Australien, 1915 Svenska-Amerikalinjen med destination New York. 1919 invigs det första reguljärflyget mellan London - Paris.


RESAN

§

TEMA:§INRE & YTTRE RESOR — PERSPEKTIV JOBBIGA SITUATIONER — KARRIÄR

FÖRFLYTTNINGAR I TID OCH RUM SOM BÖRJADE FÖR CIRKA 60 000 ÅR SEDAN ...

RYMDFARAREN

- den 12 april 1961 blir den ryske kosmonaturen Jüri Gagarin den första människan i rymden. DEN HELIGA BIRGITTA 1349 reser Birgitta till Rom för att få ett påvligt tillstånd att grunda en ny klosterorden. 1372-1373 vallfärdar hon till Jerusalem.

LE GRAND TOUR

KORSRIDDAREN PILGRIMEN

- prilgrimsresor, vallfärder till heliga platser för att söka Gud eller en helighet förekommer i alla religioner. I den kristna världen är pilgrimsresor vanliga redan ett par hundra år efter Kristi födelse,

TURISTEN

- bildningsresan - den resa som avslutade utbildningen för adelns unga män under 1500och 1700-talen. Resmålet är ofta Rom och resan pågår ofta under flera år.

- som på 1000-talet ger sig ut på fälttåg auktoriserade av den katolska kyrkan.

GESÄLLVANDRING,

- på tyska Wanderschaft, en vandring, ofta utomlands, under vilken en gesäll förkovrade sig genom att arbeta för olika mästare. En sedvänja som går tillbaka till medeltiden.

- turism, en lyx för de välbeställda och de som har fri tid. Med förbättrade vägar, färdmedel, lagstadgade semestrar och löner som ger ett överskott blir det möjligt ör allt fler att resa för resandets egen skull.

1/2018 GROW magazine /  51


PERSPEKTIV —

§

ARBETSRESA

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

REKREATIONSRESA

FESTIVALRESA

SAFARIRESA ÄVENTYRSRESA

SEMESTERRESA

WEEKENDRESA

SÄLLSKAPSRESA

Ving: EN HOTELLVISTELSE ska ge

MAT & VINRESA

en genuin upplevelse - kännas som hemma fast borta.

SPARESA

STORSTADSESA

SHOPPINGRESA

Reisia: ATT ÄTA OCH DRICKA GOTT i avkopplad miljö tillsammans med familj och vänner - det är så man vill tillbringa semestern idag.

CYKELRESA

KRYSSINGSRESA

VAD SÄGER

RESENÄREN SER vad han ser, utflyktsdeltagaren ser vad man visar honom.

researrangörerna? VARJE ÅR GER FLERA FÖRETAG inom resebranschen ut analyser och rapporter om svenskarnas resande under semestern. Om förväntningar och trender.

JORDEN-RUNT-RESA

Ticket: SOL OCH BAD, att uppleva natur, besöka sevärdheter, göra utflykter till små byar, att vandra och att shoppa - det ligger högst på aktiviteterna under semestern.

KONFERENSRESA

D

STUDIERESA

G K Chesterton (1874 - 1936)

UPPLEVELSEEKONOMIN

D

ET VAR 1999 som JOSEPH PINE och

JOHN GILMORE introducerade begreppet upplevelseekonomi - Experience Ving gett ut en Semesterrapport och 2017 års rapport handlade om boende Economy - utifrån tanken att den ekonomiska - hotellboendet under våra semesterresor. Man utvecklingen gått från råvaror och service till upplevelser. Förespråkarna hävdar att företag konstaterar att en hotellvistelse handlar om mycket mer än om att bara »bo«, den ska också idag inte enbart kan se sig som producenter och säljare av tjänster och produkter utan också ge en genuin upplevelse och fungera som en »hemtrevlig, lokal serviceinrättning« där hotell- av upplevelser. Minnesvärda upplevelser som gästerna erbjuds en upplevelse byggd kring ett lockar fler och lojala kunder. unikt koncept. Vilket man marknadsför genom Några år senare uppmärksammades sociologen RICHARD FLORIDA för begreppet Creative att, citat: »märkfärdiera det i en bra story«. Industries eller Cultural Industries, en teori om TT ANVÄNDA STORYTELLING i sin att en ny klass uppkommit, en kreativ klass, marknadsföring för att skapa förväntvilken använde kreativiteten som sitt främsta ningar om ett unikt boende med unika redskap för ekonomisk utveckling. Denna nya upplevelser är alltså ett av budskapen i Vings klass hittade man främst inom högteknologiska Semesterrapport 2017. och konstnärliga branscher i storstäderna.

E SENASTE ÅREN har researrangören

A 52  �

GROW magazine 1/2018


RESOR §

ATT RESA till - ATT RESA från?

SPRÅKRESA SÄLLSKAPSRESA

U

Vart tionde företag i det europe-

iska näringslivet, undantaget den finansiella sektorn, tillhörde turistnäringen år 2015.

RUNDRESA

296 miljarder kronor omsatte svenska och utländska turister sammanlagt i Sverige år 2016.

SOL & BADRESA TEMARESA

2,7 % av Sveriges BNP bestod av tursimkonsumtionen samma år.

AFFÄRSRESA

Turistnäringen skapar stora intäkter och är i utveckling ...

VANDRINGSRESA

RESAN - SOM EN DEL AV UPPLEVELSEINDUSTRIN

PPLEVELSEINDUSTRI kom vi att kalla detta i Sverige. I ett marknads- och företagsekonomiskt tänk används begreppet upplevelseindustri som ett samlingsnamn för människor och företag som ser som sin huvuduppgift att producera upplevelser av olika slag. Och det innefattar inte bara turism/besöksnäringen utan också de kreativa eller kulturella näringarna som konst, design, arkitektur, musik, litteratur, scenkonst, film och foto. Samt media, dator- och TVspel, marknadskommunikation, måltid/mat och upplevelsebaserat lärande.

Ö

ÖVER 80% av Sveriges befolkning över 15 år turistar varje år - gör en resa på fritiden i personligt syfte.

BRÖLLOPSRESA

CHARTERRESA

— PERSPEKTIV

PÅ 2010-TALET ...

HEMVÄNDARRESA

Vari ligger skillnanden? TRÄNINGSRESA

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

VERSATT TILL RESEFÖRETAGEN handlar det i första hand om upplevelsen av resan, transporten till resmålet, om boendet där, om maten och de aktiviteter man erbjuder - alltså kundens möjlighet till upplevelser, underhållning, estetik och utbildning. För semesterresenären letar ständigt efter nya upplevelser, skriver Ving i sin rapport, är ständigt på jakt efter det som sticker ut för att ha något unikt att berätta om när man kommer hem - något man helst också vill vara ensam om att ha upplevt. I Vings Semesterrapport 2017 handlar det alltså om hotellboendet. Man talar om hotellet som en destination i sig och inte platsen eller orten som målet för resan. Hotellet som ska kännas som hemma fast borta och semesterresan som en staycation eller hemester.

A

TT VI SVENSKAR också lägger ner en stor del av reskassan på boendet när vi reser under vår ledighet skriver resebyråkedjan Resia i sin årliga trendrapport Resebarometern. Inspirerat boende med kulinariska äventyr, god mat och dryck, ligger högt i kurs inför 2018 och det tillsammans med familj och vänner i en avkopplad miljö. Att upptäcka nya länder och kulturer uppger man sig också gärna vilja göra, som en »kulturspotting«, en utflykt till en avlägsen by för att »uppleva resmålet på riktigt«. Kanhända för att kunna berätta en intressant historia när man kommer hem? Fler och kortare resor blir också alltmer populära - minibreaks, längre än en weekend och kortare än en vecka. Fyra till fem dagar vill man vara borta, och man vill resa flera gånger per år.

R

ESEBYRÅKEDJAN Ticket listar i sin resvaneundersökning Ticket Collection 2017 de populäraste aktiviteterna under svenskarnas semesterresor som, förutom sol och bad, är naturupplevelser, sevärdheter, utflykter till små byar, vandring och shopping. Källor: tillväxtverket.se - eurostat: ec.europa.eu - Vings Semesterrapport 2017 - Resias Resebarometer 2017 Ticket Collection 2017. 1/2018 GROW magazine /  53


DIN RESA

PERSPEKTIV —

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

UT I VÄRLDEN ...

STRESSADE SOFIE

behöver LUGN & AVKOPPLING förnyelse & rensa sinnet

NATURÄLSKAREN NIKLAS

MAXADE MATS

RELAXAR I THAILAND

gillar TRÄNING & FITNESS prestation & styrka

PÅ BOOTCAMP I PORTUGAL

älskar NATUREN & VACKRA LANDSKAP ren miljö & rofyllda vandringar

FOTVANDRAR I ALPERNA

SAMLAREN STIG

letar BERÄTTELSER & MOTIV upplevelser & minnen

FOTAR SEVÄRDHETER I STORSTÄDER

KULTURELLA KLARA vill VIDGA VYER & PERSPEKTIV upptäcka & uppleva

CYKLAR PÅ IRLAND

SOCIALA SIGRID

älskar FOLK & UMGÅS MED VÄNNER kontakter & nya bekantskaper

KRYSSAR I MEDELHAVET

VÅGHALSEN VILLE älskar UNIKA ERFARENHETER bedrifter & det oväntade

RAGGAR RESOR TILL NORDPOLEN 54  � GROW magazine 1/2018 Illustrationer: Zebra Finch, Matrioshka, samorodivod, coffeee_in, aluetie, flint01, ariadnas


VAD SÄGER

§

TEMA: INRE & YTTRE RESOR

— PERSPEKTIV

du själv? Varför reser du? Kanske känner du igen dig i ...

PARTYPINGLAN PIA vill HA KUL & FÅ EN KICK romatik & spänning

DANSAR SALSA PÅ KUBA

VETGIRIGA VIKTORIA

vill LÄRA NYTT & TRÄFFA FOLK gillar konst & poesi

LÄSER ITALIENSKA I FLORENS

SÖKAREN SIXTEN

söker TRANSFORMATION & FÖRÄNDRING inre balans & sitt autentiska jag

MEDITERAR I ASHRAM I INDIEN

LYXIGA LOUISE

gillar SHOPPING & REOR mode & design

SHOPPAR LOSS I LONDON

FRIDSAMMA FRANSSONS

vill ha HARMONI & BEKVÄMLIGHET samvaro & tillsammanstid

PÅ ALL-INCLUSIVE I SPANIEN

FINSMAKAREN FREDRIC

älskar VINER & GOD MAT smakupplevelser & gommens njutningar

BESÖKER VINGÅRDAR I FRANKRIKE

1/2018 GROW magazine /  55


KARRIÄR — §— JOBBIGA SITUATIONER PERSPEKTIV § TEMA: INRE & YTTRE RESOR

DEN ENDA SANNA RESAN skulle inte vara att resa genom hundra olika landskap med samma par av ögon, utan ATT SE SAMMA LANDSKAP GENOM HUNDRA PAR OLIKA ÖGON. / ur På spaning efter den tid som flytt, fritt översatt /

Marcel Proust (1871-1922)

Illustration: Teddy

56  �

GROW magazine 1/2018


§

TEMA:§INRE & YTTRE RESOR — PERSPEKTIV JOBBIGA SITUATIONER — KARRIÄR

ATT SE samma landskap med nya ögon ... Nej, man behöver varken resa långt eller genom 100 olika landskap om man vill uppleva något nytt, vilket Marcel Proust skrev en gång. Vår närmaste omgivning räcker långt bara vi skärper blicken och ger oss lite tid. Man kan hitta nytt i det alldagliga till och med närmare än ett kvarter bort!

SE DIG SJÄLV med nya ögon Vad betyder ett namn? Alla har vi ett namn, men vad betyder det? Ditt förnamn står ofta för en egenskap, ditt efternamn berättar din familjehistoria. Och den kan vara mer spännande än du kanske anar! Vem var din mormors mor? Din farfars farfar far? Varifrån kom de? Vad gjorde de? Att gå tillbaka i dina släktled blir en resa också om och i dig själv, dina rötter, och i världen. Kanske långt bort ifrån där du befinner dig just nu, idag. Att samla släktanektoder kan bli till en fascinerande berättelse, att samla släktfotografier sätter in dig i ett sammanhang. Visst kan släkten vara värst men den kan också ge dig perspektiv på vem du är och har blivit. Och kanske varför. Du kan också läsa Karin Bojs, till exempel hennes bok Min europeiska familj,* och följa din urmoders och urfaders vandringar och resor över kontinenterna från över 50 000 år sedan och framåt. Tills idag. En fantastisk berättelse som får dig att se på vår tid, och kanske också dig själv, i ett helt nytt sammanhang och med helt nya ögon. * Vetenskapsjournalisten Karin Bojs bok Min europeiska familj: de senaste 54 000 åren (Bonniers förlag, 2015), fick Augustpriset för bästa fackbok samma år och utnämndes till Årets bok om svensk historia 2015 av nättidningen Svensk Historia.

HITTILLS har det aldrig funnits ett ointressant liv. Något sådant finns inte. Bakom varje trist yttre finns ett drama, en komedi och en tragedi. Mark Twain (1835 - 1910)

FORTSÄTT hemma Varför heter gatan, eller vägen, där du bor som den gör? Och kvarteret? Vad säger det om platsen där du befinner dig idag? Hur såg det ut där för hundra år sedan? Vilka levde där då och hur såg deras liv ut? Har huset du bor i någon speciell historia? Googla, gå till bibliotekt, maila hembygdsmuseet, fråga äldre grannar, de kanske vet. Att veta mer om platsen där du bor blir till en resa i tid och rum.

och GÅ UT ... Se dig omkring - vad ser du? Ta cykeln eller gå istället för att ta bilen, bussen eller T-banan nästa gång du ska någonstans. Gå en ny väg till jobbet, affären, gymmet. Se dig omkring. Om det var den första gången du gick, eller cyklade, här vad skulle du lägga märke till då? Vad skulle du visa och berätta för en besökare? Att se din omgivning med en besökares ögon skärper din blick och kan få dig att se saker på nytt. ˜ 1/2018 GROW magazine /  57


TIPS & TRICKS — § coachens verktyg

ETT VERKTYG för

FÖRÄNDRING

MINDFULNESS medveten närvaro. För minskad stress, ökad självinsikt och självmedkänsla. Och för att landa i nuet.

K

ÄNNER DU DIG OFTA pressad i vardagen, blir stressad och okoncentrerad av ständiga distraktioner och avbrott? Du är inte ensam. Och som coach har du förmodligen också märkt av samma tendens hos dina klienter. En metod många coacher använder för att fokusera och landa i nuet är övningar i mindfulness - medveten närvaro - både själva, privat, och med sina klienter. Till exempel som en kort inledande övning till en coachsession för att låta sin klient landa i nuet - »vi är här och nu, tillsammans, och under tiden sköter världen utanför sig själv till det bästa.«

V

ÅRT SINNE RESER fram och tillbaka i tiden, skriver OLA SCHENSTRÖM i sin bok 52 vägar till mindfulness - råd för en bättre vecka. Enligt forskare vid Harvarduniversitetet i USA så tillbringar vi människor upp till 50% av vår vakna tid till resande i tiden - i framtiden eller dåtiden. Känner vi oss oroliga och ångestfyllda, ännu mer.

52 VÄGAR TILL MINDFULNESS - RÅD FÖR EN BÄTTRE VECKA, innehåller 52 korta övningar i medveten närvaro. Av OLA SCHENSTRÖM (Bonnier Fakta, 2017) 58  �

GROW magazine 1/2018

G

ENOM ATT MEDVETET föra sig tillbaka till nuet genom mindfulness, den medvetna närvarons verktyg, tränar man sin förmåga att rikta uppmärksamheten utåt via sina fem sinnen eller inåt på tankar, känslor och sin kropp. Genom att regelbundet praktisera mindfulness upplever många minskad stress och ångest, ökad livsglädje, smärtlindring och förbättrad sömnkvalité. Att träna mindfulness är som en upptäcktsresa i och av sig själv, skriver Ola Schenström.


§

coachens verktyg

— TIPS & TRICKS

Tips & Tricks FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING

D

ET FINNS OLIKA METODER att praktisera, eller öva, mindfulness. Vissa är guidade, andra tysta. Många innehåller andningsövningar tillsammans med somatiska, kroppsliga skanningar. Här är exempel på några enkla, men effektiva, övningar: TRE ANDETAG - som lugnar genom att fokusera på andningen. Ta tre långsamma och djupa andetag, rikta in din uppmärksamheten på andningen medan du gör det. Du kommer att märka att du stannar upp, får distans till dina tankar och känslor. ATT HANTERA STARKA KÄNSLOR - när du känner irritation, ilska eller stress. Känn efter var din irritation alternativ stress känns som starkast och föreställ dig att du andas in, och ut, till det området under några andetag. Lägg lugnt din hand på stället och fråga dig: Vem bestämmer hur jag ska reagera? Fortsätt att andas och känn efter om känslan avtar. Du hinner nu välja hur du ska agera på känslan och inte bara reagera. LYSSNA IN DIN KROPP - en övning i att känna av sin kropp, lära känna den och lyssna på dess signaler. Börja med att lägga märke till den ställning du har just för tillfället - hur du står, sitter, ligger eller går. Känn kroppens kontaktpunkter mot underlaget. Gå igenom varje kroppsdel för sig - hur känns det? Vad lägger du märke till? Tryck? Värme? Spänningar? Så ändrar du din kroppsställning - hur känns det nu? ˜

ATT REGELBUNDET träna mindfulness är som en upptäcktsresa.

VÅRT SINNE reser fram och tillbaka i tiden upp tlll 50% av vår vakna tid befinner sig våra tankar antingen i framtiden eller i dåtiden ...

M

INDFULNESS, med rötter i buddistisk tradition - meditation och hathayoga - introducerades i västvärlden i slutet av 1970talet av JON KABAT-ZINN, professor i medicin vid universitetet i Massachusetts, USA. Kabat-Zinn beskriver mindfulness som »en medvetenhet som uppstår genom att avsiktligt uppmärksamma det närvarande ögonblicket utan att döma«. Det vill säga, att uppmärksamma sina tankar, känslor och sin kropp med en accepterande, icke-dömande, attityd. Att vara närvarande i nuet, lyssna till sig själv och kroppens signaler - att vara lyhörd för sina behov.

1/2018 GROW magazine /  59


PERSPEKTIV — § TANKAR FRÅN EN COACH

TANKAR FRÅN EN COACH:

MIN RESA

LÄNGS VÄGEN TILL COACHNING - ETAPP 3

En ingenjör förtrollas av MAGI FÖR ETT ÅR SEDAN gick jag en coachutbildning enligt ICF. Tanken var att jag skulle få inblick i vilka funktioner coacher kan tänkas vilja ha i ett webbverktyg, men det slutade med att jag – en skeptisk ingenjör – blev en entusiastisk aspirerande coach.

A: M E T RE T T &Y E R IN OR RES

»MAGI? Magi är den kraft som finns inneboende i vissa processer.«

I

Text: Bo König

TVÅ ARTIKLAR här i GROW Magazine har jag presenterat min omvändelse. Jag har berättat om den insikt jag fick om värdet och kraften i coachning, samt presenterat några av de saker jag uppskattar: den rationella och vetenskapligt baserade grunden, effekten i de olika verktyg och modeller jag lärt mig, närvaron med klienterna och de många känslor som är involverade i coachning. Det är roligt, inspirerande, intimt, intressant, lärorikt och utmanande.

COACHING eller COACHNING? Bo säger COACHNING, GROW magazine COACHING. Båda ord används och båda är korrekta även om Språkrådet förordar COACHNING på svenska ...

60  �

GROW magazine 1/2018


§

TANKAR FRÅN EN COACH

— PERSPEKTIV

Foto: Kanenori

J

AG LOVADE AVSLUTNINGSVIS att dela med mig av det jag tycker är coachningens mest magiska ögonblick. Kanske slänger jag mig kanske lite vårdslöst med magi-begreppet, så det kan behövas en kort förklaring: vad menar jag med magi? Självfallet menar jag inte något övernaturligt. Inte heller den typ av trolleri som illusionister och fingerfärdiga cirkusartister sysslar med. Nej, det jag menar med magi är något annat.

I

DET STORA PERSPEKTIVET är det saker som att våren varje år återkommer, att löven spricker ut, att rabarberknopparna tränger upp ur jorden. Soluppgångar. Moln. Människan och alla hennes förmågor: vilja, ambition, inspiration, känslor och kreativitet.

M

EN I ETT LITE MINDRE perspektiv är exempelvis matlagning magi. Jag bakar ibland bullar, och förvandlingen på åtta minuter i 225° från jästa, bleka degsnurror till gyllenbruna och fantastiskt doftande kanelbullar är magisk. Så magi är den kraft som finns inneboende i vissa processer. Att etablera de rätta förutsättningarna (ett stilla rum, ett bakbord, en fin jordmån…), tillsätta en välavvägd blandning av ingredienser (personer, mjöl, blomsterlökar…) och med hjälp av yttre stimulans (öppna frågor, ugnsvärme, soltimmar…) sätta igång en process som leder till omvälvande resultat. Det är varken ovanligt eller oförklarligt, men fantastiskt kraftfullt.

1/2018 GROW magazine /  61


PERSPEKTIV — § TANKAR FRÅN EN COACH

C V

OACHPROCESSEN handlar delvis om just detta, att skapa förutsättningar och lägga grunden för förändring. Och den förändring som sedan sker är magisk.

I MÄNNISKOR är lyckligtvis mer komplexa än kanelbullar; olika personer behöver olika blandningar av förutsättningar och ingredienser för att gräddningen ska ge resultat.

l DE FYSISKA FÖRUTSÄTTNINGARNA

i coachrummet är en viktig del. Klient och coach kan sitta ner mitt emot varandra i var sin fåtölj, men coachrummet behöver inte vara ett fysiskt rum. Det är den mentala samvaron som är viktig, finns den kan man befinna sig framför var sin datorskärm, vara på väg ut på promenad eller prata i telefon. Det krävs en avsatt tid på en ostörd plats – det är liknande upplägg som i en klassicistisk pjäs med rummets, tidens och handlingens enhet.

BO KÖNIG

civilingenjör, diplomerad coach

Foto: tillhör Bo König

bocoach.se

62  �

GROW magazine 1/2018

l COACHENS UTBILDNING OCH

FORMELLA ERFARENHET spelar in. Coachen har en professionell roll, med tydliga ramar, modeller och metoder. Vem man är styr hur man coachar. Coachen måste bland annat träna upp förmågan att läsa av hur mycket klienten behöver »tryckas på«, vilken balans mellan utmaning och uppmuntran som ger mest effekt just då. Det är en avvägning som jag personligen tycker är svår; jag har en tendens att vara för snäll, men jag hoppas att det blir bättre med erfarenhet.

l NÅGOT SOM FÖRMODLIGEN ÄR

SVÅRARE ATT FÖRBEREDA ELLER TRÄNA UPP är personkemin mellan coach och klient. Det är totalt avgörande för huruvida coachningen ska leda framåt. En nyfiken och öppen grundinställning och ett gediget människointresse hjälper en bra bit på vägen. Så inom coachning finns kraven på förutsättningar, ingredienser och det är coachens uppgift är att starta (den magiska) processen genom yttre stimulans.

» COACHPROCESSEN handlar delvis om just detta, att skapa förutsättningar och lägga grunden för förändring. Och den förändring som sedan sker är magisk.«


§ TANKAR FRÅN EN COACH — PERSPEKTIV

D

ET FINNS SÄRSKILT ett intensivt magiskt ögonblick, precis innan coachsamtalet sätter igång, som är starkare än vad jag upplevt i något annat professionellt sammanhang. Själva stunden är kort, kanske inte mer än ett par sekunder, men den är laddad, fylld av total närvaro, av förväntningar och tillförsikt. Man har ingen aning om vad som kommer att hända under samtalet som precis ska inledas, hur det kommer att utvecklas eller vilka insikter som kommer att nås. Det enda man vet om den kommande timmen är att det kommer att bli intressant, lärorikt och utvecklande. För båda parter.

Illustration: RetroColoring.com

K

LIENTEN OCH COACHEN är där, tillsammans. Redo, i coachrummet. Förutsättningarna finns på plats. De sociala hälsningsfraserna har klarats av. Eventuella kaffemuggar, tekoppar och vattenglas har fyllts på. Allt är här och nu. Lustfylld nyfikenhet. Genuint intresse. Ögonkontakt. Öppenhet. Lugn. Tystnad. Andning. Det är en kort stund av vibrerande stillhet, av uppslukad närvaro. Det är då, precis då, allt är möjligt och allting börjar.

»Så, berätta…«

Det är i sanning ett magiskt ögonblick. ˜

1/2018 GROW magazine /  63


KARRIÄR §

Illustration: dizain

VILKA ÄR DE VANLIGASTE UTMANINGARNA man som entreprenör kan möta? Och hur bemöter man dem som coach? Här berättar LENA GUSTAFSSON, coach och ordförande för ICF Sverige, vad hon lärt sig genom att arbeta just med dem, de viljestarka och driftiga entreprenörerna.

64  �

GROW magazine 1/2018


§ KARRIÄR

LENA GUSTAFSSON

ICF PCC coach guldkanten.com foto: Jakob Möller

Lena är ordförande för ICF Sverige och i Företagarnas Branschförbund.

TRE SAKER

jag lärt mig av att coacha entreprenörer

E

NTREPRENÖRER

är ofta handlingsorienterade, snabbtänkta och värderingsdrivna. De brinner för en idé och omsätter den med driv och energi. Att jag som coach ser och hänger med i den viljestyrka och drivkraft som driver entreprenören i arbetet är nödvändigt. Att coachingen dessutom lägger till perspektiv och erbjuder en plats att tänka utan att direkt gå till handling har tillsammans med strukturen samtalsformen ger visat sig ge bra avkastning på investeringen, både i årsbokslutet och i entreprenörens livskvalitet.

J

AG HAR COACHAT entreprenörer i många år nu. Modiga individualister med stark vilja och öppna sinnen. Människor som möter osäkerhet och medvetet tar risker. Vågar och vinner. Ändå vanliga människor med styrkor och svagheter som påverkar dem medan de gör det. Jag ser hur coachingen blir en kraftfull hjälp när medvetenheten ökar om hur den egna personligheten påverkar företagandet och omvänt.

O

FTA BLIR ENTREPRENÖRENS svaga sidor också företagets svagheter om omedvetna tankemönster förblir dolda och kan fortsätta att under ytan påverka agerandet. I den här artikeln kommer jag att lyfta fram några av de vanligaste utmaningarna entreprenörer möter och vad jag som coach lärt mig av att arbeta med dem. 1/2018 GROW magazine /  65


KARRIÄR §

Œll

BALANSERA

HANDLINGSKRAFTEN

E

NTREPRENÖRER tenderar att ha en stark handlingsorientering. Förmågan att parallellt hantera flera olika uppgifter på olika nivåer och att se och agera på en möjlighet är nödvändiga drag i en entreprenörs vardag. I längden behöver den här förmågan dock balanseras med reflektion för att framgångsrikt göra valen mellan olika mål och möjligheter liksom att kunna förutse vad som behövs långsiktigt. I entreprenörens snabbrörliga värld försvinner reflektionstid ofta och hen fångas i det dagliga nätet av sysslor. Som coach utforskar jag hur van klienten är att förflytta sig mellan de två lägena handling och reflektion. Allt i syfte att skapa en balans mellan de två.

ll SE ÖVER

TANKEMÖNSTER KRING PENGAR OCH EKONOMI

H

UR ENTREPRENÖREN ser på pengar ramar ofta in företagets utveckling. Personliga tankemönster kring ekonomi får stort genomslag på hur företaget faktiskt leds och vilka beslut som fattas. Givetvis tydligt i ett soloföretag men faktiskt också kraftfullt i ett företag med 150 anställda. Som coach lyssnar jag efter ledtrådarna kring hur just den här entreprenören ser på ekonomi.

E

N DEL BACKAR omedvetet från att ta ekonomiansvaret fullt ut. De kanske ser sig som helt okunniga bara för att de inte kan själva bokföringen även om N ENTREPRENÖRSKLIENT de håller hela företagets budget i huvudet, kommer i början ofta till mig med minns varje siffra i de senaste årens uppkonkreta handlingsplaner som mål görelser och har full koll på det ekonomiska för sessionen. Man har ett problem och läget. Eller håller allt vad ekonomi heter på vill lösa det, gärna genom ett gott råd eller bekräftelse på egna tankar. Det kan ta lite tid armslängds avstånd och undviker att tänka att vänja sig vid att inte få de snabba svaren på sin finansiella situation i tron att det är utan snarare ges tid att tänka på vilka möns- inget de kan göra något åt, de kan bara jobba på. Dessa entreprenörer behöver sätta sig ter som ligger under att de här problemen själva i en kraftfullare position i förhållande uppstår och att de ofta återkommer. Över till sin egen ekonomi. När de i coaching tid växer medvetenheten kring reflektion möter frågorna inser de ofta att de faktiskt som viktig del i att ta fram en handlingsplan. Ju mer van klienten blir vid att coachas har mer koll än de tror och att de tar långt ju mer blir strategi och reflektion kring den större ansvar än de tänkt om sig själva – egna rollen coachämnen medan handlings- oavsett vilka ord de använder och vem som faktiskt gör bokföringen. Att koppla greppet planen lätt faller på plats efteråt. Att vidga om ekonomistyrningen på sitt eget sätt och perspektiv och öppna för mer information före beslut blir en vana som resulterar i färre med sina egna ord resulterar ofta i ökad lönsamhet. förhastade beslut i vardagen.

E

66  �

GROW magazine 1/2018


§ KARRIÄR

A

NDRA HAR EN MYCKET STARK »FÖRMÅGAN ATT ANPASSA SIG, känsla av ekonomiskt ansvar, ibland så långt att de backar undan från bra hitta möjligheter och en väg framåt möjligheter därför att de inte vågar underär det som förenar coach och söka riskerna förknippade med dem. Att entreprenör och skapar hjälpa klienten sträcka sig utanför komfortden magiska plats jag kallar zonen och förutsättningslöst kalkylera risker entreprenörscoaching.« kan släppa loss en hel del drivkraft. Självklart är målet aldrig risktagande bortom sunt finansiellt tänkande men ett ET HÄR ÄR EN utmanande perlevande entreprenörskap innefattar att sonlig resa som berör tankemönster känna igen en möjlighet och ha förmågan både kring sig själv och människor att dra nytta av den. Ofta innebär en entreomkring. För att se vad som blockerar och prenöriell livsstil förändringar i de invanda sätten att tänka kring pengar, som coach kan kunna gå in i förändrade tankemönster behöver entreprenören ofta en trygg plats jag bistå i klargörande kring vad och hur. där gamla sanningar kan ifrågasättas och nya prövas. Coachens förmåga att inkludera tankemönster i reflektion kring beslut och handlingar kan bli nyckeln för att entreprenören ska se var hen står i vägen för sig LEDAREN själv och/eller sina anställda. Att anställa dem som vet mer än du själv och vara trygg I TAKT MED FÖRETAGET i det är ofta en hög tröskel att kliva över. Att faktiskt också lita på dem, låta dem göra sitt VEN OM MÅLET för de flesta jobb och påverka ditt företag kan vara en entreprenörer är att expandera inser omedvetet än större. få när företaget har vuxit ur deras OM VI KAN SE så är det hos entrevanemässiga sätt att leda och de som ser det prenörerna som så ofta annars så att kämpar ändå för att anpassa sig till nya krav. de största styrkorna också riskerar att TT GÅ FRÅN att arbeta själv till att bli de största utmaningarna: Förmågan att bli arbetsledare för sin första anställ- tänka utanför ramarna behöver balanseras da ställer nya krav på uttrycksförmed en personlig struktur för att bli effektiv. måga. När företaget sedan växer kommer Mål, metoder och tankemönster behöver entreprenören ofta till en punkt där hen inte utvecklas i takt med företaget för ett blomlängre kan ta aktiv del i alla beslut och behö- strande entreprenörskap. ver ersätta sin egen närvaro med tillit till ÖRMÅGAN ATT ANPASSA SIG och dem som anställts. Här visar det sig även hitta möjligheter och en väg framåt är om och hur värderingar har implementerats det som förenar coach och entrei verksamheten och bär utan entreprenören prenör och skapar den magiska plats jag på plats och om denne litar på sina egna kallar entreprenörscoaching. företagsvärderingar. ˜

D

llŽ

UTVECKLA

Ä A

S

F

1/2018 GROW magazine /  67


COACHENS VERKTYG — § TEORI & METOD

COACHING

med RESAN som metafor KUNSKAPSUTVECKLING

PERSONLIG UTVECKLING

RESULTAT:

Flyttar ditt mentala rum till en ny nivå med en vidare vy.

FOKUS:

Vad du har.

FRAMSTEG: Linjära

FÖRÄNDRING: Horisontell

REGULARITET: Kontinuerlig.

TEMPO:

Sker i relativt jämn takt.

TILLFÖR:

Det du har.

TILLFÖR: Det du är.

TEMPO:

Sker i perioder.

REGULARITET: Diskontinuerlig.

FÖRÄNDRING: Vertikal

FRAMSTEG: Slingrande

FOKUS:

Vad du är.

RESULTAT:

Förbättrar, "renoverar", ditt mentala rum.

Referens: O'Connor, Joseph, Lages, Andrea, How Coaching Works / Developmental Coaching (A&C Black Publishers, London, 2007)

68  �

GROW magazine 1/2018


§

teori & METOD

— COACHENS VERKTYG

» ÄVEN EN RESA på tusen mil börjar med ett första steg.«

RESmAetaNfor

A

TT RESA ut i världen, byta miljö från det som . . . g in invanda och möta nya i coach kulturer och människor ger oss nya perspektiv på världen och också på oss själva, vilka vi är och varifrån vi kommer. Vi lär oss om vår omvärld och ges möjlighet att utvecklas som människor.

R

ESAN SOM METAFOR används

också ofta inom coaching och då som en resa mot personlig utveckling, ett inre växande mot vårt autentiska jag. En resa som fördjupar vår kunskap om oss själva och vår plats i världen. Det är ett sätt att tänka kring vad coaching är och kan vara. Vad coachen arbetar med kan då sägas vara lärande och utveckling - kunskapsutveckling och personlig utveckling. Men - vad är då utveckling?

U

TVECKLING - själva ordet ger oss för det mesta positiva associationer om förbättring, framsteg och växande. Utveckling som en gynnsam och värdefull förändring. Ordet förändring däremot kan väcka motstånd även om de allra flesta av oss nog ser utveckling som något positivt och eftersträvansvärt. Men utveckling är förändring. Och förändring leder till utveckling. Förändring rubbar det som är. Utmanar status quo. Flyttar gränser och stör det invanda. Osäkerhetsfaktorn finns där - »vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får« - vilket kan framkalla osäkerhet, rädsla och stress. Eller, hos andra, spänning, framtidshopp och uppslag till nya idéer och möjligheter. Allt har två sidor, och även utveckling behöver inte alltid nödvändigtvis vara av godo.

P

ERSONLIG UTVECKLING handlar om utveckling av våra personliga egenskaper - vårt förhållningssätt till omvärlden, till andra och oss själva. Våra reaktionsmönster och attityder, värderingar och vår syn på livet. Genom att medvetet arbeta med sin personliga utveckling strävar man mot ökad självkännedom, medvetenhet och identitet. Att utveckla sina talanger och inneboende potential, att förbättra sin livskvalité och förverkliga drömmar och ambitioner. Och det är här coaching kan komma in.

Lao-Tse

P

ERSONLIG UTVECKLING sätter

primärt fokus på vad du är, vad du står för, hur du tänker, handlar och vad du vill med ditt liv. Den förändringsprocess som sätts igång går inåt, vertikalt på djupet och de framsteg som sker går oftast inte spikrakt utan slingrar sig fram, ofta i perioder och i ganska ojämn takt. Ibland kan omgivningen se förändringar hos individen innan hon eller han själv märker dem. Personlig utveckling handlar alltså om att lägga till, »plussa på«, sina personliga egenskaper, den man är eller den man vill vara, och flytta upp sitt »mentala rum« till en ny nivå med en vidare vy.

K

UNSKAPSUTVECKLING i

coachingsammanhang handlar till stor del om att klienten utvecklar sitt sätt att tänka och inhämta kunskap i en kontext av självreflektion och handling. Ett av nyckelorden är självförverkligande. Möjligheter ett annat, grundat i en hos coachen positiv människosyn. Coachens uppgift är inte att driva sin klient framåt, utan att undanröja de hinder som hindrar klienten från att uppnå de mål hon eller han satt upp. "När du inte vet dina gränser sätter du dem själv - och det som har konstruerats, det kan också dekonstrueras".

K

UNSKAPSUTVECKLING i ett utbildningssammanhang kan ses ur en något annorlunda synvinkel. Ett sätt är att lägga fokus på det man har - det man kan och vet för att därifrån gå vidare. Eller från motsatsen, utifrån det man inte har, kan eller vet. Kunskapsinhämtningen går horisontellt, framstegen går linjärt - till exempel efter en uppställd kursplan med regelbundna kunskapsprov. De sker kontinuerligt och i relativ stadig takt. Ny kunskap läggs till tidigare inhämtad kunskap. Det »mentala rummet« utökas och förbättras, "renoveras« och får »nya möbler.«

M

ED RESAN SOM METAFOR

blir coaching en resa i personlig utveckling där coachen bidrar till klientens insikt och kunskap om sig själv, sin potential, sina värderingar, drömmar och mål i livet. En resa mot en vidare vy av sin omvärld - och en djupare kunskap om sig själv, sitt autentiska jag. ˜ 1/2018 GROW magazine /  69


KARRIÄR — § BRANSCHNYHETER

Branschnyheter. Ó COACHING

I AKADEMISKA UPPSATSER 2017

2017: Några av de akademiska uppsatser som lagts fram på svenska lärosäten med referens till coaching Stockholms universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Christer Langström, doktorsavhandling: Lärande i professionellt samtalsstöd: Villkor för vuxna arbetssökandes lärprocesser. Avhandlingen undersöker de pedagogiska processer i karriärvägledning och karriärcoaching som sker i mötet mellan professionella och arbetssökande - hur upplevelser av det mellanmänskliga mötet skapar förutsättningar för lärande och påverkar lärandet. I avhandlingen definieras det gemensamma i begreppen karriärcoaching och karriärvägledning som att det för klienten handlar om att lära om sig själv och de påverkansprocesser hon/han befinner sig i för att utveckla ett motiverat handlande, vilket i sin tur innefattar ett lärande. Linnéuniversitetet, Företagsekonomi III. Annie Persson, Olivia Karlsson, kandidatuppsats: Relationen mellan dagens ledare och generation Y. Uppsatsen baseras på att generation Y, millenniegenerationen födda mellan 1980-2000, skil-

jer sig från anställda ur tidigare generationer vad gäller personlighet, värderingar och synen på arbete. I takt med att den yngre generationen tar större plats på arbetsmarknaden blir också klyftan mellan dem och övriga generationer allt mer framträdande. Detta ställer krav på ledare/chefer att anpassa sitt ledarskap för en välfungerande arbetsplats. En av slutsatserna i uppsatsen är att coaching och ett coachande ledarskap utgör en viktig del av ledarskapet, samt att ledarskapet inklusive coaching, kommunikation etc, anpassas efter de anställda som individer - inte utifrån deras generationstillhörighet. Lunds universitetet, Medicinska fakulteten, arbetsterapeutprogrammet. Christina Chukman, kandidatuppsats: Upplevelse av coaching inom arbetsterapi - en kvalitativ studie. Uppsatsen presenterar coaching som en grundläggande kompetens för arbetsterapeutiska insatser. De gemensamma nämnarna här är möjliggörande av aktivitet samt det klientcentrerade förhållningssättet. De slutsatser som dras är att coaching och ett coachande förhållningssätt skulle kunna underlätta för arbetsterapeuter att bli mer klientcentrerade i sin arbetsvardag samt att coaching skulle kunna användas som ett kreativt verktyg inom arbetsterapin.

Källor: avhandlingar.se, uppsatser.se 70  �

GROW magazine 1/2018

Ó INSTITUTE OF

COACHING: PÅGÅENDE FORSKNING

Institute of Coaching i Belmont, USA, ger årliga forskningsbidrag inom coaching. Här är några av de senaste: ← Coaching and/or Education for Parents with Obesity and their Preschoolers, dr Jennifer Irwin,Western University, USA ← A Coaching Framework to Facillitate Transformative Learning During Senior Leadership Transitions, Nicky Terblanche, University of Stellenbosch, Sydafrika ← How is Coaching Perceived by Leaders Engaged in a Global Talent and Leadership Development Programme?, Karine Mangion, Oxford Brookes University, England Källa: instituteofcoaching.se

re, u s for you'll 8 201

GROW for it !


§

BRANSCHNYHETER

— KARRIÄR

Branschnyheter. Ó ICF SVERIGE

STARTAR ETT FORSKNINGSFORUM International Coach Federations svenska avdelning inrättar ett forum för forskning Forumet, en länk mellan forskning och praktik, kommer att »förmedla tankar, idéer, innovationer och resultat till organisationer, beslutsfattare samt ICF coacher«, skriver ICF i ett pressmeddelande. Syftet ska bland annat även vara att skapa nätverk inom landet och verka som ett komplement till ICF Globals forskningsportal. Läs mer: icfsverige/aktuellt

Ó KÖPENHAMNS

UNIVERSITET, COACHING PSYCHOLOGY UNIT: PÅGÅENDE FORSKNING

Några av de pågående forskningsprojekten vid enheten för Coaching Psykology, Köpenhamns universitet: ← Third Generation Coaching Developing NarrativeCollaborative Practices, professor Reinhard Stelter ← Health Coaching, professor Reinhard Stelter och hälsocoach Vinnie Andersen ← Positive Psychology Coaching How Research Can Be Applied in Coaching, Ebbe Lavendt, PhD Källa: ku.dk

Ó COACHING -

TRENDER 2018 Coaching i tiden och i världen ▶ Eftersom artificiell intelligens förväntas ersätta mänsklig arbetskraft inom en mängd områden och detta inom en överskådlig framtid, förväntas även kompetens inom områden som HR, people skills, coaching, kommunikation etc där kreativitet och intuition krävs, att öka - det vill säga kompetens som är svårare att »tillverka« artificiellt. ▶ Coachande ledarskap är på stark frammarsch - och är på många håll etablerat som begrepp. Med ett förestående generationsskifte på arbetsmarknaden, ett snabbt tempo på en global marknad och ett diversifierat ledarskap. ▶ Executive coaching, ledarskapscoaching, kommer att ges fastare former - professionella går samman i konsultgrupper och coachingbyråer, vars kunder kräver större tydlighet beträffande resultat och avkastning på investerad tid och pengar. ▶ Utbildare och utbildningar inom coaching växer, både privatägda sådana och inom formella utbildningsinstitutioner. ▶ Ökad konkurrens - fler och fler utbildar sig inom coaching och i och med detta ökar konkurrensen med högre förväntningar och krav på resultat från klienter och kunder.

▶ Virtuell coaching och coachutbildning på distans i olika former ökar och utvecklas med specifika e-learning moduler som hjälper klienter att utvecklas vid sidan av coachsamtalen. ▶ Positiv psykologi och neurovetenskapliga rön anammas och ger input till coaching. Källor: schoolofcoachingmastery.com, evercoach.com, amanet.org

Ó UTMÄRKELSEN

DISTINGUISHED CONTRIBUTION TO COACHING AWARD Dr JONATHAN PASSMORE, Henley Business School, University of Reading, England I december förra året förärades dr JOHAN PASSMORE utmärkelsen Distinguished Contribution to Coaching Award av the British Psychological Society för sina utomordentliga bidrag inom coaching psychology. Dr Passmore har publicerat mer än 100 vetenskapliga artiklar, författat /varit redaktör för 30-talet böcker och medverkat i över 150 konferenser inom ämnet. Han har även vunnit flera internationella pris. Källa: www.henley.ac.uk/news/2017/ dr-jonathan-passmore-wins-coachingaward

˜

1/2018 GROW magazine /  71


KARRIÄR — § JOBBIGA SITUATIONER

NY RAPPORT:

INTRAPRENÖREN

- en dold resurs

INTRAPRENÖRSKAP = entreprenörskap inom en etablerad företagsstruktur, organisation

ÖREN N E R P A INTR det? r ä m e v VEM JAG ÄR? Jag är 42 år och man, är högutbildad, har en examen från universitetet och jag jobbar i Stockholm. VAD JAG JOBBAR MED? IT, media och kommunikation. Och med sälj/marknad. Jo, jag sitter också i ledningsgruppen för mitt företag. HUR LÄNGE JAG JOBBAT DÄR? inte så värst länge, max 5 år.

Intraprenörskap, hur redan etablera-

de företag förmår att förnya sig och utvecklas genom att snappa upp, ta tillvara och förverkliga de idéer som kommer upp inom organisationen, är en enorm men outnyttjad potential inom svenska företag idag. Det menar professor IVO ZANDER och docent KATARINA BLOMKVIST, Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, i rapporten Intraprenörskompassen som presenterades i slutet av förra året. Den första i en serie som ska komma ut en gång om året.

E

NTREPRENÖRSKAP OCH START-UPS talas det mycket om i media och i debatten om svenskt näringsliv idag, men mindre om begreppet intraprenörskap, alltså entreprenörskap inom företagen. Något Zander och Blomkvist menar är avgörande för företagens förmåga att möta omvärldens konkurrens. Det handlar alltså om att utveckla och kommersialisera nya produkter eller tjänster. Vad, det beror på inriktningen och storleken på företaget. Begreppet kommer från USA där man sedan länge har haft en företagskultur präglad av just intraprenörskap.

I

SVERIGE talar vi om våra företag som platta organisationer. Goda möjligheter bör alltså finnas bland gräsrötterna att utveckla sina idéer, sitt intraprenörskap, i företagen. Men nej, i själva verket finner man 42% höga chefer, 26 % mellanchefer och endast 6% av medarbetarna bland intraprenörerna.

Illustration: akimbo

72  �

GROW magazine 1/2018

LÄS MER om rapporten och Intraprenörskompassen här! ikompassen.se


§ BOKANMÄLAN — I ARKIVET

BOKANMÄLAN:

Den lata vägen

till ett fantastiskt liv – och arbetsliv av Gunnel Ryner, Lyfta förlag 2017

Ä

Text: Anna Eriksson

R DU COACH och har utbildat dig på CoachVille?

Då har du kanske också gått kursen Environmental Design – ursprungligen skapad av Thomas Leonard och vidareutvecklad av Dave Buck som också skrivit förordet till GUNNEL RYNERs bok Den lata vägen till ett fantasktiskt liv - och arbetsliv. Kanske har du då också haft Gunnel som lärare, för det var hon några år efter sina egna studier hos CoachVille.

N

ÄR JAG SJÄLV GICK KURSEN 2006 tyckte jag väldigt mycket om den eftersom den tar ett helhetsgrepp på alla våra omgivningar. Det fanns inte så mycket skrivet och jag tänkte att det här skulle finnas på svenska. Nu gör det det! Gunnel Ryner har skrivit en lättläst och pedagogisk »gör-det-själv bok« där du som läsare inbjuds att svara på coachande frågor om vad du vill uppnå och hur dina ledstjärnor ska återspeglas i dina olika miljöer. Boken passar även utmärkt för en studiecirkel. COACHVILLE - är ett online community, en virtuell sammanslutning, ett nätverk av och för coacher via internet som grundades år 2000 av Thomas Leonard och Dave Buck vars syfte är att förbättra kvalitén inom coaching globalt sett. Man erbjuder bland annat kurser och utbildningsprogram, THOMAS LEONARD (1955-2003) är av många kallad den professionella livscoachingens fader. Du kan läsa mer om honom i GROW magazine vol 6. DAVE BUCK - är coach och idag CEO för CoachVille.

M

ILJÖN VINNER ALLTID skriver Gunnel och syftar på den oändliga kraften i miljön till skillnad mot viljestyrkan som i studier visat sig vara en begränsad resurs. Genom att ta makten över miljön och se till att den är på bästa tänkbara vis för just en själv, så har vi skapat en set-up som gör att vi kan ha ett fantastiskt liv med lätthet.

V

ILKA MILJÖER KAN DU KOMMA PÅ? Först var det sju – nu är de tio. Gunnel tar upp sju yttre miljöer och tre inre. Till de yttre räknas den fysiska miljön, relationer, nätverk, ekonomi, natur, teknologi och memetisk miljö (»kulturens gener«). Till de inre kropp, själ och personlighet. Tänk om allt detta servar oss! I Gunnels bok får du tips på hur du kan optimera både dina personliga miljöer och din arbetsmiljö. En utmärkt start på nya året. Lycka till!

V

D-COACHEN

ANNA ERIKSSON,

ICF Master Certified Coach, Fil kand beteendevetare

avalona.se 1/2018 GROW magazine /  73


INSPRIATION — § RETREAT

RETREAT

- en oas för själen

PLATSER I VÄRLDEN - FÖR INSPIRATION, TANKAR, AVKOPPLING ˜ ˜ ˜ ˜ NERJA är en liten stad på den spanska solkusten, inte långt från Málaga. Hit arrangerar YLVA PINTUS och CARIDAD ALIAGA MODÉN resor, kraftresor, precis som deras företag heter KRAFTRESOR. Ylva är coach, yogalärare och reikihealer. Caridad mindfulnessinstruktör, meditationslärare och medial vägledare.

YLVA PINTUS & CARIDAD ALIAGA MODÉN

kraftresor.se

74  �

GROW magazine 1/2018

A: TEM TTRE &Y E INR ESOR R


§

RETREAT

— INSPIRATION

HÄMTA KRAFT i

NERJA - Spanien -

Text: Maria Midell Foto: Ylva Pintus och Calidad Aliaga Modén där inget annat anges

1/2018 GROW magazine /  75


INSPRIATION — § RETREAT

SOL ÄR BRA FÖR KROPPEN, det vet de flesta av oss. Vem har inte hört hur viktigt D-vitamin är för allt från skelett till hud och hår. Och i just NERJA är närheten till solen det som bidrar till grödornas vitaminrikedom men det är också närheten till havet. Det bidrar med både magnesium och jod och vindarna tar med sig mineralerna in i land där grödorna suger åt sig. Massvis.

Det låter som en dröm, att vakna i ett hus som har utsikt mot havet. Vem vill inte det? Välkomna sig själv varje med yoga, ekologisk frukostbuffé och sen fortsätta dagen med mindfulness och coaching. Du möter dig själv på så många olika plan.

- Och från olika perspektiv, lägger Ylva till och berättar att de även tar in dans, semina- VI HAR BÅDA spenderat längre periorium i rawfood, besöker marknaden och går der längs solkusten och märkt hur bra våra en populär guidad bergsvandring. Dessutom kroppar mår av det. Och Nerjas skönhet följer många med och besöker ett av Euroavgjorde precis plats. Kommer du ihåg hur pas största grottsystem. Det händer mycket! vi höll på när vi gjorde research? - Man får även möjlighet att boka privata YLVA PINTUS, medgrundare av Kraftresessioner i reikihealing, medial vägledning, sor Sverige, tittar på CARIDAD ALIAGA coaching och meditation. Det är ett av skäMODÉN, den andra medgrundaren av före- len till att man är med oss en hel vecka. taget som fokuserar på inre kraft. YLVA VISAR BILDER från de två senaste - Ja. vilka härliga minnen. Vi åkte ned flera resorna. Det är bilder som visar skönheten i gånger. En gång åkte vi runt med en mäklare andalusiska bergen, vällagad vegetarisk mat en hel dag men till slut hittade vi Casa Nova och meditationsstunder. genom vår kock, Kathrin Söderberg. Huset - Vi älskar att kunna erbjuda en riktig kickkan drivas ekologiskt och rymmer 14 gäster. start i en annan människas personliga utDet är ett magiskt hus på 750 kvadratmeter. veckling. Att veta att vi gör någonting som - Vilket vi tycker är viktigt, stämmer Ylva in på riktigt öppnar upp för någons inre resa. och fortsätter: Att vara vänner sen barnsben, som Ylva och - Tänk dig att Caridad är, och driva företag ihop. Är det under en vecka svårt? vända dig inåt Caridad menar tvärtom: och gå in i dju- Det gör samarbetet enklare. Vi har en stark pet av dig själv. tillit till varandra och vet vart vi är starka. Då är det viktigt Ylva är coach, yogalärare och reikihealer. Jag att du är i en omgivning som är mindfulnessinstruktör, meditationsledare ger dig utrymoch medial vägledare. Vi har våra områden me att sitta själv och är experter i de. Det gör våra gäster en stund. trygga. 76  �

GROW magazine 1/2018

.


§

RETREAT

— INSPIRATION

- Det påverkar helt våra resor. Deltagarna som åker med oss älskar mat, fortsätter Ylva och berättar om hur gästerna ibland kommer med färska kryddor som de har hittat under sina bergspromenader. -Vi är väldigt flexibla ˜ med maten och är snabba på att tänka om. Får ˜ vi in en kvist rosmarin så mixar vi den med ˜ lite olivolja, salt och en lime från träden. Det är underbart att ringla över sötpotatis eller - Och vi har alltid intentionen att deltagarna rosta krutonger med. ska känna och hitta sin inre kraft. Den som - Vi bjuder in så. Våra deltagare vet att vi kommer till oss vet att vi inte kommer med har utrymme för det och deras idéer i köket. tillrättavisningar eller uttrycker en viss väg Många samtal delas där. Dessutom tror vi på att gå. På våra kurser hittar man sina egna att arbeta med maten som en del i den persvar och sin egen väg. Vi vet att vi båda har sonliga utvecklingen, flikar Caridad in och samma syn på människan: varje människa Ylva utvecklar tanken: - Ja, att känna sambandet mellan naturen, är kärlek. maten och sin egen kropp och själ ökar samAtt åka på en Kraftresa med workshops och hörigheten. Vi ser om och om igen hur det seminarium, är det en kurs eller retreat? ökar välbefinnandet och glädjen. - Egentligen är det godtyckligt. Vi kallar - Ja, säger Caridad, och vad är inte bättre för det en kurs i personlig utveckling men hälsan än glädje och samhörighet? våra gäster upplever det ofta som en renande resa, därav är det flera som kallar det ˜˜˜ för en retreat. Retreat är ju, om vi ska vara korrekta, ett andligt ord som betyder att man hittar sig i stillhet och tystnad. Hos oss kan man vara i stillhet och tystnad men vi är själva väldigt levande personer och Kraftresan bjuder på både högt och lågt. Caridad skrattar och berättar om en resa som avslutades med att flera i sällskapet tog ett nattligt kläddopp i poolen. - Jag det blev som en ritual, lägger Ylva in och berättar om en deltagare som hade bör˜ jat veckan med krycka och avslutade med att ˜ starta kläddoppet. Att plocka apelsin som vuxit sig mogna i områdets subtropiska mikroklimat. Vad betyder det för deltagarna?

˜ Foto: Magnus Karlsson 1/2018 GROW magazine /  77


INSPIRATION KARRIÄR — — § JOBBIGA § SITUATIONER

2018 TIPS!

M

AXA LEDIGHETEN

- ATT GÅ IGENOM KALENDERN och tänka lite strategiskt innan man börjar planera in sin semester kan löna sig. Det kan bli rejäla block av längre ledighet under helgerna. Till exempel så här:: 2018

Februari

Januari

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

Mars

2018

T

F

L

S

F

L

S

F

L

S

F

L

S

l l l l Maj M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

l l l M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

Augusti T

F

L

S

M

T

O

T

F

L

S

M

T

O

T

December T

l l l

PÅSK - Ta ledigt den 26 - 29 mars (eller 3 - 6 april) - och du blir ledig i 10 dagar = 4 semesterdagar.

VALBORG - Ta ledigt den 30 april - det ger 4 dagars långhelg = 1 semesterdag

KRISTI HIMMELSFÄRD - Ta ledigt den 11 maj - och du får en 4 dagars långhelg = 1 semesterdag.

MIDSOMMAR - Ta ledigt den 21 juni - även det ger 4 dagars långhelg = 1 semesterdag

JUL - Ta ledigt den 27, 28 december - det ger hela 11 dagars ledighet fram till den 1 januari! = 2 semesterdagar

S

TÄLL IN KOMPASSEN

FÖR 2018 MED ÅRSKOMPASSEN - The Year Compass 2018! Här hittar du den:

ÅRSKOMPASSEN 2018 78  �

GROW magazine 1/2018

»VAD ÖNSKAR DU

ALLRA MEST från det här året? Vad längtar du efter? Drömmer om?«


J

§ — INSPIRATION

ANUARI. OCH FEBRUARI.

mitt 2018

VIPS SÅ ÄR 2018 HÄR OCH IGÅNG.

Text: Johanna Nilsson Foto: Metamorphose

Vad önskar du allra mest från det här året? Vad längtar du efter? Drömmer om?

.

Om du skulle vilja utforska och förtydliga ditt 2018 så kommer här fem möjligheter till det. SÄTT DIG BEKVÄMT. Gärna i lugn och ro. Med något gott att dricka intill och kanske något mumsigt att knapra på. Ta fram ett gäng papper (gärna utan linjer) och några pennor du verkligen tycker om.

I.

SAMLA IHOP. Börja nu med att sitta lugnt en stund. Fundera kring vad som hänt, varit och känts hittills under 2018. Skippa analysen. Låt bli att värdera. Skriv, skriv, skriv sedan. Allt som kommer till dig. Stort och litet. Saker du gjort. Människor du träffat. Ideér du skapat. Miljöer du varit i. Resultat du åstadkommit. Känslor du upplevt. Sammanhang du uppskattat. Och upplevelser du haft. Bara läs och se vad du lägger märke till.

RINGA IN. Gör cirklar runt det du är tacksam över. Det du lärt dig II. något av. Och det du gillat. Oavsett vad. Skriv mer. Utveckla. Beskriv. På ett nytt papper om du vill. Varför? Hur? På vilket sätt? Läs och landa en stund i det.

GEMENSAMMA NÄMNARE. Fundera nu kring vad allt det du III. skrivit har gemensamt? Vad handlar det om för dig? Skriv ned. Eller varför inte rita.

IV.

FORTSÄTTA, SLUTA OCH BÖRJA MED. Fundera nu på (och skriv såklart gärna ned…) vad du redan gjort under januari och februari som du vill fortsätta med under 2018. Fundera också på vad du vill sluta med. Och fundera även på vad som du vill börja med. Vad vill du ge ännu mer plats åt? Bra jobbat. Nu är möjligheten stor att 2018 kan bli precis som du önskar, längtar efter och drömmer om. Nu vet du vad du vill.

V.

DET FÖRSTA STEGET. Vad blir nu ditt allra, allra första steg? Konkretisera. Precisera. Formulera steget och gör det så jätteenkelt så att du kan ta det när som helst. Kanske till och med redan nu? Du har nu skapat ett ännu tydligare 2018. Grattis! Knåpa nu gärna vidare på ditt alldeles egna sätt.

Varmt lycka till!

JOHANNA NILSSON, Professional Certified Coach - PCC Beteendevetare pausera.se

1/2018 GROW magazine /  79


GROW magazine — § GROW för it!

Jag är coach,

och jag

när jag läser

GROW MAGAZINE

FÖR PROFESSIONELLA COACHER

growmagazine.se 80  �

GROW magazine 1/2018

˜


§ AVTRYCK § JOBBIGA SITUATIONER — KARRIÄR

/ INSIKT

Foto: wikimedia commons

ANDLIG VISDOM Paramahansa Yogananda EN YOGIS SJÄLVBIOGRAFI av PARAMAHANSA YOGANANDA, utsedd till en av de mest inflytelserika andliga böckerna under 1900-talet, publicerades första gången 1945 i New York, USA. Sedan dess har den översatts till 48 språk och sägs ha förändrat livet för miljoner människor. Den har inspirerat personer som DEEPAK CHOPRA, GEORGE HARRISON, som hade flera exemplar och ofta gav bort den i present, och STEVE JOBS som läste den efter en resa till Indien minst en gång per år. Vid den minnesstund som hölls vid Stanford efter hans bortgång 2011, och som genomfördes enligt hans önskemål, fick alla närvarande ett exemplar av boken. En sista hälsning från Steve Jobs till sina vänner. Hälsningen var: se inuti dig själv - och förverkliga dig. EN YOGIS SJÄLVBIOGRAFI beskriver Yoganandas andliga sökande mot upplysning - från barndomen i Indien till hans resor i USA på 1920-talet där han föreläste inför tusentals amerikaner om meditation, kriayoga och indisk visdomslära - till grundadet av bland annat Self-Realization Fellowship. Läs mer: yogananda-srf.org

YOGANANDA (1893 - 1952) var den som kom att introducera meditation, yoga och indisk andlig visdomslära till en bredare allmänhet i USA och västvärlden. Men inte utan motstånd, bland annat från KuKluxKlan. Fler var dock hans anhängare och idag finns hundratals centers, retreats, ashrams och meditationsgrupper i Yoganandas namn runt om i världen. På UR Play finns dokumentärfilmen Yogananda - en gurus livsverk som går att se fram till den 31 oktober 2019. ˜

»NÄR SINNET ÄR LUGNT lägg märke till hur snabbt, lätt och vackert du uppfattar allt ... «

1/2018 GROW magazine /  81


§KARRIÄR AVTRYCK — § JOBBIGA SITUATIONER

INSIKT /

ATT FINNA SIN INRE VÄGLEDARE

P

aul Brunton

- P.B.

(1898 - 1981), brittisk filosof, journalist, författare och andlig sökare som inspirerat läsare världen över att söka sin inre verklighet. Själv reste han extensivt och studerade en rad olika österländska och västerländska esoteriska läror - resor han skrivit om i böcker som På spaning i det fördolda Indien (1934), Till Himalaya och Till Egypten (båda utgivna 1936). I en rad böcker har han också tagit upp ämnen som meditation, yoga och det inre sökandet. Paul Brunton sa sig aldrig tillhöra någon specifik religion eller filosofisk riktning: »JAG SÖKER INTE SPRIDA någon ny eller främmande lära. Jag önskar inga lärjungar. Jag vill inte göra människor beroende av någon person eller organisation. Däremot vill jag gärna bidra till att människor upptäcker läraren och vägledaren i sitt eget innersta.« ˜ Läs mer: paulbruntonstiftelsen.se

» DET FINNS TILLFÄLLEN I LIVET då det bästa vi kan göra, under någon tid, är att dra oss undan för att tänka över vårt liv och ompröva våra målsättningar.

ur Till Himalaya (1936) 82  �

GROW magazine 1/2018

Foto: Larssons förlag

En sådan retreat är inte verklighetsflykt utan visdom, inget bevis på svaghet utan på styrka.«


§ JOBBIGA SITUATIONER — § AVTRYCK KARRIÄR

VILLKORSLÖS / INSIKT KÄRLEK

A

» VAD VÄRLDEN BEHÖVER är tjänare, inte ledare. Alla vill bli ledare. Låt oss bli goda tjänare istället. För en god tjänare är den verkliga ledaren.«

mma

Mata Amritanandamayi Devi

AMMA, Ammachi, eller Mata Amritanandamayi, ibland kallad »det kramande helgonet«, föddes i en fiskeby i Kerala i Indien 1953. Som 9-åring slutade hon skolan för att ta hand om familjens hushåll och sina småsyskon då hennes mor blev sjuk. Samtidigt engagerade hon sig i de fattiga, gav bort mat och kläder från sin egen familj och tröstade de i sorg, spontant med kramar. Sedan 1987 reser hon världen över och omfamnar människor, ibland tiotusentals under ett dygn för att sprida kärlek, ge tröst och lindring. Hon har även startat en global välgörenhetsorganisation, Embrace the World, och stödjer ett flertal välgörenhetsprojekt.

˜

Läs mer: amritapuri.org 1/2018 GROW magazine /  83

Foto: wikimedia commons

» DE FLESTA är COACHING is upptagnaunlocking med a person's vad de kan fåpotential ut to maximize av världen, growth. avtheir andra. Whitmore Men detSirärJohn vad vi kan ge andra som ger oss en äkta livskvalité.«


GROW magazine nr 4/ 2017 — § UTCHECKNING

UTCHECKNING från GROW magazine nr 1 / 2018, vol 10 - Vintern 2018

MAN MÅSTE LYSSNA INÅT och samtidigt vara närvarande i nuet.

FÖR DEN SOM RESER är världen vacker!

Per J Andersson

ÄVEN EN RESA på 1000 mil börjar med ett första steg.

Lena Gustafsson

VAD ÖNSKAR du allra mest från det här året? Vad längtar du efter? Drömmer om?

Erika Charbonnel

Marike Ollner

FÖRMÅGAN ATT ANPASSA SIG, hitta möjligheter och en väg framåt är det som förenar coach och entreprenör i det jag kallar entreprenörscoaching.

ATT VARA BORTKOPPLAD, slippa vardagsstress och rutiner och uppleva inre frid, har blivit till lyx i dagens samhälle.

Lao Tse

I coachprocessen är den förändring som sker magisk!

VAD ÄR INTE BÄTTRE för hälsan än glädje och samhörighet?

Ylva Pintus & Caridad Aliaga Modén

VI SÖKER LUGNET för att hitta oss själva, vår inre längtan, vår passion.

Bo König Johanna Nilsson

84  �

GROW magazine 1/2018

Eva Danneker


§

nästa nummer

— GROW magazine nr 4 / 2017

Vill du få NÄSTA NUMMER

av GROW direkt i din mailbox ?

maila: info@growmagazine.se

vår numret 2018? I APRIL!

... en resa ... tja .. vad säger ni om det, grabbar?

!

?

1/2018 GROW magazine /  85


KARRIÄR — § JOBBIGA SITUATIONER

NÄSTA NUMMER:

april 2018

86  �

GROW magazine 1/2018

GROW magazine 1/2018 vol 10 - TEMA: Inre & Yttre Resor  

GROW magazine - en nättidning för professionella coacher och dig som är intresserad av personlig utveckling - growmagazine.se

GROW magazine 1/2018 vol 10 - TEMA: Inre & Yttre Resor  

GROW magazine - en nättidning för professionella coacher och dig som är intresserad av personlig utveckling - growmagazine.se