Guia de serveis i partners 2021, Gremi de Restauració de Barcelona

Page 34

ASSOCIACIÓ CELÍACS DE CATALUNYA Assessorament, formació i suport en la gestió del gluten Asesoramiento, formación y apoyo en la gestión del gluten

CONTACTA Associació Celíacs de Catalunya restauracio@celiacscatalunya.org T. 934 121 789 www.celiacscatalunya.org

SERVEIS L’Associació ofereix a les empreses agremiades al Gremi de Restauració de Barcelona assessorament, formació i suport continu en aspectes relacionats amb la gestió del gluten per facilitar l’obtenció de l’acreditació com a establiment «sense gluten».

SERVICIOS La Asociación ofrece a las empresas agremiadas al Gremio de Restauración de Barcelona asesoramiento, formación y apoyo continuo en aspectos relacionados con la gestión del gluten para facilitar la obtención de la acreditación como establecimiento «sin gluten».

L’Associació Celíacs de Catalunya representa els 75.000 celíacs i els 450.000 sensibles al gluten (intolerants) de Catalunya. El seu projecte «Restauració sense gluten» és un sistema d’acreditació per a obradors, empreses d’hostaleria i restauració, empreses de càtering i food trucks que certifica el compliment dels protocols de seguretat alimentària en l’elaboració i servei de productes sense gluten que els fan aptes per a celíacs. Els plecs de condicions exigits per a l’acreditació han estat supervisats i validats per l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat de Catalunya.

32

La Asociación Celíacos de Cataluña representa a los 75.000 celíacos y a los 450.000 sensibles al gluten (intolerantes) de Cataluña. El proyecto «Restauración sin gluten» es un sistema de acreditación para obradores, empresas de hostelería y restauración, empresas de catering y food trucks que certifica que se cumplen los protocolos de seguridad alimentaria en la elaboración y servicio de productos sin gluten que los hacen aptos para celíacos. Los pliegos de condiciones exigidos para la acreditación han sido supervisados y validados por la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria de la Generalitat de Cataluña.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.