Good Flight 2/2015

Page 1

02 / 2 015

Zrod nového života The birth of new life

Polcster zrastený s bikom Polcster One body with his bike

Zvečnená krása planéty

očami Filipa Kuliseva

Immortalized beautiful planet by Filip Kulisev

zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


LOW SUGAR FOR GOOD RAY

30 - 33 % Proteín Nízky obsah cukru 0% Trans tukov Vhodné pre diabetikov Bez lepku Obsah minerálov proti svalovým kŕčom

www.maxsport.sk


OFFICIAL TIMEKEEPER

T ISSOT QUICKSTER ICE HOCKEY. TISSOT POSKYTUJE MEDZINRODNÐ ZRUKU A POPREDAJ NY´ ê SERVIS VY´HRADNE ZKAZN¸KOM, KTOR¸ KÐPILI HODINKY U AUTORIZOVANÉHO PREDAJCU. ZOZNAM AUTORIZOVANY´ CH PREDA JCOV NJDETE NA WWW.SPIRITSLOVAKIA.SK / TISSOT ALEBO NA TEL.: +421-2-6345 13 30. INNOVATORS BY TRADITION.

TISSOT. C H


kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

«obsah content

lifestyle magazine zadarmo / free copy II. ročník 2/2015 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania apríl 2015 Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

10

on the road 3x London

rozhovor Zvečnená krása planéty

16

interview Immortalized beautiful planet

Slovensko Bojnický zámok

26

Slovakia Bojnice Castle

Slovensko Adrenalín na horách

32

Slovakia Adrenaline on the mountains

architektúra - Šetrné, zdravé a komfortné bývanie

38

architecture - Economical, healthy and comfortable living

reality - Základné pojmy v realitách a ich výklad

44

real estate - Basic Real Estate Terms and their Interpretation

príroda - ZOO Bojnice Zrod nového života

48

nature - ZOO Bojnice The birth of new life

knihy - Vydajte sa na cestu... ...s knihou v ruke

52

books - Embark on a journey... ...with a book in a hand

umenie Jemnohmotný svet

54

art Ethereal world

móda - Jedinečnosť, individualita, kreativita

60

fashion - Uniqueness, Individuality, Creativity

fitnes Mamičkou v 40tke

70

fitness To be a mammy in 40

šport Polcster

74

sport Polcster

autotest - Mercedes CLA 220 CDI – Shooting brake

82

car test - Mercedes CLA 220 CDI – Shooting brake

gurmán Zubáč na grile

91

gourmet Toothfish barbecue

zábava krížovky, sudoku, hlavolamy

94

fun Crossword, Sudoku, Brain teaser

informácie Letisko M. R. Štefánika

96

informations Airport M. R. Štefánika

Obálka / Cover: na obálke: Filip Polc autor: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

2

when and where? tips for interesting events

na ceste 3x Londýn

Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965 Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Manažér inzercie reality/ Sales manager: mobil: +421 918 518 191 e-mail: reality@abprint.sk Redakčná rada / Editorial board : Lívia Krivdová, Jana Krivdová Dagmar Staňová, Lýdia Tepličková Annamária Skládalová, Milan Hanko Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Mgr. Petra Ilenčíková Mgr. Petra Luptáková, Úradný prekladateľ, Anglický jazyk

6

0 2/2015


26-29 74-79 82-86

16-25

60-63

editoriál editorial «

Milí čitatelia, prvé jarné slniečko už máme za sebou, príroda sa nám odela do sviežeho šatu, vôkol cítime príjemnú vôňu kvitnúcich kvetov či čerstvej zelene. Každý z nás toto obdobie prežíva „svojim štýlom“. Jarnú únavu striedajú pocity nadšenia, obnovy, opätovného rastu. Obdobie lásky a vzájomnej príťažlivosti má akýsi väčší význam. Tešíme sa na ešte teplejšie dni, popritom plánujeme dovolenky, výlety... Vzdialené krajiny sa stávajú pre nás viac dostupnejšími, cestovanie jednoduchšie a pohodlnejšie, pribúdajú ďalšie spojenia. Novú bázu pre vás, cestujúcich, otvorili nedávno aj na Letisku v Bratislave. Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair vám po takmer desiatich rokoch opäť ponúka obľúbené i nové lety, viac frekvencií a výhodnejšie časy letov. K nim postupne pribudnú i ďalšie destinácie. Tešíme sa spolu s vami na nové možnosti cestovania. Prajem príjemné čítanie a šťastnú cestu! Jana Krivdová, šéfredaktorka

Dear readers, the first spring sun is already above us, nature is clothed in the brisk clothing, we feel the pleasant smell of blooming flowers and fresh green. Each of us experiences this period in “ his/ her own style”. Spring fever alternates with feelings of enthusiasm, recovery, and re-growth. Period of love and mutual attraction has a greater importance. We are looking forward to even warmer days, in addition, we are planning holidays, trips... Remote countries are becoming more accessible to us, traveling is easier and more comfortable, other connections are being added. A new base for you, the passengers, has recently been opened at the Bratislava airport. After almost a decade, the low-cost airline company Ryanair offers you again popular and new flights, more frequencies and more preferable times of flights. These will be gradually updated with other destinations. We are looking forward to new travel opportunities together with you. I wish you a pleasant reading and have a nice trip! Jana Krivdová, Chief Editor

3


Last Minute Centrum

Pobytové zájazdy za skvelé ceny

naj

last minute lepšie

Navštívte nás!

www.lastminutecentrum.sk

Sardínia Kalábria Sicília Malta Korfu Grécko Zakynthos Kos

Kréta Rhodos Bulharsko Andalúzia Malorka Turecko Cyprus Tunisko

Egypt Albánsko Chorvátsko Čierna Hora Taliansky Jadran a ďalšie...

» exotické destinácie » cestovné poistenie » špeciálne ponuky pre skupiny p p y » lyžiarske pobyty y » pobytové zájazdy u » poznávacie zájazdy » zájazdy na mieru » pútnické zájazdy » letenky

Ďalej v ponuke: » plavby loďou

Darček

pri kúpe zájazdu u

LAST MINUTE CENTRUM SENECA TOURS S Lichnerova 22, 903 01 Senec, tel.: 02/4592 3063, mobil: 0905/940 716 e-mail: senec@seneca.sk, info@lastminutecentrum.sk


KOMPLEXNÉ POISTENIE MAJETKU DOMINO EXTRA

Kým vy cestujete, my chránime váš domov S jedinečným majetkovým poistením DOMino Extra si poistnú ochranu vyskladáte podľa svojich predstáv a zaplatíte iba za to, čo naozaj potrebujete. AKCIOVÁ PONUKA: 1 zo 4 rizík zadarmo – Zodpovednosť z občianskeho života s limitom 5 000 € – Záhrada s limitom 1 500 € – Autopríslušenstvo s limitom 500 € – Asistenčné služby Akciová ponuka platí do 30. 6. 2015. ĎALŠIE VÝHODY: – krytie škôd spôsobených krádežou, požiarom, povodňou, priamym úderom blesku a mnohých ďalších rizík – v jednej zmluve aj s cestovným a mikro úrazovým poistením – Úplná novinka na trhu – Smart poistenie pre mobilné telefóny, notebooky, tablety a iné zariadenia – vedľajšie stavby automaticky poistené do 15 % z poistnej sumy nehnuteľnosti – široký rozsah pripoistení, mnohé z nich unikátne na slovenskom trhu – poistenie pod jednou strechou: 1 zmluva + 1 platba poistného + 1 poisťovateľ ATRAKTÍVNY ZĽAVOVÝ SYSTÉM: – zľava za počet pripoistení až do výšky 20 % – zľava za výšku ročného poistného – zľava za vyššiu spoluúčasť – obchodná zľava

generali.sk | 0850 111 117


Filip Polc opäť prináša do Bratislavy deň plný adrenalínu. Podujatie je súčasťou ďalšieho ročníka svetovej série City Downhill World Tour (február - Santos, Brazília / marec - Valparaiso, Čile / jún - Bratislava, Slovensko / október - Taxco, Mexiko). Dva prvé zjazdy vyhral práve Filip Polc. Rýchla jazda v úzkych uličkách Starého mesta, či divoké skoky budú opäť spestrené o nové prvky. Svoju adrenalínoú jazdu predvedie niekoľko jazdcov zo Svetového pohára v zjazdoch i domáca špička. Viac info na www.facebook.com/polcster

3rd Year of Extreme Cycling Race

fotografie: staronphoto.com

Filip Polc brings again to Bratislava a day full of adrenaline. The event is part of another World Series City Downhill World Tour (February - Santos, Brazil / March Valparaiso, Chile / June - Bratislava, Slovakia / October - Taxco, Mexico). Filip Polc won the first two runs. Quick ride in the narrow streets of the Old Town as well as the wild jumps will be enriched again with new elements. The adrenaline ride will be demonstrated by several riders from the World Cup and national riders as well. More info: www.facebook.com/polcster

6

foto: Milan Ondrík, Alexander Bárta, autor: A. Čanecký pre SND

20. 6. 2015

30.4. a 23.5. 2015

« kedy a kamwhen and where

3. ročník extrémnych cyklistických pretekov

0 2/2015

Bratia Karamazovovci Dramatizácia románu Fiodora Michajloviča Dostojevského Bratia Karamazovovci je epos, v ktorom autor sám bilancuje vlastné životné postoje a názory náboženské, sociálne, filozofické i duchovné. Príbeh o otcoch a synoch, o bratoch a vášňach, postavený na vzá‑ jomných vzťahoch medzi bratmi, vzťahom k hrubému, autoritatívnemu a zhýralému otcovi, ale aj vášnivej túžbe k tej istej žene. Mozaika životných príbehov s fascinujúcim psychologickým pozadím a kriminálnou zápletkou je filozofickým podobenstvom o hľadaní Boha a samých seba uprostred vlastného chaosu a nezlomnej vitality. V réžii Romana Poláka sa predsta‑ via Dušan Jamrich, Milan Ondrík, Tomáš Maštalír, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Zuzana Fialová, Táňa Pauhofová, Jana Oľhová a ďalší. Peter Čanecký získal cenu DOSKY 2013 v kategórii Najlepší kostým. viac info: www.snd.sk

The Brothers Karamazov

A dramatization of the novel The Brothers Karamazov by Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky is the epic where the author himself assesses his own life attitudes and religious, social, philosophical and spiritual views. A story about fathers and sons, about brothers and passions, built on mutual relationships between brothers, relation to their rough, authoritative and dissipated father but also passionate desire for a woman. A mosaic of the life story with a fascinating psychological background and criminal plot is a philosophical parable about searching God and ourselves in the middle of our own chaos and indomitable vitality. Dušan Jamrich, Milan Ondrík, Tomáš Maštalír, Alexander Bárta, Ľuboš Kostelný, Zuzana Fialová, Táňa Pauhofová, Jana Oľhová and many others will be presented under the direction of Roman Polák. Peter Čanecký was awarded the prize DOSKY 2013 for the Best costume. more info at: www.snd.sk


Foto – P. Brenkus

Korzár

Foto – P. Brenkus

Balet Adolpha Charlesa Adama (1803 – 1856) Korzár je jedným z majstrovských diel éry romantického baletu. Premiéra sa konala v roku 1856 na javisku Opéra de Paris. Časom boli do baletu pridané hudobné čísla iných skladateľov, príbeh však zostal rovnaký až po súčasnosť. Posledná verzia z roku 1899, doplnená aj o hudbu iných autorov, sa stala vzorom pre ďalších choreografov. V SND podľa tejto koncepcie dielo inscenuje ruský choreograf Vasilij Medvedev, autor jednej z najúspešnejších inscenácií Baletu SND Onegin. V príbehu z dobrodružného života korzárov nechýba nespútaná vášeň, dramatické situácie, nebezpečenstvo a láska. Viac info: www.snd.sk.

IL CORSAIR

A ballet by Adolph Charles Adam (1803 – 1856) IL Corsair is one of the masterpieces of the Romantic ballet era. The premiere took place in 1856 on the Opéra de Paris stage. Musical pieces by other composers were added to the ballet in the course of time; however the story has remained the same. The last version from 1899, accompanied by music of other composers, has become the model for other choreographers. The SND staging is based on this version and is staged by a Russian choreographer Vasilij Medvedev, the author of one of the most successful SND ballet staging - Onegin. A story about adventurous life of the Corsairs features passion, dramatic si‑ tuations, danger and love. More information: www.snd.sk

Korunovačné slávnosti 2015

27. 6. 2015 - Víkend, na ktorý sa nezabúda J

Tohto roku sa v Bratislave uskutoční korunovácia cisára Karola VI. – otca Márie Terézie – z roku 1712. Kráľ prijme od najvyššieho cirkevného predstaviteľa v krajine korunovačné insígnie, zloží prísahu vlasti, bude pasovať nových rytierov Rádu Zlatej ostrohy. V tomto divadelnom predstavení obradu korunovácie sa predstaví vyše 150 účinkujúcich v dobových kostýmoch, 50-členný spevácky zbor a orchester. Počas korunovačného sprievodu sa rozhadzujú korunovačné žetóny a aj pri tohtoročnej korunovácii potečie z fontány 500 litrov vína – račianskej frankovky. V uliciach mesta sa bude celý víkend konať korunovačný jarmok dobových remesiel. Viac info: www.korunovacie.sk, www.coronation.sk

kedy a kamwhen and where «

premiéra 4/2015

Coronation festival 2015

27. 6. 2015 Weekend that can’t be forgotten J

The coronation of the Emperor Charles VI – Maria Theresa’s father from the year of 1712 will take place in Bratislava this year. The king will receive the coronation insignia from the highest ecclesiastical representative in the country; he will administer the oath and dub the new knights of Order of the Golden Spur. More than 150 performers in period costumes and the choir and orchestra consisting of 50 members will be presented in this theatre per‑ formance of the coronation ceremony. Coronation tokens will again be scattered during the coronation procession and 500 liters of wine – račianska frankovka will flow from the fountain at this year’s coronation. The coronation market of period crafts will take place during the whole weekend in the streets of town. More information: www.korunovacie.sk, www.coronation.sk

0 2/2015

7


« kedy a kamwhen and where • Unikátne 24h vytrvalostné preteky pre amatérov aj profesionálov • Na štart sa postavia jednotlivci a tímy zložené z 2, 4, 6 alebo 8 pretekárov • Ideálna príležitosť pre firemný teambuilding • Ponuka ubytovania, prenájmu boxov, 24h občerstvenia a zdravotníckeho zabezpečenia • Podrobnosti, registrácia a kompletné propozície na www.slovakiaring.sk

SLOVAKIA RING AGENCY, s. r. o. 800 Orechová Potôň 930 02, Slovenská republika Mobil: +421 917 544 227 E-mail: info@slovakiaring.sk

8


3.6.2015

AEGON ARENA

BRATISLAVA

TERAZ.SK Bez názvu-7 1

8.4.2015 13:16:12

VISITOR

CENTER

12. 3. 28. 6. VÝSTAVIŠTĚ PRAHA VÝSTAVA KOSMONAUTIKY


na cesteon the roadÂŤ

10

0 2/2015


3xLONDÝN

KVETINOVÝ TRH NA COLUMBIA ROAD Otvorený každú nedeľu od 8.00-15.00 h Najbližšia stanica metra: Old Street alebo Bethnal Green

Je nedeľa skoro ráno. Väčšina Londýna ešte spí, ale na Columbia road začína byť rušno. Predajcovia rozostavujú svoje stánky a vybaľujú kvetináče z veľkých dodávok. V priebehu hodiny je ulica ako premenená; rastliny všetkých farieb a veľkostí – ale len tie sezónne. Už z ďaleka zbadáte ľudí nesúcich čerstvé kvety zabalené v hnedom papieri. Mnoho Londýnčanov tu nakupuje každý týždeň. Vládne tu rodinná atmosféra; vlastníci stánkov sú manželia, bratia, alebo rodičia s deťmi. Mnoho z nich má vlastné kvetové škôlky, iní dovážajú napríklad z Holandska. Ponuka je pestrá a hlavne voňavá. A ako na správnom trhu, predajcovia sa predbiehajú vo svojich ponukách: „Všetko za päť!“ kričí jeden. „Veľký zväzok za šesť!“ hlási druhý. Ulička medzi stánkami je úzka, jeden za druhým v oboch smeroch. Kráčať treba pomaly, aby ste mali čas obdivovať a občas aj privoňať. Za stánkami sú malé obchodíky a kaviarne, ak si potrebujete trochu posedieť, občerstviť sa a oddýchnuť si od davu. Horúci nápoj, koláč, a potom späť do ruchu zobúdzajúceho sa Londýna.

COLUMBIA ROAD FLOWER MARKET Open every Sunday from 8am to 3pm Nearest tube station: Old Street or Bethnal Green It’s early on a Sunday morning. The majority of London is still asleep, but Columbia road is starting to get busy. Sellers are setting up their stalls and unpacking the f lower pots from their big vans. In the course of an hour, the street has transformed; plants of every size and colour but only those in season. From afar, you’ll be able to spot people carrying fresh f lowers wrapped in brown paper. A lot of Londoners shop here every week. There’s

0 2/2015

11


a family atmosphere; the stall owners are a husband and wife, brothers, or parents with their children. Some have their own nurseries, others import from the Netherlands, for example. The goods are colourful and aromatic. And as you’d expect from a proper market, the sellers compete with each other with their loud offers: “Everthin’ a fiver!” announces one of them. “£6 for a bunch!” another one calls. There’s only a narrow corridor between the stalls, one after another, in both directions. You have to walk slowly, so you have time to admire and sometimes sniff the f lowers. If you need to sit down, and have a little break from the crowd, there are small shops and cafés behind the stalls. A hot drink, a slice of cake, and then back to the hustle and bustle of the waking city.

12

0 2/2015


«na ceste on the road

ALTERNATÍVNY LONDÝN Každý deň okrem nedele, nutné rezervovať miesto na: http://www.alternativeldn.co.uk/ Najbližšia stanice metra: Liverpool Street Ak chcete spoznať inú tvár Londýna, alternatívna prechádzka so sprievodcom je pre vás to pravé. Trvá približne dve hodiny a na jej konci zaplatíte koľko uznáte za vhodné. Skúsený sprievodca vás vezme na exkurziu východným Londýnom a porozpráva vám o jeho histórii, kultúre, umení a súčasnej politickej situácii. Väčšina tejto exkurzie je založená na street arte, pouličnom umení, a je pravdepodobné, že váš sprievodca sám bude pouličným umelcom. To znamená, že vám porozpráva pár bláznivých príbehov ako rôzne maľby a výtvory vznikli. Prejdete sa cez stále sa meniacu Brick Lane – centrálu street artu, a uvidíte maľby od umelcov z celého sveta. Ak ste aj predtým navštívili Brick Lane, nemusíte sa obávať, alternatívna exkurzia ponúka úplne iný pohľad na túto časť Londýna a nástenné maľby sa menia každých pár mesiacov ako

v galérii. Vždy tu nájdete niečo nové; prechádzka je akoby zážitok len pre zasvätených, teda vás, a keď skončí, uvidíte Londýn úplne inými očami.

ALTERNATIVE LONDON Every day except Sunday, booking is essential: http://www.alternativeldn.co.uk Nearest tube station: Liverpool Street If you want to get to know a different side of London, booking yourself on an alternative walking tour is a must. It takes around two hours and it’s done on a paywhat-you-want basis. An experienced guide will take you on a walk through East London and tell you about its history, culture, art and its current political situation. A lot of the tour is actually based around street art and chances are your guide is going to be a street artist himself/ herself, which makes for some amazing ‘how was this piece created’ behind the scenes stories. You’ll walk through the ever-changing Brick Lane - the street art central, and see paintings by artists from all over the world. Even if you’ve visited Brick Lane before, fear not, because the tour offers a completely different take on the area and the art changes every few

months, so you’ll always be sure to find something new. It’s a great insider expe‑ rience and after the tour you’re guaranteed to view London with a fresh pair of eyes.

NEALOV DVOR Najbližšia stanica metra: Covent Garden Londýn je známy svojou rozličnosťou, či už etnickou, architektonickou alebo štýlovou. Nájdete tu z každého „rožka troška“, a niekedy aj tam, kde by ste to najmenej očakávali. Skrytá v spleti uličiek Covent Garden je tajná chodba vedúca na malé nádvorie – Nealov dvor. Vďaka pestrofarebným budovám vyzerá viac ako nádvorie niekde v Mexiku a nie v centrálnom Londýne. Bez toho, aby ste ho hľadali, naň pravdepodobne nenatrafíte. Ale keď ho nájdete, spravte si krátku pauzu, sadnite si na okrúhle lavičky a absorbujte všetky tie farby naokolo. Navštívte malé obchodíky alebo si dajte obed v jednej z kaviarní. A ak sa aj rozhodnete nestráviť tu veľa času, Nealov dvor je akoby určený na jasnú, optimistickú prestávku od akéhokoľvek sivého počasia a namáhavej návštevy pamiatok.

0 2/2015

13


« na cesteon the road NEAL’S YARD Nearest tube station: Covent Garden London is known for its diversity: whether ethnic, architectural or stylistic. There’s a little bit of evertyhing, and sometimes it’s where you’d least expect it. Hidden in Covent Garden is a secret little alleyway leading into a small courtyard - Neal’s Yard. With its colourful buildings, it looks more like a street in Mexico than a street in central London. You probably won’t find it unless you’re looking for it, but when you do, take a minute and sit on the round benches and absorb all the colour around you. You can even pop into the little shops or have a meal in one of the cafés. But even if you don’t spend much time here, Neal’s Yard is great for a bright opti‑ mistic break from any kind of grey weather or stressful sightseeing. text a foto / text a photo: Katarína Gažíková

14Bojnický zámok

26

0 2/2015


«Slovensko Slovakia

S

lovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice, sídli v národnej kultúrnej pamiatke Zámok Bojnice v hornonitrianskej kotline. Patrí medzi najzaujímavejšie slovenské pamiatky a radí sa medzi najnavštevovanejšie múzeá. Jeho hlavným cieľom je dokumentácia umelecko-historického a stavebného vývoja zámku, života šľachty v minulosti, diel umeleckého remesla a artefaktov z vývoja neoslohov na území Slovenska. V zbierkach sú zastúpené maliarske diela významných európskych majstrov Jacoba Jordaensa, Carla F. Nuvoleoneho, Abrahama Janssensa, Leonarda Coccoranteho, Paula de Vos, Jacquesa d´Arthois, Bojnický oltár od Narda di Cione, sochárske práce Dionýza Stanettiho a pod. Zaujímavé a cenné sú palné a chladné zbrane zo 17. a 18. storočia, renesančné truhlice, barokové sekretáre a tiež hodiny vyhotovené v dielňach viedenských a pražských majstrov. Z textilných zbierok je pozoruhodný veľký gobelín „Jozef a jeho bratia”, ktorý bol utkaný v Bruseli začiatkom 17. storočia. Návštevníci počas prehliadky zámku môžu navštíviť prírodnú travertínovú jaskyňu, rodinnú hrobku Pálfiovcov a zámocký park s množstvom cudzokrajných drevín. Okrem denných prehliadok zámku ponúkame návštevníkom možnosť zúčastniť sa i nočných prehliadok s duchmi a strašidlami, či iné špeciálne podujatia, ako napr. Medzinárodný festival duchov a strašidiel, Rozprávkový zámok, Vianoce a traja králi na zámku. Viac informácií nájdete na: www.bojnicecastle.sk www.snm.sk

27


« SlovenskoSlovakia

The

Slovak National Museum – Bojnice Castle Museum is located in the national cultural heritage monument Bojnice Castle in the Upper Nitra Valley. It belongs to the most significant monuments in Slovakia ranking among the most visited museums. Its principal aim is to document the history and the construction development of the castle, life of aristocracy in the past, present works of classical art, artistic crafts and artifacts from the period of historicism in Slovakia. The collection fund of the museum comprises painting, sculpting and art and craft works from the Gothic period, Renaissance, Baroqu and Classicism as well as 19th century neo-styles. The collections contain samples of painting works by significant European painters such as Jacob Jordaens, Carl F. Nuvoleone, Abraham Janssens, Leonardo Coccorante, Paulo de Vos, Jacques d´Arthois, the Bojnice altar by Nardo di Cione, sculptures by Dionýz Stanetti, etc. Interesting and valuable features are shooting and cold weapons from 17th and 18th century, Renaissance trunks, Baroque chests and also clocks made in the workshops of Viennese and Parisian masters. Of the textile collections, noteworthy is the large tapestry “Joseph and His Brothers” woven in Brussels at the beginning of the 17th century. In addition, the visitor can visit a travertine cave under the castle, the Pálffy family tomb and the castle park with many rare foreign trees. Except the daily tours we offer the possibility to visit the night tours with the ghosts and spirits, or the special events like The Interna‑ tional Festival of Ghosts and Spirits, The Fairytale Castle, Christmas and the Three Magi at the castle. More information can be found at www.bojnicecastle.sk www.snm.sk

28

Bojnice Castle


0 2/2015

29


zelená žaba

prevádzka Zelenej žaby sa skončila v roku 2000. legendárne kúpalisko bolo uzatvorené z dôvodu prasknutia hlavného bazéna. odvtedy kúpalisko chátralo až do roku 2013, kedy ho odkúpil holding spoločnosti synot. Táto spoločnosť sa rozhodla zrekonštruovať kúpalisko tak, aby vyhovovalo požiadavkám modernej doby, ale zároveň aby si zachovalo štýl pôvodnej architektúry. areál kúpaliska je prispôsobený pre ľudí od najmladšej, až po tú najstaršiu vekovú kategóriu. každý návštevník tu môže relaxovať po svojom.

Zelená žaba was closed in 2000 and until it was bought by the synot Company in 2013, the famous bath was left to decay. in the reconstruction, the new owner decided to consider the requirements of today’s customers along with preserving the style of its original architecture. The bath area is adjusted to the needs of all visitors from small children to seniors. There is something for everyone.

okrem 33 metrov dlhého bazéna sa budú na kúpalisku nachádzať multifunkčné ihriská, vonkajší bowling, bazén pre deti, pre ktoré je počas celého dňa pripravený bohatý animačný program. Reštaurácia, z ktorej je krásny výhľad na celé údolie kúpeľov Trenčianske Teplice, grill bar, bufety a vináreň sú prevádzky, v ktorých vám pripravia rýchle, chutné jedlá. náročnejšia klientela, preferujúca intimitu, môže využiť separovanú Vip zónu, v ktorej budú dve vírivky, kde si klient bude môcť vychutnať extra starostlivosť.

in addition to the 33-meter swimming pool, the swimming bath will offer multifunctional playgrounds, exterior bowling and children’s pool with rich entertainment program prepared for the whole day. The restaurant with a beautiful view of the whole valley of the Trenčianske Teplice spa town, grill bar, snack bars and winery will offer quick and tasty meals and refreshments. Demanding clients who prefer intimacy and don’t like to get pushed in crowds may enjoy the separate Vip zone consisting of 2 whirlpools and offering some extra care, the so called butler service.

exkluzivitou areálu je saunový svet, ktorý sa nachádza v príjemnom lesnom prostredí. skladá sa zo štyroch vonkajších sáun, ochladzovacieho bazéna, vírivky a prezliekarní. Do tejto časti vedú príjemné vychádzkové trasy, obklopené pôvabným areálom kúpaliska.

The bath’s exclusive feature is the year-round sauna World located in a pleasant forest environment. it offers 4 external saunas, cooling pool, whirlpools and dressing rooms. Visitors will get there following the nice walking routes surrounded by the whole swimming bath area.

kúpalisko Zelená žaba

17. novembra 17, 914 51 Trenčianske Teplice

www.kupelezelenazaba.sk

info@kupelezelenazaba.sk


hotel elizabeth best customer care historic hotel 2015

Luxus, noblesa, história, to sú slová, ktoré sa už viac ako

Luxury, nobleness, history – those are the words associated

v Trenčíne. Splniť požiadavky náročnej klientely, ale zároveň

years now.The goal of hotel reconstruction in 2012 was to meet

100 rokov spájajú so 4-hviezdičkovým hotelom Elizabeth byť cenovo prístupným bolo cieľom rekonštrukcie hotela v roku 2012. Moderné zariadenie sa po rozsiahlej rekonštrukcii stalo

wellness hotelom a očarí aj tú najnáročnejšiu biznis klientelu, ktorá využíva služby hlavne počas týždňa, ale aj víkendových

hostí, ktorých cieľom je užiť si víkend plný relaxu v spojení s kvalitnými službami.

with the 4 star Elizabeth Hotel Trenčín for more than 100 the requirements of the most demanding clients but to be af-

fordable at the same time. After extensive reconstruction, the

modern hotel became a wellness hotel that will charm even the most demanding business customers who utilize the services

mostly during the week as well as the weekend guests who

wish to enjoy a relaxing stay along with high quality services.

Pre víkendových hostí je v ponuke niekoľko pobytových balíčkov, kde si môžu vybrať z rôznych cenových variantov a tiež z obsahu služieb, ktoré počas pobytu chcú využiť. Štandardom balíčkov je neobmedzený vstup do wellness centra, kde sa nachádzajú 4 sauny – fínska, rímska, bylinková a parná, s jedným hydromasážnym bazénom a príjemnou oddychovou zónou.

For the weekend guests, we have several special offer packages prepared, where they can choose according to the price range and content of services they would like to use. As a standard, these packages contain an unlimited entry into the wellness centre with 4 saunas – Finnish, Roman, Herb and Steam sauna, one hydro-massage pool and a pleasant relax zone.

Príjemná atmosféra secesnej kaviarne Sissi nabáda nielen na spoločenské stretnutia, ale je aj vhodným prostredím na neformálne stretnutia. Ten, kto obľubuje rýchle, jednoduché jedlá, si určite príde na svoje. Obľúbeným lákadlom sú tiež výborné čerstvé zákusky z vlastnej cukrárskej dielne. Kaviareň je miestom, kde sa odohráva veľké množstvo spoločenských hotelových akcií so zaujímavými hosťami.

The pleasant atmosphere of the Sissi Café in Art-Deco style encourages not only social gatherings but also provides an environment suitable for informal meetings. It is a place to go for people who enjoy quick simple meals. Visitors are also attracted by the delicious fresh desserts from our own confectionery. The Café is a regular venue of the hotel social events with interesting guests.

Prvotriedna reštaurácia Elizabeth s vyšším štandardom obsluhy ponúka výhľad na unikátny rímsky nápis na hradnom brale z roku 179. V ponukovom lístku objavíte bohatý sortiment jedál slovenskej a medzinárodnej kuchyne. Pravidelne sa tu tiež konajú gastro akcie, kde môžu hostia okúsiť jedlá z rôznych kútov sveta. Pri výbere vína vám pomôže Martin Pristaš, jeden z top 10 someliérov na Slovensku.

The first-class Elizabeth Restaurant with higher service standard offers a view of the unique Roman inscription on the castle hill from 179. The menu contains a rich assortment of dishes from the Slovak and international cuisine. On a regular basis, there are also gastronomic events where the guests are invited to taste dishes from different corners of the world. Martin Pristaš, one of the top 10 sommeliers in Slovakia, will help to choose the right wine.

Hotel elizabetH

Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 trenčín

+ 421 32 6506 111

info@hotelelizabeth.sk

www.hotelelizabeth.sk


Ferrata HZS

Adrenalín na horách

Stredisko s nádhernou prírodou, lákad‑ lo pre mnohých turistov, to sú Martinské hole. Známejšie sa stávajú aj vďaka novej zaistenej turistickej ceste s názvom Ferrata HZS (Ferrata Horskej záchran‑ nej služby). Vytvorili ju členovia Skialp klubu Kriváň, horskí záchranári a viacerí dobrovoľníci. Táto nová trasa sa tiahne kaňonom Pivovarského potoka a čaká tu na vás skutočne adrenalínová cesta plná mostíkov, stúpačiek a oceľových lán, ktoré sú osadené prevažne do skal‑ natých, ťažko prístupných úsekov. Ferrata HZS má dve varianty obtiažnosti výstupu, ľahší variant má obtiažnosť B, ťahší variant má obtiažnosť C. Pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča výstroj – sedací úväz, prilba, ferratový set a rukavice. Spodnú časť trasy tvorí náučný chodník s informačnými tabuľami a viacerými drevenými premosteniami ponad po‑ tok, môžete vidieť staré banícke zaria‑ denia, pripravené sú pre vás aj oddy‑ chové zastávky s lavičkami. Náročnosť stúpa až v hornej časti trasy. Po jej úspešnom zvládnutí nadobudnete určite aj vy skvelý pocit z víťazstva nad náročnejším terénom. Trasa: Martin, Stráne – Malý Pivovar‑ ský potok – Pivovarský potok (ferrata) – Bazová – Martinské hole, chaty – Hodinovka – Martin, Stráne

Adrenaline on the mountains

Resort Martinské Hole has a beautiful nature and serves as an attraction for many tourists. It is becoming better known thanks to the new secured walking path called Ferrata MRS (Ferrata Mountain Rescue Service). It was created by members of a Skialp Kriváň club, mountain rescue and several volunteers. This new route stretches along Brewery canyon creek and is full of thrilling rides and bridges to cross, risers and steel ropes, which are mostly planted in rocky hard to reach areas. Ferrata MRS has two variants of difficulty. Less difficult has a level B indication compared to more difficult with C indication. For better safety, it is recommended to have - sit harness, helmet, gloves and ferrata climbing gear. The lower part of the route forms a trail with information boards and several wooden bridges over the stream. You can also see old mining equipment as well as rest stops with benches to sit on. Intensity rises in the top of the route. After successful completion, the one may acquire a great feeling of victory over challenging terrain. Route: Martin, Stráne - Small Brewery Creek - Brewery stream (Ferrata) - Bazová - Martinské Hole, Cottages - Hodinovka Martin, Stráne.

32

0 2/2015


ÂŤSlovensko Slovakia

text: Janak, foto: Milan Hanko, Redaktorov oblieka znaÄ?ka KILPI The Kilpi brand dresses up the editors

0 2/2015

33


Inzercia

Váš osobný „lekár“ na cestách? Jednoducho pomáha...

Liek Wobenzym® · Pôsobí proti opuchom nôh pri dlhšom cestovaní · Posilňuje oslabenú imunitu · Významne urýchľuje liečbu prípadných úrazov · Pomáha rýchlejšie prekonať chrípky a nachladnutia · Urýchľuje rekonvalescenciu po nadmernej námahe

Více na www.wobenzym.sk Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175


VYSOKÉ TATRY

novinka INDOOR FUN PARK SKALNATÉ PLESO • DVOJPOSCHODOVÉ BLUDISKO 80 m2 • HORY HRAČIEK • RELAX ZÓNA PRE DOSPELÝCH • GALÉRIA SVETOVÝCH KAMZÍKOV • TVORIVÉ DIELNE

Spoznajte Tatry aktívnou turistikou a výletmi na moderných lanovkách. Pohodlnú prechádzku zažijete na streche Tatier v Lomnickom sedle, okolo Skalnatého plesa, na Solisku nad Štrbským plesom či z Hrebienka k Vodopádom Studeného potoka. S deťmi sa zabavíte toto leto na skvelom dobrodružstve v náučno-zábavnom programe Tatranská divočina, súčasťou ktorého je i eko-mini-park na Skalnatom plese. Pozývame Vás do Vysokých Tatier!

www.vt.sk


3

10

5

6

5

www.vt.sk

HOTLINE NONSTOP 18300

INFOCENTRUM +421 903 11 22 00

11

5

4 3

2

4

1

1 2 3 4 5 6 7

Chata pod Soliskom – Predné Solisko Zastávka pri Popradskom plese – Popradské pleso Štrbské Pleso – Popradské pleso

Chata pod Soliskom Sedačková lanovka Štrbské Pleso – Solisko Mini Tatralandia park Infocentrum Sport Shop – TATRY MOTION Majlathova chata – Popradské pleso Pleso nad Skokom

2

2

8

1

2

1 1

6

3

5

Štrbské Pleso – Jamské pleso Štrbské Pleso – Vodopád Skok Jamské pleso – Kriváň

7

9 10

6 7

4

POPRADSKÉ PLESO 1500 m n. m.

Predné Solisko 2117 m n. m.

8 Vodopád Skok 9 Symbolický cintorín 10 Požičovňa člnkov – TATRY MOTION 11 Požičovňa bicyklov – TATRY MOTION 1 Bivac Club Restaurant 2 Restaurant Hotel FIS *** 3 Grand Hotel Kempinski High Tatras *****

3

SOLISKO 1 840 m n. m.

Kriváň 2 494 m n. m

1 346 m n. m. – 1 840 m n. m.

ŠTRBSKÉ PLESO 1351 m n. m.

ŠTRBSKÉ PLESO


18

4

21

5

7

1 263 m n. m.

HREBIENOK

10

17

3

1

9

26

5

16

18

25

STARÝ SMOKOVEC 1 010 m n. m.

9

20

5

5

Prostredný hrot 2 441 m n. m.

7

29

27

3

www.vt.sk

HOTLINE NONSTOP 18300

INFOCENTRUM +421 903 11 22 00

30

24

28

8

1

12 6

11

3

5

4

3

2

1

Tatranská magistrála: Hrebienok – Skalnaté pleso – Zelené pleso Tatranská Lomnica (Grandhotel Praha) – Skalnaté pleso Tatranská Lomnica – Hrebienok Svišťovka – Štart Starý Smokovec – Slavkovský štít

9

8

7

6

9

8

7

6

5

4

3

2

1

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

1

23

6

Lomnické sedlo – Lomnická veža Hrebienok – Vodopády Studeného potoka Zamkovského chata – Téryho chata – sedlo Sedielko Rainerova chata – Zbojnícka chata – sedlo Prielom

7

2

2

32

5

3

1

21

31

4

4

18

2

6

1

TATRANSKÁ LOMNICA 850 m n. m.

8

1

1 145 m n. m.

5

ŠTART

21 22

3

19

33

15

SKALNATÉ PLESO 1 751 m n. m.

Infocentrum Skalnatá chata Zamkovského chata Rainerova chata Bilíková chata Téryho chata Obrovský vodopád Vodopády Studeného potoka Dlhý vodopád Parkovisko Galéria Encián Vyhliadková veža Encián Kaviareň Dedo, Lomnický štít Panorama Restaurant Snack bar Hrebienok Pizza Restaurant Štart Apres Ski Bar, Tatranská Lomnica Grandhotel Praha **** Grandhotel Starý Smokovec **** Music pub & restaurant HUMNO Rupicapra snack bar

2

850 m n. m. – 2 634 m n. m.

Kežmarský štít 2 556 m n. m.

LOMNICKÉ SEDLO 2 190 m n. m.

8 13 14

lanovka Tatranská Lomnica – 1 Kabínková Skalnaté pleso 2 Visutá lanovka Skalnaté pleso – Lomnický štít lanovka Skalnaté pleso – 3 Sedačková Lomnické sedlo Pozemná lanovka Starý Smokovec – 4 Hrebienok Sedačková lanovka Štart – Čučoriedky 5 6 Náučný chodník okolo Skalnatého plesa 7 Eko-mini park Svištia krajinka 8 Botanická záhradka na Lomnickom štíte 9 Veľká Lomnická veža 2 214 m n. m. 10 Slavkovská vyhliadka 1 531 m n. m. 11 Lomnická vyhliadka 1 529 m n. m. 12 Filmársky žľab 13 Visutá terasa Lomnický štít 14 Observatórium Lomnický štít 15 Observatórium Skalnaté pleso 16 Smokovecká kyselka 17 Letný tubing 18 Atrakcie kolobežky, Mountainkart 19 Kamzíkovo – detské kryté ihrisko 20 Trampolína 21 Požičovňa bicyklov, Sport shop, TATRY MOTION, Intersport

9

1

Lomnický štít 2 634 m n. m.

TATRANSKÁ LOMNICA · STARÝ SMOKOVEC


architektúraarchitecture«

Šetrné, zdravé a komfortné

bývanie

Je pre vás pri výbere bývania dôležité čisté ovzdušie, teplotné pohodlie, vyšší komfort a kvalita? Aj pre vás je teda najlepším riešením bývanie v pasívnom dome. Je to dobrá voľba pre všetkých, ktorí bývanie berú vážne, majú radi “High end” riešenia, a ktorí nie sú takí bohatí, aby si stavali lacné domy. Ako sa býva v pasívnom dome? l Býva sa v ňom zdravšie – vhodná mikroklíma pre alergikov, astmatikov a správne teplotné pohodlie pre reumatikov.

38

l Poskytuje omnoho vyšší komfort bývania – to je najväčšia pridaná hodnota takéhoto objektu. l Jeho prevádzkové náklady sú mnohonásobne nižšie ako pri bežných domoch. l Najväčší rozdiel je v tom, že vo vnútri takéhoto domu nie je prievan a to ani studený, ani teplý. Teda nesálajú horúce radiátory a nechladia okná, a nie je pri nich cítiť žiadne prúdenie studeného vzduchu. l Nie je pravda, že v takomto dome nesmiete otvárať okná. Akurát v zimnom a v extrémne teplom letnom období nemusíte vetrať otvorenými oknami na to, aby ste mali vnútri príjemný a čerstvý vzduch. l Povrchy stien a podlahy sú teplejšie pre lepšie tepelné izolovanie. l V pasívnom dome je kontrolovaná kvalita vzduchu. l V pasívnom dome je dlhšia tepelná

0 2/2015

zotrvačnosť, preto postačujú jednoduchšie vykurovacie systémy. l V pasívnom dome sa dá regulovať / rekuperovať aj vlhkosť. l Stavba pasívneho domu je oveľa kvalitnejšia a preto je životnosť objektu dlhšia. Je to „High end“ v bývaní. l Dnes je to trend a za pár rokov to bude štandard. Investícia do domu je dlhodobá a pre mnohých doživotná.


Ktoré prvky robia pasívny dom pasívnym? 1. Vhodné orientovanie objektu v teréne vzhľadom na oslnenie 2. Dôsledne zateplená fasáda, strecha a základy 3. Okná (3 sklá), kvalitne osadené 4. Rekuperačné vetranie

Efektívnosť investícií do pasívneho domu

1. Vhodné orientovanie objektu v te‑ réne vzhľadom na oslnenie. Toto je najefektívnejší prvok pasívneho domu. To najlepšie, čo môžete pre svoj dom urobiť, je nešetriť na projekte. Táto investícia nikdy morálne, alebo technicky nezostarne a pritom je zlomkom ceny celej stavby. 2. Dôsledne zateplená fasáda, strecha a základy. Nejde o žiadnu extrémnu investíciu, pritom má vysoký prínos. Jediný rozdiel oproti bežnému zatepleniu je v hrúbke materiálu a v zateplení základov. 3. Okná (3 sklá), kvalitne osadené. Dôležité pre prúdenie vzduchu v interiéri a komfort bývania. Skutočne dobré okná sú drahšie oproti bežným. Rovnako dôležitá je kvalitná montáž. 4. Rekuperačné vetranie. Zachráni 80% vyrobeného tepla. Najjednoduchšie systémy sa dajú kúpiť od 1700,- Eur. Je to nevyhnutná investícia. 5. Tepelné čerpadlo. Nie je podmienkou. Je to iba jedna z možných technológií, ktorá znižuje energetickú záťaž. Dnes už bežne využívaná, minimálne prispieva k pasívnemu štandardu, ale oproti klasickým riešeniam je efektívnejšia. 6. Solárne (termické) panely. Doplnkové vybavenie, vhodné pri domoch s bazénom.

Pre dôsledné zateplenie sú konštrukcie vystavené menším teplotným výkyvom a teda menšej rozťažnosti, čo sa prejaví pomalšou degeneráciou/únavou materiálu.

7. Solárne (fotovoltaické) panely. Doplnkové vybavenie, ktorého pomer cena/výkon/návratnosť ich radí k najmenej efektívnym investíciám. 8. Kotol na pevné palivo (s možnosťou prepojenia na vykurovací systém). Nie je podmienkou pasívneho domu, ponuka na trhu je skôr orientovaná na nízkoenergetické a bežné domy.

Porovnanie bežného a pasívneho domu

Z hľadiska investícií Energeticky pasívny dom nie je vo svojej výstavbe žiadne nízkorozpočtové riešenie, ale ani žiadny extrémny nadštandard. Rozdiel v cene oproti bežným domom je asi 10%. Kedže však štandard výrobkov stále stúpa, už dnes sa mnohé prvky pôvodne pre pasívny dom stávajú štandardné. Z hľadiska prevádzky Kvalitný pasívny dom môže mať prevádzkové náklady až o 80% nižšie v porovnaní s bežným domom. Z hľadiska kvality bývania Pasívny dom má riadené vetranie/kvalitu vzduchu. Preto sa v ňom nevyskytujú žiadne plesne. Pri veľkom rozsahu znečistenia ovzdušia (napríklad v mestách) má preto zdravšiu mikroklímu ako bežne vetraný dom. Vďaka dobrému izolovaniu v ňom neexistuje teplotná diferenciácia priestoru ako pri klasickom dome. Z hľadiska životnosti objektu

Celkovú nadinvestíciu do „pasívneho štandardu“ treba vedieť rozdeliť medzi jednotlivé prvky. Potom uvidíme, že niektoré časti investície sú menej efektívne a iné zas viac. A sú aj také, ktoré budú mať svoju hodnotu kým objekt bude stáť. Nie je pravda, že takýto dom bude vždy drahší. V súčasnosti sú na trhu technológie všetkých cenových kategórií, preto vybavenie pasívnych domov je cenovo dostupné. Investovanie do bývania v produktívnom veku človek ľahko pokryje svojím príjmom. A v dôchodkovom veku uvíta nízke prevádzkové náklady na dom. Investovaním do úspornej stavby si zaručíte nízke náklady aj vtedy, keď už nebudete zárobkovo činný…

Aká je budúcnosť trendu šetrenia energie pri rodinných domoch? Od roku 2020 podľa EU legislatívy budú musieť byť všetky stavby stavané v pasívnom štandarde. Už teraz však zo zákona objekty potrebujú Teplotechnický posudok a posudok Energetickej hospodárnosti budov, čo sú certifikáty – niečo ako „technický preukaz budovy”. To znamená, že na trhu nehnuteľností sa bude dať vopred zorientovať na základe hospodárnosti objektu, čo bude parameter vplývajúci na jeho cenu ešte viac ako doteraz.

0 2/2015

text a foto: Ing. arch. Ján Tvrdoň www.architekttvrdon.sk

39


architektúraarchitecture«

Economical, healthy and comfortable Do you find fresh air, thermal and higher comfort with quality important for you when choosing your living? If yes, then living in a passive house is the best solution for you. It is a good choice for everybody who takes the housing seriously, likes “High end” solutions and who is not so rich to build cheap houses. What is it like to live in a passive house? l Living there is healthier. Microclimate is suitable for allergic and asthmatics. Proper thermal comfort for rheumatism. l It offers much higher comfort of living – it is the biggest added value of such an object. l Its operating costs are many times lower than those of conventional houses. l The biggest difference is that there is no air current, neither cold nor warm, inside of such a house. It means that the hot heating bodies are not emitting the heat and the windows are not cooling down, you can feel no cold airflow there. l It is not true that you can’t open the windows in such a house, it just means that you do not have to ventilate with open windows in order to have pleasant and fresh air inside in winter and in extremely hot summer season. l The surfaces of walls and floors are warmer due to better thermal isolation.

40

living

l Air quality is checked in the passive house. l There is a longer thermal inertia in passive houses thus simpler heating systems are sufficient. l Also humidity can be regulated/re‑ covered in passive houses. l The passive house building is of a much higher quality and thus lifetime of the object is longer. It is “High end” in living. l It is a trend today but it will be a standard in few years time. Investment in the house is long-term and lifelong for many people.

Which elements make passive house passive?

1. Appropriate orientation of the object in terrain with respect to sun glare. 2. Thoroughly insulated façade, roof and foundations 3. Windows (3 glasses) well-fitted 4. Recuperative ventilation system

Passive house investment efficiency

1. Appropriate orientation of the object in terrain with respect to sun glare. This is the most effective element of the passive house. The best you can do for your house is not to economize on the project. This investment never goes out of use morally or technically and it is still just a fraction of the whole building price. 2. Thoroughly insulated façade, roof and foundations. It is not an extremely high investment and it has a high acquisition. The

0 2/2015


only difference from common insulation is in the thickness of material and in insulating the foundations. 3. Windows (3 glasses) well-fitted. Important for air ventilation in interior and living comfort. Really good windows are more expensive than the ordinary ones. Installation is equally important. 4. Recuperative ventilation system. It saves 80% of the produced heat. The simplest systems can be bought from 1700,- Euro. It is an inevitable investment. 5. Heat pump. It is not a condition. It is just one of the possible technologies which lower the energy burden. It is commonly used today, at least it contributes to passive standard but in comparison to conventional solutions it is more effective. 6. Solar (thermic) panels. Ancillary equipment, useful for houses with pools. 7. Solar (photovoltaic) panels. Ancillary equipment, the ratio of the price, perfor‑ mance and investment return ranks them among the least effective investments. 8. Solid fuel boiler (variant with connection to the heating system). It is not a condition of the passive house, offer on the market is rather focused on low-energy and conventional houses.

A comparison of conventional and passive houses.

In terms of investment Building a passive house is not a low-cost solution but on the other side it is not an extreme above standard. A difference in price in relation to conventional houses is approximately 10%. However, as the standard of products is always rising up, today many of the products intended for passive houses are used for building conventional ones as well. In terms of operation A passive house of a high quality can have 80% lower operational costs in comparison with a conventional house. In terms of quality living Ventilation/quality of air is controlled in a passive house. For this reason, there are no molds. In case of large scale air pollution (for example in towns), it has healthier microclimate than typically ventilated house. Thanks to good insulation, there are no temperature differences in the space compared to conventional house. In terms of a building lifetime For a thorough insulation, the constructions are exposed to lower temperature

fluctuations and thus smaller expansion resulting in slower degeneration/fatigue of material. The total investment to a “passive standard” has to be divided into individual elements. Then we will see that some parts of investment are less effective and the others more; there are also those that will have its value while the object exists. It is not true that such a house is always more expensive. At the moment, there are technologies of all price categories on the market, for this reason equipment for passive houses is reasonably priced. Investment in housing during productive age of a person can be easily covered with his/her income. And when retired, one will welcome low operating cost of the building. Investment in passive house will ensure you low costs even for the time when you are not gainfully employed…

What is the future trend in energy saving in family houses?

According to the EU legislation, all buildings have to be built in passive standard from the year of 2020. Even now, by law, the objects need a thermo-technical assessment and a report of the Energy Performance of Buildings; these are certificates that will serve as “technical building certificates”. It means that you can orientate yourself on the real estate market on the basis of economic efficiency. Even more than now, this will be a parameter influencing the property price.

text a photo: Ing. arch. Ján Tvrdoň www.architekttvrdon.sk

Architekt Ing. arch. Ján Tvrdoň Študoval architektúru na FA STU v Bratislave (1992–1998). V rokoch 1996 – 2010 pracoval v Štúdiu Kolovrátok – kreatívne štúdio zamerané na grafický dizajn, výstavníctvo, fotografiu a produkciu. Od roku 2010 je riaditeľom spoločnosti ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. Venuje sa navrhovaniu pasívnych domov.

Architec Ing.arch. Ján Tvrdoň He studied architecture at the FA STU in Bratislava (1992-1998). Between the years of 1996 - 2010 he worked at Kolovrátok studio - creative studio focused on graphic design, exhibitions, photo and production. Since 2010, he is a director of ARCHITECTURAL & BUILDING MANAGEMENT, Ltd., and deals with the design of passive houses.

www.architectservices.eu

0 2/2015

41


50% od štátu

na domácu elektráreň Konečne niečo pre všetkých! Polovicu Vášho solarného systému zaplatí štát formou nenávratnej dotácie. Fotovoltaické systémy (výroba el. energie, ohrev vody) Solárne systémy (podlahové vykurovanie, ohrev vody) Navrhneme a nainštalujeme vhodný systém, postaráme sa aj o nancovanie. Pripravíme pre Vás tú správnu kombináciu systémov na výrobu energií z obnoviteľných zdrojov.

info@citysolar.sk

www.citysolar.sk

0911 446 870


Myslite ekologicky

Drevodomy Hamuliakovo Výnimočné domy pre výnimočných ľudí. Nechajte sa očariť výnimočnosťou kvalitných drevostavieb postavených vo výnimočnej lokalite, kde sa budete celý život cítiť ako na dovolenke. Drevodomy sú postavené z kvalitných materiálov, o ktorých sa bližšie dozviete buď na našej webovej stránke alebo sa príďte presvedčiť sami na vlastné oči. Stačí nám zavolať/napísať na nižšie uvedené kontakty a sme Vám k dispozícii. Za nás vravia spokojní majitelia svojich drevodomov: “Musím sa priznať, že som neveril, že stavba z dreva je tak komfortná. Perfektne nám to izoluje v zime máme teplo, v lete príjemný chládok.” Martin H.

www.drevodom.sk

“Mám rada prírodu a preto sa snažím všetko riešiť v súlade s ňou a hlavne zdravo. Drevodom Orava mi splnil môj sen o ekologickom bývaní.” Lenka K.

0910 95 66 15


realityreal estate« Každý z nás sa aspoň raz v živote dostane do situácie, keď potrebuje „realizovať“ svoju realit‑ nú transakciu, a to buď kúpou bytu alebo domu. Preto Vám v najbližších dvoch číslach priblížim niektoré hlavné realitné pojmy, s ktorými sa určite stretnete. Základným dokumentom každej nehnuteľnosti je List vlastníctva - je to časť katastrálnej dokumentácie, ktorý obsahuje vybrané údaje o nehnuteľnostiach, údaje o vlastníkoch alebo iných oprávnených osobách a iné údaje, ktoré sa zapisujú do listu vlastníctva. List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia. List vlastníctva sa skladá z časti „A - majetková podstata”, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmeru, druh pozemku, kód spôsobu využívania pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A. Ďalej z časti „B - vlastník alebo iná oprávnená osoba”, ktorá obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko alebo názov vlastníka nehnuteľnosti alebo inej oprávnenej osoby, dátum narodenia, rodné číslo alebo identifikačné číslo organizácie, spoluvlastnícky podiel, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, byty a nebytové priestory, nájomné práva k pozemkom, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam. A nakoniec z časti

„C - ťarcha”, ktorá obsahuje vecné bremeno (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C; v časti C sa výška dlhu neuvádza. Správcom katastrálnej dokumentácie je Kataster nehnuteľností, ktorý určuje geometrické určenie, súpis a popis jednotlivých nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo správy majetku obcí, zo správy majetku vyšších územných celkov, o nájomných právach k pozemkom, ak nájomné práva trvajú alebo majú trvať najmenej päť rokov. Kataster tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Ďalšími dôležitými pojmami sú Byt – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky; Neby‑ tový priestor – miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia bytového domu; Ro‑

Základné pojmy v realitách

a ich výklad časť I. zostavaný byt/nebytový priestor – miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou; Bytový dom je budova, v ktorej je viac ako polovica podlahovej plochy určená na bývanie a má viac ako tri byty, a v ktorej byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v zákone č. 182/1993 Z.z. vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti bytového domu a spoločné zariadenia tohto domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov; Obytná miestnosť je miestnosť, ktorá svojím stavebno-technickým riešením a vybavením spĺňa podmienky na trvalé bývanie; Podlahová plo‑ chá bytu je plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy

lodžií a balkónov; Spoločné čas‑ ti a spoločné zariadenia bytového domu sú časti bytového domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, najmä základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie. Pokračovanie v budúcom čísle... Zdroj výkladu pojmov: Zákon č. 162/1995 Z.z., Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Zákon č. 50/1976 Zb., Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), Zákon č. 182/1993 Z.z., Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Ing. Zoltán Tatay, spolumajiteľ realitnej kancelárie PROPERTY NETWORK APOLLO BC II, Prievozská 4, Bratislava www.818.sk

Pokojné miesto uprostred viníc Rodinné domy a byty v Šenkviciach

44

0948 101 818

projekt realizuje

partner predaja


Part I.

Everyone, at least once in life, is faced with the task of dealing with property, be it buying of a flat or buying of a house. Therefore, in the following two part article, I will try to explain some of the basic real estate terms you are certainly going to come across. The main document of any property is the Property Deed - It is the part of the cadastral document that contains specific information about the property - e.g. data related to the owners or other authorised persons and other information required in the Property Deed. A Property Deed contains the number of the property deed, name of the district, village and the cadastral area. The property deed consists of the following - Part “A- real property” that contains all properties that are subject to the real estate (real property), information related thereof, including area measurements, land type, code defining usage of land, additional information about the district planning and other elements containing detailed explanation of part A. Part “B - The owner or other authorized person”, contains the name,

POZEMKY

BYTY

surname, maiden name or the name of the property owner or other authorized person, date of birth, personal identification number or identification number of the organi‑ zation, co-ownership, official deed or other document, permanent address or headquarters and other data containing further explanation of Part B, flats, non-residential spaces, lease rights to land, additional information on cases related to the property or the rights to the property. Part “C - encumbrance”includes encumbrances (contents of the liens, specifically stated encumbrance of authorised liens including authorised entry in Deed), liens (designation of guarantor), the first refusal rights, if they have the effect on real rights (designation of eligible pre-emptive rights, and other data containing detailed explanations of Part “C; The amount of debt is not given in Part C. The administrator of cadastral documentation is Land Registry, which determines the geometric measurements, inventory and description of individual property. Part of cadastral data pertains to the real property title holder in-

cluding title, liens, encumbrances, the right of first refusal if it has effect on real rights as well as rights arising from the administration of state property, the property of municipality, district, property of larger land units, lease rights to the land where tenancy lasts or should last for at least five years. Cadastre is made of cadastral operations categorised by cadastral areas. Other important terms are: Flat - A room or set of rooms that are specified by the planning commission for permanent housing and may be used for this purpose as independent flat units. Commercial Space - A room or set of rooms that are categorised by the planning commission intended for purposes other than housing; additions to flats or communal parts of the building and communal facilities in a residential building are not categorised as commercial space. Under construction flat / commercial space - A room or set of rooms intended in accordance with planning permission for residential or other purposes than housing when it is within a house, which is at least at a stage of construction when it has apparent closed external walls and a roof structure. Residential house is a building which has more than half of the floor area intended for residential use and/or has more than three flats and in which flats and commercial spaces are in accordance with the Act no. 182/1993,

are owned or co-owned by individual owners and the communal parts of the flat building and common facilities of the house are simultaneously in joint tenancy holders of the flats and commercial spaces. Living area is a space that qualifies for permanent housing with its construction and amenities. Floor area of flat is an area of ​​all rooms of the flat and spaces that make up extension of flat, without loggias and balconies area. Communal parts and Communal facilities/amenities of a residential building are part of a residential building that are essential to its existence and security, in particular the foundations of the house, roof, corridors, external walls, facades, entrances, staircases, common terrace, attics, lofts, ceilings, horizontal insulation weight bearing structures and vertical weight bearing structures. To be continued in next issue ...

reality real estate «

Basic Real Estate Terms and their Interpretation

Source of interpretation of the terms: Act. 162/1995 Coll Law on Land and registration of ownership and other rights (Land Registry Act), Act no. 50/1976 Coll., Law on land Planning and Building Code (Building Act), Act no. 182/1993 Coll Act on Ownership of flats and commercial spaces.

Ing. Zoltán Tatay, co-owner of Real Estate Agency PROPERTY NETWORK. BC APOLLO II, Prievozská 4, Bratislava, www.818.sk Translated by Usha Tatay, MBA

DOMY

Nové bývanie, nový začiatok 0948 105 818 www.novatehelna.sk

0 2/2015

45


PROPERTY NETWORK s.r.o. APOLLO BC II Prievozskรก 4 821 09 Bratislava

+421 2 321 12 818 +421 948 818 818 +421 948 101 818 www.818.sk


MEŠKAL VÁM LET? ZRUŠILI VÁM LET? ODMIETLI VÁM NÁSTUP NA PALUBU LIETADLA?

Zabezpečíme uplatnenie vašich práv na kompenzácie u leteckej spoločnosti. Odškodnenie 250€ až 600€ až 2 roky spätne. +421 948 460 383 www.kompenzacie.sk www.facebook.com/kompenzacie

© INSIGHT

Šťastnú cestu ;-) Passenger Advisory s. r. o.


príroda nature«

Zrod

nového života

Paovca hrivnatá / Barbary sheep

The birth of new life

Aj keď vďaka globálnemu otepľovaniu už zimy v našich zemepisných končinách nebývajú také tuhé ako pred desiatkami rokov, predsa len všetko živé sa teší na jarné slnko, dlhšie dni a vyššie teploty. S tým úzko súvisí rozpuk vegetácie, príchod mláďat. Tento rok jar v bojnickej zoo návštevníkom spríjemnili malé levy berberské, paovce hrivnaté, oryx juhoafrický a mnoho ďalších mláďat. Priestory zoo ožili spevom vtákov v ľudskej starostlivosti i tých divo žijúcich. Jar je na Slovensku aj obdobím rozmnožovania žiab. Tú na fotografii – rosničku pruhovanú – obyvateľku daždivých lesov Južnej Ameriky, môžete vidieť aj s ďalšími druhmi vo viváriu zoo. Záplava živej zelene a množstvo zaujímavých zvierat je výborným dôvodom na prechádzky jarnou zoologickou záhradou. www.zoobojnice.sk Text a foto: Marian Krchniak Papagáj nádherný / Superb parrot

Thanks to a global warming, the winter time in our region is not as cold as decades ago, yet all of life is looking forward for the spring sun, longer days and higher temperatures. This is closely related to spreading of vegetation and also of newly born animals. This year spring in Bojnice Zoo, visitors fully enjoyed the small Berber lions, Barbary sheep, South African Oryx and many other species. Premises of the Zoo perked with singing birds of those in the human care and also of those in the wild. Spring in Slovakia is the season of reproduction of frogs. Here in the photo – striped tree frog – an inhabitant of the rainy forests of South America that you can also see with other species in the Zoo. Abundance of verdure and a lot of interesting animals is a good reason for a stroll in the Zoo in time of spring season. Text and photo: Marian Krchniak www.zoobojnice.sk

48

Rosnička pruhovaná / Mission golden-eyed tree frog

0 2/2015

Pakôň pásavý / Blue wildebeest


ZOO Bojnice

Mláďatá leva berberského boli 4. 4. 2015 pokrstené za prítomnosti mnohých priaznivcov bojnickej ZOO. Dostali krásne mená – samička Zara a samček Ramzes. Narodenie mlá‑ ďat je pekným darčekom k 60. výročiu ZOO Bojnice. Nakoľko lev berberský vo voľnej prí‑ rode vyhynul, aspoň takto je zachovávaný tento druh. Veľa šťastia! / Barbary lion cubs were baptized on the 4th of April, 2015 in the presence of many supporters of Bojnice ZOO. They received lovely names – Zara for female and the male was named Ramses. The birth of cubs is a nice gift for the 60th anniversary of the Bojnice ZOO. As the Barbary lion is extinct in the wild, this is one of the ways how to preserve this type of species. Good luck! Lev berberský (dospelý pár) / Barbary lion

49


Hudobné nástroje nie sú len výdobytkom modernej spoločnosti alebo ľahkovážnym hobby. Sú synonymom vášne. Sprevádzajú nás od počiatku civilizácie a za celú históriu ľudstva pomohli spríjemniť neskutočne veľa chvíľ. Preto je spoločnosť Muziker právom hrdá, že ľuďom prináša práve hudobné nástroje. Muziker má korene na Slovensku. Prevádzkuje moderný internetový obchod v 6 krajinách EÚ a stále rastie. Hľadáte gitaru, basgitaru, biciu súpravu, piano, klávesy, potrebujete ozvučovaciu aparatúru, zariaďujete si domáce štúdio, či dáte radšej prednosť najnovšej ovládacej DJ-konzole? Všetko nájdete na stránkach e-shopu Muziker a nech už je vaše hudobné zameranie akékoľvek, určite si tu prídete na svoje. Spoločnosť svoju históriu píše od roku 1995. Spomínaný rok umožnil vzniknúť malej firmičke s menom Music Planet, ktorá sa vďaka narastajúcemu počtu spokojných zákazníkov transformovala v roku 2003 do svojej novej podoby pod menom „Muziker“. Pod týmto názvom ju môžete nájsť aj dnes. Čo vás čaká v Muzikeri v roku 2015? Vyberať si môžete asi z 25 000 produktov od viac ako 320 svetových a prémiových značiek. Vďaka obrovským skladovým zásobám je väčšina tovaru okamžite k dispozícii a vy tak môžete mať svoj vysnívaný nástroj doma už na druhý deň. Možností je dnes veľa. Prečo práve Muziker? Čoraz viac ľudí nakupuje cez internet, trendy sa dynamicky menia a nároky stúpajú. Inými slovami – chceme všetko a chceme to hneď! Na internete je základom úspechu dôveryhodnosť, rýchlosť dodania a vždy priaznivá cena. K tomuto základu Muziker pridáva špičkový zákaznícky servis a celý rad výhod pre nových aj verných zákazníkov. Jednou z nich je bezplatné členstvo v Muziker klube, v ktorom za každý nákup získavate bonusové

50

body. Nazbierané body môžete neskôr vymeniť za ďalší zaujímavý tovar či zľavy na ďalšie nákupy. Personál Muzikeru tvoria prevažne muzikanti s bohatými skúsenosťami, vždy pripravení ochotne poradiť a odpovedať na akúkoľvek otázku. Výsadou profesionálov sú skúsenosti a odborné znalosti, kravatu a oblek by ste tu hľadali márne. Muzikanti sú hravá a silná komunita, o čom svedčí aj profil spoločnosti Muziker na Facebooku. Pridajte sa k nám a užite si množstvo súťaží o ceny zo sveta hudobných nástrojov, plno informácií o novinkách, či návody, ako si správne vybrať a poradiť s problémami, ktoré neobchádzajú ani hudobné nástroje a zvukovú techniku. Gitara nie je holiaci strojček. Ak si svoj vysnívaný nástroj potrebujete najprv obzrieť, vypočuť a ohmatať, navštívte nás v ktorejkoľvek z kamenných predajní, ktoré nájdete v Bratisla‑ ve, v Žiline, či v Košiciach. V Českej republike môžete Muziker navštíviť v Prahe, Plzni, Liberci a v Ostrave. Sieť predajní Muziker sa, rovnako ako e-shop, tiež neustále rozrastá. Naším cieľom je byť tam, kde nás potrebujete. Preto sú predajne Muziker súčasťou nákupných centier, kde ponúkajú príjemnú, až čarovnú atmosféru a alternatívu ku štandardnému konzumnému charakteru obchodov. Keď budete nabudúce pri prechádzke po nákupnom centre počuť gitarové sólo, či zvuk klavíra, nečudujte sa. Znamená to, že Muziker je vám nablízku a teší sa na vašu návštevu. Počúvať muziku je príjemné, ale tá pravá vášeň prichádza až s vlastnými tónmi. Urobte si radosť ešte dnes!

www.muziker.sk


Musical instruments are not only achievements of the modern age or a frivolous hobby, but they are synonyms for passion. They have been around since the very beginning of our civilization and helped to make pleasant many of the moments over the course of human history. That´s what makes Muziker very proud of being able to bring musical instruments to people. The roots of the company Muziker can be found in Slovakia. Nowadays, it operates its e-shop in 6 countries of the European Union and is ever expanding. Are you looking for guitar, bass, drum kit, piano, keyboard or sound system? Are you setting up a home studio or would you rather prefer the latest DJ console? You can find all of these at our Muziker e-shop. Whatever musical way you´re heading, whatever musical preferences you have – you will find your satisfaction here. The company has been writing its history since 1995. This year allowed to start up a small business called Music Planet which, due to increasing number of satisfied customers, was in year 2003 transformed into its new form and started to use a new name – Muziker. The name you should be looking for even today. But what can you expect from this company in the year 2015? You can choose from about 25 000 products from over 320 worldknown and premium brands. Due to our huge warehouse inventories most of the products are available immediately and you can have the instrument of your dreams at home the very next day. The possibilities are many these days. Why to choose Muziker? Nowadays, more and more people rely on the online shopping.

Trends keep changing dynamically and demand increases. In other words – we want everything and we want it now! Reliability, fast delivery and favourable price are the essentials of success when it comes to internet purchases. On top of these, Muziker adds excellent customer service and a whole range of benefits for both new and loyal customers. One of them is a free membership in Muziker Club where you can earn bonus points with every purchase. Points can be later redeemed for discounts or any interesting products. Muziker crew consists mostly of skilled musicians who are always keen to help you, guide you through your purchase and answer all of your questions. The advantages of these professionals are experience and specialized knowledge; do not come looking for suits and ties here. Musicians create strong and playful community – the company's Facebook profile page only proves it. Join us and enjoy the competitions full of prizes from the world of musical instruments, information, news, or tutorials about how to choose the right product for you or how to deal with difficulties of your equipment. Guitar is not a razor. If you need to see, hear and try your dream-pick, first, visit any of our stores, which can be found in Bratislava, Žilina or Košice. You can also visit our czech stores, which you can find in Prague, Plzeň, Liberec and Ostrava. Network of Muziker stores is, as well as the e-shop itself, constantly expanding. Our aim is to be everywhere you may need us. Therefore Muziker stores are parts of shopping malls, where they offer pleasant, almost charming atmosphere and an alternative to typical stores defined by nature of consumerism. Next time, if you hear piano tones or guitar solo while strolling through the mall, do not be surprised. It means Muziker is nearby, looking forward to your visit!

www.muziker.sk 0 2/2015

51


knihy books«

Vydajte sa na cestu

po tme s Pútnikom do Strieborného zálivu... ...a najmä s knihou v ruke Embark on a journey

- in the dark with a pilgrim in a silver bay ... and especially with a book in a hand Terry Hayes

Ja, Pútnik Mladá žena zavraždená v hoteli na Manhattane. Nemožno identifikovať ju ani páchateľa. Otec verejne popravený pod pálčivým slnkom v Saudskej Arábii a syn, ktorý sa prizeral. Muž zo sýrskeho výskumného ústavu, ktorému niekto zaživa vyoperoval oči. Ohorené ostatky troch tiel na horskom úbočí Hindúkuša. Plán spáchať desivý zločin proti ľudstvu... S tým všetkým mám niečo spoločné. Preto sa vydávam na cestu. Ja, Pútnik. Majstrovsky zachytený súboj dvoch géniov, ktorí stoja na opačných stranách dobra a zla, ale spája ich buldodžia zaťatosť.

Jojo Moyes

Jojo Moyesová

Silver Bay

Strieborný záliv Keď Mike Dormer zamieri z Londýna do malého prímorského mestečka v Austrálii, aby v známom útočisku veľrýb vybudoval prvotriedne turistické letovisko, neočakáva žiadne komplikácie. Je to len ďalší obchod. Uhladený Angličan v drahom obleku sa ubytuje v spustnutom hoteli, ktorý vlastní Liza McCullenová, neter legendárnej lovkyne žralokov. Ich svety sa zrazia. Mladý biznisman je odhodlaný uspieť za každú cenu, no nechce zraniť Lizu, pre ktorú je Strieborný záliv celým jej životom. Skrotí nádherné, pokojné miesto Mikove žraločie ambície? Ako blízko sa vôbec môžete dostať, než zničíte to, čo máte radi?

52

Mike Dormer arrives from London to a small seaside town in Australia. He is expected to make another easy bussiness deal – to kick-start a development of a new summer resort. The mild-mannered Englishman with his too-smart clothes accomodates in the ramshackle hotel owned by Liza McCullen, niece of legendary shark hunter. Mike᾽s and Liza᾽s worlds collide. Young bussinessman wants to succeed but he could destroy everything Liza has worked so hard on. The tale full of Jojo Moyes᾽s signature humor and generosity.

0 2/2015

Terry Hayes

I am Pilgrim An anonymous young woman murdered in run-down Manhattan hotel. It is not possible to identify her nor an offender. A father publicly beheaded in the blistering heat of a Saudi Arabian square, watched by his son. A Syrian biotech expert found eyeless. Smoldering human remains on a remote mountainside of Hindu Kush. A f lawless plot to commit an appalling crime against humanity... One path link them all, and only one man can make the journey. Masterfully captured fight of two geniuses standing on opposite sides of good and evil.


Jozef Karika

Jozef Karika

The Darkness

Tma Triler, z ktorého vás zamrazí až do špiku kostí. Televízny scenárista odchádza na osamelú horskú chatu v Malej Fatre. Chce si oddýchnuť od hektickej práce aj napätého manželstva a vychutnať pokojnú zimnú atmosféru. Zrazu sa však prihodí čosi nečakané a pobyt sa zmení na desivú nočnú moru. Chata sa stáva väzením, hoci dvere nie sú zamknuté. Začína sa zúfalý boj o prežitie. Nedajte si ujsť ďalší skvelý príbeh od majstra strachu a napätia Jozefa Kariku. Jozef Karika je jeden z najúspešnejších slovenských autorov. Z jeho kníh sa predalo viac než 80-tisíc výtlačkov, čo možno považovať za mimoriadny úspech. Za svoju tvorbu získal viacero literárnych cien vrátane ocenenia Zlatá kniha.

Book from which you will be thrilled to the core. TV screenwriter is leaving for lonely cottage in Mala Fatra mountain. He wants to take a break from hectic work and tense marriage. He wants to enjoy a quiet winter atmosphere. His stay suddenly changes to horrible nightmare thanks to something unexpected. The cottage becomes a prison, while the doors are unlocked. A desperate fight for survival is beggining. The next great story of master of horror and thriller. Jozef Karika is on of the most successfull slovak authors. He sold more than 80 thousands copies, which means an extraordinary succes. He got several literature awards for his books, including Zlatá kniha (The Gold book) award.

Najlepšie knihy kupujte v kníhkupectvách Panta Rhei po celom Slovensku, alebo online na www.pantarhei.sk. You’ll buy the best books in the Panta Rhei bookshops throughout all of Slovakia, or online at www.pantarhei.sk.

Slovenský knižný Oscar má svojich víťazov! Slovak Book Oscars passed! Skončil sa slávnostný gala večer 6. ročníka Panta Rhei Awards 2014. Kníhkupectvo Panta Rhei každoročne odovzdáva ocenenia autorom a knihám za najlepší predaj. Tieto ceny boli odovzdané v 9-tich kategóriách. O víťazoch rozhodli zákazníci a spolupracovníci Panta Rhei. Beautiful Gala of the 6th year of Panta Rhei Awards 2014 is done. Bookstore chain Panta Rhei passes yearly awards to authors and books for the best salling. The Awards were passed in nine categories. The customers and Panta Rhei coworkers have decided about the winners.

Víťazi / Winners

TOP TITUL najpredávanejší titul / TOP TITLE the most selling title Čo to bude? Keleová-Vasilková Táňa (Ikar)

SLOVENSKÝ TOP spisovateľ najpredávanejší slovenský spisovateľ / SLOVAK TOP AUTHOR the most selling Slovak author Keleová-Vasilková Táňa (Ikar) ČESKÝ TOP SPISOVATEĽ najpredávanejší český spisovateľ / CZECH TOP AUTHOR the most selling Czech author Pawlowská Halina (Motto) TOP TITUL PRE DETI najpredávanejšia kniha pre deti / TOP TITLE FOR CHILDREN the most selling children book Môj macík – RázusováMartáková Mária (Eastone Books) TOP TITUL PRE MLÁDEŽ najpredávanejší titul pre mládež / YOUTH TOP TITUL the most selling youth title The Fault in Our Stars (Na vine sú hviezdy) – Green John (Ikar) TOP TITUL ČITATEĽOV čitatelia mohli hlasovať o najobľúbenejší titul spomedzi 50 najpredávanejších titulov

v kníhkupectve Panta Rhei a na www.pantarhei.sk / TOP TITLE OF READERS the readers could vote for the most favourite title among 50 most selling in Panta Rhei bookstores and at www.pantarhei.sk Kód 1 – Jozef Banáš (Ikar) Panta Rhei TOP ocenenie ocenenie spolupracovníkmi Panta Rhei / PANTA RHEI TOP AWARD Co-workers Panta Rhei award The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared ( Storočný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol) – Jonas Jonasson (Ikar) TOP AUDIOVIZUÁLNY titul najpredávanejší audiovizuálny titul / TOP AUDIOVISUAL TITLE the most selling audiovisual title Spievankovo 4, Veselá angličtina pre deti DVD – Podhradská & Čanaky (Tonada) 10 TOP KNIŽNÝCH VYDAVATEĽSTIEV Novinky medzi kategóriami. V nich sú uvedení knižní vydavatelia s najlepším predajom svojich kníh v rámci Panta Rhei v prvej desiatke. / 10 TOP BOOK PUBLISHERS the news among categories.

0 2/2015

There are listed book publishers with the best selling of their books within Panta Rhei in Top ten. 1 Ikar 2 Slovart 3 Fragment 4 Ottovo nakladateľstvo 5 Eastone Books 6 Evitapress 7 Príroda 8 Svojtka & Co. 9 Egmont 10 Slovenský spisovateľ

Blahoželáme oceneným autorom, knihám a vydavateľom kníh. Ďakujeme čitateľom za hlasovanie. Panta Rhei sa teší zo svojej veľkej knižnej rodiny! Viac informácií o ocenených autoroch a knihách nájdete na www.pantarhei.sk / Congratulations to awarded authors, books and book publishers. Big thanks to voting readers. Panta Rhei enjoys its big book family! You can find more info on awarded authors and books at www.pantarhei.sk

53


54

Petronela Vlhová

« umenieart

jemnohmotný svet

0 2/2015


«umenie art

S

klo považuje za živú, dynamickú hmotu, ktorá dýcha, rozlieva sa, mení tvary. Je plná svetla a teda farby. Práve farba zohráva dôležitú úlohu v tvorbe Petronely Vlhovej. Venuje sa tvorbe umeleckého a úžitkového skla, dizajnérskej a interiérovej tvorbe skla, maľbe na sklo, tvorbe sklenených šperkov a voľnej maľbe. Používa biomorfné, tvarovo členité prvky, v ktorých pulzuje život. Do daných priestorov architektúry realizuje deliace steny, zásteny, solitéry, svietidlá, výplne do dvier, reklamné predmety pre firmy, upomienkové predmety a rôzne interiérové doplnky na mieru ako sú objekty, plastiky, obrazy,... Obsahom jej sklenených aj maliarskych príbehov sú princípy svetla a tmy, dňa a noci, hybných síl večného kolobehu prírody. „Láska, ktorej dávam prednosť vo všet‑ kých úrovniach svojho bytia, je zákla‑ dom a zároveň odrazom v mojej tvorbe.“ Od začiatku tvorby zostáva pre Petronelu Vlhovú určujúcou témou vzájomné splynutie dvoch celkov. Vyjadrenie harmónie prepojením ženského a mužského princípu – Jin a Jang. Pulzáciu dvoch protikladov, ktorá ženie ľudstvo vpred a je zdrojom energie. S duchovným podtextom hľadá vzájomné väzby, symboly a súvislosti, konfrontáciu jednoduchosti a zložitosti, vedomia a podvedomia. „Umenie potrebuje ľudí okolo seba, aby mohlo existovať. Je jedinečným prostriedkom vyjadrenia jemnohmotné‑ ho sveta.“

I consider glass as alive, dynamic substance that breathes, spills, changes its shapes. It is full of light hence the color. The color plays important role in my creation. I devote to creation of artistic and utility glass, design and interior glass, glass painting, glass jewelry and painting. I use biomorphic, in shape divided elements, where life pulsates. Into the given places of architecture I implement: the dividing walls, partitions, solitaires, luminaries, doorpanels, and promotional items for the companies, reminders and various bespoke interior accessories as objects, sculptures, paintings... The subject-matter of the glass and paint-

ing stories is principles of light and darkness, day and night - the motive forces of the eternal cycles of nature. „Love that I prefer in alllevels of my Being is the genesis and at the same times the mirror in my creation.“ For a long time, ever since the beginning of my creation remains as a determining theme the constant tenseness of two opposites that push forward the humankind and they are sources of energy. With the spiritual undertone I am looking for mutual interactions, symbols and coherences, confrontation of simplicity and complexity, consciousness and unconsciousness. „Art needs people around to exist… Art is a unigue mediator of subtle and spiritual world.“

www.artepglass.com

vizitka / profile

Umelecké aktirvity v praxi a ocenenia: « 2015: Oxford encyklopédia osobností českej a slovenskej republiky « 2013: Who is who - Encyklopédia významných slovenských žien a mužov « 2013/2014: Kolektívna výstava Horizonty súčasnosti IV., GMAB – Trenčín « 2012: Galéria Art Minion v Hoteli Majovey, Žilina « 2011: Pamätná medaila pri príležitosti festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom « 2011: Galéria Petra Matejku, Sklo – Maľba, Nové Mesto nad Váhom « 2011: Galéria WARNAR, Narden, Holandsko « 2010: Medzinárodná výstava skla GLASSTEC, Düsseldorf, Nemecko « 2010: Autorská výstava GMAB – Trenčín « 2010: Kolektívna výstava v Kysuckej galérii v Oščadnici « 2009: Výstava na Obchodnej komore rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava « 2009: Kolektívna výstava v Prahe – Cena Stanislava Libenského, Clam-Gallasov palace « 2009: Výstava študentov a ich pedagógov SUŠ - Trenčín – Študentská línia, Prievidza « 2009: Elpida – kolektívna výstava na Obchodnej komore rakúskeho veľvyslanectva, Bratislava « 2008: Kolektívna výstava výtvarníkov z Púchova a jeho okolia v kaviarni Z, Púchov « 2008: VII. medzinárodná výstava výtvarného umenia Art Incheba, Bratislava « 2008: Autorská výstava „Mandorla“ v K – gallery, Bratislava « 2008: Cyklus výstav „Po stopách E. Suchoňa“ – Bratislava SVU a SND, Pezinok, Piešťany v Dome umenia « 2008: Výstava Drevo, sklo, kov v Múzeu Sv. Antona « 2008: Sympózium A. Dubčeka – výstava v Parlamente SR, Bratislava « 2008: Výstava Talenty 04 – 08, Klub GX, Bratislava « 2008: „Medzinárodná cena umenia Perla Adrie“ – 1. cena za maľbu EX AEQUO « 2008: Prestížna medzinárodná súťažná výstava „Perla Dell Adriatico“, Grottammare, Taliansko « 2007: Horizonty súčasnosti III. – kolektívna výstava výtvarných umelcov Trenčianskeho kraja v galérii GMAB, Trenčín « 2007: VI. medzinárodná výstava výtvarného umenia Art Incheba, Bratislava « 2007: Maliarske sympózium Elpida, hotel Tartuf, Beladice « 2007: Výstava študentov a absolventov VŠVU oddelenia skla, GMAB, Trenčín « 2005: Výstava študentov a absolventov k 40. výročiu založenia oddelenia skla na VŠVU v Bratislave, Čadca « 2005: Autorská výstava v dizajnérskej galérii – K-Gallery, Bratislava « 2004: Výstava absolventiek z oddelenia maľby ŠÚV v Lednických Rovniach, Púchov « 2003: III. medzinárodná výstava UPV SR, Dom kultúry, Banská Bystrica « 2003: Autorská výstava v Župnom dome, Púchov

0 2/2015

55


umenie art« „Sklo je ako vietor, nedá sa ovládnuť, dá sa len usmerniť jeho energia. Tak ako tečie voda, jemne sa vlní sklo. Má v sebe život. Je ako človek, niekedy chladný, inokedy horúci, vášnivý, plný citov záleží len od nás, ktorú časť svojho „ja“ doň vložíme. Je ako srdce, škrabance sa zahoja, ale jazvy navždy zostanú. Pre‑ to k mojim dielam pristupujem s citom.“ Takto poeticky vníma sklo a jeho premenu Mgr. Veronika Rusňáková. Jej práca je odrazom jej vnútorných pocitov, fantázie, jej vnímania okolitého sveta, jeho krásy, farebnosti. Odzrkadľuje sa v nej jej pozitívny prístup k životu a práve svojimi prácami chce preniesť optimizmus a dobrú energiu aj k ostatným ľuďom. Jej častou inšpiráciou sú láska, vzťahy, príroda a motív anjela. S citom pre detail, svetlo, farbu, líniu, pre hmotu, vytvára diela, ktoré oslovia najmä svojou emocionálnou výpoveďou. Od univerzitných čias sa pri umeleckej tvorbe venuje tachnike Fusing (spekanie skla), pri ktorej je dôležitá vysoká teplota, ktorej pomocou sa jednotlivé kúsky farebného skla roztavia a spolu s podkladovou tabuľou vytvoria výsledné dielo. „Práca so sklom je veľmi náročná z po‑ hľadu manipulovania, ktorého sa človek nemôže báť, ale musí mať pred ním veľký rešpekt. Pri mojej práci každý chybný po‑ hyb je nezvratný a prináša so sebou aj ná‑ sledky. Často sa mi stáva, že až keď skon‑ čím tvoriť, tak zistím, že mám celé prsty a dlane dorezané. Sklo je materiál, ktorý vás núti stále experimentovať a to ma fascinuje, lebo každé moje dielo, ktoré vytvorím, je originálne“.

56

„Glass is like a wind, it cannot be ruled; only its energy can be regulated. Like water is flowing, the glass is gently rippling. It has a life in itself. It is like a person, sometimes cold, sometimes hot, passionate, and full of feelings; it depends just on us which part of our “self” we will put in the glass. It is like a heart, the scratches will be healed but the scars will remain forever. Therefore, I approach to my works with a feeling.” This is a poetic perception of glass and its changes by Mgr. Veronika Rusňáková. Her work is a reflection of her inner feelings, fantasy, and her perception of the surrounding world, its beauties and colorings. It reflects her positive attitude to life and she wants to bring optimism and good energy to other people by means of her works. She is often inspired by love, relations, nature and motives of angels. With a feeling for detail, light, color, line and material, she creates works that will speak mainly by their emotional testimony. Since her university times, she has devoted herself to the Fusing technique (caking the glass) where the high temperature is important; it melts the individual pieces of colored glass and together with a backing sheet the final work is created. “Work with glass is very demanding in terms of handling; one can’t be afraid of it but must have respect. At my work, every false movement is conclusive and brings the consequences. It often happens to me that when I finish with creating, my whole fingers and palms are cut. Glass is a material that forces you to experiment and this is what fascinates me because every my work that I create is an original.”

0 2/2015

vizitka / profile

« Mgr. Veronika Rusňáková (nar. 1983 v Trnave) študovala výtvarné umenie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre na Katedre výtvarnej tvorby a výchovy pod vedením akad. maliara Jozefa Dobiša. « Jej diela robia radosť mnohým známym osobnostiam Slovenska a vo svete (Veľkej Británia, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Holandsko, USA, Česká republika, Austrália či Spojené arabské emiráty). « Založila Galériu SkloArt v Malackách « Vystavovala na putovnej výstave Posvätný odkaz s podtitulom Svätý Cyril a Metod v Ríme. « Zúčastňuje sa výstav po celom Slovensku (Bratislava, Nitra, Pezinok, Malacky, Vrútky, Banská Bystrica, Hlohovec), ale aj v Českej republike a v Rakúsku. « V San Cristino v Taliansku na prestížnej medzinárodnej výstave spojenej s udeľova‑ ním cien umenia získala ocenenie Špeciálnu cenu kritiky. « Je autorkou rôznych prestížnych ocenení, ako napr.: • Mrs. Globe SR 2009 - sklené plastiky žien • Svetové finále Mrs. Globe 2010 - Sklenená plastika Anjela pre víťazku a 15 Awardov • Ceny Itapa • Ceny Volkswagen • Ocenenie do charitatívnej dražby Grand prix 2011 • Dar pre prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča 2011 • Ceny Anjelov, ktoré vytvorila pri príležitosti 50. výročia spoločnosti ZIPP. « Podporuje Benefičné projekty, ako napríklad: Mrs. Globe na podporu týraných žien, Detskú ponožku“ - vytvorenú ku dňu predčasne narodených detí na výstavu do Bruselu. « Je členkou Klubu výtvarných umelcov a teoretikov Slovenskej republiky, členkou Výtvarného odboru Matice slovenskej, je uvedená v knihe Who is Who – osobnosti sveta. « Spolu so Zuzanou Vrábelovou vydala knihu Krehké invencie, ktorá vyhrala krásne 3. miesto v kategórii Debut roka 2013.

www.veronikarusnakova.sk


Rusnňáková

umenie art «

Veronika

Sklo s citlivou dušou

0 2/2015

57


Mary Kay

®

u vás na návšteve

S prvými slnečnými lúčmi prichádza energia a radosť. Vďaka UV žiareniu sa môže naša pokožka opáliť, krásne zhnednúť, no na druhej strane i spáliť, začervenať, poškodiť a rýchlejšie prejaviť známky starnutia. Je čas uvažovať nad správnou ochranou. Platí pravidlo: „Hydratovať, chrániť, regenerovať!“ Opálenie vydrží o to dlhšie, čím opatrnejšie sa opaľujeme, a čím viac kožu po opaľovaní regenerujeme. Ak sa chystáte na miesta, kde je slnečné žiarenie oveľa intenzívnejšie, teda k moru či na hory do vyšších nadmorských výšok alebo ak trpíte kožnou alergiou na slnko, odporúčam používať Mary Kay® Opaľovací krém s SPF 50, ktorý má veľmi jemnú konzistenciu. Ľahko sa rozotiera, rýchlo sa vstrebáva a je vodoodolný až počas 80 minút. Poskytuje ochranu voči UVA a UVB žiareniu. Na ochranu celého tela odporúčam použiť 36g krému, čo zodpovedá približne šiestim kávovým lyžičkám. V ostatných prípadoch postačí Mary Kay® Opaľovací krém s SPF 30. Rozdiel medzi prípravkami s SPF 50 a 30 nespočíva v tom ako veľmi, ale ako dlho chránia pokožku. To znamená, čím vyšší faktor, tým dlhšie je pokožka chránená. Pri používaní opaľovacieho prípravku s SPF 30 zaťažujeme pokožku menej, ale počas pobytu na slnku je nutné krémovať sa častejšie. Opaľovacie krémy Mary Kay® sú vodoodolné, odolné voči zotieraniu a sú vhodné pre veľmi citlivú pleť a alergikov. Osobne ich používam a taktiež celá moja rodina, vrátane malého trojročného syna. Vyhovujú nám, pretože sú veľmi jemné a nedráždia našu atopickú pokožku. Po opaľovaní je dôležitou súčasťou starostlivosti o pokožku regenerácia. Rozpálenú pokožku upokojí Mary Kay® Regeneračný gél po opaľovaní. Tento ľahký chladivý gél obsahuje rastlinné výťažky, vďaka ktorým pokožka nestráca vlhkosť. Pokožka ostáva zamatovo jemná a vláčna, pretože sa v nej uzamkne vlhkosť. Opálenú pokožku tak chráni pred šúpaním a vyblednutím opálenia. Pomáha takisto zabrániť starnutiu pokožky vplyvom slnečného žiarenia. Pokiaľ ste však typ, ktorý sa slniečku radšej vyhýba alebo si chcete svoje opálenie predĺžiť, riešením ako docieliť pekné hnedé opálenie pokožky je Mary Kay® Jemné samoopaľovacie mlieko. Pred jeho použitím je vhodné

58

pokožku vyhladiť peelingom na telo. Veľmi príjemný je Mary Kay® Satin Body™ Peelingový krém, ktorý šetrne odstráni zhrubnutú pokožku. Potom už môžete nanášať samoopaľovacie mlieko, ktoré má príjemnú kokosovú vôňu. Už po troch aplikáciách získate krásne jemné opálenie bez fľakov a pokožka vyzerá veľmi prirodzene. Odporúčam nanášať samoopaľovacie mlieko 3 dni po sebe na noc. Výsledok je fantastický. Hostiteľský program Spoločnosť Mary Kay bola založená pred 51 rokmi pani Mary Kay Ash, ktorá vytvorila túto spoločnosť pre ženy. Už v tom čase ponúkla Mary Kay možnosť ženám byť hostiteľkami a pozvať si k sebe domov svoje kamarátky a známe. Hostiteľský program má teda 51 ročnú tradíciu a zároveň je stále aktuálny. Nie je to úžasné, že okrem skvelého posedenia s kamarátkami, môžete využiť aj bezplatný program, o ktorý sa postará profesionálna kozmetická poradkyňa Mary Kay? Takýto „babinec“ môžete mať tematicky ladený, je len na vás, čo si vyberiete. Možno vás aktuálne bude zaujímať téma letnej starostlivosti o pleť. Kozmetická poradkyňa vás nielen naučí ako správne pleť chrániť, ale prípravky si bezplatne vyskúšate a odporučí vám najlepšie riešenie podľa individuálnych potrieb. Leto je obľúbené obdobie na svadby a hostiteľský program často využívajú aj nevesty v rámci rozlúčky so slobodou. Vtedy je program zameraný na kurz sebalíčenia a dámy potom vyrážajú večer krásne do ulíc. Počas predvianočného obdobia sú obľúbené vianočné večierky. Hostiteľský program môžete využiť aj ako sprievodný program na vašej akcii. Je skvelé, že skúsené kozmetické poradkyne vám poradia a odporučia prípravky, ktoré si môžete vopred vyskúšať. Navyše ako hostiteľka máte možnosť získať jeden z prípravkov podľa vlastného výberu za polovicu! Budete krásne nalíčená a budete sa cítiť výnimočne.

Mgr. Lucia Némethová Nezávislá Senior Sales Director Mary Kay viac na www.marykay.sk


BYŤ HOSTITEĽKOU sa oplatí...

Pozvite vaše priateľky a čerpajte výhody hostiteľky na maximum! Vaša nezávislá kozmetická poradkyňa sa s vami podelí o skúsenosti a rady v oblasti starostlivosti o pleť a dekoratívnej kozmetiky.

Byť hostiteľkou má svoje výhody! Získate 50 % zľavu* na prípravok Mary Kay® podľa vášho výberu. Naučíte sa správne starať o vašu pleť a používať prípravky vhodné na váš typ pleti. Nezávislá kozmetická poradkyňa vás krásne nalíči. Dozviete sa o najnovších tipoch a trendoch vizážistov. Vyskúšate si sama prípravky ešte predtým, ako si ich kúpite. Užijete si skvelú zábavu s vašimi priateľkami. Overte si u vašej nezávislej kozmetickej poradkyne, či je do hostiteľského programu zapojená. STAŇTE SA HOSTITEĽKOU A S KAMARÁTKAMI OBJAVTE SVET, KTORÝ MILUJETE. * 50 % zľava sa vzťahuje na akýkoľvek prípravok Mary Kay® pri celkovom predaji v minimálnej hodnote 120 €.

Objavte svet, ktorý MILUJETE

www.marykay.sk


Jedinečnosť Individualita Kreativita K

aždý model musí upútať pozornosť, no nie sám na seba, ale v prvom rade na krásu ženy. Aj vďaka tomuto prístupu sa značka ANDREA MARTINY® stala pre mnohé ženy symbolom vlastného životného štýlu. Značka ANDREA MARTINY® je vo svete módy vnímaná ako vysoko kvalitná a originálna. Jej módne kolekcie poznajú už aj mnohé zákazníčky v zahraničí. Okrem spolupracujúcich krajín rozšírila svoj okruh klientov aj o odberateľov z Portugalska, Slovinska a Chorvátska. V súčasnej dobe je predmetom rokovaní aj oficiálne zastúpenie v Kanade, kde sa kolekcie z dielne ANDREA MARTINY® už dokázali veľmi úspešne presadiť. Hravo konkuruje aj uznávaným medzinárodným značkám. „Okrem výroby dámskych kolekcií sme sa v ostatných rokoch začali zaoberať aj produkciou pracovných odevov, ktoré sú vďaka nášmu autorskému jedinečnému dizajnu a kvalite veľmi žiadané,“ povedala riaditeľka firmy a šéfka manažérskeho sektora Andrea Stuchliková. Značka ANDREA MARTINY® a spoločnosť AST Design, ktorá za značkou stojí, sa tak môžu pochváliť aj širokým portfóliom zamestnaneckých kompletov pre bankové inštitúcie, ministerstvá, štátne správy, či cestovné agentúry. „Móda značky ANDREA MARTINY® je voči trendom a všetkým postavám benevolentná“, povedala pani riaditeľka firmy Andrea Stuchlíková. Každá žena si v nej nájde svoj módny kúsok. Nosia sa takmer všetky dĺžky, či už sú to šaty, sukne, nohavice. Krédom značky ANDREA MARTINY® je, aby kúsky z tejto módnej dielne ženám predovšetkým svedčali, aby sa v nich cítili pohodlne a to je zárukou, že vždy budú trendy. Módna inšpirácia: doplňte svoj šatník novými šatami pre‑ strihnutými v páse, voľnými zvonovými sukňami, v ktorých vyzdvihnete svoju ženskosť. Núkajú sa vám svieže farby, ako oranžovo-ružová s nádychom do lososovej, žltá, odtie‑ ne modrej, zelenej, tyrkysovej, farebné potlače, ktoré daný kúsok veľmi oživia a spravia ho tak originálnym.

www.andreamartiny.sk

60

0 2/2015


m贸da fashion芦

61


móda fashion«

Uniqueness Individuality Creativity E

very piece of clothes has to draw attention but not to itself but first of all to the beauty of a woman. Thanks to this approach, the ANDREA MARTINY® brand has become a symbol of own life style for many women. The ANDREA MARTINY® brand is perceived as the original brand of high quality in the world of fashion. Many clients abroad have already known her fashion collections. Apart from cooperating countries, she expended her range of clients and customers also to Portugal, Slovenia and Croatia. At the moment, an official representation in Canada where ANDREA MARTINY® collections established themselves very successfully; is being the subject of negotiations. She easily competes with internationally recognized brands. “Apart from production of women’s collection, in recent years we have started with production of occupational clothes which are in great demand thanks to our unique design and quality” said the company’s director and the head of management sector Andrea Stuchliková. The ANDREA MARTINY® brand and the AST Design company which is behind this brand can also show off a wide portfolio of occupational clothing for bank institutions, ministries, administration and travel agencies. “The ANDREA MARTINY® fashion brand is „benevolent“ to trends and all figures”, said the company’s director Andrea Stuchlíková. Every woman will find her piece of fashion there. Almost all lengths, whether for dresses or for skirts, trousers are worn. The credo of the ANDREA MARTINY® brand is to create such pieces for women in her fashion workshop that will first of all suit them and make them feel comfortable; this is a guaranty that they will always be trendy. Fashion inspiration: enrich your wardrobe with new cut-in-waist dresses, loose hoop skirts which will highlight your feminity. You can reach out for fresh colors like orange-pink with a hint of salmon, yellow, shades of blue, green, turquoise, applied colors which will brighten your fashion piece and make it an original one.

www.andreamartiny.sk

62


63Zubný kameň nie je žiadny poklad! Pre zdravé zuby a sliznice dutiny ústnej je správna ústna hygiena veľmi dôleži‑ tá. Štúdie však dokazujú, že najlepšou prevenciou vzniku zubného kazu a ochorení parodontu je pravidelné pro‑ fesionálne čistenie zubov. Zverte sa do rúk špeciálne vyškoleného personálu a najmodernejším technoló‑ giám. Zbavíte sa tak pred‑ sudkov i obáv z toho, že napríklad odstraňovanie zub‑ ného kameňa je tá najmenej príjemná vec na svete! Zubný kameň vzniká mineralizáciou zubného plaku – čiže na zvyšky po‑ travy, ak sa neodstránia (správne nevyčistia) vplyvom slinných žliaz sa vyzrážajú minerály, a tak vznikne tvrdý povlak, zubný kameň. „Vieme si s ním efektívne poradiť profesionálnou dentálnou hygienou,“ vysvetľuje MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic v Bratislave, Žiline a v Prahe. Tento proces ani zďaleka nevyzerá dnes tak, ako ho vní‑ mame z minulosti. Sadnúť si do kresla k profesionálnej dentálnej hy‑ gieničke je, podľa slov pacientov kliniky, je porovnateľné s relaxovaním u kozmetičky či kaderníka. Ako na zubný kameň? „Procedúra u nás trvá pár desiatok minút a je bezbolestná. Postarajú sa o vás profesionálne dentálne hygieničky. Čo vás

čaká? Najskôr odstrá‑ nenie povlaku. Tým zabraňujeme inten‑ zívnemu rozširovaniu baktérii, ktoré spô‑ sobujú vznik zubné‑ ho kazu a ochorenia mäkkých tkanív dutiny ústnej. Takisto vás potrebujeme zba‑ viť zubného kameňa, čo je základná pre‑ vencia pred krváca‑ ním ďasien, zápalmi a poškodením záves‑ ného aparátu zubu. Nasleduje odstráne‑ nie zafarbenia zubov pomocou Air Flow. Je to prístroj, pracujúci so silným prúdom vody so špeciálnym čistiacim práškom. Napokon príde na rad fluoridácia. Po očistení sa na povrch zubov nanesie gél s vysokým obsahom fluóru a nechá sa určitý čas pôsobiť. Fluór napomáha odolnosti zubu a tým zamedzuje možnosti vzniku kazu. Kým od nás odídete, naučíme vás, ako si správne čistiť zuby,“ vysvetľuje primár. Dajte na rady odborníka „Súčasťou dentálnej hygieny u nás je samozrejme poučenie o čistení si zubov, názorná inštruktáž, ako používať jednotlivé nástroje, pacient si to môže sám vyskúšať, pritom si ich v balíčku zoberie od nás domov, aby ich mal po ruke, neodkladal ich nákup, nezabudol na ne. Správna a pravidelná dentálna hygiena je naozaj základ zdravých zu‑ bov.“ Ako často absolvovať dentálnu hygienu? Je to individu‑ álne, určite však minimálne raz za rok.

www.schill.sk

Úsmev ako z televíznej obrazovky Do zubárskeho kresla, nech môže byť akokoľvek pohodlné, si sadá‑ me najmä vtedy, keď nám už bolesť nedá spať, alebo nás doň dotlačia výčitky svedomia zo zanedbanej prevencie, z úsmevu, ktorý by si zaslúžil ošetrenie a osvieženie. Možno by sa nám do ambulancie kráčalo smel‑ šie, ak by sme vedeli, ako to v nej dopadne, či nám tá naša „odvaha“ stojí za to. Vidieť výsledok práce stomatológa bez toho, aby sme si sadli do jeho kresla, nie je fikcia. Viac prezradil MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic v Bratislave, Žiline a Prahe. Pracujete s metódou, ktorá je pre mnohých pacientov motivujúca, pomáha pri ich rozhodnutí, či sa vám zveria do rúk a podstúpia ošetrenie Hovoríme o metóde Digital Smile Design, ktorej princíp je veľmi jedno‑ duchý. Predstavte si, že máte od detstva sfarbené zuby od liekov, alebo nepravidelné, krivé či nejak mechanicky poškodené. Svoj úsmev radšej skrývate, ostýchate sa v spoločnosti, neprejavujete naplno svoju osob‑ nosť. Zubára sa bojíte, lebo neviete ako to vo výsledku dopadne a či ten proces ošetrenia chrupu bude vôbec stáť za to. Ak by ste však uvi‑ deli výsledok našej práce skôr, ako vôbec sadnete do kresla, určite sa roz‑ hodnete rýchlejšie. Budete jednoducho vedieť, prečo podstupujete jednotlivé zá‑ kroky. Samozrejme, okrem

estetického výsledku, ktorý pacientov neraz pozitívne šokuje, je dôležité i zdravotné hľadisko chrupu. Pekný úsmev je predovšetkým zdravý úsmev. Ako vyzerá postup od prvej návštevy až po rozhodnutie pacienta pre zákrok? Aby sme pacientovi zmenu úsmevu mohli vopred ukázať, máme na klinike malé foto štúdio, kde ho odfotíme a do pár minút pomocou špeciálneho počítačového programu nadizajnujeme jeho nový úsmev. Potom, ako uvidí svoj nový úsmev na obrázku, rozhodne sa, či pri‑ stúpime k druhému kroku. Tým je odtlačok zubov. Môžeme ho urobiť bezprostredne po vizualizácii, aby sme nestrácali čas a pustili sa do modelu nového úsmevu. Približne do dvoch týždňov ho pripravia naši zubní technici a pacient si model môže vyskúšať. Uvidí sa v zrkadle a rozhodne sa, či môžeme začať so zákrokmi potrebnými pre finálne rie‑ šenie. Všetky tieto kroky sú dôležité, stále pacientovi poskytujú čas rozhodnúť sa a možnosť vidieť na sebe výsledok, ku ktorému sa do‑ pracujeme. Až po odsúhlasení zo strany pacienta sa púšťame do ďalšej práce. Časová i finančná náročnosť ošetrenia chrupu závisí od jeho pôvodného stavu. U niekoho sú to len malé estetické korekcie, plom‑ by, iný si vyžaduje hĺbko‑ vé ošetrenie či zložitejšie zákroky.


Štvrtý ročník Benefič‑ ného plesu Hodiny deťom je podujatím, kde sa spo‑ jila krásna myšlienka po‑ moci druhým so skvelou zábavou. Honosný večer s atraktívnymi hosťami každoročne venuje výťažok Nadácii pre deti Slovenska – projektu Hodina deťom. Počas štvrtého ročníka sa výnos z plesu vďaka jeho hosťom vyšplhal na takmer 5000 eur. Ako informuje Pavol Sirotný, hostiteľ a majiteľ priestorov Kursalonu Trenčianske Teplice a agentúry SpicyBrown, ktorá ples organizačne zastrešila, ples spája dve hlavné myšlienky: „Pôvodná myšlienka bola usporiadať podujatie ako poďakovanie našim klientom za celoročnú spoluprácu. Zároveň sme si tiež stanovili cieľ každoročne prispieť na charitu. Tento ples je spojením týchto dvoch nápadov do jedného výnimočného večera.“ Po úspešných minulých ročníkoch sa tento krát na ple‑ se ako hlavné hviezdy večera predstavili krásna speváčka Veronika Strapková a obľúbený Janko Kuric s legendárnou hudobnou skupinou Vidiek, moderátorská dvojica Lenka Šóošová a Roman Juraško, tanečníci z tanečného zoskupenia CreDance a hudobná skupina Replay Band. Hostia sa tak tešili zo zážitku pre všetky zmysly – skvelá šou, zábava, atraktívni hostia, výborné jedlo a to všetko s pocitom, že tak bolo pomáhané tým, ktorí to najviac potrebujú. Ako informuje majiteľ agentúry SpicyBrown, Pavol Sirotný, podujatie má jasne definovaný účel: „Na po‑ čiatku bola idea urobiť výnimočný a honosný ples, ktorý bude iný najmä tým, že sa nekoná v Bratislave, ako ostatné plesy podobného charakteru. Spoločne s Nadáciou

66

IV. BENEFIČNÝ PLES HODINY DEŤOM Kursalon, Trenčianske Teplice 31. 1. 2015

pre deti Slovenska pracujeme na naplnení našich cieľov – pripraviť hosťom nezabudnuteľný zážitok a pomôcť vyzbierať fi‑ nančné prostriedky na podporu jedinečných a užitočných projektov pre deti na Slovensku. Sme radi, že sa nám to aj tento rok podarilo. Už teraz premýšľame, čím prekvapíme našich hostí v budúcom ročníku.“ Viac informácií Vám rada poskytne event manager: Mgr. Petronela Chalupková event@spicybrown.sk 0948 383 250 www.kursalonteplice.sk www.spicybrown.sk www.hodinadetom.sk

IV. Benefit Ball – Hour for children

Kursalon, Trenčianske Teplice, 31 january 2015

The fourth year of the Benefit ball is an event, where a beautiful thought of helping others was brought together with entertainment. The opu‑ lent evening with fancy hosts donates each year´s yield to Children of Slovakia Foundation. During the fourth edition of the ball the return, thanks to its guests, climbed to almost € 5,000. As informs Pavol Sirotný, the host and owner of premises Kursalon Trencianske Teplice and SpicyBrown agency that has completely organized the ball, it combines two main ideas: „The original idea was to organize an event as a thanks to our clients for year


fotografie © 2015 Event Foto, www.eventfoto.sk

SÚŤAŽ

s magazínom GOOD FLIGHT -round cooperation. At the same time, we have also set a goal to contribute annually to charity. This ball is a combination of the two ideas turning into one exceptional evening.“ After the successful past years, this year´s main stars of the evening were a beautiful singer Veronika Strapková and popular Janko Kuric from a legendary musical group Vidiek, presenter duo Lenka Soósová and Roman Juráška, dancers of dance group CreDance and musical ensamble Replay Band. Guests have enjoyed experience with all their sences - great show, fun, attractive guests, delicious food with the feeling that in the same time it was helping to those, who are most in need. As informs agency owners SpicyBrown, Pavol Sirotný, this event has a clearly defined purpose: „In the beginning

the idea was to make an extraordinary suptuous ball, which would be different, mainly because of not being held in Bratislava as other balls of similar character usually are. Together with the Nadácie pre deti, we are working to fulfill our goals - to prepare for the guests a memorable experience and help to collect funds to support a unique and useful projects for children in the Slovak Republic. We‘re glad that this year wasn´t an exception. We are already thinking how to surprise our guests in the next year.“ More information will be kindly provided to you by event manager of the ball: Mgr. Petronela Chalupková event@spicybrown.sk 0948 383 250 www.kursalonteplice.sk www.spicybrown.sk www.hodinadetom.sk

Chcete získať nádherný šperk? Napíšte nám príbeh vašej lásky, vášho zoznámenia

Napíšte nám svoj skutočný príbeh a pošlite ho na adresu: redakcia@goodflight.sk do 25. 6. 2015. Jednotlivé príbehy uverejníme v rámci samostatnej rubriky „Tajomstvo šperku“ na webovej stránke časopisu www.goodflight.sk a na facebooku.com/goodflight.sk Najlepší a najzaujímavejší príbeh vyberú samotní čitatelia prostredníctvom hlasovania na spomínaných stránkach. Bude odmenený zlatým šperkom od spoločnosti KAMEA design s.r.o. a uverejnený aj v najbližšom vydaní časopisu GOOD FLIGHT. Pokiaľ si neželáte zverejniť vašu totožnosť, napíšte okrem mena a adresy aj pseudonym, pod ktorým môžeme príbeh uverejniť. Na záver e-mailu pridajte len krátku formuláciu „Žiadam vás, aby ste môj príbeh zverejnili pod zvoleným pseudonymom“. Príspevky bez uvedenej formulácie, budú uverejňované s celým menom autora a miestom bydliska. Rozsah príbehu max. 2000 znakov vrátane medzier. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky redigovať, príp. nevhodný príbeh nezverejniť.

Tešíme sa na zaujímavé príbehy. Veríme, že spolu s vami, čitateľmi, prežijeme príjemné chvíle a pekné leto. redakcia GOOD FLIGHT a KAMEA®

0 2/2015

67tradĂ­cia, originalita, kvalita, exkluzivita


fitnes fitness«

Mamičkou v 40-tke

a cvičenie je hračkou krivkám, preto som začala s cvičením už v pôrodnici. Na posteli som striedavo zdvíhala a priťahovala nohy. Po pár dňoch som už zaradila cviky s vlastnou hmotnosťou a začala opäť navštevovať hodiny aerobiku. Na pôvodnú váhu som sa dostala hneď po pôrode, každodenné prechádzky po vonku, a aj

kojenie zohralo svoju úlohu. V prvých týždňoch druhého tehotenstva som pociťovala únavu, telo ma neposlúchalo. Snažila som sa veľa spať. Napriek tomu, že sa počas prvého trimestra tehotenstva neodporúča prílišná námaha, desiatich tréningov do týždňa som sa však vzdať nechcela. Keďže som na tele fotografie: Tibor Struk

Povedala som si prečo nie? V dnešnej dobe to už nie je rarita, aj keď ma viaceré kamarátky odhovárali kvôli možným rizikám. Prvé tehotenstvo pred 16-timi rokmi prebehlo bez problémov, rozdiel bol v tom, že som necvičila v takej intenzite ako posledných 5 rokov. Každá žena sa túži vrátiť k pôvodným

70

mala len 4-5% tuku, každý mesiac som pribrala jeden kilogram, čo pre mňa vôbec nebolo ľahké a neustále som sa tým zaoberala. Počas prvého trimestra bol nárast hmotnosti 3 kg a momentálne, keď som v 30. týždni tehotenstva je prírastok na váhe 8 kg. Čo sa týka stravy, dôležitý je výber potravín. Ranné nevoľnosti ma našťastie obišli. Nastala však zmena, prestala som mať chuť na sladké a deň som začínala len slanými raňajkami - celozrnné pečivo, obyčajné maslo, vajcia, syr, schwarzwaldská šunka, zelená a listová zelenina. Počas dňa som sa snažila o pravidelný prísun malých pokrmov. Vyberajte si vždy čerstvé potraviny. Počas dňa som prijala 3,5 litra vody, ktorá je dôležitá pre mňa aj pre bábätko. Z doplnkov výživy som užívala kyselinu listovú, aj pred tehotenstvom ako prevencia pred vývojovými chybami a omega 3-mastné kyseliny, dôležité pre vývoj nervovej sústavy a mozgu dieťatka. Mnoho tehotných žien v mojom okolí, no a hlavne tehotných klientok, považuje tehotenstvo za „chorobu“. Výhovorky typu „nechcem ublížiť dieťatku“ boli takmer na každom tréningu. Ja osobne si však myslím, že práve nečinnosťou a vysedávaním škodíte sebe a dieťatku ešte viac. Samozrejme za predpokladu, že nemáte rizikové tehotenstvo. Samotný pohyb mi zabezpečí správne fungovanie lymfatického systému a je výbornou prevenciou zápchy, ktorou našťastie v tomto období netrpím. V druhom trimestri som sa cítila plná energie a endorfínov, únava značne ustúpila a bolo to na tréningoch PILOXING-u a DeepWORKU vidieť a cítiť. Pri PILOXING-u som úplne vynechala cvičebnú pomôcku - záťažové ruka-


vice. Dbala som na bezpečnosť a tak som vypustila tréning brušných svalov. Zamerala som sa na problémové partie - paže, ramená, chrbát, zadok a stehná. V 30.tt už obmedzujem intenzitu a začínam si zvykať na to, že ma čaká materská dovolenka. Teším sa na to, ako sa po pôrode čo najskôr vrátim k tréningom a budem nasávať pozitívnu energiu, endorfíny a rozdávať dobrú náladu, ktorú pri skupinových cvičeniach zažívam s mojimi klientkami. Milujem šport a verím, že mi dcérka dovolí venovať sa mu naďalej. Zuzana Hošová (hosovazuzana@gmail.com) certifikovaná inštruktorka Piloxing®, Jumping®, Pilates®

To be a mammy in 40

and the exercising is a piece of cake I told myself – Why not? Today it is rather obvious then a rare fact – even though lots of my friend conversed me due to the risks. The first pregnancy, 16 years ago were f lawless – the only difference was that I did not exercise that much as in past five years. Every woman desire to get back to shape and this was also the reason, why I started to exercise as early as in maternity clinic. On the bed I started to lift and crunch my legs, later I added some exercises with my own weight and then I started with aerobic. I got to my pre-natal weight right after a child birth – everyday walking, even the breast feeding played it vital role. In the first few weeks of my second pregnancy, I star-

ted to feel fatigue – my body refused to obey me. I tried to sleep a lot, in spite the fact that during first trimester the extra exertion was not recommended I refused to get rid of my 10 trainings a week. This time I’ve had roughly 4-5% of body fat – so every month I gained 1 kg, which was very difficult – and I always parsed it. During the first trimester was the gain on weight 3 kg. Currently I’m in the 30th week and the weight gain is 8 kg. Concerning my diet-it is very important choosing viands. Morning diseases passed me. The change occurred later on. I finished having appetite for the sweets and my day started with salty breakfast – whole grain bread, common butter, eggs, cheesy, Schwarz‑ wald ham and vegetables. During a day I tried to eat in small portions. Try to pick always fresh viands. I drank 3,5l of water, which is very important for me and my baby. From other nutritions I took folic acid as a prevention of evolution diseases and OMEGA-3, important for evolvement of neural system and brain of my baby. Many pregnant in my neighborhood and my pregnant clients deems

0 2/2015

71


fotografie: Tibor Struk

« fitnesfitness the pregnancy as a disease. The excuses like “I don’t want to harm my baby” I heard every training. Personally I think that the “doing nothing” contrarily harms the babies far more. Of course, if you do not have a risky pregnancy. The movement itself provides with the correctly functioning of my lymphatic system and as a prevention of conges‑

tion – which I don’t suffer at all. In the second trimester I started to feel energized, the fatigue disappeared – and the results was seen and felt on the PILOXING and DEEPWork trainings. During PILOXING I god rid of the gloves (the weight of 250 grams each). I took care of safety and consequently got rid of ABS

training. I focused on problematic parts – Triceps, shoulders, backs, glute and legs. In my 30th pregnancy week I started to limit the intensity and accustomed to ongoing pregnancy leave. I am looking forward, that right after my birth I get back to my trainings and I will enjoy the mood and endorphins, con-

sequently spread a good mood, which I enjoyed the most during my group classes with my trainees. I love the sport, and I believe that my daughter will give me a “permission” to pursue in my training. Zuzana Hošová, certified instructor of PILOXING®, PILOXING BARE®, Jumping®, Pilates®, DeepWORK™ (hosovazuzana@gmail.com)

Pohodlie

NAKUPOVANIA

Biela technika Čierna technika Počítačová technika Kancelárske potreby

72

Hobby a záhrada Hračky a auto-moto Chovateľské potreby Drogéria a dekorácie


Všetko pre kojenie a kŕmenie z fliaš PRUŽNÁ A NAŤAHOVACIA Mäkký cumlík sa jemne naťahuje ako bradavka pri kojení

PRIRODZENÝ TVAR Verne napodobňuje materský prsník pre ľahké kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľaše

GREAT BRITAIN’S

#1 FEEDING BRAND

ANTIKOLIKOVÁ Citlivý antikolikový ventil znižuje riziko brušnej koliky

UNIKÁTNY TVAR FĽAŠE Pre pohodlné držanie v polohe podobnej dojčeniu

0% /forbaby.cz

V rôznych veľkostiach podľa veku a potrieb dieťaťa

www.maderna.sk

www.aladdin.sk


šport sport«

Polcster

74

0 2/2015


Cyklistika zažíva v poslednej dobe opäť veľký boom. Čo vás, ako malého chlapca, zlákalo práve k zjazdu? Začiatky môjho jazdenia boli trochu dávnejšie. Mal som dva roky, keď ma otec posadil na bike. Hneď sa mi to zapáčilo. Ako 4-ročný som začal pretekať na trialovom bicykli, neskôr to bol BMX a potom už horský bike. Páčilo sa mi, že jazdíme po lese, spoznávame nové miesta a dolu kopcom sme sa snažili ísť čo najrýchlejšie. Ako si vaši blízki zvykali pozerať sa na vás pri takýchto nebezpečných kúskoch? Mama má vždy dosť veľa stresu, keď som na pretekoch. No to je asi dané od prirody. Je to skrátka extrémny šport! Pociťovali ste niekedy na trati strach? Skôr rešpekt. Hlavne, ak bolo na trati niečo nezvyčajné, väčšie skoky, aké som predtým neskákal a pod. No strach sa dá tréningom odstrániť. Keď mám natrénované, nie je sa čoho báť.

« Filip Polc – 33 ročný rodák z Pezinka už odmalička akoby prirástol k bicyklu. « Spolu s ním sa stal svetovým majstrom mestských zjazdov a patrí k špičke v horskej cyklistike. « Ľadovú dráhu určenú pre bobistov on „zjazdil“ na bicykli. Po schodoch, či úzkych uličkách miest, ale i po kopcoch a cez rôzne prekážky sa bravúrne pohybuje, skáče, kľučkuje tiež na svojom biku.

« Lebo ako sám vraví, je dôležité byť pilotom a nie pasažierom svojho stroja. «

šport sport «

foto: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

Máte spočítané, koľkokrát ste mali niečo zlomené? Tých zlomenín nebolo až tak veľa, ak beriem do úvahy, že jazdím skoro celý život (hehe)... No spočítané to nemám. Ani na to radšej nemyslím. Dajú sa natrénovať pády tak, aby ste si neublížili? Určite je dôležité byť obalený silným svalstvom. To drží telo pokope. Veľmi potrebná je mrštnosť a obratnosť, čo eliminuje zranenia! V čom pre vás spočíva krása mestských zjazdov? Preteky v mestách sú úplne špecifické. Totálne iné prostredie, povrch a atmosféra. A divákov je tam predsa len oveľa viac. Jazdenie po schodoch ma odmalička lákalo a ísť po nich čo najrýchlejšie, to je krása! Čo je najdôležitejšie pre ideálny bicykel určený na túto disciplínu – na mestké zjazdy? Celý bike je špeciálne upravený na takýto terén. Tlmenie, kolesá, brzdy... Musí vydržať tvrdé dopady, jazdu po schodoch atď... Keď jazdím po schodoch – zvyšujem tlak

foto: Jan Kasl

v pneumatikách, aby som ich nesekol. Takisto aj tlmenie mám nastavené tvrdšie. Na takúto „hrkotavo-skákavú“ jazdu musí mať jazdec pevné telo. Aká je vaša fyzická príprava? Je možné trénovať aj psychiku – musíte byť predsa neustále sústredený? Presne tak. Tréning je tvrdý, no zabezpečí mi väčšiu istotu pri pretekoch. Psychiku treba cibriť v každom preteku. No a po rokoch pretekania som si už zvykol a viem sa sústrediť na 100%. Každým rokom sa asi náročnosť tratí zvyšuje. Čo je takým súčasným limitom? Všetko na svete sa vyvíja, možnosti nepoznajú hranice. Tak aj v našom športe predvádzame stále lepšie výkony, skáčeme čoraz väčšie skoky, jazdíme rýchlejšie. Na „Bratislavu“ (City Downhill Bratislava) pripravujeme nové prvky. Už sa neviem dočkať... no prezrádzať je ešte skoro! Treba sa prísť pozrieť! Koľkokrát si môžete prejsť trať pred závodom? Trať si väčšinou stihneme prejsť 4 až 5-krát pred pretekom. Je to trochu málo, a preto si musím načítať do pamäte „každý centimeter“. V čom spočíva hodnotenie závodu? Ide iba o čas, alebo sa hodnotí aj štýl, či sú udeľované dáke penalizácie? Som rád, že robím šport, kde nejde o hodnotenie poroty. Bojujem iba s časom. No a štýl jazdy pozorne sledujú diváci. To prispieva k počtu mojich fanúšikov.

0 2/2015

75


« športsport foto: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

V mestských zjazdoch si udržujete pozíciu lídra. Minuloročná sezóna bola toho dôkazom a dva tohtoročné preteky to iba potvrdili. Máte dáky tajný recept? Snažím sa byť dobre pripravený na každý pretek. S mojim trénerom Rasťom Pirmanom pripravujeme formu na každú trať a zatiaľ nám to ide podľa plánu! Určite k dobrým výsledkom pomáhajú aj moje dlhoročné skúsenosti. Je to veľmi „free“ šport. Koľko rokov má najstarší účastník pretekov? Premýšľali ste už niekedy nad tým, čo budete robiť, keď nebudete závodne jazdiť? Svetová špička jazdcov je vo veku od 17 do 40 rokov. Ja som mal tento rok 33. A stále sa cítim rýchly a stále sa mi darí porážať mladších jazdcov. Mám v pláne jazdiť ešte pár rokov a potom sa starať o rodinu a vychovávať ďaľších bikerov, odovzdávať im moje skúsenosti. Podobne, ako to robíme každý rok na „bike campe“ v Bachledovej doline počas letných prázdnin. Učíme chalanov aj baby ako sa stať pilotom a nie pasažierom svojho stroja J! Existuje medzi pretekármi vôbec rivalita? Všetci totiž vyzeráte úplne „v pohode“... Samozrejme! Každý chce vyhrať! No mimo finálovej jazdy sme kamoši a užívame si spolu cestovanie a delíme sa medzi sebou o kopec zážitkov. Sme jedna veľká rodina.

76

Za aké tímy ste jazdili/jazdíte? V 2003 sme založili Polcster Racing team, za ktorý som dva roky aj sám jazdil. Snažili sme sa pomáhať mladým nádejám – chalanom, ktorí chceli na sebe makať a niečo dosiahnuť. Potom som podpisal zmluvy so zahraničnými tímami z Poľska, Rakúska, Ameriky, Španielska, kde som jazdil s medzinárodnou špičkou a to mi pomáhalo udržiavať sa v tej „naj“ forme! Tento rok jazdím za POLCSTER RACING. So svetovými športovými disciplínami je spojené cestovanie. Máte čas aj na zábavu, spoznanie krajiny? Určite áno, i keď vždy iba na pár dní. Ktorá krajina vám najviac sadla? Južná Amerika celkovo. Je pre mňa ideálna, dobré počasie po celý rok, dobré terény na tréning... A fanúšikovia? Tí sú tam „úplne najviac“! Povzbudzujú ako šialení. Toto ma nakopáva a podporuje aj pri pretekoch! Premýšľate pri cestovaní, či prechádzke po dákom meste, že tu by ste rád postavili trať? Tieto schody by som si rád zišiel na bicykli...? Vždy! Aj si to stíhate „užiť“ doma na Slovensku? Samozrejme... Najviac relaxujem v kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach. Tam jazdím po kopcoch a potom sa dávam do parády v liečivej vode.

0 2/2015

Viete ešte jazdiť na bicykli po rovnej ceste? Určite áno. Častokrát trénujem na cestnom biku, takže cesty sú moje tiež! Ako relaxujete? V spomínaných kúpeľoch a keď spím... inak stále niečo robím. Aké preteky, okrem mestských zjazdov, vás tento rok čakajú? Pôjdem aj na klasický zjazd v lese a potom preteky Enduro (nová disciplína)... kde sa ide nielen dolu kopcom. Získali ste mnoho titulov na športových podujatiach a dokonca ste aj v Guinessovej knihe rekordov – v roku 2012 ste zjazdili v rámci horskej cyklistiky najdlhšiu trať a s najväčším počtom schodov. (V rámci podujatia Red Bull Devotos de Monserrate – 2,2 km dlhý zjazd po 1 034 schodoch) Máte pred sebou nejakú výzvu – sen, ktorý by ste si chceli splniť v cyklistike alebo i mimo nej? Tento rok pripravujem ďalší svetový rekord! Už čoskoro... teraz to bude bližšie ku schodom. Prekvapenie! Sledujte môj facebook a dozviete sa všetko! www.facebook.com/polcster Ďakujem za rozhovor! otázky pripravila: Dagmar Staňová fotografie: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com


POLCSTER

«šport sport « Filip Polc – a 33-year-old, born in Pezinok, has been one body with his bike since his childhood. « Together with his bike he became world champion in urban downhill and he belongs among the top in mountain biking. He rode down the ice track intended for the bobsleighing on his bike. Using his bike he can daringly move, weave, and jump on the stairs, down the narrow streets of towns but also in the mountains and through different barriers. « Because as he says, it is important to be a pilot and not a passenger of your machine. «

foto: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

foto: Jan Kasl

Lately, cycling has been experiencing a big boom again. What did tempt you as a small boy to try downhill? My riding beginnings started a little time ago. I was two when my father sat me on a bike. I liked it immediately. Later, as a 4-year-old boy, I started to race with a trial bike, later with a BMX and then a mountain bike. I liked that we were riding in the forest, discovering new places and we tried to be the fastest down the hill. How did your close relatives get used to looking at you while performing such dangerous pieces? Mum is always stressed when I am at the race. Well, it is probably given by the nature. It is simply extreme sport!

foto: Jan Kasl

Were you sometimes afraid on the track? What I feel is rather respect. Mainly when there is something unusual on the track, bigger jumps which I did not jump before, etc. You can remove fear with training. When I trained, there’s no need to be afraid of. Do you know how many times you broke something? I didn’t have so many fractures when I take into account that I am riding almost all my life (ha ha)… But I don’t know the exact number. I rather don’t think about it.

foto: Jan Kasl

Is it possible to train a fall so that you do not hurt yourself? It is certainly important to be covered with strong muscles. It holds the body

77


Filip Polc (nar. 1982, Pezinok, Slovensko) začal vizitka /profile « ako dieťa s cyklotrailom, neskôr sa presunul

na bikros. / Filip Polc (born in 1982, Pezinok, Slovakia) began as a child with trail riding and later switched to BMX. « V roku 1991 sa stal majstrom bývalého Československa a aj Slovenska. / In 1991 he became champion of former Czechoslovakia and also Slovakia. « Posledné roky sa plne venuje MTB Downhill (zjazd na horských bicykloch) / In recent years, he is entirely dedicated to MTB Downhill (downhill mountain bike). « V roku 2014 sa stal majstrom v mestských zjazdoch - City Downhill World Champion 2014 / In 2014, he became a champion in urban

foto: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

78

downhill - City Downhill World Champion 2014 « Je držiteľom rekordov: Slovenský rýchlostný rekord na BIKU na snehu-113 km/h, Svetový rýchlostný rekord na SNOWSCOOTE-134,51 km/h / He holds the following records: Slovak bike speed record on the snow- 113 km/h and the world speed record on Snowscoot-134.51 km/h. « V roku 2012 bol zapísaný do Guinessovej knihy rekordov - zjazdil v rámci horskej cyklistiky najdlhšiu trať a s najväčším počtom schodov 2,2 km dlhý zjazd po 1034 schodoch. / In 2012, he was entered into the Guinness Book – downhill ride within the mountain biking for the longest route with the largest number of steps - 2,2 km long downhill with 1034 steps.


0 2/2015

79


foto: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

80

0 2/2015


«šport sport together. And agility and dexterity are very important as well. It eliminates injuries! What is so attractive on urban downhill for you? Races in the town are entirely specific. Completely different environment, surface, atmosphere. And much more spectators. Riding down the stairs has tempted me since I was a boy and riding down the stairs as fast as possible is simply beautiful! What is the most important for an ideal bike intended for this discipline – urban downhill? The whole bike is specially modified for such terrain. Absorption, wheels, brakes … It has to resist hard impacts, ride down the stairs, etc… When I am riding down the hills – I increase the tire pressure in order not to cut them. Also absorption is set harder. A rider has to have a strong body for such a “rattling-jumping” ride. How does your physical preparation look like? Is it also possible to train your psychic – do you have to be constantly concentrated? Exactly. Training is hard but it will ensure me greater certainty in the race. It is necessary to cultivate your psychic in every race. After years of racing I am now used to it and I can concentrate for 100%. Every year the difficulty of the tracks increases. What is such a current limit? Everything in the world is in evolution, possibilities have no borders. Thus also in our sport we show always better performances, jump bigger and bigger jumps, we ride faster. We are preparing new elements for Bratislava (City Downhill Bratislava). I can not wait … but it is still too early to reveal everything! You should come and see!

rated by the members of a jury. All I fight is the time. And spectators are watching closely our riding style. This contributes to the number of my fans. You are maintaining a leadership position in the urban downhill. Last year’s season was the evidence of it and two this year’s races have just confirmed it. Do you have any secret recipe? I try to be well prepared for each race. Together with my trainer Rasťo Pirman, I prepare for every track and so far everything is going according to our plan! Of course, many years of experience help me to gain good results. It is very “free” sport. How old is the oldest race participant? Have you ever been thinking about what you will be doing when you stop racing? World leading riders are 17 – 40 years old. I am 33 this year. And I still feel fast and I still manage to beat younger riders. My plan is to ride for few more years and then to look after my family and to train other riders, share my experience. Similarly as we do it in the “bike camp” in Bachledová Valley during summer holidays every year. We teach boys but also girls how to become a pilot and not a passenger of their machines ! Is there any rivalry among the racers? In fact you all look “cool”… Of course! Everyone wants to win! But after the final race we are all friends who enjoy traveling and sharing lots of experience. We are one big family.

How many times can you ride the track before the race? Usually we manage to do it 4-5 times before the race. It is not enough thus I have to load “every inch” into my memory.

Which teams did you ride for and are you riding for now? In 2003 we established Polcster Racing team and I was riding for this team for two years. We tried to help young talents – boys who wanted to be hard at themselves and wanted to achieve something. Then I signed contracts with foreign teams from Poland, Austria, America, and Spain where I used to ride with international top riders; it helped me to stay in the best form possible! This year I race for POLCSTER RACING.

How is the race rated? Is it only the time that is rated or also style; are there any penalizations? I am glad to do such a sport that is not

World sport disciplines are connected with traveling. Do you have time for fun and exploring the country? Certainly yes but always just for few days.

Which country has attracted you the most? South America. It is ideal for me, good weather the whole year round, good terrains for training... And fans? The fans are absolutely the best! They cheer loudly like crazy. This pushes me forward and also supports during the races! When traveling or walking in a town, do you think about building a track there? I would like to ride down these stairs …? Always! Do you have time to enjoy home in Slovakia? Of course… I relax the most in the Rajecké Teplice Spa. There I ride in the hills and afterwards we relax in the heal‑ ing water. Can you still ride your bike on a straight road? Certainly yes. I often train road cycling so the roads are mine, too! How do you relax? In the spa mentioned above and when I sleep… otherwise I always do something. What races apart from urban downhill races are waiting for you this year? I will also participate in classic mountain downhill and then Enduro race (a new discipline)… where the race is not only the downhill. You won many titles at the sport events and you are even in the Guinness Book of Records – in 2012 you rode the longest track with the highest number of stairs in mountain cycling. (Within the Red Bull Devotos de Monserrate event – 2,2 km long downhill with 1 034 stairs). Is there any challenge or a dream that you would like to realize in cycling or out of cycling? We are preparing another world record this year! Coming soon … now it will be closer to stairs. Surprise! Follow my facebook and you will learn everything! www.facebook.com/polcster Thank you for the interview!

0 2/2015

Questions prepared by: Dagmar Staňová photo: Jan Kasl, www.jankaslphoto.com

81


ÂŤ autotestcar test

Mercedes Shooting CLA 220 CDI

82

0 2/2015

brake


0 2/2015

83


autotestcar test«

Mercedes CLA 220 CDI – Shooting brake Nový variant Mercedesu CLA s názvom Shooting Brake je na trhu už od januára tohto roku. Na naše cesty tak prichádza moderné, štýlové a dynamické kombi z dielne Mercedesu. Odvodené je z kupé CLA. Napriek tomu, že väčšina tvarov je vozidlu ponechaná, predsa len prešlo drobnými úpravami. Dĺžka 4630 mm, šírka 1777 mm i rázvor s dĺžkou 2 699 mm zostali nezmenené, ako aj bezrámová konštrukcia dverí, pohodlie však pribudlo zadným pasažierom, ktorí majú viac miesta na hlavu, pre lepšie pohodlie im pribudli 4 cm. Výrazný, športový tvar bočných skiel, skosené zadné okno a strešný spojler však navodzujú dojem prudšie klesajúcej strechy. Spolu so 45,7 cm (18“) kolesami AMG z ľahkej zliatiny s dizajnom piatich zdvojených lúčov dotvorili celkový športový dizajn tohto vozidla. Bezo zmeny prešli zadné svetlá, ktoré naďalej pripomínajú krídla motýľa a tým sú nezameniteľné. Nielen športovo-dynamický tvar vozidla, ale aj odtieň farby „Jupiterova červená“, robili z neho doslova pútač pohľadov na cestách. Interiér auta v elegantnom a zároveň športovom štýle mi poskytol komfort a skvelý pocit z jazdy. Prispeli k tomu

84

veľmi pohodlné anatomické sedadlá s integrovanými opierkami hlavy (nie som si však istá, či sú vhodné aj pre pevnejšie postavy), množstvo odkladacích priestorov a pohodlný volant s nastavením viacerých funkcií, ako napr. sériový systém Audio 20 CD vrátane predvýbavy pre navigáciu Garmin® MAP PILOT. Samotné zaraďovanie a preraďovanie je pri CLA na páke na pravej strane za volantom, ľahko sa nastavovala teplota, či vyhrievanie sedadiel pre vodiča a spolujazdca. Veľký a dobre umiestnený 20,3 cm (8“) displej s technológiou TFT na stredovej palubnej doske umožňuje každému vodičovi nastaviť a prispôsobiť si auto presne podľa seba. Samozrejme nechýbala automatická klimatizácia Thermotronic, ktorá sa jednoducho ovládala a nastavovala. Batožinovému priestoru pribudlo 25 litrov, jeho celkový objem je tak 495 l. Pomocou nastavenia zadných sedadiel a pri ich posunutí do vertikálnej polohy mi kufor ponúkol o ďalších sto litrov viac. Po sklopení sedadiel som mala dispozícii už 1 354 litrov. Manipuláciu s kufrom mi podstatne uľahčovalo elektronicky ovládané zadné veko EASY PACK. Je známe, že čoraz väčšia pozornosť

0 2/2015

sa venuje bezpečnostným prvkom. Testovaný model vozidla v ničom nezaostával. Jazdnej situácii aj počasiu sa prispôsobili svetlomety Intelligent Light System, ktorý zahŕňa aktívne osvetlenie zákrut, odbočovacie svetlo, diaľničné osvetlenie a rozšírené hmlové svetlo. Funkcia Adaptívny asistent diaľkového svetla slúži na automatické prepínanie medzi stretávacím a diaľkovým svetlom. Systém rozpoznal vozidlá, ktoré sa pohybovali pred nami alebo prichádzali z protismeru. V prípade núdzového brzdenia varuje vodičov idúcich za nami Adaptívne brzdové svetlo a to blikaním brzdových svetiel a zapnutím výstražných smerových svetiel. Na minimalizovanie nebezpečenstva zrážky s vozidlom idúcim vpredu slúži funkcia Samočinné brzdenie. Ak by som ako vodička v kritických situáciách nereagovala na výstrahu pri priblížení, asistent prevencie kolízií by podporil aktivovanie tejto funkcie. Veľkým plusom bola výstražná indikácia na spätných zrkadlách v oblasti mŕtveho uhla, cúvacia kamera – zobrazenie na veľkom displeji mi veľmi uľahčovalo cúvanie, Asistent udržiavania v jazdnom pruhu, Asistent sledovania dopravných značiek, či Odparkovanie s pomocou


„pútač pohľadov“ na cestách... aktívneho asistenta parkovanie – ľahká pomôcka na zaparkovanie medzi dve vozidlá (tu niet čo dodať ). Funkcia ESP je už takmer neodmysliteľnou súčasťou dnešných vozidiel, ocenila som ľahké a viditeľné vypnutie funkcie ECO štart – stop (viac som ju využila počas dlhšieho státia vo veľkých mestách). Vozidlo sedelo perfektne na ceste aj vďaka adaptívnym tlmičom, ktoré automaticky menia charakteristiku tlmenia podľa nerovnosti vozovky. Na príjemný kompromis bol nastavený aj posilňovač. Tým, že sme vozidlo testovali a nešetrili príliš na spotrebe, striedanie jazdy s prevodovkou v režime Economy, ako i prepnutie do športového módu mierne prevýšili priemernú udávanú spotrebu 4,3l/100 km na cca 6,0 l/100 km. Celkový dojem z vozidla Mercedes CLA 220 Shooting Brake s naftovým štítkom CDI je vynikajúci, či už je to skvelý dizajn, interiér, funkcie, bezpečnosť, výkon motora ..., radím ho medzi autá, ktoré ocenia rovnako ženy aj muži. Je pre všetkých tých, ktorí oceňujú športovejšiu jazdu v elegantnom prevedení ale aj pre tých, ktorí si namiesto naháňania trendov radšej vychutnávajú pohľady.

Technické údaje / Technical data zdvihový objem valcov (vŕtanie a zdvih) / Cylinder capacity

2 143 cm3

menovitý výkon / Rated power

130 kW / 177 koní / horse power

otáčky pri menovitom výkone / Rated power speed

3 600 – 3 800 ot/min / rev/min

maximálna konštrukčná rýchlosť / Maximum design speed

228 km/h

zrýchlenie 0 – 100 km/h / Acceleration 0 – 100 km/h maximálne otáčky / Maximum rpm druh prevodovky / Automatic gearbox druh paliva / Fuel type

8,3 s 4 900 1/min automat diesel

spotreba paliva – kombinovaná (min-max) / Fuel consumption – combined (min-max) emisná norma / Emission standard emisie CO2 (min – max) / CO 2 emissions (min –max)

4,0 l – 4,3 l /100 km Euro 6 105 – 112 g/km

objem batožinového priestoru uzavretého / Volume of closed luggage compartment cena v uvedenej výbave / Price for given equipment

495 l 48 576,00 EUR

Text: Lívia Krivdová Foto: Ferdinand Šatka

0 2/2015

85


« autotestcar test

Mercedes CLA 220 CDI – Shooting brake Catcher of attention on the roads. A new variant of Mercedes CLA – Shooting Brake has been on the market since January this year. A modern, stylish and dynamic wagon by Mercedes is thus coming on our roads. It is derived from the CLA coupe. Despite the fact that majority of the vehicle’s shapes is the same, yet it has undergone some minor modifications. Length 4 630 mm, width 1777 mm and wheelbase with the length of 2699 mm remained unchanged as well as a frameless door design; comfort, however, was added to the rear-seat passengers who have more space for their heads, 4 cm were added for their better comfort. A distinctive, sporty shape of side windows, slanted rear window and roof spoiler create an impression of a steeply sloping roof. Together with 45,7 cm (18”) AMG wheels made of light alloy with a design of 5 double rays, the complete sporty design of this vehicle was created. Rear lights remained unchanged, still resembling butterfly’s wings which cha‑ racterize them. Not only due to its sportydynamic shape but also for the color shade “Jupiter red”, this car is literally a catcher of attention on the roads. A car interior in elegant and still sporty style offered me comfort and great feeling of driving. Very comfortable anatomically shaped seats with integrated head restraints contributed to this feeling (although I am not sure if they are convenient also for firmer figures); also plenty of storage space and a comfortable steering wheel with a possibility to set multiple functions such as serial system Audio 20 CD including equipment for Garmin® MAP PILOT navigation system.

86

Gear changing with the CLA is on a lever on the right side behind a steering wheel, temperature is easily adjustable as well as heating of seats for a driver and a passenger. A big and well-placed 20,3 cm (8”) display with TFT technology on central dashboard allows every driver to set and customize the car directly for himself/ herself. Of course, there is also automatic air-conditioning Thermotronic that is easily controlled and set up. A luggage compartment was enlarged in 25 liters, so its total volume is 495 l. It offered me another one hundred liters more after adjusting rear seats into the vertical position. After folding down the seats I had 1354 liters available. Electronically operated EASY PACK tailgate considerably made handling with the boot easier. It is known that increasing attention is paid to the safety features. Tested model of a vehicle does not fall behind. Intelligent Light System headlights adapted to the driving situation and the weather; they include active bend lighting, indicator lights, full-beam lights and extended fog light. An adaptive main beam assistant is used to automatically switch between dipped and main beam. The system recognized those vehicles that were moving ahead or coming from the opposite direction. In case of emergency braking, adaptive braking light warns the drivers driving behind you by brake lights blinking and turning on the emergency flashers. The Self-braking serves to minimize the danger of a collision with a car driving ahead. If I as a driver in critical situation do not respond to a warning when approaching the car, a collision warning

0 2/2015

system supports activation of this function. Alarm indications placed on rear mirrors in the area of blind angle, a reversing camera – display on the big screen really made my rearward driving easier, lane-keeping assistance, traffic sign recognition assistance or parking by means of active parking assist – an easy device for parking between two other vehicles (there is nothing to add ); these all belong also among the advantages. The ESP function is almost essential for nowadays vehicles, I appreciated simple and visible turning off the ECO start – stop function (I made use of it mainly during long standing in big towns). This vehicle sat perfectly on the road also due to adaptive shock absorbers which automatically change the characteristics of absorption according to irregularities of the road. Setting of a steering boost was also a pleasant compromise. As we tested the car and did not conserve fuel, changing of the ride with gearbox in the Economy mode as well as switching into the sport mode gently exceeded average consumption 4,3l/100 km to approximately 6,0l/100 km. The overall impression of Mercedes CLA 220 Shooting Brake with a diesel label CDI is perfect, as to the brilliant design, interior, functions, safety, engine power …, I rate it among the cars that women and men appreciate the same way. It is for all those people who appreciate sporty ride in elegant style but also for those who prefer enjoying the view instead of chasing the trends. text: Lívia Krivdová photo: Ferdinand Šatka


OFFICIAL TIMING PARTNER OF THE

DS PODIUM BIG SIZE LIMITOVANÁ EDÍCIA WRC PRECIDRIVE TM CHRONOGRAF S 1/100 SEC. WWW.CERTINA.COM

Výhradný distribútor: Spirit Slovakia s.r.o., tel.: +421-2-6345 1330 e-mail: spirit@spiritsl.sk, www.spiritslovakia.sk CERTINA poskytuje medzinárodnú záruku a popredajný servis výhradne zákazníkom, ktorí kúpili hodinky u autorizovaného predajcu.... choose the best for yourself from Slovakia

Why Viper SD4 ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ • ■ •

An all-metal design of the plane - low costs of operation and comprehensive maintenance A strong and robust metal construction increases the safety flight and a long life time of the plane A spacious cockpit with excellent look ensures a comfortable and pleasant flight Top flight characteristics of the plane - ideal for the experienced pilots and flight schools The latest avionic technologies - wide utility options, excellent quality properties A low fuel consumption, minimum operation costs A type certification at the EASA is under way, it is certified and registered in a number of national enviroments The finish and equipment of the plane according to the customer’s individual requirements and wishes

www.facebook.com/ViperSD4 www.vipersd4.com www.youtube.com/user/Tomarkaero

0 2/2015

89«gurmán gourmet

Zubáč na grile s parenou baby karotkou a limetkovou emulziou Potrebujeme na 1 porciu : Zubáč - filet 150g, olej 30g soľ, čierne korenie, mrkva karotka 50g – 100g, maslo 20g, čerstvý tymian, citrónová šťava olivový olej limetka Postup 1. Filet zo zubáča okoreníme, osolíme, pridáme čerstvý tymian a opečieme na rozpálenom oleji z každej strany asi 2 minúty. Odložíme na teplé miesto. 2. Karotku nakrájame na menšie kúsky, podlejeme vývarom a dáme dusiť do pary asi do 3/4. Potom pridáme maslo, soľ, korenie a citrónovú šťavu a nechá-

me dodusiť v pare do mäkka. 3. Limetkovú emulziu si pripravíme vyšľahaním limetkovej šťavy s olivovým olejom 4. Parenú karotku položíme na tanier, na karotku dáme upečený filet zubáča a všetko prelejeme limetkovou emulziou 6. Môžeme podávať s varenými zemiakmi Dobrú chuť Vám praje DANUBIA GATE!

Voucher 10% zľava v reštaurácii DANUBIA GATE Platnosť do 31. 12. 2015.


A B Z I od

už € 25oms

Ro ilable avam 25 € fro

Údernícka 14, 85101 Bratislava

Večera v Paríži, nákupy v Miláne či jachting v Chorvátsku? Alebo ste zmeškali svoj pravidelný let?

ZAREZERVUJTE SI SÚKROMNÝ LET

A CESTUJTE RÝCHLO A ŠTÝLOVO! Viac na www.bts.aero/b2b/private-jet


z Bratislavy do Dubaja from Bratislava to Dubai

3x týždenne! 3 times a week!

utorok, streda, sobota Tuesday, Wednesday, Saturday

Fly daily in a week from 23. sep 2014

PRAHA - BRATISLAVA - KOŠICE Fast Lane - Check in 30 minutes prior to departure more at bts.aero & czechairlines.com


« zábava fun

Inovované porekadlo hiát, lidar, LNO

klal, pichal rohami

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk epocha, čas

plody z poľa

American Law Reports

laserový lokátor

vírus choroby aids

meno psa

uskutočniť hru

doplnil tekutinu

seem, rar, Ter

veľká plocha

úkryt pre psa

lahodnosť

hlupák (expr.)

dravý vták

mužské meno pieseň z opery

ázijský sokolík

balík (zastar.)

najmladší z Miazgovcov

športový čln

spevohra

divadelný záves

rodisko

nit (zn.)

1 otvor (anat.) st. český herec

kompres. program španiel. rieka

meno hlásateľky Strakovej

biely šport

pohyb vzduchom

sieť čerp. staníc poskytol útechu

ozn. nákl. kamiónov operný spevák

popevok

prezent

vábi pudlík, po česky

oznámil úradom otrava krvi

Beáta hovor

čisti ázijský pakt

časť textu

zámedzie

EČV okr. Senica

typická vlastnosť

predložka

forma

rodový znak

korčuliar. skok

býv. skr. železníc mamička, po angl.

zdať sa, po angl. liaison officer

otec (fam.) sťa

2 mužské meno (8. 7.)

opustené dieťa

číslená lotéria

mužský oblek

Starogermán

meno nórskych kráľov

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Klasické sudoku KLASICKÉ SUDOKU

5 5 7 8

8

3

2 7

2

1 6 1

5

5 8 7

7 2

9

6 4 7

5 1 4

SZHaK SZHaK

94

9 2

3 3

7 1

3

3

6

Autor: M. Kupčo Autor: M. Kupčo

Diagonálne sudoku SUDOKU DIAGONÁLNE

4

3

9

7

7

3

5 Autor: I. Štiptová SZHaK

0 2/2015

6 1

6 9

2 5

4 5

SZHaK

3 8

1

8

Autorka: I. Štiptová

6

4

9

4

7 2

5 1

3 8

1

Znenie tajničky: V kruhu rodiny a blízkych je aj všedný deň iný. Knihy od Panta Rhei získavajú Jana Kristienova z Trnavy, Terézia Berkešová z Nového Života a Vladimír Bednarič z Kostolišťa. Výhercom blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 10. 7. 2015 na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme hodnotnými darčekmi.

9 6 Autor: I. Štiptová Autorka: I. Štiptová

Nájdi 10 rozdielov / Find 10 differences


«zábava fun Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

HLAVOLAM

x2 :6

+5

Brain teaser

Všimlo si, že dve sú úplne rovnaké. Nájdeš ich aj ty?

The airplane flew with crows and noted

that two are exactly the same. Can you find them too?

Add the numbers correctly.

or the Eiffel Tower in Paris?

alebo do Atómia v Bruseli, či na Eiffelovu vežu v Paríži?

Where did the airplane go to? The London “Eye” or the Atomium in Brussels

Kam sa vybralo lietadielko na výlet? K londýnskemu “Oku”,

x2

Doplň správne čísla.

Lietadielko si zalietalo s vranami.

HLAVOLAM

Prelož 2 zápalky v obrázku tak, aby už na „lopatke“ smeti neboli.

Brain teaser

Move 2 matches in the image in a way that there will be no more trash on the dustpan.

0 2/2015

95


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift Prebaľovací pult Changing table

31, 32

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


1+1

vstupenka zadarmo

Po predložení tohto kupónu získate zadarmo vstup pre druhú osobu do termálneho bazéna Sina, ktorého súčasťou je aj unikátna odpočiváreň Hammam, jediná v celej Európe.

Voda, ktorá lieči Pravé kúpele Trenčianske Teplice

Základným kameňom kvalitných kúpeľov je prírodná liečivá voda. Blahodarné a liečivé vlastnosti termálnej vody z Trenčianskych Teplíc sú známe už stáročia a využívajú sa na liečbu a prevenciu chorôb pohybového ústrojenstva, reumatických ochorení, gynekologických a kožných ochorení. Termálna voda v pravých kúpeľoch má optimálnu teplotu 37,7 – 40 °C, a preto sa používa bez potreby ohrievania alebo ochladzovania. Táto teplota hrá dôležitú úlohu v liečebnom účinku, pretože sírovodík pri ohrievaní, ochladzovaní, transporte rýchlo uniká do vzduchu. Pravé kúpele a ich liečebné procedúry sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti

prameňov a unikátny liečebný bazén Sina ponúka ako jeden z mála na Slovensku kúpeľ v zrkadlisku, kde voda vyviera do bazéna priamo z prírodného termálneho zdroja. Odpočinok po tomto kúpeli si môžete dopriať v nádhernej historickej odpočivárni Hammam v orientálnom maurskom slohu. Všetkým kúpeľným hosťom a návštevníkom Trenčianskych Teplíc je celoročne k dispozícii

vonkajší vyhrievaný bazén Grand s atrakciami. Rôznorodé liečebné pobyty a zaujímavé akciové balíčky nájdete v ponuke na stránkach www.kupele-teplice.sk a www.pravekupele.sk počas celého roka. Darujte sebe alebo blízkym zdravie v pravých kúpeľoch už teraz!


skúsenost

Batožina má obcas vlastnú predstavu o cestovaní...

Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, skvelými asistenčnými službami a množstvom pripoistení. Cestovné poistenie si uzatvorte na našich predajných miestach, telefonicky na 0800 122 222, na www.allianzsp.sk alebo cez našu mobilnú aplikáciu.

CESTOVNÉ POISTENIE