Page 1

0 3/ 2 016

Sardínia

kúzelný ostrov prezývaný aj Karibik Stredomoria

Sardinia - magical island

called Caribbean of the Mediterranean

Peter Ondrejovič, Vzácny druh –

Dobrodruh

Peter Ondrejovič, Unique kind of person

- tinhorn

Jedlo bohov

Food of the gods

zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


Á N Č I TRAD A K S N A TALI NCIA ELEGA

aupark • avion • eurovea bratislava


«obsahcontent

lifestyle magazine zadarmo / free copy III. ročník 3/2016 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania júl 2016

Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia rozhovor – Peter Ondrejovič, Vzácny druh – Dobrodruh Slovensko Zámok Topoľčianky Slovensko – Národný žrebčín Topoľčianky, štátny podnik

Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965

Slovensko S Kellys po Slovensku Slovensko Tajomný jaskynný svet

Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Jana Krivdová, Milan Hanko, Lýdia Tepličková, Dagmar Staňová, Romana Mináriková, Annamária Skládalová, Vladimír Hanko, Lívia Krivdová Fotografie / Photos: Peter Minárik Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský, H. Popovičová Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher. Obálka / Cover:

Foto: BlueOrange Studio zdroj: Fotky&Foto

2

destinácie – Sardínia, kúzelný ostrov...

príroda – Vždyzelená krása Arboréta Mlyňany príroda – Rys ostrovid, Kamzík vrchovský tatranský umenie Mandala wellness – Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice šport – Katarína Lincz ponorená do hĺbok... šport Golf je pre každého technika NOVINKY zo sveta techniky autotest – Život v pohybe s jedinečnými zážitkami autotest – Forza 125, jazda, ktorá rozprúdi krv... gurmán Jedlo bohov Anglické frázy – Reálna angličtina z reálneho života zábava hlavolamy informácie a mapa Letisko M. R. Štefánika

03/2 0 16

6 12 18 29 32 38 42 50 56 60 71 72 78 82 86 90 94 100 102 104

destination – Sardinia – magical island... when and where? tips for interesting events interview – Peter Ondrejovič, Unique kind of person... Slovakia Chateau Topoľčianky Slovakia – The National Horse Breeding Farm Topoľčianky, š.p. Slovakia – Getting around Slovakia with Kellys Slovakia Mysterious World of Caves nature – Evergreen Beauty Mlyňany Arboretum nature – Lynx, High Tatras Chamois art Mandala wellness – Spa Aphrodite Rajecké Teplice sport – Katarina Lincz Freedived into her mind sport Golf is for everyone technology Tech News car test – Life in motion with unique experiences car test – Forza 125 a ride, which gives you a rush... gourmet Food of the gods English Phrases Real English from Real Life Fun Brain teaser informations and map Airport M. R. Štefánika


42-45 6-9 18-27

78-79

Jana Krivdová, šéfredaktorka

86-91

72-77

Zmena je život – aspoň tak sa hovorí J. Aj Letisko Bratislava je akýmsi sprostredkovateľom vašich zmien. Nasadnete do lietadla alebo z neho vystúpite a zmeníte dočasne alebo možno aj natrvalo miesto vášho pobytu. Najmä teraz, v lete, mnohí z vás zamieňajú bežný spôsob života za chvíle oddychu v novom prostredí. Načerpáte energiu, obohatíte sa zážitkami, spoznáte nových priateľov, prežijete dobrodružstvo. Pohodlne odlietate do už známych ale i pribúdajúcich nových miest. Príjemnou zmenou je aj obohatenie nových destinácií. Ale v živote sú potrebné aj istoty a časopis GOOD FLIGHT chce byť aj naďalej vašim spoločníkom. Voľné chvíle vám vyplní príjemným čítaním. Nájdete v ňom pútavé články, rozhovory so zaujímavými ľuďmi, tipy na zábavu, cestovanie, novinky v modernom bývaní, vo svete módy, techniky i motorizmu, a veľa inšpirácií - možno i na malé či veľké zmeny J. Príjemné čítanie a pohodový let!

editoriáleditorial«

Milí čitatelia,

Dear readers, Life is a change – at least this is what people say J. And Bratislava airport is in some way an agent who brings you those changes. You get on or get off the plane and you temporarily or even permanently change the place where you live. Especially now, in summer, many of you are changing your ordinary lifestyle for moments of relaxation in new environment. You recharge your energy, gain new experiences, get to know new friends and enjoy new adventures. You conveniently take off to your familiar destinations, but more often to some new ones as well. A great change is that we have some of those new destinations for you. But there are also things in life that one needs to be certain about. And GOOD FLIGHT still wants to be your reliable companion. It will fill your leisure time with good reads and, as always, you’ll find here some exciting articles, interviews with interesting people, tips for fun, travels, news about modern living, world of fashion, technology and motorsport and plenty of inspiration – and maybe some inspiration for small or bigger changes J. We wish you an inspiring reading and a good flight! Jana Krivdová, Chief Editor

03/2 0 16

3


4

03/2 0 16


Poistnú udalosť z dovolenky už vybavíte aj cez smartfón Dovolenková sezóna štartuje a okrem oddychu, dobrodružstva a príjemných zážitkov sa mnohí dovolenkári nevyhnú rizikám ako ochorenie, úraz alebo poškodenie či strata batožiny. Vyhnúť sa týmto nepríjemnostiam sa úplne nedá, no s cestovným poistením bude riešenie následkov oveľa jednoduchšie. Aj v minulom roku sa viacerí dovolenkári presvedčili, že cena cestovného poistenia je len nepatrný zlomok výdavkov na ošetrenie v prípade choroby či úrazu v zahraničí, ktoré hradí poisťovňa. Napríklad pre cesty do Európy sa môže dospelý klient komplexne poistiť od 1,7 eura na osobu a deň (bez uplatnenia možných zliav). Finančné náklady spojené s následkami úrazov či ochorení v niektorých krajinách sa pritom pohybujú v desiatkach tisíc eur.

Karta poistenca v zahraničí nestačí Pri ceste do zahraničia odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie, to znamená poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkových asistenčných služieb. Aj v prípade cesty v rámci Európy kde platí Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), má takto poskytovaná zdravotná starostlivosť určité obmedzenia, napríklad kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to len v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia v danej krajine. Navyše v mnohých letoviskách nie sú zastúpené ve-

rejné zdravotnícke zariadenia, alebo sú v rámci verejného zdravotného poistenia zavedené rôzne poplatky a spoluúčasti, ktoré si pacient musí uhradiť, napríklad celú cenu liekov v Taliansku, alebo až 30-percentnú spoluúčasť za ošetrenie vo Francúzsku. EPZP navyše nekryje transport pacienta späť na Slovensko a rovnako neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine. Naopak, v cestovnom poistení sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov, tak ako asistenčné služby.

Vybavte všetko cez smartfón Poistenie môžete uzavrieť jednoducho a rýchlo aj tesne pred odchodom na dovolenku, hoci aj z letiska, a to prostredníctvom online formulára, cez sms, telefonicky, alebo cez mobilnú aplikáciu vo svojom smartfóne. Cestovné poistenie treba vždy uzavrieť ešte na Slovensku! Ak vás v zahraničí prekvapia zdravotné problémy či úraz, treba kontaktovať asistenčnú službu Allianz Assistance, ktorá je k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni. Po novom môžu klienti Allianz – SP nahlásiť poistnú udalosť cez webové online nahlasovanie, teda prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo smartfónu, a to vložením potrebných dokumentov ako lekárska správa, prípadne fotografie dokomentujúce udalosť. Takto nahlásená udalosť môže byť vybavená už do 24 hodín.

Viac informácií získate na: www.allianzsp.sk/cestovanie 03/2 0 16

5


«destináciedestination

Pravide

Sardínia

photo: Ľubomír Mihalik

Moskva

Berlín

ruselventem

Praha

Bratislava

RímOlbia Ciampino Alghero

de ka

Trapani Alghero / Ryanair.com 2x týždenne (utorok, sobota) Olbia / Smartwings.com 3x týždenne (streda, sobota, nedeľa)

6

03/2 0 16

Navštíviť jeden z najväčších ostrovov v  Stredomorí a  jeden z  najkrajších ostrovov sveta – Sardíniu, znamená, že uvidíte a zažijete úplne niečo iné. Tento kúzelKošice ný ostrov sa právom pýši nádhernou, divokou a  fascinujúcou prírodou. Jeho severná časť je najrozmanitejšia. Bizarné skalnaté útesy s úžasnými útvarmi sa tu striedajú s  pokojnými piesočnými plážami. Viaceré pláže s  bielym pieskom a  azúrovo-tyrkysovým morom pôsobia na mnohých miestach priam exoticky. Medzi najkrajšie smaragdové pobrežia Burgas Sardínie patrí 55 km dlhá Costa Smeralda so svojimi mnohými Skopje zátokami s  ružovo bielymi plážami. Z  pláží na Sardínii len ťažko vybrať tú, ktorá je „naj“. Villasimius, Spiagga Rena Bianca, Spiagga del Principe – meno dostala po princovi Aga Khanovi, ktorý túto pláž veľmi obľuboval, Capricolli – príAtény rodná pláž, ktorá je akoby malým rajom na zemi, Spiaggia di Porto Giunco, La Pelosa, Costa Rei, Chia, Poetto –Rodos kúsok od tejto pláže leží jazero Molentargius, na ktoHeraklion rom žijú plameniaky, Cala Luna – známa

Dubaj Moskva Skopje Praha Košice Londýn-Sta Londýn-Lu Dublin Atény Berlín Brusel-Zave Edinburgh Barcelona-G Birmingham Madrid Eilat-Ovda Mancheste Miláno-Ber Rím-Ciamp

pre svoj tvar ako Mesačná zátoka, Cala Fuili, Mari Ermi a mnoho ďalších... Nádherné, civilizáciou nedotknuté zákutia nájdete na ostrovčekoch súostrovia La Maddalena – národný park, kde sa môžete dostať výletnou loďou z  rušného prístavu Palau. Alghero Očarí vás ružová pláž Spiaggia Rosa na BuKorfu delli a Cala Tahiti na ostrove Caprera. PoMalaga brežie Stintino na severe ostrova s  traPalma de M dičnou rybárskou dedinkou patrí k  najromantickejším miestam. Jeho  nádherná Paríž-Beauv pláž s  bielym pieskom tu vytvára atmoTrapani sféru Karibiku. Rozsiahle podmorské jasTel Aviv kyne sa ukrývajú pod obrovským bralom Burgas Capo Caccia, ktoré je o  niečo južnejšie. Na tomto mieste obzvlášť cítiť silu sardínOlbia skej prírody. Krásne scenérie s možnosťou Rodos ľahšej túry s piknikom ponúkajú návštevHeraklion níkom Sardínie aj miesta s  vodnými prameňmi a  vodopádmi – Su Gologone, San Valentino, San Leonardo Springs a  ďalšie. Liečivú silu mnohých horúcich prameňov, využívanú od doby bronzovej, môžete vyskúšať v  mnohých moderných kúpeľoch, ktoré sa nachádzajú na viacerých miestach

Tel Aviv Eilat-

Sezónn linky:

Letenk Ryanair


«destináciedestination

kúzelný ostrov, prezývaný aj Karibik Stredomoria na ostrove. Sardínia je skvelým miestom na aktívny oddych, môžete sa potápať, šnorchlovať, surfovať, hrať golf, jazdiť na koňoch, zliezať tunajšie kopce s nádhernou stredomorskou vegetáciou, či len tak relaxovať. Moderne vybavené diving centrum nájdete v  potápačskom raji Costa Paradiso. Navštíviť Sardíniu znamená bližšie spoznať aj jej minulosť. Uchvátia vás tajomné, starobylé vežové stavby z kameňa kužeľovitého tvaru – nuraghy, ktoré patria k najzáhadnejším stavbám sveta. Boli postavené 1500 rokov pred našim letopočtom. Najznámejšie a  najnavštevovanejšie miesto na svete s  týmito stavbami je Barumini, ktoré patrí do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Na Sardínii je viacero zaujímavých miest, určite nevynechajte ich návštevu. Katalánske mesto Alghero vás bude fascinovať svojimi úzkymi uličkami,  typickou architektúrou a  mnohými pamiatkami. Známa je katedrála a kostol sv. Františka a veža Lo Sperone. V historickom jadre zo 14. storočia mô-

žete vidieť zachované budovy s nádhernými klenbami a hrubými múrmi. Medzi nimi je veľmi príjemne, aj keď je vonku horúco. Mesto žije nielen cez deň ale aj v  noci, je tak ideálnou kombináciou prímorského a  kultúrno-spoločenského diania. Na členitom severovýchodnom pobreží Sardínie sa nachádza mesto Olbia, ktoré je akousi vstupnou bránou pre turistov na pobrežie Costa Smeralda. Olbia v preklade znamená šťastné mesto. V súčasnosti je správnym strediskom rozvinutejšej severnej časti ostrova. Za návštevu tu stojí archeologické múzeum, žulová bazilika San Simplicio, či sakrálny kostol San Paolo zo 17. storočia. Ak chcete vedieť z  histórie viac, môžete v hlavnom meste Cagliari navštíviť archeologické múzeum, etnografické múzeum, múzeum mineralógie, rímsky amfiteáter či katedrálu Panny Márie. Ďalšie múzeá sú v mestách Arbus, Nuoro, Sassari, Bossa a Oristano. V meste Oristano sa každý rok vo februári koná aj jeden z najpozoruhodnejších karnevalov na Sardínii, karneval Sartiglia. Sú to preteky stredoveké-

ho pôvodu s tradičným rituálom. Nástennými maľbami, tzv. murales, sa preslávilo mesto Orgosolo. Toto mesto sa nazýva aj mesto banditov, dlhé roky malo povesť osady banditov a zlodejov dobytka. Sardínia je nielen prírodný raj ale aj raj pre milovníkov dobrého jedla. Medzi vynikajúce kulinárske špeciality patrí Buttariga, čo je údený kaviár, cestoviny porchetta a aragosta, známy ochutený ovčí syr Pecorino, ktorý sa vyváža do celého sveta, údený a  pikantný syr Fiore Sardo, či čerstvo pripravené plody mora s voňajúcim pečivom, čerstvou zeleninou a ovocím. Samozrejme nesmie chýbať ani tunajšie vínko Grappa. V prístavných mestách a mestečkách a v tradičných sardínskych dedinkách s  úžasnou prímorskou atmosférou si môžete posedieť v  tamojších kaviarničkách a vychutnať pravú taliansku kávu. Sardínia je skutočným smaragdom Stredomoria, zelený raj, na ktorí sú aj samotní domáci veľmi pyšní. text: Jana Krivdová foto: Ľubomír Mihalik , Anja Ferstl , Siggy Nowak, Sergio Trotta,

03/2 0 16

7


photo: Anja Ferstl

photo: Siggy Nowak

8

03/2 0 16

photo: Anja Ferstl


«destináciedestination

photo: Ľubomír Mihalik

photo: Sergio Trotta

photo: Siggy Nowak

photo: Ľubomír Mihalik

Sardinia - magical island called Caribbean of the Mediterranean Visiting Sardinia, one of the largest islands in the Mediterranean and one of the most beautiful islands in the world, means that you will see and experience something completely different. This magical island boasts beautiful, wild and fascinating nature. Its northern part is the most diverse. Bizarre rocky cliffs with amazing shapes are interspersed with quiet sandy beaches. Several beaches with white sand and azure-turquoise sea look almost exotic. One of the most beautiful emerald coasts of Sardinia is 55 km long Costa Smeralda with its numerous bays and pinkish white beaches. It is very hard to pick just one beach of Sardinia that could be called "the best". Villasimius, Spiaggia Rena Bianca, Spiaggia del Principe – which was named after Prince Aga Khan, who loved this beach, Capricolli – natural beach, which is like a small paradise on earth, Spiaggia di Porto Giunco, La Pelosi, Costa Rei, Chia, Poetto – a short walk from the beach is the Molentargius Lake with population of flamingos, Cala Luna – known for its shape as a Moon Cove, Cala Fuili, Mari Ermi and many more... Wonderful coves untouched by civilization can be found on the islands of La Maddalena archipelago – National Park, which can be reached by a cruise ship from the busy port of Palau. You will be amazed by rosy Spiaggia Rosa beach on Budelli Island and Cala Tahiti on Caprera Island. Stintino coast in the north of the island with a tradi-

tional fishing village is one of the most romantic places. Its beautiful white sand beach creates an atmosphere of the Caribbean. Extensive underwater caves are hiding under a huge cliff of Capo Caccia, which is located further south. At this place in particular, one can feel the majestic power of Sardinian countryside. Beautiful sceneries with opportunities for easy hiking tours and picnics, offer visitors to Sardinia the space where they can enjoy water springs and waterfalls, such as Su Gologone, San Valentino, San Leonardo Springs and more. Healing power of many hot springs used since the Bronze Age, can be tried in many modern spas located in several places on the island. Sardinia is a great place for active recreation – you can scuba dive, snorkel, surf, play golf, ride horses, climb the local hills with beautiful Mediterranean vegetation, or just enjoy your relaxing time. Modern diving center can be found in the diving paradise of Costa Paradiso. Visiting Sardinia means to get to know its past too. You will be mesmerized by breathtaking mysterious ancient stone towers made in conical shape - Nuraghe, which are some of the most mysterious buildings in the world. They were built 1,500 BC. The most famous and most visited place in the world with these buildings is Barumini, which is inscribed on the UNESCO World Heritage Site list. Sardinia features many points of interest, so do not miss

the opportunity to visit them. You will be fascinated by Catalan city of Alghero with its narrow streets, typical architecture and numerous monuments. It is known for its cathedral, the church of St. Francis and Lo Sperone Tower. In the historical center which dates back to 14th century, you can see preserved buildings with beautiful arches and thick walls. You can enjoy the comfortable shade even if the outside temperatures are very high. Town is vibrant not only during the day but also at night, so it makes up an ideal combination of seaside life and cultural and social events. Olbia, which serves as a gateway for tourists visiting Costa Smeralda, is situated on the rugged northeastern coast of Sardinia. Olbia literally means happy town. It is an administrative center of the more developed northern part of the island. Archaeological Museum, Basilica of San Simplicio made of granite stone or sacred church of San Paolo from the 17th century are worth visiting as well. If you want to learn more about the history, you can go to Cagliari and visit the Archaeological Museum, Ethnographic Museum, Museum of Mineralogy, Roman amphitheater and the Cathedral of Virgin Mary. Other museums are in Arbus, Nuoro, Sassari, Bossa and Oristano. In Oristano, one of the most spectacular carnivals in Sardinia – Carnival Sartiglia is held each February. This is actually a competition of medieval origin with traditional rituals. Orgosolo is famous for its wall paintings, called “murales”. This city is also called the city of bandits, because for many years it had a reputation as a settlement of bandits and cattle rustlers. Sardinia is not only a natural paradise, but also a paradise for lovers of good food. Delicious culinary specialties include Buttariga (smoked caviar), porchetta and aragosta pasta dishes, famous flavored Pecorino sheep cheese exported around the world, smoked and spicy Fiore Sardo cheese and freshly prepared seafood with great smelling pastries, fresh fruit and vegetables. Of course, we shouldn’t miss a local wine called grappa. In port cities and towns and in traditional Sardinian villages with stunning seaside atmosphere you can spend a wonderful time in local cafes and enjoy GF a true Italian coffee. Sardinia is a precious emerald of Mediterranean, green paradise and local people are justly proud of their home. text: Jana Krivdová Informácie pre cestovateľov: www.walkers.sk

03/2 0 16

9


inzercia-GoodFlight-Schill-210x138mm-jul2016.indd 1

Odlietate z letiska Bratislava? Zaparkujte u nás!

î î î î î î î

cenovo výhodné bezpečné – 24 hodinová vrátna služba monitorované kamerovým systémom zabezpečené elektronickým zabezpečovacím zariadením transfer na letisko a späť zadarmo blízkosť pri letisku (len 3 min. autom) blízkosť nákupných centier IKEA, AVION, PHAROS (len 300m)

www.parkovaniepriletisku.sk tel.: +421248201344

13/07/16 14:43


« kedy a kamwhen and where 12

KREMNICKÉ GAGY® 26. – 28. 8. 2016

/ 36. ročník

KREMNICA GAGS®

The 36rd year of the festival, August, 26th – 28th 2016 Európsky Festival humoru a satiry KREMNICKÉ GAGY® je medzinárodné kultúrne podujatie prezentujúce živé vystúpenia so zameraním na humor a satiru v rozličných žánroch umenia: divadlo, hudba, pouličné predstavenia, produkcie pre deti, umelecký prednes poézie, improvizácia v karikatúre a pod. Koná sa v centre starobylého baníckeho a minciarskeho mesta Kremnica (*1328) v srdci Slovenska na 13 scénach – nádvoriach a námestiach, v interiéroch aj exteriéroch. Festivalové produkcie sleduje medzinárodná Akadémia humoru, ktorá v závere festivalu udeľuje v jednotlivých kategóriách prestížne ceny Zlatý gunár a hlavnú cenu GRAND PRIX. Festival humoru a satiry Kremnické gagy bol v máji 2015 zaradený medzi najlepšie európske festivaly a poctený prestížnou značkou EFFE Label 2015-2016. Dramaturgia festivalu sa zamerala na účasť najväčších slovenských a českých osobností a najlepších európskych humoristov. Headlinerom je komediálne kvarteto LES DÉ SAXÉS z Paríža. Viac na: www.gagy.eu

European Festival of Humour and Satire KREMNICA GAGS® is an international cultural event presenting live performances focused on humour and satire in various genres of the art: theatre, music, street performances, productions for children, artistic recitation of poetry, improvisation in the cartoon, etc. It is held in the centre of the ancient mining and minting town Kremnica (*1328) in the heart of Slovakia at 13 stages – courtyards and squares, indoor and outdoor. Festival productions are watched by international Academy of Humour which awards prestigious prizes Golden Gander in particular categories and main prize GRAND PRIX at the end of the festival. The Festival of Humour and Satire, KREMNICA GAGS, was added to the best European festivals in May 2015 and has been honoured with the prestigious EFFE Label for 2015 – 2016. The festival dramaturgy has focused on securing participation of the biggest Slovak and Czech personas as well as the best humourists from Europe. Headliner of festival is comedy show LES DÉ SAXÉS from Paris. More at: www.gagy.eu

03/2 0 16


Danubiana Meulensteen Art Museum Tento náročný projekt prináša na Slovensko špičkové diela európskej avantgardy, aké sme doteraz mohli obdivovať iba v zahraničí. Koncepcia výstavy napĺňa náročné odborné kritériá. Miró a CoBrA boli súčasťou európskej avantgardy – CoBrA ako hnutie a Miró ako umelec. Joan Miró (1893 – 1983) je jeden z najobľúbenejších svetových umelcov. Táto nekonvenčná výstava spája diela od začiatku Miróovho umeleckého vývoja od tridsiatych rokov 20. storočia až po jeho smrť v roku 1983. Vystavené sú maliarske i sochárske diela, kresby, grafika, tapisérie i originálna ilustrovaná kniha, ktoré dokladajú originálnosť umeleckej koncepcie i výtvarné novátorstvo. Súčasťou prezentácie je aj rekonštrukcia umelcovho ateliéru v Palme de Mallorca inštalovaná v novej časti Danubiany. Po druhej svetovej vojne dielo tohto španielskeho majstra ukázalo cestu vpred novej generácii experimentálnych umelcov. Pozornosť sa sústreďuje na umelecko-historický vzťah, ako aj na umeleckú príbuznosť medzi dielom Miróa a dielami umelcov v zoskupení CoBrA. Viac info: www.danubiana.sk

By embarking on this challenging project, the Danubiana Meulensteen Art Museum has succeeded in bringing to Slovakia top artwork of the European avant-garde. The exhibition concept also complies with demanding professional criteria. Miro and CoBrA were both part of the European avant-garde: CoBrA as a movement and Miro as a single artist. Joan Miró (1893–1983) is one of the world’s most beloved artists, This unconventional exhibition brings together works from the beginning of Miró’s artistic development in the 1930s until just before his death in 1983. The focus is on his works in a variety of disciplines and his experiments with materials. The exhibition features paintings and sculptures, drawings, prints, tapestries and an original illustrated book, all of which documents the inventiveness of his artistic concept and innovativeness. After the Second World War the Spanish master’s work pointed the way forward for a new generation of experimental artists. Attention is paid to both the art-historical relationship as well as the artistic kinship between Miró’s work and that of CoBrA artists. More info: www.danubiana.sk

spojená s predajom novej knihy Element

3. 9. – 9. 10. 2016

Západná terasa Bratislavského hradu

Cestovateľ a fotograf Filip Kulisev, Master QEP, FBIPP, sa za uplynulé desaťročie prepracoval do svetovej špičky vo fotografovaní prírodných scenérií. Jeho najnovšia publikácia Element nadväzuje na úspech knihy Amazing Planet, ktorá vyšla v 15 jazykoch. Prostredníctvom svojich fotografií chce ukázať rozmanitosť a čaro štyroch základných klimatických pásiem Zeme v rôznych obdobiach roka. Tieto klimatické pásma zároveň symbolizujú štyri základné živly či elementy, ktoré formujú prírodu našej planéty už odnepamäti. Viac ako 400 fotografií zo svojich ciest Filip Kulisev zvýraznil geografickými faktami o miestach, ktoré navštívil. Ak ich budete vnímať otvorenými očami a mysľou, uvidíte symfóniu štyroch elementov Zeme. Výstava je spojená aj s predajom kalendárov 2017 a DVD Phase 5.

kedy a kamwhen and where«

2. júl – 13. november 2016

JOAN MIRÓ: Femmes et oiseau II (Women and Birds II), 1969, oil on canvas, 50 x 61 cm, Private collection, © Successió Miró / LITA, Bratislava 2016

MIRÓ & CoBrA

Výstava Amazing Planet

Amazing Planet exhibition

with the sale of the new book called Element

September 3 rd – October 9 th 2016, Western terrace of Bratislava Castle

Traveler and photographer Filip Kulisev, MQEP (Master Qualified European Photographer) and FBIPP (Fellow of the British Institute of Professional Photography) has reworked his photographs of nature scenes over the past decade to make them among the world´s best. His newest release, Element, builds on the success of his previous book, Amazing Planet, published in 15 languages. Through his photos he seeks to present the diversity and charm of Earth´s four basic climatic zones at different times of the year. These zones also symbolize the four basic elements shaping the nature of our planet since its very beginning. More than 400 photographs taken by Kulisev during his travels highlight geographical realities about the places he has visited. If you view them with open eyes and an open mind, you will see the symphony of the four elements of our planet. Part of the exhibition is the sale of 2017 calendars and DVD Phase 5.

www.amazing-planet.com

KNIHA ELEMENT Formát knihy: 29,5 x 32 cm 408 strán, Jazykové mutácie: slovenská, anglická

03/2 0 16

13


« kedy a kamwhen and where

Tom Stoppard Arkádia

24. september

Slovenské národné divadlo Príbeh jednej z najvýnimočnejších súčasných britských hier sa odohráva v dvoch časových rovinách. Tá prvá začiatkom devätnásteho storočia v idylickom vidieckom sídle anglickej aristokratickej rodiny v dobových reáliách a kostýmoch a tá druhá na tom istom mieste v súčasnosti. Pamiatku na lásky, intrigy, žiarlivosť, všedné okamihy či tragédie členov rodiny a návštevníkov ich sídla uchováva len zopár stôp v listoch, poľovníckych denníkoch aj v zbierke básní s venovaním. Úspešná spisovateľka a literárny vedec sa na základe týchto indícií s vášnivým zaujatím snažia zrekonštruovať, čo sa pred dvesto rokmi mohlo stať. Skutočnosť sa im však nikdy nepodarí úplne odhaliť. Takáto kompozícia je zdrojom skvelého humoru, takmer detektívneho napätia, ale aj hlbšej myšlienkovej konštrukcie. Ústrednou témou Arkádie je však láska, vášnivá túžba, s akou sa dotýkajú telá i duše. Dve časové roviny príbehu sa tak odvíjajú pred nami paralelne a pri čiastočnom odhalení tajomstiev napokon splynú. Viac info: www.snd.sk

Tom Stoppard: ARCADIA / 24th of September 2016

14

po desiatich rokoch opäť v STEEL ARÉNE!

Back in STEEL ARENA after 10 years!

Bryan Adams sa vracia do Košíc symbolicky pri prí‑ ležitosti 10. narodenín STEEL ARÉNY. Práve on totiž odohral v novučičkej hale jeden z prvých koncertov v novembri 2006. Fanúšikovia kanadského speváka Bryana Adamsa sa môžu tešiť na jeho najväčšie hity „I Do It For You“, „Please Forgive Me“, „Heaven“, „Have You Ever Really Loved A Woman“, či „All For Love“... V rámci turné Get Up odohrá svoj jediný exkluzívny koncert na Slovensku 8. októbra práve v STEEL ARÉNE v Košiciach. Tour sa koná pri príležitosti vydania trinásteho štúdiového albumu s rovnomenným názvom. Vstupenky na koncert Bryana Adamsa si môžete zakúpiť exkluzívne v sieti ticketportal.sk. www.steelarena.sk

Bryan Adams returns to Košice for the symbolic 10th anniversary of STEEL ARENA. It was him who performed one of the first concerts in November 2006 in a brand new arena. Fans of Bryan Adams, famous Canadian singer, can look forward to his greatest hits, such as “I Do It For You”, “Please Forgive Me“, “Heaven“, “Have You Ever Really Loved A Woman“ or “All For Love“... As a part of his Get Up Tour he will perform just one exclusive concert in Slovakia on October 8th in STEEL ARENA, Košice. Tour follows the release of his thirteenth studio album of the same name. Tickets for Bryan Adams’s concert can be exclusively purchased at ticketportal.sk. www.steelarena.sk

03/2 0 16

Zuzana Fialová a Róbert Roth, foto: Robert Tappert

Bryan Adams Bryan Adams

Greece Arcadia symbolises „lost paradise“, a kind of initial harmony, which is today - it seems - permanently lost. In this play, Arcadia is an English park from the early 19th century. This is not a play about nostalgia, it is characterised by a playful, refined structure, a strong, catchy human story and mental wealth reminiscent of a good English „historic Criminal Investigation“. The story takes place in two time lines - the early 19th century and now. After love, jealousy, intrigue and alleged murder in past, there is nothing left, just a few letters and records. The contemporaries passionately attempt to figure out what happened, the true events can not understood however, because life works in weird ways, and is as incalculable as the most complex mathematical laws. Although Arcadia is an extremely funny play about the impossibility of knowing the truth which combines elements of conversational comedy with mystification, its main charm is displayed in the erratic nature of love. More info: www.snd.sk


03/2 0 16

15


Víno a jedlo u Matyšáka Wine & Food by Matyšák Rodinné vinárstvo Petra Matyšáka sa právom zaraďuje medzi najvýznamnejších producentov vína v Malokarpatskej vinohradnícej oblasti. Tá sa rozprestiera od Bratislavy pozdĺž pohoria Malých Karpát až po Hlohovec. Hrozno, z ktorého spoločnosť VÍNO MATYŠÁK vyrába svoje víno pochádza z rôznych lokalít Malokarpatskej vinohradníckej oblasti – Hlohovca, Viničného, Pezinka, ale aj Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti. VÍNO MATYŠÁK je stále úzko späté najmä s gastronómiou. Kvalitné víno si vyžaduje špičkové jedlo. Zakladateľ vinárstva Peter Matyšák stále zväčšuje svoje kráľovstvo. Prednedávnom rozšíril produkciu mäsových výrobkov, vo svojich prevádzkach využíva zeleninu a bylinky z vlastnej záhrady a tiež ponúka vlastné pečivo. Za špičkovou gastronómiou v jeho prevádzkach stojí skvelý tím, ďalší ľudia na správnom mieste. Pri tvorení jedál a zostavovaní jedálneho lístka kuchári často konzultujú postupy priamo s Petrom Matyšákom. A opäť sa to všetko často točí okolo vína. Úlohou someliéra v každej reštaurácii je zabezpečiť pre hosťa dokonalý zážitok v podobe snúbenia jedla a vína. V Matyšákových reštauráciách sa zachádza do detailov – k výnimočnému vínu sa často „vymyslí“ jedlo, ktoré podporí jeho chute a vyzdvihne jeho originalitu. Naopak, ak sa kuchárom podarí pripraviť nezvyčajné jedlo, prípadne, ak Peter Matyšák vymyslí nejakú „exotiku“ a nie je k dispozícii víno, ktoré by sa k danému jedlu hodilo, je potrebné sa pokúsiť v pivnici také vyrobiť. Vinárstvo však disponuje takým širokým sortimentom vín, že v archíve sa ku každému jedlu nájde ideálny spoločník.

MATYŠÁK Winery The family winery of Peter Matyšák is a unique example of a story of growth of a small Small-Carpathian family winery into large-scale wine production. The company VÍNO MATYŠÁK represents a precious combination of top-class gastronomy and a winery in the Slovak Republic. The MATYŠÁK brand includes a hotel, a restaurant, a self-service restaurant at Kramáre, Bratislava, a network of wine shops, an eco-garden, a bakery, and meat products processing. Ochutnajte výnimočné slovenské víno a jedlo! Taste the excellent slovak wine and food!

16

VINU UM GA ALERI ERIA A BOZEN Vínn na rešttaurá áciia/ Wine Resttaurantt Holu ubyho 85, Pezinok 03/2 0 16 www w.resta aurac cia amatysa y ak..skk

HOT TEL MA ATYŠÁ ÁK Hottel & víínna reštauráciia/ Hottel & Win ne Restaurrantt Pražžská 15 5, Bra atisla ava www w.hote elmat mattyssakk.skk mat

VÍNO O MAT TYŠÁK K Viná ársstvo//Wine ery Glejjov vka 10/A,, Peziino ok www w.vino omaty ysa ak.ssk


Bratislava –

Brusel–Zaventem

Bratislava - Brussels–Zaventem

6x týždenne 6x weekly

Letenky od 19,99 € rezervujte na: Book tickets from €19,99 at:

www.ryanair.com

Bratislava – Berlín

Bratislava - Berlin

každý deň 7x týždenne every day 7x weekly

Letenky rezervujte na: Book tickets at:

www.ryanair.com


Zlanenie povedľa najvyššieho vodopádu sveta Salto Angel. Becko - prvý sprava.

Vzácny druh

Dobrodruh « Začiatkom tohto roka si sa po 29-

krát vybral do Venezuely. Kedy to bolo prvý krát a čo ťa tam priviedlo? V roku 1992 som sa vracal z trojmesačnej cesty po Južnej Amerike. V Caracase na letisku sa mi dostala do ruky kniha o Stolových horách a ja som hneď vedel, že toto chcem. Doma som začal organizovať horolezeckú expedíciu, ale vo finále príprav som si vážne dolámal na skalách členok. A tak som po roku vyrazil do Južnej

18

03/2 0 16

Ameriky na päť mesiacov aj s handicapovanou nohou. Mali sme nafukovaciu loď, padáky a mesiac sme sa venovali ešte lezeniu. Moji outdooroví priatelia prichádzali vždy na určitú časť pobytu, lebo v pláne bolo aj lietanie v Kolumbii a nejaké trekové výstupy v Ekvádore a Peru. Samotná Venezuela mi vtedy zabrala najviac času, lebo sa tu dalo podniknúť veľmi veľa outdoorových vecí. Kvôli vysokým cenám sme v podstate skoro stále prebývali v prírode. A v hlave sa mi zro-

dilo viacero nových projektov do budúcnosti.

« Čím ťa táto krajina upútala, že si sa

rozhodol toľkokrát sa sem vrátiť? Venezuela, iste nielen v mojom prípade, je unikátna najmä kvôli prírode. Andy, Karibik, savany, rieka Orinoko ... avšak najväčším fenoménom sú prastaré vertikálne útesy vytŕčajúce z pralesa do výšok oblakov zvané tepuí – stolové hory. Na ich plochých útvaroch sa nazbiera dosta-


« rozhovorinterview S partiou kamarátov zlanili ako prví na svete najvyšší vodopád sveta Salto Angel, či prešli Kaňon del Diablo. Expedície, ktoré poriadal sa stali námetom pre oceňované dokumenty. Mnohým Slovákom umožnil vidieť to najkrajšie z Venezuely a iných krajín Južnej Ameriky. Blízka mu je aj africká divočina s jej pôvodnými obyvateľmi. Je ako postava z dobrodružného románu – Peter Ondrejovič zvaný BECKO.

tok vody, aby to bol raj najvyšších vodopádov sveta. Hore, ale aj pod nimi, sa rozprestierajú stále ešte obrovské priestory divočiny. Sprvoti boli pre mňa najhlavnejším magnetom vertikálne steny z hľadiska horolezeckého ako aj expedičného. To pole neorané možností, ktoré sa tu dá využiť. Nám Slovákom sa ešte koncom 90-tych rokov podarili hodnotné objavné expedície. Asi najviac sme sa ukázali, keď sme ako prvá expedícia prešli najväčšou stolovou horou a zlanili na svete najvyšší vodopád sveta Salto Angel. Hneď o rok sme prešli ešte náročnejší Kaňon del Diablo a neskôr sme sa tam dokonca vrátili natočiť film. Dnes sa sem vraciam znova a znova, aby som sa podelil o túto krásu aj bez extrému ako turistický sprievodca. Ukázať našincom toľko silných vecí pokope sa málokde podarí a to vôbec nemusíme visieť nad priepasťou, aby to bolo naozaj vzrušujúce poznávanie.

« Čo patrí k najobľúbenejším miestam, ktoré ukazuješ svojim klientom? Ja vychádzam z predsavzatia, že nemôžem ukázať všetko, ale musím ukázať to najlepšie. No stihnúť to za tri týždne a za primerané peniaze. A verte neverte, dá sa toho vidieť a zažiť naozaj dosť. Na prvom mieste je to Národný park Canaima – pralesy, rieky, stolové hory a vodopády. Medzi nimi ten najvyšší na svete Salto Angel. Vidíme ho plaviac sa k nemu divokou riekou na Indiánskej, dnes už motorovej lodi vydlabanej z obrovského kmeňa stromu. Ale aj z lietadla počas preletu ponad a z každého pohľadu je to všetko fascinujúce. Ďalšou dominantou poznávačky krajiny je výstup na jednu stolovú horu – Roraimu. Tú preslávil román o prežívajúcich dinosauroch – Stratený svet, ale realita je aj bez nich veľmi zaujímavá. Miliónmi rokov vypreparované skalné útvary rovno z ríše fantázie. Nevšedný zážitok je Delta Orinoka s Indián‑ mi, ktorí žijú v domčekoch nad vodou a prales je všade okolo nás. Domorodci používajú dlabané kanoe, ktoré sa naučíme ovládať. Sú to ešte stále veľmi prírodní ľudia. Karibské more v štýlovom rybárskom mestečku Choroní má zasa šmrnc kolo‑ niálnych čias. Rafting na krištáľovej rieke a safari v savanách Los Llanos. Tu pozorujeme pestrofarebné kŕdle tisícok vtákov,

lovíme veľké anakondy a vidíme zvieratá, ktoré si zvykli nemať strach z ľudí. Mnoho Slovákov na takom eko-ranči prvýkrát v živote sedí v sedle a vychutnáva si safari z konského chrbáta.

« Vie ešte Venezuela prekvapiť aj teba? Máš popri sprievodcovských povinnostiach čas objavovať aj nové miesta? Stále je čo objavovať. Keď odídu klienti, často si nechám čas pre svoje výjazdy do divočiny. Takto som bol v naozaj odľahlých kútoch, kde sa nedostávajú ani domáci. V sprievode Indiána sme tento rok v marci boli na výprave v pralese, kde sme za niekoľko dní zašli tak vysoko proti prúdu rieky, že oni sami tam už nelovia. Boli sme v nedotknutej prírode a mali sme šancu stretnúť nekontaktovaných Indiánov, ktorí sa vyhýbajú vonkajšiemu svetu. Inokedy sme pozorovali hniezda najväčšieho orla – Harpyje pralesnej, ale aj iných výnimočných vtákov. Tento rok na jar som na základe týchto poznatkov zorganizoval výpravu pre špecialistov – ornitológov. « Na zájazdoch ponúkaš aj mnohé „andrenalínové“ zážitky... Adrenalín je korenie, ktoré nie je pre každého a treba s ním opatrne. Je to však príjemné spestrenie normálnej poznávačky v duchu návratu k prírode. V cudzích krajinách spolupracujem s domácimi špecialistami na rafting, kone či paragliding. Ja sám sa zúčastním všetkého a fotím, lebo chcem, aby „moji milí rekreanti“ mali zo všetkého čo najlepšie akčné zábery. Napríklad na divokej rieke idem na kajaku napred a čakám pod perejami, kde to býva vzrušujúce. Lovím akčné zábery, aby neskôr mohli byť na seba hrdí, lebo tam prekonávajú svoje limity. Zlaňovanie povedľa najvyššieho vodopádu sveta robím len pre záujemcov so skúsenosťami a ešte si ich preverím predtým na Beckovskej skale J. « Ktoré z týchto aktivít máš najradšej ty? Úplne všetky. Dnes všetky robím len rekreačne „z pasije“ a striedam ich. V mladosti som robil naplno horolezectvo a v kútiku duše som túžil po divokej vode a po lietaní, ale nebol na to čas. Potreboval a chcel som sa presadiť v horolezectve. Priestor na lezenie po skale mám 03/2 0 16

19


« rozhovorinterview

doma v Beckove kúsok za barákom, lietanie na padákoch sa dá aj v okolí, len za divokou vodou treba cestovať aspoň do Álp. Preto som maximálne rád, ak si klienti vyberú rafting a tým pádom si to užijem s nimi J. Napríklad v Peru splavujeme 3 dni rieku Apurimac. To je vlastne prvá rieka slávnej Amazonky. V Ugande zase jazdíme pereje Bieleho Nílu. Avšak mne sa páči aj jazda v indiánskej dlabanej kanoe na úplne kľudnej vode. Ľudia pomerne rýchlo pochopia, ako ju ovládať a zažijeme pri tom vždy kopu srandy, lebo stačí málo a ... ste vo vode. A pyrane? Tie našťastie vo voľnej vode nie sú nijako nebezpečné. Aj to je však vzrušujúce, kúpať sa s nimi. Šnorchlujeme na koraloch so žralokmi, na ruke spoznávame veľké tarantule atď. Ľudia radi prekonávajú predsudky, ak sa to nerobí stresovo a ide sa osobným príkladom.

« Čo okrem týchto športových aktivít

môžeme očakávať od takéhoto „zájazdu“? Treba byť vopred fyzicky pripravený? Poznanie na prvom mieste. Dnes mnohí ľudia, doma intenzívne pracujúci, chcú „dať si do tela“ a pritom zažiť aj kúsok adrenalínu a hlavne túžia spoznávať. Ak sú takéto očakávania splnené, tak sa dobrá zvesť šíri a o to mi práve ide. Keďže program zájazdu je vopred daný, každý viac menej vie, do čoho ide. Fyzicky pripravený znamená minimálne, že nezabudol chodiť a je ochotný zabrať. Vo väčšine zájazdov stačí byť na priemernej fyzickej úrovni.

20

« Stávajú sa z tvojich klientov po takýchto naplno a v extrémnych podmienkach prežitých dňoch kamaráti? Vedia sa v ťažších chvíľach podržať? Dobrá partia sa zo skupiny náhodných účastníkov na takomto zájazde vytvorí v prevažnej väčšine prípadov. Z predtým neznámych ľudí sa stane „jedna rodina“. Až tak, že v budúcnosti si plánujú spoločné výjazdy do sveta a stretávajú sa aj doma. Spoločné zdieľanie zážitkov, prekonávanie seba samých a objavovanie je motorom novovznikajúcich kamarátstiev. Ten duch pohody je dielom všetkých a mňa teší, že tomu prispievam ako len môžem. V takom prípade sa úplne najlepšie dá riešiť niekoho indispozícia, lebo „pelotón potiahne“. Avšak ak niekto naozaj nemôže, tak mám na treku aj Indiánskych nosičov, ktorý dotyčného odvedú nazad. V Peru na treku cez vysoké sedlá máme v rezerve koňa, na ktorom sa unavený zvezie. A v úplne krajnom prípade satelitný telefón a helikoptéra. To je však celkom drahý špás a je to len pre prípad ohrozenia života. Nielen my sme zvedaví na Afriku, ale aj opačne to platí.

Rieka Omo, miesto, kde stará Afrika ešte žije.

«Je to priestor pre objavenie svojich „skrytých možností“?

Tie nepoznané možnosti – to je fenomén objavovania seba samých. Napríklad na koni je väčšina prvýkrát v živote a počas 2-hodinového výjazdu si mnohí trúfnu na poriadne rýchlu jazdu cvalom, alebo na divokej vode majú na výber nielen veľký raft ale aj dvojmiestny čln. Adrenalínové úskalia ich tak naštartujú, že aj keď sa párkrát vyklopia, nasadnú znova a znova a zvládajú pomerne ťažké pereje. Neskôr sa potom pravidelne vracajú na vodácke akcie do Slovinska atď.

03/2 0 16


Hamarské ženy v údolí rieky Omo v Etiópii na kmeňovom trhu.

« rozhovorinterview

« Spomenul si Kaňon del Diablo, ktorý ste v roku 1998 s Marošom Kočanom prešli ako prví. Často navštevuješ práve takéto neprebádané územia. Stalo sa ti, že si tu objavil aj nejakého živočícha, ktorého ešte nikto nevidel, či trochu pripomínal dobu pravekú? Objaviť nový druh je vec pre ozajstných vedcov a mňa amatérskeho nadšenca teší objaviť niečo, čo som ešte nevidel. Avšak uvidieť znova zviera ako tapír, anakonda alebo orol – Harpyja pralesná, ktoré žijú skrytým životom, je vždy sviatok. Takisto dostať sa na miesto, kam ľudská noha nikdy nevstúpila, je povznášajúci pocit. V prípade spomínanej expedície na to

bolo potrebné mať horolezecké skúsenosti, guráž ísť do neznáma a zlaniť do miest, kde sa dá ísť len vpred. Potom už sa len prebíjať divočinou skalných roklín a pralesa. Na záver nafúknuť loď a plaviť sa po divokej rieke až do cieľa. Takéto expedície sú korením môjho cestovania a po čase lákajú človeka do niečoho nového. V Etiópii sme niekedy v roku 2000 prešli pešo po horských hrebeňoch obývaných dosť divokými domorodcami Suri, potom sme vstúpili na pláne pravej africkej divočiny. Jednu noc sme dokonca „prespali s mačetou v ruke“ na strome kvôli levici pod stromom. Neskôr sme križovali veľkú rieku a v hlave sa mi zrodi-

la myšlienka expedičnej plavby divokými perejami za nespútanou Afrikou. Zrodila sa expedícia Omo – cesta do praveku, sfilmovaná Palom Barabášom. Tento príbeh je vďaka filmu pomerne dosť známy ale sú aj iné, ktoré hrejú mňa samého. Chcem tým povedať, že najlepšie projekty nevymyslí človek bez toho, aby si v danej krajine niečo neskúsil a na základe toho poznania a svojej guráže sa tam dá vymyslieť a zrealizovať nejaká hodnotná expedícia.

«Máš možnosť stretnúť aj pôvodných

obyvateľov? V málo prípadoch som sa v Amazónii

03/2 0 16

21


dostal k etnikám Indiánov. Je to veľmi náročné logisticky. Vzdialenosti enormné. Dostať povolenia na vstup od úradov takmer nemožné. Cenové relácie za lietadlo tam a nazad v tisícoch dolárov. Na Novej Guinei som v roku 2007 navštívil ľudí „doby kamennej“, ktorí ešte pred krátkym časom boli úplne „prírodní“ a v niektorých osadách žili ešte bez „handier“, ktoré im podsúvajú misionári a naša „vtieravá civilizácia“. Vonkajší svet ich rýchlo zavalí „užitočnými“ vecami, ktoré vytláčajú ich tradičné. Misionári majú lieky ako silného spojenca. Títo ľudia veľmi rýchlo vymieňajú svoje hodnoty za naše „pokrokové“. S tlakom našho konzumného sveta sú potom nútení zanechať svoje tradície, spôsob života. Potom sú omnoho ľahšie okradnutí o svoje územie. To, čo sa dialo pred 150 rokmi v Amerike s Indiánmi, to dnes prebieha v Botswane, Etiopii, Amazónii, na Západnej Papue a inde. Posledné prírodné etniká s výnimkou Austrálie sú všade na svete často kruto vytláčané. Keď prídu o svoje tradície, o svoju zem, stávajú sa z nich žiaľ špinaví otrhanci tretieho sveta, ktorí už nikoho nezaujímajú. Preto si myslím, že „etnoturizmus“ pomáha zachovávať ich tradičné hodnoty.

« Napriek tomu, že ty sám si veľmi znalý prírody, jej nástrah ale i pokladov, naučil si sa niečo od domácich o prírodných liečivách, o možnostiach ich využitia? V Ekvádore sme sa stretli so šamanom, ktorý nám rozprával, že ešte ako dieťa ho dali do učenia k starému otcovi – šamanovi. Mal teraz 45 rokov a stále sa učil pralesnému vedeniu empíriou ale aj intuíciou. My, ľudia z vonka, sa môžeme naučiť len zlomok ich vedenia. Farmaceutické firmy, avšak aj liečitelia na ich poznatkoch profitujú, čo je určite nepomerne lepšie ako syntetické liečivá. Sám som bol vyliečený od nebezpečného parazita Leishmania braziliensis slovenským liečiteľom, ktorý používa produkty vyrábané v Amazónii. Som šťastný, že som sa vyhol trojtýždňovej chemoterapii, ktorá máva ťažké vedľajšie účinky. Do pralesa v Peru a Ekvádore sa chodí na rituál Ayahuasca, kde bieli návštevníci pod dohľadom šamana prenikajú do tajov duchovna a liečia si so šamanmi mnohé civilizačné závislosti.

22

03/2 0 16

« V súvislosti s „pôsobením“ stolových hôr si raz spomínal príhodu s kamarátom, ktorý si pri výstupe na stolovú horu zabudol zobrať lieky, bez ktorých nemohol „fungovať“... Pred 7 rokmi mi kamarát, ktorý robil ťažký biznis zavolal, že potrebuje „dobiť baterky“ Nadváha, fajčenie, káva, energetické nápoje... hlava plná zodpovednosti, až sa dostal na pokraj zrútenia. Pri výstupe na stolovú horu Roraima mi po dvoch kilometroch v prvom výšľape povedal, že tu nemá nitroglicerín. Spýtal som sa, že načo by sme potrebovali výbušninu na stolovej hore J. Mal však na mysli liek pre srdciarov. Nechcel to ale vzdať. Zredukoval som jeho záťaž, odložili stan ako nepotrebný, prihodil ostatné na seba. Pomalšie sme prekonali 1700 výškových metrov za jeden deň. Cestou nám hrozne pršalo, spacáky do nitky mokré, potme sme blúdili než sme našli skalný previs, kde nepršalo. Do polnoci sme drkotali, varičom som vysušoval spacáky, varil čaje. A ráno na stolovej hore sa kamarát cítil ako znovuzrodený. Nechápal som... po takej strastiplnej námahe?! Urobili sme si ešte celodenný trek tým mysterióznym povrchom, ako aj v ďalšie dni a plus námaha pri zostupe. Vtedy som prvýkrát, a potom už pokaždé, pozoroval, ako sa tam aj netrénovaní ľudia nabíjajú, hoc deň predtým podali nadľudský výkon. Potvrdilo sa to aj na mne samotnom nielen rýchlou regeneráciou svalov, ale aj úžasným hojením rán. Mne tam raz kamaráti zošívali predlaktie a to sa zrástlo tak, že dnes bez fotky neviem zistiť, na ktorej ruke to vôbec bolo. Neskôr mi jeden psychotronik dal odpoveď. Stolové hory sú najstaršie pohorie našej planéty. A ich stolový tvar je miestom najintenzívnejšej výmeny energií medzi našou Zemou a Kozmom. To pozitívne pôsobenie sme vždy pocítili sami na sebe. « Cieľom tvojich ciest býva aj Afrika.

Čo ťa ťahá do týchto končín? Mňa okrem prírody zaujíma aj etno – teda to tradičné a farebné dedičstvo dávnych čias. Tento miznúci svet je, ako som spomínal vyššie, nesmierne ohrozený. Zvieratá v národných parkoch aspoň ktosi chráni, ale tzv. „primitívne národy“ nielen v Afrike, sú pre miestne vlády ako aj civilizovanejších domorodcov akoby menejcenné. Preto som urobil päť výprav do povodia rieky Omo v Etiópii, prirov-

návanej k etnografickému múzeu Afriky. Bolo sa treba ponáhlať, lebo valec civilizácie je neúprosný. Dnes sa viac zameriavam na divočinu, teda zvieratá v rôznych ekosystémoch. Najľahšie sa pozoruje v savanách Východnej Afriky a myslím si, že oprávnene je Afrika mimoriadne atraktívna pre každého milovníka zvierat.

« Z tvojich expedícií, resp. na ich pod-

net boli natočené Palom Barabášom aj pútavé dokumentárne filmy. Spomínaný dokument OMO – cesta do praveku, či Amazonia Vertical. Nechystáte niečo nové? Barabáš je dokumentarista s nesmierne širokým uhlom záberu. Pre svoje pútavé filmy si vyberá často nové prostredie a aj ľudí, ktorí sa v ňom vyznajú. Niečo také silné ako expedícia Omo sa stále ťažšie hľadá. Na základe troch expedícií, kde bol s inými kamarátmi, uskutočnili novú expedíciu v Etiópii. Podaril sa mu veľmi hodnotný kritický film ,,Suri“ o násilnom potláčaní starej africkej kultúry. Ja sám mám ešte niečo v hlave, ale možno nedozrel čas. Všetko vyžaduje know how, dobré kontakty, čas, peniaze a v neposlednom rade presvedčenie, že to je správna voľba. Oboch nás to musí presvedčiť. Uvidíme.

« Z každej výpravy sa vraciaš domov

na Slovensko k rodine. Máš aj tu svoj obľúbený kút? Pre mňa je stredom vesmíru moja rodná hruda, teda Beckov a najmä nezameniteľná beckovská skala. No kedykoľvek mám príležitosť, doháňam zameškané po celom Slovensku, lebo tu je ešte spústa úžasných miest, ktoré chcem stále objavovať.

« Kam sa okrem plánovaných zájazdov s klientami chystáš najbližšie pre vlastné potešenie? V blízkej budúcnosti sa chystáme do Bolívie na jej najvyššiu horu Nedado Sajama 6552 m a trocha si popri tom užiť túto farebnú krajinu Inkov. No a keď klienti odídu, vyrazím zrejme krížom cez brazílsku Amazóniu do Venezuely. Tam som ešte nebol... J fotografie: archív - Peter Becko Ondrejovič otázky pripravila: Dagmar Staňová

www.anakonda.sk


rozhovorinterview «

Mnoho Slovákov sedí na koni prvýkrát až na mojich zájazdoch.

,,Kúzlenie s perspektívou“ na soľnom jazere Salar Uyuní v Bolívii. Rafting s profesionálmi na rieke Apurimac v Peru.

vizitka / profile

Peter BECKO Ondrejovič « narodil sa 1963 v Beckove, kde aj žije, « od 17-tich rokov sa venoval horolezectvu. Jeho výkony boli 5-krát ocenené ako Výstup roka v kategórii Tatry a Alpy. « založil cestovnú kanceláriu Anakonda tour zameranú na poznávacie zájazdy, « od roku 1994 zorganizoval mnoho expedícií vo Venezuele, s horolezeckým, vodáckym a etnografickým zameraním. Mnohé z toho predtým nikým neprejdené. K tých významnejším patria: v roku 1997 - prvé zlanenie najvyššieho vodopádu Salto Angel na svete / 1998 - Kaňon del Diablo na tej istej stolovej hore / 2005 prepádlovali prirodzenú riečnu spojnicu Orinoka

a Amazónie ramenom Casiquiare k Indiánom Yanomami, « v rokoch 2000 až 2012 to bolo 5 expedícií do Južnej Etiópie, oblasti rieky Omo k pôvodným kmeňovým spoločenstvám tradičnej Afriky zväčša sa jednalo o vodácke expedície, « ďalej sa zúčastnil v roku 2007 expedície k stromovým ľuďom Kombayom na Novej Guinei - Západnej Papue, « splavoval na raftoch Himalájsku rieku Karnaly v Nepále, Apurimac - pramenistú rieku Amazonu v Peru, Biely Níl v Ugande a 2x horné Omo v Etiópii, ktoré už dnes je zaplavené priehradou a ďalšie.

03/2 0 16

23


« rozhovorinterview

Polietanie v oblasti Mont Blancu v Západných Alpách. Vpravo: Posvätná hora Inkov Salcantay, kde som v minulosti liezol, je dnes aspoň obdivovaná na našich trekoch k Machu Picchu.

«At the beginning of this

tant phenomenon are primaeval vertical cliffs, sticking out year you were to Venezuela 29 the rainforest to height called times. When was it first time tepui. There is a lot of water on and what was your motif? their flat shape so it is world In 1992 I came back from water falls paradise. Up and beSouth America after threelow them are huge wild spaces. month-journey. In Caracas at Firstly these vertical walls were the airport I got a book about the most important magnet for Table Mountains and I sudme according to climbing and denly knew – I want this one, expedition aspects. So much to go there. opportunities to use them. I started to organize climbing At the end of 90s Slovak peoexpedition but at the end of this preparation I had a seri- He and his friends were the first people who absolved ple got over discovery expedious accident, I broke my ankle abseiling of Salto Angel – the highest waterfall in the tions. We mainly excelled by expedition across the highest during my rock climbing. So, world and they crossed Canyon del Diablo. Table mountains and we abone year later I got going to South America for five months He has organized expeditions those became the motif for solved abseiling of the highest with my handycaped leg. We reputable documentaries. He made possible to see the waterfall in the world – Salto had inflatable boat, parachutes nicest place of Venezuela and other countries of South Angel. One year later we went and we climbed for one month America. He has a very close relationship to African through more difficult Canyon there. My outdoor friends were wilderness and African native people. He is as a literary del Diablo and next we came back there to make film. Now not still with me, they came to character of a novel – Peter Ondrejovič called – BECKO. we come back again and again a part of journey because we to share this beauty not in exwere planning also flying in Columbia and some trekkings in Ecuador «What did this country attract you with treme conditions, only as a tourist guide. and Peru. The journey in Venezuela took you have decided come back there so We want to show this beauty to our people, visitors, tourists because we do not have to me the most of time because there were many times? possibilities for trekkings and outdoor ac- Not only in my case Venezuela is unique hang over the cliff to feel excitement. tivities. Due to high prices we stayed out- country, mainly because of nature, sce‑ side in the nature. At that time a lot of new nery, countryside. Andes, the Caribbean, «What are your the most favourite places projects I planned in my head. the river Orinoco...but the most impor- that you want to share with your clients?

Unique kind of person

– tinhorn

24

03/2 0 16


« rozhovorinterview I have to admit I cannot show everything but I want to show the best of it but in a short time limit of three weeks and friendly money. And sometimes it is unbelievable but it is possible to see and experience a lot. Firstly I want to mention CANAIMA – Rain forest National Park, rivers, table mountains and waterfalls with the highest one – Salto Angel.We can sail to it by Indian boat / now engine boat / carved from tree bole. The fascinating view is also from the plane over it. Another dominant of educational trips is climbing to Roraima mountain. This mountain is famous by novel of dinosaurus Lost World, but the reality is very interesting despite this fact. There is sanitized rocky system for millions of years in the fantasy world. Lianos Savannas.There we can watch flocks of thousands birds, we hunt big anacondas and we can see animalsm that are not afraid of people. A lot of Slovaks are in saddle of horse in that eco-ranch for the first time and they enjoy trip in this way.

«Can Venezuela surprise you, too? Do you have time to discover new places by your tourist guide job? It is still possible to discover something new. When my clients leave at that time I start with my trips into wilderness. I was in remote areas in this way where native people do not go. We were with native Indians in the jungle this March.We got so high where they do not hunt. We were in virgin nature and we had a chance to meet non-contacted Indians who try to avoid outside world. Another time we watched net of the biggest eagle Harpya and other rare birds as well. This year, in spring I organized special expedition of orni‑ thologists. «You also offer a lot of adrenaline experiences... Adrenaline is spice that is for everyone but you can use it very carefully. But it is very pleasant cheer to natural life come back. In foreign countries we cooperate with native specialists for rafting, horse riding, paragliding. I participate to all activities I take photos because I want for my holiday clients the best. I am canoing in front of them, they follow me and I am in front of them in front of cascades where it is the most exciting. I am taking photos of nice and exciting pictures for them to be proud

of them because they overcome their own limits. Abseiling next to them is only for experienced clients but I test them before on the Beckov rock.

ning are good start for them. Despite these problems when they fall down into water they try again and again and they cope difficult cascades. Later they return to water activities in Slovenia, etc.

«What of these activities do you like

«Do your clients become friends in these extreme situations and conditions? Do they support each to other? I think trip is good opportunity to create good group, team. Firstly – they are unknown people and after short time they create„one family“. So, in future they plan other common activities together around the world and they often meet together. Common experience, sharing of hard situation and conditions – it is the source of the friendships. The result is – contentment, good atmosphere and I am satisfied when I can contribute to this atmosphere. Then it is easy to solve some healthy problems, handycaps because you are helped by your team. If there are serious problems and people have troubles I have also Indian carriers who can help or transport them back. In Peru, in mountain saddle we used a horse for very tired clients. We used telephone and helicopter in very difficult and serious situations. But it is very expensive and we use it in some threat to life situations.

«What else can you expect during these

«You have mentioned Canyon del Diablo. You and Maroš Kočan absolved Canyon as the first in 1998. Do you often visit untouched places? Do you know the situation you have found any animal you have seen the first time or it was from prehistorical time? To discover new spieces – it is task for scientists but I am an amateur and I like situations to find and discover something what I have not seen yet. However to see tapir, anaconda or eagle-Harpya – it is big experience and event. Likewise to go to places where people were not yet, it is also exciting. It was necessesary to have some climbing experience for this expedition, passion to go to nowhere and absolve abseiling in the places where it is possible to continue only forward, not back.Then you have to struggle through wilderness of rocky gorges and jungle,. At the end of trip to drift the boat and sail to the end. These types of expeditions are spice for my travelling and they invite you into somewhere new. In Ethiopia, in 2000 we walked

best? All. I do all these activities only as relaxing activities and I change them. In my youth I did climbing because I had good possibilities and opportunities and I hoped to start with rafting, flying, parachuting, at home I have to travel to the Alps for rafting. Because of it I like to choose clinets who want to do rafting to enjoy it. For example in Peru we sailed the Apurimac River for three days. It is the first river of Amazon River. In Uganda we rafted cascades of White Nile. I also like sailing in Indian canoe in calm water. People know how to cope it and it is funny – because it is not any problem to plunge in water sometimes. And what about piranhas? Fortunately, they are not dangerous and it is exciting to swim with them. We were snorkling in corals with sharks, we had big tarantulas on our hands, etc. People overcome some prejudices but without stress and when you lead them.

trips? Is it necessary to be prepared for it, to be in a good physical condition? Firstly – to know it. Nowadays, a lot of people work hard, train so much and also they need adrenaline and to discover something new. If their expectation is accomplished it is good reputation for me and that is important. The program of trip is given in advance, everyone knows everything and they can expect it. Well-trained person knows how to work and he is prepared to work. It is enough to be in the average physical condition level.

«Is it possible to find our hidden possibilities? Unknown possibilities – it is phenomenon to discover ourselves. For example – horse riding is activity for people that they do the first time they absolve two-hour-riding and they dare to gallop or when they are rafting they can choose not only big raft but also raft for two people. Adrenaline activities and some problems at the begin-

03/2 0 16

25


« rozhovorinterview

crests where wild natives Suri live, then we enter into true African wilderness. Once we had to sleep „with panga in hand“ up on the tree because of lioness that was under this tree. Later we crossed big and long river and then I got an idea to do Expedition cruise through cascades to wild Africa. Expedition OMO was born, it was a way to prehistory what was filmed by Palo Barabáš. This film is known and famous but also there are other films I like,too. I want to say the best projects are originated by our own experience in those countries.

Šaman z Ekvádorskej Amazónie, ktorý predvádza turistom tradičné liečenie.

Yanomami sú jeden z posledných národov Amazónie, ktorí neopúšťajú svoje tradície.

«Do you have opportunity to meet native people? I sometimes had opportunity meet people from Indian Ethnicity in Amazonia. Of course, it is very difficult. The distance is enormous, to get entry permission is also not possible. Return flying ticket prices are very expensive, thousands of dollars. In New Guinea, in 2007 I visited people of „Stone Age“ who had been completely natural, they have worn no clothes. Missionaries and our „bumptious civilization“ have offered them it. Outside world try to swamp them by „useful“ things and their original things and objects are dislodget. The drugs for them are big connection between them and our world. These people quickly exchange their traditional values for our „advanced Values”. They are forced to abondon their traditions and way of life. In this way they are robbed, they lost their territory. What America was 150 years ago now the same situation is in Botswana, Ethiopia, Amazonia, West Papua, etc. Last ethnic groups, except Australia, are cruelly dislodged. When they lost their traditions, land, unfortunately, they become wretches of the third world who are not interesting for the others. So I think „ethno tourism“ helps to keep traditional values of these nations. «Despite that you know about nature, trapps, but also about treasures a lot, did you learn anything of native people about natural drugs and possibilities of their using? I met a medicine-man in Ecuador who learned at his grandfather medicine-man. Now he was 45 and he uses and learns to empirical skills and intuition of jungle. Outside world people can study only fraction of their mastery. Pharmaceutical com-

26

03/2 0 16


« rozhovorinterview panies have big benefit of their knowledge. We can admit it is better than synthetic grugs. I have experience to be cured of very dangerous parasite Leishmania Braziliensis by Slovak healer who uses products from Amazonia. I am happy to avoid three-week chemotherapy with side effects. People go to Peru and Ecuador to Ayahuasca ritual where white visitors try to reach into mysterious spirituality and they heal civilization problems and addictions.

«According to your activities in Table

mountains you have mentioned story of your friend who forgot take his drugs and he could not exist without them. My friend – businessman phoned me seven years ago that he needs „to recharge“. He suffered by overweight, he smoked, drank so much coffee, energy drinks, he had big responsibility and suddenly he plunged on verge collapse. When we climbed to Roraima Mountain after two kilometres he said he had forgotten nitroglycerin. I asked why would he need any explosive there, he thought heart drug. But he did not want to give it up. I reduced his load, we left tent as an unneeded thing. We got over 1700 of heigh in one day.|It was raining for all day, sleeping bags were wet, we got lost and after horrible journey we found rocky overhang where did not rain. We were cold, we cooked tea and dried our sleeping bags.And in the morning my friend was like reborn again. I could not believe it... after so stressful moments?! We absolved all day hiking, trips for next planning days and coming down. It was first time I met a person who was not trained but he was full of energy and then I had this experience many times again. I felt full of energy after tiring climbing and I felt very quick muscle regeneration and wonderful wound healing. Once my friends seamed my foream and the result was so perfect that now I do not know where the hurt was. Later one psychotronic gave me answer to it. Table mountains are the oldest mountains of our planet. Their table shape is the place of the mlost intensive exchanging energy between our planet and universe. We always felt this influence on us.

«Africa is also your favourite destination. What are you attracted by it? I am also interested in ethnicity – traditional, colourful heritage of past. This disappearing world is extremely endangered.

Animals in National Parks are protected but „native people and nations“ not. This situation is not only in Africa where are thsese people inferior for governments. Therefore I prepared five expeditions into OMO river basin in Ethiopia what is like ethnographic museum. We had to be in a hurry because of rolling civilization. Now I focus on wilderness, animals in different ecosystems. The easiest observation is practising it in savannas of eastern Africa and I think Africa is extremely attractive for each animal lover.

«According to your expeditions Palo

Barabáš has made a lot of documentaries. The film OMO – the way to prehistory or Amazonia Vertical. Do you prepare anything new? Barabáš is perfect documentarist with the widspread.He chooses still new and new areas and people who are very experienced. It is very difficult to make film that would be better, more interesting and imposing than film OMO. Based on three expeditons where he was with many other friends later he realized the last one in Ethiopia. He successed very worthwhile critical film „SURI“ about repressing of old African nation and their culture. I also have some new idea but it is not the right time to realize it. Everything needs know how, good contacts, time, money and last but not least persuasion about the right choice. We will see.

«After each expedition you come back

home to Slovakia, to your family. Do you also have your favourite place here, in Slovakia? Beckov is the center of my universe mainly Rock of Beckov. At any time I am here and I have time I travel around Slovakia because there are so many nice and beautiful places what I want to explore.

Beckov je len jeden.

Mladší syn Janko pri svojej už druhej ceste vo Venezuele.

«Except your planned expeditions –

where you want to go ? I prepare journey to Bolivia to climb the highest mountain Nedado Sajama 6552 m and to enjoy the beautiful country of Incas. When my clients leave me I will get going across Brazilian Amazonia to Venezuela. I have not been there yet.

Photos: Peter Becko Ondrejovič Interview: Dagmar Staňová

GF

Web

Vidieť každé skryto-žijúce zviera, ako tohoto leoparda, je vždy mimoriadny zážitok.

03/2 0 16

video

27


« SlovenskoSlovakia

Zámok Topoľčianky Chateau Topoľčianky

História obce sa od staroveku cez stredovek až po súčasnosť spája so sídlom starého hradu, pevnosti a neskôr klasicistického kaštieľa, ktorý bol a je dominantou nielen Topoľčianok, ale aj širokého okolia. Dva a pol kilometra dlhý park s rozlohou 35 ha a viac ako 250 vzácnych drevín obklopujú neskorogotický Zámok z 15.-16. stor. v renesančno-barokovom slohu, kde sa stretáva história s pokojom a relaxom. Zámok je pýchou obce Topoľčianky, ktorá leží severne od Zlatých Moraviec na západe Slovenska. Je známy tiež tým, že bol sídlom vnučky cisára Františka Jozefa I. a cisárovnej Sisi – Augusty Habsburgovej a jej rodiny. Zámok pravidelne navštevoval aj prvý prezident ČSR T. G. Masaryk. Každý rok sa tešil na leto lebo miloval zrelú slnečnú Pálavu, víno miestnych vinárov. Preto mal zo všetkých miest najradšej Topoľčianky. Tu mal svoje zamilované miesta – zrúcaninu Hradu Hrušov, Karlovu dolinu, kam si vychádzal na svojom koni Hektorovi alebo na kočiari ťahanom lipicanmi. Gróf Keglevič, jeden z majiteľov, dal v 19. sto-

ročí zbúrať južné renesančné krídlo a jeho miesto nahradil klasicistický trakt. Za svoju krásu, umeleckú a historickú hodnotu sa v súčasnosti Zámok v Topoľčiankach považuje za najkrajší, najčistejší architektonický prejav klasicizmu a je zaradený medzi Národné kultúrne pamiatky. Vašu pozornosť zaujme múzeum s obrazovou výzdobou, stredovekými zbraňami, krásnou keramikou, porcelánom a inými dobovými predmetmi. Všetky tieto artefakty nesú historický, kultúrny obraz minulosti v dnešnom živote obce. Personál zámku vám ukáže aj Zámockú knižnicu, jednu z najstarších v strednej Európe, kde je uchovaných viac ako 14 tisíc zväzkov kníh. Historické sídlo ma tri renesančné krídla s manzartovou nadstavbou, ktoré slúžia ako hotelová časť. Hotel ponúka ubytovanie európskeho štandardu. Tri historické apartmány, štyri Lux izby a tridsaťtri štandartných izieb. Exkluzivita historických apartmánov spočíva v pôvodnom historickom nábytku, ktoré kedysi využíval T. G. Masaryk a jeho dcéra Alica. Alicin apart-

03/2 0 16

29


SlovenskoSlovakia«

mán je ideálny pre romantické páry. Malý prezidentský apartmán vás prevedie späť v čase do obdobia prvej ČSR. Ubytovať sa môžete v dvojlôžkových izbách s možnosťou prísteliek. Všetky izby sú vybavené komfortným nábytkom a s vlastnou kúpeľňou. Každá z izieb má krásny výhľad na park. Milovníci jedla si prídu na svoje v Zámockej reštaurácii, ktorá ponúka širokú a pestrú paletu jedál a la carte ako aj vín z Chateau Topoľčianky. Káždé ráno sú pre hotelových hostí podávané bohaté kráľovské raňajky so šálkou voňavej kávy. Pre slávnostné večery, či súkromné oslavy a večierky zámok ponúka unikátne priestory Tureckého salónika, Spoločenskej a Svadobnej sály. V týchto výnimočných historických priestoroch zažijete aj neobvyklé obchodné rokovanie, konferenciu, teambuilding. Zámok je ideálnym miestom pre romantické svadby. Svoje ÁNO si môžete povedať v romanticko – renesančnej kaplnke alebo v nádhernej kupole, z ktorej sa dostanete priamo do Svadobnej sály. Okrem osláv a svadieb sa na Zámku konajú tradičné Vianočné trhy, koncerty s klasickou hudbou a mnoho ďalších príjemných dní a večerov. Okolie je ideálne na prechádzku Anglickým parkom, návštevy Národného žrebčína a poľovníckeho Zámočku, ktoré patrili tiež k vlastníctvu Habsburgovcov. Ochutnávku tradičných vín si môžete vychutnať priamo v pivniciach Chateau Topoľčianky alebo sa môžete vybrať po stopách najväčšieho cicavca v Európe – Zubra lesného. Po náročnom dni

30

03/2 0 16

chodenia každému dobre padne oddych v saune alebo vo vírivke či príjemná masáž v priestoroch Relax centra. Zažite romantiku ako z rozprávky alebo uniknite od každodenných starostí. Zámok Topoľčianky je to pravé miesto, kde nájdete pokoj a skvelý oddych, či už na pár dní alebo celý týždeň. Topolcianky village has been linked with the manor house throughout the history. Known as Chateau Topolcianky it was built on the foundations of a gothic castle which was preceded by an ancient fort. The Chateau with a mixture of renaissance and classical styles is a prominent feature of not only the village but the surrounding areas. It is set amongst over thirty five acres of parkland filled with more than two hundred and fifty varieties of trees and shrubs. It is the ideal place for peace and relaxation. The Chateau is pride of Topolcianky and is located few miles from Zlate Moravce in the west of Slovakia. The granddaughter of the Emperor of Austria Franc Joseph I and Sisi, Augusta Hapsburg and her family resided here. The Chateau was also regularly visited by the first president of Czechoslovakia T. G. Masaryk. He adored the local countryside and loved the local wine which is why he came back every year. His most loved places to visit included the ruins of Hrusov Castle, Karl’s Valley where he liked to ride his horse Hektor or just enjoy the scenery


« SlovenskoSlovakia

SlovenskoSlovakia«

from a comfort of a Lipizzan pulled carriage. One of the owners, Earl Keglevic decided to demolish the south renaissance wing in the nineteenth century and had it replaced by a classical wing. Due to its splendour, architectural and historical features the Chateau is regarded as the most beautiful and purest example of neoclassicism and it holds a status of National Cultural Treasure. Here visitors can admire the museum collection of historical paintings, hunting guns, beautiful ceramics and porcelain. Our museum guide would be delighted to present the Chateau library which is one of the oldest libraries in central Europe and holds more than fourteen thousand books. The hotel rooms are located within the tree historical renaissance wings with maisonette extension and offer accommodation of European standard. There are three historical apartments, four deluxe rooms and thirty three standard rooms to choose from. The exclusive historical apartments are furnished with original historical furniture which was used by T.G. Masaryk and his daughter Alice. Alice’s apartment is a wonderful place to stay for a romantic break. The presidential apartment will take you back in time to the era of the first Czechoslovak Republic. The rooms are equipped with comfortable double beds, additional bed can be added if required. All the rooms offer comfort furnishings and en suite bathroom as well as beautiful views of the park. The food lovers can enjoy our restaurant which offers a wide variety of a

la carte meals as well as outstanding local wine. The hotel guest can feast on a tasty King’s breakfast with aromatic cup of coffee. The Chateau is ideal and one of a kind place for an intimate celebration or a special occasion. We offer a choice of Turkish Salon, Social Hall or Wedding Hall as a celebration venue. This unique historical place is also available for business meetings, conferences or team building. It is the ideal location for a romantic wedding. Couples can say “I do” in the renaissance chapel or under the beautiful dome from where it is a strait walk to the Wedding Hall. Apart from weddings and celebrations we regularly organise classical concerts, Christmas market and many more events throughout the year. Our guests can enjoy a stroll through the English style park, visit the National Stud Farm or the Hunting Lodge GF located in the near vicinity of the Chateau. Sample the local wine in the cellars of the winery or admire the biggest mammal in Europe – European Bison. After the eventful day of exploring our guest can unwind in the sauna, steam room or enjoy a relaxing massage Web in the Relax Centre. Experience this unique and romantic place. Chateau Topolcianky is ideal location for rest and relaxation.

www.zamok-topolcianky.sk 03/2 0 16

31


« SlovenskoSlovakia

NÁRODNÝ ŽREBČÍN

„TOPOĽČIANKY“ štátny podnik

Národný žrebčín „Topoľčianky“ š.p. patrí medzi najvýznamnejšie svetové žrebčíny. Je špecializovaným zariadením pre chov koní v objektoch s premyslenou architektúrou, urbanistickým riešením a citlivým zakomponovaním historicky vzácnych budov do okolitej prírody. Svojim významom patrí medzi dôležité európske šľachtiteľské a chovateľské centrá ušľachtilých teplokrvných koní. Žrebčín bol založený v roku 1921. Zameriava sa na chov shagya - arabského, lipicanského, huculského, arabského plnokrvného a športového koňa – Slovenský teplokrvník. Z uvedeného je zrejmá

32

03/2 0 16

jeho jedinečnosť v tom, že mimo Topoľčianok nie je v Európe zariadenie, v ktorom by sa chovalo päť čistokrvných plemien koní. Priemerná početnosť stáda predstavuje 550 kusov. Časť zariadení žrebčína je umiestnená na teritóriu známeho Topoľčianskeho zámku – letného sídla prvého prezidenta Československej republiky T. G. Masaryka. Súčasťou je aj hipologická expozícia s množstvom zaujímavých exponátov. Na rozlohe viac ako 1000 ha sa nachádzajú jednotlivé chovné objekty a strediská Národného žrebčína. Tie boli postupne budované v priebehu rokov 1921 – 1930. Dispozičné


foto © Dalibor Gregor, www.foto-gregor.com

riešenie a ich rozmiestnenie môžu aj dnes slúžiť ako vzor komplexného riešenia zootechnických, biologických a sociálnych potrieb reprodukčného procesu v chove koní. Za hranicami Slovenska je žrebčín známy svojimi chovateľskými produktmi vzácnych genetických zdrojov a športových koní, ktoré sa etablujú v parkúrových, drezúrnych, záprahových, voltížnych a vytrvalostných jazdeckých disciplínach. Známy je aj svojou Klasickou topoľčianskou školu s lipicanskými žrebcami, ktorá repre-

zentovala žrebčín v mnohých krajinách. Národný žrebčín „Topoľčianky“ š.p. vo svojich priestoroch ponúka aj nasledujúce služby návštevníkom: - prehliadku jazdiarne s odborným výkladom - prehliadku hipologickej expozície chovu koní - ojedinelého svojho druhu na území SR - prehliadku všetkých chovateľských objektov s odborným výkladom - jazdu na koni, záprahy na objednávku (dvojzáprah, štvorzáprah)

- svadobné koče - hubertove jazdy - eventy a prezentácie pre rôzne firmy a ich klientelu Svojou činnosťou podporuje jazdecké športové disciplíny ako záprahy, drezúra, parkúr, voltíž, vytrvalostné jazdenie a dostihy. Každoročne organizuje množstvo športových a kultúrno-spoločenských podujatí, ktoré sú prístupné verejnosti.

GF

Web

www.nztopolcianky.sk 03/2 0 16

33


PLÁN

ŠPORTOVÝCH, CHOVATEĽSKÝCH A KULTÚRNO–SPOLOČENSKÝCH

PODUJATÍ V NŽ TOPOĽČIANKY V ROKU 2016 10. 7. Topoľčianky

The National Horse Breeding Farm TOPOĽČIANKY, š.p. The National Horse Breeding Farm Topoľčianky is one of the world’s leading breeding farms. It is a specialized facility for horse breeding with sophisticated architecture, where precious historic buildings are sensitively integrated into the environment. With its significance, it ranks as an important European breeding center of refined warmbloods. The farm was founded in 1921. It focuses on breeding Shagya - Arabian, Lippizaner, Hucul, Arab fullbloods and race horse - Slovak warmblood. From the above mentioned information it’s obvious that the facility is unique, because outside Topoľčianky, there’s no other facility in Europe, where five purebred horse breeds are bred. The average count of the herd is 550 horses. Some parts of the farm are located on the territory of the famous Topoľčianky Castle, which served as a summer residence of the first president of Czechoslovakia T. G. Masaryk. It also includes exposition of hippology with lots of interesting exhibits. Individual breeding facilities and centers can be found on an area of over 1000 hectares of the farm. They were gradually built between 1921 and 1930. The layout of the centers can still serve as an example of a comprehensive solution for zootechnical, biological and social needs of the re-

34

03/2 0 16

production process in horse breeding. Beyond Slovakia, it is famous for its breeding products of precious genetic resources and performance horses involved in equestrian, dressage, sled, vaulting and endurance disciplines. It is also known for its classic Topoľčianky School with a Lipizzaner stallion, which represented the farm in many countries. The National Horse Breeding Farm Topoľčianky š.p. also offers the following services to visitors: - Riding tour with professional commentary - Hippology exposition of horse breeding a unique of its kind in Slovakia - Tours of all breeding facilities with expert commentary - Horseback riding, carriage rides (pair-horse, four-in-hand) - Wedding carriages - Hubert’s ride - Events and presentations for various companies and their clients Their activities support equestrian sport disciplines such as sleigh rides, dressage, jumping, vaulting, endurance riding and racing. Every year it organizes a number of sporting and cultural events that are open to the public. www.nztopolcianky.sk

6. - 7. 8. Topoľčianky 26. Topoľčianky - 27. 8. 29. 8. Topoľčianky -1. 9.

3. - 4. 9. Topoľčianky

10. 9. Topoľčianky 7. - 9. Topoľčianky/ 10. JK Napoli 15. 10. Topoľčianky

6. 12. Topoľčianky

Dostihy Parkúrové preteky Vytrvalostné preteky Rozlúčka s letom Medzinárodný šampionát huculských koní pod záštitou Medzinárodnej huculskej organizácie Voltížne preteky Slovenský voltížny pohár Medzinárodné vytrvalostné preteky Hubertus- tradičné ukončenie športovej sezóny Zimný deň otvorených dverí, príchod Mikuláša do NŽ Topoľčianky

CALENDAR OF SPORTING, BREEDING, CULTURAL AND SOCIAL EVENTS IN THE NŽ TOPOĽČIANKY 2016 July, 10 August 6-7th August 26-27th August 29thSeptember 1st

Topoľčianky

Racing

Topoľčianky

Jumping

Topoľčianky

Endurance race

Topoľčianky

Farewell to summer

International championship of hucul September horses under Topoľčianky 3-4th the patronage of Hucul International Federation September Vault race – Topoľčianky 10th Slovak Vault Cup October Topoľčianky/ International 7-9th JK Napoli endurance race HubertusOctober Topoľčianky traditional closure 15th of sport season Winter Open December Door Day, St. Topoľčianky 6th Nicolas Day in NŽ Topoľčianky


TIP NA DARČEK

Darujte poukážku na pobyt v krásnom prostredí alebo vybranú wellness službu

 

Miesto, kde najlepšie vypnete

Najväčšie hotelové wellness centrum na Slovensku

www.hotelpermon.sk


Dres PRO RACE white Tímový dres KELLYS je vyrobený zo špeciálnych mikrovlákien, ktoré zaisťujú maximálny odvod potu od pokožky. Je to jemný a ľahký materiál navrhnutý pre optimálny komfort pokožky. Už aj tak vysoká priedušnosť dresu je zvýšená odvetraním v podpazuší. Dres má krátke raglánové rukávy, na prednom diele zips, na zadnom 3 vrecká. Krajné vrecká sú zošikmené pre lepší prístup.

MOC 44,90 EUR

Slnečné okuliare STRANGER Sky Blue Chráňte svoj zrak počas výšľapov i pri jazde z kopca! Slnečné okuliare STRANGER – Sky Blue so 100% UVA a UVB ochranou do 400nm. Odvetrané polykarbonátové sklá, pogumované bočné ramienka a nastaviteľné nosníky pre ten najvyšší komfort počas jazdy .

MOC 37,90 EUR

Prilba ROCKET polar white Top model vyrobený technológiou In – mold IRS. Vnútorná spevnená konštrukcia skeletu, ktorá pri zachovaní nízkej hmotnosti prilby poskytuje vysokú pevnosť. 15 predných a 7 zadných otvorov pre dokonalý odvod prebytočného tepla, jednoduché a rýchle nastavenie veľkosti prilby, antibakteriálne výstelky a sieťka proti hmyzu.

MOC 69,90 EUR

Cyklonohavice PRO SPORT black Tímové viacpanelové cyklonohavice z polyamidového mikrovlákna v kombinácii s vysokoelastickým vláknom Lycra®. Na nohaviciach je použitá antibakteriálna anatomicky tvarovaná vložka, perforované traky z vysokovzdušného materiálu a protisklzové zakončenie nohavíc zo silikónu. Pre Vašu bezpečnosť je na nohaviciach umiestnené reflexné KELLYS logo.

MOC 44,90 EUR

Bunda Kellys Windpack Windpack je veľmi ľahká, vetruvzdorná cyklistická bunda. Účinné odvetranie zaisťuje sieťovina na chrbte a v podpazuší. V prípade potreby je možné bundu zabaliť do praktického vrecka na chrbte. Pre vašu bezpečnosť je bunda vybavená reflexnými prvkami.

MOC 59,90 EUR

www.kellysbike.com 36


03/2 0 16

37


38

03/2 0 16

696

1000

Budzogáň

800

Podhorie

460

Cieľ Súľov

Babkov

Lietavská Svinná

Zbyňov

600

Štart Súľov

400

468

417

30 386

25

20

15

10 433

5

m 0 200 385 0 km

so SHOCARTom

Cykloturistika


S

PO SLOVENSKU

Okolie Súľovských skál Štart - Cieľ / Start - Finish: Súľovské skaly, parkovisko Dĺžka / Length: 30 km Prevýšenie / Elevation gain: 1 240 m Odhadovaný čas / Estimated time: 6 hod / hours Náročnosť / Difficulty: stredne náročná trasa / medium Súľovské vrchy ponúkajú okrem nádhernej prírody aj množstvo pekných, stredne náročných trás na horskú cyklistiku, ktoré zvládnu aj menej trénovaní jazdci. Trasa, ktorú sme zvolili, je vhodná pre horské bicykle. Vedie striedavo lesmi, lúkami, zvážnicou, kamenistou ale aj asfaltovou cestou a prekonáva viaceré výškové rozdiely. Vyskytujú sa aj úseky, na ktorých sa bicykle tlačia. Počas jazdy sme nevynechali turisticky známy Budzogáň, našej pozornosti neunikli ani ďalšie krásne prírodné skalné úkazy, ktorých je v tejto oblasti viacero. Odmenou nám boli úchvatné výhľady. Súľovské skaly (Národná prírodná rezervácia) sme mali z vyhliadky ako na dlani, z Lietavského hradu bolo vidieť ďaleké okolie, Strážovské vrchy a Malú Fatru.

TRASA: Súľovské skaly – parkovisko – zelená cyklo značka C 5404 (žltá turistická) cez obec Súľov a Súľov - Hradná po asfaltovej ceste, lúkou a lesnou cestou na sedlo Pastúch (Patúch). Budzogáň – stále mierne stúpajúca lesná cesta, pri tabuli „zelený náučný chodník“ odbočiť doprava smerom na Budzogáň. Menšia zachádzka po chodníku, pri ktorej treba bicykle vytlačiť, ale stojí za to J. obec Zbyňov – do obce zjazdom po lesnej a kamenistej ceste a lúke, odbočiť doľava, po asfaltovej ceste smerom na rázcestie zeleného a modrého náučného chodníka, ísť strednou stúpajúcou kamenistou a lesnou cestou až na vrch lúky. Lietavská Svinná – Babkov – z lúky zjaz-

dom do obce na asfaltovú cestu, odbočiť doprava do obce Lietavská Svinná. hrad Lietava – asi v strede obce po zelenej turistickej značke stúpať (aj tlačiť) k hradu. Z hradu po modrej turistickej značke lesnou cestou na rázcestie, odbočiť doľava, pokračovať v zjazde po lesnej ceste a neskôr lúkou smerom k asfaltovej ceste (ku kostolíku), odbočiť doprava. obec Babkov – po asfaltove ceste, zelená cyklo značka C 5405 / modrá C 2409. Pred autobusovou zastávkou odbočiť doprava smerom na Podhorie. obec Podhorie – príjazd do obce je po neupravenej asfaltovej ceste (okolo družstva), na križovatke odbočiť doľava na asfaltovú cestu, modrá značka 2410. Pod Dubovcom – pokračuje sa z konca obce Podhorie stúpajúcou lúkou a lesnou cestou. Roháčske sedlo – k sedlu vás priveGF die stúpajúca Krížova cesta. obec Súľov – zjazdom lesným chodníkom a lúkou po modrej značke 2410 až do obce. Určite nevynechajte krátku zastávku pri Zrakovej pyramíde Ju- Web raja Gábora. Súľovské skaly – parkovisko – odbo‑ čiť doprava na asfaltovú cestu. text: Jana Krivdová, foto: Milan Hanko

03/2 0 16

video

39


Getting around Slovakia with

Súľov Mountains area Súľov Mountains offer wonderful nature as well as many lovely mountain biking trails of medium difficulty, which are suitable for less physically fit bikers. The trail we chose is suitable for mountain bikes. It runs through forests, meadows, sloping track, gravel and asphalt road and passes through several elevation differences. There are places where you have to push the bike. On our trail we didn’t miss well-known Budzogáň and we also noticed other natural rocky formations, as are many of them in this area. We were rewarded by breathtaking views. From our view point we saw a wonderful panorama of Súľov Mountains (National reserve) – from the Lietava Castle we were able to see the distant areas of Strážov Mountains and Little Fatra. Route: Súľov Mountains, parking lot – green cycling trail C 5404 (yellow hiking trail) running through Súľov village and Súľov Hradná on asphalt road, then through the

www.kellysbike.com 40

meadow and forest trail to Pastúch pass (Patúch). Budzogáň – still slightly ascending forest trail, at the crossing near green educational trail turn right to Budzogáň. Smaller detour to the trail, where we have to dismount and push the bike, but it’s worth it . Zbyňov – descent to the village on forest and gravel road, through meadow, then turn left and on the asphalt road in the direction of the crossroad between green and blue educational trail, climb the ascending gravel road and forest trail to the top of the meadow. Lietavská Svinná – Babkov – descent from the meadow to the village via asphalt road, turn right to Lietavská Svinná. Lietava Castle – in the center of the village follow the green hiking trail, which ascends to the castle (dismount and push the bicycle in some places). From the castle follow blue hiking trail through the forest to the crossroad, turn left, follow the descending forest

trail and later through the meadow towards asphalt road (to church) then turn right. Babkov – follow the asphalt road, green biking trail C 5405 / blue C 2409. Before the bust stop turn right towards Podhorie village. Podhorie – access to this village is on the ragged asphalt road (close to the farm), at the intersection turn left to another asphalt road, blue trail 2410. Pod Dubovcom – after leaving Podhorie follow the ascending meadow and forest trail. Roháčske sedlo – you will get to the pass via ascending Way of the Cross. Súľov – descending the forest trail and meadow on blue trail 2410 until you get to the village. Be sure not to miss short stop at Zraková pyramída Juraja Gábora (Sight pyramid of Jurah Gabor). Súľov Mountains, parking lot – turn right to asphalt road. text: Jana Krivdová, photo: Milan Hanko


Časy, kedy sme si pribaľovali na cesty v obrúsku zabalený chlieb so šunkou či syrom, sú už dávno za nami. Dnes sú čoraz obľúbenejšie tzv. funkčné potraviny – prakticky zabalené, nutričnými hodnotami naplnené, chutné „snacky“, ktoré padnú vhod vtedy, keď nestíhate klasické jedlo, hľadáte zdravšiu alternatívu klasickej sladkosti, alebo chcete doplniť telu potrebné živiny po športovom výkone. Kvalitný zdroj proteínov pre športovcov Patríte medzi ľudí, ktorí dávajú svojmu tele zabrať posilňovaním, cvičením, behaním či inými pohybovými aktivitami? Hľadáte zdroj kvalitných bielkovín v praktickom balení do ruky na podporu svojho výkonu, ktorý vám bude aj chutiť? Vyskúšajte tyčinku Protein Crossbar. Tú tvorí z až 33 % kvalitný mliečny proteín, obsahuje len 2 g cukru a viac ako tretinu obsahu dopĺňa vláknina, vďaka čomu vás kvalitne a zdravo zasýti. Vybrať si môžete z troch príchutí. Ak preferujete bezlepkové produkty, siahnuť

môžete po príchutiach dvojitá čokoláda a cookies. Treťou verziou je príchuť mandle s vanilkou. Pochúťka pre vegánov Raw Paleo Protein je 100 % prírodná tyčinka vyrobená primárne zo sušeného ovocia a kokosového oleja. Obsahuje unikátnu, čisto prírodnú, rastlinnú bielkovinovú zmes VegaPro Fusion, ktorá má v sebe tri základné zložky: hrachové bielkoviny, ryžové bielkoviny a bielkoviny z bôbu záhradného. Vďaka tomu tvoria tyčinku z 20 % tie najkvalitnejšie rastlinné bielkoviny.

Otestovali sme pre vás dve novinky od Max Sportu, slovenského výrobcu funkčných potravín, ktoré si môžete vychutnať kedykoľvek. Aj vtedy, keď si potrebujete doplniť energiu počas letu... Raw Paleo Protein spĺňa všetky parametre čisto prírodného produktu vhodného pre vegánov, ktorý neobsahuje lepok, sóju, mlieko, pridaný cukor a geneticky modifikované suroviny. Vybrať si môžete z dvoch verzií. Príchuť Poppy Sha Man obsahuje popri hlavných ingredienciách sušené slivky, mak, kakao a kakaové maslo. Druhou verziou je Zenberry zo sušených brusníc, hrozienok a ľanových a chia semienok. Viac informácií o nutričných hodnotách oboch produktov nájdete na www.maxsport.sk


« SlovenskoSlovakia

Tajomný jaskynný svet V horských masívoch a hlbinách zeme sa skrýva nádherný jaskynný svet. Rozmanité farebné kvapľové a skalnaté útvary, podzemné riečky, jazierka a priepasti vytvárajú miesta s úchvatnou a zároveň i tajomnou atmosférou. Jaskyne so svojim prírodným bohatstvom patria medzi naše skutočné klenoty a sú známe nielen v Európe ale i vo svete. Mountain ranges and depths of the earth hide amazing world of caves. Diverse colorful stalactites and rock formations, underground rivers, lakes and pits create places with astonishing and mysterious atmosphere. Caves with its natural beauty belong to our true natural treasures and are well known not only in Europe, but worldwide. 42

03/2 0 16


« SlovenskoSlovakia

Jaskyňa Driny Zo súčasných verejnosti sprístupnených jaskýň je jediná v rámci západného Slovenska. Jaskyňa leží v  území obce Smolenice s  vchodom umiestneným uprostred bukového lesného porastu. V blízkosti je ďalšia prírodná zaujímavosť – rezervácia Hlboča s významnými krasovými javmi ako sú škrapy, suché a  kaňonovité dolinky. Vznik jaskyne je podmienený trhlinami v druhohorných vápencoch, ktoré vznikli tektonickými pohybmi v dávnej minulosti. Bloky vápencov jednoducho pod silnými tlakmi popraskajú a vytvoria sa v nich trhliny znamenajúce prvotnú cestu pre vodu zo zrážok. Rozpúšťací účinok takejto vody dokáže za dlhé roky rozšíriť trhliny tak, že vytvoria priestor, do ktorého sa zmestí človek. Jaskyňa Driny je presne takýto prípad a jej úzke prepletené chodby dávajú možnosť zažiť ten „pravý“ pocit z jaskyne. Nie je to však všetko – návštevníci tu nájdu aj peknú kvapľovú a sintrovú výzdobu, ako sú sintrové vodopády a náteky, pagodovité stalagmity, viaceré druhy stalaktitov a  niekoľko sintrových jazierok napájaných zo zrážkových vôd. Avšak najkrajšou formou výzdoby sú sintrové záclony ukončené pre Driny charakteristickým zúbkovým lemovaním. Jaskyňa patrí k  teplejším s  priemernou teplotou okolo 7,5 °C, pričom vzdušná vlhkosť tu dosahuje až 97 %. Zo živočíchov sú tu najviac preskúmané netopiere, ktorých bolo zistených až 11 druhov, najpočetnejším je podkovár malý (Rhinolophus hipposideros). Aj história objavu patrí k  zaujímavostiam tejto jaskyne, keďže bola objavená až v roku 1929 dvoma miestnymi odvážlivcami, ktorí po vyčistení zahádzaného závrtu vliezli pomocou rumpálu cez komínovitý otvor až na jeho dno do hĺbky 36 m. Postupne boli potom v nasledovných rokoch objavované ďalšie časti, až nakoniec v roku 1935 bola jaskyňa sprístupnená pre verejnosť. Dnes je jaskyňa otvorená od začiatku apríla do konca októbra a prehliadková trasa má dĺžku 410 m. Netopier Podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) Foto: Z. Višňovská

Driny Cave From among caves presently open to public it is the only one in the western Slovakia. The cave is situated within the territory of Smolenice village and has the entrance inside a grown beech forest. Close, there is another natural sight – the Hlboča nature reserve with significant karst phenomena like karren, dry and canyon valleys. Cave origin is determined by cracks and fissures in the Mesozoic limestone, which arose by tectonic movements in the long gone past. Limestone blocks simply break under strong pressure and fissures formed by that open the primary ways for precipitation waters. Dissolving effect of such water is able to widen the fissures and form spaces large enough for man to enter – a cave. The Driny Cave is just such example and its narrow interlaced passages give an opportunity to experience the “real” feeling of a cave. However, it is not all – people can find here also nice dripstone and f lowstone decoration. There are

f lowstone waterfalls and coatings, pagoda stalagmites, several types of stalactites and a few rimstone pools fed by rainfall waters. Perhaps the most attractive form of decoration is presented by curtains terminated by, for Driny characteristic, indented edging. The cave belongs among the warmer ones with average annual temperature around 7.5 °C, while air humidity is reaching up to 97 %. Life here is mostly represented by bats, of which as much as 11 species were identified with the most abundant lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros). History of cave discovery also belongs to its interesting parts, since it was discovered as late as 1929 by two local adventurers. After cleaning the filled up sinkhole, they roped down, with the help of a winch, through a chimney opening down to its 36 m deep bottom. Successively, during the following years, further cave spaces were discovered, until the cave was opened to public in 1935. Nowadays, the cave is open from the beginning of April until the end of October and the path is 410 m long.

03/2 0 16

43


Harmanecká jaskyňa V blízkosti Banskej Bystrice v  doline Harmanca na hrane horského hrebeňa sa nachádza viac ako 3 km dlhá Harmanecká jaskyňa. Jej návšteva si vyžaduje kondíciu, pretože od dna doliny stúpate 260 výškových metrov v  priemere až 45 minút. Cesta je však príjemná, pretože vedie vyspelým bukovo-jedľovým porastom s výskytom vzácneho tisu červeného. Pred vstupom do jaskyne stojí novší areál so všetkými nutnými službami pre verejnosť. Samotný vchod do jaskyne uvádza mohutný portál zvaný Izbica, z  ktorej už vstupujeme do vlastného podzemného sveta jaskyne. Harmanecká jaskyňa patrí medzi jaskyne vyvinuté v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch. Vápencový masív bol v  časoch vzniku jaskyne zaplavený stagnujúcou vodou a prímesy zrážkových vôd vytvárali miešaním zaoblené kupolovité a špongiovité tvary. O stagnujúcej vode svedčia aj výrazné vodorovné hladinové čiary v  rôznych výškach v  jaskyni. Pozostatky časov bohatých na vodu sú v súčasnosti v početných sin-

Harmanecká Cave Close to the Banská Bystrica City, in the valley of Harmanec, on the edge of a mountain ridge, there is more than 3 km long Harmanecká Cave. Its visit is quite demanding as for the physical condition, since you have to overcome 260 metres of height difference, which can take around 45 minutes. However, the hike is very pleasant, since you are surrounded by grown beech-fir forest with occurrence of rare yew (Taxus baccata). A new visitor’s centre with all necessary services and facilities is ready to welcome you up there. Impressive portal named Izbica invites you to the cave behind. Harmanecká Cave belongs among the caves formed in Mesozoic limestone along tectonic faults. Limestone massive was during cave formation f looded with stagnant water and admixtures of precipitation waters created rounded cupolas and sponge-like formations. Stagnant water is witnessed by distinctive horizontal level lines in various heights. Remains of previous times rich in water are visible in several rimstone

44

03/2 0 16

trových jazierkach. Viaceré rútenia rozšírili pôvodne úzke chodby a vytvorili tu pomerne veľké podzemné priestory naplnené kvapľovou výzdobou. Okrem pagodovitých stalagmitov, nástenných vodopádov, sintrových záclon sú tu aj excentrické pokrútené, zalomené alebo špirálovito zatočené formy stalaktitov. Menej častým, ale pre jaskyňu charakteristickým prvkom výzdoby je tzv. mäkký biely sinter tvorený na stenách jaskyne a obsahujúci 40 – 80 % vody. Jeho sfarbenie dáva priestoru charakteristický belavý vzhľad. Život v  jaskyni je celkom dobre preskúmaný – nachádza sa tu až 11 druhov netopierov s  prevládajúcim netopierom obyčajným (Myotis myotis) a  netopierom ostrouchým (Myotis blythii). Spomedzi jaskynných bezstavovcov – drobných živočíchov merajúcich niekoľko milimetrov až centimetrov – je najznámejšia mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans. Jaskyňa bola objavená v roku 1932 cez maličký otvor a po preskúmaní bola v roku 1950 sprístupnená pre verejnosť. Prehliadkový chodník má dĺžku 720 m s viac ako 1000 schodmi a pre verejnosť je otvorená od polovice mája do konca októbra. pools at present. Several collapses widened originally narrow corridors and formed relatively large underground spaces filled with dripstone decoration. Except for pagoda stalagmites, wall waterfalls and curtains, there are also eccentric, twisted, bent or spirally wound forms of stalactites. Otherwise less common, but for this cave characteristic decoration is so called moonmilk, formed on cave walls, containing 40 – 80 % of water. Its colour gives the cave a characteristic whitish appearance. Life in the cave is quite well explored – there are up to 11 species of bats with prevailing greater mouse-eared bat (Myotis myotis) and lesser mouse-eared bat (Myotis blythii). From among cave invertebrates – tiny creatures only several millimetres or centimetres long – the most known is multipede Allorhiscosoma sphinx and crustacean Bathynella natans. The cave was discovered in 1932 through a narrow opening and after surveying was open to public in 1950. The show-path is 720 m long, with more than 1,000 steps and tourist season lasts from the half of May till the end of October.


« SlovenskoSlovakia

Gombasecká jaskyňa Prakticky uprostred Slovenského krasu na úpätí Silickej planiny, v blízkosti hlavnej južnej dopravnej trasy Bratislava – Košice, sa nachádza jedna z  našich menších, avšak o  to krajších sprístupnených jaskýň. Predstavuje koncovú súčasť omnoho väčšieho podzemného systému spojeného vodami tečúcimi od krasového jazierka v ponornom závrte pri obci Silica cez známu ľadovú jaskyňu Silická ľadnica. Vznik jaskyne bol predurčený tektonickým porušením druhohorného vápencového masívu a následnými koróznymi a eróznymi procesmi Čierneho potoka, pretekajúceho aj dnes jaskyňou. Sú tu vyvinuté dve úrovne chodieb a  celková zmeraná dĺžka jaskyne dosahuje 1525 metrov. Kratšiu vetvu v hornej úrovni jaskyne vytvorili vody z Mramorovej studne, ktoré sú dodnes neznámeho pôvodu. Chodby boli formované kombináciou procesov a zaujímavé sú tvary stropných hrncov a kupolovitých vyhĺbenín. V priestoroch prúdiacej vody sú to zas dnové veľké krútňavové hrnce. O smere prúdenia vody v minulosti svedčia pozdĺžne lastúrovité vyhĺbeniny na skalných stenách, presakujúce prúdy zrážkovej vody zas na iných miestach vytvorili žliabkovité škrapy. Vodný tok z  jasky-

Gombasecká Cave Practically in the centre of the Slovak Karst, on the foothill of the Silica Plateau, close to the main southern traffic route Bratislava – Košice, there is one of our smaller however one of the nicest show caves. It represents the final part of a much bigger underground system connected by waters flowing from a karst lake in a flooded sinkhole near the Silica village, through well-known Silická ľadnica ice cave. Cave origin was predisposed by tectonic faults in the Mesozoic limestone massive and subsequent corrosive and erosive processes of the Black Brook – Čierny potok, flowing through the cave also at present. Two passage levels are evolved in this cave and the total length reaches 1,525 metres. The shorter branch of the upper cave level was formed by waters from the Marble Well (Mramorová studňa), of which we still don’t know the origin. The passages are formed by a combination of processes with interesting shapes of ceiling pots and cupolas. On the other hand the flowing stream creates large potholes in the riverbed. The direction of water flow is shown by so called scallops on cave walls and seeping currents of rainfall waters formed underground vertical grooves in other places. Underground water

ne vyteká na povrch v blízkosti vchodu a nazýva sa Čierna vyvieračka. Najvzácnejším prvkom výzdoby Gombaseckej jaskyne sú tenké sintrové brká, hrubé len okolo 0,5 cm avšak dosahujúce dĺžku až 3 m. Ich krehkosť dodáva jaskyni charakteristické čaro a  napätie. Okrem tejto výzdoby tu môžeme nájsť aj iné formy stalaktitov, stalagmitov, záclon, nátekov a  sintrovej kôry – všetko však pestro sfarbených va‑ riáciami červenohnedej, bielej, sivej až takmer čiernej farby. Sfarbenie výzdoby zodpovedá prímesiam vodných  roztokov prechádzajúcich masívom. Teplota v  jaskyni sa pohybuje priemerne od 9,0 do 9,4 °C a relatívna vlhkosť dosahuje až 97 %. Zo živočíšnej ríše nám tu chýbajú zvyčajní obyvatelia jaskýň – netopiere, tie sú tu naozaj veľkou vzácnosťou. Z bezstavovcov tu bol nedávno objavený na Slovensku najväčší a súčasne „najnohatejší“ pravý jaskynný živočích (troglobiont) – mnohonôžka rodu Typhloiulus sp. s dĺžkou tela 26 mm. Vstupné priestory jaskyne si zvykla v zimných mesiacoch obývať salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra). Jaskyňa bola objavená v  roku 1951 rožňavskými jaskyniarmi a  v  roku 1955 bola sprístupnená v  terajšej dĺžke 285 metrov. V  súčasnosti je otvorená od začiatku apríla do konca októbra, okrem pondelkov. stream reaches the surface close to the cave entrance by the Black Spring. The most precious feature of the Gombasecká Cave decoration are thin “soda straw” stalactites, just around 0.5 cm thick, but reaching as much as 3 m in length. Their fragility adds the cave its characteristic magic and thrill. Except this, we can find here other forms of stalactites, stalagmites, curtains and flowstone – however all coloured in variegated hues of redbrown, white, grey and almost black. Cave colours respond to admixtures in solution percolating through the bedrock. Cave temperature ranges between 9.0 to 9.4 °C and relative humidity reaches up to 97 %. From the animal kingdom we are missing here the traditional cave GF dwellers – bats, which are found here only rarely. However, a recent discovery of the multipede of the Typhloiulus sp. with body length of 26 mm revealed us the biggest and most many-legged true cave invertebrate (troglobite) in Slovakia. Cave entrance parts are occupied by salamandra (Salamandra salamandra) in winter moths. Web The cave was discovered in 1951 by cavers from Rožňava and as early as 1955 opened to the public in today’s length of 285 metres. It is open from the beginning of April to the end of October, except Mondays. foto/photo: M. Rengevič,

03/2 0 16

www.ssj.sk

video

45


MODERNÝ SLOVENSKÝ NÁBYTOK REATM A AVATM PRE VÁŠ DOMOV Nábytok ovplyvňuje náš život viac ako si uvedomujeme. Sme s ním neustále v kontakte. Dotýkame sa ho, ležíme na ňom, sedíme na ňom, ako deti sme sa doňho schovávali, jeme na ňom a ešte všeličo iné. Žijeme s nábytkom a nábytok žije s nami. Ovplyvňuje dokonca aj to, ako sa cítime. Veď iba kvalitná posteľ a správny matrac vám umožní zdravý spánok vo vašej spálni alebo deťom v detskej izbe. Pre ďalšieho je tým pravým relaxom zase čítanie knihy na elegantnom lehátku alebo v relaxačnom kresle s vlastnou vinotékou. Pohodlná sedačka spríjemní chvíle strávené s rodinou vo vašej obývačke a ak máte rozkladaciu pohovku, vyspí sa na nej aj návšteva.

Nábytok Drevona - jedálenské sety, komody, postele. V jednoduchej, ale praktickej kuchyni pripravíte s láskou obľúbené jedlá, aby sa rodina konečne večer usadila na stoličky k jedálenskému stolu v jedálni. V noci, keď vypnete televízor, po pamäti trafíte do kúpeľne a potom šup do postele. Aby ste ráno prišli do kancelárie čerstvý. Ale nezabudnite udržiavať poriadok v celom byte, nielen v predsieni! Vďaka priestranným skriniam budete mať dostatok miesta pre všetky vaše dôležité, ale aj bežné veci, či predmety. My v Drevone tvrdíme, že nábytok vám má slúžiť čo najdlhšie a zároveň chceme, aby váš domov bol miestom, na ktoré sa vždy tešíte. DREVONA vám ponúka nábytok výbornej kvality.

SLOVENSKÁ VÝROBA

Nábytok pre Vás vyrábame v dvoch výrobách na Slovensku. Prvá je v Malužinej pod Tatrami. Druhá je na strednom Slovensku v Uhrovci.

DOVOZ A VYNÁŠKA

Tovar zakúpený v našich predajniach Vám privezieme a vynesieme rovno do bytu.

MONTÁŽ

V prípade, že Vám Vaše zručnosti alebo čas neumožňujú nábytok zmontovať, ponúkame profesionálnu montáž.


www.rea-nabytok.sk BRATISLAVA _ ŽILINA _ KOMÁRNO _ ZLATÉ MORAVCE _ SEREĎ _ ŠALA _ KEŽMAROK

www.drevona-sk/predajne-drevona


« architektúraarchitecture

ca aj umiestnenie, tvar či veľkosť balkónov a okien prenechali architekti na rozhodnutie budúceho majiteľa. Tak vznikla hravá fasáda nového domu, ktorá však vôbec nepôsobí rušivo. Zároveň sa budúci majitelia stali spolutvorcami svojho domu. Sympatický projekt tak pôsobí dojmom živého organizmu.

Dve tretiny ľudského tela tvorí voda, to je pomerne známy fakt. Ale napadlo vás niekedy zamyslieť sa, čo je hlavnou zložkou stavieb? Ak by ste tipovali cement, tipovali ste správne. Cement sa používa na výrobu betónu a tvárnic, v maltách a omietkach, poteroch, izolačných hmotách... Práve betón sa vďaka ére „panelákov“ dostal tak trochu neprávom do nemilosti, avšak je najuniverzálnejším a najpoužívanejším stavebným materiálom na svete. Pozreli sme sa teda do „útrob“ troch významných slovenských stavieb, ako to u nich s podielom betónu vlastne je. 36 000 m3 betónu = City Arena v Trnave Trend západnej architektúry kombinovať netradičné funkcie budov do polyfunkčných komplexov je vo svete známy už dlhšie. Na Slovensku donedávna chýbala odvaha prepojiť zdanlivo neprepojiteľné – až kým neprišiel projekt City Arena. Architektovi Pavlovi Adamcovi a jeho kolektívu sa podarilo naprojektovať kvalitný komplex, v ktorom sa futbalový štadión s kapacitou 19 200 hostí spája s nákupným centrom. Najmodernejší štadión na Slovensku sa nachádza v tesnej blízkosti centra mesta a je domácim štadiónom nielen trnavského futbalového klubu, ale aj slovenskej reprezentácie. Štadión tvorí tretinu celkovej plochy City Areny. Stavba bola zaslúžene ocenená titulom Stavba roka 2015. 4 000 m3 betónu = bytový komplex Nový Háj Architekti Šebo Lichý si pri projekte obytného komplexu v Petržalke splnili sen postaviť zaujímavý projekt priamo na mieru budúcim vlastníkom. Prvý komplex na Slovensku, ktorý umožnil budúcim majiteľom spoluvytvoriť dispozíciu svojho budúceho bytu, si v roku 2015 vyslúžil cenu komory architektov CE.ZA.R v kategórii obytných domov. Rozmiestnenie priečok, usporiadanie miestností ba dokon-

48

03/2 0 16

Cement v službách dobrej

architektúry

20 000 m3 betónu = plochy v Bory Mall Najnovšie nákupno-zábavné centrum v hlavnom meste bol naozajstný „betónožrút“- len na spevnené plochy sa minulo dvadsaťtisíc kubíkov betónu! Taliansky ateliér Massimiliana Fuksasa presvetlil centrum takmer 200 svetlíkmi a zakomponoval do stavby otvorené átrium so živými rastlinami, čím nielen otvoril vnútorné priestory centra dennému svetlu, ale pre unavených návštevníkov poskytol miesto na oddych v prírode priamo v komplexe. Areál, ktorý sa nachádza na ploche 54 000 m2, je o niečo väčší ako City Arena v Trnave, ale vďaka blízkosti diaľnice D2 bola logistika pri stavbe jednoduchšia – v Trnave museli ťažké stavebné stroje prechádzať už husto zastavaným priestorom a snažiť sa o čo najmenší dopad na okolie.

Viete, že...? n ...betón je vlastne prírodný materiál? Jeho hlavnými zložkami sú cement, kamenivo a voda. n ...ak by sme prirovnali betón k ľudskému telu, kostru tvorí kamenivo, voda zamiešaná s cementom svaly a šľachy, ktoré držia „kostru“ pokope. n ...cement sa vyrába z ťaženého vápenca vypaľovaním pri teplotách nad 1450 °C (tzv. sliňovanie). n ...1m3 (kubík) betónu je kocka s rozmermi strán 1 meter. Ak by sme teda z betónu, spotrebovaného pri stavbe City Areny, postavili stĺp so základňou 1-krát 1 meter, meral by 36 kilometrov – to je ako z Trnavy do Piešťan. Vysokokvalitné cementy do betónov na tieto stavby dodával CEMMAC

87 rokov slúži náš cement dobrej architektúre – na vodnom diele Gabčíkovo rovnako ako na stovkách rodinných domov. Spoločne budujeme krajšie Slovensko. www.cemmac.sk Text: CEMMAC (JPZ), Foto: František Kolář (Nový Háj a Bory Mall); TREND, Milan David (City Aréna)


intersport.sk

1

SVETOVÁ V PREDAJI ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA!

VYBERTE SI v INTERSPORTe

SK_INS_Goodflight_Marketing_210x280_ao

ONLINE

NAVŠTÍVTE www.intersport.sk, PREZRITE SI našu ponuku a REZERVUJTE ONLINE!* *pri letákových produktoch rezervácia nie je možná

Skvelý výber - svetové značky - špičkový servis - odborné poradenstvo


50

Pivonka krovitá (Paeonia suffruticosa Andrews, Chinese Tree Peony)

« prírodanature

Arboréta Mlyňany

V ž dy z elená k rá sa

03/2 0 16


« prírodanature

Jedľovec rôznolistý (Tsuga diversifolia /Maxim./ Mast., Northern Japanese Hemlock) Drieň japonský (Cornus kousa Buerg. ex Hance, Japanese Dogwood)

Ťažko nájde milovník drevín na Slovensku významnejší parkový objekt ako Arborétum Mlyňany. Nachádza sa asi 11 km juhozápadne od Zlatých Moraviec a 35 km juhovýchodne od Nitry (GPS 48°19'10N, 18°22'07E ). Arborétum Mlyňany, ktoré je v súčasnosti detašovaným pracoviskom Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied vo Zvolene, je považované za vždyzelenú oázu – živú zelenú mapu sveta, kde je zhromaždená jedna z najbohatších zbierok drevín v strednej Európe - okolo 2000 taxónov (taxón je nižšia systematická jednotka ako druh dreviny, teda poddruh, forma, varieta a kultivar). Svojou originalitou, historickým odkazom, vedeckou náplňou, edukačným dosahom, kultúrnym významom a regionálnou výnimočnosťou je táto vedecká inštitúcia a tento objekt na Slovensku neprehliadnuteľným fenoménom. História Arboréta Mlyňany sa začala písať v roku 1892. Spája sa s osobou Dr. Štefana Ambrózy-Migazziho (1869-1933), uhorského šľachtica – vyštudovaného právnika, ktorý ako veľký milovník rastlín (volali ho kvetový gróf) postupne realizoval za pomoci svojho záhradníka Jozefa Mišáka v predhorí Karpát – neďaleko Zlatých Moraviec, na morfologicky jedinečne členenom kúsku územia, svoj unikátny projekt – sen o vždyzelenom parku – parku, kde listy drevín na zimu neopadávajú. S prvými výsadbami začali v podraste dubovo-hrabového lesa na ploche 40 ha a je veľkou škodou, že ich zámery boli prekazené vypuknutím I. svetovej vojny. Do roku 1914 sa im však podarilo pretvoriť dubovo-hrabový les do podoby, ktorá dlho rezonovala v odborných kruhoch v Európe aj v zámorí. Toto obdobie, ktoré sa považuje za prvé vrcholné obdobie v budovaní parku, prelomilo v Európe predsudky o nemožnosti úspešne a bez vysokých nákladov pestovať početné druhy cudzokrajných drevín, zvlášť sempervirentov (vždyzelených drevín) v podmienkach strednej Európy. Predpokladalo sa totiž, že nedokážu znášať nepriaznivé klimatické podmienky, veľmi suché letá a s nimi súvisiace dlhotrvajúce suchá a tuhé zimy. Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, spolu s Jozefom Mišákom svojim originálnym prístupom a to postupným zavádzaním rastlín do pestovania, sledujúcim postupnú aklimatizáciu v podmienkach, ktoré sa čo najviac približujú klíme lokality konečného pestovania tak dali vedecký základ

postupom, ktoré dnes nazývame stupňovitá introdukcia (introdukcia rastlín – zavádzanie do pestovania). Súčasne s prvými výsadbami sa začalo aj s výstavbou novoklasicistikého kaštieľa s charakteristickou vežou, ktorý je dominantou parku a dnes sú oba tieto objekty zaradené medzi národné kultúrne pamiatky. Ambrózy-Migazzi v roku 1914 odišiel aj s rodinou z Arboréta Mlyňany a nikdy viac ho už nenavštívil. Starostlivosť o parkový objekt prenechal záhradníkovi Jozefovi Mišákovi, ale jeho odchodom sa značne znížil objem prostriedkov na údržbu parku a tým došlo k útlmu ďalšej introdukcie sempervirentov. K citeľným stratám na sortimente došlo na prelome rokov 1928-1929, kedy udrela katastrofálna zima a teplotné minimá atakovali -30°C. V tomto období sa už hovorilo o úplnom zániku vždyzeleného parku Arboréta Mlyňany. Vďaka nesmiernemu úsiliu Jozefa Mišáka a jeho nasledovníka Jozefa Richtára sa arborétum podarilo zachrániť aj v ťažkom období vojnových rokov. Situácia sa však rapídne zhoršovala a preto v roku 1946 Jozef Richtár sám požiadal o to, aby Arborétum Mlyňany prešlo pod správu štátu. Tak sa stalo, že v roku 1946 prešlo do rúk Povereníctva školstva a osvety, v roku 1947 sa stalo pobočkou

03/2 0 16

51


prírodanature« Botanickej záhrady Univerzity Komenského a od 18. 6. 1953 až do dnes je Arborétum Mlyňany súčasťou Slovenskej akadémie vied. Pričlenením Arboréta Mlyňany k Slovenskej akadémii vied sa vytvorili podmienky pre intenzívny rozvoj vedecko-výskumnej činnosti a rozširovanie zbierok drevín. Rozširovanie zbierok drevín. Za účelom získavania biologického materiálu bolo realizovaných niekoľko expedícií do oblastí prirodzeného rozšírenia rastlín (do Číny v roku 1960, do Severnej Kórey v rokoch 1982, 1983 a 1985), ktoré si vyžiadali vznik nových dendroexpozícií. V roku 1965 sa pristúpilo k podstatnému rozšíreniu plochy arboréta s cieľom vybudovať fyto‑ geografickú plochu východoázijskej dendroflóry. To bol výrazný posun v náhľade na koncepciu budovania dendroexpozícií na vedecké účely. Dovtedy dominantný princíp sempervirencie v Ambrózyho semper vireo parku sa rozšíril o projektovanie a vysádzanie introdukovaných drevín podľa ich prirodzeného rozšírenia v areáloch, teda podľa fytogeografického princípu. Expedície do Severnej Kórey boli impulzom pre vznik 5,5 ha plochy kórejskej dendroflóry v roku 1985. K zväčšeniu rozlohy Arboréta Mlyňany prispelo v roku 1974 aj pričlenenie niekdajších Ambrózyho viníc a ovocného sadu s rozlohou 7,5 ha k parkovému objektu. Na tejto ploche, ležiacej v severnej časti parku bola vybudovaná plocha severoamerickej dendroflóry, nesúca výrazné geomorfologické charakteristiky (expozícia a inklinácia terénu). Zaujímavosťou je, že napriek pomerne nízkemu počtu taxónov drevín a najväčšej vzdialenosti od kaštieľa, kam v prvom rade smerujú kroky návštevníkov, patrí táto plocha k najobľúbenejším a verejnosťou najnavštevovanejším. Rozvoľnené výsadby drevín sú tu zatiaľ len v rozvoji, atraktivitu však zvyšuje zrub a jazierko so skalkou. K výraznému zvýšeniu estetickej úrovne zbierok drevín prispelo aj vybudovanie rozária v rokoch 1973 - 1978 na 0,6 ha ploche pod kaštieľom. Čo Arborétum Mlyňany ponúka? Arborétum Mlyňany s najväčšou zbierkou vždyzelených cudzokrajných drevín na Slovensku je živým, prírodným laboratóriom, bohatou experimentálnou bázou pre rozvoj vedecko-výskumnej činnosti. Avšak popri vedeckej náplni, ktorá je pracovisku vlastná, sa v poslednom období venuje značná pozornosť aj edukačným, teda

52

03/2 0 16

výchovno-vzdelávacím aktivitám. Preto bola za účelom zatraktívnenia návštevy arboréta a skvalitnenia výučby prírodovedných predmetov, pre žiakov a študentov v priestoroch kaštieľa Arboréta Mlyňany, vybudovaná špeciálna počítačová učebňa „Svet Stromov“ a „Tvorivé dielne“. V učebni sa majú možnosť mladí ľudia hravou formou oboznámiť s fungovaním tela rastliny až po vzájomné vzťahy s okolitým prostredím a v tvorivých dielňach sa naučia spoznávať rastlinný materiál (konáriky, plody, semená) a pracovať s ním, čo prispieva k formovaniu ich tvorivých schopností, estetického cítenia a environmentálneho povedomia. Neodmysliteľnou súčasťou každej výučby realizovanej v arboréte je exkurzia po náučných chodníkoch Arboréta Mlyňany s odborným výkladom, zameraná na praktické poznávanie drevín, ale aj na budovanie a prehlbovanie pozitívneho vzťahu k prírode. Študenti stredných a vysokých škôl prírodovedného zamerania absolvujú v Arboréte Mlyňany okrem exkurzií aj praktické cvičenia. Areál, na ktorom je park Arboréta Mlyňany vybudovaný, patrí čo sa týka rozvrhnutia dendrozbierok a rôznorodosti terénu – geomorfológie, bezo sporu medzi najoriginálnejšie v strednej, možno aj v celej Európe. Veď početné prevýšenia terénu na ploche 67 ha s expozíciami na všetky svetové strany vytvárajú možnosti tvorby vhodnej mikroklímy a zvýšenia úspešnosti aklimatizácie exotických drevín, a tým nárastu ich početnosti v zbierkach. Navyše vysoko estetické členenie plôch v parku spevnenými aj vysypanými cestičkami popri jazierkach s upokojujúcou vodnou hladinou, popri besiedkach, ktoré sú chránené malebnými skupinami drevín a ich solitér, poskytuje nevšedný zážitok pre znalcov drevín aj pre úplných laikov. Kontakt a inšpirácia nádherným dielom generácii záhradníkov a nadšencov láka čoraz viac návštevníkov a väčšina z nich tu hľadá pokoj a relax. Ročne navštívi Arborétum Mlyňany okolo 40 000 návštevníkov, pre ktorých sú počas sezóny pripravené aj rôzne podujatia (slávnostné otvorenie sezóny – Ambrózyho dni v Arboréte Mlyňany SAV, Deň detí v Arboréte Mlyňany SAV, výstava ruží – Čaro ruží v Arboréte Mlyňany SAV, Farebná jeseň v Arboréte Mlyňany SAV). text: Jana Konôpková a Peter Hoťka foto: Peter Hoťka, letecká snímka – TV Blučina

www.arboretum.sav.sk


Ruža vráskavá (Rosa rugosa Thunb., Japanese Rose)

GF

Web

Javor Bürgerov (Acer buergerianum Miq., Trident Maple)

03/2 0 16

53


prírodanature«

Evergreen Beauty

Mlyňany Arboretum

Albízia perzská (Albizia julibrissin Durazz., Persian Silk Tree) Rododendron 'Lachsgold' (Rhododendron L. 'Lachsgold', Rhododendron)

54

03/2 0 16

It would difficult for lover of trees to find in Slovakia more major park facility as the Mlyňany Arboretum. It is located about 11 km southwest of Zlaté Moravce and 35 km southeast of Nitra (GPS 19‘10N 48°, 18° 22‘07E). Mlyňany Arboretum, which is currently detached department of the Institute of Forest Ecology of the Slovak Academy of Sciences in Zvolen, is considered evergreen oasis – Green living map of the world, which is meeting in one of the richest collections of plants in Central Europe – about 2,000 taxa (taxon is lower than systematic unit of tree species - i.e. subspecies, forms, varieties and cultivars). Its originality, historical references, scientific content, educational impact, cultural significance and regional exceptionality make this scientific institution and this facility in Slovakia an unmistakable phenomenon. History of Mlyňany Arboretum began in 1892. It is associated with the person of Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi (1869-1933), Hungarian nobleman – lawyer who as a passionate lover of plants (residents nicknamed him „blossom Earl“) gradually realized with the help of his gardener Jozef Mišák in the foothills of the Carpathians – near Zlaté Moravce, on the morphologically unique piece of land their special project – the dream of ever-green park – the park where the leaves do not fall off trees for the winter. Motto of Ambrózy ´s park was Semper Vireo – I am always evergreen. The first plantings began in undergrowth oak-hornbeam forest on an area of approx. 40 ha, and it is a pity that their intentions were hindered by outbreak of the First World War. However, by 1914 they managed to transform oak and hornbeam forest in ways that resonated for a long time in professional circles in Europe and overseas as well. This period, which is considered the first peak period of this arboretum, break the prejudices about the impossibility of successfully and without high costs grow numerous exotic species, particularly evergreen and semi-evergreen, in Central Europe. It had been assumed that they couldn´t bear the adverse weather conditions, very dry summers and related droughts and harsh winters. Dr. Štefan Ambrózy-Migazzi, along with Jozef Mišák and his original approach, which is the gradual introduction of the plants into cultivation, following the gradual acclimatization


« prírodanature under conditions as close to climate, site of the final cultivation that gave science a procedure that we now call the stepped introduction (introduction of plants - introducing into cultivation). Simultaneously with the first plantings began the construction of newclassicisstic manor with a characteristic tower, which dominates the park and today, these two objects are classified as a national cultural monuments. Ambrózy-Migazzi in 1914 left with his family from the Mlyňany Arboretum and never come back again. Taking care of park facility has been abandoned to Jozef Mišák´s gardener, but by his departure has been considerably reduced the amount of funds for maintenance of the, which meant the loss of further introductions of evergreen trees and shrubs. To a significant loss of range occurred at the turn of 1928-1929, when the catastrophic winter temperature minimums attacked -30 °C. During this period, they have already discussed the complete extinction Evergreen Park Mlyňany Arboretum. Thanks to the enormous efforts of Jozef Mišák and his successor Jozef Richtár the arboretum managed to be saved well in a difficult period of the war years. However, the situation deteriorated rapidly, and therefore in 1946 Jozef Richtár requested for arboretum to came under the administration of the state. So it was that, when in 1946 the arboretum passed into the direction of the Commissariat of Education and Culture, in 1947 became a branch of the Botanical Garden of the Comenius University and from 06.18.1953 until today arboretum is part of the Slovak Academy of Sciences. Affiliation of Mlyňany Arboretum the Slovak Academy of Sciences created the conditions for intensive development of research activities and expansion of plant collections. Expansion of the collections of plants – for the purpose of obtaining biological material were realized several expeditions to areas of natural distribution of plants (to China in 1960, to North Korea in the years 1982, 1983 and 1985), which was required for the creation of new dendro – sections. In 1965 has began a substantial expansion of the area of the arboretum in order to build phytogeographical section of East Asia. That was a significant advance in the preview of the building concept of dendroexpositions for scientific purposes. Until then, the dominant principle of planting evergreen trees in Ambrózy´s Semper Vireo park was extended to the design and planting of introduced plants according their natural distribution, therefore, in principle phytogeographical. Expedition to North Korea were the impetus for the development of 5.5 hectares area dendroflora of Korea in 1985. To the increase of Mlyňany Arboretum

contributed in 1974 also affiliation of Ambrozy´s former vineyards and orchards of an area of 7.5 hectares. At this area, situated in the northern part of the park was built the North American´s dendroflora section, bearing the distinctive morphological characteristics (exposure and inclination of terrain). It is interesting that despite the relatively low number of taxa and considerable distance from the castle, this area is one of the most visited by the public. The building and small lake with an alpine garden in the center are banked with scenic plantations of american trees. A significant increase in the level of aesthetic collections of plants also contributed to build a rose garden in the years 1973 – 1978 on an area of 0.6 ha area, close to a manor house. What does the Mlyňany Arboretum offer? Arboretum with the largest collection of evergreen exotic woody plants in Slovakia is a living natural laboratory with rich experimental base

An indispensable part of any teaching realized in the arboretum is a trip around educational paths of the Mlyňany Arboretum with expert commentary, focused on practical knowledge of plants, but also on building and strengthening the positive relationship to nature. Students of schools with scientific subjects take in the arboretum except for excursions also the practical exercises. Area where the park Mlyňany Arboretum is built, belongs regarding the apportioning of plant collections and uneveness of terrain (geomorphology), without doubts among the most original in the middle, maybe even in whole Europe. Indeed, numerous terrain elevations on the area of 67 ha exposures in all directions creating possibilities of creating a suitable microclimate and improve the success of acclimatization of exotic plants and thereby increase the frequency of collections. Moreover, highly aesthetic segmentation areas in the park and spilled

Čerešňa pílkatá (Prunus serrulata Lindl. 'Accolade', Flowering Cherry)

for the development of scientific-research activities. However, by the scientific content which is characterist for this place, it has been recently devoted considerable attention to the educative and thus training-educational activities. And that is why in order to increase the desirability of visiting the arboretum and improving the quality of teaching for students in the premises of the castle, was built a special Virtual Classroom called „World of Trees“ and „Workshops“. The lab will have the opportunity for young people to get familiar in a playfull way with the functioning of the plant tissues to their relations with the environment and the workshops will learn to explore the plant material (twigs, fruits, seeds) and to work with it, contributing to the formation of their creative abilities, aesthetic feeling and environmental awareness.

paved paths along the lakes with calming water surface, along with gazebo, which are protected by picturesque groups of trees and solitaire, provides an extraordinary experience for experts of trees but for complete laymen as well. Contact and inspiration with wonderful work of generations of gardeners and enthusiasts attracts more and more visitors and most of them are looking for peace and relaxation. Annually is arboretum visited by around 40,000 of visitors, for whom during the season are also prepared a various events (grand opening of the season – Ambrózy´s days in the Mlyňany Arboretum SAS, Children‘s Day, an exhibition of roses – The magic of roses, Colorful Autumn etc.). text: Jana Konôpková a Peter Hoťka photo: Peter Hoťka, TV Blučina

www.arboretum.sav.sk

03/2 0 16

55


Foto: Manfred Antranias Zimmer

« prírodanature

Z

azrieť rysa vo voľnej prírode je dnes už len náhodné a ak sa tak stane, patrí k skutočným zážitkom. Nadmerný lov a výrub lesov spôsobili jeho úbytok. Táto dnes už pomerne vzácna šelma s dĺžkou asi jedného metra, mačacou hlavou s veľkými očami a pomerne dlhými ušami s čiernymi štětinami, krátkym chvostom zakončeným čiernou špičkou, dlhými nohami, hustou, zvyčajne škvrnitou srsťou a váhou od 20 až do 40 kg, patrí k našim najväčším mačkovitým šelmám. Žije v rozsiahlych hlbokých lesoch v stredne a vyššie položených horách. Obľubuje najmä skalnatý terén, prípadne iné vyhliadkové body na ktorých sa rád slní, pozoruje odtiaľ dianie vôkol, či sleduje svoju prípadnú korisť. Jeho potravu tvorí prevažne srnčia zver, jelenčatá, zajace, hlodavce a vtáky, v Tatrách sú to občas aj svište a kamzíky. Tie dokážu loviť pomerne efektívne. Keďže by v strmých skalách mohli pri love so svojou korisťou spadnúť, vyčkajú si, kým v zime kamzíky zídu trochu nižšie. Rys má potom šancu uloviť kamzíka v pásme kosodreviny, kde mu nehrozí až také nebezpečenstvo. Úlovok vydrží rysovi alebo aj celej rodinke rysov niekoľko dní až dva týždne. Za potravou môže denne prejsť až 25 km. Rys sa pohybuje úplne nehlučne, ku svojej koristi sa priplazí alebo si ju vystriehne, následne sa jej zmocní niekoľkometrovými skokmi. V skutočnosti dokáže rys skočiť aj 6 metrov jedným skokom. Korisť uchopí do svojich mohutných a silných láb s ostrými pazúrmi, ktoré sú jeho najväčšou zbraňou. Loví selekčne, jeho korisťou sa stávajú slabé a choré jedince, prispieva tak k asanačnej službe v prírode, plní akoby úlohu sanitára. Rys je aktívny najmä v nočných hodinách, na nerušených miestach aj cez deň. Zrak má Foto: Manfred Antranias Zimmer

oveľa lepší ako my, možno aj preto má názov rys ostrovid. V ničom nezaostáva aj jeho mimoriadne dobrý sluch, čuch, hmat a chuť. Rys sa síce vode vyhýba ale v prípade potreby vie veľmi dobre plávať. Taktiež šplhá výborne po stromoch. Párenie nastáva koncom zimy, kedy sa samce ozývajú hlasným mraučaním, volajú tak na o niečo menšie samice. Tie si po vyše dvoch mesiacoch nájdu úkryt, kde sa im narodia zvyčajne 2 až 4 mladé rysíčatá. Dospelosť dosiahnu medzi druhým a tretím rokom života. Rys sa v prírode dožíva asi 15 rokov, žije zvyčajne samotársky na svojom teritóriu, je veľmi plachý a opatrný. Pri stretnutí s človekom, hľadiac mu priamo do očí, pomaly a dôstojne ustupuje, aby v určitom okamihu skočil do húštiny. Rys sa v celoeurópskom meradle pokladá za ohrozený druh, je zaradený medzi kriticky ohrozené živočíchy, je celoročne chránený.

LYNX

To see lynx in wildlife is random these days but if you can see it – this experience belongs to the best ones. Abnormal hunting and deforestation caused its decreasing. This rare predator is one meter long with feline head and big eyes, quite long ears with black bristles, short tail with black point at the end, long legs, thick usually speckled fur, weight is from 20 to 40 kilograms. It belongs to our biggest felines. It lives in deep forests in the middle and upper-lying mountains. It especially loves rocky terrain possibly other view points for sun, it observes activities around it, it watches possible prey. Roe deer, harts, rabbits and birds are its food. There are also chamois and marmots in High Tatras. It hunts them very effectively. Hunting and steep cliffs are dangerous for them because they could fall down, so they wait for prey when chamois and marmots go down in winter season. Lynx has chance to hunt chamois in timber. It has this haul for a several days or two weeks and it is enough for it and all its family. It runs over because of food until 25 km a day. Lynx moves in absolute silence, it crawls up to prey or lurks and grab it by few meters jump. Actually it can jump into six meters with one leap. It grabs prey into massive paws with sharp claws. It hunts selectively only weak and ill animals .It redounds to spare nature. Lynx is very active at night and at undisturbed places during day. Its sight is better than human´s . It has also very good hearing, smell, touch and taste. It avoids to water but if it is necessary it can swim very well. It can climb the trees. Copulation is at the end of winter when they resound by loud whirring to smaller females. Females will find some hide and after two months they give birth to two or four brood. They become adult between the second and the third year of their lives. Lynx lives until its 15, it is reclusive, timid and careful. In contact with man it gazes into his eyes and it slowly retreats and in some second it jumps into underbrush. In Europe it belongs to endangered species even critically undangered species. It is protected all year round.

text: Erik Baláž/Arolla Film, Jana Krivdová, foto / photo: Karol Kaliský/Arolla Film, Manfred Antranias Zimmer Foto: Karol Kaliský

56

03/2 0 16

www.arollafilm.com


ÂŤ prĂ­rodanature Foto: Manfred Antranias Zimmer

Rys

GF

ostrovid

Web

video 03/2 0 16

57


« prírodanature

Foto: Karol Kaliský

vrchovský tatranský K

amzík vrchovský tatranský – náš typický a vzácny zástupca tatranskej prírody, ktorý sa za posledných sto rokov dostal k hranici vyhynutia už druhý krát. V prvom prípade to bol nadmerný lov, v tom druhom sa spomínalo veľké množstvo synergicky pôsobiacich faktorov, vrátane globálnych zmien klímy, prízemného ozónu, nadmerného turizmu, negatívneho vplyvu zrušenia pastvy domácich zvierat a podobne. Za najväčších priamych škodcov boli označené vlky a rysy, ktorých tu vraj žilo priveľa. Po roku 2000 začali počty narastať a dnes sa približujú k historicky najvyšším číslam na úrovni viac ako 1500 jedincov. Kamzíky sa dokázali vyrovnať s globálnymi hrozbami aj s predátormi. Jediné, čo ich už takmer dvakrát dokázalo vyhubiť, bolo negatívne počínanie ľudí. K zvyšovaniu počtu kamzíkov dopomohla aj výrazne zlepšená úroveň stráženia vysokohorského prostredia. Opäť je ho možné vidieť nad hornou hranicou lesa vo vysokohorskom teréne, kde žije. Tam je na pomerne drsné a nepriaznivé prostredie veľmi dobre prispôsobený. Bezpečný pohyb v teréne a na skalách v každom ročnom období, mu umožňujú jeho ratice, ktorých stred tvorí elastický vankúšik z rohoviny. Vďaka nemu sa kamzíkovi nešmýka, neplatí to však pre tvrdý ľad, ktorému sa radšej vyhýba. Na zdolávanie veľkých prevýšení a terénnych nerovností sú prispôsobené aj jeho silnejšie nohy, pevné, zavalitejšie telo, pľúca a srdce, ktoré je v pomere k telu väčšie ako u iných zvierat. Pred snežnou slepotou ho chráni možnosť zmenšenia otvoru dúhovky oka na úzku štrbinu. Zrak kamzíka patrí k najlepšie vyvinutým, oči má na boku hlavy, takže vidí veľmi dobre nielen dopredu ale aj do bokov. Veľmi dobre vyvinutý má aj sluch a čuch. V nebezpečenstve vydáva výstražný hvizd. Kamzíka chráni pred vlhkom a chladom srsť, ktorá je v letnom období hnedej až hnedočervenej farby, v zime je hustejšia, dlhšia a o niečo tmavšia. U oboch pohlaví sa vyskytujú dozadu zahnuté rohy, u samca sú mohutnejšie a viac zahnuté. Kamzíčia ruja prebieha prevažne v novembri. Samce sa v tom období snažia ovládnuť čriedy samíc s mláďatami, pričom musia neustále behať a vyháňať sokov. Pri týchto naháňačkách sa často zrania alebo aj zahynú. Preto býva v prírode viac samíc ako samcov. Samici sa rodia 1 – 2 mláďatá. Tie zvyčajne privedie na svet skryto v kosodrevine. Po pár dňoch prichádza samica s mláďatami k čriede, kde vznikajú tzv. „škôlky“, v ktorých sa dnes dajú vidieť už aj desiatky mláďat. Dospelé kamzice sa striedajú pri strážení mláďat, dokonca ich aj dojčia spoločne. Kamzice dojčia nielen svoje ale aj cudzie mláďatá. Kamzík je vzácna zver, je veľmi citlivý na vyrušovanie a znečisťovanie životného prostredia. Nevyžaduje žiadnu pomoc v podobe prikrmovania, kosenia lúk, či umelého odchovu v zajatí, jediné čo potrebuje je, keď ho necháme i naďalej nerušene žiť vo voľnej prírode. Je zákonom chránený, jeho lov je zakázaný.

Foto: Karol Kaliský Foto: Karol Kaliský

58

Kamzík

03/2 0 16


« prírodanature

High Tatras Chamois

– is our typical and rare species and representant of High Tatras nature who got in 100 years to the extinction limit secondly. Firstly the reason was an abnormal hunting and secondly there were global changes of climate and a lot of other synergistically acting factors, ground-level ozone, excessive tourism, negative impact of the pasture reducing for domestic animals, etc. The most dangerous animals for chamois are volves and lynx who were f looded in this territory. After 2000 figures started to grow and now we are approaching to 1500 of these animals. Chamois were able to adapt to global changes, blusters, and predators. The most dangerous factors are people who were able to exterminate them twice and their negative behaviour. Higher level of guarding helped and contributed to increasing the number of them in High Tatras. 0It is possible to see them above the upper border of the forest in the alpine terrain where it lives. There is relatively rough unfavourable environment suitable for life of chamois.Its movement in the rocky fields in each season of the year is appropriate because of its hoof where in the central part is springy pad from horn. It cannot slide in this terrain except the ice so chamois tries to avoid to icy terrain.It has strong legs, heavy – set body, lungs. heart which are bigger in a ratio of body. Reduced aperture of iris protects its eyes against snow blindness. Its eyes are the most developed among animals, its eyes are the sides of the head so it sees forward and sideways very well. Its hearing and smell are also developed well. It uses warning twee in dangerous situations. Its fur protects it against wet and cold. Fur is brown in summer season, in winter fur is thicker, longer and darker. Both sexes have backward bent horns, male has more robust horns.Copulation season is in November. Male tries to be dominated and to rule female herds with their brood while they have to lay ghost. They are still chasing what is the reason of many wounds or death. There are more female chamois than male. They give birth one or two brood in timber. After some days it joins to heard where „ kindergartens“ originate and we can see there tens of brood. Adult female chamois change guarding of brood and they suck brood together, not only their own ones. Chamois are rare animals, it is very sensitive to be disturb and it hates environmental pollution. It does not need any special

Foto: Karol Kaliský Foto: Karol Kaliský

help- for example supplementation, meadows cutting, captive breeding. It only needs to live in nature peacefully. It is protected by law. Its hunting is prohibited. text: Erik Baláž/Arolla Film, Jana Krivdová foto / photo: Karol Kaliský/Arolla Film,

www.arollafilm.com

WILDERNESS TRAVEL / ZÁŽITKY V DIVOČINE

03/2 0 16

59


umenieart«

Slovo mandala má pôvod v sanskrite – staroindickom jazyku. Znamená kruh – stred a je symbolom nekonečného kolobehu bez začiatku a konca, je vyjadrením harmonického sústredenia rôznych energií – symbolov, okolo pevného stredu. Kruh, ako dokonalý tvar, je vo vesmíre všadeprítomný a mandalu ako spôsob vyjadrenia symboliky je možné nájsť na celom svete. V Indii, Egypte, Európe, Tibete. Je stará ako ľudstvo samo. Prvé mandaly vznikali už v staršej dobe kamennej. Neskôr sa využívali na náboženské rituály, na liečenie, ako pomoc pri psychoterapii, čistenie priestorov či pritiahnutie si pozitívnej energie.

60

Mandala


mi tej doby a ich chápaním a vnímaním kruhu ako magického symbolu a geometrického útvaru, čo je aj historicky zdokumentované. Pri tvorení tieto kruhy dopĺňa o symboly, ktoré taktiež nachádza v rôznych historických prameňoch. Ich veľkou zaujímavosťou je veľká podobnosť symbolov pochádzajúcich z rôznych geograficky vzdialených miest. Spôsob, akým sa ľudia napriek tejto vzdialenosti dopracovali k týmto takmer rovnakým symbolom, ju napĺňa údivom. Dôležitou súčasťou týchto symbolov sú aj ich liečivé aspekty, ich energetická a duchovná hodnota. Maľovaním mandál zachytáva Katka Beňová na plátno všetko, čo ju od mladosti bavilo a zaujímalo – geometrické tvary, pestrosť farieb – ich význam, ako aj pocity, ktoré vyvolávajú, vášeň pre históriu, symboly, dávne kultúry. Najmä je tam viditeľný pocit slobody, ktoré jej tvorba poskytuje. Ručne maľované diela sú všetky jedinečným originálom. Ako podklad používa vysokokvalitné šepsované 100 % bavlnené plátno. Obrazy sú maľované akrylovými farbami, mnohé z nich sú zdobené Swarovskeho kryštálmi a 23,75 karátovým zlatom. V konečnej fáze je maľba ochránená kvalitným vode odolným konzervačným lakom, ktorý zaručuje dlhodobú trvácnosť proti vyblednutiu a poškodeniu farieb a plátna. Špecifikom tvorby mandál je prepojenie vlastnej intuície s určitými danosťami – pravidlami. Je dôležité otvorenie sa sebe samému, aby sme mohli zachytiť svoje pocity a potreby, ako aj poznanie historických súvislostí, štúdium symbolov, aby výsledné dielo bolo spojením akoby chaosu do pokojného harmonického celku.

vizitka / profile Katarína Beňová

« n arodila sa 31. 7. 1980 v Žiline « V ýstavy / Exhibition - Inkognito Bál, Bytča, 2013 - Art Forum, Žilina – prednáška s výstavou, 2013 - Galéria X, Bratislava – predajná výstava, 2013 - Mestský ples, Žilina – propagačná mini výstava, 2014 - v SPP Galérii bolo vystavených 50 mandál, 2015 « s tála expozícia v Biorezonančnom Centre v Bratislave, ktoré sa zaoberá alternatívnou formou liečenia, pri ktorom mandaly tiež významnou formou napomáhajú « s polupracuje s poprednou českou odborníčkou na Feng-shui Ivou Matyášovou, ktorá umiestňuje mandaly v dokonalom usporiadaní interiérov a na čistenie priestorov podľa starých čínskych princípov « maľuje osobné mandaly aj na objednávku.

umenieart«

Výtvarníčka Katarína Beňová už od detstva dávala svoje pocity najavo kresbou na papier. Počas štúdia na základnej a strednej škole sa venovala čítaniu umeleckých biografií a to umocnilo jej vôľu chytiť do ruky štetec a preniesť na plátno jej vlastné vnútro. Od obrazov plných kvetov cez abstrakty a akty sa nakoniec dostala k štúdiu a tvorbe mandál. Po krátkej prestávke v tvorbe sa počas pobytu v Škótsku aj vďaka dcérkinmu záujmu o kreslenie opäť k štetcom a farbám vrátila. Po návrate na Slovensko dospela k definitívnemu rozhodnutiu naplno sa venovať maľovaniu. Začala opäť s abstraktmi, ktoré v sebe spájali čistotu geometrických tvarov s nekonečnou a pestrou škálou farieb. Toto prepojenie ju priam magickou silou pritiahlo ku kruhu ako symbolu, odkiaľ bol už len krôčik k maľovaniu mandál. Zlomovým bodom bolo otvorenie ateliéru a prijatiu zodpovednosti za tvorbu na plný úväzok. Prvá mandala bola mantramandala, kde použila najsilnejšie sanskritské mantry. Mantra je modlitba – spojenie posvätných slov, ktoré pomáhajú dosiahnuť plné sústredenie. Jej opakovaným často intonovaným odriekaním tak prostredníctvom zvuku rozvibrujeme aj tie najjemnejšie energie, môžeme otvoriť a nazrieť do všetkých zákutí nás samých. Pomáhajú pri liečbe, pri pritiahnutí si sily na „boj s nepriateľom“, nachádzanie pokoja. Podobne i ostatné symboly v prepracovaných mandalách Katky Beňovej predstavujú zážitok absolútnej povahy, reality v celej jej nádhere, blaženosti a dosiahnutia osvietenia. Tvorbou mandál sa dotýka prvopočiatku kresby – kruhov a cez toto spojenie aj s ľuď-

Mandala Word “mandala” has its origin in Sanskrit – a language of ancient India. It means circle – center and it is a symbol of never-ending circulation without beginning and end. It’s an expression of harmonious concentration of different energies – symbols around a firm center point. Circle as a perfect shape, is present everywhere in our universe and mandala, as a way of symbolic expression, can be found anywhere in the world. In India, Egypt, Europe, Tibet. It is as old GF as the civilization itself. First mandalas have emerged in early Stone Age. Later they were used for religious rituals, healing, as a tool for helping in psychotherapy, cleansing of spaces or attracting positive energy. Since her childhood Katarína Beňová has been expressing her feelings by drawing on paper. During her studies at elementary and second-

03/2 0 16

Web

ary school, she was often reading biographies of artists, which intensified her motivation to grab a brush and bring her soul on canvas.

61


umenieart« From images full of f lowers, through abstract paintings, she found her way to studying and creating mandalas. After a short creative break, she returned back to brush and colors while she was on her stay in Scotland, partially thanks to her daughter’s interest for drawing. When she returned back to Slovakia, she decided to fully dedicate to painting. She started off with abstracts, which link together the clarity of geometrical shapes with endless variety of colors. This attracted her with a magic force to the circle as a symbol. And this was just a step away from painting mandalas. The breaking point was an opening of atelier and accepting a responsibility for being a full-time painter. The very first mandala was mantra-mandala, where she used the most powerful Sanskrit mantras. Mantra is a prayer – combination of holy words, which help to achieve a full concentration. Repeating these words, oftentimes saying them with specific intonation, causes vibrations of the most subtle energies that help us to perceive all corners of our souls. They help in healing processes, attract forces to “fight with the enemies” or to reach an inner calmness. Similarly, other symbols in sophisticated mandalas of Katka Beňová, represent an experience of absolute spirit – reality in the whole beauty, bliss and enlightenment. Creating of mandalas is reaching out to the very beginnings of drawing – i.e. circles, and through this linkage also with people of ancient times and their understanding and perception of circle as a magic symbol and geometric shape, which is historically documented.

62

During her creative process, she adds other symbols to circles, which are derived from various historical sources. Interesting fact is that there is a big similarity among symbols that have roots in different geographically distant locations. The way how people got to almost identical symbols, despite geographical distance, is incredibly amazing for her. An important part of these symbols are their healing aspects, energy and religious values. By painting mandalas, Katka Beňová captures on canvas everything that she ever liked since her childhood. Geometric shapes, color diversity, their meaning as well as the feeling they evoke, passion for history, symbols and ancient cultures. And above all there is a sense of freedom, which her creations provide. All handmade paintings are unique originals. She uses top-quality primed 100% cotton canvas. They are painted with acrylic colors, many of them are embellished with Swarovski crystals and 23.75-carat gold. In final phase the painting is treated with quality water-resistant lacquer, which guarantees long durability against fading and damage to color and canvas. Specific aspect of creating mandalas is linking of own intuition with certain rules. It’s important to open your mind to yourself in order to be able to capture the feelings and needs, as well as knowledge of historical context and studying of symbols so that the final artwork is some sort of merger of chaotic elements into calm and harmonious entity. text: -dag-, Katarína Beňová foto/ photo: archive Katarína Beňová

www.deanimo.sk


Anjelská mandala (slneční anjeli)

120 x 100 cm, Zlato 23,75 karátové, Swarovskeho kryštály

Angel mandala (sun angels), 120 x 100 cm, 23.75-carat gold, Swarovski crystals Anjelská mandala je pod vplyvom slnečných anjelov, ktorí do nášho citového života vnášajú svetlo a nádej. Pomáhajú nám nájsť samých seba a učia nás milovať život. Ich energia roztápa všetky naše chmúry, depresie a strach. Energia Anjelskej mandaly nám umožňuje pochopiť a zároveň vyčistiť zážitky a bolesti, ktoré môžu pochádzať z minulých životov. Prináša nám vieru v dobro a učí nás vidieť svet okolo nás v celej jeho kráse. Podporuje nás na ceste nájsť vieru v samých seba, vo vlastnú silu a posilňuje naše odhodlanie prekonať všetky prekážky. Chráni našu Auru a obracia nás k svetlu. Angel mandala is under the inf luence of sun angels, who bring light and hope into our emotional life. They help us to find ourselves and teach us love our life. Their energy melts away our gloomy mood, depression and fears. Energy of Angel mandala lets us to understand and cleanse our experiences and pains, which may root from our previous lives. It brings us faith in good and teaches us to see the world around us in complete beauty. It supports us on the way of finding a faith in ourselves, in our own forces and empowers our determination to overcome all obstacles. It protects our aura and turns us to light.

03/2 0 16

63


a k n i Nov

P O H S E- inelle-shop.sk

cc www.co AUPARK Einsteinova 18, BA

Michalskรก 7, BA


módafashion« „Nepýtajte sa mora žiadne otázky, iba sa vhodne oblečte“ Douwe Gaastra Gaastra je od svojho začiatku pevne spojená so svetom jachtingu. Spoločnosť na výrobu plachiet, ktorú v roku 1897 založil len 22-ročný Douwe Gaastra v meste Sneek v holandskom Frizku, si svoju neochvejnú pozíciu zachováva až do súčasnosti. Douwe mal ambíciu vyrobiť plachty, ktoré budú jazdiť rýchlejšie, budú konkurencie schopnejšie a efektívnejšie. Skúsenosti a poznatky z plachtenia išli ruka v ruke s výrobou plachtoviny. Precíznosť výroby bola prítomná v každom detaile, sila a flexibilita plachiet bola dosiahnutá skvelou remeselnou prácou. Tradičná plachtovina bola vyrobená z ľanu, konope a bavlneného plátna, a to všetko z prírodného vlákna. Celá história výroby je vzrušujúcim pre-

PRÍBEH NÁMORNÍK A

mostením a základom súčasného ležérneho vzhľadu kolekcií. Douwe Gaastra stratil svoje srdce pre more. Zasvätil svoju prácu výrobe toho najlepšieho výstroja na plachtenie. Vo svojej tvorbe spájal unikátny mix funkcionality a módy, mal pozoruhodné oko pre ten najmenší detail, a jeho inšpirácia vychádzala z obrovskej vášne k námorníckemu svetu. Gaastra do dnešných dní rešpektuje, zachováva a nasleduje dedičstvo Douwa Gaastru. Spojenie značky so svetom plachtenia sa odráža vo všetkých jej kolekciách. V roku 1996 boli na európsky trh uvedené prvé kolekcie s Gaastra Pro líniou zahŕňajúcou inovatívne oblečenie s vysokou funkčnosťou pre pravých námorníkov a športový rad v námorníckom štýle určený na voľný čas.

„Pravý námorník je vždy štýlový“ Predajne Gaastra: Aupark Bratislava, Bory Mall Bratislava, Central Bratislava, Aupark Žilina, Fórum Poprad a Aupark Košice.

65


66

www.ozeta.sk 03/2 0 16


« módafashion

GF

Web

03/2 0 16

67


Najelegantnejší svadobčan! Svadobná sezóna je v plnom prúde, a tak sa na ňu treba náležite pripraviť. Svadba je jednou z najdôležitejších udalostí v živote človeka. Preto by sme sa mali snažiť prispieť k jej elegancii a pekným spomienkam. Je jedno, či z pozície priamo ženícha alebo svadobného otca, svedka, družbu, kamaráta… V predajniach moderného slovenského výrobcu OZETA nájdete široký výber z množstva modelov a dizajnov, z ktorých si vyberie naozaj každý a v kažom veku. Viac informácií o svadobnej kolekcii nájdete na www.ozeta.sk.

68

03/2 0 16


wellnesswellness«

Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice ponúkajú blahodárne účinky

Zažite výnimočný luxus a relax

Spa Aphrodite Rajecké Teplice sú známe svojimi kúpeľami, zameranými hlavne na liečbu pohybových, dýchacích a nervových chorôb a chorôb z povolania. Okrem klasickej medicínsky ponímanej liečby majú v ponuke aj rôzne druhy wellness pobytov so zameraním na absolútny relax, oddych a prevenciu pred chorobami, a to v krásnom prostredí hotelových komplexov, určených aj pre náročnejších klientov. Štúdio Aphrodite Beauty Ubytovanie tvorí 4-hviezdičkový štandard, ktorý poskytuje po‑ hodlie a luxus, a kapacity sa rozšírili aj o samostatný 5-hviezdičkový komplex pre najnáročnejšiu klientelu. Interiér hotelového komplexu je zariadený v antickom štýle a zdobia ho materiály ako mramor, ónyx a zlato. Luxusné ubytovanie dokonale korešponduje s kvalitou liečebných procedúr a relaxačnými službami. Klientov láka vodný a saunový svet, veľký výber masáží, wellness procedúry, manikúra aj pedikúra, fitnes a mnoho iného. Veľkým plusom je aj skrášľovacie štúdio, ktoré ocenia hlavne nežnejšie polovičky. „Dámy môžu zveriť starostlivosť o svoju pleť, postavu i telo našim odborníkom v štúdiu Aphrodite Beauty, ktoré poskytuje svoje služby

podľa najnovších svetových trendov,“ objasňuje viceprezident akciovej spoločnosti SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Voda, čo vás lieči Kúpele Aphrodite využívajú termálnu vodu, ktorej účinky sú známe už od 14. storočia. Liečivou vodou sú naplnené vnútorné i vonkajšie bazény. Veľmi vyhľadávanými sú aj pitné kúry, ktoré sú bezplatné a prístupné pre všetkých klientov. Ideálne zloženie vody pôsobí blahodarne na celý organizmus a právom si vyslúžilo pomenovanie elixír mladosti. „V celkovom ponímaní GF naša liečivá voda vytvára v organizme zásadité prostredie. Tým dochádza k účinnej detoxikácii a odkysleniu s následným spomalením starnutia tkanív,“ upresňuje jej účinky viceprezident Zdenko Miškolci. Kúpele v Rajeckých Tepliciach spĺňajú predstavu o dokona- Web lom pôžitku a relaxe zároveň, nehovoriac o priaznivom pôsobení termálnej liečivej vody na celý organizmus. Pre tých, ktorí obľubujú práve takýto druh relaxu, predstavujú kúpele Spa Aphrodite doslova raj na zemi. video Viac informácii na: www.spa.sk

71


športsport«

Katarína Lincz ponorená do hĺbok vlastnej mysle foto: Annelie Pompe

72

03/2 0 16


foto: Ilona Dubuske

Je potrebné začať trénovať potápanie najprv v bazéne? Je potrebný aj iný tréning (na suchu) alebo stačí celková dobrá fyzická zdatnosť? Tréning sa skladá z výcviku v bazéne, posilňovni a môže sa k tomu pridať aj beh alebo cyklistika. Veľká časť prípravy pozostáva aj z mentálneho tréningu, meditácie a strečingu. Najlepšie je začať v bazéne. Freediving, ale rozhodne nie je iba o fyzickej zdatnosti. Skôr naopak, je to psychicky náročný šport.

Po akej dobe ste sa začali ponárať do väčších a väčších hĺbok? Ako dlho si musí telo zvykať na takéto prostredie/tlak? Ja som mala vcelku talent na hĺbky hneď od za‑ čiatku, takže mi to išlo celkom rýchlo. Hneď piaty deň, čo som skúsila freediving, som išla do 45 metrovej hĺbky.  Nie je dôvod sa ale ponáhľať. Čim pomalšie sa freediver rozvíja, tým lepšie, si myslím.  Prudký nárast vo výkonoch a hĺbke môže mať negatívny efekt nielen na telo, ale skôr na myseľ, v zmysle, že sa človek psychicky vyčerpá alebo stratí motiváciu. Ak pravidelne trénujete, telo sa na hĺbku aj freedive ako taký pripraví. Spomalí sa vám srdiečko, telo si bude pýtať menej kyslíka a celkovo sa spomalíte.   Freediving má viac kategórií. Vy ste aktuálnou držiteľkou slovenských rekordov vo viacerých kategóriách. Ktorá disciplína je vaša obľúbená? Ako vnímate 151 m preplávaných „vodorovne“ pod vodou pri „Dynamic Apnea“ a 93 m pri hĺbkovom ponore „konštantnej váhe“? Ja mám určite radšej hĺbky a nie bazény. V hĺbke sa cítim slobodnejšia, nastáva tam „freefall“, teda čas ponoru kedy už nemusím kopať ale len padám ako vo vesmíre a celkovo sa cítim, že som súčasťou prírody. Je to magickejší pocit, ako keď som v bazéne. Plávať horizontálne vzdialenosti v bazéne je ale ťažšie v iných smeroch, napríklad ne-

športsport«

Čo vás k hĺbkovému ponáraniu priviedlo? Môj otec bol jachtár, starý otec zasa žil nejaký čas v Alžírsku. Ako dieťa som rada čítala cestovateľské časopisy National Geographic, ktoré boli vo francúzskom jazyku. Čítanie príbehov dobrodruhov bolo na tú dobu vzácne. Vždy som snívala, že budem jednou z nich. Mala som  deväť rokov, keď som sa prvýkrát skúšala potápať s prístrojom. V sedemnástich som  vyskúšala freediving a  v  dvadsiatich rokoch som bola treťou ženou na svete, ktorá sa dokázala potopiť najhlbšie – od svetového rekordu ma delilo len osem metrov.

Katka Linczényiová bola odmalička zvyknutá hýbať sa naplno, športovať... Avšak vážne autoimunitné ochorenie ju prinútilo spomaliť a prehodnotiť druh športu, ktorému sa bude venovať. A dokonale sa našla v hĺbkovom ponáraní - freedivingu. Tu síce klesá hlboko pod vodnú hladinu, ale jej výsledky na svetovej úrovni stúpajú do rekordných „výšok“. smiete sa vzdať a vynoriť, aj keď máte vzduch len 1 m nad sebou, lebo ste v bazéne. V hĺbke sa musíte popasovať s narastajúcim tlakom. Každé je zložitejšie v niečom inom. Určite ale platí, že v bazéne trénovať treba. Aj ja, ako hĺbkar, sa bazénu tvrdo venujem, aj keď v ňom nemám ambície urobiť svetové rekordy, aké mám napríklad v hĺbkach. Je pod vodou čas na vnímanie svojich pocitov – myšlienok alebo je nutné plne sa sústrediť na „udržanie“ dychu? Je pre mňa prirodzené hýbať sa a robiť spontánne rozhodnutia. Milujem pocit, keď som sama hlboko pod vodou a nikto tam nie je. Pri freedivingu sa spolieham na vlastný dych a myseľ. Väčšina z nás dokáže zadržať dych aspoň na tri minúty. Otázne je, či sa naša myseľ vie upokojiť a či máme psychickú kontrolu nad tým, že to skutočne dokážeme. Pravdou však je, že nutkanie nadýchnuť sa, nespôsobuje nedostatok kyslíka, ale nadbytok oxidu uhličitého, ktorý sa hromadí v našom tele. Laická predstava o hĺbkovom potápaní je, že sa musí klesať a najmä stúpať nahor pomaly... Pri prístrojovom potápaní áno, pri nádychovom potápaní nie. To je preto, že pri scube sa naše telo nasycuje dusíkom, pretože dýchame stlačený vzduch pod tlakom a to pri freedivingu nerobíme, tu si berieme vzduch v jednom nádychu z hladiny. Ako vlastne prebieha také súťažné ponorenie sa na dosiahnutie čo najväčšej hĺbky? Deň pred súťažným ponorom si nahlásite hĺbku, do ktorej pôjdete. Večer sa dozviete presný čas ponoru. Druhý deň sa musíte pripraviť tak, aby ste sa v tomto čase zanorili. Keď prídete

03/2 0 16

73


Plávanie s delfínmi, foto: Vaclav Krpelik

« športsport na koniec lana, máte tam tanier so štítkami. Jeden musíte zobrať a priniesť na hladinu. Na hladine potom musíte urobiť správny protokol, čiže dať si dole okuliare, ukázať „OK“ signál a povedať, že ste „OK“ a to všetko zoči voči rozhodcovi. Ak jednu vec nesplníte, nedostanete plný počet bodov a ak odpadnete, ste diskvalifikovaný. V čom môžu byť úskalia pri hĺbkovom potápaní – čo je najčastejšou chybou,  ktorá môže mať až fatálne následky? Ľudské ego. To do vody nepatrí. Veľa nehôd sa stane len preto, že ľudia preceňujú svoje vlastné schopnosti, fyzické aj psychické. Silou mocou idu na hĺbky, na ktoré nie sú pripravení, napnú sa a stane sa nehoda. Freediving je nežný šport, musíte byť k svojmu telu dobrý, ak chcete, aby sa potápalo hlboko. Stalo sa aj vám, že ste sa už dostali

74

03/2 0 16

takmer na hranicu svojich možností? Áno, aj nie. Svoje limity som ešte plne neobjavila. Ale bola som už v nepríjemných situáciách. Tie ale nastali, pretože som nebola na ponor pripravená a napriek tomu som naň išla. Napríklad, keď som bola absolútne vyčerpaná po 3 dňoch tréningu a aj tak som ten štvrtý išla na hlboký ponor. Bolo to počas tréningu, keď som sa potápala bez plutvy. Nebola som príliš hlboko, ale v ten deň boli veľké vlny a lano, popri ktorom plávame hore, bolo pružné. Keď som sa otočila v hĺbke a zatiahla som ho, aby som sa odrazila, nepohlo sa. Vtedy som sa zľakla a ocitla som sa v panike. Bol to nepríjemný pocit. Navyše stres človeka oberá o kyslík. Bola to však moja chyba, keďže som mala to lano skontrolovať. Vzala som si z nej poučenie. Od čoho závisí ten správny nádych pri potápaní?

Je dôležité, koľko vzduchu dokážete dostať do pľúc, ale ešte dôležitejšie podľa mňa je, ako s týmto množstvom dokážete pracovať. Ja trénujem dychové cvičenia až 2 hodiny denne. Je potrebné cvičiť a cvičiť. V dnešnej dobe napríklad ľudia nevedia ako správne dýchať. Dýchame do hrude, nie do bránice a podobné chyby. To si freediver nemôže dovoliť. Má freediving a dýchanie spojenie aj s vašim „koučovaním“ – s kurzom zvládania stresu pre manažérov? Venujem sa aj pranayame, čo je časť jogy zameraná na dýchanie. Prácu s dychom učím počas kurzov freedivingu a počas kurzov stres manažmentu. Dýchaním dokážeme ovplyvniť relaxáciu, takže je to cenný nástroj pri zvládaní stresu. Predstavte si, že ste v strese a nemusíte si ísť zabehať, alebo meditovať, alebo si dať relaxačný kúpeľ,


« športsport ale v tom momente, ako precítite emócie prichádzajúce zo stresu, si iba sadnete a začnete sa sústrediť na dýchanie. Je to nastroj k zvládaniu stresu a relaxácie, ktorý máte vždy so sebou. Chodíte sa ponárať aj s prístrojom, ak si chcete podvodný svet lepšie pozrieť? Občas áno. Mám za sebou tisícky ponorov s prístrojom. Ale už je to skôr výnimka, snažím sa naplno venovať freedivingu. Je ale pravda, že ak chce človek objaviť svet v sebe – robí freediving a ak chce objaviť svet okolo seba – robí scubu. Kde všade vo svete ste sa už potápala? Vnímate rozdiely medzi jednotlivými prostrediami? Raz sme sa plavili na obrovskej lodi na Maldivách. Spala som na palube a boli asi dve hodiny v noci. Svetlá lode osvetľovali vodu a na hladinu prilákali planktón. Zrazu sa tam objavila morská paryba – manta obrovská, ktorá začala robiť saltá. Bolo to niečo úžasné. Rozhodla som sa skočiť do vody bez neoprénu a výstroja. Len maska, šnorchel a plutvy – základné vybavenie freedivera – a plávala som za ňou. Pamätám si biely piesok na dne, do toho prišli malé strieborné rybičky, ktoré sa odrážajú vo svetle. Kebyže to mám vystihnúť jedným slovom, bol to čistý avatar. Na akú súťaž sa chystáte najbližšie? Alebo sa rátajú aj individuálne urobené ponory? Mojim cieľom je urobiť svetový rekord vo freedivingu a dostať sa do Guinessovej knihy rekordov, ale nie je to len o nich. Je to skôr o ceste, ktorú musí freediver podstúpiť, kým sa dostane do cieľa. Freediving je aj o tom, že život môžeme žiť pomalšie a pokojnejšie. Naučil ma, že sa netreba zbytočne stresovať a k životu sa dá pristupovať aj rozvážnejšie.

otázky pripravila Dagmar Staňová fotografie poskytla: Katarína Linczényiová

www.katarinalincz.com

instagram: @katie_freediver fb: katarina linczenyiova freediver

Katarina Lincz

Freedived

into her mind Katka Linczényi used to fully do sports, move ... however autoimmune disease forced her to slow down and and reviews how to go on, what other kind of sport to do. The best solution for her is freediving. In this sport she falls deep under water but her success and results rise up to „heights“.

you need to adapt to these conditions, area, pressure? I think I am talented to do freediving I did not have any problems when I started to do it so it was easy and fast process for me. The fifth day I went down into 45 m depth. But it is not the reason to be in a hurry. Slowlier time is better, I think. The sharp increease of exercise can be with some negative effects not only for our body but also for our mind. It can cause the situation to be without any further motivation. When you train regularly, your body will be prepared for freediving. The heart works slowlier, body needs less oxygen and you are totally slowlier.

What was your impulse to start freediving? My father was yachtsman, grandfather lived in Algeria some time. When I was a child I liked reading travelling books and magazines – National Geographic which were in French language. Reading about adventurers and their stories was remarkable at that time. I was dreaming about to be one of them. I was nine when I tried to dive with the diving equipment for the first time. When I was 17 I tried freediving and in 20 I was the third woman in the world at this sport. I dived the depth only 8 m and it was world record.

Freediving has more categories. You are Slovak records holder in many categories. What discipline is your favourite one? What do you think about the „Dynamic Apnea“ when you swam 151 m horizontally under water and 93 m during freefall „constant weight“? I prefer to be in some depth not to be in the swimmimg pool, there I feel freedom and „freefall“ when I do not have to kick but I just fall like in the universe and I feel I am a part of nature. It is more magical feeling than to be in a swimming pool.To swim horizontal distances in the swimming pool is more difficult in other ways, for exa,ple you must not stop, give it up and resurface even though you have air 1 m above you because you are in the swimming pool and you have to fight with pressure. Each of these disciplines is different and more or less difficult. But it is true – you have to train in the swimming pool. I go about this training in the swimming pool I do not have any ambitions to do world records in this way.

Is it necessary to train diving in the swimming pool firstly? Did you need another type of training / no in water/ or is it enough to be in a good physical condition? Training consists of drill in swimming pool, gym and you can add running or cycling. Mental training is the base and also very important part, plus meditation and stretching. To start in the swimming pool is the best. Freediving is not only about good physical condition and ability. It is mentally very difficult sport. After how long time did you start to dive deeper and deeper? How long time did

When you are under water do you have time to perceive any feelings or it is only necessary to cencentrate to breathing? It is natural to be active, to move and GF make spontaneous decisions. I love feeling when I am alone under water. I concentrate on my breath and mind. Most of us can keep breath for 3 minutes. The problem is if our mind Web is calm and if we control everything what we manifest. Impulse to take breath does not cause lack of oxygen but plenty of carbon dioxide which hoards in our body. video

03/2 0 16

75


športsport«

foto: Daan Verhoeven

False idea about freediving is that you must fall and go up slowly... In scuba diving – yes but in freediving – no. That is why during scuba diving our body is saturated by nitrogen because we breath compressed air but during freediving we do not do it. Describe the process of freediving competition into the deepest depth. One day before competition you inform about the depth you will go into. In the evening you will know the exact time of the dive. The next day you have to prepare to be under water at that time. When you are at the end of the rope there is a plate with labels. You can take one of them and bring to the surface. On the surface you have to do correct protocol – it means – take off you glasses, to show „OK“ signal and say – that you are OK, everything face to face to referee. If you do not accomplish only one of these tasks – you do not receive full amount of points and if you drop out you are disqualified. Where are any problems of freediv-

76

03/2 0 16

ing? What is the most common mistake which can have fatal effects? Human ago. It does not belong to this sport. There are a lot of accidents because people overestimate their own abilities, physical and mental. They go into depth and they are not prepared for it, there is some tension and later – accident. Freediving is gentle sport, you have to be kind and good to your body if you want to dive deeply. Have you experienced or have you been pushed to your limits? Yes and no. I have not discovered my limits yet. But I was in some unpleasant situation but it was because I was not prepared for this situation, for dive and I went into it. For example, I was tired and exhausted after three-day training and the next day I went to dive. It was during my training when I dived without fins. I was not so deep but that day there were big waves and our rope was up and it was springy. When I turned in the depth and I pulled into the rope to rebound it did not move. Then I was affraid and in panic.

It was horrible feeling. Stress deprives a person of oxygen. But it was my mistake because I shoul have controlled my rope. I have learned from that situation. What does correct breath depend on? It is very important how much air you can get into your lungs and how you can work with this air. I train breathing for two hours daily. It is necessary to train it again and again. Nowadays people do no know how to breath. We breath inside into breast not into lung diaphragm. It is not possible for freediving. Have freediving and breathing anything common with your coaching – the course for manager show to cope stress? I go about pramayama – it is a part of yoga aimed to breath. I teach breathing during freediving courses and courses for managers to cope stress. We can influence relax by breathing what is very useful in the getting rid off stress. Imagine you are in the stressful situation and you do not have to run, meditate, have relaxing bath but you sit down and start to breath. It is way to cope stress.


« športsport Do you do scuba diving because of under water world watching? Sometimes. I have absolved thousands of dives but it is only exception I take care freediving. When you want to discover the world inside of you – you do freediving and if you want to discover world around you – you do scuba diving. In what parts of the world did you dive? Did you sense differences in many different places? Once we sailed on a big ship in Maldives. I slept on the deck and it was about two ó clock at night. The lights of the ship illuminated water and they pulled seafood on the surface. Big fish – giant manta appeared and began to do f lips. It was something wonderful. I decided to jump into the sea without neoprene and equipment. I had only mask, snorkel, fins and I swam to it. I remember white sand at the bottom and many other silver fish ref lected in the light. It was possible to say only – avatar. What competition do you prepare for? Are also individual dives important?

My goal is – to make world record in freediving and to get into Guiness Record Book. It is not only about these records it is also about the way of freediver. Freediving – it is something like philosophy – to live slowlier and more peacefully. I have learned to live with as less stress as possible and to be more responsible.

Questions prepared by Dagmar Staňová Photos – offered by Katarína Linczenyi

www.katarinalincz.com

instagram: @katie_freediver fb: katarina linczenyiova freediver

vizitka / profile

Katarína Linczényiová

« narodila sa v roku 1993 v Bratislave / She was born in Bratislava, 1993. « je držiteľkou Slovenských rekordov v nádychovom potápaní – freedivingu / She is holder of these records: - Konštantná váha (dosiahnutie najväčšej hĺbky vlastnou energiou bez závažia či lana) – 93 m / Freediving – constant weigh – depth 93 m, - Konštantná váha bez plutiev – 50 m / Constant weigh without fins – 50 m, - Free Immersion (dosiahnutie čo najväčšej hĺbky pomocou vlastnej energie popri lane) – 75 m / Free immersion – 75 m, - Potápanie bez obmedzení – „no limits“ (klesanie pomocou záťaže a návrat na hladinu pomocou vzduchového balóna) – 100 m / Diving without limits – 100 m. « v roku 2013 v disciplíne CWT – Konštatná váha bola treťou najlepšou freediverkou na svete / In 2013 – in the discipline CWT – the third best freediver in the world. « je inštruktorkou nádychového potápania, organizuje kurzy stres manažmentu, je expedičnou líderkou / She is the instructor of freediving, she organises anti-stress courses for managers. She is leader of expedition. ako jediná žena na svete sa potápala pod ľadom na jeden nádych v nadmorskej výške nad « 1500 m / She is the only one woman in the world – she dived under ice for one breath – above sea level 1500 m.

foto: Előd László PHOTOGRAPHY

03/2 0 16

77


športsport«

Golf je pre každého Vraj je golf iba hra pre smotánku a biznismenov? Preč s predsudkami, je to hlúposť! A vraj golf nemá na Slovensku tradíciu? Ale kdeže! Leto je ideálny čas na prvé privoňanie ku hre, ktorá spája noblesu, oddych a spoločenské vyžitie. Žiadna výhovorka „Nemám čas, nemám peniaze, neviem to hrať,...“ neobstojí. Ak ste aspoň raz zatúžili privoňať ku golfu, tak neváhajte. Golf je vhodný pre deti, rodičov, seniorov, ale aj pre aktívnych športovcov.

Dávno zrodený Skôr, ako sa golf stal obľúbeným športom vyšších spoločenských vrstiev, si pastieri dobytka krátili čas triafaním loptičky do jamôk na lúkach a robili to s takou vášňou, že zanedbávali prácu, a preto bol golf zakázaný. Čo nebolo dovolené ľudu, bolo dovolené panstvu a tak sa zrodil mýtus, že je to hra smotánky. V Uhorsku sa golf začal hrávať práve v Tatrách. Prvé golfové ihrisko a golfová škola v Rakúsko Uhorskej monarchii boli na lúke v Tatranskej Lomnici pred viac ako sto rokmi. Až režim, ktorý tu vládol 40 rokov, ho vyhodnotil ako nevhodný šport pre pracujúce vrstvy. Golf sa však do Tatier vrátil v roku 1999 najskôr ako cvičná lúka, dnes je z ihriska Black Stork moder-

78

03/2 0 16

ný areál s 27 jamkami, štýlovým hotelom uprostred a neopakovateľnými výhľadmi na štíty Tatier.

Rodinná záležitosť „Golf je šport pre ľudí od dvoch do dvesto rokov a jeho pravidlá umožňujú vyhrať začiatočníkovi nad skúseným hráčom,“ hovorí Sylvia Hrušková, generálna riaditeľka golfového rezortu vo Vysokých Tatrách. „Je to príjemná hra, lebo nemusíte mať vrcholovú kondičku, ale núti človeka k najprirodzenejšieho pohybu – k chôdzi. Na trávniku relaxujete a pritom máte pri sebe človeka, ktorého si vyberiete.“ Možno by nebolo na škodu zobrať na golf aj deti, pretože táto hra dokonca vychováva. „Učí dobrým spôsobom, počas hry nesmú napríklad zvoniť mobily, treba sa správať ohľaduplne, poškodený trávnik opraviť... Kto džentlmenské zásady nedodrží, dostane trestné body.“ Že sa vám to všetko celkom páči a aj by ste išli, ale neviete, čo na seba? Dovolené sú akékoľvek nohavice okrem džínsov a tričko s golierom. Toľko jednoduchý dress code.

Hra a radosť pre deti „Golfové ihrisko môže byť dejiskom vrcholných športových výkonov, alebo ideálnym miestom pre dohadovanie biznisu, no rovnako tak môže byť aj miestom čistej radosti z hry, súťaže a pekných priateľstiev. Najväčšie predpoklady na spoznanie čistej podstaty golfu majú prirodzene deti“, pokračuje Sylvia. Okrem športových zruč-


športsport«

ností získavajú deti na golfovom ihrisku veľmi silné impulzy aj pre svoj osobnostný rast: golf podporuje rozvoj vlastností, akými sú čestnosť, vytrvalosť a schopnosť koncentrácie. Ak sa to všetko podá správnou formou, pre deti sú chvíle v golfovom areáli nezabudnuteľnými zážitkami. Práve na tom založili v golfovom rezorte Black Stork vo Veľkej Lomnici golfovú školu a tábor. „Za 10 rokov urobili stovky deti svoje prvé kroky na grínoch pod vedením profesionálnych trénerov a spoznali čaro hry príjemnou a zábavnou formou, veď golfová škola je nielen o golfe. Načerpať sily chodievajú najmenší golfisti do gurmánskej hotelovej reštaurácie v strede ihriska a tiež do hotelového wellness“ pokračuje Sylvia, „deti sa do golfovej školy pod Tatrami vracajú pravidelne a špeciálny kemp majú aj pokročilí golfisti.“ Rozprávkové výhľady na masív Vysokých aj Nízkych Tatier a najmä kvalitné služby predurčili golfový rezort, aby sa stal obľúbeným miestom nielen pre hráčov golfu, golfové turnaje, či firemné podujatia, ale aj pre rodiny s deťmi. Ihrisko poskytuje dostatok priestoru: má 27 jamiek, 3 PAR akadémiu, kryté odpalisko a ďalšie cvičné plochy, na ktoré je bezplatný vstup. Nad ihriskom preletujú aj čierne bociany, podľa ktorých bolo ihrisko pomenované Black Stork. „Hostia určite privítajú atraktívnu ponuku rôznych pobytových balíčkov, zrelaxujú v hotelovom wellness centre a netreba si nechať ujsť výlet na Lomnický štít a nenáročnú turistiku k vysokohorským chatám, rafting po Dunajci, návštevu Belianskej jaskyne a historické prehliadky Kežmarku, Levoče, Spišského a Staroľubovnianskeho hradu“, radí na záver Sylvia Hrušková ako prežiť nezabudnuteľnú dovolenku alebo aspoň predĺžený víkend vo Vysokých Tatrách.

www.golftatry.sk

79


ZENAIDE 3 • Dámska bunda bun s PTX membránou z nepremokavého, nep vetruodolného a paroprievetruodolnéh pustného materiálu ma vhodná na všetky ak aktivity v prírode za každého p počasia. membrána • PTX membrá • Vodný stĺpec 10 000mm Paropriepustnosť 10 000g / • Paropriepust m2/24h • DWR impregnácia impreg


« technikatechnology

NOVINKY

zo sveta techniky TECH NEWS

Canon SELPHY CP1200 Potrebujete vytlačiť kvalitné fotografie na cestách? Tlačiareň Canon SELPHY CP1200 je na to ako stvorená. Jednoduché ovládanie a rýchle WI-FI prepojenie premenia obrázky v mobile či fotoaparáte na pútavé fotografie.

82

03/2 0 16


Zariadenie zobrazuje notifikácie o prijatých SMS, e-mailoch a ostaných informáciách cez spárovaný smartfón. Samozrejmosťou je množstvo funkcií ako sledovanie dennej aktivity, plavecká metrika, metronóm, dynamika behu, či online zobrazovanie polohy a následné zdieľanie informácií o aktivite s priateľmi. Výdrž batérie do 40 hodín.

technikatechnology «

Garmin Forerunner 920XT

Leica SL Výkon, kvalita, odolnosť a precíznosť bez kompromisov. Leica SL má najrýchlejší autofocus na svete, 24 Mpx full frame snímač, možnosť snímania 4K videa. Extrémnu rýchlosť snímania a rozsah ISO. Uvedené parametre radia prístroj medzi špičku digitálnych fotografických prístrojov vo svojej kategórií.

Nikon KeyMission 360 Vôbec prvá outdoorová kamera od spoločnosti Nikon. Je vodotesná (do 30 m), nárazu vzdorná (do 2 m), mrazu a prachu odolná. Vďaka dvojici šošoviek a snímačov, dokáže urobiť 360-stupňový záznam. Ultra HD video v rozlíšení 2 880 x 2 880 px pri 30 fps.

GF

03/2 0 16

83


NOVINKY zo sveta techniky / TECH NEWS

Epson Ensemble HD Je vysoko výkonný HD projekčný systém, ktorý premení obývaciu izbu na kino za pár hodín. Kvalitný obraz a zvuk. Po vypnutí systému sa plátno navinie do rolera, takže nehrozí poškodenie „obrazovky“, ktorá je veľká až 100“, teda 254 cm!

Olympus LS-P1 Vreckový záznamník Olympus LS-P1 ponúka vysoko kvalitný záznam. Je dostatočne malý a ľahko ovládateľný. Má dva kvalitné mikrofóny, zasúvací USB port, 4GB vlastnú pamäť s možnosťou rozšírenia na 32 GB a dostatočne výkonný akumulátor, s ktorým dokáže zaznamenávať až 39 hodín.

Pripravila: Romana Mináriková Zdroj / Source: leica-camera.com / canon-europe.com / epson.com / garmin.com / olympus-europa.com / nikon.com

84

03/2 0 16


VIDEO Nielen čítate ale aj vidíte - efektívny a pútavý út ý spôsob, ô b ako k môžete ôž t formou f videa vidieť a dozvedieť sa ešte viac.

WEB Rýchly spôsob, ktorým sa dostanete priamo riamo na požadovanú webovú stránku a získate ate tak všetky ďalšie potrebné informácie. mácie.

GOOD FLIGHT Tu môžete článok čítať online s možnosťou rozsiahlejšej prezentácie – viac textu a fotiek.

Získajte viac z časopisu Good Flight s QR kódom Ako naskenovať QR kód ? Potrebujete mobilný telefón s fotoaparátom s OS Android alebo iPhone. Smartfón pripojíte k internetu z mobilu alebo cez WIFI. Stiahnite si aplikáciu QR reader, ktorá je zdarma. Po nainštalovaní aplikácie (na skenovanie QR kódov) ju spustite na svojom smartfóne. Telefón nasmerujte fotoaparátom na QR kód, viď. obrázok. Spustite scan QR kódu, následne sa pripojíte na príslušnú stránku, kde môžete čítať článok na Vašom mobile, pripojiť sa na webovú stránku alebo si pozrieť video.


autotestcar testÂŤ

86

03/2 0 16


Život v pohybe

s jedinečnými zážitkami

S teplejším obdobím si milovníci skútrov opäť prídu na svoje. Jazda na nich patrí nesporne k jedinečným zážitkom. V mestách uľahčia prepravu a mimo nich môžete voľnou jazdou objaviť to, čo ste ešte nezažili. Na takýto život v pohybe – na skútri s objemom do 125 cm3 s automatickou prevodovkou a s výkonom do 11 kW stačí vodičský preukaz skupiny B. Tieto požiadavky spĺňajú aj skútre od spoločnosti Honda. V Európe je to veľmi obľúbený a najpredávanejší skúter PCX a tiež luxusnejšia Forza.

Life in motion with unique experiences.

With warmer weather coming in, scooter lovers will have again an opportunity to enjoy themselves. Riding a scooter is, without any doubts, a unique experience. It simplifies transportation in towns and cities and outside the urban areas you can enjoy an easy ride and explore what you haven’t seen so far. For such summer lifestyle in motion on two wheels – on a scooter with 125 cm3 engines and automatic transmission with performance of 11 kW – you need just a B class driver’s license. Honda scooters meet these requirements. Some of Europe’s most popular and best-selling scooters are PCX and luxury version called Forza.

03/2 0 16

87


autotestcar test«

PCX 125 – keď si mesto užijete naplno Tento menší ale výkonný model nás zaujal svojim prevedením a elegantným štýlom. Po testovacej jazde sa ku kladom pridal aj zvýšený komfort, dobrá dynamika, ľahké ovládanie v meste a ešte efektívnejšia spotreba paliva. Spoľahlivo prekĺzne hustou premávkou, či bezproblémovo zaparkuje. Jazdec i  spolujazdec majú aj na tomto menšom modeli dostatok pohodlia a priestoru. Celková obsluha je pomerne ľahko zvládnuteľná, bezproblémové je aj odomykanie kufra a nádrže pri spínacej skrinke. Prístrojový panel je prehľadný a praktický so svietiacou ručičkou tachometra. Kľúč zapaľovania má ochranný kryt, pridané je tlačidlo aktivujúce výstražnú funkciu smeroviek. Systém automatického vypnutia motora pri voľnobehu je doplnený funkciou úrovne nabitia batérie, ktorá je pri tomto modeli už výkonnejšia. Súčasťou zobrazených digitálnych informácií sú hodiny s meradlom efektivi-

ty spotreby. Stále platí, že aj drobné detaily sú dôležité. Patrí me‑ dzi ne aj odkladacia skrinka naľavo, ktorá nám poslúžila na uloženie fľaše s vodou,  prípadne iných drobností, či 12V zásuvka na nabíjanie elektronických zariadení, s  ktorou sme počas jazdy nabíjali mobil. Dostatok miesta na uloženie prilby ponúka priestor pod sedadlom, ktoré otvorené spoľahlivo drží pánt s  pružinou. Jazdili sme v  mestách a  medzi mestami, jazdy boli na naše prekvapenie úsporné. Na jednu 8-litrovú nádrž je možné prejsť aj viac ako 370  km. O  úsporný režim sa starajú nielen špeciálne pneumatiky s nízkym valivým odporom a energeticky menej náročné svetlá s LED diódami – predný svetlomet, zadné svetlo a kompaktný duálny svetlomet, ktorý vďaka praktickému rozloženiu stretávacích a diaľkových svetiel umožňuje rovnomerné osvetlenie vozovky. ale aj mimoriadne spoľahlivý 4-taktný vodou chladený motor eSP (enhanced Smart Power). Systém vstrekovania paliva PGM-FI umožňuje prudké zrýchlenie pri rozbiehaní, čo je potrebné najmä v premávke. Vďaka 300-bunkovému katalyzátoru vo výfuku je jeho prevádzka ekologická a šetrná k životnému prostrediu. Model PCX je ideálnym spoločníkom najmä na jazdenie v meste a medzi mestami s menšími vzdialenosťami. Nielenže uľahčuje bežné cestovanie, ale zároveň prináša aj skvelý pocit z jazdy, pocit, pri ktorom si mesto užijete naplno. www.honda.sk text: Janak, foto: Peter Minárik

88

03/2 0 16


« autotestcar test

PCX 125 – when you enjoy the city to the maximum This smaller, but powerful model captured our attention with its design and elegant style. After the test drive, an improved comfort, good dynamics, easy steering in the city and more efficient fuel economy, were added to our list of positives. With this scooter you easily slide through the busy traffic or park without any hassle. On this smaller model, both rider and passenger have enough room and comfort. Overall operation is quite easy. Problem-free is also unlocking of storage compartment and fuel tank near the ignition box. Dashboard is ergonomic and practical with illuminated speedometer. Ignition key has a protective cover and dashboard also includes a button for activating a warning lights. System of automatic engine shutdown on idle also features the function of battery level. Battery for this model is more powerful. Digital information also includes clock and measuring of fuel economy. Small details are still important. One of them is storage box on the left, which served as storage for our bottled water and some other small stuff. The other detail is 12V power outlet for recharging electronic devices, which we used for charging of our mobile phone. Plenty of room can be found under the seat, where you can put your helmet. When opened, it holds Skúter / Scooter Typ / Type Cena modelu (eur) / Price (eur) Objem motora (cm3) / Engine displacement (cm3) Výkon motora (kW(k)) / Engine performance (kW(k)) Krútiaci moment (Nm) / Torque (Nm) Prevodovka / Transmission Pohotovostná hmotnosť (kg) / Weight (kg) Spotreba v teste (l/100 km) / Fuel economy in test (l/100 km) Štartovanie / Ignition Predná brzda / Front brake Zadná brzda / Rear brake Predná pneumatika / Front tire Zadná pneumatika / Rear tire Objem palivovej nádrže (l) / Fuel tank capacity (l) Výška sedadla (mm) / Seat height (mm) Celková dĺžka (mm) / Overall length (mm)

firmly on a hinge spring. We were riding in cities and outside the cities and we were positively surprised by the fuel economy. With one full 8L gas tank we were able to make more than 370 km. Fuel economy is achieved not only thanks to special tires with low rolling resistance and lights with LED diodes requiring less power – front light, rear lights and compact dual light with practical layout of headlights and high-beam lights, which allow evenly distributed illumination of the road, but also thanks to extremely reliable 4-stroke, water-cooled eSP engine (enhanced Smart Power). Fuel injection system PGM-FI allows rapid acceleration, which is necessary in city traffic. Thanks to a 300-cell catalytic converter in the exhaust system, the operation of this scooter is ecological and safe for the environment. Model PCX is an ideal companion for city transportation as well as for riding between cities for shorter distances. It simplifies casual transportation and it also brings a great enjoyment – a feeling that will allow you to enjoy the city to the maximum. www.honda.sk text: Janak photo: Peter Minárik

Honda

Honda

PCX 125

FORZA 125 ABS

2590

4550

125

124.9

8.6 (11.7)

10.5 (14.3)

12

12

Automatic CVT

Automatic CVT

128

161

2.3-2.6

2.2-2.8

Electric ignition

Electric ignition

Disc

Disc - ABS

Drum

Disc - ABS

90/90 14M/C 46P

120/70-15

100/90 14M/C 57P

140/70-14

8

11,5

760

780

1930

2134

03/2 0 16

GF

Web

video

89


Forza 125

jazda, ktorá rozprúdi krv a dodá sebavedomie

Luxusnejší skúter Forza je už na prvý pohľad väčší ako ostatné 125-ky, na cestách vyzerá ako veľký motocykel, ktorý už zdravia aj protiidúce veľké cestovné motorky. Zaujal nás moderným dizajnom, farebnou kombináciou, ale aj skvelou výbavou. Naše jazdy na Forze boli nielen v meste, ale smerovali už aj za mesto, kde sme si na dlhších cestách dosýta vychutnali nielen jej pohodlie a jazdné vlastnosti, ale aj okolitú prírodu. Forza je určená najmä na dlhšie jazdy a výlety. Počas jazdy nás chránil predný štít, ktorý sa dá zafixovať do jednej zo šiestich výškových polôh, prípadne vytiahnuť až o 12 cm. Elegantne oplastované riadidlá ponúkali komfortnejšie ovládanie svetiel a výstražných smeroviek. Na prednej kapote je to päť svetlometov – dve denné svietenia, dve stretávacie svetlá a jedno diaľkové svetlo umiestnené v strede. Pevné spätné zrkadlá ponúkali veľmi dobrý výhľad, v nich zabudované LED smerovky boli viditeľné zo všetkých uhlov. Z  vnútornej strany skútra nás upútal veľký a prehľadný displej s analógovým tachometrom a otáčkomerom, kontrolky a  multifunkčný displej. K  štandardnej spínacej skrinke pribudlo tlačidlo otvárania batožinového priestoru pod sedadlom a veka palivovej nádrže, ktorá pojme 11 a pol litra ben-

90

03/2 0 16

zínu. Tento objem paliva vydrží skutočne dlho, veď spotreba u Forzy bola niečo cez dva litre na 100 km. Vypínateľný Systém StartStop pri zastavení skútra dlhšie ako na 3 sekundy vypol motor, ten po pootočení rýchlopalu hneď naskočil. Forza dokáže veľmi komfortne a  dynamicky jazdiť rýchlosťou 90 km/hod a  viac. Poháňa ju kvapalinou chladený štvortaktný jednovalec so štyrmi ventilmi a priamym vstrekovaním paliva PGM-F1. Dosahuje výkon 10 a pol kilowattu, čo je takmer 15 koní. Lepší podvozok spolu s predným 15“ a zadným 14“ kolesom tlmia a pohlcujú nerovnosti na ceste, jazda na nerovnom asfalte je tak istejšia. Obe kolesá sú so silnejšími kotúčovými brzdami s antiblokovacím systémom ABS, čo znamená, že pred prekážkou môžete brzdiť naplno. Jazda na Forze bola skutočne pohodlná aj vďaka kvalitnému sedadlu, pod ktorým sa skrýva 48 litrový priestor, do ktorého sa pohodlne zmestia dve prilby a ďalšie veci alebo ozaj slušný nákup. Medzi dôležité doplnky patrila aj v kapotáži skrytá priestranná neuzamykateľná skrinka, kde sme mali v jej menšom priečinku smartfón, ktorý sme vďaka 12V zásuvke nabíjali aj počas jazdy. Väčšia časť poslúžila na úschovu litrovej fľaše s osviežujúcim nápojom. www.honda.sk text: Janak, foto: Peter Minárik


« autotestcar test

Forza 125 a ride, which gives you a rush and confidence Luxury Forza scooter is at first sight bigger than other 125s. On the road it looks like a big motorcycle, which is receives greetings from other big motorcycles on the road. It captured our attention not only with its modern design and color combination, but with excellent accessories as well. Our test drives with Forza were not only in town, but we went outside the city limits as well, where we could enjoy the comfort and drivability as well as the beautiful countryside around us. Forza is designed especially for longer rides and tours. During the ride we are protected by the front shield, which can be adjusted to one of six positions or pull upwards by up to 12 cm. Elegant plastic steering offers more comfortable control of lights and turning lights. There are five lights in front – two headlights, two dimmed lights and one high-beam light located in the middle. Fixed rear view mirrors offer very good views and built-in LED turning lights were visible from all angles. From the inside of the scooter we noticed large and ergonomic display with analogue speedometer and tachometer, control indicators and multipurpose screen. Except standard ignition box, new features include a button for opening a baggage compartment under the seat and fuel tank cap. Fuel tank has a capacity of 11.5 liters of gasoline. This capacity is enough for quite a long time, because Forza’s fuel consumption was around 2 liters per

100 km. Switchable StartStop system automatically shuts down the engine after idling for more than 3 seconds and after switching on the ignition, it starts up again very quickly. Forza is capable of very comfortable and dynamic riding at 90 km/h and more. It features water-cooled, one-cylinder, four-stroke engine with four valves and direct injection PGM-F1. It has a power of 10.5 kW, which is almost 15 horsepower. Better chassis along with front 15 inch and rear 14 inch wheel offer good suspension for bumps on the road and the ride on uneven asphalt is thus more confident. Both wheels have stronger disk brakes with ABS, which means that you can fully engage your brakes before the obstacle. Riding with Forza was really comfortable, which can also be attributed to quality seat, under which you can find baggage compartment with the capacity of 48 liters, where you easily put 2 helmets and other stuff or large shopping bag. One of the important accessories is also a spacious box located on front panel (no lock), with two compartments. In smaller one we put our smartphone, which we could recharge during our ride from a 12V power outlet, while the larger one served as a convenient place for our 1L bottle of refreshing drink. www.honda.sk text: Janak, photo: Peter Minárik

03/2 0 16

91


Nový cestNý bicykel Agree c:62 s kotúčovými brzdAmi zvládNe kAždý NáročNý zjAzd.

www.cube.eu

www.superstvorkolky.sk XQUAD centrum Košeca


«gurmángourmet

Jedlo bohov

Čokoláda je mágiou, stáva sa závislosťou, nechávame si ju pomaly

rozpúšťať v ústach, na jazyku sa vlieva do všetkých chuťových pohárikov. Ešte dlho v nich zostáva a opantáva naše zmysly. Je energetickým „povzbudzovákom“ i spoločníkom pre romantickú chviľku... Karol Stýblo, Master chef chocolatier Fino de aroma, jej však podľahol, našťastie pre nás, o čosi viac. Rozhodol sa, že si skutočne kvalitnú čokoládu vyrobí sám – sebe i nám ...bez kompromisov J

Čo je to čokoláda? Základom skutočnej čokolády je samozrejme kakao. Pochádza z kakaovníka Theobroma cacao – jedlo bohov. Samotný botanický názov hovorí o tom, prečo je čokoláda zázračné jedlo J. Okrem kakaa – kakaovej hmoty, čokoláda obsahuje kakaové maslo a cukor. To sú zakladné suroviny. Kvalitná čokoláda je obohatená maximálne ešte o emulgátor – sójový lecitín a prírodnú vanilku. V mliečnej čokoláde je naviac sušené mlieko. Rastlinné ani živočíšne tuky nemajú v kvalitnej čokoláde čo hľadať. Ako sa z kakaových bôbov stane čokoláda? Cesta čokolády od bôbov je dlhá a prácna. Až keď som prešiel všetkými stupňami výroby čokolády, som pochopil, aký zázračný produkt to je. Začína pri zbere kakaových strukov, z ktorých sa vyberú surové kakaové bôby, ktoré su základom čokolády. Prvá najdôležitejšia fáza, ktorá determinuje chuť budúcej čokolády je fermentácia – 4-7 dňový proces kvasenia, kedy kakao získa svoju chuť a farbu. Druhý stupeň je sušenie bôbov na slnku, prirodzene, až kým ich vlhkosť nie je maximálne 7,8 %. Takto pripravené bôby sa môžu začať vo fabrike spracovávať. Dezinfikujú sa a zbavujú baktérii horúcou parou a potom sa pražia. Dĺžka a teplota praženia a teplota tiež ovplyvňujú chuť kakaa. Čím je kakao menej kvalitné, tým na vyššiu teplotu sa musia bôby pražiť. Upražené bôby sa posekajú, zbavia šupiek a lisujú. Tak vzniká kakaová hmota – základ každej čokolády. Následne sa pokračuje podľa receptúr, pridajú sa zvyšné ingrediencie, spolu s nimi prebieha konsovanie – premielanie a zjemňovanie všetkých ingrediencií a na záver sa čokoláda natemperuje, aby sa zastabilizovali kryštály kakaového masla, nalieva sa do foriem a chladí. Je biela čokoláda čokoládou v pravom slova zmysle? Základom bielej čokolády je kakaové maslo, čo je vlastne tiež kakaová sušina. A kakaová sušina je všetko čo pochádza z kakaa, čiže z tohto pohľadu biela čokoláda je čokoláda. Z pohľadu chute však kakaové maslo nie je nositeľom chute ako kakaová hmota a tá v bielej čokoláde nie je.

94

03/2 0 16


Patríte k štyrom ľuďom na svete, ktorí nosia titul Master chef chocolatier Fino de aroma. Aká bola vaša cesta k nemu? Moja cesta začala štúdiom kakaovníkov, pestovania a prác na farmách v Kolumbii. Začínal som v Kolumbii vo výskumnom stredisku, kde som študoval pestovanie kakaovníkov, kakaových klonov, výsadbu, opeľovanie, starostlivosť, choroby kakaovníkov, strihanie, zber, fermentáciu, sušenie. Vo fabrike v Bogote som sa učil priemyselnému spracovávaniu. V Belgicku som absolvoval všetky levely čokoládovej akadémie a pár týžňov som strávil s najuznávanejším čokolatierom Emmanuelom Hamonom vo Francúzskom Breste. Jeho feedback bol základom získania titulu. Vaše produkty získali dva roky za sebou prestížne ocenenie na svetovej súťaži GREAT TASTE 2014 a 2015. Čím sú také výnimočné? „Tajomstvo šéfkuchára“ je jednoduché – je to to, čo my, ktorí naše čokolády robíme, dávame do nich ako tajnú prísadu. Je ňou jedinečnosť každého jedného z nás, ktorí sme zapojení v procese. Od farmára až po predajcu. Kopec pozitívnej energie vloženej do každého kúsku čokolády. Okrem toho je to nekompromisnosť vo výbere surovín, ktoré používame, jemnosť v spracovaní, jednoduchosť pre zákazníka. Vaša čokoláda je ručne vyrábaná. V čom je takáto čokoláda špecifická? Naša čokoláda sa vyrába výhradne z bôbov Fino de aroma – najkvalitnejších bôbov na svete, ktoré majú nádhernú kvetovú a ovocnú chuť. Tvoria len 7 % svetovej produkcie. A pretože sú take aromatické, nemusíme ich pražiť pri vysokej teplote a zákazníkovi tak zostane skutočná chuť čokolády. Okrem toho naše produkty sladíme trstinoým cukrom alebo cukrom z kokosových kvetov. Všetky naše produkty sa snažíme robiť tak transparentne pre zákazníka ako sa dá. Každú plantáž sme navštívili a s dodávateľmi máme osobné vzťahy. Musíte neustále svoje výrobky ochutnávať? Nestáva sa niekedy, že nemôžete čokoládu ani vložiť do úst? Ktorá je vaša najobľúbenejšia? Čokoládu milujem. Veľmi rád ochutnávam čokoládu a nie iba našu. Bol som od-

halený – polievky nejedávam, aby som vládal viac čokolád J. Aby som bol v obraze, neustále degustujem aj konkurenčné značky J. Momentálne je mojou najobľúbenejšou čokoláda z nášho LYRA portfólia, ale nebudem konkrétny, aby som neovplyvňoval J. Používate čokoládu aj pri varení jedál – vraj je dobrá aj v omáčkach k mäsu? V Mexiku sa robí čokoládová omáčka.

Musí sa robiť z nesladenej kakaovej hmoty – 100% čokolády. U nás som jedol akýsi pokus robený z klasickej čokolády a výsledok nebol veľmi prijemný J. Vo vašich čokoládach sa objavujú ružové lupienky, fialky, lyofilizované ovocie, mätové lístky, citrónová a pomarančová kôra... V kombinácii s čím neobvyklým ste čokoládu konzumovali? Jedol som čokoládu so soľou, chilli,

03/2 0 16

95


«gurmángourmet

čiatku iba pre šľachtu. Až neskôr sa v Európe pomaly rozbehla výroba a spracovanie bôbov. Často sa hovorí o zdravotných účinkoch čokolády. Kakao ako také, je ovocie. Dokonca je zaradené do skupiny „superovocie“. Obsahuje obrovské množstvo antioxidantov, minerálov, vlákniny… Môžeme teda povedať, že čokoláda je naozaj zdravá. Sú však dve veci, ktoré ovplyvňujú tento fakt. Jedna je cukor – tu používame také zdravé sladidlá ako sa len dá. Tá druhá je pôvod kakaových bôbov. Africké bôby nie sú veľmi kvalitné, chuťovo sú príliš kyslé. Musia sa teda pražiť pri vyšších teplotách, čím sa ničí veľké množstvo pozitívnych účinkov.

slaninou, syrom. Ja osobne som v tomto smere dosť konzervatívny a som rád, keď zostávame v dimenziách čokolády pri výrobeJ. Ktoré krajiny ste navštívili v spojitosti s vašou prácou – za pestovateľmi kakaovníkov? Zatiaľ som mal možnosť byť viackrát v Kolumbii – na rôznych plantážach v rôznych regiónoch, Dominikánskej Republike – tiež na rôznych miestach, v Peru a tento rok mám naplánovanú cestu do Ekvádoru. Kde sa pestuje a vyrába najlepšie kakao? Najlepšie kakao je v Južnej Amerike. Práve z toho dôvodu pracujeme výhradne s juhoamerickými farmármi. Odkiaľ kakao pochádza? Ako prišli ľudia na chuť kakaových bôbov? Aký je pôvod čokolády? Originál pochádza z Aztéckej kultúry. Operený had – božstvo, vzlietol a priniesol ľuďom dar – jedlo bohov – kakao. Pre blahodárne účinky ho konzumovali vo forme nápoja, do ktorého primiešali chilli. Počas kolonizácie priviezol Cortéz kakaové bôby na španielský dvor. Spo-

96

03/2 0 16

Spotreba čokolády neustále narastá a podmienky na farmách sú často veľmi ťažké. Vy ste sa rozhodli pomôcť konkrétnym farmám v Dominikánskej republike. V čom táto spolupráca spočíva? Áno, spolupracujeme s pestovateľmi kakaovníkov v Dominikánskej Republike aj v Kolumbii. Je veľmi podstatné získať si dôveru farmárov. V ich rukách je totiž kvalita produktu, ktorý ponúkame našim zákazníkom. Na nich sme závislí. Treba si však uvedomiť, že je to absolútne iná kultúra ako u nás, a preto je potrebné s nimi pracovať omnoho viac, aby bol finálny produkt nafermentovaný a usušený ako požadujeme. My im dávame férové podmienky, prinášame know-how a pomoc pri celom procese. V Dominikánskej republike spolupracujeme s dvomi farmami a som presvedčený, že sú spokojní, keďže za rovnakú prácu dostávajú férovejšiu odmenu. Osobne vnímam farmárov za úplne najpodstatnejšie ohnivko v celom procese. Čo chystáte v spojitosti s čokoládou do budúcnosti? Tento rok pripravujeme našu prvú značkovú predajňu, rovnako ako aj koncept, akým budeme vedieť zákazníkom ukázať, čo znamená čokoláda. Budú môcť ochutnať čokolády z kakaa z celého sveta, porovnať rozdiely chutí čokolád pri rôznych fermentáciách, s rôznymi náplňami… Koncept predstavíme v novembri a verím, že v priebehu pár rokov prevedieme záujemcov ochutnaním všetkého, čo sa s kakaom a čokoládou dá spraviť J.

Food of the gods Chocolate is magic, it can be addiction, let´s melt it in our mouth and we will feel it in all taste buds. It etwines our senses. It is an energetical pickme-up and companion for our romantic moments as well... Karol Stýblo, Master Chef chocolatier Fino de aroma gave in of chocolate a little more. He decided to make his own chocolate of high quality for him and for us. J

What is the chocolate? The base of chocolate is cocoa. It comes from cocoa-tree Theobrama – food of the gods. The botanical term is about the fact – why chocolate is magic food. Chocolate contains cocoa substance, cocoa butter and sugar. These are essential raw material. Quality chocolate is enriched with maximally one emulsifier – soya lecithin and natural vanilla. Milk powder is in milk chocolate. Quality chocolate does not contain crop and animal fat. How to make chocolate from cocoa beans? The way from cocoa beans to chocolate is long and hard. Until I absolved all this long and hard way, or all levels of production I realized how magic product it is. Everything starts with cocoa legume crop, next we select raw cocoa beans which are the base of chocolate. The first most important phase is fermentation- that determines taste of chocolate. Fermentation is 4-7 day-process. The second step is cocoa


«gurmángourmet beans dehydration obviously in the sun until humidity is maximally 7,8%. Thus prepared cocoa beans are processed in factory. They are desinfected and bacteria deprived / free from bacteria/ by hot steam and then they are roasted. The taste of cocoa is influenced by the temperature of roasting and length of the process. If cocoa is less quality then the temperature of roasting is longer. Roasted beans are slashing, peeling and molding. Cocoa mass is made in this way – it is base of each chocolate. Subsequently we continue the formulas, we add other ingredients with conchingmixing up and at the end we temper choco‑ late to stabilize crystals of cocoa butter, we pour it into molds and we cool it. Is white chocolate real and true chocolate? The base of white chocolate is cocoa butter what is cocoa dried mass. Because cocoa dried mass is from cocoa according to this fact – white chocolate is real and true chocolate. But according to taste of cocoa butter is not a carrier of flavor like cocoa mass what is not in white chocolate. You belong into four people in the world who are considered as a Master Chef chocolatier Fino de aroma. Describe your way to. I have begun by the study of cocoa-trees, planting at the farms in Colombia. I have started in Research Center in Colombia where I studied cocoa-trees cultivation, cocoa clones, planting, pollination, care, cocoa diseases, pruning, crop, fermentation, drying. In the factory in Bogota I studied industrial processing. In Belgium I absolved all levels of academy for chocolate and I spent a few weeks with the most reputable man chocolatier Emmanuel Hamon in Brest, France. His feedback was the base to get tittle Master Chef. Your products gained prestigious GF awards within two years in the competition Great taste 2014 and 2015. Why are they so remarkable? Chef´s secret is simple – it is something what we give into chocolate Web – secret ingredients. It is something unique for each of us who are in this process. From farmer to seller. A lot of positive energy embedded into each piece of chocolate. Besides that we do not make

03/2 0 16

97


«gurmángourmet

any compromise of raw food choice which are used, softness in processing, simp‑ licity for customers. Your chocolate is hand-made. What is specific in? Our chocolate is made specifically from beans Fino de aroma – the best quality in the world with wonderful flower and fruit taste. There are only 7% of world production and because they are so aromatic we do not have to roast them in such high temperature and we conserve the real chocolate taste. We sweeten our products with sugar cane or sugar of coconut flowers. We try to make all our products for our customers transparently. We have visited each plantation and we have good relationships with our suppliers. Do you still have to taste all your products? Is it sometimes situation you cannot put only piece of chocolate into your mouth?What kind of chocolate is your favourite one? I love chocolate. I like tasting chocolate but only our chocolate. I do not eat soup to get over eating chocolate. Because I want to be in the know I still taste competing brands of chocolate. Now chocolate from LYRA portfolio is my the most favourite but I will not be specific not to influence the others. Do you use chocolate in cooking – supposedly cho‑ colate is very good in sauce and with meat. In Mexico, they make choco‑ late sauce. It is made from unsweetened cocoa mass – 100% of chocolate. I ate something like attempt of classical chocolate but the effect was not good. Some pink petals, violets, lyophilized fruits, mint leaves, lemon and orange peel appear in your chocolate. What unusual combination with chocolate did you use? I ate chocolate with salt, chili, bacon, cheese. I am quite conservative in this way and I am concentrated to produce chocolate.

98

You have visited our country as your business – have you met cocoa growers? I had opportunity to visit Colombia for many times –at different plantations, different regions,in Dominican Republic, I was also in different places in Peru and I am going to travel to Ecuador. Where is the best production of cocoa? The best cocoa is in the South America. Because of this reason we specifically cooperate with farms in South America. Where does cocoa come from? How did people discover the perfect taste of cocoa beans? And what about the origin of chocolate? The origin of cocoa comes from the Aztec culture. The Plumed serpent – godhead took off and brought to people gift – food of the gods – cocoa. It had genial effect and people started to drink it with chili. During colonization Cortéz brought cocoa beans to Spanish Royal court. Firstly it was only for aristocracy. Later production of cocoa began. Cocoa is fruits. Cocoa is even classified as „Super Fruit“. It contains big amount of antioxidants, mimerals, dietary fiber...

We can say that chocolate is very healthy. There are two facts that influence that. The first one is sugar – we have to use only healthy sweetener. The second one is the origin of cocoa beans. African cocoa beans are not so good their taste is too sour. They must be roasted at higher temperature and thereby a lot of positive effects are destroyed. Consumption of chocolate is growing and the conditions at the farms are very often difficult. You have decided to help to some farms in Dominican Republic. What is this cooperation about? We cooperate with growers in Dominican Republic and Colombia. It is very important to build trust of farmers. Because the quality of the products is on them. We are depended on them. It is necessary to realize that their culture is absolutely different to ours so we have to work with them much more. We need to have fermented and dried product. We offer them fair conditions, we give know-how and help in all processes. In Dominican Republic we cooperate with two farms and I am sure they are satisfied, they get fair salary. I consider the farmers as the most important link of this process. What new do you prepare for future? We prepare our first new brand shop, new concept as well, where we want to present to our clients the meaning of chocolate. They will taste chocolates around the world, they will compare the differences of chocolate taste with different fermentation and stuffing. We will introduce this draft in November and we will offer all facts and information about chocolate J.

Question prepare: Dagmar Staňová Answers and photos by and taste for chocolate: Karol Stýblo, Master chef chocolatier Fino de aroma

lyrachocolate.com 03/2 0 16


HORSKÝ HOTEL SLIEZSKY DOM

…už len kúsok od neba.

VYSOKÉ TATRY | 1.670 m. n. m. W sliezskydom.sk

Ubytovanie priamo pod Gerlachom

Jedinečná turistika, skialpinizmus

Wellness s prekrásnym výhľadom Vynikajúca kuchyňa

Sme tu pre vás celoročne

Teambuildingy, školenia, konferencie Výstup na Gerlach

Jediná grécka reštaurácia Taverna v Bratislave na Košickej ulici 39 priťahuje návštevníkov svojim originálnym ostrovným interiérom už takmer celé desaťročie. Milovníci stredomorskej kuchyne si tu prídu určite na svoje. Podávajú sa tu špeciality gréckej kuchyne: grilované jahňacie kotlety, souvlaki – grilované mäsové špízy, morské ryby a plody mora, grécke chuťovky ako dolmadakia či tzatziki, nesmie chýbať grécky šalát choriatiki a na záver sladučká baklava s osviežujúcou ľadovou kávou frappé. K jedlu sa tu pijú lahodné grécke vína či retsina alebo pálenka ouzo k mezé/chuťovkám. Grécko nie je len dovolenkovým cieľom, ale aj gastronomickým rajom pre labužníkov. Vychutnajte si originálny grécky kúsok v srdci Bratislavy!

The only Greek Taverna restaurant in Bratislava, located at 39 Košická Street, attracts visitor with its original island interior for almost a decade. Lovers of Mediterranean cuisine can truly enjoy themselves here, because this is a place where they server true specialties of Greek cuisine: grilled lamb chops, souvlaki – grilled meat on skewer, fishes and other seafood, Greek treats, such as dolmadakia or tzatziki and we must not forget Greek salad called horiatiki. And it all can be topped off with sweet baklava and refreshing ice coffee called frappe. With your food, you can enjoy a great drink, such as tasty wine or retsina (a desert wine) and you can have ouzo with appetizers (meze). Greece is not just a tourist destination, but also a gastronomical paradise for food lovers. Enjoy the original piece of Greece in the heart of Bratislava!

Na zdravie a dobrú chuť! Cheers and bon appetit!

Jiasas kai kali orexi!

Taverna - Grécka kuchyňa 15 % zľava na konzumáciu

03/2 0 16 Platí do 31.12.2016

www.greckataverna.sk

99


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE Webový projekt www.anglickefrazy.sk je určený pre všetkých, ktorí sa rozhodli naučiť sa po anglicky naozaj kvalitne. Na stránke nájdete viac ako 4000 fráz a  slovíčok, ktoré sa používajú v  súčasnej modernej angličtine. Takmer všetky frázy, slovné spojenia a slangové výrazy zazneli v amerických filmoch alebo sa objavili v reálnych anglicky písaných webových článkoch. A to nie je všetko. Ku každej fráze je tiež k dispozícii vzorová anglická veta s prekladom do slovenčiny. Na stránke www.anglickefrazy.sk sa môžete učiť a zdokonaľovať v angličtine tromi spôsobmi:

1.

ZOZNAMY FRÁZ A SLOVÍČOK

V našej databáze sa aktuálne nachádza viac ako 4100 hesiel, ktoré sú rozdelené do troch podkategórií: - frázové slovesá – to sú tie slovné spojenia, o  ktorých nikdy nevieme, čo presne znamenajú, pretože sú zložené z  jedného slovesa a jednej nič nehovoriacej prípony a dokopy to celé dáva nejaký úplne iný zmysel. Príkladom takýchto frázových slovies sú napríklad: Viac frázových slovies tu:

CHILL OUT – uvoľniť sa, zrelaxovať sa POINT OUT – pripomenúť, naznačiť, zdôrazniť FIZZLE OUT – vyprchať, vyšumieť HOP ON – naskočiť PUSH AROUND – šikanovať, zaobchádzať bez rešpektu

- idiómy – to sú také slovné spojenia, ktoré sa používajú v prenesenom význame a  pri doslovnom preklade nedávajú žiaden význam. Idiómy sú v každom jazyku (aj v slovenčine), no v  angličtine je ich podstatne viac a  výskyt v  bežnej hovorovej angličtine je oveľa častejší. Viac anglických idiómov tu:

BEAT AROUND THE BUSH – vyhýbať sa nejakej téme pri rozhovore BY LEAPS AND BOUNDS – míľovými krokmi, veľmi rýchlo CATCH FIRE – vzbudiť záujem TAKE WITH A PINCH OF SALT – brať s rezervou NO BRAINER – samozrejmosť, jasné ako facka

- slang – slangové slovíčka sa podobne ako idiómy, používajú v angličtine veľmi často a  preto, ak chcete pri konverzácii s  rodenými Angličanmi alebo Američanmi správne porozumieť aj trochu neformálnejším vetám, treba sa naučiť aj množstvo slangových výrazov. Viac slangových výrazov tu:

CRAP DIME SQUARE KNOCKOFF KILLJOY

– blbosť – desaťcentová minca – nudný človek, trapoš – nepravá kópia, fejk – osoba, ktorá kazí srandu, „brzda“

Viac na / More at:

10 0

www.anglickefrazy.sk


TESTY Z ANGLIČTINY

Ak sa chce človek naučiť nejaký cudzí jazyk, musí si ho aj pravidelne precvičovať a robiť si testy, aby si naštudovanú problematiku utvrdil a prípadne sa aj naučil niečo nové. Je dokázané, že učenie angličtiny prostredníctvom testov je jedným z najefektívnejších spôsobov ako sa ďalej zdokonaľovať a hlavne upevňovať svoje nadobudnuté znalosti. Testy na našej stránke obsahujú viac ako 1400 testových otázok, ktoré sú rozdelené do viacerých gramatických okruhov. Po dokončení každého testu sa vaše meno zapíše do rebríčka, kde si môžete porovnať svoje umiestnenie s ostatnými členmi nášho webu. Všetky testy sú tu:

1. Police..............(catch) a thief who was trying to steal a car. a/ catched b/ caught c/ catchet d/ caughed

3. I cannot get there by car. There is.................road. a/ no b/ any c/ some d/ none 4. How far did you......................on bike yesterday? a/ went b/ gone c/ going d/ go 5. It took me five years to work.......................my debts. a/ out b/ off c/ away d/ in

správne odpovede 1b, 2c, 3a, 4d, 5b

2.

2. If you need....................extra tools, just let me know. a/ no b/ every c/ any d/ each

3.

BLOG

Každá správna webová stránka má mať svoj blog a nie je tomu inak ani na portáli www.anglickefrazy.sk. Na našom blogu nájdete množstvo krátkych ale užitočných článkov na rôzne témy súvisiace s angličtinou a anglo-americkým svetom. V článkoch sú bližšie rozpísané jednotlivé frázy alebo idiómy aj s príkladmi vo vetách, no nájdete tu aj množstvo článkov, ktoré rozoberajú frázy

a slovíčka, ktoré zazneli v anglických či amerických filmoch. Práve filmy a seriály v angličtine sú najlepším zdrojom ako sa naučiť aj pokročilejšiu angličtinu a vďaka nim sa aj Vy môžete naučiť plynule „spíkovať“ po anglicky. Všetky články na blogu sú tu:

VEĽA ZDARU PRI ŠTÚDIU ANGLIČTINY


« zábavafun Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

HLAVOLAM Doplň správne čísla. Brain teaser Add the numbers correctly.

+5

:5

x5

:3 +5

PLAVBA NA TAJOMNÝ OSTROV Nájdi bezpečnú cestu na ostrov cez rozbúrené more. /

SAIL TO THE MYSTERIOUS ISLAND

Find a safe way to the island through the stormy water.

Správne znenie tajničky z čísla 02/2016: Kto druhému lietadlo zaisťuje, sám s ním odletí. Výhercami sú Natália Chovancová, Ján Kontuľ a Štefan Ďurko. Srdečne blahoželáme!

DVE ROVNAKÉ Nájdi v rybníku dve rovnaké rybičky a potom si ich môžeš všetky vymaľovať. / TWO IDENTICAL Find two identical fishes in the pond and then you can color them all.

102

03/2 0 16


Bratislava – Moskva

Bratislava - Moscow

3x týždenne 3x weekly

Letenky rezervujte na: Book tickets at:

www.pobeda.aero

Bratislava – Skopje

Bratislava - Skopje

2x týždenne 2x weekly

Letenky rezervujte na: Book tickets at:

03/2 0 16 www.wizzair.com

103


Edinburgh Moskva

Manchester Berlín

Birmingham

Dublin

Londýn (STN) Londýn (LTN)

BruselZaventem

Praha Košice

7HYxü

Bratislava

MilánoBergamo BarcelonaGirona Madrid

Alghero Palma de Mallorka

RímOlbia Ciampino Trapani

Malaga

Burgas Skopje

Korfu Atény Rodos Heraklion Tel Aviv EilatOvda

Pravidelné linky Sezónne pravidelné linky, apríl - október

Dubaj


Pravidelné linky: 'XEDM Moskva 6NRSMH Praha Košice /RQGĨQ6WDQVWHG Londýn-Luton 'XEOLQ Atény %HUOìQ %UXVHO=DYHQWHP (GLQEXUJK Barcelona-Girona %LUPLQJKDP Madrid Eilat-Ovda Manchester 0LOÈQR%HUJDPR 5ìP&LDPSLQR

IO\GXEDL

3REHGD

:L]]$LU

qHVNÜDHUROìQLH

qHVNÜDHUROìQLH

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU 5\DQDLU

5\DQDLU

5\DQDLU

Sezónne pravidelné linky: $OJKHUR Korfu 0DODJD 3DOPDGH0DOORUND 3DUìĭ%HDXYDLV Trapani Tel Aviv %XUJDV 2OELD Rodos Heraklion

5\DQDLU

5\DQDLU6PDUWZLQJV

5\DQDLU

5\DQDLU6PDUWZLQJV

5\DQDLU

5\DQDLU

6PDUWZLQJV  6PDUWZLQJV  6PDUWZLQJV  6PDUWZLQJV  6PDUWZLQJV 

Letenky rezervujte na: Ryanair 3REHGD IO\GXEDL qHVNÜDHUROìQLH Wizz Air 6PDUWZLQJV

Poznámky:

U\DQDLUFRP SREHGDDHUR IO\GXEDLFRP csa.cz ZL]]DLUFRP VPDUWZLQJVFRP

*od 30. 10. 2016 OLQN\VSRORÕQRVWL6PDUWZLQJVYSUHYÈG]NH RGMěQDGRVHSWHPEUD

Mapa Pravidelné letecké spojenia z/do Letiska Bratislava, Slovensko


« informácieinformation

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

10 6

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

03/2 0 16

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


« informácieinformation dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

03/2 0 16

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

107


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

31, 32

Prebaľovací pult Changing table

10 8

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

03/2 0 16

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


Good Flight 3/2016  
Good Flight 3/2016  

Good Flight 3/2016 GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúc...

Advertisement