Page 1

0 4 / 2 016

Bangkok

veľkomesto s výnimočnou atmosférou

Bangkok - The capital with an exceptional atmosphere

Miki Knižka

milujem pocit, keď sa ocitnem na vrchole s nekonečnými výhľadmi

Miki Knižka

I love the feeling, when I find myself on the summit with endless views zadarmo free

Čaro zimnej turistiky

The magic of winter hiking

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


aupark • avion • eurovea bratislava


TRADÍCIA OD ROKU 1921

Pletenú spodnú bielizeň, pyžamá a pletené oblečenie so značkou SLOVENKA®  spájajú spokojní zákazníci so slovami ako bavlna, kvalita, módne strihy a pohodlie. www.slovenkabb.sk


«obsahcontent

lifestyle magazine zadarmo / free copy III. ročník 4/2016 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania november 2016

Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965

výstava Cosmos Discovery architektúra - Potenciál skrytý v markízach

Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Jana Krivdová, Milan Hanko, Dagmar Staňová, Romana Mináriková, Lýdia Tepličková, Annamária Skládalová, Vladimír Hanko, Lívia Krivdová Fotografie / Photos: Peter Minárik, Ferdinand Šatka Grafická úprava / Graphic layout Vladimír Hanko, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher. Obálka / Cover: Foto: zdroj: Fotky&Foto

4

destinácie Bangkok

0 4/2 0 16

Slovensko Čachtický hrad Slovensko Tajomný jaskynný svet Slovensko Čaro zimnej turistiky šport – Miki Knižka milujem pocit... príroda – Svišť vrchovský tatranský auto - moto Mini karavany technika NOVINKY zo sveta techniky umenie Barbora Mihoková anglické frázy - Reálna angličtina z reálneho života zábava hlavolamy informácie a mapa Letisko M. R. Štefánika

8 12 16 30 40 48 58 70 82 92 98 100 104 106 108

destination Bangkok when and where? tips for interesting events exhibition Cosmos Discovery architecture Potential hidden in pergola awnings Slovakia Čachtice castle Slovakia Mysterious World of Caves Slovakia The magic of winter hiking sport – Miki Knižka I love the feeling... nature – The Tatra marmot auto - moto Mini caravans technology Tech News art Barbora Mihoková English Phrases Real English from Real Life fun Brain teaser informations and map Airport M. R. Štefánika


30-33 48-52

8-11

prichádza obdobie, na ktoré sa väčšina z vás teší asi najviac. Letné a jesenné dni vystriedalo chladnejšie počasie, dni sa krátia. Mnohí už premýšľate, čím počas blížiacich sa vianočných sviatkov prekvapíte svojich blízkych, priateľov, známych. Hľadáte originálne darčeky, nápady. Možno aj GOOD FLIGHT bude akýmsi navigátorom pri vašom výbere. Nové zážitky môžete načerpať v  exotickom Bangkoku, kam sa lieta už aj z  Letiska v Bratislave. V ponuke, ktorá sa neustále rozširuje, je množstvo ďalších, skutočne atraktívnych destinácií. Vyšantiť na snehu sa naopak môžete v nádhernej prírode Belianskych Tatier, areál Ski Bachledka je na to priam ako stvorený. Vhod určite padnú aj príjemné prechádzky, pre trochu zdatnejších zimná turistika aj do vyššie položených miest. Možností je ozaj neúrekom. V redakcii vám želáme ten správny výber. Prajeme príjemné čítanie a šťastný let!

editoriáleditorial«

Milí čitatelia,

redakcia GOOD FLIGHT

92-96 100-103

70-76

Dear readers, a holiday season is coming for which most of you are looking forward to enjoy as much as possible. Summer and autumn season was replaced by colder weather. A lot of you are probably thinking how to surprise your loved ones, friends and people you know for the upcoming Christmas holiday by trying to find the best presents and gifts. One of the options how to get new ideas for Christmas might be the GOOD FLIGHT, as a way to navigate and make the right choice. Traveling is one of great options how to make the holiday memorable, such as visiting exotic Bangkok, where the one can already fly from the airport in Bratislava. There is a lot of destinations to choose from, and it is constantly expanding. On the other hand, the one can enjoy a cold weather and explore the beautiful area of Belianske Tatras, where the ski resort Bachledka has a lot to offer. For those who enjoy fresh air, a nice way how to spend the time is to go for a long stroll in the nature or to try a winter tourism high in the mountains. There is a lot of options to choose from. We wish you to have a pleasant holiday full of joy. Enjoy the magazine and have a safe journey! Editors of GOOD FLIGHT magazine.

0 4/2 0 16

5


Bratislava – Moskva

Bratislava - Moscow

5x týždenne 5x weekly

Letenky rezervujte na: Book tickets at:

www.pobeda.aero


KOMFORTNÉ POZNÁVANIE V MALÝCH SKUPINÁCH

ISLAND, ÁZIA, AMERIKA, AFRIKA

WWW.CKSVET.SK info@cksvet.sk


«destinácie destination

Bangkok je hlavným mestom Thajska, krajiny s fascinujúcou prírodou a nádhernými plážami s  možnosťou potápania, krajiny s mnohými kontrastmi, kde aj pochmúrny výraz tváre upokojí úsmev domácich. Je domovom viac ako 10 miliónov ľudí, sídlo v ňom má kráľovská rodina. Je to jedno z  najzaujímavejších veľkomiest nielen v juhovýchodnej Ázii ale i  vo svete. Jeho unikátna, neustále pulzujúca atmosféra ho robí výnimočným. Mesto vás spočiatku pravdepodobne zaskočí, no neskôr na ň nebudete vedieť zabudnúť. Bangkok v sebe spája históriu so súčasnosťou, východné a  západné, dávnu tradíciu s modernou. Leží na východnom brehu rieky Chao Phraya. Vďaka prepracovanému systému kanálov sa veľakrát pýši aj názvom Benátky východu. Pre domácich však stále bude „mestom anjelov“, ako ho s  láskou volajú. Bangkok sa pýši skutočne prekrásnymi chrámami a  palácmi, svoj pôvab majú však aj ďalšie nezabudnuteľné miesta, ako sú tradičné štvrte, či moderné biznis centrá. Z mnohých  chrámov vyniká najmä Grand Palace so svojou impozantnou architektúrou, Wat Pho je najväčší chrám v  Bangkoku, preslávil ho obrovský 46 m dlhý ležiaci Budha, Wat Phra Kaeo je výnimočný pre obraz Budhu v  meditujúcej pozícii, ktorý bol vytvorený z  jedného kusu smaragdového kameňa, Wat Arun bol útočiskom pre kráľa King Taksin, Vimanmek, obľúbené sídlo kráľa Chulalongkorna. V  kráse a  jedinečnosti nezaostávajú ani ďalšie chrámy a  paláce. Najkrajší pohľad na Bangkok, najmä ten nočný, je z  88 poschodovej výškovej budovy Baiyoke State Tower. Kulinárske špeciality z  vychýrenej tradičnej thajskej ale i svetovej kuchyne nájdete v  mnohých reštauráciách. Zabaviť sa môžete na rušných diskotékach, či v známych nočných baroch. 

Jeho unikátna, neustále pulzujúca atmosféra ho robí výnimočným

8

0 4/2 0 16


Bangkok

veľkomesto s výnimočnou atmosférou

Edinburgh

Edinburgh Dublin

Leeds–Bradford Dublin

Mosk

Leeds–Bradford

Berlín

Manchester

Varšava

Birmingham Výhodné Londýn-Stansted nákupy ponúkajú veľké Brusel-Charleroi

Berlín

Moskva

Manchester

Varšava

Birmingham Londýn-Stansted Brusel-Charleroi

obchodPraha né centrá - MBK Center, Siam Discovery CenKošice ter alebo Siam Paragon , malé obchodíky aleParíž-Beauvais bo trhy priamo na rušných uliciach. „Plávajúce Bratislava trhy“ v štvrti Taling Chan a víkendové trhy ChaMadrid tuchak, sú obľúbenou a  stále vyhľadávanou MilánoBergamo Tuzla turistickou atrakciou. So zážitkami odídete aj Niš z návštevy Čínskej štvrti, z najväčšej krokodílej Malaga Burgas farmy na svete,Barcelonaz Pasteurovho inštitútu, kdeRím sa Skopje Madrid Girona vyrába hadie sérum, či z vodného parkuOlbia Siam Alghero Korfu alebo Safari World. Príjemný oddych nájdete Palma de Mallorka v tieni zeleného Lumpini parku. Jazda tuk-tuAtény Trapani kom „s patričnou dávkou smogu a hluku“, patrí Malaga Rodos k neodmysliteľným, pokiaľ chcete zažiť skutočHeraklion nú atmosféru pravého Bangkoku.

Praha

Bratislava Kyjev

MilánoBergamo

Tuzla Niš Rím

BarcelonaGirona

Alghero

foto: Jana Krivdová

Burgas

Skopje

Olbia Korfu

Palma de Mallorka Trapani

Atény Rodos Heraklion

Tel A

Eila Ovd Hurgha

Tel Aviv

text: Jana Krivdová

Kyjev

Košice

Paríž-Beauvais

Bangkok

Duba

EilatOvda Hurghada

0 4/2 0 16

9


«destinácie destination 10

Bangkok is the capital of Thailand, a country with fascinating scenery and beautiful beaches with the opportunities of scuba diving, a country of many contrasts, where the grim faces are soothed by the smiles of local people. It is the home of more than 10 million people and it is also the residence of the royal family. It’s one of the most interesting cities not only in Southeast Asia, but also in the whole world. Its unique, constantly vibrating atmosphere makes it really special place. City will probably initially take you by surprise, but soon it will grow on you and you won’t be able to forget it. Bangkok combines history with the present, East and West, old tradition and modern times. It lies on the east bank of the Chao Phraya River. Thanks to a sophisticated system of channels it is often called Venice of the East. For locals it will always be „A City of Angels“ as they call it showing their love for the city. Bangkok boasts truly exquisite temples and palaces, but other memorable places are also charming, such as traditional suburbs and modern business centers. Some of the many temples that truly stand out are the Grand Palace with its impressive architecture, Wat Pho, which is the largest temple in Bangkok, famous for its huge 46 m long Reclining Buddha, Wat Phra Kaeo with the image of Buddha in a meditating position that has been created from a single piece of emerald stone, Wat Arun was a refuge for King King Taksin, Vimanmek, a favorite residence of King Chulalongkorn. Other temples and palaces are equally beautiful and unique. The most beautiful view of Bangkok, especially in the night, can be enjoyed from 88-storey high-rise building called Baiyoke State Tower. Acclaimed culinary delights of traditional Thai and world cuisine can be found in many restaurants. You can have a great time in busy discos bars or in famous night clubs. Large shopping malls, such as MBK Center, Siam Discovery Center and Siam Paragon as well as small shops and markets right on the busy streets, offer great bargain shopping opportunities. “Floating Markets” in Taling Chan District and Chatuchak weekend markets are still very popular attractions for many tourists. You will also have a wonderful experience after visiting a Chinatown, the largest crocodile farm in the world, the Pasteur Institute, where they produce a snake serum, or Siam Water Park and Safari World. You can find a pleasant place for rest in the shades of green Lumpini Park. Taking a ride in a tuk-tuk “with an appropriate dose of smog and noise,“ is one of the indispensable experiences, if you want to soak up a real atmosphere of Bangkok.

0 4/2 0 16

Bangkok

The capital with an exceptional atmosphere

Text and photo: Jana Krivdová


ÂŤdestinĂĄcie destination

GF

0 4/2 0 16

11


MAČKY CATS Jeden z najslávnejších a najhranejších muzikálov na svete od apríla 2016 v slovenskej premiére pravidelne uvádza jediné muzikálové divadlo na Slovensku - Divadlo Nová scéna. Jeho autorom je najúspešnejší muzikálový skladateľ Andrew Lloyd Webber (Fantóm opery, Evita či Jesus Christ Superstar.) Muzikál Mačky preslávil aj najžiadanejší svetový hit – skladba Memory, ktorú do svojho repertoáru zaradila aj Barbara Streisand. V slovenskej verzii Mačiek túto áriu spieva naša muzikálová diva Katarína Hasprová. Pod réžijnou taktovkou ostravskej režisérky Gabriely Petrákovej a v originálnej choreo‑ grafii Ladislava Cmoreja okrem Katky Hasprovej môžete vidieť také hviezdy, ako Mirku Partlovú, Jána Slezáka, Karola Čálika, Patrika Vyskočila, Janu Lieskovskú, Laca Hudeca Šubrta a ďalších. Nádherná hudba, fantastické spevácke a tanečné výkony, originálne kostýmy a masky - to je muzikál MAČKY v Divadle Nová scéna, na ktorý Vás srdečne pozývame. viac info: www.nova-scena.sk

One of the most famous and most performed musicals in the world from April 2016, the only musical theatre in Slovakia - Divadlo Nová scéna (New Stage Theatre) regularly presents it in Slovak première. The author of the musical is the most successful musical composer of all times, Andrew Lloyd Webber (Phantom of the Opera, Evita of Jesus Christ Superstar). The Musical Cats has also made the most wanted world hit - the song Memory famous, which was included in the repertoire of such star as Barbara Streisand. In the Slovak version of Cats, this most well-known musical aria is sung by the musical diva Katarína Hasprová. Under the directorial baton of the Ostrava-based director Gabriela Petráková and in original choreography by Ladislav Cmorej, and apart from Katka Hasprová, you can see here such stars of our musical scene as Mirka Partlová, Ján Slezák, Karol Čálik, Patrik Vyskočil, Jana Lieskovská, Laco Hudec Šubrt and others. Wonderful music, fantastic singer and dancer performances, original costumes and masks - this is the musical CATS at the theatre Divadlo Nová scéna that we cordially invite you to. more information: www.nova-scena.sk


«kedy a kam?when and where?

Art VS Design

Prvý decembrový deň tohto roku bol v diári slovenskej výtvarníčky Noémi Kolčákovej Szakállovej zvýraznený veľkými písmenami. Bola to vernisáž vo výnimočnej a magickej predvianočnej atmosfére čarovného Monaka. Autorkine obrazy sa stali súčasťou interiérového dizajnového obchodu – Monaco Mobilier Service - MMS. V koncepcii vystavovaných obrazov Honorárna konzulka Slovenskej republiky v Monackom kniežatstve Tatiana Parackova, Noémi Kolčáková Szakállová

maľovaných múz figuroval francúzsky šarm a elegancia fiktívnych aj reálnych postáv v symbióze so súčasným dizajnom. Charakteristické grafické línie a punc ženskosti dominovali aj na obraze, ktorý zobrazuje jej jasnú výsosť kňažnú Monaka Grace Patriciu Kelly. Výnimočná a charizmatická Grace Kelly tvorila jedinečné obrazy zo svojich herbárov. Na štylizovanom portréte vznešenej a krehkej krásy monackej kňažnej dominujú čiernobiele línie v kontraste s inšpiratívnou zbierkou zlatých florálnych motívov. Výstava potrvá do konca februára. www.noeemi.sk

zľava doprava: Celine Capion, Marianna L., Honorárna konzulka Slovenskej republiky v Monackom kniežatstve Tatiana Parackova, Noémi Kolčáková Szakállová


SECRETS DE SOTHYS®

Najluxusnejšia starostlivosť o krásu.

ZASTAVTE SA! Excellence ritual Secrets de Sothys® Zastavte sa! V čase, keď sa neustále za niečím ženieme, sú práve ukradnuté okamihy tým najväčším potešením. Minúty, ktoré môžete venovať sebe, sú tým najlepšie investovaným časom. Zastavte sa a vychutnajte si Excellence ritual Secrets de Sothys®. Rituál, ktorý pôsobí na vaše zmysly ako explózia vôní, hudby, dotykov… Výnimočné ošetrenie, ktoré nekombinuje len najnovšie výsledky vedeckého výskumu, ale čerpá inšpiráciu z prírody s účinkom na hydratáciu, rozžiarenie, vypnutie, vyhladenie vrások, rovnováhu a vyrovnanie energetickej nerovnováhy pleti. Kompletný rituál tváre a tela pozostáva z jedenástich krokov a desiatich masážnych

Ecxellence ritual Secrets de Sothys® elegantne a štýlovo kombinuje účinné látky pre unikátne ošetrenie, ktoré prináša nezabudnuteľný zážitok a účinok. · Profesionálne telové ošetrenie zhrnuté v 3 krokoch predstavuje Predzvesť prebudenia so špeciálnymi masážnymi ťahmi, nasleduje Posilňujúci zrniečkový píling s čiastočkami cukru pre jemnú a zamatovú pokožku a záver patrí Telovej masáži s Výživným masážnym telovým maslom, ktorá vás prenesie do hlbokej relaxácie. · Tvárový rituál v 8 krokoch spája Senzorické odstránenie make-upu, Ultra-efektívny píling, Výnimočnú masáž, Vysokoúčinné masky, Chladivé vyhladenie s porcelánovými lyžičkami ponorenými v ľade a na záver Zvýraznenie krásy aplikáciou Zamatového vypĺňača vrások. Spravte si preto chvíľu pre seba a doprajte si 10 tvárových a telových masážnych postupov s novou exkluzívnou technikou, ktorá je špecifická pre Sothys. Liftoplastie sa skladá z hlbokého hnietenia tváre a pleť zostáva vyhladená a vrásky sú vypnuté.

techník.

Odporúčame do vašej pozornosti kozmetické salóny, kde môžete už dnes zažiť Excellence ritual Secrets de Sothys®.

UŽ O 5 ROKOV MENEJ PO JEDNOM OŠETRENÍ * ! * Samohodnotenie 21 testovaných osôb, ktoré absolvovali Excellence rituál Secrets de Sothys®.

BRATISLAVA: Inštitút Sothys Paris, Tomar štúdio krásy,

Salón Laurentis

NITRA: Štúdio Diva STARÁ LESNÁ: Hotel Kontakt KOŠICE: Salón Vogue, Kozmetický salón Anny Sedlákovej PREŠOV: Kozmetický salón Miriam Adamovej

Bližšie informácie o spolupracujúcich salónoch, vám radi poskytneme na tel. čísle: 0905/795 305.


LA CRÈME 128 VIDITEĽNE REDUKUJE HĹBKU TVÁROVÝCH VRÁSOK. (1) KOMFORTNÁ TEXTÚRA, KTORÚ OCENÍ KAŽDÝ TYP PLETI.

100% SPOKOJNOSŤ (2)

PLEŤ JE VYHLADENÁ, KONTÚRY SÚ SPEVNENÉ A ŽIARI.

95% SPOKOJNOSŤ (2)

LA CRÈME 128 NAJVZÁCNEJŠÍ KRÉM CHRÁNENÝ V PORCELÁNE AKO NAJCENNEJŠIE TAJOMSTVO. Spoznajte najvzácnejší krém ako najcennejšie tajomstvo. La Crème 128 obsahuje výnimočné látky a to najcennejšie tajomstvo ako získať mladistvú pleť. Jeho zmyselná a jemne parfumovaná textúra je tým najlepším rituálom pre prinavrátenie mladej pleti. Vďaka krému La Crème 128 bude pleť regenerovaná a vitalita mladej pleti obnovená. Pokožka je vyhladená, kontúry sú spevnené, vrásky vyplnené a pleť je krajšia ako kedykoľvek predtým.

www.sothys.sk (1) Test na očných vráskach, vráske hnevu a noso-perovej ryhe na 21 osobách, ktoré si aplikovali La Crème 128 ráno a večer počas 1 mesiaca. (2) Samohodnotenie 40 osôb, kombinácia všetkých typov pleti, ktoré si aplikovali La Crème 128 ráno a večer počas 1 mesiaca.


« výstavaexhibition Neil Armstrong

Svetová výstava o kozmonautike

16

0 4/2 0 16


« výstavaexhibiton Na svetovej výstave o kozmonautike Cosmos Discovery prežijete naozajstné príbehy hrdinov, uvidíte stovky originálnych exponátov.

Usporiadateľská agentúra JVS GROUP obohatila koncept výstavy aj o zaujímavé informácie, historické súvislosti a exponáty mapujúce kozmický výskum na Slovensku. Vďaka spolupráci so SOSA (Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity) uvidíte projekt prvej slovenskej družice, ktorá bude onedlho vypustená na obežnú dráhu okolo Zeme. Každý návštevník uvidí stovky exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmických letov od historického začiatku až k súčasným a plánovaným misiám. Výstava je rozdelená do 10 galérií, v ktorých návštevníci uvidia viac ako 200 originálnych artefaktov z vesmírnych misií USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov a unikátne dobové dokumenty. Návštevníci uvidia ruský Sputnik, psa Lajku, americkú opicu Enosa, príbeh Jurija Gagarina - prvého človeka v kozme, či americkú raketu Mercury. Nemôžu chýbať lunárne výpravy programu Apollo, vrátane mesačného vozidla, v ktorom americké posádky podnikali svoje prieskumné cesty na Mesiac, ale taktiež ruské mesačné vozidlo Lunochod. Rovnako pestrá je aj prehliadka kozmických skafandrov a ďalšie výstroje od najstarších až po najnovšie modely prispôsobené dlhodobému pobytu na orbitálnych staniciach. Návštevníkov určite zaujme obrovský model rakety Saturn alebo tri originálne časti ruskej lode Sojuz. Najväčšiu pozornosť však určite právom upútajú časti kozmických lodí a vesmírne stanice, či originálne zariadenie z riadiaceho strediska v Houstone. Do mnohých z nich budú môcť návštevníci nahliadnuť a preskúmať ich vybavenie vo vnútri. Odborníci ocenia originálne časti motora F1 z rakety Saturn, ktorá vyniesla americkú loď Apollo na Mesiac. Vďaka výstave Cosmos Discovery tento motor opustí hranicu USA po prvýkrát. Fanúšikov čaká aj rozsiahla interaktívna playzóna Cosmocamp, kde si vyskúšajú náročný výcvik kozmonautov, či najnovšie 3D technológie. Celá výstava je okrem prehľadných popisov vybavená aj zvukovým sprievodcom (audioguidom), ktorý každý návštevník obdrží pri vstupe zdarma. Čaká Vás skvelá zábava, ale aj veľa nových poznatkov pre celú rodinu.

GF

Web

Otváracie hodiny výstavy: po-ne 09:00-20:00 Viac informácií na www.cosmosdiscovery.sk Vstupenky v predpredaji siete ticketportal alebo na www.ticketportal.sk.

video

0 4/2 0 16

17


 výstavaexhibition 18

Motor F1 z rakety Saturn

0 4/2 0 16


« výstavaexhibiton

Raketa Saturn

0 4/2 0 16

19


« výstavaexhibition

Cosmos Discovery World exhibition In Incheba Expo Bratislava! At the world aerospace exhibition Cosmos Discovery visitors will experience the real stories of heroes and will see hundreds of original exhibits.

parts and space stations, or original equipment from the control center in Houston. Many of these exhibits will be available for visitors to inspect and explore from inside.

JVS GROUP as an organizing agency of the exhibition has enhanced the concept with an interesting information, historical context and exhibits mapping the space research in Slovakia. Thanks to cooperation with SOSA (Slovak organization for space activities), you will see a project of the first Slovak satellite, which will soon be launched into the orbit around the Earth.

Experts will appreciate the original F1 engine parts from Saturn rocket that served as a carrier rocket for Apollo spacecraft on its journey to the Moon. Thanks to the Cosmos Discovery exhibition, this engine leaved the USA for the first time.

Every visitor will see hundreds of exhibits mapping the development of manned space flights from the beginnings to the current and planned missions. The exhibition is divided into 10 galleries, where visitors will see more than 200 original artifacts from US and Soviet space missions, realistic models of rockets and space shuttles and unique historical documents. Visitors will see the Russian Sputnik, Laika (Soviet space dog), American monkey Enosa, story of Yuri Gagarin - the first man in space, or the US Mercury rocket. The lunar missions of the Apollo program can’t be missing, including the lunar vehicle, in which the US astronauts undertook their exploratory trips on the Moon, but also the Russian lunar rover Lunokhod. Equally diverse is the exhibition of space suits and other gear from the oldest to the newest models suitable for long-term stay on the space stations. Visitors will surely be amazed by a huge model of Saturn rocket or three original parts of the Russian Soyuz.

Fans will also have an opportunity to enjoy an extensive interactive playzone Cosmocamp, where they can try intensive training of astronauts, or the latest 3D technology. The whole exhibition also features clear descriptions and an audio guide that will be available to each visitor upon entry for free. Visitor can look forward to having a lot of fun, but also to gaining a lot of new knowledge for the whole family.

Exhibition opening hours: Mon-Sun, 9am - 8pm More information at: www.cosmosdiscovery.sk Tickets can be purchased in advance through Ticketportal network or at www.ticketportal.sk.

The most attention, however, will certainly be caught by spacecraft

Slovenský kozmonaut Michal Fulier

20

0 4/2 0 16


« SlovenskoSlovakia

SKAFANDER SOKOL KV-2

Ruský vesmírny skafander Sokol KV-2 z programu Mir. Tento model bol používaný od roku 1992. Skafander sa používal pri štarte a návrate späť na Zem. Jeho úlohou bolo zabezpečiť život posádky v prípade dehermetizácie kabíny.

SOKOL (FALCON) KV-2 SPACE SUIT

A Russian Sokol KV-2 spacesuit from the Mir programme after 1992. It is worn during takeoff and reentry. Its job is to protect crew members‘ lives in the event of cabin depressurisation.

0 4/2 0 16

21


Vozidlo Lunar Rover

22

MesaÄ?nĂŠ vozidlo Lunochod 38

0 4/2 0 16


« výstavaexhibiton

Mesačné vozidlá 0 4/2 0 16

23


« výstavaexhibition Model kozmickej lode SOJUZ

Model kozmickej lode Sojuz v mierke 1: 5 Rozmery originálnej lode Sojuz: Celková dĺžka: 6,98 m Najväčší priemer: 2,72 m Obytný priestor: 7m3 Rozpätie panelov slnečných batérií: 10,6 m Celková hmotnosť: 6 850 kg

Model of SOYUZ Spacecraft

A model of a Soyuz spacecraft in scale 1:5 Dimensions original spacecraft Soyuz: Total length: 6.98 m Greatest diameter: 2.72 m Living space: 7m3 Solar panel span: 10.6 m Total mass: 6,850 kg

24

0 4/2 0 16


« výstavaexhibiton KOZMICKÁ TOALETA

Kozmická toaleta z lode Sojuz, ktorá sa používa dodnes. Toto zariadenie umožňuje vykonať obe telesné potreby súčasne. Tekutý odpad (Američania procedúru nazývajú „Number 1“) je odsávaný podtlakom do špeciálneho vaku (v strede), tuhý odpad („Number 2“) je rovnako odsávaný podtlakom do nádobky s malým jednorázovým vakom. Všetko sa potom ukladá do odpadového kontajnera. Podtlak bráni zápachu aj prípadnému znečisteniu.

SPACE TOILET

Space toilet from Soyuz spacecraft use till now. It is carrying out both bodily functions simultaneously. Liquid waste (which Americans refer to as „Number 1“) is sucked by a vacuum into a special bag (in the centre), while a vacuum also sucks solid waste („Number 2“) into a container with a small disposable bag. Everything is then stored in a waste container. The vacuum prevents odour and potential contamination.

Apollo

0 4/2 0 16

25


VIDEO Nielen čítate ale aj vidíte - efektívny a pútavý spôsob, ako môžete formou videa vidieť a dozvedieť sa ešte viac.

WEB Rýchly spôsob, ktorým sa dostanete priamo na požadovanú webovú stránku a získate tak všetky ďalšie potrebné informácie.

GOOD FLIGHT Tu môžete článok čítať online s možnosťou rozsiahlejšej prezentácie – viac textu a fotiek.

Získajte viac z časopisu Good Flight s QR kódom Ako naskenovať QR kód ? Potrebujete mobilný telefón s fotoaparátom s OS Android alebo iPhone. Smartfón pripojíte k internetu z mobilu alebo cez WIFI. Stiahnite si aplikáciu QR reader, ktorá je zdarma. Po nainštalovaní aplikácie (na skenovanie QR kódov) ju spustite na svojom smartfóne. Telefón nasmerujte fotoaparátom na QR kód, viď. obrázok. Spustite scan QR kódu, následne sa pripojíte na príslušnú stránku, kde môžete čítať článok na Vašom mobile, pripojiť sa na webovú stránku alebo si pozrieť video.


Foto: Trend

Stojíme za významnými stavbami Využitie moderných technológií nám umožňuje vyrábať vysokokvalitné cementy pre všetky druhy stavieb, ktoré dosahovanými pevnosťami vysoko prekračujú minimálne hodnoty stanovené normou. www.cemmac.sk

ČLEN SKUPINY ASAMER


„Najväčšia autopožičovňa v Európe“ Vaše riešenie pre zabezpečenie krátkodobej ale i dlhodobej mobility.

Kontakt: Europcar Slovakia | + 421 2 555 66 666 | europcar@europcar.sk | www.europcar.sk


Vlastná výroba a predaj - jedálenské stoličky, kancelárske stoličky a kreslá. Predaj - stoličky, kreslá a  stoly priamo od výrobcov

pohodlné sedenie

z rôznych krajín Európy a Ázie. Výhody nákupu - variabilnosť a flexibilita •

možnosť zostavenia stoličiek a kresiel z vlastnej výroby podľa požiadaviek klienta výberom jednotlivých komponentov, prevedením typu a farby poťahu i rozmerov

možnosť zosúladiť interiér klienta v jednotnom poťahu

výroba stoličiek aj z dodaných poťahov

Na om slovensk e obím trhu pôs od roku

1992

SIMEX - DOM STOLIČIEK Mierová 20 821 05 Bratislava 00421 2 534 115 02 Otváracie hodiny: Pondelok - piatok 10.00 - 18.00

simex@simex.sk

www.kancelarske-stolicky.sk


POTENCIÁL SKRYTÝ

v pergolových markízach

Pergolové markízy sú ideálnym spôsobom na zvýraznenie atraktivity vonkajšieho priestoru a zároveň zvýšenie hodnoty každej nehnuteľnosti. Rýchlym a elegantným spôsobom dodáte vašej nehnuteľnosti extra úžitkový priestor, vhodný pre spoločné trávenie chvíľ a zábavu.

30

0 4/2 0 16


«architektúraarchitecture

v záhrade pri dome a vychutnávanie jedla v príjemnom tieni pergolovej markízy, ktorá vyčarí pohodovú mediteránsku atmosféru v spojení s  opojnou arómou šíriacou sa z blízkeho kvetinového záhonu. Balzam pre spoločné chvíle znásobený komfortným plnoautomatickým ovládaním prostredníctvom diaľkového ovládača s možnosťou integrovaného osvetlenia a regulácie intenzity osvetlenia.

Priestor pod pergolovou markízou sa stáva využiteľný počas troch ročných období už od teplej jari, cez horúce letné mesiace, až po slnečné dni babieho leta. Poskytuje vynikajúce riešenie nielen pre tienenie exteriérového priestoru situovaného bezprostredne vedľa rodinného domu. Je vhodná aj pre inštaláciu na terase mezonetového bytu a na ochranu pred priamym slnečným žiarením atypických vysokých okien inštalovaných v krtkodome, čím aktívne prispieva k regulácii teploty vnútorného priestoru domu. Pergolová markíza LOCA 1200 a 1600 series pozostáva z hliníkovej konštrukcie a nepremokavej látky na vrchu. Látka, odrážajúca UV žiarenie, môže byť mierne svetlopriepustná alebo špeciálne upravená, neprepúšťajúca svetlo. Predstavte si scénu – komfortné posedenie v letný podvečer s vašimi najbližšími

Výhody pergolových markíz ocenia aj návštevníci reštauračných a kaviarenských zariadení. Okrem tienenia pred priamym slnečným žiarením prevádzkovatelia zariadení často volia možnosť zasklenia alebo tienenia bočných strán, čím zvyšujú komfort návštevníkov uprednostňujúcich exteriérový priestor v prípade náhleho nepriaznivého počasia. Vzhľadom na to, že LOCA 1200 a 1600 je slo‑ venský výrobok, záujemcovia si môžu nakonfigurovať produkt podľa svojich jedinečných požiadaviek. Maximálny výsuv, ktorý systém pergolových markíz umožňuje, je 10 m. Jednotlivé mo‑ duly sú nadpájateľné a preto má zákazník možnosť ľubovoľnej voľby šírky. GF

IHP EUROPE s.r.o. Kostolianska cesta 67 040 01 Košice www.supergola.sk info@supergola.sk tel: +421 55 633 7936

0 4/2 0 16

Web

31


«architektúraarchitecture

Potential hidden

in pergola awnings Pergola awnings are an ideal way to emphasize the attractiveness of the outer space and to increase the value of every property. You can quickly and elegantly add an extra utility space, suitable for social gatherings and fun. The space under the pergola is usable over the course of three seasons, beginning in warm spring, throughout the hot summer months, till the sunny days of an Indian summer. It provides an excellent solution, which not only offers a shade in the exterior spaces situated right next to the house, but it is also suitable for installation on the patios of duplex apartments and to protect against direct sunlight in atypical high windows installed in partially underground houses. This way it is actively contributing to controlling the temperature of the internal space of the house. Pergola LOCA 1200 and 1600 series It consists of an aluminum frame and waterproof fabric on top. Fabric reflecting the UV light may be slightly light-transparent or specifically adjusted to be light-proof. Imagine the scene: comfortable seating in the summer evening with your loved ones in the backyard of your house and enjoying food in a pleasant shade of pergola awnings, which brings about a relaxed Mediterranean atmosphere combined with the seducing aroma coming from a nearby flower garden. It’s a balm for those precious moments and on top of it you can use a comfortable and fully automatic control using a remote control unit with optional integrated lighting and dimmable feature.

32

0 4/2 0 16

Advantages of pergola awnings will also be appreciated by visitors of restaurants and cafés. Except providing shading from direct sunlight, managers of these facilities often choose the option of glass windows or shading the sides in order to increase the comfort for the visitors who prefer outdoor spaces in case of sudden weather changes. Given the fact that LOCA 1200 and 1600 is a Slovakian product, potential customers can configure the product according to their unique requirements. The maximum extension of the pergola system is 10 meters. Individual modules can be connected to each other, so the customer can select any width that suits his/her needs.

IHP EUROPE s.r.o. Kostolianska cesta 67 04001 Košice www.supergola.sk info@supergola.sk tel: +421 55 633 7936


ÂŤarchitektĂşraarchitecture

0 4/2 0 16

33


Zamilovaní v Aquatermal

POBYT PRE 2 OSOBY NA 2 NOCI - 2x ubytovanie v dvojlôžkových izbách - polpenziu (raňajky a večere) - neobmedzený Aquatermal vstup (vstup do vnútorných bazénov) - neobmedzený Wellness&SPA vstup (vstup do vitálneho saunového sveta) - fľaša sektu na izbe - 2x župan na izbe - 2x masáž chrbta a šije - romanticky ladená izba - parkovanie GRÁTIS

Cena za balík pre 2 osoby: 6.1. - 29.6. 2017 a 4.9. - 22.12.2017

199€ / pobyt

Aquatermal Strehová, Hlavná 320, 991 02 Dolná Strehová recepcia: 047/430 88 11 I info@strehova.sk I www.strehova.sk


ZNAČKA KVALITY MÓDNEJ OBUVI, GALANTÉRIE A DOPLNKOV www.wojas.sk


Záleží nám na každom detaile, precíznom vypracovaní, kvalite používaných materiálov, atraktívnom modernom vzhľade, trvanlivosti obuvi a pohodlí vašich nôh. Topánky značky Wojas vyrábame z pravej kože tradičným spôsobom, sú ideálnym doplnením oblečenia. Aktuálnemu trendu podlieha aj módna kožená galantéria a doplnky


Luxusný dotyk

kašmíru

Mali ste už možnosť dotknúť sa výrobku z kašmíru? Ak sa jednalo o pravý výrobok z kvalitného 100 % kašmíru, s najväčšou pravdepodobnosťou vás očarila jeho delikátna jemnosť, úžasná hebkosť a hrejivosť.

Za neobyčajne kvalitný materiál bol považovaný už v dávnych časoch, keď získal prezývku „fiber for kings“, vo voľnom preklade „vlákno kráľov“. Dnes už však nemusíte byť panovníkom, aby ste si mohli užiť luxusný dotyk kašmíru na vlastnej koži. Oblečenie z kašmíru nie je práve najlacnejšie, zvlášť ak sa vyrába ručne a z najkvalitnejších vlákien - tých sa ročne získa iba obmedzené množstvo, čo je jedným z dôvodov vysokej ceny tohto materiálu. Za luxusné pohodlie kašmírových svetrov a šálov vďačíme kašmírskej koze, ktorá obýva himalájske náhorné plošiny. Príroda ju obdarila schopnosťou adaptovať sa na extrémne nadmorské výšky a nehostinné prostredie, v zime tu bežne klesne teplota až na -40 °C. Kozy sú však chránené jemnou a hustou srsťou a mrazivé počasie im preto evidentne nevadí. Ojedinelé klimatické podmienky sú dôvodom výnimočných vlastností kašmírových vlákien. Kvalitný kašmírový sveter vyzerá i po rokoch ako nový – nevyťahá sa, nevybledne, dokonale drží tvar. Mnohí ľudia ho preto berú ako dlhodobú investíciu a pri správnej starostlivosti je dosť reálne, že ho raz po vás zdedí obľúbené vnúča. Na jar sa oteplí a hustá srsť je pre kozy ťarchou, zbavujú sa jej obtieraním o horské skaly a kríky. Miestni obyvatelia tieto drahocenné chumáče zbierajú a predávajú do výrobných podnikov. Takýmto spôsobom sa však získava iba časť vlákien – zvyšok dodajú pastieri, ktorí chovajú stáda kôz a na jar ich vyčesávajú alebo strihajú. V konečnom dôsledku sa z jednej kozy použije na výrobu oblečenia iba približne 150 gramov najkvalitnejších vlákien. To znamená, že na výrobu jedného svetra je nutné vyčesať 3-5 kôz. Podľa štatistík sa ročne získa približne 15 000 ton surového kašmíru, ktoré musia uspokojiť celosvetový dopyt.

Na Slovensku si môžete vybrať spomedzi širokej ponuky kašmírových produktov vďaka internetovému obchodu Kasmir.sk. Tento obchod už od roku 2011 dováža z Nepálu výrobky z najkvalitnejšieho dostupného kašmíru, ktoré sa tu produkujú ručne v továrni neďaleko hlavného mesta Kathmandu. Naši čitatelia môžu v objednávkovom procese na Kasmir.sk použiť kód LETISKO na 10% zľavu.

Peter Greša L. Podjavorinskej 34 949 01 Nitra Slovenská Republika info@kasmir.sk 00421 918 471148 www.kasmir.sk


«SlovenskoSlovakia foto: Miroslav Dobiaš

foto: www.alzbeta-bathory.cz

Táto kultúrna pamiatka predstavuje jednu z dominánt Malých Karpát. Nachádza sa medzi obcou Čachtice a obcou Višňové. Hrad je situovaný na vápencovom brale v  výške 350 metrov nad morom. Stavba stredovekého kamenného hradu súvisela s tatárskym vpádom do Uhorska. Výstavba Čachtického hradu začala v 1. polovici 13. storočia na podnet panovníka Bela IV. Hrad bol vybudovaný Kazimírom z rodu Hunt-Poznan v 13. storočí. Kráľovský hrad sa postupne rôznym spôsobom – darom, kúpou, či násilným ovládnutím dostával do rúk viacerých rodov. Na konci 13. storočia sa hradu zmocnil Matúš Čák Trenčiansky. V roku 1392 daroval hrad kráľ Žigmund Stiborovi zo Stiboríc za jeho verné služby. Po Stiborovej smrti hrad Čachtice vlastnil jeho rovnomenný syn a to až do roku 1434. Pravdepodobne vtedy prikročili k prestavbe jestvujúceho pôvodného hradu a rozšíreniu o veľké nádvorie s gotickou kaplnkou, obkolesenie hradu parkánovými múrmi s ochodzou a cimburím, hospodárskymi budovami, dielňami a tunelovitým vchodom. Panovníci, aj Stiborovci, dôsledne dbali o to, aby hrad bol pevnosťou, ktorá odolá náporom všetkých nepriateľov. Kráľ Žigmund daroval hradné panstvo v roku 1436 Michalovi Orsagovi de Gut. Tento rod sa tiež staral o hrad a jeho vyba-

40

0 4/2 0 16


čachtický hrad

- príbeh Alžbety Báthory venie. Keďže bol v jeho rukách 130 rokov, zanechal na ňom stopy v podobe ďalších úprav. Rodina Orsagovcov dala v priestore hradu vybudovať hradnú kaplnku a  v  centrálnej časti hradu sa vybudoval dvojkrídlový palác, ktorý zmenil celkovú podobu hradu na významné šľachtické sídlo. Po smrti posledného z rodu Orságh, dal kráľ Maximilián hrad do zálohy Uršule Kanižajovej, vdove po Tomášovi Nádašdym. Jej syn František Nádašdy I. hradné panstvo od panovníka odkúpil v roku 1602. Po jeho smrti v roku 1604 zdedila panstvo manželka Alžbeta Báthoryová – známa ako krvavá čachtická pani, ktorá však žila v kaštieli v Čachticiach. Alžbeta Bathoryová sa narodila v  roku 1560 v  Nyírbátore. Keď dosiahla vek dospelosti, čiže v tom období 15 rokov, stáva sa manželkou Františka Nádašdyho. Majú spolu 5 detí. Uršula a  Andrej

zomierajú ako novorodené a zostáva Katarína, Anna a  Pavol. Alžbeta Bathoryová sa preslávila tým, že mučila mladé dievčatá. Toto všetko mohlo byť spôsobené tým, že Báthoryová mala rodičov z tej istej rodiny, len z iných vetiev. U nej mohla nastať degenerácia mozgu, ktorá spôsobila tieto agresívne črty povahy. Alžbete Báthoryovej pomáhali jej sluhovia: Ján Ujvári (Ficko), Katarína Benecká, Dorota Sentéš, Ilona Jó. Týranie a vraždenie dievčat údajne vykonávala nepretržite v rokoch 1585 – 1610. Dievčatá týrala horiacimi sviečkami, rozpáleným železom, pichala ihlicami, polievala studenou vodou na mraze. Nie vždy ich zabila. Svedkovia vypovedali, že videli dievčatá také popálené, že nemohli nastúpiť do koča. Mučením oslavovala aj Vianoce – vyslanci palatína Turza ju pristihli pri mučení tesne po Vianociach. Keď dievčatá skonali ich tiel sa zba-

vovali rôznymi spôsobmi, mŕtvoly pochovávali na cintorínoch, v poliach, v obilných jamách. Mnohokrát ich zahrabali tak nedbanlivo, že rozkladajúce sa telá vyhrabali psy a roznosili ich po dvore kaštieľa. Besnenie Alžbety Bathoryovéj sa skončilo 29. decembra kedy ju Juraj Thurzo prichytil pri mučení v kaštieli Nadašdyovcov. Nechal ju uväzniť na Čachtickom hrade a prístup k nej mali iba príbuzní, GF kazatelia a žena, čo jej nosila jedlo. Služobníci pani grófky boli zatknutý a odvedený na súd, kde ich odsúdili na trest smrti. Samotná Bathoryová zomiera 21. augusta 1614 vo veku 54 rokov na Čach- Web tickom hrade. Nie je možné určiť kde je krvavá grófka pochovaná údajne by sa malo jej telo nachádzať v kostole sv. Ladislava v Čachticiach. V súčasnosti patrí Čachtický hrad pod obec Čachtice. video

0 4/2 0 16

41


«SlovenskoSlovakia foto: Miroslav Dobiaš

Obec sa snaží hrad čo najlepšie zakonzervovať ako kultúrnu pamiatku. Z toho dôvodu sa zrealizovali aj rekonštrukčné práce, ktoré pokračujú doteraz. Hrad prešiel rozsiahlou rekonštrukciou v rokoch 2012 až 2014. Pri týchto prácach sme sa zamerali hlavne na centrálnu časť hradu. V  tomto priestore sa zakonzervovali múry dvojkrídlového paláca a  sprístupnili sa miestnosti zavalené sutinou. Sprístupnila sa obytná veža, kde bola väznená Alžbeta Bathoryová a v druhom nádvorí hradu sa zrekonštruovala hospodárska budova. Rekonštrukčné práce pokračovali aj v roku 2015, kedy sa začalo s prácou na druhej vstupnej bráne do hradu. Do budúcnosti by chcela obec Čachtice rozbehnúť aj archeologické výskumy v  priestore druhého nádvoria hradu, kde sa malo údajne nachádzať väzenie. Hrad patrí medzi vyhľadávané turistické lokality pre ľudí z celého okolia. Okrem domácich návštevníkov prichá-

foto: cachtice.sk

foto: cachtice.sk

42

0 4/2 0 16

dzajú k nám aj turisti zo zahraničia. Navštívili nás  turisti zo Spojených štátov amerických, Argentíny, Brazílie, Mexika, Nemecka, Maďarska, Číny a  dokonca aj z  Japonska. V rámci kultúrneho programu hradu sa organizujú aj podujatia ako napríklad: Otvorenie letnej turistickej sezóny, premietanie dokumentárnych filmov a  do budúcnosti plánujeme aj nočné prehliadky hlavne v  letnom období. Pre našich návštevníkov poskytujeme aj prehliadku na Čachtickom hrade v  cudzom jazyku, napríklad: anglický a nemecký jazyk.

text: cachtice.sk foto: cachtice.sk, Miroslav Dobiaš, alzbeta-bathory.cz www.cachtice.sk www.batory.sk www.alzbeta-bathory.cz


čachtice castle - The Story of Alzbeta Bathory This cultural monument is one of the landmarks of the Little Carpathians. It is located between the village Čachtice and the village Višňové. The castle is situated on a limestone cliff in the height of 350 meters above sea level. The Construction of this medieval stone castle was connected with the Tatar invasion in Hungary. The construction began in the first half of the 13th century at the initiative of the ruler Bela IV. The castle was built by Casimir of the House Hunt-Poznan in the 13th century. It was owned in different ways – gift buying or violent mastery of getting into the hands of several families. At the end of the 13th century, the castle seized Matus Cak of Trencin. In year 1392 King Sigis-

mund gave the castle to Stibor of Stiborice for his loyal service. After Stiboros death the Čachtice castle was owned by his son of the same name until 1434. He proceeded to rebuild the existing original castle and spread on a large courtyard with a Gothic chapel, surrounded by the castle moat walls with battlements and observation deck and outbuildings, workshops and a tunnel entrance. The Rulers, take special care to ensure that the castle was a fortress that can withstand the army of all the enemies. King Sigismund gave the castle estates in 1436 to Michal ORSÁG of Gut. The family Orsagh also took care of the castle and its equipment. Since it was in theyr hands over 130 years, they left traces on it. They built a chapel in the central part of

the castle and a double-wing palace, which has changed the appearance of the castle to important noble manor. After the death of the last of the family Orságh king Maximilian gave the castle to Ursula Kanizay the widow of Thomas Nadasdy. Her son Francis I. Nadasdy bought the castle from the King in 1602. After his death in 1604 was the owner his wife Elizabeth Bathory. She is known as the Bloody countess who lived in the mansion in the village. Elizabeth Bathory was born in 1560 in Nyírbátor. When she reached the age of majority of 15 years she becomes the wife of Francis Nádasdy. They had five children together. Ursula and Andrew are dying as newborns and remains are Katarina, Anna and Paul.

0 4/2 0 16

43


«SlovenskoSlovakia

foto: cachtice.sk

foto: cachtice.sk

foto: cachtice.sk

Elizabeth Bathory was famous by torturing young girls. All of this could be due to the fact that Bathory had parents from the same family and she had a brain illnes that caused these features of aggressive nature. Elizabeth Bathory was torturing the young girls with her servants. She was torturing the girls in the years 1585 - 1610. The girls were burned with candles and hot iron, they put needles under theyr finger nails, the servants were bathing the girls in cold water in the winter soo the girls freeze to death. She didnt always kill them. The witnesses said that they saw girls also burned that they could not enter the cab. She celebrated Christmas with torturing of young girls. The soldiers of Palatine Thurzo found her torturing the girls in the dungeon of the manor just after Christmas. They were getting rid of the girls bodies in different ways. Corpses were buried in cemeteries, in the fields, the grain pits. Many times they buried the bodies so recklessly that the dogs dug out the parts of them in the yard of the manor Nadasdy. The rampage of Elizabeth

44

0 4/2 0 16

Bathory ended in 29th of December when Juraj Thurzo caught her torturing the girls in the manor of the Nadasdys. He imprisoned her in the castle and the access to her had only the relatives of the family and the woman that was bringing some food. Her servants were arrested and taken to city Bytča, where they were sentenced to death. Elisabeth Bathory died in the year 1614 at the age of 54 years. It is not possible to determine where is the body of the bloody countess. Some people said that her body is in the church of St. Ladislav in the village Čachtice. Currently the castle belongs to the village Čachtice. The village is trying to make the reconstructions as good as possible. Therefore, we are trying to progress with the reconstruction works.. The castle was reconstructed in years 2012 and 2014. We focused mainly on the central part of the castle. In this space we decided to conserve the walls of the palace. It is also possible to visit the residential tower, where Elizabeth Bathory was imprisoned and in the second courtyard of the castle we

reconstructed the domestic building. Reconstruction works continued in year 2015 when we started to work on the second input port to the castle. In the future we would like to launch the archeological research in the area of ​​the second courtyard of the castle where was the prison. The castle is a popular tourist destinations for people from all around. We had a lot visitors that are coming to us and tourists from abroad. They were tourists from the United States, Argentina, Brazil, Mexico, Germany, Hungary, China and even from Japan. As part of the cultural program of the castle we also make some events such as: the opening of the summer tourist season, and in the future we planing also night tours, especially in summer. For our visitors we provide a tour of the castle in foreign languages such as: English or German. text: cachtice.sk Photo: cachtice.sk, Miroslav Dobiaš, alzbeta-bathory.cz www.cachtice.sk www.batory.sk www.alzbeta-bathory.cz


Starostllivo oberáme hrozno z vlastných vinícc ...

... z ktorého s láskou u dorábame víno ...

... pre vašše každodenné potešen nie. Pivnica Tibava s.r.o. 073 01 Tibava 210 Tel: 0903/ 761 456 e-mail: obchod@tibava.sk www.tibava.sk Predajne: Michalovská 115, 073 01 Sobrance Linzbothova 2, 821 04 Bratislava


GILLETTA Dámska lyžiarska bunda z nepremokavého paropriepustného a vetruodolného materiálu • Membrána PTX SNOW • Vodný stĺpec 15 000mm • Paropriepustnosť 10 000g/m2/24h • Ret≤10 • Teflon DWR • Odopínateľná kapucňa • Odvetrávanie v podpazuší • Snežný pás • Spodná časť vzadu predĺžená • Reflexná potlač • Vrecko na mobil a skipas


Zima ako z rozprávky

Chateau Grand Castle

Zažite rozprávkovú zimu plnú snehových vločiek a nechajte sa zviesť vôňou vanilky, škorice, či vareného vína. Vychutnajte si romantické čarovné prostredie gotického hradu a renesančného kaštieľa a po zdolaní svahov Nízkych či Vysokých Tatier načerpajte novú energiu v hradnom Wellness & Spa.

Nezabudnuteľné chvíle v Chateau GrandCastle

Nie je ťažké zatúlať sa do rozprávky. Stačí mať iba ten správny kompas

v srdci, ktorý vás nasmeruje na kráľovskú dovolenku s príchuťou minulosti.

K

ráľovská romantika na mieste, kde je hranica medzi oslnivou minulosťou a hrdou prítomnosťou tenšia než svadobný závoj grófky Magdalény Zai. Dovolenkujte v čarovnom Chateau GrandCastle a prežite nezabudnuteľné chvíle v srdci Liptova. Dobovo zariadené komnaty a apartmány, zážitková gastronómia v špičkovej reštau‑ rácii a sladké rozmaznávanie v hradnom Wellness & Spa. Usporiadajte romantickú svadbu alebo ohúrte obchodných partnerov na netradičnej hradnej konferencii. Snívajte o svojom urodzenom pôvode v chládku kráľovského parku a započúvajte sa do vzneše-

ného hlasu renesančného kaštieľa a gotického hradu. Do svojich komnát vás pozýva Chateau GrandCastle v Liptovskom Hrádku. Prežite tú najkrajšiu slovenskú dovolenku v príjemnom prostredí, z ktorého na každom kroku cítiť oddanú starostlivosť a rodinné zázemie. Chateau GrandCastle Hrad a Kaštieľ Ulica Magdaleny Zai 1 033 01 Liptovský Hrádok T: +421 44 520 77 11 reservations@grandcastle.sk

www.grandcastle.sk


«SlovenskoSlovakia

Tajomný jaskynný svet Ochtinská aragonitová jaskyňa Hľadať jaskyňu uprostred železonosných rúd by nenapadlo asi nikoho. Prieskum geologických pomerov razením prieskumných štôlní bol v 50. rokoch minulého storočia bežnou praxou. Baníci však okrem očakávaných rúd objavia občas aj niečo iné a mnohokrát cennejšie. Stalo sa to neďaleko Rožňavy, na severozápadnom svahu Hrádku v Revúckej vrchovine, medzi Jelšavou a Štítnikom, keď hlboko v  podzemí objavili dutinu vedúcu do dnešnej Ochtinskej aragonitovej jaskyne. Nielen jaskyňa, ale aj samotné krasové horniny boli dovtedy skryté pred zrakmi človeka. Jaskyňa bola vytvorená v šošovke prvohorných kryštalických vápencov – modrosivých mramorov, ktorých vek sa odhaduje asi na 400 miliónov rokov. Metamorfózy prebiehajúce v hĺbkach zeme premenili viacero okolitých hornín a  medzi nimi aj vápenec na mramor. Hoci vznik samotných jaskynných priestorov nie je ešte úplne vyjasnený, predpokladá sa, že hlavné priestory vznikli v dôsledku chemického rozpúšťania vápen-

Detail aragonitovej výzdoby foto: M. Rengevič

48

0 4/2 0 16

cov a zvetrávania hydrotermálne premenených hornín. Jaskyňa bola pravdepodobne viackrát na dlhú dobu zaplavená stagnujúcou vodou, ktorá vytvorila výrazné zarovnané stropy a sklonené bočné steny chodieb. Viaceré siene a  zákutia jaskyne pokrýva rôznorodá aragonitová výzdoba. Aragonit vzniká za špecifických klimatických podmienok v uzavretých podzemných priestoroch. V  jaskyni rozlišujeme tri generácie aragonitu, najstaršia z  nich, reprezentovaná obličkovitými útvarmi zakalenej mliečnej farby, má 121 až 138-tisíc rokov. „Strednú generáciu“ predstavujú dlhé ihlice, zakrivené heliktity, či špirály najrôznejších tvarov a  jasnej bielej farby, ktoré stále dorastajú. Pozoruhodnú mozaiku aragonitu dotvárajú drobné, len niekoľko milimetrov veľké vejáriky najmladšej tretej generácie, ktoré zdobia jaskynné sedimenty. Hoci poznáme vo svete viacero aragonitových jaskýň, Ochtinská aragonitová jaskyňa patrí medzi najzaujímavejšie práve kombináciou rôznych foriem aragonitov rastúcich

na pozadí tmavosivých štrukturovaných mramorov a oranžových ílovitých okrov vytvárajúcich spolu jedinečnú a  mnohokrát neočakávanú kombináciu farieb a tvarov nerešpektujúcich zákon príťažlivosti. Je jednou z  jaskýň zaradených na zoznam svetového prírodného a  kultúrneho dedičstva UNESCO spolu s ďalšími jaskyňami Slovenského a Aggtelekského krasu. Pre verejnosť bola jaskyňa sprístupnená v roku 1972. Teplota ovzdušia sa tu pohybuje od 7,2 do 7,8 °C a relatívna vlhkosť vzduchu od 92 do 97 %. Aj v  súčasnosti musia návštevníci najprv prekonať 145 m dlhú štôlňu, ak chcú, aby im jaskyňa na 300 m dlhej prehliadke odhalila svoje skutočné aragonitové srdce.

www.ssj.sk


«SlovenskoSlovakia

Ochtinská Aragonite Cave An idea to look for a cave within iron ore bearing rocks doesn’t occur to anybody. Moreover, if there are no signs of karst rocks on the surface. It was a common practice to look for iron by drilling the underground galleries during geological surveys in the 1950s. Miners, however, are sometimes lucky men, when except for expected ore they find something different and many times more valuable. Something like that happened back in 1954 close to the town of Rožňava, in the Revúca Highland, between Jelšava and Štítnik. Inside the hill among phyllite rocks they found a real gem placed amidst the underground lens of around 400 million years old Devonian limestone. It was a cave with plentiful types and forms of aragonite now called the Ochtinska Aragonite Cave. The genesis of the cave formation is not entirely known, however the main process was the dissolution of limestone during more or less long term stagnant phases when the cave was filled with water. Flat cave ceilings and inclined side walls in several places are witnesses of this process. Limestone metamorphosed to marble creates variegated patterns on cave walls. However, the most attractive feature of the cave for tourists is the aragonite, chemically the same as calcite, but crystallizing in different lattice. It needs special climatic and humid conditions and admixtures in the cave aerosol for its creation. Maybe not very attractive clay orange ochres play an important role in stabilizing the proper climate. There are three generations of aragonite in the cave. The oldest one, aged around 130 thousand of years, has mostly kidney shapes of blurred milky colour. The “middle generation” is represented by long needles, bent helictites or spirals of plentiful shapes with clear white colour. The youngest generation has only several millimetres’ big fans growing on cave walls and sediments. The two latter generations are still growing. There are many aragonite caves in the world, but what makes Ochtinská Aragonite Cave unique is the combination of white arago-

Detail aragonitovej výzdoby foto: M. Rengevič

Detail aragonitovej výzdoby foto: M. Rengevič

nite, grey marbles, orange ochres creating sometimes unexpected and surprising compositions of colours and shapes not respecting the law of gravity. It is one of the Slovak caves inscribed on the world heritage list of UNESCO together with the caves of the Slovak Karst. You can visit the cave from April to October, every day except Mondays. The temperature inside is around 7.5 °C and relative humidity up to 97 %. Tourist path in the cave is 300 m long and you can reach it by 145 m long man made gallery.

Detail aragonitovej výzdoby foto: M. Rengevič

GF

Web

video

www.ssj.sk

0 4/2 0 16

49


Domica Pracovníci pohraničnej stráže v blízkosti hraníc s Maďarskom v oblasti Silickej planiny pri obci Kečovo mali v dvadsiatych rokoch minulého storočia člena aktívneho aj po službe. Zrejme ho okrem povinností zaujímala aj okolitá príroda a  to hlavne tá, ktorú na prvý pohľad nevidno. Jánovi Majkovi sa podarilo vstúpiť v roku 1926 do priestorov dovtedy známej malej jaskyne, cez ktorú objavil začiatok podzemnej nádhery dnešnej Domice. Tá dnes predstavuje slovenskú časť cezhraničného jaskynného systému Domica – Zasintrovaná nádoba pochádzajúca z neolitu foto: M.Rengevič

Baradla s dĺžkou viac než 25 km, z ktorého asi štvrtinu predstavuje Domica. V blízkosti vchodu jaskyne začína náučný chodník Domické škrapy, ktorý návštevníkom priblíži povrchové krasové formy, faunu a flóru okolitého územia. Jaskyňa vznikla činnosťou podzemných tokov Styxu a Domického potoka v  druhohorných vápencoch vo fázach, keď bola viackrát zanesená sedimentmi. Do trhlín, vytvorených tektonickými pohybmi prenikala voda, ktorá postupne rozpúšťala vápencové bloky a vytvárala v nich jaskynné chod-

by s impozantnou výzdobou rozličných farieb a tvarov, ktorej kraľujú nádherné sintrové štíty a  bubny, či kaskádové jazierka. V časti jaskyne nie vždy preteká podzemná rieka, menovec mýtickej rieky Styx. Závisí to od rozmarov prírody, či v rieke tečie voda a návštevníci majú možnosť plaviť sa v člnoch v tichu a majestátnosti jaskyne. Viac než 6 000 rokov ukrývala Domica nedotknuté znaky pobytu pravekých ľudí – roľníkov a chovateľov z mladšej doby kamennej. Množstvo archeologických nálezov, črepín a  nástrojov, pozostatky kolových jám po pravekých príbytkoch, hliniská, z ktorých obyvatelia jaskyne ťažili hlinu na výrobu keramiky, ako aj schody, ktorými si uľahčovali prístup k podzemnej rieke, či dokonca odtlačky rúk a nôh jej pradávnych obyvateľov nám poodhalili tajomný závoj dávnej minulosti. Najstarší archeologický nález z jaskyne je hrot oštepu pravekého lovca, starý asi 40 000 rokov. Domica je najteplejšou sprístupnenou jaskyňou Slovenska. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od 10,2 do 11,4°C, čo je na jaskynné pomery veľmi príjemná teplota. Vlhkosť vzduchu dosahuje až 98% a blahodarne vplýva na dýchacie cesty. V jaskyni našlo útočisko 16 druhov netopierov, najmä podkovár južný, ktorý v nej vytvára tisícové kolónie. Okrem nich tu žijú aj vzácne bezstavovce ako chvostoskoky či mnohonôžka, prispôsobené životu v podzemí. Jaskyňa bola prvýkrát sprístupnená v  roku 1932, šesť rokov po jej objavení. V súčasnosti je dĺžka prehliadkovej trasy 930 m vrátane plavby po Styxe. Domica je aj vďaka svojej fascinujúcej výzdobe a bohatej minulosti unikátnou jaskyňou, čo dokumentuje aj jej zaradenie do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO.

www.ssj.sk Zoskupenie podkovára južného (Rhinolophus euryale) foto: Z.Višňovská


«SlovenskoSlovakia Domica Cave The border patrol at the Slovak-Hungarian border in the area of the Silica Plateau near Kečovo village had back in the 1920s an active member also after his duty. It seems that he took interest also in surrounding nature and mainly the part, which is not visible at first sight. In 1926, with the help of two other fellows, Ján Majko entered a known small cave, through which he succeeded in discovering the beginning of the underground beauty of today’s Domica. The Domica Cave represents one quarter of the cross-border cave system Domica – Baradla with the overall length of more than 25 km. Educational path of Domica Karren starting and ending close to the cave entrance describes surface karst forms with its fauna and flora. The cave was formed in Mesozoic limestone by long-time activity of two underground streams – Styx and Domica brook. Limestone blocks broken by tectonic faults open gates for water to enter and dissolve cave passages with imposing decoration of various shapes and colours. The most captivating are cascading rimstone pools, voluminous stalagmites,

special stick stalagmites, flowstone drums and shields. Underground stream named Styx flows through the longer part of the cave. It is not always when it has enough water to take visitors for a scenic boat ride in silence. More than 6,000 years Domica was hiding the untouched signs of prehistoric man stays – peasants and farmers from New Stone Age. Multitude of archaeological findings, shards and tools, remains of pole holes after prehistoric shelters, clay-pits from which people excavated clay for making pottery, stairs leading to underground river or even imprints of feet and hands slightly uncover the secret veil of the long gone past. The oldest archaeological discovery from this cave is a spike of prehistoric hunter, which is around 40,000 years old. Domica is the warmest show cave in Slovakia. Air temperature ranges from 10.2°C to 11.4°C the whole year round. Air humidity reaches up to 98% with beneficial influence to respiratory system. Bats use the cave for hibernation with 16 species registered and most abundant Mediterranean horseshoe bat forming colonies

of thousands. Except them, there are tiny invertebrates living permanently in the cave – like springtails, multipedes, palpigrades, spiders and many others. The cave was first time opened to public in 1932, six years after the discovery. The length of show path is 930 m including boat ride on the Styx River. Domica is one of the most representative localities of the UNESCO world heritage site – Caves of Slovak and Aggtelek Karst. It is open for tourists from February to December, except Mondays and Christmas.

Majkov dóm – Rímske kúpele foto: M. Rengevič

Demänovská ľadová jaskyňa V nádhernej prírode Nízkych Tatier, na pravej strane Demänovskej doliny neďaleko Liptovského Mikuláša, sa v nadmorskej výške 840 m nachádza vchod do Demänovskej ľadovej jaskyne. Táto stáročia známa jaskyňa opradená legendami, je jednou z našich dvoch sprístupnených ľadových jaskýň. Spolu s Demänovskou jaskyňou slobody je súčasťou najväčšieho jaskynného systému na Slovensku, ktorého dĺžka dnes presahuje 41 km. Demänovská ľadová jaskyňa je vytvorená v druhohorných vápencoch pozdĺž tektonických porúch podzemnou riekou Demänovka. Oddávna známe jaskyne Demänovskej doliny dostali prívlastok „dračie jaskyne“. Mali byť domovom bájnych jašterov, ktorých kosti tam ležia dodnes a ktorým ľudia kedysi pripisovali zázračné liečivé účinky. Až neskôr sa zistilo, že početné kosti patria inému tvorovi – jaskynnému medveďovi, ktorý tu v  dobe ľadovej našiel útočisko a ktorého pozostatky môžeme v Demänov-

skej ľadovej jaskyni doteraz vidieť. Odvážlivci, ktorí sa odhodlali vstúpiť do domnelých dračích brlohov, zanechali v jaskyni množstvo historicky cenných nápisov, ktoré ako večný odkaz svojich autorov dnes približujú históriu jaskyne. Jaskyňa nebola ľadovou odjakživa. Ľadová výplň sa vytvárala, keď sa v dôsledku zosúvania svahu zasypali nižšie ležiace otvory jaskyne, čím sa obmedzila výmena vzduchu s  vonkajším prostredím. Studený vzduch sa drží na dne jaskyne a presakujúcu vodu v zime mení na ľad. Teplota v zaľadnených častiach sa pohybuje okolo 0 °C, v nezaľadnených dosahuje až 5,7 °C. Napriek chladu vyhľadáva jaskyňu ako zimovisko 8 druhov netopierov. Otepľovanie klímy a slabé zimy sa prejavujú aj na ľadovej výplni jaskyne, ktorá najmä v  letných mesiacoch výrazne ubúda. Sled teplých zím v posledných rokoch ako aj dlhodobejšie predpovede naznačujú, že možný vplyv globálnych klimatických zmien

Pozostatky kostí medveďa jaskynného (Ursus spelaeus) foto: M. Rengevič

môže byť nechtiac monitorovaný aj týmto spôsobom. Prví turisti navštívili jaskyňu v polovici 19. storočia, kedy bola prvý krát sprístupnená. Dĺžka súčasnej prehliadkovej trasy je 650 m s  prevýšením 45m. Pred návštevou Demänovskej ľadovej jaskyne si nezabudnite pribaliť teplé oblečenie. www.ssj.sk

0 4/2 0 16

51


«SlovenskoSlovakia Demänovská Ice Cave Except for unrepeatable nature on the surface, the Low Tatra National Park keeps also some secrets underground. Not far from the town of Liptovský Mikuláš, in the Demänová Valley, famous with its ski-resort, a cave keeping inside a piece of ice all year round is Kmeťov dóm foto: P.Staník

located – the Demänovská Ice Cave. Known for centuries, it is a part of the Slovak longest cave system reaching now more than 41 km. The cave is located in Mesozoic limestone and was formed by the small river of Demänovka, which still flows partly on the surface and

partly underground, continuing in creation of its piece of art. More caves in the Demänová Valley, known from time immemorial, were bearing the epithet “dragon caves”. They ought to be home for mythic lizards, since large bones not belonging to that time living animals were found inside. Only much later were the bones attributed to the extinct cave bear, which was rather bigger than the present brown bear. Cave bear found also shelter in the Demänovská Ice Cave and his bones are still lying on the cave floor visible to visitors. Great interest in cave during the 18th century is demonstrated in the “visitors’ book” – a wall at the tourist path with many signatures now covered with flowstone. There was not always ice in the cave. Ice fill began to form after the slope movements choked the lower cave entrances creating the suitable sack-like cavities with entrance in the upper positions. This phenomenon creates special conditions for the cold air to sustain inside the cavity also during warm summer days. Precipitation waters flowing inside in later winter or early spring freeze to ice, which remains inside all year round. We must admit that the present global warming effect can play an important role in substantial reducing the ice volume in this cave. Nevertheless, the air temperature in ice-filled parts still remains around 0° C while in dripstone parts it is around 5.7 °C. Coldphilic bats choose this cave for their hibernation – more than 8 species were recorded here. The first opening the cave to the public started in the second half of the 19th century. Tourist path is now 650 m long with 45 m elevation range. The cave is open from half of May to half of October every day except Mondays. Don’t forget warm clothes even in hot summer. www.ssj.sk

Čierna galéria foto: M. Rengevič

52

0 4/2 0 16


Historický hotel v Jasnej. Hotel Mikulášska chata*** Jasná je jediný hotel so zachovanou jedinečnou tatranskou architektúrou z roku 1950. Ponúka nezvyčajnú kombináciu atmosféry horskej chaty a luxusného hotela v nádhernej prírode Nízkych Tatier. Len pár krokov od Vrbického plesa, jediného prírodného plesa priamo pod Chopkom. Od roku 2013 sme súčasťou 700-člennej asociácie Historických hotelov Európy, ktoré umocňujú zážitky na miestach neoddeliteľne spojených s ich históriu. Hrejivé teplo domova, neformálna rodinná atmosféra a komfort vás obklopí hneď, ako k nám vkročíte.

Hotelový komplex tvoria tri samostatné budovy. Mikulášska chata, jedna z najstarších chát v Demänovskej doline, Depandansy s bowlingom a kongresovou miestnosťou a Vrbická chata prepojená s hotelom podzemným podchodom. Hotel tak ponúka 31 dvojlôžkových izieb a 8 rozľahlých apartmánov, niektoré i s balkónom a vonkajším sedením.  Nechajte sa zlákať a zameňte kolobeh všedných dní za harmonickú atmosféru uprostred hôr, v blízkosti plesa a uprostred lesa. Hotelový objekt je nepretržite strážený kamerovým systémom. Našim hosťom je k dispozícií zdarma parkovisko pre autá i pre autobusy.

Mikulášska chata Demänovská Dolina 75 031 01 Liptovský Mikuláš www.mikulasskachata.sk

Rezervácie: Tel.: +421 918 371 702 Tel.: +421 44 55 916 76 recepcia@mikulasskachata.sk


TO PRAVÉ MIESTO PRE VÁŠ

ZÁŽITKOVÁ GASTRONÓMIA

ODDYCH A BUSINESS ODDYCH V ÚTULNOM WELLNESS

ŠTÝLOVO ZARIADENÉ IZBY

ORGANIZOVANIE FIREMNÝCH EVENTOV

Hotel DARO 966 61 Hodruša Hámre 1267 Banskobystrický kraj tel.: +421 45/540 00 23 e-mail: recepcia@hoteldaro.sk www.hoteldaro.sk


Romantická i dobrodružná

Zbojníÿka

Zbojnícka chata „Zbojníþka“ má charakter útulnej

návštevníkov. UbytovaĢ sa je možné bez stravy,

turistickej ubytovne s celoroþnou prevádzkou. Nachá-

s raĖajkami, veþerou, alebo polpenziou. V prípade

dza sa vo VeĐkej Studenej doline, ktorú ohraniþujú

záujmu ponúkame aj desiatové balíþky. V letných me-

Slavkovský štít, Východná Vysoká, SvišĢový štít,

siacoch poteší terasa s výhĐadom do doliny, v zime

Javorový štít, Široká veža, Prostredný hrot a pri-

þi zlom poþasí príjemné posedenie pri krbe v jedálni.

Đahlé hrebene. Je to dolina s najväþším poþtom

Na

plies, je bohatá na tatranskú faunu i Àóru. Je

zo Starolesnianskej poĐany. Na Ėu sa dá prísĢ napríklad

tu

z Hrebienka po magistrále. Výstup od Starolesnian-

nespoþetné

ckých,

množstvo

skialpinistických

a

turistických,

horoleze-

prírodovedeckých

ak-

chatu

sa

môžete

dostaĢ

modrou

znaþkou

skej poĐany trvá dve a pol hodiny. Je to pomerne

tivít. Chata ponúka nocĐah na po-

mierne stúpanie, v polovici cesty je

schodových posteliach s kapacitou 16

kúsok zabezpeþený reĢazami, potom

Đudí. Ubytovaní majú možnosĢ prípra-

je stúpanie trochu strmšie a pred cha-

vy vlastných jedál v malej kuchynke

tou sa opäĢ zmierĖuje. Pri Zbojníckej

pri nocĐahárni. KuchyĖa je taktiež

chate konþí žltá znaþka vedúca z Malej

otvorená

studenej doliny cez Prieþne sedlo.

celoroþne

pre

všetkých

rezervacie@zbojnickachata.sk (prosím uviesģ v mejle aj vaše telefónne ÿíslo), mobil: 0903 638 000

zbojnickachata.sk


Zažite výnimočný luxus a relax

Spa Aphrodite Rajecké Teplice sú známe svojimi kúpeľami, zameranými hlavne na liečbu pohybových, dýchacích a nervových chorôb a chorôb z povolania. Okrem klasickej medicínsky ponímanej liečby majú v ponuke aj rôzne druhy wellness pobytov so zameraním na absolútny relax, oddych a prevenciu pred chorobami, a to v krásnom prostredí hotelových komplexov, určených aj pre náročnejších klientov. Štúdio Aphrodite Beauty Ubytovanie tvorí 4-hviezdičkový štandard, ktorý poskytuje pohodlie a luxus, a kapacity sa rozšírili aj o samostatný 5-hviezdičkový komplex pre najnáročnejšiu klientelu. Interiér hotelového komplexu je zariadený v antickom štýle a zdobia ho materiály ako mramor, ónyx a zlato. Luxusné ubytovanie dokonale korešponduje s kvalitou liečebných procedúr a relaxačnými službami. Klientov láka vodný a saunový svet, veľ ký výber masáží, wellness procedúry, manikúra aj pedikúra, fitnes a mnoho iného. Veľ kým plusom je aj skrášľovacie štúdio, ktoré ocenia hlavne nežnejšie polovičky. „Dámy môžu zveriť starostlivosť o svoju pleť, postavu i telo našim odborní kom v štúdiu Aphrodite Beauty, ktoré poskytuje svoje služby

wellnesswellness

Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice ponúkajú blahodárne účinky

podľa najnovších svetových trendov,“ objasňuje viceprezident akciovej spoločnosti SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Voda, čo vás lieči Kúpele Aphrodite využívajú termálnu vodu, ktorej účinky sú známe už od 14. storočia. Liečivou vodou sú naplnené vnútorné i vonkajšie bazény. Veľmi vyhľadávanými sú aj pitné kúry, ktoré sú bezplatné a prístupné pre všetkých klientov. Ideálne zloženie vody pôsobí blahodarne na celý organizmus a právom si vyslúžilo pomenovanie elixír mladosti. „V celkovom ponímaní GF naša liečivá voda vytvára v organizme zásadité prostredie. Tým dochádza k účinnej detoxikácii a odkysleniu s následným spomalením starnutia tkanív,“ upresňuje jej účinky viceprezident Zdenko Miškolci. Kúpele v Rajeckých Tepliciach spĺňajú predstavu o dokona- Web lom pôžitku a relaxe zároveň, nehovoriac o priaznivom pôsobení termálnej liečivej vody na celý organizmus. Pre tých, ktorí obľubujú práve taký to druh relaxu, predstavujú kúpele Spa Aphrodite doslova raj na zemi. video Viac informácii na: www.spa.sk


Príroda je krásna v každom ročnom období. Na jar omamujúca svojou sviežou zelenou farbou a vôňou prvých púčikov kvetov a listov, v lete zafarbená do zlatista teplými slnečnými lúčmi, na jeseň hýriaca pestrosťou farieb. Svoje osobité a skutočne nezabudnuteľné čaro má aj zima.


Zbojnícka chata (1 960 m n.m.)

ČARO ZIMNEJ TURISTIKY


60 10

5

Starý Smokovec / Hrebienok

Dĺžka:

Prevýšenie: 12.428 km

897 m

Odhadovaný čas: cca 2 hod 45 min (v zimnom období treba pridať 1/3)

Náročnosť: menej náročná trasa 1242 1255

1287

1963

1288

m 0 200 1255 0 km 1238 400

600

800

1000

1200

1600

1800

2000

Bilíkova chata Hrebienok

Reinerova chata

Zbojnícka chata

Reinerova chata

1400

Hrebienok Bilíkova chata

«SlovenskoSlovakia Štart / Cieľ:

0 4/2 0 16


«SlovenskoSlovakia

Zbojnícka chata (1 960 m n.m.)

ČARO ZIMNEJ TURISTIKY Prechádzky, či dlhšie túry zimnou prírodou patria k nezabudnuteľným zážitkom

Vybrali sme sa na Zbojnícku chatu (1960 m n.m.) vo Vysokých Tatrách. Cesta viedla chodníkom na Hrebienok, nasledovala malá zastávka pri Bilíkovej chate, kde sme zbehli po zelenej značke. Odtiaľ bol už len kúsok k Studenému potoku s vodopádmi, vyhľadávanému turistickému miestu, ktorý aj v  zimnom období vytvára prekrásne, snehom a ľadom pokryté kaskády a katarakty. Pozdĺž vodopádov, z ktorých najznámejší je Obrovský vodopád, Malý a Veľký vodopád a Dlhý vodopád, vedie niekoľko značkovaných turistických chodníkov. Po červenej značke sme sa dostali k Rainerovej chate, kde sme si dali vynikajúci horúci čaj a odtiaľ bol už po modrej značke nádherný výstup na Zbojnícku chatu. Celú túru nás sprevádzalo slniečko a vŕzganie čerstvo napadaného snehu pod nohami. Nasávali sme čerstvý vzduch a kochali sa fascinujúcimi pohľadmi na okolitú prírodu a  majestátne tatranské štíty. Doplnkom toho všetkého boli kryštáliky snehu na konároch kosodrevín, či zamrznuté ľadové cencúle s  bizarnými tvarmi. Je to niečo, čo sa skutočne ťažko opisuje. Je to ako v rozprávkovej krajine. Veď aj slávny rozprávkar

H.Ch. Andersen napísal: „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherne vydanie“. A tak je to aj v zime. Zimná turistika jednoducho rozbúcha srdce každého milovníka turistiky. Samotná príroda a pokoj ďaleko od más a ruchu sú pravým pohladením pre telo a dušu. Túra bola pomerne nenáročná, boli však úseky, kde bolo treba dávať väčší pozor pre zľadovatený terén, pre väčšiu pohodu pomohli na istených miestach aj reťaze. Na Zbojníckej chate nás privítal brechot domáceho psíka. Po krátkom občerstvení a príjemnej obsluhe sme sa vybrali na cestu naspäť. Pri zimnej turistike treba myslieť aj na to, že dni sú kratšie, oveľa chladnejšie, pohyb v snehu je pomalší a na ľadových úsekoch nebezpečný. Cesta z chaty bola rovnako pohodová, pred ľadovými úsekmi sme však nahodili už „mačky“. Spolu s teleskopickými paličkami, ktoré by pri zimnej túre mali byť samozrejmosťou, boli skvelým istiacim prvkom. Nepodcenili sme ani správny výber turistického oblečenia,  vhodnej obuvi,  ochrany očí a pleti. Slnko akosi rýchlo zapadlo, čelovky nám perfektne poslúžili v poslednej tretine turistiky. Kryštáliky snehu sa pri ich osvetlení neskutočne trblietali. Cestou späť sme si stihli pri kávičke trochu podebatiť s milým personálom (Gabika, Marek a Marek) v Bilíkovej chate.Odtiaľ nasledoval už len krátky výstup na Hrebienok a cesta k parkovisku. Pred každou horskou turistikou sa odporúča sledovať počasie GF a svoju výstroj pripraviť aj na prípadné zmeny počasia. V zime sú pre turistov sprístupnené chodníky len k celoročne otvoreným vysokohorským chatám (okrem chaty na Rysoch, kde je chodník uzavretý). O  aktuálnom stave turistických chodníkov sa vždy informujte Web na Horskej záchrannej službe (www.hzs.sk) alebo v Turistickom informačnom centre: Starý Smokovec +421 (0)52 442  34 40, Tatranská Lomnica   +421 (0)52 446 81 19, Štrbské Pleso +421 (0)52 449 23 91. video Foto: Peter Minárik viac na: www.goodflight.sk

0 4/2 0 16

61


Walks or longer hikes in winter country are among those unforgettable experiences. We set out to Zbojnícka cottage (1960 m) in the High Tatras. The trail led from Stary Smokovec to Hrebienok by funicular, than we had a short stop at Bilíkova cottage, where we got following the green trail. From there it was only a short walk to Studenovodský Creek with its waterfalls, a popular tourist spot, which creates beautiful, snow and ice covered cascades and cataracts even in winter. Several tourist trails are running along the waterfalls, the most famous of which are Obrovský vodopád (Huge waterfall), Malý a Veľký vodopád (Small and Large waterfall) and Dlhý vodopád (Long waterfall). Following the red trail we got to Rainer’s cottage, where we had an excellent hot tea and heading forward on the blue trail we started a wonderful ascend to Zbojnícka cottage. During the whole hike we had lovely sunny weather accompanied by squeaking sound of freshly fallen snow under our feet. We

soaked up the fresh air and admired the fascinating views of the surrounding countryside and the majestic peaks of the High Tatras. Snow crystals on the branches of dwarf pine or frozen icicles with bizarre shapes were giving a final touch to the ultimate beauty of the area around us. It’s something that is really hard to describe. It is like a fairytale land. After all, the famous storyteller H.Ch. Andersen wrote: “All the books turn yellow, but the book of nature has a new and wonderful edition every year”. And the same applies to winter. Winter hiking simply jumps up the heart of every hiking enthusiast. The nature itself and the peace far from the crowds and rush is a real loving touch for the body and soul. The hike was relatively easy, but there were some sections, where it was necessary to be more careful on the icy terrain. For greater comfort, the chains in certain places were very helpful. Zbojnícka cottage welcomed us with the barking dog. After short refreshment and enjoying a pleasant service, we headed back. On winter hikes one must consider the fact that the days are shorter, much cooler, motion in snow is slower and the ice is dangerous. The hike back from the

THE MAGIC OF WINTER HIKING Zbojnícka cottage (1960 m)

62

0 4/2 0 16


«SlovenskoSlovakia cottage was just as relaxed as the hike there, however, before the icy spots we put on out crampons. Together with telescopic trekking poles, which should be taken for granted in winter hiking, they served as an excellent protection elements. We did not underestimate the right choice of hiking clothes, appropriate footwear, and eye and skin protection. The sun went down somewhat quickly, headlamps served us perfectly in the last third of the hike. Snow crystals in their light glittered amazingly. On the way back we popped a little cup of coffee and had a chat with nice staff at Bilíkova cottage (Gabika, Marek and Marek). From there it was only a short climb to Hrebienok and pleasant walk to the parking lot. Before each mountain hike it is recommended to watch a weather forecast and prepare your gear for potential weather changes. In winter, only trails to mountain cottages with year-round operation are open to tourists (with the exception of Chata pod Rysmi, where the trail is closed). Up to date information about conditions on tourist trails can be found at Mountain Rescue Service - Horská záchranná služba (www.hzs.sk) or in Tourist Information Center: Starý Smokovec +421 (0)52 442 34 40, Tatranská Lomnica   +421 (0)52 446 81 19, Štrbské Pleso +421 (0)52 449 23 91. Photos: Peter Minárik www.goodflight.sk

WAY TO GO


Dizajn, funkčnosť, kvalita - Vaša slovenská značka www.optimalsport.sk


WAY TO GO


Čučoriedková pena od Bernard Cassière chráni citlivú pleť a upokojuje ju po podráždení vplyvom nepriaznivého počasia. Vďaka bio bambuckému maslu a  organickému Aloe vera zlepšuje jej pružnosť a poskytuje jej výživu, zjemnenie a komfort. Je tiež obohatená o extrakt z Nordic berry a extrakt z Mučenky pre ich upokojujúce vlastnosti.  Chladné počasie v zimných mesiacoch je pre našu pleť skutočnou záťažou. Produktová rada Sothys Spa™ Termálna voda pre citlivú pleť je ideálnym riešením na ochranu pleti. Výživno-upokojujúca maska so Spa Termálnou vodou predstavuje núdzovú starostlivosť, ktorá zahalí pokožku do príjemného pocitu vďaka jemnej textúre. Udržuje rovnováhu citlivej pleti, zmierňuje pocity podráždenia a začervenania a prináša upokojujúci účinok. www.sothys.sk www.bcparis.sk

Optimal je slovenská značka registrovaná na Patentovom úrade. Slnečné okuliare Optimal sú vyrábané tak, aby s výberom správneho filtra spĺňali najvyššie kritéria ochrany zraku pred slnečným žiarením. Starostlivosti o zrak a slnečným okuliarom venuje spoločnosť všetok svoj čas a okuliare sú jej hlavnou činnosťou, nie len doplnkovým sortimentom. Práve preto jej dôverujú tisíce spokojných zákazníkov. Výhodou a prednosťou okuliarov Optimal je ich kvalitné, unisex prevedenie, všestranné využitie a moderný dizajn. Sú určené pre všetkých tých, ktorým záleží na ochrane zraku, či už sú to ľudia, ktorí aktívne trávia svoj čas, športovci, pracujúci ale i ľudia po operáciách očí. Prioritou pre spoločnosť je ľudský zrak, jeho zdravie a bezpečnosť, taktiež pohodlie a spokojnosť pri nosení okuliarov Optimal. www.optimalsport.sk

Vertical Trade s.r.o. je firma zaoberajúca sa dovozom a distribúciou kompletného vybavenia pre horolezectvo, kemping, turistiku a osobných ochranných prostriedkov pre práce vo výškach a  nad voľnou hladinou. V  Českej republike a  na Slovensku zastupuje popredných a  najkvalitnejších svetových výrobcov outdoorového a  horolezeckého vybavenia značiek Petzl, Cascade Designs (MSR, Thermarest, SealLine, Platypus), Montane, Chillaz, Mountain House a Vipole. Vertical Trade poskytuje poradenstvo, veľkopredaj a malopredaj v oblasti horolezectva, turistiky a  kempingu, pozáručný servis,  školenia a semináre produktov a techník zastupovaných značiek. Vertical Trade je jediný oficiálny distribútor vybavenia a  školení Petzl pre Českú republiku a Slovensko. www.vertical.cz


ČO NA HORY

WAY TO GO Alta Via GV - špičková a vysoko univerzálna alpinistická obuv pre najnáročnejšiu VHT, lezenie a zimné použitie. Celokožená konštrukcia. Podošva Vibram® Vertical s kostrou z Pebaxu a tlmením z polyuretanu. Možnosť upnutia rámových a automatických mačiek. Gumový lem po celom obvode topánky. Špeciálna ochrana pätnej časti profilovanou vrtsvou z TPU. Heel Locking ochrana a správne uloženie päty. Zateplená membrána  GORE-TEX® Insulated Comfort pre100% nepremokavosť a tepelný komfort. “V” vykrojenie zadnej časti komína topánky pre lepšiu pohyblivosť nohy pri zostupe. Distribútor turistickej obuvi ASOLO, batohov LOWE  ALPINE a ponožiek BRIDGEDALE ponúka najširšiu možnosť výberu pre akúkoľvek outdoorovú aktivitu. www.asolo.sk

Značka SUUNTO  je oceňovaná pre intuitívny design, presnosť a spoľahlivosť. Všetky hodinky značky  Suunto  sú úzko späté so športom a sú vyrobené tak, aby sa čo najľahšie používali a poskytovali všetky potrebné informácie pre daný šport. Ich bezproblémové fungovanie otestovali už mnohí profesionálni športovci v tých najextrémnejších podmienkach. Kombinuje estetiku hodiniek so špecifickými funkciami športového počítača, ktoré pomáhajú športovcom na všetkých úrovniach, merať, analyzovať a zlepšiť ich výkonnosť.  Suunto  vložila svoje technické postupy a športovú vášeň do návrhov a výroby toho najlepšieho pre potápačov, horolezcov, bežcov, cyklistov a ďalších športovcov, bez ohľadu na úroveň výkonu a zručností. www.suunto.sk

ZAJO - líder outdoor-ového oblečenia na Slovensku. Po dvadsiatich rokoch patrí logo zajaca tradičnej značke, ktorá v outdooro‑ vom priemysle prerástla do celoeurópskych rozmerov. Okrem domáceho trhu poskytuje komfort milovníkom prírody v ďalších dvadsiatich krajinách.  Kolekciu vysoko funkčného oblečenia dopĺňa hardvérové vybavenie, ako napríklad stany, spacie vaky, či batohy.  Pri výrobe sa   presadzujú čoraz častejšie high-end materiály, napríklad od spoločností Polartec, eVent, Pertex, Primaloft, Downtek či Schoeller. Zipsy používajú výlučne od  japonskej spoločnosťi YKK. Dôraz na kvalitu totiž zostal nekompromisne ich prioritou. Držia krok s vývojom nových materiálov, rovnako s meniacimi sa potrebami   zákazníkov.    Zajo oblieka   expedície horolezcov, ktorí testujú  produkty v najnáročnejších podmienkach. www.zajo.net


ALTA VIA GV UPGRADE YOUR CLIMBING PERFORMANCE WWW.ASOLO.SK

▪ Perwanger koža ▪ podrážka Vibram® Vertical ▪ pre plnoautomatické mačky ▪ nový Heel Locking systém ▪ zateplené GORE-TEX® Insulated Comfort membrána


SUUNTO SPARTAN Za hranicami predstavivosti

Dlho očakávaná generácia multišportových hodiniek Suunto je tu! Suunto Spartan pre množstvo dobrodružstiev sú určené vrcholovým a aktívnym športovcom, ale aj širokej verejnosti. Inovatívne hodinky, vylepšený Movescount a rozšírená podpora smartphonov. Spojenie inovatívnej technológie Suunto s novou úrovňou užívateľského komfortu vytvára nový štandard v oblasti smart hodiniek. Pre viac informácií:

www.suunto.sk


«športsport

MIKI KNIŽKA

- milujem pocit, keď sa ocitnem na vrchole s nekonečnými výhľadmi horský vodca UIAGM

Skialp v Kanade

Ice Climbing Whipping Wall

Gerlach


«športsport Ktorý zážitok bol pre vás zatiaľ „najsilnejší“? Tým, že nemám rebríček, tak je pre mňa ťažké odpovedať na túto otázku, lebo každý zážitok z výstupu je iný a výnimočný.

Svoje o tom vie aj Miki Knižka - skúsený horský vodca, ktorý vyrastal pod Tatrami. Lezenie je jeho vášňou, je to to, čo ho baví a napĺňa. Plní sny aj tým, ktorí naberú odvahu, aby zažili presne ten istý pocit. Neustále posúva hranice svojich schopností, odmenou sú mu nádherné pohľady na nekonečné štíty. V prestížnej a náročnej Sherpa Rallye dosiahol víťazstva, zúčastnil sa Salomon Trophy a  mnohých ďalších skialpinistických pretekov, horských behov a duatlonov. Odkedy sa venujete tomuto extrémnemu športu - lezeniu? Lezenie nie je pre mňa extrémny šport, lezenie je pre mňa životný štýl. Lezeniu sa venujem od svojich sedemnástich rokov.

www.moutainproguiding.com

Majestátne hory skrývajú v sebe neobyčajnú silu, kráčajúc krok za krokom, naberá každý okamih v nich zmyselnú hĺbku. Tlkot vlastného srdca, zvuk skál a ozvena nekonečnej prírody sprevádza každého, kto sa vyberie na ich vrchol ...

Čo vás zlákalo a naďalej láka na lezecké cesty? Kde bol váš prvý výstup? Lezecké cesty sú pre mňa výzva a ja rád posúvam svoje hranice a kladiem si stále nové ciele a výzvy. Som aj vášnivý cestovateľ a veľmi ma láka spoznávanie nových miest. Môj prvý lezecký výstup som absolvoval v Tatrách na Žabieho koňa a Voliu vežu. Ktoré lezecké oblasti patria medzi vaše najobľúbenejšie? Jednoznačne sú to Vysoké Tatry ale zároveň, keďže som veľa rokov žil v Kanade, tak aj miestne kanadské hory. Máte za sebou mnoho lezeckých výstupov. Určite sú medzi nimi aj také, ktoré sú na „vrchnom rebríčku“ vašich výstupov. Ktoré sú to? Nemám žiaden rebríček výstupov, pre mňa je každý výstup a skúsenosť z výstupu jedinečná a je jedno, či je výstup ľahký alebo ťažký, skôr je pre mňa dôležité s kým výstup absolvujem a čo spolu zažijeme.

Bol aj taký, pri ktorom ste si už mysleli, že je ten posledný? Áno, naposledy na neúspešnej expedícii na horu Makalu v roku 2015. Počas našej expedície sme zažili veľké zemetrasenie v Nepále , pri ktorom zahynuli ľudia o dolinu vedľa pod Everestom. My sme mali to šťastie, že nikto nezomrel. Ja som sa práve v tej chvíli ocitol medzi dvoma obrovskými kamennými lavínami, kde som netušil v tej chvíli, že ide o lavínu, ale myslel som si, že sa celý vrch zosúva. V tú chvílu som si myslel, že nadišiel môj koniec. Napadlo ma, že po týchto lavínach na mojom pravoboku a ľavoboku príde ešte tretia, ktorá ma zvalcuje. Našťastie sa moje obavy nevyplnili a ja som si uvedomil, že lavíny boli spôsobené mohutným zemetrasením. V prestížnej a náročnej Sherpa Rallye ste dosiahol vynikajúce výsledky, aké umiestnenie ste získal, aké sú Vaše spomienky na toto podujatie? Tieto preteky som vyhral 5 krát. Sú to preteky s hromadným štartom, kde každý chlap nesie 60 kg a ženy po 20 kg. Bolo to nádherné obdobie v mojom živote, veľmi rád na to spominam. Každý rok sme sa takto po sezóne stretávali, pretože počas sezóny väšinou na to nie je čas. Máte popri lezení a skialpe čas aj na iné záujmy? Popri mojej práci a rodine mám toho času už menej, ale v poslednej dobe si nájdem čas na cestný bicykel. Precestoval ste Aljašku, vyliezli ste 7 šesťtisícoviek v Južnej Amerike, mnoho zážitkov ste si priniesol z Thajska ... Vašou srdcovkou je však asi Kanada, kde ste istý čas aj žil. Aké spomienky máte na tieto časy a prečo GF práve Kanada? Kanada je pre mňa jedna z najkrajších krajín na svete a to do dnes platí. V Kanade som strávil 11 rokov svojho života a ešte stále som ju neopustil a vraciam Web sa tam každú zimu. Mám z tadiaľ nádherné spomienky. Kanada je charakterom krajiny podobná nášmu Slovensku, sú tam krásne ihličnaté lesy a nádherné hory, ktoré majú obrovské rozmery video

0 4/2 0 16

71


Mt.Blanc

a ponúkajú ľuďom, ktorí majú radi lezenie, lyžovanie a skialpinizmus, tie najlepšie podmienky na svete.

Matterhorn

Ste zakladateľom firmy Mountain Pro Guiding, ktorá ponúka služby skúsených horských vodcov, kurzy, heliskiing a kompletné plánovanie teambuildingov a výletov nielen v našich horách, ale orientuje sa aj na vodenie po celom svete. Ktoré „destinácie“ patria k najpreferovanejším ? Už spomínaná Kanada, keďže práve do Kanady zvyknem brávať ľudí a to hlavne v zime na skialpinizmus a heliskiing, ale často navštevovaným miestom je aj Južná Amerika, ktorá patrí medzi moje srdcové záležitosti. Ďalej sem patria kopce v Európe ako Mount Blanc, Matterhorn, ale taktiež sa mi pracovne často podarí dostať na miesta pre mňa menej typické ako je Čína, Kirgizstan, Gruzínsko a podobne.

72

0 4/2 0 16


«športsport Aké kurzy ponúkate a na čo sú predovšetkým zamerané? Ponúkame skialpinistické, lavínové kurzy, kurzy lezenia, ferratové kurzy. Cieľom našich kurzov, najmä skialpinistického a lavínového, je zdokonaľovať sa, respektíve predávať ľuďom informácie, aby sa dokázali pohybovať v zimnom teréne, čo najbezpečnejšie sa vyhli potencionálnym nebezpečným situáciam a vyhli sa pádu lavín. Ako jediný na Slovensku a v Čechách ponúkate špecialitu – heli-skiing v Kanade, čo je vlastne lyžovanie na prašanovom snehu v divokej panenskej prírode za pomoci helikoptéry. Ako prebieha takéto lyžovanie a komu je predovšetkým určený tento druh lyžovania? Heliskiing je vlastne najvyššia možná úroveň lyžovania. Pre vášnivých lyžiarov je heliskiing tá najvyššia méta, ktorú môžu v živote dosiahnuť. Ak človek rád lyžuje vo voľnom panenskom snehu, tak Kanada je absolútne najlepšia destinácia na tento druh športu. Tento šport je určený dobrým lyžiarom, ktorí sú schopní lyžovať bez problémov na “čiernych” zjazdovkách v lyžiarskych strediskách. Zväčša je takýto program organizovaný na 7 dní, ale namiesto lyžiarskych vlekov vás po celý deň vynášajú do panenských prašanových terénov na helikoptére a vy máte obrovské neporušené biele pláne iba pre seba.

Výstup na Gerlach

Lomnický štít

Je heliskiing len pre adrenalínových alebo aj pre tých menej zdatných lyžiarov? Nie je to iba pre adrenalínových lyžiarov, ale aj pre dobrých zdatných lyžiarov, ktorí sú schopní zlyžovať aj “čierne” zjazdovky. Veľa ľudí má predstavu o heliskiingu, že sa skáče z helikoptéry a že sa lyžujú iba strmé terény plné skokov, ale to nie je pravda. Heliskiing je aj pre normálnych lyžiarov, ktorí sú aspoň trochu zdatní, čiže pre široký okruh ľudí. Aká výstroj je potrebná? Na heliskiing si musíte so sebou zobrať iba lyžiarky a klasické zimné oblečenie. Lyže, palice, snowbord, lavínovú výbavu, vysielačku, batoh, máte automaticky zabezpečené od nás. Aké sú vaše ďalšie plány do budúcna? Plánov do budúcna je viac, ale nerád o nich vopred rozprávam. Stále mám pred sebou nejaké ciele a výzvy, ktoré by som v dohľadnej dobe chcel uskutočniť. www.moutainproguiding.com

0 4/2 0 16

73


«športsport Miki v Japonsku

Miki Knižka

I love the feeling, when I find myself on the summit with endless views Since when are you active in this extreme sport of climbing? Climbing is not an extreme sport for me. It’s a lifestyle. I’ve been doing it since I was seventeen. What was the impulse that brought you to climbing and what still inspires you to climb? What was your first climb? Climbing is a challenge for me and I like to push my boundaries and set new goals and challenges. I am also an avid traveler and I love exploring new places. My first climbs were in High Tatras at Žabí kôň and Volia veža.

Výnáška

Which climbing areas are your favorites? Clearly these in High Tatras, but as I lived for many years in Canada, local Canadian mountains are also my favorite.

Snehový profil Vysoké Tatry

You’ve done many climbs. I am sure there are some of them that are at the “top of your list”. Which are they? I don’t make any rankings. Each climb and the experience is unique, no matter whether it is easy or difficult. More important is who

74

0 4/2 0 16

are my companions and what we experience together. What experience was your “strongest” so far? As I don’t have any rankings, it’s hard for me to answer that question, because every experience is different and unique. Was there any experience, when you thought that this was your last one? Yes, last time it happened was on our unsuccessful expedition to Mount Makalu in 2015. During our expedition we experienced a major earthquake in Nepal, which killed people in the nearby valley under the Mt. Everest. We were lucky that no one died. I found myself at that moment between two enormous rock avalanches, where I didn’t have any idea that it was a landslide, but I thought that the whole mountain goes down. At that moment I thought that it was my end. I was thinking that after these avalanches on my right and left, there would be a third one, which would roll over me. Fortunately, my fears did not materialize and I realized that the landslide was caused by a massive earthquake.


Heliskiing v Kanade

Kirgizsko (Kyrgyzstan)

In the prestigious and challenging Sherpa Rally you have achieved excellent results. What place you finished at and what are your memories of this event? I won the race five times. It’s a mass start race, where every man carries 60 kg and every woman 20 kg. It was a wonderful period in my life, very happy to remember. Every year, we met after the season because during the season, there’s mostly no time for such events. Besides climbing and alpine touring do you have time for other activities? Considering my work and family I now have less time than I used to have, but recently I’ve been spending some time on a road bike. You have traveled to Alaska, you climbed 7 six-thousanders in South America, you have many experiences from Thailand... However, your most beloved place is probably Canada, where you have lived for some time. What are your memories of these times and why Canada? Canada was for me one of the most beautiful countries in the world and it still applies

today. I spent 11 years of my life in Canada and still have not left it, because I return there every winter. I have wonderful memories from there. Canada has a character similar to Slovakia, there are beautiful coniferous forests and wonderful mountains of huge dimensions and it offers people who love climbing, skiing and alpine skiing, best conditions in the world. You are the founder of the company Mountain Pro Guiding, which offers the services of experienced mountain guides, courses, heli-skiing and complete planning and team building trips, not only in the mountains but also focuses on guiding worldwide. Which destinations are among the most preferred? It’s Canada as I already mentioned, because Canada is the place, where I usually bring people especially in winter for alpine skiing and heli-skiing, but frequently visited place is also South America, which is one of my favorites. Peaks in Europe, such as Mount Blanc, the Matterhorn are also included on this list, but quite often I also manage to get to the places that are less typical, such as China, Kyrgyzstan, Georgia, and so on.

Heliskiing

0 4/2 0 16

75


Treking v Kyrgistane

What courses do you offer and what are they mainly focused on? We offer alpine touring courses, avalanche courses, climbing courses and ferrata courses. The aim of our courses, especially alpine skiing and avalanche courses, is to improve or pass the information to people, so that they are able to walk and move in the winter terrain, to avoid potential dangerous situations as safely as possible and avoid avalanches. As the only one in Slovakia and the Czech Republic you offer something special – heliskiing in Canada, which is actually skiing on powder snow in the Canadian wilderness with the help of helicopters. What does it take to do this kind of skiing and for whom is it primarily intended? Heli-skiing is actually the highest possible level of skiing. For passionate skiers, heli-skiing is the highest milestone they can accomplish in their life. If a person likes skiing in a free virgin snow, Canada is the absolute best destination for this kind of activity. This sport is for good skiers who can ski without problems on the “black” slopes in ski resorts. This program is usually organized for 7 days, but instead of ski lifts, skiers are throughout the day brought to virgin powder snow terrain by a helicopter and you have a vast white plains intact only to yourself.

76

0 4/2 0 16

Is heli-skiing only for adrenaline skiers or even for less skilled skiers? It is not only for adrenaline skiers, but for skilled and physically fit skiers who are able to ski down the “black” slopes with no problems. Many people have an impression of​​ heli-skiing that skiers jump out of the helicopter and that they only run down the very steep slopes full of jumps, but this is not true. Heli-skiing is also for normal skiers, who are at least somewhat skilled and fit. So it’s for wide range of people. What equipment is needed? For heli-skiing you have to bring only your ski shoes and classic winter clothes. Skis, poles and snowboards, avalanche equipment, a radio backpack will be automatically provided by us. What are your plans for the future? I have quite a lot of plans for the future, but I don’t like to talk about them in advance. I still have some goals and challenges that I would like to achieve in the near future.

Questions: Jana Krivdová www.moutainproguiding.com

Zlanak Thajsko


www.petzl.sk


BACHLEDKA Ski & Sun miesto, kde sa stretáva pôžitok so zábavou Viete čo majú spoločné Tatranci, Pieninčania i Zamagurčania? Cez dni voľna sa všetci stretávajú v Bachledke. Tá je obľúbenou voľbou nie len u turistov, ktorí sa chcú vyhnúť preplneným Tatranským strediskám a vyhľadávajú skôr pokojnú lyžovačku v lone krásnej prírody, ale aj miestnych, obľubujúcich rodinnú atmosféru, milý personál, príjemnú rodinnú lyžovačku a perfektne upravené zjazdovky. Bachledka je totiž miestom, kde sa nechodí len lyžovať. Do Bachledky sa chodí vychutnávať a  zabávať sa. Každý pritom nájde ten svoj druh zábavy. Deti šantia v dvoch lyžiarskych škôlkach, skúšajú zimné atrakcie, či objavujú rozprávkový svet maskota Gorgyho. Lyžiari pôžitkári chytajú bronz, kochajú sa pohľadom na Belianky z vyhliadkovej veže, vychutnávajú si domáce dobroty v reštauráciách a užívajú si pokojnú lyžovačku na širokých slnečných zjazdovkách. Tí, ktorí vyhľadávajú rýchle upravené svahy a  tvrdý podklad sa do sýta vybláznia na svahoch Jezerska. Ocenia tiež kvalitný servis test centrum najnovších modelov lyží. Skvelý deň na snehu je ideálne obohatiť súkromným pretekom na meranej slalomovej dráhe či rodinnou jazdou na snowrafte. Po aktívnom dni na lyžiach skvelo

padne wellness v hoteloch priamo pod svahom. Pripravené sú animačné programy pre deti a  pre toho, kto ešte vládze, osvetlené klzisko. Na lyžovačku v Bachledke si vyčleňte hneď niekoľko dní. Ako člen skupiny TatrySki ponúka zákazníkom skipasy platiace až v deviatich strediskách v okolí Tatier na Slovensku a v Poľsku. Lyžovať tak môžete až na 40 km zjazdoviek, pričom využívate 51 lanoviek a vlekov. Ak chcete vyskúšať všetky zjazdovky, vyhraďte si na miestne svahy aspoň tri dni a vychutnajte si domácu pohostinnosť a množstvo atrakcií dosýta. Viete, že z lyžovačky v Bachledke bude nadšená nie len Vaša rodina, ale i Vaša peňaženka? Bachledka má totiž výborný pomer ceny a kvality i množstva služieb, ktoré areál ponúka. Perfektnej zimnej dovolenke tak už nestojí nič v ceste. Telefón: +421 52 44 98 101 E-mail: info@bachledka.sk www.bachledka.sk

GF

Web

video


SKVELÁ DOVOLENKA V NÁDHERNOM PROSTREDÍ BELIANSKYCH TATIER

Novopostavená drevenica v rázovitej podtatranskej obci Ždiar ponúka nadštandartné ubytovanie v dvoch komfortne zariadených apartmánoch. Dovolenka v drevenici je o pozitívnej energii a nezabudnuteľných zážitkoch.

• • • •

Drevenica 4 Seasons Ždiar 744 Tel.:+421 905 033 994 e-mail: samuelklochan@gmail.com www.4seasons-zdiar.sk

2-lôžkové izby s balkónom a výhľadom, rodinné izby, klasické apartmány a  apartmány Deluxe sú klientom k dispozícii celoročne wellness: 7 sáun, jacuzzi, relaxačný bazén s protiprúdom a šúchalou, detský bazénik vlastné športové centrum: bowling, squash, stolný tenis, biliard, vzdušný hokej, fitnescentrum reštaurácia, kaviareň a bar sú k  dispozícii nielen pre hotelových hostí, ale aj pre hostí vyhľadávajúcich dobrú kuchyňu a  lahodné nápoje, vychutnávajúcich si oboje pri krásnom výhľade na Belianske Tatry Hotel Montfort**** Tatranská Javorina 27 059 56 Tatranská Javorina Tel.: + 421 52 789 5622 E-mail: info@hotelmontfort.sk

www.hotelmontfort.sk

Hotel s jedinečnou architektúrou vo výnimočnej lokalite, s úžasným výhľadom na protiľahlé Belianske Tatry


Strachan – vždy vydarená dovolenka! Občas je dobré dať na hlas väčšiny – najmä pri výbere dovolenky! My máme pre Vás tú správnu adresu. Belianske Tatry sú považované za najkrajšiu a  prírodne najbohatšiu časť Tatier. Wellness Penzión***Strachan Hotel Bachledka****Strachan • • •

ubytovacie zariadenia v Ždiari s tradičnou goralskou architektúrou, jedinečným dizajnovým interiérom zameraným na detaily a vynikajúcimi službami Strachanovica – uvítací nápoj pre každého hosťa - 42% destilát z čučoriedok zážitok v podobe relaxu, pokoja a jedinečnej spojitosti s prírodou

Hotel Bachledka****Strachan získal v roku 2015  titul najlepšie ubytovacie zariadenie v  prešovskom kraji a získal tiež popredné umiestnenie v hodnotení Top Trend najlepšie hotely na Slovensku. www.hotelbachledka.sk Wellness Penzión***Strachan získal už 3x po sebe v  rokoch  2014, 2015  a  2016  ocenenie najlepší penzión v hodnotení TREND Top reštaurácie a hotely na Slovensku. www.penzionstrachan.sk

Wellness Penzión *** Strachan                    059 55 Ždiar 530, Slovakia recepcia:  00421 905 151 815   strachan@penzionstrachan.sk           www.penzionstrachan.sk

Hotel Bachledka**** Strachan Bachledova dolina 695 059 55 Ždiar, Slovakia recepcia: 00421 908 507 773 recepcia@hotelbachledka.sk www.hotelbachledka.sk

Strachan SKI Centrum 059 55 Ždiar Belianske Tatry Slovakia info: 00421 905 151 815 strachan@penzionstrachan.sk www.skicentrumstrachan.sk


ÂŤprĂ­rodanature Foto: Martin Viazanko

www.viazanko.sk


«prírodanature

Svišť vrchovský tatranský „hvizdák“ (Marmota marmota latirostius)

Prechádzajúc tatranskou prírodou mnohokrát počuť ostré hvízdanie. Patrí svišťovi tatranskému, ktorý žije v kolóniách na skalnatých svahoch. Okoliu tak dáva najavo blížiace sa nebezpečenstvo, môže byť ale aj znakom dorozumievania alebo prejavom radosti. Svišť je pomerne veľký hlodavec (dĺžka 50 cm), so zavalitým srstnatým telom, okrúhlou hlavou s  malými uškami a  charakteristickými hlodákmi. Krátke nohy s pomerne silnými a dlhými pazúrmi slúžia na hrabanie v zemi. Má výborný zrak, čuch a sluch, nechýba mu ani vrodená ostražitosť. Hmotnosť svišťa sezónne kolíše, stúpa však na jeseň, kedy sa pripravuje na dlhý zimný spánok (hibernácia). Jeho srdce mu počas tohto spánku udrie raz za 15 sekúnd a teplota tela je niekedy len 2 stupne. Svište sa za ideálnych podmienok počas zimného spánku nezvyknú prebúdzať, žijú z tukových zásob. Šesť až sedem mesiacov prespávajú schúlené do klbka v zimných brlohoch , ktoré bývajú niekedy až v hĺbke 2 metre a sú pospájané spleťou chodieb. Zaliezajú do nich v  októbri, predtým však ešte odoženú choré jedince a  vchody upchajú zeminou a  štrkom. Zaujímavé je, že počas tohto zimného spánku spia svište spoločne tak, že mladé sú v strede kopy a staré na okraji, aby ich ohrievali. Okrem zimných brlohov majú svište aj letné brlohy, tie bývajú vo vyšších polohách a využívajú sa najmä v období rodenia a vychovávania mláďat. Brlohy sú aj nenahraditeľným úkrytom a ochranou pred predátormi (orly, rys, líška) a nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Párenie svišťov začína v  jarnom období, kedy sa prebúdzajú zo zimného spánku. Nejeden raz vidno súboj medzi

samcami o priazeň samičky. Tá rodí po piatich týždňoch gravidity v brlohu 2 až 6 mláďat, ktoré sú spočiatku slepé a holé. Jemná srsť im telíčko pokryje asi do týždňa, oči sa im otvárajú až po 3 týždňoch, v  papuľkách sa zjavia aj hlodáky. Z  brloha vychádzajú asi po šiestich týždňoch cicania a počas dňa sa začínajú pásť. Potrava svišťov je obvykle rastlinná, tvoria ju byliny a vysokohorské trávy. Zistilo sa, že z nejakých dôvodov dokážu jesť aj uhynuté zvieratá, takže nie sú až tak čistí vegetariáni. Mláďatá sú veľmi hravé a šantivé, vyskakujú do výšky, stavajú sa na zadné nohy, naháňajú sa a snažia sa jeden druhého zvaliť do trávy. Pomerne rýchlo rastú, veľkosť takmer dospelého jedinca dosahujú do jesene. Pohlavne dospievajú v treťom roku života. Dožívajú sa 15 až 18 rokov. Rozvíjajúci sa turizmus neprospieva ich životu, veľakrát narúša ich dennú aktivitu, biorytmus a nutričný stres pred hibernáciou. Svišť vrchovský tatranský patrí medzi ohrozené a  celoročne zákonom chránené zvieratá. Zaslúži si prísnu ochranu.

Text: Jana Krivdová, Erik Baláž / Arolla Foto: Arolla Film www.arollafilm.com

GF

Web

video

0 4/2 0 16

83


«prírodanature 84

The Tatra marmot - „whistler“ (Marmota marmota latirostius) Strolling around in the wilderness of High Tatras one can often hear the sharp whistling sound. It belongs to Tatra marmot that lives in colonies on rocky slopes. It’s trying to indicate that there is a danger nearby, but it may also mean a form of communication or an expression of joy. Marmot is a fairly large rodent (length 50 cm), with sturdy and furry body, a round head with small ears and distinctive gnawing teeth. Short legs with relatively strong and long claws are used for digging in the ground. It has excellent sight, smell and sense of hearing and has an innate wariness. Marmot’s weight fluctuates seasonally, but goes up in the autumn, when they are preparing for a long winter sleep (hibernation). During this sleep its heart strikes only once every 15 seconds and the temperature of the body is sometimes only 2 degrees. Marmots, under ideal conditions during hibernation, are unlikely to wake up, and they are living off their fat reserves. They sleep for six to seven months cuddled in their winter burrows, which are sometimes up to 2 meters under the ground and are interconnected by a labyrinth of corridors. They enter them in October, but they chase away sick individual first and then they clog entrances with soil and gravel. Interesting fact is that during this hibernation, marmots are sleeping together and the young ones are in the center of the pack, while old ones are on the edges to warm the younger ones. Except winter burrows, marmots also have summer burrows, located in higher altitudes and are used especially for reproduction and taking care for their offspring. Burrows are also indispensable shelter and protection against predators (eagles, bobcats, foxes) and harsh weather conditions. Marmots’ mating begins in the spring, after the awakening

0 4/2 0 16

from hibernation. Many times a fight between males can be watched in order to gain an attention of females. Females give birth after five weeks in the burrow, and they usually have 2-6 puppies, which are initially blind with no fur. Within a week they grow a soft hair that covers their bodies, they open their eyes after 3 weeks, and gnawing teeth start showing up in their mouth. They leave their burrows after approximately six weeks of sucking and start feeding on grass. Their food is usually plant based. It consists of herbs and alpine grasses. It was found, however, that for some reason they can also eat dead animals, so they are not so 100% vegetarians. The puppies are very playful, leap and jump, stand up on their back feet, chase each other and try to topple each other in the grass. They grow relatively fast and they reach the size of an adult by the autumn. They reach sexual maturity in the third year of life and their life expectancy is 15-18 years. Growing tourism does not have a positive impact on their lives. It often interferes with their daily activities, biorhythm and causes nutritional stress before hibernation. The Tatra Marmot is an endangered animal, protected all year round. It deserves our strict protection. Text: Jana Krivdová, Erik Baláž / Arolla Photo: Arolla Film www.arollafilm.com


GLS SLOVAKIA

uviedla na trh zariadenie na doručovanie a podaj balíkov, čím sa zaradila medzi najkomplexnejších poskytovateľov doručovateľských služieb.

Balíkomat GLS Slovakia umožňuje: rýchly a ľahký spôsob podávania a doručovania balíkov neosobnosť pri preberaní alebo podaní bezhotovostnú manipuláciu priame monitorovanie zo zákazníckeho centra GLS dostupnosť 24 hodín 7 dní v týždni Doručenie do Balíkomatu GLS Slovakia je dostupné cez FlexDeliveryService, ShopDeliveryService, Na online podaj balíkov cez Balíkomat GLS Slovakia využite C2C portál GLS Slovakia. Všetky informácie sú dostupné na www.gls-slovakia.sk

GLS: WE deliver !


THE MOST REFRESHINGLY CIVILIZED PLACES TO MEETTM

WARSAW

PODWALE BAR AND BOOKS

WÄ…ski Dunaj 20, 00-256 Warsaw, Tel.: +48 225.599.199

NEW YORK

HUDSON BAR AND BOOKS 636 Hudson Street @ Horatio St., NYC 100 14, Tel.: (212) 229-2642

LEXINGTON BAR AND BOOKS

1020 Lexington Avenue @ 73rd ST., NYC 10021, Tel.: (212) 717-3902

PRAGUE

MANESOVA BAR AND BOOKS

Manesova 64, Prague 2, Tel.: +420.222.724.581

TYNSKA BAR AND BOOKS

Tynska 19, Prague 1, Tel.: +420.224.815.122

www.barandbooks.pl


Tatranská Lomnica, 9. novembra 2016 – Po takmer štvrťstoročnej prestávke sa do Vysokých Tatier vracia ich „Prvá dáma“. V decembri 2016 otvoril svoje brány jeden z najkrajších hotelov na Slovensku so 123 ročnou históriou – zrekonštruovaný Hotel Lomnica. Nenechajte si ujsť príležitosť patriť medzi prvých hostí a osláviť tak nové začiatky nielen nového roka, ale aj samotného Hotela Lomnica. Nezabudnuteľné oslavy v náručí štítov

Hotel Lomnica privítal prvých návštevníkov už 29. decembra. „Oslavy Nového roka symbolizujú nové začiatky a znovuotvorenie Hotela Lomnica práve takýmto novým začiatkom je. Sme veľmi radi, že naši hostia oslávili tento výnimočný moment s nami. Práve preto sme sa rozhodli hotel prvý raz po vyše dvadsiatich rokoch otvoriť práve na Silvestra,“ vysvetľuje Zuzana Kovaľová, riaditeľka Hotela Lomnica. Tešiť sa môžete na elegantné prostredie vynoveného hotela.

Keď sa čaro minulosti spojí s modernou víziou

Romantické prostredie hotela dostalo pri rekonštrukcii moderný impulz a kombinuje to najlepšie z minulosti a súčasnosti vo všetkých oblastiach: je noblesný a zároveň komfortný, slávnostný, no útulný, honosný a vkusný. „Pre pohodlný pobyt našich hostí robíme maximum. V hoteli poskytujeme službu concierge, portier vám zaparkuje auto a  nechýbajú ani dve elektronabíjacie stanice. Obchodík s našou vlastnou značkou bude ponúkať zaujímavé a originálne suveníry,“ konštatuje Zuzana Kovaľová. Hostia

majú tiež prístup do Galérie Lomnica, kde sa nachádzajú diela významných slovenských či zahraničných maliarov. „Hotel je však sám o sebe galériou, v spoločenských priestoroch, ale aj v izbách sú umiestnené originálne obrazy, francúzske zrkadlá a  busty. Jednoducho objavovať sa dá neustále niečo nové,“ dodáva Lenka Maťašovská, marketing & PR manažérka hotela.

Nevšedný začiatok nového roka

V novootvorenom hoteli je k dispozícii 63 izieb a 4 apartmány pomenované podľa panovníkov Rakúsko-Uhorska ako Maximilián, Rudolf, Ferdinand, Mária Terézia či suit Mária Antoinetta. Zaslúžený relax nájdu hostia vo wellness centre pod tehlovými klenbami či pri bazéne. „V Hoteli Lomnica môžete začať deň nezabudnuteľným pohľadom na majestátne tatranské štíty a ukončiť ho dúškom kvalitného vína z našej bohatej vinárne,“ hovorí riaditeľka Zuzana Kovaľová. „Do Hotela Lomnica dáva celý náš tím srdce. Otvárať najstarší hotel v Tatrách je pre nás veľká česť,“ uzatvára Maťašovská.

Hotel Lomnica, Tatranská Lomnica 92, 059 60 Vysoké Tatry, Slovakia www.hotellomnica.sk


Kvalita Výrobky sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a skvelým vypracovaním. K zákazníkovi sa dostáva výrobok, ktorý spĺňa všetky kritéria – ľahká a pevná konštrukcia, kvalitné kolieska, kódové zámky, výsuvný systém, prevedenie interiéru s popruhmi a bočnými priestormi, ... u  výrobkov najvyššej triedy sú použité komponenty, ktoré sú považované za najkvalitnejšie na svetovom trhu – materiálové prevedenie ABS/polykarbonát, kolieska HINOMOTO, kódový zámok TSA či zipsy YKK ZIP.

Kufre s geometrickou potlačou

Dizajn Na cestách neprehliadnuteľné, pútavé a spoľahlivé ... Cestovná batožina a  doplnkový sortiment s  jedinečným a  inovatívnym dizajnom, s  ktorým si zaručene udržíte krok s  módnym trendom. Svoju batožinu si na prvý pohľad bez problémov všade spoznáte.

Použitie Všetky produkty sú navrhované tak, aby svojim užívateľom uľahčili cestovanie. Kufre spĺňajú požiadavky všetkých hlavných i nízkonákladových leteckých spoločností.

Kvalitné prevedenie – koliečka, rúčky, vnútro...

Púzdra na doklady


NOVINKA! Zábavné menovky na kufre Zábavné kufre s hrami pre deti

Kufre so zvieracími motívmi

...a veľa - veľa farieb!

www.dobrekufre.sk


PHANATIC 90 / PHUTURA 90 Lightweight, agile and comfortable all-round bicycles for the best on- and off-road cycling experience. Choose between PHANATIC and PHUTURA to discover the ultimate touring passion. • Lightweight Crossforce Lite 3ple butted frame with SCG (Sport Cross Geometry) • High-efficient 3x10 Shimano XT drivetrain with wide gear range for easy uphilling and fast descenting • Durable and lightweight wheelset with Shimano M475 hubs and easy-rolling Schwalbe CX Comp tyres • Powerful Shimano hydraulic disc brake system with Servo-Wave convenient brake levers • Adjustable air-sprung SR Suntour NRX-D suspension fork with Remote Speed Lockout for better comfort and uphill performance • Riders-proven KLS cockpit components for the best control and comfort


THE BEST TRAVEL COMPANION

KELLYSBIKE.COM

© KELLYS BICYCLES. All rights reserved.

facebook.com/kellysbicycles instagram.com/kellysbikes youtube.com/kellysbicycles


«auto - motoauto - moto

Spoločnosť Procamp vznikla v roku 2012 v Prešove. Venuje sa výlučne výrobe a predaju kempingových prívesov tzv. teardropov, alebo  minikaravanov. Tato novinka  sa  v rámci Európy teší čoraz väčšej obľube najmä vďaka svojmu unikátnemu designu, ktorý poskytuje vysoký komfort, účelnosť pri cestovaní aj samotnom kempovaní. Firma Procamp  je mladý dynamický kolektív,

ktorý Vám prináša možnosť posunúť hranice všedných dní a užiť si zábavu a dobrodružstvá na dovolenkách s minikaravanmi. Naša záľuba sa nám stala aj prácou. Nadšenie pre kemping a pocit slobody, ktorú táto záľuba prináša sa snažíme prenášať do výroby kempingových prívesov, aby ste mali radosť, pohodlie a pocit domova na každej Vašej ceste.

POSÚVAME HRANICE BUSHCAMP – OFF-ROAD BEZ LIMITOV Najpredávanejší zo série je model Bushcamp, ktorý je jedinečný svojim off-roadovým dizajnom a prevedením. S radosťou ho

92

0 4/2 0 16

využívajú nadšenci offroadu na dlhšie expedície po svete, ale aj bežní cestovatelia alebo rybári a mnohí ďalší.


«auto - motoauto - moto

V súčasnosti Procamp vyrába 6 modelov minikaravanov: Bushcamp, Wave, Escape, Alpha, Pioneer a Buddy.  Pre výrobu minikaravanov používame výlučne podvozky popredného nemeckého výrobcu KNOTT. Väčšinu prívesov je možné k základnej výbave doplniť o dodatkové príslušenstvo, aby Vaše pohodlie bolo dokonalé a ničím nerušené. Okrem sériovej výroby štandardizova-

ných modelov, ponúkame aj minikaravany „šité na mieru“ presne podľa požiadaviek zákazníkov.. Či už plánujete ísť s rodinou na dovolenku, s priateľmi za zážitkami, na výlety, offroad či rybačku, vieme prispôsobíť Váš minikaravan tomu, čo robíte najradšej, aby ste si svoje záľuby vychutnali ešte vo väčšej pohode.

VŠEDNÝCH DNÍ

www.procamp.sk

ALPHA – KLASIKA KEMPINGU Kempingový príves Alpha je považovaný za klasiku medzi minikaravanmi. Jeho výhodou je veľká spacia časť pre dve až tri osoby, ktorá disponuje ventilačným systémom pre lepšie odvetrávanie a tým

ponúka pohodlnejšie nocovanie. Prekvapí Vás aj množstvom úložného priestoru. V zadnej časti, ktorá je oddelená od spacej časti, je umiestnená kuchynka s pracovnou doskou.

GF

Web

video

0 4/2 0 16

93


«auto - motoauto - moto

94

WAVE – ULTRAĽAHKÝ SPOLOČNÍK

ESCAPE – DOBRODRUH NA CESTÁCH

Svetovou novinkou je minikaravan Wave, ktorý je kompletne navrhnutý a vyrobený na Slovensku. Tento ultraľahký spoločník je ekologický z pohľadu minimálneho navýšenia spotreby ťažného vozidla. Svojou váhou, len niečo cez 200 kg, je možné ho zapojiť za akékoľvek auto, trojkolku, štvorkolku či dokonca motorku vybavenú ťažným zariadením. Kedykoľvek tak máte chuť vybrať sa za oddychom, stačí jednoducho vyraziť. Aj tento model kempingového prívesu disponuje veľkým úložným priestorom. Spacia časť je vybavená dvojlôžkovým matracom a tak si kempovanie môžete pohodlne vychutnávať vo dvojici.

Model Escape, už v svojom názve prezrádza, že za týmto športovým dizajnom sa skrýva spoločník na ceste za dobrodružstvom. Okrem veľkej spacej časti a množstva úložného priestoru môže byť vybavený kuchynkou, plynovým varičom, drezom s tečúcou vodou,  230/12 V meničom a 12 V batériou, čím je vhodný práve na dlhšie pobyty v prírode. 

0 4/2 0 16


«auto - motoauto - moto

PIONEER – VEĽKÝ POMOCNÍK

BUDDY – MINI MAXI

Model Pioneer oceníte najmä ako doplnkový úložný priestor pri cestovaní. Pohodlne tak môžete so sebou všade na dovolenku zobrať aj obľúbené športové potreby, či využiť tento minikaravan ako pojazdnú dielňu. Alebo ho len jednoducho vybaviť matracom a máte pojazdnú spálňu stále so sebou, kdekoľvek ste.

Model Buddy je najmenším bratom v rodine kempingových prívesov od Procampu. No to mu neuberá na všestrannosti a komforte, ktorý poskytuje svojim majiteľom pri kempovaní. Napriek svojim rozmerom nájdete v tomto najmenšom prívese dosť úložného priestoru.

0 4/2 0 16

95


«auto - motoauto - moto Procamp company was founded in 2012 in Prešov. It is dedicated exclusively to the production and sale of camping trailers called Teardrop or Minikaravans. This new product in Europe enjoy increasing popularity mainly due to its modern design that provides high comfort, efficiency during traveling and camping. The company Procamp is a young and dynamic team of people, who offer you the opportunity to push the boundaries of everyday life and enjoy the fun and adventures on your holidays with our mini-caravans. Our hobby has become our job. We try to bring our passion for camping and the sense of freedom brought by this hobby into the production of minicaravans, so you can enjoy the same happiness, comfort and sense of home on all your trips.

At present Procamp produce 6 models of mini-caravans: Bushcamp, Wave, Escape, Alpha, Pioneer a Buddy. The chassis Procamp use for building the minicaravans are being supplied exclusively from the German brand KNOTT. The basic equipment of this models can also be extended with additional equipment that will make your comfort perfect and undisturbed. In addition to mass production of standardized models of mini-caravans, we also offer mini-caravans tailor-made according to customer requirements. It doesn't matter, whether you plan to take your family for vacation or travel with your friends to experience some adventure, to make short trips, off-road or fishing trips; we will adjust your trailer to what you love doing the most, so you can enjoy your hobbies with even more comfort.

BUSHCAMP

ESCAPE

ALPHA

PIONEER

WAVE

BUDDY

Bestseller is model Bushcamp, which is unique for its offroad design and appearance. This model is favorit for offroad people who travel longer expeditions or any travelers..even fishermans take some advantige for this way of camping.

Mini-caravan Alpha is considered a classic among trailer. The main advantage of the teardrop Alpha is a large sleeping compartment for two or three persons, which contains ventilation system for better ventilation offering more comfortable sleeping. Size of the storage space is definitely a pleasant surprise. The rear part, which is separated from the sleeping compartment, contains a small kitchen with worktop. World news is minikaravan Wave, which is completely designed and manufactured in Slovakia This ultra-light companion is environmentally friendly in terms of a minimum increase in fuel consumption. Its weight of only more than 200 kilograms makes it possible to attach the trailer to any vehicle, tricycle, quad bike or even motorbike equipped with a towing hitch. Anytime you feel like making a  trip to relax, all you need to do, is go. This camping trailer has a large storage space. The sleeping compartment of the mini-caravan is equipped with a  double mattress and so you can enjoy camping for two.

96

0 4/2 0 16

Escape model, already in its title reveals that for this sporty design conceals travel companion for adventure. In addition to a large sleeping compartment and a lot of storage space, the trailer also may contains a small kitchen with gas cooker, sink and fresh water tank, 230/12 V converter and 12 V battery, which make it a great solution for longer stays in the nature.  One can appreciate mini-caravan Pioneer model especially as additional storage space for travelling. Take all your favourite sports equipment with you on your vacation, or use this mini-caravan as a mobile workshop. Or add a  mattress and your mobile bedroom will follow you wherever you go.

Buddy model is the smallest brother in Procamps family of carmping trailers. But this has no impact on the versatility and comfort, which the trailer offers its owners on their camping trips. Despite its dimensions, this smallest caravan contains enough space.

www.procamp.sk


130! rokov inovácií

Nové kupé GLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,3 – 5,0 l/100 km; emisie CO2: 170 – 131 g/km

To najlepšie do každého terénu Nové kupé GLC To najlepšie do každého terénu To najlepšie do každého terénu Nové kupé GLC To najlepšie do každého terénu Nové kupé GLC

Nové kupé GLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,3 7,3 –– 5,0 5,0 l/100 l/100 km; km; emisie emisieCO CO22::170 170––131 131g/km g/km

Nové kupé GLC: kombinovaná spotreba paliva: 7,3 – 5,0 l/100 km; emisie CO2: 170 – 131 g/km

www.mercedes-benz.sk

www.mercedes-benz.sk Motor-Car Bratislava, spol. s r. o. Prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk Prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk Prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk www.mercedes-benz.sk www.mercedes-benz.sk


«technikatechnology

NOVINKY

zo sveta techniky Apple AirPods Problém chýbajúceho 3,5mm jacku na Iphone 7, by mali vyriešiť bezdrôtové slúchadla taktiež z dielne Apple. Sú praktickejšie, nakoľko sa môžeme rozlúčiť so zamotanými káblami. Či sa budú strácať alebo nie, uvidíme asi až v praxi. Každopádne, stále prebieha vývoj nových doplnkov, ktoré by mohli tento problém vyriešiť.

Iphone 7 Konečne sme sa dočkali novinky, ktorá prišla z dielne spoločnosti Apple. Vodeodolné vylepšenie konštrukcie, ktorú poznáme z  predchádzajúceho modelu, je príťažlivé pre množstvo nadšencov tejto značky. Duálny fotoaparát a integrovaná čítačka odtlačkov prstov nechýbajú, no veľkým sklamaním je chýbajúci 3,5mm jack na slúchadlá. Samozrejme nebude chýbať ani klasická verzia Iphone 7 Plus.


«technikatechnology

Lenovo joga book Lenovo opäť ukázalo konkurencii, ako sa vymýšľajú pokrokové veci. Tento tablet, ktorý má dotykovú nielen obrazovku, ale aj klávesnicu, je úplnou novinkou na trhu. Pýši sa prívlastkami ako najtenší a najľahší 2v1 tablet na svete a  to z  neho robí veľmi atraktívny kúsok. Dizajnérov poteší aj dotykové pero, ktoré je súčasťou balenia.

Xiaomi Power Bank Pro 10000 mAh Slabá výdrž smartfónov nás núti vyhľadávať iné zdroje nabíjania. Tie prenosné. Práve značka Xiaomi má medzi svojimi produktmi aj dosť podarenú power banku s USB-C, ktorá nezaujme len dizajnom a  rozmermi ale aj výdržou. Smartfón dokáže nabiť opakovane, GF približne o 172%.

0 4/2 0 16

99


umeleckej školy v Prešove a marketingovej komunikácie na UCM v Trnave. Rada vymýšľa originálne veci a vie sa pre ne nadchnúť.

BARBORA MIHOKOVÁ

«umenieart Je absolventkou Strednej

Tvorivý svet, kde každá osobnosť môže mať milú bábkovú podobizeň. Prečo práve názov Mariones a čo toto slovo charakterizuje? Mariones je názov, ktorý som po dlhšej úvahe odvodila od slova marioneta, no zároveň som chcela, aby slovo bolo nové. Marioneta je bábka vedená zhora pomocou nití alebo silonových tenkých lán, ktorá visí na vodiacej tyči a pomocou nej sa ovláda. Vizuálne aj pohybovo je najbližšia ľudskej postave. Aké veľké marionety zhotovujete a  aké materiály používate na ich celkovú tvorbu?

Moje marionety sú vysoké približne 45 cm. Telá vyrábam z dreva a hlavy zo špeciálnych hmôt – drevitej a papierovej, ktoré sú po vyschnutí veľmi pevné. Na oblečenie zháňam také látky, vzory a materiály, ktorými čo najvernejšie napodobním jedinečný odev danej osoby, no ktoré sú zároveň dostatočne tenké a jemné, aby marionete umožnili prirodzený pohyb. Látky podľa potreby farbím farbami na textil, prípadne namaľujem aj nadpisy, aby sa oblečenie čo najviac podobalo. Rukávy by mali byť dlhé, aby zakrývali spoje - “kĺby”, v ktorých sa ruky ohýbajú.


Keďže cez odev vedú silony, bábky sa po vyviazaní už neprezliekajú. Akú predlohu potrebujete na zhotovenie marionety? K výrobe potrebujem fotky ako predlohu: tvár spredu a z profilu (čím viac fotiek, tým lepšie) a fotku celej postavy v oblečení, aké mám bábke ušiť. Koľko asi trvá zhotovenie marionety? Keďže výroba jednej bábky trvá približne 3 týždne a zatiaľ ju urýchliť neviem, je dôležité, aby sa mi záujemcovia ozvali v dostatočnom časovom predstihu. Na detailoch objednávky sa dohodneme e-mailom alebo telefonicky, prípadne mi môžu napísať správu aj na facebook.

Teším sa na každú zaujímavú spoluprácu. Zhotovíte marionetu, odovzdáte ju klientovi... Čo Vás na tejto práci najviac teší? Teší ma, keď sa môžem podieľať na radosti iných, keď je bábka nečakaným a prekvapivým darčekom pre niekoho, o kom sme si mysleli, že sa mu už nič nové a prekvapivé darovať nedá. Marioneta ako darček k jubileu, pod stromček, k výročiu, či ako svadobný dar, má schopnosť rozosmiať a urobiť radosť. Verím, že moje marionety robia ľuďom radosť.

GF

Web

text: Jana Krivdová, Barbora Mihoková foto: Maroš Fabian www.mariones.eu

video


«umenieart She graduated from the Secondary School of Applied Arts in Prešov and the University of Sts. Cyril and Methodius in Trnava, with a specialisation in Marketing Communication. She enjoys devising creative things and get very enthused about them.

Creative world, where everybody can have a cute puppet BARBORA MIHOKOVÁ portrait Why the name Mariones and what does this word describe? After I gave it some thought, I derived the name Mariones from the word “marionette”, but at the same time I wanted it to be a new word. A marionette is a puppet manipulated from above with the help of threads or thin nylon strings attached to a control bar. Of all the types of puppets, this one best resembles a human figure, both in its looks and movements. How large are the marionettes you create and what materials do you use? My puppets are about 45 cm tall. I make their bodies from wood and their heads from special materials: wood pulp and  papier-mâché, which become very

102

0 4/2 0 16

hard when dried. For their clothing, I get whatever textiles, patterns and materials are needed to reproduce the unique clothes of that particular person, but at the same time they must be thin and soft enough to enable the puppet to move naturally. When necessary, I dye the textiles with fabric paints and write inscriptions to make the clothes as similar to the original as possible. The sleeves should be long enough to cover the “joints” in which their arms bend. As the nylon threads lead through the clothes,the puppets don’t change their clothes once the threads are attached to the control bar. What kind of pattern do you need to create a marienette?

To make a puppet, I need photos of the person that will serve as an original: front-view and profile pictures of the face (the more pictures I have, the better), and a whole body picture which shows the person wearing the clothes you want me to sew for the puppet. How long does it take to create a marionette? As the making of one puppet takes about three weeks and I can’t speed it up in any way yet, it is important that potential customers contact me in advance. We can discuss the details of their order via email or telephone, or they can message me via Facebook. I’m looking forward to any interesting cooperation.


You create a marionette and deliver it to the client... What makes you most happy about this work? I love helping make other people happy, like when a puppet becomes a surprising and unexpected present for somebody to whom we thought it impossible to give anything new and surprising. A puppet given for an important birthday or an anniversary, for Christmas or as a wedding gift, can make somebody’s day and bring a smile to their face. And I believe that my puppets can bring happiness to their owners. text: Jana Krivdová, Barbora Mihoková photo: Maroš Fabian www.mariones.eu


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE Webový projekt www.anglickefrazy.sk je určený pre všetkých, ktorí sa rozhodli naučiť sa po anglicky naozaj kvalitne. Na stránke nájdete viac ako 4000 fráz a  slovíčok, ktoré sa používajú v  súčasnej modernej angličtine. Takmer všetky frázy, slovné spojenia a slangové výrazy zazneli v amerických filmoch alebo sa objavili v reálnych anglicky písaných webových článkoch. A to nie je všetko. Ku každej fráze je tiež k dispozícii vzorová anglická veta s prekladom do slovenčiny. Na stránke www.anglickefrazy.sk sa môžete učiť a zdokonaľovať v angličtine tromi spôsobmi:

1.

ZOZNAMY FRÁZ A SLOVÍČOK

V našej databáze sa aktuálne nachádza viac ako 4100 hesiel, ktoré sú rozdelené do troch podkategórií: - frázové slovesá – to sú tie slovné spojenia, o  ktorých nikdy nevieme, čo presne znamenajú, pretože sú zložené z  jedného slovesa a jednej nič nehovoriacej prípony a dokopy to celé dáva nejaký úplne iný zmysel. Príkladom takýchto frázových slovies sú napríklad: Viac frázových slovies tu:

FALL APART – nervovo sa zrútiť BUCKLE UP – upevniť si bezpečnostné pásy TURN OUT – vyjsť najavo, vysvitnúť COOL OFF – ukľudniť sa, schladiť si hlavu SHOW UP – ukázať sa, prísť (niekam)

- idiómy – to sú také slovné spojenia, ktoré sa používajú v prenesenom význame a  pri doslovnom preklade nedávajú žiaden význam. Idiómy sú v každom jazyku (aj v slovenčine), no v  angličtine je ich podstatne viac a  výskyt v  bežnej hovorovej angličtine je oveľa častejší. Viac anglických idiómov tu:

TO CAUSE A STIR – vyvolať rozruch TO LEARN ON THE JOB – učiť sa za pochodu NO HARD FEELINGS – nič v zlom KILL THE VIBE – pokaziť srandu IN A BIG WAY – vo veľkom štýle

- slang – slangové slovíčka sa podobne ako idiómy, používajú v angličtine veľmi často a  preto, ak chcete pri konverzácii s  rodenými Angličanmi alebo Američanmi správne porozumieť aj trochu neformálnejším vetám, treba sa naučiť aj množstvo slangových výrazov. Viac slangových výrazov tu:

FELLOW GAFFE DOWNTOWN TERRIFIC PAPERWORK

– kámoš, blízky človek – spoločenský prešľap, faux pas – centrum mesta – úžasné – papierovačky

Viac na / More at:

www.anglickefrazy.sk


2.

TESTY Z ANGLIČTINY

Ak sa chce človek naučiť nejaký cudzí jazyk, musí si ho aj pravidelne precvičovať a robiť si testy, aby si naštudovanú problematiku utvrdil a prípadne sa aj naučil niečo nové. Je dokázané, že učenie angličtiny prostredníctvom testov je jedným z najefektívnejších spôsobov ako sa ďalej zdokonaľovať a hlavne upevňovať svoje nadobudnuté znalosti. Testy na našej stránke obsahujú viac ako 1400 testových otázok, ktoré sú rozdelené do viacerých gramatických okruhov. Po dokončení každého testu sa vaše meno zapíše do rebríčka, kde si môžete porovnať svoje umiestnenie s ostatnými členmi nášho webu. Všetky testy sú tu:

3. I was amused.................his jokes. a/ on b/ at c/ from d/ by 4. I played for a long time and I was........ But I am retired now. a/ best b/ the best c/ most good d/ goodest 5. .....................at home when I return tomorrow morning? a/ Shall you be b/ Is you be c/ You will be d/ Will you be

1. ..............winter we like to play hockey. a/ On b/ In c/ At d/ By

správne odpovede 1b, 2c, 3d, 4b, 5d

2. This phone doesn’t....................as advertised. a/ do b/ make c/ work d/ feature

3.

BLOG

Každá správna webová stránka má mať svoj blog a nie je tomu inak ani na portáli www.anglickefrazy.sk. Na našom blogu nájdete množstvo krátkych ale užitočných článkov na rôzne témy súvisiace s angličtinou a anglo-americkým svetom. V článkoch sú bližšie rozpísané jednotlivé frázy alebo idiómy aj s príkladmi vo vetách, no nájdete tu aj množstvo článkov, ktoré rozoberajú

frázy a slovíčka, ktoré zazneli v anglických či amerických filmoch. Práve filmy a seriály v angličtine sú najlepším zdrojom ako sa naučiť aj pokročilejšiu angličtinu a vďaka nim sa aj Vy môžete naučiť plynule „spíkovať“ po anglicky. Všetky články na blogu sú tu:

VEĽA ZDARU PRI ŠTÚDIU ANGLIČTINY


«zábavafun

BLUDISKO

Prejdi na aute cez bludisko a dostaň sa do cieľa.

LABYRINTH

Ride the car through the labyrinth and get to the finish line..

-5

x5 -3

:5 x2

HLAVOLAM Doplň správne čísla. BRAIN TEASER Add the numbers correctly.

HLAVOLAM

Prelož 2 zápalky v obrázku tak, aby vznikli 4 rovnako veľké štvorce.

BRAIN TEASER

Move 2 matches in the picture in order to make 4 equally sized squares.

Nájdi 10 rozdielov. / Find 10 differences.

10 6

0 4/2 0 16


«zábavafun SUDOKU

Do mriežky vložte čísla 1 až 9 tak, aby sa všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo všetkých štvorcoch.

SUDOKU

Insert the numbers 1 to 9 into the chart so that all of them appear in every line, column and in the marked squares.

Diagonálne sudoku

Klasické sudoku

5 5 7 8

8

3

1

2 7

2

5

6 1

5

7 2

1

3

6

6 4 7

5 1 4

9 2

4

8

1

8

3

7

3

3

6 9

2 5

Autorka: I. Štiptová

Klasické sudoku

5 6

9 SZHaK

2 5

1

4

3 8

1

9 6

SZHaK

Autorka: I. Štiptová

4

7

8

1

5

9

6

4

8

1

7

2

1

8

2

3

6

9

8

7

5

1

2

8

9

3 4

6

5

5

8

7

7

1 6

4

7

Klasické sudoku

2

5

6 1

5

5

SZHaK

9

9

7

9

4 6

4

3 9

3 7

8 7

3

4

5

3

5

4 9

8

6

8 3

7

2 8

Autorka: B. Lehotská

9 8

1

SZHaK

6 Autor: J. Farkaš

0 4/2 0 16

107


Edinburgh

Moskva

Leeds–Bradford Dublin

Berlín

Manchester Birmingham Londýn-Stansted Brusel-Charleroi

Varšava

Praha

Paríž-Beauvais

Bratislava MilánoBergamo

Tuzla Niš

Madrid

BarcelonaGirona Palma de Mallorka

Malaga

Kyjev

Košice

Rím Alghero

Olbia

Skopje

Burgas

Korfu Trapani

Atény Heraklion

Rodos

Tel Aviv EilatOvda Hurghada

Bangkok

Dubaj


Pravidelné linky: Dubaj Moskva Praha Košice Kyjev Skopje Tuzla Varšava Hurghada Leeds–Bradford Londýn-Stansted Dublin Atény Berlín Brusel-Charleroi Edinburgh Barcelona-Girona Birmingham Madrid Eilat-Ovda Manchester Miláno-Bergamo Niš Rím-Ciampino

(flydubai) (Pobeda) (Czech Airlines) (Czech Airlines) (Wizz Air) (Wizz Air) (Wizz Air)* (Wizz Air)** (Air Cairo) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair)*** (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair)

Sezónne pravidelné linky (apríl – október): Alghero Korfu Malaga Palma de Mallorka Paríž-Beauvais Trapani Korfu Tel Aviv Burgas Olbia Palma de Mallorka Rodos Heraklion

(Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Smartwings)**** (Smartwings)**** (Smartwings)**** (Smartwings)**** (Smartwings)**** (Smartwings)**** (Smartwings)****

Aerolinky: Ryanair Pobeda flydubai Czech Airlines Wizz Air Smartwings Air Cairo

ryanair.com pobeda.aero flydubai.com csa.cz wizzair.com smartwings.com flyaircairo.com

Poznámky: *od 27. 3. 2017 **od 30. 6. 2017 ***len počas zimnej sezóny ****linky spoločnosti Smartwings v prevádzke od júna do septembra

Mapa Pravidelné letecké spojenia z/do Letiska Bratislava, Slovensko


« informácieinformation

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

110

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

0 4/2 0 16

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


« informácieinformation dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

0 4/2 0 16

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

111


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift Prebaľovací pult Changing table

31, 32

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


Objavujte svet s naším cestovným poistením.

Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, skvelými non-stop asistenčnými službami a množstvom pripoistení. Cestovné poistenie si uzatvorte: • v našich predajných miestach • telefonicky na 0800 122 222 • alebo na www.allianzsp.sk

CESTOVNÉ POISTENIE

Good Flight 4/2016  
Good Flight 4/2016  

Goodflight 4/2016 GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúci...

Advertisement