Page 1

02 / 2 016

Voľný ako vták vo svojich šatách...

Free as a bird in your own cloth

Prelet

nad krajinou

Flying over the country

S fotoaparátom pod vodnou hladinou Under the water with a camera

Brutal

superšportiak made in Slovakia Brutal - Super Sport Car Made in Slovakia zadarmo free

B r a t i s l av a A i r p o r t M a g a z i n e


Rakúske „Toskánsko“ na dosah! Len 180 km od BratisLavy

Južný BuRgenland sTegeRsBach rodinná dovoLenka - termáLny park - GoLf

www.allegria-resort.com


Objavujte svet s naším cestovným poistením.

Svet za hranicami sa najlepšie spoznáva bez obmedzení. Vyberte si preto cestovné poistenie s neobmedzeným krytím liečebných nákladov, skvelými non-stop asistenčnými službami a množstvom pripoistení. Cestovné poistenie si uzatvorte: • v našich predajných miestach • telefonicky na 0800 122 222 • alebo na www.allianzsp.sk

CESTOVNÉ POISTENIE


«obsahcontent

lifestyle magazine zadarmo / free copy III. ročník 2/2016 Vychádza 4-krát do roka

Published quarterly

dátum vydania apríl 2016

Registračné číslo EV 4994/14 ISSN 1338­-1016

Vydavateľ / Published by: AB PRINT, s.r.o. Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko IČO 47 080 965

Redakcia / Edited by: AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko mobil: +421 948 617 707 +421 948 615 505 www.goodflight.sk www.abprint.sk facebook Good Flight Šéfredaktor / Chief Editor : Jana Krivdová mobil: +421 948 615 505 jana.krivdova@abprint.sk Manažér inzercie / Sales manager: Milan Hanko milan.hanko@abprint.sk mobil: +421 948 617 707 Redakčná rada / Editorial board : Jana Krivdová, Milan Hanko, Lýdia Tepličková, Dagmar Staňová, Romana Mináriková, Annamária Skládalová, Vladimír Hanko, Lívia Krivdová Grafická úprava / Graphic layout Dagmar Staňová, grafika@abprint.sk Preklad / Translated by: Ing. Marián Novorolský

Redakcia nezodpovedá za obsah uverejnených inzerátov. Názory autorov nemusia súhlasiť s názormi redakcie. Ďalšia reprodukcia článkov je možná len so súhlasom redakcie. The editor cannot be held responsible for the contents of the advertisements published. Opinions of the authors may not necessarily reflect the opinions of the publisher. Further reproduction of the articles is possible only with the prior permission in writing of the publisher.

Obálka / Cover: Foto: autorka Petra Kelement Áčová zdroj: OZETA, s.r.o.

2

0 2/2 0 16

destinácie – Korfu, zelený ostrov v modrom náručí mora

6

destination – Corfu, Green Island, in Blue Embracement...

kedy a kam? tipy na zaujímavé podujatia

10

when and where? tips for interesting events

rozhovor – Ján Karaffa, S fotoaparátom pod vodnou...

14

interview – Ján Karaffa, Under the water with a camera

Slovensko Hrad a múzeum Stará Ľubovňa

24

Slovakia – Castle and museum in Stará Ľubovňa

Slovensko – S Kellys po Slovensku / Vlkolínec

28

Slovakia – Getting around Slovakia with Kellys

príroda – Medveď hnedý, strážca divočiny

32

nature – Brown Bear The Guardian of the Wilderness

umenie – AHA ho, dizajnéra / Nadčasová výšivka

36

art – Look at this designer / Timeless embroidery

móda Voľný ako vták…

42

fashion – Free as a bird in your own cloth…

wellness – Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice

46

wellness – Spa Aphrodite Rajecké Teplice

šport Prelet nad krajinou

52

sport Flying over the country

technika NOVINKY zo sveta techniky

60

technology Tech News

autotest – Brutal – superšportiak made in Slovakia

64

car test – BRUTAL – Super Sport Car Made in Slovakia

auto-moto – Fiat Tipo – víťaz Autobest 2016

70

auto-moto – Fiat Tipo winner of Autobest 2016

gurmán Jeminé, to je mňamka

76

gourmet Jeminé, that’s the treat

Anglické frázy – Reálna angličtina z reálneho života

84

English Phrases Real English from Real Life

zábava krížovky, sudoku, hlavolamy

86

Fun – Crossword, Sudoku, Brain teaser

informácie a mapa Letisko M. R. Štefánika

88

informations and map Airport M. R. Štefánika


42-44 6-9 52-58

Jana Krivdová, šéfredaktorka

64-68

14-23

editoriáleditorial«

Milí čitatelia, zavítala k nám jar, dni sa predlžujú, pribúda viac slnečných lúčov. Rozkvitnutá príroda a spev vtákov nám pridávajú na lepšej nálade, jarnú únavu strieda zvýšená aktivita a  akási väčšia radosť. Tešíme sa, že objavíme niečo nové alebo navštívime opäť to, čo už dobre poznáme a nezáleží, či je to blízko alebo ďaleko. Ponuka zaujímavých destinácií sa z Letiska v Bratislave neustále rozširuje, treba si len tú svoju nájsť. Aj v  magazíne GOOD FLIGHT, ktorý vás sprevádza na cestách z  bratislavského letiska, pribudli ďalšie zaujímavé články. Prečítate si, aké sú trendy v pánskej móde, ako si zvýšiť adrenalín brutálnou jazdou, kde je pohodová cykloturistika, či ako si zalietať nad oblakmi inak ako v lietadle a mnoho ďalšieho. Tešíme sa spolu s Vami a prajeme príjemný let!

Dear readers, Spring is here, days are getting longer and we finally have more sunshine. Blooming nature and singing birds improve our mood and spring fatigue is slowly being replaced by increased activity and more happiness. We look forward to discover something new or visit again the places we already know, no matter if they are close or far away. Choice of interesting destinations from Bratislava Airport is constantly growing – you just need to find the one you want to visit. GOOD FLIGHT magazine, which is your companion on your travels from Bra‑ tislava Airport, has new and interesting articles as well. Read about the trends in men’s fashion, how to pump up your adre‑ naline with a brutal ride, where you can enjoy relaxing cycling holidays or how to fly above the clouds in a different way than by airplane... plus many other articles. We are looking forward to be with you and wish you a nice flight! Jana Krivdová, Chief Editor 0 2/2 0 16

3


« príhovoreditorial

Vážení čitatelia časopisu Good Flight, rok 2015 bol pre Letisko Bratislava mimoriadne úspešný rok. Po rokoch neustáleho poklesu počtu prepravených pasažierov sa nám tento rok podarilo dosiahnuť nárast počtu vybavených cestujúcich o 15,4 % v porovnaní s minulým rokom. Vybavili sme presne 1  564  311 osôb na prílete a  odlete. Je to prvý dvojciferný nárast od roku 2006. Pričinilo sa o  to najmä otvorenie základne leteckej spoločnosti Ryanair na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave od 30. marca 2015. Cestujúcim vďaka otvoreniu základne môžeme z bratislavského letiska ponúknuť nové spojenia, viac frekvencií a lepšie časy ich letov. Letecká spoločnosť zároveň otvorila od začiatku apríla minulého roku 2 nové linky do Atén a Madridu (3 x týždenne) a  od zimného letového poriadku otvorila aj novú linku do Berlína s  frekvenciou 7 x týždenne (1 x denne). V súvislosti s  predsedníctvom Slovenska v Rade Európskej únie od júla 2016 výrazne vzrastie dopyt po priamom a pravidelnom dennom leteckom spojení Bratislavy a Bruselu. Letecká spoločnosť Ryanair nám vyšla maximálne v  ústrety a  veľmi rýchlo zareagovala na našu požiadavku presunu letov zo vzdialenejšieho bruselského letiska Charleroi, kam lietala doteraz, na hlavné letisko Brusel-Zaventem od apríla 2016. Okrem novej linky do Bruselu môžeme vďa-

4

0 2/2 0 16

ka Ryanairu cestujúcim ponúknuť od apríla 2016 aj nové letecké spojenia z BTS do Manchesteru (3x týždenne) a na Korfu (1x týždenne). Zároveň za významný úspech považujeme, že sa nám podarilo na bratislavské letisko pritiahnuť 2 nové letecké spoločnosti, a  to ruskú leteckú spoločnosť Pobeda, dcérsku spoločnosť skupiny Aeroflot, a  nízkonákladovú spoločnosť Wizz Air. Pobeda zabezpečuje od 19. decembra 2015 priame denné pravidelné letecké spojenie Bratislavy s  Moskvou (letisko Vnukovo) 7 x týždenne. Letecká spoločnosť Wizz Air od konca marca 2016 prevádzkuje novú pravidelnú linku na trase Bratislava – Skopje (Macedónsko) s  frekvenciou 2 x týždenne a  veríme, že sa počet ponúkaných destinácií ešte rozšíri. Predpokladáme, že v  roku 2016 vybaví letisko spolu na prílete a odlete približne 1,75 milióna pasažierov. Ďakujeme, že ste aj vy jednými z  nich. Prajem šťastný let z/do  Letiska Bratislava. Ing. Ivan Trhlík predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. BTS

Dear readers of Good Flight magazine, The year 2015 has been a very successful year for Bratislava Airport. After several years of continuous decrease of passen‑ ger volumes, we managed to increase the number of passengers by 15.4 % compared to previous year. We handled 1,564,311 travelers (on departures and arrivals). This is the first double digit increase since 2006. The main contributing factor was open‑ ing the base of Ryanair at M. R. Štefánik Airport in Bratislava on March 30th, 2015.

Thanks to this base, we can offer new flights from Bratislava, more frequent flights and better flight times. In April 2015, Ryanair also opened two new routes to Athens and Madrid (3 flights per week) and starting in winter schedule, it also opened a new route to Berlin with the frequency of 7 flights per week (1 flight per day). Taking into consideration the Presidency of Slovak Republic in the Council of the Eu‑ ropean Union which starts in July 2016, we anticipate a significant increase in demand for direct everyday flights from Bratislava to Brussels. Ryanair was highly flexible to meet our demands and quickly responded to our requirement to move flights from Charleroi Airport, which is more distant from the city center, to the main airport Brussels-Zaventem beginning from April 2016. Except new route to Brussels, thanks to Ryanair we can offer our passengers new flights from BTS to Manchester (3 flights per week) and to Corfu (1 flight per week). Another major achievement is that we man‑ aged to bring to Bratislava two new airlines – Russian Pobeda, subsidiary of Aeroflot group and low-cost airline Wizz Air. From December 19th 2015, Pobeda has been operating daily direct flights from Bratisla‑ va to Moscow (Vnukovo airport) – 7 flights per week. From end of March 2016, Wizz Air is operating new regular route between Bratislava and Skopje (Macedonia) with 2 flights per week and we believe that the number of available destinations will grow. In 2016 we anticipate that the airport will handle approximately 1.75 million passen‑ gers (on departures and arrivals). We thank you for being one of them. I wish you a good flight to/from Bratislava Airport. Ing. Ivan Trhlík Chairman of the Board and General Manager of M. R. Štefánik Airport, Bratislava, a. s. BTS


32 miest, kam môžete letieť priamo z Bratislavy

www.bts.aero

ALGHERO

DUBAJ

LONDÝN-LUTON

PALMA DE MALLORKA

ATÉNY

DUBLIN

LONDÝN-STANSTED

PARÍŽ-BEAUVAIS

BARCELONA-GERONA

EDINBURGH

MADRID

PRAHA

BERLÍN

HERAKLION

MALAGA

RÍM-CIAMPINO

BIRMINGHAM

HURGHADA

MANCHESTER

RODOS

BRUSEL

KORFU

MILÁNO-BERGAMO

SKOPJE

BURGAS

KOŠICE

MOSKVA-VNUKOVO

TEL AVIV

CATANIA

LAMEZIA TERME

OLBIA

TRAPANI

www.bts.sk

Bratislava – Skopje Bratislava – Skopje

od 28. marca 2016 2x týždenne from 28th March 2016 2x weekly

Letenky rezervujte na: Book tickets now at: 0 2/2 0 16 www.wizzair.com

5


«destináciedestination

destináciedestination«

Korfu

zelený ostrov v modrom náručí mora Len málokde nájdete ostrov s tak rozmanitou a čarokrásnou flórou, ako je ostrov Korfu. Vďaka prírodným podmienkam patrí k najzelenším a najkrajším Iónskym ostrovom Grécka. Na rozsiahlych plochách a políčkach sa rozprestierajú olivovníky, cyprusy, pomarančovníky – tzv. kumkvaty, trpasličie pomaranče. Prekrásne romantické zátoky s útesmi strmo padajúcimi do priezračnej vody, pieskové i kamienkové pláže, bohatá história a chutné tradičné jedlo s úprimnou pohostinnosťou domácich obyvateľov, pritiahnu každoročne tisíce návštevníkov. Rovnaký názov ako ostrov nesie aj jeho hlavné mesto – Korfu/ Kerkyra. Bolo založené v 8. storočí p. n. l. a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Pri jeho návšteve sa nedá obísť jeho najkrajšia mestská časť Campiello s labyrintom úzkych romantických uličiek, či hlavné námestie Esplanade so širokými mramorovými námestíčkami s množstvom kaviarní a obchodíkov, pripomína‑ júcimi stredoveké Benátky. Podoba nie je náhodná, boli to práve Benátčania, ktorí túto štvrť s námestím vybudovali. Korfu je mesto s bohatou architektúrou. Bezpečie mesta ale i jeho rozmach zabezpečovala mohutná Stará pevnosť. Dodnes je od mesta oddelená vodnou priekopou s mostom. Z jej vrcho-

6

0 2/2 0 16

lu sa vám naskytne nádherný výhľad na starú Kerkyru s prístavom. Pekné výhľady sú aj z Novej pevnosti. Údajne je so Starou pevnosťou prepojená systémom podzemných chodieb a labyrintov. Najväčšou budovou v meste je dnes už kompletne zrekonštruovaný Starý palác. Veľkú pozornosť priťahuje chrám sv. Spiridona, kde sú uložené pozostatky patróna tohto ostrova. K hlavným symbolom mesta patrí aj kláštor Vlachérna - častý cieľ fotografov. Ak ste však milovníkom obrazov, tu je „to pravé miesto“ na kúpu obrazu z Korfu. V blízkosti Vlachérny je známy Myší ostrov i medzinárodné letisko s najkratšou pristávacou plochou v Európe. Kerkyra je významným turistickým centrom a dôležitým dopravným uzlom. Na ostrove Korfu sú aj ďalšie lákavé miesta. Patrí sem Achillion, zámoček cisárovnej Sissi, ktorá tu istý čas žila. V jeho areáli sa nachádza 11,5 m vysoká socha Víťazného Achillesa. Anjelský hrad na západnom pobreží bol zase miestom pre tých, ktorí hľadali bezpečie v čase bitiek a nájazdov. Najznámejšou a najnavštevovanejšou lokalitou všetkých romantikov je kanál Lásky, ktorý sa nachádza pri útesoch Sidári.


Korfu, foto: Aniko Boros

«destináciedestination

Korfu, foto: Ben Leus

Korfu, foto: Denisa Vančová

Oblasť Paleokastritsa je vyhľadávaná pre svoje krásne pláže, nádherné zákutia, tyrkysové priezračné more. Odtiaľto je možné podniknúť aj výlety do morských jaskýň. Najvyšším bodom ostrova je vrchol hory Pantokrátor – 906 m n. m. Náročný výstup vám však ponúkne nezabudnuteľné panoramatické výhľady na Korfu, Grécko i neďaleké Albánsko. Napriek tomu, že sa vraví, že Korfu celé prejdete za 1-2 dni, budú to určite výnimočné chvíle plné krásnych zážitkov.

Korfu, foto: Denisa Vančová

Korfu, foto: Ben Leus

foto: Denisa Vančová, Pixabay/Ben Leus, Emma Blowers, Aniko Boros

0 2/2 0 16

7


destináciedestination«

Corfu – Green Island

in Blue Embracement of the Sea

Korfu, foto: Denisa Vančová

Korfu, foto: Emma Blowers

Korfu, foto: Emma Blowers

8

You can find only very few islands with such a diverse nature beauties such as Corfu. Thanks to characteristics of its nature it ranks among the greenest and the most beautiful Greek Islands in Ionian Sea. Vast areas and fields are full of olive trees, cypress trees and dwarf oranges – so called kumquat. Gorgeous romantic bays with steep cliffs descending into crystal clear water, sandy and gravel beaches, rich history and tasty traditional food along with true hospitality of local people – all of this attracts thousands of visitors each year. Capital of the island has the same name as the whole island – Corfu/Kerkyra. It was built in 8th century B.C. and is listed as UNESCO World Cultural Heritage site. When visiting the city, you surely won’t miss its wonderful suburb of Campiello with a labyrinth of narrow romantic streets, or the main square called Esplanade with wide marble squares and numerous cafes and shops, resembling medieval Venice. However, this is not a coincidence, because Venetians were those who actually built this part of the town. Corfu is a city of rich architecture. Security and sprawl of the city was guaranteed by a mighty Old Fortress. Even today it is still separated from the town by water moat and the bridge. From the top of the fortress you can enjoy breathtaking view of the old Kerkyra and the port. Nice views can be enjoyed from the New Fortress as well. Allegedly, it is connected with an Old Fortress by the system of underground corridors and labyrinths. The largest building in town is completely renovated Old Palace. St. Spyridon church, where the remains of the Island’s patron are kept, also attracts a lot of attention. Vlacherna monastery is another symbol of the town, which is also a popular target of photographers. If you are an art & painting lover, this is the “right place” to buy a painting of Corfu. Near Vlacherna you can find a famous Mouse Island and international airport with the shortest runway in Europe. Kerkyra is a major tourist center and important transportation hub. In Corfu you can also find other interesting places. One of them is Achilleion – the palace of Austrian Empress Sisi, who lived here for some time. Inside the property you can admire the 11.5 meters high statue of Victorious Achilles. Castle of the Angel on the western coast was the place for those who were seeking safety during wars and raids. The most famous and the most visited location of romantic travelers is Channel of Love, which is located near the Sidar cliffs. Paleokastritsa is sought for its wonderful beaches, lovely coves and turquoise, crystal clear sea. From here you can start your trip to sea caves. The highest point of the Island is Pantokrator peak (906 meters). Rather difficult hike will reward you with unforgettable scenic views of Corfu, Greece and nearby Albania. In spite of the saying that the whole Corfu can be roamed in 1-2 days, these days will surely bring you extraordinary moments full of wonderful adventures. photo: Denisa Vančová, Pixabay /Ben Leus, Emma Blowers, Aniko Boros

0 2/2 0 16


Leťte priamo z Letiska Bratislava

do 17 miest v 11 krajinách Prehľad pravidelných destinácií počas zimnej letovej sezóny 2015/2016 z/do Bratislavy (25. 10. 2015 – 27. 03. 2016): Česko Praha (České aerolínie), Belgicko Brusel-Charleroi (Ryanair), Grécko Atény (Ryanair), Írsko Dublin (Ryanair), Nemecko Berlín (Ryanair), Slovensko Košice (České aerolínie), Spojené arabské emiráty Dubaj (flydubai), Taliansko Alghero (Ryanair), Miláno-Bergamo (Ryanair), Rím-Ciampino (Ryanair), Španielsko Barcelona-Gerona (Ryanair),Madrid (Ryanair), Rusko Moskva (Pobeda), Veľká Británia Birmingham (Ryanair), Liverpool (Ryanair), Londýn-Luton (Ryanair), Londýn-Stansted (Ryanair) �

0 2/2 0 16

9


Z MŔTVEHO DOMU foto: archív ND Praha

OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA V PRAHE

Pôvodná tanečná inscenácia na hudbu slovenského skladateľa Petra Breinera. Trinásť tancov orchestrálnej suity slovenského skladateľa a hudobníka žijúceho v New Yorku Petra Breinera má základ v slovenských ľudových piesňach. Metamorfované mnohými vrstvami Breinerovho hudobného jazyka obsahujú prvky džezu, folklóru a improvizácie. Inscenovanú verziu suity uvádzame v choreografii a réžii mladej slovenskej choreografky, ktorá sa už s úspechom etablovala v Európe – Natálie Horečnej. Jej súčasná choreografia ovplyvnená impulzmi zo sveta obohatí slovenské tance o nový, moderný tanečný rozmer.

SLOVAK DANCE – The Life of Lights THE SLOVAK NATIONAL THEATRE

Opera Leoša Janáčka inšpirovaná Dostojevského románom Zápisky z mŕtveho domu. Skladateľ tentoraz opustil inšpirácie veľkými ženskými dramatickými postavami a uzavrel sa do sveta mužského „zločinu a trestu“. Život v lágri je síce vykreslený bohato a veľmi realisticky, ale to všetko je len obyčajná kulisa, stále znovu sa opakujúci a ubíjajúci rituál, predstieranie života. V skutočnosti však väzni ako pravú existenciu vnímajú len svoju minulosť – a priam s posadnutosťou sa do nej vracajú v otrasných spomienkach, aby sa uistili, že ešte vôbec žijú.

FROM THE HOUSE OF THE DEAD

THE PRAGUE NATIONAL THEATRE OPERA Leoš Janáček‘s opera inspired by Dostoyevsky‘s novel Notes from the House of the Dead. The writer‘s own experience of political prisoners in the Siberian penal colony with a wide variety of people convicted of the worst crimes were written into the piece. Life in the camp is indeed richly rendered very realistically, but all this is just an ordinary scene, still a recurrent and upsetting ritual pretence of life. In reality however, the prisoners only perceive their past as their legal existence - and almost obsessively they return to it in their appalling memories to be sure that they are still alive.

10

In the 96th theatre season The Slovak National Theatre is set to continue with the tradition of the thriving Eurokontext.sk international festival. Unlike last season, this year the focus will be on opera and ballet arts. The second SND international music festival offers a wide range of top performances produced by the leading opera houses in ballets in Europe. In addition to domestic SND opera and ballet performances audiences in the period from 20 May to 3 June 2016 will get the chance to see the best of the European music and dance scenes.

0 2/2 0 16

An original dance staging set to the music of Slovak composer Peter Breiner. Thirteen orchestral suite dances by New York based Slovak composer and musician Peter Breiner based on Slovak folk songs. This metamorphosis of the many layers in Breiner’s musical language contains elements of jazz, folk and improvisation. This dramatised version of the suite is choreographed and directed by a young Slovak choreographer who has already successfully established herself in Europe - Natalie Horecna. Her contemporary choreography - influenced by impulses from the world - enriches Slovak dance with a new, modern dimension of dance. foto: P. Brenkus

« kedy a kamwhen and where

Slovenské národné divadlo bude i v 96. divadelnej sezóne pokračovať v tradícii úspešného medzinárodného festivalu Eurokontext.sk. Na rozdiel od minulej sezóny bude tentoraz zameraný na operné a baletné umenie. Druhý ročník medzinárodného hudobného festivalu SND ponúkne širokú škálu špičkových predstavení z produkcie popredných operných domov a baletných scén v Európe. Okrem domácich predstavení Opery a Baletu SND budú mať diváci v termíne od 20. mája do 3. júna 2016 možnosť vidieť to najlepšie z európskej hudobnej a tanečnej scény.

SLOVENSKÉ TANCE (ŽIVOTY SVETIEL)


OHNIVÝ ANJEL

prichádza opät´ do Bratislavy!

NÁRODNÉ DIVADLO MORAVSKOSLIEZSKE V OSTRAVE PERA

foto: Martin Popelář

2.kolo svetového pohára v mestských zjazdoch Citydownhill World Tour sa uskutocní v sobotu 25.júna!

kedy a kamwhen and where«

CITYDOWNHILL WORLD TOUR

EUROKONTEXT.SK 2016

20. 5. - 3. 6. 2016 OPERA SIMON BOCCANEGRA / SND 20. 5. / nová budova SND, Sála opery a baletu 22. 5. / nová budova SND, Sála opery a baletu ROMEO A JÚLIA / SND 24. 5. / nová budova SND, Sála opery a baletu EPOS O GILGAMEŠOVI, DIDO A AENEAS / OPERA NÁRODNÍHO DIVADLA BRNO 27. 5. / nová budova SND, Sála opery a baletu FIDELIO / SND 28. 5. / historická budova SND ORANGO & ANTIFORMALISTICKÝ JARMOK / OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA V PRAHE 27. 5. / nová budova SND, Sála Činohry COSÌ FAN TUTTE / SND 25. 5. / historická budova SND HARLEQUIN RESTOR´D! / NEL DOLCE, KOLÍNSKY BAROKOVÝ ANSÁMBEL 28. 5. / historická budova SND OHNIVÝ ANJEL / NÁRODNÉ DIVADLO MORAVSKOSLIEZSKE V OSTRAVE, OPERA 29. 5. / historická budova SND

Z MŔTVEHO DOMU / OPERA NÁRODNÉHO DIVADLA V PRAHE 31. 5. / nová budova SND, Sála opery a baletu VEC MAKROPULOS / SND 2. 6. / historická budova SND MOZART A SALIERI, BOHOM MILOVANÝ / ŠTÁTNE DIVADLO KOŠICE 3. 6. / historická budova SND

BALET KRVAVÁ SVADBA, SUITA FLAMENCA ANTONIO GADES BALLET 21. 5. / historická budova SND BIRDIE COMPAGNIE PÁL FRENÁK 24. 5. / historická budova SND BESS - POCTA RUDOLFOVI LABANOVI SND 27. 5. / historická budova SND SLOVENSKÉ TANCE (ŽIVOTY SVETIEL) / SND 29. 5. 2016 o 17:00 hod., nová budova SND, Sála opery a baletu ANNA KARENINA / EIFMANN BALLET 2. 6. / nová budova SND, Sála opery a baletu 3. 6. / nová budova SND, Sála opery a baletu

V rámci sprievodných aktivít pre verejnost´ na námestí v EUROVEA si od 22.-24. 6. môzete zajazdit´ na Pumptracku s Filipom Polcom! V piatok spolu privítame vsetkých jazdcov pri slávnostnom odovzdávaní startových císiel.

Tesíme sa na vás! 0 2/2 0 16

11


foto/zdroj: cirkulart

Festival of new circus Cirkul´art is an international show of creative and diverse art productions of different genres focusing on contemporary theater and modern circus. It is a unique event of its kind in Slovakia and its aim is to offer a high quality and inspiring program from all over the world. Dynamic performance and breath-taking physical theater in R&B rhythm and blues style will be performed by professional African acrobats from Kenya - The Black Blues Brothers. Unique mouth juggling with table tennis balls and numerous equilibristic techniques will be performed by David Eriksson from Sweden. Concert full of acrobatic tricks and music virtuosity will be presented by top musicians Christoph Schelb and Max Albert Müller from Germany. The Black Blues Brothers (Keňa)

Medická záhrada a Stará Tržnica

24. - 29. júna 2016 / Bratislava

« kedy a kamwhen and where

*theatre * circus * street art

viac info / more info: cirkulart.sk

Cirkul'art

*divadlo * cirkus * pouličné umenie Aj tento rok môžete navštíviť Festival nového cirkusu Cirkul´art, ktorý je medzinárodnou prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný cirkus. Je unikátnym podu‑ jatím svojho druhu na Slovensku a jeho cieľom je kvalitný inšpiratívny program z rôznych kútov sveta. Dynamické predstavenie a ohromujúce fyzické divadlo v štýle R&B rhythm and blues

12

Cirkul'art

prinesú profesionálni africkí akrobati z Kene - The Black Blues Brothers. Humor, unikátne ústne žonglovanie s pingpongovými loptičkami a množstvo vlastných kreatívnych ekvi‑ libristických techník bude súčasťou záverečného vystúpenia Festivalu v podaní legendy Davida Erikssona zo Švédska. Koncert plný gagov, akrobatických kúskov a hudobnej virtuozity - hru na dvadsiatich hudobných nástrojoch predvedú špičkoví muzikanti Christoph Schelb a Max Albert Müller z Nemecka. Priestory Medickej záhrady a Starej tržnice v Bratislave budú opäť „pukať“ od smiechu...

0 2/2 0 16

foto/zdroj: cirkulart


« kedy a kamwhen and where

Necelých 20 kilometrov južne od centra Bratislavy na cípe polostrova v strede mohutného toku Dunaja bolo 9. septembra 2000 otvorené jedno z najmladších európskych múzeí moderného umenia – Danubiana. Nezvyčajná poloha na rozhraní troch susediacich krajín – Slovenska, Rakúska, Maďarska, ale predo-

všetkým veľkolepý kontrast šírej vodnej hladiny, vysokej oblohy a nekonečných brehov hrádze vytvárajú rámec pôsobivej architektúry, evokujúcej tvary rímskej galéry uviaznutej na plytčine. Architektúra tu vo svojej rôznorodosti dáva príležitosť mnohým výstavným aktivitám. Danubiana prešla v rokoch

2013 - 2014 dostavbou, ktorá bola ukončená v septembri 2014. V  priestoroch dostavby je predstavená permanentná zbierka múzea Danubiana a  zbierka zakladateľa múzea Gerarda Meulensteena. Polostrov umenia vás očakáva a ponúka jedinečnú symbiózu výtvarných diel, modernej architektúry a okolitej prírody.

FIVA VETERAN 210x148:Sestava 8.12.2015 11:40 season: Stránka 1 - 18.00, letná sezóna/summer season: Otváracie hodiny/Opening 1 hours: zimná sezóna/winter 10.00

11.00 - 19.00 hod, pondelok zatvorené/closed on Monday.

Viac info / more info at: www.danubiana.sk

One of the youngest European museums of modern art – Danubiana, has been opened on September 9th, 2000. It is situated less than 20 kilometers from the center of Bratislava at the cape of peninsula in the middle of mighty Danube River. Unique location at the boundary of three neighboring countries – Slovakia, Austria and Hungary, but especially majestic contrast of large water surface, sky and endless embankment, create a framework of impressive architecture, which evokes shapes of roman galley stranded in shallow waters. Architecture in its diversity gives an opportunity for various exhibition activities. In 2013 – 2014 Danubiana underwent an additional construction and remodeling that has been completed in September 2014. Now the additional spaces house a permanent exhibition of Museum of Danu‑ biana and a collection of Danubiana founder Gerard Meulensteen. Peninsula of art is awaiting you and it offers unique symbiosis of visual art, modern architecture and surrounding nature.

kedy a kamwhen and where«

Danubiana Meulensteen Art Museum

F I VA W O R L D R A L LY S L O VA K I A 2 0 1 6 07. 06. - 12. 06. 2016

Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky.

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na Svetovú FIVA Rally 2016, ktorá sa bude konať v svetoznámych Piešťanských kúpeľoch od 7. do 12. júna 2016. Slovensko sa po prvýkrát predstaví ako hosťujúca krajina tohto výnimočného podujatia a ponúkne účastníkom možnosť spoznať tamojšie krásy v 4 nenáročných jazdách, ktoré povedú naprieč západnou oblasťou našej domoviny. Tešíme sa na to, že privítame veteránistov z celého sveta a budeme im môcť ukázať nielen prírodné krásy, ale aj kultúru a typickú slovenskú pohostinnosť.

information@fivawr2016.org registration@fivawr2016.org

Tešíme sa na Vás! Organizačný výbor

www.fivawr2016.org

0 2/2 0 16

13


« rozhovorinterview 14

Návrat z ponoru.

S fotoaparátom pod vodnou hladinou 0 2/2 0 16


« rozhovorinterview «Čo bolo u vás skôr – potápanie, fotenie, cestovanie? Fotografovaniu sa venujem od detstva, kedy som dostal svoj prvý fotoaparát na zvitkový film Corina E. Clona, ako jeden z parametrov expozičného trojuholníka obsahovala len čísla 11 a 16, a nastavovali sa podľa toho, či svietilo slnko, alebo bolo zamračené. Časom som si kúpil kinofilmový fotoaparát a prvé dva objektívy a začal som fotiť všetko, čo sa mi zdalo zaujímavé. Kolega, ktorý sa o fotenie zaujímal intenzívnejšie, mi dal jednu dôležitú radu, ktorou sa snažím riadiť dodnes: „Najlepším priateľom fotografa je smetný kôš.” Fotky, ktoré sa mi zdali vydarené, som začal posielať do súťaží v časopise Foto Video Watt. Zopárkrát mi vyhrali nejaké čiastkové súťaže, ale podstatné bolo to, že ma posunuli k spolupráci pre tento časopis cez recenzie zrkadloviek. Čas bežal ďalej, prišli digitálne fotoaparáty. Cez môj prvý digitálny vreckový kompaktný fotoaparát som sa dostal k prvej digitálnej zrkadlovke s možnosťou okamžite reagovať na výslednú fotografiu. Vydržala mi niekoľko rokov. Postupne som sa začal venovať fotografii aktívnejšie a to už začalo skladanie techniky v profesionálnej rade. Po nafotení niekoľkých dobrých záberov a absolvovaní potápačského kurzu, prišla požiadavka na fotenie pod vodou – tak som rozšíril možnosti fotoaparátu kúpou podvodného puzdra. S potápaním prišla vízia zdokumentovať ponory aj priamo pod vodou, čo zabezpečila outdoorová kamera, ktorá slúži dodnes. ...a potom prišla Papua a fotenie pod ľadom slovenskej freediverky Katky Linczényiovej a to bol začiatok celej súčasnej cesty.

S fotografom Jánom Karaffom navštívime hneď niekoľko svetov - svet fotografie, potom svet pod vodnou hladinou i krásny ostrov Papua. Ján Karaffa sa rozhodol nestráviť svoj život v práci, ale prácu spája s užívaním si života... Ostrov One Tree Island.

0 2/2 0 16

15


« rozhovorinterview

«Čiže k foteniu pribudlo potápanie...

Kde všade ste sa potápali? K potápaniu som sa po prvom nedokončenom pokuse dostal až v roku 2012. Bolo to obdobie, v ktorom sa mi rúcali moje pomyselné vzdušné zámky a potreboval som sa vrátiť k podstate života – žiť ho. Po základnom kurze som absolvoval niekoľko nadstavbových kurzov až som skončil u full trimixového potápania, ktoré mi umožňovalo potápať sa do extrémnej hĺbky. Môj osobný rekord je 102 m. Nie som zástanca vytvárania rekordov, ale akosi prirodzene to priniesli postupne prichádzajúce výzvy. V rámci mojej potápačskej cesty som navštívil Českú republiku, Maďarsko, Rakúsko, Egypt a už spomínanú Papuu. Aj keď tých zaujímavých miest je samozrejme veľa, vždy musíte počítať s dvoma základnými veličinami – čas a peniaze. A tak si život užívam, ako príde, neznásilňujem ho, ale beriem si to, čo ponúka. V súčasnej dobe som sa kvôli nedostatku času presťahoval späť do bazénov, kde tvorím vlastné malé „art fashion under water“ projekty.

«Čo ponúka človeku „podvodný“ svet? Svet pod hladinou je úžasný, vyžaruje z neho pokoj, ale aj požiadavka na pokoru a rešpekt. Môžete sa dívať na krásne priestory, ktoré vám tento svet otvoril, ale aj rešpektovať jeho odlišné zákony. Ži a nechaj žiť, alebo pozerať, ale nedotýkať sa, je to, čo by mal každý vedieť, keď vstupuje do brány podvodného sveta. V čase tréningov som trávil pod hladinou päťkrát týždenne zhruba hodinu a pol. Prinášalo mi to nielen cibrenie dokonalosti v potápačských zručnostiach, ale hlavne formu meditácie a mentálneho relaxu. Neskôr, keď si začnete potápanie užívať, uvedomujete si jeho krásy. Je úžasné, keď si len tak plávate povedzme desať metrov pod hladinou v našich sladkovodných jazerách a cestu vám skríži šťuka, ktorá vás berie len ako čudnú rybu, ktorú dovtedy vo svojom lovnom revíre ešte nevidela. Neútočí, neuteká, len stojí na mieste a pozerá ako plávate. No a moria sú ešte rozprávkovejšie... «Bolo fotenie „podmorského“ sveta v rezervácii Raja Ampat dôvodom aj pre cestu na Papuu? Pôvodný zámer bol urobiť zaujímavú suchozemskú cestu spojenú s potápaním. Medzitým mi ale „vesmír zoslal“ podvod-

16

0 2/2 0 16

Potápanie pod ľadom na Popradskom Plese s Katarínou Linczényiovou.

né puzdro a tak sa potápanie rozšírilo a aj na podvodné fotografovanie. Papuu si často krát ľudia spájajú len s Novou Guineou. Trip, ktorý sme absolvovali my, bol však v jej druhej časti - indonézskej.

«Čím je toto miesto pod vodou iné ako

tie, ktoré ste doposiaľ navštívili? Môžete tu nájsť morských živočíchov od výmyslu sveta. Mňa asi najviac ohromil kŕdeľ šestnástich mánt, ktoré sme stretli, a ktoré okolo nás majestátne plávali a zisťovali, čo sme to za nový druh rýb. Prírodná rezervácia Raja Ampat je čarovné miesto. Nájdete tu síce aj drsný zásah civilizácie v podobe plávajúcich ostrovčekov plastových fliaš a odpadkov... toto miesto však nie je až tak navštevované, či už z dôvodu skoro dvojdňovej leteckej cesty, alebo aj z dôvodov finančných. Skôr sa tu nájdu tí praví cestovatelia, ako je napríklad Mišo Knitl, s ktorým ste mali rozhovor v minulom čísle.

«Cesta na Papuu bola pre vás niečím novým. Čo bolo pre vás impulzom pre tento nový začiatok? Hm, tak viete... začnete si uvedomovať, že trávite v práci čas na to, aby ste zarobili nejaké peniaze, ktoré ale nemíňate, pretože nemáte čas, keďže ste stále v práci. No a keď si uvedomíte, že najdôležitejšie v živote je poznanie, a nové skúsenosti nezískame, keď budeme sedieť doma, tak vám príde cestovanie ako rozumný nápad.

Mentálna príprava na ponor.

«Akú na vás, teda z tohto pohľadu,

Papua zanechala stopu? Papua Vám ukáže, že „hodnoty“, ktoré poznáte, majú cenu povedzme pre vás, ale ľudia žijúci v papuánskych horách si cenia viac tradičné veci ako zdravie, priateľstvo a množstvo iných, ktoré nevychádzajú čisto z materiálnych potrieb.

«Prečo ste sa rozhodli pre túto krajinu? Nebolo to nejako extra plánované, skôr ponuka, ktorá prišla ako blesk z jasného neba. Chystali sa tam moji priatelia cez moravského sprostredkovateľa podobných tripov Jirka Katrušáka (nevsednidovolena.cz), ale bohužiaľ mali naplnený stav. Jeden krásny deň mi však zavolal kamarát, že sa uvoľnilo jedno miesto... Príliš som neváhal a išlo sa na Papuu. «Čo vás tam prekvapilo najviac? Hm, no prekvapil ma ten krásny podmorský svet, nedolámané koraly, ale naopak ma zarazili ľudia, ktorí si nevážia to, čo


« rozhovorinterview

Jedno z najkrajších súostroví rezervácie Raja Ampat, Papua - Vayag.

«Ako ste s nimi komunikovali? Našu skupinu tvorili aj miestny tlmočník, hovoriaci v angličtine, nosiči a kuchár, ktorý varil naozaj skvelo. Takže ja som sa rozprával s tlmočníkom anglicky a on mi prekladal z papuanštiny. Ale keď nebol po ruke, tak rukami nohami a samozrejme úsmevom :-) Manta, prírodná rezervácia Raja Ampat.

majú a nechránia ju, naopak vyhadzujú na more plastový odpad… Príjemne zasa na mňa zapôsobilo, keď sa ma v jednej dedine opýtalo miestne dievča, či nemáme lieky na ošetrenie jej rezných poranení na nohách, ktoré vznikli chodením na boso. Tak som vytiahol lekárničku, ošetril jej ranu a potom prišiel ďalší. Bol to príjemný pocit, keď môžete pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

«Na vašich fotografiách vyzerajú domorodci veľmi prístupní, priateľskí... najmä deti. Akí sú? Nemôžem samozrejme hovoriť za všetkých obyvateľov Papui, ale tí, ktorých sme stretli v horských osadách Baliemského údolia, boli naozaj prívetiví a priateľskí. Samozrejme je fajn, keď niekam idete na návštevu a pripravíte sa – takže aj ja som bral deťom množstvo malých hračiek, učiteľovi zvýrazňovacie fixi a miestnym ľuďom cigarety. To sú veci, ktoré zavážia a ukážu, že si ich vážite, a chcete im urobiť radosť.

«Ako dnes domorodci žijú? Doba sa posunula. A aj keď stále obrábajú svoje políčka, tak občas si privyrábajú predajom lokálnych výrobkov, prenájmom obydlia turistom, alebo aj zarábaním si fotografovaním sa s nimi. Okrem toho pre našinca žijú pomerne bezstarostne, hrajú futbal, volejbal, spievajú si a rozprávajú sa. «Je obliekanie sa do tradičných ode-

vov, lov lukmi a pod. už iba ukážkou pre „turistov“? Ako sa vysporadúvajú s príchodom „civilizácie“? Jedným zo znakov zásahu civilizácie je aj nosenie pre nás bežného oblečenia. Napriek tomu tam nájdete ľudí, ktorí sa stále obliekajú tradične a tričko na nich nedostanete. Tradičné oblečenie ale môžete vidieť pri rôznych oslavách, ale aj pri predvádzaní zvykov pre turistov. Na niektorých mojich fotkách môžete vidieť zábery z takej „vojnovej“ show, kde prezentujú boj medzi dvoma kmeňmi a následnú oslavu víťazstva. Samozrejme, tak ako ovplyvňujú každo-

denné zmeny aj nás tu v „civilizácii“, aj tam krok za krokom prenikajú nové veci do ich života. Prekvapiť vás môže typická chajda a pri nej maličký slnečný kolektor, ktorý niektorí využívajú na nabíjanie malých akumulátorov do motoriek, z ktorých potom využívajú elektrinu na svietenie. Nájdete tu už aj tlačidlové mobilné telefóny, na ktorých si púšťajú svoje obľúbené pesničky. Negatívnym dopadom je asi vysporiadanie sa s odpadom, ktorý nevedia spracovať a potom im tam znečisťuje tú krásnu prírodu. Určite nie sú zvyknutí na množstvo liekov - silné širokospektrálne antibiotiká, ktoré si cestovatelia so sebou vozia, by im asi mohli viac ublížiť ako pomôcť.

« Mali ste možnosť ochutnať aj ich do-

morodú kuchyňu? Mali sme so sebou miestneho kuchára, ktorý varil naozaj výborne. Ich tradičným jedlom sú sladké zemiaky, ryžové rezance, zelenina a ovocie, ryby... Môžete tam nájsť pre Indonéziu známy sladký koláčik, ktorý vzdialene pripomína punčový rez. Určite si treba ako vo všetkých cudzích krajinách dávať pozor na vodu, ktorá by ale po prevarení mala byť dobrá. Kvalitná slovenská slivovica je ale dobrou prevenciou potenciálnych žalúdočných problémov, takže ak sa nedá pred každým jedlom, aspoň raz denne nie je jej užívanie zlé.

0 2/2 0 16

17


Zhotovovanie výstelky miesta na prípravu obradného pečeného prasiatka.

«Ešte sa vráťme k potápaniu, ktoré vás spojilo aj s Katarínou Linczényiovou – rekordérkou vo freedivingu – potápaní sa na jeden nádych. Prvé stretnutie s Katkou sa udialo počas nášho výjazdu za trimixovými hĺbkovými ponormi v Dahabe v Egypte. Na to, že v tom období mala asi 19 rokov, mi pripadala ako veľmi cieľavedomé sympatické žieňa, ktoré ide za svojím cieľom. Až neskôr som sa dozvedel aké výsledky má už za sebou. O rok neskôr sme nafotili prvé portréty a ešte v ten istý rok sme za podpory skvelých ľudí z Horského hotela Popradské pleso, za ktorých chcem spomenúť aspoň Jura Kalmana, zrealizovali projekt fotografovania nádychového potápania pod ľadom. Momentálne tiež plánujeme nejaké zaujímavé fotenia, o nich však až keď budú na 100% pripravené. «A čo spojenie fotenia pod vodou a módnej fotografie? Fotografovanie pod vodou, fashion fotografia a znalosť práce v ateliéri mi otvorili nové obzory, ktorých som sa rád chytil. Človek, ktorý ma inšpiroval a ktorému vďačím za túto myšlienku je Igor Adler z Moderní školy fotografie z Brna, kde som absolvoval niekoľko fashion workshopov. Dnes spolupracujem s niekoľkými módnymi domami, momentálne asi najintenzívnejšie s Elenkou Rutovou z galérie maľovaného hodvábu Marchallé. Fotografovanie, ktoré robím, je príbuzné fotografovaniu v ateliéri, mojim ateliérom je ale v tomto prípade svet pod hladinou, či už to je bazén, alebo otvorená voda. Vždy ide v prvom rade o nápad a potom schopnosť zrealizovať ho. Predchádza tomu plánovanie, príprava a nájdenie vhodnej modelky. A samozrejme nič by sa neudialo bez kvalitného vybavenia a podpory majiteľov bazénov, ktorý mi vychádzajú v ústrety. Za to sa im musím všetkým poďakovať a pripomenúť, že človek aby bol úspešný, musí mať pokoru, byť vďačný a vážiť si ľudí, ktorí mu na jeho ceste otvárajú dvere. Vďaka Bohu, ja okolo seba takých ľudí mám.

«Navštívili ste aj ich školu. Ako to v nej

funguje? Návšteva miestnej školy bola pre mňa inšpiráciou a ukážkou toho, ako nezištne dokáže človek obetovať život učiteľskej práci. Pán učiteľ Seppy nás z vďačnosti pozval na hodinu, kde nám deti predviedli spev

18

0 2/2 0 16

« Ste lektorom Akadémie kreatívnej a mali sme možnosť vidieť aj výučbu angličtiny. Po nej nám ukázali niečo ako boli u nás v minulosti pestovateľské práce, kde deti pleli burinu zo školského políčka. Dedinský učiteľ sa deťom venoval od rána do večera, doobeda s nimi trávil čas v škole a po obede pri hrách či speve pri táboráku.

fotografie a počas leta pripravujete aj tábory fotografie pre deti. Je o takéto kurzy záujem? Áno, spolupracujem s Akadémiou kreatívnej fotografie a myslím si, že prostredníctvom práce a kurzov, ktorú odvádzajú, posúvajú vedomie ľudí so záujmom


ako cestovateľ, potápač či fotograf? Čo sa týka cestovania momentálne pracujeme spolu s Akadémiou kreatívnej fotografie a portálom nevsednidovolena.cz na priblížení a umožnení klientom so záujmom o cestovanie a fotografovanie, spojiť tieto veci, vykonať svoj trip do cestovateľsky zaujímavých miest a priniesť si odtiaľ fotografie, ktoré budú nielen spomienkou, ale aj kvalitným fotografickým dielom. Dúfam, že sa všetko podarí tak, ako si predstavujeme a budúcu jar strávime niekde v exotike. Okrem toho tento rok plánujem niekoľko výjazdov, ktoré by mali byť ale zamerané skôr na fotografovanie módnej fotografie. Samozrejme nesmiem zabudnúť ani na podvodnú fashion art fotografiu, kde ma čaká niekoľko väčších projektov, snáď sa všetko podarí, ako si predstavujem J. A čo sa potápania týka, minulý rok som si začal robiť kurz jaskynného potápania, ktoré som musel odložiť. Jaskynné potápanie je pre mňa najvyššia forma zvládnutia potápačských zručností. Ide nielen o navštevovanie známych jaskýň ako turista, ale aj o staranie sa a zveľaďovanie tých zatiaľ len čiastočne prebádaných. Takže ak si nájdem dostatok času, aby som to mohol robiť aktívne, určite si kurz urobím.

With photographer Ján Karaffa we will visit several different worlds – world of photography, underwater world and wonderful island of Papua. Ján Karaffa has decided not to spend his life at work, but he combines his work with enjoying life... «What was first – diving, photography or

traveling? I’ve been a photographer since my childhood, when I got my first scroll film camera called Corina E. Aperture, as one of para‑ meters of exposition triangle, had only two numbers - 11 and 16. Users could set them according to weather conditions – one for sunshine and another for overcast. Later

I purchased a film camera and first two objectives and I started taking pictures of everything I found interesting. One of my colleagues, who was more dedicated to photography, gave me one important piece of advice, which I still try to follow: “Photo‑ grapher’s best friend is a garbage bin.” I started sending pictures I considered good to various competitions in Foto Video Watt magazine. Couple of times I won some partial awards, but most important was that it allowed me to cooperate with this magazine through reviews of reflex cameras. As time went on, digital cameras appeared. After having my first pocket and compact digital camera, I got to my first digital reflex camera with an opportunity to Obyvatelia dedinky Obia tradične oblečení pri príležitosti oslavy.

«Čo máte na pláne v najbližšej dobe

Under the water with a camera

rozhovorinterview «

o fotografiu ďalej. Či ide o dospelákov, alebo o detičky, je jedno – deti niekedy svojimi prácami dokážu zastaviť dych aj skúseným fotografom. Celotýždenná práca, počas ktorej načrieme do tajov streetovej, reportážnej, fashion, portrétnej a produktovej fotografie, je zavŕšená vernisážou. Tá zanecháva na mladých fotografoch, ich rodinných príslušníkoch a ostatných návštevníkoch dojem „dospelej výstavy” prác absolventov školy. A čo všetkých motivuje? V prvom rade naučiť sa fotografovať lepšie ako to vedeli pred kurzom, či už ide o rozšírenie základov, alebo získanie praktických skúseností a rád od lektorov. Dnes sú populárne aj rekvalifikačné kurzy, ktoré majú charakter základného vzdelania fotografa a po ktorých absolvovaní by mal byť schopný okrem získania znalosti teórie fotografovania a histórie fotografie, nafotiť aj svoj prvý výstavný set.

GF

Web

fotografie: Ján Karaffa otázky pripravila: Dagmar Staňová

www.jkphotography.sk 0 2/2 0 16

19


« rozhovorinterview

immediately respond to final image. I stayed with this camera for several years. Gradually I was becoming more and more active as a photographer and that was a time when I began to put together professional stuff. After shooting some good images and passing a scuba diving course I got an offer to shoot underwater pictures. So I enhanced my camera capabilities and I bought an underwater case. Scuba diving brought about an idea to make recordings of dives directly under water using the outdoor camcorder, which I still use. ...and then there was this trip to Papua and opportunity to shoot under the ice with Slovak freediver Katka Linczényiová and that was the beginning of my current professional path.

« So you added scuba diving to photography. Where you’ve been diving? After first unsuccessful attempt I got to scuba diving in 2012. It was a period of my life when my dreams were breaking up and I needed to get back to the essence of my life – to live it. After the basic course I passed several additional courses and I ended up with full trimix diving that allows me to make dives into extreme depths. My personal record is 102 meter. I am not a big fan of achieving any records, but it came naturally with new challenges that were gradually appearing. During my diving expedition I visited Czech Republic, Hungary, Austria, Egypt and Papua as mentioned earlier. Although there are many interesting places, it always comes down to two basic parameters – time and money. And so I don’t put a pressure on my life, I enjoy it as it comes and I take what if offers. Due to lack of time I currently moved back to swimming pools, where I create my own small “art fashion under water“ projects. «What can “underwater” world offer to

a man? Underwater world is magnificent, it exudes tranquility, but it also requires humbleness and respect. You can watch wonderful areas that this world opens up for you, but you also have to respect its different laws. Live and let live or look but don’t touch is the rule that everyone should adopt before entering through the gate of underwater world. During my training days I used to spend under water approximately 90 minutes five times a week. I was able to perfect my diving skills, but it mostly gave me some form of

20

0 2/2 0 16

Dievčatá pri hre počas miestnej oslavy, chlapci pomáhali pri príprave obradného prasiatka. Pri peších cestičkách stretnete ženy vyrábajúce tradičné tašky, v ktorých prenášajú ťažké veci zavesené na hlave.


« rozhovorinterview Tradiční bojovníci počas „bojovej show“ usporiadanej v dedine.

meditation and mental relax. Later when you start to enjoy diving, you will start to realize its beauty. It’s amazing when you swim for example 10 meters under the surface in our freshwater lakes and a pike crosses your way, thinking of you like you were just another strange fish, unknown in her territory so far. It doesn’t attack, it doesn’t run, just stays and looks at you as you swim. And marine world is even more amazing...

«Was shooting of underwater world in

Raja Ampat reason for your journey to Papua? The original intention was to make an interesting land trip with occasional diving. In the meantime the “higher power has sent me” an underwater case and so the diving could have been enriched by taking underwater pictures. Papua is often associated with New Guinea. Our trip, however, was in other – Indonesian part of Papua.

«What is so special about this place with regard to underwater world compared to other places you visited before? You can find there marine creatures of enormous diversity. I was amazed by a flock of sixteen manta rays we came across. They floated around us and were trying to figure out what kind of strange new fish we are.

Raja Ampat Natural reserve is an amazing place. Though you can see there some hard impacts of civilization, like floating “islands” of plastic bottles and garbage, this place, however, is not so frequently visited by tourists. Maybe it’s because visitors have to fly almost two days to get there or maybe because it’s rather expensive. More likely you will find here true travelers, like Mišo Knitl, whom you interviewed in your previous issue.

«Why did you decid for this country?

«Journey to Papua was something new

over there? Hmmmm, I was surprised by this beautiful underwater world, corals that were not broken, but on the other hand, I was disappointed by people who didn’t care about their treasures and fail to protect it and even frequently throw a plastic garbage to the sea… I had a nice experience, when I was asked by a local girl in a village, if I had a medication for wounds on her feet caused by walking barefoot. So I pulled out my first-aid kit, took care of her wound and then another men showed up. It was a good feeling having an opportunity to help people who need it.

for you. What was the trigger for this fresh new start? Hmmm, you know... you start to realize that you spend a time at work in order to make some money, but you don’t spend them, because you don’t have time cause you’re at work all the time. And when you realize that the most important thing in life is knowledge and you won’t get new experience by sitting at home, then traveling comes up as a good idea.

« So in terms what you just said, what

kind of impact left Papua on you? Papua will show you that “values” you have, are valuable for you, but people living in Papua Mountains prefer more traditional values, like health, friendship and other values that don’t have roots in pure material needs.

It wasn’t planned in advance, but it was more like an offer that came out of the blue. My friends were planning this trip via Jirka Katrušák who organizes such trips (nevsednidovolena.cz), but their capacity was full. However, one lovely day I got a phone call from my old friend, who told me that one spot was vacant... I didn’t hesitate and set out to Papua.

«What was the most surprising thing

«Indigenous people on your photos look very approachable and friendly... especially kids. How are they in real life? I can’t talk about all Papua people, of 0 2/2 0 16

21


« rozhovorinterview

course, but those we met in mountain settlements of Baliem Valley, were really kind and friendly. It’s always good to prepare before a visit – so I took a lot of little toys for kids, highlighters and markers for teacher and cigarettes for local people. These are the things that make an impact and show that you respect them and want to please them.

«Hoy did you communicate with them? We had a local interpreter who spoke English, porters and a cook, who was really good. So I spoke to an interpreter in English and he translated from Papuan language. And when he was unavailable we used gestures and smiles, of course J. «How do local people live now? The times have changed. And even though they still cultivate their small pieces of land, sometimes they make an extra money by selling local products, renting their shelters to tourists or by taking pictures with them. Besides that, from our perspective they live a very careless life. They play football, volleyball; they sing and talk to each other. «Is dressing up in traditional costumes,

bow hunting and so on just a show for tourists? How do they cope with the advancement of “civilization”? One of the signs of civilization is wearing of our regular (western) clothes. In spite of that, however, you can still find people there, who dress in a traditional way and you won’t be able to make them to wear a t-shirts. But traditional costumes can be seen on various ceremonies and during shows for tourists. On some of my pictures you can see images from a “war” show, where they present battle between two tribes and subsequent celebration of victory. Just like changes in our everyday life have an impact on us in “civilized world”, new things are finding their way to their lives as well. You could be surprised by a typical cottage and a small solar collector next to it, which is used by some to charge small motorcycle batteries, which is further used as an electric source for lighting. You can also find old mobile phones with buttons, which they use to play their favorite songs. Negative thing is how they handle their waste, because they don’t know how to process it and so it pollutes their wonderful nature. They are surely not used to

22

0 2/2 0 16

medications as well. Strong wide-spectrum antibiotics that travelers bring along would probably cause them more harm than good.

«Did you have an opportunity to try a lo-

cal cuisine? We had a local cook, who was making a really delicious food. Their traditional food is sweet potato, rice noodles, veggies, fruits and fish... You can also get famous Indonesian sweet cake, which slightly tastes like a punch cake. In all foreign countries you should be very careful about the water. It should be OK, however, when you boil it. But quality Slovak plum brandy (slivovica) is a good prevention of potential stomach problems, so if you cannot have a drink before each meal, it’s definitely a good idea to have a shot at least once a day.

«You have visited their school. How does

it work there? Visiting a local school was an inspiration for me to see how altruistic can a man be to sacrifice his/her life to education. Seppy, a local teacher, invited us to his classes, where children sang a song for us and we had an opportunity to be present at English classes. Then they showed us something what used to be called “gardening classes” in our country in the past. Kids were removing weeds from a school yard. Village teacher was with the kids from morning till evening. Before lunch they spent time in school and after lunch they were playing and singing around a campfire.

«Let’s get back to diving, through which

you met with Katarína Linczényiová – a record holder in freediving (diving on a single breath). I met Katka for the first time during our trimix freediving trip to Dahaba in Egypt. Back then she was around 19 and considering her age she seemed to me very focused and nice young lady, who knew what she wanted. Only some time later I learned what kind of results she had already achieved. A year later, we shot first portraits and the same year with a great support by great people from Mountain Hotel Popradské pleso (I want to mention Juraj Kalman), we made a freediving single-breath photoshoot project under the ice. Currently we are also planning some other interesting photoshoots, but I will disclose more when it’s 100% ready.

«And what about combining photoshoots

under water with fashion photography? Underwater photography, fashion photo‑ graphy and experience in studios gave me an opportunity to discover new horizons, which I was happy to pursue. Man who inspired me and whom I am truly grateful for this idea, is Igor Adler from the Modern School of Photography in Brno, where I attended several fashion workshops. Today I cooperate with several fashion houses. Currently the most intensive cooperation is with Elenka Rutová from the Marchallé gallery of painted silk. Our photoshoots are similar to those I do in studio, but in this case our studio is underwater world, whether it is swimming pool or open water reservoirs. It’s always about a good idea and the ability to make it happen. It requires planning, preparation and finding a suitable model. And of course, nothing would be possible without good equipment and support from swimming pool owners, who make effort to satisfy my requirements. I have to thank them all for this and I have to remind that in order to be successful, one has to be humble and thankful and appreciate people, who help him/her to open the doors on his/her journey. Thanks God I have such people around me.

«You are a lecturer at the Academy of

Creative Photography and in summer you also organize Photography Camps for children. Is there a demand for such courses? Yes, I work with Academy of Creative Photography and I think that through their work and courses, they push a perception of people who are interested in photography a way further. Whether they are adult or little kids, it doesn’t make any difference. Kids can sometime make photos that surprise even a skilled photographer. Weeklong course, during which we dive into the secrets of street, documentary, fashion, portrait and product photography, is topped off with a vernissage. It makes an impression and impact on young photographers, their relatives and other visitors, because it looks like an “adult exhibition” of their work. And what motivates them all? In a first place they want to learn how to make better photos than they did before the course, either by enhancing basic skills or gaining practical experience and getting advice from lecturers. Retraining courses are gaining popularity today and they offer basic


« rozhovorinterview Dedinskí mladí muži počas hry volejbalu. Volejbal aj futbal sú pre miestne obyvateľstvo obľúbenými hrami.

photography skills. After completing these courses, students should have solid knowledge of theory of photography and be able to shoot his/her first set.

Model: S. Fašungová / Pool place: Klub RVS Studené / Dress styling model: E. Ruta - Marchallé gallery / Event & interier advisor: V. Šidlová / Photo: Jano Karaffa, JKPhotography.sk

«What are your plans for the near future

Dievčatá majú tiež svoje „hračky“, ktoré prirodzene rozvíjajú ich šikovnosť a zručnosť - viac, akoby mali sedieť pri počítačoch, ako deti u nás...

as a traveler, scuba diver or photographer? As for traveling I am currently in cooperation with Academy of Creative Photography and web portal nevsednidovolena.cz to enable clients who are interested in traveling and photography, to bring these two things together, make trips to interesting destinations and take pictures in these locations, which will serve not just as a nice memory, but they’ll also be a good piece of photography work. I hope that everything will work out fine as we expect and next spring we will spend in some exotic destination. Besides that I plan to make several trips which will be focused primarily on fashion photography. Of course, I can’t forget about under water fashion art photography, where I have several larger projects lined up. I hope everything will work out as planned J And with regard to diving, last year I enrolled to cave diving course, but I had to put it on hold. Cave diving is the highest form of diving expertise. It is not only about visit‑ ing known caves as a tourist, but it also involves taking care and developing those that are only partially discovered so far. So if I have enough time to do it actively, I will surely complete this course. photo: Ján Karaffa Questions: Dagmar Staňová

www.jkphotography.sk 0 2/2 0 16

23


SlovenskoSlovakia«

Stará Ľubovňa

život na hrade a v podhradí

24

0 2/2 0 16


„V Ľubovni na privítanie hostí duneli delá, že sa až veže a  cimburie zahalili dymom a  zvony vyzváňali ako pri požiari. Nádvorie, na ktorom kráľ Ján Kazimír vystúpil, predsieň a  hradné schodisko boli potiahnuté červeným súknom. Vo vázach dovezených z  Talianska, horelo orientálne vonné korenie. Väčšia časť pokladov Lubomirského – zlatého a  strieborného riadu a náčinia, tapiet, kobercov, gobelínov tkaných rukami flámskych majstrov, sôch, hodín, skríň zdobených drahokamami, sekretárov vykladaných perleťou a jantárom – bola dovezená do Ľubovne už skôr, aby to bolo všetko rozostavané, rozsvietené, oslňovalo zrak a menilo celý hrad v akúsi čarovnú rezidenciu...“ Takto opísal známy poľský autor Sienkiewicz vo svojom diele Potopa prevoz poľských korunovačných klenotov z Poľska na hrad Ľubovňa. Klenoty na hrade Ľubovňa boli uchovávané od roku 1655 do roku 1661 počas Švédsko – poľskej vojny. Hrad Ľubovňa je pohraničným hradom z konca 13. storočia. Je miestom stretnutí uhorských a poľských kráľov, súkromným sídlom španielskej princezny Izabely de Bourbon a väzením Mórica Beňovského, ktorého dobrodružná cesta na Madagaskar, kde sa stal neskôr kráľom, začala práve útekom z hradného väzenia hradu Ľubovňa. V roku 1412 sa na hrade Ľubovňa stretol uhorský kráľ, Žigmund Luxemburský, a poľský kráľ, Vladislav II. Jagiełło. Obaja panovníci práve na hrade Ľubovňa podpísali mierovú zmluvu, avšak uhorský kráľ Žigmund v tom čase ešte bojoval o územie Dalmácie (časti dnešného Chorvátska) s Benátkami. Potreboval ďalšie peniaze na vedenie vojny, preto požiadal poľského kráľa Vladislava, aby mu požičal 37 000 kôp českých strieborných grošov. Za túto sumu dostal poľský kráľ do zálohu 13 spišských miest spolu s tromi slobodnými kráľovskými mestami, Starou Ľubovňou, Hniezdnym a Podolíncom. Hrad Ľubovňa sa stal administratívnym centrom zálohovaného územia na dlhých 360 rokov. Počas tohto obdobia tu pôsobili viaceré významné poľské šľachtické rodiny a hrad Ľubovňa bol neraz v centre dôležitých medzinárodných otázok. Najdlhšie tu pôsobila poľská magnátska rodina Lubomirski, ktorí sa najviac zapísali do dejín hradu i regiónu. Jedinečné spojenie šľachty žijúcej na hrade a vidieku v skanzene pod ním predstavujú dobové obydlia roľníkov a remeselníkov a iné hospodárske budovy. Dominantou expozície je drevený gréckokatolícky kostolík, zasvätený sv. Michalovi archanjelovi, postavený v roku 1833. Patrí k významným pamiatkam ľudovej sakrálnej architektúry na východnom Slovensku. Je to zrubová jednoloďová stavba so svätyňou, ktorá má polygonálny uzáver a predsieň, nad ktorou sa vypína vysoká veža. Interiér kostolíka je vyzdobený ikonostasom. Tvorí ho barokovo klasicistická, dekoratívna trojradová architektúra z l. pol. 18. st. Ikonostasová stena oddeľujúca loď od svätyne má tri vchody, stredný vchod uzatvárajú cárske dvere. Za povšimnutie stojí kruhové teleso zavesené na strope v centre lode, datované rokom 1633, o ktorom sa zachovala medzi obyvateľmi obce Matysová táto legenda: V časoch, keď v obci ľudia vymierali v dôsledku cholery, prisnil sa

jednému obyvateľovi obce sen, v ktorom videl valiace sa žeravé teleso, ktoré privial vietor do dediny. Keďže ho považoval za posla z nebies, vyhotovil vo sne videný predmet a umiestnil ho do lode kostolíka. Vraj choroba ustúpila... Kostolík bol v roku l979 premiestnený do tejto expozície a v roku l991 znovu vysvätený. Na významné sviatky sa tu konajú liturgie a pobožnosti v staroslovienskom jazyku. Ľubovnianske múzeum – hrad pripravuje pre návštevníkov množstvo podujatí. Nový rok už tradične vítame Trojkráľovou liturgiou so sprievodom s ikonou patróna chrámu, svätého Michala Archanjela. Ikonu nesú členovia folklórneho súboru v autentických krojoch, aby sa aj tým zdôraznila krása a pokora našich predkov. Pre školy pripravujeme podujatie Hrad a skanzen deťom, kedy máme pre deti pripravené množstvo tradičných detských hier či zaujímavých úloh na hrade. Počas sezóny sú samozrejmosťou vystúpenia sokoliarov, ktoré oživujú prehliadku návštevníkom ukážkami lovu pernatých dravcov. V rôznych animačných podujatiach vystupujú šermiari s ukážkami zbraní a streľby ale ponúkame aj ohňovú show v noci, či naše hradné, dvorné cigánky, ktoré vám zadarmo vyveštia vašu svetlú budúcnosť. V areáli skanzenu prezentujeme tradičné remeslá okolia Starej Ľubovne (kováč, keramikár, pečenie lokší na tradičnej domácej peci v mlyne a mnoho iných, no vždy tradičných remesiel). Ľubovnianske múzeum organizuje množstvo unikátnych výstav. Tento rok je to výstava: Chartula pictoria (Hrad Ľubovňa, Mesto Stará Ľubovňa a Ľubovnianske kúpele na starých pohľadniciach). Výstava Chartula pictoria na Ľubovnianskom hrade predstavuje podoby mesta Stará Ľubovňa, Ľubovnianskeho hradu a Novoľubovnianskych kúpeľov na starých pohľadniciach. Hlavnou myšlienkou je prezentácia dokumentačnej hodnoty tohto historického pokladu, ktorý sa nachádza v zbierkovom fonde Ľubovnianskeho múzea. Sprístupňujeme tiež novú expozíciu venovanú španielskym princeznám Karolíne a Izabele do Bourbon. Na výstave sú prezentované originálne zbierky nachádzajúce sa v zbierkovom fonde múzea a ktoré sú historickým dedičstvom našich predkov. Práca v múzeu nie je len o podujatiach, ale aj o rôznych konferenciách, edukačných aktivitách či publikačnej činnosti. Veľmi nápomocným je aj Občianske združenie Priatelia hradu Ľubovňa. V spolupráci s občianskym združením vydávame rôzne omaľovánky pre deti týkajúce sa legiend spätých s hradom Ľubovňa či detského sprievodcu po pamiatkach mesta Stará Ľubovňa. Nezabúdame ani na mamičky s deťmi, pre ktoré máme k dispozícii aj prebaľovacie pulty či detský kútik s tradičnými drevenými hračkami v areáli skanzenu a detský kútik s možnosťou namaľovať si svoj rozprávkový hrad, či možnosť stať sa rytierom na hrade Ľubovňa. Návštevnosť našich expozícií neustále narastá, čo je dôkazom záujmu zo strany návštevníkov, no zároveň nás to zaväzuje k ešte väčšiemu napredovaniu. Veríme, že sa nám to spolu s Vami, našimi návštevníkmi bude dariť i naďalej. Pozývame Vás na hrad a skanzen v Starej Ľubovni.

www.hradlubovna.sk

25


Castle and museum in

„To welcome guests cannons boomed in Ľubovňa that towers and battlements were cloaked with smoke and sound the bells as in a fire. Courtyard, where King John Casimir spoke, hall and castle stairs were coated with the red skirt. In vases, imported from Italy, burned incense oriental spices. The greater part of Lubomirski treasures - gold and silver dishes and utensils, wallpapers, carpets, tapestries woven in hands by Flemish masters, sculptures, clocks, jeweled cabinets, cupboard inlaid by mother of pearl and amber - was imported into Ľubovna before so it was all deployed, illuminated in order to dazzle eyes and changed the castle into a kind of magic residence ...“ The famous Polish writer Sienkiewicz in his work Sink in this way described the ferry of Polish coronation jewels from Poland to the castle Ľubovňa . Jewels in the castle Ľubovňa were held from 1655 to 1661 during the Swedish - Polish War. This year (2015) we celebrate the 360th anniversary of their ferry. Ľubovňa castle is a border castle from the late 13th century. It is a meeting place of Hungarian and Polish kings, the private seat of Spanish Princess Isabella de Bourbon Zamoyski and imprisonment of Maurice Beňovský whose adventurous journey to Madagascar, where he later became king, was launched just by escaping from the castle prison castle Ľubovňa. In 1412, Hungarian king Sigismund met a Polish King Vladislav II. Jagiełło in the castle Ľubovňa . Both monarchs right on the castle Ľubovňa signed a peace treaty, but the Hungarian King Sigismund at that time was still fighting for territory Dalmatia (today part of Croatia) and Venice. He need more money to wage war, therefore he asked the Polish King Vladislav to borrow him 37,000 heaps of Czech silver groschen. For this amount Polish king received as a deposit 13 Spiš towns along with three free royal cities - Stará Ľubovňa, Hniezdne and Podolinec. Ľubovňa castle became the administrative center of the backed up area for the long 360 years. During that period several major Polish aristocratic families worked here and the castle Ľubovňa was often at the center of important international issues. Polish magnate family Lubomirskich who were the most down in history of the castle and the region, worked here for the longest time. A unique combination of nobility living in the castle and rural in open-air museum beneath it represent period homes of peasants and craftsmen and other farm buildings. The dominant feature of the exhibition is a wooden Greek Catholic church, dedicated to St. Michal Archangel, built in 1833. It belongs to important monuments of folk sacral architecture in eastern Slovakia. It is a log cabin’s single navy building with sanctuary which has a polygonal closure and hallway, above which stands a high tower. The interior of the church

is decorated with iconostasis. It consists of baroque and classic, decorative three-row architecture from the first half of 18th century. Iconostasis wall separating the nave from the sanctuary has three entrances, middle entrance closing the tsar door. It is worth noting circular body hung from the ceiling in the center of the ship, from the year 1633, about which is preserved legend among the inhabitants of the village Matysova: In times when the village people were dying due to cholera, one village inhabitant’s dream was about rolling incandescent body which was blown by the wind to the village. Since it was considered as the messenger of the heavens, he made the object which he saw in a dream and place it into the boat of the church. Since then, disease subsided ... In 1979, the church was moved to this exposure and in 1991 it was ordained again. There are held liturgies in Slavonic language on important feasts. Ľubovňa museum prepares for visitors many unique events. New Year is traditionally welcomed by twelfth-night liturgy with accompaniment with the icon of the church patron, St. Michael the Archangel. Icon is borne by the members of the folk band in authentic costumes to highlight beauty and humility of our ancestors. For schools, we prepare event Castle and open-air museum for children when we prepare a number of traditional children‘s games and interesting tasks at the castle especially for children. During the season, there are shows of hawkers that brighten tours through the castle with demonstrations of hunting by feathered predators. In various animation events fencers perform with samples of weapons and firing but we also offer fire shows at night, and our castle’s courts gypsy that will forecast your bright future for free. In the area of open-air museum we are presenting traditional crafts around the Old Lubovna (blacksmith, ceramist, baking loks on traditional home stove in the mill and many others, but always traditional crafts). Working in a museum is not just about events but also about various conferences, educational activities and publications. Very helpful is the civic association Friends of the castle Ľubovňa. In cooperation with the civic association we issue some coloring books for children regarding the legends connected to the castle Ľubovňa and children‘s guide to the sights of the town Stará Ľubovňa We cannot forget the moms with children, for which we also have changing tables and children‘s play area with traditional wooden toys in the area of museum. Visit rate of our exposures continues to grow, which is evidence of interest from visitors, but also it obliges us to even greater progress. We believe that we together, with you - our visitors, will continue in success. We invite you to the castle and museum in Stará Ľubovňa.

Stará Ľubovňa

26

www.hradlubovna.sk


SlovenskoSlovakiaÂŤ

GF

Web

27


0m

28 0 km 5 10

0 2/2 0 16 700

858

Cieľ Vlkolínec

Grúň

Jazierce

Biely Potok

600

523

512

Štart Vlkolínec

800

700

1000

400

200

15


« SlovenskoSlovakia

s

Štart / Cieľ: Dĺžka: Prevýšenie: Odhadovaný čas: Náročnosť:

Vlkolínec 17,113 km 1105 m 2 - 2,5 hod stredne náročná trasa

Zaujímavý tip na bicyklovanie a relax súčasne ponúka lokalita, ktorá sa nachádza v oblasti Národného parku Veľká Fatra. Okolie obce Vlkolínec, ktorá je zapísaná aj vo Svetovom dedičstve UNESCO, ponúka stredne ťažkú, príjemnú a nenáročnú trasu. Vedie širokými stúpajúcimi lesnými cestami a po asfalte. Vhodná je na horské, trekingové, resp. crossové bicykle. Cyklotrasa ponúka nádherné výhľady a  predstaví prírodné krásy Jazier-

po Slovensku

Vlko l í nec

skych travertínov. Návštevu Vlkolínca, ktorý je vyhlásený za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry, si určite nenechajte ujsť. Trasa: Vlkolínec – smer Biely potok - žltá značka (vedie lúkou a pohodlným zjazdom po lesnom chodníku medzi porastmi) Biely potok – (odbočiť doprava) na penzión Sidorovo – asfaltová cesta Penzión Sidorovo – odbočiť na Jazier-

ce (jazierka spolu s travertínmi sú GF po pravej strane) Pokračujete stále ďalej po Dierovej doline, cesta sa kľukatí, stúpa a  klesá, prejdete popod vrch Pulčíkovo (1 238 m) a po chvíli popod Grúň (911 Web m). Je to už len pohodový zjazd, ktorým sa dostanete na rázcestie, ktoré vás stúpaním po asfaltke dovedie opäť do Vlkolínca. text: Jana Krivdová, foto: Milan Hanko

0 2/2 0 16

29


SlovenskoSlovakia«

www.kellysbike.com

Getting around Slovakia with KELLYS Thorx 90

screenshot Wireless

jersey jody 016 orange-grey

shorts megan 016 black back

Start / Finish:

Vlkolínec

Length:

17,113 km

Elevation gain:

1105 m

Estimated time:

2 - 2,5 hours

Difficulty:

medium

Interesting tip for cycling and relaxation is a place located in Veľká Fatra National Park. Vlkolínec (elevation 718 m) and the nearby region is listed in UNESCO World Heritage List as a unique complex of environmental, settlement and architectural sites, which offers cycling enthusiasts a pleasant cycling trails of medium difficulty. It runs through the wide ascending forest trails and some parts of the trail are paved. Trail is suitable for mountain, trekking or cross bikes and offers scenic views of the surrounding areas and

30

0 2/2 0 16

Vlko l í n ec

natural beauties of Jazierske travertines. Be sure not to miss a village of Vlkolínec, which has been declared a Reservation of folk architecture. Many events are held here in summer and you can also take a refreshing rest here. Route: Vlkolínec, road to church – directions to Biely potok (White creek) – yellow mark (runs through the meadows and then comfortable descent on forest trail) Biely potok (White creek) – (to the right) to Sidorovo B&B – paved road

Sidorovo B&B – turn to Jazierce (lakes and travertines are on the right side) Continue further through Dierová dolina (Dierova valley), road is winding, ascends and descends, you will pass under the Pulčíkovo hill (1 238 m) and later under the Grúň (911 m). Trail follows with comfortable descent, which will bring you to crossroad that will get you back to Vlkolínec via ascending paved road.

text: Jana Krivdová, photo: Milan Hanko


« prírodanature

Medveď hnedý strážca divočiny

32

0 2/2 0 16


« prírodanature Skutočné skúsenosti s medveďmi, príbehy, ktoré sa naozaj zažili, úchvatné fotografie a filmové scény verne zobrazujúce atmosféru divokej prírody, zachytáva knižná publikácia Posledná pevnosť a  filmový dokument Strážca divočiny. Sú opisom cesty za poznaním, nikdy nekončiacim hľadaním pravdy o  medveďoch a miznúcej divokej prírode. Erik Baláž – autor knihy Posledná pevnosť a spoluautor filmového dokumentu Strážca divočiny Robert Rajchel – spoluautor filmového dokumentu Strážca divočiny, Bruno D´Amicis – autor fotografií v knihe Posledná pevnosť

R

ozľahlé lesy a stráne, podhorské a horské reliéfy, to je prirodzený domov našej najväčšej divo žijúcej šelmy, medveďa hnedého (Ursus arctos). Spoznať tohto dravca a hlavne mu správne porozumieť je najlepšie z bezpečia našich domovov. Knižná publikácia Posledná pevnosť a filmový dokument Strážca divočiny nám približujú spôsob jeho života a význam jeho prítomnosti a dôležitosti v prírode, kde má stále svoje nezastupiteľné miesto. Výsledkom dlhodobého pozorovania, ktoré viedol skúsený odborník Erik Baláž, nie sú len detailné náhľady do každodenného života medveďov, ale aj odhalenia, ktoré vyvrátia mnohé mýty. Medveď žije väčšinou samotársky. Svojou mohutnou stavbou tela s tmavohnedým, žltým až čiernym sfarbením,  celkovým správaním dáva v  prírode všetkým jasne najavo, že on je tu pánom, on je strážca divočiny. Vidieť spoločne medveďa s  medvedicou je možné len v  období párenia, ktoré vrcholí v máji a v júni. Medvieďatá sa následne rodia uprostred zimy počas zimného spánku. Sú slepé a s pôrodnou hmotnosťou len okolo pol kila sú prvé mesiace veľmi zraniteľné. Medvieďatá cicajú v brlohu asi štyri mesiace, keď ho opustia, kŕmia sa takto ešte ďalšie tri – štyri mesiace. Rýchlo rastú a s matkou, ktorá je od samca menšia, zostávajú dva až tri roky. Veľkosť dospelého jedinca, vážiaceho okolo 150 až 350 kg, dosiahnu ako desaťročné. Vo voľnej prírode sa dožívajú aj viac ako 25 rokov. Aby medvede prežili a zabezpečili si aj svoje potomstvo, spotrebujú veľmi veľa potravy. Lesné plody, korienky, hľuzy, ovocie, hríby sú pre nich najväčšou pochúťkou, nepohrdnú ani väčším hmyzom, menšími stavovcami, či inými zvieratami. Sú prirodzenými likvidátormi odpadkov a  tiel mŕtvych zvierat. Chôdza medveďa je kolísavá, je to preto, lebo pohybuje vždy skoro súčasne oboma nohami na tej istej strane tela. Na pohľad sa zdá byť ťarbavá, ide však len o zdanlivý klam. V skutočnosti je to silné, veľmi rýchle a obratné zviera. Dokáže bežať veľkou rýchlosťou, o viac ako 60% rýchlejšie ako najrýchlejší šprintér na svete, je to akoby vás obiehal cválajúci kôň. Je aj pomerne dobrý lezec a plavec. Zo zmyslov má najlepšie vyvinutý čuch, ten je dôležitý pri jeho vládnutí v lesnom ekosystéme. Nasleduje sluch, zrak je o niečo slabší. V rovinatom teréne dokáže pohyblivým ňufákom zavetriť človeka až na 5 kilometrov. Výraz tváre pôsobí u medveďa takmer vždy rovnako, je akoby bez mimiky, aj keď

občas nejakú vidieť. Je to zapríčinené málo vyvinutým svalstvom na jeho tvári. Medveď je zviera prevažne s večernou a  rannou aktivitou. Zimu väčšinou prečkáva v brlohu na ťažko prístupnom mieste. Do neho zaľahne, obvykle zostane v  jednom brlohu celú zimu. Vyskytli sa však aj prípady, že svoj brloh niekoľkokrát počas zimy opustil. Stáva sa, najmä keď nie je dostatočne vykŕmený, že sa niekedy vôbec neuloží spať. Medveď nemá pravý zimný spánok, to znamená, že sa mu dramaticky neznižuje frekvencia tepu srdca ani celkový metabolizmus. Napriek tomu, že medveď je veľké zviera a  vo výnimočných prípadoch môže človeka napadnúť, riziko býva veľmi preceňované a pri pobyte v horách hrozí ľuďom množstvo väčších nebezpečenstiev. Keď sa medveď stavia na zadné nohy, neznamená to, že sa chystá zaútočiť. Snaží sa len uistiť čo sa nachádza v jeho blízkosti. Ak zistí, že sa jedná o človeka, rýchlo utečie. Zvýšené riziko konfliktu s medveďom hrozí v prípade niektorých činností. Sú to hlavne poľovačky, kedy sa môže medveď dostať do bezvýchodiskovej situácie a  zaútočiť. Pre bežných turistov môžu byť nebezpečné tzv. kontajnerové medvede zvyknuté prijímať potravu od ľudí, ktoré postupne strácajú plachosť. Aj keď sa takéto medvede zdajú milé, je lepšie nekŕmiť ich a radšej sa im vyhnúť. A najdôležitejšie je, rešpektovať prírodu samotnú, rešpektovať aj jej obyvateľov – medvede. Neoberať ich o ich územie, prirodzenú obživu ale vytvárať im také podmienky, aby v prírode ešte dlho zostali. text: Erik Baláž/Arolla Film, Jana Krivdová, foto: Karol Kaliský/Arolla Film, Jozef Fiala/Arolla Film

www.arollafilm.com

GF

Web

video 0 2/2 0 16

33


« prírodanature

Brown Bear

– The Guardian of the Wilderness Real encounters with bears, true stories, breathtaking photos and film scenes depicting the real atmosphere of wilderness can be found in the book Last Fortress (Posledná pevnosť) and in the documentary The Guardian of the Wilderness (Strážca divočiny).They describe the journey of seeking the knowledge, never-ending quest for truth about bears and vanishing wilderness. (Erik Baláž – author of the book The Last Fortress /Posledná pevnosť/ and co-author of the documentary The Guardian of the Wilderness / Strážca divočiny/, Robert Rajchel – co-author of the documentary The Guardian of the Wilderness /Strážca divočiny/, Bruno D´Amicis – author of pictures in the book The Last Fortress /Posledná pevnosť/)

V

ast forests and hillsides, foothills and mountain ranges – these are the natural habitats of our largest wild predator – a brown bear (Ursus arctos). The best way of getting to know this predator and to understand its behavior is from the safety of our homes. The book called The Last Fortress (Posledná pevnosť) and the documentary The Guardian of the Wilderness (Strážca divočiny) bring us the information about the lifestyle of the bears and the significance of their presence in nature, where it plays an essential role. The result of long-term observations led by experienced expert Erik Baláž are detailed scenes of bear’s everyday life as well as disclosures that bust many myths. Bears usually live a solitary life. With their strong bodies and dark-brown, yellowish and even black colors, they clearly demonstrate to all around them, who is in charge – who is the guardian of the wilderness. Sighting of the male and female bear together is possible only during their mating season that has its peak in May and June.

34

0 2/2 0 16

Subsequently, cubs are born in winter months during the hibernation. They are blind and weight only around half a kilogram and are very vulnerable during the first months of their lives. Cubs spend approximately 4 months in a den feeding on mother’s milk. When they leave it, they continue feeding the same way for another three to four months. They grow fast and they stay with their mother, who is smaller than male bears, for about 2-3 years. They reach the size of an adult, who weights around 150 to 350 kg, in about ten years. Their life expectancy in wilderness is more than 25 years. In order to survive and bring up offspring, bears have to eat a lot of food. Berries, roots, forest fruits and mushrooms are their most favorite treats, but they don’t avoid larger insects, smaller vertebrates or other animals. They are natural liquidators of garbage and bodies of dead animals. The walk of a bear is rocking from side to side, because they almost simultaneously move both legs on the same side of the body. At first sight it looks clumsy, but this is just an illusion. In reality, bear is a


« prírodanature strong, very fast and dexterous animal. It can run extremely fast, more than 60% faster than the fastest human sprinter. It’s like galloping horse running next to us. Bears are also fairly good climbers and swimmers. Their best developed sense is the sense of smell – it’s very important for their dominant role in the forest’s ecosystem. It is followed by hearing, but the sight is a little weaker. In f lat regions, bears can sense a smell of human at a distance of 5 kilo‑ meters. Face expression is almost always the same – it looks like it’s without any facial emotions, but sometimes it can be slightly visible. It’s caused by underdeveloped facial muscles. That’s why it’s almost impossible to judge the actual mood of the bear – that is, if it is in a good mood or ready to attack. Bear is quite a curious animal and it also makes them one of the most dangerous and cunning animals. Intense grunting or bristled fur is a sign of excitement and irritation. Bear is an animal with primarily evening and early morning activity. In winter, it usually hibernates in dens in hard accessible areas. It usually stays in one den for the whole winter. There are cases, however, when bears left their dens several times during the winter months. It can happen, however, that when a bear is not sufficiently fattened, it doesn’t hibernate at all. Bear doesn’t have a typical winter sleep, which means that its pulse and metabolism does not decrease significantly. Just like other wild animals, bears also have genetically encoded a so called escape distance. It’s a critical distance at which, when crossed, bears do not escape, but attack an intruder in order to protect themselves, their cubs and the territory. In case of disturbance, the bear can stand up to rear feet to have a better sight of an intruder and the bear also looks larger and more dangerous. Important is to never cross this point, do not enter their territory and stay only in areas where it is allowed, i.e. on marked tourist trails. Also use your voice and sounds to let bears know about your presence. And the most important is to respect the whole nature, its inhabitants – bears. Do not deprive them of their territory, natural food sources, but create the environment that will allow them to live in the wild nature for many years to come. text: Erik Baláž/Arolla Film, Jana Krivdová photo: Karol Kaliský/Arolla Film, Jozef Fiala/Arrola Film

www.arollafilm.com

WILDERNESS TRAVEL / ZÁŽITKY V DIVOČINE

0 2/2 0 16

35


« umenieart 36

AHA Prečo ste si vybrali ako motív svojej knihy práve výšivku? Považujem sa za laika v oblasti ľudovej kultúry, no veľkého nadšenca. Ľudová kultúra na Slovensku je veľmi rozvinutá, no mňa najviac zaujali kroje a výšivky kvôli svojej pestrosti. Na Slovensku je výnimočné, že takmer v každej dedine sa vytvoril jedinečný rukopis a vy podľa kroja viete presne určiť odkiaľ človek pochádzal. Všetko sa to u mňa začalo na študijnom pobyte v Istanbule, kde sa ma tureckí spolužiaci pýtali na Slovensko a ja som im ukázal kroje.

ho, dizajnéra!

Ich to veľmi zaujalo a boli prekvapení, že aj niekto iný ako Turci má bohatú ornamentálnu kultúru. Vtedy som si uvedomil, že by bolo fajn ukázať svetu, čo na Slovensku máme a často si výnimočnosť toho ani neuvedomujeme. Kde všade ste hľadali originálne motívy výšiviek? Skúmali ste aj symboliku daných motívov? Najskôr som študoval všetky dostupné knihy. Nechcel som sa pustiť do tvorby skôr akoby som vedel niečo viac o histórii, technikách, symbolike... Je zaujímavé, že naozaj kaž-

0 2/2 0 16

dá ozdôbka na kroji mala svoj význam a zmysel. Vedeli ste rozpoznať, či je žena vydatá, či slobodná, akého je náboženstva. Ako vznikol nápad prepojiť tvary tradičných výšiviek s modernými grafickými motívmi? Kniha bola mojou diplomovou prácou v ateliéri grafického dizajnu, takže sa očakávalo, že výšivky zachytím iným pohľadom než publikácie doteraz. Ja som sa na ne díval svojimi očami a rozmýšľal nad tým, ako by asi výšivky vyzerali dnes, keby išlo o módnu

záležitosť. Snažil som sa odpútať od stereotypov a archaických zobrazení, menil som farby, kompozície. Použil som laserové výseky či rôzne druhy papiera. Vtedy som ešte netušil aký problém to bude znamenať, keď budem chcieť knihu vydať vo väčšom náklade. Kniha nie je po knihárskej stránke spracovaná úplne štandardne. Ako to prijali v knihárni/tlačiarni? Nájsť tlačiareň bolo pri tejto knihe takmer nemožné. Odmietlo ma ich viac ako 50 z Čiech a Slovenska. Nakoniec


« umenieart som našťastie jednu našiel. Mojou podmienkou bolo, aby kniha vyzerala presne tak ako maketa, žiadne kompromisy. Stálo to veľa námahy, trpezlivosti a financií, ale myslím, že sa to vyplatilo. Nikto tú knihu ani nechcel vydať, lebo sa báli, že ju nikto nekúpi - nakoniec sa prvý náklad vypredal za tri mesiace a teraz sa dotláča už tretí náklad. Prečo názov AHA? Aha je veľmi jednoduché. Chcem iba ľuďom ukázať: Aha, čo Slováci doma majú a ani o tom poriadne nevedia. A potom by malo nastať to uvedomenie: Ahaaa. Na čom pracujete teraz? Momentálne pracujem ako grafik na voľnej nohe pre rôzne spoločnosti a druhú časť

tvorí AHA. Starám sa o všetko od distribúcie po propagáciu, vytváram nové veci s knihou spojené ako napríklad maľovánky s kvetinovými ľudovými vzormi. Tiež pripravujem expozíciu na Design EXPO Taiwan, kde bude kniha reprezentovať Slovensko Máte v hlave nápad aj na ďalšiu podobnú dizajnovú knihu? V hlave nápad je. Ale akosi nemám čas to realizovať. Dal som si ale záväzok, že do tridsiatky druhú knihy pripravím. Tak snáď to vyjde J. foto: Tomáš Kompaník otázky: -dag-

www.ahaslovakia.sk

vizitka / profile Tomáš Kompaník

(1988) « študoval marketingovú komunikáciu v Nitre a grafický dizajn na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne / Studied marketing communication in Nitra and graphic design at the Tomáš Baťa University in Zlín « za knihu AHA získal cenu za najkrajšiu študentskú knihu v Česku, prestížnu cenu TypoDesignClubu, umiestnil sa medzi najlepšími záverečnými prácami krajín V4 / His book AHA was awarded as the most beautiful student book in Czech Republic; he received prestigious award by TypoDesignClubu; it ranked among best Diploma works for several countries « v roku 2014 knihu sám vydal a distribuoval / In 2014 he published and started the distribution of the book by himself « ocenili ju bronzovou medailou na medzinárodnej súťaži European Design Awards / The book was awarded the Bronze medal at the international competition European Design Awards v októbri si v Berlíne prevzal Red Dot Design Award, jednu « z najvýznamnejších dizajnérskych cien, s titulom Best of the Best, akú doteraz nedostal žiadny slovenský produkt / In October in Berlin he was awarded Red Dot Design Award, one of the most prestigious designer awards titled Best of the Best, which hasn’t been granted to any Slovak products so far « kniha AHA bola oficiálnym darom pre hostí slovenského pavilónu na svetovej výstave Expo 2015 v Miláne / AHA was an official gift for guests of Slovakian pavilion at the Expo 2015 in Milan

Tomáš Kompaník, vpravo

GF

Web

0 2/2 0 16

37


« umenieart

umenieart«

AHA ho, dizajnéra!

(LOOK at this designer!) Why did you choose embroidery as a main theme of your book? I consider myself a layman in terms of folk art, but I am a big enthusiast. Folk culture in Slovakia is highly developed,

but I was mostly interested in folk costumes and embroidery, because of their diversity. Slovakia is extraordinary in one respect: almost every village bears a unique hallmark and based on the costume you

are able to precisely recognize where the person came from. Everything has started during my exchange studies in Istanbul, where my Turkish classmates asked me about Slovakia and I showed them our folk costumes. They were interested in it and were surprised that some nations, other than Turks, have such a rich ornamental culture. That was the moment when I realized that it would be nice to show the world what we have here in Slovakia and often we don’t even realize the uniqueness of it. Where were you looking for original embroidery designs? Did you research the symbolism of these patterns as well? At first, I was studying all available books. I didn’t want to start to work before I knew a bit more about history, techniques and symbols... Interestingly, every little ornament on a costume had its meaning and purpose. You could distinguish whether the woman was married or single, or determine her religion. How did you hatch the idea to merge patterns of traditional embroidery with modern graphic designs? The book was my diploma work in Studio of graphic design, so it was expected that I would capture the embroidery from a different perspective than it used to be so far. I was looking at it through my own eyes and I was contemplating how those patterns would look today, if they were used as a fashion statement. I was trying to detach myself from stereotypes and archaic presentations and I was changing colors and compositions. I used laser slices and different kinds of papers. Back then I was absolutely unaware of problems it would cause when I would want to

38

0 2/2 0 16

publish the book in larger quantities. The book is not made in a standard way. What was the reaction of printing companies? It’s been almost impossible to find a printing company for this book. I was rejected by more than 50 of them from both Czech Republic and Slovakia. Eventually, I was lucky to find one. My firm requirement was that the book looked exactly the same as a mockup. No compromise. It took a lot of effort, patience and money, but I think that it was worth it. Nobody wanted to publish this book, because they were afraid that nobody will buy it. How‑ ever, the first edition was sold out in three months and now we are reprinting a third edition. Why do you call it AHA? Aha is very simple. I just want to show people: Aha (look), what Slovaks have at home and don’t even know much about it. And then they should realize: Ahaaa (Oh, I see...). What are you working on right now? I currently work as a freelance graphic designer for different companies and my second occupation is AHA. I take care of everything from distribution to marketing. I create new things related to book, such as coloring pages with flowers and folk patterns. I am preparing an exhibition for Design EXPO Taiwan, where the book will represent Slovakia. Do you have any other ideas for similar designer book? I have an idea, but I don’t have a time to bring it to life. But I made a commitment that I would prepare a second book before I am 30. So I hope it’ll work out . Photo: Tomáš Kompaník


Ručne vyšívané nástenné hodiny / hand embroidered wall clock - V borovanskom lese / Lucy / Clara

umenieart«

Nadčasová výšivka Výšivke rozhodne ešte neodbilo... Sú ľudia, ktorí sa snažia zachovať ju v tradičnom prevedení, ale i tí, ktorí ju posúvajú do nových zaujímavých foriem. Medzi nimi je i manželský pár Eli a Martin tvoriaci pod značkou Framegroup. Ako sami vravia, na začiatku bola ich túžba využiť výšivku v modernom interiérovom dizajne. „Máme radi tradičnú výšivku, ale dnes tu už pre ňu akoby nie je miesto. Preto sme sa ju rozhodli prakticky využiť v originálnom produkte. Po niekoľkých mesiacoch vymýšľania a vývoja sme si vyrobili prvé hodiny do svojho nového domu. Ďalšie hodiny vznikli ako svadobný dar pre kamarátov a s nimi prišla aj myšlienka debutovať na sashe.sk. Prvé motívy sme vyberali podľa ľudí, ktorých sme chceli obdarovať. Momentálne sa snažíme zachovať základný koncept našej sashe kolekcie The Clock Collection. Obsahuje veľa vzorov inšpirovaných prírodou a ľudovou výšivkou. Pri výbere motívov a techník sa zameriavame na prácu celosvetovo uznávaných vyšívacích majsteriek. Hodiny sú najsledovanejším bytovým doplnkom v domácnosti, preto sa snažíme, aby tie naše navodzovali dobrú náladu a sprítomňovali prírodu. Okrem toho do nich vkladáme svoje zážitky a spomienky. Možnosti výšivky sú takmer neobmedzené. Do budúcna plánujeme posunúť jej využitie do ešte nezvyčajnejšej, možno aj trojrozmernej podoby, aby poctivá ručná výšivka prerazila a pretrvala aj v moderných domácnostiach.“

www.sashe.sk/Framegroup

-dag-

Timeless embroidery

Embroidery is not finished... There are people who are trying to preserve it in traditional form, but there are also people who move it further into new and interesting forms. Eli and Martin, a married couple who create under the Framegroup brand, are one of them. As they say, at the beginning there was a desire to utilize embroidery in modern interior design. “We love traditional embroidery, but these days it seems that there is no place for it. That’s why we decided to use it in an original product. After several months of contemplating and development we created out first clock for our new house. Other clocks were made as a wedding present for friends and thus we came up with an idea to start selling it at sashe.sk. First designs were chosen based on preferences of people for whom the gifts were intended. Currently we are trying to maintain the basic concept of our sashe collection The Clock Collection. It contains a lot of patterns inspired by nature and folk embroidery. When we choose patterns and techniques we get in‑ spired by works of world-renowned embroidery masters. Clock is the most frequently watched interior accessory in a household and that’s why we try to create them in the way that evokes good feelings and per‑ ception of nature. We also put our experiences and memories into it. Possibilities of embroidery are almost unlimited. In the future we plan to push it even further to unusual forms (maybe 3D), so that genuine hand-made embroidery survives in modern households“.

www.sashe.sk/Framegroup

Adele, ručne vyšívané nástenné hodiny / hand embroidered wall clock, sashe.sk/Framegroup

-dagPassion - sashe.sk/Framegroup

0 2/2 0 16

39


... the best for a successful man


www.facebook.com/ViperSD4 www.vipersd4.com www.youtube.com/user/Tomarkaero

0 2/2 0 16

41


Voľný ako vták…

42

0 2/2 0 16


« módafashion …presne tak by sa mal cítiť každý muž vo svojich šatách. Predstava, že košeľa má škrtiť, sako brániť v pohybe a nohavice nútiť sťahovať brucho, je viac ako mylná! Práve aj to je presvedčenie slovenskej spoločnosti OZETA, ktorá pánov oblieka už od roku 1939. A to doslovne od hlavy po päty a navyše nielen slovenských, ale aj žijúcich vo Veľkej Británii, Francúzsku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nemecku, USA, Rusku a mnohých ďalších. Do týchto všetkých krajín OZETA dlhodobo vyváža svoje produkty, ktoré sa pre kvalitu prevedenia, strihu a použitých materiálov tešia veľkej obľube.

Trendy jar/leto 2016

„5

must have“ košieľ

OZETA je dlhoročným výrobcom kvalitných košieľ, ktoré sa tešia veľkej obľube. Sú kvalitné, z príjemného materiálu a často s nekrčivým efektom. To dnes ocenia najmä páni často sa presúvajúci autom. Aké košele by rozhodne nemali chýbať vo vašom šatníku? 1) Klasická biela košeľa, ktorá je najjednoduchšie dopasovateľná ako k obleku, tak ku kravate či motýliku. 2) Bledá košeľa, kedysi bledomodrá, dnes napr. aj fialková či slaboružová. 3) Šedá má rovnaký benefit v dopasovateľnosti, u pánov navyše podporuje vyžarovanie zdravého sebavedomia.

4) Kockovaná košeľa dáva priestor na prezentáciu vlastného štýlu. Čím menšie kocky, tým elegantnejší look. 5) Napokon pri prúžkovanej košeli je vhodné staviť na takú, základová farba ktorej je biela, šedá či bledá a prúžky, ktoré sú inej farby, sú užšie. foto: Petra Kelement Áčová

www.ozeta.sk

V OZETA vedia, že po sychravej jeseni a vlhkej zime majú páni ťažkých mate‑ riálov a tmavých farieb dosť. Preto im vo svojej aktuálnej kolekcii ponúkajú ľahké, na dotyk príjemné a nekrčivé materiály, ktoré im doslovne dajú možnosť poriadne sa nadýchnuť. Návrhári okrem toho stavili na príjemné odtiene šedej či tlmené tóny petrolejovej a mentolovej farby, ktoré sú hitom tejto sezóny. Nezabudnite na atraktívne doplnky - motýlik, vreckovka či kravata.

Ako si vybrať oblek? Takmer každý muž má vo svojom šatníku minimálne jeden oblek. Nie každému z nich však tento oblek naozaj sedí. Viete, ako si vybrať oblek, ak si ho nedávate šiť na mieru? Toto je 5 základných bodov, na ktoré by ste pri kúpe mali dbať: 1) Priestor na manžetové gombíky na rukávoch košele by mal siahať presne po vaše zápästie. Ak ním otočíte, rukáv košele by sa nemal otočiť s ním. Golier košele by vás nemal škrtiť, keď si ho zapnete, mali by sa vám tam voľne zmestiť dva prsty. 2) Príliš široké klopy na saku sú už naozaj out. Pozor! Čím užšie klopy, tým užšia kravata! 3) Nohavice sa majú dotýkať vrchného okraja topánok a keď si sadnete, nemali by odhaľovať holé lýtko, teda nemali by siahať nad ponožky. Samozrejme, členkové ponožky k oblekovým nohaviciam nepatria. 4) Rukávy na saku sa nemajú nikde zbierať, otáčať, a na ramenách nemajú pretŕčať za ramennú kosť.

GF

Web

0 2/2 0 16

43


Free as a bird in your own cloth… …that’s exactly how each man should feel. The idea that shirt constricts, jacket prevents from free movement and trousers force you to squeeze the belly is really false! This is the philosophy of OZETA – Slovak textile manufacturer making apparel for men since 1939. And we mean it literally from head to toes. And not only for Slovak men, but for those who live in Great Britain, France, Netherlands, Denmark, Sweden, Germany, USA, Russia and many other countries as well. Products of OZETA brand are being exported to all these countries for many years and these products are renowned and popular for their quality, trim and materials.

Trends spring/summer 2016

People in OZETA know that after rainy autumn and humid winter gentlemen want to get rid of heavy materials and dark colors. That is why they offer light, pleasant and crease-resistant materials in their current collection, which literally offers an opportunity to inhale and breathe freely. Designers bet on pleasant shades of gray or dimmed shades of petrol and menthol colors that are hits of this season. Don’t forget about attractive accessories – bowtie, handkerchief or tie.

How to pick a suit?

Almost every man has at least one suite in his wardrobe. Not all of them, however, fit well. Do you know how to pick a suite when it’s not custom-made for you? These are five basic points

44

0 2/2 0 16

you should consider when buying a suite: 1) Area for cuff buttons on shirt sleeves should exactly reach up to your wrists. If you rotate your wrist, shirt sleeves should not rotate with it. Collar of the shirt should not constrict you when done up – you should be able to fit two fingers freely there. 2) Too wide jacket lapels are really out. Be careful! Thinner lapels mean thinner tie! 3) Trousers should touch the upper edge of the shoes and when you sit, they should not reveal a naked calf, i.e. they should not reach above socks. Of course, ankle socks should not be worn with suit trousers. 4) Jacket sleeves must not wrinkle, twist and they should not stick out on your shoulders behind the humerus.

5 must have shirts

OZETA is an old manufacturer of high quality shirts that are very popular with customers. They are made of quality and pleasant materials, often with crease-resistant effect. This is something appreciated by men who often travel by car. What kinds of shirts should be in your wardrobe? 1) Classic white shirt, which can easily match with suit, tie or bowtie. 2) Light shirt, sometimes it used to be lightblue; these days it can be for example light magenta or light pink. 3) Gray has the same benefit with regard to matching and it helps to exude man’s healthy self-confidence. 4) Checkered shirt allows to present own style. Smaller the checks are more elegant look it gives. 5) And last but not least, striped shirts should have a white, light or gray base color and the stripes of another color should be thinner.

photo: Petra Kelement Áčová

www.ozeta.sk


Kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice ponúkajú

U nás zrelaxuješ a omladneš! V poslednom období kúpele Spa Aphrodite Rajecké Teplice budujú značku luxusného kúpeľného zariadenia určeného pre tú najnáročnejšiu klientelu. Nezabúdajú neustále na inovácie, ktoré zvyšujú kvalitu a rozsah poskytovaných služieb pre božský relax. Jedinečný vodný a saunový svet, liečebné procedúry, blahodarne účinky termálnej liečivej vody, ozdravné pitné kúry, beauty pre nežné pohlavie a skvelá gastronómia. TERMÁLNA LIEČIVÁ VODA Prírodné liečivé zdroje - prírodná termálna voda, prírodné bahno, priaznivá klíma - v Spa Aphrodite tvoria základ kúpeľnej liečby. Ich nevídaná rozmanitosť a škála sústredená na jednom mieste dáva predpoklad ich komplexného pôsobenia na organizmus s dosahovaním ozdravných účinkov, navráteniu zdravia a harmónie. Vzácna rajeckoteplická liečivá voda, vyvierajúca z hlbín zeme (až 250 m), získava svoje výnimočné fyzikálne a chemické

46

0 2/2 0 16

vlastnosti vďaka geologickej stavbe horninového podložia tvoreného dolomitmi a vápencami. Tieto horniny odovzdávajú tepelnú energiu prenášanú zo samotného zemského jadra. Minerálne látky, najmä Calcium a Magnezium sú prijímané z týchto hornín a následne rozpúšťané v liečivej vode, čím jej dodávajú zásaditotvorný a liečivý charakter. BLAHODÁRNE ÚČINKY NA TELO Termálna rajecká voda je klasifikovaná ako prírodná liečivá, stredne mineralizovaná, hypotonická, hydrogénouhličitánovo vápenato-horečnatá, s teplotou 38 stupňov na prameni. Lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo-svalové degeneratívne choroby aj choroby z povolania – ochorenia kostí, kĺbov, svalov a šliach. Nie náhodou objavili priaznivé účinky rajeckej vody už v 14. storočí. Dnes môžu klienti využívať termálnu liečivú vodu vo forme


celého radu liečebných procedúr – vodoliečby, balneoterapie, hydromasážnych, perličkových, termálnych alebo uhličitých vaňových kúpeľov. Účinok kúpeľa spočíva v zmiernení bolestí pohybového systému, relaxácii svalstva, zlepšení prekrvenia a metabolizmu svalov, šliach a kĺbov, drenáži lymfatického systému ale aj detoxikácii a aktivácii imunity. SAUNOVÉ RITUÁLY Najnovšie rozšírili svoje služby o saunové rituály a rôzne tematické saunové večery. Sú známe a obľúbené nielen svojimi liečebnými a wellness procedúrami, ale aj luxusným ubytovaním a vyhlásenou kuchyňou. Riaditeľ balneoterapie kúpeľov Peter Lališ prezradil: „Pre návštevníkov, ktorí obľubujú saunovanie, ale klasické sedenie v saune sa im už zunovalo, ponúkame nový rozmer saunovania. V ponuke máme niekoľko druhov saunových rituálov ako ľadové kráľovstvo, ríbezľový dotyk, detox či vitamínový refresh. Najnovšie sme ponuku rozšírili o rituály s názvom Dobré ráno Aphrodite, Pomarančové pohladenie, Multivitamín a Ruská baňa. Každý z nich povzbudí zmysly, skrášli pokožku a upevní zdravie. Zaujímavým spestrením sú aj tematické saunové noci, počas ktorých saunamajstri robia rituály v saune v zaujímavých kostýmoch.“

wellnesswellness«

blahodárne účinky liečivej termálnej vody

BAZÉNY v ANTICKOM PROSTREDÍ V súčasnosti najväčším lákadlom pre návštevníkov kúpeľov SPA Aphrodite sú termálne bazény vybudované v atraktívnom antickom prostredí. Klienti môžu zrelaxovať a načerpať stratenú energiu v dvoch vnútorných (relaxačný 38°C a rehabilitačný 31°C) a piatich vonkajších termálnych bazénoch: kľudový 37°C, rekreačný 28°C, rodinný bazén pod bralom 34°C a turecký kúpeľ pozostávajúci z horúceho a studeného bazénika. „Všetky bazény sú plnené prírodnou termálnou vodou. Mimoriadne obľúbenou procedúrou je omladzujúci striedavý „Turecký kúpeľ“ v horúcej a studenej vode. Striedanie tepelných podnetov spôsobí uvoľňovanie a sťahovanie cievneho systéGF mu, ako aj spomalenie a zrýchlenie srdcovej činnosti. Takýto kúpeľ výrazne zlepšuje elasticitu a zdravie cievnej steny. Pri takomto extrémnom striedaní teplôt sa vyplavia do tela endorfíny, hormóny šťastia, ktoré Vám navodia pocit uvoľnenia a dokonalej harmónie,“ prezradil viceprezident akcio- Web vej spoločnosti SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. Jedným slovom - kto chce zrelaxovať a omladnúť, a kto chce zažiť balzam pre telo i dušu - rozhodne si vyberie kúpele Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach! Viac informácií na www.spa.sk video

0 2/2 0 16

47


wellnesswellness«

Spa Aphrodite Rajecké Teplice offer salutary benefits of healing thermal water Relax your body and rejuvenate! In recent years Spa Aphrodite Rajecké Teplice are building a brand of luxury spa facility designed for the most demanding clients. They don’t forget about innovations that increase the quality and scope of offered services to enjoy a divine relaxa‑ tion, such as unique water and sauna worlds, healing treatments, salutary benefits of thermal water, healing drinking treatments, beauty pampering for women and excellent gastronomy. THERMAL HEALING WATER Natural healing resources – natural thermal water, natural mud and favorable climate in Spa  Aphrodite, are a basic elements of spa treatment. Their immense diversity and scale concentrated in single place give a potential for a complex effects on organism with healing benefits, re-establishing health and harmony. Precious healing water of Rajecké Teplice, springing from the depths of earth (250 m), gains its extraordinary physical and chemical properties through the geological structure of the bedrock made of dolomites and limestones. These rocks pass the thermal energy transferred from the earth core. Minerals, such as calcium and magnesium are absorbed from these rocks and dissolved in healing water, which gives them base-forming and healing properties. SALUTARY EFFECTS ON BODY Thermal water of Rajecké Teplice is classified as natural healing, moderately mineralized, hypotonic, hydrogen carbonate calcium-magensium water, with a temperature of 38 degrees at spring. It is used for treatment of musculoskeletal disorders, inf lammatory diseases of the central nervous system, neuromuscular degenerative diseases and occupational diseases diseases of bones, joints, muscles and tendons. Not surprisingly the beneficial effects of the healing water in Rajecke Teplice were discovered as early as in 14th century. Today our clients can enjoy the thermal water in various treatment forms – hydrotherapy, balneotherapy, hydro massage, whirlpool baths, thermal or carbon baths. Benefits include alleviating pain of musculoskeletal system, muscle relaxation,

48

0 2/2 0 16

improved blood circulation and metabolism of muscles, tendons and joints, lymph drainage and detoxification and activation of immune system. SAUNA RITUALS Latest services include sauna rituals and various thematic sauna evenings. They are known and popular not only for healing and wellness properties, but also for luxury accommodation and excellent cuisine. Director of balneotherapy Peter Lališ has disclosed: “For visitors, who like sauna, but for whom a typical sitting in sauna has become boring, we offer a new dimension of sauna experience. You can enjoy several sauna rituals, such as ice kingdom, red currant touch, detox or vitamin refresh. Our latest additions are rituals called Good morning Aphrodite, Orange caressing, Multi-vitamin and Russian mine. Each of them will galvanize your senses, rejuvenate your skin and strengthen your health. Thematic sauna nights, during which sauna masters perform rituals in costumes, are also an interesting enrichment of the whole experience.“  POOLS IN ANTIC SETTING Currently the biggest attractions for visitors of SPA Aphrodite are thermal pools built in attractive antic setting. Clients can relax and recharge the lost energy in two indoor pools (relaxation 38°C and rehabilitation 31°C pools) and in five outdoor thermal pools: tranquility 37°C, recreational 28°C, family pool under the cliff 34°C and Turkish bath consisting of hot and cold pool. “All pools are filled with natural thermal water. Rejuvenating “Turkish bath” in hot and cold water is one of the most popular treatments. Changing of thermal stimuli causes relaxation and contraction of vascular system as well as decreasing and increasing of heart rate. This treatment significantly improves elasticity and overall health of blood vessel walls. Extreme changes of temperature make your body to releases endorphins – hormones of happiness that will bring about the feeling of relaxation and perfect harmony,“ says vice-president of SLK Rajecké Teplice Zdenko Miškolci. In one word – who wants to relax and rejuvenate and wants to experience a true balm for body and souls will surely choose Spa Aphrodite in Rajecké Teplice! More info at  www.spa.sk


0 2/2 0 16

49


Kvalita Výrobky sa vyznačujú prvotriednou kvalitou a skvelým vypracovaním. K zákazníkovi sa dostáva výrobok, ktorý spĺňa všetky kritéria – ľahká a pevná konštrukcia, kvalitné kolieska, kódové zámky, výsuvný systém, prevedenie interiéru s popruhmi a bočnými priestormi, ... u  výrobkov najvyššej triedy sú použité komponenty, ktoré sú považované za najkvalitnejšie na svetovom trhu – materiálové prevedenie ABS/polykarbonát, kolieska HINOMOTO, kódový zámok TSA či zipsy YKK ZIP.

Kufre s geometrickou potlačou

Dizajn Na cestách neprehliadnuteľné, pútavé a spoľahlivé ... Cestovná batožina a  doplnkový sortiment s  jedinečným a  inovatívnym dizajnom, s  ktorým si zaručene udržíte krok s  módnym trendom. Svoju batožinu si na prvý pohľad bez problémov všade spoznáte.

Použitie Všetky produkty sú navrhované tak, aby svojim užívateľom uľahčili cestovanie. Kufre spĺňajú požiadavky všetkých hlavných i nízkonákladových leteckých spoločností.

Kvalitné prevedenie – koliečka, rúčky, vnútro...

Púzdra na doklady


NOVINKA! Zábavné menovky na kufre Zábavné kufre s hrami pre deti

Kufre so zvieracími motívmi

...a veľa - veľa farieb!

www.dobrekufre.sk


Kráľová hoľa

športsport«

S veľkým obdivom i trochou „závisti“ pozeráme často do oblakov na pestrofarebné klzáky ladne plachtiace ponad nás. ... a z tej vtáčej perspektívy sa zasa na nás dívajú paraglidisti. Medzi nimi i Ľuboš Kravec (nar. 1992) Team pilot PerfectFly, Inštruktor PG, Pilot C, FAI licencia, Tandem Pilot

Prelet

nad krajinou « Kedy a ako ste sa dostali k pa‑ raglidingu? Bolo to v roku 2007. Už od malička sme mali s bratom blízko k lietadlám. Najskôr k tým papierovým, potom balzovým. V škole sme navštevovali modelársky krúžok. Spoznali aj modelárov, ktorí lietali s RC modelmi – diaľkovo ovládanými, to nás naozaj bavilo. Paraglidistov sme tiež vnímali už ako deti. Hneď oproti dedine bol kopec, kde chodili lietať a my sme ich vždy sledovali z okna alebo zo záhrady. Vždy sme mali svojich „favoritov“ a stávkovali sme, ktorý vyletí vyššie J. Sme štyria bratia, ako úplne prvý doniesol padák najstarší brat Martin. Bola to však celkom historická „vykopávka“ a na seriózne lietanie to nebo-

52

0 2/2 0 16

lo dostačujúce. Martin zistil, že do výstroja by bolo treba investovať podstatne viac. Takže to skončilo len pri prízemných pokusoch. Ale ďalšiemu bratovi Marošovi sa podaril krátky zlet, pri ktorom sa mu ledva odlepili nohy od zeme. Na strednej škole ho paragliding lákal čoraz viac, a keďže sme mali pár kamarátov, ktorí boli okrem modelárov aj paraglidisti, mal sa koho vypytovať a učiť sa. Po čase sa mu podarilo zohnať aj prvý padák a zaobstarať si sedačku. Samozrejme, keď to bol „otestovať“, zobral na kopec otca aj mňa. Tiež sa mi to zapáčilo. Keď som si to jedného dňa vyskúšal, hneď sa to „dostalo do hlavy“ aj mne. Zatúžil som po vlastnom padáku, na ktorý mi ochotne požičala mama šesť

tisícpäťsto slovenských korún. Tiež to nebol žiadny zázrak, ale mal som svoj! Ten som už ako 14-ročný splácal, privyrábal som si roznášaním reklamných letákov po dedine. Odvtedy prešlo deväť rokov a my sme prešli dlhou a náročnou cestou za túžbou lietať. Nešlo to tak úplne samé a zrazu. Chcelo to vytrvalosť, trpezlivosť, odvahu ale hlavne chuť. Nepochybne sa ale človeku zmení život, no a pre nás sa stal paragliding životným štýlom.

« Plachtiť vzduchom vidíme paraglidistov celkom často, ale menej sa už vie o súťažnom paraglidingu. Aké sú jeho kritériá, v čom spočíva hodnotenie?


Kopec známy pod menom Lokomotíva (Dolomity - Taliansko) / Hill known as Locomotive (Dolomites - Italy)

Áno, v paraglidingu sa aj seriózne súťaží, čo málokto vie. Prebieha to tak, že sa na danom teréne v termíne preteku stretnú piloti, každý sa zaregistruje, dostane mapu s otočnými bodmi, ktoré sú väčšinou ľahko rozpoznateľné v teréne (obec, mesto, kopec, vysielač atp.) Súradnice týchto bodov sa každému nahrajú pri registrácii do GPS prístroja. Na štarte komisia vypíše disciplínu a určí, cez ktoré otočné body bude stanovená trať. Okolo každého tohto bodu je virtuálna kružnica väčšinou s polomerom 400 m až 1 km alebo aj viac... podľa terénu, tak aby dosiahnutie bolo bezpečné. Stačí, keď pilot pretne túto kružnicu a GPS mu zaznamená aspoň jeden bod. Potom môže smerovať k ďalšiemu otočnému bodu. Trať sa väčšinou

skladá z viacerých otočných bodov a cieľovej kružnice. Vzdialenosť trate sa určuje podľa aktuálnych meteorologických podmienok – smeru a sily vetra (väčšinou od 30 - 120 km). Stanoví sa čas štartu a tiež odletu na trať z kružnice okolo štartu. Je to preto, aby každý mal rovnakú možnosť nastúpať do výšky a vybudovať si čo naj‑ ideálnejšiu štartovú pozíciu. Ako náhle GPS prístroj pilotom oznámi čas otvorenia štartu, všetci sa vydajú na trať. Môžu zvoliť rozdielnu taktiku, i trasu na dosiahnutie otočných bodov si volia sami. Niekto môže letieť po horách, iný po rovinách... nie vždy je najkratšia cesta aj tá najrýchlejšia. Ide o to, komu sa to podarí v čo najkratšom čase a pristane v cieli. Ak sa to nikomu nepodarí, vyhráva ten pilot, ktorý doletel po trati najďalej. Večer po súťažnom dni všetci musia odovzdať GPS prístroje so záznamom trasy a program vyhodnotí každého let a pridelí body za daný výkon. Pretek väčšinou trvá 4-5dní. Niektoré väčšie medzinárodné preteky ako ME a MS trvajú aj 2 týždne. U nás na Slovensku sa pravidelne koná 5-6 kôl slovenského pohára. Vždy v inom teréne. Aby bolo kolo platné, je potrebné odletieť aspoň dva platné dni a na vyhlásenie celkového víťaza Slovenského pohára musia byť platné aspoň tri kolá.

« Sú v tomto športe nejaké špeciálne disciplíny?

športsport«

V stupáku nad Dolomitmi - Taliansko / Ascending over Dolomites – Italy

Disciplín je viacej. Najviac rozšírená je Cross Country, teda prelety. Okrem organizovaných súťaží, kde letia všetci naraz a v tých istých podmienkach, sa lieta aj voľná súťaž. Ktokoľvek, kdekoľvek na svete môže zaletieť ľubovoľnú trať a program mu na webovom serveri po prihlásení záznamu z GPS vyhodnotí jeho let. Potom sa mu štyri najlepšie zarátajú do ročného skóre a podľa výkonnostnej kategórie padáka sa vytvoria rebríčky v daných kategóriách. Padáky sa rozdeľujú podľa bezpečnosti a výkonnosti do viacerých tried, napr. kategória rekreačných pilotov HOBBY, športových pilotov SPORT, kategória OPEN, kde sú všetci piloti, ŽENY a potom aj kategória TÝMI, ktoré sú tvorené ľubovoľne tromi pilotmi a každý prispeje do týmu bodovými ziskami svojich dvoch najhodnotnejších letov. Ďalej sú tu ešte disciplína ako presnosť pristátia – kde je dôležité trafiť sa čo najpresnejšie do terča nohou. Každý má niekoľko pokusov a vzdialenosti pristátí sa každému sčítajú. Kto má najmenšie číslo na konci, vyhral. Trošku „akčnejšia“ disciplína je akro. U nás sa takéto preteky nekonajú ale na rôznych miestach v Európe aj vo svete áno. Väčšinou nad vodnou hladinou predvádzajú piloti rôzne „triky“ loopingy, saltá, atp. Komisia hodnotí ich výkon, prevedenie a prechody medzi jednotlivými prvkami. Myslím, že každá z disciplín má niečo do seba, no mňa najviac bavia súťaže Cross Country, kde sa jednoznačne ukáže, kto je aký taktik a aký pilot, keďže každý má tie isté podmienky a všetci letia naraz. Veľakrát treba mať k víťazstvu trošku šťastia, no lieta sa viacej dní a tak aj keď sa nejaký deň nevydarí, stále je šanca zabojovať a tak ukázať svoje kvality. A možno sa prebojovať až na stupne víťazov.

« Ktorý z dosiahnutých výsledkov si vážite najviac? Ste držiteľom slovenského rekordu v lete s návratom na trojuholníkovej trati. Osobne si najviac cením ocenenie „najlepší reprezentant za rok 2014“ od Leteckej amatérskej asociácie SR. Možno to bude znieť zvláštne, no skončil som na 76. mieste spomedzi takmer 120-tich najlepších pilotov sveta. Bol to môj prvý rok v reprezentácii a spomedzi štyroch slovenských reprezentantov som vtedy skončil najvyššie. Uvažovať o lepšom umiestení ako 50-tom mieste je pre naše podmienky takmer „nemožné“. Piloti 0 2/2 0 16

53


« športsport

iných západných krajín majú vytvorené oveľa lepšie podmienky ako u nás. Sú to profesionálni športovci platení a riadne dotovaní štátom a národnými asociáciami. Cez zimu „nestvrdnú“ ale trénujú niekde v Columbii alebo Brazílii a tak je naozaj ťažké sa s nimi porovnávať. Ďalej bol určite úspechom v mojej kariére aj spomínaný takmer 10-hodinový Alpský let na trojuholníkovej trati, ktorá bola 258,37 km dlhá. Teda neoficiálny SVK rekord – tzv. FAI trojuholník. Pilot vyštartuje z bodu A, musí zaletieť do bodu B a C tak, aby tieto body tvorili čo najviac rovnostranný trojuholník, tzv. FAI, za ktorý je v hodnotení najväčší bodový koeficient – za každý km pilot získa až 2,2 bodu. Každé rameno trojuholníka musí tvoriť aspoň 28 % z dĺžky celej trate. Takýto let je náročný hlavne z hľadiska plánovania a odhadnutia podmienok, keďže každé rameno trojuholníka treba prispôsobiť smeru vetra, dennej dobe a podobne. Ďalšie cenné výsledky sa mi podarilo dosiahnuť aj na Slovenskom pohári v roku 2013, kedy som sa stal víťazom svojej kategórie a v celkovom poradí som skončil druhý.

« Aké podmienky sú pre paragliding

potrebné? Pre paragliding je rozhodujúcim faktorom hlavne počasie. Teda smer a sila vetra, oblačnosť, vlhkosť, instabilita teploty vzduchu. A mno-

ho ďalších faktorov. Pre vznik termiky sa musí vzduch na zemi zohriať na takú teplotu, aby rozdiel voči okolitému vzduchu bol dostatočný a tento teplý vzduch začal stúpať samovoľne nahor. Ak s výškou teplota vzduchu klesá, je to dobre, lebo tento zohriaty vzduch môže vystúpať čo najvyššie, no a keď sa nasýti, vytvorí sa oblak. Pilot potom vie vyhodnotiť podľa oblakov alebo podľa miest, kde je najväčší kontrast na zemi (napr. asfaltové parkovisko a lúka, vodná plocha a zorané pole, prípadne lesný výrub), kde bude stúpavý prúd a podľa toho sa rozhoduje, kam poletí. Ak mu jeho rozhodnutia vychádzajú, tak sa udrží vo vzduchu aj dlhé hodiny a prekoná úctyhodné vzdialenosti.

« Do akej najvyššej výšky ste sa s klzákom dostali? Najvyššie som bol zatiaľ s padákom v Taliansku a to v 4000 m n. m. a to práve pri už spomínanom takmer 10-hodinovom Alpskom lete. « Minulý rok ste 11. 11. o 11.11 hod

„vzlietli“ z ľadovca nad skaly v Dolomitoch. 5-člennému tímu (Peter a Štefan Vyparinovci, vy a ďalší dvaja letci) sa podarilo pristátie na Marmolade vo výške nad 3000 metrov. V čom bola výnimočnosť tohto letu, okrem určite výnimočných výhľadov? Áno, tento zážitok patril určite k tým najväčším v mojej kariére. Na Marmolade Výšlap na Kráľovú hoľu / Climbing to Kráľová hoľa

54

0 2/2 0 16

vo výške 3343 m n. m. už pristálo niekoľko pilotov. Aj my sme o tom dlho snívali a práve v pekný dátum 11. 11. 2015 sa nám to splnilo. Boli sme jediní piloti v celých Dolomitoch a to bolo najviac výnimočné. Takto na neskorú jeseň sme už ani neverili, že sa to podarí. Riskli sme to a vyšlo to! Prvýkrát sme to skúšali už v októbri, počasie nám vtedy neprialo. Až v tom v novembri nám to vyšlo aj napriek vysokému dátumu a spolu sme sa mohli pokochať výhľadom na celé Dolomity. To sú momenty, ktoré sa zapíšu nezmazateľným perom do srdca človeka.

« Tohto roku pripravujete nové špe-

ciálne podujatie HIKE&FLY X-Slovakia 2016. Štart plánujete 18. mája v Záhorskej Vsi a cieľom bude Nová Sedlica na východnom Slovensku. O čo pôjde? Tento môj projekt, ktorý sa chystám zrealizovať, som v hlave plánoval už dlhšie. Stále ma však obmedzovala ťažká výstroj (20-25 kg), čo by nebolo možné niesť tak dlhú vzdialenosť. Teraz som sa teda dovybavil a aj vďaka sponzorom sa mi podarilo zaobstarať ultraľahkú výstroj (padák, sedačku, záložný padák) a dostal som sa s váhou kompletnej výstroje na zhruba 11,5 kg. Počítam, že aj s ľahkým kempovacím vybavením sa to bude blížiť k pätnástim kilogramom. Začal som teda plánovať, a zariaďovať všetko ohľadne projektu - cez trasu, webstránku, sponzorov, logo, reklamu, fotografa, kamerama-

Sassolungo (Dolomity - Taliansko)


« športsport na atď, atď. Bude to na Slovensku niečo nové, čo ešte nikto týmto štýlom na našom území neskúsil. A samozrejme aj obrovská skúsenosť a zážitok pre mňa. Otestujem si, čo zvládnem aj pri dlhodobejšom fyzickom a psychickom vyčerpaní. V Európe sa organizujú viaceré preteky štýlu HIKE&FLY najznámejšími sú X-alps a X-pyr. Ako z názvov vyplýva, piloti prekonávajú Alpy či Pyreneje. Ja zatiaľ len naše Slovensko J. Všetko bude závisieť od počasia. Ak bude priať, je možné, že to spravím aj za menej ako 7 dní, ak to nebude také dobré, možno to bude aj viac ako 15 dní.

« Pustíte sa do prekonávania tejto

výzvy sám, či do toho idete ako partia? Zatiaľ plánujem vyraziť na trasu sám bez pozemnej podpory. Možno o rok to už bude pretek, ak budú záujemcovia. Budem sa však tešiť, ak sa na jednotlivé úseky trasy pridajú ku mne bežci alebo paraglidisti. Môj pohyb sa bude dať sledovať na mojej stránke www.adventure-zone.sk. Tam budem každý deň písať report z daného dňa.

« Spolu s bratom Marošom ste zakladateľmi výcvikového strediska paraglidingu v Banskej Bystrici. Vzniklo v spolupráci s PerfectFly z Plavnice, bratov Štefana a Petra Vyparinu. Všetci štyria ste reprezentantmi SR v paraglidingu a máte bohaté skúsenosti.

Školu sme založili hlavne preto, že tu v okolí Banskej Bystrice sú ideálne podmienky pre paragliding. S bratom sme chceli odovzdávať svoje skúsenosti ďalej. Za podpory bratov Vyparinovcov, ktorí už dlhé roky robia kurzy na východnom Slovensku sa nám stredisko podarilo rýchlo rozbehnúť a už tu fungujeme štyri roky. Začiatky boli ťažké, hlavne kým sa o nás ľudia dozvedeli, no teraz sa reklama najviac šíri na základe odporúčaní, a tak je teraz takmer v každom termíne plno. Obidvoch nás to s bratom baví. Učíme ľudí ako mať z tohto športu radosť a robiť ho čo najbezpečnejšie, keďže paragliding verejnosť vníma ako dosť nebezpečný a adrenalínový šport. Je to však šport ako každý iný a možno aj bezpečnejší ako iné „bežnejšie“ športy.

Pasažieri prežívajú tento zážitok rôzne. Z niektorých nevypadne ani slovko a kŕčovito sa držia popruhov, niektorí kričia, niektorí odvážnejší si skúsia aj pilotáž a riadiť padák. No jedno majú všetci spoločné. Po pristáti nefalšovaný úsmev na tvári! A to je najväčšia odmena pre tandem pilota.

« Kto sa môže prihlásiť na takýto

« Čo plánujete do budúcna v spojitosti s klzákom? Do budúcna sa plánujem nominovať na pretek X-pyr a možno raz aj X-alps. To sú najväčšie výzvy. Potom by som rád zašiel aj do Indie, Nepálu a Himalájí. Takisto aj na súťažnej scéne by som chcel dosiahnuť čo najlepšie výsledky. Prvá méta je vyhrať Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa budú tohto roku konať spolu s Čechmi na talianskom teréne Pieve de´Alpago.

« Stalo sa, že ste mali v tandeme niekoho, kto sa počas celého letu bál otvoriť oči alebo kričal od strachu?

www.paraglidingskola.sk

kurz? Sú nejaké limity či predpoklady, čo sa týka zdravotnej stránky, fyzickej vybavenosti, veku? Na absolvovanie kurzu treba mať vek minimálne 16 rokov, treba mať aspoň priemernú kondičku a chuť naučiť sa niečo nové. Kto si nie je istý, či mu nebude výška robiť problémy, má možnosť absolvovať tandemový let s profesionálnym inštruktorom.

« Ktoré krajiny ste za účelom paraglidingu navštívili – súkromne či súťažne? Zatiaľ som za lietaním navštívil hlavne európske krajiny – Slovinsko, Rakúsko, Taliansko, Švajčiarsko, Francúzsko, Srbsko, Macedónsko, Bulharsko. Každá má iné terény, podmienky, kopce, kultúru, ľudí, kuchyňu... Človek spoznáva aj ostatné veci, nie len „vzduch“.

email: info@paraglidingskola.sk Fotografie: Ľuboš Kravec Otázky pripravila: Dagmar Staňová

Hrebeň Nízkych Tatier - Chopok / Ridge in Low Tatras - Chopok

GF

Web

video 0 2/2 0 16

55


športsport«

Pri lete z Marmolady / Flying from Marmolada

Flying over the country With a huge admiration and with a little bit of jealousy we look up to the sky watching colorful gliders flying above us. ... and from the bird’s eye view paragliders are watching us. Among them is Ľuboš Kravec (born in 1992), Team pilot PerfectFly, Instructor PG, Pilot C, FAI licensed, Tandem Pilot « When and why did you start with paragliding? It was in 2007. Since my early childhood, me and my brother were interested in planes. We started with paper models and later we moved to making balsa planes. We attended classes in our school focused on making models and we also met modelers who were flying with remotely controlled RC models – we really liked it. We were also aware of paragliders when we were kids. There was a hill right across our village, where they used to go flying and we were always watching them from our window or backyard. We always used to have our “favorites” and we would make bets which one will make it higher J. We are four brothers and our oldest brother Martin was the one who brought the first parachute. It was, however, some kind of “vintage stuff” and wasn’t sufficient for real flying. Martin figured that it would take larger investment to have a proper gear. So we ended up with near-ground attempts. But another brother Maroš has made a short takeoff with his feet merely lifting from the ground. He was becoming more and more interested in paragliding in high school and because we had several friends, who were both modelers and paragliders, he could ask and learn from them. Before too long he managed to get his first parachute and a seat.

56

0 2/2 0 16

When he went out to “test” the equipment he took our father and me. I liked it as well. When I tried it for the first time, I got hooked on it immediately. I wanted to have my own parachute and my mum was willing to help with 6,000 Slovak crowns. It wasn’t a great piece of parachute, but I had my own! So as a 14-year old boy I had to pay it off by making money delivering fliers around the town. It’s been nine years since then and we went a long and difficult way towards our desire. But it wasn’t so easy and quick. It took persistence, patience, courage and most importantly determination. But it definitely changes one’s life and for us, paragliding has become a way of life.

« We can see paragliders gliding in the air

quite often, but much less is known about paragliding as a competitive sport discipline. What are the criteria and how is it judged? Yes, paragliding has also serious competitions, which is not widely known. It goes like this: pilots meet in a specific area at specific time, everyone registers, gets a map with turning points, which are usually easily recognizable in that area (village, town, hill, telecom tower and so on). Coordinates of these points are uploaded to each contestant’s GPS during the registration. Committee announces a discipline and turning

points of the track. Each turning point has its virtual circle with radius of about 400 m - 1km or more depending on terrain, so that the reaching it is safe. When pilot crosses this circle and GPS records at least one point, it’s usually enough. Then he can start heading towards another turning point. Track usually consists of several turning points and final circle. The length of the track is determined by actual weather conditions – direction and strength of the wind (most often it is 30 – 120 km). Start time and takeoff time from the starting circle are set. The reason is so that every contestant has the same opportunity to gain an elevation and build a best possible starting position. Once a GPS machine announces time of start, all participants set out for the race. They can choose different tactics and route to reach the turning points. Some may fly over the hills, others can take it over the fields... the shortest route is not always the fastest one. The point is to make it to the finish and land as soon as possible. If nobody makes it to the finish point, winner is the one who flew the longest route. In the evening after the day of competition, everyone has to hand back the GPS devices with the recorded route and program will evaluate each flight and assigns points for each particular performance. Competition usually lasts 4-5 days. Some major international competitions, such as European or World Champion‑ ships last for up to 2 weeks. In Slovakia we regularly have 5 - 6 rounds of Slovak Cup. It always takes place in different locations. In order for the round to be valid, at least two flying days must be valid and in order to announce an overall winner of the Slovak Cup at least three rounds must be valid.

« Are there any special disciplines in this sport?


« športsport

Marmolada

We have several different disciplines. The most frequent is Cross Country or flyovers. Except organized competitions, where all contestants are flying together under the same conditions, we also have a free ride. Anybody, anywhere in the world can fly any track and program on a web server will evaluate his/her route after logging in and submitting the GPS data. Then the four best flights will be counted into his/her yearly score and based on performance category of a parachute, the rankings are calculated in particular categories. Parachutes are classified based on safety and performance into several classes, for example recreational pilots (HOBBY), sport pilots (SPORT), all pilots are in OPEN category and females have their own category (WOMEN). TEAMS category consists of any three pilots and each of them contributes to the team with scores from his/her best flights. Another discipline is the accuracy of landing, where the emphasis is put on landing as closer to the landing target as possible. Everybody has several attempts and the distances of landing from the center of the target are summed. Pilot with the lowest score is the winner. Discipline involving a little bit “more action” is acro. In Slovakia we do not organize these competitions, but they are common in other European or World locations. Pilots in this discipline perform various tricks, loops, flips and so on, usually above the water surface. Judges evaluate the performance and transitions between individual tricks. I think each discipline has something about it. My favorite is Cross Country, where pilots can ultimately show their tactical skills, because everybody has the same conditions and all pilots fly at the same time. Many times it takes some degree of luck to win a competition, but it lasts

Pri lete nad Marmoladu

several days, so if one day goes wrong, there’s still a chance to make up for the losses and show true qualities. And maybe even make it to the podium.

« Which of your achievements is the most

valuable for you? You are holder of Slovak record in flying with return on triangular course. My most valued award is “Best national pilot for 2014“ that was awarded by Amateur aviation association of Slovakia. It may sound strange, but I finished 76th among 120 best pilots from all over the world. It was my first year in national team and I finished best out of four Slovak pilots. Thinking about better than 50th place is in our environment almost “mission impossible”. Pilots from western countries have much better conditions. They are professional athletes paid by state and national associations. During winter months they don’t “harden up”, but they practice somewhere in Colombia or Brazil and so it’s really difficult to compete with them. Another achievement in my career was almost 10-hours long Alpine flight on a triangular course that was 258.37 kilometers long. So it’s an unofficial Slovak record – so called FAI triangle. Pilot takes off from point A and must fly to point B and C so that these points are as close to equilateral triangle as possible. It is so called FAI, for which you can gain the highest score coefficient (for each kilometer pilot gains up to 2.2 points). Each side of a triangle must be at least 28% of the full length. Such a flight is difficult in terms of planning and evaluating the conditions, because each side of a triangle needs to be adjusted for wind direction, time of day and so on. Other valuable achievements were on Slovak Cup 2013, where I won in my category and I finished second in overall ranking.

« What kind of conditions are necessary for paragliding? Weather is a major factor in paragliding. That means direction and strength of the wind, cloud cover, humidity, instability of air temperature and many other factors. For thermic flying the air near the ground must warm up to the point when the difference compared to other air layers is sufficient and the warm air starts spontaneously ascending. If temperature drops in higher altitudes, it’s good, because warmed air can ascend as high as possible, and when it saturates, a cloud is formed. Pilot can assess the situation based on clouds or places with biggest contrast on the ground (for example parking lots or meadows, water reservoir and ploughed field or clear cut forest area), where the ascending currents are and makes decisions accordingly about where to fly. If decisions work out well, pilot can stay in the air for many hours and can span considerable distances.

« What is the highest altitude you reached

with your glider? My highest altitude with my parachute was in Italy - 4000 meters above sea level during the 10-hours long Alpine flight that I mentioned earlier.

« Last year on November 11th at 11:11am you took off from iceberg in Dolomites. Your team of 5 pilots (Peter and Štefan Vyparina, you and two other pilots) managed to land successfully on Marmolada, which is in the altitude of more than 3000 meters. What was so special about this flight except extraordinary views? Yes, this experience is definitely one of the most extraordinary ones in my career. Several pilots have landed on the peak of Marmolada at the altitude of 3,343 meters.

0 2/2 0 16

57


« športsport

tion spread by word of mouth. So we are fully booked in almost every course. We both like it very much. We learn people how to enjoy this sport and do it as safely as possible, because public perception is that paragliding is dangerous and adrenaline discipline. But it’s a sport like any other, and maybe even safer than other “more common” sports.

« Who can sign up for this training

V oblakoch nad Veľkými Taurami (Alpy) / In the clouds above High Tauern (Alps)

Slovinsko - Lijak pretek Serial cup 2015 / Slovenia - Lijak competition Serial cup 2015

We were also dreaming about it and the dream came true on November 11th 2015. We were the only pilots in whole Dolomites and that was the most special thing about it. In late autumn we were rather skeptical about the success. We took a risk and it worked out well! The first attempt was in October, but the weather was against us. However, November was success despite the late date and we could enjoy the breathtaking views of the whole Dolomites. These are the moments, which make their marks in man’s heart.

« This year you are preparing new special event called HIKE&FLY X-Slovakia 2016. Start is planned for May 18th in Záhorská Ves and the finish will be in Nová Sedlica in Eastern Slovakia. What’s behind this idea? I’ve been planning this for some time and this year I am going to make it happen. So far, I’ve always been limited by the weight of my equipment (20 - 25 kg), which wouldn’t be possible to carry for such a long distance. So now I finalized my gear and thanks to sponsors I managed to obtain ultra-light equipment (parachute, seat, backup parachute) and the final weight of full gear is about 11.5 kg. I assume that together with light camping equipment it will be around 15 kilos. So I started planning and organiz‑ ing everything around the project – route, website, sponsors, logo, marketing, photo‑

58

0 2/2 0 16

grapher, cameraman etc. It will be something new in Slovakia – something that has never been tried in this scale in our territory. And of course, it will be an enormous experience and adventure for me. I will test my physical and mental endurance over longer period of time. There are several competitions like HIKE&FLY in Europe, the most widely known are X-alps and X-pyr. As the names suggest pilots are crossing Alps or Pyrenees. I will be crossing just our Slovakia so far J. Everything will depend on weather. If the weather is fine, I should be able to make it in less than 7 days. If it doesn’t work out well, it may be more than 15 days.

« Will you do this challenge alone or are

you going for it as a team? So far I am planning to do it just by myself without a ground support. Maybe next year it will be a competition, if anybody is inte‑ rested. However, I will be happy if runners or other paragliders join me in individual stages. My route can be tracked at my website www.adventure-zone.sk. I will write and post a report about each day here.

« With your brother Maroš you are found-

ers of paragliding training center in Banská Bystrica. It is established in cooperation with PerfectFly from Plavnica, which belongs to Štefan and Peter Vyparina. All four of you represent Slovakia in paragliding and have huge experience. We founded the school because we have ideal conditions for paragliding around Banská Bystrica. Me and my brother just wanted to pass on our skills. With support from Vyparina brothers who organize paragliding courses for many years in Eastern Slovakia, we managed to start the center and we are in the business for about four years now. Beginnings were tough before people got to know about us, but now the informa-

course? Are there any limits or pre-requisites with regard to health, physical fitness or age? In order to pass the course, participant has to be at least 16 years old, have at least average fitness level and willingness to learn something new. Those, who are not sure if higher altitudes won’t make them sick, may try tandem flight with professional instructor.

« Have you ever had in tandem someone who was afraid to open his/her eyes or someone who was screaming from fear? Passengers have different reactions to this experience. Some of them are completely silent and firmly clutch the harness. Some scream and others who have more courage even try to ride the parachute. But they have something in common. After the landing, they all have an authentic smile on their faces! And this is the highest reward for tandem pilot. « Which countries have you visited as

a paraglider – privately or as a participant in competitions? So far I’ve been mostly in European countries – Slovenia, Austria, Italy, Switzerland, France, Serbia, Macedonia and Bulgaria. Each of them has different terrains, conditions, hills, culture, people, cuisine... One can explore other things as well, not just the “air”.

« What are your plans for the future with

regard to glider? I want to win a nomination for X-pyr and maybe even for X-alps. These are the highest challenges. Then I would like to go to India, Nepal and Himalayas. I would also like to achieve best results in competitions. My first milestone is to win Slovak Championship, which will be organized this year together with Czechs in Pieve de´Alpago in Italy.

www.paraglidingskola.sk

email: info@paraglidingskola.sk Photos: Ľuboš Kravec Questions: Dagmar Staňová


FÍNSKY ZRUB ALEBO MUROVANÝ DOM NA KĽÚČ S POZEMKOM PRI GOLFE OD 190 000 €

Pri kúpe domu s pozemkom pri golfe - bonus členstvo v golfovom klube 0903 624 421 www.inlinesro.sk

0903 987 320 www.golftatry.sk


« technikatechnology

NOVINKY

zo sveta techniky

Lenovo P1

Lenovo predstavilo elegantný smartfón, ktorý sa pýši svojou veľkokapacitnou batériou. Ide totiž o model, ktorý sľubuje skutočne nadpriemernú výdrž na jedno nabitie. Pri priemernom používaní po nabíjačke nemusíte siahnuť až tri dni! To z neho robí ideálneho spoločníka na cesty.

Lenovo P1

Lenovo introduced elegant smartphone that boasts high-capacity battery. It’s a model that promises truly above average battery life on single charge. With average usage you don’t have to look for your charger for about three days! This makes it an ideal companion when you are on the go.

60

0 1/2 2/20 16


technikatechnology «

Nikon DL 18-50 Novinkou vo svete fotoaparátov je tento kompaktný Nikon, ktorý je však na profesionálnej úrovni. Vytvára totiž 20,8-megapixelové statické snímky vo formáte JPEG alebo NEF (RAW), no vytvorí aj videozáznam s rozlíšením 4K/UHD. Jeho zaujímavý dizajn tiež priláka nemalé množstvo potenciálnych záujemcov. Vďaka nemu vám neunikne žiaden zaujímavý moment na vašej dovolenke.

Nikon DL 18-50

This compact Nikon that offers professional quality is a new item in the world of cameras. It is capable of 20.8-megapixel static images in JPEG or NEF (RAW) formats, but it can also record video in 4K/UHD resolution.

Its interesting design will also attract significant amount of potential customers. With this camera you won’t miss any interesting moment of your vacation.

Panasonic

bluetooth reproduktor SC-RB5

Pre milovníkov kvalitnej hudby sa na trhu objavil reproduktor v kompaktnom tele odolnom voči vode. Jeho úloha je zosilniť basy prostredníctvom vibrácií medzi podstavcom a plochou na ktorej stojí. Aj vďaka nemu si hudbu vypočujete kdekoľvek a kedykoľvek a samozrejme vo výbornej kvalite.

Panasonic bluetooth speaker SC-RB5

There is a new speaker in compact, water-resistant case that appeared on the market for those who love good quality music. Its job is to boost bass through vibration between the stand and the place it is located at. With this speaker you can enjoy music anywhere and anytime and in a great quality, of course.

GoPro

HERO4 Session

GoPro je stále v kurze. Svedčí o tom aj novinka v podobe najmenšej a najľahšej outdoorovej  kamery od tejto značky. Dominantou je vodeodolná a pevná konštrukcia. Vaše najakčnejšie zážitky dokážete zachytiť pomocou jediného tlačidla.

GoPro HERO4 Session

GoPro is still in. This is proven by new smallest and the lightest outdoor camera of the brand. It features waterresistant and solid design. It can capture your craziest adventures with a single button.

0 2/2 0 16

61


NOVINKY zo sveta techniky / TECH NEWS

ALCATEL PLUS 10

Hybridný tablet, ktorý poslúži aj ako notebook, je ako stvorený na cestovanie. S pripojenou klávesnicou vydrží až 8 hodín práce. Samozrejmosťou je aj prítomnosť 5 Mpx fotoaparátu na zadnej strane a v prednej časti nájdeme webkameru s  rozlíšením 2 Mpx.

ALCATEL PLUS 10

Hybrid tablet that can also serve as a notebook is made for traveling. With attached keyboard it lasts up to 8 hours. 5 Mpx camera on the back is taken for granted as well as 2 Mpx web camera located in front.

Pripravila: Romana Mináriková Zdroj / Source: http://www.panasonic.com/de/corporate/presse/alle-meldungen/108- FY2015-SC- RB5.html https://www.nikonusa.com/en/about-nikon/press- room/photo-gallery/index.page lenovo.sk

62

0 2/2 0 16


VIDEO Nielen čítate ale aj vidíte - efektívny a pútavý út ý spôsob, ô b ako k môžete ôž t formou f videa vidieť a dozvedieť sa ešte viac.

WEB Rýchly spôsob, ktorým sa dostanete priamo riamo na požadovanú webovú stránku a získate ate tak všetky ďalšie potrebné informácie. mácie.

GOOD FLIGHT Tu môžete článok čítať online s možnosťou rozsiahlejšej prezentácie – viac textu a fotiek.

Získajte viac z časopisu Good Flight s QR kódom Ako naskenovať QR kód ? Potrebujete mobilný telefón s fotoaparátom s OS Android alebo iPhone. Smartfón pripojíte k internetu z mobilu alebo cez WIFI. Stiahnite si aplikáciu QR reader, ktorá je zdarma. Po nainštalovaní aplikácie (na skenovanie QR kódov) ju spustite na svojom smartfóne. Telefón nasmerujte fotoaparátom na QR kód, viď. obrázok. Spustite scan QR kódu, následne sa pripojíte na príslušnú stránku, kde môžete čítať článok na Vašom mobile, pripojiť sa na webovú stránku alebo si pozrieť video.


64

0 2/2 0 16


ÂŤ autotestcar test

tak toto je

brutal 0 2/2 0 16

65


autotestcar test«

BRUTAL

superšportiak made in Slovakia

66

0 2/2 0 16

Moderný dynamický tvar, nadčasový dizajn, špičkové materiály, osobité jazdné vlastnosti, konštrukcia a bezpečnosť vozidla, to je len zopár vecí, ktoré sa vzťahujú na Brutal – superšportiak made in Slovakia. Jeho tvorcami sú šikovní ľudia, najmä Marián Lušpai starší, ktorý sa už dávnejšie pohrával s myšlienkou vytvoriť takéto auto. Podarilo sa tak v dedinke neďaleko Slovakiaringu - slovenskej mekky motoristického športu. Ako dlho trval vývoj Brutalu? Vývoj trval deväť rokov. „Počas vývoja sme narazili aj na niekoľko slepých uličiek. Ak by sme sa im vyhli, mohli sme ušetriť tri či štyri roky. Auto by sme s dnešnými vedomosťami dokázali postaviť už za rok, bolo by to však s úplne iným rozpočtom“, povedal Marian Lušpai starší, pre ktorého je toto auto snom, prácou ale aj oddychom zároveň. Ako a kde auto dostávalo svoje prvé podoby? Najprv to bol len nápad, myšlienka, potom skice, návrhy. Odtiaľ pri určitej dávke odvahy a nekonečnej trpezlivosti už nebolo ďaleko k realizácii. Auto vznikalo v našej dielni, kde sa vymyslelo, navrhlo a postavilo úplne od základov. „Pri stavbe sme sa hrali s každou skrutkou, s každým detailom, aby sme sa dostali na čo najnižšiu hmotnosť,“ hovoril Lušpai o detailoch stavby. Prečo názov Brutal? Meno Brutal zodpovedá tomu, čo má auto vyjadrovať. Má to byť niečo surové, automobilové a zároveň to musí mať emóciu. Je dobre, keď názov pochopia aj v zahraničí. Pre koho je Brutal určený? Auto nemá pretekárske ambície, napriek tomu je určené pre tých, ktorí milujú adrenalín v žilách. V každom prípade je Brutal viac závodné ako športové auto a je určené najmä pre nadšencov, pre tých, ktorí chcú zažiť pravý zážitok z jazdy. Nie je to auto pre bežných vodičov. Čím je Brutal odlišný od iných automobilov? Čo má špecifické? Je to úplne iný koncept auta so špičkovými parametrami a použitými materiálmi (karbón). Brutal je poháňaný upraveným 300 – koňovým motorom od Subaru, ktorý je uložený v strede a celá jeho sila putuje na zadné kolesá. Samozrejmosťou je manuálna prevodovka, vlastné brzdy a podvozok, veľa ďalších komponentov bolo vyrobených vlastnoručne


« autotestcar test

len pre toto auto. Dvere, ktoré sa otvárajú smerom nahor, dodávajú Brutalu moderný nadčasový dizajn. Prepracovaná aerodynamika a bezpečnosť vozidla sú ďalšími dôležitými a špecifickými faktormi. Brutal má špeciálny rám a niekoľkobodové pásy ako v špeciáloch na okruhoch. A rovnako ako pri špeciáloch nepotrebuje klimatizáciu, posilňovač riadenia, elektrické ovládanie okien či systém ABS. Ako dopadli prvé testy Brutalu? Testy a prvé ostré jazdy na Slovakiaringu dopadli nad očakávania. Sme veľmi spokojní. Aká je ďalšia budúcnosť Brutalu? Brutal je zatiaľ len prototyp. Pri jeho stavbe dostali priestor aj niekoľkí poradcovia, modelári, dizajnéri a technológovia. Stále je však našim výtvorom – výtvorom malej rodinnej firmy, kde každý jej člen má už vlastnú úlohu. Auto plánujeme stavať naďalej ručne, na zákazku v malých sériách. Výroba bude trvať asi 9 mesiacov. Cena takéhoto auta - superšportiaku nie je samozrejme najnižšia, vzhľadom na prácnosť. Text: Janak, Marian Lušpai - Brutal Team Foto: Martin Lačný

Technické údaje / Technical data Objem / Displacement

2,0 l

rázvor náprav / Wheelbase

2625 mm

šírka auta / Width

1970 mm (bez zrkadiel) / (without mirrors)

výška auta / Height

1190 mm

motor / Engine

2,0 boxer turbo (300 HP) Subaru Impreza

(možnosť montáže motora až do výkonu cca 600 HP) /(optional engine of up to approx. 600 HP) umiestnenie motora / Engine location

za vodičom pozdlžne v smere jazdy / behind the driver across in the driving direction

prevodovka / Transmission

5 resp. 6 stupňový manuál / 5 or 6-speed manual

zrýchlenie z 0 na 100 km/h / Acceleration: from 0 to 100 km/h

pod 3,9 sek. (s motorom 300 HP) / under 3.9 sec. (with 300 HP engine)

váha auta / Car weight rám / Frame spodné ramená / Bottom arms

podľa motora a modelu max 800 - 880 kg /

GF

based on engine and model - max 800 - 880 kg celokovový z vysokopevnostných bezšvových trubiek / all-steel made of highly firm seamless tubes chrómmolybdenové trubky / chromium-molybdenum tubes

Web

karoséria / Body kompozitné materiály / composite materials (Fiberglass, CarbonFiber, airex) predné pneumatiky / Front tires

17 resp. 18

zadné pneumatiky / Rear tires:

18 resp. 19

0 2/2 0 16

video

67


autotestcar test«

BRUTAL – Super Sport Car Made in Slovakia Modern, dynamic shape, timeless design, top materials, specific drivability, skeleton and safety – these are just few things that apply to Brutal – super sport car Made in Slovakia. It’s been developed by smart people, mostly by Marián Lušpai Sr., who has been playing around with the idea of creating such a car for a long time. They made it reality in a small village near Slovakia ring – Slovakia’s center of motorsport. How long did the development of Brutal take? It took nine years. “During the development phase we encountered several roadblocks, so to speak. If we had managed to avoid them, we could have saved three or four years. With today’s knowledge we would be able to build a car within a year, but it would have required totally different budget“, says Marian Lušpai Sr., for whom this car is his dream come true, work and relax at the same time. How and where was the car shaped to its present design? At first, it was just an idea, then some drawings and designs. From there, with certain amount of courage and endless patience, it wasn’t that far to make it happen. Car was being built in our garage, Web UK where it was invented, designed and built

68

0 2/2 0 16

from scratch. “We were playing around with each and every screw, with every detail in order to achieve the lowest possible weight”, adds Mr. Lušpai about the details of the development. Why Brutal? Why this name? Brutal corresponds to what the car is supposed to express. It should be something raw, automobile-related and it should have an emotion. It’s good when the name is understood in other countries as well. Who is Brutal intended for? Car does not have any racing ambitions, but it is intended for those who love adrenaline in their veins. Anyways, it’s more racing than a sport car and it is intended mostly for enthusiasts – for those who want to experience a real race. It’s not a car for ordinary drivers. What makes Brutal different from other cars? What’s specific about it? It’s completely different concept with top parameters and materials being used (carbon). Brutal is powered by adjusted Subaru engine with 300 horse powers, placed in the center of the car and the whole power is transmitted to rear wheels. Manual shift is taken for granted; custom brakes and chassis and many other components were tailor-made specifically for this car. Doors, that are opening up-

wards, give Brutal a modern and timeless design. Detailed aerodynamics is another important feature of the car. Brutal has a special frame and multi-point seatbelts that can be found in special racing cars. And just like in racing cars, it doesn’t need any air-conditioning, power steering, power windows or ABS. How did the first tests end up? Tests and first real drives at Slovakia Ring exceeded our expectations. We are very satisfied. What are your plans for the future with Brutal? So far, Brutal is just a prototype. During its development we offered an opportunity to participate to several advisers, modelers, designers and technology engineers. But it still remains our creation – brainchild of a small family business, where every member has its own role. We plan to continue building the car manually in small series on a BTO (BuildTo-Order) basis. Production will last approximately 9 months. Of course, the price tag for such a super sport car is not low, considering the amount of necessary work. text. Janak, Marian Lušpai - Brutal Team photo: Martin Lačný


Popredný slovenský výrobca svadobných obrúčok & šperkov ZLATOVSKÁ 2205, TRENČÍN TEL.: 0904 618 009 WWW. ZASNUBY.COM WWW.SVADOBNEOBRUCKY.COM 0 2/2 0 16

KUPÓN zľava do 15% 69


« auto-motoauto-moto

Víťaz

Nový model značky Fiat získal jednu z najprestížnejších

cien. Od medzinárodnej poroty zloženej z 26 motoristických novinárov z 26 rôznych európskych krajín získal ocenenie Autobest. S celkovým počtom 1492 bodov Fiat Tipo predbehol ďalších štyroch finalistov: nový Opel Astra, nový Hyundai Tucson, Hondu CRV a Mazdu CX-3. Porota zvlášť ocenila hodnotu vozidla, ktorá je kľúčovým konceptom stratégie rodiny funkčných vozidiel Fiat. Fiat je jedinou značkou, ktorá tento titul získala trikrát. V roku 2003 to bol model Panda, v roku 2008 model Linea a teraz je to nový Fiat Tipo. Označenie Tipo bude používané vo všetkých krajinách regiónu EMEA, s výnimkou Turecka, kde sa označenie Fiat Ægea ukázalo byť natoľko úspešné, že bolo rozhodnuté o jeho zachovaní pre tento trh. Medzinárodná porota Autobest - nezávislá organizácia vytvorená v roku 2001 - udelila modelu Fiat Tipo titul Autobest 2016. Toto ocenenie potvrdzuje funkčný charakter tohto modelu, ktorý vedie k maximalizácii úžitkovej hodnoty pre zákazníka, čo je veľmi dôležitým aspektom celej rodiny funkčných vozidiel Fiat. Navyše disponuje niečím, čo zákazníci maximálne oceňujú, a síce jednoduchosťou modelového radu a transparentnosťou obchodnej ponuky. Porota 26 motoristických novinárov zastupujúcich 26 európskych krajín s pokrytím 91 % celkovej populácie Európy udelila vozidlu 1492 bodov podľa trinástich rôznych parametrov. Medzi tie patria napríklad dizajn, komfort, prevádzkové náklady, ovládateľnosť, cena, servisná sieť, distribúcia náhradných dielov, všestrannosť a hodnota pri ďalšom predaji. Stručne povedané, aby mohlo vozidlo získať cenu Autobest, musí pre väčšinu európskych zákazníkov predstavovať skutočne najlepšiu ponuku. Nový Fiat Tipo vo finále porazil štyroch súperov: Opel Astra, Hyundai Tucson, Hondu CRV a Mazdu CX-3. Pre porotu predstavoval najlepší automobil obsahujúci všetky potrebné ingrediencie pre uspokojenie typického európskeho zákazníka, ako sú dizajn, motory, vnímaná kvalita, komfort, všestrannosť a vynikajúci pomer cena/kvalita. Vďaka tomuto víťazstvu modelu Fiat Tipo sa značka Fiat môže chváliť tým, že ako jediná získala titul Autobest už trikrát. Prvým oceneným modelom bola v roku 2003 Panda, druhým v roku 2008

70

0 2/2 0 16


www.fiat.sk 0 2/2 0 16

71


auto-motoauto-moto« model Linea a teraz Tipo. Slávnostné odovzdanie ocenenia prebehlo vo februári v Miláne. Išlo o prvý slávnostný večer po rozšírení poroty o jedenásť nových členov, ktorí zastupujú Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Veľkú Britániu. Predaj modelu Fiat Tipo odštartoval v Taliansku, a to veľmi úspešne. Počas prvej víkendovej akcie u dealerov bolo objednaných vyše tisíc vozidiel. Pre záujemcov zo Slovenska je pripravená limitovaná edícia Opening Edition, ktorá štartuje na 11 990 eur, a ktorú si môžu zákazníci objednávať už teraz u všetkých autorizovaných predajcov značky Fiat. Pri zostavovaní výbavy Opening Edition bol braný ohľad predovšetkým na tri oblasti, a to na bezpečnosť, komfort a dizajn. Preto táto verzia okrem iného obsahuje 6 airbagov, zadné parkovacie senzory, hmlovky a ovládanie multimediálneho zariadenia na volante, rádio so vstupmi USB a AUX-in, Bluetooth, kožený volant a hlavicu radiacej páky, elektricky vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá a tiež exkluzívne chrómované prvky. Fiat Tipo Opening Edition bude k dispozícii v dvoch motorizáciách, so zážihovým motorom 1.4 a dieselovým 1.6 MultiJet. Oficiálne uvedenie modelu na slovenský trh sa plánuje na koniec februára budúceho roka. Nový Fiat Tipo kombinuje veľkú kapacitu batožinového priesto-

72

0 2/2 0 16

ru (520 litrov) s kompaktnými vonkajšími rozmermi: dĺžka 4,54 metra, šírka 1,79 metra a výška 1,49 metra. Rázvor náprav o dĺžke 2,64 metra prezrádza vynikajúcu priestrannosť interiéru a komfort na palube. To všetko je umocnené talianskym dizajnom, a to tak zvonku, ako aj zvnútra, ktorý tento model robí v danom segmente úplne jedinečným. Nový model je vybavený veľmi vyspelým usporiadaním zavesenia kolies pre presné riadenie, skvelé jazdné vlastnosti a vynikajúci jazdný komfort cestujúcich. Vpredu je použité nezávislé zavesenie kolies typu McPherson a vzadu vlečená kľuková náprava s torzne pružnou priečkou. Toto zavesenie kolies bolo odladené pre dosiahnutie nízkej hmotnosti, čím prispieva k zníženiu spotreby paliva. Nové Tipo je vozidlom navrhnutým v dokonalom štýle značky Fiat, čo znamená, že je doslova nabité chytrými riešeniami, ktoré uľahčujú život všetkých cestujúcich. Medzi tie patrí rad skvostných prvkov štandardnej výbavy a tiež voliteľný infotelematický systém UConnectTM s 5-palcovou farebnou dotykovou obrazovkou, hands-free rozhraním Bluetooth, funkciou audio streaming, čítačkou SMS správ a rozpoznávaním hlasu, vstupmi AUX a USB s integráciou iPodu, ovládaním na volante a na želanie tiež so zadnou cúvacou kamerou a novou dotykovou navigáciou TomTom 3D Touch.


« auto-motoauto-moto Meno vozu - Tipo - je oslavou označenia, ktoré Fiat počas svojej viac ako storočnej histórie použil už niekoľkokrát. Jeden z modelov, ktorý toto prestížne meno niesol, bol v rokoch 1988 až 1995 predaný v takmer dvoch miliónoch exemplároch a bol ocenený prestížnym titulom Auto roka 1989. Tohto ocenenia sa mu dostalo najmä vďaka jeho všestrannému charakteru, veľkému vnútornému priestoru a kompaktným vonkajším rozmerom. Rovnaké víťazné vlastnosti charakterizujú tiež nové Tipo. Jedná sa o veľmi praktický a funkčný model, ktorý je v dokonalom súlade s tradíciou značky Fiat a zaisťuje najlepší pomer výbavy k cene, čo definuje skutočnú hodnotu akéhokoľvek priemyselného produktu. Nový Fiat Tipo bol navrhnutý v talianskom štylistickom centre Fiat a vyvíjaný v Turecku v spolupráci so spoločnosťou Tofaş R&D, ktorá je jedným z najväčších výskumných a vývojových centier skupiny FCA. Vyrábaný je v továrni Tofaş v tureckej Burse, jednej z najvyspelejších automobilových tovární na svete, ktorá bola ocenená zlatou medailou World Class Manufacturing.

automobily predáva overený predajca Todos Italia s.r.o.

Základné technické údaje motorov / Basic technical data BENZÍNOVÉ

NAFTOVÉ

1.4 95k

1.6 E-TorQ 110k AT6

1.3 MultiJet 95k

1.6 MultiJet 120k

1368

1598

1248

1598

Maximálny výkon (kW / k pri ot./min)

70 / 95 (6000)

81 / 110 (5500)

70 / 95 (3750)

88 / 120 (3750)

Maximálny krútiaci moment

127

152

200

320

(4500)

(4500)

(1500)

(1750)

6stupňová manuálna

6stupňová automatická

5stupňová manuálna

6stupňová manuálna

Maximálna rýchlosť (km/h)

185

192

180

199

Zrýchlenie 0-100 km/h (s)

11,5

11,2

11,7

9,7

Kombinovaná spotreba (l/100km)

5,7

6,3

4,1

4,2

Emisie (g/km)

133

146

108

110

Obsah (cm3)

(Nm pri ot./min)

Prevodovka

GF

Web

video 0 2/2 0 16

73


auto-motoauto-moto«

Inzercia

Váš osobný „lekár“ na cestách? Jednoducho pomáha...

Liek Wobenzym

®

· Pôsobí proti opuchom nôh pri dlhšom cestovaní · Posilňuje oslabenú imunitu · Významne urýchľuje liečbu prípadných úrazov · Pomáha rýchlejšie prekonať chrípky a nachladnutia · Urýchľuje rekonvalescenciu po nadmernej námahe

Viac na www.wobenzym.sk Wobenzym – originálny tradičný liek z prírodných zdrojov na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu.

MUCOS PHARMA CZ, s.r.o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, Česká republika, MUDr. Richard Zachar, Kamenná 46, 966 22 Lutila. www.wobenzym.sk, konzultácie na tel.: 0911 723175


Odlietate z letiska Bratislava? Zaparkujte u nás! î î î î î î î

cenovo výhodné bezpečné – 24 hodinová vrátna služba monitorované kamerovým systémom zabezpečené elektronickým zabezpečovacím zariadením transfer na letisko a späť zadarmo blízkosť pri letisku (len 3 min. autom) blízkosť nákupných centier IKEA, AVION, PHAROS (len 300m)

www.parkovaniepriletisku.sk tel.: +421248201344

„Najväčšia autopožičovňa v Európe“ Vaše riešenie pre zabezpečenie krátkodobej ale i dlhodobej mobility.

Kontakt: Europcar Slovakia | + 421 2 555 66 666 | europcar@europcar.sk | www.europcar.sk


«gurmángourmet

Jedlo, jedlo, jedlo... je to nevyhnutná súčasť nášho života. Ako z neho mať radosť i úžitok? Spýtali sme sa Anety Orosiovej zo školy varenia Jem iné, kde kuchtí spolu s Janicou Lacovou, tak ako na televíznych obrazovkách, či v ich spoločnej kuchárskej knihe.

Jeminé, to je mňamka

Kedy a prečo ste sa rozhodli jesť inak? Popri tanečnom športe som si stravu vôbec nestrážila, nemala som takmer žiadne zdravotné problémy. Keď som sa rozhodla zavesiť profi tanec na klinec, rozbehol sa kolotoč problémov. Od vážnych alergií, cez rozhádzaný metabolizmus a zlé trávenie až po nábeh na astmu. Začala som si čítať literatúru a internet, vzdelávať sa v oblasti výživy, chodila som k rôznym alternatívnym lekárom a liečiteľom. Istú dobu som bola aj vegetariánka, vegánka, či holdovala makrobiotike, paleo, tradičnej čínskej medicíne... Všetko som skúšala v domnení, že ten ďalší stravovací smer mi už pomôže a vytrvám pri ňom. Sme presýtení informáciami a ťažko sa v tom všetkom dnes orientuje, ale podľa mňa sa treba riadiť zásadami, ktoré voľakedy bežne platili. Čo je teda podstatou vašej kuchyne dnes? Vyhral zdravý sedliacky rozum - čítať etikety, používať sezónne a lokálne suroviny vo vysokej kvalite. A popri tom som na pol roka vysadila živočíšne tuky, cukor a lepok, používala vo väčšej miere strukoviny, zeleninu, rôzne korenia a bylinky a organizmus sa reštartoval. A využívam aj silu prírody – nie na všetko je totiž potrebné brať lieky. Dnes si vyberám najmä kvalitu nie kvantitu. Kvalitné suroviny vám prinesú pocit nasýtenia oveľa skôr, pretože nedávajú telu len prázdnu energiu, ale aj živiny. Dokonca v tradičnej slovenskej kuchyni našich predkov to takto bežne fungovalo – nepoužívali sa žiadne polotovary, bolo menej mäsa, veľa sezónnej zeleniny. Fazuľa, šošovica, špalda, pohánka a jačmeň sa vyskytovali v strave dennodenne a potraviny za nimi do kuchyne necestovali cez pol sveta. Dnes sme rozmaznaní tou rozmanitosťou, ktorú obchody a trhy ponúkajú a samozrejme

76

0 2/2 0 16

Kukuričný quiche so zelenou fazuľou, tekvicovými semienkami a kôprom / Corn quiche with green beans, pumpkin seeds and dill / foto: Lucia Jesenská

nezazlievam to, ale som zástancom pestrosti i striedmosti. Často vychádzam z tradičných slovenských receptov, ale obmieňam pšeničnú múku za špaldovú či pohánkovú, rafinovaný cukor za surový trstinový či med a mäso, vajíčka a maslo používam slovenské, ideálne farmárske. Nevarím zo sto percentne lokálnych surovín, pretože mám občas rada aj exotiku, ale snažím sa o rovnováhu v kuchyni. A tá ju dáva aj môjmu organizmu. Nie je totiž nič horšie, ako keď sa stresujeme kvôli jedlu. To nám má robiť radosť. Môžeme rozpoznať čo je zdravé stravovanie, keď sme zahltení veľmi rozporuplnými informáciami? Zdravá potravina je relatívny pojem, pretože každý sme iný, každý máme iné potreby a preferencie, iné zdravotné problémy a intolerancie. No našim cieľom by malo byť

varenie primárne z čerstvých, sezónnych a pokiaľ možno lokálnych potravín, pretože žiadne extrémy v strave nie sú správne. Ako je to s mäsom, mliekom či cukrom? Ja jem všetko J. Chuť mäsa mám rada, ale pri výbere sa primárne zaujímam o zdroj, z ktorého pochádza. Ako zvieratá žili a čím boli kŕmené, či ako bolo mäso spracované. Okrem mäsa, vajíčok z voľného chovu a rýb sa snažím dopĺňať tanier aj o bielkoviny rastlinného pôvodu, ako je negeneticky modifikovaná sója, tradičné strukoviny, semienka, orechy, quinoa a pšeno, či listová zeleniny tak, aby som do jedálnička zaradila všetky potrebné aminokyseliny. Čo sa mlieka týka, to je veľmi kontroverzná téma. Ja som zástancom kyslomliečnych, fermentovaných a ideálne nepasterizovaných výrobkov, avšak pochádzajúcich zo známeho a kvalitného zdroja. A ako som


«gurmángourmet už spomenula, uprednostňujem ovčie a kozie výrobky, ale nepreháňam to. Sladidlá – to je téma sama o sebe, myslím si však, že rafinovaný cukor, ktorý sa v dnešnej dobe používa zbytočne v nadmernom množstve, by sme mohli jednoducho vymeniť za rôzne iné prírodné alternatívy, ako je med, obilné slady, sirupy, či agáve, sušené ovocie, alebo z času na čas kľudne aj kokosový cukor. Ako si pripraviť na tanier jedlo, ktorému nebudú chýbať žiadne živiny, minerály, vitamíny? Zdravý tanier je základ. Takéto stravovanie je dokonca odporúčané Harvardom a na internete nájdete nespočetné množstvo obrázkov, ako zdravý tanier v praxi vyzerá. Nemali by sme zabúdať na zeleninu a ovocie, ktoré spoločne tvoria až polovicu denného príjmu v potrave. Polysacharidy v prirodzenej podobe, ktoré obsahujú, zložené cukry, vlákninu a udržiavajú hladinu cukru v krvi v rovnováhe. Ďalej ľahko stráviteľné bielkoviny - rastlinné by mali prevládať nad živočíšnymi. A ešte zdravé oleje a tuky. No a samozrejme voda, prípadne bylinkové čaje. Vieme si pripravovať plnohodnotné jedlo iba z domácich slovenských produktov? Nájdeme medzi nimi aj tzv. SuperFood? Ale áno, no avokádo by mi asi chýbalo, zbožňujem totiž čokoládovo avokádovú penu J. Na Slovensku máme veľa tradičných superpotravín, ktoré sú často lacnejšie a pritom minimálne rovnako výživné ako ich exotickí kolegovia. Napríklad med, pohánka, či mak, čučoriedky, orechy alebo bryndza, pšeno a jablká. Jedlo čisto z lokálnych surovín je možné pripraviť. V dnešnej dobe si však nákup a varenie zjednodušujeme, je však dobré sa zamýšľať, čo tvorí hlavnú zložku našej potravy. Keď budeme podporovať domácich producentov, budeme mať časom aj väčší výber, pretože farmári budú mať pre koho pestovať a vyrábať.

Bryndzová nátierka so špenátom / Sheep cheese spread with spinach / foto: Lucia Jesenská

V Starej tržnici funguje vaša Škola varenia Jem iné... Projekt školy varenia vznikol s cieľom podporovať kultúru plnohodnotného stravovania a zdravého komunitného života v Bratislave. Naše kurzy a workshopy sú venované zdravej a vyváženej strave, sú zamerané na osvetu, vzdelávanie a integráciu. Chceme v Jem iné škole varenia rozvíjať kulinárske zručnosti našich kurzistov, Janica, foto: Lucia Jesenská

Aneta, foto: Lucia Jesenská

0 2/2 0 16

77


«gurmángourmet

Jeminé,

that’s the treat

Aneta a Janica na krste ich spoločnej knihy, foto: Lucia Tužinská

či sú to začiatočníci alebo pokročilí. Majú možnosť zoznámiť sa s tradičnými potravinami, ktoré boli kedysi bežne využívané a tiež sa dozvedia, akú pridanú hodnotu môže mať stravovanie na stav ľudského organizmu. V našej škole varenia však myslíme na všetkých, a to nielen na ženy, ktoré sa takýchto aktivít zúčastňujú častejšie než muži. Pripravené sú aj čisto chlapské kurzy, kde sa muži budú učiť variť od základov. Nebudú chýbať ani hravé a kreatívne kurzy venované rodinám s deťmi. Napísali ste kuchársku knihu S Anetou a Janicou - Čo na srdci to na jazyku. Čo v nej môžeme nájsť? Našu knihu jednoznačne najlepšie vystihuje zadná obálka J. Vytvorili sme obsah, ktorý je rozdelený do dvoch častí. Recepty sú založené na sezónnosti. Teoretická časť knihy predstavuje náš pohľad na zdravé a vyvážené stravovanie, rôzne tipy a triky do kuchyne, či k nákupu a skladovaniu potravín. Spolupracujeme s Agrokruhom, Slowfoodom, Vidieckou platformou, či debničkovými systémami. Podporujeme lokálnych producentov aj bio obchody, komunikujeme so šéfkuchármi, lekármi a odborníkmi na výživu, ktorých máme zastúpených aj priamo v tíme. A záštitu nad našimi projektmi má pani námestníčka primátora Bratislavy, MUDr. Iveta Plšeková, čo si veľmi vážime. Ste ambasádorkami Food Foundation Jamieho Oliviera v projekte Food Revolution. Čo je vašou úlohou v tejto pozícii? Ako ambasádorky Jamieho osvetových aktivít na Slovensku sa snažíme šíriť osvetu ohľadom zdravého životného štýlu a stravovania u detí, mládeže ale aj dospelých. Naše aktivity pravidelne reportuje-

78

0 2/2 0 16

Kniha vyšla v spolupráci s vydavateľstvom Fortuna Libri / Book was published in cooperation with Fortuna Libri

me a status ambasádorov si obhajujeme. Okrem iného aktuálne pripravujeme projekt Skutočne zdravá škola, ktorý ozdravuje školské jedálne a každoročne organizujeme Food Revolution Day. Okrem celoslovenskej kampane tento rok pôjde aj o trojdňový festival jedla v Starej tržnici v Bratislave od 20. do 22. 5., ktorého sa môžu zúčastniť školy ale aj verejnosť. Piatok bude venovaný deťom a online škole varenia s Jamiem, sobota potravinovému trhu, hudobným vystúpeniam v spolupráci s GRAPE festivalom a kulinárskym show, ktorých sa zúčastnia rôzne osobnosti a šéfkuchári. V nedeľu to bude najmä o rodinnom pikniku a súťažiach. Samozrejme nebudú chýbať ani edukačné, zábavné a interaktívne stanovištia, Street Food Festival, či športové aktivity. Už teraz sa tešíme. foto: Lucia Jesenská, Lucia Tužinská pre vydavateľstvo Fortuna Libri - kniha s Anetou a Janicou - Čo na srdci, to na jazyku, otázky: Dagmar Staňová

Food, food, food... it’s an indispensable part of our life. How to enjoy and benefit from it? We interviewed Aneta Orosiová from „Jem iné (I eat differently)“ cooking school, where she and Janica Lacová cook together, just like they do on TV screen and in their cook book. When and why have you decided to eat differently? While being a dancer, I wasn’t paying much attention to my eating habits at all, because I didn’t have any health problems. When I decided to hang it up, I was struck with plenty of health problems. From serious allergies, imbalanced metabolism and poor digestion to early asthma symptoms. I started to read literature and the internet, educate myself about proper nutrition; I visited several alternative doctors and healers. I’ve been a vegetarian and vegan for some time and I was also devoted to macrobiotic principles, paleo, traditional Chinese medicine... I’ve tried everything in anticipation that the new nutrition direction would help me and I would stick to it. We are flooded with information and it’s hard to figure it all out these days, but in my opinion we need to follow the rules that were common in the past. So what is the basis of your cuisine today? Common sense has prevailed – one should read the labels, use high quality seasonal and local food. And besides that, I stopped eating animal fats, sugar and gluten for 6 months, started eating more legumes, vegetable, various spices and herbs and my body has restarted. And I am trying to use the power of nature – not everything needs to be cured by drugs. Today I choose quality over quantity. Qua‑ lity foods give you the feeling of full stomach much sooner, because they don’t give the body just an empty energy, but they provide nutrients as well. This is how it worked even in traditional Slovak cuisine of our ancestors – they didn’t use any frozen products, they ate less meat, a lot of seasonal veggies. Beans, lentils, spelt, buckwheat and barley were present in their food every day and it didn’t have to travel across the half of the world. Today, we are spoiled by this variety offered in supermarkets and of course, I am not


against it, but I prefer variety and modera‑ tion. Oftentimes, my food is based on traditional Slovak recipes, but I swap wheat flour for spelt or buckwheat flour, refined sugar for raw cane sugar or honey and I use only Slovak meat, eggs and butter, ideally from the farms. I don’t cook with 100% local ingredients, because I like a little bit of exotics, but I make an effort to balance my cuisine. And it translates to my body as well. There’s nothing worse than being stressed about the food, because food is something that should be enjoyed. Are we able to distinguish what is healthy diet, when we are flooded with very contradictory information? Healthy food is a relative term, because everybody is different, everybody has different needs and preferences, different health problems and intolerances. Our goal should be cooking primarily from fresh, seasonal and, if possible, local products, because any extremes in diet are not a good thing. How about meat, milk and sugar? I eat everything J. I like the taste of meat, but I am curious about its source - where it comes from. I want to know how the animals were living, how they were fed and how the meat was processed. Except meat, free-run eggs and fish, I am trying to have on my plate some vegetable proteins as well, such as non-genetically modified soya, traditional legumes, seeds, nuts, quinoa and millet, or leafy vegetables so that I include all essential

amino acids into my diet. As for milk, it is a highly controversial topic. I favor probio‑ tics, fermented and ideally non-pasteurized products. However, they should come from known and quality source. And as I said, I prefer sheep and goat products, but I don’t go to extremes. Sweeteners – this is another huge topic, but I think that refined sugar that is used today in unnecessary high amounts should be simply replaced by other natural alternatives, such as honey, malts, syrups or agave, dried fruits or sometimes even coconut sugar. How should one prepare a plate of food, which won’t lack any nutrients, minerals and vitamins? Healthy plate is fundamental. Such diet is recommended by Harvard and you can find numerous pictures on the internet how a healthy plate looks like in a real world. We should not forget about veggies and fruits, which form up to 50 percent of all food intake. We also should not forget about polysaccharides in their natural form that contain complex saccharides, fiber and maintain balanced levels of blood sugar, plus easily digestible proteins – vegetable proteins should have a higher proportion than animal proteins. And healthy oils and fats, and of course, water or herbal teas. Are we able to prepare complex food using only local Slovak products? Can we find a so called Super Food among them?

Sure, we can, but I would probably miss avocado, because I love chocolate avocado mousse . We have a lot of traditional Slovakian superfoods, which are usually cheaper and at least equally nutritious compared to their more exotic counterparts. For example, honey, buckwheat, poppy seeds, bilberries, walnuts or our sheep cheese (bryndza), millet or apples. It is possible to prepare a food made of local products. Today, however, we tend to simplify our shopping and cooking habits, but it is worth to contemplate what makes up the main chunk of our diet. If we support our local farmers now, we will have a wider choice later, because they will have a demand to satisfy. You have a cooking school called Jem iné in Stará tržnica (Old Marketplace)... The idea of this project was hatched with a vision to support a culture of complex dietary habits and healthy community lifestyle in Bratislava. Our courses and workshops are dedicated to healthy and balanced diet, and are focused on awareness and integration. In Jem iné, we want to develop culinary skills of our attendees, no matter if they are beginners or skilled cooks. They have an opportunity Aneta Orosiová a Janica Lacová, ambasádorky Jamie Oliver Food Foundation na Slovensku, foto: Lucia Jesenská

GF

Web

79


«gurmángourmet

playful and creative courses for families with children.

to familiarize themselves with traditional groceries that were used on a daily basis in inz_57x66.indd 1 the past and they will also get to know 31/03/16 what kind of added value can have a healthy diet on a human body. However, in our cooking school we think about everyone, not only about women who participate on these activities more frequently than men. We have specific courses for men, where they can learn how to cook from scratch. We will also offer

80

0 2/2 0 16

You wrote a cook book called “S Anetou a Janicou Čo na srdci to na jazyku”. What can we find inside? Our book is best described by its back cover J. We created a content that is divided into two parts. Recipes are based on seasons. Theoretical part presents our view on healthy and balanced diet, various tips and tricks in the kitchen and on buying and storing the food. We cooperate with Agrokruh, Slowfood, Vidiecka platforma (Village platform) and box systems. We support local producers and organic grocery stores, we communicate with chefs, doctors and nutritionists, who are also members of our team. And MUDr. Iveta Plšeková, deputy mayor of Bratislava, took the patronage over our projects, which we 18:18 highly appreciate. You are ambassadors of Food Foundation by Jamie Olivier in Food Revolution project. What’s your role in this position? As ambassadors of Jamie’s educational activities in Slovakia we are trying to spread the word with regard to healthy lifestyle

and dietary habits of children, young people and adults. We report our activities on a regular basis and we defend our status of ambassadors. We currently work on a project called Skutočne zdravá škola (Truly Healthy School), which brings healthier food to school canteens and every year we orga‑ nize Food Revolution Day. Except nationwide campaign, this year we will also organize a three-day festival of food in Stará Tržnica (Old Marketplace), which will take place between May 20th and May 22nd. Both schools and public can participate in this event. Friday will be dedicated to children and online cooking school with Jamie, Saturday will be dedicated to food market, music performances in cooperation GRAPE festival and culinary show, where various celebrities and chefs will participate. Sunday will be about family picnic and competitions. Educational, entertainment and interactive kiosks will be there too, as well as Street Food Festival or sport activities. We are looking forward to it very much. Photos: Lucia Jesenská, Lucia Tužinská pre vydavatelstvo Fortuna Libri - kniha S Anetou a Janicou - Čo na srdci, to na jazyku, Questions: Dagmar Staňová


Rum for Connoisseurs

Drink Responsibly

EXCLUSIVE RUMS FROM DOMINICAN REPUBLIC IMPORT INTO THE EU | DISTRIBUTION | WHOLESALE | RETAIL | TASTINGS SHOP AND TASTINGS: Lidickรก 766/1, Prague www.rumako.cz

โ€ข

www.facebook.com/rumako.cz

0 2/2 0 16

81


POKOJNÉ BÝVANIE V LONE PRÍRODY

www.domy-senkvice.sk 0948 101 818

mapy TL AČENÉ MAPY 1 : 40 000 • 1 : 50 000 • 1 : 60 000

vo všetkých podobách MAPY NA INTERNETE www.cykloser ver.cz

MAPY VO VAŠOM MOBILE ČI TABLETE Vyskúšajte vzorky na stiahnutie

Z A DA R M O

plánovanie vlastného výletu s výškovým profilom on-line

www.phonemaps.cz


DOVOLENKA PLNÁ POHODY VĎAKA

R O K O V

NA TRHU

00 AKO 65 0 NUKE 1 VIAC O P V TO V PRODUK % AKO 75 2 VIAC TOV SKL ADOM K PRODU Y TK RO LÁ AT SP QU KA NA A RU P IT ZÁ KU E D Á TY NÁ CR EN UK E ĽŽ D 5 M ED RO PR A P N HO

6

DHO U Ý H JV NA A TR O N T S Y Č A CEN BER 3 E I Š O D V BA J E Ý N N OV OB T OS DUK 4 O R P


REÁLNA ANGLIČTINA Z REÁLNEHO ŽIVOTA REAL ENGLISH FROM REAL LIFE Webový projekt www.anglickefrazy.sk je určený pre všetkých, ktorí sa rozhodli naučiť sa po anglicky naozaj kvalitne. Na stránke nájdete viac ako 4000 fráz a  slovíčok, ktoré sa používajú v  súčasnej modernej angličtine. Takmer všetky frázy, slovné spojenia a slangové výrazy zazneli v amerických filmoch alebo sa objavili v reálnych anglicky písaných webových článkoch. A to nie je všetko. Ku každej fráze je tiež k dispozícii vzorová anglická veta s prekladom do slovenčiny. Na stránke www.anglickefrazy.sk sa môžete učiť a zdokonaľovať v angličtine tromi spôsobmi:

1.

ZOZNAMY FRÁZ A SLOVÍČOK

V našej databáze sa aktuálne nachádza viac ako 4100 hesiel, ktoré sú rozdelené do troch podkategórií: - frázové slovesá – to sú tie slovné spojenia, o  ktorých nikdy nevieme, čo presne znamenajú, pretože sú zložené z  jedného slovesa a jednej nič nehovoriacej prípony a dokopy to celé dáva nejaký úplne iný zmysel. Príkladom takýchto frázových slovies sú napríklad: Viac frázových slovies tu:

BOTTLE UP – dusiť niečo v sebe TAKE OVER – prevziať (prácu, zodpovednosť) GET ALONG (WITH) – vychádzať s niekým HOLD OFF – vydržať, vyčkať LOOK AFTER – dávať pozor (na niekoho)

- idiómy – to sú také slovné spojenia, ktoré sa používajú v prenesenom význame a  pri doslovnom preklade nedávajú žiaden význam. Idiómy sú v každom jazyku (aj v slovenčine), no v  angličtine je ich podstatne viac a  výskyt v  bežnej hovorovej angličtine je oveľa častejší. Viac anglických idiómov tu:

AT THE DROP OF A HAT – okamžite, bez váhania (THAT’S) OVER THE TOP – to už je trochu priveľa BEAT THE BRAINS OUT – lámať si hlavu CATCH WITH PANTS DOWN – nachytať na hruškách CUT CORNERS – skracovať a uľahčovať si veci

- slang – slangové slovíčka sa podobne ako idiómy, používajú v angličtine veľmi často a  preto, ak chcete pri konverzácii s  rodenými Angličanmi alebo Američanmi správne porozumieť aj trochu neformálnejším vetám, treba sa naučiť aj množstvo slangových výrazov. Viac slangových výrazov tu:

GIG – číslo, vystúpenie DORK – blbeček, chumaj BOOZE – chlast, pijatika LAME – trápne, nudné, mizerné BUCKS – doláre, prachy

Viac na / More at:

84

www.anglickefrazy.sk


TESTY Z ANGLIČTINY

Ak sa chce človek naučiť nejaký cudzí jazyk, musí si ho aj pravidelne precvičovať a robiť si testy, aby si naštudovanú problematiku utvrdil a prípadne sa aj naučil niečo nové. Je dokázané, že učenie angličtiny prostredníctvom testov je jedným z najefektívnejších spôsobov ako sa ďalej zdokonaľovať a hlavne upevňovať svoje nadobudnuté znalosti. Testy na našej stránke obsahujú viac ako 1400 testových otázok, ktoré sú rozdelené do viacerých gramatických okruhov. Po dokončení každého testu sa vaše meno zapíše do rebríčka, kde si môžete porovnať svoje umiestnenie s  ostatnými členmi nášho webu. Všetky testy sú tu:

1. He started to study art.....................University of Maryland. a/ on the b/ in the c/ at the d/ at

3. Do you shake hands in Britain? Yes, we............................... . a/ does b/ are doing c/ did d/ do 4. You could lose your job if you keep falling......................with your work. a/ behind b/ apart c/ down d/ back 5. I....................have started sooner, because now it’s too late. a/ must b/ should c/ ought d/ need správne odpovede 1c, 2c, 3d, 4a, 5b

2.

2. I have.......................................................10 pounds this year. a/ lose b/ lust c/ lost d/ losed

3.

BLOG

Každá správna webová stránka má mať svoj blog a nie je tomu inak ani na portáli www.anglickefrazy.sk. Na našom blogu nájdete množstvo krátkych ale užitočných článkov na rôzne témy súvisiace s  angličtinou a  anglo-americkým svetom. V  článkoch sú bližšie rozpísané jednotlivé frázy alebo idiómy aj s  príkladmi vo vetách, no nájdete tu aj množstvo článkov, ktoré rozoberajú

frázy a slovíčka, ktoré zazneli v anglických či amerických filmoch. Práve filmy a seriály v angličtine sú najlepším zdrojom ako sa naučiť aj pokročilejšiu angličtinu a vďaka nim sa aj Vy môžete naučiť plynule „spíkovať“ po anglicky. Všetky články na blogu sú tu:

VEĽA ZDARU PRI ŠTÚDIU ANGLIČTINY


« zábavafun

Prepracované príslovie príslovie Prepracované Bruz, Eol, EČV okr. Raad, Dolný spin Kubín

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

filmový mimozemšťan

vozidlo ťahané koňmi

germán. najvyšší boh

vyháňalo (expr.)

ženské meno

hmota osudové na výrobu znamenie zátok

ruténium (zn.)

vyber do konca rakúske sídlo

dekagram (hovor.)

Run Length Limited

3

uvoľnil priviazané

tamtí

občan Írska

promenáda mládnik (kraj.)

1

dávaj plat opije sa (hovor. pejor.)

robila čiary

úprava vlasov horná rotácia

2 naivka (zriedk.) citoslov. povzbud.

otravné látky (skr.)

francúz. sídlo st. český tenista Svěrákov film hrdinská povesť

koniec modlitby Rím (pôv.)

nevoľník

okresný výbor technické k. o.

protestantský kňaz Eduard (česky dom.)

Svetový pohár

4

autonómna oblasť

odchádzame (expr.)

krútňava

Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov, szhk@szhk.sk

Diagonálne sudoku SUDOKU DIAGONÁLNE

4

6

7

5 3

9

5

2

1

3

6

4

1

8 6

7

9

8

1

9 1

8

9 3

8

4

9

5

1

1 9

3

2

8 2

8

1

7

5 7

3

5

2

6

1

Autor: J. Páleník Autor: J. Páleník

Klasické sudoku s písmenami F KLASICKÉ sudoku sGpísmenami GF

4

2

španiel. člen dravec s hrivou

starogr. boh vetra psych. droga nehnil (nár.) český zápor

epidémia

EČV okr. Stará Ľubovňa

SZHaK

ako (bás.) cítil bolesť

rub Emil (dom.) poolepovať hmyz sajúci krv

meno skladat. Janáčka

SZHaK

existuješ Sociedad de Resp. Limitada

chobotnatec urobím opevnenie 551 (rím.) krátky záber

sladkovodná ryba

86

Vojtech (dom.)

znetvorovala

5

2

0 2/2 0 16

SZHaK

2 6

9

Autorka: B. Lehotská SZHaK Autorka: B. Lehotská

3

Znenie tajničky: Tohtoročná zima nestála za nič, všetko lietalo načas. Výhercami sú Oliver Smolinský z Bra‑ tislavy, Kamil Kmeč, Lucia Leporisová z Bratislavy. Srdečne blahoželáme! Správne znenie tajničky v krížovke pošlite do 24. júna na adresu redakcie AB PRINT, s.r.o., Dukelská štvrť 948/11, 018 41 Dubnica nad Váhom alebo na e-mail: redakcia@abprint.sk (uveďte predmet v e-maile TAJNICKA) a troch z Vás odmeníme hodnotnými darčekmi.

7 Autor: M. Uher Autor: M. Uher

Nájdi 10 rozdielov / Find 10 differences


« zábavafun Nájdi 10 rozdielov a potom si obrázok vyfarbi. / Find 10 differences and then color the picture.

POSPÁJAJ ČÍSLA Začni spájať bodky od 1 až po 67 a nechaj sa prekvapiť aký obrázok ti vznikne. /

CONNECT THE NUMBERS

56

Start connecting the dots 1 through 67 and be surprised by the image you’ll get.

53

49

52

46

BLUDISKO Prejdi na super bicykli cez bludisko a dostaň sa do cieľa. LABYRINTH Ride the super bike through the labyrinth and get to the finish line.

1 59 60 61

51

50

47

58

55

54 48

57

45

62

2

3

4

5 65

63 64

44 37 36 43 42 38 39 41 40

66

6

7 8 67

11 10 9

12

15 16 14 18 17 24 25 21 35 34 26 19 20 23 27 33 22 32 31 30 28 29

13

HLAVOLAM Doplň správne čísla. Brain teaser Add the numbers correctly.

+5

x2

:6

:4 x6

0 2/2 0 16

87


Edinburgh Moskva

Manchester

Berlín

Birmingham

Dublin

Londýn (STN) Londýn (LTN)

BruselZaventem

Praha Košice

Paríž

Bratislava

MilánoBergamo

Madrid

BarcelonaGirona

Alghero

Palma de Mallorka

RímOlbia Ciampino Trapani

Malaga

Burgas Skopje

Korfu Atény Rodos Heraklion Tel Aviv EilatOvda

Pravidelné linky Sezónne pravidelné linky, apríl - október

Dubaj


Pravidelné linky: Dubaj Moskva Skopje Praha Košice Londýn-Stansted Londýn-Luton Dublin Atény Berlín Brusel-Zaventem Edinburgh Barcelona-Girona Birmingham Madrid Eilat-Ovda Manchester Miláno-Bergamo Rím-Ciampino

(flydubai) (Pobeda) (Wizz Air) (České aerolínie) (České aerolínie) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair)* (Ryanair) (Ryanair) (Ryanair)

Sezónne pravidelné linky: Alghero Korfu Malaga Palma de Mallorka Paríž-Beauvais Trapani Tel Aviv Burgas Olbia Rodos Heraklion

(Ryanair) (Ryanair, Smartwings**) (Ryanair) (Ryanair, Smartwings**) (Ryanair) (Ryanair) (Smartwings) ** (Smartwings) ** (Smartwings) ** (Smartwings) ** (Smartwings) **

Letenky rezervujte na: Ryanair Pobeda flydubai České aerolínie Wizz Air Smartwings

Poznámky:

ryanair.com pobeda.aero flydubai.com csa.cz wizzair.com smartwings.com

*od 30. 10. 2016 **linky spoločnosti Smartwings v prevádzke od júna do septembra

Mapa Pravidelné letecké spojenia z/do Letiska Bratislava, Slovensko


« informácieinformation

Praktická príručka pre cestovanie lietadlom Kedy na letisko? Pokiaľ cestujúceho neinformuje letecký dopravca, cestovná kancelária či agentúra inak, je cestujúci povinný dostaviť sa na letisko a prihlásiť sa k odletu (tzv. check -in) v zmysle pôvodne stanoveného času, teda ideálne 2 hodiny, najneskôr však 40 minút pred plánovaným odletom (pozor! minimálny čas je stanovený leteckým dopravcom v prepravných podmienkach a môže sa líšiť). Skontrolujte, či máte pri sebe: l osobné doklady (platný pas alebo občiansky preukaz), l vstupné formality, víza (ak sú potrebné), l doklady o poistení, l cestovné poukazy (letenka, ubytovanie, iné), l peniaze a kreditné karty. Cenné a krehké veci: l ako fotoaparáty, kamery, peniaze, šperky a iné, noste vždy v príručnej batožine. Ostré predmety, tekutiny, aerosóly a gély: l nepatria do príručnej batožiny, l pravidlá o ich preprave si preštudujte v sekcii Bezpečnostné predpisy, alebo sa informujte u Vášho prepravcu.

Na letisku V prípade, že cestujete so zapísanou batožinou, nezabudnite ju odovzdať na check-in pulte, ktorý súvisí s Vašim letom. Následne pokračujte smerom k detekčnej kontrole, ktorá sa nachádza na druhom poschodí odletového terminálu. Pri prechode detekčnou kontrolou postupujte nasledovne: l umiestnite Vašu príručnú batožinu na posuvný pás, l vyložte všetky prepravované tekutiny, pasty, gély, detskú stravu, l ak prepravujete osobný počítač, vyberte ho z ochrannej tašky a vložte ho samostatne do určenej prepravky, l vyzlečte si vrchné vrstvy odevu

90

ako kabát, bundu, sako a pod., l odložte si opasok a hodinky, l z vreciek vyberte všetky kovo-

vé predmety ako kľúče, mince, mobilný telefón, l po vyzvaní prejdite prechodovým detektorom kovov, l sledujte ďalšie pokyny pracovníka detekčnej kontroly. V čakacej zóne si na monitoroch riadne pozrite, ktorý odletový východ (gate) je priradený k Vašej destinácii a dopravcovi, nakoľko neskorý príchod k východu je dôvodom na vylúčenie z prepravy (v zmysle podmienok dopravcu) bez nároku na kompenzáciu. Intoxikácia Cestujúci by sa mal na letisku vždy správať slušne a riadiť sa pokynmi pracovníkov vybavenia letu a detekčnej kontroly, ako aj ostatných zúčastnených zložiek vybavovacieho procesu, nakoľko prejavy agresivity u cestujúceho sa považujú za potenciálne ohrozenie letu a cestujúci môže byť následne vylúčený z prepravy.

Meškanie letu Ak sa cestujúci dostavil na letisko, kde z informačnej tabule zistí, že jeho linka bude meškať, je povinný prihlásiť sa k odletu na vybavovacom pulte, tzv. check-in pulte. Pokiaľ cestujúcemu pracovník vybavenia letu pri registrácii oznámi nový záväzný čas odletu, môže na primeranú dobu opustiť areál letiska, avšak musí sa vrátiť s dostatočným predstihom tak, aby stihol absolvovať všetky ďalšie potrebné formality, vrátane detekčnej, prípadne aj pasovej kontroly. V prípade, že v momente registrácie na let ešte nie je zrejmé, ako dlho bude linka meškať, cestujúcim sa neodporúča areál letiska opúšťať, aby svoj let nezmeškali. Ak sa už cestujúci nachádza vo vyhradených bezpečnostných priestoroch, teda za detekčnou a pasovou kontrolou, môže tieto opustiť iba v prípade:

0 1/2 2/20 16

l že má jeho linka meškanie viac ako 4 hodiny (v zmysle Schengenského kódexu). Prípadne, ak: l sa cestujúci rozhodne, že nepoletí, l bol vylúčený z prepravy, l linka bola zrušená. V prípade meškania letu je povinnosťou leteckého dopravcu, aby zabezpečil cestujúcim náhrady v zmysle európskej legislatívy. Najčastejšie ide o poskytnutie bezplatného občerstvenia, poprípade ubytovania, elektronickej alebo telefonickej komunikácie.

Po prílete Po prílete do cieľovej destinácie si nezabudnite prekontrolovať, či neprišlo k nedovolenej manipulácii s Vašou batožinou, prípadne k jej poškodeniu. Základným pravidlom pri strate, poškodení či vykradnutí batožiny je bezprostredne po prílete, ešte v priestoroch príletovej haly, kontaktovať príslušné reklamačné oddelenie často nazývané Lost and Found alebo Baggage Claim Office a spísať protokol o danej skutočnosti, tzv. PIR (Property Irregularity Report). Reklamácie cestujúcich vybavuje priamo letecká spoločnosť, ak má táto zastúpenie na letisku, prípadne jej handlingový partner, ktorého právomoci a kompetencie sa výlučne riadia pokynmi jednotlivých leteckých spoločností. S rastúcim počtom prestupov rastie i riziko straty batožiny. Preto odporúčame, aby si cestujúci základné veci, resp. veci nevyhnutné pre pobyt, rovnomerne rozdelil medzi príručnú a zapísanú batožinu (lieky, hygienické potreby, hračky pre dieťa atď.). Za stratu, poškodenie resp. vykradnutie batožiny je zodpovedný letecký dopravca, s ktorým cestujúci kúpou letenky uzavrel zmluvný vzťah. Batožina 1. preštudujte si pravidlá o pre-

prave, ktoré tvoria prílohu Vašej letenky a zamerajte sa na rozmerové a hmotnostné limity príručnej batožiny (tú, ktorú si so sebou beriete na palubu lietadla) a zapísanej batožiny (batožina, ktorú odovzdávate na check-in pulte), 2. zvoľte si vhodný typ kufra alebo cestovnej tašky, 3. cenné a krehké veci vrátane šperkov, peňazí, notebooku, fotoaparátov, kamier, prípadne rozbitných suvenírov, noste výlučne v príručnej batožine, 4. tekutiny, aerosóly a gély, ktoré chcete mať pri sebe počas letu, majte v baleniach s objemom do 100 ml a uložené v priehľadnom spätne uzatvárateľnom vrecku, 5. tekutiny, aerosóly a gély v baleniach presahujúcich objem 100 ml si zbaľte do zapísanej batožiny, 6. ostré predmety či repliky nebezpečných predmetov si zbaľte do zapísanej batožiny, 7. sledujte pravidlá svojho prepravcu o maximálnom povolenom počte kusov príručnej batožiny na palube, 8. do prepravy odporúčame zapísať uzamykateľnú batožinu, 9. pred poškodením a neoprávnenou manipuláciou chráňte svoju batožinu zabalením do ochrannej fólie (služba balenia batožiny na letisku).

Cestovanie s deťmi Ak aj máte Vaše ratolesti do 5 rokov zapísané vo Vašom cestovnom doklade, zabezpečte si pre ne vlastný pas. Naďalej platí, že každý občan Slovenska, starší ako 5 rokov, cestujúci za hranice Slovenskej republiky, musí mať svoj vlastný cestovný doklad. Dojča, teda dieťa od ôsmich dní do dňa pred dovŕšením dvoch rokov veku, nie je podľa prepravných podmienok väčšiny dopravcov možné z bezpečnostných


« informácieinformation dôvodov prepraviť vo vlastnom sedadle, ale v lone sprievodnej osoby, vždy však staršej ako šestnásť rokov. Na dojča sa rovnako u väčšiny dopravcov nevzťahuje váhový limit na príručnú batožinu a nie je možné preň zakúpiť ani váhový limit pre registrovanú batožinu. Cestujúci má zdarma nárok na jeden kus batožiny, určenej na prepravu dojčaťa (napríklad detský kočík), ktorý pred nástupom do lietadla odovzdá palubnému personálu. Detská strava a lieky Na prepravu tekutej detskej stravy počas letu sa vzťahujú osobitné predpisy a v príručnej batožine ju môžete prepravovať i v objeme väčšom nad povolený limit 100 ml na balenie. Výnimka sa vzťahuje aj na lieky, preto ak ich Vaše dieťa potrebuje počas pobytu, nezabudnite si ich pribaliť do príručnej batožiny. Bežne dostupné lieky, ako napríklad nosné/očné kvapky, sirupy proti kašľu je možné prevážať bez lekárskeho predpisu. Ak už je objem balenia väčší ako 100 ml, zabezpečte si potvrdenie od lekára v slovenskom a anglickom jazyku (nemusí byť úradne overené). Keďže vzlet a pristátie môže malým pasažierom znepríjemniť zaľahnutie v ušiach, odporúčame si do príručnej batožiny pre dieťa pribaliť cumlík alebo cukrík/ žuvačku (v závislosti od veku dieťaťa) a jeho obľúbenú hračku, na skrátenie dlhej chvíle počas čakania na let či samotného letu.

Cestujúci so zníženou mobilitou Do skupiny cestujúcich so zníženou mobilitou patria osoby s akýmkoľvek druhom zdravotného znevýhodnenia. Cestujúci so zníženou mobilitou majú bezplatný nárok na asistenčné služby pri prechode letiskom. Všeobecný postup na využitie asistenčných služieb: l cestujúci je povinný potrebu asistenčných služieb ohlásiť najneskôr do 48 hodín pred

plánovaným odletom svojej leteckej spoločnosti alebo cestovnej kancelárii/agentúre, l po príchode na letisko by mal cestujúci so zníženou mobilitou vyhľadať kontaktné miesto pre asistenčné služby, ktoré sa obvykle nachádza pri hlavnom vchode do odletovej haly alebo na ľahko dostupnom mieste v termináli, l pomocou určeného telefónu resp. oznamovacieho tlačidla ohlási cestujúci svoj príchod asistenčnému pracovisku, l pridelený pracovník cestujúceho vyzdvihne a asistuje mu pri všetkých formalitách od zaregistrovania do prepravy až po nástup cestujúceho na palubu lietadla.

Tehotenstvo Pre leteckú prepravu tehotných žien neexistujú jednotné a všeobecne záväzné predpisy. Vo všeobecnosti platí, že do konca 28. týždňa tehotenstva (u niektorých dopravcov do 26. týždňa), ktoré je bez zdravotných komplikácií, neplatia žiadne obmedzenia pre cestovanie tehotných žien. Od 28. do 36. týždňa môže gravidná žena cestovať výlučne s platným potvrdením od svojho ošetrujúceho lekára (spravidla nie starším ako 7 dní pred odletom). Aby sa tehotné ženy vyhli prípadným nedorozumeniam pri vybavovacom procese, odporúča sa im vždy cestovať s tehotenskou knižkou. Pokiaľ ide o samotný let, tehotné ženy nesmú sedieť pri núdzových východoch a na núdzových sedadlách, inak pre ne na palube lietadla platia rovnaké postupy, ako pre ostatných cestujúcich (aj pokiaľ ide o pripútanie sa počas letu).

Preprava zvierat V prípade leteckej prepravy zvierat treba rozlišovať prepravu zvierat na palube lietadla, v batožinovom priestore lietadla a na samostatnej leteckej nákladnej linke, tzv. cargo linke.

Nie každý letecký dopravca umožňuje prepravu zvierat na palube lietadla, výnimkou je iba vodiaci pes. Živé zvieratá môžu byť zároveň prepravované iba do krajín, ktorých miestne zákony to povoľujú. Niektoré štáty ukladajú aj prísne karanténne predpisy na ľubovoľné zviera, ktoré na ich územie vstúpi. Samozrejme, cestujúci musí prevoz zvieraťa dopravcovi vopred nahlásiť a zaplatiť zaň v zmysle cenníka leteckej spoločnosti. Pre viac informácií kontaktujte svojho leteckého prepravcu.

Práva cestujúcich Nároky cestujúceho v prípade meškania alebo zrušenia letu vychádzajú zo všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady, konkrétne ide o nariadenie č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim. Za poskytnutie náhrad zodpovedá spoločnosť, s ktorou má cestujúci uzavretú zmluvu o preprave, nikdy nie letisko. Pravidlá formulujú povinnosti dopravcu pomerne všeobecne, teda napríklad povinnosť poskytnúť bezplatne občerstvenie pri meškaní nad dve hodiny v prípade letov do vzdialenosti 1500 km. Závisí však od možností na danom letisku, či cestujúci dostane napríklad poukážku do ľubovoľnej stravovacej jednotky, alebo mu je ponúknuté jedlo v konkrétnej reštaurácii bez možnosti výberu. V oboch prípadoch je pravidlo EÚ splnené. Poskytovateľom a sprostredkovateľom náhrad pre meškajúcich pasažierov býva spravidla handlingová spoločnosť, ktorá príslušného prepravcu na letisku zastupuje.

Obavy z lietania Podľa štatistík je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy. Mnohých i napriek tomu trápi fóbia z lietania, tzv. aviofóbia. Ak patríte do tejto skupiny, máme pre Vás zopár rád, ako strachu predchádzať. Medzi vše-

0 1/2 2/20 16

obecné zásady prevencie patrí predovšetkým pozitívne myslieť. Dostatočný odpočinok, kvalitný spánok, či vynechanie kávy z ranného jedálnička sú ďalšie z riešení, ako sa pripraviť na príjemný zážitok z letu. Ak už sedíte v lietadle, jednoducho zatvorte oči a predstavte si niečo veľmi príjemné, ako napríklad rozkvitnutú lúku, spev vtákov, a k tomu si pustite Vašu obľúbenú hudbu. V prípade hyperventilácie je dôležité „odkysličiť krv“, a to napríklad dýchaním do papierového vrecúška. Všetky dôležité systémy v lietadle sú zálohované niekoľkokrát. Piloti a palubný personál sú špeciálne trénovaní na všetky typy mimoriadnych situácií. Dbajú tak nielen o pohodlie, ale najmä o bezpečnosť pasažierov na palube. Cestovanie lietadlom sa pomocou týchto zásad môže stať nielen neopakovateľným zážitkom, ale aj príjemnou spomienkou na komfort služieb dopravcu spojeným s prekrásnymi výhľadmi z vtáčej perspektívy.

Bezpečnostné predpisy Na letiskách stále platia prísne pravidlá na prepravu tekutín, aerosólov a gélov v príručnej batožine. Rovnako do vyhradených bezpečnostných priestorov a na palubu lietadla nesmie cestujúci vnášať strelné zbrane a ich napodobeniny, omračujúce zariadenia, výbušné a horľavé látky, predmety s ostrým hrotom alebo hranou, pracovné nástroje a tupé predmety, ktoré sú schopné spôsobiť vážne zranenie. Zoznam zakázaných predmetov je informatívny. Pracovníci detekčnej kontroly majú právo z prepravy vylúčiť aj iné predmety, ktoré vzbudzujú dôvodné podozrenie z ich možného zneužitia na ohrozenie bezpečnosti civilného letu. Úplné znenie nariadenia komisie (EÚ) č. 185/2010 zo 4. marca 2010 nájdete na našej stránke www.bts.aero.sk

91


Mapa letiska Airport map 2. poschodie

free Wi-Fi bezdrôtové internetové pripojenie zadarmo free wireless internet connection

Gate 12

Gate 13

Gate 11

Gate 10 Gate 8/9

2 floor nd

Gate 7

Gate 6

Gate 5

Gate 4

4 5 1

2 30

Gate 3

Gate 2

Gate 1

6

14 9

29

11

10

12 31

8

Prízemie

13

19 15

Ground floor

35 20 16 17

33

25 34

32

23

24

18 21 28

Check-in 15-28

22

Check-in 1-14

36

27

26

Exteriér Exterior Doprava Transport

TAXI

Legenda Layout

Zastávka MHD Public transport

Občerstvenie Gastronomy

Obchody Shops

Pasová kontrola Passport control

1

4, 9, 26

Bezpečnostná kontrola Security control

2

7 8

Colná kontrola Customs

6

10

Turistické informácie Tourist information

12

Informácie Information

22

Toalety Toilets

27

Výťah Lift

Volare

Airport Snack

Caproni Bar

31, 32

Prebaľovací pult Changing table

92

Medzištátna autobusová doprava International bus transport

0 2/2 0 16

11

29, 30

Mediapress

Automat na priehľadné vrecká Plastic bag machine Danube Souvenir

Heinemann Duty Free

Bratislava Duty Free

Služby

Batožina

Services

Baggage Detský kútik Kid´s corner

19

Výdaj batožiny Baggage claim

13

Caproni biznis salónik Caproni business lounge

20

Reklamácie batožín Lost & found

15

Slovenská pošta Post office

23

Nadrozmerná batožina Oversized baggage

Požičovňa áut Car rental

24

Wrappoint.sk (balenie batožiny) Wrappoint.sk (baggage wrapping)

5, 14

16, 17, 18

21

Bankomat ATM

25, 28, 36

Letecké spoločnosti Airlines

33, 34, 35

Konferenčná miestnosť Conference room


Good Flight 2/2016  
Good Flight 2/2016  

GOOD FLIGHT je pútavý lifestylový časopis, ktorý v slovenskom a anglickom jazyku prináša nielen tipy a rady pre cestujúcich ale aj zaujímavé...

Advertisement