Tervetuloa - Opas, jonka avulla on helppo tehdä asiat oikein

Page 1

Tervetuloa

Opas, jonka avulla on helppo tehdä asiat oikein

1


OPPAAN LUKENEIDEN HENKILÖIDEN MÄÄRÄ

Vedä viiva alla olevaan kohtaan oppaan luettuasi ja jätä opas sitten tähän. Tällä tavalla monia voidaan auttaa viestin levittämisessä ja ympäristön säästämisessä.

Oppaan digitaaliset kieliversiot:

Svensk

English

Deutsch

Suomi

Polish

B A REK RAFT Oppaan tekeminen on tullut mahdolliseksi projektin Bärkraft/Bærekraft avulla. Se on matkakohteiden Visit Helgeland, Visit Hemavan Tärnaby ja Gold of Lapland välinen yhteistyöprojekti.

EN M Ä R K

S

N VA

Trycksak 3041 0995

E

T

JULKAISIJAT: ©Gold of Lapland ja Visit Hemavan Tärnaby TOIMITTAJAT: Anders Sandström & Carolin Vallgren KIRJOITTAJAT: Anders Sandström, Elin Haglund, Carolin Vallgren, Cecilia Wallinder, Gunnel Enetjärn & Sofi Marberg KUVITUKSET: Kim Jakobsson KANNEN VALOKUVA: Marianne Lindgren SISÄSIVUJEN KUVAT: Valokuvaaja ilmoitetaan kuvan yhteydessä. GRAAFINEN MUOTOILU: Anja Sundberg, FRI reklambyrå KIRJAPAINO: Original Tryckeri JULKAISUVUOSI: 2021


Tervetuloa tänne – tulosi tänne ilahduttaa meitä! Tässä on sinulle tietoja ja inspiraatiota siitä, mitä voi olla hyvä tietää täällä oleskelusi aikana. Asia on nimittäin niin, että mitä useampi käy täällä, sitä enemmän paine lisääntyy luontoa ja paikallisyhteisöä kohtaan – sen vuoksi haluamme, että sinun olisi helppo tehdä asiat oikein. Tekemällä asiat niin hyvin kuin osaat ihmisten, eläinten ja luonnon suhteen myötävaikutat entistä paremman paikan kehittymiseen meille kaikille.

Kestävyyden kolme ulottuvuutta: • Sosiaalinen kestävyys on TAVOITE • Taloudellinen kestävyys on VÄLINE • Ekologinen kestävyys on EHTO


KUVA: Bea Holmberg

4


Sisältö Västerbotten 6 Biosfäärialue Vindelälven-Juhttátahkka

8

Sápmi 10 Västerbotten Experience

14

Osta paikallista 16 Paikallinen ruoka 22 Pysäköinti 26 Villit ja kesyt eläimet 30 Porojen laidunta ja vasikointikausi 32 Mitä roskille tehdään? 34 Sosiaaliset mediat ja valokuvaus 37 Hyviä vihjeitä retkille 39 Ajoneuvot maastossa 40 Jokamiehenoikeus 44 Luonnonmukainen toiminta 46 Mukana olevat yritykset ja kunnat 51

Näetkö QR-koodin? Skannaa se kännykkäkamerallasi lisätietojen saamiseksi!

5


Länsipohja (Västerbotten) Västerbottenin lääni on Ruotsin toiseksi suurin lääni, ja se kattaa runsaan 1/8:n Ruotsin pinta-alasta! Täällä voi kokea tasankomaisemia Perämeren kupeessa ja saaristoa hiekkarantaisine saarineen.

Hemavan Tärnaby

Sisämaalle ovat tyypillisiä metsät, kalliot ja kukkulat sekä toisiaan seuraavat havupuumetsät, suot ja nummimaisemat. Tunturiseuduilla on mahtavia tuntureita ja jäätikköjä, puhumattakaan maisemaa rikastuttavista joista, järvistä tai vesistöistä! Tiesitkö, että Vindelälven on yksi Ruotsin kansallisjoista?

Haluatko saada vihjeitä ja ideoita siitä, mitä voit tehdä täällä? Ota yhteys matkailuneuvontaan, Naturumiin, tiedotuspisteisiin ja vierailukeskuksiin tai ota yhteys suoraan johonkin yrityksistämme!

6

Vilhelmina


Malå Storuman

Vi n

de

Norsjö lv

en

E12

Skellefteå

Lycksele Vindeln

E4 Umeå

7


KUVA: Felicia Morén

8


Biosfäärialue Vindelälven-Juhttátahkka Suuria osia Västerbottenista kuuluu biosfäärialueeseen VindelälvenJuhttátahkka. Mikä se on, voisit ehkä ihmetellä? YK-elin Unesco on nimennyt seutumme kestävän kehityksen mallialueeksi. Se merkitsee, että täällä on arvokasta luontoa ja kulttuuria ja että ihmiset työskentelevät yhdessä ratkaisujen löytämiseksi sitä varten, että sekä ihmiset että luonto voisivat hyvin. Työskentelemme täällä hieman normaalia enemmän, koska olemme yksi ainoastaan muutamasta harvasta Ruotsin biosfäärialueesta. Opi tuntemaan biosfäärialue heidän Instagraminsa avulla: @vindelalven_juhttatahkka Verkkosivusto: vindelalvenbiosfar.se

9


Sápmi Kun olet täällä, olet myös Sápmissa, sillä maa-alueella, jossa saamelaiset ovat asuneet ja toimineet tuhansia vuosia. Saamelaiset ovat eräs maailman monista alkuperäiskansoista, ja heidän alkuperäisiä asuma-alueitaan olivat Ruotsin, Suomen, Venäjän ja Norjan pohjoisosat jo kauan ennen kuin nämä valtiot perustettiin. Saamelaiset saivat pitkään elantonsa poronhoidosta, metsästyksestä ja kalastuksesta, ja 1800- sekä 1900-luvuilla matkailusta, käsiteollisuudesta, taiteesta ja musiikista tuli heidän uusia tulolähteitään. Saamelaiset ovat säilyttäneet edelleen perinteiset elinkeinonsa ja kielensä, mutta nyt heitä on myös monilla muilla seuduilla ja kaikentyyppisissä ammateissa.

Kolme nopeaa Sápmista

Trondheim

Paliskuntien määrä Ruotsissa: 51 Kansallispäivä: 6 helmikuuta Nationalsång: Sámi soga lávlla, Saamelaiskansan laulu, johon tekstin on kirjoittanut Isak Saba ja jonka on säveltänyt Arne Sørlie, molemmat Norjasta.

Oslo

10


Murmansk

Tromsö

Enare

Narvik

Haparanda

ELN RK I C POL

Luleå Skellefteå Umeå

Sundsvall Söderhamn

Kiinnostaako Sápmi? Käy mielellään jossakin saamelaisessa vierailuelinkeinoyrityksessä tai lue lisätietoja sivustolta www.samer.se PS. Tiesitkö, ettei paliskunta (sameby) ole kylä? Se on taloudellinen yhteistyömuoto ja maantieteellinen alue, jossa harjoitetaan poronhoitoa.

Helsingfors

Stockholm

11


KUVA: Aaron Burden

12


Suomalais-saamelainen tulkkisanasto Saamelaisalueella puhutaan useita eri saamelaiskieliä, joista annamme seuraavassa muutamia esimerkkejä. Monissa tieopasteissa on paikkakunnan nimi ilmoitettu sekä ruotsiksi että saameksi. SUOMI

ENGLISH

SYDSAMISKA UMESAMISKA

Hei!

Hi!

Buaregh!

Bürest, Buarajk!

Miten voit?

How are you?

Guktie veasoeh?

Gukttie viäsuoh?

Haluatko kahvia? Do you want coffee?

Sijhth prihtjegem?

Sïjth káhvub?

Haluatko veripalttua?

Sijhth maelie- Sïjth gámsub? gaamsoem?

Do you want blood dumplings?

Ulkona on It’s warm outside Bijveles olkene lämmintä

Leä báhkkas ulgguone

Hyvästi

Guvnate

Goodbye

Nåå-nåå

13


Kestäviä elämyksiä Haluatko kokea elämyksen hyvästä ruoasta, seikkailusta ja alkuperäisestä Västerbottenista samalla kun tuet kestävyyttä luovia yrityksiä? Etsi vihreää ristiä, sinettiä Västerbotten Experience! Tämä on Västerbottenin tapa tuoda esiin yritys, joka toimii yhdessä vastuullisempien luonnon- ja kulttuurielämyksien aikaansaamiseksi. Asuntorakennukset, aktiviteettiyritykset ja ravintolat voivat saada sinetin Västerbotten Experience. Lisätietoja niistä on sivustolla vasterbottenexperience.se

Uskalla esittää kysymys vierailemillesi yrityksille siitä, mitä panostustoimia ne ovat tehneet kestävyyden eteen!

14


KUVA: Forsknäckarna

KUVA: Ida Eriksson

15


Tue paikkaa, josta pidät!

Ihmisten ja kulttuurin oppimaan tuntemine n on osa elämy stä.

USKUST MAT ITÄ ISSA E VIHJ RBOTTEN E T VÄS

BUCKETL

IST

Ole n: osta nut paik allis est i tuo te t tuja

mat k amu isto ja

käy t tän yt paik allis ta opa sta vuo kra nnu t var ustu kse n paik allis elta

yrit yks eltä

käy nyt ter veh timässä paik allis ia

asu kk aita

opp inut tun tem aan paik allis ta

kult tuu ria/hist oria a

16


Ostamalla ja vuokraamalla paikallisia tuotteita ja käyttämällä paikallisia oppaita et tue ainoastaan paikallisyhteisöä – saat myös paremman kokonaiselämyksen. 17


Lisäarvo (added value) Kehitystoimenpiteet vaativat sekä omistautumista asialle että voimavaroja. Sen vuoksi useat matkakohteet työskentelevät Lisäarvoksi kutsutun rahoitusmallin mukaisesti! Voit vieraana myötävaikuttaa paikalliseen kehitykseen ostamalla valikoituja tavaroita ja palveluja Lisäarvo-ohjelmaan liittyneiltä yrityksiltä. Näin kerätyt rahat joutuvat pottiin, joka sen jälkeen investoidaan paikan vetovoimaa sekä sinulle vieraana että paikallisille asukkaille lisääviin paikallisiin toimenpiteisiin. Valitse Lisäarvotuote!

Mveärr-de a on Lisäarvo-ohjelm uassa m n uu m käytössä åssa, Lyckselessä, Mal yssä ja Hemavan Tärnab Norsjössä.

18


KUVA: Cecilia Wallinder

19


KUVA: Roaming Roads

20


21


eptejä ytää res lö it o v Tästä taa , joka an ja muuta a saamelaista ke sinun ko uuria: ltt mi.com ruokaku foodsap w lo .s w ww

ST

ETLI

K BUC

22


Maista Västerbottenia Sekä sinun makuelämyksesi että meidän paikalliset tuottajamme voittavat sillä, että sinä syöt tuoreita ja lähituotettuja elintarvikkeita, joita ei ole kuljetettu maailman ympäri. Kun jonkin elintarvikkeen sesonki on koittanut, se on sekä hyvää että ravinteikasta. www.matkompassen.info

Digitaalinen palvelu Ruokakompassi (Matkompassen) tekee sinulle helpoksi löytää paikallisia tuottajia. Pidä silmällä myös fyysisiä opaskilpiä, kuten Lokal mat (Paikallista ruokaa). Uskalla kysellä paikallisesta kaupasta tai ravintolasta, mistä ruoka on hankittu!

Ol en : syön yt oh ut lei pää

syön yt läh i vil jel t yä pe ru

os ta nu t pa ik all ise sti tu

ote tu n juo ma n

tes ta nn ut k ah vij uu sto a

na a

käyn yt til am yy mäläs sä syön yt pe rin tei sen sa am

ela ise n at er ian

ote tu n til an nu t pa ik all ise sti tu at er ian ra vin tol as sa

23


KUVA: Malin Hedman

KUVA: Bea Holmberg

24


Miten siis tehdään oikein?

Jotta sinun ja muiden elämyksestä tulisi mahdollisimman hyvä, haluamme tulevilla sivuilla esittää sinulle tärkeitä asioita, jotka tulee pitää mielessä täällä ollessasi.

“Muistathan keijumaan, tai kuink a vaan sä sitä kutsuitk aan, maan, jonk a saimme, tuon luonnon niin k auniin” Näin kunnioitti Evert Taube luontoa laulussaan Änglamark (Keijumaa), Vindelälvenin inspiroimana. Luonto on hienoa ja pystyy antamaan paljon energiaa, ja meitä on niin monta, jotka haluamme nauttia siitä. 25


Näytä huomaavaisuutta Muille ihmisille ja luonnolle Joskus haluamme saada saman luonnonelämyksen samanaikaisesti kuin monet muut. Jos ihmisiä on liikaa, elämys on huonompi, ja se kuluttaa myös enemmän luontoa. Suunnittele aina vaihtoehtoinen retken kohde, jos sattuisit tulemaan paikkaan, jossa jo on monia muita!

Auton pysäköinti jonkun toisen esteeksi tai jonkun toisen tontille ei ole hyväksi. Tällöin on parempi, että sinulla on vaihtoehtoinen suunnitelma.

26


Norra ngen ri Parke

Västra gen n parkeri

27


Ta rk ist us lis ta : KUVA: Gold of Lapland

ole nii n pa ljo n Va lit se ihm isiä, joi ssa ei use ita , tämä a all ik pa ihm isiä. Jo s i mi siä on itu sta luo nn oll e. Eh kä me rk its ee suu rem pa a ras ik at, joi hin ain a on pa vo it jät tää va lit sem at ta ipp uk au den aik an a, hu isiä ihm sti va ko tul oss a kin toi sen ja mi elu isa n ja va lit a sen sij aa n jon pa ik an .

en pa ikk a, Su un nit tel e va iht oe ht oin ään tur va llis ta jos e t te sa t tu isi löy täm pysäköin tip aik k aa . pis tei tä, Käytä hy väks esi tie do tus vo nt aa , Na tu rum ia, ma tk ail un eu Ce nt er) ta i or sit (Vi vie ra ilu ke sk uk sia ks esi mu ita pa ik all ist a väe stöä löy tää ra ilu si ko ht eek si. vie mi ele nk iin toi sia ”löytöjä”

KUVA: Ricke Johansson

28


en suojatun Voit löytää kaik yspaikkoiluonnon levähd eitteineen neen ja vaellusr rkartan.se osoitteesta natu

KUVA: Roaming Roads

29


KUVA: Marianne Lindgren

30


Kohdatessasi villieläimiä – osoita kunnioitusta ja säilytä etäisyys niihin. Peräänny hieman ja pysähdy sekä nauti siitä, että näet eläimen luonnollisessa ympäristössään. Älä syötä aitauksessa olevia eläimiä, ellet ole saanut lupaa siihen eläinten omistajalta. Pidä mielessä, että olet vierailija eläimen maailmassa, ei päinvastoin.

Villit ja kesyt eläimet Ota mielellään mukaasi luontoon koirasi, kissasi tai jokin muu eläin ja muista, että vastaat itse siitä, ettei kotieläimesi aiheuta mitään vahinkoa. Maaliskuun 1. päivän ja elokuun 20. päivän välisenä vahinkoalttiina aikana sinun on pidettävä eläimesi täysin kontrollissa, koska tuolloin nisäkkäät ja linnut saavat poikasensa.

31


Poronlaidunta ja vasikointikausi Oleskelet samoilla tuntureilla, samoissa metsissä ja maisemissa kuin missä useat paliskunnat harjoittavat poronhoitoa. Porot reagoivat herkästi muiden maankäyttäjien ja petoeläinten aiheuttamiin häiriöihin. Sen vuoksi on tärkeää, että sinä vieraana tiedät, miten käyttäydyt parhaiten niitä kohdatessasi.

Pidä seuraavat asiat mielessä käydessäsi poronlaidunta-alueella • Ole erittäin varovainen vasikointiaikana (huhti–kesäkuu). • Pidä koirat aina talutushihnassa. • Älä mene poroja kohti. • Mitä hiljaisempi olet, sen parempi eläimille. • Voit tarkastella poroja huomaavaisesti kiikareilla riittävän etäisyyden päästä. • Kun suuremmat laumat ovat liikkeessä, asetu istumaan, katsele ja nauti. • Kesällä porot hakeutuvat lumikentille, jotka suojaavat lämmöltä ja kiusallisilta hyönteisiltä – vältä sen vuoksi tällaisia lumikenttiä, jos näet poroja lähettyvillä.

32


Tilanteesta tulee erityisen hankala, kun kevätlaidunta ja vasikointialue altistuu häiriöille. Jos näet tuolloin poroja, on erityisen tärkeää olla häiritsemättä niitä lähestymällä niitä valokuvien ottamiseksi – istuudu jonnekin ja nauti sen sijaan elämyksistä!

33


34


Mitä roskille tulee tehdä? Ota mukaan pussi ja laita roskasi siihen. Poimi siihen myös kaikki sellainen, mikä ei kuulu luontoon. Tuolloin sekä omasta että muiden elämyksestä tulee paljon parempi! Pidä myös mielessä, että ruoantähteet ovat roskia, joista pitää huolehtia. Älä jätä mitään eläimille. Nuuskapussit ja tupakantumpit eivät myöskään kuulu luontoon!

Katso Håll Sverige ren -kampanjan video siitä, miten saat roskattoman elämyksen ja miten WC-käynnit luonnossa tulee tehdä.

35


kauan , kuinka ö tk ä d ie T en hajoamin roskien ? ä kestä luontoon

Lehde 6 viikkoa

Tupakantumpit

1-100 vuotta

Säilykepurkit

5-100 vuotta

200-500 vuotta

Orgaaninen materiaali

1 kuukautta

Mouvipullot

450-1000 vuotta

Purukumi

20-25 vuotta

Muovipussit 50-100 vuotta

36

Ilmapallot

Lasipullot

1 miljoona vuotta


Sosiaaliset mediat Valokuvaus, geotaggaaminen ja #nelikulmiot Toimi vastuullisesti kirjautuessasi sosiaalisiin medioihin. Fantastinen luonnonkaunis paikka tuhoutuu nopeasti, jos se altistetaan liian kovalle paineelle, jos kommentistasi tulee viraali. On mukavampaa sekä vierailijoille, paikallisyhteisölle että luonnolle, jos kävijäpaineesta ei tule liian suurta. Kerro mielelläsi, että sinä olet täällä, mutta älä kerro tarkkaa paikkaa, ns. geotagia. Voit puheenvuoroissasi kyllä kirjautua tai taggautua toimintoihin, kuten kahvilat, hotellit, leirintäalueet ja ravintolat, se tuottaa meille vain iloa!

Pssst: Pidä mielessä, ketä valokuvaat, kysy, haluavatko he olla mukana kuvassa tai näkyä sosiaalisessa mediassa...

KUVA: Anja Sundberg

...tämä koskee myös jonkun kiinteistöä, tonttia tai yksityistä maata, ja se voi tuottaa ei-toivotun paineen kävijöistä!

37


KUVA: Anna Israelsson

Ja sitten! Muista kertoa jollekin, minne aiot mennä – ja ilmoita, milloin olet palannut takaisin! 38


Vihjeitä ulkoilmaelämyksille Muista aina • Pussi roskien kotiin vientiä varten • Juomavesi, älä juo suoraan järvestä tai purosta • Välipala lisäenergian saamiseksi • WC-paperi eri tarpeisiin • Lisävaatteet muuttuvaa säätä varten • Laastarit yms.

Jos aiot olla ulkona hieman pitempään, ota mukaan myös • Mukavat, kestävät kengät, jotka eivät luista maastossa • Sadetakki tai muu suojavaate sadekuurojen varalta • Kartta tai GPS • Täyteen ladattu kännykän paristo • Ensiapusarja

Tee retkestäsi onnistunut • Ota mukaan kahvia, mieluummin liian paljon kuin liian vähän siten, että voit syödä itsesi kylläiseksi. Ulkona ruokahalu on suurempi! •

Valmistele joitakin hauskoja leikkejä lapsille ulkona oleskelun tekemiseksi hauskemmaksi. Esimerkiksi yksinkertainen bingo eri esineiden, kuten käpyjen, kivien ja sammaleen löytämisestä luonnosta. Kuinka monta oravaa lapset voivat löytää tästä oppaasta?

• Käytä tilaisuutta hyväksesi uimiseen, myös pulahdus kylmään veteen kohottaa luonnontunnetta. • Pysähdy nauttimaan olemassaolosta. 39


Pyöräily, moottorin avulla tai ilman Pyöräily on ihanaa. Ja mikä tuuri meillä onkaan, kun meillä on mahdollisuus pyöräillä luonnossa ja yksittäisillä teillä. Pidä mielessä, ettet voi pyöräillä jonkun tontin poikki tai maalla, joka voi vahingoittua, tai istutusten läpi.

Aja varoen siten, että: • vältät pehmeitä polkuja, kun maa on märkä. • vältät helposti vahingoittuvia maita, kuten jäkälä-, heinä- ja suomaita • vältät ajamista karkeapintaisilla renkailla helposti vahingoittuvalla maalla

Hei, vielä yksi asia! Haluatko pyöräillä kuntoradoilla ja vaellusreiteillä. Aja tällöin rauhallisesti, koska jaat reitin muiden kanssa. Osoita huomaavaisuutta muita kohtaan riippumatta siitä, vaellatko vai pyöräiletkö. Tietyissä paikoissa paikalliset määräykset voivat kieltää pyöräilyn – ota selville, mikä on voimassa siellä, missä aiot pyöräillä.

Ajatko sähköpyörällä? Siinä tapauksessa voit lukea tästä, mikä on silloin voimassa!

40


Maastoajo Moottorikelkka, ATV, mönkijä, vesiskootteri Miten ja missä yksityishenkilöt oikeastaan voivat ajaa moottori- tai sähkötoimisia ajoneuvoja? Eri paikkoja koskevat eri säännöt, joten varmistu siitä, mikä on voimassa siellä missä olet. Sääntöjen tarkoituksena on suojella luontoa, kasveja ja eläimiä, mutta myös kunnioituksen osoittaminen eri elinkeinonharjoittajille. Voi kestää kauan ennen kuin kasvit ja eläimet voivat palata takaisin rikki ajettuun maastoon.

Aja mielellä än, mutta hu olellisesti välttääksesi toisten luon n ossa oleskelevien häiritsemistä . Tärkeää on myös otta a huomioon se, mitä on lumen, vede n ja maanpin nan alla. Ost reittikortti ja a käytä sen si ja an kaikkia hienoja kesä - ja talvireitte jä.

KUVA: Louis Broskij

41


KUVA: Bea Holmberg

42


KUVA: Roaming Roads

KUVA: Anna Israelsson

KUVA: Bea holmberg

43


Mikä on jokamiehenoikeus? Jokamiehenoikeus on suurenmoinen. Ainutlaatuinen mahdollisuus olla luonnossa ja edellytys rakastamastamme ulkoilusta nauttimiselle. Jotta se toimisi, vaaditaan, että me jotka oleskelemme luonnossa, kunnioitamme jokamiehenoikeuden rajoja. Oletko selvillä siitä, mikä on voimassa vaeltaessasi metsässä, sytyttäessäsi nuotion tai pyöräillessäsi lähellä jonkun toisen taloa? Jokamiehenoikeuden ansiosta voit mennä luontoon melkein missä vain haluat. Voit tilapäisesti, jos käyttäydyt huomaavaisesti, oleskella jonkun toisen omistamalla maalla lupaa kysymättä. Saat esimerkiksi kävellä, vaeltaa, pyöräillä, ratsastaa, uida tai ajaa veneellä luonnon helmassa, jos noudatat periaatetta “Älä häiritse – älä tuhoa”.

Pidä mielessä seuraavat asiat: • Et saa oleskella viljelyksillä, pelloilla ja paikoissa, joissa maa voi vahingoittua. • Pysyttele etäällä yksityiskodeista ja -tonteilta. • Ole huomaavainen luontoa, kasveja ja eläimiä sekä maanomistajia ja muita vierailijoita kohtaan. • Luonnonsuojelualueita koskevat erityiset säännöt – pidä mielessä, että linnun- ja hylkeensuojelualueilla ei ole laisinkaan sallittua oleskella tiettyinä ajanjaksoina. • Ota selvää, mitkä toimintaohjeet ovat voimassa ajaessasi moottoripyörällä tai sähköpyörällä. • Jos päätät yöpyä levähdyspaikalla, voit yleensä jäädä sinne korkeintaan 24 tunniksi. • Saat poimia kukkia, marjoja ja sieniä omaan käyttöösi – pidä kuitenkin mielessä, että tietyt lajit ovat rauhoitettuja. • Älä roskita luontoa – vie roskat kotiisi. • Pidä koirasi aina tarkassa kontrollissa äläkä unohda, että koirien tulee olla talutushihnassa useimmilla luonnonsuojelualueilla. 44


The Outdoor Access Rights

I will not leave any signs of human waste.

I will keep my dog under proper control.

I will only pitch a tent where I am permitted to.

I will not cause any damage to forests or countryside.

I will not light fires on, or near, rocks or on sites where there is a risk of a fire spreading.

I will always close gates.

I will be conscious about humans and wild animals when enjoying the nature of Sweden.

I will not pick endangered flowers.

I will only take a swim where it’s allowed.

I will not litter.

I will stay aware of the rules that apply in protected areas.

I will only operate a motor vehicle where permitted.

Illustrations: Johnny Dyrander

I will stay clear of private dwellings.


Ympyrän sulkemiseksi Porot seuraavat luonnon vaihtelua vuoden aikana kahdeksan vuodenajan kautta. Meidän ihmisten pitää pystyä parantamaan voidaksemme tehdä saman eli myötäillä luonnon kulkua, eikä toimia sen vastaisesti. Tietoisilla teoilla ja valinnoilla voimme yhdessä auttaa toisiamme luonnon voimavarojen säästämiseksi. Eli vaihtamalla roolia kuluttajasta kierrättäjäksi. Tällä tavalla voimme jättää terveen paikan tuleville sukupolville oleskelua, toimimista ja siinä kasvamista varten.

Elämykset ja raaka-aineet

Kulutus ja tuotanto

Vähennä, käytä uudelleen ja kierrätä

46


KUVA: Thea Holmqvist

47


48


KUVA: Thea Holmqvist

49


Kiitos, että luitt e oppaamme, siir tykää nyt ulos nauttimaa n!

50


Projektissa Bärkraft mukana olleet yritykset ja kunnat Osallistuvat yritykset ABF mitt i Lappland Ambjörby svetstjänst Anders Nyström i Malå Anders. Bistro Anki Berg Kulturinformation Aurora Borealis Adventure Biosfärområde VindelälvenJuhttátahkka Birka folkhögskola Boksjön Slow Adventure Cafe Utsikten Carolines naturguidning ESAM FICA Fjälldricka Fjälls Kitchen Forest Event Forsknäckarna Franklins Fastigheter Fridfulla Rännuddens camping Friluftsbutiken Kaffe, Skog & Rök Företagarna Lycksele Granö Beckasin Hattfjelldal Vekst Hemavan Adventure Hemavan Alpint Horses of Taiga

Hotell Lappland Hotell Toppen Hållbara Restauranger Ica Fjällboden Jenny Sylvén JK Event Kronlunds kursgård Kunnskapsparken Helgeland Kystinkubatoren Källan Hotell Spa & Konferens Lapland Stuga & Tours Latitude 64 Luleå Tekniska universitet Länsstyrelsen Västerbotten Lönås Intresseförening Malå hembygdsförening Malå, MENI Malåbygdens kulturförening Martin & Servera Medlefors folkhögskola Nordemans Bil Norrsken Hemavan Norsjö Big Pike Norsjö sportfiskeklubb Norsjöbygdens kulturleder Open Lappland Peder Karlsson Upplevelser Restaurang Wild River

Rödåbygdens byaförening Röster från Vindeln SB Turism Ski resort Malå Hotell Skogsmuseet Snowled STF Hemavan Fjällstation Stiftelsen Miljöfyrtorn Storumans Camping Sustainergies Svansele Vildmarkscenter Sveriges Geologiska Undersökning Sveriges Radio Västerbotten Tjamstanberget Malå Turism Trolltunet Tärna IK Fjällvinden Tärnaby Alpint Tärnaby Fjällhotell Uffes flugor och fiske Vajsjöns vänner Vildmarkscamp i Malå Vindelngallerian Umfors Camping & Stugby Vison 2002 Wild Lapland Åmsele By Seasons

Yhteisrahoitus ja osallistuvat kunnat ja järjestöt Alstahaug kommune Bindal kommune Brønnøy kommmune Dønna kommune Grane kommune Göteborgs universitet Hattfjelldal kommune Hemnes kommune Herøy Kommune Leirfjord kommune

Lurøy kommune Lycksele kommun Länsstyrelsen Västerbotten Malå kommun Malå Sameby Nesna kommune Norsjö kommun Rana kommune Region Västerbotten Turism Rødøy kommune

Studieförbundet Vuxenskolan Malå/Sorsele Storumans kommun SweCo Sømna kommune Træna kommune Vefsn kommune Vega kommune Vevlstad kommune Vindeln kommun


B AA REKRAFT B REKRA FT

52