Norsjö Fiskedestination

Page 1

Fiskedestination Välkommen till Norsjöbygden

DESSA FISKAR FINNS I VÅRA VATTEN

Rörträsk – Bredträsk FVO

Petikträsk FVO

Svansele FVO

Petiknäs/Gumboda FVO

Norsjöån/Malån FVO

Bjurträsk FVO

Holmträskbygdens FVO

Stora Sikträskets FVO

Arnträsk/Mensträsk FVO

Lill-Åmans FVO

Kattisbergs FVO

Rislidens/Barlidens FVO

Norsjö Sportfiskeklubb

Örträsk Byaförening

-

RÖDING SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE LAKE

- SIK HARR - - ABBORRE - LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE REGNBÅGE LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE REGNBÅGE LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE - LAKE

- - - GÄDDA - ABBORRE - LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE REGNBÅGE LAKE

- SIK HARR GÄDDA - ABBORRE - LAKE

- SIK HARR GÄDDA - ABBORRE - LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE - LAKE

- - HARR GÄDDA - ABBORRE - LAKE

RÖDING - HARR GÄDDA - ABBORRE REGNBÅGE LAKE

RÖDING SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE REGNBÅGE LAKE - SIK - GÄDDA - ABBORRE REGNBÅGE LAKE

- SIK HARR GÄDDA ÖRING ABBORRE - LAKE

INLEDNING

Norsjöbygden, en liten kommun belägen i Västerbottens skogslandskap, mitt emellan Lycksele och Skellefteå. Det är lätt att förbise en plats som denna, men det vore ett misstag. Här är luften klar och ren, människorna trevliga och här finns de facto mer än 350 sjöar och vattendrag som väntar att användas.

Det har länge funnits fiskeentusiaster och aktiva föreningar i bygden, men ännu är det en rätt outnyttjad resurs som vi tror och hoppas på ska kunna gynna Norsjöbygden och dess invånare och entreprenörer på sikt. Det var under en TV-inspelning av TV4:s Fiskedestination som vi för första gången samlade aktörer från olika håll under temat fiske. Destinationsorganisation, camping, aktivitetsföretag, sportfiskeklubb och fiskevårdsområde gick samman och samarbetade för att på bästa sätt hjälpa TV-teamet att fånga vår plats (och fisk) på bästa sätt. Det var en fantastiskt rolig resa och tankarna började snurra tänk om vi kunde sälja det här?

NORS J

O

UTGIVARE: Gold of Lapland

TEXT: Felicia Morén

FOTO OMSLAG: Robin Lindahl

FOTO INLAGA: Fotograf anges i anslutning till foton.

ILLUSTRATION KARTA: Anna Israelsson och Felicia Morén

KARTOR: Jan Åberg, Naturgeograf och Lantmäteriet

GRAFISK FORM: Anja Sundberg, FRI Reklambyrå

TRYCKERI: CityPrint

UTGIVNINGSÅR: 2022

DISCLAIMER Denna guide bygger på en kartläggning utförd av Norsjö sportfiskeklubb sommaren 2022. Vi reserverar oss för ändringar som har skett sedan dess. Denna guide finns även i digitalt format och kommer att uppdateras vid behov.

Med denna inspiration började vi tillsammans skriva på en projektansökan till Leader Skellefteå Älvdal. Efter många om och men fick vi till slut positiva besked och projektet kunde genomföras. Under perioden mars-december 2022 har det bland annat gjorts en kartläggning av fisket som ligger till grund för denna broschyr, en studieresa till Ammarnäs, en mediabank och kanske viktigast av allt – vi har påbörjat uppbyggandet av ett fysiskt fiskecenter. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, men vilken fröjd att vi är på väg!

/ Felicia Morén, Gold of Lapland ek. förening

2
Kva-Gi-Li 3
FISKEDESTINATION

INNEHÅLL

Här i Sverige är vi bortskämda med allemansrätten, en unik möjlighet att få vistas ute i naturen och en förutsättning för att njuta av friluftslivet vi älskar. Men för att det ska fungera måste vi som är ute i naturen respektera allemansrättens gränser.

Har du koll på vad som gäller när du vandrar i skogen, gör upp en eld eller stöter på vilda djur?

Se till att läsa igenom Allemansrätten då och då, även du som är flitig gäst ute i naturen!

Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka

Stora delar av Västerbotten ingår Biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka. Vad är det kanske du undrar? Vår plats är utsedd av FN-organet Unesco till ett modellområde för hållbar utveckling. Det innebär att här finns värdefull natur och kultur och att människor jobbar tillsammans för att hitta lösningar så både människor och natur ska må bra.

Sträck på ryggen lite extra, eftersom vi ingår i ett av bara några få biosfärområden i Sverige!

Lär känna biosfärområdet mer via deras Instagram: @vindelalven_juhttatahkka

Hemsida: vindelalvenbiosfar.se

Hållbarhetsguide

Som en del av Gold of Laplands arbete mot att skapa hållbarare destinationer skapades det 2021 en hållbarhetsguide. Guiden togs fram tillsammans med Visit Hemavan Tärnaby som ett stöd till våra gäster.

Guiden är lätt att läsa och ger enkel men tydlig information om hur du som gäst kan minimera dina fotavtryck och maximera nyttan av ditt besök, så att våra destinationer kan leva och utvecklas länge, länge. Guiden finns på fem språk, ladda ner den, dela den och framförallt, lär av den!

5
Allemansrätt Karta 6 Arnträsk-Mensträsk FVO/ Bjurträsk FVO 8 Holmträskbygdens FVO 9 Kva-Gi-Li FVO 10 Norsjö Sportfiskeklubb 12 Norsjöån-Malåns FVO 14 Nytt fiskecenter vid Norsjön 16 Lillåmans FVO / Petiknäs - Gumboda FVF 18 Petikträsk FVO / Risliden-Barlidens FVO 19 Bredträsk-Rörträsk FVO / Stora Sikträskets FVO 20 How to catch and release 21 Svansele FVO 22 Örträsk / Bastutjärn / Kattisberg / Långträsk 23 Norsjö Big Pike 24 Boenden 26 Bra att ha 29
4
FOTO: Felicia Morén

Arnträsk-Mensträsk FVO

1. Arnträsk

2. Mensträsk

Holmträskbygdens FVO

3. Braxträsket

4. Holmträsket

Kva-Gi-Li

5. Kvammarn

6. Gissträsk

7. Lillholmträsk

Lillåmans FVO

8. Gransjö

9. Stor-Raggsjön

Norsjö Sportfiskeklubb

10. N. Hackestjärnen

11. Brunträsken

12. Malån - Mönnforsen

13. N. Bjärnstavatjärn

Norsjöån- Malåns FVO

15. Malån

16. Mensträsket

17. Stor-Villbäcktjärn (Prompa)

Risliden-Barliden FVO

18. Maratjärn

Rörträsk – Bredträsk FVO

19. Bredträsket

Svansele FVO

20. Skellefteåälven

Bjurträsk FVO

21. Kedträsket

Kom ihåg att det är fiskarens ansvar att hålla koll på vilka regler som gäller vid respektive vatten.

Fler vatten finns att se på Fiskekartan.se
6 7

Arnträsk-Mensträsk FVO

Inom en mil från Bastuträsk hittar man Arnträsket och Mensträsket. I området finns harr, abborre, sik, lake och i Arnträsket finns även inplanterad öring. Under 2014 restaurerades Anterbäcken, som kopplar samman sjöarna. Bäcken fungerar som lekplats för öringen och därför råder fiskeförbud här.

På holmen i Mensträsket finns vindskydd med grillplats och vid Arnträsket finns även en fin badplats!

KONTAKT

Stefan Lundström 070 615 26 46

Martina Lindgren 073 087 11 78 martina.lindgren@outlook.com

Holmträskbygdens FVO Bjurträsk FVO

Området innefattar Bjurträsket, Fäbodträsket och Kedträsket och i hela området gäller fritt fiske idag. Notera att Kattögletjärn arrenderas av Norsjö sportfiskeklubb och att särskilt fiskekort krävs. Här finns abborre, gädda, lake och sik, i Kedträsket även ål och enstaka öringar.

Bjurträsk byaförening är väldigt aktiv och ombesörjer bland annat en väldigt fin och populär badplats vid Kedträsket. Här finns brygga, torrtoa, grillplats, omklädningsrum och bastu som är fri att använda.

KONTAKT

Ulf Jakobsson

070 603 71 09

vulf0417@gmail.com

Se även www.facebook.com/bjurtrask

Till området hör Braxträsket, Holmträsket, Karsträsket, Karsbäcken och Ljusträsket. Här finns naturligt bestånd av gädda, abborre och sik samt inplanterad harr och öring i Ljusträsket.

Fiskekort köps via de automater som finns vid Karsbäcksbron och Ljusträsket, eller vid direkt kontakt. Omkring fiskeområdet finns bra badmöjligheter, fyra vindskydd samt flera grillplatser.

KONTAKT

Urban Hellgren 070 687 61 61 hellgren.urban1@gmail.com

Johannes Björk 070 607 05 78

8
FOTO: Felicia Morén FOTO: Dynamedia.se

Kva-Gi-Li FVO är ett fiskevårdsområde som innefattar 3 större sjöar, Kvammarn, Gissträsk och Lillholmträsk, samt en del mindre åar, bäckar och älvar.

Föreningen har under många år arbetat med att restaurera och skapa bättre förutsättningar för harr och öring att leva och frodas. En aktiv förening som föregår med gott exempel. Alla intäkter från fiskekortsförsäljning och evenemang som föreningen arrangerar går tillbaka till området.

KONTAKT

Christer Bohman 070 656 51 87 c_bohman@hotmail.com

Per Ström 072 557 19 58 pelle-s@live.se

Se även facebook.com/groups/1719430041632817

10
-
-
Kva
Gi
Li FVO
FOTO: Petra Andersson FOTO: Cecilia Wallinder

Norsjö Sportfiskeklubb

Norsjö sportfiskeklubb är en av Sveriges mest aktiva sportfiskeföreningar. De har såväl nationella som internationella mästerskap på CVt, utöver mindre event så som den populära meteveckan och pimpeltävlingen Norrdonsnappet. Norsjö SFK har själva tagit fram en djupkarta över Norsjön som finns att köpa.

KONTAKT

Steve Björk

070 232 40 19 skbjork63@gmail.com

Harriet Jonsson

070 256 16 81 harriet@norsjosfk.se

Se även www.norsjosfk.se

12
FOTO: Ricke Johansson

Norsjöån - Malåns FVO

Norsjöån/Malåns FVO är en aktiv förening med ansvar över en stor mängd vatten. Framför allt är det Norsjöån, Malån och Stor-villbäcktjärnen (även kallad prompa) som är fjädern i hatten. Gädda, abborre, harr, öring och sik simmar i åarna och i Prompa finns även inplanterad regnbåge och röding.

Det finns vindskydd med tillhörande grillplats vid samtliga av de nämnda vattnen och ett flertal båtutsättningsplatser. Är du rullstolsburen och vill fiska finns det möjlighet här. Ta kontakt med föreningen för mer information.

KONTAKT

Lennart Magnusson 070 219 01 61 lennartmagnusson1961@gmail.com

Bo-Martin Alm

070 333 58 05 bomartin69@hotmail.se

Se även www.facebook.com/ groups/2649332075313623

14
FOTO: Ulrica Magnusson

Norsjön överses av Norsjö byamän. Här råder idag fritt fiske. Båtutsättningsplats finns bland annat i Båtviken, Norsjö tätort och på Rännudden.

Drygt 16 km2 stor är den, Norsjön. En sjö som sett så mycket och innebär så mycket för bygdens invånare. Den har mättat magar i hundratals år, rengjort skitiga barnknän, agerat farled och arena för skotertävlingar, friluftsdagar och fisketävlingar, både med och utan is. Ett inslag i samhället många nog tagit för givet utan att tänka på dess innebörd, men inte Charlie Johansson på Rännuddens camping.

Rännuddens camping är något av en institution i Norsjöbygden, den har liksom alltid funnits. Den nya ägaren (hört på byn) har drivit campingen i 20 år och hoppas få fortsätta i 20 år till. När Charlie först köpte campingen i början av 00-talet var den mest en hobby, men när barnbarn började sättas till världen blev intresset att vara mer på hemmaplan större och tankar om utveckling började slå rot, där fiske var en ingrediens.

Rännudden där campingen är belägen, omges av Norsjön på tre av fyra sidor och har fungerat som en naturlig startplats för ett antal olika fisketävlingar genom tiderna. Men det var först under en TV-inspelning av tv4:s Fiskedestination som bitarna föll på plats. Vi insåg väl allihop, vi

som var med, att vi sitter på en jätteresurs som idag är nästintill oanvänd. Det är mycket jobb för att bli en erkänd fiskedestination, men man måste börja någonstans och vi är mer än gärna med på den resan– säger Charlie.

Fridfulla Rännuddens Camping är en viktig del av projekt Fiskedestination Norsjö och kommer att fungera som bygdens fiskecenter – det var viktigt för oss som projektägare att den som tar på sig det här uppdraget är kunniga om bygden, har ett gott värdskap och planer om framtiden. Fiske är ett sådant specifikt intresseområde att det känns orättvist att sätta en sommarvikarie att informera om det, både för gästen och vikarien – säger

17
Fiskecenter vid Norsjön
FOTO: Felicia Moren
Charlie Johansson

Lillåmans FVO

Området sträcker sig över Stor- Raggsjön, LillRaggsjön. Gransjö, Aggträsket, Åmträsk, Lidträsk och Åman. I samtliga vatten finns abborre, gädda, sik och lake. I Åman finns dessutom harr och öring. Fiskekort krävs och köps direkt av föreningen.

KONTAKT

Jonny Stenmark

070 557 89 42 jonny.stenmark@hotmail.com

Petiknäs/Gumboda fvf

Området innefattar en delsträcka av Skellefteåälven, från Renströmsgränsen upp till och med en kilometer från kedträskbron samt del av Petikån, där det är fritt att fiska. I Skellefteåälven krävs dock fiskekort som kan köpas på Björks lanthandel, Kusfors. Här finns gädda, abborre, sik, harr och öring.

KONTAKT

Sören Eklund 070 309 76 77 soren.eklund1953@gmail.com

Henry Lundquist 070 210 03 54

Petikträsk FVO

Området innefattar en del av Petikån, Petikträsk, Lomtjärn och Stora Stentjärn. Den sistnämna imponerar ofta med sina stora, fina abborrar. Utöver detta finns det i sjöarna även gädda, lake, sik och gärs samt harr i Petikån. I Petikträsk är det fritt att fiska men övriga vatten kräver fiskekort för den som inte är bosatt i byn. Fiskekortet köps direkt av föreningen.

KONTAKT

Rolf Ek 070 730 81 89 ek.rolf@gmail.com

Fredrik Jonsson 070 281 44 09

Risliden/ Barlidens FVO

Området innefattar Maratjärn, Kvarnån, Inre och yttre Klippträsket, Gomorån, Månsträsket och Månsträskån, bara de två första kräver fiskekort. I Maratjärn planteras regnbåge, öring, röding och harr in utöver naturliga bestånd av abborre och lake. I Klippträsken finns gädda, abborre och lake och i de strömmande vattnen finns dessutom öring och harr. Fiskekortsautomat finns vid Maratjärn.

KONTAKT

Lorentz Nilsson 073 729 00 66 lorentz.nilsson@hotmail.se

Anders Björk 070 653 10 10

18 19
FOTO: Ricke Johansson FOTO: Robin Lindahl FOTO: Robin Lindahl FOTO: Camilla Lindqvist

Rörträsk/Bredträsk FVO

Rörträsk/Bredträsk är bygdens nordligaste FVO. Området innefattar en delsträcka av Petikån, Bredträsket och Rörträsket. Bredträsket har fin variation bland fisken och här hittas främst abborre, sik, harr och fina öringar. Rörträsket gädda och abborre och i Petikån mestadels harr. Fin badplats, vindskydd med grillplats samt båtutsättningsplats finns vid Bredträsket. Fiskekort köps direkt av föreningen.

KONTAKT

Kurt Stenberg 076 815 22 75

Marie Karlsson 076 118 29 89 mariekarlsson86@hotmail.com

Daniel Karlsson

073 044 99 09

Se även www.facebook.com/bredtraskfvo

Stora Sikträskets FVO

Detta fiskevårdsområde innefattar enbart Sikträsket. Här finns sik, lake, gädda, abborre och inplanterad harr. På Storholmen i sjön finns det vindskydd med tillhörande grillplats för den som behöver ta en liten paus. Fiskekortet löser du direkt med FVO:t

KONTAKT

Erik Lundström 070 531 77 11 erik.lundstrom7@icloud.com

Arne Signarsson

070 325 42 91

Catch and release!

1. Don efter aktion

Se till att din utrustning matchar den typ av fiske du tänker bedriva. Vi vill undvika att fisken sliter sig loss med betet kvar i munnen.

2. Blöta händer

För att inte skada fiskens slemskikt är det viktigt att du hanterar den med blöta händer.

3. Hullinglöst & knutlöst

Hullinglösa krokar är lättare att kroka loss och åsamkar fisken mindre skada. Detsamma gäller håvar med knutlöst nät.

4. Ordning och reda

Se till att vara förberedd för fångsten. Håvar, tänger, kameror och annat du kan tänkas behöva ska finnas nära till hands så du snabbt kan släppa tillbaka fisken. Se också till att landningsstället är städat så fisken inte skadas på lösa ting.

5. Snabba ryck!

Försök minska hanteringstiden så mycket som möjligt. En fisk som drillas länge avsöndrar mer stresshormon och risken för fysiologiska skador ökar, så även den indirekta dödligheten

6. Försiktig med avkrokningen!

Om möjligt, kroka av fisken i vattnet. Om det är en tung fisk som måste lyftas, se till att alltid stötta buken på fisken med en hand. Ta hjälp av en långskaftad tång och lossa försiktigt. Om avkrokningen är svår och tar tid, se till att fisken får återhämta sig i håvnätet med jämna mellanrum.

7. Fiska kallt!

I varma vattentemperaturer har fisken svårare att ta upp syret de behöver för återhämtning.

8. Låt fisken leka ifred När fisken leker är det viktigt att den får lugn och ro. Störningar under denna period kan få större påverkan på beståndet än önskvärt.

9. Våga fråga!

Alla är nybörjare i början, våga fråga. I slutändan hoppas vi på att alla strävar efter ett hållbart och schysst fiskande!

20
FOTO: Ulrica Magnusson FOTO: Bea Holmberg FOTO: Ulrica Magnusson

Svansele FVO

Detta område sträcker sig över ett flertal tjärnar samt sträckor av Petikån och vackra Skellefteåälven där du kan få nästan vad som helst på kroken, förutom röding. I Klövertjärn har det tidigare planterats in regnbåge, röding och bäcköring utöver abborre och gädda. Fiskekort finns att köpa på Björks lanthandel, Kusfors. I närheten finns bland annat Pike Paradise Lodge och Svansele Vildmarkscenter som erbjuder boende.

KONTAKT

Ruben Hed

070 693 93 24

svanselefvof@gmail.com

Samuel Marklund

070 244 80 59

Örträsk Byaförening

Örträsktjärnen har blivit en naturlig samlingsplats under vårvintern då människor letar sig ut på isen för att fiska. Här finns stora fina regnbågar som planterats in och gott om fina rastplatser runt om sjön. Fiskekort köps direkt av byaföreningen.

KONTAKT

Gun-Britt Forsberg 070 644 10 48

Se även www.facebook.com/adminortrask

Bastutjärn Byaförening

KONTAKT

Johan Alm 073 077 16 37

Kattisbergs FVO

Fritt fiske

KONTAKT

Björn Emilsson 070 550 67 88

Långträsk samfällighet

Fritt fiske

KONTAKT

Erik Norberg 070 344 73 49

22 23
FOTO: Robin Lindahl FOTO: Robin Lindahl FOTO: Simon Hägglund

Norsjö Big Pike

En gäddfisketävling för alla

Lite på impuls blev Norsjös första C&R- tävling till. En grupp av lokala fiskeentusiaster saknade spänning i vardagen och bestämde sig för att arrangera en tävling.

Tävlingen sträcker sig över två dagar där man i lag om tre ska försöka fånga den längsta gäddan. Arrangemanget blev oväntat uppskattat så man testade igen, och igen och igen. 2023 går tävlingen av stapeln för sjunde gången.

Idag är initiatören Pecka Andersson ensam arrangör. Det är klart att det kan vara tufft när men är mitt i förberedelserna, men man får sån energi när det väl är igång att det är värt det. säger Pecka. Tävlingen lockar såväl sportfiskare som glada amatörer, 2022 deltog tävlingens allra första kvinnliga lag, och åren dessförinnan har det nästan alltid funnits barn med i någon av båtarna.

Vi har lyckats skapa en sådan god atmosfär och stämning på den här tävlingen, det känns som om man är ett enda stort kompisgäng – säger Pecka.

KONTAKT

Per-Erik Andersson

Tel 070 608 46 39 peckasracing@hotmail.com norsjobigpike.com

TÄVLINGEN GENOMFÖRS

ANDRA HELGEN I AUGUSTI VARJE ÅR OCH TAR PLATS

PÅ NORSJÖN

• Pris för längsta gädda och största abborre delas ut

• Cirka 25 lag brukar ställa upp varje år

• Tävlingens första dag avslutas ofta med gemensam middag på Rännuddens camping.

24
FOTO SID 25:
FOTO: Norsjö Sportfiskeklubb
Robin Lindahl

Bastuträsk Värdshus

Vandrarhem Restaurang

KONTAKT

Phaiwan Viklund

Bäckgatan 2

930 61 Bastuträsk

Tel 0951 101 80

www.bastutraskvardshus.se

Fridfulla Rännudden

Camping Stugor Restaurang Fiskecenter

KONTAKT

Charlie Johansson

Rännudden 4 935 91 norsjö

Tel 070 625 48 39

www.rannudden.com

Fromhedens Camping

Camping Stugor

KONTAKT

Åsa Persson

Fromheden 22 935 93 Norsjö 076 777 76 28

www.fromhedenscamping.se

Klippgrändens B&B

Vandrarhem Catering Sommarcafé

KONTAKT

Monika Rundesdotter

Norsjövallen

Tel 070 577 49 79

www.klippgrand8.se

Knutes Hotell

KONTAKT

Svansele 67 936 93 Boliden

Tel 0915 210 03

www.svansele.com

Källan Hotell

KONTAKT

Åmliden 70 935 92 Norsjö

Tel 0918 321 00

www.kallanhotel.com

Norsjö Gästgiveri

KONTAKT

Laila Ström

Backgatan 3

935 32 Norsjö

Tel 076 763 34 54

www.norsjogastgiveri.se

Pike Paradise Lodge

KONTAKT

Martine & Lars Westerlund

Kusfors 50 936 93 Boliden

Tel 076 763 34 54

www.pikeparadise.com

26 27

Braxträsk, Holmträskbygdens FVO

Scanna Qr-koden med kameran på din mobil, eller med en särskild app.
Norsjö kommun Tel 0918 140 00 Evenemang Lokal guide Engelsk Besöksmål Boka Ring-bil Tel 0918 140 00 Buss Lokal guide Svensk Utflyktsmål Visitor Center Tel 070 229 52 92 Good to know Karta Kalender
Bra att ha!
FOTO:
Robin Lindahl
Se Norsjös avsnitt från TV4:s Fiskedestination här: Inlandsfiske – lokal Youtube-serie Örträsk
Robin Lindahl Norsjö Fiskecenter Rännudden 4 935 91 Norsjö Tel 070 625 48 39 www.visitnorsjo.se/fiske
FOTO:

FISKEDESTINATION NORS J O

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.