__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

C. Carte/manuscris Dinastice - Antidinastice C-1 Paul Lindenberg KÖNIG KARL VON RUMÄNIEN Siebzig Jahre eines Heldenlebens, 20 April 1839 - 20 April 1909

C-2 Mite Kremnitz REGELE CAROL AL ROMÂNIEI - UN SIMBOL AL VIEŢEI Editura Universala, Bucureşti, 1906

C-3

120-140

60-70

1100-1200

ROMÂNIA - FAMILIA REGALĂ set de 8 fotografii de presă (unicat), din perioada 1930 1956, reprezentând pe Regele Mihai, Regele Carol al II-lea şi Elena Lupescu, Regina Maria şi Principesa Ileana; pe verso decupajele din ziarele în care au fost publicate

C-4

70-90

TREI TITLURI I. Ludo: "Din ordinul cui?", 1947; I. Peltz: "Amor încuiat", 1933; N.D. Cocea: "Pamflete antidinastice", 1949

C-5 Gh. Manolescu şi Gh. Codrescu UNSPREZECE MONOGRAFII ALE DOMENIILOR COROANEI LA ANUL 1906 Tipografia "Gutenberg" Joseph Göbl, Bucureşti, 1906

160-170


C-6 Teofil Gh. Sidorovici CAROL II - DIN CULMEA UNUI DECENIU DE GLORIOASĂ DOMNIE Luceafărul S.A., Bucureşti, 1939

C-7

160-170

40-60

PAŞAPORT PENTRU STRĂINĂTATE eliberat de Regatul României în 1931

C-8 Teofil G. Sidorovici DIN VIAŢA UNUI FIU DE REGE Tiparul "Cartea Românească", Bucureşti, 1937

C-9

160-170

80-100

TREI CĂRŢI POŞTALE reprezentând Încoronarea de la Alba Iulia şi Principesa Elisabeta

C - 10 CRITICA - ILUSTRAŢIUNEA ROMÂNĂ DE ACTUALITATE - 1921 cu scene din viaţa familiei regale - numărul din decembrie este consacrat naşterii Regelui Mihai

270-300


C - 11 Atelier Mandy PATRU FOTOGRAFII reprezentând principese din familia regală a României (principesele Marioara şi Elisabeta)

120-140

C - 12

110-130

TREI TITLURI DESPRE REGALITATE "Ilustraţiunea Română" - două numere din 1914 şi 1916 - consacrate amintirii regelui Carol I şi reginei Elisabeta; "Pagini de glorie: De la Tisa la Budapesta"

C - 13 Alexandru Busuioceanu LA GALERIE DE PEINTURES DE SA MAJESTE LE ROI CAROL II DE ROUMANIE tomul I: "Ecoles italiennes du XIVe au XVIe siècle" Les Beaux - Arts, Paris, 1939

C - 14

350-400

1100-1200

FOTOGRAFIE A REGELUI CAROL AL II-lea cu semnatura olografă, datată 1938; în ramă originală

C - 15 PATRU FOTOGRAFII REPREZENTÂND MEMBRI AI FAMILIEI REGALE Regina Elisabeta şi Regele Carol I, Regina Maria în timpul războiului, Regele Ferdinand şi Regele Carol II

300-320


C - 16 Grigore Tocilescu BISERICA EPISCOPALĂ ŞI MĂNĂSTIREASCĂ - CURTEA DE ARGEŞ RESTAURATĂ ÎN ZILELE M.S. REGELUI CAROL I - 1886

C. Carte/manuscris Despre începuturile modernităţii noastre C - 17 C.N. Brăiloiu LEGIUIREA CARAGEA "însoţită şi cu Codul politic al Principatelor Unite Române"; Tipografia Stephan Rassidescu, Bucureşti, 1865

C - 18 Adolphe Billecocq LA PRINCIPAUTÉ DE VALACHIE SOUS LE HOSPODAR BIBESKO Wouter Frères, Bruxelles, 1847

C - 19 GIACOMO SAU BANDITUL ÎN KALABRIEA istorie dramatică tradusă de Evghenie Filipescu Dubău, dedicată lui Nicolai Kanaki - Vogoridi, prinţul caimacam al Moldovei; Tipografia lui A. Bermann, Podul-Vechi, Iaşi, 1858

350-400

320-350

160-170

60-70


C - 20 Mihail Kogălniceanu LETOPISEŢELE ŢĂRII MOLDOVEI tomul I, cu semnătura autografă şi numerotarea lui M. Kogălniceanu; Iaşi, 1852

C - 21 Ioan Brezoianu VECHILE INSTITUŢIUNI ALLE ROMÂNIEI (1327-1866) Tipografia Ştefan Mihălescu, Bucureşti, 1882

900-1000

60-70

C - 22 Mihail Kogălniceanu LETOPISEŢELE ŢĂRII MOLDOVEI tomul III; La Kantora Foaiei Săteşti, Iaşi, 1846

600-650

C - 23

400-450

SCRISORI ALE LUI ION GHICA CĂTRE V. ALECSANDRI Tipografia Academiei Române, Bucureşti, 1884

C - 24 Laurian Treboniu August şi Nicolae Bălcescu MAGAZINU ISTORICU PENTRU DACIA tomul III; Cu tiparul Collegiului Naţional, Bucureşti, 1846

450-500


C - 25 Vasile Alecsandri OPERE COMPLETE - VODEVILURI volumul II; Socec & Comp., Bucureşti, 1875

210-220

C - 26 Ion Heliade Rădulescu ELEMENTE DE HISTORIA ROMÂNILOR SAU DACIA ŞI ROMÂNIA ediţia a 2-a; Tipographia Statului, Bucuresci, 1869

220-240

C - 27 Eufrosin Dimitrie Poteca MAIÎNAINTE GĂTIRE SPRE CUNOŞTINŢA DE DUMNEZEU... tălmăcită din limba grecească; La Buda, În Crăiasca tipografie a Universităţii Ungariei, 1818

240-250

C - 28 HISTOIRE DE LA MOLDAVIE ET DE LA VALACHIE cu însemnare olografă Tudor Arghezi: "Cadou de la dl. Aristide Blank, la aparţia volumului - Ce-ai cu mine vântule - 7.6.1937"; ex-libris Tudor Arghezi; Aux dépens de la Société Typographique des Deux-Ponts, a Jassy, 1777

1600-1700


C - 29

2100-2200

ICOANA LUMEI "foaie pentru îndeletnicirea moldo - românilor pe anul 1841"; conţine peste 60 de gravuri; La Institutul Albinei, Iaşi, 1841

C - 30 Nicolai Rosetti Roznovano ESPUNEREA SITUAŢIUNEI RELIGIOASE ÎN PRINCIPATELE UNITE "Apelul la creştini"; Rudolf Echardt, Cernăuţi, 1865

C - 31

70-80

120-140

LEGIUIRI VECHI appendice la "Collecţiune de legiuirile României" - 4 volume; Imprimeria Statului, 1873-1892

C - 32 J.A. Vaillant LA ROUMANIE "ou histoire, langue, littérature, orographie, statistique des peuples de la langue d'or Ardialiens, Vallaques et Moldaves résumé sous le nom de Romans", 3 volume; Artus Bertrand Éditeur, Paris, 1844

620-650


C. Carte/manuscris Artă românească şi nu numai C - 33

520-550

TREI REFERINŢE - EUSTAŢIU STOENESCU Catalogul expoziţiei "Eustaţiu Stoenescu cu sculptorul Jalea", 23 dec.-10 ian.1923, Sala Exarcu, Atheneul Român; Gh. Oprescu: "Stoenescu", Editura Casei Şcoalelor, 1946 (exemplar numerotat:1876); Paul Rezeanu: "Eustaţiu Stoenescu", 1997

C - 34 Pavel Amelia şi Radu Ionescu NICOLAE VERMONT Editura Academiei R.P.R., 1958

90-100

C - 35 Tudor Vianu CORNELIU BABA Editura Meridiane, Bucureşti, 1964

160-170

C - 36 George (Gheorghe) Oprescu GRAFICA ROMÂNEASCĂ ÎN SECOLUL AL XIX - LEA două volume; Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1942; Fundaţia Regele Mihai I, Bucureşti, 1945

160-170

C - 37 H. Dj. Siruni ANI - ANUAR DE CULTURĂ ARMEANĂ (1942 1943) Bucureşti, 1943

210-220


C - 38 Anton Coman OCTAV BĂNCILĂ E.S.P.L.A., 1954

130-140

C - 39 Ionel Jianu LES SOUVENIRS DE VENISE DE W. SIEGFRIED cu mărturii de Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Dan Nemţeanu; L'Imprimerie Couilleaux, 1984

120-130

C - 40

370-380

LA PEINTURE FRANÇAISE MODERNE COLLECTION ZAMBACCIAN catalogue de l'exposition de Bucarest 5-31 décembre 1935; Imprimerie Eminesco, Bucarest, 1935 C - 41

140-150

DOUĂ CATALOAGE ALE COLECŢIEI ZAMBACCIAN din anii 1947 şi 1973 C - 42 C.I. Paşcanu FRESCA NOUĂ - INVENŢIA PROCEDEULUI NOU DE FRESCĂ brevet de invenţie acordat prin decretul regal nr. 3488, cu autograf către Francisc Şirato; "Lupta" N. Stroilă, 1933

C - 43 ŞASE REFERINŢE - GUSTAVE COURBET semnate Klaus Gallwitz, André Fontainas, Théodore Duret, Marcel Zahar, Jan Krugier, Pierre Mac Orlan

90-100

60-80


C - 44

500-600

ALBUM cu reproduceri de opere de artă celebre din muzee europene - unele cu conţinut simbolist şi Art Nouveau; conţine dedicaţia posesorului din 1914

C - 45

90-100

JEAN ALEXANDRU STERIADI - CATALOGUL EXPOZIŢIEI DE DESEN ŞI GRAVURI - 1974 Muzeul de artă R.S.R., Bucureşti, 1974

C - 46 Nicolae Iorga LA ROMANIA ALLA BIENNALE DI VENEZIA 1938 Datina Românească, Vălenii de Munte

70-80

C - 47

50-60

CINCI REFERINŢE - JEAN AUGUSTE DOMINIQUE INGRES

C - 48 Vasile Florea PETRAŞCU Éditions Meridiane, 1989

60-70


C - 49 Holm Bevers şi colaboratorii REMBRANDT: THE MASTER AND HIS WORKSHOP vol. I - "Drawings & etchings" şi vol. II - "Paintings"; Yale University Press, 1991

110-120

C - 50

110-120

PATRU REFERINŢE - NICOLAE GRIGORESCU semnate Ionel Jianu, G.Oprescu (1961 şi 1963), Vasile Varga (1973)

C - 51

60-70

DOUĂ REFERINŢE - THEODOR AMAN Radu Bogdan: "Th. Aman", ESPLA, 1955; Album "Th. Aman", Publishing House of the Rumanian Institute for Cultural Relations with Foreign Countries, f.a. C - 52 Dan Grigorescu (prefaţă) FRANCISC ŞIRATO Editura Meridiane, Bucureşti, 1967

C - 53 SALOANE OFICIALE şaisprezece saloane de pictură şi sculptură din anii: 1925, 1926, 1927, 1928, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943 şi 1944; şaisprezece saloane de desen şi grafică din anii: 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1937, 1938, 1939, 1941, 1942, 1943, 1944 şi 1946; două saloane de arhitectură din 1929 şi 1930

60-70

3700-3800


C - 54

90-100

TREI REFERINŢE - ION ŢUCULESCU două exemplare semnate Petru Comarnescu (1967) şi A.E. Baconsky (1972); 1975

C - 55 Balcica Moşescu DOUĂ REFERINŢE "Sbor de pescăruşi (versuri)" - cu un portret de J.Al. Steriadi şi o vignetă de Rodica Maniu, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1946; Ion Popescu Negreni album, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976

120-130

C - 56 Horst Gerson REMBRANDT ET SON OEUVRE Hachette, 1968

110-120

C - 57

110-120

TREI REFERINŢE - ŞTEFAN LUCHIAN două exemplare semnate Ioan Alexandru (1978) şi Mircea Popescu (1964)

C - 58 Barbu Brezianu N.N.TONITZA Editura Meridiane, Bucureşti, 1986

60-70


C - 59

120-140

TREI CATALOAGE DE SCULPTURĂ "Anghel" - text de Petru Comarnescu, 1966; "Paciurea" - text de Ion Frunzetti, 1989; "Baraschi" - text de Raul Şorban, 1966 C - 60

120-140

TREI REFERINŢE - ION ŢUCULESCU Catalog Ţuculescu - a XXXIII-a expoziţie bienală internaţională de artă, Veneţia, 1996; Petre Comarnescu: "Ion Ţuculescu", 1967; Magda Cârneci: "Ion Ţuculescu", 1984

C - 61

100-120

DOUĂ REFERINŢE - CONSTANTIN BRÂNCUŞI "Brâncuşi împotriva Statelor Unite" - Editura Dacia Cluj, 1971; V.G.Paleolog: "Procesul sculpturii moderne - Eseuri" - 1996

C - 62 Georgeta Peleanu M.W. ARNOLD Bucureşti, 1970

C - 63 H.Dj. Sirouni ALBUM - NOTE DESPRE ARTA ARMEANĂ Tipografia P. Levonian, Bucureşti, 1930

C. Carte/manuscris România - Bucureşti

110-120

60-70


C - 64 Vasile Pârvan TREI REFERINŢE 1."Începuturile vieţii romane la gurile Dunării", Cultura Naţională, 1923; "Dacia-civilizaţiile stravechi din regiunile carpatodanubiene", 1937; "Memoriale", Cultura Naţională, 1923

160-170

C - 65 Nicolae Drăganu ROMÂNII ÎN VEACURILE IX - XIV PE BAZA TOPONIMIEI ŞI A ONOMASTICEI Imprimeria Naţională, Bucureşti, 1933

130-140

C - 66 G. I. Ionnescu-Gion ISTORIA BUCURESCILOR I.V. Socecu, Bucuresci, 1899

520-550

C - 67

110-120

MONOGRAFIA LICEULUI GH. LAZĂR DIN BUCUREŞTI (1860-1935) Editura "Luceafărul", Bucureşti, 1935

C - 68 Constantin C. Giurescu ISTORIA BUCUREŞTILOR DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÎNĂ ÎN ZILELE NOASTRE Editura pentru literatură, Bucureşti, 1966

60-70


C - 69 Ernest Bernea CIVILIZAŢIA ROMÂNĂ SĂTEASCĂ cu fotografii inedite de Ernest Bernea; Colecţia "Ţară şi neam", Bucureşti, 1944

C - 70

80-90

120-130

MONETĂRIA NAŢIONALĂ - ZECE ANI DE ACTIVITATE (1935 - 1945) Monitorul Oficial, Bucureşti, 1945

C - 71 D. Şandru MOCANII ÎN DOBROGEA Bucureşti, 1946

C - 72

400-450

70-80

MEMORIUL EVREILOR - PĂMÂNTENI "votat de Congresul extraordinar al Uniunei Evreilor Pământeni dela 3 şi 4 Noembre 1913"

C - 73 Dr. Ad. Stern DIN VIAŢA UNUI EVREU - ROMÂN Tipografia Progresul, Bucureşti, 1915

120-140


C - 74 C.G. Rommenhoeller LA GRANDE ROUMANIE Martinus Nijhoff, La Haye, 1926

C - 75 Frédéric Damé ÎNCERCARE DE TERMINOLOGIE POPORANĂ ROMÂNĂ cu 300 de gravuri; Socec, Bucureşti, 1898

C - 76 Vasile D. Moisiu ŞTIRI DIN BASARABIA DE ASTĂZI Editura C. Sfetea, Bucureşti, 1915

C. Carte/manuscris Clasicism, avangardă, modernism C - 77 Gheorghe Adamescu ISTORIA LITERATURII ROMÂNE Editura Minerva, Bucureşti, 1911

C - 78 REVISTA UNU nr. 43/nov. 1932 dedicat procesului de atentat la bunele moravuri al lui Geo Bogza; semnează Şt. Roll, Saşa Pană, M. H. Maxy, S. Perahim etc

70-90

200-220

50-60

400-420

620-650


C - 79

70-80

BANDEROLĂ DE EXPEDIŢIE A REVISTEI UNU către Aristide Blank

C - 80

350-400

UITE POPA NU E POPA LA VĂLENI "revistă satirică şi umoristică cu ilustraţiuni din perioada interbelică"

C - 81

170-180

DOUĂ CATALOAGE ALE EDITURII UNU ilustrate de Victor Brauner şi M.H. Maxy

C - 82

220-250

ŞMECHERUL "organul grupului şmecher al clasei V, anul I, 1918"

C - 83 Ion Pillat SATUL MEU cu gravuri de I. Teodorescu Sion; Editura Fundaţiei "Principele Carol", Miorcani, 1923

90-100


C - 84 Jean Bart SCHIŢE MARINE - DIN LUMEA PORTURILOR Editura Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

60-70

C - 85 I. L. Caragiale VERSURI ediţie liliputană; H. Fischer - Galaţi, Bucureşti, 1936

60-70

C - 86 Barbu Brezianu ZĂVOR FERMECAT - POEME ilustrate cu o vignetă şi un portret de M. Petraşcu şi trei desene de M. Marosin; dedicaţie autografă; exemplar numerotat; Institutul de Arte Plastice "Marvan", 1947

450-500

C - 87 Ion Minulescu MANECHINUL SENTIMENTAL raritate bibliofilă; Cultura Naţională, Bucureşti, 1926

170-190

C - 88

550-600

ALBUM DE CARICATURI DE GION ŞI JIM Tipografia "Heller", 1935


C - 89 Sandu Tzigara - Samurcaş PRÉAMBULES - POÈMES cu XII ilustraţii semnate de G. Tomaziu, Olga Greceanu, G. Löwendal, Eugen Drăguţescu, Anna Tzigara - Berza etc.; "Bucovina" I.E. Torouţiu, Bucureşti, 1944

160-170

C - 90 Alexandru Vlahuță UN AN DE LUPTĂ Editura Librăriei "Carol Müller", Bucureşti, 1895

220-240

C - 91 Paul Dermée LE CIRQUE DU ZODIAQUE - POEMES prefaţa de Max Jacob; desene de P.L. Flouquet; cu dedicaţie către doamna Jebeleanu (Florica Cordescu) Série Poétique, Bruxelles, 1937

110-120

C - 92 I. L. Caragiale VERSURI "stanţe elegiaco - satirice, gogoşi rimate, epigrame, fabule, ode umoristice" Editura Viaţa Românească, Bucureşti, 1922

110-120

C - 93 Carol Scrob POESII COMPLECTE Ig. Haimann & Schönfeld, Bucuresci, 1883

110-120


C - 94

80-90

CENTENAR MARCEL IANCU (1895-1995) Simetria, 1996

C - 95 Scarlat Callimachi TĂCERI IMOBILE exemplarul nr. 118; cu dedicaţia lui Tudor Arghezi; desene de Zamphiropol Dall; conţine ex-libris Tudor Arghezi; Socec & Co, f.a.

350-400

C - 96 Felix Aderca AVENTURILE D-LUI IONEL LĂCUSTĂ TERMIDOR cu 26 fotografii după natură, cu dedicaţia autorului; Editura Naţionala Ciornei, Bucureşti, f.a.

120-140

C - 97 Oscar Wilde SALOMÉ desene de Alastair în stil Art-Nouveau; Les Éditions G. Crès&Cie, Paris, 1925

120-140

C - 98 DOUĂ TITLURI I.E.Torouţiu: "Contribuţie la o viitoare ediţie critică Eminescu - Lais", 1942; M. Eminescu: "Lais", 1908

80-100


C - 99

70-90

EMINESCU COMEMORATIV album artistic - literar întocmit de Octav Minar; Tipografia Dacia, Iaşi

C. Carte/manuscris Manuscrise - Autografe - Foto C - 100 Victor Eftimiu LUI GALA GALACTION Sonet inedit (manuscris); 1954

130-140

C - 101 Ion Ţuculescu OPT PAGINI DE MANUSCRIS dintr-un "roman inedit" (şi 11 pagini de manuscris de Maria Galaction Ţuculescu - transcrierea paginilor lui Ţuculescu)

1250-1300

C - 102

1100-1150

MANUSCRIS DIN 1869 "samă pentru cheltuielile făcute cu minorii defunctului Prinţ Grigore Şuţu, pe anii 1859, 1860, 1861 şi numai pentru Grigore Şuţu pe anii 1861-1866" şi Testamentul Elenei Scarlat Mano (1889), bunica fraţilor Şuţu


C - 103 Victor Eftimiu DOUĂ POEME "Îmbătrânim" - o filă manuscris; "Eminesciană" - o filă dactilografiată semnată olograf

50-60

C - 104 Nicolae Crevedia TREI POEZII - PATRU FILE DE MANUSCRIS "Fata dimineţii", "Ghioceii", "Răsplata"

120-140

C - 105 Saşa Pană ONOMASTICA SALCÂMILOR şapte file de manuscris al prozo-poemului dedicat Colombei Veronca, datat 23 august 1930; apărut în revista UNU, an III nr. 29, conţine pe verso-ul fiecărei feţe ştampila colecţiei Saşa Pană

800-850

C - 106

160-170

CINCI MANUSCRISE poeme semnate Victor Eftimiu, din anii 1953-1955

C - 107 MANUSCRIS - ETERIA "sau jalnicele scene prilejuite în Moldavia din răzvrătirea grecilor prin şeful lor venit din Rusia în anul 1821..."; 263 pagini; "prescrisă după originalu de la Banu Alecu Balica de Nicu Filipescu Dubău"; Iaşii, 1844

C. Carte/manuscris

1800-1850


Teatru - muzică C - 108

270-300

DISCURI MUZICALE din perioada interbelică şi postbelică, editate de casele His Master's Voice, Hungaroton, Electrola, Electrecord, Muza; unele în casetă originală

C - 109 G. Diamandy BESTIA schiţă dramatică în 4 acte; Editura revistei Democraţiei Române, Bucureşti, 1910

70-90

C - 110 Lucian Blaga CRUCIADA COPIILOR dramă în 3 acte; ediţie princeps; 1930

110-120

C - 111

270-300

DIFERITE DISCURI MUZICALE din perioada interbelică şi postbelică, editate de casele Electrola, Columbia, Supraphon, Eterna, Electrecord; unele în casetă originală

C - 112 Magda Isanos şi Eusebiu Camilar FOCURILE dramă în 4 acte; exemplar numerotat 21/26; Fundaţia regală pentru Literatură şi Artă, 1945

30-50


C - 113

270-300

DIVERSE DISCURI MUZICALE din perioada interbelică şi postbelică, editate de casele Columbia, Eterna, Melodia, Electrecord; unele în casetă originală

C - 114 Victor Eftimiu THEOCHRYS dramă istorică în versuri în 5 acte; cu dedicaţie pentru Gala Galaction; Editura Cultura Românească, f.a.

110-120

C - 115 Camil Petrescu MODALITATEA ESTETICĂ A TEATRULUI cu dedicaţie pentru Tudor Arghezi; Fundaţia Regală "Regele Carol II", 1937

260-270

C. Carte/manuscris Bibliofile C - 116 Ileana Mălăncioiu URCAREA MUNTELUI ediţie bibliofilă, format "in-quatro" 56 de pagini, tiraj 17 exemplare, imprimată pe hârtie Fedrigoni; viziune grafică şi 8 ilustraţii serigrafice semnate olograf de Mircia Dumitrescu imprimate pe hârtie de mână; Bucureşti, 2008

1000-1100


C - 117

1600-1700

NICHITA AZI - LA CĂLĂTORIILE LUI MIRCIA DUMITRESCU DE NICHITA STĂNESCU ediţie finalizată în 2008, cu 28 poezii inedite şi două desene în creion dăruite de Nichita Stănescu gravorului Mircia Dumitrescu; prima poezie "Decalog" a fost imprimată într-un tiraj de 11 exemplare; poeziile şi ilustraţiile sunt semnate olograf; textul este reprodus în tehnica serigrafică iar ilustraţiile în tehnica xilogravurii; legătură de tip japonez C - 118 Anghel Demetriescu OPERE ediţie îngrijită de Ovidiu Papadima; exemplarul nr.1 din 35 (ediţie bibliofilă); Fundaţia Regele Carol II, 1937

130-140

C - 119 Mihai Eminescu SONETE ediţie bibliofilă, tiraj de 25 exemplare, opt gravuri originale semnate olograf şi numerotate; ilustraţii de Constantin Baciu - numerotate 6/6; R.A. Monitorul Oficial S.A., 2005

900-1000

C - 120 Mihai Eminescu SONETE ediţie bibliofilă, tiraj de 25 exemplare, cu ilustraţii de Mircea Spătaru; opt gravuri originale semnate olograf şi numerotate , imprimat pe hârtie Fabriano; R.A. Monitorul Oficial S.A., 2005

900-1000


C - 121 Basarab Nicolescu THEOREMES POETIQUES - TEOREME POETICE ediţie bibliofilă, în tiraj de 50 exemplare (ex 40/50), în viziunea grafică şi ilustraţiile lui Mircia Dumitrescu, legată după metodă japoneză; conţine o ilustraţie detaşată şi 13 ilustraţii cu portretul autorului, tipărite pe hârtie de mână; tiraj tipărit de Biblioteca Metropolitană, Bucureşti iar scoarţele realizate de R.A. Monitorul Oficial S.A.

1300-1400

C - 122 Nicolae Breban ELEGII PARISIENE ediţie bibliofilă, format "in-quatro" 100 de pagini, tiraj 17 exemplare, imprimată pe hârtie Fedrigoni; viziune grafică şi 14 ilustraţii serigrafice semnate olograf de Mircia Dumitrescu imprimate pe hârtie de mână; Bucureşti, 2008

1000-1100

C. Carte/manuscris Varia şi alte foi C - 123

30-40

CATAPETEAZMA SFINŢILOR NOŞTRI EROI DIN CAMPANIA ANULUI 1941 Regimentul de Gardă "Mihai Viteazul"; iulie, 1942

C - 124 Montesquieu DE LA GRANDEUR DES ROMAINS ET DE LEUR DÉCADENCE Garnier Frères, Paris, 1870

40-50


C - 125 Hristu Andrutsos DOGMATICA BISERICII ORTODOXE RĂSĂRITENE traducere de Dumitru Stăniloae, cu dedicaţie din partea traducătorului; Sibiu, 1930

470-500

C - 126

250-270

YOGA revistă lunară, 84 de numere din perioada 1973-1982; Imprimé par Presto - Print, Bruxelles

C - 127 G. Lacour - Gayet NAPOLÉON - SA VIE, SON OEUVRE, SON TEMPS Librairie Hachette, 1921

180-200

C - 128 Peter Williams BIBLIA - VECHIUL ŞI NOUL TESTAMENT cu numeroase ilustraţii color; copertă şi închizători originale; Jones & Jones, Porth, secol XIX

320-350

C - 129

520-550

TÂNĂRUL LENINIST publicaţie ilegală, organ al C.C. al U.T.C., aprilie 1932


C - 130

70-80

TESTAMENTUL LUI ION MOŢA - 1937

C - 131

550-600

ZIARUL ROMÂNIA LIBERĂ scos în clandestinitate, 8 august 1943

C - 132 Henri (H. sau Henric) Stahl GRAFOLOGIA ŞI EXPERTIZELE ÎN SCRIERI. ANONIMUL-FALSUL cu 204 autografe şi documente grafologice; Cartea Românească, Bucureşti, f.a.

210-220

C - 133

190-200

TREI DICŢIONARE ALE LIMBII ROMÂNE Ştefan Florescu: "Dicţionar analogic", Editura Universul, 1938; Alex. Resmeriţă: "Dicţionarul etimologico - semantic al limbei române", Ramuri, 1924; "Dicţionar invers", Editura Academia R.P.R., 1957 C - 134 J.G. Thulin GYMNASTIKATLAS cu numeroase ilustraţii; Svenska Bokförlaget, Stockholm

80-90


C - 135 Ilie Bărbulescu FONETICA ALFABETULUI CIRILIC ÎN TEXTELE ROMÂNE DIN VECUL XVI ŞI XVII Tipografia "Universitara", Bucuresci, 1904

130-140

C - 136

220-250

DOUĂZECI ŞI DOUĂ REVISTE 20 de numere ale revistei "Cortina" şi 2 numere ale revistei "Spectator" din 1945

C - 137 Blanche H. Stahl CURS DE DACTILOGRAFIE Tipografia Geniului Cotroceni, Bucureşti, 1927

C - 138 J.Marquès - Rivière HISTOIRE DE LA FRANC - MAÇONNERIE FRANÇAISE Jean - Renard, Paris, 1941

C - 139 DOUĂ CALENDARE LILIPUTANE DIN 1931 ŞI 1943

60-70

200-220

40-60


C - 140

200-220

POVĂŢUITOR şase cărticele pentru uzul elevilor din şcolile primare de sfârşitul sec. al XIX - lea, semnate de G.I. Ionescu Gion, Th. Speranţia, etc

C - 141 David Roberts LA TERRE SAINTE - VUES ET MONUMENTS cu o descriere istorică pentru fiecare din cele 60 de planşe; Société des Beaux Arts, Gérant A. de Wasme, Bruxelles, 1843

C - 142

7300-7500

250-300

GÂNDIREA cinci numere din anii 1921, 1926, 1927 şi 1940

C - 143

250-300

REVISTA SCRIITOARELOR ŞI SCRIITORILOR ROMÂNI 23 numere disparate dintre anii 1929 - 1940

C - 144 NAŢIUNEA numerele 1 - 21 (10 martie 1923 - 2 aprilie 1923) apariţie zilnică şi 7 numere între 8 aprilie 1923 - 20 mai 1923 - apariţie săptămânală

270-300


C - 145

550-600

LUMEA - BAZAR SĂPTĂMÂNAL colecţie completă (nr.1/nov. 1924 - până la nr.15/iunie 1926)

C - 146

4900-5000

LOT DE ŞASE RETOUR RECIPISA DIN PERIOADA 1867-1888 EXPEDIATE DIN TÂRGUL FRUMOS (oficiul poştal al cărui trafic de corespondenţă a fost restrâns)

C - 147 Monseniorul Vladimir Ghika DOUĂZECIŞINOUĂ GRAVURI DIN CICLUL LES INTERMÈDES DE TALLOIRES -

C - 148

5200-5500

620-650

CINCISPREZECE ZIARE LEGIONARE Linia Dreaptă (1935), Zvastica de foc (1935), Acţiunea Română (1930), Axa (1932) etc.

C - 149 David Şafran DIN MORALA VEACURILOR cu dedicaţie autografă; Atelierele grafice Socec & Co, Bucureşti, 1941

320-350


C - 150

80-100

DOUĂ TITLURI Sorin Toma: "Poezia putrefacţiei sau putrefacţia poeziei", Editura Scânteia, f.a.; Saşa Pană: "A fost odată... şi nu va mai fi!" (schiţe şi nuvele), Editura de Stat, 1949

C - 151 Nicuşor Graur ION MIHALACHE ET COMP. Editura "Dreptatea Nouă", Bucureşti, 1946

90-100

C - 152

90-100

L'ART D'AIMER EN ORIENT "Kama Sutra", "Kama Shastra", "Grădina parfumată", "Cărţile sacre", etc; Les Éditions Georges - Anquetil, Paris, f.a.

D. Arta Plastica Fotografie D-1 Teodor Graur (n. 1953 ) BUCUREŞTI - CERCUL MILITAR fotografie color (Cybachrome, proces negativ - pozitiv, procesare chimică), ediţie 5; pe verso cu ştampila artistului. Ceea ce apare ca atmosferă de şantier din anii '50, este în realitate o campanie de reconstrucţie a centrului Bucureştiului din 1995. Scena s-a petrecut pe bulevardul Elisabeta, în timpul verii, când au fost luate imaginile. T.Graur a absolvit Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu" din Bucureşti; despre el, Erwin Kessler spunea recent că este "în acte, cel mai notoriu artist european de la noi"; la începutul anilor ‘90, T.Graur a fondat, împreună cu Olimpiu Bandalac, grupul artistic de neo-avangardă "Euroartist" (T.A.P.) 99 x 76,5 cm

2200-2400


D-2 Andrei Iliescu (n. 1956 ) HAVANA POSTCARD fotografie color, realizată în tehnica digitala; tehnologie de printare - continuos tone digital print Lambda technology; exemplarul 3/20. Lucrarea a participat la expoziţia personală "Just looking" - aprilie 2006, sala Galateca; autorul a fost fotoreporter al AFP si EPA, colaborand cu cele mai cunoscute grupuri de presa; a avut pana acum doua expozitii personale de fotografie si a obtinut numeroase premii internationale; despre fotografiile sale, el afirma: "fotografiile mele spun istorii ale unor locuri comune. Locurile in care am ajuns nu mi-au fost destinatii de vacanta, ci doar motive de uimire. Sa inteleg si sa patrund in acele spatii, sa fac ca lipsa, golul si ascunsul sa devina vizibil, a fost cea mai mare provocare pentru mine" (T.A.P.)

1200-1400

69 x 99 cm D-3 Aurel Miron Manea (n. 1983 ) IMPRESIE. RĂSĂRIT DE PLOAIE fotografie tehnică digitală, exemplarul 1/3; autorul este lead artist al unei firme specializate în producţia de jocuri 3D pentru telefonia mobilă, super-viser al studiourilor de grafică din Europa şi India; este singurul artist fotograf selectat să apară în "Expose 1" primul album internaţional de artă pe computer, apărut in Australia, în 2003 (T.A.P.)

1000-1200

90 x 60 cm D-4 Teodor Graur (n. 1953 ) NATURĂ STATICĂ - PAHARUL fotogramă (imagine originală obţinută pe hârtie fotosensibilă, fără ajutorul camerei foto), semnat, datat (20)07 lateral dreapta; exemplar unic. Prin iluminarea controlată a hârtiei fotosensibile pe care au fost aşezate anumite obiecte, se obţine o imagine artistică unicat (şi nu o copie, ca în cazul procesului negativ - pozitiv). Marii artişti au practicat acest gen pe care l-au numit, de la caz la caz, "rayografie" (Man Ray), "shadografie" (Christian Schad) etc (T.A.P.) 30,5 x 40 cm

800-1000


D-5 Mihnea Alexandru Ghilduş (n. 1982 ) CAPĂT DE DRUM fotografie digitală, exemplarul 1/3; artistul a studiat la Universitatea de Arte Bucureşti şi la Kunstakademie din Stuttgart; din 2008 este doctorand al UNA Bucureşti; în 2007 a fost finalist al concursului internaţional de design "Braun"; a participat la numeroase expoziţii, simpozioane şi workshopuri în Germania, România şi Africa de Sud; fotografiile sale au fost publicate în albume de artă şi reviste din Germania (T.A.P.)

1000-1200

90 x 60,5 cm D-6 Ionuţ Staicu (n. 1974 ) IARNA LUI LENIN I fotografie realizată în tehnică digitală, exemplarul 1/3; I. Staicu a avut până acum 2 expoziţii personale de artă fotografică şi numeroase participări la expoziţii colective; a obţinut 3 premii internaţionale pentru contribuţii la campanii publicitare şi 3 premii naţionale (Ad'Or; Coca - Cola şi Audi - Special prize) (T.A.P.)

1200-1400

61 x 100 cm D-7 Alex Gâlmeanu (n. 1978 ) VENEŢIA fotografie realizată în tehnică digitală, pe hârtie fotografică, ex. 1/15. Alex Gâlmeanu colaborează cu cele mai importante case de producţie fotografică din Germania şi SUA, de pe piaţa de "stock image", dar şi cu cele mai multe reviste din România (Cosmopolitan, Esquire, Unica, The One, Tabu etc); a participat la expoziţii colective de arta fotografică; printre proiectele personale, concretizate în expoziţii, se numără "People I know" si "Project 112" (T.A.P.)

100 x 55 cm

1200-1400


D-8 Ionuţ Staicu (n. 1974 ) IARNA LUI LENIN II fotografie digitală, exemplarul 1/3 (T.A.P.)

1200-1400

61 x 100 cm D. Arta Plastica Artisti contemporani D-9 AUREL NEDEL ( 1930-2014 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTIERĂ ulei/carton, semnat stânga sus(T.A.P.) 40 x 51,5 cm

3200-3400

D - 10 Valeriu Gonceariuc (n. 1941 ) LUNĂ PLINĂ tehnică mixtă/hârtie canson roşie, semnat, datat (20)09 stânga jos (T.A.P.)

1200-1400

34,9 x 50 cm D - 11 MIRCEA ROMAN (n. 1958 ) PORTRET tempera/hârtie neagră, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

2600-2800

63 x 48,2 cm

D - 12 Olga Melania Morărescu Mărginean (n. 1942 ) STRELIŢIA guaşă/hârtie, semnat, datat (20)04 stânga jos (T.A.P.)

1400-1500

29 x 41 cm D - 13 SILVIA RADU (n. 1935 ) LA VAMA VECHE tempera/hârtie, semnat, datat 2000, localizat dreapta jos cu roşu (T.A.P.) 44,5 x 55,5 cm

4200-4400


D - 14 SORIN ILFOVEANU (n. 1946 ) FLORĂREASĂ tempera/hârtie, semnat, datat (19)83 dreapta jos (T.A.P.)

2200-2400

50,5 x 39,5 cm D - 15 DAN HATMANU (n. 1926 ) PEISAJ DIN LENINGRAD acuarelă şi tuş/hârtie, semnat, localizat, datat 1962 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

32 x 42,7 cm D - 16 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) ASIN tuş laviu/hârtie, semnat, datat (1)987 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

17,5 x 27 cm D - 17 ANA RUXANDRA ILFOVEANU (n. 1947 ) JURNAL DE FAMILIE tehnică mixtă/hârtie, semnat, datat 2002 lateral stânga cu alb; pe verso intitulat (T.A.P.) 58 x 67,5 cm

3000-3200

D - 18 VASILE GHEORGHIȚĂ (n. 1943 ) NUD CULCAT pastel/hârtie, semnat stânga jos cu albastru (T.A.P.)

1400-1600

34 x 48,5 cm


D - 19 TRAIAN BRĂDEAN ( 1927-2013 ) ŢĂRAN CU CALUL tuş laviu/hârtie, semnat, datat 1988 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

16 x 22,8 cm D - 20 ŞTEFAN CÂLȚIA (n. 1942 ) TOTEM litografie cu intervenţii manuale/hârtie, semnat în partea de jos cu creionul, datat 1993 în imagine cu roşu (T.A.P.)

1300-1500

39,5 x 32 cm D - 21 Sorin Dumitrescu (n. 1946 ) MAREA POSTURĂ aquaforte, aquatintha, semnat, datat (1975) dreapta jos ; exemplar numerotat 2/4 şi intitulat stânga jos (T.A.P.) 133 x 82 cm (în cuvetă)

3200-3400

D - 22 MARILENA MURARIU (n. 1954 ) CÂNTEC PE ÎNSERAT ulei/pânză, semnat, datat (20)09 stânga jos cu creionul; pe verso semnat, intitulat, datat 2009, localizat Balcic (T.A.P.)

4000-4200

50 x 60,2 cm D - 23 NICOLAE BLEI (n. 1949 ) LĂSTĂRIŞ pastel/hârtie, semnat, datat (19)92 stânga jos (T.A.P.)

21,3 x 27,5 cm

1000-1200


D - 24 VASILE GRIGORE ( 1935-2012 ) TOAMNA ÎN CIŞMIGIU acuarelă/hârtie, semnat, intitulat, datat 1995 stânga jos, cu dedicaţie olografă dreapta jos (T.A.P.)

1500-1600

28 x 22 cm D - 25 Gheorghe Adoc (n. 1926 ) PROFESORUL creion/hârtie, semnat, datat 15-XI-(1)951 stânga jos (T.A.P.)

700-800

30 x 20,5 cm

D - 26 MARILENA MURARIU (n. 1954 ) BALCIC cărbune şi pastel/hârtie colorată manual, semnat, datat (20)07 şi localizat stânga jos (T.A.P.)

2100-2300

48,5 x 68 cm D - 27 ALMA REDLINGER (n. 1924 ) ODIHNĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roşu (T.A.P.)

12000-14000

50 x 100 cm D - 28 VLADIMIR ȘETRAN (n. 1935 ) NUD tehnică mixtă/hârtie, semnat central în partea de jos; lucrare însoţită de înregistrare video cu mărturia artistică a autorului; (T.A.P.) 70 x 50 cm

2200-2400


D - 29 DAN BOTA (n. 1935 ) CAIET CU 56 DESENE ŞI 4 DESENE LAMINATE PE COPERŢI realizate în tuşuri colorate şi marker, semnate, realizate de artist în 2002 (T.A.P.)

3300-3400

D - 30 DAN BOTA (n. 1935 ) ANDALUZĂ ulei/hârtie, semnat, datat 1971 dreapta jos (T.A.P.)

1700-1800

61 x 43 cm

D - 31 VLADIMIR ȘETRAN (n. 1935 ) CASETĂ CU CÂINI ŞI CAI casetă din lemn, cuprinzând 130 desene, fiecare semnate; tehnici diferite (T.A.P.) 10,5 x 11 cm (caseta)

1700-1900

D - 32 MEDI (MARGARETA) WECHSLER DINU ( 19082016 ) LA DEALUL ŞTEFĂNUŢEI ulei/carton, dublu semnat stânga şi dreapta jos, intitulat, localizat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

2200-2400

33 x 45,5 cm D - 33 VLADIMIR ȘETRAN (n. 1935 ) CAIET 09 - 38 DE DESENE COLORATE tehnică mixtă, semnat pe copertă (T.A.P.) 29,5 x 22,5 cm

1700-1900


D. Arta Plastica Grafica, acuarela D - 34 Petre (Bălănică N. Petre) Nică ( 1936-2007 ) TRADIŢII - DIPTIC tuş cu peniţa/hârtie, semnat, datat (1)976 în imaginea a doua latura de jos (T.A.P.) 43 x 14,5 cm

D - 35

900-1000

500-600

MAPĂ CU TREI CARICATURI reprezentând pe marii actori Maria Filotti, Constantin Nottara şi George Calboreanu, semnate Wal; creion/hârtie (T.A.P.)

30 x 21 cm D - 36 Ion Popescu Gopo (1923-1989) DANSUL OMULEŢILOR tuş, acuarelă şi colaj/hârtie, semnat, datat (19)87 lateral dreapta (T.A.P.)

500-600

21,5 x 15,7 cm

D - 37 Utagawa Kunisada (1786-1865) ACTORUL IWAI HANSHIRO ÎN ROLUL HASHITA OYA tiraj ulterior, epoca Meiji (1868 - 1912) sau Taisho (1912 - 1926), pe verso date de identificare scrise de Gheorghe Kazar (Ghiury Kazar) (T.A.P.) 36,5 x 24,5 cm

3500-3700


D - 38 Francisc Şirato ( 1877-1953 ) UN LAUREAT - GALA GALACTION tuş, creion şi tempera/hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea a apărut pe coperta revistei "Cronica" nr.17 din 7 iunie 1915 (vezi verso) (T.A.P.)

2700-2900

30,7 x 25,5 cm D - 39 LILI PANCU ( 1908-2004 ) PEISAJ MONTAN tuş laviu/hârtie, semnat, datat 1933 stânga jos (T.A.P.)

1000-1200

37 x 26 cm

D - 40 Francisc Şirato ( 1877-1953 ) BALOANELE DE ÎNCERCARE tuş şi creion cu accent de acuarelă /hârtie, semnat dreapta jos; lucrarea a apărut pe coperta revistei "Cronica" nr. 31 din 13. sep. 1915 (vezi verso) (T.A.P.)

2700-2900

29,5 x 25,5 cm D - 41 RADU BOUREANU ( 1906-1997 ) LA MALUL MĂRII tempera/hârtie, semnat stânga jos în monogramă (T.A.P.)

1000-1200

32 x 45,2 cm D - 42 Filip Brunea - Fox (1898 - 1977) AUTOPORTRET tuş sepia cu peniţa/hârtie, semnat, datat (19)35 stânga sus. Lucrarea este autentificată de Madi Dinu şi este reprodusă în volumul "Ospăţul de aur" de Ştefan Roll, pag. 334 (T.A.P.)

20,3 x 16 cm

2200-2400


D - 43 RODICA MANIU ( 1892-1958 ) PEISAJ acuarelă/hârtie, semnat stânga jos (T.A.P.)

3500-3700

37 x 50,5 cm D - 44 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) ŞASE PORTRETE DE COPII creion/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1600

37,5 x 49,5 cm D - 45 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) PEISAJ CU CASE tempera/hârtie/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

2800-3000

43,5 x 64 cm D - 46 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) CASTELUL BANLOC cinci gravuri din ciclul celor comandate de Casa Regală din România; în ultimii ani, Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Satului i-au consacrat lui A. Kaindl două expoziţii (T.A.P.)

1700-1800

D - 47 NICOLAE GRANT ( 1868-1950 ) FEMEI BRETONE LA MALUL MĂRII creioane colorate/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

13 x 19,5 cm


D - 48 THEODOR AMAN ( 1831-1891 ) PREUMBLAREA SULTANEI aquaforte şi ac/hârtie ocru caşerată pe carton, margini reduse, stadiul III, cu inscripţie sub cadru "Preumblarea Sultanei", semnat stânga jos, datat 1874 dreapta jos (T.A.P.)

2000-2200

10 x 6,5 cm D - 49 ANTON KAINDL ( 1872-1951 ) CASE ŢĂRĂNEŞTI DIN ROMÂNIA zece gravuri ale gravorului elveţian A. Kaindl, care a lucrat la comanda Casei Regale din România; în ultimii ani, Muzeul Naţional Cotroceni şi Muzeul Satului i-au consacrat două expoziţii (T.A.P.)

3300-3400

D - 50 CAMIL RESSU ( 1880-1962 ) OCTAVIAN GOGA creion şi tuş/hârtie, semnat dreapta jos cu iniţialele C.R.; lucrarea a apărut în "Bilete de papagal" nr. 48 din 28 martie 1928 (vezi verso) (T.A.P.)

2700-2900

23,5 x 15,5 cm D - 51 TEDDY BRAUNER (fratele lui Victor Brauner) ( 1914-2000 ) PORTRET DE FEMEIE acuarelă/hârtie, nesemnat, cu însemnarea doamnei Madi Dinu dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 33,7 x 25,5 cm

2200-2500

D - 52 GHEORGHE TEODORESCU ROMANAȚI ( 18911980 ) LE HAVRE tempera/hârtie, semnat, localizat stânga jos, pe verso dedicaţie olografă (T.A.P.)

1600-1800

22,5 x 30 cm


D - 53 VICTOR BRAUNER ( 1903-1966 ) TREI ILUSTRAŢII LA VOLUMUL DE POEZII DRUMEŢUL INCENDIAR - DE GELU NAUM tuş/hârtie de calc. Lucrările provin din colecţia poetului avangardist Ştefan Roll, prietenul artistului; lucrările sunt însoţite de text explicativ din partea doamnei Mady Dinu soţia lui Şt. Roll (T.A.P.) 26,6 x 13 cm; 32,7 x 13 cm; 18,5 x 12,8 cm

14000-20000

D - 54 TEDDY BRAUNER (fratele lui Victor Brauner) ( 1914-2000 ) TÂNĂRĂ CU PĂLĂRIE acuarela/hârtie canafas arsă, nesemnat. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 26 x 23,5 cm

2700-3000

D - 55 GEORGE (baron de) LÖWENDAL ( 1897-1964 ) BĂRBAT CU OCHELARI creion/hârtie, semnat, datat 1950 dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.)

1800-2000

32 x 22 cm D - 56 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) ÎN AJUN creion cu accente de tuş/hârtie, semnat dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 26,7 x 20,5 cm

D - 57 Amedeo Preziosi ( 1816-1882 ) PE VALEA PRAHOVEI acuarelă/hârtie, localizat, datat 1868 stânga jos, semnat dreapta jos (T.A.P.)

34,5 x 54 cm

1200 - 1400

19000-19500


D - 58 AUREL JIQUIDI ( 1896-1962 ) HAMAL tuş şi conté/hârtie, semnat dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 18,4 x 13,7 cm

D - 59 LUCIA COSMESCU VASILIU ( 1916-1969 ) ÎN PORT tuş şi tempera/hârtie, semnat stânga jos cu creionul (T.A.P.)

1000 - 1200

1700-1900

29 x 42 cm D - 60 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) BĂIAT CU MĂTURA conté sepia/hârtie, semnat, datat 1906 dreapta jos cu creionul (T.A.P.) 31,3 x 18,5 cm

1500-1700

D - 61 MARCEL CHIRNOAGĂ ( 1930-2008 ) SIRENE aquaforte şi aquatintha/hârtie, exemplar de artist, semnat dreapta jos sub imagine, intitulat stânga jos (T.A.P.) 49,5 x 29 cm

1500-1700


D - 62 AUREL ACASANDREI ( 1939-2006 ) COLOANĂ DE ACOPERIŞ tuş brun cu accente de guaşă, semnat, datat 1995 dreapta jos (T.A.P.)

1200-1300

58 x 41,5 cm

D - 63 Corneliu Michăilescu ( 1887-1965 ) SFÂNTUL GHEORGHE UCIGÂND BALAURUL cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.) 40,5 x 35,5 cm

4200-4300

D - 64 MILIȚA PETRAȘCU ( 1892-1976 ) DOUĂ PISICI creion/hârtie, semnat cu monogramă pe latura dreaptă (T.A.P.) 14,5 x 12,5 cm

800-1000

D - 65 TIA (ERNESTINA) PELTZ ( 1923-1999 ) DOUĂ PERSONAJE ÎN PARC tuşuri colorate/hârtie cretată, dublu semnat, stânga şi dreapta jos (T.A.P.)

1100-1300

29,5 x 18,5 cm

D - 66 ȘTEFAN DIMITRESCU ( 1886-1933 ) NUD VĂZUT DIN SPATE tuş/hârtie, semnat cu sepia dreapta jos (T.A.P.)

31 x 23,5 cm

2200-2400


D - 67 Tudor Arghezi ( 1880-1967 ) DOUĂ PORTRETE reprezentând sus pe colecţionarul Bogdan Piteşti şi un alt personaj; tuş/hârtie semnat dreapta jos; lucrarea a participat le expoziţia "Tudor Arghezi artist plastic" 100 de ani de la naştere - sala Dalles 1980 (T.A.P.)

3200 - 3400

9,5 x 6 cm D - 68 DAN BĂJENARU ( 1900-1988 ) ALEE ÎN PARC guaşă/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1200-1400

32 x 45,3 cm D - 69 VICTOR BRAUNER ( 1903-1966 ) CUPLU tuş/hârtie, pe latura dreaptă datare 18/III; pe verso însemnarea doamnei Madi Dinu: V.B. Madi 1980. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 21,7 x 15 cm

9000-9500

D - 70 Eugenia Brateş ( 1909-1972 ) PIAŢĂ LA BRAŞOV creion şi tempera/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1400-1600

33,5 x 46 cm D - 71 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) PESTE PERSONAJE creion/hârtie, nesemnat, cu însemnarea doamnei Madi Dinu stânga sus. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 12,3 x 9,7 cm

1000-1200


D - 72 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) IONUŢ aquaforte şi aquatintha, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul (T.A.P.)

1400-1600

9 x 9 cm (în cuvetă) D - 73 GEORGE (baron de) LÖWENDAL ( 1897-1964 ) PORTRET cărbune/hârtie, semnat dreapta jos (T.A.P.)

1800-2000

58,5 x 41,5 cm

D - 74 Christina Chalon - Fecit (Amsterdam, sfârşitul sec. XVIII) ŢĂRAN ŞI ŢĂRANCĂ OLANDEZI două gravuri după Pieter de Mare, autor din sec. XVII; aquaforte, semnate stânga şi dreapta sus "Christina Chalon", şi "Pieter de Mare" stânga şi dreapta sub imagine (T.A.P.)

2700-2800

9,7 x 6,6 cm (în cuvetă) D - 75 NICOLAE TONITZA ( 1886-1940 ) IARNĂ LA BALCIC guaşă/hârtie, semnat, localizat stânga jos (T.A.P.)

36,5 x 27,5 cm

42000-44000


D - 76 Alexandru Gănescu LUCRĂRI PERECHE: LA CURSE DE TRAP tuş sepia/hârtie filigranată, o lucrare semnată dreapta jos (T.A.P.) 20,5 x 26 cm (fiecare)

1500-1700

D - 77 AUREL BĂEȘU ( 1896-1928 ) FEMEIE ÎN INTERIOR acuarelă/hârtie, semnat, datat 1924 dreapta jos (T.A.P.)

2000-2100

34 x 26 cm

D - 78 ALEXANDRU POITEVIN SCHELETTI ( 18791959 ) VECHEA SIGHIŞOARĂ acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos, localizat stânga jos (T.A.P.)

1200-1300

38 x 28 cm D - 79 GEORGE APOSTU ( 1934-1986 ) COMPOZIŢIE CU PERSONAJE ceracolor şi cărbune/hârtie, semnat, datat 1970 dreapta jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.)

1200-1400

35 x 49 cm D - 80 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) CU CINE VOTEZI? tuş/hârtie/carton, semnat stânga jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu, soţia poetului avangardist Ştefan Roll, prietenul artistului(T.A.P.)

25 x 21 cm

2000-2500


D - 81 JULES PERAHIM ( 1914-2008 ) NUD creion/hârtie, semnat dreapta jos; pe verso însemnarea doamnei Madi Dinu. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu(T.A.P.) 44,7 x 31,5 cm

1200-1400

D - 82 Victoria Constantinescu PEISAJ DIN GRECIA acuarelă/hârtie, semnat, localizat central în partea de jos. Lucrarea provine din colecţia Madi Dinu (T.A.P.) 23,3 x 29,3 cm

800-1000

D. Arta Plastica Pictura D-0 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) ÎN ORIENT ulei/pânză, semnat stânga jos (T.A.P.)

D - 83 CONSTANTIN D. STAHI ( 1844-1920 ) CAISE ulei/pânză/carton, semnat, datat 1874, localizat Iaşi dreapta jos (T.A.P.)

7200-7400

27 x 38 cm D - 84 EUGEN URBANSKI DE NIECZUYA ( 1888-? ) SCENĂ DE GEN ulei/carton, semnat, localizat - Montmartre stânga jos (T.A.P.) 48,5 x 31,5 cm

7200-7400


D - 85 Şcoală Maghiară FEMEI ÎN INTERIOR ulei/pânză, semnat indescifrabil dreapta jos (T.A.P.)

4500-4700

56 x 79 cm D - 86 CECILIA CUȚESCU STORCK ( 1879-1969 ) LA VAD ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

12500-13000

30,5 x 40,5 cm D - 87 ȘTEFAN POPESCU ( 1872-1948 ) COLINE ulei/lemn, semnat, datat (19)28 stânga jos (T.A.P.) 26,7 x 33,7 cm

7200-7400

D - 88 Şcoală Maghiară LA ŢARĂ ulei/pânză, semnat indescifrabil dreapta jos cu negru (T.A.P.)

3700-3900

50,5 x 59,5 cm D - 89 SPIRU CHINTILĂ ( 1921-1985 ) NATURĂ STATICĂ CU FRUCTIERĂ ulei/carton, semnat, datat (19)80 dreapta jos (T.A.P.)

6500-7000

45 x 64 cm D - 90 DIMITRIE MIHĂILESCU ( 1872-1921 ) AMURG ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

21 x 34 cm

3700-3900


D - 91 EUGEN ISPIR ( 1909-1974 ) FLORI ALBE PE FOND ALBASTRU ulei/carton subţire, semnat stânga jos (T.A.P.)

2000-2200

49 x 32 cm

D - 92 Lili Pancu ( 1908-2004 ) Atribuit MODELUL ulei/pânză, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

6200-6400

71 x 50 cm

D - 93 LUCIA COSMESCU VASILIU ( 1916-1969 ) PĂLĂRIA CU PANAŞ ulei/pânză, semnat stânga jos cu ocru (T.A.P.)

2600-2800

49,5 x 42,5 cm D - 94 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) BĂRCI LA ŢĂRM ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3400-3600

49,5 x 69 cm D - 95 CONSTANTIN ISACHIE POPESCU ( 1888-1967 ) NATURĂ STATICĂ CU FLORI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

50 x 70 cm

4200-4400


D - 96 SPIRU VERGULESCU ( 1934-2007 ) CASĂ ROZ LA BREAZA ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso semnat, datat 1981, intitulat (T.A.P.)

1700-1900

22 x 29,5 cm D - 97 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) TÂNĂRĂ CU MARAMĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

5200-5500

41,5 x 31,5 cm

D - 98 GRIGORE NEGOȘANU ( 1885-1953 ) FLORI LA FEREASTRĂ ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.)

4100-4300

55,5 x 67,6 cm D - 99 CICERONE POPESCU ( 1908-1998 ) LA BÂLCI ulei/pânză, semnat dreapta jos (T.A.P.) 70 x 72,5 cm

2700-3000

D - 100 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) PE MALUL NILULUI ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

7200-7400

59,5 x 50 cm D - 101 LUDOVIC BASSARAB ( 1868-1933 ) ÎN TINDĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

12 x 17 cm

2200-2400


D - 102 RUDOLF SCHWEITZER-CUMPĂNA ( 18861975 ) STRADĂ ÎN SIGHIŞOARA ulei/carton, semnat, datat 1927 dreapta jos cu peniţa; pe verso intitulat (T.A.P.)

17500-19000

43 x 31,5 cm D - 103 PARTOG VARTANIAN ( 1898-1954 ) PEISAJ DE IARNĂ ulei/carton, semnat dreapta jos (T.A.P.)

3400-3600

69,5 x 99 cm D - 104 PETRE BULGĂRAȘ ( 1884-1939 ) RUDĂREASĂ ulei/carton, semnat şi datat 1922 stânga jos cu roşu (T.A.P.)

3000-3200

64 x 49 cm D - 105 GEORGE ȘTEFĂNESCU ( 1914-2007 ) NATURĂ STATICĂ CU ICOANĂ ulei/hârtie, semnat dreapta jos; pe verso cu dedicaţie olografă, semnată şi datată (T.A.P.) 60 x 49 cm

2200-2400

D - 106 MAGDALENA RĂDULESCU ( 1902-1982 ) CARNAVAL ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru (T.A.P.)

9500-9700

50 x 61 cm


D - 107 EUGEN CRĂCIUN ( 1922-2001 ) CASĂ ŢĂRĂNEASCĂ ulei/carton, semnat, datat 1982 dreapta jos (T.A.P.)

3200-3400

50 x 70 cm D - 108 NUNI DONA ( 1916-2009 ) IARNA ÎN ORAŞ ulei/carton, semnat dreapta sus; pe verso eboşate două nuduri (T.A.P.)

2700-2900

49,5 x 69,5 cm D - 109 Hans Herman ( 1885-1980 ) FEREASTRA MARE ulei/placaj, semnat, datat 1976 dreapta jos (T.A.P.)

3200-3400

60 x 49,5 cm D - 110 IPOLIT STRÂMBULESCU (STRÂMBU) ( 18711934 ) COLINA DE LA BAIA MARE ulei/carton, semnat, datat 1919 stânga jos (T.A.P.)

10000-10500

33 x 40,7 cm D - 111 MARIA BĂNICĂ ORĂSCU ( 1908-1991 ) PEISAJ BUCUREŞTEAN ulei/pânză/carton, semnat, datat 1945 dreapta jos (T.A.P.)

49,5 x 68 cm

2700-2900


D - 112 Petrov PEISAJ LA BALCIC ulei/carton, semnat (cu litere slave), datat (1)960 dreapta jos (T.A.P.)

1400-1600

32 x 45,5 cm D - 113 CONSTANTIN ARTACHINO ( 1870-1954 ) PEISAJ LA CERNICA ulei/pânză, semnat, datat 1897, localizat Cernica dreapta jos (T.A.P.)

4200-4400

46,5 x 37,5 cm D - 114 LEON ALEXANDRU BIJU ( 1880-1970 ) MAREA LA COSTINEŞTI ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

6600-6800

46,5 x 66,5 cm D - 115 EUGENIA FILOTTI ATANASIU ( 1880-1968 ) FLORI DE PRIMĂVARĂ ulei/carton, semnat, datat 1929 dreapta jos (T.A.P.)

1100-1300

17,7 x 23,8 cm D - 116 CONSTANTIN CRĂCIUN ( 1928-1997 ) NATURĂ MOARTĂ ulei/pânză consolidată, semnat lateral dreapta (T.A.P.)

47 x 61,3 cm

1400-1600


D - 118 DUMITRU GHIAȚĂ COLIBAȘI ( 1900-1980 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat, datat 1943 dreapta jos (T.A.P.)

1400-1600

51,4 x 35 cm

D - 119 JEAN ALEXANDRU STERIADI ( 1880-1956 ) BĂTRÂNĂ CU BASMA ulei/pânză, semnat, datat 1918 dreapta jos (T.A.P.)

16000-17000

40,4 x 34 cm D - 120 ION PANTELI STANCIU ( 1901-1981 ) NATURĂ STATICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos cu maro (T.A.P.)

2400-2600

68,7 x 50 cm

D - 121 NICU (NICOLAE) ENEA ( 1897-1960 ) LA SCĂLDAT ulei/carton, semnat stânga jos cu negru (T.A.P.)

6300-6500

47,5 x 68,5 cm D - 122 APOSTOL MĂNCIULESCU ( 1887-1962 ) FLORĂREASĂ ulei/carton, semnat dreapta sus (T.A.P.)

48,5 x 34 cm

4200-4400


D - 123 DUMITRU (DEM) IORDACHE ( 1905-1982 ) LA PORTIŢĂ ulei/pânză, semnat dreapta sus cu negru (T.A.P.)

6600-6800

44 x 51 cm D - 124 IOSIF ISER ( 1881-1958 ) NUD ulei/pânză, semnat stânga jos cu brun, datat 1928 pe şasiu; lucrarea a participat la Salonul Oficial din 1928 şi este reprodusă în catalog (cat. 100); provine din colecţia Ernest Morgenstern (T.A.P.)

95000-100000

81 x 65,3 cm D - 125 IOSIF STEURER ( 1885-1971 ) FÂNTÂNĂ ulei/carton, nesemnat, nedatat (T.A.P.)

1700-1900

34,3 x 48,3 cm D - 126 GHEORGHE VÂNĂTORU ( 1905-1983 ) SAT TRANSILVAN ulei/pânză, semnat, datat (19)68 dreapta jos. Lucrarea este reprodusă în albumul "Vânătoru" de Marin Mihalache, Ed. Meridiane 1979, cat.30 (T.A.P.)

24000-25000

49 x 61 cm D - 127 PAUL SCORȚESCU ( 1895-1976 ) LUCRĂRI PERECHE - STRADĂ ÎN ITALIA ulei/pânză, o lucrare semnată dreapta jos (T.A.P.) 69 x 30 cm (fiecare)

11000-12000


D - 128 PETRE HÂRTOPEANU ( 1913-2001 ) FLORI ALBE ulei/carton, semnat stânga jos (T.A.P.)

6200-6400

54 x 65 cm D - 129 EUSTAȚIU STOENESCU ( 1884-1957 ) GRĂDINA LUXEMBOURG ulei/pânză, semnat, datat 1909 stânga jos (T.A.P.)

20000-22000

33 x 46 cm D - 130 STAVRU TARASOV ( 1883-1961 ) FLORI ÎN ULCICĂ ulei/carton, semnat dreapta jos; pe verso schiţă de portret (T.A.P.)

1700-1900

43 x 29 cm

D - 131 ARTHUR (GARGUROMIN) VERONA ( 18681946 ) COPACUL GALBEN ulei/carton, semnat dreapta jos; cartonul a fost dublat (T.A.P.)

8400-8600

43,5 x 63 cm D - 132 DRAGOȘ MORĂRESCU ( 1923-2005 ) FLORI acryl/carton subţire, semnat, datat 1981 dreapta jos (T.A.P.)

34 x 49 cm

1200-1400


D - 133 GHEORGHE NAUM ( 1907-1968 ) ÎN PORT ulei/pânză, semnat, datat 1935 stânga jos (T.A.P.)

54 x 72 cm

9000-9500

Profile for Gold Art

42_  

42_  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded