__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Nicolae Vermont (1866-1932)

Tânără la izvor

Licitația de primăvară

Lic i ta ț i a 196, 02 mai 2018, o r e l e 1930


Lic i ta Č› i a 196, 02 mai 2018, o r e l e 1930


Re g u l a m e n t Lic i t a t i e se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

1. Catalogul Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile înaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și Sâmbătă în intervalul 11:00 – 15:00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitație La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenți în sală. 4. Înscrierea Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispoziția Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate. 5. Reglementări de ordin general Licitația începe la ora stabilită și anunțată în catalogul licitației. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

7. Plata Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: -La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog -Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. -Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației. 8. Modalități de plată Numerar (RON) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiză. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datorează Casei de Licitație comisionul aferent.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta

Licitația 196, 02 mai, orele 19:30


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul PREȚ GARANTAT vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

Licitația 196, 02 mai 2018, orele 19:30


1 Farfurii de diferite dimensiuni și un castron de Ogrezeanu Ceramică smălțuită, cu motive geometrice, motive florale stilizate, ghirlande, cocoș, cu semnătura incizată pe spate. Preț 90 euro

3. Farfurii și castroane de Eugenia și Stelian Vicșoreanu- Horezu ceramică smălțuită, decor concentric, elaborat, ghirlande și motive vegetale stilizate, cu semnatură și datare 1979 incizate. diametre 14-27 cm Preț 300 euro

2. Farfurii Grigore CiungulescuOboga, Olt ceramică glazurată, decorată cu flori, puncte, linii, cocoș stilizat, ștantat pe spate, diametre diferite: 16-26 cm. Preț 100 euro

4. 4 farfurii și 3 ulcioare de D. Șchiopu ceramică smălțuită decorată cu motive: puncte, spirala, zig-zag, cu semnătura incizată, 1979. Preț 80 euro


5 3 farfurii de Ilyes Mihaly

8. 3 farfurii de Colibaba- Kutty- Rădăuți

ceramică glazurată, pictată cu motive vegetale stilizate și cu cocoș, semnatură angobată.

- o farfurioară cu motive ornitomorfe și floarea soarelui, cu verde și galben pe fond deschis, diametru 12 cm., semnat pe spate. - un castron decorat cu scena La crâșmă, cu un scripcar și un ins care închină un pahar, pe margine decor stilizat cu jumătăți

Preț 150 euro

Preț 150 euro

6. 3 castroane Colibaba- Kutty- Rădăuți ceramică smălțuită, decorată pe fond închis cu cercuri concentrice, flori stilizate, semnătură incizată pe spate

9. 2 farfurioare si 3 canite semnate Foldosy

Preț 120 euro o farfurioară cu motive vegetale și una cu linie ondulata puncte și cocoș (diametru: 7,5 cm) și o căniță cu cioc gâtuit având motive florale, una cu decor stilizat și o alta cu motive verticale alternate, motive vegetale, incizie cu monogram (h = 9 cm, 10 cm si 13 cm.) Preț 180 euro

7. 3 farfurii de Josza Janos ceramică glazurată cu motive vegetale, semnătura incizată. Preț 150 euro


10. 4 farfurii de Iorga Ion, Horezu

12. Hans Aescher (1866-1947) Peisaj

ceramică smălțuită decorată cu motive vegetale stilizate, semnătură incizată.

acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos. 28 x 41 cm Preț estimat 100 - 200 euro

Preț 100 euro

13. Ludovic Bassarab (1868-1933) Portret de femeie tuș, peniță și acuarelă/hârtie,semnată dreapta sus Bassarab".

19 x 14 cm

Preț estimat 200 - 400 euro

11. Ulcior vechi ceramică smălțuită, motive vegetale stilizate, decorat cu dungi orizantale pe toartă și în partea superioară. 23 cm Preț 100 euro

14. Ludovic Bassarab (1868-1933) Portret de tânăr în costum traditțonal creion și acuarelă pe carton, semnat dreapta sus cu brun (Bassara(b). 28 x 18 cm Preț estimat 200 - 400 euro


Traian Bilțiu- Dăncuș (1899-1975) Format profesional și intelectual în ambianța academică a Școlii de Arte Frumoase din București; colonist baimărean vreme de mai mulți ani; traitor vreme de peste două decenii interbelice în capitala Maramureșului istoric, la Sighetu Marmației și, în cele din urmă, stabilit la București în anii postbelici, Traian Bilțiu–Dăncuș (1899–1974) se numără printre exponenții majori ai noului obiectivism din arta românească. Destinul personal (...) este responsabil de trecerea carierei sale profesionale pe sub „furcile caudine” ale unei conștiințe publice superficiale, inconsecvente, necunoscătoare și (nu puțin) nerecunoscătoare: adică de la statutul inițial de mare talent și certitudine pe cale de împlinire – între războaiele mondiale, la statutul unui fel de periferic „rapsod etnografic” al obârșiei sale maramureșene – prin anii socialismului victorios pe ici și pe colo, dar mai ales prin capitala patriei. (...) De fapt, dincolo de indiscutabilele fire lăuntrice care leagă substanța picturii artistului de ethosul și etnosul maramureșean, discursul său din anii interbelici își afla locul (poate surprinzător, și tocmai de aceea remarcabil!) într-o sinteză stilistică pur avangardistă – adică într-o familie estetică (profund inovatoare) a limbajului plastic ce aparține culturii citadine. Și-a săvârșit educația academică la Școala de Arte Frumoase din București sub îndrumarea lui Costin Petrescu. De aici a dobândit interesul constant pentru sintaxa și morfologia unui avangardism ce acționează în interiorul paradigmei reprezentaționale de tip figurativ, realist. Verile anilor 1921, 1922, 1023, 1924 și 1926 le-a petrecut la Baia Mare, în mediul coloniilor temporare studențești și în ambianța efervescență a activităților desfășurate atunci în cadrul Centrului Artistic Baia Mare dimpreună cu prietenii săi Tasso Marchini și Letiția Muntean. A debutat public la Salonul oficial bucureștean din 1927. A avut expoziții personale la Sighetu Marmației, Cluj Napoca și București (1927, 1929, 1931, 1939, 1942, 1956), o amplă retrospectivă itinerată la București, Baia Mare și Cluj-Napoca (1969), iar după 1950 a fost prezent sporadic la expozițiile anuale de stat. Creația artistică „Foamea de real” s-a convertit la Traian Bilțiu–Dăncuș într-o pictură savantă. Rigoarea compozițională, tehnica ireproșabilă și forța de sugestie, acuratețea formală ce aproape stârnește simțul tactil, cultul pentru detaliile picturale semnificative și expresive (specifice Neue Sachlichkeit-ului) s-au întâlnit fericit cu vigoarea tipologiilor umane și frumusețea identitar etnografică ale universului țărănesc. (...) Cromatica este dominată de tonurile locale, specifice ambianței țărănești dominată de alburi care contrastează valoric cu griuri închise duse până la extremul negru, prezent pe alocuri în lucrare. Contrapunctări savante pigmentează suprafața picturală cu roșu vermillon, orange și albastru – culori prezente frecvent în ornamentica tradițională maramureșeană și pe care pictorul le întrebuințează pentru realizarea accentelor cromatice atât de necesare compoziției. Inovarea tablei de valori artistice europene Este de observat faptul că, semănător și dimpreună cu Tasso Marchini, Traian Bilțiu–Dăncuș conferă modelului estetic european originar – prin care noul obiectivism exprimă o gândire culturală tipic citadină – o extensie novatoare importantă orientată către spațiul cultural rural românesc, înspre un univers vizual (fizionomic, caracterologic și obiectual) cu puternice componente identitare arhetipal etnice. Este un univers al frumuseților contingente, fruste, ce dă expresie unui sentiment al apartenenței ferm, nuantat și nepolemic. La nivelul panoramei modernismului artistic transilvănean și românesc, această formulă – nu foarte răspândită și, în tot cazul, prea puțin relevată expozițional și/sau istoriografic – reprezintă un reper estetic deosebit de interesant, un punct de confluență semnificativ pentru circulația și inovarea tablei de valori artistice europene la scară regională și națională. Ioan Anghel Negrean, Tiberiu Alexa Muzeul Județean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare»

15. Traian Bilțiu- Dăncuș (1899-1975) Sărbătoare ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru "T. Biltiu - Dancus (1)929" 88 x 69 cm

Preț estimat 1000 – 2000 euro

16. Nicolae Brana (1905-1986) Peisaj pe Sena ulei/pânză, semnat și datat stânga jos cu roșu "N. Brana", Paris, (1)932." 33 x 40 cm Preț estimat 400 - 700 euro

17. Brăduț Covaliu (1924 - 1991) Peisaj citadin acuarelă și tuș pe carton, semnat dreapta jos cu negru B. Covaliu. 31 x 43 cm Preț estimat 150 – 300 euro


18. Tiberiu Chelaru (1967 - ) Nud III ulei/carton, semnat dreapta jos. 60 x 50 cm

21. Virgiliu Demetrescu Duval (1930-2005)

Catedrala ulei/carton, semnat stânga jos cu negru "Duval. 62 x 50 cm

Preț estimat 550 - 800 euro Preț estimat 400 - 800 euro

19. Dan Constantinescu (1950 - ) Citadină

22. Virgiliu Demetrescu Duval (1930-2005)

Peisaj în Melk ulei/pânză, semnat și datat (19)89 dreapta jos 61 x 50 cm Preț estimat 300- 500 euro

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru"Duval (19)85"; pe șasiu o notație: Duval Demetrescu Virgiliu, "Melk", ulei pe pânză, Peisaj". 61 x 61 cm Preț estimat 400 - 800 euro

20. Dali Salvador (1904-1989) Merville and His Sons Reunited litografie în culori din seria Three Plays by the Marquise de Sade, 1969, ex. 8/160, semnat și datat Dali 1967 în compoziție, semnat dreapta jos în afara compoziției. Lucrarea este însoțită de certificat de autenticitate semnat de Hans Moestrup, editor al catalogului raisonee al autoruluis 65 x 50 cm

Preț estimat 1100- 1500 euro

23. Stoica Dumitrescu (1886-1956) În ogradă acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos. 27 x 36 cm Preț estimat 100 - 200 euro


24. Dumitru Ghiață Colibași (1900-1980) Vas cu flori

26. Hans Hermann (1885-1980) Iarnă în ținutul Sibiului

ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu "D Ghiață Colibași". 45 x 51 cm

ulei/placaj (lemn), semnat stânga jos "Hans Hermann"; pe verso semnat și intitulat în creion. 50,3 x 62,7 cm

Preț estimat 250 - 400 euro

Preț estimat 800 – 1200 euro

27. Ion Iancuț (1950 -) Om și câine

25. Dan Hatmanu (n. 1926) J'arrive, Godot!

pastel/hârtie canson verde, semnat dreapta jos cu creionul I. Iancuț 69 x 50 cm

Preț estimat 400 - 600 euro ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu. 60 x 50 cm Preț estimat 1500 - 2000 euro

28. Doru Ionescu Gheorghe (1889-1988) Sfârșit de iarnă Format la școala profesorului Corneliu Baba, desprinzându-se apoi de stilul maestrului său în favoarea exprimării personalității sale artistice, de la realismul dramatic la suprarealism, Dan Hatmanu își construiește destinul artistic de maestru al contemporaneității. Lucrarea de față, suprarealistă, cu inflexiuni ce amintesc de experiența franceză a pictorului, este o metaforă în culoare. Găzduită ani la rând de Teatrul Godot, ”J'arrive Godot!” este răspunsul maestrului la ”En attendant Godot” a lui Becket; este descoperirea de sine în așteptarea iluminării, este despre sine și masca pe care o purtăm fiecare în social. Depozitară a unor energii creatoare deosebite, lucrarea de față dezvăluie cea mai spectaculoasă etapă a creației maestrului, așa cum spunea maestrul său, Baba: ”acest artist știe să vadă acolo unde nimeni nu vede nimic”, într-o lume a înaltei spiritualități.

ulei/carton, semnat dreapta jos 17 x 24 cm

Preț estimat 200 - 400 euro


29. Bălașa Ionescu (1919-1997) Peisaj de munte

32. Fritz Kimm (1890-1979) Mânzul

ulei/carton, semnat central în partea de jos. 48 x 33 cm

cărbune/hârtie, semnat și datat stânga jos "KIMM(19)60„. 62 x 47,5 cm

Preț estimat 200 – 400 euro

Preț estimat 500 – 700 euro

30. Petre Jinga (Pejin) În deltă ulei/carton, semnat stanga jos "Pejin" cu brun; pe verso intitulat „În deltă" și numerotat 3. 49 x 59 cm Preț estimat 350 - 500 euro

33. Ion Marinescu Vâlsan (1866-1935) Natură statică cu ulcică și mere ulei/pânză lipită pe carton gravat cu caligrafie Popescu Nicolae cls. I, 1883, semnat dreapta jos cu negru I. M. Vâlsan 27 x 21 cm Preț estimat 300 – 500 euro

31. Iacob Lazăr (n. 1931) Debarcader ulei/carton, semnat și datat stânga jos cu negru "Iacob Lazăr (19)70; pe verso intitulat și datat 1978. Lucrarea a participat la expoziția personală GAMB 1979 și expoziția Egipt- Cairo, Alexandria, 1980. 38 x 38 cm Preț estimat 600 – 800 euro

34. Apostol Mănciulescu (1887-1962) Portret de tânără seminud ulei/carton, semnat dreapta sus Mănciulescu. 60 x 48 cm Preț estimat 350 – 700 euro


35. Mikola Andras (1884-1970) Pictorul la peisaj ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu "Mikola". 48 x 66 cm Preț estimat 500 - 800 euro

36. Juan Miro (1893-1983) Maravillas con variaciones acrosticas 1 litografie colorată, semnat în placă, tiraj de 1500, an 1975, imprima de Poligrafa, Barcelone; lucrarea este reprodusă în cat. raisonne Cramer, nr. 1053 și este însoțită de certificat de autenticitate. 49 x 35 cm

38. Florin Niculiu (1928-1997) La malul mării tuș negru/hârtie, semnat dreapta jos F. Niculiu. 21 x 33 cm Preț estimat 200 - 400 euro

39. Ovidiu Oprea (1958-2007) Catedrala ulei/ pânză, semnat în monogram dreapta jos. 80 x 80 cm Preț estimat 500 – 800 euro

Preț estimat 450 – 700 euro

37. Samuel Mützner (1884-1959) Toamna în luncă ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru "S. Mützner1923„ 65 x 45 cm Preț estimat 2500 - 3000 euro Samuel Mützner, născut în 1884, și-a început studiile artistice la Școala de belle-arte din București în 1899. In 1900 a plecat la München și apoi la Paris, unde a urmat cursurile Academiei Julian. După o scurtă revenire în țară, în 1906, va pleca din nou în Franța, în 1908, unde va picta la Giverny, în preajma lui Claude Monet. Este momentul în care pictorul roman își consolidează limbajul impresionist și pointilist, ce-și va lăsa amprenta pe intreaga sa opera. A fost un neobosit pictor-peregrin, care în călătoriile sale a ajuns în unele dintre cele mai exotice colțuri ale lumii a cunoscut, ca nici un alt pictor român, locuri și moduri de viață diferite ce au exercitat asupra operei sale o irezistibilă forță de atracție. Lucrarea prezentă în acestă licitație se înscrie in perioada în care influența pointilismului era evidentă, experiența întâlnirii cu impresionismul era asimilată, pentru a oferi o imagine condensată și de o sensibilă expresivitate.

40. Gheorghe Sârbu (1883-1955) Pescari în deltă ulei/carton, semnat dreapta jos. 49 x 66 cm Preț estimat 1500 - 3000 euro


41. Petre Remus Troteanu (1885-1957) Flori de vară în ulcică

43. Ion Vlasiu (1908-1997) Maternitate

ulei/carton, semnat dreapta jos "Troteanu". pe verso "Interior țărănesc", semnat dreapta jos. 48 x 35 cm

bronz turnat și patinat, semnat pe spate în monogram I. V. 59 cm Preț estimat 1000 – 1500 euro

Preț estimat: 250 - 400 euro

42. Nicolae Vermont (1866-1932) Tânără la izvor ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru; pe verso început de schiță de peisaj. 45 x 35 cm Preț estimat 2500 - 5000 euro

Născut într-un mediu intelectual, cu un frate jurnalist și o soră actriţă, Nicolae, cel mai mic copil al familiei Grünberg a fost şi cel mai atras de artă. La Belle-Arte (1881-1886) i-a avut colegi pe Luchian, Aricescu, Fritz Storck, alături de care a participat la manifestările secesioniste la cumpăna dintre secole. Sub îndrumarea lui Theodor Aman, și-a desăvârșit desenul și a învățat tehnica gravurii. Student la Academia Regală din München, la clasa de pictură a lui Ludwig von Löfftz, Vermont și-a desăvârșit studiile în perioada 1887-1893. Reîntors în ţară, pictorul s-a integrat perfect în viaţa artistică bucureșteană, fiind implicat în acţiunile progresiste ce animau scena culturală şi publicistică a ultimilor ani ai secolului al XIX-lea şi a începutului secolului al XX-lea. Semnatar al scrisorii-protest a Independenţilor din mai 1896, participant la Expoziţia Independenţilor din aceeaşi lună și membru fondator al Societăţii Ileana un an mai târziu, Vermont și-a legat numele de cel al colecționarului-mecena Alexandru Bogdan-Pitești, "agitator" al vieții artistice bucureștene. Tematica preferată a artistului cuprinde portrete, autoportrete, peisaje (Câmpulung, Galați), compoziții clasice cu țigănci și florărese, subiecte religioase (În vinerea Paștelui, Învierea fiicei lui Lair), naturi statice și, nu în ultimul rând, interioare (Amatoare, În atelier, La fereastră, Singură). Tarancuțele surprinse in scurte momente de odihnă au seninatatea și lejeritatea personajelor unor scene de gen. Costumul și coafura personajului din lucrarea ”Tânără la izvor” amintesc de moda momentului, susținută de insăși familia regală, ce promova valorile naționale la începutul secolului XX.

44. Carol Hubner (1902-1981) Portretul Rozei Honigberger (mama artistului) ulei/carton P.F.L., semnat și datat 1944 dreapta jos. 88 x 64 cm

Preț estimat 600 – 1000 euro


45. Marcel Iancu (1895-

47. Magdalena Rădulescu

Dernier concert

Marea Unire

litografie pe hârtie, cu intervenție cu creion gras, ”Epreuve d'artist", intitulat stânga jos și semnat dreapta jos în creion; pe verso intitulat "Dernier concert", 1941. 53 x 38 cm

pastel, tuș și tempera/carton cerat, semnat dreapta jos. 50 x 70 cm

1984)

(1902-1982)

Preț estimat: 800 – 1200 euro

Preț estimat: 150- 500 euro

46. Gheorghe Teodorescu Romanați (1891-1980)

48. Mircea Doinaru (n.1960) Ochiul

Flori de vară în ulcică ulei/carton P.F.L., semnat și datat (1)974 stânga jos; pe verso dedicație semnată și datată 1975. 48 x 62 cm

Preț estimat: 500 - 700 euro

Ulei/pânză 90 x 130 cm Preț estimat: 3000 - 5000 euro


49. Doru Ionescu Gheorghe (1889-1988) Flori de primăvară pe fond roșu

51. Constantin Piliuță (1929 - 2003)

Veselie la cârciumă ulei/pânză, semnat dreapta jos 51 x 40 cm Preț estimat: 550 – 800 euro

tuș cu penița pe hârtie, semnat și datat dreapta centru "C. Piliuță (19)82”. 29 x 41 cm Preț estimat: 400 – 700 euro

50. Gheorghe Sârbu (1883-1955) Pe prispă ulei/ carton, semnat dreapta jos "Sârbu„ 50 x 71 cm

52. Constantin Piliuță (1929 - 2003) La cârciumă peniță pe hârtie, semnat și datat "C. Piliuță (19)84„. 31 x 44 cm

Preț estimat: 1.200 – 1.500 euro

Preț estimat: 400 – 700 euro


53. Vasile Grigore (1935 - 2012) Mamaia

55. Hans Hermann (1885-1980) Peisaj transilvănean

acuarelă pe hârtie, semnat dreapta jos cu 46 x 65 cm

acvatintă și aquaforte, semnat în creion sub cuvetă "Hans Hermann„ 16 x 13 cm

Preț estimat: 300 – 500 euro

Preț estimat: 70 – 150 euro

54. Mapă cu 12 desene reproduse după Vasile Grigore

numerotate de la 1 la 500 tipărit la Întreprindere Poligrafică "Arta grafică", 1982. 73 x 50 cm Preț estimat: 100 – 300 euro

56. Simon Alexandre

Toudouze (1850-1909)

Casă la munte ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu"S. Toudouze", datat stânga jos cu roșu 1905. 16 x 24 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


59. Costin Petrescu (1872-1954) Nud de femeie creion conte albastru pe hârtie, semnat și datat stânga sus (19)36. 23 x 18 cm

Preț estimat: 200 - 400 euro

57. Ruxandra Papa (n. 1963) Old still life ulei/pânză, semnat dreapta jos.. 30 x 60 cm

60. Mina Byck Wepper (1900-1964) Nud culcat

Preț estimat: 1000 - 1500 euro

tuș pe hârtie groasă, semnat dreapta jos. 14 x 18 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

58. Gustav Kollar (1879-1970) Cetate acuarelă pe carton, semnat dreapta jos "Kollar". 28 x 19 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

61. Dimitrie Serafim (1862-1931) Evreu galițian tulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu ”D. Serafim”. 30 x 18 cm Preț estimat: 1000 - 1500 euro

Profile for Gold Art

196  

196  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded