__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Theodor Aman (1831 - 1891) Poartă spre grădină

Valori ale picturii românești

Licitația 192, 27 septembrie 2017, orele 1930


Licitația 192, 27 septembrie 2017, orele 1930


Regulament Licitatie , se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

1. Catalogul Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile înaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și Sâmbătă în intervalul 11:00 – 15:00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitație La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenți în sală. 4. Înscrierea Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispoziția Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate. 5. Reglementări de ordin general Licitația începe la ora stabilită și anunțată în catalogul licitației. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

7. Plata Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației. 8. Modalități de plată Numerar (RON) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiză. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datorează Casei de Licitație comisionul aferent.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta

Licitația 192, 27 septembrie 2017, orele 1930


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul PREȚ GARANTAT vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

Licitația 192, 27 septembrie 2017, orele 1930


4. Alexandru Henția (1878 - 1925) Peisaj în amurg ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu roșu “Al. Henția 1918”. 33 x 40 cm Preț estimat: 450 - 700 euro

1. Crizanteme în vas de lut ulei/carton, semnat dreapta jos cu brun “Stăncescu”. 49 x 35 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

2. Marilena Murariu (n.1954) Nud 7 cărbune și pastel / hârtie, semnat stânga jos. 41,4 x 39,5 cm Preț estimat: 300 - 500 euro

3. Adam Bălțatu (1889 - 1979) Peisaj cu geamie ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “Bălțatu”. 34 x 40 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

Alexandru Henţia, fiu și elev al pictorului Sava Henţia, a fost un continuator al operei tatălui său. A studiat la Academia de Arte Frumoase consacrându-se ca pictor de biserici şi ca profesor de pictură religioasă. În documentele vremii era amintit „renumitul pictor din București”, printre altele a pictat între 1915-1920, biserica „Apostolilor Petru şi Pavel” din Călimăneşti. Împreună cu tatăl său a pictat biserica din Alexandria şi a refăcut singur pictura bisericii ”Adormirea Maicii Domnului” din satul Bora de lânga Slobozia. A continuat să trăiască la Brebu în casa moştenită, terminând biserica de aici şi unele biserici din jur. În existenţa sa relativ scurtă, Henţia a desfăşurat o activitate bogată, abordând variate genuri ale artei, de la ilustraţia de carte la marea decoraţie murală. Lucrările sale se găsesc în muzeele României şi în colecţii particulare, întregind imaginea unui artist care a lucrat cu pasiune. Henţia de câte ori s-a aflat în faţa subiectului cu hotărârea de a pătrunde în însăşi esenţa lui şi a-i înţelege resorturile intime, a făurit opere, pline de adevăr, convingătoare prin realismul lor. Izvorâte din studierea şi cunoaşterea temeinică a realităţii, operele sale cele mai reuşite se înscriu printre înfăptuirile de seamă ale picturii româneşti. Operele sale, printr-o selecţie riguroasă, rezonează cu creaţiile contemporanilor săi, Nicolae Grigorescu și Ion Andreescu. Cred că posteritatea datorează memoriei artistului o reabilitare, o repunere în valoare a operei sale prea repede uitată şi care merită a fi studiată şi cunoscută.

5. Alexandru Henția (1878 - 1925) Vas cu trandafiri ulei/carton, semnat dreapta jos cu ocru “Al. Henția”. 47 x 29 cm Preț estimat: 450 - 700 euro


6. Ignat Bednarik (1882 - 1963) Tânără și violonist în grădină creion, acuarelă și accente de tempera/ hârtie colorată, semnat stânga jos 47,5 x 62 cm

8. Andrei Romocean (n. 1948) Marină ulei/pânză/placaj, semnat și datat dreapta jos cu roșu A. Romocean (19)83”; pe verso intitulat, semnat, datat 1983. 40 x 45 cm

Preț estimat: 650 - 900 euro

Preț estimat: 250 - 500 euro

7. Andrei Romocean (n. 1948) Gutui ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu negru “A. Romocean 2006”. 40 x 29 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

9. Apostol Mănciulescu (1887 - 1962) Florăreasă cu bluză roșie ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu “Mănciulescu”. 45 x 29 cm Preț estimat: 150 - 300 euro


13. Barabás Márton Márkusfalvi (1893 - 1974) Drum la marginea satului

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu negru “Barabas” 49 x 63 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

14. Bogdan Pietriș 10. Aurel Bordenache (1902 - 1987) Portret cu bluză roșie

11. Aurel Bordenache (1902 - 1987) Portretul unei tinere

ulei/ pânză, semnat, localizat “Codlea” și datat 1973 stânga jos, pe verso ștampila colecției Constantin Sârbu 44,3 x 36 cm

pastel/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu creionul “A. Bordenache 1929”. 50 x 40 cm

Preț estimat: 750 - 1000 euro

Preț estimat: 650 - 900 euro

12. Barabás Márton Márkusfalvi (1893 - 1974) Dans secuiesc

ulei/pânză, semnat stânga jos cu alb “Barabas”. 49 x 60 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

(1981) Cherhana

ulei/pânză, semnat stânga jos. 90 x 89 cm Preț estimat: 500 - 1000 euro


16. Catul Bogdan (1897 - 1978) Alegorie

acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu inițiale “C.B.” 45 x 54 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

17. Catul Bogdan (1897 - 1978) Nud așezat

acuarelă/hârtie/carton, semnat și datat dreapta sus cu brun “C. Bogdan (19)41”. 64 x 48 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

18. Constantin Calafateanu (1911 - 1987) Nud văzut din spate

creion, carioca și tuș/hârtie, semnat și datat cu carioca maro dreapta jos “C. Calafateanu (19)72”. 56 x 41 cm Preț estimat: 125 - 250 euro

15. Constantin Piliuță (1929 - 2003) Flori

ulei/pânză, semnat și datat dreapta sus cu negru “C. Piliuță (19)67”. Pe verso eticheta de expoziție personală Veneția, cu titlu și tehnică. 80 x 70 cm Preț estimat: 3000 - 4000 euro


19. Constantin Daradici (1948 - 2017) Peisaj urban

cărbune și guașă/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul. 29 x 21 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

20. Costin Neamțu

22. Dan Băjenaru

(n. 1939) Natură statică

(1900 - 1988) Nud în fotoliu albastru

pastel/ hârtie, semnat dreapta jos 35,5 x 38,5 cm

ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru “D. Băjenaru”. 65 x 49 cm

Preț estimat: 100 - 200 euro

Preț estimat: 600 - 800 euro

21. Dan Băjenaru (1900 - 1988) Veneția

23. Dragoș Vițelaru (1951 - 2009) Case în deltă

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu alb “D. Băjenaru”. 49 x 65 cm

tuș și acuarelă/hârtie, semnat și datat cu negru dreapta jos “Dragoș Vițelaru 1993”. 23 x 32 cm

Preț estimat: 500 - 700 euro

Preț estimat: 150 - 300 euro


24. Ion Sălișteanu

(1929 - 2011) Frunze de toamnă în cupă albă acuarelă și laviu de guașă/ hârtie prelucrată manual, semnat dreapta jos cu negru “Sălișteanu Ion”. Lucrarea a participat la expoziția A.C.I “Soleil de l’est”, Tours/ Coullioure, 2002-2003. 66 x 44 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

26. Emil Pap

(1884 - 1949) Tânără cu mere

25. Ion Sălișteanu

(1929 - 2011) Intrarea în catedrală

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “Pap Emil”. 80 x 60 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

tempera și laviu/ hârtie prelucrată manual, semnat dreapta jos cu negru “Sălișteanu Ion”. Lucrarea a participat la expoziția A.C.I. “Soleil de l’est”, Tours/ Coullioure, 2002-2003. 66 x 44 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

27. Eugenie Doucet Isbășescu ( ?- 1977) Ciclamă

guașă/hârtie, semnat dreapta jos “Eug. Doucet”. 49 x 48 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


28. George baron Lövendal

30. Gheorghe Ionescu

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu monogram. 49 x 60 cm

ulei/pânză/carton, semnat stânga jos “G. Ionescu”. 26 x 35 cm

Preț estimat: 300 - 600 euro

Preț estimat: 200 - 400 euro

(1897 - 1964) Peisaj

(1912 - 1990) Casă la Los Angeles

31. Henry Visconte 29. George Matei Cantacuzino (1899 - 1960) Peisaj din Iran - Valea cu turme

ulei/ pânză/ carton, semnat dreapta jos cu negru. 50 x 65 cm

(1897 - 1978) Balcic - în golf

pastel/ hârtie groasă semnat dreapta jos cu albastru “H.VISCONTE” 47,5 x 68,5 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

Preț estimat: 900 - 1200 euro

32. Honoriu Boicescu (XX) Balcic

pastel/hârtie, semnat, localizat, datat dreapta jos cu creion negru “Boicescu, Balcic 1937”. 44 x 36 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


36. Ion Marinescu Vâlsan (1866 - 1935) Țărăncuță cu lucrul

guașă și pastel/hârtie, semnat dreapta jos cu creionul “M. Vâlsan”. 34 x 21 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

33. Iacob Brujan

(1898 - 1984) Natură moartă cu știucă ulei/ carton, semnat “Brujan” dreapta jos 24 x 74 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

34. Ioan Sima

(1898 - 1985) Flori de toamnă ulei/ panou placaj, semnat și datat 1926 stânga jos. 42 x 49,7 cm

37. Ion Panteli Stanciu

Preț estimat: 400 - 600 euro

guașă cu accente de tempera/hârtie, semnat, datat, localizat dreapta jos cu roșu “Panteli Stanciu Tulcea (1)967” 38 x 55 cm

(1901 - 1981) Bărci pescărești la Tulcea

Preț estimat: 200 - 400 euro

35. Ion Doboșariu (sec. XX) Interior țărănesc

tempera/carton subțire semnat stânga jos cu negru. 34,5 x 49,5 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

38. Dan Băjenaru (1900 - 1988) Flori în vas roșu

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu negru “D. Băjenaru”. 55 x 69 cm Preț estimat: 500 - 700 euro


39. Dan Băjenaru

41. Iosif Steurer

ulei/pânză fără șasiu, semnat, datat ilizibil dreapta jos cu roșu 70 x 99 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos cu creionul “I. Steurer”. 35 x 49 cm

Preț estimat: 800 - 1.500 euro

Preț estimat: 300 - 600 euro

(1900 - 1988) Nud pe canapea

Iosif Iser a terminat liceul la Bucureşti, apoi a studiat pictura la München şi la Paris. S-a remarcat publicând schiţe satirice pentru „Adevărul” şi „Facla”. A lucrat şi în Franţa la Academia Rancon şi a colaborat cu publicaţii franceze cărora le furniza desene satirice. În 1936 a înfiinţat, împreună cu Camil Ressu, Gheorghe Petraşcu, Alexandru Steriade şi alţi pictori, gruparea „Arta”. După ce şi-a terminat studiile, Iser a lucrat pentru presa socialistă, la „Facla” şi „Adevărul”, unde a publicat un număr mare de caricaturi. Desenele satirice abordau problemele societăţii româneşti, prin prisma conflictului dintre clase, şi erau adresate în special monarhiei şi burgheziei, subliniind totodată rolul mişcării muncitoreşti. În perioada de maturitate, pictura lui Iser cuprinde scene de viaţă, pe teme dobrogene, cu portrete de localnici tătari. În urma unor călătorii în Spania şi în Orient, Iosif Iser adoptă o coloristică mai luminoasă, cu tentă exotică, compoziţiile capătă echilibru şi monumentalitate. Fascinat de Balcic și de lumina de la Marea neagră, a continuat să trateze tema tătarilor sau turcilor din aceste mici așezări. Mai târziu a adăugat colecţiei şi o serie de picturi care tratau teme legate de lumea circului, portrete si expresive compoziții. După al doilea război mondial, a pictat din nou teme socialiste, în special portrete de muncitori. În 1955 a fost ales membru al Academiei Române. Enciclopedia Romaniei

(1885 - 1971) Peisaj cu case și căpiță

42. Jandi David

(1893 - 1944) Nud pe fond albastru pastel/hârtie, semnat dreapta jos cu alb. 39 x 57 cm Preț estimat: 1.200 - 2.000 euro

40. Iosif Iser

(1881 - 1958) Doamna cu pălărie neagră ulei/carton, semnat dreapta jos. 41 x 33,5 cm Preț estimat: 10.000 - 15.000 euro


44. Lucia Cosmescu (1916 - 1969) Femei la scăldat

ulei/ carton, semnat dreapta jos cu ocru. 30 x 40 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

45. Lucia Cosmescu (1916 - 1969) Căpițe între dealuri

ulei/ carton, semnat și datat 1918, dreapta jos. 39,5 x 52,3 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

46. Lucia Dem(etriade) Bălăcescu 43. Leon Alexandru Biju

(1895 - 1979) Vedere spre Arieș

ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu “L. A. Biju”. 59 x 49 cm

tempera/hârtie, semnat dreapta jos; pe verso datat 6 august 1969, localizat Câmpeni și intitulat. 21 x 27 cm

Preț estimat: 600 - 900 euro

Preț estimat: 250 - 500 euro

(1880 - 1970) Trandafiri albi


47. Mircea Doinaru (n. 1960) Eremit

ulei/pânză, semnat “Mircea Doinaru” dreapta jos. 70 x 50 cm Preț estimat: 1.500 - 2.500 euro

49. Mișu (Mihail) Teișanu 48. Ion Pacea (1924 - 1999) Țărm

tehnică mixtă (acril și tempera)/ carton, semnat dreapta jos cu pastă de pix. 44 x 64 cm

(1883 - 1943) Seminud în interior

tempera și pastel/carton, semnat cu negru dreapta jos “ M. Teișanu” 49 x 69 cm Preț estimat: 500 - 1.000 euro

Preț estimat: 700 - 1.500 euro

50. Mișu (Mihail) Teișanu (1883 - 1943) Apus de soare

tempera și accente de pastel/ carton semnat M. Teișanu cu o datare greu lizibilă dreapta jos. 49,7 x 69,8 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

51. Nicolae Blei (1949 - ) Marină

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu brun “N. Blei (19)91” 41 x 48 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


52. Anghel Vasile Siminiuc (n. 1949) Iarna la Ilisești- Suceava

ulei/ pânză, semnat dreapta jos în pastă, pe verso semnat intitulat și datat 2014. 50 x 60 cm Preț estimat: 350 - 500 euro

55. Nicolae Georgescu (1946 - 1995) Ruinele Sulinei

ulei/pânză, semnat cu monogram dreapta jos “G.N.”; pe verso semnat “Georgescu” și o însemnare olografă. 50 x 61 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

53. Nicolae Furduescu (1908 - 1954) Hora la țară

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “Nicolae Furduescu”. 49 x 70 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

56. Nicolae Savopol (1905 - 1982) Marină

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “Savopol N.”. 35 x 45 cm Preț estimat: 150 - 500 euro

54. Nicolae Furduescu (1908 - 1954) Pe stradă

tuș negru cu accente de acuarelă și pastel alb/hârtie, semnat și datat stânga jos “N. Furduescu (19)46” 15 x 19 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

57. Micaela Eleutheriade (1900 - 1984) Vedere spre Pietrărie

ulei/pânza, semnat dreapta jos; pe șasiu intitulat, semnat și cu menționarea colecției. 34 x 44,5 cm Preț estimat: 700 - 1.000 euro


59. Ovidiu Paștină

(n. 1934) Case din Bozent -Bulgaria guașă/hârtie, semnat cu monogram, datat și localizat stânga jos cu tuș negru “1979 -Op. BolentBulgaria”. 28 x 23 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

58. Ovidiu Oprea (1958 - 2007) Model în poză

ulei/pânză/carton, semnat cu monogram dreapta jos. 35 x 27 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

61. Paul Scorțescu

(1895 - 1976) În cetatea Sighișoarei ulei/carton, semnat dreapta jos “Scorțesco” cu negru. 71 x 50 cm Preț estimat: 900 - 1.500 euro

60. Partog Vartanian (1898 - 1954) Frizeria satului

ulei/carton, semnat stânga jos 35 x 50 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

Paul Verona a fost unicul fiu al lui Nicolae Henri Verona, de asemenea pictor și nepot al artistului Arthur Garguromin Verona. Crește în ținutul Herței, iar în 1914 se înscrie la Facultatea de Drept și Istorie din Iași, urmând concomitent cursurile școlii de Belle Arte din Iași. În urma cursurilor școlii Militare (de artilerie și de geniu) obține gradul de sublocotenent de rezervă. A fost decorat cu Crucea de război cu barete și ordinul Mihai Viteazul. În 1919 pleacă la Paris pentru a urma doctoratul în Drept. S-a înscris la Academia Julian și La Grande Chaumière, unde a fost coleg cu Catul Bogdan, Aurel Ciupe și Anastase Demian. Întors în țară, Paul Verona a lucrat în perioada 1921-1925 în atelierul unchiului său. În 1924 a expus la Salonul Oficial lucrarea ”Biserica Pilipauti, iarna”, urmând ca, după doi ani, să devină membru societar al Tinerimii Artistice. A întreprins călătorii în Egipt, Islanda, Franța, Italia, Germania. A avut expoziții personale, dar și numeroase participări la Saloanele Oficiale. Lucrările sale au participat la expoziții de artă românească în străinătate. Stilul său pictural se remarcă prin echilibru, purtând amprenta personalității pictorului. “Pictura lui Paul Verona captivează prin tonalitățile ei calde, prin sinceritatea sentimentelor exprimate, prin onestitatea ei artistică, prin larga ei generozitate.” Demostene Botez

62. Paul Verona (1897 - 1966) Case vechi

ulei/pânză cu margini consolidate, semnat și datat dreapta jos cu negru “Pal Verona (19)61.” 59 x 75 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro


63. Paul Verona (1897 - 1966) Vine primăvara

tempera vernisată/carton subțire, semnat stânga jos cu negru “Paul Verona” 50 x 70 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

66. Radu Dărângă (n. 1944) Citadină

ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu. 60 x 60 cm Preț estimat: 500 - 800 euro

64. Petre Jinga (Pejin) Peisaj cu geamie

ulei/carton, semnat, datat (1)928, localizat dreapta jos cu brun. 50 x 70 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

67. Ruxandra Papa (n. 1963) În deșert

ulei/pânză, semnat stânga jos cu gri “R. Papa”. 50 x 70 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro

68. Savu Petra Dan (Goldstein) 65. Radu Dărângă (n. 1944) Vas cu flori

(1903 - 1986) Peisaj

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu ocru. 40 x 30 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu “Savu Petra”; pe verso eticheta de autor cu nr. 100, titlul, dimensiuni și numele artistului. 27 x 22 cm

Preț estimat: 300 - 600 euro

Preț estimat: 400 - 700 euro


69. Mișu (Mihail) Teișanu

(1883 - 1943) Interior cu icoană și tablouri pastel/ hârtie, semnat dreapta jos “ M. Teișanu” 50 x 69,5 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

70. Mișu (Mihail) Teișanu (1883 - 1943) Iarna

tempera și pastel/ hârtie, semnat dreapta jos. 35 x 50 cm Preț estimat: 450 - 900 euro

71. Nicolae Tonitza

(1886 - 1940) Tânără cu bluză verde schiță de portret, ulei în strat subțire/carton, semnat stânga sus cu negru. 14 x 12 cm Preț estimat: 5.000 - 7.500 euro


75. Ștefan Pelmuș (n. 1949 ) Floare

72. Stavru Tarasov

ulei/foiță de aur/carton P.F.L., intitulat în partea superioară în câmpul compozițional, semnat în jumătatea inferioară în câmpul compozițional. 68 x 16 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos 39,2 x 42,2 cm cm

Preț estimat: 250 - 500 euro

(1883 - 1961) Străduță cu case ardelenești

Preț estimat: 450 - 650 euro

73. Ștefan Pelmuș (n. 1949 ) Mărul Evei

ulei/placaj, intitulat cu caractere eline pe latura superioară, în câmpul compozițional, semnat în jumătatea inferioară, în câmpul compozițional, cu caractere eline. 32 x 32 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

(…) Numeroase şi adevărate, adică îndreptăţite, sunt mai toate epitetele acordate picturii pe care de peste trei decenii o practică maestrul Ștefan Pelmuş. Fascinant, uluitor, unic, debordant, frenetic, aglutinant, aluziv, rafinament compoziţional, efluvii cromatice, constucţii geometrice surprinzătoare, aparent haotice, dar minuţios elaborate... Dincolo de toate aceste îndrituite etichete, cel puţin la fel de importante par a fi senzaţiile estetice pe care le stârneşte această pictură. O singură lucrare, şi cu atât mai mult toate la un loc, incită, răscoleşte, deconcertează, uimeşte, taie răsuflarea, ochiul se bucură şi, totodată, gândul se înnobilează. În pofida atmosferei hieratice, personajele - simboluri din pictura sa ”dialogheză ca nişte personaje de teatru” iar dialogul lor ”se poate citi ca un manuscris”. (…) Pătrunşi parcă într-un muzeu labirintic (temă atât de dragă artistului), ”manuscrisul palimpsest” semnat de Ștefan Pelmuş ne poartă de la imaginea transfigurată a primordialei Eva la antichitatea egipteană, la zeii străvechii Ellade şi în vremea legiuitorului Hammurabi, la steaua regelui David şi la proorocii Vechiului Testament şi ne abandonează, întru simţire şi gândire, din zorii naşterii creştinismului şi până în Evul Mediu. Este vorba, deci, de o istorie culturală şi religioasă a lumii, o istorie văzută ca o avalanşă de simboluri şi semne într-o viziune inconfundabilă marcată stilistic cu ceea ce s-ar numi ”amprenta Ștefan Pelmuş”. (…) Salonul Cotidianul.ro

74. Ștefan Pelmuș (n. 1949 ) Totem

ulei/foiță de aur/carton P.F.L., intitulat cu caractere eline în partea superioară, semnat în compoziție în partea inferioară cu litere eline; pe verso semnat, intitulat și datat 1999. 61 x 15 cm Preț estimat: 250 - 500 euro


76. Nicolae Blei

79. Teodor Răducan

ulei/pânză/carton, semnat și datat cu roșu dreapta jos “N. Blei (19)91”. 27 x 35 cm

tuș și acuarelă/hârtie, localizat stânga jos “Naeni-Fințești”, semnat și datat dreapta jos cu tuș sepia “T. Răducan (19)94”. 20 x 28 cm

(n. 1949) Peisaj cu copaci

Preț estimat: 250 - 500 euro

(n. 1938) Peisaj în Fințești

Preț estimat: 70 - 200 euro

77. Nicolae Blei (n. 1949) Peisaj

ulei/pânză, semnat dreapta jos “N. Blei”; pe verso, pe șasiu semnat, intitulat și datat 2003. 46 x 50 cm Preț estimat: 200 - 500 euro

80. Teodor Răducan (n. 1938) Peisaj cu case

acuarelă/hârtie, semnat si datat dreapta jos cu tuș “T. Răducan (19)76”. 13 x 24 cm Preț estimat: 50 - 150 euro

78. Teodor Harșia (1914 - 1987) Piață la Suceava

tempera, tuș și pastel/ carton semnat stânga jos cu negru “T HARȘIA” pe verso. Intitulat, semnat, datat 1958, localizat Suceava cu creion conté albastru. 44,5 x 33,5 cm Preț estimat: 400 - 800 euro

81. Teodor Răducan

(n. 1938) Peisaj la țărmul mării acuarelă/hârtie, semnat și datat stânga jos cu penița “T. Răducan (19)84”. 26 x 22 cm Preț estimat: 50 - 150 euro


82. Tiberiu Chelaru (n. 1967) Maramureșeancă

ulei/ placaj, semnat stânga jos. 45 x 40 cm Preț estimat: 750 - 1.500 euro

84. Sava Henția

(1848 - 1904) Portret de bărbat ulei/pânză, semnat stânga, în compoziție și datat 1887. 58 x 47 cm (în tondo) Preț estimat: 1.200 - 2.500 euro

83. Vasile Grigore

(1935 - 2012) M.C. în atelierul artistului guașă/hârtie, semnat, datat lateral dreapta în partea inferioară “V. Grigore (19)89 M.C.” Pe verso fragment de hârtie cu semnătura artistului și datare 1989, intitulat M.C. 41 x 34 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

85. Vera Veslovschi Nițescu (1901 - 1974 ) Vas cu flori

ulei/carton semnat și datat stânga jos cu brun “Vera Veslovschi Nițescu 1953” 33 x 44,5 cm Preț estimat: 450 - 600 euro

Născut în anul 1848, anul revoluţiei paşoptiste, Sava Henția este contemporan cu afirmarea naţiunii moderne româneşti în plan european. Aspectele complexe ale acestor transformări se vor reflecta în planul expresiei artistice, iar pictorul Sava Henţia le va înregistra cu interes si sensibilitate. Format la Academia de artă din București încă de la înființarea acesteia, va studia apoi la Paris, la École des Beaux Arts, cu Alexandre Cabanel, îndrumător al multor artiști ai epocii. Sava Henţia a beneficiat în formarea sa de îndrumări ale unor maeştrii remarcabili din ţară şi din vestul Europei, el preluând din lecţiile acestora ceea ce era potrivit firii sale şi talentului său pentru a se dezvolta ca personalitate distinctă în perimetrul artei naţionale românesti. Acesta va participa ca reporter de front la Războiul de independență din 1877-1878, alături de Nicolae Grigorescu și Szatmary. Eroii războiului surprinși pe pânzele sale sunt veniți din satele românești. Sentimentul național profund al acelor vremuri îl va conduce pe artist către tematica satului românesc, cu figurile sale reprezentative.


88. Theodor Aman (1831 - 1891) Poartă spre grădină

ulei/lemn, semnat dreapta jos. 21,3 x 13,3 cm Preț estimat: 20.000 - 35.000 euro

86. Wanda Sachelarie Vladimirescu (1916 - 2008) Personaj pe fond roșu

cariocă și tempera/hârtie, semnat stânga jos cu monogram “W. S. Vl.”. 22 x 22 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

87. Zina Blănuță ( Etschberger) (1913 - 1998) Fetiță cu hăinuță roșie

acuarelă/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu negru “Zina Blănuță 1986”. 37 x 28 cm Preț estimat: 200 - 500 euro

Personalitate multivalentă, cu studii academice în Parisul de la jumătatea veacului al XIX-lea, cu Michel Martin Drolling şi François-Édouard Picot, artistul a jucat un rol important în modernizarea artei româneşti. In 1864, acesta va întemeia prima şcoală românească de arte frumoase la Bucureşti. Începând din 1865 şi până în 1881, a fost organizatorul “Expoziţiei artiştilor în viaţă”, expoziţii ce pot fi considerate primele saloane oficiale de artă din România. Din 1872, artistul a început să lucreze gravură în tehnica aquaforte şi tot atunci a deschis primele cursuri de gravură la Școala de Arte Frumoase. Și-a deschis prima expoziţie retrospectivă în 1883, la Bucureşti, urmată de o a doua în anul 1890. În atelierul lui Aman au păşit toate personalităţile importante ale epocii, iar tablourile sale au surprins evenimentele din 1848, 1859, 1866 şi 1877, precum și atmosfera întâlnirilor mondene din Bucureștul sec.XIX. Aman a adoptat, pentru compoziţiile sale cu subiect istoric şi pentru multele portrete realizate la comandă, stilul academist în care se formase. Dar, evident, în perioada sa pariziană a cunoscut şi realizările artiştilor din Şcoala de la Barbizon, chiar dacă la nivelul creaţiei familiarizarea cu pictura în plein-air şi preocuparea pentru surprinderea momentului din natură apar numai în câteva peisaje precum şi în lucrările neterminate ce dovedesc o tehnică de lucru spontană, în care tuşa joacă un rol important.


89. Micaela Eleutheriade (1900 - 1984) În gradină

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu brun “Eleutheriade”. Pe șasiu intitulat “În Grădină”, semnat și datat 1956 cu creionul 35 x 45 Preț estimat: 600 - 900 euro

90. Olga Copăceanu (1908 - 1962) Iarnă langă cetate

ulei/carton, semnat și datat 19(57) cu roșu, stânga jos, pe verso schiță de compoziție cu personaj. 33,6 x 49,7 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

Profile for Gold Art

192  

192  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded