__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Theodor Aman (1831 - 1891) Hora de duminică

Maeștri ai picturii românești din secolele XIX - XX

Licitațiile 193 și 194, 26 octombrie 2017, orele 1930


Licitațiile 193 și 194, 26 octombrie 2017, orele 1930


Regulament Licitatie , se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte.

1. Catalogul Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile înaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și Sâmbătă în intervalul 11:00 – 15:00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitație La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenți în sală. 4. Înscrierea Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispoziția Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate. 5. Reglementări de ordin general Licitația începe la ora stabilită și anunțată în catalogul licitației. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege.

7. Plata Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației. 8. Modalități de plată Numerar (RON) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiză. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datorează Casei de Licitație comisionul aferent.

6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta

Licitațiile 193 și 194, 26 octombrie 2017, orele 1930


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul PREȚ GARANTAT vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

Licitațiile 193 și 194, 26 octombrie 2017, orele 1930


Nicula, leagănul picturii icoanelor pe sticlă

Pictura pe sticlă în Transilvania este probabil cea care reunește tehnica Apusului cu spiritualitatea Răsăritului. Timp de mai bine de două secole, în Ardeal s-a practicat tehnica înnobilării sticlei prin pictura religioasă sub forma icoanei. Au fost mai multe școli de iconogafie transilvănene, dezvoltate pe lângă glăjării (atelierele care prelucrau sticla). Pictura pe sticlă a apărut în secolul al XVIII-lea, în Franța, Germania, Italia, Austria, Boemia și Moravia, filieră pe care pătrunde și la noi în țară. „Includerea Transilvaniei în Imperiul Habsburgic a însemnat includerea provinciei într-o intensă zonă de circulație a curentelor artistice, pe de o parte, iar pe de altă parte, căutare de către români, trăitori într-un spațiu interculutral, multiconfesional, a unui mod de exprimare artistică, pe care l-au găsit și ridicat la rangul unei adevărate arte – icoana pe sticlă”

Cele mai cunoscute ateliere de pictat icoane pe sticlă sunt cele de la Nicula, Iernuțeni, zona Sebeș – Alba, zona Sibiului, Țara Făgărașului sau Șcheii Brașovului. În Transilvania, primele icoane pe sticlă au fost opera unor zugravi de pictură murală și au fost realizate începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, pentru împodobirea bisericilor și mai puțin pentru credincioși. Cel mai vechi centru de pictură pe sticlă din Transilvania este considerat cel de la Nicula, mănăstire ajunsă vestită după miracolul lăcrimării la 1699 a icoanei realizate de Luca din Iclod. În urma acestei minuni a început pelerinajul la Mănăstirea din Nicula. Tot cu acest prilej țăranii transilvăneni au dorit ca în casele lor să aibă o copie a acestei icoane. Astfel, datorită materialelor ieftine – sticlă, culori și lemn – țăranii deprind meșteșugul picturii pe sticlă de la călugării bătrâni și, probabil, de la pelerinii ce veneau din afara țării. În timp, se dezvoltă o adevărată „școală” de pictură pe sticlă la Nicula. Membrii familiilor sunt și ei angrenați în realizarea și vânzarea icoanelor pe sticlă – femeile copiau izvoadele și pictau, iar bărbații realizau ramele. „Diferențierile artistice dintre centre, iar în cadrul acestora dintre zugravi, au ținut întotdeauna de talentul și capacitățile artistice ale fiecărui iconar în parte, de aprecierile pe care comunitățile rurale le aveau despre frumos, iar cele tematice au fost legate de credințele, de puterile magice cu care icoanele au fost investite de credincioșii lumii rurale”

Elena Băjenaru muzeograf la Muzeul Țării Făgărașului „Valer Literat”


1. Atelier Nicula Botezul Domnului

4. Atelier Nicula Punerea în mormânt

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 22 cm

tempera cu ou pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 22 cm

Preț 150 euro

Preț 150 euro

2. Atelier Nicula Pogorârea Sfântului Duh

5. Atelier Nicula Sfântul Gheorghe

tempera cu ou pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 29 x 23cm

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 27 x 25cm

Preț 150 euro

Preț 150 euro

3. Atelier Nicula

6. Atelier Nicula Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

Masa raiului

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 27 x 23 cm Preț 150 euro

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 23 cm Preț 150 euro


7. Atelier Nicula Răstignirea

10. Atelier Nicula

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 23 cm

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 24 cm

Preț 150 euro

8. Atelier Nicula

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 29 x 25 cm Preț 150 euro

Învierea Domnului

Preț 150 euro

11. Atelier Nicula

Înălțarea Domnului tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, sec. XIX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăgut. 28 x 22 cm Preț 150 euro

9. Atelier Nicula Sfântul Mare Mucenic Gheorghe

12. Atelier Nicula

tempera cu ou pe sticla de glajă în ramă originală, sec. XX; provine din colecția criticului și istoricului de artă Vasile Drăguț. 28 x 22 cm

tempera cu ou pe sticlă de glajă în ramă originală; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 28 x 22 cm

Preț 150 euro

Duminica Floriilor

Preț 150 euro


13. Atelier Nicula

16. Atelier Nicula

tuș, tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă, în ramă originală, sec. XX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 51 x 46 cm

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 30 x 25 cm

Iisus cu vita

Preț 200 euro

14. Atelier Nicula

Sfântul Mare Ierarh Nicolae

Masa Raiului

Preț 250 euro

17. Atelier Nicula Cina cea de taină

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă, în ramă originală, sec. XX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 46 x 41 cm

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 34 x 30 cm

Preț 200 euro

Preț 250 euro

15. Atelier Nicula

18. Atelier Nicula

tuș, tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă, sec. XX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 46 x 41 cm

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, sec. XX; pe verso inscripționat Hans Herman, Sibiu, Alexandrov 19. Provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 48 x 42 cm

Sfântul Haralambie

Preț 200 euro

Masa Raiului

Preț 250 euro


19. Atelier Nicula

22. Atelier Nicula

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, sec. XIX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 42 x 37 cm

tempera cu ou pe sticlă în ramă originală, sec. XX. 42.5 x 58 cm

Sfântul Prooroc Ilie

Iisus copil cu Sf. Ioan Botezătorul

Preț 250 euro

Preț 250 euro

23. Atelier Românesc

Maica Domnului cu Pruncul

20. Atelier Nicula Sfântul Gheorghe

tempera cu ou pe lemn, în ramă originală sculptată; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 32 x 21 cm Preț 250 euro

tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 34 x 30 cm Preț 250 euro

24. Atelier Românesc 21. Atelier Nicula

Înălțarea Domnului tempera cu ou și foiță de aur pe sticlă de glajă, în ramă originală, sec. XIX; provine din colecția istoricului și criticului de artă Vasile Drăguț. 32 x 27 cm Preț 250 euro

Maica Domnului cu pruncul Iisus ulei/panou de lemn cu 2 traverse. 28 x 21 cm Preț 250 euro


25. Atelier Românesc

28. Atelier Transilvan

ulei/foiță de aur/panou de lemn, datat și localizat dreapta jos “1841 Iași”, lucrarea este încadrată în rama originală. 74 x 55 cm

lemn sculptat și colorat, patinat și metal. 18 x 9 x 18 cm

Adormirea Maicii Domnului

Porumbel - reprezentarea Sfântului Duh

Preț 50 euro

Preț 600 euro

29. Atelier Făgăraș Sf. Haralambie

tempera cu ou și foiță de aur/sticlă, în ramă originală, început sec. XX. 67 x 41 cm

26. Atelier Rusesc

27. Atelier Transilvan

tempera cu ou pe lemn cu riză de alamă argintată prelucrată manual, în casetă de lemn, sfârșit sec XIX. 21 x 17 cm

obiect liturgic din lemn sculptat, pictat, având central Răstignirea. 34 cm

Maica Domnului cu Pruncul

Preț 300 euro

Cruce- vârf de steag

Preț 200 euro

Preț 100 euro

30. Atelier Românesc Icoană praznicar

ulei/lemn, în ramă originală, sec. XX, cu două scene: Adormirea Maicii Domnului și Prezentarea la templu. 35 x 30 cm Preț 250 euro


31. Atelier Românesc

34. Atelier Romanesc

ulei/pânză/carton, sec. XX. 62 x 47 cm

ulei/lemn, sfârșit de secol XIX. 79 x 63 cm

Preț 500 euro

Preț 650 euro

Sf. Arhanghel Mihail

Maica Domnului

32. Atelier Rusesc Sf Petru și Pavel

pictura parțială cu riză integrală din alamă, în casetă cioplită originală. 12 x 22 cm Preț 150 euro

33. Atelier Rusesc

35. Arhanghel ulei și foiță de aur/lemn 61 x 21 cm Preț 150 euro

36. Sorin Cristian Pedestrașu

Maica Domnului cu pruncul

(1958) Cei 12 apostoli

tempera cu ou și foiță de argint/ lemn, sfârșit de sec. XIX- început sec. XX. 47 x 37 cm

tuș, ulei și foiță de aur/sticlă, în ramă de autor. 57 x 45 cm

Preț 500 euro

Preț 250 euro


37. Dan Constantinescu

39. Călin Ungureanu

tehnică mixtă (pastel, cerapastel, acryl)/panou de lemn, semnat dreapta jos cu alb “D. Constant(inescu); pe verso semnat și intitulat. 60 x 30 cm

tehnică mixtă pe panou de tei; pe verso semnat cu monogram și datat 2012. 29 x 22 cm

(1950 - ) Înger

(1969 - ) Binecuvântare

Preț 250 euro

Preț 500 euro

38. Dan Constantinescu (1950 - ) Fecioara

40. Mirabela Ungureanu

tehnică mixtă (acryl, cărbune, pastel, cerapastel) pe panou de lemn, semnat dreapta jos cu grafit în pastă “D. Constinescu”; pe verso semnat și intitulat. 60 x 30 cm

ulei/lemn, pe verso semnat ”Mira Ungureanu”. 23 x 23 cm

Preț 500 euro

(1971 - ) Maica

Preț 200 euro


41. Marilena Murariu

44. Mihai Adamiu

cărbune / hârtie, semnat dreapta jos. 42 x 38,3 cm

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “Adamiu”. 42 x 50 cm

(1954 - ) Nud 2

Preț estimat: 150 - 300 euro

(1901 - 1984) Vas cu flori

Preț estimat: 350 - 600 euro

45. Nicolae Blei

(1949 - ) Peisaj în Hotarele ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu roșu “N. Blei (19)90 54 x 64 cm

42. Bogdan Pietriș

Preț estimat: 300 - 600 euro

(1981 - )

Visare la marginea mării ulei/pânză, semnat și datat 2017 dreapta jos. 50 x 50 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

43. Mihai Adamiu

(1901-1984) Peisaj cu casă și personaje ulei/carton consolidat cu PFL, semnat și datat dreapta jos “Adamiu (1)940”. 56 x 73 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

46. Nicolae Blei (1949 - ) Iarna

ulei/pânză, semnat stânga jos cu negru “N. Blei”; pe verso semnat, intitulat și datat 2012. 40 x 50 cm Preț estimat: 200 - 500 euro


47. Ștefan Pelmuș (1949 - ) Pomul vieții

ulei/foiță de aur/carton P.F.L., intitulat în compoziție în partea superioară, cu caractere eline, semnat în compoziție în jumătatea inferioară cu caractere eline. Pe verso semnat, intitulat și datat 2000. 38 x 25 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

50. Dan Băjenaru (1900 - 1988) Vas cu flori

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos cu negru “D. Băjenaru”. 53 x 38 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

48. Ștefan Pelmuș (1949 - ) Interior

ulei și accente de aur/pânză, semnat în câmpul compozițional în jumătatea inferioară. 32 x 22 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

49. Andrei Romocean

51. Constantin Piliuță

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu roșu “A. Romocean 2005”. 60 x 51 cm

acua-pastel/hârtie, semnat și datat în creion dreapta jos “C. Piliuță (19)97”. 70 x 50 cm

Preț estimat: 250 - 500 euro

Preț estimat: 400 - 700 euro

(1948 - ) Vas cu flori

(1929 - 2003) Nud în poză


54. Laszlo Feszt (n. 1930 ) Natură statică

xilogravură color, intitulat stânga jos sub imagine, semnat cu monogram în placă dreapta jos, semnat cu creionul dreapta jos sub imagine “Feszt Laszlo”. 44 x 31 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

55. Lucia Cosmescu

52. Ion Sălișteanu

(1916 - 1969) Turnul cetății

(1929 - 2011) Frunze de toamnă în cupă albă

acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu creionul. 33 x 49 cm

acuarelă și laviu de guașă/ hârtie prelucrată manual, semnat dreapta jos cu negru “Sal Ion”. Lucrarea a participat la expoziția A.C.I “Soleil de l’est”, Tours/ Coullioure, 2002-2003 66 x 44 cm

Preț estimat: 150 - 300 euro

Preț estimat: 500 - 700 euro

53. Ion Sălișteanu

(1929 - 2011) Intrarea în catedrală

56. Alecu Ivan Ghilia

tempera și laviu/ hârtie prelucrată manual, semnat dreapta jos cu negru “Sal Ion”. Lucrarea a participat la expoziția A.C.I. “Soleil de l’est” , Tours/ Coullioure, 2002-2003 66 x 44 cm

ulei/pânză/carton, semnat dreapta sus cu negru. 57 x 45 cm

Preț estimat: 500 - 700 euro

(n. 1930 ) Crucifix

Preț estimat: 300 - 500 euro


60. Spiru Vergulescu 57. Ruxandra Papa

(1934 - 2007) Peisaj în Creta

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu. 30 x 30 cm

ulei/pânză, semnat și datat (19)97 stânga jos cu roșu; pe verso inscripție pe șasiu cu titlul lucrării, date tehnice, datare 1997. 48 x 55 cm

(1963 -) Natură statică cu măr și pocal

Preț estimat: 400 - 700 euro

Preț estimat: 600 - 800 euro

58. Ignat Bednarik

(1882 - 1963) Tânără și violonist în grădină creion, acuarelă și accente de tempera/ hârtie colorată, semnat stânga jos. 47,5 x 62 cm Preț estimat: 650 - 900 euro

61. Honoriu Crețulescu

62. Mihai Cismaru

tempera și pastel/ carton, semnat cu negru dreapta jos “ M. Teișanu” 49 x 69 cm

ulei/carton, semnat și datat dreapta sus cu roșu “H. Crețulescu (19)72”. 24 x 16 cm

ulei/pânză, semnat dreapta jos cu roșu “Mihai Cismaru”; pe verso datat 1990, semnat și intitulat. 45 x 58 cm

Preț estimat: 500 - 700 euro

Preț estimat: 150 - 400 euro

Preț estimat: 600 - 900 euro

59. Mișu (Mihail) Teișanu (1883 - 1943) Seminud în interior

(1897 - 1978) Rug de floare

(1943 - 2003) Garoafele


63. Petre Bulgăraș

66. Ștefan Pelmuș

ulei/carton/placaj, semnat dreapta jos cu roșu “Bulgăraș”. 59 x 47 cm

ulei/carton P.F.L., intitulat pe latura superioară, semnat în compoziție și datat dreapta jos (20)02 și pe verso semnat, intitulat si datat 2002. 47 x 37 cm

(1884 - 1939) Tufănele

Preț estimat: 700 - 1.000 euro

(1949 - ) Floare

Preț estimat: 300 - 500 euro

65. Ștefan Pelmuș (1949 - ) Eva

ulei și foiță de aur/pânză, intitulat în partea superioară și semnat în câmpul compozițional, cu caractere eline pe verso semnat și intitulat. 91 x 61 cm Preț estimat: 700 - 1.000 euro

67. Florica Cordescu

(1913 - 1965) Natură statică cu fructe ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu negru “F. Cordescu (1)936”. 32 x 41 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

64. Ion Popescu Negreni (1907 - 2001) Case la Târgu Mureș

ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu pastă de pix neagră “Negreni (19)95”; pe verso localizat “Tg. Mureș” și semnat “I. Popescu Negreni”. 49 x 52 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

68. Ion Doboșariu (sec. XX) Casă oltenească

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru “I. Doboșariu”. 34 x 49 cm Preț estimat: 350 - 500 euro


69. Jean Constantin Buiuk

72. Mircea Doinaru

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu “J. Buiuk”. 52 x 30 cm

ulei/pânză, semnat și datat stânga jos “Mircea Doinaru 2017”. 45 x 34 cm

Preț estimat: 350 - 600 euro

Preț estimat: 1.000 - 1.500 euro

(1880 - 1953) Vas cu flori

70. Sorin Ilfoveanu (1946 - ) Portret

acrilic/pânză, semnat și datat 2011 dreapta sus; pe verso semnat, intitulat și cu un text olograf semnat și datat 2 iulie 2011. 60 x 50 cm Preț estimat: 900 - 1.500 euro

71. Gore Mircescu (1885 - 1950) Ciobănaș cu turma

ulei/carton, semnat stânga jos “Gore Mircescu”. 27 x 39 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

(1960 - ) Portret în lumină

73. Constantin Calafateanu

74. Constantin Calafateanu

acuarelă și tuș/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu carioca brun “C. Calafateanu (19)77”. 65 x 50 cm

flaumaster, tuș și tempera alb/hârtie, semnat, datat, localizat dreapta jos cu negru “C. Calafateanu, Paris, (19)70”. 43 x 66 cm

Preț estimat: 250 - 500 euro

Preț estimat: 250 - 500 euro

(1911 - 1987) Peisaj

(1911 - 1987) Nud culcat


75. Aurel Vlad

78. Constantin Artachino

lemn sculptat, colorat, pe bază etichetă de autor cu numele artistului, titlul lucrării, tehnică și dimensiuni. 62 x 46 x 10 cm

ulei/carton, semnat cu brun dreapta jos “C. Artachino”. 29 x 22 cm

(1954 - ) Amintiri bizantine

Preț estimat: 700 - 1.000 euro

(1870 - 1954) Flori de condurași

Preț estimat: 1.200 - 2.000 euro

79. Gheorghe Petrașcu

(1872 - 1949) Peisaj de vară la Câmpulung Muscel

76. Constantin Artachino

(1870 - 1954) Floare de crin - pagină de studiu creion conté brun/hârtie, datat dreapta jos “iulie 1949”; provine din colecția familiei (nepoata pictorului). 24 x 31 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

77. Constantin Artachino (1870 - 1954) Roze - studiu

creion conté brun/hârtie marcată dreapta sus cu timbru sec, datat dreapta jos cu penița “iunie 1949”; provine din colecția familiei, nepoata artistului. 22 x 31 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

ulei/pânză, semnat și datat stânga jos cu roșu “G. Petrașcu (1)906”. 82 x 46 cm Preț estimat: 18.000 - 25.000 euro

Lucrare din prima perioadă de creație a lui Petrașcu, atunci când influența impresionistă, dar și întâlnirea cu geniile picturii din marile muzee europene îl marchează, ”Peisaj de vară la Câmpulung Muscel” reprezintă perioada de trecere de la viziunea grigoresciană către maturitatea viziunii sale, ce aducea strălucirea și lumina să desăvârșească armonia cromatică. Formele se nasc din contrastele tonurilor, perspectiva coloristică construiește spațiul ”La Petrașcu , în fiecare lovitură de cuțit, în fiecare urmă de penel, e o nesfârșit variată lume cromatică, trăind aparte și totuși legându-se cu o surprinzător de logică încuscrire pentru nunta feerică a întregului. Petrașcu are acest dar înalt de a știi să păstreze și să răsfrângă în orice pată așternută pe pânză, toată prospețimea, tot tumultul, toată furnicarea luminoasă, toata suculenta întrețesătură de sevă pe care o înfățișează natura însăși, în toate exemplele ei. Și viu este Petrașcu, tot ceeace ieșind din hăul întunecimilor grele întâlnește sărutarea voluptoasă a soarelui” N. N. Tonitza, 1926


80. Marcel Iancu

83. Tiberiu Chelaru

serigrafie, semnat și datat dreapta jos sub imagine “Marcel Janco 1940”, localizat “Jerusalem” stânga jos sub imagine. 65 x 50 cm

ulei/pânză, semnat stânga jos. 79 x 90 cm

(1895 - 1984) Valea Ierusalimului

(1967 - ) Toamna

Preț estimat: 700 - 1.500 euro

Preț estimat: 150 - 300 euro

81. Marcel Iancu

(1895 - 1984) David și pânza de păianjen

84. Corneliu Drăgan Târgoviște

serigrafie color, exemplar numerotat, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul “Marcel Janco”. 70 x 49 cm

creion și acuarelă/hârtie, semnat și datat 2016 stânga jos. 37 x 24 cm

(1956 - ) Maci

Preț estimat: 150 - 300 euro

Preț estimat: 300 - 500 euro

82. Marcel Iancu

(1895 - 1984) Mandoline au de/ Don Quichotte

85. Emilian Lăzărescu

serigrafie color, ex. 14/180, semnat și datat dreapta jos sub imagine “Marcel Janco 1919”, intitulat stânga jos sub imagine. 52 x 75 cm

ulei/carton, semnat și datat stânga jos cu roșu “E. Lăzărescu 1926”. 34 x 49 cm

Preț estimat: 150 - 300 euro

(1878 - 1934) Bal mascat

Preț estimat: 1.100 - 2.000 euro


89. Partog Vartanian (1898 - 1954) Case lângă lac

ulei/carton, semnat stânga jos cu negru “Partog Vartanian”. 35 x 49 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

86. Jean Pierre (Ion Petre) Orleanu (1905 - 1994) Tânără spaniolă

guașă și tempera/hârtie, semnat și datat cu gri stânga jos “Orleano 1947”; autorul a participat la Saloanele oficiale 1925, 1926, 1936, 1937 și Salonul oficial de grafică 1935-1938. 50 x 34 cm Preț estimat: 200 - 500 euro

87. Grigore Manea

90. Dan Băjenaru

(n. 1885 ) Bătrân pescar

(1900 - 1988) Culesul grânelor

ulei/carton, semnat stânga jos cu brun “Gr. Manea. 34 x 24 cm

tempera și guașă/hârtie subțire, semnat dreapta jos cu creionul “D. Băjenaru”. 40 x 56 cm

Preț estimat: 300 - 500 euro

Preț estimat: 450 - 700 euro

91. Ion Pacea (1924 - 1999) Marină

tehnică mixtă (ulei și acrilic) pe carton texturat, semnat stânga jos cu verde “Pacea” 51 x 69 cm Preț estimat: 1.500 - 2.000 euro

88. Vera Veslovschi Nițescu (1901 - 1974 ) Vas cu flori

ulei/carton, semnat dreapta jos “Vera Veslovschi Nițescu”. 28 x 39 cm Preț estimat: 300 - 500 euro


93. Elena Vavilyna (1901 - 1971) Flori roșii în vas alb

ulei/carton, semnat stânga jos cu roșu “Vavilyna. 59 x 48 cm Preț estimat: 350 - 500 euro

În contextul artistic de la sfârșitul secolului al XIXlea, în care Grigorescu și mai târziu Andreescu impun publicului interesul pentru tematica țărănească, Aman introduce și această temă în creația sa. Tăranul este mai întâi portretizat, pentru ca, după 1867, anul în care este expusă Hora de la Aninoasa în cadrul “Expoziției artiștilor în viață”, să apară primele compoziții generoase, având ca temă traiul, datina și spiritul local. Aman  ilustrează latura festivă a vieții țăranului, arată frumusețea obiceiurilor, a portului popular, o bucurie de viață care va trece către realism abia în opera sa gravată. În pictura sa, țăranul este cercetat în raport cu permanența sa în demnitate, înțelepciune, frumusețe fizică și morală, o viziune romantică plină de vitalitate și plenitudine a trairii integrate în natură. Astfel, pentru ciclul Horelor - modelat în special în anii ‘80 ai secolului al XIX-lea, artistul va compune un cadru idilic cu un colț de han ce va deveni decor pentru dinamica dansului popular.  Tratată în tuse lejere, cu griă pentru detaliu dar fără a disipa formele, horele sale vor acapara tematica pastorală , pentru ca apoi, prin gravura sa încărcată de dramatism, Aman să vestească realismul critic de la începutul sec. XX

94. Elena Vavilyna (1901 - 1971) Strada mare

ulei/pânză/carton, semnat stânga jos cu roșu “Vavilyna”. 29 x 40 cm Preț estimat: 250 - 400 euro

92. Theodor Aman (1831 - 1891) Hora de duminică

ulei/lemn, semnat stânga jos cu roșu “Th. Aman”; pe verso început de peisaj, suprafață pictată și răzuită lateral dreapta două personaje dansând. 14 x 23 cm Preț estimat: 20.000 - 30.000 euro

(verso lucrare)

95. Elena Vavilyna (1901 - 1971) Tănără cu pălărie

96. Zoe Vermont

ulei/pânză, semnat dreapta sus în creion conté roșu. 39 x 29 cm

monotipie (tempera)/hârtie, semnat dreapta jos cu conté albastru “Zoe Vermont”. 31 x 37 cm

Preț estimat: 250 - 400 euro

Preț estimat: 200 - 400 euro

Citadină


97. Nicolae Grigorescu (1838 - 1907) Bujorel

ulei/pânză/carton. 14 x 21 cm Preț estimat: 18.000 - 25.000 euro

Viziunea înnoitoare și o tehnică desăvârșită, cu variații de la o pastă completă, onctuoasă, pană la tratarea subtilă, în pigment diluat, dau expresivitate acestui studiu realizat de Nicolae Grigorescu. Cunoașterea anatomică și preocuparea pentru expresivitatea animalului, accentele impresioniste de lumină ce definesc volumele, toate dau dimensiunea perfecțiunii.  Artistul spunea: ”Unii spun că poetizez. Nu știu bine ce-i asta, dar bănuiesc ce trebuie să fie în gândul lor. Că aș încerca să fac mai frumos decât natura. Eu aleg, nu corectez. Fac ce-mi place mie, ce corespunde sufletului meu. Că nici nu aș putea să fac  altceva. Numai în război am fost silit să ies din hotarele mele.”

98. Theodor Aman (1831 - 1891) Poartă spre grădină

ulei/lemn, semnat dreapta jos. 21,3 x 13,3 cm Preț estimat: 18.000 - 35.000 euro


99. Bălașa Ionescu (1919 - 1997) Peisaj montan

ulei/pânză/carton, semnat central în partea de jos cu negru “Bălașa Ionescu”. 31 x 47 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

101. Iosif Iser (1881 - 1958) Doamna cu pălărie neagră ulei/carton, semnat dreapta jos. 41 x 33,5 cm Preț estimat: 9.000 - 15.000 euro

102. Nicolae Tonitza (1886 - 1940) Tânără cu bluză verde schiță de portret, ulei în strat subțire/ carton, semnat stânga sus cu negru. 14 x 12 cm Preț estimat: 4.500 - 6.000 euro

100. Iosif Iser (1881 - 1958) Trei generații tuș cu pensula/hârtie, semnat stânga jos “Iser”. 39 x 27 cm Preț estimat: 1.300 - 1.500 euro


103. Constantin Isachie Popescu (1888 - 1967) Iarnă la marginea cetății ulei/carton subțire, semnat stânga jos cu verde ”C. Isachie”. 50 x 70 cm Preț estimat: 700 - 1.000 euro

104. Janos Deak (n. 1928 ) Uliță în Ardeal ulei/carton, semnat stânga jos cu gri ”Deak”. 40 x 60 cm Preț estimat: 500 - 700 euro

105. Adam Bălțatu (1889 - 1979) Cărare spre Filioara ulei/pânză/carton, semnat stânga jos în două culori (brun și roșu); pe verso intitulat și datat 1971. 25 x 41 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro

Profile for Gold Art

193 si 194  

"Maeștri ai picturii românești din secolele XIX -XX" - 26 octombrie 2017, ora 19:30

193 si 194  

"Maeștri ai picturii românești din secolele XIX -XX" - 26 octombrie 2017, ora 19:30

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded