__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Licitația de iarnă Ion Irimescu (1903 - 2005) Orfeu

Licitația 195, 7 Decembrie 2017, orele 1930


Licitația 195, 7 Decembrie 2017, orele 1930


Regulament Licitatie ,

1. Catalogul Catalogul licitației se editează înaintea organizării fiecărei licitații și cuprinde prezentarea obiectelor pe secțiuni în ordinea intrării în licitație și estimarea de preț. 2. Expunerea Expunerea obiectelor se face cu cel putin două zile înaintea licitației. Expoziția este deschisă publicului, fără taxă. Sunt expuse toate pozițiile din catalog, fiecare purtând numărul de ordine aferent. Vizitatorii au acces in spațiul expozițional de Luni - Vineri, în intervalul 10:00 – 18:00 și Sâmbătă în intervalul 11:00 – 15:00. Este permisă manipularea obiectelor în vederea constatării stării de conservare a obiectelor, autenticitatea și conformitatea înscrisurilor și a marcajelor, numai cu asistența personalului Casei de Licitație. Daunele provocate exponatelor vor fi suportate de cel care se face vinovat, în conformitate cu prezentul regulament. Filmatul și fotografiatul sunt permise numai cu acordul organizatorului. 3. Participarea la licitație La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică, indiferent de naționalitate sau rezidență, cu acceptul organizatorului. Acesta își rezervă dreptul de a selecta pe cei ce pot fi prezenți în sală. 4. Înscrierea Dreptul de participare la licitație este obținut în urma înscrierii la secretariatul licitației și obținerii cartonului de participant numerotat. Persoanele care se inscriu la licitatie se obligă să pună la dispoziția Casei de licitație datele lor de identificare și contact complete și iși exprimă astfel acordul pentru prelucrarea lor în vederea emiterii facturilor obiectelor adjudecate. 5. Reglementări de ordin general Licitația începe la ora stabilită și anunțată în catalogul licitației. La începutul licitației este stabilit cursul de schimb valutar utilizat pentru efectuarea plăților. Conducătorul licitației anunță prețul de intrare în licitație pentru fiecare poziție. La pozițiile menționate cu preț de rezervă, după ultima ofertă, conducătorul licitației anunță dacă acesta a fost sau nu atins. Licitația poate continua până la adjudecare. Licitația se desfășoară în ordinea menționată în catalog, fără pauză și fără limită de timp. Licitația se încheie după ce ultima poziție din catalog a fost licitată. Confirmarea acordului pentru prețul propus de conducătorul licitației se face prin ridicarea cartonului de participant, numerotat. Adjudecarea poziției licitate se face irevocabil prin căderea ciocănelului, în favoarea numărului indicat de conducătorului licitației, după efectuarea a trei strigări ale prețului oferit. Adjudecarea reprezintă angajament de plată. Cartonul de participant numerotat se returnează organizatorului. Casa de Licitație asigură confidențialitatea identității cumpărătorilor, în limitele prevăzute de lege. 6. Modalități de ofertare pentru obiectele nevândute în licitație În cazul în care, pentru un obiect neadjudecat, o persoană solicită repunerea în licitație, aceasta


se face pe baza unui formular de ofertă, semnat de ofertant. După încheierea licitației, se poate solicita organizatorului vânzarea unor poziții neadjudecate. Vânzarea se efectuează la prețul de intrare în licitație, fără un alt acord al depunătorului. Pentru stabilirea unui alt preț de vânzare decât cel din contract, Casa de Licitație adjudecă lucrarea la prețul acceptat de depunător și, în cazul unor oferte multiple, în favoarea celei mai bune oferte. 7. Plata Plata se efectuează în baza facturilor emise începând din ziua licitației, într-un interval de 7 zile calendaristice. Factura: - La valoarea de adjudecare se adaugă comisionul Casei de Licitatie de 20% (care include TVA) și taxa pentru artă plastică, respectiv 0.5% din valoarea de adjudecare, plus comisionul Casei de Licitație, pentru pozițiile care au specificat TAP în catalog - Orice altă taxare impusă de lege va fi anunțată și se va aplica. - Facturarea se efectuează în lei la cursul BNR din data licitației. 8. Modalități de plată Numerar (RON) la casieria Casei de Licitație. Prin ordin de plată, în contul Casei de Licitație, la banca specificată în factură. Orice întârziere a plății peste termenul de 7 zile stabilit prin prezentul regulament, va fi anunțată din timp organizatorului. 9. Livrarea Transferul de proprietate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație, după confirmarea efectuării plății facturii emise. Livrarea/preluarea obiectelor adjudecate se efectuează la sediul/punctul de lucru al Casei de Licitație. Pentru lucrările de artă plastică se eliberează un certificat care confirma vânzarea lucrării adjudecate, în conformitate cu HG 1.420/20()3 și HG 153/2008. Cumpărătorul are obligația de a verifica starea de conservare și integralitatea obiectelor în momentul livrării/preluării. Cumpărătorul are la dispoziție o perioadă de 15 zile calendaristice de la data efectuării plății (și a ridicării obiectului) pentru a contesta autenticitatea obiectului adjudecat, pe baza unei contraexpertize semnată de un specialist atestat sau de o instituție de specialitate. Neridicarea lucrării în intervalul de 15 zile de la efectuarea plății, este considerată renunțare la dreptul de contraexpertiză. 10. Alte clauze Exportul obiectelor adjudecate se efectuează de către cumpărător în condițiile legislației în vigoare. Casa de Licitație își rezervă dreptul de a retrage lucrări din licitație în situatiile care solicită acest lucru. Pentru bunurile culturale mobile clasate se aplică prevederile HG 1.42()/2003 si HG 153/13.02.2008. Nerespectarea prezentului regulament atrage automat anularea dreptului de participare la licitație. În cazul renunțării de către cumpărător la cumpărarea obiectului adjudecat, acesta datorează Casei de Licitație comisionul aferent.

Licitația 195, 7 Decembrie 2017, orele 1930


Lucrările ce figurează în catalog cu simbolul PREȚ GARANTAT vor putea fi cumpărate doar în licitație. Postlicitație, ele intră în proprietatea GOLDART, la prețul de pornire, garantat de casa de licitații.

Licitația 195, 7 Decembrie 2017, orele 1930


1. Atelier Românesc Maica Domnului cu pruncul Iisus ulei/panou de lemn cu 2 traverse. 28 x 21 cm Preț estimat: 250 - 400 euro

2. Atelier Românesc Adormirea Maicii Domnului ulei/foiță de aur/panou de lemn, datat și localizat dreapta jos 1841 Iași, lucrarea este încadrată în rama originală. 74 x 55 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro

3. Atelier Rusesc Maica Domnului cu Pruncul tempera cu ou/lemn cu riză de alamă argintată prelucrată manual, în casetă de lemn, sfârșit sec XIX. 21 x 17 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


4. Alexandru Țipoia (1914 - 1993) Compoziție tempera/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu alb Al. Țipoia (19)63. 61 x 43 cm Preț estimat: 550 - 800 euro

5. Ana Ruxandra Ilfoveanu (n. 1947 ) Peisaj la Tescani ulei/pânză, semnat dreapta jos; pe verso semnat și intitulat. 74 x 81 cm Preț estimat: 700 - 900 euro

6. Aurel Jiquidi (1896 - 1962) Bărbat cu pălărie și vestă albastră tempera, guașă și pastel/hârtie, semnat și datat stânga jos cu creionul Aurel Jiquidi (1)946. 49 x 41 cm Preț estimat: 250 - 500 euro


8. Constantin Aricescu (1861 - 1933) Două lucrări Peisaj cu lac cărbune presat/hârtie, semnat stânga jos, pe verso Din colecția Ciocadia, datat 1927 10 x 14 cm Peisaj cu pomi sanguină/hârtie, semnat stânga jos C.Aricescu, din colecția M.N.Rusu 15,5 x 10 cm. Preț estimat: 100 - 200 euro

7. Claudiu Lazăr (n. 1997) The Carpenter ulei/pânză, semnat și datat 2017 pe verso. 105 x 70 cm Preț estimat: 3.000 - 5.000 euro

9. Constantin Găvenea (1911 - 1994) Iarnă pe malul Dunării acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos C. Găvenea 35 x 46 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


10. D. Szilagy

(sec. XIX - XX) Margine de pădure acuarelă/hârtie, semnat dreapta jos. 28 x 21 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

11. Dan Băjenaru

(1900 - 1988) Peisaj cu case și râu ulei/pânză, semnat dreapta jos cu gri D. Băjenaru. 30 x 42 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

12. Dimitrie Știubei (1901 - 1989) Vapor pe mare

acuarelă/hârtie, semnat stânga jos cu alb Știubei. 19 x 24 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

13. Doru Ionescu Gheorghe (1889 - 1988) Peisaj cu sălcii

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu englez Ionescu Doru. 48 x 70 cm Preț estimat: 300 - 500 euro


14. Dumitru Ghiață Colibași (1900 - 1980) Țărm

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru Ghiață. 38 x 50 cm Preț estimat: 400 - 700 euro Dumitru Ghiață Colibași se naște în 1900, în Colibași unde va și picta de-a lungul vieții. Veteran de război, parțial imobilizat, a realizat lucrări de mici dimensiuni, în ambianța atelierului său. Pictura sa, de factură postimpresionistă, are ca tematică preponderant peisajul și natura statică.

15. Dumitru Ghiață Colibași (1900 - 1980) Flori roz

ulei/carton, semnat stânga jos. 32 x 31 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

16. Dumitru Ghiață Colibași (1900 - 1980) Vas cu flori

ulei/carton, semnat dreapta jos cu roșu D. Ghiață- Colibași. 40 x 28 cm Preț estimat: 250 - 500 euro


17. Eugen Urbanski de Nieczuya (1888 - ) Țărăncuță

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru. 32 x 45 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

18. Florin Niculiu (1928 - 1997) Țărm

tempera/hârtie, semnat și datat dreapta jos cu pastă neagra F. Niculiu 1993. 33 x 49 cm Preț estimat: 250 - 600 euro

19. Florin Niculiu (1928 - 1997) Tărâmuri

tuș negru, laviu de tuș sepia și peniță/hârtie, semnat stânga jos cu negru F. Niculiu. 42 x 69 cm Preț estimat: 300 - 600 euro

20. Francisc Șirato (1877 - 1953) Cafeneaua

litografie, semnat și datat stânga jos sub cuvetă cu creion conté roșu Șirato (1)944. 22 x 24 cm Preț estimat: 100 - 200 euro


22. Gheorghe Ionescu Sin (1896 - 1988) În port

ulei/carton, semnat și datat dreapta sus Ionescu Sin (1)936. 50 x 58 cm Preț estimat: 350 - 700 euro

21. Frank Frigyes (1890 - 1976) Vas cu flori

ulei/carton P.F.L., semnat stânga jos cu albastru Frank Frigyes; pe verso datat 1964 și intitulat în limba maghiară. 45 x 38 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

23. Iacob Lazăr

(n. 1931) Natură statică cu fructe verzi și cupă ulei/pânză, semnat Iacob Lazăr dreapta jos; pe verso semnat și cu dimensiuni. 46 x 33 cm Preț estimat: 400 - 700 euro


24. Iacob Lazăr (n. 1931) Flori

ulei/pânză, semnat și datat stânga jos cu ocru Iacob Lazăr 1981; pe verso semnat, intitulat și datat 1981. 46 x 46 cm Preț estimat: 650 - 1.000 euro

25. Iacob Lazăr (n. 1931) Peisaj

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu gri Iacob Lazăr 1984; pe verso semnat, intitulat și datat. 55 x 65 cm Preț estimat: 1.200 - 1.500 euro

În pictura lui Iacob Lazăr abordarea transparențelor lichide se consumă fie în intimitatea atelierului, în fața naturilor statice ce nu sunt decât motiv al unei simfonii coloristice de mare sensibilitate, fie în peisaje lacustre, din Deltă sau aiurea, acolo unde o barcă uitată își așteapta stingheră vâslașul; aceste peisaje ne amintesc de cuvintele lui Luchian: ” Natura nu trebuie să o imiți, nici să o copiezi; trebuie să lucrezi în felul ei”. Picturile sale, maiestrită desfășurare de împăstări cu tonuri bogate, juxtapuse cu virtuozitate, sunt construite riguros, geometrizat.


Sculptorul Ion Iancuț (n. 1950) a absolvit Institutul de arte plastice “Nicolae Grigorescu”, București în 1974, iar din 1977 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. În timpul facultății a studiat grafica, apoi ceramica și târziu s-a apropiat de sculptură. Tabăra de la Măgura Buzăului l-a făcut să se apropie de provocările sculpturii monumentale. Acum însă, artistul iubește în mod special bronzul, face pasteluri expresive și se simte atras de pictura în ulei. “Elementul antropomorf este omniprezent în opera lui Ion Iancuţ (…). Sculpturile şi lucrările grafice ale lui Iancuţ sunt, până la capăt, plastice antropomorfizări ale tragicului. Fiinţa umană îşi exersează existenţa tragică în raport cu limitările care i-au fost hărăzite (…). Fără a fi pur conceptuală, deşi niciodată nu se depărtează de idee, această antropomorfizare a tragicului îl individualizează pe Ion Iancuţ nu doar în peisajul plasticii româneşti contemporane, ci şi în acel al plasticii europene. Rar ideea şi măiestria tehnică s-au întâlnit cu atâta folos în ultimii zeci de ani”, apreciază Aurel Chiriac.

27. Ion Iancuț (n. 1950) Copil și bunic

pastel/hârtie colorată manual în verde, semnat și datat dreapta jos I. Iancuț (19)94. 61 x 43 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

26. Ion Iancuț

(n. 1950) Mantia vrăjitorului pastel/hârtie colorată manual (albastru mangan), semnat și datat dreapta jos I. Iancuț (19)94. 62 x 44 cm Preț estimat: 400 - 600 euro


28. Ion Iancuț (n. 1950) Așteptare

pastel/hârtie, semnat dreapta jos cu oranj I. Iancuț. 61 x 46 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

Născut la Brăila, Ion Theodorescu Sion urmează Școala de Belle Arte din București îndrumat de G. D. Mirea, Ipolit Strâmbulescu și Ion Georgescu, apoi va studia la Paris, cu o bursă acordată de Ministerul de Război, cu Jean Paul Laurens și Luc Olivier Merson. Până în 1914 când va deschide prima personală în țară, îl regăsim ca participant premiat al Salonului Oficial, ca expozant la ”Tinerimea artistică” dar și ca realizator de ilustrație la revista de satiră Furnica. Reprezentative pentru creația sa, cele 2 lucrări cu flori reunite în aceasta licitație, deși aparțin unor perioade diferite de creație impresionează prin formele ușor decorative, geometrizate, prin rafinamentul cromatic și jocul prin care lumina definește obiectele.

29. Ion Theodorescu Sion (1882 - 1939) Natură statică cu flori roșii

ulei/placaj, semnat și datat stânga jos cu negru T. Sion 1927. 69 x 49 cm Preț estimat: 1.700 - 2.500 euro


30. Ion Irimescu (1903 - 2005) Orfeu

bronz turnat, cizelat, patinat, semnat pe bază Irimescu Ion. Varianta în ghips, existentă la Muzeul Ion Irimescu din Fălticeni este reprodusă în catalogul Ion Irimescu, Editura Junimea, Iași, 1983, pag. 55. 122 x 50 x 26 cm Preț estimat: 5.000 - 7.000 euro

Între 1924-1928 este student al Academiei de Arte Frumoase, Bucureşti, clasa sculptorului Dimitrie Paciurea, dar frecventează şi cursurile lui Oscar Han. Obţine o bursă de studii (1929-1931) la Şcoala Română de la Paris (cu lucrarea Atlas cu pământul pe umeri), iar în 1937, tot prin concurs, o nouă bursă, Dimitrie Paciurea. Este profesor de desen la Şcoala Normală din Fălticeni (1928-1930), la Gimnaziul Aurel Vlaicu din Paşcani (1934-1936) şi la Liceul de băieţi din Slatina (1938-1940). Din 1940 îşi începe cariera universitară ca profesor de sculptură la Academia de Arte Frumoase din laşi (19401950, iar din 1944, rector), la Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj (1950-1955) şi la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti (din 1965). Arta lui Ion Irimescu evoluează de la neoclasicismul „cu accente patetice, expresioniste” al începuturilor (Tors de femeie, Tors de bărbat în mers, Centaureasă, Tânără cu struguri în păr) la geometrizarea brâncuşiană a formelor, „un geometrism puternic expresiv” (seria de basoreliefuri şi compoziţii dedicate copilăriei şi adolescenţei: Rodica, Nicuşor, Dan, Portret de copil), într-o viziune arhaizantă ori primitivă (Cap, Fata de piatră) şi, în cele din urmă, la o sculptură „puternic stilizată, cu deosebită atenţie acordată şlefuirii aproape artizanale a formelor, turnate de obicei în bronz”. Ion Irimescu expune la Salonul oficial din Paris (19301931, distins fiind cu Menţiunea de onoare) şi la toate Saloanele oficiale din Bucureşti (1923-1943) şi laşi (19401943) ca şi la expoziţiile (1937-1943) Tinerimii artistice. Deschide (1947) o expoziţie personală la sala Dalles, iar după 1948 participă la toate expoziţiile anuale şi bienale de stat.


31. Iosif Rosenblut (1894 - 1975) Bărci la malul mării

pastel/hârtie, semnat dreapta jos . 18 x 28 cm Preț estimat: 100 - 200 euro

32. Iosif Steurer (1885 - 1971) Amiază de iarnă

ulei/carton, semnat dreapta jos cu albastru I.Steurer. 51 x 73 cm Preț estimat: 400 - 800 euro

33. Iosif Steurer (1885 - 1971) Iarna în sat

ulei/carton, semnat dreapta jos cu gri I. Steurer. 66 x 50 cm Preț estimat: 300 - 500 euro

Originar din Viena, Iosif Steurer a studiat din 1903 la Şcoala de Arte Frumoase din München, unde a întâlnit-o pe Maria Ciurdea, care l-a determinat să vină în România. Primele decenii petrecute în Bucureşti s-au dovedit prolifice pentru austriac – debutând alături de soţia sa și participând constant la Saloanele Oficiale între 1925 și 1943. Peisajul, mediu în care Steurer s-a izolat de lume, a fost principalul gen abordat, în stilul tradiţionalist al acelor vremuri.


34. Leon Alexandru Biju (1880 - 1970) Garoafe roșii în ulcică

ulei/carton, semnat stânga jos cu negru L. A.Biju. 48 x 58 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro

35. Leopold Ziller (1913 - 2003) Gondolierul

ulei/pânză, semnat stânga jos Ziller. 24 x 35 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

36. Magdalena Rădulescu (1902 - 1982) Cai și călăreți

ulei/pânză, semnat și datat dreapta jos cu negru Magdalena Rădulescu 1971. 47 x 41 cm Preț estimat: 400 - 700 euro


37. Marcel Iancu

(1895 - 1984) Mandole au journal serigrafie color, semnat și datat 1918 dreapta jos sub imagine; intitulat stânga jos sub imagine, cu dedicație olografă și semnatura Dodi Iancu central, pe latura inferioara sub imagine. 52 x 68 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

38. Marcel Iancu (1895 - 1984) La plajă

serigrafie color, semnat dreapta jos cu ocru deschis, sub imagine. 51 x 69 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

39. Marcel Iancu (1895 - 1984) Mlaștina Hulech

serigrafie color, exemplar de artist, intitulat stânga jos, semnat dreapta jos sub imagine cu creionul. 52 x 70 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

Personalitate artistică de o complexitate deosebită, Marcel Iancu este unul dintre românii mai cunoscuți și apreciați pe plan European. Pictor, arhitect și eseist, grafician și scenograf de origine evreiască, Marcel Iancu s-a născut la 24 mai 1895 în București. Învață la liceul Gheorghe Lazăr, unde alături de colegii săi Tristán Tzara (pseudonimul lui Samuel Rosenstock) și Ion Vinea înființează revista Simbolul. Studiază apoi arhitectura la Zürich și tot acolo face parte din grupul care pune bazele mișcării Dada (alături de Tristán Tzara, printre alții). Urmează o perioadă petrecută la Paris, unde ia contact cu avangarda artistică europeană, după care revine în țară în 1922. Aici își va prezenta concepțiile estetice despre noua viață a orașului în revista Contimporanul, fondată împreună cu Ion Vinea. În această perioadă va realiza multe schițe de portret ale apropiaților, anturajului său format din artiști și alți oameni de cultură. „Ne proclamăm în stare de revoluție permanentă față de tot ceea ce devine procedeu, sistem, rețetă și gargară în artă indiferent de ordinea lor cronologică: de la realismul osificat până la suprarealismul în putrefacție, totul se poate închide sub același epitaf al neputinței și istovirii” — scria Marcel Iancu în numărul 100 al revistei Contimporanul.


40. Margareta Sterian (1897 - 1992) Flori albe

ulei/carton PFL, semnat dreapta jos cu roșu Sterian. 41 x 27 cm Preț estimat: 900 - 1.500 euro

41. Mihail Dan (1840 - 1883) Boieroaica

ulei/pânză, semnat și datat lateral stânga cu roșu 1876, D. Mihail; pe verso eticheta originală, caligrafiată manual F. Priessler - poleitor, București 1895. 114 x 82 cm Preț estimat: 1.500 - 2.500 euro


42. Nicolae Angelescu Ange (1869 - 1916) Vas cu albăstrele

ulei/panou de lemn, semnat stânga jos Ange. 32 x 41 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

43. Nicolae Brana

(1905 - 1986) Casă pe malul râului ulei/carton, semnat, datat cu negru stânga sus Brana (19)62. 46 x 40 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

44. Nicolae Brana (1905 - 1986) În fața casei

linogravură/hârtie, exemplar de artist, semnat stânga jos sub imagine. 31 x 20 cm Preț estimat: 50 - 150 euro


45. Pan Ioanid (1878 - 1956) Bacanală

tuș și laviu cu pensula/hârtie, semnat și datat dreapta sus Pan Ioanid (1)909. 16 x 31 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

46. Spiru Vergulescu (1934 - 2007) Stânci la Sozopol

ulei/pânză, semnat stânga jos cu roșu S.Vergulescu; pe șasiu semnat, intitulat, datat 1971, cu dedicație olografă cu semnătura, datată 1972. 46 x 53 cm Preț estimat: 500 - 900 euro

47. Tanasis Fappas (1922 - 2011) Patriota

ulei/carton, semnat dreapta jos cu negru Tanasis F(appas); pe verso semnat, localizat București și intitulat. 71 x 57 cm Preț estimat: 300 - 600 euro


48. Theodor Pallady (1871 - 1956) Portret de bărbat

creion /hârtie, semnat stânga jos cu monogram “T P”. 20 x 14 cm Preț estimat: 350 - 500 euro

49. Theodor Pallady (1871 - 1956) Doamna în verde

creion, creion conté și acuarelă/hârtie, semnat stânga jos. 20 x 14 cm Preț estimat: 400 - 700 euro

Theodor Pallady a fost fiul lui Ioan sau Iancu Pallady, căsătorit cu Maria Cantacuzino, sora mai mare a diplomatului Neculai B. Cantacuzino. Theodor s-a născut în Iași și a copilărit atât la Perieni (Tutova), unde părinții săi aveau o moșie, cât și la Iași. Theodor Pallady a studiat mai întâi ingineria la Politehnica din Dresda (1887-1889), luând în același timp lecții de desen și pictură cu Erwin Oehme, care, recunoscându-i înzestrarea artistică, îl sfătuiește să plece la Paris. În capitala Franței lucrează în atelierul lui Jean Arman și se înscrie la Académie des Beaux-Arts. În 1892 intră în atelierul lui Gustave Moreau unde va avea colegi pe Henri Matisse, cu care leagă o strânsă prietenie, pe Georges Rouault și pe Albert Marquet. Mai târziu frecventează clasa lui Puvis de Chavannes, de la care preia mai ales finețea desenului și strălucirea culorilor, fără a-i urma principiile estetice academizante. În 1904 se întoarce în țară și expune la Ateneul Român și la Saloanele Oficiale. Menține însă legătura cu Parisul, unde deschide mai multe expoziții personale, până în anul 1940. Expune la Bienala din Veneția în anii 1924, 1940 și 1942. Cu o formație complexă, provenită din rigoarea școlii germane unită cu simbolismul promovat de Moreau, folosind experimentele din cadrul curentului Art Nouveau și ale prietenilor săi, care vor pune bazele fovismului, Pallady își găsește curând drumul său propriu. Prietenia sa cu Matisse, legăturile cu spiritul artei franceze explică numeroasele raporturi cu ceea ce se va numi École de Paris. Totuși Pallady nu va adera la programul estetic promovat de aceste curente artistice. Aspirația către o arhitectură simplă, către o logică liniară a proporțiilor domină arta lui Pallady, care refuză grandilocvența, sentimentalismul și pitorescul ieftin, făcând evidentă orientarea sa structurală spre compoziția clasică. Sensibilitatea sa controlată este dublată de o supremă asceză a spiritului, într-o unitate care îl distinge de lirismul post-impresionist. Predilecția lui Pallady pentru natura moartă denotă dorința de a reda într-un tablou un fragment din realitatea universală, în toată poezia și armonia sa. Pentru peisajele sale parisiene, Pallady alegea mai ales locurile din vecinătatea Senei, atât pentru a sugera vibrația luminii pe suprafața apei, cât și pentru a reda planurile unui peisaj, unde zidăria caselor, frunzișul arborilor, mișcarea orizontală a fluviului formează o gamă de culori perfect unitară într-o imagine coerentă. Theodor Pallady rămâne fără îndoială unul din cei mai prestigioși artiști moderni, scriind o pagina aparte in istoria picturii romanesti. La împlinirea a 85 de ani, în 1956, a primit titlul de Maestru emerit al artei, organizându-se Expoziția retrospectivă „Theodor Pallady“. Curând după aceea, la 16 august 1956, a trecut în lumea celor drepți.


50. Tiberiu Chelaru (n. 1967) Maria

ulei/ pânză, semnat dreapta jos. 60 x 50 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro

51. Vasile Anghel

(1895 - 1947) Barcagii pe Tibru (Roma) ulei/carton, semnat, datat 1921 stânga jos; pe verso semnat, datat 1921, localizat Roma. 32 x 39 cm Preț estimat: 450 - 700 euro

52. George Catargi (1893 - 1962 ) Podeț peste râu

ulei/pânză/carton, semnat dreapta jos. 28 x 30 cm Preț estimat: 350 - 600 euro


53. Rudolf Negely

(1883 - 1950) Flori de măr în ulcică ulei/carton, semnat stânga jos. 25 x 20 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

54. Ionel Ioanid

(1882 - 1952) Flori de primăvară ulei/carton, semnat dreapta sus Ionel Ioanid. 33 x 23 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


55. Atelier Rusesc Icoană de călătorie

din bronz, cu patru panouri cu câte 5 scene din viața lui Iisus și a Sfintei Fecioare, pe fața principală bogat ornamentată scena Înălțarii Sfintei Cruci. 18 x 41 cm Preț estimat: 300 - 500 euro

56. Atelier Rusesc Icoană de călătorie

triptic din bronz în bazorelief, având central scena Acoperământul Maicii Domnului, surmontată de scena Sfintei Treimi, lateral stânga Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril iar lateral dreapta Sfinții Petru și Pavel. 13 x 17 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

57. Atelier Rusesc

Deisis- Icoană de călătorie triptic din bronz cu email colorat, central scena cu Iisus învățător, panoul din stânga Maica Domnului, iar panoul din dreapta Sf. Ioan Botezătorul. 16 x 44 cm Preț estimat: 200 - 400 euro


58. Ghiorghi Apostu (1937 - 2009) Peisaj de toamnă

ulei/pânză, semnat dreapta jos Apostu. 49 x 59 cm Preț estimat: 400 - 600 euro

59. Ana Ruxandra Ilfoveanu

(n. 1947) Ilustrație la “De ce fierbe copilul în mămăligă” tuș cu penița/hârtie și colaj, semnat și datat 2003 dreapta sus. 42 x 30 cm Preț estimat: 150 - 300 euro

60. Sorin Iosub (n. 1975) #Rezist

ulei/pânză, semnat dreapta jos S. Iosub. 50 x 70 cm Preț estimat: 600 - 1.000 euro


61. Ștefan Pelmuș (n. 1949) Ofranda

ulei și foiță de aur/pânză/placaj, semnat dreapta în compoziție cu caractere eline; pe verso semnat, intitulat și datat iulie 1999. 33 x 33 cm Preț estimat: 200 - 400 euro

62. Ion Vlasiu

(1908 - 1997) Fânul în amurg ulei/carton, semnat dreapta jos în pastă cu inițiale I.V.; pe verso semnat, intitulat cu pastă de pix roșie. 26 x 39 cm Preț estimat: 350 - 600 euro

63. Eugen Gâscă (1908 - 1989) Vas cu flori

ulei/carton, semnat și datat dreapta jos cu negru Gâscă (19)44. 53 x 40 cm Preț estimat: 300 - 600 euro


64. Ion Pacea (1924 - 1999) Flori

tempera și ulei/carton, semnat stânga jos cu creionul Pacea pe verso etichetă a Fondului Plastic cu data evaluării: 1967. 65 x 50 cm Preț estimat: 800 - 1.500 euro

65. Ion Theodorescu Sion (1882 - 1939) Maci în ulcică

ulei/carton, semnat stânga jos cu negru I. Theodorescu Sion, databil 1924. 40 x 32 cm Preț estimat: 2.000 - 3.500 euro


66. Ștefan Pelmuș

(n. 1949 ) Capul Sfântului Ioan ulei/carton P.F.L., intitulat în compoziție și semnat în partea inferioară a compoziției, spre stânga, cu caractere eline; pe verso semnat, intitulat și datat februarie 2002. 33 x 33 cm Preț estimat: 250 - 500 euro

67. Ștefan Popescu

(1872 - 1948) Vedere spre cetatea Râșnovului ulei/panou de lemn, semnat și datat (19)20 cu roșu stânga jos. 35 x 26 cm Preț estimat: 2.750 - 5.000 euro


Profile for Gold Art

195  

195  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded