Page 1

Galerija-Muzej Lendava - Galéria-Múzeum Lendva Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1, SI 9220 Lendava - Lendva tel: +386 (0)2 578 92 60 • www.gml.si

Zrnca duha, ki svetijo

Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac

Világító lélekszemcsék

Válogatás a Đurđevaci Városi Múzeum Ivan Lacković Croata Adományának műveiből

17. 12. 2015 - 30. 01. 2016 Lendavski grad · Lendvai vár

Organizatorja / Szervezők:

Galerija-Muzej Lendava, Muzej Grada Đurđevca

Založnik / Kiadó: Za založnika / A kiadásért felel: Spremna beseda / Kisérőszöveg: Lektura / Lektorálta: Prevod / Fordította: Kuratorka razstave / Kurátor: Oblikovanje / Grafikai tervezés: Fotografije / Fotó: Tisk / Tisk:

Galerija-Muzej Lendava Beata Lazar Edita Janković Hapavel Tea Krnjak Mirjana Lovrić Edita Janković Hapavel Dubravko Baumgartner Marijan Jakupec Digifot, Lendava, 2015

Zrnca duha, ki svetijo

Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac

Világító lélekszemcsék

Válogatás a Đurđevaci Városi Múzeum Ivan Lacković Croata Adományának műveiből

S podporo / Támogatók:

Grad Đurđevac

Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca

MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA

Na platnici / A borítón: JOSIP VANIŠTA, Nasip na Odri / Gát az Oderán 1960, akvarel, papir / akvarell, papír, 25 x 45 cm, (detajl / részlet)


Zrnca duha, ki svetijo

Világító lélekszemcsék

»Človek se sam ne more veseliti. Če veselja ne moreš deliti z nekom, ni pravo. Čemu zbirati zemeljski zaklad, ko je vse le materija. Pravijo, da je tisto, kar ustvarimo, umetnost, vendar vse do danes nihče ni razložil, kaj je umetnost. Potoval sem po svetu, zbiral vsa ta platna in postalo jih je preveč, moral sem jih nekomu podariti … «

„Az ember nem örülhet egyedül. Ha az örömön nem tudsz valakivel osztozni, akkor az nem is igazi öröm. Minek gyűjteni ezt a földi kincset? Hiszen ez mind csupán matéria. Azt mondják, hogy az, amit megalkotunk, művészet, ám mindmáig senki sem magyarázta meg, mi a művészet. Utaztam a világban, gyűjtöttem ezeket a foszlányokat, és egyszerre túl sok lett belőlük, valakinek oda kellett ajándékoznom…” (Ivan Lacković Croata)

(Ivan Lacković Croata)

IVAN LACKOVIĆ CROATA (Hrvaška / Horvátország) Plodovi besa / Düh gyümölcse, 1977, pozlata, tuš, papir / aranyozás, tus, papír

Njegov cilj je bil Džurdževac, mesto, ki se nahaja blizu njegove rojstne vasi Batinska, kateri je prav tako daroval lepo kolekcijo slik.

Az ajándékot Đurđevac kapta. Az a város, mely közel esik szülőfalujához, Batinskához, s amelynek szintén adományozott egy nagyon szép festménykollekciót.

Lackovićeva donacija Muzeju mesta Džurdževac leta 1997 pomeni njegovo vrnitev v rojstni kraj, ki ga s pomočjo spominov, pretopljenih v tisoče motivov na slikah, pravzaprav nikoli ni zapustil.

Lacković a Đurđevaci Városi Múzeumnak 1997-ben adta át gyűjteményét, ez egyben a művész hazatérése is volt a szülőföldjére, amelyet azonban az emlékei révén sosem hagyott el, hiszen azok fellelhetőek a festményei ezer és ezer motívumában.

Lacković je človek, ki je imel zaradi širine svojega pogleda občutek za velike in male ljudi.


Pesniki, likovni umetniki, eminentne osebe iz sveta kulture in politike so v njem pustili sled, najmočnejši pečat pa so pustile podobe rodne Podravine, hrastovih gozdov, modrih spominčic, divjih jagod in gloga, sončnic, podravskih prenočišč s hišicami in obcestnimi križi, povorkami ljudi in gorečimi laternami … Ti motivi se bodo pojavljali na vsej njegovi življenjski poti, moč risbe in njegovi alegorični prizori pa ga bodo naredili prepoznavnega in cenjenega tudi zunaj meja njegove domovine. Bil je ustrežljiv, prisrčen, plemenit in preprost, a v svoji preproščini velik. Rad je obdaroval druge. Kljub temu da je v petdesetih letih odšel v Zagreb, kjer je bilo srečanje s Krstom Hegedušićem odločilno za njegovo ukvarjanje z umetnostjo, se je vedno vračal v svoj kraj, od koder je črpal ustvarjalno moč. Pogosto je poudarjal: »Nekoč so govorili, da v Podravini »od Koprivnice do Virovitice ni ničesar«. Ved­ no sem si želel, da se takšen odnos in razmišljanje spremenita. Predvsem zato, ker je na »trsu Podravine« zraslo veliko prečudovitih umetniških generacij, vsaka pa je nekaj prispevala k njeni duhovnosti. Morda sem v svoji mali biti srečen, da sem se srečeval z ljudmi, kot je Hegedušić, kasneje pa sem se znašel v položaju, da sem zbral veliko njegovih »življenjskih značilnosti«. Moja zbirka presega število tisoč. V njej ne bi nikogar posebej apostrofiral. Vsako stvar sem doživljal kot dragulj, ki sem si ga želel. Hotel sem ustvariti nekaj za svojo dušo in za dobro drugih; iz množice del se bodo namreč izkristalizirale enote, po katerih zbirka postaja prepoznavna. Ne moremo biti preroki in predvideti usode nekaterih imen. Pravzaprav je bilo zame vsako srečanje priložnost in poskušal sem jo izkoristiti. Prav tako nikoli nisem rekel: »Imam to, imam ono!« Poskušal sem, da ne bi zaobšel niti »malih ustvarjalcev«, ki so v mojem prostoru ustvarjali in puščali svojo sled. Eden izmed njih je profesor Ančić, človek, ki mi je na začetku veliko pomagal. Moja zbirka, ki sem jo ustvaril in ki še ni dokončana, je zmeraj temeljila na motu, da umetnost ne pozna meja. Na daljnih meridianih, kjer nisem poznal jezikov, sem lahko komuniciral s sliko, slike pa so nekaj sporočale meni. Zame je svet »orbis pictus«, ker verjamem v univerzalnost znaka. Lepo je, ko se najdejo posamezniki, ki mislijo širše. Veliki svetovni muzeji so nastajali iz zasebnih zbirk. Del zbranega sem odnesel ponovno tja, kjer sem začel, v Podravino in Džurdževac. Brez umetnosti bi

ANATOL SERGEJEV (Ukrajina / Ukrajna) Portret dekleta v modrem / Kékruhás lány portréja 1922, olje, platno / olaj, vászon

Olyan ember volt, aki széles látóköre révén affinitást mutatott a kis és a nagy emberek sorsa iránt is. Költők, festőművészek, a prominens személyek a kultúra és a politika világából mind-mind valahol nyomot hagytak benne, de a legnagyobb pecsétet a szülőföldje nyomta rá; a Drávamente, a tölgyfaerdők, a kéknefelejcs, a vadeper és a galagonya, a napraforgók, a drávamenti táj kis házikókkal és út menti keresztekkel, emberek menetével és világító lámpásokkal. Ezek a motívumok végigkísérték életpályáját, rajzainak ereje és allegorikus jelenetei pedig felismerhetővé és tiszteltté tették őt hazája határain kívül is. Szolgálatkész, szívélyes, nemes, egyszerű, ám mégis oly nagy volt. Szeretett másokat megajándékozni. Annak ellenére, hogy az 50-es években Zágrábba ment, ahol a Krsto Hegedušić-csal való találkozás kulcsfontosságú volt művészi pályájában, mindig visszatért szülőföldjére, ahonnan az alkotóerejét merítette.


Számtalanszor hangsúlyozta: „Egykoron azt mondogatták, hogy a Drávamentén »Koprivnicától Viroviticáig nincs semmi«. Mindig is azt szerettem volna, ha ez a viszony és gondolkodásmód megváltozik. Elsősorban azért, mert »a Drávamente tőkéjén« sok csodálatos művészgeneráció termett meg, és mindegyik hozzájárult e vidék szellemiségéhez. Talán kis létemben boldognak érezhetem magam, hogy olyan emberekkel találkozhattam, mint Hegedušić, és hogy később olyan helyzetbe kerültem, hogy »élettulajdonságait« összegyűjthettem. A gyűjteményem meghaladja az ezres számot. Ebben senkit sem emeltem ki különösebben. Minden egyes tárgyhoz úgy viszonyultam, mint a vágyott drágakőhöz. Szerettem volna létrehozni valamit a saját lelkem számára és mások javára; a művek halmazából kikristályosodik a teljesség, mely által a gyűjtemény felismerhetővé válik. Nem lehetünk »jósok« és nem láthatjuk előre az alkotók némelyikének sorsát. Számomra minden találkozás valójában egy lehetőség volt és igyekeztem azt kihasználni. Sosem mondtam ZLATKO PRICA (Hrvaška / Horvátország) Dvoje u barki / Ketten a Bárkában 1992, sitotisk, papir / szergráfia, papír

bilo človeštvo strašansko siromašno. Prepričan sem, da bo tudi ta donacija temelj za širše povezovanje kulturnih vsebin in vrednot v podravskem prostoru.« Donacija Ivana Lackovića Croate se nahaja na podstrešju srednjeveškega »wasserburga«, utrdbe Stari grad. Danes je del stalne razstave Muzeja mesta Džurdževac in skupaj s kontinuiranimi muzejskimi razstavnimi aktivnostmi predstavlja pomemben del kulturnih vsebin Koprivničko-križevačke županije. Lackovićev bogat ustvarjalni opus, poln lirskih, otož­­nih vsebin in pomembne simbolike, ne dominira v stalni zbirki. Njegova želja je bila celo, da pomembno mesto v stalni zbirki zavzamejo dela drugih umetnikov. Donacija je razčlenjena na nekaj enot. Številčno najobsežnejše likovne zbirke slik, risb, grafik in skulptur z več kot dva tisoč muzejskimi vrednotami ne sestavljajo samo dela avtorjev s Hrvaške, ampak tudi iz drugih držav, in sicer iz Armenije, Bosne in Hercegovine, Češke, Francije, Gruzije, Indonezije, Italije, Jugoslavije, Kitajske, Madžarske, Makedonije, Malezije, Nizozemske, Nemčije, Rusije, Slovaške, Slovenije, Švice, Ukrajine, Velike Britanije itd.

GABRIJEL STUPICA (Slovenija / Szlovénia) Ženski akt s hrbtne strani / Női akt hátulról 20. stoletje / 20. század, svinčnik, papir / ceruza, papír


azt sem, hogy »Van ezem, van azom!« Igyekeztem nem elhanyagolni a »kis« alkotókat sem, akik a térségemben alkottak és nyomot hagytak. Egy közülük Ančić professzor, az az ember, aki a kezdetekben sokat segített nekem. A gyűjteményemnek, melyet létrehoztam és amely még nem teljes, az alapja mindig is az volt, hogy a »művészet nem ismer határokat«. Távoli meridiánokon, ahol nem ismertem a nyelveket, kommunikálhattam az alkotásokon keresztül, a képek pedig valamit üzentek nekem. Számomra a világ »orbis pictus«, hiszek ugyanis a jel egyetemességében. Szép, amikor vannak olyanok, akik széles távlatokban gondolkodnak. A világ nagy múzeumai magángyűjteményekből jöttek létre. Az egybegyűjtött művek egy részét elhoztam ismét ide, ahonnan elindultam, a Drávamentére és Đurđevacra. Művészet nélkül az emberiség nagyon szegény lenne. Meggyőződésem, hogy ez az adomány a drávamenti város kulturális tartalmainak és értékeinek szélesebb körű összekötésében az alapot képezi majd.” NEDELJKO GVOZDENOVIĆ (Srbija / Szerbia) Počitek / Pihenés 1979, akvarel, svinčnik, papir / akvarell, ceruza, papír

Razstavljena so tudi nekatera dela umetnikov iz tujine. Tu najdemo samouke slikarje z območij nekdanje Jugoslavije, pa tudi dela avtorjev iz daljne Indonezije. V donaciji je zastopanih tudi petnajst eminentnih avtorjev iz Slovenije, med katerimi izpostavljamo Gabrijela Stupico s študijo akta in Franceta Slano z več deli. Med slikarkami naj izpostavimo Greto Pečnik in Adriano Maraž. Heterogenost zbirke omogoča različne pristope v njeni predstavitvi, lahko se jo predstavlja kot razstavo enega avtorja, lahko pa tudi kot stilsko skladnost manjših enot. Ta razstava ima pravzaprav revijalen karakter. Z njo v največji meri predstavljamo hrvaške avtorje, in sicer od tistih, ki so študirali na Dunaju, v Pragi, Münchnu, Parizu in drugih centrih v tujini v drugi polovici 19. in v prvih desetletjih 20. stoletja, pa do takih, kot je Krsto Hegedušić, ustanovitelj združenja likovnih umetnikov Grupa Zemlja, ki ga je Lacković izjemno spoštoval, saj je bil zelo pomemben za njegovo likovno formiranje. V donaciji so tudi dela štirih članov Grupe Zemlja, in sicer Hegedušića, Ljuboja Babića, Vladimirja Becića in Jerolima Mišeja s sliko Maneken. Tu so še

Ivan Lacković Croata adománya a középkori Wasser­ burgban, azaz a Stari grad erődítmény padlásterében kapott helyet. Ma a Đurđevaci Városi Múzeum állandó kiállításának a része, és a múzeum folyamatosan zajló kiállítási tevékenységével együtt Koprivničkokriževačka megye kulturális tartalmainak fontos elemét képezi. Lacković lírai, bús tartalmakkal és hangsúlyos szimbolikával teli gazdag alkotói opusa nem lett az állandó gyűjtemény domináns része. Sőt a kívánsága az volt, hogy a gyűjteményben elsősorban más alkotók művei kapjanak helyet. Az adomány több egységre van bontva. A számban roppant terjedelmes, festményekből, rajzokból, grafikákból és szobrokból, több mint kétezer darabból álló képzőművészeti gyűjtemény nem csupán horvátországi, hanem más országok alkotóinak műveiből is áll (Örményország, Bosznia és Hercegovina, Csehország, Franciaország, Grúzia, Indonézia, Olaszország, Jugoszlávia, Kína, Magyarország, Macedónia, Malajzia, Hollandia, Németország, Oroszország, Szlovákia, Szlovénia, Svájc, Ukrajna, Nagy-Britannia stb.) A külföldi művészek egyes alkotásai ezen a kiállításon is láthatók. Találunk itt autodidakta festőket az egykori Jugoszlávia területéről, de a távoli Indonéziában élő alkotók műveit is.


Vladimir Varlaj, Anka Krizmanić z nekaj psihološkimi portreti, rojen Džurdževčan Vinko Grdan z izrazito fovističnim koloritom interjerja s cvetjem v vazi. Med ostalimi na razstavi izstopajo slika z naslovom Dvojica Nikolaja Reiserja, ki je zanimiva po likovni interpretaciji, Murtićeve slike morskih motivov, izdelane v gvaš tehniki, akvarel Josipa Vanište Nasip na Odri, ki ga zaznamujeta tarnerovska presevnost in poetičnost, zanimiva Pieta slikarke Nives Kavurić Kurtović in Frišćićevi odmiki proti hiperrealizmu. Lacković nikoli ni kazal odpora do tistega, kar je bilo drugačno od njegovega načina likovne interpretacije, to pa lahko vidimo tudi v delih, kot so mobilna kompozicija Miroslava Šuteja in minimalizem konstruktivnih simbolov Joška Eterovića in Mladena Galića. Kljub temu da je bil nastanek Lackovićeve zbirke spontan, brez dajanja prednosti določenim smerem ali posameznikom, z njeno namestitvijo v podstrešni prostor utrdbe ni prenehala Lackovićeva skrb za dopolnjevanje in ustvarjanje nekaterih enot. Tuji avtorji iz Lackovićeve donacije so predstavljeni v posameznih razstavnih projektih, lendavskemu občinstvu pa je zaradi širokega obsega teh del predstavljen le manjši del.

Az adományban szerepel tizenöt jelentős művész Szlovéniából is, közülük külön említést érdemel Gabrijel Stupica akttanulmányával és France Slana több művel. A festőművésznők közül hadd emeljük ki Greta Pečniket és Adriana Maražt. A gyűjtemény heterogén jellege lehetővé teszi az anyag sokféle tematikájú bemutatását. Kiemelhető belőle akár egy alkotó kiállítása, de létrejöhet kisebb egységek stílusos harmóniája is. Ez a kiállítás reviális jellegű. Elsősorban azokat a horvát szerzőket mutatjuk be általa, akik Bécsben, Prágában, Münchenben, Párizsban vagy másutt külföldön tanultak a 19. század második felében és a 20. század első évtizedeiben, de olyanokat is, mint Krsto Hegedušić, a Grupa Zemlja nevű képzőművészeti egyesület megalapítója, akit Lacković rendkívüli módon tisztelt és aki az ő képzőművészeti formálásában a legfontosabb személy volt. A Grupa Zemlja egyesület négy tagja szerepel műveivel az adományozott kollekcióban: Hegedušić mellett még Ljubo Babić, Vladimir Becić és Jerolim Miše a Manöken című festményével. Helyet kapott

VINKO GRDAN (Hrvaška / Horvátország) Tihožitje / Csendélet, 1953, olje, platno / olaj, vászon


benne Vladimir Varlaj, Anka Krizmanić néhány pszichológiai portréval, a đurđevaci születésű Vinko Grdan a virág a vázában enteriőr kifejezetten fauvista színezetével. A kiállításon a többi közül is kiemelkedik Nikolaj Reiser Ketten című festménye, Murtić tengert ábrázoló alkotásai, melyek gouache technikával készültek, Josip Vaništa Gát az Oderánál című akvarellje, Nives Kavurić Kurtović érdekes Piétája, valamint Frišćić elhajlása a hiperrealizmus felé. Lacković sosem mutatott ellenszenvet az iránt, ami különbözött az ő képzőművészeti interpretációjától, ez pedig kiderül az olyan alkotásokból is, mint Miroslav Šutej mobilis kompozíciója, valamint Joško Eterović és Mladen Galić konstruktivista szimbólumainak minimalizmusa.

FRANCE SLANA (Slovenija / Szlovénia) Ptica / Madár 1955, olje, platno / olaj, vászon

Naše sodelovanje z ustanovo Galerija-Muzej Lendava se je začelo na področju likovne umetnosti, in sicer z razstavo uglednega grafika in donatorja Galerije-Muzeja Lendava Štefana Galiča v Džurdževcu. Razstava iz galerijskega fundusa Muzeja mesta Džurdževac pa je nadaljevanje tega sodelovanja in prijateljstva. Z željo po nadaljnjem sodelovanju bomo lendavskemu občinstvu poskušali prikazati tudi druge segmente te bogate in zanimive zbirke. Donacija se je kontinuirano dopolnjevala, dokler je Ivan Lacković Croata živel, a je bila z njegovo nenadno smrtjo 28. avgusta 2004 na žalost nepričakovano prekinjena.

Annak ellenére, hogy Lacković gyűjteményének a létrejötte spontán folyamat volt, illetve hogy nem részesített előnyben bizonyos irányzatokat és művészeket, az alkotásoknak a Stari grad padláshelyiségében történő elhelyezésével sem szűnt meg Lacković gondoskodása a kollekció kiegészítése és bizonyos tematikai egységek létrehozása terén. A gyűjteményből így az egyes szerzőket külön kiállítási projektek keretében is be lehet mutatni, a lendvai közönség elé viszont az alkotások nagy száma miatt csupán egy részük kerül. A Lendvai Galéria és Múzeummal a képzőművészet terén kezdődött az együttműködésünk, mégpedig Galič Štefan tekintélyes grafikus kiállításával Đurđevacon, akinek művei szintén adományozás révén kerültek a Lendvai Galéria és Múzeumba. A Đurđevaci Városi Múzeum galériai állományának lendvai kiállítása pedig ezen együttműködés és barátság folytatása, s a további együttműködés reményében a lendvai közönség megismerheti ezen gazdag és érdekes gyűjtemény más szegmenseit is. Ivan Lacković Croata élete során az adományozott kollekció folyamatosan bővült, ám Lacković 2004. augusztus 28-án bekövetkezett hirtelen halálával ez sajnálatosan megszakadt.

Z gostujočo razstavo likovne zbirke Donacije Ivana Lackovića Croate, enega od najpomembnejših hrvaških umetnikov druge polovice 20. stoletja, smo z našimi dragimi prijatelji v Lendavi želeli deliti veselje ob prihajajočih praznikih.

Ezzel a vendégkiállítással, melyet Ivan Lacković Croata, a 20. század egyik legfontosobb horvát művészének képzőművészeti gyűjteményéből állítottunk össze, lendvai barátainkkal együtt a közelgő ünnepek örömét is szerettük volna Önökkel megosztani.

Edita Janković Hapavel, višja kustosinja

Edita Janković Hapavel, főmuzeológus


Galerija-Muzej Lendava - Galéria-Múzeum Lendva Banffyjev trg 1 - Bánffy tér 1, SI 9220 Lendava - Lendva tel: +386 (0)2 578 92 60 • www.gml.si

Zrnca duha, ki svetijo

Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac

Világító lélekszemcsék

Válogatás a Đurđevaci Városi Múzeum Ivan Lacković Croata Adományának műveiből

17. 12. 2015 - 30. 01. 2016 Lendavski grad · Lendvai vár

Organizatorja / Szervezők:

Galerija-Muzej Lendava, Muzej Grada Đurđevca

Založnik / Kiadó: Za založnika / A kiadásért felel: Spremna beseda / Kisérőszöveg: Lektura / Lektorálta: Prevod / Fordította: Kuratorka razstave / Kurátor: Oblikovanje / Grafikai tervezés: Fotografije / Fotó: Tisk / Tisk:

Galerija-Muzej Lendava Beata Lazar Edita Janković Hapavel Tea Krnjak Mirjana Lovrić Edita Janković Hapavel Dubravko Baumgartner Marijan Jakupec Digifot, Lendava, 2015

Zrnca duha, ki svetijo

Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac

Világító lélekszemcsék

Válogatás a Đurđevaci Városi Múzeum Ivan Lacković Croata Adományának műveiből

S podporo / Támogatók:

Grad Đurđevac

Javna vatrogasna postrojba Grada Đurđevca

MUZEJ GRADA ĐURĐEVCA

Na platnici / A borítón: JOSIP VANIŠTA, Nasip na Odri / Gát az Oderán 1960, akvarel, papir / akvarell, papír, 25 x 45 cm, (detajl / részlet)

Profile for Galerija-Muzej Lendava / Galéria-Múzem Lendva

Zrnca duha, ki svetijo / Világító lélekszemcsék  

Zrnca duha, ki svetijo Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac / Világító lélekszemcsék Válogatás...

Zrnca duha, ki svetijo / Világító lélekszemcsék  

Zrnca duha, ki svetijo Razstava slik avtorjev iz Donacije Ivana Lackovića Croate Muzeju mesta Džurdževac / Világító lélekszemcsék Válogatás...

Profile for gmlendava
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded